Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller"

Transkript

1 Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Version

2 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER INDLEDNING BEGREBS- OG INFORMATIONSMODELLER... 4 Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Side 1

3 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilaget skal ikke ændres af Tilbudsgiver. Tabel 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Side 2

4 2 Indledning Bilaget indeholder følgende begrebs- og informationsmodeller: Begrebsmodel Pension Begrebsmodel Sag Informationsmodel Pension Informationsmodel Pension Rapport Informationsmodel Sag Informationsmodel Sag Rapport Herudover indeholder bilaget informationsmodel for det kommende system, som skal levere beriget grunddata til Systemet, og som Systemet skal integrere til, jf. bilag 3A.6 Integrationer. Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Side 3

5 3 Begrebs- og informationsmodeller Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Side 4

6 PensionGrundoplysning PensionPart har information for PensionSag kan væreer part i sag af typen indeholder PensionYdelsesType har information fra af typen af typen af typen af typen af typen af typen kan resultere i af typen PensionBevilling kan indeholde

7 Person Sagsrolle Virksomhed kan være kan være arbejder på er part i Sag af typen har indeholder indeholder

8 PensionUdgåendedokument PensionBeregningsmotor PensionValidering PensionKontrol PensionYdelse PensionInputGrundoplysning PensionsSag PensionPart +PersonIdent +PersonnummerType +Køn +FødselsDato +FødselsRegistreringsSted +Civilstand +Statsborgerskab +StatsborgerskabDato +Umyndiggørelse +SagsIdentifikation +Brugervendtnøgle +Sagsnummer +Sagstitel +Kassationskode +Afleveret +SagStartdato +SagSlutdato +StartdatoSagsbehandling +Sagsstatus +Kommunekode +Sagstilstand +BrugerRef -Enligstatus +BrøkafFuldPension +PersonligTillægsprocent +UndtagelseForObligatoriskSelvbetjening PensionYdelsesType +FørtidspensionStartdato +FørtidspensionSlutdato +GLFørtidspensionsydelse +Folkepensionstartdato +TillægStartdato +TillægSlutdato +ÅrligIndkomst +Nedskrivningsbeløb +ÅrligIndkomstGrænse +Nedskæringsprc +FørtidspensionSats +FørtidspensionFradragogNedsættelseSats +FørtidspensionATPogSuppBidragSats +FørtidspensionGlSats +FørtidspensionGlVarmetillægSats +FørtidspensionGlfradragSats +FørtidspensionGlATPogSuppBidragSats +FolkepensionSats +FolkepensionVarmetillægSats +FolkepensionTillægOvergangsbestemmelseSats +FolkepensionFradragogNedsættelseSats +KravOpfyldt +BevillingsId +BevillingsDato +BevillingGælderFraDato +BevillingGælderTilDato +BevillingsBegrundelse +AfslagsId +AfslagsDato +AfslagGælderFraDato +AfslagGælderTilDato -Afslagsårsag +Afslagsbegrundelse BevilgetYdelsesId +BevilgetYdelsesStartdato +BevilgetYdelsesSlutdato +BevilgetYdelsesStatus +BevilgetYdelsesmeddelelse +BevilgetYdelsesBetegnelse +BevilgetYdelseBegrundelse +Tilbagebetalingspligtig +Beregningsfrekvens +Dispositionsdato +YdelsesBeløb +Betalingsmåde +EffektueringsplanId +EffektueringsplanSlutdato +EffentueringsplanStartdato +YdelseId -BevilgetYdelseBeløb +BevillingsDato +BevillingsPeriodeSlutdato +BevillingsPeriodeStartdato +Ydelsesbetegnelse +Ydelsesnavn +Dispositionsdato +YdelsesStatus +Afgørelsesdato -Snyd +Undringsstatus PensionSkatteberegningskomponent Udbetaling +Beløb +A-Skat +UdbetalingsperiodeStartdato +UdbetalingsperiodeSlutdato +ATP-Beløb +Dispositionsdato +Supp-beløb +Leveranceløbenummer +SE-nrPåAbonnementen +SE-nrPåDenIndeholdelsespligtige +CPR-nrPåSkatteyderen +Medarbejdernummer +Skattekorttype +Skatteår +Anvendelsesdato +e-skattekortløbenummer +Kørselsdato +Trækprocent +Månedsfradrag +14-dagesfradrag +Ugesfradrag +Dagsfradrag +Frikortsaldo +A-skattetrækprocent * 0..* * * +OpvarmningsperiodeStartdato +OpvarmningsperiodeSlutdato +Opvarmningsform +Opvarmningsudgift +AntalIHusstand +AntalÅrIDKGrænse +Enligkommentar +PensionFrasigelse +Aktiv/PassivIDrift +Arbejdsforhold +KapitalafkastOrdning +Virksomhedsordning +Supppensionskasse 1 0..* +Venteprocent +Beskæftigelseskrav +Udskudtpensionstartdato +Udskudtpensionslutdato +AntalBevilgetperiode +AntalMånedudskudt * Fængselsopholdslutdato +Fængselsopholdstartdato +MyndighedsIdent +Myndighedsnummer +MyndighedsType +PensionAnsøgningsstatustype +Pensionansøgningsdato +PensionsAnsøgningsdatoUdenlandsk +MidlertidigUdlandsperiodestartdato +MidlertidigUdlandsperiodeslutdato +LandforMidlertidigUdlandsperiode +PensionYdelsestype +PensionYdelsesundertype * * +Brugervendtnøgle +Titel +Beskrivelse +Dokumenttype +Brevdato +Major +Minor +Afleveret +Kanal +Kassationskode +JournalpostId +Journalpost +JournalIndeks +Dokumenttitel +JournalpostRelationsrolle +Journaldato +ReferenceId +Virkning * 0..* * * 1..1 PensionSystemadministration +UdgåendeDokumenttype +Påmindelsesdato +FristForModtagelse +TilknyttetSektion +Opdelingsparameter +Hændelsestype +OpgaveId +Opgaveårsag +OpgaveOprettetDato/Tid +OpgaveEksekveretDato +Opgavetitel +Opgavebeskrivelse +Opgaveforfaldsdato +Opgavestatus * * * +SærligBehov +AfgørelseEksterntype +AfgørelseEksternDato +Udbetalingstartdato +Udbetalingstopdato +AfgørelseEkstern +DanskFØPgammeltype +SamtykkeØkonomisk +SamtykkePersonligrelation +UdlandsperiodeGælderFra +UdlandsperiodeGælderTil +UdlandsperiodeArbejdsgiver +UdlandsperiodeOptjentpension +UdlandsperiodeLand +UdlandsperiodeAdresselinie 0..* Boligstøttebeløb +BoligstøttesagBevilling +Boligstøttesagtilstand * +Nettohusleje +Huslejeperiodestartdato +Huslejeperiodeslutdato +IndtastetSkattekortType +IndtastetTrækprocent +IndtastetSkattekortGyldigFra +IndtastetSkattekortGyldigTil +IndtastetAnvendelsesdato +IndtastetA-skatteprocent +IndtastetSkatteår * +ModregningskravBeløb +Gældstype +ModregningskravGælderTil +ModregningskravGælderFra +Fordringshaver +VirksomhedSE-nr +LønperiodeSlutdato +LønperiodeStartdato +Forud/Bagudlønnet +Udbetalingsdato +Løntime +Indkomsttype +Indtægtsart +Produktionsenhedsnummer +IndberetningspligtigCVR-nr +indberettetcpr-nr +A-IndkomstmedAmb +A-IndkomstudenAmb +B-indkomstmedAmb +B-IndkomstudenAmb +Opgørelsesår +PersonligIndkomst +KapitalIndkomst +UdenlandskIndkomst +PensionsIndkomst +RenteIndtægt +IndeståendeIPengeinstitut +Værdipapir +Opgørelsesår +PersonligIndkomst +KapitalIndkomst +UdenlandskIndkomst +PensionsIndkomst +RenteIndtægt +IndeståendeIPengeinstitut +Værdipapir * 0..* SagsfuldmagtGælderfra +SagsfuldmagtGældertil +SagsfuldmagtModtagetdato * 0..* * +UdbetalingsIdent +BevilgetIdent -Beløb +Dispositionsdato +UdbetalingsperiodeStartdato +UdbetalingsperiodeSlutdato * +OpkrævningsIdent +BevilgetIdent -Beløb +OpkrævningsperiodeStartdato +OpkrævningsperiodeSlutdato +KommunalMedfinansiering +FinansieringsKommune +ReferenceYdelse +Bruttomedfinancieringsbeløb +Forfaldsdato * +Refusionsprc. +UdbetalingsIdent +BevilgetIdent -Beløb +Dispositionsdato +UdbetalingsStartdato +UdbetalingsSlutdato +OpkrævningsIdent +BevilgetIdent -Beløb +OpkrævningsperiodeStartdato +OpkrævningsperiodeSlutdato +ReferenceYdelse +KommunalMedfinansiering +FinancieringsKommune +Forfaldsdato * * * +AktieudbytteGrænse +ÅrligIndkomstGrænse +Nedsættelsesprc 0..*0..* 0..* 0..* 0..*

9

10 PensionInputGrundoplysning +Fængselsopholdslutdato +Fængselsopholdstartdato +Brugervendtnøgle +Titel +Beskrivelse +Dokumenttype +Brevdato +Major +Minor +Afleveret +Kanal +Kassationskode * PensionPart 1+PersonIdent +PersonnummerType +Køn +FødselsDato +FødselsRegistreringsSted +Civilstand +StatsborgerskabDato +Umyndiggørelse PensionsSag +JournalpostId +JournalIndeks +Dokumenttitel +SagsIdentifikation +Brugervendtnøgle +Sagsnummer +Sagstitel +Kassationskode +Afleveret +SagStartdato +SagSlutdato +StartdatoSagsbehandling +Sagsstatus +Kommunekode +Sagstilstand +BrugerRef PensionBeregningsmotor PensionYdelse PensionValidering PensionKontrol -Enligstatus +BrøkafFuldPension +PersonligTillægsprocent +UndtagelseForObligatoriskSelvbetjening+KravOpfyldt BevillingsId +BevillingsDato +BevillingGælderFraDato +BevillingGælderTilDato +BevillingsBegrundelse1..1+FørtidspensionSats +FørtidspensionFradragogNedsættelseSats +FørtidspensionATPogSuppBidragSats 0..* +BevilgetYdelsesId +BevilgetYdelsesStartdato +BevilgetYdelsesSlutdato FørtidspensionGlSats +BevilgetYdelsesStatus +FørtidspensionGlVarmetillægSats +BevilgetYdelsesmeddelelse +FørtidspensionGlfradragSats +BevilgetYdelsesBetegnelse +FørtidspensionGlATPogSuppBidragSats +BevilgetYdelseBegrundelse +FolkepensionSats+Tilbagebetalingspligtig * +FolkepensionVarmetillægSats +FolkepensionTillægOvergangsbestemmelseSats +FolkepensionFradragogNedsættelseSats +Beregningsfrekvens +Nedskrivningsbeløb +Dispositionsdato +YdelsesBeløb +Betalingsmåde +EffektueringsplanId +EffektueringsplanSlutdato +AfslagsId +EffentueringsplanStartdato YdelseId -BevilgetYdelseBeløb +BevillingsDato +BevillingsPeriodeSlutdato +BevillingsPeriodeStartdato +Ydelsesbetegnelse +Ydelsesnavn +AfslagsDato +Nedskæringsprc +Leveranceløbenummer +SE-nrPåAbonnementen PensionSkatteberegningskomponent 0..* +MyndighedsIdent +JournalpostRelationsrolle +Myndighedsnummer +Journaldato +MyndighedsType +ReferenceId +Virkning0..*0..*1..1 +Nettohusleje +Huslejeperiodestartdato +Huslejeperiodeslutdato +Dispositionsdato +YdelsesStatus +Opgørelsesår +PersonligIndkomst +Beløb +A-Skat +UdbetalingsperiodeStartdato +UdbetalingsperiodeSlutdato +Afgørelsesdato +SE-nrPåDenIndeholdelsespligtige +CPR-nrPåSkatteyderen +ATP-Beløb -Snyd +Dispositionsdato +Undringsstatus +Medarbejdernummer +Skattekorttype +Skatteår +Anvendelsesdato +Supp-beløb +AfslagGælderFraDato +e-skattekortløbenummer +AfslagGælderTilDato +Kørselsdato -Afslagsårsag +Trækprocent * +KapitalIndkomst +UdenlandskIndkomst +PensionsIndkomst +RenteIndtægt IndeståendeIPengeinstitut +Værdipapir +SamtykkeØkonomisk +SamtykkePersonligrelation +Afslagsbegrundelse +AntalÅrIDKGrænse +Månedsfradrag +14-dagesfradrag +Ugesfradrag +Dagsfradrag +Frikortsaldo +A-skattetrækprocent * +Enligkommentar +PensionFrasigelse +Aktiv/PassivIDrift +Arbejdsforhold +KapitalafkastOrdning +UdlandsperiodeGælderFra +Virksomhedsordning +UdlandsperiodeGælderTil +Supppensionskasse +UdlandsperiodeArbejdsgiver +UdlandsperiodeOptjentpension +PensionAnsøgningsstatustype +Pensionansøgningsdato +PensionsAnsøgningsdatoUdenlandsk Udbetaling +OpvarmningsperiodeStartdato +OpvarmningsperiodeSlutdato +Opvarmningsform +Opvarmningsudgift +AntalIHusstand +MidlertidigUdlandsperiodestartdato 0..* +MidlertidigUdlandsperiodeslutdato +LandforMidlertidigUdlandsperiode PensionYdelsesType +Folkepensionstartdato +FørtidspensionStartdato +FørtidspensionSlutdato +GLFørtidspensionsydelse+PensionYdelsestype 0..* 0..* +SærligBehov +UdlandsperiodeLand +AfgørelseEksterntype +UdlandsperiodeAdresselinie0..* AfgørelseEksternDato +Udbetalingstartdato +Udbetalingstopdato +DanskFØPgammeltype 0..* +PensionYdelsesundertype * 1..1 PensionSystemadministration * * +TilknyttetSektion +Opdelingsparameter +TillægStartdato +TillægSlutdato +Hændelsestype +OpgaveId +Opgaveårsag +OpgaveOprettetDato/Tid +IndtastetSkattekortType +OpgaveEksekveretDato +IndtastetTrækprocent Opgavetitel +IndtastetSkattekortGyldigFra +Opgavebeskrivelse +IndtastetSkattekortGyldigTil +Venteprocent +Beskæftigelseskrav +Udskudtpensionstartdato +Udskudtpensionslutdato +AntalBevilgetperiode +AntalMånedudskudt PensionUdgåendedokument+Opgaveforfaldsdato +IndtastetAnvendelsesdato +Opgavestatus +IndtastetA-skatteprocent +IndtastetSkatteår * +VirksomhedSE-nr +LønperiodeSlutdato +Opgørelsesår +LønperiodeStartdato +PersonligIndkomst +Forud/Bagudlønnet +KapitalIndkomst +Udbetalingsdato +UdenlandskIndkomst +Løntime +PensionsIndkomst +ModregningskravBeløb +Indkomsttype +RenteIndtægt +Gældstype +Indtægtsart +IndeståendeIPengeinstitut +ModregningskravGælderTil +Produktionsenhedsnummer +Værdipapir SagsfuldmagtGælderfra +SagsfuldmagtGældertil +SagsfuldmagtModtagetdato * * 0..* +Refusionsprc. +AktieudbytteGrænse +ÅrligIndkomstGrænse +Nedsættelsesprc * +ModregningskravGælderFra +IndberetningspligtigCVR-nr +Fordringshaver +indberettetcpr-nr +A-IndkomstmedAmb +A-IndkomstudenAmb +B-indkomstmedAmb 0..* +UdbetalingsIdent +BevilgetIdent -Beløb +Dispositionsdato +UdbetalingsperiodeStartdato +UdbetalingsperiodeSlutdato0..* +B-IndkomstudenAmb +Boligstøttebeløb +BoligstøttesagBevilling +Boligstøttesagtilstand +Påmindelsesdato +FristForModtagelse +UdgåendeDokumenttype * +OpkrævningsIdent +BevilgetIdent -Beløb +OpkrævningsperiodeStartdato +OpkrævningsperiodeSlutdato +KommunalMedfinansiering +FinansieringsKommune +ReferenceYdelse +Bruttomedfinancieringsbeløb +Forfaldsdato 0..* 0..*0..* * +UdbetalingsIdent +BevilgetIdent +OpkrævningsIdent-Beløb +Dispositionsdato +BevilgetIdent +UdbetalingsStartdato +UdbetalingsSlutdato * +OpkrævningsperiodeStartdato +OpkrævningsperiodeSlutdato +ReferenceYdelse +KommunalMedfinansiering +FinancieringsKommune +Forfaldsdato * Generel Informationsmodellen Kilde/status: definition biy for Pension viser hvilke logiske pakker og entiteter der er indeholdt i pensionsområdet. Informationsmodel begreber fagsystemet Pension Pension og skal Informationsmodel indeholde. Sag giver det samlede overordnede billede af hvilke forretningsmæssige

11 Generel En Kilde/status: logisk definition: biy samling af begreber som kan være part i en pensionssag. borger.dk En myndighed person eller i pensionssystemet i på pensionssystemet anden vis har er behov en er pensionist for myndighed at vi registrerer eller som en kommende skal data have på vedkommende. oplysninger pensionist, der fra pensionssystemet har ansøgt om pension eller simuleret data på De som begreber pensionssystemet der ligger i trækker denne pakke på. bor i Beriget grunddata, hvor der også ligger andre person og myndighedsinformationer, Generel fællesoffentlige specifik definition: Kilde/status: myndighed, grunddata. som er en del af den offentlige forvaltning, og hvorom der er en fællesoffentlig identifikation og off. Eksempler grunddataprogram Hillerød Toldcenter Lyngby på Kommune Myndighed: Frederikssund Politikreds Hillerød En myndighed har en skattecenter kriminalforsorgen, statsforvaltningen,domstolene, lovudøvende funktion. Nogle kommuner myndigheder, som domstolene, er også dømmende. Vi og mangler besked myndigheden. afklaring ved indsættelse skal af give hvilke besked så data vi kan vi ved har stoppe løsladelse behov udbetaling. for så i forhold vi kan til starte myndigheder. udbetaling Man igenkan tænke sig noget om fysisk udstrækning af Generel Kilde/status: UUID definition: biy som entydigt identificerer Myndigheden

12 dum teknisk nøgle. Generel definition: Kilde/status: CPR Værdisættet er CPR-kontorets MyndighedsNummer-serie. Feks. kommunenummer myndighedsregister 219 Hillerød er Kommune en del af myndighedsnummer Generel Type Kilde/status: af myndighed definition: jka kan fx være bopælkommune, myndighedkommune eller hjemstedskommune for en person. hm skal lige genbesøges med jka Generel En pligter indflydelse person og/eller definition: er et rettigheder individ, som i forhold enten til kan dansk være offentlighed, dansk med eller CPR-nummer det kan være eller en udlænding person, der med i kraft eller af uden relation CPR-nummer til en anden og person som har Kilde/status: på dennes ret. har grunddataprogrammet, Det kan være både personer, Kombit personer, som i kraft af deres relation der er danske til en anden statsborgere person har og andre, indflydelse som har på dennes ret til offentlige ret. ydelser ifølge lovgivningen samt Generel UUID Kilde/status: som definition: biy entydigt identificerer personen

13 En teknisk nøgle, som tildeles i Beriget Grunddata. Nøglen er fælles for hele UDK. Generel Angiver Kilde/status: om definition: biy, jka personen er identificeret med et CPR-nummer eller en alternativ identifikation. Mulig Typetabel: PersonMedCPRnr PersonUdenCPRnr Generel Personens Kilde/status: definition: jka køn. Mulig Der findes typetabel mand kvinde blankværdierne Generel Dato Kilde/status for en definition: jka persons fødsel. Fødselsdato er en obligatorisk oplysning for en person med CPR nummer

14 Generel Den Kilde/status: myndighed, definition: jka der har registreret en persons fødsel. Er angives der tale det om land, en personen dansk født er person, født i. angives den danske myndighed, der har registreret fødslen. Er det en udenlandsk person, Mulige Generel Ugift definition: fraskilt værdier: enke/enkemand Entydig registreret angivelse af persons civilstand/samlivsforhold, aktuel i forbindelse med sagsbehandling. ophævet længstlevende partnerskab Kilde/status: død CPR Bemærk: Det svarer ikke til, hvad OIO standard på Digitaliser.dk specificerer Status død kommer fra CPRstatus. Generel Statsborgerskab Kilde/status: definition: jka angiver hvilket land en person har sine rettigheder og forpligtelser. Statsborgerskab Danmark beskyttelse statsborgerskab kaldes mod ret dette udlevering giver til assistance dansk en række til indfødsret. andre forskellige fra udstationeret lande Borgerrettighederne samt rettigheder muligheden diplomatisk og forpligtelser omfatter repræsentation blive især under ansat valgret, national som i udlandet. statstjenestemand. valgbarhed, lovgivning ret og til internationale Derudover opholde sig konventioner. giver i landet ogi

15 I ansøgt statsborgerskab, Danmark om det dobbelt (f.eks. i men et andet statsborgerskab hvis for udenlandsdanskere man land. har Nu giftet er dobbelt ikke sig tilladt statsborgerskab det, det for eller voksne, stadig født umuligt medmindre på vej i at det). bibeholde til at det Ca. blive fremmede halvdelen tilladt det danske i DK, statsborgerskab af alle loven statsborgerskab andre forventes lande tildelt tillader at hvis træde uden man dobbelt i kraft også at man iønsker har sommer biy Generel Datoen Kilde/status: for definition: jka, biy hvornår en person har fået tildelt sit statsborgerskab. Generel definition: Når en person er umyndiggjort skal vedkommende have en værge til at handle på vedkommendes vegne. Kilde/status: jka, biy Forholdet mellem en Umyndiggjort og en Værge er registreret som relation = VærgeForhold. UmyndiggørelseGyldigFra viser den dato, hvor personen er blevet umyndiggjort ifth. lov om værgemål paragraf 5 eller 6. 6 kommer fra CPR og 5 kommer fra værgen for den økonomisk umyndige. Generel Antagelsen Personer definition: eller er at virksomheder, "Sat under administration der har væsentlig af kommunen" individuel og også retlig er interesse indeholdt i her. Kilde/status: Fælles med KOMBIT en given sag. Barsel: Her refusion Pension: er Person af her barseldagpenge, er (mor/far) det Person, således som fordi parter kan virksomheden være i sagen part og i har sagen. i deres udbetalt Myndighed egne løn delsager, under kan barselorlov. have mens relation Virksomhed og økonomisk er part i en interesse delsag, i når en sag der men søges er om part i sagen. ikke

16 Generel En Kilde samling definition: biy af ydelsestyper, der er indeholdt i pensionssystemet Kommentar Generel Førtidspensionen kommunerne. mellemste, Social forhøjet Førtidspensionen er almindelig den offentlige og dækker almindelig forsørgelse over førtidspension to af ordninger: personer med Den og den gamle nedsat nye førtidspensionsordning, ordning, erhvervsevne der trådte og er i finansieret kraft der i 2003, reguleret af der hhv. er staten reguleret af Lov og om af højeste, lov om definition: mrl/bhmpension. førtidspension. Klassen førtidspensionist det er på ikke gl. ordning analyseret kan endnu overgå om til der hvilende særskilte status data hvorefter for denne man har ydelse. ret til invaliditetsydelse i stedet for Kilde/status: Invaliditetsydelse taget ud fra modellen her efter analyse af loj, biy Generel startdato Kilde/status: Definition: biy for ansøgt førtidspensionperiode Generel slutdato Kilde/status: for Definition: biy den ansøgte førtidspensionsperiode

17 Generel Kilde/status: markering Definition: biy af om det er en gammel (før 2003) bevilget førtidspensionsydelse Kommentar. kan markering udledes ud som fra kun startdato udfyldes men for medtages bevilgede alligevel gl førtidspension mrl/bhm Generel Definition: Folkepension er den offentlige alderdomsforsørgelse, finansieret over skatten. Selve folkepensionen består af et indtægtsreguleret grundbeløb og pensionstillæg. Kilde/status: Generel startdato Kilde/status: Definition: biy for ansøgt folkepensionperiode Generel definition: mrl/bhm International førtidspension er førtidspension til danskere og udlændinge som bor i udlandet. Kilde/status:

18 Generel definition: Førtidspensionen er den offentlige forsørgelse af personer med nedsat erhvervsevne og er finansieret af hhv. staten og kommunerne. mrl/bhm Førtidspensionen dækker over to ordninger: Den gamle førtidspensionsordning, der er reguleret af Lov om højeste, Generel International definition: folkepension er pension til danskere og udlændinge som bor i udlandet. mrl/bhm Kilde/status: mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension og den nye ordning, der trådte i kraft i 2003, der er reguleret af lov om Social pension. Der kan søges om Dansk førtidspension, hvis du bor i Danmark. Kilde/status: mrl/bhm Generel definition: National folkepension er folkepension til danskere og udlændinge som bor i Danmark. Kilde/status Generel tillæg er definition: ekstra ydelser som lægges oven i pensionen mrl/bhm varmetillæg ældrecheck kan være af typen : Kilde/status: helbredstillæg

19 ventetillæg personligt tillæg Generel startdato Kilde/status: Definition: biy for ansøgt periode for tillæg Generel slutdato Kilde/status: for Definition: biy ansøgt periode for tillæg Generel En betingelse udskydelse definition: Kilde/status: om beskæftigelseskrav af pensionsstart som er medfører opfyldten procentvis opskrivning af pensionsbeløb for hvert år den udskydes, hvis borger.dk Kommentar. Tillægget afhænger af, hvor længe man udskyder pensionen, og hvor gammel man er på det tidspunkt, hvor man vælger at få folkepensionen udbetalt. Generel procentvis definition: opskrivning af pensionsbeløb for hvert år den udskydes Kilde/status: loj kommentar

20 Generel Der Status/kilde: er et Definition: krav til antal timer en person skal være i beskæftigelse for at optjene venteprocent Der er beskæftigelseskrav både for lønmodtagere og selvstændige Generel dato Kilde/status: pensionen Definition: eam udskydes fra Generel dato Kilde/status: pensionen definition: eam udskydes til Generel antal Kilde/status: bevilgede definition: eam udskydelser af pensionen kommentar: ansøger kan kun få udskudt sin pension i et vist antal perioder (2 i øjeblikket)

21 Generel det Kilde/Status: antal Definition: jgl måneder en person har fået udskudt sin pension. person kan max. få udskudt sin pension i et vist antal måneder sammenlagt. Iøjeblikket 120 mdr. Generel Supplerende Kilde/Status: definition: loj pensionsydelse til folkepensionister, den er formue og tillægsprocent bestemt for danskere beregnes ydelsen automatisk mens udlændinge skal søge og aflevere oplysninger Generel et Kilde/status varmetillæg definition: borger.dk dækker delvist udgifter til opvarmning af bolig Opvarmningsudgiften Varmetillæg og kan ydes ikke ydes omfatter til de til egentlig andre også opvarmningsudgifter, udgiften såsom til drift og dvs. vedligeholdelse af vand. udgiften til køb af af varmeforsyningen. el, gas, olie og andre For eksempel brændselsformer. For reparation pensionister af oliefyr. med kollektiv varmeforsyning gælder særlige regler udgifter til kontrol Generel det Kilde/status: boligstøttebeløb Definition: loj der udbetales i den ansøgte periode for varmetillæg det boligstøttebeløb pensionssystemet modtager fra boligstøttesystemet er fradragsbeløbet for kollektiv opvarmning

22 Generel oplysning Kilde/status: Definition: loj om der er en bevilget boligstøttesag i den ansøgte varmetillægsperiode Generel sagens Kilde/status: tilstand Definition: loj for den boligstøttesag der er i varmetillægsperioden Mulige Opstået Under Afgjort sagstilstande: Arkiveret oplysning -- Der - Noget sagen er truffet kræver - er Sagen afsluttet myndighedens afgørelse er i og proces materiale f.eks. i forhold ageren tilkendelse sendt arkivering oplysning eller afslag. Der må ikke tilføjes mere til sagen. Generel et er helbredstillæg definition: Kilde/status: på ferie i Danmark kan delvist dække udgifter til hjælpemidler, behandlinger og medicin for borgere der modtager dansk pension der Borger.dk Det det Almindeligt er kun kommunen folkepensionister som afgør og og gl. udbetaler førtidspensionister helbredstillæg. Der kan ydes helbredstillæg: betaling af pensionistens egne der udgifter kan få til medicin, helbredstillæg psykologhjælp Udvidet helbredstillæg: og kiropraktorbehandling, som Regionsrådet også yder tilskud tandlæge, til. høreapparat, fysioterapi, fodterapi, Der efter kan sundhedsloven. ydes Det betaling er kommunen af pensionistens der vurderer, egne udgifter om udgiften til tandproteser, er nødvendigbriller og fodbehandling, som der ikke ydes tilskud til

23 Generel personer Status/Kilde definition: mrl i udlandet kan søge personligt tillæg som dækker varmetillæg, helbredstillæg og andre uforudsete udgifter gives efter individuel vurdering til personer der bor i udlandet Generel sagspakken sagsbegreb. Definition: Kilde/status: indeholder En pensionssag de begreber har altid der én samlet part, nemlig udgør pensionisten/den pensionssag. kommende En pensionssag pensionist. er specialisering af det generelle biy Pensionssystemet startes eller kan være ikke ved længere flere ansøgning afgørelser berettigelse opretter om eller en forskellige af pensionssag anden simulering årsag. ydelser eller af data Der på når samme er på personen kan borger.dk være tid og når flere der eller en kan afgørelser alder ved være en passende myndighedshenvendelse flere om bevilling afgørelser tæt på pensionsalder, om ydelser samme på og en sluttes ydelse eller pensionssag. først pensionssagen men ved over død Der tid. Generel En dokumentere sag er Definition: Kilde/status: samling en arbejdsproces, af sammenhørende typisk til administrative dokumenter og formål, øvrige herunder sammenhørende til at træffe oplysninger, afgørelser. der i sit hele anvendes til at Specifikation af Serviceinterface for Sag OIO v1.2 En Det Sager sag skal kan startes, forstås relatere når således; sig første til andre vi ansøgning starter sager ikke fra f.eks en en sag, klagesager person/virksomhed før der eller mindst andre modtages. en sager part, af der hensyn har indberettet til helhedsorienteret en ansøgning. kontrol

24 Generel En UUID, definition: Kilde/status: Specifikation som af entydigt Serviceinterface identificerer for sagen. Sag OIO v1.2 En teknisk nøgle. Generel Brugervendtt Kilde/status: definition: Specifikation af Identifikation, Serviceinterface der er for unik Sag indenfor OIO v1.2 myndigheden. Generel Et Kilde/status: frit sagsnummer. definition: Specifikation af Serviceinterface for Sag OIO v1.2 Generel Officiel Kilde/status: sagstitel, definition: Specifikation af Serviceinterface der kan anvendes for i Sag forbindelse OIO v1.2med åbne dagsordenpunkter. Sagstitel relaterer til KLE-nummer

25 Generel Kode, Kilde/status: der definition: Specifikation styrer af Serviceinterface en sags varigheden, for Sag før OIO der er v1.2 mulighed for kassation. Koden anvendes ikke til at ændre sagstilstand til værdien slettet. Generel Indikator Kilde/status: definition: Specifikation for 'Er af afleveret Serviceinterface til Statens for Arkiver/ 7 Sag OIO v1.2 arkiv' er muligvis ikke nødvendig, medtages her indtil vi er sikre Generel Startdato Kilde/status: definition: Specifikation for sagen. af Serviceinterface for Sag OIO v1.2 Generel Slutdato Kilde/status: definition: Specifikation for sagen, af Serviceinterface tom mens sagen for Sag er åben, OIO v

26 Generel Startdato Kilde/status: definition: biy, adlfor behandling af sagen. En Barsel: Den ATP dato specifik sagsbehandlingen attribut, muligvis må påbegyndes. kun nødvendig Det i Barsel forhold er normalt 4 uger før termin, men der er specielle regler for fødsler med særlige Generel definition: Sagens status - Sagens status kan være Aktiv eller Passiv. den Kilde/status: Hvis medtages denne attribut indtil fastholdes det er accepteret skal aktiv at detkan smide og passiv den dog defineres ud. også udledes klartud af udbetaling og denne attribut er derfor ikke nødvendig, men jb aktiv sag er en sag med udbetaling, Generel definition: Koden for den kommune, der er ansvarlig for sagen. Kilde/status: Specifikation af Serviceinterface for OIO v1.2 Kommunekode er med af hensyn til Sagsindeks. Denne information findes i Organisation, men er medtaget, således at ansvaret for eksisterende sager kan angives og medtages som søgekriterie. Det er Afsendersystemets ansvar at sagen opdateres, såfremt den skifter ansvarlig myndighed

Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller

Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Version 0.9 05-05-2014 3T3T13T3T 3TU3TUVEJLEDNING 3T3T23T3T 3TU3TUINDLEDNINGUU3T3T 3T3T33T3T 3TU3TUBEGREBS- Indhold TIL TILBUDSGIVERUU3T3T... 2... 3 OG INFORMATIONSMODELLERUU3T3T...

Læs mere

26.11.2013. 1 KY-andre ydelser

26.11.2013. 1 KY-andre ydelser 1 KY-andre ydelser... 2 1.1 Person... 3 1.1.1 Attributter... 3 1.2 Økonomisk ydelse... 4 1.2.1 Attributter... 4 1.3 Ydelse... 5 1.3.1 Attributter... 6 1.4 Konteringsregel... 6 1.4.1 Attributter... 6 1.5

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 OVERSIGT OVER REGLER FOR PENSIONSBEREGNINGEN... 4 Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Læs mere

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl.

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl. FOLKEPENSION Folkepensionen skal sikre ældre personer et indtægtsgrundlag, når de har forladt arbejdsmarkedet. Personer, der er født den 30. juni 1939 eller tidligere, får folkepension fra det 67. år.

Læs mere

26.11.2013. 1 KY-revalideringsydelse

26.11.2013. 1 KY-revalideringsydelse 1 KY-revalideringsydelse... 3 1.1 Person... 4 1.1.1 Attributter... 4 1.2 Økonomisk ydelse... 5 1.2.1 Attributter... 5 1.3 Ydelse... 6 1.3.1 Attributter... 7 1.4 Konteringsregel... 7 1.4.1 Attributter...

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller

Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 BEGREBS- OG INFORMATIONSMODELLER... 4 Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller

Læs mere

Folketinget har den 29. maj 2008 vedtaget L 151 Forslag til Lov om ændring. af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Folketinget har den 29. maj 2008 vedtaget L 151 Forslag til Lov om ændring. af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail vfm@vfm.dk J.nr. 2007-6869/the 29. maj 2008 Orientering om Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste,

Læs mere

12.12.2013. 1 KY-enkeltydelse

12.12.2013. 1 KY-enkeltydelse 1 KY-enkeltydelse... 3 1.1 Person... 4 1.1.1 Attributter... 4 1.2 Økonomisk ydelse... 6 1.2.1 Attributter... 6 1.3 Ydelse... 7 1.3.1 Attributter... 7 1.4 Konteringsregel... 7 1.4.1 Attributter... 8 1.5

Læs mere

26.11.2013. 1.22 Nedsættelse ift. løn på fuld tid...19 1.22.1 Attributter...19 1.23 Beslutningsgrundlag...19 1.24 Flekslønbeslutningsgrundlag...

26.11.2013. 1.22 Nedsættelse ift. løn på fuld tid...19 1.22.1 Attributter...19 1.23 Beslutningsgrundlag...19 1.24 Flekslønbeslutningsgrundlag... 1 KY-Fleksløntilskud... 3 1.1 Person... 4 1.1.1 Attributter... 4 1.2 Økonomisk ydelse... 6 1.2.1 Attributter... 6 1.3 Ydelse... 7 1.3.1 Attributter... 7 1.4 Konteringsregel... 7 1.4.1 Attributter... 8

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget har nu besluttet, at

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Få hjælp på borger.dk Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget

Læs mere

FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48)

FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.6 - side 1 FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48) Under denne hovedfunktion registreres personlige tillæg m.v. til offentlig pension. Desuden registreres

Læs mere

1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks

1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks 1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks Ydelsesindeks skal indeholde metadata om tildelte ydelser, samt nøgler til andre relaterede forretningsobjekter fra Afsendersystemer, således at der kan leveres et tværgående

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Underbilag 2M Begrebs- og informationsmodel for Ydelsesindeks Version 2.0

Underbilag 2M Begrebs- og informationsmodel for Ydelsesindeks Version 2.0 Underbilag 2M Begrebs- og informationsmodel for Ydelsesindeks Version 20 Begrebsmodellen for Ydelsesindeks Begrebsmodellen med de centrale forretningsobjekter er illustreret i Figur Begrebsmodel og definition

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesminister Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse

Læs mere

1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks

1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks 1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks Ydelsesindeks skal indeholde metadata om tildelte ydelser, samt nøgler til andre relaterede forretningsobjekter fra Afsendersystemer, således at der kan leveres et tværgående

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2010

Boligydelse og boligsikring 2010 Boligydelse og boligsikring 2010 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommunerne og Udbetaling Danmark

Udveksling af oplysninger mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Udveksling af oplysninger mellem kommunerne og Oplysning Fagområde Specifikation Familieydelser og 4.000 - Anbringelse og hjemgivelse af barn - Forældrepålæg - At uddannelsesplan ikke er overholdt om:

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen januar 2014 Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Næsten halvdelen af alle folkepensionister modtager supplerende ydelser ud over folkepensionen i form af boligydelse,

Læs mere

BOLIGSTØTTEN 2015. danmarks almene boliger

BOLIGSTØTTEN 2015. danmarks almene boliger BOLIGSTØTTEN 2015 bl danmarks almene boliger Oplysningerne i denne pjece er målrettet til beboere i almene boliger og dækker ikke altid beboere i andre boligtyper! Hjælp til huslejen Hvis du bor til leje

Læs mere

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009 Københavns Kommune Boligydelse og boligsikring 2009 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er

Læs mere

ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli/december 2017

ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli/december 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Folkepension - 2017 Ældre Sagen Juli/december 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2008

Boligydelse og boligsikring 2008 Boligydelse og boligsikring 2008 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Underbilag 2.4 Begrebsmodel. Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.4 Begrebsmodel. Kommunernes Ydelsessystem Kommunernes Ydelsessystem Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S www.kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 2 af 8 Vejledning Bilaget er færdigt, og Tilbudsgiver

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 REGEL- OG BESLUTNINGSMODELLER... 5 3.1 BEREGN TIMETAL... 8 3.2 BEREGN YDELSE...

Læs mere

Socialudvalget SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt

Socialudvalget SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Socialudvalget 2012-13 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Folketingets Socialudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 26. oktober 2012 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518

Læs mere

Ældre Sagen November 2014

Ældre Sagen November 2014 ÆLDRE I TAL Folkepension - 2014 Ældre Sagen November 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller

Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Version 0.9 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 BEGREBS- OG INFORMATIONSMODELLER... 4 Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller

Læs mere

1 KY-kontering 26.11.2013

1 KY-kontering 26.11.2013 1 KY-kontering... 2 1.1 Bevilling... 3 1.1.1 Attributter... 3 1.2 Økonomisk effektueringsplan... 3 1.2.1 Attributter... 4 1.3 Bevilget ydelse... 5 1.3.1 Attributter... 5 1.4 Bevillingsmodtager... 5 1.5

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING

FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING Inden du søger om førtidspension Der kan tilkendes førtidspension til personer mellem 18 år og folkepensionsalderen. En ansøgning om førtidspension vil blive behandlet i forhold

Læs mere

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck ÆLDRE I TAL 2014 Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen Oktober 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes borgerservice November 2014 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indholdsfortegnelse Boligstøtte, Mellemkommunal refusion, ændring i processen for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den xx. april 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation 1. Begreber Baggrundsinformation Sags- og Dokumentindekset skal indeholde sags- og dokumentmetadata, samt nøgler til andre relaterede forretningsobjekter fra Afsendersystemer, således at der kan leveres

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

KY-sag status...19

KY-sag status...19 1 KY-sag... 3 1.1 Klassifikation... 4 1.1.1 Aktør... 4 1.1.2 Attributter... 5 1.2 Sag... 5 1.2.1 Attributter... 5 1.3 Sagstilstand... 6 1.3.1 Attributter... 7 1.4 Dokument... 7 1.4.1 Attributter... 7 1.5

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 0m alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes til 66 år fra den l. januar

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2006

Boligydelse og boligsikring 2006 Boligydelse og boligsikring 2006 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling)

Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling) 05.08.2013 KY Projektet NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling) 1. Overordnet beskrivelse af processen Fleksydelse er en ordning for Personer, der er visiteret til

Læs mere

JOBMULIGHEDER FOR FØRTIDSPENSIONISTER. Information fra Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune

JOBMULIGHEDER FOR FØRTIDSPENSIONISTER. Information fra Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune JOBMULIGHEDER FOR FØRTIDSPENSIONISTER Information fra Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune Job med løntilskud Hvem kan få job med løntilskud Du har mulighed for at få et job med løntilskud, hvis

Læs mere

1. Overordnet beskrivelse af processen

1. Overordnet beskrivelse af processen 19.12.2012 KY projektet NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling) 1. Overordnet beskrivelse af processen Fleksydelse er en ordning for personer der er visiteret til fleksjob.

Læs mere

Guld eller sølv i 3. alder. v. Karen Aagaard, socialøkonom Heden & Fjorden

Guld eller sølv i 3. alder. v. Karen Aagaard, socialøkonom Heden & Fjorden Guld eller sølv i 3. alder v. Karen Aagaard, socialøkonom Heden & Fjorden EFTERLØN Efterlønsbevis og efterlønsalder ( se folder på bordene) Krav Ret Beregning af sats 2 års-regel Skattefri præmie Pensionsmodregning

Læs mere

Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck ÆLDRE I TAL 2015 Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og Ældre Sagen August 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er

Læs mere

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension Til kommuner, mfl. UDKAST Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

Læs mere

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 AKTIVITETSBESKRIVELSER... 4 Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Side 1 1 Vejledning

Læs mere

Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E

Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E Side 1 af 17 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du forholde dig, hvis du har ansatte, der har grønlandske eller færøske indkomster - eller hvis du har

Læs mere

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg Generelt om pension v/annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvornår kan du gå på pension? Generelle regler for pension Din arbejdsmarkedspension/tjenestemandspension Folkepension, atp og

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension. Kapitel 1 Arbejdsevne

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension. Kapitel 1 Arbejdsevne Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension I medfør af 8, stk. 4, 13, stk. 6, 14, stk. 3, 19, stk. 4, 25, 29, stk. 5, 41 og 43, stk. 9 i Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes borgerservice November 2014 Uge 48 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indhold Tema: Obligatorisk digital selvbetjening... 2 Giv besked til Udbetaling

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilaget skal ikke ændres af Tilbudsgiver. Tabel

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Ledernes arbejdsløshedskasse 5. udgave, juli 2013 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det så

Læs mere

Pension og offentlige ydelser - 2015

Pension og offentlige ydelser - 2015 Pension og offentlige ydelser - 2015 Når du får udbetaling fra din egen pension ved sygdom, alders- eller førtidspensionering, får du måske samtidig offentlige ydelser. Disse ydelser kan blive påvirket

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-10. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr.

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-10. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-10 Budget 2004-2007 Indeholder Bevilling nr. 554 Førtidspension og 555 øvrige sociale formål Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg:

Læs mere

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Vejledning Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Indhold Sådan foregår udbetalingen... 1 Funktionalitet i løsningen... 2 Ferieår... 2 Avanceret søgning... 2 Download oversigt... 2 Sortering

Læs mere

Orientering til pensionister bosat uden for Danmark 2010

Orientering til pensionister bosat uden for Danmark 2010 Orientering til pensionister bosat uden for Danmark 2010 Indholdsfortegnelse: (ctrl + klik for at gå direkte til afsnittet) 1. Forord 2. Beregning af pensionen 3. Den nye lov om førtidspension 4. Pensionsmeddelelsen

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Anden Social Service Sundhedsudgifter begravelse 01a Begravelseshjælp Sundhedsloven 160 Alle borgere

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Ledernes arbejdsløshedskasse 6. udgave, februar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det

Læs mere

Du kan få nærmere rådgivning om samspillet mellem pension og offentlige ydelser hos den myndighed, der udbetaler ydelsen.

Du kan få nærmere rådgivning om samspillet mellem pension og offentlige ydelser hos den myndighed, der udbetaler ydelsen. Pension og offentlige ydelser - 2017 Når du får udbetaling fra din egen pension ved sygdom, alders- eller førtidspensionering, får du måske samtidig offentlige ydelser. Disse ydelser kan blive påvirket

Læs mere

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste Skrivelse med orientering om Lov om ændring af lov om social pension (Forbedring af den supplerende pensionsydelse) og Lov om ændring af lov om offentlig sygesikring, lov om social pension og lov om højeste,

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP A-kassen LH 9. udgave, april 2017 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset 4 2.1 Hvorfor er det så vigtigt at få et efterlønsbevis? 4 2.2

Læs mere

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Hvornår kan du få invalidepension? 4 Vurdering af erhvervsevnen 4 Ansøgning 5 Børnepension 5 Dokumentation ved udbetaling

Læs mere

CPR Centrale Personregister Side 1 af 53

CPR Centrale Personregister Side 1 af 53 CPR Centrale Personregister Side 1 af 53 UDTRÆKSBESKRIVELSE ----- Kunde OFFENTLIG M. VALGFRIE RECORDTYPE Opgavenr. Journal nr. 001402 Udtrækstype Oprettet Ændret ÆNDRINGSUDTRÆK 12.11.2008 27.01.2011 Udtrækskriterier/formål:

Læs mere

Underbilag 2.13: Hændelsesliste. Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.13: Hændelsesliste. Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.13: Hændelsesliste Kommunernes Ydelsessystem Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 2 Hændelsesliste Indgående beskeder... 4 3 Hændelsesliste udgående beskeder... 25 DETTE DOKUMENT

Læs mere

ØKONOMIUDVALG POLITIKOMRÅDE: ØKONOMISK SIKRING, PENSIONER

ØKONOMIUDVALG POLITIKOMRÅDE: ØKONOMISK SIKRING, PENSIONER Generelt om området Politikområdet dækker Sundhedsudgifter Personlige tillæg Sociale pensioner Boligstøtte Familieydelser Sundhedsudgifter Begravelseshjælp omfatter lovbestemt offentlige tilskud til begravelser

Læs mere

Bilag 2B Eksisterende data

Bilag 2B Eksisterende data Bilag 2B Eksisterende data Version 0.8 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 OVERBLIK OVER DOKUMENTATION FRA... 4 3.1 BEGREBSMODEL ( OPUS DEBITOR)... 4 3.2 INFORMATIONSMODEL

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Budgetområde 620 Anden Social Service

Budgetområde 620 Anden Social Service Indledning omfatter primært serviceydelser, som retter sig mod almindelige borgere uden et socialt problem. Det vil sige ydelser, som er frivillige for borgeren samt ydelser, hvor tildelingen sker alene

Læs mere

CPR Centrale Personregister Side 2 af 50

CPR Centrale Personregister Side 2 af 50 CPR Centrale Personregister Side 1 af 50 UDTRÆKSBESKRIVELSE ----- Kunde OFFENTLIG M. VALGFRIE RECORDTYPE Opgavenr. Journal nr. 001403 Udtrækstype Oprettet Ændret STATUS UDTRÆK (EKSTERN NØGLE) 06.01.2009

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

Pensioneringsprocessen for institutioner

Pensioneringsprocessen for institutioner Public Release PENSAB Pensioneringsprocessen for institutioner Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Start en pensioneringssag for en tjenestemand... 3 2.1 Udfyld pensionsskemaet... 3 2.2

Læs mere

Boligstøtten. danmarks almene boliger

Boligstøtten. danmarks almene boliger Boligstøtten 2014 bl danmarks almene boliger Oplysningerne i denne pjece er målrettet til beboere i almene boliger og dækker ikke altid beboere i andre boligtyper! Hjælp til huslejen Hvis du bor til leje

Læs mere

1. GENERELT. (Sæt kryds i de relevante firkanter)

1. GENERELT. (Sæt kryds i de relevante firkanter) 1. GENERELT 1.1 Har kommunen fastsat vejledende retningslinjer for tildelingen af personlige tillæg efter 17, stk. 2? Ja Nej Hvis ja: Hvilke af nedenstående vejledende retningslinjer anvender kommunen

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension 2014/1 LSF 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 9 Folke- og førtidspensionister, 5-9 x Det samlede antal personer i Århus Kommune, der modtager sociale pensioner (inkl. beboere på plejehjem),

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 24. januar 2003 Kontor: 1. økonomisk kontor J. nr.: 2003-2542-1 Sagsbeh.: HEN Fil-navn: orientering/januar2003 ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM

Læs mere

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Version 4, august 2015 1 Indhold Om Feriepengeinfo... 3 Indberetning i eindkomst... 3 Felter i indberetningen... 3 Obligatoriske felter... 3 Valgfrit

Læs mere

Bekendtgørelse om social pension (Førtidspension og folkepension)

Bekendtgørelse om social pension (Førtidspension og folkepension) BEK nr 563 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social og Integrationsmin., j.nr. 2012 3082

Læs mere

Bekendtgørelse om social pension (førtidspension og folkepension)

Bekendtgørelse om social pension (førtidspension og folkepension) BEK nr 491 af 27/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/06397 Senere

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Socialområdet

Sagsbehandlingstider: Socialområdet Sagsbehandlingstider: Socialområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag i denne oversigt. Du finder sagsbehandlingstiderne

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 A-kassen LH 10. udgave, april 2018 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterløns- og folkepensionsalder 3 1.2 Er du

Læs mere

1 KY-person. 1.1 Skattekort 26.11.2013

1 KY-person. 1.1 Skattekort 26.11.2013 1 KY-person... 2 1.1 Skattekort... 2 1.1.1 Attributter... 3 1.2 Person... 3 1.2.1 Attributter... 3 1.3 Ægteskab... 5 1.3.1 Attributter... 5 1.4 Adresse... 5 1.5 Dansk adresse... 5 1.5.1 Attributter...

Læs mere

1 KY-dokument

1 KY-dokument 1 KY-dokument... 2 1.1 Dokument... 3 1.1.1 Attributter... 3 1.2 Part... 4 1.2.1 Attributter... 4 1.3 Person... 4 1.3.1 Attributter... 5 1.4 Aktør... 6 1.4.1 Attributter... 6 1.5 Organisation... 6 1.6 OrgFunktion...

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Udkast

Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Udkast Beskæftigelsesudvalget, Skatteudvalget, Socialudvalget 2012-13 BEU alm. del Bilag 11, SAU alm. del Bilag 21, SOU alm. del Bilag 21 Offentligt Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere