Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller"

Transkript

1 Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Version

2 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER INDLEDNING BEGREBS- OG INFORMATIONSMODELLER... 4 Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Side 1

3 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilaget skal ikke ændres af Tilbudsgiver. Tabel 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Side 2

4 2 Indledning Bilaget indeholder følgende begrebs- og informationsmodeller: Begrebsmodel Pension Begrebsmodel Sag Informationsmodel Pension Informationsmodel Pension Rapport Informationsmodel Sag Informationsmodel Sag Rapport Herudover indeholder bilaget informationsmodel for det kommende system, som skal levere beriget grunddata til Systemet, og som Systemet skal integrere til, jf. bilag 3A.6 Integrationer. Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Side 3

5 3 Begrebs- og informationsmodeller Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Side 4

6 PensionGrundoplysning PensionPart har information for PensionSag kan væreer part i sag af typen indeholder PensionYdelsesType har information fra af typen af typen af typen af typen af typen af typen kan resultere i af typen PensionBevilling kan indeholde

7 Person Sagsrolle Virksomhed kan være kan være arbejder på er part i Sag af typen har indeholder indeholder

8 PensionUdgåendedokument PensionBeregningsmotor PensionValidering PensionKontrol PensionYdelse PensionInputGrundoplysning PensionsSag PensionPart +PersonIdent +PersonnummerType +Køn +FødselsDato +FødselsRegistreringsSted +Civilstand +Statsborgerskab +StatsborgerskabDato +Umyndiggørelse +SagsIdentifikation +Brugervendtnøgle +Sagsnummer +Sagstitel +Kassationskode +Afleveret +SagStartdato +SagSlutdato +StartdatoSagsbehandling +Sagsstatus +Kommunekode +Sagstilstand +BrugerRef -Enligstatus +BrøkafFuldPension +PersonligTillægsprocent +UndtagelseForObligatoriskSelvbetjening PensionYdelsesType +FørtidspensionStartdato +FørtidspensionSlutdato +GLFørtidspensionsydelse +Folkepensionstartdato +TillægStartdato +TillægSlutdato +ÅrligIndkomst +Nedskrivningsbeløb +ÅrligIndkomstGrænse +Nedskæringsprc +FørtidspensionSats +FørtidspensionFradragogNedsættelseSats +FørtidspensionATPogSuppBidragSats +FørtidspensionGlSats +FørtidspensionGlVarmetillægSats +FørtidspensionGlfradragSats +FørtidspensionGlATPogSuppBidragSats +FolkepensionSats +FolkepensionVarmetillægSats +FolkepensionTillægOvergangsbestemmelseSats +FolkepensionFradragogNedsættelseSats +KravOpfyldt +BevillingsId +BevillingsDato +BevillingGælderFraDato +BevillingGælderTilDato +BevillingsBegrundelse +AfslagsId +AfslagsDato +AfslagGælderFraDato +AfslagGælderTilDato -Afslagsårsag +Afslagsbegrundelse BevilgetYdelsesId +BevilgetYdelsesStartdato +BevilgetYdelsesSlutdato +BevilgetYdelsesStatus +BevilgetYdelsesmeddelelse +BevilgetYdelsesBetegnelse +BevilgetYdelseBegrundelse +Tilbagebetalingspligtig +Beregningsfrekvens +Dispositionsdato +YdelsesBeløb +Betalingsmåde +EffektueringsplanId +EffektueringsplanSlutdato +EffentueringsplanStartdato +YdelseId -BevilgetYdelseBeløb +BevillingsDato +BevillingsPeriodeSlutdato +BevillingsPeriodeStartdato +Ydelsesbetegnelse +Ydelsesnavn +Dispositionsdato +YdelsesStatus +Afgørelsesdato -Snyd +Undringsstatus PensionSkatteberegningskomponent Udbetaling +Beløb +A-Skat +UdbetalingsperiodeStartdato +UdbetalingsperiodeSlutdato +ATP-Beløb +Dispositionsdato +Supp-beløb +Leveranceløbenummer +SE-nrPåAbonnementen +SE-nrPåDenIndeholdelsespligtige +CPR-nrPåSkatteyderen +Medarbejdernummer +Skattekorttype +Skatteår +Anvendelsesdato +e-skattekortløbenummer +Kørselsdato +Trækprocent +Månedsfradrag +14-dagesfradrag +Ugesfradrag +Dagsfradrag +Frikortsaldo +A-skattetrækprocent * 0..