Sundhedsadfærd, risikofaktorer og kronisk sygdom - Status og udvikling over tid. v/maja Bülow Lykke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsadfærd, risikofaktorer og kronisk sygdom - Status og udvikling over tid. v/maja Bülow Lykke"

Transkript

1 Sundhedsadfærd, risikofaktorer og kronisk sygdom - Status og udvikling over tid. v/maja Bülow Lykke Cathrine Juel Lau, Maj Bekker-Jeppesen, Lone Prip Buhelt, Anne Helms Andreasen, Karen Allesøe og Nanna Borup Johansen Sundhedsprofil 2017

2 Må vi præsentere Sundhedsprofil for Region Hovedstaden og kommuner 2017 Rapport 1: Sundhedsadfærd og risikofaktorer og tilhørende sammenfatning Rapport 2: Kronisk sygdom og tilhørende sammenfatning Ekstra tabeller, spørgeskema og tidligere rapporter på nettet

3 Indhold og metode - overblik Sundhedsprofil 2017

4 Hvad kan sundhedsprofilerne vise os? Status og udvikling Sociale og geografiske forskelle i sundhed Forebyggelse og rammer for sundhed Hvordan har befolkningen det i den enkelte kommune og i regionen som helhed? Hvilke problematikker fylder mest i den enkelte kommune? Er der social ulighed i sundhed? Hvordan går det over tid?

5 Sundhedsprofil 2017 Nyt i 2017 Struktur i rapporter Sundhedsadfærd og risikofaktorer - Sociodemografi - Rygning og brug af e-cigaretter - Alkohol - Mad - Fysisk aktivitet og stillesiddende adfærd - Euforiserende stoffer - Søvn - Seksuel adfærd og sexsygdomme - Vægt - Mental sundhed - Social ulighed Findes i hvert kapitel: Forekomst Samtidige risikofaktorer Motivation Forebyggelse Kronisk sygdom - Sociodemografi - Diabetes - Hjertesygdom - Apopleksi - KOL - Astma - Kræft - Inflammatorisk ledsygdom - Knogleskørhed - Langvarig depression - Svær psykisk lidelse - Demens - Slidgigt - Rygsygdomme - Allergi - Hovedpine/migræne - Multisygdom - Social ulighed Findes i hvert kapitel: Forekomst og nye tilfælde Andre samtidige sygdomme Fysisk og mental sundhed Sundhedsadfærd og risikofaktorer Motivation for adfærdsændring Forebyggelse Kontakt til sundhedsvæsenet Behandlingsudgifter

6 Spørgeskema og registre Som i 2013 Rapporten om sundhedsadfærd og risikofaktorer er primært baseret på spørgeskemaoplysninger Rapporten om kronisk sygdom er primært baseret på registeroplysninger Spørgeskemaoplysninger er brugt i beskrivelsen af: Sundhedsadfærd og risikofaktorer Fysisk og mental sundhed Motivation til adfærdsændring Forebyggelse Forekomst af slidgigt, rygsygdom, allergi og hyppig hovedpine/migræne Registeroplysninger er brugt i beskrivelsen af: Sociodemografi Forekomst og nye tilfælde af 11 kroniske sygdomme + multisygdom Samtidige kroniske sygdomme Kontakt til sundhedsvæsenet Behandlingsudgifter (praksis, hospital og medicin)

7 Spørgeskemaundersøgelsen - ikke helt som vi plejer Rapport 1: Sundhedsadfærd og risikofaktorer En del af et nationalt koncept siden 2010 (53 spørgsmål) mulighed for at tilføje egne regionale spørgsmål Fælles regler for aldersafgrænsning, stikprøvestørrelse, udsendelse, rykkerprocedure og databehandling Det samme spørgeskema til alle deltagere I alt skemaer NYT i 2017: Både digital post og alm. post (90%/10%) Elektroniske besvarelser 2013 = 30 % 2017 = 80 %

8 Udvikling i deltagelse ,3 Deltagelsesprocent 43,5 52, År 9,1 % point 2017 = personer Svarprocenten er steget i alle kommuner: 3,7-13,5%point Størst deltagelse blandt Kvinder årige Kort og mellemlang videregående uddannelse I beskæftigelse Samlevende Dansk baggrund Høj indkomst

9 Kommunesocialgrupper i nye farver Registerdata Andel med kort uddannelse Andel uden for arbejdsmarkedet Gennemsnitlig bruttoindkomst

10 Resultater fra Sundhedsprofilen Sundhedsprofil 2017

11 Hvilke emner kommer vi omkring Rygning og alkohol Sex og stoffer kombination af risikofaktorer blandt unge Kost, bevægelse og overvægt Søvn og mental sundhed Motivation for adfærdsændring Forekomst af kronisk sygdom Kontakt til sundhedsvæsenet Behandlingsomkostninger

12 Rygning og alkohol (10. marts 2018)

13 Rygning og brug af e-cigaretter % Dagligrygning Lejlighedsvise rygere Storrygere Dagligrygning % 15 % 16 % Smårygere Tidligere rygere Aldrigrygere Daglig passiv rygning Rygning i hjem med børn Daglig dampning 1,6 % af borgerne damper dagligt Blandt dem er 58 % også rygere

14 Dagligrygning - aldersfordeling Højeste forekomst ses blandt mænd og årige 2013 er statistisk signifikant forskellig fra 2017

15 Dagligrygning 9 % i Allerød Få signifikante stigninger fra Frederikssund, Helsingør og størst på Bornholm 21 % på Bornholm

16 Rygning (daglig og lejlighedsvis) og kronisk sygdom Rygning (%) Alle borgere i Region H ᵅ ᵇ 1 kronisk sygdom ᵅ 2 kroniske sygdomme ᵅ 3+ kroniske sygdomme ᵅ 2017 Højeste forekomst: Inflammatorisk ledsygdom Depression KOL Laveste forekomst: Hjertesygdom Kræft Knogleskørhed

17 Alkohol en positiv historie Storforbrug af alkohol Moderat forbrug af alkohol Tegn på alkohol afhængighed % Storforbrug (14+/21+) % 10 % 8 % Rusdrikkeri Risikabel alkoholadfærd i hjem med børn

18 Storforbrug af alkohol - aldersfordeling Højeste forekomst ses blandt mænd og årige årige 2013 er statistisk signifikant forskellig fra 2017

19 Storforbrug af alkohol Få signifikante fald fra Størst i Brønshøj-Husum 5 % i Ishøj og Brønshøj-Husum 12 % i Indre By og Nørrebro

20 Storforbrug af alkohol og kronisk sygdom Storforbrug af alkohol (%) Alle borgere i Region H ᵅ ᵇ 1 kronisk sygdom ᵅ ᵇ 2 kroniske sygdomme ᵅ 3+ kroniske sygdomme ᵅ 2017 Højeste forekomst: Inflammatorisk ledsygdom KOL Kræft Laveste forekomst: Hyppig hovedpine/migræne Allergi Knogleskørhed Rygsygdom

21 Opsummering alkohol og rygning Det er gået i hver sin retning flere ryger, mens færre drikker for meget. Begge adfærdstyper er hyppigst blandt mænd Stigende rygeprævalens blandt de unge og fortsat høj forekomst af storforbrug af alkohol blandt unge

22 Sex og stoffer kombination af risikofaktorer blandt unge Kombination af risikofaktorer er nyt i 2017 vises for alle adfærdstyper Særligt tydelige tendenser blandt unge i forhold til rygning, alkohol, sex og stoffer. Uhensigtsmæssig sundhedsadfærd på et område = flere har uhensigtsmæssig sundhedsadfærd på andre områder

23 Stoffer og sex i kombination med andre risikofaktorer Region Hovedstaden Højt forbrug af hash og/ eller andre stoffer det seneste år (16-34 årige) Sex uden kondom trods skiftende partnere (16-34 årige) (16-34 årige) % % % Dagligrygning 15 48* 26* Storforbrug af alkohol 9 24* - Rusdrikkeri 20 45* 46* Usikker sex (Sex uden kondom med skiftende seksualpartnere) Højt forbrug af hash/andre stoffer (10+ gange) 8 18* * X2-3

24 Kost, fysisk aktivitet og stillesiddende adfærd samt overvægt (6.marts 2018) (7.marts 2018) (11.marts 2018) (6.marts 2018)

25 Kost flere spiser usundt % Usundt kostmønster Kostmønster med sunde og usunde elementer Usundt kostmønster % 10 % 12 % Ikke nok frugt og grønt Ikke nok fisk Fastfood ugentligt Slik eller kager Sodavand

26 Usundt kostmønster - aldersfordeling Største forekomst ses blandt mænd og 65+ årige årige Stigningen ses i alle aldersgrupper 2013 er statistisk signifikant forskellig fra 2017

27 Usundt kostmønster Signifikante stigninger i mange kommuner Størst i Ballerup og Tårnby 19 % i Brøndby, Ishøj og Glostrup 5 % i Indre By

28 Usundt kostmønster og kronisk sygdom Usundt kostmønster (%) Alle borgere i Region H ᵅ ᵇ 1 kronisk sygdom ᵅ ᵇ 2 kroniske sygdomme ᵅ ᵇ 2017 Højeste forekomst: KOL Svær psykisk lidelse Apopleksi Laveste forekomst: Allergi Kræft Hyppig hovedpine/migræne 3+ kroniske sygdomme Ca. x2

29 Fysisk aktivitet og stillesiddende adfærd nye mål i % Træner hårdt Motionsidræt, tungt havearbejde eller lign Spadserer, cykler eller anden lettere motion Lav fysisk aktivitet Lever ikke op til WHO's min. anbefaling for fysisk aktivitet Meget stillesid. tid (8t+ dgl) Meget skærmtid (4t+ dgl) Inaktiv transport 1/4 1/3 WHO anbefaler mindst 150 minutters fysisk aktivitet ved moderat intensitet pr. uge eller mindst 75 minutters fysisk aktivitet 2010ved hård intensitet pr. uge eller 2013 en ækvivalent 2017 kombination heraf. 2/3 - Bl.a. pga. mange langt uddannede

30 Opfylder ikke WHO s minimumsanbefaling for fysisk aktivitet aldersfordeling Største forekomst ses blandt kvinder og 80+ årige

31 Opfylder ikke WHO s minimumsanbefaling for fysisk aktivitet København duks pga. aktiv transport 36 % i Brøndby 18 % på Nørrebro

32 Lav fysisk aktivitet og kronisk sygdom Lav fysisk aktivitet (primært stillesiddende i fritiden) (%) Alle borgere i Region H ᵅ ᵇ 1 kronisk sygdom ᵅ ᵇ 2 kroniske sygdomme 2017 Højeste forekomst: Apopleksi Svær psykisk lidelse Diabetes Laveste forekomst: Allergi Astma Hyppig hovedpine/migræne 3+ kroniske sygdomme x2

33 Vægt Undervægt % Svær overvægt % 11 % 13 % Moderat overvægt BMI Undervægt <18,5 Normalvægt 18,5 BMI<25 Moderat overvægt 25 BMI<30 Svær overvægt 30,0 Svær overvægt

34 Svær overvægt - aldersfordeling Ingen kønsforskel og højeste forekomst blandt årige Stigningen ses på tværs af aldersgrupperne 2013 er statistisk signifikant forskellig fra 2017

35 Svær overvægt Steget signifikant i flere kommuner Størst i Halsnæs og Glostrup 21 % i Brøndby og Halsnæs 6 % i Indre By

36 Overvægt og kronisk sygdom Svær overvægt (%) Alle borgere i Region H ᵅ ᵇ 1 kronisk sygdom ᵅ ᵇ 2 kroniske sygdomme ᵅ ᵇ 3+ kroniske sygdomme 2017 x2 Højeste forekomst: Inflammatorisk ledsygdom Diabetes Svær psykisk lidelse Laveste forekomst: Knogleskørhed Kræft Allergi Hyppig hovedpine/migræne

37 Opsummering, kost, bevægelse og overvægt Flere spiser usundt eller er svært overvægtige Stigningen ses i alle aldersgrupper Usund kost og manglende fysisk aktivitet er især udbredt blandt ældre, mens overvægt topper blandt de midaldrende

38 Søvn og mental sundhed (9.marts 2018) (6.marts 2018) 6.Marts (6.marts 2018)

39 Søvn Meget generet af søvnbesvær og/eller søvnproblemer % Søvnproblemer % 11 % 14 % Aldrig eller næsten aldrig søvn nok til at føle sig udhvilet Kort søvnlængde (<6 timer pr. døgn) Lang søvnlængde (>9 timer pr. døgn)

40 Meget generet af søvnbesvær/søvnproblemer - aldersfordeling Største forekomst ses blandt kvinder, årige og årige Stigningen ses på tværs af aldersgrupperne 2013 er statistisk signifikant forskellig fra 2017

41 Meget generet af søvnbesvær/søvnproblemer Steget signifikant i ca. ½ af kommunerne Størst i Ballerup 10 % i Egedal 19 % i Brøndby

42 Meget generet af søvnbesvær/søvnproblemer og kronisk sygdom Meget generet af søvnbesvær/søvnproblemer (%) Alle borgere i Region H ᵅ ᵇ 1 kronisk sygdom ᵅ ᵇ 2 kroniske sygdomme ᵇ 2017 Højeste forekomst: Svær psykisk lidelse Langvarig depression Hyppig hovedpine/migræne Laveste forekomst: Kræft Allergi Astma 3+ kroniske sygdomme ᵅ ᵇ Ca. x2

43 Mental sundhed % Mindre godt eller dårligt Dårlig eller meget dårlig livskvalitet Højt stressniveau % 21 % 26 % Dårligt fysisk helbred Dårligt mentalt helbred Højt stressniveau Svage sociale relationer Ensomhed

44 Højt stressniveau - aldersfordeling Største forekomst ses blandt kvinder, årige og 80+ årige Stigning i flere aldersgrupper 2013 er statistisk signifikant forskellig fra 2017

45 Højt stressniveau Steget signifikant i størstedelen af kommuner Størst i Albertslund og Tårnby 20 % i Dragør og Egedal 32 % i Brøndby og Bispebjerg

46 Højt stressniveau og kronisk sygdom Højt stressniveau (%) Alle borgere i Region H ᵅ ᵇ 1 kronisk sygdom ᵇ 2 kroniske sygdomme 3+ kroniske sygdomme ᵇ 2017 Ca. x2 Højeste forekomst: Langvarig depression Svær psykisk lidelse Hyppig hovedpine/migræne Laveste forekomst: Kræft Allergi Inflammatorisk ledsygdom

47 Opsummering Søvn og mental sundhed Flere er generet af søvnbesvær/søvnproblemer eller har et højt stressniveau Stigningen er især sket blandt de unge For begge indikatorer er forekomsten størst blandt kvinder og unge Især borgere med depression, psykisk lidelse eller hyppig hovedpine/migræne har søvnproblemer eller et højt stressniveau

48 Motivation for adfærdsændring Sundhedsprofil 2017

49 Motivation hvordan synes borgerne selv det går? % Fornuftige vaner blandt risikabel alkoholadfærd Selvvurderede vaner blandt borgere med uhensigtsmæssig sundhedsadfærd Mener selv at de har fornuftige vaner 16 Sunde kostvaner blandt usundt kostmønster God form blandt lever ikke op til WHO Tilpas vægt blandt svært overvægtige

50 Motivation ønsker adfærdsændring Borgerne er motiverede for adfærdsændring og motivationen er stigende Generelt størst andel der er motiverede blandt kvinder (kost, bevægelse, vægt) og årige 2013 er statistisk signifikant forskellig fra 2017

51 Motivation ønsker hjælp til adfærdsændring Generelt flest som ønsker hjælp blandt: Kortuddannede, langtidssyge, førtidspensionister og borgere med ikke-vestlig baggrund % Rygestop Nedsat alkoholforbrug Sundere kost Mere fysisk aktivitet Vægttab

52 Motivation mangler opbakning Flertallet af de borgere, som ønsker at ændre adfærd HAR opbakning fra deres omgangskreds, men: Generelt ses manglende opbakning især blandt: Midaldrende/ældre, langtidssyge, førtidspensionister og enlige % Mangler opbakning til adfærdsændring Rygning Alkohol Kost Bevægelse Vægt Mere om motivation blandt borgere med kronisk sygdom på parallelsession

53 Kronisk sygdom forekomst og udvikling siden 2007/10 Sundhedsprofil 2017

54 Kronisk sygdom forekomst - Baseret på spørgeskemaoplysninger Prævalens (%) Slidgigt** Rygsygdom** ᵇ ᶜ Allergi** ᵇ ᶜ Hyppig hovedpine/migræne* * ᶜ

55 Kronisk sygdom forekomst (Baseret på registeroplysninger) Prævalens (%) Mindst 1 kronisk sygdom ᵅ ᵇ 1 kronisk sygdom ᵅ ᵇ ᶜ 2 kroniske sygdomme ᵅ ᵇ ᶜ 26,9 % Pr. 1 januar 2016 nyeste data grundet implementering af Sundhedsplatformen 3+ kroniske sygdomme ᵅ ᵇ ᶜ 2,3 % Forekomsten af kronisk sygdom er steget siden 2007

56 Kronisk sygdom forekomst (Baseret på registeroplysninger) Prævalens (%) Diabetes ᵅ ᵇ ᶜ Hjertesygdom ᵅ ᵇ ᶜ Stigning i forekomst af flere sygdomme fra Apopleksi ᵅ KOL ᵅ ᵇ ᶜ Astma ᵅ ᵇ ᶜ Kræft ᵅ ᵇ ᶜ Inflammatorisk ledsygdom ᵅ ᵇ ᶜ Knogleskørhed ᵅ ᵇ ᶜ Langvarig depression ᵅ ᶜ Svær psykisk lidelse ᵅ ᵇ Demens* ᵅ ᵇ ᶜ Fald i forekomst af enkelte sygdomme fra

57 Kronisk sygdom på kommuneniveau KOL som eksempel Høj forekomst i Planlægningsområde Nord og Bornholm bl.a. pga. mange ældre.

58 Forekomst af andre samtidig kroniske sygdomme Andel med komorbiditet blandt borgere med kronisk sygdom (%) i Diabetes ᵅ ᵇ ᶜ Hjertesygdom ᵅ ᵇ ᶜ Apopleksi ᵅ ᵇ ᶜ KOL ᵅ ᵇ ᶜ Astma ᵅ ᵇ Kræft ᵅ ᵇ ᶜ Inflammatorisk ledsygdom ᵅ ᵇ Stigning i andelen med flere samtidige kroniske sygdomme fra 2007 til 2016 for de fleste sygdomme Især for KOL og hjertesygdom. Omvendt ses fald for demens. Knogleskørhed ᵅ ᵇ ᶜ Langvarig depression ᵅ ᵇ Svær psykisk lidelse Demens* ᵅ ᵇ

59 Nye tilfælde af kronisk sygdom Andelen af nye tilfælde af kronisk sygdom i løbet af 2015 varierer fra 0,3 % for knogleskørhed og inflammatorisk ledsygdom til 1,1 % for KOL Kun få ændringer fra stigende forekomst skyldes primært at borgerne lever længere med deres sygdom bla. pga. bedre behandling Sygdom Forekomst (prævalens) Nye tilfælde (incidens) Diabetes - Hjertesygdom - Apopleksi - KOL Astma - Kræft - Inflammatorisk ledsygdom - Knogleskørhed - Langvarig depression Svær psykisk lidelse Demens

60 Betydning af udvikling i prævalens og incidens Sygdom Prævalens Incidens KOL Svær psykisk lidelse Langvarig depression Demens Prævalens stiger, men incidens falder Fald både i prævalens og incidens Prævalens Fald incidens og kan incidens skyldes: Fald i incidens kan skyldes: stiger Forebyggelse virker Forebyggelse virker Brug Bedre for behandling, bedre forebyggelse, så langvarig Ændrede diagnosekriterier eller for andet at hindre depression yderligere undgås. stigning i incidens Andre forhold eks. diagnosekriterier I værste fald kan faldende prævalens Voksende ændret skyldes stigende behov dødelighed for diagnostik, behandling, samt fortsat kontrol og rehabilitering Stigning i prævalens kan skyldes: NB. Selvom andel med sygdom falder, Flere er deprimerede i længere tid kan antal godt stige pga. Stigende behov for behandling og befolkningstilvækst rehabilitering

61 Kontakter til sundhedsvæsenet Følgende kontakttyper opgøres: - Almen praksis - Speciallægepraksis - Akutte ambulante besøg - Akutte indlæggelser - Planlagte ambulante besøg - Planlagte indlæggelser - Genindlæggelser - Forebyggelige indlæggelser (65+ årige) Somatik - Skadestue - Ambulatorie besøg - Indlæggelser - Genindlæggelser Psykiatri De opgjorte kontakter er ikke sygdomsspecifikke

62 Kronisk sygdom kontakt til almen praksis Højeste andel med kontakt og flest gennemsnitlige kontakter blandt borgere med demens, hjertesygdom og apopleksi Andel med mindst 1 kontakt (%) Gennemsnitligt antal kontakter Stigning i både andel og antal kontakter fra Alle borgere i Region H ᵅ ᵇ ᶜ ᵅ ᵇ ᶜ 1 kronisk sygdom ᵅ ᵅ ᵇ ᶜ kroniske sygdomme ᵅ ᵇ ᵅ ᵇ ᶜ 3+ kroniske sygdomme ᵅ ᵇ ᵅ ᵇ ᶜ x2

63 Kronisk sygdom kontakt til speciallægepraksis Højeste andel med kontakt blandt borgere med diabetes, knogleskørhed eller hjertesygdom Alle borgere i Region H ᵅ ᵇ Andel med mindst 1 kontakt (%) ᵅ ᵇ ᶜ Gennemsnitligt antal kontakter Største antal kontakter blandt borgere med svær psykisk lidelse, langvarig depression eller astma Stigning i andel og men fald i antal kontakter fra kronisk sygdom ᵅ ᵇ ᶜ ᵅ ᵇ ᶜ kroniske sygdomme ᵅ ᵇ ᵅ ᵇ ᶜ 3+ kroniske sygdomme ᵅ ᵇ ᶜ ᵅ ᵇ ᶜ

64 Kronisk sygdom planlagte somatiske ambulante besøg Højeste andel med besøg og flest antal besøg blandt borgere med kræft, inflammatorisk ledsygdom og hjertesygdom Andel med mindst 1 besøg (%) Gennemsnitligt antal besøg Stigning i både andel og antal besøg fra Alle borgere i Region H ᵅ ᵇ ᶜ ᵅ ᵇ ᶜ 1 kronisk sygdom ᵅ ᵇ ᶜ kroniske sygdomme ᵅ ᵇ ᶜ ᵅ ᶜ 3+ kroniske sygdomme ᵅ ᵇ ᶜ x2 ᵅ ᵇ ᶜ x2

65 Kronisk sygdom akutte somatiske indlæggelser Højeste andel med indlæggelse blandt borgere med demens, apopleksi eller hjertesygdom Alle borgere i Region H ᵅ ᵇ ᶜ Andel med mindst 1 akut indlæggelse (%) ᵅ ᵇ ᶜ Gennemsnitlig antal indlæggelser Største antal indlæggelser blandt borgere med hjertesygdom, apopleksi, KOL og kræft Stigning i både andel og antal indlæggelser fra kronisk sygdom ᵅ ᵇ ᶜ kroniske sygdomme ᵅ ᵇ ᶜ 3+ kroniske sygdomme ᵅ x4 ᵇ ᶜ

66 Behandlingsudgifter Opgøres som totale og pr. person udgifter Primærsektor: ydelser i almen praksis, speciallæge praksis, fysioterapi, kiropraktik, genoptræning, psykolog og tandlæge Sekundær sektor: indlæggelser, ambulante kontakter (akutte + planlagte), psykiatriske skadestuebesøg og genoptræning

67 Kronisk sygdom behandlingsudgifter primærsektor Største totale udgifter ses for diabetes, langvarig depression og KOL, som også har høj forekomst. Totale behandlingsudgifter i primærsektoren i 2015 (mio. kr.) Alle borgere i Region H Behandlingsudgifter pr. person i primærsektoren i 2015 (kr.) Største udgifter pr. person ses for apopleksi, knogleskørhed og hjertesygdom 1 kronisk sygdom 2 kroniske sygdomme 3+ kroniske sygdomme x2

68 Kronisk sygdom behandlingsudgifter sekundær sektor (somatik og psykiatri) Største totale udgifter ses for kræft, hjertesygdom og KOL sygdomme Totale med behandlingsudgifter høj forekomst og (mio. mange kr.) kontakter Behandlingsudgifter pr. person (kr.) Største udgifter pr. person ses for kræft, svær psykisk lidelse og hjertesygdom Alle borgere i Region H 1 kronisk sygdom 2 kroniske sygdomme 3+ kroniske sygdomme ca. x5

69 Opsamling på dagens præsentation Det er gået ned af bakke med sundheden på en lang række indikatorer bl.a. rygning, usund kost, overvægt, søvnproblemer og mental sundhed, men færre har uhensigtsmæssige alkoholvaner For rygning og mental sundhed er det især i de yngste aldersgrupper at den negative udvikling ses Men borgerne er blevet mere motiverede for adfærdsændring Forekomsten af kronisk sygdom er stigende men antallet af nye tilfælde er uændret for de fleste sygdomme Samtidig med den stigende forekomst, ses en stigning i andelen med kontakt til sundhedsvæsenet

70 Tak for opmærksomheden Sundhedsprofil 2017

Kronisk sygdom i Frederikssund, Gribskov og Halsnæs kommuner Resultater fra Sundhedsprofil for Region Hovedstaden og kommuner 2017

Kronisk sygdom i Frederikssund, Gribskov og Halsnæs kommuner Resultater fra Sundhedsprofil for Region Hovedstaden og kommuner 2017 Kronisk sygdom i Frederikssund, Gribskov og Halsnæs kommuner Resultater fra Sundhedsprofil for Region Hovedstaden og kommuner 2017 Cathrine Juel Lau & Maj Bekker-Jeppesen Maja Lykke, Anne Helms Andreasen,

Læs mere

Sundhedsprofil. for Region Hovedstaden og kommuner 2017 Kronisk sygdom. Region Hovedstaden Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse

Sundhedsprofil. for Region Hovedstaden og kommuner 2017 Kronisk sygdom. Region Hovedstaden Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse Sundhedsprofil 27 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse Sundhedsprofil for Region Hovedstaden og kommuner 27 Kronisk sygdom Sundhedsprofil for Region Hovedstaden

Læs mere

Region Hovedstaden Tal for Region Hovedstaden

Region Hovedstaden Tal for Region Hovedstaden SUNDHEDSPROFIL 2017 SUNDHEDSADFÆRD OG RISIKOFAKTORER Tal for 2017 RYGNING...... Dagligrygning (234.400 personer i regionen) Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (63.800 personer i regionen) 16 18 14

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Høje-Taastrup Kommune Tal for 2017

Høje-Taastrup Kommune. Høje-Taastrup Kommune Tal for 2017 SUNDHEDSPROFIL 2017 SUNDHEDSADFÆRD OG RISIKOFAKTORER Tal for 2017 RYGNING....... Dagligrygning (7.100 personer i kommunen) Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (2.400 personer i kommunen) 16 18 21

Læs mere

Halsnæs Kommune. Halsnæs Kommune Tal for 2017

Halsnæs Kommune. Halsnæs Kommune Tal for 2017 SUNDHEDSPROFIL 2017 SUNDHEDSADFÆRD OG RISIKOFAKTORER Tal for 2017 RYGNING....... Dagligrygning (5.200 personer i kommunen) Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere 16 20 24 17 23 24 12 6 8 8 7 8 8 6 ALKOHOL.......

Læs mere

Furesø Kommune. Furesø Kommune Tal for 2017

Furesø Kommune. Furesø Kommune Tal for 2017 SUNDHEDSPROFIL 2017 SUNDHEDSADFÆRD OG RISIKOFAKTORER Tal for 2017 RYGNING....... Dagligrygning (4.200 personer i kommunen) Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (900 personer i kommunen) 16 13 16 11

Læs mere

Furesø Kommune. Furesø Kommune Tal for 2017

Furesø Kommune. Furesø Kommune Tal for 2017 SUNDHEDSPROFIL 2017 SUNDHEDSADFÆRD OG RISIKOFAKTORER Tal for 2017 RYGNING....... Dagligrygning (4.200 personer i kommunen) Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (900 personer i kommunen) 16 13 16 11

Læs mere

Hørsholm Kommune. Hørsholm Kommune Tal for 2017

Hørsholm Kommune. Hørsholm Kommune Tal for 2017 SUNDHEDSPROFIL 2017 SUNDHEDSADFÆRD OG RISIKOFAKTORER Tal for 2017 RYGNING....... Dagligrygning (2.000 personer i kommunen) Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (600 personer i kommunen) 16 10 12 9

Læs mere

Glostrup Kommune. Glostrup Kommune Tal for 2017

Glostrup Kommune. Glostrup Kommune Tal for 2017 SUNDHEDSPROFIL 2017 SUNDHEDSADFÆRD OG RISIKOFAKTORER Tal for 2017 RYGNING....... Dagligrygning (3.100 personer i kommunen) Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere 16 17 19 16 12 21 14 6 7 9 6 11 6 6 ALKOHOL.......

Læs mere

Dragør Kommune. Dragør Kommune Tal for 2017

Dragør Kommune. Dragør Kommune Tal for 2017 SUNDHEDSPROFIL 2017 SUNDHEDSADFÆRD OG RISIKOFAKTORER Tal for 2017 RYGNING....... Dagligrygning Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere 16 12 11 13 13 13 10 6 5 5 4 10 3 5 ALKOHOL....... Storforbrug af

Læs mere

Social ulighed i sundhedsadfærd, risikofaktorer og kronisk sygdom

Social ulighed i sundhedsadfærd, risikofaktorer og kronisk sygdom Social ulighed i sundhedsadfærd, risikofaktorer og kronisk sygdom v/ Cathrine Juel Lau Maja Lykke, Maj Bekker-Jeppesen, Lone Prip Buhelt, Anne Helms Andreasen, Karen Allesøe & Nanna Borup Johansen ET væsentligt

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL 2017 FOLKESUNDHEDEN BLANDT KØBENHAVNERNE PÅ 16 ÅR OG DEROVER BASERET PÅ RESULTATERNE I SUNDHEDSPROFIL 2017

SUNDHEDSPROFIL 2017 FOLKESUNDHEDEN BLANDT KØBENHAVNERNE PÅ 16 ÅR OG DEROVER BASERET PÅ RESULTATERNE I SUNDHEDSPROFIL 2017 SUNDHEDSPROFIL 2017 FOLKESUNDHEDEN BLANDT KØBENHAVNERNE PÅ 16 ÅR OG DEROVER BASERET PÅ RESULTATERNE I SUNDHEDSPROFIL 2017 Sundhedsprofil 2017 Folkesundheden blandt københavnerne på 16 år og derover baseret

Læs mere

Sundhedsprofil. Region Hovedstaden Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse

Sundhedsprofil. Region Hovedstaden Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse Sundhedsprofil 17 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse Sundhedsprofil for Region Hovedstaden og kommuner 17 Sundhedsadfærd og risikofaktorer (sammenfatning)

Læs mere

Sundhedsprofil for region og kommuner 2010 Lancering 20 januar 2011

Sundhedsprofil for region og kommuner 2010 Lancering 20 januar 2011 Sundhedsprofil for region og kommuner 2010 Lancering 20 januar 2011 Lene Hammer-Helmich, Lone Prip Buhelt, Anne Helms Andreasen, Kirstine Magtengaard Robinson, Charlotte Glümer Oversigt Baggrund Demografi

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Multisygdom definition: 3 eller flere samtidige kroniske sygdomme

REGION HOVEDSTADEN Multisygdom definition: 3 eller flere samtidige kroniske sygdomme Skema med data fra Sundhedsprofil 2017 Kronisk sygdom Prævalens og Incidens begrebsafklaringer relateret til Sundhedsprofilen 2017 - kronisk sygdom Prævalens Forekomst af kronisk sygdom. Samlet antal borgere

Læs mere

Borgere med mere end én kronisk sygdom

Borgere med mere end én kronisk sygdom Borgere med mere end én kronisk sygdom Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maj Bekker-Jeppesen Cathrine Juel Lau, Maja Lykke, Anne Helms Andreasen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine

Læs mere

Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3

Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3 F Forbrug af sundhedsydelser Indhold Planlægningsområdetabeller Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3 Hjertesygdom... 3 Apopleksi... 4 Astma... 5 Kræft... 6 Slidgigt... Rygsygdom... Knogleskørhed...

Læs mere

Highlights fra Sundhedsprofilens resultater Status og udvikling i befolkningens trivsel, sundhed og sygdom

Highlights fra Sundhedsprofilens resultater Status og udvikling i befolkningens trivsel, sundhed og sygdom Highlights fra Sundhedsprofilens resultater Status og udvikling i befolkningens trivsel, sundhed og sygdom Ved Mahad Huniche, direktør for Produktion, Forskning og Innovation, Region Sjælland Agenda 1.

Læs mere

Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom sammenfatning

Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom sammenfatning Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Sammenfatning Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom sammenfatning Region Hovedstaden 1 Sundhedsprofil 2013

Læs mere

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010.

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Udover en række demografiske faktorer beskrives forskellige former for sundhedsadfærd,

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. Kronisk sygdom v/ Cathrine Juel Lau, Center for Forebyggelse og Sundhed

Sundhedsprofil 2013. Kronisk sygdom v/ Cathrine Juel Lau, Center for Forebyggelse og Sundhed Sundhedsprofil 2013 Kronisk sygdom v/ Cathrine Juel Lau, Center for Forebyggelse og Sundhed Maja Lykke, Anne Helms Andreasen, Maj Bekker-Jeppesen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine Magtengaard

Læs mere

af borgerne i Rudersdal Kommune har en kronisk sygdom

af borgerne i Rudersdal Kommune har en kronisk sygdom 49 % af borgerne i Rudersdal Kommune har en kronisk sygdom RUDERSDAL KOMMUNE Øverødvej 2, 2840 Holte Tlf. 46 11 00 00 Fax 46 11 00 11 rudersdal@rudersdal.dk www.rudersdal.dk Åbningstid Mandag-onsdag kl.

Læs mere

Sundhedsprofil. for Region Hovedstaden og kommuner 2017 Sundhedsadfærd og risikofaktorer

Sundhedsprofil. for Region Hovedstaden og kommuner 2017 Sundhedsadfærd og risikofaktorer Sundhedsprofil Region Hovedstaden Region Hovedstaden Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse Sundhedsprofil for Region Hovedstaden og kommuner Sundhedsadfærd og risikofaktorer Sundhedsprofil for

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune

Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune Indledning Sundhedsprofil for Region og Kommuner 2013 er den tredje sundhedsprofil udgivet af Forskningscenteret for Forebyggelse og Sundhed, Region

Læs mere

Planlægningsområdetabeller Rygning og alkohol... 3. Hjertesygdom... 13 Astma... 14 Kræft... 15. Inflammatorisk ledsygdom,... 6

Planlægningsområdetabeller Rygning og alkohol... 3. Hjertesygdom... 13 Astma... 14 Kræft... 15. Inflammatorisk ledsygdom,... 6 Sundhedsadfærd Indhold Planlægningsområdetabeller Rygning og alkohol... Hjertesygdom... Astma... 4 Kræft... Inflammatorisk ledsygdom,... 6 Slidgigt... Rygsygdom... Knogleskørhed... Langvarig behandling

Læs mere

Antal borgere over 16 år i Region Sjællands kommuner afrundet til nærmeste 100

Antal borgere over 16 år i Region Sjællands kommuner afrundet til nærmeste 100 Sundhedsprofil 2017 Antal borgere over 16 år i Region Sjællands kommuner afrundet til nærmeste 100 Baggrund Sundhedsprofilen, 2017 viser, hvordan det går med trivsel, sundhed og sygdom blandt unge og voksne

Læs mere

Cathrine Juel Lau, Anne Helms Andreasen, Maj Bekker-Jeppesen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine Magtengaard Robinson & Charlotte Glümer

Cathrine Juel Lau, Anne Helms Andreasen, Maj Bekker-Jeppesen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine Magtengaard Robinson & Charlotte Glümer Forbrug af sundhedsydelser hvor er de store udfordringer i forhold til kroniske sygdomme? Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maja Lykke Cathrine Juel Lau, Anne Helms Andreasen, Maj Bekker-Jeppesen,

Læs mere

Sundhedsprofil 2017 Sundhedspolitik

Sundhedsprofil 2017 Sundhedspolitik Sundhedsprofil 2017 Sundhedspolitik 2016-2019 V. Centerchef Ulla Callesen Sundheds- og Omsorgscentret Tirsdag den 25. september 2018 Den kommende time Resultater fra sundhedsprofilen Sundhedspolitikken

Læs mere

Orientering 10-03-2015. Til Sundheds- og Omsorgsborgmesteren. Sagsnr. 2015-0066089. Dokumentnr. 2015-0066089-1

Orientering 10-03-2015. Til Sundheds- og Omsorgsborgmesteren. Sagsnr. 2015-0066089. Dokumentnr. 2015-0066089-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsborgmesteren Orientering Region Hovedstadens Sundhedsprofil 2013 Kronisk sygdom lanceres d. 18 marts

Læs mere

SUNDHED I RUDERSDAL 2017

SUNDHED I RUDERSDAL 2017 SUNDHED I 2017 VI SKAL LEVE LIVET - HELE LIVET! Sundhedsprofilen 2017 er den fjerde måling af sundhedstilstanden i Rudersdal. I den anledning har vi lavet en pixiudgave, der præsenterer de væsentligste

Læs mere

Sundhedsprofil 2010. Sundhedsprofil 2010. Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner. Region Sjælland og kommuner

Sundhedsprofil 2010. Sundhedsprofil 2010. Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner. Region Sjælland og kommuner Sundhedsprofil 2010 Sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner Lanceringskonference 24. januar 2010 Charlotte Glümer, forskningsleder, overlæge, Forskningscenter

Læs mere

Sundhedsprofil Rudersdal Kommune. Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej Birkerød

Sundhedsprofil Rudersdal Kommune. Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej Birkerød Sundhedsprofil 2013 Rudersdal Kommune RUDERSDAL KOMMUNE Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej 36 3460 Birkerød Åbningstid Mandag-onsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17 Fredag kl. 10-13

Læs mere

Sundhedsprofilen 2013 Hvordan har du det?

Sundhedsprofilen 2013 Hvordan har du det? Dato 03.03.14 Dok.nr. 31375-14 Sagsnr. 14-2398 Ref. anfi Sundhedsprofilen 2013 Hvordan har du det? Varde Kommune Demografiske tal Aldersfordeling 16-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 65-74 år 75

Læs mere

Sundhedsprofilen Hvordan har du det? 2017 Resultatet for Skanderborg Kommune

Sundhedsprofilen Hvordan har du det? 2017 Resultatet for Skanderborg Kommune Notat 25. maj 2018 Sundhedsprofilen Hvordan har du det? 2017 Resultatet for Kort om sundhedsprofilen Sundhedsprofilen "Hvordan har du det? 2017" er en spørgeskemaundersøgelse blandt borgere i. Undersøgelsen

Læs mere

Hvordan har borgerne det i Region Hovedstaden? - Et udpluk af profilens resultater. Videnskabelig medarbejder Maj Jeppesen

Hvordan har borgerne det i Region Hovedstaden? - Et udpluk af profilens resultater. Videnskabelig medarbejder Maj Jeppesen Hvordan har borgerne det i Region Hovedstaden? - Et udpluk af profilens resultater Videnskabelig medarbejder Maj Jeppesen Fokusområder Rygning (dagligrygning, passiv rygning, rygning i hjem med børn) Alkohol

Læs mere

Sundhedsprofilen 2017 FAXE KOMMUNE

Sundhedsprofilen 2017 FAXE KOMMUNE Sundhedsprofilen 2017 FAXE KOMMUNE Præsentationens indhold: Hvad er sundhedsprofilen? Hvem kan vi sammenligne os med? De ni hovedområder i Sundhedsprofilen. Hvad er gået godt og mindre godt? Fokusområder

Læs mere

Sundhedsprofil for region og kommuner 2013 Lanceringskonference 19. marts 2014

Sundhedsprofil for region og kommuner 2013 Lanceringskonference 19. marts 2014 Sundhedsprofil for region og kommuner 2013 Lanceringskonference 19. marts 2014 Baggrund, metode, demografi og sociale forhold Videnskabelig medarbejder Maja Lykke Sundhedsprofil for region og kommuner

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18

Sundhedsprofil 2013. 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18 Sundhedsprofil 2013 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18 Denne folder viser uddrag fra Region Sjællands Sundhedsprofil 2013 og sammenholder på tal fra 2013 med tal

Læs mere

Sundhedsprofilen Hvordan har du det? Data for Skanderborg Kommune. Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget Den 4.

Sundhedsprofilen Hvordan har du det? Data for Skanderborg Kommune. Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget Den 4. Sundhedsprofilen Hvordan har du det? 2017 - Data for Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget Den 4. april 2018 Kort om undersøgelsen Sundhedsprofilen Hvordan har du det? 2017 : Indeholder oplysninger

Læs mere

Sundhedsprofil 2013 Region Sjælland og kommuner

Sundhedsprofil 2013 Region Sjælland og kommuner Sundhedsprofil 2013 Region Sjælland og kommuner Sundhedstopmøde Gerlev Idrætshøjskole 24. marts 2014 Inger Helt Poulsen, Kvalitet og udvikling Indhold 1. Fakta om Sundhedsprofilen 2. National Sundhedsprofil

Læs mere

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Gentofte Kommune

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Gentofte Kommune Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Kommune Titel: Copyright: Forfattere: Udgiver: Uddrag af sundhedsprofil 2010 for Kommune 2011 Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Høje-Taastrup Kommune

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Høje-Taastrup Kommune Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Høje-Taastrup Kommune Titel: Copyright: Forfattere: Udgiver: Uddrag af sundhedsprofil 2010 for Høje-Taastrup Kommune 2011 Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

Læs mere

Sundhedsprofil. for region og kommuner 2013 sammenfatning. Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

Sundhedsprofil. for region og kommuner 2013 sammenfatning. Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Sundhedsprofil 13 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Sundhedsprofil for region og kommuner 13 sammenfatning Sammenfatning 1 Titel: Copyright: Forfattere:

Læs mere

Tabel 1. Resultater fra Sundhedsprofilen København sammenlignet med Region Hovedstaden 2010 2013. København 2010 procent. Regionalt 2010 procent

Tabel 1. Resultater fra Sundhedsprofilen København sammenlignet med Region Hovedstaden 2010 2013. København 2010 procent. Regionalt 2010 procent KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Resultater fra Sundhedsprofilen 2013 Sundhedsprofilen 2013 er udarbejdet af Region Hovedstaden,

Læs mere

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Ballerup Kommune

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Ballerup Kommune Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Kommune Titel: Copyright: Forfattere: Udgiver: Uddrag af sundhedsprofil 2010 for Kommune 2011 Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

Uddrag af Sundhedsprofil 2013 for Københavns Kommune. Kroniske sygdomme

Uddrag af Sundhedsprofil 2013 for Københavns Kommune. Kroniske sygdomme Uddrag af Sundhedsprofil 2013 for Københavns Kommune Kroniske sygdomme Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Kroniske sygdomme... 5 2.1 Diabetes... 5 2.2 Hjertesygdom... 9 2.3 KOL... 13 2.4 Kræft... 17

Læs mere

Udfordringer for sundhedsarbejdet

Udfordringer for sundhedsarbejdet Bilag 1 Sundhedsprofil af Faaborg-Midtfyn kommune I 2010 gennemførtes en undersøgelse af borgernes sundhed i kommunerne i Danmark som er samlet i regionale opgørelser, hvor kommunens egne tal sammenholdes

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Sundhedsprofil 2010

Gladsaxe Kommunes Sundhedsprofil 2010 GLADSAXE KOMMUNE Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget 16.03.2011 Bilag 3. Gladsaxe Kommunes sundhedsprofil 2010 NOTAT Dato: 17.02.2011 Af: Annemette Bundgaard Gladsaxe Kommunes Sundhedsprofil

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 12-04-2011 Dato: 04-04-2011 Sag nr.: 34 Sagsbehandler: Marianne Hallberg Eshetu Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Sundhedsprofil for Gladsaxe Kommune 20. august 2014

Sundhedsprofil for Gladsaxe Kommune 20. august 2014 Sundhedsprofil for Gladsaxe Kommune 20. august 2014 Maja Lykke, videnskabelig medarbejder Maj Bekker-Jeppesen, videnskabelig medarbejder Præsentationen i dag Del 2 om kronisk sygdom udkommer senere på

Læs mere

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Halsnæs Kommune

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Halsnæs Kommune Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Kommune Titel: Copyright: Forfattere: Udgiver: Uddrag af sundhedsprofil 2010 for Kommune 2011 Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Allerød Kommune

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Allerød Kommune Uddrag af Sundhedsprofil 20 for Kommune Titel: Copyright: Forfattere: Udgiver: Uddrag af sundhedsprofil 20 for Kommune 2011 Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Alle rettigheder forbeholdes Lene

Læs mere

Tabel 8.1 Borgere med hjertesygdom, som har et mindre godt eller dårligt selvvurderet helbred eller som har et højt stressniveau

Tabel 8.1 Borgere med hjertesygdom, som har et mindre godt eller dårligt selvvurderet helbred eller som har et højt stressniveau Tabel 8. Borgere med hjertesygdom, som har et mindre godt eller dårligt selvvurderet helbred eller som har et højt stressniveau Mindre godt/dårligt selvvurderet helbred siden % Højt stressniveau siden

Læs mere

Sundhedsprofil. for region og kommuner 2013 sammenfatning. Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

Sundhedsprofil. for region og kommuner 2013 sammenfatning. Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Sundhedsprofil 13 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Sundhedsprofil for region og kommuner 13 sammenfatning Sammenfatning 1 Titel: Copyright: Forfattere:

Læs mere

Udviklingen indenfor: Helbred og trivsel Sygelighed Sundhedsvaner Mental sundhed

Udviklingen indenfor: Helbred og trivsel Sygelighed Sundhedsvaner Mental sundhed UDVIKLING HELBRED OG TRIVSEL TALPRÆSENTATION MED AFSÆT I UDVIKLINGEN Udviklingen 2010-2013-2017 indenfor: Helbred og trivsel Sygelighed Sundhedsvaner Mental sundhed UDVIKLING I HELBRED OG TRIVSEL Udfordringsbilledet

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. Kronisk Sygdom. Region Hovedstaden. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed. Region Hovedstaden

Sundhedsprofil 2013. Kronisk Sygdom. Region Hovedstaden. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed. Region Hovedstaden Sundhedsprofil 23 Kronisk Sygdom Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Sundhedsprofil 23 Kronisk Sygdom Region Hovedstaden Sundhedsprofil 23 Kronisk Sygdom Titel: Copyright:

Læs mere

SUOC Team Udvikling og Sundhed

SUOC Team Udvikling og Sundhed NOTAT SUOC Team Udvikling og Sundhed 9-4-218 Orientering om overordnede resultater i Sundhedsprofil 217 I marts 218 udkom resultaterne af undersøgelsen, Hvordan har du det?, der blev gennemført blandt

Læs mere

Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune. Sundhedsteamet

Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune. Sundhedsteamet Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune Sundhedsteamet En gennemgang af Syddjurs Kommunes Sundhedsprofil 2013 Udarbejdet på baggrund af Hvordan har du det? 2013 Sundhedsprofil for region og kommuner,

Læs mere

Sundhedsprofilens resultater

Sundhedsprofilens resultater Sundhedsprofilens resultater Knud Juel Comwell, Middelfart 8. marts 2011 Syddansk Universitet SIF: Anne Illemann Christensen Michael Davidsen Ola Ekholm Stig Eiberg Hansen Maria Holst Knud Juel RSD: Ann

Læs mere

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Herlev Kommune

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Herlev Kommune Uddrag af Sundhedsprofil 10 for Kommune Titel: Copyright: Forfattere: Udgiver: Uddrag af sundhedsprofil 10 for Kommune 11 Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Alle rettigheder forbeholdes Lene

Læs mere

Uddybende om emner, som relaterer sig til udfordringsbilledet som beskrevet i plenum. Sygelighed Unge

Uddybende om emner, som relaterer sig til udfordringsbilledet som beskrevet i plenum. Sygelighed Unge UDDYBENDE SESSION UDDYBENDE TALPRÆSENTATION Uddybende om emner, som relaterer sig til udfordringsbilledet som beskrevet i plenum Sygelighed Unge SYGELIGHED Disposition: Hvordan står det til Kronisk sygdom

Læs mere

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden Antallet af borgere med kronisk sygdom er steget med 5,6 % i Region Hovedstaden fra til 2010 Antallet af borgere med mere end én kronisk sygdom er

Læs mere

Tabel 9.1 Borgere med hjertesygdom, som har uhensigtsmæssig sundhedsadfærd i forhold til rygning og alkohol

Tabel 9.1 Borgere med hjertesygdom, som har uhensigtsmæssig sundhedsadfærd i forhold til rygning og alkohol Tabel. Borgere med hjertesygdom, som har uhensigtsmæssig sundhedsadfærd i forhold til rygning og alkohol Dagligrygning siden % Storforbrug af alkohol siden Region Hovedstaden.6 6..4. 6. 4 6.... 4 4 4.

Læs mere

Resultater fra to sundhedsprofilundersøgelser af borgere i Svendborg Kommune

Resultater fra to sundhedsprofilundersøgelser af borgere i Svendborg Kommune Notat Resultater fra to sundhedsprofilundersøgelser af borgere i Svendborg Kommune BAGGRUND I 2017 er både voksne samt børn og unge i Svendborg Kommune blevet spurgt om sundheds-, sygdom- og trivselsmæssige

Læs mere

Sundhedsprofil for Nordjylland 2017

Sundhedsprofil for Nordjylland 2017 Sundhedsprofil for Nordjylland 2017 Forord Denne pjece er et sammendrag af udvalgte resultater fra undersøgelsen Hvordan har du det? 2017. Pjecen har til formål at give et kort indblik i nogle af de udfordringer

Læs mere

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Københavns Kommune

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Københavns Kommune Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Københavns Kommune Titel: Copyright: Forfattere: Udgiver: Uddrag af sundhedsprofil 2010 for Københavns Kommune 2011 Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Alle rettigheder

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL 2017 REGION SJÆLLAND. Rettelser. Rettelser til Sundhedsprofil 2017, Region Sjælland

SUNDHEDSPROFIL 2017 REGION SJÆLLAND. Rettelser. Rettelser til Sundhedsprofil 2017, Region Sjælland SUNDHEDSPROFIL 2017 REGION SJÆLLAND Rettelser Print dette dokument ud og læg det ind i den trykte rapport Følgende rettelser er foretaget: Kapitel 4: Sundhedskompetence (tabel 4.4.1 og 4.4.2) - Tallene

Læs mere

Hvordan har du det? Regional mini-sundhedsprofil for Region Sjælland SUNDHEDSPROFIL FOR REGION SJÆLLAND

Hvordan har du det? Regional mini-sundhedsprofil for Region Sjælland SUNDHEDSPROFIL FOR REGION SJÆLLAND Hvordan har du det? Regional mini-sundhedsprofil for Region Sjælland SUNDHEDSPROFIL FOR REGION SJÆLLAND Indhold Sådan står det til i Region Sjælland............................ 3 Fakta om Region Sjælland...................................

Læs mere

Hvordan har du det? 2017

Hvordan har du det? 2017 #RMsundhedsprofil Hvordan har du det? 2017 Sundhedskoordinationsudvalget 4.4.18 Finn Breinholt Larsen Marie Hauge Pedersen www.defactum.dk 1 Hvordan har du det? 2017 Hvordan har du det? er en del af en

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre sundhedsprofil for lejre Indhold Indledning................................................ 3 Folkesundhed i landkommunen..............................

Læs mere

Sundhedsudgifter til personer med kroniske sygdomme i Københavns Kommune

Sundhedsudgifter til personer med kroniske sygdomme i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 1. Indhold Sundhedsudgifter til personer med kroniske sygdomme i Københavns Kommune 1. Indhold... 2 2. Sammenfatning... 3 4. Københavnernes sundhedsadfærd...

Læs mere

Der har været en positiv udvikling i andelen af dagligrygere og storrygere siden 2010 dog ses en tendens til stagnation siden 2013.

Der har været en positiv udvikling i andelen af dagligrygere og storrygere siden 2010 dog ses en tendens til stagnation siden 2013. ET SPADESTIK DYBERE INTRODUKTION Dette er en uddybning af de grafikker og informationer der kan findes i SUND ODENSE Hvordan er sundheden i Odense 2017?. For hver indikator er vist udviklingen fra 2010

Læs mere

Hvordan har du det? Trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Syddanmark Lektor Peter Lund Kristensen

Hvordan har du det? Trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Syddanmark Lektor Peter Lund Kristensen Hvordan har du det? Trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Syddanmark 2010-2017 Lektor Peter Lund Kristensen Baggrund o Aftale om sammenlignelige sundhedsprofiler for alle kommuner i Danmark

Læs mere

Ungeprofil Allerød Kommune. De unges sundhedsadfærd

Ungeprofil Allerød Kommune. De unges sundhedsadfærd Ungeprofil Allerød Kommune De unges sundhedsadfærd Udarbejdet af forebyggelsesenheden Allerød Kommune 07.07.2014 Indhold Sundhedsprofil for unge i Allerød Kommune... 2 Udtræk fra Statistikbanken... 3 Rygning...

Læs mere

Bilag 2 Sigtelinjer for Sundhedspolitik

Bilag 2 Sigtelinjer for Sundhedspolitik Bilag 2 Sigtelinjer for Sundhedspolitik 2019-2022 MÅL 1 Alle skal have adgang til at bruge byens rum og faciliteter til motion, leg, rekreation og dyrkelse af fællesskaber 1.1 Andelen, som er tilfredse

Læs mere

Rubrik. Hvordan har du det? Sønderborg Kommune. - trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Syddanmark 2013 1/14

Rubrik. Hvordan har du det? Sønderborg Kommune. - trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Syddanmark 2013 1/14 Rubrik Hvordan har du det? - trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Syddanmark 2013 Sønderborg Kommune 1/14 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND... 3 2. SUCCESER OG UDFORDRINGER... 3 3. ULIGHED I

Læs mere

Sundhedsprofil for Planlægningsområde Nord

Sundhedsprofil for Planlægningsområde Nord Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Sundhedsprofil for Planlægningsområde Nord Samordningsudvalgsmøde Hillerød 20. februar 2009 Helle Hilding-Nørkjær, projektleder, cand.polyt.,

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Resume Sundhedsprofil Allerød 2010 Hvad er sundhedsprofilen? Sundhedsprofilen er baseret på spørgeskemaundersøgelsen Hvordan har du det? 2010, som blev udsendt til en kvart million danskere fra 16

Læs mere

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 FOA Kampagne og Analyse 18. juni 2012 Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 Statens Institut For Folkesundhed (SIF) har udarbejdet en omfattende rapport om FOAmedlemmernes sundhed. Den bygger på

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved Kommune. sundhedsprofil for næstved Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved Kommune. sundhedsprofil for næstved Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved sundhedsprofil for næstved Indhold Sådan er det i Næstved............................ 3 Lidt om Næstved................................. 4 Fakta om undersøgelsen....................................

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Solrød Kommune. sundhedsprofil for solrød Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Solrød Kommune. sundhedsprofil for solrød Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Solrød sundhedsprofil for solrød Indhold Om borgernes sundhed..................................... 3 Fakta om Solrød................................. 4 Fakta

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Slagelse Kommune. sundhedsprofil for slagelse Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Slagelse Kommune. sundhedsprofil for slagelse Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Slagelse sundhedsprofil for slagelse Indhold Fokus på sundheden i Slagelse..................... 3 Fakta om Slagelse................................ 4 Fakta om

Læs mere

NOTAT. Uddrag af Sundhedsprofil 2017 for Allerød Kommune. Hovedtræk af sundhedsprofilen

NOTAT. Uddrag af Sundhedsprofil 2017 for Allerød Kommune. Hovedtræk af sundhedsprofilen NOTAT Uddrag af Sundhedsprofil 2017 for Allerød Kommune Hvad er sundhedsprofilen? Region Hovedstaden udarbejder en sundhedsprofil for alle kommuner hvert 4. år. Sundhedsprofilen udgives i to delrapporter;

Læs mere

Sundhed, sygelighed og trivsel blandt klinikprostituerede

Sundhed, sygelighed og trivsel blandt klinikprostituerede Anders Arnfred Pia Vivian Pedersen Maria Holst Algren Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Sundhed, sygelighed og trivsel blandt klinikprostituerede Indhold 1 2 Forord 3 Sammenfatning og konklusion

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Faxe Kommune. sundhedsprofil for Faxe Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Faxe Kommune. sundhedsprofil for Faxe Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Faxe sundhedsprofil for Faxe Indhold Indledning................................................ 3 Beskrivelse af Faxe................................ 4 Fakta

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. Kronisk Sygdom. Region Hovedstaden. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed. Region Hovedstaden

Sundhedsprofil 2013. Kronisk Sygdom. Region Hovedstaden. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed. Region Hovedstaden Sundhedsprofil Kronisk Sygdom Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Sundhedsprofil Kronisk Sygdom Region Hovedstaden Sundhedsprofil Kronisk Sygdom Forord Sundhedsprofil Det er

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Sorø Kommune. sundhedsprofil for Sorø Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Sorø Kommune. sundhedsprofil for Sorø Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Sorø sundhedsprofil for Sorø Indhold Om borgernes sundhed..................................... 3 Fakta om Sorø................................... 4 Fakta om

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve Kommune. sundhedsprofil for greve Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve Kommune. sundhedsprofil for greve Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve sundhedsprofil for greve Indhold En sund kommune, hvor borgerne trives...................... 3 Fakta om Greve kommune..................................

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL 2017 REGION SJÆLLAND. Rettelser. Rettelser til Sundhedsprofil 2017, Region Sjælland juli 2018

SUNDHEDSPROFIL 2017 REGION SJÆLLAND. Rettelser. Rettelser til Sundhedsprofil 2017, Region Sjælland juli 2018 Rettelser til Sundhedsprofil 2017, Region Sjælland juli 2018 SUNDHEDSPROFIL 2017 REGION SJÆLLAND Rettelser Print dette dokument ud og læg det ind i den trykte rapport Den elektroniske version er rettet

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Køge Kommune. sundhedsprofil for køge Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Køge Kommune. sundhedsprofil for køge Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Køge sundhedsprofil for køge Indhold Et tjek på Køges sundhedstilstand............................ 3 De sunde nærmiljøer.......................................

Læs mere

9. DE UNGES SUNDHED. I kapitlet beskrives udviklingen i unges sundhedsvaner ud fra seks vinkler: Rygning Alkohol Fysisk aktivitet Kost Overvægt Søvn

9. DE UNGES SUNDHED. I kapitlet beskrives udviklingen i unges sundhedsvaner ud fra seks vinkler: Rygning Alkohol Fysisk aktivitet Kost Overvægt Søvn 9. DE UNGES SUNDHED I dette kapitel beskrives udviklingen i sundhedsvaner blandt etnisk danske unge i aldersgruppen 16-24 år, idet der sammenlignes med data fra Hvordan har du det? fra 2010. Unge under

Læs mere

Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland

Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland Odsherred Kommunesocialgrupper i Region Sjælland Kommune socialgruppe 1 Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve Kommune socialgruppe 2 Kommune socialgruppe

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Kalundborg Kommune. sundhedsprofil for Kalundborg Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Kalundborg Kommune. sundhedsprofil for Kalundborg Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Kalundborg sundhedsprofil for Kalundborg Indhold Et tjek på Kalundborgs sundhedstilstand..................... 3 Beskrivelse af Kalundborg.........................

Læs mere

SUNDH SPROFIL 2013 FOR HELSINGØR KOMMUNE

SUNDH SPROFIL 2013 FOR HELSINGØR KOMMUNE SUNDH SPROFIL 2013 FOR HELSINGØR KOMMUNE Uddrag af Region Hovedstadens Sundhedsprofil for region og kommuner 2013 Center for Sundhed og Omsorg Sundhedsprofil 2013 for Helsingør Kommune er et uddrag af

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Stevns Kommune. sundhedsprofil for Stevns Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Stevns Kommune. sundhedsprofil for Stevns Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Stevns sundhedsprofil for Stevns Indhold Hvordan har du det?....................................... 3 Lidt om Stevns.................................. 4 Fakta

Læs mere

Tabel 7.1 Borgere i kommunerne, som har diabetes

Tabel 7.1 Borgere i kommunerne, som har diabetes Tabel 7.1 Borgere i kommunerne, som har diabetes Region Hovedstaden 6, 5. 7,4 1.6 9, 3.4 9,3 2.6 7,6 2.9 9,1 1.5 5,2 2.3 6,6 2.2 4,3 2. 5,7 2.3 Kbh Vesterbro/Kongens Enghave 4,1 2. 7,1 2.7 7, 1.3,6 2.2

Læs mere

43,5 mm. Sundhedsprofil inkl. kronisk sygdom. for Gribskov Kommune ,5 mm

43,5 mm. Sundhedsprofil inkl. kronisk sygdom. for Gribskov Kommune ,5 mm Sundhedsprofil inkl. kronisk sygdom for Gribskov Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Om undersøgelsen 4 Resumé 6 Rygning 8 Alkoholvaner 12 Mad 16 Bevægelse 18 Overvægt 22 Helbred og stress 24 Sociale

Læs mere

Præsentation af Region Syddanmarks. Hvordan har du det? Byråd i Assens Kommune 9. april 2018

Præsentation af Region Syddanmarks. Hvordan har du det? Byråd i Assens Kommune 9. april 2018 Præsentation af Region Syddanmarks Hvordan har du det? 2017 Byråd i Assens Kommune 9. april 2018 i spørgeskemaundersøgelsen spørgsmål Assens Kommune I Assens Kommune er 2500 borgere inviteret til at deltage

Læs mere

3.1 Region Hovedstaden

3.1 Region Hovedstaden 3.1 Region Hovedstaden I dette afsnit beskrives en række sociodemografiske faktorer for borgere med diabetes, KOL, hjertekarsygdom eller mindst 2 af disse kroniske sygdomme i Region Hovedstaden. På tværs

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Vordingborg Kommune. sundhedsprofil for Vordingborg Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Vordingborg Kommune. sundhedsprofil for Vordingborg Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Vordingborg sundhedsprofil for Vordingborg Indhold Sådan ser sundhedstilstanden ud i Vordingborg...... 3 Fakta om Vordingborg............................ 4 Fakta

Læs mere