GBFbladet Medlemsorientering nr. 147

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GBFbladet Medlemsorientering nr. 147"

Transkript

1 GBFbladet Medlemorterng nr Årgang. Nr. 3 Augut 2013 ISSN Ggtramte Børn Forældreng

2 Indholdtegnele Formand ord Augut 2013 Dette nummer er redgeret af redaktonudvalget. Indlæg fra lemmerne optage ud undtagele fuld udtræknng, m er nødvdgv dækkde betyrel opftele. Fordefoto bage nobrød på ntrokuret maj, på Cwell Koldng Fotraf: Banca fra GBF Bblotek Sekretar Ggtramte Børn Forældreng Skrænt Storvorde Tlf emal: Redaktonudvalg Male Høj-Noe Helle Ramu Dorthe Troner 02 Medlemorterng nr. 147 Formand ord Børn ggt oplever t merter De Autommune Play Day (prram) FNUG nvterer tl Teage-weekd Stemnngblleder fra ntroktonkuret maj Invton tl ntroktonkuru Varmtvandtrænng GBF betyrele GBF kontaktfamler Nyttge adreer Deadlne næte blad er 10. oktober 2013 S mer... - et vejr kk varme v har haft. Jeg kan huke, hvornår v dt har haft å godt mervejr å lang td jeg er r på e ggt har nydt godt af det. Betyrel har h over mer nvteret tl landdækkde lokalaktvtet lørdag d 31. augut er frem tl dag tor opbaknng fra alle jer lemmer. Jeg håber v alle får fantatk dag der er ba få talt ældre "amme båd". I Ode Zoo har v arrangeret edrag Socalrådgver Gtte Mad Læge Anne Etmann fra OUH, gve lemmer Regon Syd blve opderet. Det kan på ng måder tå mål deltage på GBF' Årlge Supplerde Famle Kuru, m trod alt bedre d ngtng da v deværre oplever rgtg mange lemmer Regon Syd får deltage på kurerne. Efteråret tegner tl blve travlt betyrel ng altd. D førte weekd eptember afholde d årlge Rdelejr, længe har t fuldt booket tl vtelte. Det er vrkelg dejlgt opleve der blver ved å tor nteree lejr v ud problemer får tlmeldngerne hu. Mette Schmdt er kontaktfamle GBF er anvarlg afholdel af lejr g har hun Banca Rngby fra betyrel, Janne Engell å er kontaktfamle Jule å er epaerteamet. Jeg er r på de får helt fantatk weekd. Sere eptember tager Pernlle Banca fra betyrel tl PRES Ljublana. PRES er d årlge nternonale konferce ereumol. Det er førte Ib T. Peder gang Pernlle Banca kal deltage der å møde de ældreng reprætanter fra bla. Tykland, Belg, Frankrg Ital. Ret af betyrel er frem tl høre, hvad de hører af nyt nd rådet. Helle Ramu fra ekretaret jeg deltager et møde Danke Handcaporganoner har arrangeret Undervnngmnter Chrtna Antorn, der handler d nye folkekolerem nkluon jeg kal eptember ønke FNUG - Forng Unge Ggt tllykke ng 30 år når jeg deltager på dere geralamlng. Efteråret ntroktonkuru nye famler blver afholdt november på Hotel Cwell Koldng. Har dn famle dnu t på ntroktonkuru, kan dette varmt anbefale. Weekd gver td ro tl dybe g faglg vd e ygd åvel d pykolke påvrknng kronk ygd har på faml famlelvet. udover får man nyttg brugbar nmon hvordan man fnder ud af navgere rundt det kmunale ytem, man oftet der bruger af, når der er kronk ygd faml. Sdt m mndt er man amm famler amme båd. Det kan gve fantatk...tætte næte de Augut Årgang. Nr. 3 03

