Modtagere af sociale ydelser 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modtagere af sociale ydelser 2010"

Transkript

1 Socialstatistik 2011:2 Modtagere af sociale ydelser 2010 Side 1 Modtagere af sociale ydelser 2010

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Modtagere af sociale ydelser i perioden Lovgrundlag Datagrundlag og -behandling Metode Appendiks: Nye kontoplaner 15 Side 2 Modtagere af sociale ydelser 2010

3 1. Indledning Nærværende publikation beskriver modtagerne af sociale ydelser og de udbetalte beløb. Opgørelsen af antallet af førtidspensionister og alderspensionister er ændret i forhold til seneste udgivelse. Personer medtælles således kun i antallet af pensionister i alt, hvis de har modtaget grundbeløbet eller reduceret grundbeløb (lommepenge). Personer der alene modtagere en eller flere af ydelserne børnetillæg, personligt tillæg og rådighedsbestemt tillæg medregnes ikke under henholdsvis alderspensionister og førtidspensionister i alt. Primær fokus på indkomsterstattende ydelser I publikationen er der fokuseret på sociale ydelser, der kompenserer helt eller delvist for fravær af arbejdsindkomst. Disse ydelser gives, når indkomsten bortfalder, hvad enten dette skyldes arbejdsløshed, sygdom, alderdom eller andet. Nedenstående oversigt indeholder de typer af ydelser, der behandles i publikationen: Offentlig hjælp Arbejdsmarkedsydelse ved ledighed, hjemsendelse og sygdom Dagpenge ved barsel m.v. Førtidspension Alderspension Publikationens struktur Publikationen indledes med et overblik over omfanget af de sociale ydelser, dels i antal modtagere, dels i udbetalte beløb, og deres geografiske fordeling (afsnit 2). Der er en række forskelle mellem de typer af ydelser, der skal erstatte bortfalden indkomst. Lovgrundlaget og kriterierne for tildeling m.v. er detaljeret beskrevet for hver enkelt type af ydelse (afsnit 3). Opgørelserne er dannet på baggrund af udtræk af data fra de kommunale it-systemer: Der redegøres afslutningsvis for datagrundlaget og databehandlingen samt metodiske problemstillinger (afsnit 4 og 5). Statistikbanken I statistikbanken er der mulighed for at lave særudtræk af socialstatistikken ved at kombinere variable som distrikt, ydelsestype, aldersinterval, køn, år samt opgørelsesform (antal modtagere eller udbetalte beløb). En grønlandsk ( dansk ( og engelsk ( Side 3 Modtagere af sociale ydelser 2010

4 2. Modtagere af sociale ydelser i perioden I 2010 modtog personer i en kortere eller længere periode en eller flere sociale ydelser fra det offentlige. Det svarer til, at 39 pct. af befolkningen over 15 år modtog ydelser, jf. Oversigt 1. Da en person kan modtage flere forskellige ydelser, er der færre personer i den samlede opgørelse end i opgørelserne af de enkelte ydelsestyper. Antallet af personer, der modtog en eller flere sociale ydelser er i 2010 steget med 2,2% i forhold til Antallet af modtagere af førtidspension, barselsdagpenge og offentlig hjælp er steget, mens færre personer modtager arbejdsmarkedsydelse og alderspension. Faldet i antallet af modtagere af alderspension skyldes bl.a., at aldersgrænsen for tildeling af alderspensionen pr. 1. januar 2010 blev hævet til 65 år. I 2010 blev der udbetalt 789,2 mio. kr. til sociale ydelser, hvilket er en stigning på 3,6 % i forhold til året før. Udbetalinger af arbejdsmarkedsydelse, barselsdagpenge og alderspension faldt, mens udbetalinger til førtidspension og offentlig hjælp steg med henholdsvis 12,1 % og 9,6 %. En medvirkende årsag til de stigende udgifter til førtidspension er at grundbeløbet for enlige fra 1. juli 2010 blev hævet fra kr. årligt til kr. årligt. Oversigt 1 Antal modtagere af sociale ydelser efter hovedtyper for årene Personer Befolkningen over 15 år pr. 1. januar Sociale ydelser, samlet opgørelse Offentlig hjælp i alt Arbejdsmarkedsydelse i alt Dagpenge ved barsel m.v. i alt Førtidspension i alt Alderspension i alt Oversigt 2 Udbetalte beløb til sociale ydelser efter ydelsestyper for årene T.kr. Sociale ydelser, samlet opgørelse Offentlig hjælp i alt Arbejdsmarkedsydelse i alt Dagpenge ved barsel m.v. i alt Førtidspension i alt Alderspension i alt Side 4 Modtagere af sociale ydelser 2010

5 Oversigt 3 Antal modtagere af sociale ydelser efter type for årene Personer Sociale ydelser, samlet opgørelse Offentlig hjælp i alt Offentlig hjælp, skattepligtig Offentlig hjælp, ikke skattepligtig Arbejdsmarkedsydelse i alt Ved ledighed Ved hjemsendelse Ved sygdom Dagpenge ved barsel m.v. i alt Førtidspension i alt Grundbeløb Lommepenge Børnetillæg Personligt tillæg Alderspension i alt Grundbeløb Lommepenge Børnetillæg Rådighedsbestemt tillæg Personligt tillæg Anm.: En person der har modtaget flere typer af ydelser i løbet af året, tæller kun en gang i summerne. En person, der har modtaget arbejdsmarkedsydelse både ved ledighed og ved sygdom, tæller således kun én gang under modtagere af arbejdsmarkedsydelse i alt. Ligeledes tæller en person der i samme år har modtaget både arbejdsmarkedsydelse og offentlig hjælp kun med en gang under modtagere af sociale ydelser i alt. Oversigt 4 Udbetalte beløb til sociale ydelser efter type for årene T.kr. Sociale ydelser, samlet opgørelse Offentlig hjælp i alt Offentlig hjælp, skattepligtig Offentlig hjælp, ikke skattepligtig Arbejdsmarkedsydelse i alt Ved ledighed Ved hjemsendelse Ved sygdom Dagpenge ved barsel m.v. i alt Førtidspension i alt Grundbeløb Lommepenge Børnetillæg Personligt tillæg Alderspension i alt Grundbeløb Lommepenge Børnetillæg Rådighedsbestemt tillæg Personligt tillæg Modtagere af sociale ydelser 2010 Side 5

6 Den største andel af modtagere af sociale ydelser findes i Kangaatsiaq distrikt, hvor 63,5% af alle personer over 15 år modtog sociale ydelser i Nuuk distrikt har den laveste andel idet 25,3% af befolkningen over 15 år har modtaget sociale ydelser i Oversigt 5 Antal modtagere af sociale ydelser efter hovedtype og distrikt for 2010 Befolkningen på 15 år og derover pr. 1. januar 2010 Sociale ydelser, samlet opgørelse Offentlig hjælp, i alt Arbejdsmarkedsydelse, i alt Personer Dagpenge ved barsel, i alt Førtidspension, i alt Alderspension, i alt Nanortalik * * 210 Qaqortoq * * 279 Narsaq * * 216 Paamiut Nuuk Maniitsoq Sisimiut Kangaatsiaq Aasiaat Qasigiannguit Ilulissat Qeqertarsuaq Uummannaq Upernavik Qaanaaq Ammassalik Illoqortoormiut Kommune Kujalleq *492 *2 *491 * I Kommune Kujalleqs kontoplan for 2010 er disse ydelser konteret på en fælles konto. De kan derfor ikke fordeles på distrikter, men er anført i kategorien "Kommune Kujalleq". Se også anm. i Oversigt 3. Side 6 Modtagere af sociale ydelser 2010

7 Fra nedenstående oversigt 6 fremgår det, hvor meget der udbetales af de forskellige typer af sociale ydelser i de enkelte distrikter. Oversigt 6 Udbetalte beløb i sociale ydelser efter hovedtype og distrikt for 2010 Offentlig hjælp, i alt Sociale ydelser, samlet opgørelse Arbejdsmarkedsydelse, Dagpenge ved i alt barsel, i alt Førtidspension, i alt Alderspension, i alt T.kr. Nanortalik * * Qaqortoq * * Narsaq * * Paamiut Nuuk Maniitsoq Sisimiut Kangaatsiaq Aasiaat Qasigiannguit Ilulissat Qeqertarsuaq Uummannaq Upernavik Qaanaaq Ammassalik Illoqortoormiut Kommune Kujalleq *4 * * I Kommune Kujalleqs kontoplan for 2010 er disse ydelser konteret på en fælles konto. De kan derfor ikke fordeles på distrikter, men er anført i kategorien "Kommune Kujalleq". Den relative fordeling af forbruget på ydelsestyper på distriktsniveau (med undtagelse af distrikterne i Kommune Kujalleq, jf. noten i Oversigt 6) fremgår af Figur 1. Figur 1 Relativ fordeling af forbruget af ydelsestyper (udbetalt beløb) efter distrikt for Procent Paa. Nuuk Man. Sis. Kan. Aas. Qas. Ilu. Qeq. Uum. Upe. Qaa. Amm. Illo. Offentlig hjælp, i alt Arbejdsmarkedsydelse, i alt Dagpenge ved barsel, i alt Førtidspension, i alt Alderspension, i alt Modtagere af sociale ydelser 2010 Side 7

8 Det er i syd og i nord, at der er flest, der modtager sociale ydelser set i forhold til befolkningen. I både Kommune Kujalleq og Qaasuitsup Kommunia har hhv. ca. 47 procent og ca. 47 procent af befolkningen over 15 år modtaget en eller flere af de fem hovedydelsestyper, der er behandlet i denne publikation, mens det tilsvarende tal for Qeqqata Kommunia og Kommuneqarfik Sermersooq er hhv. ca. 39 og ca. 33 procent. Oversigt 7 Antal modtagere af sociale ydelser efter ydelsestype og kommune for 2010 Kommune Kujalleq Kommuneqarfik Sermersooq Qeqqata Kommunia Qaasuitsup Kommunia Personer Befolkningen på 15 år og derover pr. 1. januar Sociale ydelser, samlet opgørelse Offentlig hjælp, i alt Offentlig hjælp, skattepligtig Offentlig hjælp, ikke skattepligtig Arbejdsmarkedsydelse i alt Ledighed Hjemsendelse Sygdom Uoplyst Dagpenge ved barsel, i alt Førtidspension, i alt Grundbeløb Lommepenge Børnetillæg Personligt tillæg Alderspension, i alt Grundbeløb Lommepenge Børnetillæg Rådighedsbestemt tillæg Personligt tillæg Note: Pr. 1. januar 2010 boede der 205 personer over 15 år udenfor den kommunale inddeling i Grønland. Det samlede antal personer over 15 år i Grønland var derfor pr. 1. januar Diskretionerede tal er medregnet under Uoplyst. Se også anm. i Oversigt 3. Total Figur 2 Fordeling af modtagere af samlede sociale ydelser efter kommune for 2010 Kommune Kujalleq 16,19 pct. Qaasuitsup Kommunia 36,25 pct. Kommuneqarfik Sermersooq 30,71 pct. Qeqqata Kommunia 16,84 pct. Side 8 Modtagere af sociale ydelser 2010

9 Der er forskel på, hvordan pengene bruges blandt de fire storkommuner, idet den relative fordeling på de fem hovedtyper afslører, at Qeqqata Kommunia bruger ca. 50 procent af de penge, der går til sociale ydelser, på alderspensionen, mens Kommuneqarfik Sermersooq kun bruger 37 procent af pengene til dette formål. Oversigt 8 Udbetalte beløb til sociale ydelser efter ydelsestype og kommune for 2010 Kommune Kujalleq Kommuneqarfik Sermersooq Qeqqata Kommunia Qaasuitsup Kommunia T.kr. Sociale ydelser, samlet opgørelse Offentlig hjælp, i alt Offentlig hjælp, skattepligtig Offentlig hjælp, ikke skattepligtig Arbejdsmarkedsydelse i alt Ved ledighed Ved hjemsendelse Ved sygdom Uoplyst Dagpenge ved barsel, i alt Førtidspension, i alt Grundbeløb Lommepenge Børnetillæg Personligt tillæg Alderspension, i alt Grundbeløb Lommepenge Børnetillæg Rådighedsbestemt tillæg Personligt tillæg Se også metodeafsnit på side 14. Total Modtagere af sociale ydelser 2010 Side 9

10 3. Lovgrundlag Nedenfor følger en kort gennemgang af berettigelses- og lovgrundlaget for de enkelte sociale ydelser, der er behandlet i denne publikation. For yderligere oplysninger henvises der til Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestillings sider på selvstyrets hjemmeside, hvor der findes en liste over gældende lovgivning på det sociale område og hvor der er mulighed for at se og downloade forordninger, bekendtgørelser m.v. Offentlig hjælp Retten til at modtage offentlig hjælp til forsørgelse, hjælp til faste udgifter og hjælp i særlige tilfælde er betinget af, at ansøgeren har fast bopæl og er tilmeldt folkeregisteret i Grønland og er: dansk statsborger, gift med eller senest har været gift med en dansk statsborger eller omfattet af aftaler med andre lande eller internationale organisationer, der giver personer, der ikke er danske statsborgere, ret til fortløbende offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter under ophold i Grønland. Offentlig hjælp ydes kun, hvis behovet ikke dækkes af andre ydelser. Offentlig hjælp ydes efter bestemmelserne i Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp, der trådte i kraft 1. april Arbejdsmarkedsydelse Arbejdsmarkedsydelse (før benævnt takstmæssig hjælp) ydes som erstatning for tab af arbejdsindtægt forårsaget af arbejdsløshed, sygdom eller ulykke. Formålet med arbejdsmarkedsydelsen er at sikre registrerede hjemsendte og ledige, som har tilknytning til arbejdsmarkedet, samt syge en økonomisk kompensation for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med uforskyldte ledigheds-, hjemsendelses- og sygdomsperioder. Ved tildeling af ydelsen skal personen opfylde følgende betingelser: være fyldt 18 år eller være forsørger, være tilmeldt folkeregistret i Grønland, og de seneste 13 uger have haft beskæftigelse som lønmodtager og i denne periode have haft mindst 182 timers beskæftigelse. Perioder med arbejdsmarkedsydelse tæller ikke som optjent beskæftigelse. Arbejdsmarkedsydelsens størrelse beregnes ved første henvendelsesdag på grundlag af det gennemsnitlige antal timer, som lønmodtageren har været beskæftiget inden for de seneste 13 uger. Ydelsen kan maksimalt udbetales i 13 uger. Den modsvarer indkomst for mindst 14 og højst 40 timer pr. uge. Arbejdsmarkedsydelsen er skattepligtig og udgør 90% af mindstelønnen for en ikkefaglært arbejder efter overenskomsten mellem SIK og Landsstyret. Arbejdsmarkedsydelse ydes efter bestemmelserne i Landstingsforordning nr. 5 af 1. juni 2006 om arbejdsmarkedsydelse, der trådte i kraft 1. juli Dagpenge ved barsel m.v. Retten til barselsdagpenge er betinget af, at der er tale om et indtægtstab under barselsorloven. Retten gælder for såvel lønmodtagere som selvstændige og deres medhjælpende partnere, herunder fiskere, fangere og fåreholdere samt nyuddannede og uddannelsessøgende på visse uddannelser. Dagpengesatsen er bruttolønnen pr. time for en ikke-faglært arbejder, der har en arbejdsuge på højst 40 timer. Fra 1. juli 2006 gælder følgende: Side 10 Modtagere af sociale ydelser 2010

11 Den gravide har ret til to ugers orlov før forventet fødsel. Moderen har ret til 15 ugers orlov efter fødslen af det første barn og ret til 19 ugers orlov efter fødslen af to eller flere samtidigt fødte børn. Faderen har ret til tre ugers orlov efter barnets/børnenes fødsel. Forældrene, det vil sige en af forældrene efter eget valg, har efter endt barselsorlov derudover ret til 17 ugers orlov ved det første barns fødsel og ret til 21 uger ved fødsel af to eller flere samtidigt fødte børn (forældreorloven). Barselsdagpenge ydes i henhold til Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption. Forordningen er trådt i kraft 1. marts I den nye forordning er orlovsperioderne ikke ændret tidsmæssigt. Førtidspension Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren er dansk statsborger. Dette gælder dog ikke: Personer, der er omfattet af nordisk konvention om social sikring og Personer, der har haft fast bopæl i Grønland i mindst tre år umiddelbart forud for ansøgningstidspunktet. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har fast bopæl i Grønland, i et af de øvrige nordiske lande eller i et land, som har tiltrådt EØS-aftalen. Retten til førtidspension er desuden betinget af, at ansøgeren har haft mindst tre års fast bopæl i Grønland, Danmark eller på Færøerne mellem det fyldte 15. år og det fyldte 65. år. Førtidspension kan tilkendes personer, hvis erhvervsevne er varigt nedsat af fysiske, psykiske og/eller sociale årsager. Inden førtidspension kan tilkendes, skal kommunen have forsøgt at revalidere vedkommende. Førtidspension kan tilkendes personer, som er fyldt 18 år, men som endnu ikke er fyldt 65 år. Ligeledes tilkendes personer, som endnu ikke er fyldt 18 år førtidspension, når ansøgeren har forsørgelsespligt over for ægtefælle, registreret partner eller barn. Førtidspension udgør op til: kr. årligt for en enlig førtidspensionist kr. årligt for par, hvor den ene modtager førtidspension, og den anden ikke modtager nogen former for offentlig pension kr. årligt for par, når begge er berettiget til førtidspension. For par, hvor den ene modtager førtidspension, og den anden alderspension, udgør det samlede pensionsbeløb op til kroner årligt. Der kan udbetales børnetillæg til førtidspensionister der har forsørgelsespligt overforbørn under 18 år. Desuden kan kommunen tildele personlige tillæg. Når en førtidspensionist flytter på alderdomshjem, plejeafdeling på sygehus eller anden social døgninstitution udbetales 20 % af højeste pensionsbeløb uanset om førtidspensionisten har anden indtægt. Denne ydelse kaldes reduceret grundbeløb eller lommepenge. Førtidspension ydes efter Inatsisartutforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension, der er ændret ved Inatsisartutforordning nr. 8 af 31. maj Forordningen trådte i kraft den 1. juli Modtagere af sociale ydelser 2010 Side 11

12 Alderspension Frem til og med 31. december 2008 kunne personer, der var fyldt 63 år, tilkendes alderspension. Fra og med 1. januar 2009 til og med 31. december 2009 kunne personer, som var fyldt 64 år, tilkendes alderspension. Fra og med 1. januar 2010 kan personer, der er fyldt 65 år, tilkendes alderspension. Alderspension udgør pr. 1. januar 2010 op til kr. årligt for en enlig alderspensionist. Pensionen reguleres ved en ekstraindtægt på minimum kr. Pensionen bortfalder helt, når ekstraindtægten overstiger kr. For par udgør højeste grundbeløb kr. Pensionen reguleres ved en samlet ekstraindtægt på mindst kr. Pensionen bortfalder helt, når ekstraindtægten overstiger kr. Uanset størrelsen på en eventuel ægtefælles eller samlevers skattepligtige indkomst, er en alderspensionist, der ikke selv har en personlig indtægt, berettiget til at få udbetalt 50 % af det højeste grundbeløb for en enlig pensionist. Dette beløb udgør kr. årligt. Der kan udbetales børnetillæg til alderspensionister, der har forsørgelsespligt overfor børn under 18 år. Udover alderspension kan der ydes rådighedsbestemte tillæg og personlige tillæg. Når en alderspensionist flytter på alderdomshjem, plejeafdeling på sygehus eller anden social døgninstitution udbetales 20 % af højeste pensionsbeløb uanset om førtidspensionisten har anden indtægt. Denne ydelse kaldes reduceret grundbeløb eller lommepenge. Alderspensionen reguleres i takt med udviklingen i forbrugerprisindekset pr. 1. juli det foregående år. Selvstyret offentliggør de regulerede beløb hvert år den 1. januar. Alderspension ydes efter Landstingsforordning nr. 3 af 7. maj 2007 om alderspension, der trådte i kraft den 1. juli Samtidig ophævedes Landstingsforordning nr. 9 af 15. april 2003 om offentlig pension. Side 12 Modtagere af sociale ydelser 2010

13 4. Datagrundlag og -behandling Udtræk fra de kommunale IT-systemer Tilgængelige variable Socialstatistikkens data stammer fra de kommunale it-systemer. Udtrækkene er foretaget af KIMIK IT A/S med kommunernes bemyndigelse. Socialstatistikregistret samt udtræk af data m.v. er beskrevet i de tilhørende registerforskrifter, som er godkendt af Datatilsynet. Resultater, der omfatter færre end tre personer, er i henhold til reglerne diskretioneret og angivet med.. i tabellerne. De vigtigste variable i socialstatistikregistret er: personnummer ydelsestype (arts- og kontonummer) hændelsesdato (dag, måned og år) samt størrelsen på ydelsen (beløb i kroner) Statistikkodning Validering af data Dataudtrækkene er foretaget fra administrative registre, der ikke er opbygget med statistiske formål for øje, hvilket nødvendiggør en efterfølgende omstrukturering og validering. Registrerede personer, der har en negativ ydelsessaldo eller en ydelsessaldo lig nul eksempelvis som følge af en udbetaling samt en efterfølgende tilbagebetaling eller korrektion indgår ikke i opgørelserne. Ugyldige personnumre fjernes ved hjælp af en kontrolprocedure. Ovenstående validering af data forklarer mindre forskelle mellem kommunernes regnskaber og opgørelsen af kommunernes udbetalinger i nærværende publikation. I kommunernes regnskaber og i nærværende statistik kan der indgå udbetalinger, der vedrører tidligere år, eksempelvis efterbetalinger i forbindelse med tildeling af førtidspension. Modtagere af sociale ydelser 2010 Side 13

14 5. Metode Kommuner og distrikter Oversigt 9 Den 1. januar 2009 blev de 18 gamle kommuner lagt sammen til fire store kommuner. Denne publikation for 2010 følger den nye kommuneinddeling, men benytter de gamle kommuner som distrikter i de nye kommuner. Sammenhængen mellem de to inddelinger ses i Oversigt 9. Kommuner og distrikter Kommune Distrikt Kommune Kujalleq Nanortalik Qaqortoq Narsaq Kommuneqarfik Sermersooq Ivittuut Paamiut Nuuk Tasiilaq Illoqqortoormiut Qeqqata Kommunia Maniitsoq Sisimiut Qaasuitsup Kommunia Kangaatsiaq Aasiaat Qasigiannguit Ilulissat Qeqertarsuaq Uummannaq Upernavik Qaanaaq Uoverensstemmelse mellem kommunale og landsdækkende tal I en række tabeller er summen af antal modtagere i kommunerne ikke lig med antal modtagere i hele landet. Det skyldes, at enkelte modtagere har fået den samme ydelse i mere end én kommune. De indgår derfor i opgørelse over antal modtagere i hver af de ydelsesgivende kommuner, men de indgår kun én gang i opgørelsen på landsplan. Der kan være mindre forskel mellem udbetalte beløb for hele landet og summen af udbetale beløb på kommunerne. En person der for en given ydelse har en positiv ydelsessaldo i en kommune og en negativ ydelsessaldo i en anden kommune, vil i landsopgørelsen blive medregnet med nettoydelsessaldoen. I de kommunale opgørelser vil personen kun medtælle i den kommune, hvor han har en positiv ydelsessaldo. Børnetillæg Både alderspensionister og førtidspensionister der har forsørgelsespligt for børn under 18 år kan modtage et børnetillæg. Tillægget kan være registreret på enten barnet eller den voksnes personnummer. Antal modtager af børnetillæg i nærværende statistik dækker således både børn og voksne, herunder voksne der modtager tillæg for mere end et barn. Side 14 Modtagere af sociale ydelser 2010

15 6. Appendiks: Nye kontoplaner Færre konti i 2009 end i 2008 Oversigt 10 Den autoriserede kontoplan ændredes i Der er nu færre konti, ligesom der er ændret benævnelser visse steder. De konti, der indgår i beregningen af de sociale ydelser før og efter 1. januar 2009, fremgår af nedenstående oversigt. Kontoplaner til opgørelse af sociale ydelser, hhv. før og efter 1. januar 2009 Før 1. januar 2009 Efter 1. januar 2009 Offentlig hjælp Offentlig hjælp Udvidet behovsvurderet hjælp Ikke skattepligtig hjælp Øvrige ydelser Enkeltudgifter El Flyttehjælp Vand Begravelsesudgifter Varme fra Nukissiorfiit Tilbagebetalingspligt Varme fra øvrige leverandører Øvrige indtægter Husleje Skattepligtig hjælp Trangsvurderet hjælp Akut trang Skattepligtig hjælp Forsørgelse og faste udgifter Øvrige ikke-skattepligtige ydelser Trangsituation, selvforskyldt El Lommepenge til patienter Vand Varme fra Nukissiorfiit Varme fra øvrige leverandører Husleje Engangshjælp Engangshjælp Arbejdsmarkedsydelse Arbejdsmarkedsydelse Ved arbejdsløshed Ved ledighed Arbejdsløshed Ledighed Ved sygdom og ulykke Ved hjemsendelse Sygdom/ulykke Hjemsendelse Ved sygdom Sygdom Dagpenge ved barsel m.v. Dagpenge ved barsel m.v Dagpenge ved barsel m.v Dagpenge ved barsel m.v. Førtidspension Førtidspension Grundbeløb Grundbeløb Tildelt før Tildelt før Tildelt efter Tildelt efter Lommepenge Lommepenge Tildelt før Tildelt før Tildelt efter Tildelt efter Børnetillæg Børnetillæg Tildelt før Tildelt før Tildelt efter Tildelt efter Personligt tillæg Personligt tillæg Tildelt før Tildelt før Tildelt efter Tildelt efter Tildelt før Tildelt efter Alderspension Alderspension Grundbeløb Grundbeløb Grundbeløb Grundbeløb Lommepenge Lommepenge Lommepenge Lommepenge Børnetillæg Børnetillæg Børnetillæg Børnetillæg Personligt tillæg Personligt tillæg Personligt tillæg Personligt tillæg Rådighedsbestemt tillæg Rådighedsbestemt tillæg Modtagere af sociale ydelser 2010 Side 15

16 Signatur forklaring: Oplysninger foreligger ikke.. Oplysninger for usikre til at angives eller diskretionshensyn. Tal kan efter sagens natur ikke forekomme 0 Mindre end halvdelen af den anvendte enhed - Nul * Foreløbigt eller anslået tal Eventuel henvendelse Nauja Rosing Socialstatistik 2011:2 26. oktober 2011 Grønlands Statistik Postboks Nuuk Tlf.: Fax: Side 16 Modtagere af sociale ydelser 2010

Modtagere af sociale ydelser 2013

Modtagere af sociale ydelser 2013 Modtagere af sociale ydelser 2013 Socialstatistik 2014:1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af sociale ydelser i perioden 2011-2013... 4 3. Lovgrundlag... 11 4. Datagrundlag og behandling... 15 5.

Læs mere

Modtagere af sociale ydelser 2009

Modtagere af sociale ydelser 2009 Socialstatistik 2011:1 Modtagere af sociale ydelser 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Modtagere af sociale ydelser i perioden 2005-2009 4 3. Modtagere af sociale ydelser efter køn 10 4. Modtagere

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

Sociale ydelser. Socialstatistik. Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser: 2009-2014

Sociale ydelser. Socialstatistik. Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser: 2009-2014 Socialstatistik Sociale ydelser Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser: 2009-2014 Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af midlertidige

Læs mere

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december Boligsikring Modtagere af Boligsikring i december I nærværende statistik opgøres en husstand som boligsikringsmodtager, hvis summen af registrerede boligsikringsbetalinger til personerne i hustanden er

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2004 2006:1. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1999-2004

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2004 2006:1. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1999-2004 Socialstatistik 2006:1 Modtagere af sociale ydelser 2004 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1999-2004 Figur 1 Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2003 2004:3. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2003 2004:3. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003 Socialstatistik 2004:3 Modtagere af sociale ydelser 2003 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003 Figur 1 Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser

Læs mere

Socialstatistikken skal bestå af tre hovedområder:

Socialstatistikken skal bestå af tre hovedområder: Socialstatistik 22:1 Modtagere af sociale ydelser økonomiske nøgletal 1999-2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Udgifter til sociale ydelser 1999-2 3. Modtagere af sociale ydelser 1999-2 4. Berettigelsesgrundlag

Læs mere

Modtagere af børnetilskud i december. Antal modtagere. Beløb (1.000 DKK)

Modtagere af børnetilskud i december. Antal modtagere. Beløb (1.000 DKK) Børnetilskud Modtagere af børnetilskud i december I nærværende statistik opgøres en person som børnetilskudsmodtager, hvis summen af betalinger på personens cpr-nummer i det kommunale regnskabssystem,

Læs mere

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik Boligstatistik 2010:2 Boligstatistik 2009 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Tilgangen af boliger for året 2009 3 Figur 1 Byggeriet af boliger fordelt på byer og bygder 1999-2009...

Læs mere

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Arbejdsmarked 2011:1 Ledigheden i byerne i 2010 Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Stigning i antallet af medio ledige og i antallet af berørte af ledighed Antallet af medio ledige i byerne var

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Fakta om Maniitsoq 2011

Fakta om Maniitsoq 2011 Greenland Development A/S Fakta om Maniitsoq 2011 Statistisk gennemgang af Maniitsoq og dets nærliggende bygder, opdateret med 2011 tal. Maj 2011 [2] Indledning Sidste år blev dette faktablad udgivet første

Læs mere

Nye tal i Statistikbanken

Nye tal i Statistikbanken Nye tal i Statistikbanken 2011:2 28. juni 2011 Ledigheden i byerne i 1. kvartal 2011 Antallet af ledige steg i forhold til 1. kvartal 2010 Figur 1. I 1. kvartal 2011 var 3.073 personer i gennemsnit pr.

Læs mere

Nye tal i statistikbanken

Nye tal i statistikbanken Nye tal i statistikbanken Arbejdsmarked 2011:1 Flere ledige i byerne Flere personer der er berørt af ledighed og medio ledighed Figur 1. Antallet af berørte af ledighed i byerne var i gennemsnit pr. måned

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

2006 2007 2008 2009 2010 Befolkningen over 15 år pr. 1. januar 42.805 42.888 43.054 43.188 43.625 Sociale ydelser, samlet opgørelse 17.073 16.811 16.483 16.743 17.116 Offentlig hjælp i alt 8.793 7.909

Læs mere

Boliger. Tilgangen af boliger , bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger 2004:1

Boliger. Tilgangen af boliger , bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger 2004:1 Boliger 2004:1 Tilgangen af boliger 1999-2003, bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger Flere nye boliger i 2003 end i 2002 Tilgangen af boliger i 2003 Perioden 1999-2003

Læs mere

Boligstatistik 2010:1. Boligstatistik 2008

Boligstatistik 2010:1. Boligstatistik 2008 Boligstatistik 2010:1 Boligstatistik 2008 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Figur 1 Tilgangen af boliger og bestanden 2008... 3 Datagrundlaget... 4 Hovedresultater... 5 Tabel 1 Tilgangen

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 0m alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes til 66 år fra den l. januar

Læs mere

Tilgangen af boliger og boligbestand Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen

Tilgangen af boliger og boligbestand Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen Boliger 2006:1 Tilgangen af boliger og boligbestand 2005 Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen 192 nye boliger flest i storbyerne Der var en tilgang på 192 boliger sidste år. Af disse

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre forældre ret til orlov i forbindelse med graviditet,

Læs mere

Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik

Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik Tabel 5.1 a Gennemsnitlig husstandsindkomst (brutto) fordelt på deciler, 2002 Antal 1. decil 2. decil 3. decil 4. decil 5. decil 6. decil 7. decil 8. decil

Læs mere

Befolkningens bevægelser 2006

Befolkningens bevægelser 2006 Befolkning 2007:3 Befolkningens bevægelser 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Befolkningsudvikling... 3 Figur 1 Befolkningstilvækst, fødselsoverskud og nettovandring pr. 1.000 indbyggere

Læs mere

Grønlands befolkning 1. januar 2006

Grønlands befolkning 1. januar 2006 Befolkningsstatistik 2006:1 Grønlands befolkning 1. januar 2006 Indholdsfortegnelse Del 1... 1 Forord... 4 Befolkning pr. 1. januar 2006... 5 Oversigt 1 Grønlands befolkning pr. 1. januar 1996-2006...

Læs mere

2013 statistisk årbog

2013 statistisk årbog 2013 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Indkomster og indkomstfordeling i Grønland 2007

Indkomster og indkomstfordeling i Grønland 2007 Indkomster og indkomstfordeling i Grønland 2007 Arbejdspapir Juli 2010 Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY...2 INDLEDNING...7 1. INDKOMSTNIVEAUET I GRØNLAND...8 2. INDKOMSTFORDELINGEN I GRØNLAND...20

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Turisme 2011:2 Overnatningsstatistikken 2010 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 3,9 pct. i 2010 Færre overnattende gæster i 2010 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Fortsat stigning i antallet af personbiler

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Fortsat stigning i antallet af personbiler Energi Registrerede motorkøretøjer Fortsat stigning i antallet af personbiler Antallet af personbiler stiger fortsat, og rundede sidste år 4.000 registrerede. Ved årsskiftet pr. 1. januar 2015 var der

Læs mere

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Boligseminar Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Laust Løgstrup Direktør for Økonomi, Teknik og Miljø Qeqqata Kommunia Dagsorden 1. Huslejeniveau 2. Ventelister 3. Byggepriser,

Læs mere

2014 statistisk årbog

2014 statistisk årbog 2014 statistisk årbog Sociale forhold og sundhed 1. Organisatoriske forhold på socialområdet Afsnittene Organisatoriske forhold og socialområdet, Det sociale sikkerhedsnet, Forbyggende og afhjælpende indsats,

Læs mere

Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland

Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland Oversigt 2.1. Udviklingen i personlige indkomster og skatter mv. 1993-2002. 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Mio.

Læs mere

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

Læs mere

Overnatningsstatistikken Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Overnatningsstatistikken Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Turisme 2010:1 Overnatningsstatistikken 2009 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 5,1 pct. i 2009 Færre overnattende gæster i 2009 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014 Fiskeri og Fangst Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indhandling af fisk og skaldyr 2 2. Havgående fiskeri 2 Tabel 1 Indhandling af fisk og skaldyr fordelt

Læs mere

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år Energi Registrerede motorkøretøjer Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år Ved årsskiftet 2013-2014 kørte der mere end ti gange så mange personbiler rundt på de grønlandske veje som for knap 50

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

10. juni 2014 EM 2014/XX. Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx.xxx 2014 om førtidspension. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

10. juni 2014 EM 2014/XX. Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx.xxx 2014 om førtidspension. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 10. juni 2014 EM 2014/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx.xxx 2014 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret.

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik BEFOLKNING. Antal levendefødte og antal døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik.

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik BEFOLKNING. Antal levendefødte og antal døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:3 BEFOLKNING Fertilitetsudviklingen i Grønland 1971-1998 Indledning Grønland har i de sidste 50 år gennemlevet store

Læs mere

Erhvervsstrukturen

Erhvervsstrukturen Erhvervsstatistik 2011:1 Erhvervsstrukturen 2007-2009 Indhold 1. Indledning 3 2. Erhvervsvirksomheder 2007-2009 4 3. Hovedbrancher 7 4. Ejerforhold og hjemkommuner 10 5. Metode 12 6. Appendiks: Større

Læs mere

Jeg erklærer hermed på tro og love at alle oplysninger herunder er i overensstemmelse med sandheden

Jeg erklærer hermed på tro og love at alle oplysninger herunder er i overensstemmelse med sandheden Qaasuitsup Kommunia Ansøgning om offentlig hjælp Qaanaaq Upernavik Uummannaq Qeqertarsuaq Ilulissat Qasigiannguit Aasiaat Kangaatsiaq Lovgrundlag: 1). Peqqussutaat / Landstingsforordningen: Pisortanit

Læs mere

2014 statistisk årbog

2014 statistisk årbog 2014 statistisk årbog 1. december 2014 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning

Læs mere

2015 statistisk årbog

2015 statistisk årbog 2015 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Erhvervsstatistik 2012:1. Erhvervsstrukturen

Erhvervsstatistik 2012:1. Erhvervsstrukturen Erhvervsstatistik 2012:1 Erhvervsstrukturen 2007-2010 Indhold 1. Indledning...3 2. Tabeller: Udviklingen 2007-2010...4 3. Tabeller: Erhvervslivet 2010...7 4. Metode...10 5. Appendiks: Større offentlige

Læs mere

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr.

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr. Turisme 2008:2 Markedsanalyse af turismen 2006-2007 1. Sammenfatning Ny metode besvarelsesprocent Ny viden Hermed offentliggøres resultaterne for en ny markedsanalyse af turismen med tal for årene 2006

Læs mere

Fiskeri og fangst. Fiskeri- og fangststatistik 1998, endelige tal 2000:6

Fiskeri og fangst. Fiskeri- og fangststatistik 1998, endelige tal 2000:6 Fiskeri og fangst 2000:6 Indledning Denne publikation indeholder endelige tal for fiskeri- og fangststatistik 1998. Årsstatistikken beregnes som summen af 1998-månedsopgørelser samt korrektioner og reviderede

Læs mere

Socialstatistik De økonomisk udsatte

Socialstatistik De økonomisk udsatte Socialstatistik De økonomisk udsatte I perioden 2011-2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Redegørelse for opgørelsesmetode... 4 3. Analyseresultater... 9 De økonomisk udsatte 2011-2015 - side 2 1. Indledning

Læs mere

Overnatningsstatistik 6. februar 2017

Overnatningsstatistik 6. februar 2017 Overnatningsstatistik 6. februar 2017 Overnatninger i 2016 Overnattende gæster i 2016 Der har i 2016 været det højeste antal overnatninger siden registreringen begyndte i år 1994. Der blev foretaget i

Læs mere

De nyeste statistikker over antal anbringelser uden for hjemmet er fra april og september 2014. Tallene fordelt på kommuner og anbringelsesformer.

De nyeste statistikker over antal anbringelser uden for hjemmet er fra april og september 2014. Tallene fordelt på kommuner og anbringelsesformer. Ilaqutariinnermut, Naligiissitaanermut Isumaginninnermullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen (Partii Naleraq) Svar

Læs mere

Cirkulære om gældende sociale kontantydelser pr. 1. juli 2008

Cirkulære om gældende sociale kontantydelser pr. 1. juli 2008 Ilaqutariinnermut Peqqissutsimullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Familie og Sundhed Nr. 257 Cirkulære om gældende sociale kontantydelser pr. 1. juli 2008 Nærværende cirkulære opsummerer de satser,

Læs mere

Beskæftigelsen Beskæftigelsen i 2006 for lønmodtagere, fordelt på hovedbrancher. Fiskeri 4,9% Bygge- & og anlægssektoren 9,9% Handel og

Beskæftigelsen Beskæftigelsen i 2006 for lønmodtagere, fordelt på hovedbrancher. Fiskeri 4,9% Bygge- & og anlægssektoren 9,9% Handel og Arbejdsmarked 2008:3 Beskæftigelsen 2006 Sammenfatning Flere kom i arbejde i 2006 Beskæftigelsesomfanget steg med 2,6 pct. Lønsummen steg 6,7 pct. Afgrænsning af populationen Oversigt 1. Den samlede beskæftigelse

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2003

Overnatningsstatistikken 2003 Turisme 2004:2 Overnatningsstatistikken 2003 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 3,8 pct. i 2003 Færre gæster trods flere registrerede overnatninger i 2003 Figur 1. Antallet af

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension. Kapitel 1 Arbejdsevne

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension. Kapitel 1 Arbejdsevne Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension I medfør af 8, stk. 4, 13, stk. 6, 14, stk. 3, 19, stk. 4, 25, 29, stk. 5, 41 og 43, stk. 9 i Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december

Læs mere

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 30. januar 2015 FM 2015/98 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk

Læs mere

2014 statistisk årbog

2014 statistisk årbog 2014 statistisk årbog 1. Offentlige finanser Offentlige finanser Formålet med dette afsnit er at give et overblik over den offentlige sektors økonomi, herunder hvor store udgifterne er, hvordan midlerne

Læs mere

Socialstatistik 5. december De økonomisk udsatte. I perioden

Socialstatistik 5. december De økonomisk udsatte. I perioden Socialstatistik 5. december 2017 De økonomisk udsatte I perioden 2012-2016 Indhold 1. Indledning... 3 2. Redegørelse for opgørelsesmetode... 4 3. Analyseresultater... 9 De økonomisk udsatte 2012-2016 -

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret. Stk. 2. Dette gælder

Læs mere

Beskæftigelsen 2009. Beskæftigelsen i 2009 for lønmodtagere, fordelt på hovedbrancher. Fiskeri 3,8% Transportsektoren 9,5%

Beskæftigelsen 2009. Beskæftigelsen i 2009 for lønmodtagere, fordelt på hovedbrancher. Fiskeri 3,8% Transportsektoren 9,5% Arbejdsmarked 2010:5 Beskæftigelsen 2009 Beskeden stigning i beskæftigelsen for lønmodtagerne til trods for forhøjelse af pensionsalder Beskæftigelsesomfanget steg med 0,7 pct. Stigning i lønsummen på

Læs mere

Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp

Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Formål og den enkeltes

Læs mere

Beskæftigelsen i Grønland 2003

Beskæftigelsen i Grønland 2003 Arbejdsmarked 2005:1 Beskæftigelsen i Grønland 2003 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsen i Grønland i 2003........................................ 4 Et lille fald i den samlede beskæftigelse i 2003............................

Læs mere

Grønlands Befolkning 1. januar 2004

Grønlands Befolkning 1. januar 2004 Befolkningsstatistik 2004:1 Grønlands Befolkning 1. januar 2004 Indholdsfortegnelse Del 1.............................................................. 1 Forord............................................................

Læs mere

Befolkning. Familier Indledning. 2. Definition og begreber

Befolkning. Familier Indledning. 2. Definition og begreber Befolkning Familier 1994-2016 Nærværende udgivelse er en revideret version af tidligere udgivelse. Tallene i tabel 1 og figur 1 er rettet, da årlige ca. 200 samboende mænd fejlagtigt var placeret som enlige

Læs mere

2016 statistisk årbog

2016 statistisk årbog 2016 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistikken 2004 2005:2. Sammenfatning

Turisme. Flypassagerstatistikken 2004 2005:2. Sammenfatning Turisme 2005:2 Flypassagerstatistikken 2004 Sammenfatning Antallet af turister steg med 6,1 pct. i 2004 Figur 1. Antallet af turister steg i 2004 med 1.812 personer. Det svarer til en stigning på 6,1 pct.

Læs mere

Indkomster 2012:1. Indkomststatistik 2010

Indkomster 2012:1. Indkomststatistik 2010 Indkomster 2012:1 Indkomststatistik 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................... 2 Kapitel 1 Metode og begreber..........................................................

Læs mere

Status på børn og unges opvækstsvilkår, udvikling og læring. v/ sekretariatschef Lone Nukaaraq Møller, MIO

Status på børn og unges opvækstsvilkår, udvikling og læring. v/ sekretariatschef Lone Nukaaraq Møller, MIO Status på børn og unges opvækstsvilkår, udvikling og læring v/ sekretariatschef Lone Nukaaraq Møller, MIO Agenda Kort om MIO Børnekonventionen Ingen børn skal vokse op i fattigdom Levevilkårs sammenhæng

Læs mere

Svar på 37 spørgsmål nr. 59 vedrørende statistiske og demografiske nøgletal om kommunernes udvikling både før og efter kommunesammenlægningen.

Svar på 37 spørgsmål nr. 59 vedrørende statistiske og demografiske nøgletal om kommunernes udvikling både før og efter kommunesammenlægningen. Aningaasaqarnermut Aatsitassanut Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Medlem af Inatsisartut Suka Frederiksen Siumut -/Her Svar på 37 spørgsmål nr. 59 vedrørende statistiske og demografiske

Læs mere

29. oktober 2015 EM 2015/160. Ændringsforslag. til. Til 5. Til 9. Til 10

29. oktober 2015 EM 2015/160. Ændringsforslag. til. Til 5. Til 9. Til 10 29. oktober 2015 EM 2015/160 Ændringsforslag til Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Fremsat af Naalakkersuisut til 2. behandling. Til 5 1. Stk. 2 affattes således: Stk. 2. Alderspensionister

Læs mere

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2011

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2011 Fiskeri & Fangst 2011:2 Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2011 Indholdsfortegnelse Indhandling af fisk og skaldyr................................. 3 Havgående fiskeri............................................

Læs mere

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008 PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008 Denne statistiske undersøgelse er lavet på baggrund af de rådgivningssamtaler, der er foretaget på Børne-Ungetelefonen i 2008. Det er kun de samtaler,

Læs mere

Arbejdsmarked 31. januar 2017

Arbejdsmarked 31. januar 2017 Arbejdsmarked 31. januar 2017 Ledighed og arbejdsstyrke 2015 I kapitel 1 præsenteres nogle af de væsentligste ledighedsopgørelser dannet ud fra Grønlands Statistiks ledighedsregister. De anvendte opgørelsesmetoder

Læs mere

2013 statistik årbog. Sociale forhold og sundhed. Det sociale sikkerhedsnet. Forebyggende og afhjælpende indsats

2013 statistik årbog. Sociale forhold og sundhed. Det sociale sikkerhedsnet. Forebyggende og afhjælpende indsats 2013 statistik årbog Sociale forhold og sundhed Organisatoriske forhold på socialområdet Ansvaret for det sociale område er placeret hos Departementet for Familie og Justitsvæsen. Kommunerne har ansvaret

Læs mere

Pensionsredegørelse 2006

Pensionsredegørelse 2006 Pensionsredegørelse 2006 FAMILIEDIREKTORATET JULI 2006 EM 2006 / 37 2 1 INDLEDNING... 4 2 RESUMÉ... 5 3 OVERSIGT OVER UDVIKLINGEN I REGLERNE PÅ PENSIONSOMRÅDET 8 4 REGLERNE OM OFFENTLIG PENSION... 11 4.1

Læs mere

Hotelovernatningsstatistikken 1999

Hotelovernatningsstatistikken 1999 Turisme 2000:3 Endelige tal Figur 1 Denne publikation indeholder de endelige tal for hotelovernatningerne i Grønland 1999. Der skal gøres opmærksom på, at data ikke er direkte sammenlignelige med data

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed Skatte- og Velfærdskommissionen Social sikkerhed Baggrundsnotat marts 2011 Indholdsfortegnelse 2. Ressourceforbrug og fordeling...4 2.1 Fordeling imellem kommunerne og Selvstyret...4 2.2 Udviklingen i

Læs mere

Fiskeri og fangst 27. maj 2015

Fiskeri og fangst 27. maj 2015 Fiskeri og fangst 27. maj 2015 Fiskeri og fangst 2014 Indhold Indhold... 1 Metode... 2 Indhandlinger... 4 Havgående fiskeri... 4 Fiskefartøjer og indhandlingsværdier... 4 Tabel 1. Indhandling af fisk og

Læs mere

GRØNLANDSSKAT I2. Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

GRØNLANDSSKAT I2. Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. GRØNLANDSSKAT I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTEDIREKTORATET Maj 2006 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for

Læs mere

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater Erhverv Rekvireret opgave August 2004 Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt Hermed bringes resultaterne fra et pilotprojekt om iværksættere, som oprindeligt blev aftalt mellem Sulisa A/S,

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik KRIMINALSTATISTIK. Kriminalretlige afgørelser i Grønland 1993-1998

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik KRIMINALSTATISTIK. Kriminalretlige afgørelser i Grønland 1993-1998 Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:2 KRIMINALSTATISTIK Kriminalretlige afgørelser i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kriminalstatistikkens indhold

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

z.: :mac _.zmmärxmqmä S. mo

Læs mere

18. september 2006 EM 2006/034. Forslag til Landstingsforordning nr. xx af xx. xx xx om offentlig hjælp

18. september 2006 EM 2006/034. Forslag til Landstingsforordning nr. xx af xx. xx xx om offentlig hjælp 18. september 2006 EM 2006/034 Forslag til Landstingsforordning nr. xx af xx. xx xx om offentlig hjælp I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds- og socialvæsenet fastsættes:

Læs mere

Vejledning. alderspension. Departementet for Sociale Anliggender December 2010

Vejledning. alderspension. Departementet for Sociale Anliggender December 2010 Vejledning om alderspension Departementet for Sociale Anliggender December 2010 VEJLEDNING OM ALDERSPENSION Indholdsfortegnelse: Side 1. Indledning 4 1.1 Indledende bemærkninger 4 1.2 Administration 4

Læs mere

Vejledning alderspension

Vejledning alderspension Vejledning om alderspension Familiedirektoratet Oktober 2007 2 VEJLEDNING OM ALDERSPENSION Oktober 2007 Indholdsfortegnelse: Side 1. INDLEDNING OG DEFINITIONER 5 1.1. Indledende bemærkninger 5 1.2. Administration

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Hotelovernatningsstatistikken 1998. Antal registrerede hotelovernatninger 1997 og 1998 18.411 15.

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Hotelovernatningsstatistikken 1998. Antal registrerede hotelovernatninger 1997 og 1998 18.411 15. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:3 TURISME Endelige tal Figur 1 Denne publikation indeholder de endelige tal for hotelovernatningerne i Grønland 1998.

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 12. april 2010 FM 2010/119 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Indledning Almindelige bemærkninger Dette forslag til Inatsisartutforordning fremlægges for at give førtidspensionister bedre økonomiske

Læs mere

Allakkiaq Notat. Uunga Til Offentliggørelse. Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau

Allakkiaq Notat. Uunga Til Offentliggørelse. Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Finansdepartementet Allakkiaq Notat Uunga Til Offentliggørelse Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau I Landsplanredegørelse 2015 er der blandt andet en

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 9 Folke- og førtidspensionister, 5-9 x Det samlede antal personer i Århus Kommune, der modtager sociale pensioner (inkl. beboere på plejehjem),

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sammenhængende socialstatistik 2001

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sammenhængende socialstatistik 2001 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Sammenhængende socialstatistik 2001 Nr. 2. 25. februar 2004 Sammenhængende socialstatistik 2001 Christine Halckendorff Tlf.: 33 66 28 36 Pia Kjærulff

Læs mere

Bilag 4 Kommunernes udgifter fordelt på de fire nye storkommuner

Bilag 4 Kommunernes udgifter fordelt på de fire nye storkommuner NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Attaveqarnermut, Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik, Avatangiisinut Aqutsisoqarfik Departementet for Infrastruktur og Miljø, Miljøstyrelsen Bilag

Læs mere

Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89

Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ilaqutariinnermut Peqqitssutsimullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Familie og Sundhed Landstingets Familieudvalg Vedr. Plejefamilier i relation

Læs mere

Arbejdsmarked. Beskæftigelsen 2012. 1. Om beskæftigelsesstatistikken. 1.1 Baggrund

Arbejdsmarked. Beskæftigelsen 2012. 1. Om beskæftigelsesstatistikken. 1.1 Baggrund Arbejdsmarked Beskæftigelsen 2012 1. Om beskæftigelsesstatistikken 1.1 Baggrund I 2011 foretog Grønland Statistik en omfattende revision af beskæftigelsesstatistikken med udgangspunkt i et på daværende

Læs mere

Qaasuitsup Kommunia Inuunermik atorluaaneq Plads til at leve Fremlæggelse fra Ole Dorph, Borgmester, Qaasuitsup Kommunia

Qaasuitsup Kommunia Inuunermik atorluaaneq Plads til at leve Fremlæggelse fra Ole Dorph, Borgmester, Qaasuitsup Kommunia Qaasuitsup Kommunia Inuunermik atorluaaneq Plads til at leve Fremlæggelse fra Ole Dorph, Borgmester, Serviceniveau - administration Konto 11, administration. Kr. pr. borger. QK ILU KAN QAS QEQ QAA UP UMM

Læs mere

Beskæftigelsen i Grønland 2004

Beskæftigelsen i Grønland 2004 Arbejdsmarked 2005:5 Beskæftigelsen i Grønland 2004 Indholdsfortegnelse Figur 1 Figur 2 Figur 3 Figur 4 Figur 5 Sammenfatning........................................................ 4 Den samlede beskæftigelse

Læs mere

Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler stiger fortsat. Figur 1. Bestand af person-, vare og lastbiler pr. 1. januar

Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler stiger fortsat. Figur 1. Bestand af person-, vare og lastbiler pr. 1. januar Energi 3. maj 2016 Registrerede motorkøretøjer Antallet af personbiler stiger fortsat Den 1. januar 2016 var der 4.186 registrerede personbiler i Grønland. Det svarer til en stigning på 3,9 pct.svarende

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvers- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.182-0007 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere