Prognosegruppens vurderinger: Sommer 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prognosegruppens vurderinger: Sommer 2015"

Transkript

1 Prognosegruppens vurderinger: Sommer 2015 Industrien I første halvdel af 2015 er beskæftigelsen steget svagt. 3F har nu knap 400 ledige svarende til en halvering i løbet af 6 mdr. Særligt bygge- og anlægsarbejdere er i beskæftigelse såvel som lagermedarbejdere forskellige er ledige i Horsens er kontanthjælpsmodtagere ( i nyttejobs etc.) Fra 2008 til 2014 har der været et fald i industriens lønniveau på 0,2 % og på 0,8 % i bygge-anlægsbranchen. Der ses bevægelse mellem arbejdspladser, og det stiller krav til virksomhederne om at gøre sig attraktive for arbejderne. Per 1. juli 2015 forventes ændringer i reglerne på beskæftigelsesområdet, som vil få positiv indvirkning på beskæftigelsen og mobiliteten imellembrancher. Logistik- og transportbranchen Der kan registreres en stille og roligt stigende aktivitet, som peger på, at situationen er ved at normalisere sig på et højere niveau. Det skyldes en generelt øget aktivitet blandt kunderne, og ikke kun relateret til nogle enkelte brancher. Det kolde og fugtige forår har til gengæld betydet, at byggemarkedskunderne ligger en hel del under budget. Medmindre sommervejret snart indtræffer, vil en stor del af forårs- og sommerprodukterne kommer til at overvintre til næste år, og dermed ikke give de forventede aktiviteter i logistik- og transportbranchen. De mindre og mellemstore vognmænd har det stadig hårdt og har svært ved at låne penge til at udskifte deres materiel, som i mange tilfælde er ved at være slidt. Resultatet heraf er en del konkurser. Branchen er generelt udfordret af, at det er meget svært at få kvalificerede chauffører til almindelig national distribution. Detailhandlen I Søndergade er alle butikslokaler udlejet, og der er tilmed venteliste på ledige lokaler. Der er en tendens til at ledige butikslokaler bliver genbesat af kædeforretninger. Nogen butikker klarer sig rigtig fint, mens andre kæmper hårdt. Forbrugernes ændrede og konstant foranderlige handlemønstre stiller store krav til butikkernes omstillingsparathed.

2 I butikscentret på Søndergade er besøgstallet dalende. Kun i marts 2015 nåede man op på index 100; resten af året har man hidtil ligget under index. Fødevarebranchen På kommunens store arbejdspladser, såsom Lantmännen Unibake A/S og 3-stjernet A/S er beskæftigelsessituationen uændret. Danish Crown A/S melder om svagt stigende beskæftigelse. Byggematerialer Stor aktivitet giver grund til optimisme. Håndværkerne får flere ordrer. Det betyder stigende beskæftigelse og en % stigning i omsætningen. På privatkundesiden ses også et større kundeflow, som dog følges af et gennemsnitligt mindre salg per kunde. Alt i alt er omsætningen også her steget, omend ikke så meget som på det professionelle marked. Fra andre geografiske områder meldes der om, at fraværet af håndværkerfradraget mærkes negativt på efterspørgslen. Boligmarkedet Dette forår har budt på mere på ejendomsmarkedet siden før krisen begyndte. De store byer buldrer afsted, og udviklingen smitter af på mellemstore byer som Horsens og ses nu også ude i små byer som Juelsminde, Tørring og Brædstrup. Der bygges og er bygget meget alment boligbyggeri, hvilket markedet fint har kunne absorbere. Førstegangskøberne er nu kommet mere på banen. Med et mere stabilt marked er mange ikke længere bange for at købe lidt dyre huse. Ligeledes er bankerne igen blevet mere villige til at låne ud. I Østjylland er antallet af handler steget 44 % mere i årets første 5 måneder end den tilsvarende periode i Den største aktivitet ses i Århus, mens tallet for Horsens er ca %. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris i Østjylland er det sidste år gået fra kr. til kr, i Horsens kommune fra kr. til kr. og i Horsens by fra ca kr. til kr. Det har hidtil været svært at sælge boliger til mere end 2 mio. kr., men grænsen har rykket sig, så der nu er salg i boliger op til 2,5 mio. kr. Den positive udvikling gælder også ejerlejligheder. Erhvervsejendomme

3 Der er fortsat positiv udvikling i investeringsejendomme med en vækst på 20 % ift Udbuddet af klassiske byejendomme og udlejningsejendomme er svagt faldende, idet gode ejendomme sælges forholdsvis hurtigt. Både nyistandsatte ejendomme og projektejendomme sælges og udlejes hurtigt. Der er en fornyet interesse for projektejendomme, særligt til boligbyggeri. Sammenholdt med det meget lave renteniveau er priserne stigende, og der har været flere tilfælde af budrunder på ejendomme, hvor den endelige pris er endt over udbudsprisen. Der ses aktuelt et historisk højt nettoafkast på ejendomme, og der kommer flere og flere investorer fra Århus, idet afkastet i Horsens er ca. 5-7 %, knap en fordobling af niveauet i Århus. Kontormarkedet er fortsat udfordret. Udbuddet er fortsat med at stige, og der kommer kun få nye lejere til udefra. Flere udlejere har derfor igangsat eller allerede gennemført ombygning til boliger. Eksempelvis Boulevardhuset overfor Rådhuset. Med det dermed mindskede udbud er det håbet at prisniveauet går op. De kontorlejemål, som trods alt er lettest at leje ud, er de med god beliggenhed og nyere indretning. Produktions- og lagermarkedet var i god udvikling hen over efteråret, hvor flere store enheder blev solgt eller udlejet. Det gælder den tidligere Scandi Sleep-ejendom, den tidligere vinduesfabrik Thema og det gamle Friis Møbler (Jysk). Der er således få ledige store enheder, og prisen er gået op. Brugermarkedet kan ikke helt følge med opturen i investeringsmarkedet, omend der stadig tegner sig et lyst billede. Der er stort set ingen tomgang i strøgbutikkerne, og lejeniveauet er som før krisen meget fornuftigt. De sekundære midtbygader oplever derimod en del tomgang med % fald i lejeniveauet siden før krisen. I boksbutikkerne er der nogenlunde status quo, og lejeniveauet er stadig % lavere end før krisen. Den 23. juni 2015 godkendte Byrådet ny Langenæs Bageriet butik på 2500 m2 med café og bageri med drive-in. Det skal ligge i det gamle Midtgaard Center på Lokes Allé og åbne primo 2016, såfremt planerne godkendes. Kvickly-grunden ventes desuden at blive udviklet til en blanding af butikker og boliger. Erhvervsgrunde Salget forventes at komme i gang igen i 2015 med efterfølgende byggeri.

4 Byggeri / Boligmarkedet Gode boliger kan godt udlejes til et fornuftigt prisniveau, og Casas portefølje af udlejningsejendomme er ca. 100 % udlejet. Sydhavnen får otte nye håndværker huse, som placeres overfor de eksisterende 10. De vil bl.a. blive udlejet til en ventilationsarbejder, vvs-arbejder og en fugemand. Forudsat at Byrådet godkender planen, vil Havnetrekanten blive bebygget med et 48 meter højt byggeri i 10 etager. (Dog uden stueplan, hvor der i stedet skal være parkering.) Byggeriet skal rumme lejligheder på m2 samt 4 gæstelejligheder. Priserne starter på 6,5 mio.kr. og den øverste lejlighed er på forhånd solgt til 10,5 mio. kr. Der er pt. én udenbys køber, resten er lokale. Den samlede byggesum bliver 35 mio kr. Lagerhaller Der er absolut ingen ledig lagerkapacitet. Der er et voldsomt prishop imellem eksisterende lagerlokaler og nybyggede, men pga det manglende udbud og den altafgørende beliggehned, er virksomheder villige til at betale for at få opført nyt. Prisen for nybyggeri er 400,- kr. per m2. Efterspørgslen er så stor, at Casa opretter en særlig lagerhals-division. Det buldrer i det hele taget med aktiviteter i Casa. Omsætningen fordobledes i , og i 2015 ses pt. en 20% stigning. Virksomheden sælger allerede ind i 2016, hvor man venter en 50 % stigning i omsætningen. Der er dog et pres på lønninger og priser på kranleje. Særligt montering af betonelementer er dyrt, og der er op til 5 mdrs ventetid på arbejdet. Det harmonerer dårligt med kundernes forventning om hurtig igangsættelse af projekter. Campus grunden / Slagterigrunden Fremtiden for grunden er endnu uvis og afhænger af, hvad uddannelsesinstitutionerne beslutter sig for at gøre. Entreprenør-markedet Finansiering og igangsætning af nye projekter går igen trægt. Derfor har virksomhederne behov for investorer, men disse holder også igen. Aktivitetsniveauet kunne derfor have været bedre og maskinkapaciteten bedre udnyttet. Helt konkret oplever grusgraven i Ørum et faldende aktivitetsniveau, mens grusgraven ved Skanderborg er gået op, primært pga. byggeriet på Århus Havn. Samtidig ønsker kunderne hurtig igangsættelse af projekter og tidsfristerne for levering er derfor blevet væsentligt kortere. Salg af kommunale grunde

5 Salget af parcelhusgrunde går godt. Fra årsskiftet fremt il den 24. juni er solgt 46 grunde, mod 65 i hele Der har desuden været udbud på 2 udstykninger centralt i Horsens. Anne Cathrines Have og Andreas Flensborgsminde med hver 8 grunde. Begge er udsolgt. Desuden er salget af Billes Have ved Bygholm kommet godt i gang med pt. 3 solgte grunde. Herudover er der solgt parcelhusgrunde af private ejere. Efter en lang periode med stilstand er der nu interesse for to store erhvervsgrunde i Horsens Nord på hver minimum m2. Banksektoren Hos Sydbank vurderes situationen lokalt også positivt. Der er mere aktivitet i branchen, end der længe har været og flere ønsker at investere. På udlånssiden er konkurrencen hård, og indtjeningen på udlån er faldet, til trods for at der lånes flere penge ud. Det betyder, at nettoresultatet er lavere. Som konsekvens kan det forventes, at flere banker vil konsolidere sig. Der ses fortsat opkøb og konsolideringer, især indenfor håndværksbranchen og byggeri. Særligt udfordrede brancher er fortsat landbrug og detailhandlen, som kæmper hårdt. Advokatbranchen Der tegner sig også i denne branche et lyst billede, og omsætningen er stigende. Antallet af konkurser og tvangsauktioner er faldende, og branchen behandler i større grad positive sager som virksomhedsoverdragelser, maskinkøb, samarbejdskontrakter, konsolideringer og køb af grunde og bygninger. Den nye ejerstruktur på fjernvarmeområdet lokalt kan forhåbentlig indenfor nogle få år få en afsmittende effekt på varmepriserne, og dermed gavne private og lokalt erhverv og der er oplagte muligheder for at det vil give mere arbejde til entreprenører og vvshåndværkere på sigt. Ledighed og beskæftigelse generelt De seneste tal for udviklingen i ledighed og beskæftigelse fra Danmarks Statistik er fra april Her ses følgende tal for henholdsvis Horsens Kommune og hele landet Jobparate ledige Ændring i %

6 Horsens Kommune ,1 % Hele landet ,6 % Beskæftigede lønmodtagere med bopæl i kommunen Beskæftigede lønmodtagere ift bopæl Ændring i % Horsens Kommune ,69 % Hele landet ,00 % En stor andel af de ledige er ikke-faglærte. På det faglærte område er ledigheden generelt lav. Uddannelse Det er svært for virksomhederne at få lærlinge og elever, og virksomhederne er nødt til at gøre sig attraktive for at kunne få de bedst kvalificerede. Virksomheder, der tænker i flere parametre, såsom transportmuligheder og arbejdsforhold, har de bedste muligheder. Kun to ansøgere er skrevet op til den nye industriteknikeruddannelse, som mange virksomheder ellers har et behov for. Der er stadig udfordringer med omskoling og bevægeligheden af ufaglært arbejdskraft og mange arbejdere er nødt til at gentænke sin egen branche for at finde arbejde. I forbindelse med ændringer i virksomheden Spectralink forventes ca. 40 ufaglærte medarbejdere at skulle omskoles, ligesom ca. 200 flygtninge skal integreres og aktiveres. En rengøringsuddannelse tog tidligere under en uge, mens den nu tager 30 dage. Det afholder mange fra at vælge dette. Med en kommende beskæftigelsesreform, erhvervsskolereform og efteruddannelsesreform på vej forventes en fornuftig udvikling. VIA University College Efter- og videreuddannelse - for folk i beskæftigelse og virksomheder/organisationer (Diplom, Akademi og skræddersyede forløb): Der er en stabil søgning til diplomuddannelserne, særligt i relation til ledelse og projektledelse. Søgningen fra studerende, som er ansat i den private sektor, er stigende.

7 Virksomheder, brancheorganisationer, faglige organisationer og interesseorganisationer.er i stigende grad interesseret i at drøfte kompetenceudvikling og efter-/videreuddannelse med VIA. Beskæftigelsesreformen har ført til, at der ikke længere er fokus på efter- og videreuddannelse af ledige med videregående uddannelser. Derimod er der fokus på det dobbelte kompetenceløft. VIA indgår i en række fora med henblik på styrkelse af løftet fra faglært til videregående (bla. i relation til VEU-milliarden). Deltagere i prognosegruppen Bestyrelsesformand Finn Damkjær Pedersen, BusinessHorsens Erhvervschef Torben Busk, BusinessHorsens Direktør Frode Fårup, Jobcenter Horsens Erhvervskonsulent Helle Laursen, Horsens Kommune Strategi & Udvikling Budget- og analysechef Jens Heslop, Horsens Kommune Budget- og analyseafdeling By- og havneudviklingschef Jesper Gemmer, Horsens Kommune Lokalformand Hans Sørensen, LO Horsens-Hedensted Afdelingschef Kim Clausen, Learnmark Horsens - Områdechef Hanne Bundgaard, VIA University College Citychef Pernille Perigaard, CityHorsens Indehaver og statsaut. ejendomsmægler Bo Pinholt, Nybolig Erhverv Horsens Ejendomskontor I/S Associeret partner og advokat Jannik Haahr Antonsen, Codex Advokater Advokatpartnerselskab Formand Kjeld Nielsen, Fødevareforbundet NNF Østjylland Filialdirektør Morten Christensen, Sydbank A/S Direktør Preben Borregaard, DKI Logistics A/S Direktør Per Nielsen, Stark A/S Direktør Michael Mortensen, Casa A/S Per Laursen, Danish Crown og DI formand. Spørgsmål og kommentarer kan rettes til erhvervschef Torben Busk på tlf eller mail BusinessHorsens NDJ /

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS 1. kvartal 1 Økonomi Langsom vækst Der er fremgang i den danske økonomi, men væksten er lav. Danmarks Statistik har endnu ikke opgjort BNP-væksten for hele 1, men den årlige vækst for årets

Læs mere

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE I Brancheanalysen Håndværkere tegner vi et detaljeret billede af de danske håndværkeres aktuelle udfordringer. Brancheanalysen er udarbejdet på baggrund af kvantitative data

Læs mere

Markedsrapport Efterår 2013 Aarhus & omegn

Markedsrapport Efterår 2013 Aarhus & omegn Markedsrapport Efterår 2013 Aarhus & omegn 04 økonomi 07 udviklingsområder 11 kontor 12 Industri & logistik 06 aarhus - et overblik 11 erhvervsejendomme 12 detail 13 investering 2 DTZ Egeskov & Lindquist

Læs mere

Markedsrapport Forår 2012 Kontor

Markedsrapport Forår 2012 Kontor Markedsrapport Forår 212 Kontor side 3 Markedsoverblik side 8 side 12 side 14 Byggeri og udvikling Muligheder på det sekundære marked og udenlandske investorer Konjunkturcyklus for kontorudlejlning Markedsoverblik

Læs mere

update Markedet for erhvervsejendomme Efterår 2013 s/1

update Markedet for erhvervsejendomme Efterår 2013 s/1 update Markedet for erhvervsejendomme Efterår 2013 s/1 update Side 3: Erhvervsmæglere bag investeringer med flere vindere Side 4: Boligudlejning er penge i banken Side 5: Nye investorer ser boligudlejningsejendomme

Læs mere

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo FORSLAG Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik november 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

Kontor Markedsrapport Forår 2013

Kontor Markedsrapport Forår 2013 Kontor Markedsrapport Forår 213 4 Markedsoverblik 1 Byggeri og udvikling 17 Tendenser på kontorlejemarkedet 2 Sale & lease back i dagens marked 1 22 Hvorfor lokalisere sig i Storkøbenhavn idag? Executive

Læs mere

City Profile Oktober 2010 Århus-området

City Profile Oktober 2010 Århus-området City Profile Århus-området 4 5 6 ØKONOMI ÅRHUS - ET OVERBLIK ERHVERVSEJENDOMME WWW.DTZ.COM/DK Introduktion Det glæder os at præsentere vores seneste City Profil for Århus-området. Rapporten er en oversigt

Læs mere

FTF-grupperne og boligmarkedet

FTF-grupperne og boligmarkedet 14.8.2006 Notat 13557 bihj FTF-grupperne og boligmarkedet FTF modtog i november 2005 en henvendelse fra Politiforbundet i Danmark, Dansk Sygeplejeråd og Danmarks Lærerforening med opfordring til, at FTF

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

Prisudvikling på det lokale boligmarked

Prisudvikling på det lokale boligmarked Prisudvikling på det lokale boligmarked Afgangsprojekt på ejendomsmægleruddannelsen Udarbejdet af: Hold: Vejleder: Jørgen Nielsen Afleveret i Nørresundby d. 16.12.2013 ---------------------------------

Læs mere

de nye mæglertyper Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin Centre skummer fløden KØBENHAVN GÅR GRØNT Nyt fra regionerne side 20

de nye mæglertyper Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin Centre skummer fløden KØBENHAVN GÅR GRØNT Nyt fra regionerne side 20 MAGASIN OM BYGGerI, ejendom OG INVeSTerING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 2 februar 2012 5. årgang de nye mæglertyper Læs indblik side 8 Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin

Læs mere

Reflex. TEMA: Spot på udlejningen FEBRUAR 2005

Reflex. TEMA: Spot på udlejningen FEBRUAR 2005 Reflex FEBRUAR 2005 Fokus på tomgang Etableringen af en selvstændig udlejningsafdeling forøger antallet af udlejede erhvervslokaler. Læs side 4 Nyt ventelistesystem Vi udvider vores ventelistesystem til

Læs mere

Oktober 2012. Byggebranchen Markedsnyt 2012

Oktober 2012. Byggebranchen Markedsnyt 2012 Oktober 212 Byggebranchen Markedsnyt 212 Indhold 4 5 6 7 7 8 9 1 11 12 13 15 18 18 2 23 25 27 29 31 33 34 1. Indledning 2. Branchegruppe Entreprenører 3. Opsummering 4. Branchens vilkår 4.1 Offentligt

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

medie INVESTERINGSEJENDOMME Boligejendomme er det nye sort Dagligvarebutikker giver højt afkast Stigende forventninger

medie INVESTERINGSEJENDOMME Boligejendomme er det nye sort Dagligvarebutikker giver højt afkast Stigende forventninger Tillæg til Magasinet Ejendom Nr. 4 april 2012 INVESTERINGSEJENDOMME Boligejendomme er det nye sort Dagligvarebutikker giver højt afkast Stigende forventninger medie for overblik og formidling af investeringsejendomme

Læs mere

Højhuse i byerne TEMA. Boligmarkedet: Historisk domicil i Århus: flere boliger i Danmark på fem år. ingen dansk skyline i sigte

Højhuse i byerne TEMA. Boligmarkedet: Historisk domicil i Århus: flere boliger i Danmark på fem år. ingen dansk skyline i sigte Erhvervsmagasinet huset nr. 1 februar 2009 6% flere boliger i Danmark på fem år www.ejendomsforeningen.dk/ ejendomsstatistikken TEMA Højhuse i byerne ingen dansk skyline i sigte >> side 8-16 Boligmarkedet:

Læs mere

Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark

Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark DENØKONOMI SKEKRI SES BETYDNI NGFOROPSTARTEN AFNYEVÆKSTVI RKSOMHEDER I DANMARK Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark Pernille Gjerløv-Juel og Michael S. Dahl

Læs mere

Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013

Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013 Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013 Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013 Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013 Forside: Herdorf

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Markedsrapport Retail

Markedsrapport Retail Markedsrapport Retail Februar 2010 Den økonomiske situation Meget tyder på, at den økonomiske nedtur nu er stoppet, og de fl este venter et langsomt opsving. Til vendingen bidrager blandt andet tiltagene

Læs mere

Mod alle odds. En analyse af de strukturelle udfordringer for træ- og møbelindustrien i Danmark

Mod alle odds. En analyse af de strukturelle udfordringer for træ- og møbelindustrien i Danmark Mod alle odds En analyse af de strukturelle udfordringer for træ- og møbelindustrien i Danmark B A T - k a r t e l l e t Marts 2008 Indholdsfortegelse INDLEDNING OG RESUMÉ...4 ANALYSENS KONKLUSIONER...4

Læs mere

Virksomheder tøver med import af byggematerialer

Virksomheder tøver med import af byggematerialer Analysebrev nr. 1/2008 baggrund og analyse fra Dansk Byggeri danskbyggeri.dk/barometer Virksomheder tøver med import af byggematerialer Mangel på byggematerialer var en flaskehals for byggeprojekter i

Læs mere

Nyt domicil til Metropol Erhverv

Nyt domicil til Metropol Erhverv nyt metropol erhverv METROPOL ERHVERV» METROPOL ERHVERV Nyt domicil i Hasseris Profilavis for Metropol Erhverv Nyt domicil til Metropol Erhverv Da Metropol Erhverv blev stiftet den 1. september 2009 startede

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk Nr. 30 - juni 2015 HR-netværk på tværs af virksomheder i Holbæk Cykelcenter vokser ud af lokaler på grund af vækst i webshoppen Uden webshoppen havde vi måske ikke været her i dag Bosætning på Orø: Interessen

Læs mere

BRANCHEANALYSE. it-branchen

BRANCHEANALYSE. it-branchen BRANCHEANALYSE it-branchen Brancheanalyse - It-branchen 3 indhold Kapitel 1 - Indledning... 5 Kapitel 2 - Det generelle billede af it-branchen... 9 Kapitel 3 - It-virksomheder, der udelukkende sælger

Læs mere

NORD- JYLLAND. 245.000 kvm. butikker på vej. Stort tema: Kommunalt jordsalg: Ikast-Brande rydder bordet. Revisorer i ejendom for fuld kraft

NORD- JYLLAND. 245.000 kvm. butikker på vej. Stort tema: Kommunalt jordsalg: Ikast-Brande rydder bordet. Revisorer i ejendom for fuld kraft MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Stort tema: 245.000 kvm. butikker på vej Kommunalt jordsalg: Ikast-Brande rydder bordet Revisorer i ejendom for fuld

Læs mere

Private udbydere af AMU. Redigeret af Søren Carøe og Sidsel Høgh

Private udbydere af AMU. Redigeret af Søren Carøe og Sidsel Høgh Private udbydere af AMU Redigeret af Søren Carøe og Sidsel Høgh Private udbydere af AMU på transportområdet Rapporten er udarbejdet af Strategisk Netværk for Undervisningsministeriet 2008 Forord Side 3

Læs mere