3 ro tale lgendede man behøver klare hel mae ympter påvrknnger hverdag, m bare tår én det amme. Børn økde har å utrolg meget ud af weekd, hvor å de kan tale lgendede uanet man er det yge barn eller økde hertl. I løbet af weekd er e amtalegrupper pykol Charlotte J her får e oftet åbnet op emner de har vært ved drøfte n hverdag. Sluttelg jeg ønke jer alle god mer håber I alle bakke op vore arrangemter. Mange hlner Ib Trabjerg Peder, Formand Artkel fra Vdkab.dk d (http://vdkab.dk/krop-undhed/born--ggt-oplever-merter-efterygdm-er-taget-af) Børn ggt oplever t merter, efter ygdm er taget af Af: Johanne Jeppe Lholt, ph.d., pykol Så blev det td... - tl afholdele af lokalarrangemter rundt landet - v er meget potve over, hvor mange der har meldt g tl. Det er kønt, I bakker op arrangemter hnand, v er udvklng tamme bla. fra vore Facebookgruppe Medlemum Ggramte Børn Forældreng, hvor der pote mange erfarnger opleveler. Man kan garant få et kulderklap vlg kmtar på vej, når man ytrer g kellge erfarnger ggt. Det er net, jeg peronlgt får meget ud af, jeg glæder mg over d gode temnng, der er grupp. Det er nurlgv uet, man nævner navne på behandlere ov., når man krver et oplag. Tjek grupp ud, hv I dnu har gjort det. udover har v å grupp Ggramte Børn Forældreng, hvor I blot kan e oplag vedr. ng mv. debtere. Endvdere kan jeg anbefale beøge vore hjemmede hvor I kunne fnde nmon ygdm, behandlng erfarnger. er deud lagt række flm op, hvor bla. berørte famler nvolverede læger ætter foku på pecelle råder, det kan vrkelg anbefale e dem. Tl dt m mndt jeg gerne opdre jer tl krve tl bladet, å v får flere tællnger erfarnger fra jere hverdag ggt, å v tætter have et godt relevant blad. Nu her efter lokalarrangemterne er I mere d velkne tl de et par ord dag amt blleder tl mg på På vegne af GBF, Male Høj-Noe, redaktør Ogå kan få ggt! For nle af de er merter t et daglgt problem, elv ygdm er velbehandlet. M hvor topper merterne altd ygdm? Føler merte? Før 1980 erne var holdnng behandlng af merter markant anderlede d dag. Spæd oplevele af merter blev anet mnmal på grund af et umodt neurolk ytem. blev mertefulde procerer, å operoner, udført helt ud eller mnmal narkoe eller mertetllde. Ogå ho ggt troede man tdlgere, de oplevede mndre merter d vokne ggt. Behandlng af dere ggt var der mangelfuld. I dag ved v, oplever merte på amme nveau vokne. Behandlng er der derefter, narkoe mertetllde er fat del af operoner af. At et barn ggt gør ondt Leddeggt ho er d fjerde hyppgte kronke ygd, tarter barndm, ca unge under 16 år har dagno Danmark. I løbet af de ete 15 år er behandlng af ggt blevet kraftg bedret udvklng af nye typer cnk behandlng. Leddeggt kylde betændeletltand ledde takket d bedrede behandlng oplever tørtedel af ggt, betændeletltand er kraftg receret kan holde nede behandlng. M på trod af effektv behandlng af ggt fandt v underøgele, næt hver tredje barn ggt havde daglge merter. Hvordan kan dette klare? Hvad påvrker d merte, v oplever? Tradtonelt har man d cnke verd anet merter udelukkde påvrket af fyolke faktorer, å f.ek. ygdm værhedgrad, eller hvor alvorlg kade er. Smerterne kunne påvrke d kelte der d kelte gveler, m d and vej; merter var udelukkde fyolk problemtllng. Dne tåele, kan pore helt tlbage tl 1600-tallet floof Ré Decarte, er d blevet kraftgt uddret de dte 50 år. Det har ført frem tl, v dag anerkder, å faktorer ho d kelte gvelerne pller rolle hold tl d merte, v oplever....tætte næte de 04 Medlemorterng nr. 147 Augut Årgang. Nr. 3 05

4 For ekempel: Får fngre klemme dør morg, hvor har ovet over dg - det regner, humøret er derefter - det alt andet lge føle værre, d hv det amme ker olknfrdag, hvor er godt humør. Eller vrder på fod fodboldkamp femte gang dne æon ved, det er tuvele, kræver et par uger ro, d merte å anderlede andynlgv føle mndre lem, d hv det er førte gang, det ker, frygter, det er alvorlg kade. Hvor topper merterne altd ygdm? For klare hvor tredjedel af ggt t oplever daglge merter, elv betændel ledde er receret, er det der nødvdgt kgge på andet mere d ygdm. Tanker er afgørde klare mert I amtalegrupper ggt arbejdede v e tanker merte, måd e klarede merterne på. På trod af e følte, dere merter blev receret efter amtaleløbet, oplevede de tl ggæld, dere trvel blev bedre, de nemmere bedre kunne klare de mertefulde dage. Det er altå mulgt bedre e trvel, elv merterne er tl tede. Og netop e trvel er fundamtet tl kabe et godt elv. Refercer: - McGrh PJ. Scce not ough: the modern htory of pedrc pan. Pan 2011;152: De Autommune på folkemødet Bornholm jun 2013 En mulg klarng er, ggt har klart lavere mertetærkel ammlgnet rake, dv. ggt oplever, ekempel et tryk på kropp hurtgere blver mertefuldt. Det er ud tl, det er betændel ledde, påvrker nerverne, ådan de nemmere fyrer mertempuler af ted, å reulterer hurtgere merte ho barnet. En and mulg klarng er, de tanker, e har merter, hvad de gør, når de har ondt, har ndvrknng på d merte, e oplever. Tanker mert værde katrofe, ekempel Smerterne går aldrg over! eller Jeg kan mpelth magte mne merter!, har ammhæng øgede merter. er d ng tydg klarng på, hvor bedrng af ygdm merterne følge ad. Og det er der et råde, hvor der er grobund meget mere knng. - Lholt JJ, Thatum M, Herln T. Pan experce n chldr wth jue dophc arthrt treed wth ant-tnf agt cpared to non-bolc tandard tremt. Pedr Rheumol Onlne J 2013;11:21. (http://www.ped-rheum. c/contt/11/1/21) - Leegaard A, Lholt JJ, Thatum M, Herln T. Decreaed Pan Threhold n Jue Idophc Arthrt: A Cro-ectonal Study. J Rheumol 2013;40: Lnk: vd++ggt/dagnoer/b%c3%b8rneggt lembladet+ledager/2010/5-2010/ er+++ur+krokodlle++dag De autommune er: Ggtramte Børn Forældreng (GBF) Danmark Porea Forng (DPF) Colt-Crohn Forng (CCF) Ggtng Morbu Bechterew (MB) Forng af Unge Ggt (FNUG) V tod amm på fælle tand blandt andet ggtdragt ggthandke; tl tor oplynng tl mange på folkemødet, da de kunne prøve lægge perler på plader MED handk på derefter åbne karamel amme handke. Pgerne fandt ret hurtgt ud af bruge mund. På dne måde kunne de prøve opleve, hvordan det kan leve ggt hverdag....tætte næte de 06 Medlemorterng nr. 147 Augut Årgang. Nr. 3 07

5 tl workhop. Her v oplye dne rettgheder bndele hjælpemdler pørgmål, deudder udvekle øvrge ældre. amt hke er, fnde,erfarnger få dg godt gang. En række LØRDAG DEN 21. SEPTEMBER 2013 KL HERLUFSHOLM LØRDAG DEN 21.IDRÆTSCENTER SEPTEMBER 2013 KL HERLUFSHOLM ALLÉ NÆSTVED HERLUFSHOLM IDRÆTSCENTER HERLUFSHOLM IDRÆTSCENTER HERLUFSHOLM ALLÉ NÆSTVED HERLUFSHOLM ALLÉ NÆSTVED Workhop mor & far M hygger dg amm de deltagere, v dn mor far Workhop mor & far Workhop mor &nvterer far tl workhop. Her v oplye dne rettgheder bndele hjælpemdler Tllæg Play Day SAHVA OGvedr. DANSK HANDICAP IDRÆTS-FORBUND INVITERER TIL Lørdag var der 90 mnutter hæblæde workhop tre grupper betåde af poltkere, mngdannere fagfolk fra Sundhedvæet overamt er, der fnde, få dg godt gang v. En række krft: rgtg vokne, Mhke "Ikke hygger dg amm rgtg de deltagere, nvterer dn mor far M hygger dg amm de deltagere, nvterer v dn mor far!" ekperter tl rådghed, der der rg tlle tl workhop. Her v oplye dne rettgheder bndele hjælpemdler amt hke der kronke fnde, få dg godt gang. En række blev er, paekperter foku påtl unge, rådghed, der der rg tlle ekperter rådghed, der tter ærlgt dtlbrte overgang fra der rg tlle Play Day er erfarnger dg, har øvrge et bevægehandcap, pørgmål, deud udvekle ældre. etl vokpt. pørgmål, deud udvekle erfarnger øvrge ældre. godt kan lde port - uanet drømmer blve elteudøver dag eller dnu har kme prøve udvalgte Playarbejdet Dayfundet er dn dg,, kan har et bevægehandcap, I ej. de Hv tre grupper blev der Play Day er: dg, har et bevægehandcap, ter få hjælp tl fnde et klubtlbud dt råde. Du er å meget godt kan lde port uanet drømmer blve elteudøver dag eller - Kmunkon øjhøjde godt kan lde port - uanet drømmer blve elteudøver dag eller elv har allerede kan t gerne prøve - velkm, Tværgåde rådgvnng ej. Hv dnu fundetdeltager dn, kme prøve udvalgte ej. Hv dnu har fundet dn, kan kme prøve udvalgte - and Sammhæng hjælp dagnotcerng eller baretlhave dag moton fællekab meget ter få fndeetjov klubtlbud dt råde. Du er å ter få hjælp tl fnde et klubtlbud dt råde. Du er å meget behandlng unge. velkm, elv allerede deltager t gerne prøve velkm, elv allerede deltager t gerne prøve and eller bare have jov dag moton fællekab and eller bare have jov Ptngerne blevopdret tl dag moton fællekab unge. opøgde, da der var flere delmere unge. Play Day Day LØRDAG DEN 21. SEPTEMBER 2013 KL. Play 9.00 Play Day SAHVA OG DANSK HANDICAP IDRÆTS-FORBUND INVITERER TIL SAHVA OG DANSK HANDICAP IDRÆTS-FORBUND INVITERER TIL tagere, der helt var klar over, hvem ngerne var. kal ke på nd d 9. eptember 2013.* Arrangemtet luttede kl 15 bragde olkn, kunne et tegn på det Når tlmelder dg på kal vælge hke af de9.4eptember ter; køretolbaketball, kal ke nd3 d 2013.* fremtdge (am)arbejde. kal ke på nd d 9. eptember 2013.* vømnng, letk bordtn, gerne prøve kræfter prorteret På vegne af GBF, Annette rækkefølge. V å kal vdtvangaa mulgt øge dne køretolbaketball, ønker. Du behøver Når tlmelder dg vælge hke3efterkme af de 4 ter; Når tlmelder dg kal vælge hke 3 af de 4 ter; køretolbaketball, lem afbordtn, DHIF deltage! Ob: Køretolbaketball kræver gode vømnng, letk gerne prøve kræfter prorteret vømnng, letk bordtn, gerne prøve kræfter prorteret funktoner begge rækkefølge. V åarme. vdt mulgt øge efterkme dne ønker. Du behøver rækkefølge. V å vdt mulgt øge efterkme dne ønker. Du behøver lem af DHIF deltage! Ob: Køretolbaketball kræver gode lem af DHIF deltage! Ob: Køretolbaketball kræver gode Har pørgmål arrangemtet kontakt: funktoner begge tl arme. funktoner begge arme. Dank Har Handcap pørgmålidræt-forbund tl arrangemtet kontakt: Har pørgmål tl arrangemtet kontakt: Anne-Dorte Ander Projektarbejder Dank Handcap Idræt-Forbund Dank Handcap Idræt-Forbund Anne-Dorte Ander Anne-Dorte Ander Mobl: Projektarbejder Projektarbejder Mal: Mobl: Mobl: Mal: Mal: Det er jovt dyrke moton n to ee mo rk dy t ov n j to er t mo De rk dy t ov j er t De * Du kal opmærk på, der på dag måke kan deltagele fra d lokale pree eller tv. V der bede alle krve under på blanket, hvor gver tlladele tl blve flmet eller fotraferet. 8 kal opmærk på, der på dag måke kan deltagele fra d lokale pree eller tv. * Du opmærk der på på dag måke kan deltagele frld lokaleflmet pree tv. * Du V kal der bede alle på, krve under blanket, hvor gver tlladele blve ellereller fotraferet. V der bede alle krve under på blanket, hvor gver tlladele tl blve flmet eller fotraferet. nr.147 Medlemorterng Augut Årgang. Nr. 3 9

6 K vær tl jov K portdag K vær vær tl tl jov jov unge portdag unge unge Herlufholm Herlufholm Idrætcter Idrætcter S S net net helt helt nyt nyt afholder afholder Sahva Sahva Dank Dank Handcap Handcap Idræt-Forbund Idræt-Forbund år år S pændde S pændde S net net net helt portdag helt portdag nyt nyt helt afholder afholder nyt afholder Sahva Sahva Sahva unge unge Dank Dank Dank bevægehandcap bevægehandcap Handcap Handcap Handcap Idræt-Forbund Idræt-Forbund alder alder 7 år tl år tl år pændde S år. Det net ker helt portdag de nyt mukke afholder gveler Sahva unge på Dank Herlufholm bevægehandcap Handcap Idrætcter, Idræt-Forbund alder Herlufholm år tl 18 pændde år. Det pændde ker portdag mukke portdag gveler unge på unge Herlufholm bevægehandcap Idrætcter, alder Herlufholm alder tl 18 7 tl 18 pændde år. Allé Det 233, ker 4700 portdag de Nætved. mukke gveler Lørdag d unge på 21. Herlufholm eptember bevægehandcap Idrætcter, 2013 kl alder Herlufholm 7 tl 18 år. Allé Det 233, år. ker Det 4700 ker de Nætved. mukke de mukke gveler Lørdag gveler d på 21. Herlufholm eptember på Herlufholm 2013 Idrætcter, kl Herlufholm Herlufholm Allé år. Det 233, ker 4700 de Nætved. mukke gveler Lørdag d på 21. Herlufholm eptember Idrætcter, 2013 kl Herlufholm Allé 233, Allé 233, Nætved. Nætved. Lørdag Lørdag d 21. d eptember 21. eptember kl kl Dag Allé 233, 4700 Nætved. fyldt Lørdag maer d af aktvteter, 21. eptember jov 2013 fællekab. kl Dag fyldt maer af aktvteter, jov fællekab. blver blver Dag blandt fyldt maer af aktvteter, jov fællekab. blver Dag blandt Dag andet andet aktvteter aktvteter fyldt fyldt køretolbaketball, køretolbaketball, maer maer af aktvteter, af aktvteter, vømnng, vømnng, jov jov letk fællekab. letk fællekab. bordtn, bordtn, blver blver blandt å Dag kan andet afprøve aktvteter fyldt hk køretolbaketball, portgr, maer af aktvteter, paer vømnng, jov dg bedt. fællekab. letk bordtn, blver blandt å blandt kan andet afprøve andet aktvteter hk aktvteter portgr, køretolbaketball, paer vømnng, dg vømnng, bedt. letk letk bordtn, bordtn, å blandt kan andet afprøve aktvteter hk køretolbaketball, portgr, paer vømnng, dg bedt. letk bordtn, å å kan afprøve kan afprøve hk hk portgr, portgr, paer paer dg bedt. dg bedt. Dag å kan å afprøve byde hk på portgr, pændde overrakele. paer dg bedt. Dag å byde på pændde overrakele. S S ført ført blver blver afløret afløret Dag på dag. å byde på pændde overrakele. S ført blver afløret Dag på dag. Dag å å byde byde på på pændde pændde overrakele. S S ført ført blver blver afløret afløret på Dag dag. å byde på pændde overrakele. S ført blver afløret på dag. på dag. på dag. dygtge dygtge talttrænere talttrænere fra fra DHIF DHIF ee unge unge nng nng Unge Unge leter front dygtge bandagter talttrænere fra Sahva fra DHIF tl gude e- dg gnem. unge nng Og hvem Unge ved, leter front dygtge bandagter dygtge talttrænere fra Sahva fra DHIF tl fra DHIF gude e- dg e- gnem. unge unge nng Og nng hvem Unge ved, Unge leter måke front dygtge få bandagter unk talttrænere fra Sahva fra DHIF møde tl gude e- fremadtormde dg gnem. unge nng Og hvem Unge ved, leter måke leter front front få bandagter unk bandagter fra Sahva fra Sahva møde tl gude tl fremadtormde gude dg gnem. dg gnem. Og hvem Og hvem ved, ved, måke porttjerner, leter front få bandagter unk kan nprere fra Sahva tælle møde tl gude dg fremadtormde dg dere gnem. vej tl Og de hvem Paralym- ved, måke porttjerner, måke få få unk kan unk nprere tælle møde møde dg de dere fremadtormde vej tl de Paralympke porttjerner, Lege Ro kan nprere kan nprere tælle tælle dg dg dere dere vej tl vej de tl Paralym- de Paralym- porttjerner, pke måke Lege Ro få unk kan nprere tælle møde dg de fremadtormde dere vej tl de Paralympke porttjerner, Lege Ro kan nprere tælle dg dere vej tl de Paralympke ældre Lege Ro er pke pke Lege Lege Ro Ro Dne Dne ældre er velkne. velkne. å å net net dem dem m m af af workhop workhop Dne ældre ældre er velkne. hjælpemdler å er net dem. m Søkde af workhop nurlgv Dne ældre ældre å er velkne. hjælpemdler på dag. å er net dem. m Søkde af work- er er Dne Dne ældre ældre er velkne. er hjælpemdler velkne. å er å net net dem. dem m Søkde m af af workhop nurlgv hop ældre å ældre velkne hjælpemdler på hjælpemdler dag. er.. Søkde Søkde er er er work- nurlgv hop ældre å velkne hjælpemdler på dag. er. Søkde er nurlgv nurlgv å å velkne velkne på dag. på dag. Glæd nurlgv dg tl å dag, velkne hvor på får dag. Glæd dg tl dag, hvor får maer maer af af møde møde Glæd unge, dg der tl gerne dag, gang hvor får maer dyrke af port. møde Glæd unge, Glæd dg der tl gerne dg tl dag, dag, gang hvor hvor får maer får dyrke maer af port. af møde møde Glæd unge, dg der tl gerne dag, gang hvor får maer dyrke af port. møde unge, unge, der gerne der gerne gang gang dyrke dyrke port. port. unge, der gerne frknnger gang frugt dyrke hele dag port. frknnger frugt hele dag købe købe frokot frokot Sportcafe frknnger eller elv brnge frugt hele madpakke. dag købe frokot Sportcafe frknnger eller frknnger elv brnge frugt frugt hele madpakke. dag hele dag købe købe frokot frokot Sportcafe frknnger eller elv brnge frugt hele madpakke. dag købe frokot Sportcafe eller elv eller brnge elv brnge madpakke. madpakke. Arrangemtet Sportcafe eller er GRATIS elv brnge madpakke. Arrangemtet er GRATIS på på dag dag få få uddelt uddelt Sahva Sahva porttake porttake Arrangemtet t-hrt, DHIF-nmonpakke er GRATIS på dag må få uddelt overrakeler. Sahva porttake Arrangemtet t-hrt, DHIF-nmonpakke er GRATIS er GRATIS på dag på dag må få uddelt overrakeler. få uddelt Sahva Sahva porttake porttake Arrangemtet t-hrt, DHIF-nmonpakke er GRATIS på dag må få uddelt overrakeler. Sahva porttake t-hrt, t-hrt, DHIF-nmonpakke må må overrakeler. t-hrt, DHIF-nmonpakke må overrakeler. V glæder o tl V glæder o tl e V glæder o tl e e dg dg dg Maer af aktvteter, jov Maer Maer af jov fællekab af aktvteter, jov fællekab Prram Prram Prram Ankt Ankt Ankt Ankt Velkt Ankt Velkt Ankt Velkt Velkt Idræt mol Velkt Idræt Velkt mol Idræt Idræt mol mol Idræt Idræt mol mol Idræt Idræt Frokot mol mol Idræt Frokot Idræt mol mol Frokot Frokot Idrætmol Frokot Idrætmol Frokot Idrætmol Idrætmol Overrakele aflutnng Idrætmol Overrakele Idrætmol 3 aflutnng Overrakele Forældre workhop aflutnng aflutnng Overrakele Forældre Overrakele workhop aflutnng aflutnng Forældre Forældre workhop workhop Forældre Forældre workhop workhop Idræt mol 1, varere mellem køretolbaketball, vømnng, letk bordtn. Mere dette på dag. Idræt mol 1, 2 3 varere mellem køretolbaketball, vømnng, letk bordtn. Mere dette på dag. Idræt mol 1, 2 3 varere mellem køretolbaketball, vømnng, letk bordtn. Mere dette på dag. Idræt mol Idræt 1, mol 1, 2 varere 3 varere mellem mellem køretolbaketball, vømnng, vømnng, letk letk bordtn. bordtn. Mere Mere dette på dette dag. på dag. Idræt mol 1, 2 3 varere mellem køretolbaketball, vømnng, letk bordtn. Mere dette på dag. 10 Medlemorterng nr. 147 Augut Årgang. Nr. 3 11

7 Workhop mor & far Workhop mor & far M hygger dg amm de deltagere, nvterer v dn mor far tl workhop. Her v oplye dne rettgheder bndele hjælpemdler amt hke er, der fnde, få dg godt gang. En række ekperter rådghed, de der der nvterer rg tlle M hygger dgtlamm deltagere, v dn mor far pørgmål, deud udvekle erfarnger øvrge ældre. tl workhop. Her v oplye dne rettgheder bndele hjælpemdler M hygger dg amm de deltagere, nvterer v dn mor far amt hke er, der fnde, rettgheder få dg godt gang. En række tl workhop. Her v oplye dne bndele hjælpemdler Play Day er dg, har et bevægehandcap, ekperter tl rådghed, der rg tlle amt hkeer, der fnde, få der dg godt gang. Enrække godt kan lde port uanet drømmer blve elteudøver dag eller pørgmål, deud udvekle øvrgerg ældre. ekperter tl rådghed, erfarnger der der tlle ej. Hv dnu har fundet dn, kan kme prøve udvalgte pørgmål, deud udvekle erfarnger øvrge ældre. ter få hjælp tl fnde et dg, klubtlbud dtetråde. Du er åmeget Play Day er har bevægehandcap, velkm, elv allerede deltager t gerne prøve godt kan lde port uanet drømmer blve elteudøver dag eller Play Day er dg, har et bevægehandcap, and eller bare have jov dag moton fællekab ej. Hv dnu har fundet dn, kan kme prøve udvalgte godt kan lde port - uanet drømmer blve elteudøver dag eller unge. ter dnu få hjælp fnde klubtlbud dtråde. å meget ej. Hv tl har fundetetdn, kan kme Du er prøve udvalgte velkm, elv allerede deltager t gerne prøve ter få hjælp tl fnde et klubtlbud dt råde. Du er å meget and eller bare have jov dag moton fællekab velkm, elv allerede deltager t gerne prøve unge. and eller bare have jov dag moton fællekab Når tlmelder dg kal vælge hke 3 af de 4 ter; køretolbaketball, vømnng, letk på bordtn, nd gerne eptember prøve kræfter prorteret kal ke d * unge. kal ke på nd d 9. eptember 2013.* rækkefølge. V å vdt mulgt øge efterkme dne ønker. Du behøver kal ke på nd d 9. eptember 2013.* lem DHIF deltage! Køretolbaketball kræver gode Når tlmelder dgafkal vælge hke 3Ob: af de 4 ter; køretolbaketball, funktoner letk begge arme. vømnng, bordtn, gerne prøve kræfter prorteret Når tlmelder dg kal vælge hke 3 af de 4 ter; køretolbaketball, rækkefølge. V å vdt mulgt øge efterkme dne ønker. Du behøver vømnng, letk bordtn, gerne prøve kræfter prorteret Har pørgmål tl arrangemtet kontakt: lem af DHIF deltage! Ob: Køretolbaketball kræver gode rækkefølge. V å vdt mulgt øge efterkme dne ønker. Du behøver funktoner begge arme. lem af DHIF deltage! Ob: Køretolbaketball kræver gode Dank Handcap Idræt-Forbund funktoner begge arme. Anne-Dorte Ander Har pørgmål tl arrangemtet kontakt: Projektarbejder Har pørgmål tl arrangemtet kontakt: Dank Handcap Idræt-Forbund Mobl: 2134 Ander 4424 Anne-Dorte Dank Handcap Idræt-Forbund Mal: Projektarbejder Anne-Dorte Ander Projektarbejder Mobl: Mal: Mobl: Mal: * Du kal opmærk på, der på dag måke kan deltagele fra d lokale pree eller tv. V der bede alle krve under på blanket, hvor gver tlladele tl blve flmet eller fotraferet. * Du kal opmærk på, der på dag måke kan deltagele fra d lokale pree eller tv. V der bede alle krve under på blanket, hvor gver tlladele tl blve flmet eller fotraferet. * Du kal opmærk på, der på dag måke kan deltagele fra d lokale pree eller tv. Play INVITERER Day TIL SAHVA OG DANSK HANDICAP IDRÆTS-FORBUND Teaged n e k e e w Play Day SAHVA OG DANSK HANDICAP IDRÆTS-FORBUND INVITERER TIL LØRDAG DEN 21. SEPTEMBER 2013 KL FNUG INVITERER TIL Play Day HERLUFSHOLM IDRÆTSCENTER LØRDAG DEN 21.ALLÉ SEPTEMBER KL HERLUFSHOLM NÆSTVED LØRDAG DEN 21. SEPTEMBER 2013 KL HERLUFSHOLM IDRÆTSCENTER HERLUFSHOLM ALLÉ NÆSTVED IDRÆTSCENTER HERLUFSHOLM ALLÉ NÆSTVED K alt der er dg tl d fantatke Teage-Weekd, hv har ggt er mellem år. Teage-Weekd blver afholdt d november æt der kryd kalder allerede nu - er her nvteret. Teage-Weekd blver g år afholdt på Hotel Kryb--ly ved Frederca. Her møde unge amme tuon, der jov teambuldng faglge oplæg fra ekperter. I løbet af weekd der blve afholdt kellge lag pændde, jove hyggelge aktvteter. er rg kabe nye vkaber, kme hjem ny vd eller npron. D røde tråd gnem weekd er "d gode lvtl", m mere v afløre nu. Planlægnnggrupp tår g klar tl kabe uper fed weekd - prram kmer på FNUG' hjemmede tættere på tlmeldng. Mvh. FNUG K, v æto r n mo e rk dy t ov j Det er! rke moton Det er jovt dy Det er jovt dyrke moton V der bede alle krve under på blanket, hvor gver tlladele tl blve flmet eller fotraferet Medlemorterng nr. 139 Augut Årgang. Nr. 3 13

8 Stemnngblleder fra ntroktonkuret maj hvor der var godt humør blandt kuruholdere, epaere amt alle vore ggtramte økde..! 14 Medlemorterng nr. 147 Augut Årgang. Nr. 3 15

9 Invton tl Introktonkuru - nye famler GBF fra fredag d 8. nov. tl øndag d 10. nov på Hotel Cwell, Koldng Ggtramte Børn Forældreng afholder november måned et ntroktonkuru prmært der famler, hvor barnet har fået dagno eleddeggt nd de ete par år. Kuret er ældre, barnet der har fået ggt meget gerne økde uanet alder. Kuret holde fra fredag d 8. nov. ndkvarterng fra kl Aflutnng øndag d 10. nov. kl. ca Kuruprrammet de vokne vekle mellem oplæg, deb, edrag gruppearbejde. For e dere økde der pændde aktvteter arrangeret af ng erfarne epaere der er et tlbud amtalegrupper ggt dere økde ved GBF pykol Charlotte J. Da kuret er handcaprettet er der få udgfterne dækket efter 41 ervcelov. er få dækket deltagergebyr tranport ved rette kontakt tl n agbehandler kmun øge gnem ovtåde paragraf. Ønker vde mere kuret, har yderlgere pørgmål eller ønker tlmelde dn famle, å rng tl ekretaret eller tlmeld jer elektronk på - e under tlmeldnger. Kuret afholde på Hotel Cwell Koldng Skovbrynet Koldng Prer Vokne kr ,- Børn mellem 0-12 år kr ,- K, vær mød Varmtvandtrænng Svømmeted Tdpunkt Kontaktperon Fyoterapeut Skodborg Sanorum Mandag GBF ekretaret Skodborg Fyoterap R Høyer Købhavn Ondag Fyoterap Nordvet Lon Kolleget Charlotte Korhøj Dortheavej 59, 1. tv, 2400 Kbh / Marelborgcteret Ondag Mette Sedler P.P. Ørumgade Fyoterap Århu C Åboulevard 70, Århu Sygehu Vdyel Tordag GBF ekretaret Fyoterapeuterne Hjørrng Skagvej 147, 9800 Hjørrng, Fyn Bullerup Ondag Chrtan Skjødt Svømmebad Alle Fyoterap & Sportklnk Lnde Allé 23, 5230 Ode Lndehøj Fredag Lnette J Langmarkvej Akeholm 34, Hor 8700 Hor Fyoterap Mandag Fyoterapeut Le Agergaard Hor Sundhedhu ondag Fyoterap Grønlandvej 1, 2. al eftermddag Hor Sundhedhu 8700 Hor Grønlandvej 1, 2. al, 8700 Hor, Varde fyoterap Ondag Lnda Nel Varde Fyotrap Vetre Landevej Vnkelvej 23 & trænngcter 6800 Varde 6800 varde Vetre Landevej 67, 6800 Varde Lyholmbadet trdage Hed Wnberg, Roklde kl Rønbjerg ondage Mare Hrk Løgtør Fyoterap Ferecter kl Medlemorterng nr. 147 Augut Årgang. Nr. 3 17

10 Betyrel Kontaktfamler Formand Ib Trabjerg Peder Valdemarvej Hernng Tlf.: Kaerer Pernlle Brandtrup Rytterkær Smørum Betyrelelem Male Høj-Noe Plkærvej 15, Vrdted 7800 Skve Nætmand Jeper Mort Krkevænget Tranbjerg Tlf: Sekretær Banca Rngby Frhedlyt Allé Hvdovre 1. uppleant Eb Træholt Veter Søvej Nbe Nordjylland Anettte & Mchael Bdx Sør Droelvej Hadund Telefon: MdtJylland, Vet Tanja & Cart Jørg Øtergade 4a 7860 Spøttrup Telefon: Tanja Telefon: Cart SydDanmark, trekantrådet Mette & Bran Schmdt Kobbelgårdvej Frederca Telefon: 7592 SydDanmark, Sønderjylland Cnd & Arne Peter Lundegårdtoft 10, 6780 Skærbæk Telefon: MdtJylland, Øt Janne Engell Holm & Ole Nel Øter Alle Grå Telefon: Lotte & Mchael Ryevad tjernepark 35, Søft 8382 Hnnerup Telefon: SydDanmark, Fyn Jann Okborg Neergaard Jamnvænget Ebberup Telefon: Sjælland, Øt Sjælland, Vet Gtte & Fnn Terp Slåhav 7, 4330 Hvalø Telefon: Fnn Telefon: Gtte Hovedtad, Købhavn Sanne & Nkolaj Warmng Sandbakk Solrød Telefon: De famler har elv ggt gerne kontakte, hv /I har brug n nakke, eller har pørgmål. Af praktke hyn er famlerne opdelt efter krede, m /I er velkne tl kontakte dem /I har lyt tl. Betyrelelem Hrette Han Meltoftevej Nakkov 2. uppleant Krt Krtan Øter Allé Hjørrng Nyttge adreer Betyrelelem Annette Vangaa Lærkevang Ebjerg Sekretarleder Helle Lund Ramu Skrænt Storvorde Tlf.: FNUG - Forng af unge ggt (12-35 årge) Gtoftegade Gtofte Tlf Telefontd mandage kl Ggtng Gtoftegade Gtofte Tlf Fax Rådgvnng Ggtng profeonelle rådgvnng. Her træffe ocalrådgver Le Bülow. Krt har ærlgt kdkab tl famler ggt. Mandag-tordag kl Fredag kl Tlf Medlemorterng nr. 147 Augut Årgang. Nr. 3 19

GBFbladet Medlemsorientering nr. 143

GBFbladet Medlemsorientering nr. 143 GBFbladet Medlemsorientering nr. 143 37. Årgang. Nr. 3 september 2012 ISSN 1903-0347 Gigtramte Børns Forældreforening Indholdsfortegnelse Dette nummer er redigeret af redaktionsudvalget. Indlæg fra medlemmerne

Læs mere

After-party. HUSK at tilmelde dig på mit.fadl.dk. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 6-1.

After-party. HUSK at tilmelde dig på mit.fadl.dk. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 6-1. 47 årg. 2012/2013 SSN 1904-3400 K M E D C Ø B MedcnOrgansonnes Kmunkonsorgan, Årgang 47, Numm 6 - oktob 2014 GENERALFORSAMLNG 10. oktob kl. 17 Stutklubb Dagsor følge tægtne dn mng tæll! STEM 6. oktob dne

Læs mere

Kursuscenterguiden. KURSUSCENTRE.dK. KoNfERENCE med UdSigT og indsigt TÆNK HVAD VI KAN GØRE FOR DIG

Kursuscenterguiden. KURSUSCENTRE.dK. KoNfERENCE med UdSigT og indsigt TÆNK HVAD VI KAN GØRE FOR DIG Kursuscenterguden www.u-u.dk KURSUSCENTRE.dK KoNfERENCE med UdSgT og NdSgT TÆNK HVAD VI KAN GØRE FOR DIG Hos KursusCentre.dk holder v meget af at forkæle vores gæster, så jeres oplevelse blver mere and

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Når far eller mor får kræft

Når far eller mor får kræft Familierådgivning Kræftens Bekæmpelse Når far eller mor får kræft En arbejdsbog til kræftramte familier Indholdsfortegnelse Når far eller mor får kræft....................... 1 Til hele familien.............................

Læs mere

ulf nyt 15. ÅrGAnG nummer 2 APrIL 2011 T E M A : Børn - s ide 5

ulf nyt 15. ÅrGAnG nummer 2 APrIL 2011 T E M A : Børn - s ide 5 M E D L E M S B L A D F O R U D V I K L I N G S H Æ M M E D E S L A N D S F O R B U N D ulf nyt 15. ÅrGAnG nummer 2 APrIL 2011 T E M A : Børn - s ide 5 Havnegade 3, 1. sal, 7100 Vejle Tlf. 75 72 46 88.

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

tema foreningen af unge med gigt DEBAT FNUG I DIALOG FOLKEMØDE PÅ BORNHOLM

tema foreningen af unge med gigt DEBAT FNUG I DIALOG FOLKEMØDE PÅ BORNHOLM foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 150 oktober 2013 29. årgang tema DEBAT FNUG I DIALOG FOLKEMØDE PÅ BORNHOLM Er din reumatolog god til at kommunikere? SIDE 6 Ikke rigtig voksne, ikke rigtig børn

Læs mere

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune Bamse Polle i 3. klasse Personer Polle Noller Sigurd Søren Lasse Maren Snella Lise Hanne Projektet Bamse Polle bygger på ideer til den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og er støttet af

Læs mere

SYD eren. Marts 2012

SYD eren. Marts 2012 SYD eren Marts 2012 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 carl.martin@fanonet.dk

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

Nyt fra Baptistkirken Bornholm

Nyt fra Baptistkirken Bornholm PRÆSTER Lone Møller-Hansen, Teglkåsvej 72, 3790 Hasle Email: m-h@mail.dk 56 95 10 15 Camilla Westen, blykobbevej 17, 3700 Rønne E mail: flanseflor@hotmail.com 51927755 MGH. RÅDSFORMAND Lillian Andersen.

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

Baby - skal skal ikke?

Baby - skal skal ikke? Baby - skal skal ikke? Erfaringer fra kursus med babysimulatorer Afdelingen for Specialinstitutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 5 Introduktion 6 Baggrund Formål Afgrænsning Deltagere Kurset 10

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SYSTEMET

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SYSTEMET foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SIDE 7 SYSTEMET MÆND I FNUG REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE MED GIGT FNUG-Bladet: Udgives af FNUG - ForeningeN af Unge med Gigt.

Læs mere

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret Nyhedsbrev Nr. 69 juni Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød marfan@marfan.dk www.marfan.dk Indholdsfortegnelse Kære medlemmer... 3 Kalender... 3 Referat af generalforsamlingen...

Læs mere

X 10 eren. Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god jul.

X 10 eren. Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god jul. December 2013 X 10 eren Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god jul. Vi holder juleafslutning Tirsdag 17 december med Juleskydning og flotte præmier. Vi åbner kl. 17.00 Sæt kryds i kalenderen SØNDAG

Læs mere

børneret.nu Børn har ret!

børneret.nu Børn har ret! børneret.nu Børn har ret! en billedbog om børns rettigheder DUI-LEG og VIRKE FNs Børnekonvention Børn har ret - en billedbog om børns rettigheder Tekst: Hans Stavnsager Redaktion: Simon Bauer, DUI-LEG

Læs mere

Min livs healings rejse til John of God i Brasilien af Lene & Lone

Min livs healings rejse til John of God i Brasilien af Lene & Lone 1 Min livs healings rejse til John of God i Brasilien af Lene & Lone Lene Rantzau, 45 år, Storvorde (tarmcancer marts 2012 og svulst i bækken jan. 2013) Jeg fik i januar 2013 besked af lægerne, at jeg

Læs mere

Kendte ansigter på Granhøjen. Jeg har lært at acceptere mig selv. McDonalds og bålmad - så er der dømt ferie

Kendte ansigter på Granhøjen. Jeg har lært at acceptere mig selv. McDonalds og bålmad - så er der dømt ferie Granhøjens beboermagasin December/januar 2011/2012 Løssalg 10 kr. Kendte ansigter på Granhøjen Jeg har lært at acceptere mig selv McDonalds og bålmad - så er der dømt ferie Kursusrække for beskæftigelsesmedarbejdere

Læs mere

Center for Træning og Udvikling (CTU)

Center for Træning og Udvikling (CTU) Januar Februar Marts Center for Træning og Udvikling (CTU) Noget på Hjertet CTU Ådalen Lederen Skrevet af Henrik Skov Vinteren er over os, med korte dage, lange aftener og nætter. Det kan være temmelig

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af PL-intro.

Dette er et elektronisk eksemplar af PL-intro. D E T D A N K E P E J D E R K O R P PL-intro Dette er et elektronisk eksemplar af PL-intro. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt udgave, er det billigste

Læs mere

IGEN-MAND UNDER LUPPEN TOILET-HUMOR I FAVRSKOV LOKALFORENING FLOT INDSATS TIL FOLKEMØDET. side 8-9. side 5. side 6-7

IGEN-MAND UNDER LUPPEN TOILET-HUMOR I FAVRSKOV LOKALFORENING FLOT INDSATS TIL FOLKEMØDET. side 8-9. side 5. side 6-7 Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige I Oktober 2014 SLØJFEN IGEN-MAND UNDER LUPPEN side 8-9 TOILET-HUMOR I FAVRSKOV LOKALFORENING side 5 FLOT INDSATS TIL FOLKEMØDET side 6-7 2 LEDER Flere penge til

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Lovgivningen er en labyrint... Læs Vibeke Broman s indlæg på side 13 Værd at vide på side 15

Lovgivningen er en labyrint... Læs Vibeke Broman s indlæg på side 13 Værd at vide på side 15 www.virkmekvind.dk 44. årgang Nr. 1 arts 2011 Lovgivning labyrint... Læs Vibeke Broman s indlæg side 13 Værd vide side 15 Indhold Landsing VIRKSOE kvind Stift 11. novemb 1963. 14 lokaldeling i hele land.

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere