Koncernårsrapport 2005 Ledelsesberetning Xxxxxxxxxx

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Koncernårsrapport 2005 Ledelsesberetning Xxxxxxxxxx"

Transkript

1 Koncernårsrapport 2005 Ledelsesberetning Xxxxxxxxxx C

2

3 Indholdsfortegnelse Koncernårsrapporten som i henhold til årsregnskabslovens 149 er et uddrag af selskabets årsrapport indeholder ikke årsregnskabet for moderselskabet, Københavns Lufthavne A/S. Årsregnskabet for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S er udarbejdet i en seperat publikation, der kan rekvireres ved henvendelse til Københavns Lufthavne A/S, ligesom den er tilgængelig på Ledelsesberetning 2005 i overblik 2 En konkurrencedygtig lufthavn 3 Hoved- og nøgletal 4 Vision 7 Årsregnskabet for moderselskabet, Københavns Lufthavne A/S, er en integreret del af den samlede årsrapport. Den samlede årsrapport, inklusive årsregnskabet for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S, vil blive sendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvor en kopi også kan rekvireres. Regnskabsberetning 11 Trafik 12 Kommerciel 18 International 23 Kommentarer til øvrige regnskabsposter 30 Forventninger til På side 57 er fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte beskrevet. Corporate Governance 33 Risici 35 Miljøforhold i lufthavnene i København og Roskilde 39 Medarbejderforhold 40 Aktierelateret information 42 Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden Kastrup Telefon: Fax: Web: Koncernregnskab Regnskabspraksis 46 Resultatopgørelse 53 Balance 54 Pengestrømsopgørelse 56 Egenkapitalopgørelse 57 Noter 59 Påtegninger 76 Investor Relations Telefon: Fax: Øvrig selskabsinformation Bestyrelse 77 Direktion 80 Koncernstruktur 82 1

4 2005 i overblik Udviklingen i drift og resultat i 2005 svarer til det forventede Passagerantallet i Københavns Lufthavn steg med 5,0 procent Omsætningen steg med 10,2 procent til DKK 2.738,4 mio. EBIT udgjorde DKK 971,0 mio. (2004: DKK 973,9 mio.) Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder steg med 26,4 procent til DKK 89,4 mio. Resultat før skat steg med 4,4 procent til DKK 853,5 mio. Resultat efter skat steg med 13,1 procent til DKK 670,4 mio. Baseret på en forventet trafikvækst på 4-6 procent i Københavns Lufthavn forventes resultatet før skat for 2006 at ligge i størrelsesordenen DKK 1,0 mia., svarende til en stigning på cirka 10 procent, når der tages højde for visse engangsomkostninger i 2005 I 2005 udbetalte selskabet DKK 587,3 mio. til sine aktionærer, heraf DKK 296,4 mio. som udbytte for 2004 og DKK 290,9 mio. som tilbagekøb af egne aktier. Selskabet kan, som følge af den lave likviditet i aktien, ikke længere benytte tilbagekøb af egne aktier som middel til udbetaling til aktionærerne. Bestyrelsen indstiller derfor til generalforsamlingen, at payout ratio for 2005 udgør 100 procent svarende til et udbytte på DKK 670,4 mio. eller DKK 85,42 pr. aktie. Det foreslåede udbytte medfører således, at den del af årets resultat efter skat, der udbetales til aktionærerne, fastholdes på samme niveau som i tidligere år Koncernårsrapport 2005 Ledelsesberetning 2005 i overblik 2 Benævnelser Københavns Lufthavne, CPH, koncernen, selskabet Københavns Lufthavne A/S konsolideret med dets datterselskaber og associerede virksomheder. Betegnelserne bruges synonymt Københavns Lufthavn Den af Københavns Lufthavne A/S ejede lufthavn i Kastrup Roskilde Lufthavn Den af Københavns Lufthavne A/S ejede lufthavn i Roskilde

5 En konkurrencedygtig lufthavn I 2005 havde Københavns Lufthavn 20 millioner passagerer. Det er det højeste antal passagerer i lufthavnens historie. Med en passagervækst på 5 procent i 2005 fastholder Københavns Lufthavn sin position som den største lufthavn i Skandinavien. Positionen som Skandinaviens hub fremmer Øresundsregionens udvikling, blandt andet fordi mange og gode flyforbindelser indgår som et vigtigt konkurrenceparameter, når internationale selskaber skal etablere sig nye steder. I november blev en ny 3-årig aftale forhandlet på plads mellem Københavns Lufthavn og de flyselskaber, der benytter lufthavnen. Aftalen, som gælder fra 1. januar 2006 til 31. december 2008, er en udstrakt hånd til flyselskaberne. Vi nedsætter taksterne, påtager os en større andel af omkostningerne til security på trods af, at nye sikkerhedskrav medfører betydelige meromkostninger for lufthavnen. Endvidere giver vi flyselskaberne en kontant bonus, når antallet af passagerer øges. I 2005 gik et længe ventet ønske i opfyldelse, da Transport- og Energiministeriet besluttede sig for at afskaffe den statslige passagerskat periodevist fra 1. januar Politikernes beslutning har givet os et godt markedsføringsværktøj, som vi aktivt bruger over for flyselskaberne var også det år, hvor Københavns Lufthavn for første gang var vært for ruteudviklingsforumet Routes, som afholdes hvert andet år med deltagelse af delegerede fra hele verden. Som resultat af et øget fokus på ruteudvikling kunne vi i forbindelse med Routes bekendtgøre, at vi havde fået en aftale på plads med to af verdens største luftfartsselskaber. De amerikanske selskaber Continental Airlines og Delta begynder til foråret at flyve direkte og dagligt til henholdsvis New York og Atlanta. Også luftfartsselskabet Emirates begynder til efteråret at flyve fra Københavns Lufthavn til Dubai, hvorfra der er videre forbindelse til 77 destinationer i 54 lande. Den 14. december 2005 offentliggjorde Macquarie Airports, at man var ny storaktionær i Københavns Lufthavne A/S med en aktiemajoritet på 52,4 procent. Lufthavnen vil vedblive med at være en veldrevet virksomhed med vækstpotentiale i kraft af positionen som knudepunkt for flytrafik til og fra Skandinavien, Nordtyskland og Baltikum. Med Københavns Lufthavne består Macquarie Airports lufthavnsportefølje af i alt seks lufthavne. Kombinationen af CPHs ledelse og Macquarie Airports kompetence i at drive internationale lufthavne er en god platform for betydelig passagerfremgang og en fortsat udvikling af Københavns Lufthavne. Københavns Lufthavne vil fortsat arbejde på at være størst i Skandinavien, mest effektiv i Europa og blive bedst i verden. I 2005 bar arbejdet frugt, da Københavns Lufthavne endnu engang blev kåret som den mest effektive lufthavn i Europa af Air Transport Research Society (ATRS) og desuden modtog prisen som Europas bedste lufthavn. Disse pejlemærker vil blandt andet være med til at sætte kursen for fremtidig vækst og befæste lufthavnens position som Skandinaviens førende trafikknudepunkt. Niels Boserup Administrerende direktør Koncernårsrapport 2005 Ledelsesberetning En konkurrencedygtig lufthavn 3

6 Hoved- og nøgletal Koncernårsrapport 2005 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 4

7 Hoved- og nøgletal DKK mio Note Resultatopgørelse Omsætning EBITDA EBIT Resultat af kapitalandele Nettofinansieringsomkostninger Resultat før skat Resultat efter skat Balance (DKK mio.) Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Rentebærende gæld Investeringer i materielle anlægsaktiver Investeringer i finansielle anlægsaktiver Pengestrømsopgørelse (DKK mio.) Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Likvider ultimo Nøgletal EBITDA-margin 48,5% 58,3% 57,7% 56,4% 55,4% EBIT-margin 35,5% 39,2% 36,5% 34,4% 32,2% Aktivernes omsætningshastighed 0,42 0,38 0,33 0,31 0,29 Afkastningsgrad 14,8% 15,1% 12,2% 10,7% 9,4% Egenkapitalforrentning 20,2% 18,5% 13,4% 11,1% 11,4% Soliditetsgrad 39,9% 38,7% 37,2% 38,2% 37,0% Resultat pr. aktie á DKK 100 (EPS) 85,5 71,3 50,0 40,1 39,1 Cash Earnings pr. aktie á DKK 100 (CEPS) 131,1 128,6 104,2 92,3 90,9 Indre værdi i DKK pr. aktie á DKK ,7 399,6 375,0 367,3 359,7 Payout ratio 100,0% 50,0% 38,4% 33,5% 25,6% Udbytte i DKK pr. aktie á DKK ,42 35,58 18,21 13,38 10,00 NOPAT-margin 27,6% 31,1% 26,9% 24,4% 28,3% Den investerede kapitals omsætningshastighed 0,34 0,32 0,28 0,26 0,27 ROCE 9,4% 10,1% 7,5% 6,3% 7,6% *) Nøgletallene er omregnet til helårsbasis, hvor dette er nødvendigt af hensyn til sammenligneligheden. De anvendte nøgletalsdefinitioner er i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger fra december 2004 bortset fra dem, der ikke er defineret heri. Definitioner af de anvendte nøgletal er offentliggjort på Koncernårsrapport 2005 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 5

8 8. korrektur Koncernårsrapport 2005 Ledelsesberetning Xxxxxxxxx 6

9 Vision Størst i Skandinavien, mest effektiv i Europa, bedst i verden Størst i Skandinavien Mest effektiv i Europa En position som den største lufthavn i Skandinavien er et vigtigt udgangspunkt for at opnå den størst mulige vækst. Jo større ruteudbud og jo flere frekvenser en lufthavn kan tilbyde, desto mere attraktivt bliver det for passagererne at benytte den. I et givet område vil den lufthavn, der i forvejen har det største antal ruter, frekvenser og passagerer, blive flyselskabernes naturlige valg, når der skal etableres nye ruter til og fra området. Københavns Lufthavn er i dag den største lufthavn i Skandinavien med 20 millioner passagerer, 132 destinationer og 61 luftfartsselskaber. Det medfører, at rejser til og fra Skandinavien ofte er hurtigst og mest effektive, når de foregår via København Skandinaviens hub. Forudsætningen for en succesfuld og ansvarlig vækst er vedvarende effektivitet i lufthavnens drift og serviceydelser. Konkurrencedygtige priser er også en væsentlig faktor for at sikre vækst. Priserne må svare til de serviceydelser, der leveres, og i øvrigt imødekomme kundernes forventninger. I 2005 blev Københavns Lufthavn af organisationen Air Transport Research Society (www.atrsworld.org) for andet år i træk kåret som Europas mest effektive lufthavn. Udnævnelsen er baseret på ATRS Airport Benchmarking Report, der måler og sammenligner performance inden for tre aspekter af lufthavnsdrift: Produktivitet og effektivitet, konkurrencedygtighed på omkostninger samt finansielle resultater og lufthavnsafgifter. Positionen som Skandinaviens hub er attraktiv og det vigtigste aktiv i konkurrencen om passagererne og flyselskaberne. Samtidig har det en stor betydning for udviklingen og væksten i Øresundsregionen. En international lufthavn med let tilgængelighed til mange destinationer i verden er en væsentlig forudsætning for, at virksomheder vælger at etablere sig i et område. Med fokus på vækst ved at fastholde og tiltrække passagerer og luftfartsselskaber skal Københavns Lufthavn også fremover bevare positionen som den største lufthavn i Skandinavien. Københavns Lufthavns fokus på effektivitet har gjort det muligt at sikre, at Københavns Lufthavn kan tilbyde et kvalitetsprodukt til konkurrencedygtige priser. På trods af at Københavns Lufthavns samlede lufthavnsafgift har ligget i den billigste halvdel blandt sammenlignelige lufthavne, har lufthavnen alligevel været konkurrencemæssigt svækket på grund af den særlige danske statsafgift på DKK 75 pr. afgående passager. Ultimo 2005 besluttede politikerne at afvikle passagerskatten over to år, således at den fra 2007 vil være helt forsvundet. En beslutning der bidrager meget positivt til Københavns Lufthavns konkurrenceevne. Koncernårsrapport 2005 Ledelsesberetning Vision 7

10 Takstregulering i Københavns Lufthavn I Københavns Lufthavn har afgiftsniveauet siden 2000 været fastlagt på baggrund af frivillige aftaler indgået mellem Københavns Lufthavn og luftfartsselskaberne for en treårig periode ad gangen var tredje år under den anden frivillige prisaftale, som løb fra 2003 til udgangen af 2005, og som indebar årlige prisreguleringer i 2003, 2004 og 2005 på i gennemsnit 2,75 procent. En ny treårig prisaftale med virkning fra 1. januar 2006 blev forhandlet på plads i november En aftale, der også over de næste tre år vil fastholde Københavns Lufthavns priser på et meget konkurrencedygtigt niveau. Hovedindholdet i den nye aftale er, at taksterne nedsættes med tre procent i 2006, mens taksterne i 2007 forhøjes med en procent og yderligere med en procent i For at fremme trafikudviklingen indføres desuden en bonusordning, der belønner flyselskaberne for passagervækst. Endelig indføres rabat på store fly for at gøre det mere attraktivt at åbne nye oversøiske ruter. 132 destinationer Københavns Lufthavn tilbyder flere destinationer end nogen anden lufthavn i Skandinavien. CPH OSL ARN Interkontinental Europa Norden Indenrigs Total Kilde: OAG september 2005 Koncernårsrapport 2005 Ledelsesberetning Vision 8

11 Bedst i verden Det er ambitionen, at et besøg i Københavns Lufthavn skal være en god oplevelse. CPH har lang erfaring med at bygge, drive og vedligeholde en kvalitetslufthavn, og erfaringen viser, at passagererne belønner den gode oplevelse. Gang på gang står Københavns Lufthavn på listen over passagerernes foretrukne lufthavn, blandt andet på baggrund af passagerundersøgelser foretaget af luftfartsorganisationen IATA og lufthavnsorganisationen ACI. Placeringen skyldes effektiv trafikhåndtering, behagelige fysiske rammer, en rar atmosfære og ikke mindst de gode indkøbsmuligheder. For at forblive blandt de allerbedste lufthavne i verden vil Københavns Lufthavn fortsat arbejde på en videreudvikling af konceptet. Det vil sige konstant forbedring af effektiviteten i trafikafviklingen til glæde for flyselskaberne. Samtidig imødekommes ændringer i passagersammensætningen, så der fortsat skabes de bedste betingelser for en god oplevelse og vækst i omsætningen. Koncernårsrapport 2005 Ledelsesberetning Vision 9

12 8. korrektur : Handlingselskaber Luftfartsselskaberne vælger selv, om de vil udføre de serviceydelser, som kræves i den daglige drift (check-in, bagagehåndtering, assistance med videre), eller om de ønsker at indgå en aftale med en ekstern leverandør. En ekstern leverandør er specialist i håndtering af de serviceydelser, som knytter sig til alle former for passager- og flyhandling, og har som oftest et kontraktligt forhold med flere luftfartsselskaber på samme tid. På den måde kan ressourcer og faciliteter anvendes med stor fleksibilitet til fordel for både luftfartsselskaber og lufthavn. Et handlingselskab er det enkelte luftfartsselskabs repræsentant i lufthavnen, og påtager sig i vid udstrækning det ansvar som påhviler luftfartsselskaberne i forbindelse med check-in, dokumentkontrol, boarding og bagagehåndtering. Når et fly er landet, dirigeres det på plads ved hjælp af et såkaldt docking-guidance system - også betegnet som APIS (=Aircraft Parking Information System). Herefter sørger handlingselskabet for at tilslutte luftventilation, strømforsyning med videre og kører passagerbroen til en af flyets forreste døre. Mens flyet holder på standpladsen, bringes bagagen og eventuel fragt til og fra flyet af handlingselskabet. Rengøring, vand til toiletter med videre sørger handlingselskabet også for. Flyselskaber, der ofte har et fly i lufthavnen, har deres egne kontrakter med brændstoflageret om påfyldning af fuel og med cateringselskaberne om levering af mad. Disse serviceydelser kan dog også leveres via et handlingselskab. Mens passagererne går ned mod ankomsten, bliver bagagen kørt hen til bagagebåndene og pålæsset af handlingselskabet. Mangler der en taske eller lignende, er det handlingselskabets ansvar at finde den og bringe den ud til kunden. Der er 3 handlingselskaber i Københavns Lufthavn: SAS Ground Service (SGS), Novia og Servisair. CPH leverer ikke disse serviceydelser.

13 Regnskabsberetning Resultatopgørelse DKK mio Udv. Pct. Omsætning 2.738, ,3 253,1 10,2% Driftsomkostninger 1.767, ,4 256,0 16,9% Driftsresultat 971,0 973,9-2,9-0,4% Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder efter skat 89,4 70,7 18,7 26,4% Nettofinansieringsomkostninger 206,9 227,0-20,1-8,9% Resultat før skat 853,5 817,6 35,9 4,4% Skat af årets resultat 183,1 224,8-41,7-18,5% Årets resultat 670,4 592,8 77,6 13,1% investeringer i Ungarn og Bulgarien og andre engangsomkostninger vedrørende CPH International på DKK 34 mio. Koncernens EBITDA-margin er reduceret fra 58,3 procent i 2004 til 48,5 procent i Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver er reduceret med DKK 118,3 mio. til DKK 357,8 mio. i 2005 primært som følge af ændring i brugstider jævnfør IAS 16. Driftsresultatet er reduceret med DKK 2,9 mio. til DKK 971,0 mio., svarende til en EBIT-margin på 35,5 procent i 2005 (39,2 procent i 2004). Resultat i forhold til forventning Koncernen opnåede i 2005 et resultat før skat på DKK 853,5 mio., hvilket ligger 3,5 procent over det forventede niveau i forhold til udmeldingen i delårsrapporten for 3. kvartal Forbedringen kan i væsentlig grad henføres til en vækst i trafikken i 4. kvartal 2005, der oversteg forventningerne. Resultat i forhold til 2004 Koncernens omsætning er forøget med DKK 253,1 mio. til DKK 2.738,4 mio. i Omsætningsstigningen, der blandt andet skal ses på baggrund af en passagervækst på 5,0 procent, relaterer sig både til trafik- og koncessionsindtægter, ligesom koncernens hotelaktivitet viser fremgang. Driftsomkostningerne er forøget med DKK 256,0 mio. til DKK 1.767,4 mio. i Heraf udgør forøgelse af personaleomkostninger DKK 129,7 mio. Primært som følge af forøgede security-krav er antallet af medarbejdere steget med 167 til i alt fuldtidsbeskæftigede, svarende til en stigning på 11 procent i forhold til Forøgelsen af eksterne omkostninger på DKK 244,6 mio. kan i væsentlig grad henføres til øgede omkostninger som følge af skærpede security-krav, forøgede omkostninger på DKK 68,9 mio. til vedligeholdelse (IAS 16), omkostninger på DKK 24,1 mio. vedrørende udstedelse af medarbejderaktier, omkostninger på DKK 38,0 mio. i forbindelse med det af Macquarie Airports fremsatte tilbud på at købe CPH-aktier i 4. kvartal 2005 samt endvidere omkostninger vedrørende tilbud på Resultatet af koncernens internationale aktiviteter (associerede virksomheder) er forøget med 26,4 procent til DKK 89,4 mio. Hovedparten af væksten kommer fra investeringen i Newcastle Intl. Airport. Nettofinansieringsomkostninger er reduceret med DKK 20,1 mio. i forhold til 2004, primært som følge af lavere kursreguleringer end i Koncernens resultat før skat er i forhold til sidste år steget med DKK 35,9 mio. til DKK 853,5 mio. IAS 16 og IAS 28 Indvirkningen af vedtagne ændringer til de internationale regnskabsstandarder IAS 16 og IAS 28 er nærmere beskrevet under Regnskabspraksis (side 46-52). Ændringerne har ingen påvirkning på pengestrømmene. Ændring af selskabsskatteprocent fra 30 til 28 Ændring af den danske selskabsskatteprocent fra 30 til 28 har betydet en reduktion af udskudt skat pr. 1. januar 2005 på DKK 54,2 mio., der indgår i skat af periodens resultat. Gennemgang af driften Koncernen har valgt at gennemgå udviklingen i driften og resultatet for perioden med udgangspunkt i segmentafsnittene på side Koncernårsrapport 2005 Ledelsesberetning Regnskabsberetning 11

14 Trafik Finansielle resultater 2005 Omsætning Segmentets omsætning, der er steget med 9,7 procent, er specificeret på side 13. Startafgifterne er positivt påvirkede af en takstregulering på 1,5 procent pr. 1. januar 2005 og en stigning i startvægten på 0,4 procent. Stigningen i startafgifterne modsvares delvist af øgede rabatter vedrørende cargo og rabatter til nye passagerruter. At stigningen i startvægten er mindre end passagervæksten skyldes flyselskabernes bedre udnyttelse af kapaciteten. Af stigningen i passagerafgifterne på DKK 107,8 mio. vedrører DKK 21,9 mio. security-afgiften på DKK 9,10 pr. afgående passager, der blev indført den 1. april 2004 til delvis dækning af omkostninger vedrørende de skærpede krav til security. Korrigeret herfor udgør stigningen 11,9 procent, der kan henføres til passagervæksten, takstforhøjelsen på 4,0 procent pr. 1. januar 2005 samt forholdsmæssigt flere lokalt afgående passagerer, hvor taksten er højere end for transfererende passagerer. Faldet i opholdsafgifterne skyldes ændringer i frekvenser og natparkeringer af fly. Stigningen i handlingindtægter følger væksten i afgående passagerer. Stigningen i øvrige indtægter vedrører blandt andet øget salg af security-ydelser. EBIT Udviklingen i EBIT er påvirket af øgede omkostninger for at imødekomme de skærpede krav til security samt omkostninger forbundet med salg af medarbejderaktier. Koncernårsrapport 2005 Ledelsesberetning Trafik 12 Et geografisk knudepunkt Københavns Lufthavn er Skandinaviens hub knudepunktet for flytrafik til og fra Skandinavien og Baltikum. Lufthavnens trafikale status er forankret i placeringen som den sydligste storlufthavn i Skandinavien samt i et opland, der udgør markedsgrundlaget for transfertrafikken. De store geografiske afstande i Norge og Sverige samt en relativt lav befolkningstæthed i disse områder medfører, at Københavns Lufthavn er et naturlig trafikknudepunkt. En trafik, som ikke alene er drevet af SAS rutenetværk, men i lige så høj grad af de demografiske forhold i Skandinavien. Navnlig Europatrafikken er primært forankret i passagergrundlaget i Øresundsregionen, mens den transatlantiske og asiatiske trafik kommer fra hele Norden og Nordtyskland.

15 Finansielle resultater 2005 DKK mio Udv. Pct. Omsætning 1.601, ,6 142,2 9,7% Resultat før renter 395,3 430,6-35,3-8,2% Segmentaktiver 3.897, ,2-52,9-1,3% Antal ansatte ,9% Omsætning DKK mio Udv. Pct. Startafgifter 511,1 502,2 8,9 1,8% Passagerafgifter 895,6 787,8 107,8 13,7% Opholdsafgifter 28,4 29,8-1,4-4,7% Handling 94,7 90,3 4,4 4,9% Øvrige 72,0 49,5 22,5 45,5% I alt 1.601, ,6 142,2 9,7% bekvemme og praktiske adgangsforhold og innovative løsninger, der tilsammen skaber gode oplevelser for passagererne. Markedet Bag København og Øresundsregionens stærke position i Skandinavien ligger i høj grad, at regionen kan mønstre den største regionale befolkning og arbejdsstyrke i Norden, er placeret strategisk fordelagtigt ved indgangen til Østersøen og har en let international tilgængelighed i kraft af Københavns Lufthavn. Derudover har regionen en høj koncentration af universiteter og forskningscentre, der bidrager til en veluddannet arbejdsstyrke, hvoraf cirka 30 procent har en videregående uddannelse. København og Øresundsregionen er det største vækstcenter i Skandinavien. Forretningsgrundlag Trafik omfatter de aktiviteter, funktioner og faciliteter, som lufthavnene i København og Roskilde stiller til rådighed for, at luftfartsselskaberne kan afvikle flytrafikken. Indtægterne fra forretningsområdet består af passager-, start- og opholdsafgifter, som betales af luftfartsselskaberne for at anvende lufthavnenes fælles faciliteter. Indtægterne omfatter endvidere øvrige indtægter, der relaterer sig til forretningsområdet, herunder betaling for at benytte lufthavnens handlingfaciliteter. Strategi Strategien på trafikområdet går ud på gennem tæt dialog med flyselskaberne at skabe rammerne for åbning af yderligere afgange til eksisterende såvel som nye destinationer. Udbuddet af destinationer og afgange understøttes i Københavns Lufthavn blandt andet ved at tilbyde introduktionsrabatter til nye ruter og ved generelt at levere effektiv trafikafvikling til konkurrencedygtige priser. I kombination med et stort udbud af destinationer og afgange er det CPHs strategi, at Københavns Lufthavn skal være en oplevelse på rejsen. Derfor arbejdes der løbende på at skabe en unik atmosfære i lufthavnen, CPH er Skandinaviens største lufthavn målt både i samlede antal passagerer, andel af transferpassagerer, international trafik, interkontinentale ruter samt antal af destinationer. Blandt andet derfor er Københavns Lufthavn at betragte som Skandinaviens hub knudepunktet for flytrafik til og fra Skandinavien, Nordtyskland og Baltikum. Ruteudvikling Udviklingen i luftfartsbranchen peger i retning af en øget konkurrence lufthavnene imellem om at tiltrække nye flyselskaber og ruter. Dette skyldes i høj grad det stigende udbud af lavprisbilletter, idet flyselskaberne ganske enkelt ser på, hvor de kan få de bedste vilkår. Dermed er det blevet endnu vigtigere at få solgt og markedsført Københavns Lufthavn over for flyselskaberne som Scandinaviens hub. Inden for de seneste år har CPH derfor sat endnu større fokus på markedsføring over for flyselskaberne. Et afgørende positivt element i udvidelsen af rutenetværket ud af Københavns Lufthavn er regeringens vedtagelse af en gradvis afskaffelse af den danske passagerskat. Passagerskatten var i 2005 på DKK 75 pr. afgående passager, hvilket har betydet en merudgift for flyselskaberne på omkring en halv milliard kroner om året. Ifølge aftalen om finansloven 2005 halveres passagerskatten i 2006 til 37,50 kr., mens den helt forsvinder i Koncernårsrapport 2005 Ledelsesberetning Trafik 13

16 I 2006 forventer Københavns Lufthavn nye ruter til udenlandske destinationer som følge af den gradvise afskaffelse af passagerskatten. Det forventes samtidig, at bortfaldet af passagerskatten vil påvirke indenrigstrafikken positivt efter flere år med svag vækst. Indenrigstrafikken er særlig hårdt ramt af passagerskatten, da skatten opkræves for alle passagerer, der rejser fra en dansk lufthavn. På en indenrigsflyvning opkræves passagerskatten dermed to gange. Trafikudviklingen 2005 I 2005 er passagertallet i Københavns Lufthavn vokset med 5,0 procent til 20 millioner passagerer det hidtil største antal passagerer i Københavns Lufthavns historie. Dermed er Københavns Lufthavn fortsat den største skandinaviske lufthavn. Antallet af transferpassagerer er i 2005 faldet med 6,3 procent. Den negative udvikling er vendt i årets sidste måneder til en mindre vækst. Dette skyldes blandt andet en stigning i antallet af transferpassagerer fra det traditionelle feedermarked. I 2005 har Københavns Lufthavn oplevet en kraftig vækst i antallet af lokalt afgående passagerer drevet af en øget fritidsrejsefrekvens. I 2005 var andelen af fritidsrejsende for første gang større end andelen af businessrejsende. Årsagen til stigningen i lokalt afgående passagerer kan også findes i et stigende udbud af operatører på de europæiske destinationer og deraf en øget konkurrence, som medfører lavere priser. Lokalt marked Koncernårsrapport 2005 Ledelsesberetning Trafik 14 Københavns Lufthavns lokale opland er på cirka fire millioner mennesker inden for to timers kørsel og på seks millioner med tre timers rejsetid. Med en gennemsnitlig rejseaktivitet på mere end en rejse pr. indbygger i oplandet inden for to timers kørsel har Københavns Lufthavn en høj udnyttelse af lokalmarkedet efter europæiske forhold.

17 Andelen af passagerer, der rejser på lavpris, har fortsat indflydelse på det ændrede trafikmønster. Lavprisselskaberne fokuserer på ruter fra en destination til en anden uden hensyn til mulighederne for videre forbindelser. Derfor optræder lavprispassagererne i Københavns Lufthavn som lokalt afgående. I 2005 havde Københavns Lufthavn 2,0 millioner lavprispassagerer, svarende til 10 procent af det samlede antal passagerer. Der er tale om en stigning på 10,5 procent i forhold til året før. På lavprisområdet blev Sterling i 2005 efter købet af Maersk Air den næststørste operatør i Københavns Lufthavn med 52 procent af lavpristrafikken. Den nordiske trafik steg i 2005 med 0,3 procent. Den lave vækst skyldes især et fald i trafikken på i alt 2,8 procent til Norge og Sverige. En generel reduktion i frekvenser til flere af de norske og svenske destinationer er hovedårsagen til faldet. Der er dog stigninger i antal passagerer på destinationerne til Oslo, Stockholm og Gøteborg, som hovedsagelig skyldes et øget udbud af lavprisbilletter. Trafikken til Finland steg med i alt 13,8 procent, blandt andet som følge af et øget udbud af lavprisbilletter og nye destinationer. Den europæiske trafik steg i 2005 med 7,3 procent, blandt andet som følge af et øget udbud af lavprisdestinationer. Den interkontinentale trafik har ikke haft samme vækst i 2005 som i 2004, blandt andet som følge af at antallet af nye direkte ruter ud af de konkurrerende lufthavne var større i 2005 end i I 2005 steg den interkontinentale trafik med 6,0 procent. I 2005 steg indenrigstrafikken med 3,4 procent. Stigningen skyldes i høj grad en priskonkurrence imellem Cimber Air og Danish Air Transport på ruten til Rønne. Danish Air Transport startede ruten til Rønne op i sommeren Nordeuropas knudepunkt for luftfragt Lufthavnens unikke geografiske beliggenhed medfører, at CPH betragtes som Nordeuropas knudepunkt for luftfragt til Skandinavien, Baltikum og landene syd for Østersøen. I 2005 havde Københavns Lufthavn tons luftfragt, en vækst på 5,8 procent i forhold til Luftfragten blev befragtet af diverse passagerfly samt i alt all-cargo operationer. I slutningen af 2004 regulerede CPH startafgiften på all-cargo operationer med en startvægt på over 200 tons, således at Københavns Lufthavn blev konkurrencedygtig med de nærmeste konkurrenter på kontinentet og samtidig billigst i Skandinavien. Dette har medført en kraftig vækst i antallet af store all-cargo operationer i 2005, og denne tendens forventes at fortsætte i 2006, idet flere all-cargo luftfartsselskaber har udvist interesse for trafik fra CPH. I 2005 påbegyndte det franskejede WFS (Worldwide Flight Services) desuden byggeriet af en ny cargoterminal på m 2 på lufthavnens øst-område, der skal anvendes til håndtering af luftfragt. WFS forventer at begynde arbejdet omkring marts 2006 og vil dermed udgøre et yderligere tilbud til de mange brugere af fragttransport med fly. Væksten i antallet af fragtfly til og fra CPH drives i høj grad af en stærkt stigende import fra Asien. I dag er der 13 ugentlige forbindelser med B747 fragtfly til Asien, og lidt over dobbelt så mange store fragtfly flyver dermed i dag mellem Københavns Lufthavn og destinationer i Asien som for tre år siden. Omverdensforhold For at drive lufthavn kræves en driftstilladelse som udstedes af Statens Luftfartsvæsen (SLV) ud fra regler fastlagt af ICAO (International Civil Aviation Organisation). Af driftstilladelsen fremgår blandt andet, at Københavns Lufthavn lever op til de krav, SLV stiller til tekniske anlæg og udstyr i en lufthavn. I november 2005 blev driftstilladelsen fornyet, hvilket muliggør uændret drift frem til 1. december Koncernårsrapport 2005 Ledelsesberetning Trafik 15

18 Security Øgede sikkerhedskrav fra EU til de europæiske lufthavne har de senere år medført en stigning i antallet af security-medarbejdere i CPH samt ændringer af de fysiske rammer i lufthavnen på forskellige områder. Ifølge den nye EU-forordning, der blev indført efter 11. september 2001, skal alle EU-lufthavne blandt andet indrette lufthavnen i en eller flere sikkerhedszoner. Det såkaldte C-SRA område er højeste sikkerhedsstandard i EU-lufthavne med 100 procent eftersyn af alle personer, passagerer og køretøjer, som kommer igennem. For at lette fly- og handlingsoperationerne i Københavns Lufthavn udvides dette C-SRA område, så det fra og med januar 2006 også omfatter flyforpladsen i den nordlige del af lufthavnen. For at oprette sådanne C-SRA områder skal der indføres sikkerhedskontroller med blandt andet screeningsudstyr til at undersøge såvel personer som køretøjer. Aktiviteter 2005 I november 2005 nåede CPH og flyselskaberne til enighed om en takstaftale for de kommende tre år ( ). Takstaftalen indebærer i store træk, at taksterne nedsættes med tre procent i 2006, mens taksterne i 2007 forhøjes med en procent og yderligere med en procent i For at fremme trafikudviklingen i Københavns Lufthavn indføres en kontant bonusordning, som belønner flyselskaberne for passagervækst. For at fremme udviklingen på de oversøiske ruter indføres rabat på store fly, så vægtafgiften, på den del af vægten der ligger over 200 tons, reduceres med 50 procent. For at lette passagerernes vej gennem lufthavnen indviede CPH i 2005 et stort transfercenter, der er Nordens første. Alle handlingselskaber er samlet i transfercentret, som er en m 2 glas-overdækket atriumgård med skranker og servicepersonale på den ene langside og cafémiljø og mulighed for internetopkobling på den anden side. Ved opførslen af transfercentret blev der frigivet et areal, hvor de tidligere servicecentre stod. Arealet anvendes nu til kommercielle formål. Ved udgangen af 2005 stod første del af byggeriet af en støjafskærmning langs Terminal 1 klar. Projektet indeholder, udover en støjvæg, en indvendig forbindelsesfinger med rullefortove mellem Terminal 1 og Terminal 2. Denne løsning betyder en væsentlig serviceforbedring for passagererne og giver mulighed for, at Terminal 1 på sigt kan anvendes til andet end indenrigstrafik. I 2005 videreførte og udvidede CPH desuden en ordning med CUSS check-in automater (CUSS Common Use Self Service) i Terminal 2 og 3. Automaterne giver passagererne mulighed for at checke ind på egen hånd. I modsætning til de traditionelle check-in automater er CUSS automaterne ikke knyttet til bestemte flyselskaber. Ethvert flyselskab, der ønsker at give deres passagerer denne service, kan kobles på automaterne. Ved udgangen af 2005 var 23 automater i brug. For at lette det stigende antal asiatiske passagerers vej igennem lufthavnen, opsatte CPH i 2005 også skiltning på kinesisk og japansk i lufthavnens non-schengen område. Koncernårsrapport 2005 Ledelsesberetning Trafik 16 Med denne aftale får flyselskaberne og lufthavnen et fælles mål om at tiltrække flere passagerer og skabe nye ruter ud af København. Det vil styrke Københavns Lufthavns position som et knudepunkt for flytrafik i Nordeuropa og være til gavn for hele regionen. I 2005 var CPH vært for ruteudviklingsforumet Routes, hvor flyselskaber og lufthavne fra hele verden mødes og diskuterer nye flyruter. Konferencen var en unik mulighed for at placere CPH på landkortet, og det forventes, at værtskabet for Routes vil være med til at fremme muligheden for åbning af nye ruter ud af CPH.

19 : Ny bar/restaurant i Finger B Butikkerne i shoppingcentret renoveres eller udskiftes løbende for at sikre, at shoppingcentret til stadighed kan leve op til kundernes forventninger om at være et eksklusivt, velassorteret og internationalt handelsstrøg. Blandt andet lukkede Tivolikroen i området ved Finger B til fordel for en moderne bar/restaurant, Eyecon, der åbnede den 26. januar : Partnerskab med The Nuance Group Ud af lufthavnens 49 butikker er 10 drevet af The Nuance Group. Nuance ejes af italienske Gruppo PAM og er med sine 350 forretninger i 17 lande en af verdens største i airport retailing. Københavns Lufthavn kan tilbyde cirka forskellige produkter. 3: En ristet med det hele Et af de seneste tiltag inden for food & beverage er det pæredanske pølsevognskoncept. Konceptet repræsenterer et stykke dansk kultur, som mange ikke umiddelbart forventer at finde i en lufthavn. De to pølsevogne, som er placeret i Bagageudleveringen og i Terminal 3, er designet i samarbejde med Steff Houlberg Fastfood, så de passer ind i lufthavnens øvrige interiør. 4: p-pladser I 2005 opførte Københavns Lufthavn et nyt parkeringshus øst for Terminal 3. Parkeringshuset rummer parkeringspladser, så der ved udgangen af 2005 var plads til omkring parkerede biler i Københavns Lufthavn. Da behovet for parkeringspladser fortsat stiger, er endnu et parkeringshus under opførelse. Parkeringshuset forventes at blive taget i brug til august 2006.

20 Kommerciel Finansielle resultater 2005 Finansielle resultater 2005 Koncernårsrapport 2005 Ledelsesberetning Kommerciel 18 Omsætning Omsætningen er steget med 10,1 procent i forhold til 2004 primært på grund af øgede koncessionsindtægter og en stigning i hotelaktiviteterne. Koncessionsindtægter Omsætningsnedgangen i shoppingcentret skal ses på baggrund af et fald i det toldfri salg som følge af optagelsen af 10 nye lande i EU fra maj Fremgangen i indtægter fra parkeringskoncessionen skyldes stigningen i antallet af lokalt afgående passagerer, samt at et forholdsmæssigt større antal sydsvenske passagerer vælger at køre til lufthavnen. Stigningen i øvrige indtægter kan blandt andet henføres til nye kontrakter samt øget omsætning i lufthavnens barer og restauranter, som skyldes, at et øget antal passagerer rejser på økonomiklasse eller lavpris uden adgang til lounges eller servering ombord. Lejeindtægter Stigningen i lejeindtægter kan henføres til nyudlejning samt kontraktuelle lejereguleringer. Stigningen i øvrige lejeindtægter skyldes en engangsindtægt vedrørende byggemodning af en grund. Salg af tjenesteydelser med videre Fremgangen i hotelaktiviteten kan henføres til en stigende belægningsprocent, blandt andet på grund af øget konferenceaktivitet, der har haft positiv effekt på indtægter fra værelsesudlejning, restauranter med videre. EBIT Omsætningsfremgangen modsvares delvist af øgede omkostninger til forebyggende vedligeholdelse, af øgede driftsomkostninger i hotellet som følge af den stigende aktivitet samt af omkostninger forbundet med salg af medarbejderaktier. DKK mio Udv. Pct. Omsætning 1.097,9 997,1 100,8 10,1% Resultat før renter 589,2 558,0 31,2 5,6% Segmentaktiver 2.731, ,4 297,1 12,2% Antal ansatte ,0% Koncessionsindtægter DKK mio Udv. Pct. Shoppingcenter 425,0 439,0-14,0-3,2% Parkering 135,7 114,1 21,6 18,9% Øvrige indtægter 117,2 87,3 29,9 34,2% I alt 677,9 640,4 37,5 5,9% Lejeindtægter DKK mio Udv. Pct. Udlejning af lokaler 141,5 127,0 14,5 11,4% Udlejning af arealer 39,5 38,7 0,8 2,1% Øvrige lejeindtægter 16,0 7,8 8,2 105,1% I alt 197,0 173,5 23,5 13,5% Salg af tjenesteydelser med videre DKK mio Udv. Pct. Hotelaktivitet 180,6 147,0 33,6 22,9% Øvrige 42,4 36,2 6,2 17,1% I alt 223,0 183,2 39,8 21,7% Forretningsgrundlag Kommerciel omfatter de faciliteter og services, som passagererne og andre brugere af lufthavnen tilbydes i form af butikker, restauranter, hvileområder, lounges, parkering og hotel. For at få en øget vækst er aktiviteterne i langt de fleste tilfælde outsourcet til professionelle operatører. Københavns Lufthavne er derfor ikke direkte involveret i den daglige drift af disse aktiviteter, men sørger løbende for forhandling og genforhandling af kontrakter samt den generelle vedligeholdelse og udvikling af området. Desuden omfatter forretningsområdet udlejning af Københavns Lufthavnes bygninger, lokaler og arealer til eksterne lejere.

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for 1. halvår 2005. Udviklingen i drift og resultat for 1. halvår svarer til det forventede

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for 1. halvår 2005. Udviklingen i drift og resultat for 1. halvår svarer til det forventede Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 30. juni 2006

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 30. juni 2006 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 31. marts 2007. Passagerantallet i Københavns Lufthavn steg med 4,7 procent

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 31. marts 2007. Passagerantallet i Københavns Lufthavn steg med 4,7 procent DRAFT Fondsbørsmeddelelse Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup Viceadm. direktør Torben Thyregod Telefon 3231 3231 Fax 3231 3132 E-mail: cphweb@cph.dk

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 30. september 2006

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 30. september 2006 UDKAST Fondsbørsmeddelelse Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. september 2002

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. september 2002 Københavns Lufthavne A/S Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Fondsbørsmeddelelse Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 CVR

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. På side 49 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte.

Indholdsfortegnelse. På side 49 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte. Indholdsfortegnelse Koncernårsrapporten som i henhold til årsregnskabslovens 149 er et uddrag af selskabets årsrapport indeholder ikke årsregnskabet for moderselskabet, Københavns Lufthavne A/S. Årsregnskabet

Læs mere

Hoved- og nøgletal for koncernen

Hoved- og nøgletal for koncernen Hoved- og nøgletal for koncernen DKK mio. 2004 2003 2002 2001 2000 Resultatopgørelse Nettoomsætning 2.485 2.213 2.145 2.041 1.908 EBITDA 1.450 1.276 1.210 1.130 1.138 EBIT 974 807 737 658 709 Resultat

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2011 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2005 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S er

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2010 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for 1. kvartal 2005

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for 1. kvartal 2005 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2012a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2012a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2012a Fondsbørsmeddelelse nummer 12/2012 København, den 31. oktober 2012

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

ÅRSRAPPORT LUFTHAVNE A/S KØBENHAVNS CPH COPENHAGEN

ÅRSRAPPORT LUFTHAVNE A/S KØBENHAVNS CPH COPENHAGEN 2003 CPH COPENHAGEN KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S ÅRSRAPPORT 2003 Årsrapport 2003 Indhold 3 Indhold 2003 i overblik 5 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning Den administrerende direktør har ordet 9 Størst i

Læs mere

Terminal. -- Vi vil fremtiden. - Ny lavpristerminal i Københavns Lufthavn, Kastrup

Terminal. -- Vi vil fremtiden. - Ny lavpristerminal i Københavns Lufthavn, Kastrup Vi vil fremtiden Ny lavpristerminal i Københavns Lufthavn, Kastrup Hvorfor Terminal A? Regeringen Vækstforum siger øget konkurrence for at få effektiviteten i samfundet op Terminal A handler netop om indførelsen

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2013 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

I forlængelse af den skriftlige beretning og regnskabet, vil jeg nu aflægge bestyrelsens mundtlige beretning.

I forlængelse af den skriftlige beretning og regnskabet, vil jeg nu aflægge bestyrelsens mundtlige beretning. Generalforsamling 2010, Københavns Lufthavne A/S Bestyrelsesformandens beretning ved Henrik Gürtler Jeg henviser til den trykte årsrapport med bestyrelsens skriftlige beretning og regnskabet for 2009.

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2015 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2008a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2008a Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2008a Fondsbørsmeddelelse nummer 7/2008 København, den 29. oktober 2008a a P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør Københavns Lufthavn Januar 2013 Kristian Durhuus Driftsdirektør 1 Københavns Lufthavn Danmarks luftvej til vækst Hver én million passagerer skaber 1.000 jobs i lufthavnen 23,4 millioner passager i 2012

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2012 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 30. september 2005

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 30. september 2005 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

Sølv 100% Sort 80% Global Reports LLC

Sølv 100% Sort 80% Global Reports LLC Indholdsfortegnelse Koncernårsrapporten som i henhold til årsregnskabslovens 149 er et uddrag af selskabets årsrapport indeholder ikke årsregnskabet for moderselskabet, Københavns Lufthavne A/S. Årsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2009a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2009a Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2009a Fondsbørsmeddelelse nummer 3/2009 København, den 27. april 2009a P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

I forlængelse af den skriftlige beretning og regnskabet aflægges nu bestyrelsens mundtlige beretning.

I forlængelse af den skriftlige beretning og regnskabet aflægges nu bestyrelsens mundtlige beretning. Generalforsamling 2008, Københavns Lufthavne A/S Bestyrelsesformandens beretning ved Henrik Gürtler Jeg henviser til den trykte årsrapport med bestyrelsens skriftlige beretning og regnskabet for 2007.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2015a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2015a Interim report 1 January 30 June 2010 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2015a Fondsbørsmeddelelse 2015 København, den 8. maj 2015 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

I forlængelse af den skriftlige beretning og regnskabet aflægges nu bestyrelsens mundtlige beretning.

I forlængelse af den skriftlige beretning og regnskabet aflægges nu bestyrelsens mundtlige beretning. Generalforsamling 2009, Københavns Lufthavne A/S Bestyrelsesformandens beretning ved Henrik Gürtler Jeg henviser til den trykte årsrapport med bestyrelsens skriftlige beretning og regnskabet for 2008.

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2010a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2010a Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2010a Fondsbørsmeddelelse nummer 4/2010 København, den 29. april 2010a P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2013a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2013a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2013a Fondsbørsmeddelelse nummer 6/2013 København, den 7. maj 2013 P.O. Box 74

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2008 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Faktaark om Terminal A

Faktaark om Terminal A Faktaark om Terminal A Om initiativtagerne Investorgruppen Initiativtagerne til Terminal A er en privat investorgruppe, hvoraf to er tidligere ledende medarbejdere i Købehavns Lufthavn med tilsammen 25

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2012a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2012a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2012a Fondsbørsmeddelelse nummer 6/2012 København, den 8. maj 2012 P.O. Box 74

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

RESULTAT CPH opnåede i 2011 et resultat før skat på 1.084,1 millioner kroner, når der korrigeres for særlige forhold.

RESULTAT CPH opnåede i 2011 et resultat før skat på 1.084,1 millioner kroner, når der korrigeres for særlige forhold. Formandens beretning Jeg henviser til den trykte årsrapport med bestyrelsens skriftlige beretning og regnskabet for 2011. Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med de internationale standarder for finansiel

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2011a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2011a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2011a Fondsbørsmeddelelse nummer 15/2011 København, den 31. oktober 2011

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2014a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2014a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2014a Fondsbørsmeddelelse 2014 København, den 8. maj 2014 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Svar på Transportudvalgets spørgsmål nr. 846 (Alm. del 7) af 20. juni 2012 stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S)

Svar på Transportudvalgets spørgsmål nr. 846 (Alm. del 7) af 20. juni 2012 stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S) Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 846 Offentligt Folketingets Transportudvalg Christiansborg Finansministeren 27. juni 2012 Svar på Transportudvalgets spørgsmål nr. 846

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2008a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2008a Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2008a Fondsbørsmeddelelse nummer 4/2008 København, den 30. april 2008a P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup

Læs mere

Indholdsfortegnelse. På side 53 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte.

Indholdsfortegnelse. På side 53 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte. Koncernårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Koncernårsrapporten som i henhold til årsregnskabslovens 149 er et uddrag af selskabets årsrapport indeholder ikke årsregnskabet for moderselskabet, Københavns

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

EDB Gruppen vinder markedsandele

EDB Gruppen vinder markedsandele Fondsbørsmeddelelse EDB Gruppen vinder markedsandele Nettoomsætningen blev i 2. kvartal 2007 218 mio. kr. mod 204 mio. kr. i den samme periode sidste år. Det svarer til en omsætningsstigning på 6,9 % EDB

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Samrådsspørgsmål K, L og M om bagagehåndteringen i Københavns Lufthavn, Kastrup. Samrådsspørgsmål

Samrådsspørgsmål K, L og M om bagagehåndteringen i Københavns Lufthavn, Kastrup. Samrådsspørgsmål Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del endeligt svar på samrådsspørgsmål 77 Offentligt Samrådsspørgsmål K, L og M om bagagehåndteringen i Københavns Lufthavn, Kastrup Samrådsspørgsmål K,L og M Samrådsspørgsmål

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Fra græsmark til Nordeuropas knudepunkt. Pionértiden 1925-1939

Fra græsmark til Nordeuropas knudepunkt. Pionértiden 1925-1939 Fra græsmark til Nordeuropas knudepunkt Københavns Lufthavn var en af de første civile lufthavne i verden. De første år var præget af pionérånden, hvor flyvning kun var for de privilegerede. Lufthavnen

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Københavns Lufthavne A/S, vil blive sendt til Erhvervsog Selskabsstyrelsen, hvor en kopi også kan rekvireres på www.cvr.dk.

Københavns Lufthavne A/S, vil blive sendt til Erhvervsog Selskabsstyrelsen, hvor en kopi også kan rekvireres på www.cvr.dk. Koncernårsrapport 2010 Koncernårsrapporten som i henhold til årsregnskabslovens 149 er et uddrag af selskabets årsrapport indeholder ikke årsregnskabet for moderselskabet, Københavns Lufthavne A/S. Årsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2014a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2014a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2014a Fondsbørsmeddelelse 2014 København, den 4. november 2014 P.O. Box 74

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år.

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 27. september 2016 Årsregnskabsmeddelelse 2015/16 for Dantax

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a Interim report 1 January 30 June 2010 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a Fondsbørsmeddelelse 2015 København, den 11. august 2015 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2009a a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2009a a Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2009a a Fondsbørsmeddelelse nummer 7/2009 København, den 29. oktober 2009a P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 3 af 25. marts 2010 (Aktstykke. Spørgsmål: Ministeren bedes oversende talepapir til samråd d.d. om aktstykket.

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 3 af 25. marts 2010 (Aktstykke. Spørgsmål: Ministeren bedes oversende talepapir til samråd d.d. om aktstykket. Finansudvalget 2009-10 Aktstk. 107 Svar på Spørgsmål 3 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 13. april 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 3 af 25. marts 2010 (Aktstykke

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

På side 40 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte.

På side 40 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte. Koncernårsrapport 2011 Koncernårsrapporten som i henhold til årsregnskabslovens 149 er et uddrag af selskabets årsrapport indeholder ikke årsregnskabet for moderselskabet, Københavns Lufthavne A/S. Årsrapporten

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

CVR-nr. 14 70 72 04. CVR-nr. 14 70 72 04

CVR-nr. 14 70 72 04. CVR-nr. 14 70 72 04 CVR-nr. 14 70 72 04 CVR-nr. 14 70 72 04 Koncernårsrapport 2012 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er koncernårsrapporten et uddrag af Københavns Lufthavnes fuldstændige årsrapport. Den fuldstændige

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere