GBFbladet Medlemsorientering nr. 147

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GBFbladet Medlemsorientering nr. 147"

Transkript

1 GBFbladet Medlemorterng nr Årgang. Nr. 3 Augut 2013 ISSN Ggtramte Børn Forældreng

2 Indholdtegnele Formand ord Augut 2013 Dette nummer er redgeret af redaktonudvalget. Indlæg fra lemmerne optage ud undtagele fuld udtræknng, m er nødvdgv dækkde betyrel opftele. Fordefoto bage nobrød på ntrokuret maj, på Cwell Koldng Fotraf: Banca fra GBF Bblotek Sekretar Ggtramte Børn Forældreng Skrænt Storvorde Tlf emal: Redaktonudvalg Male Høj-Noe Helle Ramu Dorthe Troner 02 Medlemorterng nr. 147 Formand ord Børn ggt oplever t merter De Autommune Play Day (prram) FNUG nvterer tl Teage-weekd Stemnngblleder fra ntroktonkuret maj Invton tl ntroktonkuru Varmtvandtrænng GBF betyrele GBF kontaktfamler Nyttge adreer Deadlne næte blad er 10. oktober 2013 S mer... - et vejr kk varme v har haft. Jeg kan huke, hvornår v dt har haft å godt mervejr å lang td jeg er r på e ggt har nydt godt af det. Betyrel har h over mer nvteret tl landdækkde lokalaktvtet lørdag d 31. augut er frem tl dag tor opbaknng fra alle jer lemmer. Jeg håber v alle får fantatk dag der er ba få talt ældre "amme båd". I Ode Zoo har v arrangeret edrag Socalrådgver Gtte Mad Læge Anne Etmann fra OUH, gve lemmer Regon Syd blve opderet. Det kan på ng måder tå mål deltage på GBF' Årlge Supplerde Famle Kuru, m trod alt bedre d ngtng da v deværre oplever rgtg mange lemmer Regon Syd får deltage på kurerne. Efteråret tegner tl blve travlt betyrel ng altd. D førte weekd eptember afholde d årlge Rdelejr, længe har t fuldt booket tl vtelte. Det er vrkelg dejlgt opleve der blver ved å tor nteree lejr v ud problemer får tlmeldngerne hu. Mette Schmdt er kontaktfamle GBF er anvarlg afholdel af lejr g har hun Banca Rngby fra betyrel, Janne Engell å er kontaktfamle Jule å er epaerteamet. Jeg er r på de får helt fantatk weekd. Sere eptember tager Pernlle Banca fra betyrel tl PRES Ljublana. PRES er d årlge nternonale konferce ereumol. Det er førte Ib T. Peder gang Pernlle Banca kal deltage der å møde de ældreng reprætanter fra bla. Tykland, Belg, Frankrg Ital. Ret af betyrel er frem tl høre, hvad de hører af nyt nd rådet. Helle Ramu fra ekretaret jeg deltager et møde Danke Handcaporganoner har arrangeret Undervnngmnter Chrtna Antorn, der handler d nye folkekolerem nkluon jeg kal eptember ønke FNUG - Forng Unge Ggt tllykke ng 30 år når jeg deltager på dere geralamlng. Efteråret ntroktonkuru nye famler blver afholdt november på Hotel Cwell Koldng. Har dn famle dnu t på ntroktonkuru, kan dette varmt anbefale. Weekd gver td ro tl dybe g faglg vd e ygd åvel d pykolke påvrknng kronk ygd har på faml famlelvet. udover får man nyttg brugbar nmon hvordan man fnder ud af navgere rundt det kmunale ytem, man oftet der bruger af, når der er kronk ygd faml. Sdt m mndt er man amm famler amme båd. Det kan gve fantatk...tætte næte de Augut Årgang. Nr. 3 03

3 ro tale lgendede man behøver klare hel mae ympter påvrknnger hverdag, m bare tår én det amme. Børn økde har å utrolg meget ud af weekd, hvor å de kan tale lgendede uanet man er det yge barn eller økde hertl. I løbet af weekd er e amtalegrupper pykol Charlotte J her får e oftet åbnet op emner de har vært ved drøfte n hverdag. Sluttelg jeg ønke jer alle god mer håber I alle bakke op vore arrangemter. Mange hlner Ib Trabjerg Peder, Formand Artkel fra Vdkab.dk d ( Børn ggt oplever t merter, efter ygdm er taget af Af: Johanne Jeppe Lholt, ph.d., pykol Så blev det td... - tl afholdele af lokalarrangemter rundt landet - v er meget potve over, hvor mange der har meldt g tl. Det er kønt, I bakker op arrangemter hnand, v er udvklng tamme bla. fra vore Facebookgruppe Medlemum Ggramte Børn Forældreng, hvor der pote mange erfarnger opleveler. Man kan garant få et kulderklap vlg kmtar på vej, når man ytrer g kellge erfarnger ggt. Det er net, jeg peronlgt får meget ud af, jeg glæder mg over d gode temnng, der er grupp. Det er nurlgv uet, man nævner navne på behandlere ov., når man krver et oplag. Tjek grupp ud, hv I dnu har gjort det. udover har v å grupp Ggramte Børn Forældreng, hvor I blot kan e oplag vedr. ng mv. debtere. Endvdere kan jeg anbefale beøge vore hjemmede hvor I kunne fnde nmon ygdm, behandlng erfarnger. er deud lagt række flm op, hvor bla. berørte famler nvolverede læger ætter foku på pecelle råder, det kan vrkelg anbefale e dem. Tl dt m mndt jeg gerne opdre jer tl krve tl bladet, å v får flere tællnger erfarnger fra jere hverdag ggt, å v tætter have et godt relevant blad. Nu her efter lokalarrangemterne er I mere d velkne tl de et par ord dag amt blleder tl mg på På vegne af GBF, Male Høj-Noe, redaktør Ogå kan få ggt! For nle af de er merter t et daglgt problem, elv ygdm er velbehandlet. M hvor topper merterne altd ygdm? Føler merte? Før 1980 erne var holdnng behandlng af merter markant anderlede d dag. Spæd oplevele af merter blev anet mnmal på grund af et umodt neurolk ytem. blev mertefulde procerer, å operoner, udført helt ud eller mnmal narkoe eller mertetllde. Ogå ho ggt troede man tdlgere, de oplevede mndre merter d vokne ggt. Behandlng af dere ggt var der mangelfuld. I dag ved v, oplever merte på amme nveau vokne. Behandlng er der derefter, narkoe mertetllde er fat del af operoner af. At et barn ggt gør ondt Leddeggt ho er d fjerde hyppgte kronke ygd, tarter barndm, ca unge under 16 år har dagno Danmark. I løbet af de ete 15 år er behandlng af ggt blevet kraftg bedret udvklng af nye typer cnk behandlng. Leddeggt kylde betændeletltand ledde takket d bedrede behandlng oplever tørtedel af ggt, betændeletltand er kraftg receret kan holde nede behandlng. M på trod af effektv behandlng af ggt fandt v underøgele, næt hver tredje barn ggt havde daglge merter. Hvordan kan dette klare? Hvad påvrker d merte, v oplever? Tradtonelt har man d cnke verd anet merter udelukkde påvrket af fyolke faktorer, å f.ek. ygdm værhedgrad, eller hvor alvorlg kade er. Smerterne kunne påvrke d kelte der d kelte gveler, m d and vej; merter var udelukkde fyolk problemtllng. Dne tåele, kan pore helt tlbage tl 1600-tallet floof Ré Decarte, er d blevet kraftgt uddret de dte 50 år. Det har ført frem tl, v dag anerkder, å faktorer ho d kelte gvelerne pller rolle hold tl d merte, v oplever....tætte næte de 04 Medlemorterng nr. 147 Augut Årgang. Nr. 3 05

4 For ekempel: Får fngre klemme dør morg, hvor har ovet over dg - det regner, humøret er derefter - det alt andet lge føle værre, d hv det amme ker olknfrdag, hvor er godt humør. Eller vrder på fod fodboldkamp femte gang dne æon ved, det er tuvele, kræver et par uger ro, d merte å anderlede andynlgv føle mndre lem, d hv det er førte gang, det ker, frygter, det er alvorlg kade. Hvor topper merterne altd ygdm? For klare hvor tredjedel af ggt t oplever daglge merter, elv betændel ledde er receret, er det der nødvdgt kgge på andet mere d ygdm. Tanker er afgørde klare mert I amtalegrupper ggt arbejdede v e tanker merte, måd e klarede merterne på. På trod af e følte, dere merter blev receret efter amtaleløbet, oplevede de tl ggæld, dere trvel blev bedre, de nemmere bedre kunne klare de mertefulde dage. Det er altå mulgt bedre e trvel, elv merterne er tl tede. Og netop e trvel er fundamtet tl kabe et godt elv. Refercer: - McGrh PJ. Scce not ough: the modern htory of pedrc pan. Pan 2011;152: De Autommune på folkemødet Bornholm jun 2013 En mulg klarng er, ggt har klart lavere mertetærkel ammlgnet rake, dv. ggt oplever, ekempel et tryk på kropp hurtgere blver mertefuldt. Det er ud tl, det er betændel ledde, påvrker nerverne, ådan de nemmere fyrer mertempuler af ted, å reulterer hurtgere merte ho barnet. En and mulg klarng er, de tanker, e har merter, hvad de gør, når de har ondt, har ndvrknng på d merte, e oplever. Tanker mert værde katrofe, ekempel Smerterne går aldrg over! eller Jeg kan mpelth magte mne merter!, har ammhæng øgede merter. er d ng tydg klarng på, hvor bedrng af ygdm merterne følge ad. Og det er der et råde, hvor der er grobund meget mere knng. - Lholt JJ, Thatum M, Herln T. Pan experce n chldr wth jue dophc arthrt treed wth ant-tnf agt cpared to non-bolc tandard tremt. Pedr Rheumol Onlne J 2013;11:21. ( c/contt/11/1/21) - Leegaard A, Lholt JJ, Thatum M, Herln T. Decreaed Pan Threhold n Jue Idophc Arthrt: A Cro-ectonal Study. J Rheumol 2013;40: Lnk: vd++ggt/dagnoer/b%c3%b8rneggt lembladet+ledager/2010/5-2010/ er+++ur+krokodlle++dag De autommune er: Ggtramte Børn Forældreng (GBF) Danmark Porea Forng (DPF) Colt-Crohn Forng (CCF) Ggtng Morbu Bechterew (MB) Forng af Unge Ggt (FNUG) V tod amm på fælle tand blandt andet ggtdragt ggthandke; tl tor oplynng tl mange på folkemødet, da de kunne prøve lægge perler på plader MED handk på derefter åbne karamel amme handke. Pgerne fandt ret hurtgt ud af bruge mund. På dne måde kunne de prøve opleve, hvordan det kan leve ggt hverdag....tætte næte de 06 Medlemorterng nr. 147 Augut Årgang. Nr. 3 07

5 tl workhop. Her v oplye dne rettgheder bndele hjælpemdler pørgmål, deudder udvekle øvrge ældre. amt hke er, fnde,erfarnger få dg godt gang. En række LØRDAG DEN 21. SEPTEMBER 2013 KL HERLUFSHOLM LØRDAG DEN 21.IDRÆTSCENTER SEPTEMBER 2013 KL HERLUFSHOLM ALLÉ NÆSTVED HERLUFSHOLM IDRÆTSCENTER HERLUFSHOLM IDRÆTSCENTER HERLUFSHOLM ALLÉ NÆSTVED HERLUFSHOLM ALLÉ NÆSTVED Workhop mor & far M hygger dg amm de deltagere, v dn mor far Workhop mor & far Workhop mor &nvterer far tl workhop. Her v oplye dne rettgheder bndele hjælpemdler Tllæg Play Day SAHVA OGvedr. DANSK HANDICAP IDRÆTS-FORBUND INVITERER TIL Lørdag var der 90 mnutter hæblæde workhop tre grupper betåde af poltkere, mngdannere fagfolk fra Sundhedvæet overamt er, der fnde, få dg godt gang v. En række krft: rgtg vokne, Mhke "Ikke hygger dg amm rgtg de deltagere, nvterer dn mor far M hygger dg amm de deltagere, nvterer v dn mor far!" ekperter tl rådghed, der der rg tlle tl workhop. Her v oplye dne rettgheder bndele hjælpemdler amt hke der kronke fnde, få dg godt gang. En række blev er, paekperter foku påtl unge, rådghed, der der rg tlle ekperter rådghed, der tter ærlgt dtlbrte overgang fra der rg tlle Play Day er erfarnger dg, har øvrge et bevægehandcap, pørgmål, deud udvekle ældre. etl vokpt. pørgmål, deud udvekle erfarnger øvrge ældre. godt kan lde port - uanet drømmer blve elteudøver dag eller dnu har kme prøve udvalgte Playarbejdet Dayfundet er dn dg,, kan har et bevægehandcap, I ej. de Hv tre grupper blev der Play Day er: dg, har et bevægehandcap, ter få hjælp tl fnde et klubtlbud dt råde. Du er å meget godt kan lde port uanet drømmer blve elteudøver dag eller - Kmunkon øjhøjde godt kan lde port - uanet drømmer blve elteudøver dag eller elv har allerede kan t gerne prøve - velkm, Tværgåde rådgvnng ej. Hv dnu fundetdeltager dn, kme prøve udvalgte ej. Hv dnu har fundet dn, kan kme prøve udvalgte - and Sammhæng hjælp dagnotcerng eller baretlhave dag moton fællekab meget ter få fndeetjov klubtlbud dt råde. Du er å ter få hjælp tl fnde et klubtlbud dt råde. Du er å meget behandlng unge. velkm, elv allerede deltager t gerne prøve velkm, elv allerede deltager t gerne prøve and eller bare have jov dag moton fællekab and eller bare have jov Ptngerne blevopdret tl dag moton fællekab unge. opøgde, da der var flere delmere unge. Play Day Day LØRDAG DEN 21. SEPTEMBER 2013 KL. Play 9.00 Play Day SAHVA OG DANSK HANDICAP IDRÆTS-FORBUND INVITERER TIL SAHVA OG DANSK HANDICAP IDRÆTS-FORBUND INVITERER TIL tagere, der helt var klar over, hvem ngerne var. kal ke på nd d 9. eptember 2013.* Arrangemtet luttede kl 15 bragde olkn, kunne et tegn på det Når tlmelder dg på kal vælge hke af de9.4eptember ter; køretolbaketball, kal ke nd3 d 2013.* fremtdge (am)arbejde. kal ke på nd d 9. eptember 2013.* vømnng, letk bordtn, gerne prøve kræfter prorteret På vegne af GBF, Annette rækkefølge. V å kal vdtvangaa mulgt øge dne køretolbaketball, ønker. Du behøver Når tlmelder dg vælge hke3efterkme af de 4 ter; Når tlmelder dg kal vælge hke 3 af de 4 ter; køretolbaketball, lem afbordtn, DHIF deltage! Ob: Køretolbaketball kræver gode vømnng, letk gerne prøve kræfter prorteret vømnng, letk bordtn, gerne prøve kræfter prorteret funktoner begge rækkefølge. V åarme. vdt mulgt øge efterkme dne ønker. Du behøver rækkefølge. V å vdt mulgt øge efterkme dne ønker. Du behøver lem af DHIF deltage! Ob: Køretolbaketball kræver gode lem af DHIF deltage! Ob: Køretolbaketball kræver gode Har pørgmål arrangemtet kontakt: funktoner begge tl arme. funktoner begge arme. Dank Har Handcap pørgmålidræt-forbund tl arrangemtet kontakt: Har pørgmål tl arrangemtet kontakt: Anne-Dorte Ander Projektarbejder Dank Handcap Idræt-Forbund Dank Handcap Idræt-Forbund Anne-Dorte Ander Anne-Dorte Ander Mobl: Projektarbejder Projektarbejder Mal: Mobl: Mobl: Mal: Mal: Det er jovt dyrke moton n to ee mo rk dy t ov n j to er t mo De rk dy t ov j er t De * Du kal opmærk på, der på dag måke kan deltagele fra d lokale pree eller tv. V der bede alle krve under på blanket, hvor gver tlladele tl blve flmet eller fotraferet. 8 kal opmærk på, der på dag måke kan deltagele fra d lokale pree eller tv. * Du opmærk der på på dag måke kan deltagele frld lokaleflmet pree tv. * Du V kal der bede alle på, krve under blanket, hvor gver tlladele blve ellereller fotraferet. V der bede alle krve under på blanket, hvor gver tlladele tl blve flmet eller fotraferet. nr.147 Medlemorterng Augut Årgang. Nr. 3 9

6 K vær tl jov K portdag K vær vær tl tl jov jov unge portdag unge unge Herlufholm Herlufholm Idrætcter Idrætcter S S net net helt helt nyt nyt afholder afholder Sahva Sahva Dank Dank Handcap Handcap Idræt-Forbund Idræt-Forbund år år S pændde S pændde S net net net helt portdag helt portdag nyt nyt helt afholder afholder nyt afholder Sahva Sahva Sahva unge unge Dank Dank Dank bevægehandcap bevægehandcap Handcap Handcap Handcap Idræt-Forbund Idræt-Forbund alder alder 7 år tl år tl år pændde S år. Det net ker helt portdag de nyt mukke afholder gveler Sahva unge på Dank Herlufholm bevægehandcap Handcap Idrætcter, Idræt-Forbund alder Herlufholm år tl 18 pændde år. Det pændde ker portdag mukke portdag gveler unge på unge Herlufholm bevægehandcap Idrætcter, alder Herlufholm alder tl 18 7 tl 18 pændde år. Allé Det 233, ker 4700 portdag de Nætved. mukke gveler Lørdag d unge på 21. Herlufholm eptember bevægehandcap Idrætcter, 2013 kl alder Herlufholm 7 tl 18 år. Allé Det 233, år. ker Det 4700 ker de Nætved. mukke de mukke gveler Lørdag gveler d på 21. Herlufholm eptember på Herlufholm 2013 Idrætcter, kl Herlufholm Herlufholm Allé år. Det 233, ker 4700 de Nætved. mukke gveler Lørdag d på 21. Herlufholm eptember Idrætcter, 2013 kl Herlufholm Allé 233, Allé 233, Nætved. Nætved. Lørdag Lørdag d 21. d eptember 21. eptember kl kl Dag Allé 233, 4700 Nætved. fyldt Lørdag maer d af aktvteter, 21. eptember jov 2013 fællekab. kl Dag fyldt maer af aktvteter, jov fællekab. blver blver Dag blandt fyldt maer af aktvteter, jov fællekab. blver Dag blandt Dag andet andet aktvteter aktvteter fyldt fyldt køretolbaketball, køretolbaketball, maer maer af aktvteter, af aktvteter, vømnng, vømnng, jov jov letk fællekab. letk fællekab. bordtn, bordtn, blver blver blandt å Dag kan andet afprøve aktvteter fyldt hk køretolbaketball, portgr, maer af aktvteter, paer vømnng, jov dg bedt. fællekab. letk bordtn, blver blandt å blandt kan andet afprøve andet aktvteter hk aktvteter portgr, køretolbaketball, paer vømnng, dg vømnng, bedt. letk letk bordtn, bordtn, å blandt kan andet afprøve aktvteter hk køretolbaketball, portgr, paer vømnng, dg bedt. letk bordtn, å å kan afprøve kan afprøve hk hk portgr, portgr, paer paer dg bedt. dg bedt. Dag å kan å afprøve byde hk på portgr, pændde overrakele. paer dg bedt. Dag å byde på pændde overrakele. S S ført ført blver blver afløret afløret Dag på dag. å byde på pændde overrakele. S ført blver afløret Dag på dag. Dag å å byde byde på på pændde pændde overrakele. S S ført ført blver blver afløret afløret på Dag dag. å byde på pændde overrakele. S ført blver afløret på dag. på dag. på dag. dygtge dygtge talttrænere talttrænere fra fra DHIF DHIF ee unge unge nng nng Unge Unge leter front dygtge bandagter talttrænere fra Sahva fra DHIF tl gude e- dg gnem. unge nng Og hvem Unge ved, leter front dygtge bandagter dygtge talttrænere fra Sahva fra DHIF tl fra DHIF gude e- dg e- gnem. unge unge nng Og nng hvem Unge ved, Unge leter måke front dygtge få bandagter unk talttrænere fra Sahva fra DHIF møde tl gude e- fremadtormde dg gnem. unge nng Og hvem Unge ved, leter måke leter front front få bandagter unk bandagter fra Sahva fra Sahva møde tl gude tl fremadtormde gude dg gnem. dg gnem. Og hvem Og hvem ved, ved, måke porttjerner, leter front få bandagter unk kan nprere fra Sahva tælle møde tl gude dg fremadtormde dg dere gnem. vej tl Og de hvem Paralym- ved, måke porttjerner, måke få få unk kan unk nprere tælle møde møde dg de dere fremadtormde vej tl de Paralympke porttjerner, Lege Ro kan nprere kan nprere tælle tælle dg dg dere dere vej tl vej de tl Paralym- de Paralym- porttjerner, pke måke Lege Ro få unk kan nprere tælle møde dg de fremadtormde dere vej tl de Paralympke porttjerner, Lege Ro kan nprere tælle dg dere vej tl de Paralympke ældre Lege Ro er pke pke Lege Lege Ro Ro Dne Dne ældre er velkne. velkne. å å net net dem dem m m af af workhop workhop Dne ældre ældre er velkne. hjælpemdler å er net dem. m Søkde af workhop nurlgv Dne ældre ældre å er velkne. hjælpemdler på dag. å er net dem. m Søkde af work- er er Dne Dne ældre ældre er velkne. er hjælpemdler velkne. å er å net net dem. dem m Søkde m af af workhop nurlgv hop ældre å ældre velkne hjælpemdler på hjælpemdler dag. er.. Søkde Søkde er er er work- nurlgv hop ældre å velkne hjælpemdler på dag. er. Søkde er nurlgv nurlgv å å velkne velkne på dag. på dag. Glæd nurlgv dg tl å dag, velkne hvor på får dag. Glæd dg tl dag, hvor får maer maer af af møde møde Glæd unge, dg der tl gerne dag, gang hvor får maer dyrke af port. møde Glæd unge, Glæd dg der tl gerne dg tl dag, dag, gang hvor hvor får maer får dyrke maer af port. af møde møde Glæd unge, dg der tl gerne dag, gang hvor får maer dyrke af port. møde unge, unge, der gerne der gerne gang gang dyrke dyrke port. port. unge, der gerne frknnger gang frugt dyrke hele dag port. frknnger frugt hele dag købe købe frokot frokot Sportcafe frknnger eller elv brnge frugt hele madpakke. dag købe frokot Sportcafe frknnger eller frknnger elv brnge frugt frugt hele madpakke. dag hele dag købe købe frokot frokot Sportcafe frknnger eller elv brnge frugt hele madpakke. dag købe frokot Sportcafe eller elv eller brnge elv brnge madpakke. madpakke. Arrangemtet Sportcafe eller er GRATIS elv brnge madpakke. Arrangemtet er GRATIS på på dag dag få få uddelt uddelt Sahva Sahva porttake porttake Arrangemtet t-hrt, DHIF-nmonpakke er GRATIS på dag må få uddelt overrakeler. Sahva porttake Arrangemtet t-hrt, DHIF-nmonpakke er GRATIS er GRATIS på dag på dag må få uddelt overrakeler. få uddelt Sahva Sahva porttake porttake Arrangemtet t-hrt, DHIF-nmonpakke er GRATIS på dag må få uddelt overrakeler. Sahva porttake t-hrt, t-hrt, DHIF-nmonpakke må må overrakeler. t-hrt, DHIF-nmonpakke må overrakeler. V glæder o tl V glæder o tl e V glæder o tl e e dg dg dg Maer af aktvteter, jov Maer Maer af jov fællekab af aktvteter, jov fællekab Prram Prram Prram Ankt Ankt Ankt Ankt Velkt Ankt Velkt Ankt Velkt Velkt Idræt mol Velkt Idræt Velkt mol Idræt Idræt mol mol Idræt Idræt mol mol Idræt Idræt Frokot mol mol Idræt Frokot Idræt mol mol Frokot Frokot Idrætmol Frokot Idrætmol Frokot Idrætmol Idrætmol Overrakele aflutnng Idrætmol Overrakele Idrætmol 3 aflutnng Overrakele Forældre workhop aflutnng aflutnng Overrakele Forældre Overrakele workhop aflutnng aflutnng Forældre Forældre workhop workhop Forældre Forældre workhop workhop Idræt mol 1, varere mellem køretolbaketball, vømnng, letk bordtn. Mere dette på dag. Idræt mol 1, 2 3 varere mellem køretolbaketball, vømnng, letk bordtn. Mere dette på dag. Idræt mol 1, 2 3 varere mellem køretolbaketball, vømnng, letk bordtn. Mere dette på dag. Idræt mol Idræt 1, mol 1, 2 varere 3 varere mellem mellem køretolbaketball, vømnng, vømnng, letk letk bordtn. bordtn. Mere Mere dette på dette dag. på dag. Idræt mol 1, 2 3 varere mellem køretolbaketball, vømnng, letk bordtn. Mere dette på dag. 10 Medlemorterng nr. 147 Augut Årgang. Nr. 3 11

7 Workhop mor & far Workhop mor & far M hygger dg amm de deltagere, nvterer v dn mor far tl workhop. Her v oplye dne rettgheder bndele hjælpemdler amt hke er, der fnde, få dg godt gang. En række ekperter rådghed, de der der nvterer rg tlle M hygger dgtlamm deltagere, v dn mor far pørgmål, deud udvekle erfarnger øvrge ældre. tl workhop. Her v oplye dne rettgheder bndele hjælpemdler M hygger dg amm de deltagere, nvterer v dn mor far amt hke er, der fnde, rettgheder få dg godt gang. En række tl workhop. Her v oplye dne bndele hjælpemdler Play Day er dg, har et bevægehandcap, ekperter tl rådghed, der rg tlle amt hkeer, der fnde, få der dg godt gang. Enrække godt kan lde port uanet drømmer blve elteudøver dag eller pørgmål, deud udvekle øvrgerg ældre. ekperter tl rådghed, erfarnger der der tlle ej. Hv dnu har fundet dn, kan kme prøve udvalgte pørgmål, deud udvekle erfarnger øvrge ældre. ter få hjælp tl fnde et dg, klubtlbud dtetråde. Du er åmeget Play Day er har bevægehandcap, velkm, elv allerede deltager t gerne prøve godt kan lde port uanet drømmer blve elteudøver dag eller Play Day er dg, har et bevægehandcap, and eller bare have jov dag moton fællekab ej. Hv dnu har fundet dn, kan kme prøve udvalgte godt kan lde port - uanet drømmer blve elteudøver dag eller unge. ter dnu få hjælp fnde klubtlbud dtråde. å meget ej. Hv tl har fundetetdn, kan kme Du er prøve udvalgte velkm, elv allerede deltager t gerne prøve ter få hjælp tl fnde et klubtlbud dt råde. Du er å meget and eller bare have jov dag moton fællekab velkm, elv allerede deltager t gerne prøve unge. and eller bare have jov dag moton fællekab Når tlmelder dg kal vælge hke 3 af de 4 ter; køretolbaketball, vømnng, letk på bordtn, nd gerne eptember prøve kræfter prorteret kal ke d * unge. kal ke på nd d 9. eptember 2013.* rækkefølge. V å vdt mulgt øge efterkme dne ønker. Du behøver kal ke på nd d 9. eptember 2013.* lem DHIF deltage! Køretolbaketball kræver gode Når tlmelder dgafkal vælge hke 3Ob: af de 4 ter; køretolbaketball, funktoner letk begge arme. vømnng, bordtn, gerne prøve kræfter prorteret Når tlmelder dg kal vælge hke 3 af de 4 ter; køretolbaketball, rækkefølge. V å vdt mulgt øge efterkme dne ønker. Du behøver vømnng, letk bordtn, gerne prøve kræfter prorteret Har pørgmål tl arrangemtet kontakt: lem af DHIF deltage! Ob: Køretolbaketball kræver gode rækkefølge. V å vdt mulgt øge efterkme dne ønker. Du behøver funktoner begge arme. lem af DHIF deltage! Ob: Køretolbaketball kræver gode Dank Handcap Idræt-Forbund funktoner begge arme. Anne-Dorte Ander Har pørgmål tl arrangemtet kontakt: Projektarbejder Har pørgmål tl arrangemtet kontakt: Dank Handcap Idræt-Forbund Mobl: 2134 Ander 4424 Anne-Dorte Dank Handcap Idræt-Forbund Mal: Projektarbejder Anne-Dorte Ander Projektarbejder Mobl: Mal: Mobl: Mal: * Du kal opmærk på, der på dag måke kan deltagele fra d lokale pree eller tv. V der bede alle krve under på blanket, hvor gver tlladele tl blve flmet eller fotraferet. * Du kal opmærk på, der på dag måke kan deltagele fra d lokale pree eller tv. V der bede alle krve under på blanket, hvor gver tlladele tl blve flmet eller fotraferet. * Du kal opmærk på, der på dag måke kan deltagele fra d lokale pree eller tv. Play INVITERER Day TIL SAHVA OG DANSK HANDICAP IDRÆTS-FORBUND Teaged n e k e e w Play Day SAHVA OG DANSK HANDICAP IDRÆTS-FORBUND INVITERER TIL LØRDAG DEN 21. SEPTEMBER 2013 KL FNUG INVITERER TIL Play Day HERLUFSHOLM IDRÆTSCENTER LØRDAG DEN 21.ALLÉ SEPTEMBER KL HERLUFSHOLM NÆSTVED LØRDAG DEN 21. SEPTEMBER 2013 KL HERLUFSHOLM IDRÆTSCENTER HERLUFSHOLM ALLÉ NÆSTVED IDRÆTSCENTER HERLUFSHOLM ALLÉ NÆSTVED K alt der er dg tl d fantatke Teage-Weekd, hv har ggt er mellem år. Teage-Weekd blver afholdt d november æt der kryd kalder allerede nu - er her nvteret. Teage-Weekd blver g år afholdt på Hotel Kryb--ly ved Frederca. Her møde unge amme tuon, der jov teambuldng faglge oplæg fra ekperter. I løbet af weekd der blve afholdt kellge lag pændde, jove hyggelge aktvteter. er rg kabe nye vkaber, kme hjem ny vd eller npron. D røde tråd gnem weekd er "d gode lvtl", m mere v afløre nu. Planlægnnggrupp tår g klar tl kabe uper fed weekd - prram kmer på FNUG' hjemmede tættere på tlmeldng. Mvh. FNUG K, v æto r n mo e rk dy t ov j Det er! rke moton Det er jovt dy Det er jovt dyrke moton V der bede alle krve under på blanket, hvor gver tlladele tl blve flmet eller fotraferet Medlemorterng nr. 139 Augut Årgang. Nr. 3 13

8 Stemnngblleder fra ntroktonkuret maj hvor der var godt humør blandt kuruholdere, epaere amt alle vore ggtramte økde..! 14 Medlemorterng nr. 147 Augut Årgang. Nr. 3 15

9 Invton tl Introktonkuru - nye famler GBF fra fredag d 8. nov. tl øndag d 10. nov på Hotel Cwell, Koldng Ggtramte Børn Forældreng afholder november måned et ntroktonkuru prmært der famler, hvor barnet har fået dagno eleddeggt nd de ete par år. Kuret er ældre, barnet der har fået ggt meget gerne økde uanet alder. Kuret holde fra fredag d 8. nov. ndkvarterng fra kl Aflutnng øndag d 10. nov. kl. ca Kuruprrammet de vokne vekle mellem oplæg, deb, edrag gruppearbejde. For e dere økde der pændde aktvteter arrangeret af ng erfarne epaere der er et tlbud amtalegrupper ggt dere økde ved GBF pykol Charlotte J. Da kuret er handcaprettet er der få udgfterne dækket efter 41 ervcelov. er få dækket deltagergebyr tranport ved rette kontakt tl n agbehandler kmun øge gnem ovtåde paragraf. Ønker vde mere kuret, har yderlgere pørgmål eller ønker tlmelde dn famle, å rng tl ekretaret eller tlmeld jer elektronk på - e under tlmeldnger. Kuret afholde på Hotel Cwell Koldng Skovbrynet Koldng Prer Vokne kr ,- Børn mellem 0-12 år kr ,- K, vær mød Varmtvandtrænng Svømmeted Tdpunkt Kontaktperon Fyoterapeut Skodborg Sanorum Mandag GBF ekretaret Skodborg Fyoterap R Høyer Købhavn Ondag Fyoterap Nordvet Lon Kolleget Charlotte Korhøj Dortheavej 59, 1. tv, 2400 Kbh / Marelborgcteret Ondag Mette Sedler P.P. Ørumgade Fyoterap Århu C Åboulevard 70, Århu Sygehu Vdyel Tordag GBF ekretaret Fyoterapeuterne Hjørrng Skagvej 147, 9800 Hjørrng, Fyn Bullerup Ondag Chrtan Skjødt Svømmebad Alle Fyoterap & Sportklnk Lnde Allé 23, 5230 Ode Lndehøj Fredag Lnette J Langmarkvej Akeholm 34, Hor 8700 Hor Fyoterap Mandag Fyoterapeut Le Agergaard Hor Sundhedhu ondag Fyoterap Grønlandvej 1, 2. al eftermddag Hor Sundhedhu 8700 Hor Grønlandvej 1, 2. al, 8700 Hor, Varde fyoterap Ondag Lnda Nel Varde Fyotrap Vetre Landevej Vnkelvej 23 & trænngcter 6800 Varde 6800 varde Vetre Landevej 67, 6800 Varde Lyholmbadet trdage Hed Wnberg, Roklde kl Rønbjerg ondage Mare Hrk Løgtør Fyoterap Ferecter kl Medlemorterng nr. 147 Augut Årgang. Nr. 3 17

10 Betyrel Kontaktfamler Formand Ib Trabjerg Peder Valdemarvej Hernng Tlf.: Kaerer Pernlle Brandtrup Rytterkær Smørum Betyrelelem Male Høj-Noe Plkærvej 15, Vrdted 7800 Skve Nætmand Jeper Mort Krkevænget Tranbjerg Tlf: Sekretær Banca Rngby Frhedlyt Allé Hvdovre 1. uppleant Eb Træholt Veter Søvej Nbe Nordjylland Anettte & Mchael Bdx Sør Droelvej Hadund Telefon: MdtJylland, Vet Tanja & Cart Jørg Øtergade 4a 7860 Spøttrup Telefon: Tanja Telefon: Cart SydDanmark, trekantrådet Mette & Bran Schmdt Kobbelgårdvej Frederca Telefon: 7592 SydDanmark, Sønderjylland Cnd & Arne Peter Lundegårdtoft 10, 6780 Skærbæk Telefon: MdtJylland, Øt Janne Engell Holm & Ole Nel Øter Alle Grå Telefon: Lotte & Mchael Ryevad tjernepark 35, Søft 8382 Hnnerup Telefon: SydDanmark, Fyn Jann Okborg Neergaard Jamnvænget Ebberup Telefon: Sjælland, Øt Sjælland, Vet Gtte & Fnn Terp Slåhav 7, 4330 Hvalø Telefon: Fnn Telefon: Gtte Hovedtad, Købhavn Sanne & Nkolaj Warmng Sandbakk Solrød Telefon: De famler har elv ggt gerne kontakte, hv /I har brug n nakke, eller har pørgmål. Af praktke hyn er famlerne opdelt efter krede, m /I er velkne tl kontakte dem /I har lyt tl. Betyrelelem Hrette Han Meltoftevej Nakkov 2. uppleant Krt Krtan Øter Allé Hjørrng Nyttge adreer Betyrelelem Annette Vangaa Lærkevang Ebjerg Sekretarleder Helle Lund Ramu Skrænt Storvorde Tlf.: FNUG - Forng af unge ggt (12-35 årge) Gtoftegade Gtofte Tlf Telefontd mandage kl Ggtng Gtoftegade Gtofte Tlf Fax Rådgvnng Ggtng profeonelle rådgvnng. Her træffe ocalrådgver Le Bülow. Krt har ærlgt kdkab tl famler ggt. Mandag-tordag kl Fredag kl Tlf Medlemorterng nr. 147 Augut Årgang. Nr. 3 19

11 Kontaktorgan Ggtramte Børn Forældreng tl udveklng af erfarnger tl gdg moralk tøtte INDLÆG MODTAGES MEGET GERNE Ggtramte Børn Forældreng Skrænt Storvorde Tlf emal:

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

- Brugermanual. Indholdsfortegnelse: Sådan opretter du dig som bruger. Side 1. Sådan logger du dig ind i systemet. Side 2

- Brugermanual. Indholdsfortegnelse: Sådan opretter du dig som bruger. Side 1. Sådan logger du dig ind i systemet. Side 2 PRO Ser v esy t em nøgl ent leffekt vpl anl ægn ng PSS kr erd g bedr e o ver bl ko verd ne er v e -o g vedl geho l del eo pgaver Kanbr uge ndenf orbl. a. : Ej endom er v e Vedl gehol del eafv r k omheder

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

GBFbladet Medlemsorientering nr. 156

GBFbladet Medlemsorientering nr. 156 GBFbladet Medlemorientering nr. 156 40. Årgang. Nr. 4 November 2015 ISSN 1903-0347 Gigtramte Børn Forældreforening www.gbf.dk Indholdfortegnele Formanden ord...eller rettere November 2015 Dette nummer

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn skrdt-for-skrdt gude tl den nye Onlne Rapport (OLR) Vgtg nformaton tl alle krker og organsatoner Ikke flere paprlster Sangrapporten går nu onlne

Læs mere

Reformering af netværk 1

Reformering af netværk 1 Reformerng af netværk 1 Ph.d. tuderende, Nnette Plegaard Økonomk Inttut, København Unvertet Nnette.Plegaard@econ.ku.dk Indlednng I det enete årt er der Danmark, om det mete af Veteuropa, ket en reformerng

Læs mere

Virksomhedsmappen WANEK & MYRNER. Nyt! 42 jobcentres foretrukne præsentationsredskab. Kvalitetsmapper. 44 opdaterede faktaark

Virksomhedsmappen WANEK & MYRNER. Nyt! 42 jobcentres foretrukne præsentationsredskab. Kvalitetsmapper. 44 opdaterede faktaark Kvaltetsmapper 44 opdaterede faktaark Skema tl vrkshedsbesøg Nyt! Nem webvsnng og opdaterng af faktaark Vrkshedsmappen Nem og effektv præsentaton af jobcentrets tlbud tl vrksheder 42 jobcentres foretrukne

Læs mere

Samtaleark. Del 1: Elevens sprog. Spørgsmål til eleven. Noter og observationer under samtalen. Angiv elevens stærkeste sprog:

Samtaleark. Del 1: Elevens sprog. Spørgsmål til eleven. Noter og observationer under samtalen. Angiv elevens stærkeste sprog: Samtaleark Del 1: Eleven prog Formål: At give kolen viden om, hvilke prog eleven har brugt og bruger med henblik på at anvende eleven prog om en reource i videre læringammenhænge. Gode råd til dig, der

Læs mere

%,* Kommende aktiviteter: Lgrd.ag den 19. august kl. 17.00 Frikadellekonkurrencepi Himmelbjerggrunden.

%,* Kommende aktiviteter: Lgrd.ag den 19. august kl. 17.00 Frikadellekonkurrencepi Himmelbjerggrunden. :flff!*.@*tu 1}',,t %,* -l;;lw'- Kommende aktvteter: Lgrd.ag den 19. augut kl. 17.00 Frkadellekonkurrencep Hmmelbjerggrunden. Fredag den 15. eptember kl. 18.30 Jazzog pnng ndelukket. Huk tlmeldng!. SMK

Læs mere

Afdækning af nyankomne elevers sprog og erfaringer

Afdækning af nyankomne elevers sprog og erfaringer Hele vejen rundt om eleven prog og reourcer afdækning af nyankomne og øvrige toprogede elever kompetencer til brug i underviningen Afdækning af prog og erfaringer TRIN Afdækning af nyankomne elever prog

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Kresten Bundgaard, Maranne Dderksen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende: Ingen Dagsorden for mødet

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog Velkommen som medarbejder SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 Det bedst mulge ansættelsesforløb SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Bent & Elsabeth

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod Lars Provstgaard,

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser Najoqqutarsat / Klder: Henrk Rndom Rusmdlernes Bolog, udgvet af Sundhedsstyrelsen 2000. www.netstof.dk www.stofnfo.sst.dk www.sundhedsstyrelsen.dk www.sundhed.dk www.peqqk.gl Denne brochure gver dg oplysnnger

Læs mere

Dagsorden: Iver Poulsen (på valg) Christian Holm Nielsen Maybritt Pugflod Bodil Schmidt Lars Provstgaard Bjarne Vogt (på valg) Viggo Kofod (på valg)

Dagsorden: Iver Poulsen (på valg) Christian Holm Nielsen Maybritt Pugflod Bodil Schmidt Lars Provstgaard Bjarne Vogt (på valg) Viggo Kofod (på valg) afholdes en Fælles Generalforsamlng sammen med HGU, Dagl Brugsen, Dn Egen Forenng og Dagsorden: 1. Valg af drgent 2. Valg af stemmetællere 3. Formandens beretnng og fremlæggelse af vsoner for fremtden

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh Mary Rays Mary Rays Mary Ray Andrea McHugh Træn lydghed, aglty og trcks med klkkertrænng Ateler An Hachette Lvre UK Company Frst publshed n Great Brtan n 2009 by Hamlyn, a dvson of Octopus Publshng Group

Læs mere

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter Marco Gol, Ph.D, & Shahamak Rezae Den Socale Højskole København & Rosklde Unverstetscenter Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 1: tdernes morgen Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 2 : Den ratonelle ndvandrer

Læs mere

NÅR STJERNER TALER giver det tryghed på ensomhedens himmel

NÅR STJERNER TALER giver det tryghed på ensomhedens himmel sorer, februar, marts 2016 Oplysnng om dems rørde Prrammet året 2016 er kke p ads dnu. V dems- psyk r spec a ster p an ægger afho de 3-4 op ysn ngs- debaftner øbet af året. Emnerne v være op ysn ng om

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri)

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri) for Myndghed (Handcap og Socalpsykatr) Baggrund Økonomudvalget besluttede den 17. maj 2010, at der bl.a. på Myndghedsområdet for Handcap og Socalpsykatr skal udarbejdes en handleplan som følge den konstaterede

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere

April, maj, juni 2016. der kan gøres bedre. I november 2015 afho dte den seneste netværksgruppe afs utn ng og eva uer ng.

April, maj, juni 2016. der kan gøres bedre. I november 2015 afho dte den seneste netværksgruppe afs utn ng og eva uer ng. sorer, maj, jun 2016 Fokus ebyggelse af hed blandt ældre Netværksgrupper ker kemænd. De s dste 3 år har ker kemænd været sam et netværksgrupper et øb á 7 efterm ddagsmøder ét af kommunes æ drectre. De

Læs mere

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte ½ års evaluerng projekt Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte Der forelgger her en evaluerng beskrvelse projektstllngen Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte efter et halvt års vrke. Tl forskel fra 3 måneders evaluerngen

Læs mere

Når klimakteriet tager magten Fokus

Når klimakteriet tager magten Fokus Når klmakteret tager magten Fokus For Bente Skytthe var det en lang og opsldende proces at komme gennem klmakteret, der blandt andet bød på hjertebanken, hedeture og voldsomme blødnnger. Overgangsalder

Læs mere

Sikker og effektiv håndtering af kontanter i detailhandlen

Sikker og effektiv håndtering af kontanter i detailhandlen effektv af detalhandlen Nu kan du sætte dagens banken, uden at forlade forretnngen. Reducerer omkostnnger Sparer td Kontrol af er en enkel effektv kontants, der sparer dg for td omkostnnger. Manuel optællng

Læs mere

ARBEJDSPORTFOLIO. 1. hovedforløb. mia phillippa fabricius

ARBEJDSPORTFOLIO. 1. hovedforløb. mia phillippa fabricius ARBEJDSPORTFOLIO 1. hovedforløb mia phillippa fabriciu Out of Office ikoner, november 2014 Idékiter Det færdige reultat af ikonerne Out of Office ikoner, november 2014 I mit praktikophold ho MediaXpre

Læs mere

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Underøgele af forældre brugerhed med dagilbud i kommun Apr. 2012 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) De er valgfri for kommun, om de pørgmål, der

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Trsdag den 10. januar 2012 kl. 19.00 Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende

Læs mere

Grafisk Design give-aways 2

Grafisk Design give-aways 2 Grfk Degn k f r G Degn y w e v g 2 Grfk Degn ntore 3 Grfk Degn outdoor 4 k f r G Degn onlne 5 Grfk Degn Redegørele Opgven Jeg kulle mmen med en f vore AD'ere - Rmu, lve et oplæg tl Skorngen hvor v vlgte

Læs mere

program 2014/15 ISHØJ UNGDOMSSKOLE Kolofon: Ishøj Kommune www.isung.dk Alt kan ske

program 2014/15 ISHØJ UNGDOMSSKOLE Kolofon: Ishøj Kommune www.isung.dk Alt kan ske ISHØJ UNGDOMSSKOLE program 2014/15 Alt kan ske www.sung.dk Kolofon: Redakton: Gunnar Thuln, Rasmus Blchfeldt, Kenneth Strøm. Tekster: Ida Wonsld, Gunnar Thuln, Rasmus Blchfeldt, Kenneth Strøm. Foto: Thomas

Læs mere

Hjemmeopgave 1 Makroøkonomi, 1. årsprøve, foråret 2005 Vejledende besvarelse

Hjemmeopgave 1 Makroøkonomi, 1. årsprøve, foråret 2005 Vejledende besvarelse Hjemmeopgave Makroøkonomi,. årprøve, foråret 2005 Vejledende bevarele Opgave. Korrekt. Arbejdtyrken er en beholdning- (tock) variabel, idet man på et givet tidpunkt (fx. jan) kan tælle, hvor mange der

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod, Lars Provstgaard,

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíii"n. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx.

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíiin. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx. FOTKEEVENTYRETS KENDETEGN Når du læser et folkeeventyr, er der nogle kendetegn sonì dubør være ekstra opmærksom på. Der er nogle helt faste mønstre og handlnger, som gør, at du kan genkende et folkeeventyr.

Læs mere

PlanEnergi NORDJYLLAND - Jyllandsgade 1-9520 Skorping - tlf 96 820400 - fax 98 392498

PlanEnergi NORDJYLLAND - Jyllandsgade 1-9520 Skorping - tlf 96 820400 - fax 98 392498 05/05/99 :0 PLPNENERGI 950 KØRPING + 8659 NR.054 0 PlanEnerg NRDJYLLAND - Jyllandgade - 950 png - tlf 96 80400 - fax 98 9498 Telefax, nr.: Dat: Fra: Att.: Fra: Vedr.: 05-05-99 Per Alex ørenen TELEFAX TELEFAX,

Læs mere

Integrationspolitikkens Handleplan 2013 - bruttokatalog

Integrationspolitikkens Handleplan 2013 - bruttokatalog Integratonspoltkkens Handleplan bruttokatalog Læsevejlednng: Første del er en skematsk oversgt. Nye ndsatser er markeret med en stjerne og fndes beskrevet mere udførlgt den sdste del af kataloget. Grøn

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af forandringsteori

Vejledning til udarbejdelse af forandringsteori Afdelngen for erhvervsrettet voksen Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mal uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejlednng tl udarbejdelse forandrngsteor 1. Udarbejdelse

Læs mere

De nuvrende jeblikke. Om interviewet. et interview med Daniel Stern.

De nuvrende jeblikke. Om interviewet. et interview med Daniel Stern. nuvr jeblkke Ba fa tlvrels adgang tl bestemt psykotap td: udfold `nuvr sg mellem jeblkke', td nu. hovemn Tapeut ntvew Danel Stn. Ire Cand.psych., Chrstans Psykol Nyt adjunkt februar 2005 Danmarks (2005,

Læs mere

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej Trafkgruppen Agenda 1. Vurderng af forsøg Luknng af Sandmosevej 2. Vurderng af foreslået forsøg Luknng af Sandmosevej og Brunbakkevej 3. Forslag tl forbedret fremkommelghed for hele Aarhus Syd 4. Kortsgtet

Læs mere

PPSS. DiSC RolleProfil 29.10.2009. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. +45 46 32 12 40

PPSS. DiSC RolleProfil 29.10.2009. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. +45 46 32 12 40 PP RolleProfl RolleProfl tllng: Regnskabschef Afdelng: rft Vrksomhed: Navnløs A/ Evalueret af: Bogholdergruppen 9.0.009 enne rapport er udleveret af: IOVER A/ Telegade K - 0 Taastrup Tlf. + 0 Person Profl

Læs mere

I IEL D, 1tr 34 : - /74. Foto: Mikkel H.A. I stj

I IEL D, 1tr 34 : - /74. Foto: Mikkel H.A. I stj I IEL D, & A /74 : - : 1tr 34 1. I stj Foto: Mkkel H.A. d ek andsdelsholdenes fo mål: Landsdelsholdene har tl formål at samle gymnaster og nstruktører fra desforenngens lokalforennger: for at nsprere og

Læs mere

Samarbejdsaftale 15-02 -2013. Sagsnr. 2010-160601. Dokumentnr. 2013-125092. 1. Parterne

Samarbejdsaftale 15-02 -2013. Sagsnr. 2010-160601. Dokumentnr. 2013-125092. 1. Parterne KØBENHAVNS KOMMUNE Ten- og Mljøforvaltnngen Center for Mljø Samarbejdsaftale mellem aftagerommunerne tl Hovedstadsområdets Forsynngsselsab (HOFOR A/S) om fælles tlsyn med vandværer tlnyttet HOFOR Vand

Læs mere

Boykot. set indefra 2006. Her finder du nogle fakta om boykotten i Mellemøsten.

Boykot. set indefra 2006. Her finder du nogle fakta om boykotten i Mellemøsten. Boykot set ndefra 2006 Her fnder du nle fakta om boykotten Mellemøsten. Du kan bl.a. se, hvordan den startede, hvordan den udvklede sg den første td. Præsentatonen bygger på forskellge præsentatoner, som

Læs mere

GBFbladet Medlemsorientering nr. 143

GBFbladet Medlemsorientering nr. 143 GBFbladet Medlemsorientering nr. 143 37. Årgang. Nr. 3 september 2012 ISSN 1903-0347 Gigtramte Børns Forældreforening Indholdsfortegnelse Dette nummer er redigeret af redaktionsudvalget. Indlæg fra medlemmerne

Læs mere

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S Organsatonsmanual Organsatonen bag SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 En robust organsaton SIKA Rengørng blev grundlagt 2001 af Bent Hansen, som enkeltmandsvrksomhed.

Læs mere

2. Denne samarbejdsaftale erstatter den mellem parterne tidligere indgåede samarbejdsaftale af. 15. 2. 2013.

2. Denne samarbejdsaftale erstatter den mellem parterne tidligere indgåede samarbejdsaftale af. 15. 2. 2013. Fejl! Uendt betegnelse for doumentegensab.københavns KOMMUNE Fejl! Uendt betegnelse for doumentegensab.ten- og Mljøforvaltnngen Fejl! Uendt betegnelse for doumentegensab.center for Mljø Samarbejdsaftale

Læs mere

OPI virksomhedsinvolvering:

OPI virksomhedsinvolvering: 18. jun 2012 OPI vrksomhedsnvolverng: Erfarnger fra OPI-Lab demonstratonsprojekt 1 1 Det Intellgente Hosptalsbaderum Peter Bamberg Jensen, OPI projektleder Syddansk Sundhedsnnovaton Regon Syddanmark Peter.Bamberg.Jensen@regonsyddanmark.dk

Læs mere

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S Mljøpoltk Offcel poltk for håndterng af globalt mljø og arbejdsmljø SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Rchard Petersen, Elsabeth Hansen og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktsk

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

Byens Arena. gladsaxe.dk

Byens Arena. gladsaxe.dk Bys Ara gladsaxe.dk Indhold Intro sde 1 Bys Ara Høje Gladsaxe - et mødested bevægelse sde 2 Området bymæssge kontekst sde 4 Idé arktektonsk koncept sde 6 Stuatonsplan sde 8 Araer sde 10 Udvalgte araer

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG Sundhed- og Omorgforvaltningen - Brugerunderøgele 2014: Plejebolig 1 Brugerunderøgele 2014 Plejebolig Brugerunderøgelen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling for Data

Læs mere

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Kan du løse Soduko? Sæt tallene fra 1-9 ind vandret og lodret. Svært? spørg din far og mor eller din pædagog Kære forældre Vedr. pasning

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

DANSK SNAPS DESTILLERIET BRAUNSTEIN

DANSK SNAPS DESTILLERIET BRAUNSTEIN DANSK SNAPS DESTILLERIET BRAUNSTEIN STORE SMAGSOPLEVELSER FRA BRAUNSTEIN FARFARS SNAPSETRADITION Som børn brugte de to brødre hvert år en pæn del af ommerferien på at hjælpe dere farfar med at amle pore

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG LANGGADEHUS

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG LANGGADEHUS BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG LANGGADEHUS Sundhed- og Omorgforvaltningen Brugerunderøgele : Plejebolig 1 Brugerunderøgele Plejebolig Brugerunderøgelen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling for Data

Læs mere

51. ÅRGANG NR. 1 DEC. 2014 JAN. - FEB. 2015

51. ÅRGANG NR. 1 DEC. 2014 JAN. - FEB. 2015 51. ÅRGANG NR. 1 DEC. 2014 JAN. - FEB. 2015 Indhold: Side 03 Nyt fra gruppen Side 04 Vølsungerne, Junior Side 05 Vølsungerne, Junior Side 06 Troppen Side 07 Troppen ILDBORET: Udkommer fast 4 gange årligt:

Læs mere

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG 6 Kære Siggi Nu nærmer tiden sig til at vi skal skifte formand, derfor vil jeg gerne på holdets vejne sige rigtig mange tak for de 20 år der er gået med dig

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

Etablering af GF erfagruppe Møde den 13. april 2011

Etablering af GF erfagruppe Møde den 13. april 2011 Etablering af GF erfagruppe Møde den 13. april 2011 Erfaringer og udfordringer Kreds Nordjylland: Svært at TR og AMiR ikke kommer på GF. I 2009 havde vi engageret en korleder. Tidligere var det KB medlemmer,

Læs mere

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene!

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! November 2014 De grønne pigespejdere Region Kattegat NYHEDSBREV Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! Nyborg Strand Kursus 2014 Årets

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed Bevllngsområde 30.32 Øvrg folkeskolevrksomhed Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrvelse opgaver nden for øvrg folkeskolevrksomhed Området omfatter aktvteter tlknytnng tl den almndelge folkeskoledrft

Læs mere

Rehabilitering og Palliation ved kræft

Rehabilitering og Palliation ved kræft Rehabilitering og Palliation ved kræft Implementeringplan for forløbprogram for rehabilitering og palliation i forbindele med kræft. For hopitaler, kommuner og almen praki i Region Hovedtaden Godkendt

Læs mere

Forbind din opvaskemaskine med fremtiden.

Forbind din opvaskemaskine med fremtiden. Forbnd dn opvaskemaskne med fremtden. Home onnect. En app tl det hele. Home onnect er den første app, som vasker og tørrer, skyller, bager, brygger kaffe og kgger køleskabet for dg. Forskellge husholdnngsapparater,

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt)

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Preben og jeg deltog i år i turen rundt om Mors, også kaldet Limfjords Challenge. Det er en tursejlads i tre etaper, ca. 110 km lang. Det var en rigtig

Læs mere

året at bruge sammen agt en e uges t d på at sam e og red gere de forske ge tekster, der kommer fra akt v tetsmedarbejderne.

året at bruge sammen agt en e uges t d på at sam e og red gere de forske ge tekster, der kommer fra akt v tetsmedarbejderne. Ta ud, november, december 2015 Dn mng om plejeservce hjemmehjælp tæller! Er du beboer p ejecter e er modtager af hjemmehjæ p? Så kan du hjæ pe os b ve bedre t hjæ pe d g. Mar e er konsu t ska hjæ pe Kommune

Læs mere

Kapillar, konveksionsbølger, vorticitet og cirkulation i akvariet

Kapillar, konveksionsbølger, vorticitet og cirkulation i akvariet Kapillar, konveksionsbølg, vorticit cirkulion i akvari Skrev Jørn Ullits Lørdag, 25. juni 2011 23:00 - Sest op Torsdag, 27. februar 2014 22:20 Nle ting, egår i akvari konstant, n går tænk ov i daglige...

Læs mere

Socialdemokraterne i Ishøj

Socialdemokraterne i Ishøj Bladredaktonen: Bladredakton: ansvarshavende e-mal: 2xbjre@shoejby.dk Tlf. 32 84 56 65 ansvarshavende e-mal: 2xbjre@shoejby.dk Tlf.: 32 84 56 65 Ole Bjørstorp e-mal: obj@shoj.dk Tlf.: 43 99 68 44 Ole Bjørstorp

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

UGEBREV nr. 54 uge 48

UGEBREV nr. 54 uge 48 UGEBREV nr. 54 uge 48 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Julefest Husk, det er på lørdag den 6. december, at vi har vores årlige julefest. Dagen er en skoledag, dvs. at der er mødepligt som til alle

Læs mere

SåDAn GØR VI KLASSELEDELSE. Hvad skal eleverne lære?

SåDAn GØR VI KLASSELEDELSE. Hvad skal eleverne lære? SåDAn GØR VI Februar 2014 KLASSELEDELSE Hvad skal eleverne lære? Fagudvalgene har fået en central rolle Sofendalskolens arbejde med klasseledelse og struktur relaton tl folkeskolereformen. Klasserumsledelse

Læs mere

November 2009 41. årgang. Månedens program. Shelterbyggeri Side 1 Korpslejr info Side 2 Husk at se Knivetillægget!!

November 2009 41. årgang. Månedens program. Shelterbyggeri Side 1 Korpslejr info Side 2 Husk at se Knivetillægget!! Du er altid velkommen til at tage en ven med til mødet! November 2009 41. årgang Månedens program Shelterbyggeri Side 1 Korpslejr info Side 2 Husk at se Knivetillægget!! Gruppelederne: Lederne i gruppen

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Synopsis for handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS)

Synopsis for handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) Handlngsplanens aktvteter struktureres ndenfor strategens temaer: Regon er et attraktvt sted at bo, arbejde og drve vrksomhed De rette kompetencer styrker væksten Innovaton og store anlægsnvesternger skaber

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er ndkaldt tl konsttuerngsmøde og tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt,

Læs mere

Bowlingturnering 2015/ 2016

Bowlingturnering 2015/ 2016 Læs de under slagseddel anførte oplysnnger tak & spllernummer skal jo angves, og navn & spllernummer skal gerne passe tl samme bowlngspller, så jeg kke skal tl at gætte hvem der har spllet hvlket resultat

Læs mere

Syddanmark. Nr. 41. December 2013 Årg. 12. Ny sæson 14/15 for udlejning af kredsens sommerhuse. Bork Havn: 50-51-52 2-3-4-5-6-7-8-9

Syddanmark. Nr. 41. December 2013 Årg. 12. Ny sæson 14/15 for udlejning af kredsens sommerhuse. Bork Havn: 50-51-52 2-3-4-5-6-7-8-9 B BLIK L I K OG R RØR Ø R OVERBLIK OVERBLIK Medlemsblad Blk Rør Sydjylland-Fyn, d dækk Blk Rørs afdelng Syddanmark Medlemsblad Blk Rør Sydjylland-Fyn, d dækk Blk Rørs afdelng Nr. 41 Novemb 2013 Årg. 12

Læs mere

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor Dgtal forvaltnng på tværs den offentlge sektor Manager Lars Andersen PLS RAMBØLL Management A/S www.pls-ramboll.com 23. oktober 2002 Den Dgtale Borger 2002 Konklusoner Nettet er blevet hverdag sær brugsfrekvensen

Læs mere

ARRANGEMENTER FOR BØRN FORÅR. www.tbib.dk

ARRANGEMENTER FOR BØRN FORÅR. www.tbib.dk ARRANGEMENTER FOR BØRN FORÅR 2016 www.tbib.dk Indholdsfortegnelse Film- og historie............. side 3 Hyggedag for tumlinge.......... side 3 Småbørnswing - 0-3 år.......... side 4 Dagplejetræf i Løgumkloster........

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

Udgivet af Steelcon A/S. Udsendes til vore kunder og forretningspartnere. Steelcon News på engelsk og dansk kan ses på www.steelcon.

Udgivet af Steelcon A/S. Udsendes til vore kunder og forretningspartnere. Steelcon News på engelsk og dansk kan ses på www.steelcon. NEWS NEWS NEWS. kvartal 0 Udgv A/S. Udss kund rnngstne. gelsk www.elcon.c Gelt Godt år! vklng/fretd vklng/fretd Gelt s vson n chneys s vson ønsk arbej, s s vson vson s n n n chneys chneys chneys før, t

Læs mere

Her er vores hverdag

Her er vores hverdag Her er vores hverdag Børnehaven Rådyrvej Kom og besøg os inden du vælger børnehave Det er en god måde at opleve stemningen, tonen og alle vores skønne aktiviteter, og du kan spørge ind til vores daglige

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Beskrivelser af 4 forskellige ALS-forløb

Beskrivelser af 4 forskellige ALS-forløb Alle mennesker er forskellige. Det samme gælder ALS-forløb. Sygdommen i sig selv udarter sig forskelligt, og måden den tackles på er forskellig fra person til person. Dog er der naturligvis fællesnævnere

Læs mere

KILDEPARKEN 2020 EN DEL AF DET NYE AALBORG

KILDEPARKEN 2020 EN DEL AF DET NYE AALBORG KILDEPARKEN 2020 EN DEL AF DET NYE AALBORG 1 2 KILDEPARKEN 2020 EN DEL AF DET NYE AALBORG KILDEPARKEN 2020 EN DEL AF DET NYE AALBORG 3 Det øtlige Aalborg Et markant væktområde i landet 3. tørte kommune

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling Industropatør Uddannelse nden for produkton udvklng 1 Industropatør - en andledes hvvsuddannelse Høje kvaltetskrav, fokus på mljø skkhed, modne teknol, psonlgt ansvar, løbende udvklng af råvar process

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009 Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION 1/19. - Et notat om e-mail markedsføring. Gem dette dokument

DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION 1/19. - Et notat om e-mail markedsføring. Gem dette dokument DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION - Et notat om e-mal markedsførng Gem dette dokument 1/19 Den elektronske kommunkatonsrevoluton INDHOLD Den elektronske kommunkatonsrevoluton... 3 Den elektronske

Læs mere

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning BRUGERVEJLEDNING UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Orgnale Brugsanvsnng R INDHOLD GENERELT...3 Indlednng...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tlsgtet brug...6 OVERSIGT

Læs mere

Detektionsgraenser og isotopidentifikation

Detektionsgraenser og isotopidentifikation INlSmf 6 DET FJERDE NORDISKE RADIO0KOLOGISEMINAR 27. FEBRUAR. MARTS 985 GOL, NORGE Detektongraener og otopdentfkaton Sven Poul Ntlen Foraganlaeg R» DK4000 Roklde INDLEDNING Ved det nordke mnemnar 67 februar

Læs mere