* * * +OpvarmningsperiodeStartdato +OpvarmningsperiodeSlutdato +Opvarmningsform +Opvarmningsudgift +AntalIHusstand +AntalÅrIDKGrænse +Enligkommentar +PensionFrasigelse +Aktiv/PassivIDrift +Arbejdsforhold +KapitalafkastOrdning +Virksomhedsordning +Supppensionskasse 1 0..* +Venteprocent +Beskæftigelseskrav +Udskudtpensionstartdato +Udskudtpensionslutdato +AntalBevilgetperiode +AntalMånedudskudt * Fængselsopholdslutdato +Fængselsopholdstartdato +MyndighedsIdent +Myndighedsnummer +MyndighedsType +PensionAnsøgningsstatustype +Pensionansøgningsdato +PensionsAnsøgningsdatoUdenlandsk +MidlertidigUdlandsperiodestartdato +MidlertidigUdlandsperiodeslutdato +LandforMidlertidigUdlandsperiode +PensionYdelsestype +PensionYdelsesundertype * * +Brugervendtnøgle +Titel +Beskrivelse +Dokumenttype +Brevdato +Major +Minor +Afleveret +Kanal +Kassationskode +JournalpostId +Journalpost +JournalIndeks +Dokumenttitel +JournalpostRelationsrolle +Journaldato +ReferenceId +Virkning * 0..* * * 1..1 PensionSystemadministration +UdgåendeDokumenttype +Påmindelsesdato +FristForModtagelse +TilknyttetSektion +Opdelingsparameter +Hændelsestype +OpgaveId +Opgaveårsag +OpgaveOprettetDato/Tid +OpgaveEksekveretDato +Opgavetitel +Opgavebeskrivelse +Opgaveforfaldsdato +Opgavestatus * * * +SærligBehov +AfgørelseEksterntype +AfgørelseEksternDato +Udbetalingstartdato +Udbetalingstopdato +AfgørelseEkstern +DanskFØPgammeltype +SamtykkeØkonomisk +SamtykkePersonligrelation +UdlandsperiodeGælderFra +UdlandsperiodeGælderTil +UdlandsperiodeArbejdsgiver +UdlandsperiodeOptjentpension +UdlandsperiodeLand +UdlandsperiodeAdresselinie 0..* Boligstøttebeløb +BoligstøttesagBevilling +Boligstøttesagtilstand * +Nettohusleje +Huslejeperiodestartdato +Huslejeperiodeslutdato +IndtastetSkattekortType +IndtastetTrækprocent +IndtastetSkattekortGyldigFra +IndtastetSkattekortGyldigTil +IndtastetAnvendelsesdato +IndtastetA-skatteprocent +IndtastetSkatteår * +ModregningskravBeløb +Gældstype +ModregningskravGælderTil +ModregningskravGælderFra +Fordringshaver +VirksomhedSE-nr +LønperiodeSlutdato +LønperiodeStartdato +Forud/Bagudlønnet +Udbetalingsdato +Løntime +Indkomsttype +Indtægtsart +Produktionsenhedsnummer +IndberetningspligtigCVR-nr +indberettetcpr-nr +A-IndkomstmedAmb +A-IndkomstudenAmb +B-indkomstmedAmb +B-IndkomstudenAmb +Opgørelsesår +PersonligIndkomst +KapitalIndkomst +UdenlandskIndkomst +PensionsIndkomst +RenteIndtægt +IndeståendeIPengeinstitut +Værdipapir +Opgørelsesår +PersonligIndkomst +KapitalIndkomst +UdenlandskIndkomst +PensionsIndkomst +RenteIndtægt +IndeståendeIPengeinstitut +Værdipapir * 0..* SagsfuldmagtGælderfra +SagsfuldmagtGældertil +SagsfuldmagtModtagetdato * 0..* * +UdbetalingsIdent +BevilgetIdent -Beløb +Dispositionsdato +UdbetalingsperiodeStartdato +UdbetalingsperiodeSlutdato * +OpkrævningsIdent +BevilgetIdent -Beløb +OpkrævningsperiodeStartdato +OpkrævningsperiodeSlutdato +KommunalMedfinansiering +FinansieringsKommune +ReferenceYdelse +Bruttomedfinancieringsbeløb +Forfaldsdato * +Refusionsprc. +UdbetalingsIdent +BevilgetIdent -Beløb +Dispositionsdato +UdbetalingsStartdato +UdbetalingsSlutdato +OpkrævningsIdent +BevilgetIdent -Beløb +OpkrævningsperiodeStartdato +OpkrævningsperiodeSlutdato +ReferenceYdelse +KommunalMedfinansiering +FinancieringsKommune +Forfaldsdato * * * +AktieudbytteGrænse +ÅrligIndkomstGrænse +Nedsættelsesprc 0..*0..* 0..* 0..* 0..*

9

10 PensionInputGrundoplysning +Fængselsopholdslutdato +Fængselsopholdstartdato +Brugervendtnøgle +Titel +Beskrivelse +Dokumenttype +Brevdato +Major +Minor +Afleveret +Kanal +Kassationskode * PensionPart 1+PersonIdent +PersonnummerType +Køn +FødselsDato +FødselsRegistreringsSted +Civilstand +StatsborgerskabDato +Umyndiggørelse PensionsSag +JournalpostId +JournalIndeks +Dokumenttitel +SagsIdentifikation +Brugervendtnøgle +Sagsnummer +Sagstitel +Kassationskode +Afleveret +SagStartdato +SagSlutdato +StartdatoSagsbehandling +Sagsstatus +Kommunekode +Sagstilstand +BrugerRef PensionBeregningsmotor PensionYdelse PensionValidering PensionKontrol -Enligstatus +BrøkafFuldPension +PersonligTillægsprocent +UndtagelseForObligatoriskSelvbetjening+KravOpfyldt BevillingsId +BevillingsDato +BevillingGælderFraDato +BevillingGælderTilDato +BevillingsBegrundelse1..1+FørtidspensionSats +FørtidspensionFradragogNedsættelseSats +FørtidspensionATPogSuppBidragSats 0..* +BevilgetYdelsesId +BevilgetYdelsesStartdato +BevilgetYdelsesSlutdato FørtidspensionGlSats +BevilgetYdelsesStatus +FørtidspensionGlVarmetillægSats +BevilgetYdelsesmeddelelse +FørtidspensionGlfradragSats +BevilgetYdelsesBetegnelse +FørtidspensionGlATPogSuppBidragSats +BevilgetYdelseBegrundelse +FolkepensionSats+Tilbagebetalingspligtig * +FolkepensionVarmetillægSats +FolkepensionTillægOvergangsbestemmelseSats +FolkepensionFradragogNedsættelseSats +Beregningsfrekvens +Nedskrivningsbeløb +Dispositionsdato +YdelsesBeløb +Betalingsmåde +EffektueringsplanId +EffektueringsplanSlutdato +AfslagsId +EffentueringsplanStartdato YdelseId -BevilgetYdelseBeløb +BevillingsDato +BevillingsPeriodeSlutdato +BevillingsPeriodeStartdato +Ydelsesbetegnelse +Ydelsesnavn +AfslagsDato +Nedskæringsprc +Leveranceløbenummer +SE-nrPåAbonnementen PensionSkatteberegningskomponent 0..* +MyndighedsIdent +JournalpostRelationsrolle +Myndighedsnummer +Journaldato +MyndighedsType +ReferenceId +Virkning0..*0..*1..1 +Nettohusleje +Huslejeperiodestartdato +Huslejeperiodeslutdato +Dispositionsdato +YdelsesStatus +Opgørelsesår +PersonligIndkomst +Beløb +A-Skat +UdbetalingsperiodeStartdato +UdbetalingsperiodeSlutdato +Afgørelsesdato +SE-nrPåDenIndeholdelsespligtige +CPR-nrPåSkatteyderen +ATP-Beløb -Snyd +Dispositionsdato +Undringsstatus +Medarbejdernummer +Skattekorttype +Skatteår +Anvendelsesdato +Supp-beløb +AfslagGælderFraDato +e-skattekortløbenummer +AfslagGælderTilDato +Kørselsdato -Afslagsårsag +Trækprocent * +KapitalIndkomst +UdenlandskIndkomst +PensionsIndkomst +RenteIndtægt IndeståendeIPengeinstitut +Værdipapir +SamtykkeØkonomisk +SamtykkePersonligrelation +Afslagsbegrundelse +AntalÅrIDKGrænse +Månedsfradrag +14-dagesfradrag +Ugesfradrag +Dagsfradrag +Frikortsaldo +A-skattetrækprocent * +Enligkommentar +PensionFrasigelse +Aktiv/PassivIDrift +Arbejdsforhold +KapitalafkastOrdning +UdlandsperiodeGælderFra +Virksomhedsordning +UdlandsperiodeGælderTil +Supppensionskasse +UdlandsperiodeArbejdsgiver +UdlandsperiodeOptjentpension +PensionAnsøgningsstatustype +Pensionansøgningsdato +PensionsAnsøgningsdatoUdenlandsk Udbetaling +OpvarmningsperiodeStartdato +OpvarmningsperiodeSlutdato +Opvarmningsform +Opvarmningsudgift +AntalIHusstand +MidlertidigUdlandsperiodestartdato 0..* +MidlertidigUdlandsperiodeslutdato +LandforMidlertidigUdlandsperiode PensionYdelsesType +Folkepensionstartdato +FørtidspensionStartdato +FørtidspensionSlutdato +GLFørtidspensionsydelse+PensionYdelsestype 0..* 0..* +SærligBehov +UdlandsperiodeLand +AfgørelseEksterntype +UdlandsperiodeAdresselinie0..* AfgørelseEksternDato +Udbetalingstartdato +Udbetalingstopdato +DanskFØPgammeltype 0..* +PensionYdelsesundertype * 1..1 PensionSystemadministration * * +TilknyttetSektion +Opdelingsparameter +TillægStartdato +TillægSlutdato +Hændelsestype +OpgaveId +Opgaveårsag +OpgaveOprettetDato/Tid +IndtastetSkattekortType +OpgaveEksekveretDato +IndtastetTrækprocent Opgavetitel +IndtastetSkattekortGyldigFra +Opgavebeskrivelse +IndtastetSkattekortGyldigTil +Venteprocent +Beskæftigelseskrav +Udskudtpensionstartdato +Udskudtpensionslutdato +AntalBevilgetperiode +AntalMånedudskudt PensionUdgåendedokument+Opgaveforfaldsdato +IndtastetAnvendelsesdato +Opgavestatus +IndtastetA-skatteprocent +IndtastetSkatteår * +VirksomhedSE-nr +LønperiodeSlutdato +Opgørelsesår +LønperiodeStartdato +PersonligIndkomst +Forud/Bagudlønnet +KapitalIndkomst +Udbetalingsdato +UdenlandskIndkomst +Løntime +PensionsIndkomst +ModregningskravBeløb +Indkomsttype +RenteIndtægt +Gældstype +Indtægtsart +IndeståendeIPengeinstitut +ModregningskravGælderTil +Produktionsenhedsnummer +Værdipapir SagsfuldmagtGælderfra +SagsfuldmagtGældertil +SagsfuldmagtModtagetdato * * 0..* +Refusionsprc. +AktieudbytteGrænse +ÅrligIndkomstGrænse +Nedsættelsesprc * +ModregningskravGælderFra +IndberetningspligtigCVR-nr +Fordringshaver +indberettetcpr-nr +A-IndkomstmedAmb +A-IndkomstudenAmb +B-indkomstmedAmb 0..* +UdbetalingsIdent +BevilgetIdent -Beløb +Dispositionsdato +UdbetalingsperiodeStartdato +UdbetalingsperiodeSlutdato0..* +B-IndkomstudenAmb +Boligstøttebeløb +BoligstøttesagBevilling +Boligstøttesagtilstand +Påmindelsesdato +FristForModtagelse +UdgåendeDokumenttype * +OpkrævningsIdent +BevilgetIdent -Beløb +OpkrævningsperiodeStartdato +OpkrævningsperiodeSlutdato +KommunalMedfinansiering +FinansieringsKommune +ReferenceYdelse +Bruttomedfinancieringsbeløb +Forfaldsdato 0..* 0..*0..* * +UdbetalingsIdent +BevilgetIdent +OpkrævningsIdent-Beløb +Dispositionsdato +BevilgetIdent +UdbetalingsStartdato +UdbetalingsSlutdato * +OpkrævningsperiodeStartdato +OpkrævningsperiodeSlutdato +ReferenceYdelse +KommunalMedfinansiering +FinancieringsKommune +Forfaldsdato * Generel Informationsmodellen Kilde/status: definition biy for Pension viser hvilke logiske pakker og entiteter der er indeholdt i pensionsområdet. Informationsmodel begreber fagsystemet Pension Pension og skal Informationsmodel indeholde. Sag giver det samlede overordnede billede af hvilke forretningsmæssige

11 Generel En Kilde/status: logisk definition: biy samling af begreber som kan være part i en pensionssag. borger.dk En myndighed person eller i pensionssystemet i på pensionssystemet anden vis har er behov en er pensionist for myndighed at vi registrerer eller som en kommende skal data have på vedkommende. oplysninger pensionist, der fra pensionssystemet har ansøgt om pension eller simuleret data på De som begreber pensionssystemet der ligger i trækker denne pakke på. bor i Beriget grunddata, hvor der også ligger andre person og myndighedsinformationer, Generel fællesoffentlige specifik definition: Kilde/status: myndighed, grunddata. som er en del af den offentlige forvaltning, og hvorom der er en fællesoffentlig identifikation og off. Eksempler grunddataprogram Hillerød Toldcenter Lyngby på Kommune Myndighed: Frederikssund Politikreds Hillerød En myndighed har en skattecenter kriminalforsorgen, statsforvaltningen,domstolene, lovudøvende funktion. Nogle kommuner myndigheder, som domstolene, er også dømmende. Vi og mangler besked myndigheden. afklaring ved indsættelse skal af give hvilke besked så data vi kan vi ved har stoppe løsladelse behov udbetaling. for så i forhold vi kan til starte myndigheder. udbetaling Man igenkan tænke sig noget om fysisk udstrækning af Generel Kilde/status: UUID definition: biy som entydigt identificerer Myndigheden

12 dum teknisk nøgle. Generel definition: Kilde/status: CPR Værdisættet er CPR-kontorets MyndighedsNummer-serie. Feks. kommunenummer myndighedsregister 219 Hillerød er Kommune en del af myndighedsnummer Generel Type Kilde/status: af myndighed definition: jka kan fx være bopælkommune, myndighedkommune eller hjemstedskommune for en person. hm skal lige genbesøges med jka Generel En pligter indflydelse person og/eller definition: er et rettigheder individ, som i forhold enten til kan dansk være offentlighed, dansk med eller CPR-nummer det kan være eller en udlænding person, der med i kraft eller af uden relation CPR-nummer til en anden og person som har Kilde/status: på dennes ret. har grunddataprogrammet, Det kan være både personer, Kombit personer, som i kraft af deres relation der er danske til en anden statsborgere person har og andre, indflydelse som har på dennes ret til offentlige ret. ydelser ifølge lovgivningen samt Generel UUID Kilde/status: som definition: biy entydigt identificerer personen

13 En teknisk nøgle, som tildeles i Beriget Grunddata. Nøglen er fælles for hele UDK. Generel Angiver Kilde/status: om definition: biy, jka personen er identificeret med et CPR-nummer eller en alternativ identifikation. Mulig Typetabel: PersonMedCPRnr PersonUdenCPRnr Generel Personens Kilde/status: definition: jka køn. Mulig Der findes typetabel mand kvinde blankværdierne Generel Dato Kilde/status for en definition: jka persons fødsel. Fødselsdato er en obligatorisk oplysning for en person med CPR nummer

14 Generel Den Kilde/status: myndighed, definition: jka der har registreret en persons fødsel. Er angives der tale det om land, en personen dansk født er person, født i. angives den danske myndighed, der har registreret fødslen. Er det en udenlandsk person, Mulige Generel Ugift definition: fraskilt værdier: enke/enkemand Entydig registreret angivelse af persons civilstand/samlivsforhold, aktuel i forbindelse med sagsbehandling. ophævet længstlevende partnerskab Kilde/status: død CPR Bemærk: Det svarer ikke til, hvad OIO standard på Digitaliser.dk specificerer Status død kommer fra CPRstatus. Generel Statsborgerskab Kilde/status: definition: jka angiver hvilket land en person har sine rettigheder og forpligtelser. Statsborgerskab Danmark beskyttelse statsborgerskab kaldes mod ret dette udlevering giver til assistance dansk en række til indfødsret. andre forskellige fra udstationeret lande Borgerrettighederne samt rettigheder muligheden diplomatisk og forpligtelser omfatter repræsentation blive især under ansat valgret, national som i udlandet. statstjenestemand. valgbarhed, lovgivning ret og til internationale Derudover opholde sig konventioner. giver i landet ogi

15 I ansøgt statsborgerskab, Danmark om det dobbelt (f.eks. i men et andet statsborgerskab hvis for udenlandsdanskere man land. har Nu giftet er dobbelt ikke sig tilladt statsborgerskab det, det for eller voksne, stadig født umuligt medmindre på vej i at det). bibeholde til at det Ca. blive fremmede halvdelen tilladt det danske i DK, statsborgerskab af alle loven statsborgerskab andre forventes lande tildelt tillader at hvis træde uden man dobbelt i kraft også at man iønsker har sommer biy Generel Datoen Kilde/status: for definition: jka, biy hvornår en person har fået tildelt sit statsborgerskab. Generel definition: Når en person er umyndiggjort skal vedkommende have en værge til at handle på vedkommendes vegne. Kilde/status: jka, biy Forholdet mellem en Umyndiggjort og en Værge er registreret som relation = VærgeForhold. UmyndiggørelseGyldigFra viser den dato, hvor personen er blevet umyndiggjort ifth. lov om værgemål paragraf 5 eller 6. 6 kommer fra CPR og 5 kommer fra værgen for den økonomisk umyndige. Generel Antagelsen Personer definition: eller er at virksomheder, "Sat under administration der har væsentlig af kommunen" individuel og også retlig er interesse indeholdt i her. Kilde/status: Fælles med KOMBIT en given sag. Barsel: Her refusion Pension: er Person af her barseldagpenge, er (mor/far) det Person, således som fordi parter kan virksomheden være i sagen part og i har sagen. i deres udbetalt Myndighed egne løn delsager, under kan barselorlov. have mens relation Virksomhed og økonomisk er part i en interesse delsag, i når en sag der men søges er om part i sagen. ikke

16 Generel En Kilde samling definition: biy af ydelsestyper, der er indeholdt i pensionssystemet Kommentar Generel Førtidspensionen kommunerne. mellemste, Social forhøjet Førtidspensionen er almindelig den offentlige og dækker almindelig forsørgelse over førtidspension to af ordninger: personer med Den og den gamle nedsat nye førtidspensionsordning, ordning, erhvervsevne der trådte og er i finansieret kraft der i 2003, reguleret af der hhv. er staten reguleret af Lov og om af højeste, lov om definition: mrl/bhmpension. førtidspension. Klassen førtidspensionist det er på ikke gl. ordning analyseret kan endnu overgå om til der hvilende særskilte status data hvorefter for denne man har ydelse. ret til invaliditetsydelse i stedet for Kilde/status: Invaliditetsydelse taget ud fra modellen her efter analyse af loj, biy Generel startdato Kilde/status: Definition: biy for ansøgt førtidspensionperiode Generel slutdato Kilde/status: for Definition: biy den ansøgte førtidspensionsperiode

17 Generel Kilde/status: markering Definition: biy af om det er en gammel (før 2003) bevilget førtidspensionsydelse Kommentar. kan markering udledes ud som fra kun startdato udfyldes men for medtages bevilgede alligevel gl førtidspension mrl/bhm Generel Definition: Folkepension er den offentlige alderdomsforsørgelse, finansieret over skatten. Selve folkepensionen består af et indtægtsreguleret grundbeløb og pensionstillæg. Kilde/status: Generel startdato Kilde/status: Definition: biy for ansøgt folkepensionperiode Generel definition: mrl/bhm International førtidspension er førtidspension til danskere og udlændinge som bor i udlandet. Kilde/status:

18 Generel definition: Førtidspensionen er den offentlige forsørgelse af personer med nedsat erhvervsevne og er finansieret af hhv. staten og kommunerne. mrl/bhm Førtidspensionen dækker over to ordninger: Den gamle førtidspensionsordning, der er reguleret af Lov om højeste, Generel International definition: folkepension er pension til danskere og udlændinge som bor i udlandet. mrl/bhm Kilde/status: mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension og den nye ordning, der trådte i kraft i 2003, der er reguleret af lov om Social pension. Der kan søges om Dansk førtidspension, hvis du bor i Danmark. Kilde/status: mrl/bhm Generel definition: National folkepension er folkepension til danskere og udlændinge som bor i Danmark. Kilde/status Generel tillæg er definition: ekstra ydelser som lægges oven i pensionen mrl/bhm varmetillæg ældrecheck kan være af typen : Kilde/status: helbredstillæg

19 ventetillæg personligt tillæg Generel startdato Kilde/status: Definition: biy for ansøgt periode for tillæg Generel slutdato Kilde/status: for Definition: biy ansøgt periode for tillæg Generel En betingelse udskydelse definition: Kilde/status: om beskæftigelseskrav af pensionsstart som er medfører opfyldten procentvis opskrivning af pensionsbeløb for hvert år den udskydes, hvis borger.dk Kommentar. Tillægget afhænger af, hvor længe man udskyder pensionen, og hvor gammel man er på det tidspunkt, hvor man vælger at få folkepensionen udbetalt. Generel procentvis definition: opskrivning af pensionsbeløb for hvert år den udskydes Kilde/status: loj kommentar

20 Generel Der Status/kilde: er et Definition: krav til antal timer en person skal være i beskæftigelse for at optjene venteprocent Der er beskæftigelseskrav både for lønmodtagere og selvstændige Generel dato Kilde/status: pensionen Definition: eam udskydes fra Generel dato Kilde/status: pensionen definition: eam udskydes til Generel antal Kilde/status: bevilgede definition: eam udskydelser af pensionen kommentar: ansøger kan kun få udskudt sin pension i et vist antal perioder (2 i øjeblikket)

21 Generel det Kilde/Status: antal Definition: jgl måneder en person har fået udskudt sin pension. person kan max. få udskudt sin pension i et vist antal måneder sammenlagt. Iøjeblikket 120 mdr. Generel Supplerende Kilde/Status: definition: loj pensionsydelse til folkepensionister, den er formue og tillægsprocent bestemt for danskere beregnes ydelsen automatisk mens udlændinge skal søge og aflevere oplysninger Generel et Kilde/status varmetillæg definition: borger.dk dækker delvist udgifter til opvarmning af bolig Opvarmningsudgiften Varmetillæg og kan ydes ikke ydes omfatter til de til egentlig andre også opvarmningsudgifter, udgiften såsom til drift og dvs. vedligeholdelse af vand. udgiften til køb af af varmeforsyningen. el, gas, olie og andre For eksempel brændselsformer. For reparation pensionister af oliefyr. med kollektiv varmeforsyning gælder særlige regler udgifter til kontrol Generel det Kilde/status: boligstøttebeløb Definition: loj der udbetales i den ansøgte periode for varmetillæg det boligstøttebeløb pensionssystemet modtager fra boligstøttesystemet er fradragsbeløbet for kollektiv opvarmning

22 Generel oplysning Kilde/status: Definition: loj om der er en bevilget boligstøttesag i den ansøgte varmetillægsperiode Generel sagens Kilde/status: tilstand Definition: loj for den boligstøttesag der er i varmetillægsperioden Mulige Opstået Under Afgjort sagstilstande: Arkiveret oplysning -- Der - Noget sagen er truffet kræver - er Sagen afsluttet myndighedens afgørelse er i og proces materiale f.eks. i forhold ageren tilkendelse sendt arkivering oplysning eller afslag. Der må ikke tilføjes mere til sagen. Generel et er helbredstillæg definition: Kilde/status: på ferie i Danmark kan delvist dække udgifter til hjælpemidler, behandlinger og medicin for borgere der modtager dansk pension der Borger.dk Det det Almindeligt er kun kommunen folkepensionister som afgør og og gl. udbetaler førtidspensionister helbredstillæg. Der kan ydes helbredstillæg: betaling af pensionistens egne der udgifter kan få til medicin, helbredstillæg psykologhjælp Udvidet helbredstillæg: og kiropraktorbehandling, som Regionsrådet også yder tilskud tandlæge, til. høreapparat, fysioterapi, fodterapi, Der efter kan sundhedsloven. ydes Det betaling er kommunen af pensionistens der vurderer, egne udgifter om udgiften til tandproteser, er nødvendigbriller og fodbehandling, som der ikke ydes tilskud til

23 Generel personer Status/Kilde definition: mrl i udlandet kan søge personligt tillæg som dækker varmetillæg, helbredstillæg og andre uforudsete udgifter gives efter individuel vurdering til personer der bor i udlandet Generel sagspakken sagsbegreb. Definition: Kilde/status: indeholder En pensionssag de begreber har altid der én samlet part, nemlig udgør pensionisten/den pensionssag. kommende En pensionssag pensionist. er specialisering af det generelle biy Pensionssystemet startes eller kan være ikke ved længere flere ansøgning afgørelser berettigelse opretter om eller en forskellige af pensionssag anden simulering årsag. ydelser eller af data Der på når samme er på personen kan borger.dk være tid og når flere der eller en kan afgørelser alder ved være en passende myndighedshenvendelse flere om bevilling afgørelser tæt på pensionsalder, om ydelser samme på og en sluttes ydelse eller pensionssag. først pensionssagen men ved over død Der tid. Generel En dokumentere sag er Definition: Kilde/status: samling en arbejdsproces, af sammenhørende typisk til administrative dokumenter og formål, øvrige herunder sammenhørende til at træffe oplysninger, afgørelser. der i sit hele anvendes til at Specifikation af Serviceinterface for Sag OIO v1.2 En Det Sager sag skal kan startes, forstås relatere når således; sig første til andre vi ansøgning starter sager ikke fra f.eks en en sag, klagesager person/virksomhed før der eller mindst andre modtages. en sager part, af der hensyn har indberettet til helhedsorienteret en ansøgning. kontrol

24 Generel En UUID, definition: Kilde/status: Specifikation som af entydigt Serviceinterface identificerer for sagen. Sag OIO v1.2 En teknisk nøgle. Generel Brugervendtt Kilde/status: definition: Specifikation af Identifikation, Serviceinterface der er for unik Sag indenfor OIO v1.2 myndigheden. Generel Et Kilde/status: frit sagsnummer. definition: Specifikation af Serviceinterface for Sag OIO v1.2 Generel Officiel Kilde/status: sagstitel, definition: Specifikation af Serviceinterface der kan anvendes for i Sag forbindelse OIO v1.2med åbne dagsordenpunkter. Sagstitel relaterer til KLE-nummer

25 Generel Kode, Kilde/status: der definition: Specifikation styrer af Serviceinterface en sags varigheden, for Sag før OIO der er v1.2 mulighed for kassation. Koden anvendes ikke til at ændre sagstilstand til værdien slettet. Generel Indikator Kilde/status: definition: Specifikation for 'Er af afleveret Serviceinterface til Statens for Arkiver/ 7 Sag OIO v1.2 arkiv' er muligvis ikke nødvendig, medtages her indtil vi er sikre Generel Startdato Kilde/status: definition: Specifikation for sagen. af Serviceinterface for Sag OIO v1.2 Generel Slutdato Kilde/status: definition: Specifikation for sagen, af Serviceinterface tom mens sagen for Sag er åben, OIO v

26 Generel Startdato Kilde/status: definition: biy, adlfor behandling af sagen. En Barsel: Den ATP dato specifik sagsbehandlingen attribut, muligvis må påbegyndes. kun nødvendig Det i Barsel forhold er normalt 4 uger før termin, men der er specielle regler for fødsler med særlige Generel definition: Sagens status - Sagens status kan være Aktiv eller Passiv. den Kilde/status: Hvis medtages denne attribut indtil fastholdes det er accepteret skal aktiv at detkan smide og passiv den dog defineres ud. også udledes klartud af udbetaling og denne attribut er derfor ikke nødvendig, men jb aktiv sag er en sag med udbetaling, Generel definition: Koden for den kommune, der er ansvarlig for sagen. Kilde/status: Specifikation af Serviceinterface for OIO v1.2 Kommunekode er med af hensyn til Sagsindeks. Denne information findes i Organisation, men er medtaget, således at ansvaret for eksisterende sager kan angives og medtages som søgekriterie. Det er Afsendersystemets ansvar at sagen opdateres, såfremt den skifter ansvarlig myndighed

12.12.2013. 1 KY-kontanthjælp eller uddannelseshjælp

12.12.2013. 1 KY-kontanthjælp eller uddannelseshjælp 1 KY-kontanthjælp eller uddannelseshjælp... 3 1.1 Beslutningsoplysninger... 4 1.1.1 Attributter... 4 1.2 Beslutningsgrundlag... 4 1.2.1 Attributter... 4 1.3 Bevillingsskrivelse... 5 1.4 Kontanthjælpsberegningsgrundlag...

Læs mere

1 KY- 34særlig støtte

1 KY- 34særlig støtte 1 KY- 34særlig støtte... 3 1.1 Boligforhold... 4 1.1.1 Attributter... 4 1.2 Bevillingsregel... 4 1.2.1 Attributter... 4 1.3 Konteringsregel... 5 1.3.1 Attributter... 5 1.4 Beregningsregel... 5 1.4.1 Attributter...

Læs mere

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 AKTIVITETSBESKRIVELSER... 4 Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Side 1 1 Vejledning

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2015 Nogle vigtige oplysninger 16. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2014 Nogle vigtige oplysninger 15. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: 2012-2572 19. juni 2014 Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark Dine rettigheder til social sikring i Danmark Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2011 Nogle vigtige oplysninger & Pensionisternes Samvirke 12. udgave LO Faglige Seniorer Udgiver: Pensionisternes Samvirke Griffenfeldsgade 58 2200 København N tlf: 35

Læs mere

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 SÅDAN LÆSES EN AKTIVITETSBESKRIVELSE... 3 3 AKTIVITETSBESKRIVELSER... 4 Bilag 3A.3

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Helhedsorienteret sagsbehandling Revideret september 2008 1. Indholdsfortegnelse Indledning 1. Hvilke problemstillinger beskrives i pjecen 1. 1 Hvad er problemet

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

1 KY-person. 1.1 Skattekort 26.11.2013

1 KY-person. 1.1 Skattekort 26.11.2013 1 KY-person... 2 1.1 Skattekort... 2 1.1.1 Attributter... 3 1.2 Person... 3 1.2.1 Attributter... 3 1.3 Ægteskab... 5 1.3.1 Attributter... 5 1.4 Adresse... 5 1.5 Dansk adresse... 5 1.5.1 Attributter...

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Hjemmeservice. Værd at vide om hjemmeservice. Regler og vejledning

Hjemmeservice. Værd at vide om hjemmeservice. Regler og vejledning 2004 Værd at vide om hjemmeservice Regler og vejledning Hvem kan få tilskud? Hjemmeserviceydelser Start af egen virksomhed Tilbud og kundekontakt Fakturering og betaling Bogføring og kontrol Hjemmeservice

Læs mere

Rapport om Beboerindskud Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT

Rapport om Beboerindskud Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Rapport om Beboerindskud Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Version1.0 februar 2014 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 4 1.1 Introduktion til og afgrænsning af forretningsområdet...

Læs mere

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013 Erik Jappe KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013... de gældende regler for at få kontanthjælp efter den sociale lovgivning 23. reviderede udgave Frydenlund Kontanthjælpshåndbogen 2013 23. udg., 1. oplag, 2012

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

Bilag 3A Behovsopgørelse

Bilag 3A Behovsopgørelse Bilag 3A Behovsopgørelse Version 0.9 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 UNDERBILAG... 5 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 6 3 DEN SAMLEDE FORRETNINGSMÆSSIGE

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling Holbæk Kommune Arbejdsmarkedscentret Administrationsgrundlag For HelhedsOrienteretSagsbehandling Godkendt i Økonomiudvalget den 02. 11. 2011 Tilrettet i henhold til ændret praksis og myndighedsdeling i

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Her finder du Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 (støtteberettigelsesreglerne). De gælder for alle projekter, der gennemføres med tilskud fra EU s strukturfonde

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp Vejledning til Landstingsforordningen om offentlig hjælp Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 FORMÅL... 6 2.1 Formålet med offentlig

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Huntingtons chorea social vejledning Socialrådgiver Bodil Davidsen Landsforeningen mod Huntingtons Chorea 1 Forord I 1993 udgav Landsforeningen mod Huntingtons Chorea en pjece social vejledning. Imidlertid

Læs mere

Sådan søger du gældssanering. Jørgen Juel Hansen. Sådan søger du gældssanering

Sådan søger du gældssanering. Jørgen Juel Hansen. Sådan søger du gældssanering Sådan søger du gældssanering Jørgen Juel Hansen (FORSIDEBILLEDE) Sådan søger du gældssanering JJH Forlag 2009 Sådan søger du gældssanering 1. udgave, December 2009 Copyright 2009 by JJH Forlag Forsideillustration:

Læs mere

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl.

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl. FOLKEPENSION Folkepensionen skal sikre ældre personer et indtægtsgrundlag, når de har forladt arbejdsmarkedet. Personer, der er født den 30. juni 1939 eller tidligere, får folkepension fra det 67. år.

Læs mere