Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller"

Transkript

1 Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Version

2 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER INDLEDNING BEGREBS- OG INFORMATIONSMODELLER... 4 Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Side 1

3 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilaget skal ikke ændres af Tilbudsgiver. Tabel 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Side 2

4 2 Indledning Bilaget indeholder følgende begrebs- og informationsmodeller: Begrebsmodel Pension Begrebsmodel Sag Informationsmodel Pension Informationsmodel Pension Rapport Informationsmodel Sag Informationsmodel Sag Rapport Herudover indeholder bilaget informationsmodel for det kommende system, som skal levere beriget grunddata til Systemet, og som Systemet skal integrere til, jf. bilag 3A.6 Integrationer. Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Side 3

5 3 Begrebs- og informationsmodeller Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Side 4

6 PensionGrundoplysning PensionPart har information for PensionSag kan væreer part i sag af typen indeholder PensionYdelsesType har information fra af typen af typen af typen af typen af typen af typen kan resultere i af typen PensionBevilling kan indeholde

7 Person Sagsrolle Virksomhed kan være kan være arbejder på er part i Sag af typen har indeholder indeholder

8 PensionUdgåendedokument PensionBeregningsmotor PensionValidering PensionKontrol PensionYdelse PensionInputGrundoplysning PensionsSag PensionPart +PersonIdent +PersonnummerType +Køn +FødselsDato +FødselsRegistreringsSted +Civilstand +Statsborgerskab +StatsborgerskabDato +Umyndiggørelse +SagsIdentifikation +Brugervendtnøgle +Sagsnummer +Sagstitel +Kassationskode +Afleveret +SagStartdato +SagSlutdato +StartdatoSagsbehandling +Sagsstatus +Kommunekode +Sagstilstand +BrugerRef -Enligstatus +BrøkafFuldPension +PersonligTillægsprocent +UndtagelseForObligatoriskSelvbetjening PensionYdelsesType +FørtidspensionStartdato +FørtidspensionSlutdato +GLFørtidspensionsydelse +Folkepensionstartdato +TillægStartdato +TillægSlutdato +ÅrligIndkomst +Nedskrivningsbeløb +ÅrligIndkomstGrænse +Nedskæringsprc +FørtidspensionSats +FørtidspensionFradragogNedsættelseSats +FørtidspensionATPogSuppBidragSats +FørtidspensionGlSats +FørtidspensionGlVarmetillægSats +FørtidspensionGlfradragSats +FørtidspensionGlATPogSuppBidragSats +FolkepensionSats +FolkepensionVarmetillægSats +FolkepensionTillægOvergangsbestemmelseSats +FolkepensionFradragogNedsættelseSats +KravOpfyldt +BevillingsId +BevillingsDato +BevillingGælderFraDato +BevillingGælderTilDato +BevillingsBegrundelse +AfslagsId +AfslagsDato +AfslagGælderFraDato +AfslagGælderTilDato -Afslagsårsag +Afslagsbegrundelse BevilgetYdelsesId +BevilgetYdelsesStartdato +BevilgetYdelsesSlutdato +BevilgetYdelsesStatus +BevilgetYdelsesmeddelelse +BevilgetYdelsesBetegnelse +BevilgetYdelseBegrundelse +Tilbagebetalingspligtig +Beregningsfrekvens +Dispositionsdato +YdelsesBeløb +Betalingsmåde +EffektueringsplanId +EffektueringsplanSlutdato +EffentueringsplanStartdato +YdelseId -BevilgetYdelseBeløb +BevillingsDato +BevillingsPeriodeSlutdato +BevillingsPeriodeStartdato +Ydelsesbetegnelse +Ydelsesnavn +Dispositionsdato +YdelsesStatus +Afgørelsesdato -Snyd +Undringsstatus PensionSkatteberegningskomponent Udbetaling +Beløb +A-Skat +UdbetalingsperiodeStartdato +UdbetalingsperiodeSlutdato +ATP-Beløb +Dispositionsdato +Supp-beløb +Leveranceløbenummer +SE-nrPåAbonnementen +SE-nrPåDenIndeholdelsespligtige +CPR-nrPåSkatteyderen +Medarbejdernummer +Skattekorttype +Skatteår +Anvendelsesdato +e-skattekortløbenummer +Kørselsdato +Trækprocent +Månedsfradrag +14-dagesfradrag +Ugesfradrag +Dagsfradrag +Frikortsaldo +A-skattetrækprocent * 0..* * * +OpvarmningsperiodeStartdato +OpvarmningsperiodeSlutdato +Opvarmningsform +Opvarmningsudgift +AntalIHusstand +AntalÅrIDKGrænse +Enligkommentar +PensionFrasigelse +Aktiv/PassivIDrift +Arbejdsforhold +KapitalafkastOrdning +Virksomhedsordning +Supppensionskasse 1 0..* +Venteprocent +Beskæftigelseskrav +Udskudtpensionstartdato +Udskudtpensionslutdato +AntalBevilgetperiode +AntalMånedudskudt * Fængselsopholdslutdato +Fængselsopholdstartdato +MyndighedsIdent +Myndighedsnummer +MyndighedsType +PensionAnsøgningsstatustype +Pensionansøgningsdato +PensionsAnsøgningsdatoUdenlandsk +MidlertidigUdlandsperiodestartdato +MidlertidigUdlandsperiodeslutdato +LandforMidlertidigUdlandsperiode +PensionYdelsestype +PensionYdelsesundertype * * +Brugervendtnøgle +Titel +Beskrivelse +Dokumenttype +Brevdato +Major +Minor +Afleveret +Kanal +Kassationskode +JournalpostId +Journalpost +JournalIndeks +Dokumenttitel +JournalpostRelationsrolle +Journaldato +ReferenceId +Virkning * 0..* * * 1..1 PensionSystemadministration +UdgåendeDokumenttype +Påmindelsesdato +FristForModtagelse +TilknyttetSektion +Opdelingsparameter +Hændelsestype +OpgaveId +Opgaveårsag +OpgaveOprettetDato/Tid +OpgaveEksekveretDato +Opgavetitel +Opgavebeskrivelse +Opgaveforfaldsdato +Opgavestatus * * * +SærligBehov +AfgørelseEksterntype +AfgørelseEksternDato +Udbetalingstartdato +Udbetalingstopdato +AfgørelseEkstern +DanskFØPgammeltype +SamtykkeØkonomisk +SamtykkePersonligrelation +UdlandsperiodeGælderFra +UdlandsperiodeGælderTil +UdlandsperiodeArbejdsgiver +UdlandsperiodeOptjentpension +UdlandsperiodeLand +UdlandsperiodeAdresselinie 0..* Boligstøttebeløb +BoligstøttesagBevilling +Boligstøttesagtilstand * +Nettohusleje +Huslejeperiodestartdato +Huslejeperiodeslutdato +IndtastetSkattekortType +IndtastetTrækprocent +IndtastetSkattekortGyldigFra +IndtastetSkattekortGyldigTil +IndtastetAnvendelsesdato +IndtastetA-skatteprocent +IndtastetSkatteår * +ModregningskravBeløb +Gældstype +ModregningskravGælderTil +ModregningskravGælderFra +Fordringshaver +VirksomhedSE-nr +LønperiodeSlutdato +LønperiodeStartdato +Forud/Bagudlønnet +Udbetalingsdato +Løntime +Indkomsttype +Indtægtsart +Produktionsenhedsnummer +IndberetningspligtigCVR-nr +indberettetcpr-nr +A-IndkomstmedAmb +A-IndkomstudenAmb +B-indkomstmedAmb +B-IndkomstudenAmb +Opgørelsesår +PersonligIndkomst +KapitalIndkomst +UdenlandskIndkomst +PensionsIndkomst +RenteIndtægt +IndeståendeIPengeinstitut +Værdipapir +Opgørelsesår +PersonligIndkomst +KapitalIndkomst +UdenlandskIndkomst +PensionsIndkomst +RenteIndtægt +IndeståendeIPengeinstitut +Værdipapir * 0..* SagsfuldmagtGælderfra +SagsfuldmagtGældertil +SagsfuldmagtModtagetdato * 0..* * +UdbetalingsIdent +BevilgetIdent -Beløb +Dispositionsdato +UdbetalingsperiodeStartdato +UdbetalingsperiodeSlutdato * +OpkrævningsIdent +BevilgetIdent -Beløb +OpkrævningsperiodeStartdato +OpkrævningsperiodeSlutdato +KommunalMedfinansiering +FinansieringsKommune +ReferenceYdelse +Bruttomedfinancieringsbeløb +Forfaldsdato * +Refusionsprc. +UdbetalingsIdent +BevilgetIdent -Beløb +Dispositionsdato +UdbetalingsStartdato +UdbetalingsSlutdato +OpkrævningsIdent +BevilgetIdent -Beløb +OpkrævningsperiodeStartdato +OpkrævningsperiodeSlutdato +ReferenceYdelse +KommunalMedfinansiering +FinancieringsKommune +Forfaldsdato * * * +AktieudbytteGrænse +ÅrligIndkomstGrænse +Nedsættelsesprc 0..*0..* 0..* 0..* 0..*

9

10 PensionInputGrundoplysning +Fængselsopholdslutdato +Fængselsopholdstartdato +Brugervendtnøgle +Titel +Beskrivelse +Dokumenttype +Brevdato +Major +Minor +Afleveret +Kanal +Kassationskode * PensionPart 1+PersonIdent +PersonnummerType +Køn +FødselsDato +FødselsRegistreringsSted +Civilstand +StatsborgerskabDato +Umyndiggørelse PensionsSag +JournalpostId +JournalIndeks +Dokumenttitel +SagsIdentifikation +Brugervendtnøgle +Sagsnummer +Sagstitel +Kassationskode +Afleveret +SagStartdato +SagSlutdato +StartdatoSagsbehandling +Sagsstatus +Kommunekode +Sagstilstand +BrugerRef PensionBeregningsmotor PensionYdelse PensionValidering PensionKontrol -Enligstatus +BrøkafFuldPension +PersonligTillægsprocent +UndtagelseForObligatoriskSelvbetjening+KravOpfyldt BevillingsId +BevillingsDato +BevillingGælderFraDato +BevillingGælderTilDato +BevillingsBegrundelse1..1+FørtidspensionSats +FørtidspensionFradragogNedsættelseSats +FørtidspensionATPogSuppBidragSats 0..* +BevilgetYdelsesId +BevilgetYdelsesStartdato +BevilgetYdelsesSlutdato FørtidspensionGlSats +BevilgetYdelsesStatus +FørtidspensionGlVarmetillægSats +BevilgetYdelsesmeddelelse +FørtidspensionGlfradragSats +BevilgetYdelsesBetegnelse +FørtidspensionGlATPogSuppBidragSats +BevilgetYdelseBegrundelse +FolkepensionSats+Tilbagebetalingspligtig * +FolkepensionVarmetillægSats +FolkepensionTillægOvergangsbestemmelseSats +FolkepensionFradragogNedsættelseSats +Beregningsfrekvens +Nedskrivningsbeløb +Dispositionsdato +YdelsesBeløb +Betalingsmåde +EffektueringsplanId +EffektueringsplanSlutdato +AfslagsId +EffentueringsplanStartdato YdelseId -BevilgetYdelseBeløb +BevillingsDato +BevillingsPeriodeSlutdato +BevillingsPeriodeStartdato +Ydelsesbetegnelse +Ydelsesnavn +AfslagsDato +Nedskæringsprc +Leveranceløbenummer +SE-nrPåAbonnementen PensionSkatteberegningskomponent 0..* +MyndighedsIdent +JournalpostRelationsrolle +Myndighedsnummer +Journaldato +MyndighedsType +ReferenceId +Virkning0..*0..*1..1 +Nettohusleje +Huslejeperiodestartdato +Huslejeperiodeslutdato +Dispositionsdato +YdelsesStatus +Opgørelsesår +PersonligIndkomst +Beløb +A-Skat +UdbetalingsperiodeStartdato +UdbetalingsperiodeSlutdato +Afgørelsesdato +SE-nrPåDenIndeholdelsespligtige +CPR-nrPåSkatteyderen +ATP-Beløb -Snyd +Dispositionsdato +Undringsstatus +Medarbejdernummer +Skattekorttype +Skatteår +Anvendelsesdato +Supp-beløb +AfslagGælderFraDato +e-skattekortløbenummer +AfslagGælderTilDato +Kørselsdato -Afslagsårsag +Trækprocent * +KapitalIndkomst +UdenlandskIndkomst +PensionsIndkomst +RenteIndtægt IndeståendeIPengeinstitut +Værdipapir +SamtykkeØkonomisk +SamtykkePersonligrelation +Afslagsbegrundelse +AntalÅrIDKGrænse +Månedsfradrag +14-dagesfradrag +Ugesfradrag +Dagsfradrag +Frikortsaldo +A-skattetrækprocent * +Enligkommentar +PensionFrasigelse +Aktiv/PassivIDrift +Arbejdsforhold +KapitalafkastOrdning +UdlandsperiodeGælderFra +Virksomhedsordning +UdlandsperiodeGælderTil +Supppensionskasse +UdlandsperiodeArbejdsgiver +UdlandsperiodeOptjentpension +PensionAnsøgningsstatustype +Pensionansøgningsdato +PensionsAnsøgningsdatoUdenlandsk Udbetaling +OpvarmningsperiodeStartdato +OpvarmningsperiodeSlutdato +Opvarmningsform +Opvarmningsudgift +AntalIHusstand +MidlertidigUdlandsperiodestartdato 0..* +MidlertidigUdlandsperiodeslutdato +LandforMidlertidigUdlandsperiode PensionYdelsesType +Folkepensionstartdato +FørtidspensionStartdato +FørtidspensionSlutdato +GLFørtidspensionsydelse+PensionYdelsestype 0..* 0..* +SærligBehov +UdlandsperiodeLand +AfgørelseEksterntype +UdlandsperiodeAdresselinie0..* AfgørelseEksternDato +Udbetalingstartdato +Udbetalingstopdato +DanskFØPgammeltype 0..* +PensionYdelsesundertype * 1..1 PensionSystemadministration * * +TilknyttetSektion +Opdelingsparameter +TillægStartdato +TillægSlutdato +Hændelsestype +OpgaveId +Opgaveårsag +OpgaveOprettetDato/Tid +IndtastetSkattekortType +OpgaveEksekveretDato +IndtastetTrækprocent Opgavetitel +IndtastetSkattekortGyldigFra +Opgavebeskrivelse +IndtastetSkattekortGyldigTil +Venteprocent +Beskæftigelseskrav +Udskudtpensionstartdato +Udskudtpensionslutdato +AntalBevilgetperiode +AntalMånedudskudt PensionUdgåendedokument+Opgaveforfaldsdato +IndtastetAnvendelsesdato +Opgavestatus +IndtastetA-skatteprocent +IndtastetSkatteår * +VirksomhedSE-nr +LønperiodeSlutdato +Opgørelsesår +LønperiodeStartdato +PersonligIndkomst +Forud/Bagudlønnet +KapitalIndkomst +Udbetalingsdato +UdenlandskIndkomst +Løntime +PensionsIndkomst +ModregningskravBeløb +Indkomsttype +RenteIndtægt +Gældstype +Indtægtsart +IndeståendeIPengeinstitut +ModregningskravGælderTil +Produktionsenhedsnummer +Værdipapir SagsfuldmagtGælderfra +SagsfuldmagtGældertil +SagsfuldmagtModtagetdato * * 0..* +Refusionsprc. +AktieudbytteGrænse +ÅrligIndkomstGrænse +Nedsættelsesprc * +ModregningskravGælderFra +IndberetningspligtigCVR-nr +Fordringshaver +indberettetcpr-nr +A-IndkomstmedAmb +A-IndkomstudenAmb +B-indkomstmedAmb 0..* +UdbetalingsIdent +BevilgetIdent -Beløb +Dispositionsdato +UdbetalingsperiodeStartdato +UdbetalingsperiodeSlutdato0..* +B-IndkomstudenAmb +Boligstøttebeløb +BoligstøttesagBevilling +Boligstøttesagtilstand +Påmindelsesdato +FristForModtagelse +UdgåendeDokumenttype * +OpkrævningsIdent +BevilgetIdent -Beløb +OpkrævningsperiodeStartdato +OpkrævningsperiodeSlutdato +KommunalMedfinansiering +FinansieringsKommune +ReferenceYdelse +Bruttomedfinancieringsbeløb +Forfaldsdato 0..* 0..*0..* * +UdbetalingsIdent +BevilgetIdent +OpkrævningsIdent-Beløb +Dispositionsdato +BevilgetIdent +UdbetalingsStartdato +UdbetalingsSlutdato * +OpkrævningsperiodeStartdato +OpkrævningsperiodeSlutdato +ReferenceYdelse +KommunalMedfinansiering +FinancieringsKommune +Forfaldsdato * Generel Informationsmodellen Kilde/status: definition biy for Pension viser hvilke logiske pakker og entiteter der er indeholdt i pensionsområdet. Informationsmodel begreber fagsystemet Pension Pension og skal Informationsmodel indeholde. Sag giver det samlede overordnede billede af hvilke forretningsmæssige

11 Generel En Kilde/status: logisk definition: biy samling af begreber som kan være part i en pensionssag. borger.dk En myndighed person eller i pensionssystemet i på pensionssystemet anden vis har er behov en er pensionist for myndighed at vi registrerer eller som en kommende skal data have på vedkommende. oplysninger pensionist, der fra pensionssystemet har ansøgt om pension eller simuleret data på De som begreber pensionssystemet der ligger i trækker denne pakke på. bor i Beriget grunddata, hvor der også ligger andre person og myndighedsinformationer, Generel fællesoffentlige specifik definition: Kilde/status: myndighed, grunddata. som er en del af den offentlige forvaltning, og hvorom der er en fællesoffentlig identifikation og off. Eksempler grunddataprogram Hillerød Toldcenter Lyngby på Kommune Myndighed: Frederikssund Politikreds Hillerød En myndighed har en skattecenter kriminalforsorgen, statsforvaltningen,domstolene, lovudøvende funktion. Nogle kommuner myndigheder, som domstolene, er også dømmende. Vi og mangler besked myndigheden. afklaring ved indsættelse skal af give hvilke besked så data vi kan vi ved har stoppe løsladelse behov udbetaling. for så i forhold vi kan til starte myndigheder. udbetaling Man igenkan tænke sig noget om fysisk udstrækning af Generel Kilde/status: UUID definition: biy som entydigt identificerer Myndigheden

12 dum teknisk nøgle. Generel definition: Kilde/status: CPR Værdisættet er CPR-kontorets MyndighedsNummer-serie. Feks. kommunenummer myndighedsregister 219 Hillerød er Kommune en del af myndighedsnummer Generel Type Kilde/status: af myndighed definition: jka kan fx være bopælkommune, myndighedkommune eller hjemstedskommune for en person. hm skal lige genbesøges med jka Generel En pligter indflydelse person og/eller definition: er et rettigheder individ, som i forhold enten til kan dansk være offentlighed, dansk med eller CPR-nummer det kan være eller en udlænding person, der med i kraft eller af uden relation CPR-nummer til en anden og person som har Kilde/status: på dennes ret. har grunddataprogrammet, Det kan være både personer, Kombit personer, som i kraft af deres relation der er danske til en anden statsborgere person har og andre, indflydelse som har på dennes ret til offentlige ret. ydelser ifølge lovgivningen samt Generel UUID Kilde/status: som definition: biy entydigt identificerer personen

13 En teknisk nøgle, som tildeles i Beriget Grunddata. Nøglen er fælles for hele UDK. Generel Angiver Kilde/status: om definition: biy, jka personen er identificeret med et CPR-nummer eller en alternativ identifikation. Mulig Typetabel: PersonMedCPRnr PersonUdenCPRnr Generel Personens Kilde/status: definition: jka køn. Mulig Der findes typetabel mand kvinde blankværdierne Generel Dato Kilde/status for en definition: jka persons fødsel. Fødselsdato er en obligatorisk oplysning for en person med CPR nummer

14 Generel Den Kilde/status: myndighed, definition: jka der har registreret en persons fødsel. Er angives der tale det om land, en personen dansk født er person, født i. angives den danske myndighed, der har registreret fødslen. Er det en udenlandsk person, Mulige Generel Ugift definition: fraskilt værdier: enke/enkemand Entydig registreret angivelse af persons civilstand/samlivsforhold, aktuel i forbindelse med sagsbehandling. ophævet længstlevende partnerskab Kilde/status: død CPR Bemærk: Det svarer ikke til, hvad OIO standard på Digitaliser.dk specificerer Status død kommer fra CPRstatus. Generel Statsborgerskab Kilde/status: definition: jka angiver hvilket land en person har sine rettigheder og forpligtelser. Statsborgerskab Danmark beskyttelse statsborgerskab kaldes mod ret dette udlevering giver til assistance dansk en række til indfødsret. andre forskellige fra udstationeret lande Borgerrettighederne samt rettigheder muligheden diplomatisk og forpligtelser omfatter repræsentation blive især under ansat valgret, national som i udlandet. statstjenestemand. valgbarhed, lovgivning ret og til internationale Derudover opholde sig konventioner. giver i landet ogi

15 I ansøgt statsborgerskab, Danmark om det dobbelt (f.eks. i men et andet statsborgerskab hvis for udenlandsdanskere man land. har Nu giftet er dobbelt ikke sig tilladt statsborgerskab det, det for eller voksne, stadig født umuligt medmindre på vej i at det). bibeholde til at det Ca. blive fremmede halvdelen tilladt det danske i DK, statsborgerskab af alle loven statsborgerskab andre forventes lande tildelt tillader at hvis træde uden man dobbelt i kraft også at man iønsker har sommer biy Generel Datoen Kilde/status: for definition: jka, biy hvornår en person har fået tildelt sit statsborgerskab. Generel definition: Når en person er umyndiggjort skal vedkommende have en værge til at handle på vedkommendes vegne. Kilde/status: jka, biy Forholdet mellem en Umyndiggjort og en Værge er registreret som relation = VærgeForhold. UmyndiggørelseGyldigFra viser den dato, hvor personen er blevet umyndiggjort ifth. lov om værgemål paragraf 5 eller 6. 6 kommer fra CPR og 5 kommer fra værgen for den økonomisk umyndige. Generel Antagelsen Personer definition: eller er at virksomheder, "Sat under administration der har væsentlig af kommunen" individuel og også retlig er interesse indeholdt i her. Kilde/status: Fælles med KOMBIT en given sag. Barsel: Her refusion Pension: er Person af her barseldagpenge, er (mor/far) det Person, således som fordi parter kan virksomheden være i sagen part og i har sagen. i deres udbetalt Myndighed egne løn delsager, under kan barselorlov. have mens relation Virksomhed og økonomisk er part i en interesse delsag, i når en sag der men søges er om part i sagen. ikke

16 Generel En Kilde samling definition: biy af ydelsestyper, der er indeholdt i pensionssystemet Kommentar Generel Førtidspensionen kommunerne. mellemste, Social forhøjet Førtidspensionen er almindelig den offentlige og dækker almindelig forsørgelse over førtidspension to af ordninger: personer med Den og den gamle nedsat nye førtidspensionsordning, ordning, erhvervsevne der trådte og er i finansieret kraft der i 2003, reguleret af der hhv. er staten reguleret af Lov og om af højeste, lov om definition: mrl/bhmpension. førtidspension. Klassen førtidspensionist det er på ikke gl. ordning analyseret kan endnu overgå om til der hvilende særskilte status data hvorefter for denne man har ydelse. ret til invaliditetsydelse i stedet for Kilde/status: Invaliditetsydelse taget ud fra modellen her efter analyse af loj, biy Generel startdato Kilde/status: Definition: biy for ansøgt førtidspensionperiode Generel slutdato Kilde/status: for Definition: biy den ansøgte førtidspensionsperiode

17 Generel Kilde/status: markering Definition: biy af om det er en gammel (før 2003) bevilget førtidspensionsydelse Kommentar. kan markering udledes ud som fra kun startdato udfyldes men for medtages bevilgede alligevel gl førtidspension mrl/bhm Generel Definition: Folkepension er den offentlige alderdomsforsørgelse, finansieret over skatten. Selve folkepensionen består af et indtægtsreguleret grundbeløb og pensionstillæg. Kilde/status: Generel startdato Kilde/status: Definition: biy for ansøgt folkepensionperiode Generel definition: mrl/bhm International førtidspension er førtidspension til danskere og udlændinge som bor i udlandet. Kilde/status:

18 Generel definition: Førtidspensionen er den offentlige forsørgelse af personer med nedsat erhvervsevne og er finansieret af hhv. staten og kommunerne. mrl/bhm Førtidspensionen dækker over to ordninger: Den gamle førtidspensionsordning, der er reguleret af Lov om højeste, Generel International definition: folkepension er pension til danskere og udlændinge som bor i udlandet. mrl/bhm Kilde/status: mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension og den nye ordning, der trådte i kraft i 2003, der er reguleret af lov om Social pension. Der kan søges om Dansk førtidspension, hvis du bor i Danmark. Kilde/status: mrl/bhm Generel definition: National folkepension er folkepension til danskere og udlændinge som bor i Danmark. Kilde/status Generel tillæg er definition: ekstra ydelser som lægges oven i pensionen mrl/bhm varmetillæg ældrecheck kan være af typen : Kilde/status: helbredstillæg

19 ventetillæg personligt tillæg Generel startdato Kilde/status: Definition: biy for ansøgt periode for tillæg Generel slutdato Kilde/status: for Definition: biy ansøgt periode for tillæg Generel En betingelse udskydelse definition: Kilde/status: om beskæftigelseskrav af pensionsstart som er medfører opfyldten procentvis opskrivning af pensionsbeløb for hvert år den udskydes, hvis borger.dk Kommentar. Tillægget afhænger af, hvor længe man udskyder pensionen, og hvor gammel man er på det tidspunkt, hvor man vælger at få folkepensionen udbetalt. Generel procentvis definition: opskrivning af pensionsbeløb for hvert år den udskydes Kilde/status: loj kommentar

20 Generel Der Status/kilde: er et Definition: krav til antal timer en person skal være i beskæftigelse for at optjene venteprocent Der er beskæftigelseskrav både for lønmodtagere og selvstændige Generel dato Kilde/status: pensionen Definition: eam udskydes fra Generel dato Kilde/status: pensionen definition: eam udskydes til Generel antal Kilde/status: bevilgede definition: eam udskydelser af pensionen kommentar: ansøger kan kun få udskudt sin pension i et vist antal perioder (2 i øjeblikket)

21 Generel det Kilde/Status: antal Definition: jgl måneder en person har fået udskudt sin pension. person kan max. få udskudt sin pension i et vist antal måneder sammenlagt. Iøjeblikket 120 mdr. Generel Supplerende Kilde/Status: definition: loj pensionsydelse til folkepensionister, den er formue og tillægsprocent bestemt for danskere beregnes ydelsen automatisk mens udlændinge skal søge og aflevere oplysninger Generel et Kilde/status varmetillæg definition: borger.dk dækker delvist udgifter til opvarmning af bolig Opvarmningsudgiften Varmetillæg og kan ydes ikke ydes omfatter til de til egentlig andre også opvarmningsudgifter, udgiften såsom til drift og dvs. vedligeholdelse af vand. udgiften til køb af af varmeforsyningen. el, gas, olie og andre For eksempel brændselsformer. For reparation pensionister af oliefyr. med kollektiv varmeforsyning gælder særlige regler udgifter til kontrol Generel det Kilde/status: boligstøttebeløb Definition: loj der udbetales i den ansøgte periode for varmetillæg det boligstøttebeløb pensionssystemet modtager fra boligstøttesystemet er fradragsbeløbet for kollektiv opvarmning

22 Generel oplysning Kilde/status: Definition: loj om der er en bevilget boligstøttesag i den ansøgte varmetillægsperiode Generel sagens Kilde/status: tilstand Definition: loj for den boligstøttesag der er i varmetillægsperioden Mulige Opstået Under Afgjort sagstilstande: Arkiveret oplysning -- Der - Noget sagen er truffet kræver - er Sagen afsluttet myndighedens afgørelse er i og proces materiale f.eks. i forhold ageren tilkendelse sendt arkivering oplysning eller afslag. Der må ikke tilføjes mere til sagen. Generel et er helbredstillæg definition: Kilde/status: på ferie i Danmark kan delvist dække udgifter til hjælpemidler, behandlinger og medicin for borgere der modtager dansk pension der Borger.dk Det det Almindeligt er kun kommunen folkepensionister som afgør og og gl. udbetaler førtidspensionister helbredstillæg. Der kan ydes helbredstillæg: betaling af pensionistens egne der udgifter kan få til medicin, helbredstillæg psykologhjælp Udvidet helbredstillæg: og kiropraktorbehandling, som Regionsrådet også yder tilskud tandlæge, til. høreapparat, fysioterapi, fodterapi, Der efter kan sundhedsloven. ydes Det betaling er kommunen af pensionistens der vurderer, egne udgifter om udgiften til tandproteser, er nødvendigbriller og fodbehandling, som der ikke ydes tilskud til

23 Generel personer Status/Kilde definition: mrl i udlandet kan søge personligt tillæg som dækker varmetillæg, helbredstillæg og andre uforudsete udgifter gives efter individuel vurdering til personer der bor i udlandet Generel sagspakken sagsbegreb. Definition: Kilde/status: indeholder En pensionssag de begreber har altid der én samlet part, nemlig udgør pensionisten/den pensionssag. kommende En pensionssag pensionist. er specialisering af det generelle biy Pensionssystemet startes eller kan være ikke ved længere flere ansøgning afgørelser berettigelse opretter om eller en forskellige af pensionssag anden simulering årsag. ydelser eller af data Der på når samme er på personen kan borger.dk være tid og når flere der eller en kan afgørelser alder ved være en passende myndighedshenvendelse flere om bevilling afgørelser tæt på pensionsalder, om ydelser samme på og en sluttes ydelse eller pensionssag. først pensionssagen men ved over død Der tid. Generel En dokumentere sag er Definition: Kilde/status: samling en arbejdsproces, af sammenhørende typisk til administrative dokumenter og formål, øvrige herunder sammenhørende til at træffe oplysninger, afgørelser. der i sit hele anvendes til at Specifikation af Serviceinterface for Sag OIO v1.2 En Det Sager sag skal kan startes, forstås relatere når således; sig første til andre vi ansøgning starter sager ikke fra f.eks en en sag, klagesager person/virksomhed før der eller mindst andre modtages. en sager part, af der hensyn har indberettet til helhedsorienteret en ansøgning. kontrol

24 Generel En UUID, definition: Kilde/status: Specifikation som af entydigt Serviceinterface identificerer for sagen. Sag OIO v1.2 En teknisk nøgle. Generel Brugervendtt Kilde/status: definition: Specifikation af Identifikation, Serviceinterface der er for unik Sag indenfor OIO v1.2 myndigheden. Generel Et Kilde/status: frit sagsnummer. definition: Specifikation af Serviceinterface for Sag OIO v1.2 Generel Officiel Kilde/status: sagstitel, definition: Specifikation af Serviceinterface der kan anvendes for i Sag forbindelse OIO v1.2med åbne dagsordenpunkter. Sagstitel relaterer til KLE-nummer

25 Generel Kode, Kilde/status: der definition: Specifikation styrer af Serviceinterface en sags varigheden, for Sag før OIO der er v1.2 mulighed for kassation. Koden anvendes ikke til at ændre sagstilstand til værdien slettet. Generel Indikator Kilde/status: definition: Specifikation for 'Er af afleveret Serviceinterface til Statens for Arkiver/ 7 Sag OIO v1.2 arkiv' er muligvis ikke nødvendig, medtages her indtil vi er sikre Generel Startdato Kilde/status: definition: Specifikation for sagen. af Serviceinterface for Sag OIO v1.2 Generel Slutdato Kilde/status: definition: Specifikation for sagen, af Serviceinterface tom mens sagen for Sag er åben, OIO v

26 Generel Startdato Kilde/status: definition: biy, adlfor behandling af sagen. En Barsel: Den ATP dato specifik sagsbehandlingen attribut, muligvis må påbegyndes. kun nødvendig Det i Barsel forhold er normalt 4 uger før termin, men der er specielle regler for fødsler med særlige Generel definition: Sagens status - Sagens status kan være Aktiv eller Passiv. den Kilde/status: Hvis medtages denne attribut indtil fastholdes det er accepteret skal aktiv at detkan smide og passiv den dog defineres ud. også udledes klartud af udbetaling og denne attribut er derfor ikke nødvendig, men jb aktiv sag er en sag med udbetaling, Generel definition: Koden for den kommune, der er ansvarlig for sagen. Kilde/status: Specifikation af Serviceinterface for OIO v1.2 Kommunekode er med af hensyn til Sagsindeks. Denne information findes i Organisation, men er medtaget, således at ansvaret for eksisterende sager kan angives og medtages som søgekriterie. Det er Afsendersystemets ansvar at sagen opdateres, såfremt den skifter ansvarlig myndighed

Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller

Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Version 0.9 05-05-2014 3T3T13T3T 3TU3TUVEJLEDNING 3T3T23T3T 3TU3TUINDLEDNINGUU3T3T 3T3T33T3T 3TU3TUBEGREBS- Indhold TIL TILBUDSGIVERUU3T3T... 2... 3 OG INFORMATIONSMODELLERUU3T3T...

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 OVERSIGT OVER REGLER FOR PENSIONSBEREGNINGEN... 4 Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Læs mere

12.12.2013. 1 KY-enkeltydelse

12.12.2013. 1 KY-enkeltydelse 1 KY-enkeltydelse... 3 1.1 Person... 4 1.1.1 Attributter... 4 1.2 Økonomisk ydelse... 6 1.2.1 Attributter... 6 1.3 Ydelse... 7 1.3.1 Attributter... 7 1.4 Konteringsregel... 7 1.4.1 Attributter... 8 1.5

Læs mere

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl.

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl. FOLKEPENSION Folkepensionen skal sikre ældre personer et indtægtsgrundlag, når de har forladt arbejdsmarkedet. Personer, der er født den 30. juni 1939 eller tidligere, får folkepension fra det 67. år.

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller

Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Version 0.9 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 BEGREBS- OG INFORMATIONSMODELLER... 4 Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller

Læs mere

FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48)

FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.6 - side 1 FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48) Under denne hovedfunktion registreres personlige tillæg m.v. til offentlig pension. Desuden registreres

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation 1. Begreber Baggrundsinformation Sags- og Dokumentindekset skal indeholde sags- og dokumentmetadata, samt nøgler til andre relaterede forretningsobjekter fra Afsendersystemer, således at der kan leveres

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 REGEL- OG BESLUTNINGSMODELLER... 5 3.1 BEREGN TIMETAL... 8 3.2 BEREGN YDELSE...

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen januar 2014 Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Næsten halvdelen af alle folkepensionister modtager supplerende ydelser ud over folkepensionen i form af boligydelse,

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget har nu besluttet, at

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Få hjælp på borger.dk Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 AKTIVITETSBESKRIVELSER... 4 Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Side 1 1 Vejledning

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilaget skal ikke ændres af Tilbudsgiver. Tabel

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

1 KY-person. 1.1 Skattekort 26.11.2013

1 KY-person. 1.1 Skattekort 26.11.2013 1 KY-person... 2 1.1 Skattekort... 2 1.1.1 Attributter... 3 1.2 Person... 3 1.2.1 Attributter... 3 1.3 Ægteskab... 5 1.3.1 Attributter... 5 1.4 Adresse... 5 1.5 Dansk adresse... 5 1.5.1 Attributter...

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck ÆLDRE I TAL 2014 Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen Oktober 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

1 KY-kontering 26.11.2013

1 KY-kontering 26.11.2013 1 KY-kontering... 2 1.1 Bevilling... 3 1.1.1 Attributter... 3 1.2 Økonomisk effektueringsplan... 3 1.2.1 Attributter... 4 1.3 Bevilget ydelse... 5 1.3.1 Attributter... 5 1.4 Bevillingsmodtager... 5 1.5

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark

Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark Agenda Baggrund Ydelsesområder Visioner Udbudsplan Løsning Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark 1 Baggrund ATP har fra den 1. oktober 2012 leveret teknisk og administrativ bistand

Læs mere

Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Udkast

Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Udkast Beskæftigelsesudvalget, Skatteudvalget, Socialudvalget 2012-13 BEU alm. del Bilag 11, SAU alm. del Bilag 21, SOU alm. del Bilag 21 Offentligt Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2010

Boligydelse og boligsikring 2010 Boligydelse og boligsikring 2010 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

1 KY-Fleksydelse 26.11.2013

1 KY-Fleksydelse 26.11.2013 1 KY-Fleksydelse... 3 1.1 Ydelsesansøger... 4 1.1.1 Attributter... 4 1.2 Opkrævningsplan... 4 1.2.1 Attributter... 4 1.3 Effektueret opkrævning... 5 1.3.1 Attributter... 5 1.4 Person... 5 1.4.1 Attributter...

Læs mere

Støttemuligheder når du har em blødersygdom

Støttemuligheder når du har em blødersygdom Støttemuligheder når du har em blødersygdom Svendborg, d. 21. september 2013 Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Serviceloven 83, praktisk bistand og personlig pleje 86 træning 100 merudgifter

Læs mere

Pension og offentlige ydelser - 2015

Pension og offentlige ydelser - 2015 Pension og offentlige ydelser - 2015 Når du får udbetaling fra din egen pension ved sygdom, alders- eller førtidspensionering, får du måske samtidig offentlige ydelser. Disse ydelser kan blive påvirket

Læs mere

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009 Københavns Kommune Boligydelse og boligsikring 2009 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice Marts 2014 Ref. nr.: 3-2014 Indhold Boligstøtte... 2 Anvendelse af oplysninger fra huslejeregistret ændring af Din Boligstøtte...

Læs mere

Når en medarbejder skal på barsel

Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på graviditets-, barsels- eller forældreorlov, er der en række oplysninger du som arbejdsgiver skal huske og en række oplysninger du kan give videre

Læs mere

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Version 4, august 2015 1 Indhold Om Feriepengeinfo... 3 Indberetning i eindkomst... 3 Felter i indberetningen... 3 Obligatoriske felter... 3 Valgfrit

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Ledernes arbejdsløshedskasse 6. udgave, februar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2008

Boligydelse og boligsikring 2008 Boligydelse og boligsikring 2008 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

og almindelig førtidspension m.v.

og almindelig førtidspension m.v. 1 of 12 21/09/2010 11:41 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11 Kapitel 12 Ansøgning, sagsbehandling

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt Analyse af ældrecheck Sammenfatning Følgende analyse af ældrechecken har Ældre Sagen foretaget på baggrund af tal fra 2007, der er de senest tilgængelige.

Læs mere

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Informationsmøde Det handler om DIN pensionsordning i PKA PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Organisation PKA administrerer pensionsordninger for: Sygeplejersker Sundhedsfaglige (Kost- og Ernæringsfaglige,

Læs mere

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste Skrivelse med orientering om Lov om ændring af lov om social pension (Forbedring af den supplerende pensionsydelse) og Lov om ændring af lov om offentlig sygesikring, lov om social pension og lov om højeste,

Læs mere

Guide: Sådan søger du folkepension

Guide: Sådan søger du folkepension Guide: Sådan søger du folkepension Velkommen til Pensionsguiden Hvis du ikke er logget på borger.dk med NemID, skal du logge på her. Klik på Log på. Er du logget på, kan du klikke her og hoppe frem til

Læs mere

Informationsmøde om Social Pension til Udbetaling Danmark

Informationsmøde om Social Pension til Udbetaling Danmark Informationsmøde om Social Pension til Udbetaling Danmark Intro til Markedsdialog Udbetaling Danmark casen KUP- Konkurrence udsættelses programmet Pensionssystemet, overordnet arkitektur og udbudsplan

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Bilag 2B Eksisterende data

Bilag 2B Eksisterende data Bilag 2B Eksisterende data Version 0.8 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 OVERBLIK OVER DOKUMENTATION FRA... 4 3.1 BEGREBSMODEL ( OPUS DEBITOR)... 4 3.2 INFORMATIONSMODEL

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Severin d. 14. marts 2015 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Boformer Nogle botilbud er oprettet efter serviceloven, enten som et midlertidigt

Læs mere

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen og samspillet mellem

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Opgave- og Løsningsbeskrivelse. Ydelsesoversigt til UDK

Opgave- og Løsningsbeskrivelse. Ydelsesoversigt til UDK Løsningsbeskrivelse: Ydelsesoversigt Opgave- og Løsningsbeskrivelse Ydelsesoversigt til UDK Indhold 1. Versionsoversigt... 1 2. Formål... 2 3. Opgavebeskrivelse... 2 4. Løsning... 3 4.1. Programkompleks

Læs mere

Svar på politikerspørgsmål fra Lilian Parker Kaule om tilskud til borgere, stillet den 12. februar og afgrænset den 19.

Svar på politikerspørgsmål fra Lilian Parker Kaule om tilskud til borgere, stillet den 12. februar og afgrænset den 19. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Lilian Parker Kaule Svar på politikerspørgsmål fra Lilian Parker Kaule om tilskud til borgere, stillet den 12. februar

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Støttemuligheder når du har diabetes

Støttemuligheder når du har diabetes Støttemuligheder når du har diabetes Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Program Voksne 18-65 Voksne over 65 og voksne med førtidspension efter gamle regler Støtte der gælder for alle aldre

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Analyse 24. juni 2012

Analyse 24. juni 2012 Analyse 24. juni 2012 Det danske pensionssystem forøger forskellen mellem danskere og ikke-vestlige indvandrere Jonas Zielke Schaarup, Kraka Denne analyse viser, at langt de fleste indvandrere fra ikke-vestlige

Læs mere

1 KY- 34særlig støtte

1 KY- 34særlig støtte 1 KY- 34særlig støtte... 3 1.1 Boligforhold... 4 1.1.1 Attributter... 4 1.2 Bevillingsregel... 4 1.2.1 Attributter... 4 1.3 Konteringsregel... 5 1.3.1 Attributter... 5 1.4 Beregningsregel... 5 1.4.1 Attributter...

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Oplysningsskema til udbetaling af børne- og ungeydelse Dine oplysninger Dansk personnummer Statsborgerskab Telefonnummer Udfyld

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension mv. UDKAST Fremsat den {FREMSAT} af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler KUB Koordineret med Sagsnr. 2013-10944 Doknr. 164519 Dato 20-12-2013 Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv 1.

Læs mere

Pjece om ledighedsydelse

Pjece om ledighedsydelse Pjece om ledighedsydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 2.0 August 2014 HVORNÅR

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: 2012-2572 19. juni 2014 Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Vejledning Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Indhold Sådan foregår udbetalingen... 1 Funktionalitet i løsningen... 2 Ferieår... 2 Avanceret søgning... 2 Download oversigt... 2 Sortering

Læs mere

Specifikation af serviceinterface for dokument. Denne standard er godkendt af OIO-komiteen december 2009

Specifikation af serviceinterface for dokument. Denne standard er godkendt af OIO-komiteen december 2009 Specifikation af serviceinterface for dokument Denne standard er godkendt af OIO-komiteen december 2009 > Specifikation af serviceinterface for dokument. Version 1.1.1 Denne standard kan frit anvendes

Læs mere

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING Pensionsstyrelsens vejledning af 5. april 2011 International Social Sikring, j.nr. 93-00033-11 INDHOLD pkt. INDLEDNING 1. ALMINDELIGE

Læs mere

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg Pensionsmøde ved Annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvor længe skal du arbejde? Pension og efterløn Hvad kan du få? Sparer du nok op? Skal du samle dine pensioner? Hvad hvis du bliver

Læs mere

Kommunerne skal indberette alle afgørelser, som træffes efter bilbekendtgørelsen.

Kommunerne skal indberette alle afgørelser, som træffes efter bilbekendtgørelsen. VEJLEDNING Indberetning af kommunale afgørelser i sager om støtte til køb af bil mv. efter servicelovens 114, jf. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 615 af 15. juni 2006 Denne vejledning vedrører Ankestyrelsens

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 10. marts 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 34. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

Orientering om ikrafttrædelsesdato for L 2 og L 3 og om bekendtgørelse om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m. v.

Orientering om ikrafttrædelsesdato for L 2 og L 3 og om bekendtgørelse om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m. v. Til samtlige kommuner m.fl. 19. december 2003 Orientering om ikrafttrædelsesdato for L 2 og L 3 og om bekendtgørelse om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m. v. Departementet

Læs mere

SAPA Begrebs- og Informationsmodel. Sagsoverblik/Partskontakt (SAPA)

SAPA Begrebs- og Informationsmodel. Sagsoverblik/Partskontakt (SAPA) SAPA Begrebs- og Informationsmodel Sagsoverblik/Partskontakt (SAPA) KMJ Marts 2013 1 Forord / Forklæde Dokumentets metadata Projektnavn SAPA Projektnummer 1066 Projektfase 3 - Krav & Kontrakter Dokumentejer

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag. til

Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag. til Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension

Læs mere

Dette er startsiden til artikler om efterregulering i Videnløsningen.

Dette er startsiden til artikler om efterregulering i Videnløsningen. 1910 Efterregulering: Hvad er efterregulering (startside) Dette er startsiden til artikler om efterregulering i Videnløsningen. Her får du først en introduktion til, hvad efterregulering er. Hvad er efterregulering?

Læs mere

Boligstøtten. danmarks almene boliger

Boligstøtten. danmarks almene boliger Boligstøtten 2014 bl danmarks almene boliger Oplysningerne i denne pjece er målrettet til beboere i almene boliger og dækker ikke altid beboere i andre boligtyper! Hjælp til huslejen Hvis du bor til leje

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

12.12.2013. 1 KY-kontanthjælp eller uddannelseshjælp

12.12.2013. 1 KY-kontanthjælp eller uddannelseshjælp 1 KY-kontanthjælp eller uddannelseshjælp... 3 1.1 Beslutningsoplysninger... 4 1.1.1 Attributter... 4 1.2 Beslutningsgrundlag... 4 1.2.1 Attributter... 4 1.3 Bevillingsskrivelse... 5 1.4 Kontanthjælpsberegningsgrundlag...

Læs mere

Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

Tjekliste ændring af indhold om boligstøtte, folkepension og førtidspension

Tjekliste ændring af indhold om boligstøtte, folkepension og førtidspension Tjekliste ændring af indhold om boligstøtte, folkepension og førtidspension Mange kommuner har opdateret deres hjemmesider, da myndighedsansvaret for boligstøtte, folkepension og udbetaling af førtidspension

Læs mere

Ansøgningsskema til Brødrene E., S. & A. Larsens Legat

Ansøgningsskema til Brødrene E., S. & A. Larsens Legat Til legatets brug Ansøgningsskema til Brødrene E., S. & A. Larsens Legat For at komme i betragtning til legatet skal De have bopæl i Rønne og have haft sådan bopæl i 5 år. Rønne er det område, der inden

Læs mere

Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder

Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder UDKAST Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder Indhold 1 Indledning... 2 2 Reglerne... 2 2.1 Anmeldelses- og tilladelsesordningen... 2 2.2 Hvilke medicovirksomheder er omfattet?...

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister Udgiver: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Briller

TO-BE BRUGERREJSE // Briller TO-BE BRUGERREJSE // Briller PROCES FØR SITUATION / HANDLING Anna er 66 år. I forbindelse med at hun for cirka et år siden blev pensioneret, modtog hun et brev fra kommunen med generel information om hendes

Læs mere