GBFbladet Medlemsorientering nr. 147

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GBFbladet Medlemsorientering nr. 147"

Transkript

1 GBFbladet Medlemorterng nr Årgang. Nr. 3 Augut 2013 ISSN Ggtramte Børn Forældreng

2 Indholdtegnele Formand ord Augut 2013 Dette nummer er redgeret af redaktonudvalget. Indlæg fra lemmerne optage ud undtagele fuld udtræknng, m er nødvdgv dækkde betyrel opftele. Fordefoto bage nobrød på ntrokuret maj, på Cwell Koldng Fotraf: Banca fra GBF Bblotek Sekretar Ggtramte Børn Forældreng Skrænt Storvorde Tlf emal: Redaktonudvalg Male Høj-Noe Helle Ramu Dorthe Troner 02 Medlemorterng nr. 147 Formand ord Børn ggt oplever t merter De Autommune Play Day (prram) FNUG nvterer tl Teage-weekd Stemnngblleder fra ntroktonkuret maj Invton tl ntroktonkuru Varmtvandtrænng GBF betyrele GBF kontaktfamler Nyttge adreer Deadlne næte blad er 10. oktober 2013 S mer... - et vejr kk varme v har haft. Jeg kan huke, hvornår v dt har haft å godt mervejr å lang td jeg er r på e ggt har nydt godt af det. Betyrel har h over mer nvteret tl landdækkde lokalaktvtet lørdag d 31. augut er frem tl dag tor opbaknng fra alle jer lemmer. Jeg håber v alle får fantatk dag der er ba få talt ældre "amme båd". I Ode Zoo har v arrangeret edrag Socalrådgver Gtte Mad Læge Anne Etmann fra OUH, gve lemmer Regon Syd blve opderet. Det kan på ng måder tå mål deltage på GBF' Årlge Supplerde Famle Kuru, m trod alt bedre d ngtng da v deværre oplever rgtg mange lemmer Regon Syd får deltage på kurerne. Efteråret tegner tl blve travlt betyrel ng altd. D førte weekd eptember afholde d årlge Rdelejr, længe har t fuldt booket tl vtelte. Det er vrkelg dejlgt opleve der blver ved å tor nteree lejr v ud problemer får tlmeldngerne hu. Mette Schmdt er kontaktfamle GBF er anvarlg afholdel af lejr g har hun Banca Rngby fra betyrel, Janne Engell å er kontaktfamle Jule å er epaerteamet. Jeg er r på de får helt fantatk weekd. Sere eptember tager Pernlle Banca fra betyrel tl PRES Ljublana. PRES er d årlge nternonale konferce ereumol. Det er førte Ib T. Peder gang Pernlle Banca kal deltage der å møde de ældreng reprætanter fra bla. Tykland, Belg, Frankrg Ital. Ret af betyrel er frem tl høre, hvad de hører af nyt nd rådet. Helle Ramu fra ekretaret jeg deltager et møde Danke Handcaporganoner har arrangeret Undervnngmnter Chrtna Antorn, der handler d nye folkekolerem nkluon jeg kal eptember ønke FNUG - Forng Unge Ggt tllykke ng 30 år når jeg deltager på dere geralamlng. Efteråret ntroktonkuru nye famler blver afholdt november på Hotel Cwell Koldng. Har dn famle dnu t på ntroktonkuru, kan dette varmt anbefale. Weekd gver td ro tl dybe g faglg vd e ygd åvel d pykolke påvrknng kronk ygd har på faml famlelvet. udover får man nyttg brugbar nmon hvordan man fnder ud af navgere rundt det kmunale ytem, man oftet der bruger af, når der er kronk ygd faml. Sdt m mndt er man amm famler amme båd. Det kan gve fantatk...tætte næte de Augut Årgang. Nr. 3 03

3 ro tale lgendede man behøver klare hel mae ympter påvrknnger hverdag, m bare tår én det amme. Børn økde har å utrolg meget ud af weekd, hvor å de kan tale lgendede uanet man er det yge barn eller økde hertl. I løbet af weekd er e amtalegrupper pykol Charlotte J her får e oftet åbnet op emner de har vært ved drøfte n hverdag. Sluttelg jeg ønke jer alle god mer håber I alle bakke op vore arrangemter. Mange hlner Ib Trabjerg Peder, Formand Artkel fra Vdkab.dk d (http://vdkab.dk/krop-undhed/born--ggt-oplever-merter-efterygdm-er-taget-af) Børn ggt oplever t merter, efter ygdm er taget af Af: Johanne Jeppe Lholt, ph.d., pykol Så blev det td... - tl afholdele af lokalarrangemter rundt landet - v er meget potve over, hvor mange der har meldt g tl. Det er kønt, I bakker op arrangemter hnand, v er udvklng tamme bla. fra vore Facebookgruppe Medlemum Ggramte Børn Forældreng, hvor der pote mange erfarnger opleveler. Man kan garant få et kulderklap vlg kmtar på vej, når man ytrer g kellge erfarnger ggt. Det er net, jeg peronlgt får meget ud af, jeg glæder mg over d gode temnng, der er grupp. Det er nurlgv uet, man nævner navne på behandlere ov., når man krver et oplag. Tjek grupp ud, hv I dnu har gjort det. udover har v å grupp Ggramte Børn Forældreng, hvor I blot kan e oplag vedr. ng mv. debtere. Endvdere kan jeg anbefale beøge vore hjemmede hvor I kunne fnde nmon ygdm, behandlng erfarnger. er deud lagt række flm op, hvor bla. berørte famler nvolverede læger ætter foku på pecelle råder, det kan vrkelg anbefale e dem. Tl dt m mndt jeg gerne opdre jer tl krve tl bladet, å v får flere tællnger erfarnger fra jere hverdag ggt, å v tætter have et godt relevant blad. Nu her efter lokalarrangemterne er I mere d velkne tl de et par ord dag amt blleder tl mg på På vegne af GBF, Male Høj-Noe, redaktør Ogå kan få ggt! For nle af de er merter t et daglgt problem, elv ygdm er velbehandlet. M hvor topper merterne altd ygdm? Føler merte? Før 1980 erne var holdnng behandlng af merter markant anderlede d dag. Spæd oplevele af merter blev anet mnmal på grund af et umodt neurolk ytem. blev mertefulde procerer, å operoner, udført helt ud eller mnmal narkoe eller mertetllde. Ogå ho ggt troede man tdlgere, de oplevede mndre merter d vokne ggt. Behandlng af dere ggt var der mangelfuld. I dag ved v, oplever merte på amme nveau vokne. Behandlng er der derefter, narkoe mertetllde er fat del af operoner af. At et barn ggt gør ondt Leddeggt ho er d fjerde hyppgte kronke ygd, tarter barndm, ca unge under 16 år har dagno Danmark. I løbet af de ete 15 år er behandlng af ggt blevet kraftg bedret udvklng af nye typer cnk behandlng. Leddeggt kylde betændeletltand ledde takket d bedrede behandlng oplever tørtedel af ggt, betændeletltand er kraftg receret kan holde nede behandlng. M på trod af effektv behandlng af ggt fandt v underøgele, næt hver tredje barn ggt havde daglge merter. Hvordan kan dette klare? Hvad påvrker d merte, v oplever? Tradtonelt har man d cnke verd anet merter udelukkde påvrket af fyolke faktorer, å f.ek. ygdm værhedgrad, eller hvor alvorlg kade er. Smerterne kunne påvrke d kelte der d kelte gveler, m d and vej; merter var udelukkde fyolk problemtllng. Dne tåele, kan pore helt tlbage tl 1600-tallet floof Ré Decarte, er d blevet kraftgt uddret de dte 50 år. Det har ført frem tl, v dag anerkder, å faktorer ho d kelte gvelerne pller rolle hold tl d merte, v oplever....tætte næte de 04 Medlemorterng nr. 147 Augut Årgang. Nr. 3 05

4 For ekempel: Får fngre klemme dør morg, hvor har ovet over dg - det regner, humøret er derefter - det alt andet lge føle værre, d hv det amme ker olknfrdag, hvor er godt humør. Eller vrder på fod fodboldkamp femte gang dne æon ved, det er tuvele, kræver et par uger ro, d merte å anderlede andynlgv føle mndre lem, d hv det er førte gang, det ker, frygter, det er alvorlg kade. Hvor topper merterne altd ygdm? For klare hvor tredjedel af ggt t oplever daglge merter, elv betændel ledde er receret, er det der nødvdgt kgge på andet mere d ygdm. Tanker er afgørde klare mert I amtalegrupper ggt arbejdede v e tanker merte, måd e klarede merterne på. På trod af e følte, dere merter blev receret efter amtaleløbet, oplevede de tl ggæld, dere trvel blev bedre, de nemmere bedre kunne klare de mertefulde dage. Det er altå mulgt bedre e trvel, elv merterne er tl tede. Og netop e trvel er fundamtet tl kabe et godt elv. Refercer: - McGrh PJ. Scce not ough: the modern htory of pedrc pan. Pan 2011;152: De Autommune på folkemødet Bornholm jun 2013 En mulg klarng er, ggt har klart lavere mertetærkel ammlgnet rake, dv. ggt oplever, ekempel et tryk på kropp hurtgere blver mertefuldt. Det er ud tl, det er betændel ledde, påvrker nerverne, ådan de nemmere fyrer mertempuler af ted, å reulterer hurtgere merte ho barnet. En and mulg klarng er, de tanker, e har merter, hvad de gør, når de har ondt, har ndvrknng på d merte, e oplever. Tanker mert værde katrofe, ekempel Smerterne går aldrg over! eller Jeg kan mpelth magte mne merter!, har ammhæng øgede merter. er d ng tydg klarng på, hvor bedrng af ygdm merterne følge ad. Og det er der et råde, hvor der er grobund meget mere knng. - Lholt JJ, Thatum M, Herln T. Pan experce n chldr wth jue dophc arthrt treed wth ant-tnf agt cpared to non-bolc tandard tremt. Pedr Rheumol Onlne J 2013;11:21. (http://www.ped-rheum. c/contt/11/1/21) - Leegaard A, Lholt JJ, Thatum M, Herln T. Decreaed Pan Threhold n Jue Idophc Arthrt: A Cro-ectonal Study. J Rheumol 2013;40: Lnk: vd++ggt/dagnoer/b%c3%b8rneggt lembladet+ledager/2010/5-2010/ er+++ur+krokodlle++dag De autommune er: Ggtramte Børn Forældreng (GBF) Danmark Porea Forng (DPF) Colt-Crohn Forng (CCF) Ggtng Morbu Bechterew (MB) Forng af Unge Ggt (FNUG) V tod amm på fælle tand blandt andet ggtdragt ggthandke; tl tor oplynng tl mange på folkemødet, da de kunne prøve lægge perler på plader MED handk på derefter åbne karamel amme handke. Pgerne fandt ret hurtgt ud af bruge mund. På dne måde kunne de prøve opleve, hvordan det kan leve ggt hverdag....tætte næte de 06 Medlemorterng nr. 147 Augut Årgang. Nr. 3 07

5 tl workhop. Her v oplye dne rettgheder bndele hjælpemdler pørgmål, deudder udvekle øvrge ældre. amt hke er, fnde,erfarnger få dg godt gang. En række LØRDAG DEN 21. SEPTEMBER 2013 KL HERLUFSHOLM LØRDAG DEN 21.IDRÆTSCENTER SEPTEMBER 2013 KL HERLUFSHOLM ALLÉ NÆSTVED HERLUFSHOLM IDRÆTSCENTER HERLUFSHOLM IDRÆTSCENTER HERLUFSHOLM ALLÉ NÆSTVED HERLUFSHOLM ALLÉ NÆSTVED Workhop mor & far M hygger dg amm de deltagere, v dn mor far Workhop mor & far Workhop mor &nvterer far tl workhop. Her v oplye dne rettgheder bndele hjælpemdler Tllæg Play Day SAHVA OGvedr. DANSK HANDICAP IDRÆTS-FORBUND INVITERER TIL Lørdag var der 90 mnutter hæblæde workhop tre grupper betåde af poltkere, mngdannere fagfolk fra Sundhedvæet overamt er, der fnde, få dg godt gang v. En række krft: rgtg vokne, Mhke "Ikke hygger dg amm rgtg de deltagere, nvterer dn mor far M hygger dg amm de deltagere, nvterer v dn mor far!" ekperter tl rådghed, der der rg tlle tl workhop. Her v oplye dne rettgheder bndele hjælpemdler amt hke der kronke fnde, få dg godt gang. En række blev er, paekperter foku påtl unge, rådghed, der der rg tlle ekperter rådghed, der tter ærlgt dtlbrte overgang fra der rg tlle Play Day er erfarnger dg, har øvrge et bevægehandcap, pørgmål, deud udvekle ældre. etl vokpt. pørgmål, deud udvekle erfarnger øvrge ældre. godt kan lde port - uanet drømmer blve elteudøver dag eller dnu har kme prøve udvalgte Playarbejdet Dayfundet er dn dg,, kan har et bevægehandcap, I ej. de Hv tre grupper blev der Play Day er: dg, har et bevægehandcap, ter få hjælp tl fnde et klubtlbud dt råde. Du er å meget godt kan lde port uanet drømmer blve elteudøver dag eller - Kmunkon øjhøjde godt kan lde port - uanet drømmer blve elteudøver dag eller elv har allerede kan t gerne prøve - velkm, Tværgåde rådgvnng ej. Hv dnu fundetdeltager dn, kme prøve udvalgte ej. Hv dnu har fundet dn, kan kme prøve udvalgte - and Sammhæng hjælp dagnotcerng eller baretlhave dag moton fællekab meget ter få fndeetjov klubtlbud dt råde. Du er å ter få hjælp tl fnde et klubtlbud dt råde. Du er å meget behandlng unge. velkm, elv allerede deltager t gerne prøve velkm, elv allerede deltager t gerne prøve and eller bare have jov dag moton fællekab and eller bare have jov Ptngerne blevopdret tl dag moton fællekab unge. opøgde, da der var flere delmere unge. Play Day Day LØRDAG DEN 21. SEPTEMBER 2013 KL. Play 9.00 Play Day SAHVA OG DANSK HANDICAP IDRÆTS-FORBUND INVITERER TIL SAHVA OG DANSK HANDICAP IDRÆTS-FORBUND INVITERER TIL tagere, der helt var klar over, hvem ngerne var. kal ke på nd d 9. eptember 2013.* Arrangemtet luttede kl 15 bragde olkn, kunne et tegn på det Når tlmelder dg på kal vælge hke af de9.4eptember ter; køretolbaketball, kal ke nd3 d 2013.* fremtdge (am)arbejde. kal ke på nd d 9. eptember 2013.* vømnng, letk bordtn, gerne prøve kræfter prorteret På vegne af GBF, Annette rækkefølge. V å kal vdtvangaa mulgt øge dne køretolbaketball, ønker. Du behøver Når tlmelder dg vælge hke3efterkme af de 4 ter; Når tlmelder dg kal vælge hke 3 af de 4 ter; køretolbaketball, lem afbordtn, DHIF deltage! Ob: Køretolbaketball kræver gode vømnng, letk gerne prøve kræfter prorteret vømnng, letk bordtn, gerne prøve kræfter prorteret funktoner begge rækkefølge. V åarme. vdt mulgt øge efterkme dne ønker. Du behøver rækkefølge. V å vdt mulgt øge efterkme dne ønker. Du behøver lem af DHIF deltage! Ob: Køretolbaketball kræver gode lem af DHIF deltage! Ob: Køretolbaketball kræver gode Har pørgmål arrangemtet kontakt: funktoner begge tl arme. funktoner begge arme. Dank Har Handcap pørgmålidræt-forbund tl arrangemtet kontakt: Har pørgmål tl arrangemtet kontakt: Anne-Dorte Ander Projektarbejder Dank Handcap Idræt-Forbund Dank Handcap Idræt-Forbund Anne-Dorte Ander Anne-Dorte Ander Mobl: Projektarbejder Projektarbejder Mal: Mobl: Mobl: Mal: Mal: Det er jovt dyrke moton n to ee mo rk dy t ov n j to er t mo De rk dy t ov j er t De * Du kal opmærk på, der på dag måke kan deltagele fra d lokale pree eller tv. V der bede alle krve under på blanket, hvor gver tlladele tl blve flmet eller fotraferet. 8 kal opmærk på, der på dag måke kan deltagele fra d lokale pree eller tv. * Du opmærk der på på dag måke kan deltagele frld lokaleflmet pree tv. * Du V kal der bede alle på, krve under blanket, hvor gver tlladele blve ellereller fotraferet. V der bede alle krve under på blanket, hvor gver tlladele tl blve flmet eller fotraferet. nr.147 Medlemorterng Augut Årgang. Nr. 3 9

6 K vær tl jov K portdag K vær vær tl tl jov jov unge portdag unge unge Herlufholm Herlufholm Idrætcter Idrætcter S S net net helt helt nyt nyt afholder afholder Sahva Sahva Dank Dank Handcap Handcap Idræt-Forbund Idræt-Forbund år år S pændde S pændde S net net net helt portdag helt portdag nyt nyt helt afholder afholder nyt afholder Sahva Sahva Sahva unge unge Dank Dank Dank bevægehandcap bevægehandcap Handcap Handcap Handcap Idræt-Forbund Idræt-Forbund alder alder 7 år tl år tl år pændde S år. Det net ker helt portdag de nyt mukke afholder gveler Sahva unge på Dank Herlufholm bevægehandcap Handcap Idrætcter, Idræt-Forbund alder Herlufholm år tl 18 pændde år. Det pændde ker portdag mukke portdag gveler unge på unge Herlufholm bevægehandcap Idrætcter, alder Herlufholm alder tl 18 7 tl 18 pændde år. Allé Det 233, ker 4700 portdag de Nætved. mukke gveler Lørdag d unge på 21. Herlufholm eptember bevægehandcap Idrætcter, 2013 kl alder Herlufholm 7 tl 18 år. Allé Det 233, år. ker Det 4700 ker de Nætved. mukke de mukke gveler Lørdag gveler d på 21. Herlufholm eptember på Herlufholm 2013 Idrætcter, kl Herlufholm Herlufholm Allé år. Det 233, ker 4700 de Nætved. mukke gveler Lørdag d på 21. Herlufholm eptember Idrætcter, 2013 kl Herlufholm Allé 233, Allé 233, Nætved. Nætved. Lørdag Lørdag d 21. d eptember 21. eptember kl kl Dag Allé 233, 4700 Nætved. fyldt Lørdag maer d af aktvteter, 21. eptember jov 2013 fællekab. kl Dag fyldt maer af aktvteter, jov fællekab. blver blver Dag blandt fyldt maer af aktvteter, jov fællekab. blver Dag blandt Dag andet andet aktvteter aktvteter fyldt fyldt køretolbaketball, køretolbaketball, maer maer af aktvteter, af aktvteter, vømnng, vømnng, jov jov letk fællekab. letk fællekab. bordtn, bordtn, blver blver blandt å Dag kan andet afprøve aktvteter fyldt hk køretolbaketball, portgr, maer af aktvteter, paer vømnng, jov dg bedt. fællekab. letk bordtn, blver blandt å blandt kan andet afprøve andet aktvteter hk aktvteter portgr, køretolbaketball, paer vømnng, dg vømnng, bedt. letk letk bordtn, bordtn, å blandt kan andet afprøve aktvteter hk køretolbaketball, portgr, paer vømnng, dg bedt. letk bordtn, å å kan afprøve kan afprøve hk hk portgr, portgr, paer paer dg bedt. dg bedt. Dag å kan å afprøve byde hk på portgr, pændde overrakele. paer dg bedt. Dag å byde på pændde overrakele. S S ført ført blver blver afløret afløret Dag på dag. å byde på pændde overrakele. S ført blver afløret Dag på dag. Dag å å byde byde på på pændde pændde overrakele. S S ført ført blver blver afløret afløret på Dag dag. å byde på pændde overrakele. S ført blver afløret på dag. på dag. på dag. dygtge dygtge talttrænere talttrænere fra fra DHIF DHIF ee unge unge nng nng Unge Unge leter front dygtge bandagter talttrænere fra Sahva fra DHIF tl gude e- dg gnem. unge nng Og hvem Unge ved, leter front dygtge bandagter dygtge talttrænere fra Sahva fra DHIF tl fra DHIF gude e- dg e- gnem. unge unge nng Og nng hvem Unge ved, Unge leter måke front dygtge få bandagter unk talttrænere fra Sahva fra DHIF møde tl gude e- fremadtormde dg gnem. unge nng Og hvem Unge ved, leter måke leter front front få bandagter unk bandagter fra Sahva fra Sahva møde tl gude tl fremadtormde gude dg gnem. dg gnem. Og hvem Og hvem ved, ved, måke porttjerner, leter front få bandagter unk kan nprere fra Sahva tælle møde tl gude dg fremadtormde dg dere gnem. vej tl Og de hvem Paralym- ved, måke porttjerner, måke få få unk kan unk nprere tælle møde møde dg de dere fremadtormde vej tl de Paralympke porttjerner, Lege Ro kan nprere kan nprere tælle tælle dg dg dere dere vej tl vej de tl Paralym- de Paralym- porttjerner, pke måke Lege Ro få unk kan nprere tælle møde dg de fremadtormde dere vej tl de Paralympke porttjerner, Lege Ro kan nprere tælle dg dere vej tl de Paralympke ældre Lege Ro er pke pke Lege Lege Ro Ro Dne Dne ældre er velkne. velkne. å å net net dem dem m m af af workhop workhop Dne ældre ældre er velkne. hjælpemdler å er net dem. m Søkde af workhop nurlgv Dne ældre ældre å er velkne. hjælpemdler på dag. å er net dem. m Søkde af work- er er Dne Dne ældre ældre er velkne. er hjælpemdler velkne. å er å net net dem. dem m Søkde m af af workhop nurlgv hop ældre å ældre velkne hjælpemdler på hjælpemdler dag. er.. Søkde Søkde er er er work- nurlgv hop ældre å velkne hjælpemdler på dag. er. Søkde er nurlgv nurlgv å å velkne velkne på dag. på dag. Glæd nurlgv dg tl å dag, velkne hvor på får dag. Glæd dg tl dag, hvor får maer maer af af møde møde Glæd unge, dg der tl gerne dag, gang hvor får maer dyrke af port. møde Glæd unge, Glæd dg der tl gerne dg tl dag, dag, gang hvor hvor får maer får dyrke maer af port. af møde møde Glæd unge, dg der tl gerne dag, gang hvor får maer dyrke af port. møde unge, unge, der gerne der gerne gang gang dyrke dyrke port. port. unge, der gerne frknnger gang frugt dyrke hele dag port. frknnger frugt hele dag købe købe frokot frokot Sportcafe frknnger eller elv brnge frugt hele madpakke. dag købe frokot Sportcafe frknnger eller frknnger elv brnge frugt frugt hele madpakke. dag hele dag købe købe frokot frokot Sportcafe frknnger eller elv brnge frugt hele madpakke. dag købe frokot Sportcafe eller elv eller brnge elv brnge madpakke. madpakke. Arrangemtet Sportcafe eller er GRATIS elv brnge madpakke. Arrangemtet er GRATIS på på dag dag få få uddelt uddelt Sahva Sahva porttake porttake Arrangemtet t-hrt, DHIF-nmonpakke er GRATIS på dag må få uddelt overrakeler. Sahva porttake Arrangemtet t-hrt, DHIF-nmonpakke er GRATIS er GRATIS på dag på dag må få uddelt overrakeler. få uddelt Sahva Sahva porttake porttake Arrangemtet t-hrt, DHIF-nmonpakke er GRATIS på dag må få uddelt overrakeler. Sahva porttake t-hrt, t-hrt, DHIF-nmonpakke må må overrakeler. t-hrt, DHIF-nmonpakke må overrakeler. V glæder o tl V glæder o tl e V glæder o tl e e dg dg dg Maer af aktvteter, jov Maer Maer af jov fællekab af aktvteter, jov fællekab Prram Prram Prram Ankt Ankt Ankt Ankt Velkt Ankt Velkt Ankt Velkt Velkt Idræt mol Velkt Idræt Velkt mol Idræt Idræt mol mol Idræt Idræt mol mol Idræt Idræt Frokot mol mol Idræt Frokot Idræt mol mol Frokot Frokot Idrætmol Frokot Idrætmol Frokot Idrætmol Idrætmol Overrakele aflutnng Idrætmol Overrakele Idrætmol 3 aflutnng Overrakele Forældre workhop aflutnng aflutnng Overrakele Forældre Overrakele workhop aflutnng aflutnng Forældre Forældre workhop workhop Forældre Forældre workhop workhop Idræt mol 1, varere mellem køretolbaketball, vømnng, letk bordtn. Mere dette på dag. Idræt mol 1, 2 3 varere mellem køretolbaketball, vømnng, letk bordtn. Mere dette på dag. Idræt mol 1, 2 3 varere mellem køretolbaketball, vømnng, letk bordtn. Mere dette på dag. Idræt mol Idræt 1, mol 1, 2 varere 3 varere mellem mellem køretolbaketball, vømnng, vømnng, letk letk bordtn. bordtn. Mere Mere dette på dette dag. på dag. Idræt mol 1, 2 3 varere mellem køretolbaketball, vømnng, letk bordtn. Mere dette på dag. 10 Medlemorterng nr. 147 Augut Årgang. Nr. 3 11

7 Workhop mor & far Workhop mor & far M hygger dg amm de deltagere, nvterer v dn mor far tl workhop. Her v oplye dne rettgheder bndele hjælpemdler amt hke er, der fnde, få dg godt gang. En række ekperter rådghed, de der der nvterer rg tlle M hygger dgtlamm deltagere, v dn mor far pørgmål, deud udvekle erfarnger øvrge ældre. tl workhop. Her v oplye dne rettgheder bndele hjælpemdler M hygger dg amm de deltagere, nvterer v dn mor far amt hke er, der fnde, rettgheder få dg godt gang. En række tl workhop. Her v oplye dne bndele hjælpemdler Play Day er dg, har et bevægehandcap, ekperter tl rådghed, der rg tlle amt hkeer, der fnde, få der dg godt gang. Enrække godt kan lde port uanet drømmer blve elteudøver dag eller pørgmål, deud udvekle øvrgerg ældre. ekperter tl rådghed, erfarnger der der tlle ej. Hv dnu har fundet dn, kan kme prøve udvalgte pørgmål, deud udvekle erfarnger øvrge ældre. ter få hjælp tl fnde et dg, klubtlbud dtetråde. Du er åmeget Play Day er har bevægehandcap, velkm, elv allerede deltager t gerne prøve godt kan lde port uanet drømmer blve elteudøver dag eller Play Day er dg, har et bevægehandcap, and eller bare have jov dag moton fællekab ej. Hv dnu har fundet dn, kan kme prøve udvalgte godt kan lde port - uanet drømmer blve elteudøver dag eller unge. ter dnu få hjælp fnde klubtlbud dtråde. å meget ej. Hv tl har fundetetdn, kan kme Du er prøve udvalgte velkm, elv allerede deltager t gerne prøve ter få hjælp tl fnde et klubtlbud dt råde. Du er å meget and eller bare have jov dag moton fællekab velkm, elv allerede deltager t gerne prøve unge. and eller bare have jov dag moton fællekab Når tlmelder dg kal vælge hke 3 af de 4 ter; køretolbaketball, vømnng, letk på bordtn, nd gerne eptember prøve kræfter prorteret kal ke d * unge. kal ke på nd d 9. eptember 2013.* rækkefølge. V å vdt mulgt øge efterkme dne ønker. Du behøver kal ke på nd d 9. eptember 2013.* lem DHIF deltage! Køretolbaketball kræver gode Når tlmelder dgafkal vælge hke 3Ob: af de 4 ter; køretolbaketball, funktoner letk begge arme. vømnng, bordtn, gerne prøve kræfter prorteret Når tlmelder dg kal vælge hke 3 af de 4 ter; køretolbaketball, rækkefølge. V å vdt mulgt øge efterkme dne ønker. Du behøver vømnng, letk bordtn, gerne prøve kræfter prorteret Har pørgmål tl arrangemtet kontakt: lem af DHIF deltage! Ob: Køretolbaketball kræver gode rækkefølge. V å vdt mulgt øge efterkme dne ønker. Du behøver funktoner begge arme. lem af DHIF deltage! Ob: Køretolbaketball kræver gode Dank Handcap Idræt-Forbund funktoner begge arme. Anne-Dorte Ander Har pørgmål tl arrangemtet kontakt: Projektarbejder Har pørgmål tl arrangemtet kontakt: Dank Handcap Idræt-Forbund Mobl: 2134 Ander 4424 Anne-Dorte Dank Handcap Idræt-Forbund Mal: Projektarbejder Anne-Dorte Ander Projektarbejder Mobl: Mal: Mobl: Mal: * Du kal opmærk på, der på dag måke kan deltagele fra d lokale pree eller tv. V der bede alle krve under på blanket, hvor gver tlladele tl blve flmet eller fotraferet. * Du kal opmærk på, der på dag måke kan deltagele fra d lokale pree eller tv. V der bede alle krve under på blanket, hvor gver tlladele tl blve flmet eller fotraferet. * Du kal opmærk på, der på dag måke kan deltagele fra d lokale pree eller tv. Play INVITERER Day TIL SAHVA OG DANSK HANDICAP IDRÆTS-FORBUND Teaged n e k e e w Play Day SAHVA OG DANSK HANDICAP IDRÆTS-FORBUND INVITERER TIL LØRDAG DEN 21. SEPTEMBER 2013 KL FNUG INVITERER TIL Play Day HERLUFSHOLM IDRÆTSCENTER LØRDAG DEN 21.ALLÉ SEPTEMBER KL HERLUFSHOLM NÆSTVED LØRDAG DEN 21. SEPTEMBER 2013 KL HERLUFSHOLM IDRÆTSCENTER HERLUFSHOLM ALLÉ NÆSTVED IDRÆTSCENTER HERLUFSHOLM ALLÉ NÆSTVED K alt der er dg tl d fantatke Teage-Weekd, hv har ggt er mellem år. Teage-Weekd blver afholdt d november æt der kryd kalder allerede nu - er her nvteret. Teage-Weekd blver g år afholdt på Hotel Kryb--ly ved Frederca. Her møde unge amme tuon, der jov teambuldng faglge oplæg fra ekperter. I løbet af weekd der blve afholdt kellge lag pændde, jove hyggelge aktvteter. er rg kabe nye vkaber, kme hjem ny vd eller npron. D røde tråd gnem weekd er "d gode lvtl", m mere v afløre nu. Planlægnnggrupp tår g klar tl kabe uper fed weekd - prram kmer på FNUG' hjemmede tættere på tlmeldng. Mvh. FNUG K, v æto r n mo e rk dy t ov j Det er! rke moton Det er jovt dy Det er jovt dyrke moton V der bede alle krve under på blanket, hvor gver tlladele tl blve flmet eller fotraferet Medlemorterng nr. 139 Augut Årgang. Nr. 3 13

8 Stemnngblleder fra ntroktonkuret maj hvor der var godt humør blandt kuruholdere, epaere amt alle vore ggtramte økde..! 14 Medlemorterng nr. 147 Augut Årgang. Nr. 3 15

9 Invton tl Introktonkuru - nye famler GBF fra fredag d 8. nov. tl øndag d 10. nov på Hotel Cwell, Koldng Ggtramte Børn Forældreng afholder november måned et ntroktonkuru prmært der famler, hvor barnet har fået dagno eleddeggt nd de ete par år. Kuret er ældre, barnet der har fået ggt meget gerne økde uanet alder. Kuret holde fra fredag d 8. nov. ndkvarterng fra kl Aflutnng øndag d 10. nov. kl. ca Kuruprrammet de vokne vekle mellem oplæg, deb, edrag gruppearbejde. For e dere økde der pændde aktvteter arrangeret af ng erfarne epaere der er et tlbud amtalegrupper ggt dere økde ved GBF pykol Charlotte J. Da kuret er handcaprettet er der få udgfterne dækket efter 41 ervcelov. er få dækket deltagergebyr tranport ved rette kontakt tl n agbehandler kmun øge gnem ovtåde paragraf. Ønker vde mere kuret, har yderlgere pørgmål eller ønker tlmelde dn famle, å rng tl ekretaret eller tlmeld jer elektronk på - e under tlmeldnger. Kuret afholde på Hotel Cwell Koldng Skovbrynet Koldng Prer Vokne kr ,- Børn mellem 0-12 år kr ,- K, vær mød Varmtvandtrænng Svømmeted Tdpunkt Kontaktperon Fyoterapeut Skodborg Sanorum Mandag GBF ekretaret Skodborg Fyoterap R Høyer Købhavn Ondag Fyoterap Nordvet Lon Kolleget Charlotte Korhøj Dortheavej 59, 1. tv, 2400 Kbh / Marelborgcteret Ondag Mette Sedler P.P. Ørumgade Fyoterap Århu C Åboulevard 70, Århu Sygehu Vdyel Tordag GBF ekretaret Fyoterapeuterne Hjørrng Skagvej 147, 9800 Hjørrng, Fyn Bullerup Ondag Chrtan Skjødt Svømmebad Alle Fyoterap & Sportklnk Lnde Allé 23, 5230 Ode Lndehøj Fredag Lnette J Langmarkvej Akeholm 34, Hor 8700 Hor Fyoterap Mandag Fyoterapeut Le Agergaard Hor Sundhedhu ondag Fyoterap Grønlandvej 1, 2. al eftermddag Hor Sundhedhu 8700 Hor Grønlandvej 1, 2. al, 8700 Hor, Varde fyoterap Ondag Lnda Nel Varde Fyotrap Vetre Landevej Vnkelvej 23 & trænngcter 6800 Varde 6800 varde Vetre Landevej 67, 6800 Varde Lyholmbadet trdage Hed Wnberg, Roklde kl Rønbjerg ondage Mare Hrk Løgtør Fyoterap Ferecter kl Medlemorterng nr. 147 Augut Årgang. Nr. 3 17

10 Betyrel Kontaktfamler Formand Ib Trabjerg Peder Valdemarvej Hernng Tlf.: Kaerer Pernlle Brandtrup Rytterkær Smørum Betyrelelem Male Høj-Noe Plkærvej 15, Vrdted 7800 Skve Nætmand Jeper Mort Krkevænget Tranbjerg Tlf: Sekretær Banca Rngby Frhedlyt Allé Hvdovre 1. uppleant Eb Træholt Veter Søvej Nbe Nordjylland Anettte & Mchael Bdx Sør Droelvej Hadund Telefon: MdtJylland, Vet Tanja & Cart Jørg Øtergade 4a 7860 Spøttrup Telefon: Tanja Telefon: Cart SydDanmark, trekantrådet Mette & Bran Schmdt Kobbelgårdvej Frederca Telefon: 7592 SydDanmark, Sønderjylland Cnd & Arne Peter Lundegårdtoft 10, 6780 Skærbæk Telefon: MdtJylland, Øt Janne Engell Holm & Ole Nel Øter Alle Grå Telefon: Lotte & Mchael Ryevad tjernepark 35, Søft 8382 Hnnerup Telefon: SydDanmark, Fyn Jann Okborg Neergaard Jamnvænget Ebberup Telefon: Sjælland, Øt Sjælland, Vet Gtte & Fnn Terp Slåhav 7, 4330 Hvalø Telefon: Fnn Telefon: Gtte Hovedtad, Købhavn Sanne & Nkolaj Warmng Sandbakk Solrød Telefon: De famler har elv ggt gerne kontakte, hv /I har brug n nakke, eller har pørgmål. Af praktke hyn er famlerne opdelt efter krede, m /I er velkne tl kontakte dem /I har lyt tl. Betyrelelem Hrette Han Meltoftevej Nakkov 2. uppleant Krt Krtan Øter Allé Hjørrng Nyttge adreer Betyrelelem Annette Vangaa Lærkevang Ebjerg Sekretarleder Helle Lund Ramu Skrænt Storvorde Tlf.: FNUG - Forng af unge ggt (12-35 årge) Gtoftegade Gtofte Tlf Telefontd mandage kl Ggtng Gtoftegade Gtofte Tlf Fax Rådgvnng Ggtng profeonelle rådgvnng. Her træffe ocalrådgver Le Bülow. Krt har ærlgt kdkab tl famler ggt. Mandag-tordag kl Fredag kl Tlf Medlemorterng nr. 147 Augut Årgang. Nr. 3 19

11 Kontaktorgan Ggtramte Børn Forældreng tl udveklng af erfarnger tl gdg moralk tøtte INDLÆG MODTAGES MEGET GERNE Ggtramte Børn Forældreng Skrænt Storvorde Tlf emal:

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Virksomhedsmappen WANEK & MYRNER. Nyt! 42 jobcentres foretrukne præsentationsredskab. Kvalitetsmapper. 44 opdaterede faktaark

Virksomhedsmappen WANEK & MYRNER. Nyt! 42 jobcentres foretrukne præsentationsredskab. Kvalitetsmapper. 44 opdaterede faktaark Kvaltetsmapper 44 opdaterede faktaark Skema tl vrkshedsbesøg Nyt! Nem webvsnng og opdaterng af faktaark Vrkshedsmappen Nem og effektv præsentaton af jobcentrets tlbud tl vrksheder 42 jobcentres foretrukne

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

Grafisk Design give-aways 2

Grafisk Design give-aways 2 Grfk Degn k f r G Degn y w e v g 2 Grfk Degn ntore 3 Grfk Degn outdoor 4 k f r G Degn onlne 5 Grfk Degn Redegørele Opgven Jeg kulle mmen med en f vore AD'ere - Rmu, lve et oplæg tl Skorngen hvor v vlgte

Læs mere

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Underøgele af forældre brugerhed med dagilbud i kommun Apr. 2012 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) De er valgfri for kommun, om de pørgmål, der

Læs mere

PPSS. DiSC RolleProfil 29.10.2009. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. +45 46 32 12 40

PPSS. DiSC RolleProfil 29.10.2009. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. +45 46 32 12 40 PP RolleProfl RolleProfl tllng: Regnskabschef Afdelng: rft Vrksomhed: Navnløs A/ Evalueret af: Bogholdergruppen 9.0.009 enne rapport er udleveret af: IOVER A/ Telegade K - 0 Taastrup Tlf. + 0 Person Profl

Læs mere

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S Mljøpoltk Offcel poltk for håndterng af globalt mljø og arbejdsmljø SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Rchard Petersen, Elsabeth Hansen og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktsk

Læs mere

OPI virksomhedsinvolvering:

OPI virksomhedsinvolvering: 18. jun 2012 OPI vrksomhedsnvolverng: Erfarnger fra OPI-Lab demonstratonsprojekt 1 1 Det Intellgente Hosptalsbaderum Peter Bamberg Jensen, OPI projektleder Syddansk Sundhedsnnovaton Regon Syddanmark Peter.Bamberg.Jensen@regonsyddanmark.dk

Læs mere

Planstrategi. s s. Hverdag og fællesskab i bevægelse

Planstrategi. s s. Hverdag og fællesskab i bevægelse Plantrategi 2015 Hverdag og fællekab i bevægele Hverdag og fællekab i bevægele Byrådet i Egedal har en viion for kommunen fremtidige udvikling. Viionen handler om, at alle kal have en god og velfungerende

Læs mere

GBFbladet Medlemsorientering nr. 143

GBFbladet Medlemsorientering nr. 143 GBFbladet Medlemsorientering nr. 143 37. Årgang. Nr. 3 september 2012 ISSN 1903-0347 Gigtramte Børns Forældreforening Indholdsfortegnelse Dette nummer er redigeret af redaktionsudvalget. Indlæg fra medlemmerne

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor Dgtal forvaltnng på tværs den offentlge sektor Manager Lars Andersen PLS RAMBØLL Management A/S www.pls-ramboll.com 23. oktober 2002 Den Dgtale Borger 2002 Konklusoner Nettet er blevet hverdag sær brugsfrekvensen

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod, Lars Provstgaard,

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

Syddanmark. Nr. 41. December 2013 Årg. 12. Ny sæson 14/15 for udlejning af kredsens sommerhuse. Bork Havn: 50-51-52 2-3-4-5-6-7-8-9

Syddanmark. Nr. 41. December 2013 Årg. 12. Ny sæson 14/15 for udlejning af kredsens sommerhuse. Bork Havn: 50-51-52 2-3-4-5-6-7-8-9 B BLIK L I K OG R RØR Ø R OVERBLIK OVERBLIK Medlemsblad Blk Rør Sydjylland-Fyn, d dækk Blk Rørs afdelng Syddanmark Medlemsblad Blk Rør Sydjylland-Fyn, d dækk Blk Rørs afdelng Nr. 41 Novemb 2013 Årg. 12

Læs mere

ARBEJDSPORTFOLIO. 1. hovedforløb. mia phillippa fabricius

ARBEJDSPORTFOLIO. 1. hovedforløb. mia phillippa fabricius ARBEJDSPORTFOLIO 1. hovedforløb mia phillippa fabriciu Out of Office ikoner, november 2014 Idékiter Det færdige reultat af ikonerne Out of Office ikoner, november 2014 I mit praktikophold ho MediaXpre

Læs mere

Rehabilitering og Palliation ved kræft

Rehabilitering og Palliation ved kræft Rehabilitering og Palliation ved kræft Implementeringplan for forløbprogram for rehabilitering og palliation i forbindele med kræft. For hopitaler, kommuner og almen praki i Region Hovedtaden Godkendt

Læs mere

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013 FLYDENDE LEDELSE I lgt Hjørrng rør fra Kommune den menge fl yd medarbejd god ledelse tl den en øvste lnd strøm topchef gennem tlbage et usyn- gen. Leadshp Ppelne hedd ledelsestankegangen. Den komm fra

Læs mere

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling Industropatør Uddannelse nden for produkton udvklng 1 Industropatør - en andledes hvvsuddannelse Høje kvaltetskrav, fokus på mljø skkhed, modne teknol, psonlgt ansvar, løbende udvklng af råvar process

Læs mere

DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION 1/19. - Et notat om e-mail markedsføring. Gem dette dokument

DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION 1/19. - Et notat om e-mail markedsføring. Gem dette dokument DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION - Et notat om e-mal markedsførng Gem dette dokument 1/19 Den elektronske kommunkatonsrevoluton INDHOLD Den elektronske kommunkatonsrevoluton... 3 Den elektronske

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

Advokatfirmaet Poul Schmith

Advokatfirmaet Poul Schmith Advokatfrmaet Poul Schmth JULI 2011 J.nr.: 8914888 BORDERdjj Redegørelse medfør af konkurslovens 125, stk. Fjordbank Mors under konkurs Skfteretten Holstebro - SKS 8D-240/201 1 Konkursdag: 27. jun 2011

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

42 Prof il. For at sikre vores hø1e kvalitetsniveau og for at

42 Prof il. For at sikre vores hø1e kvalitetsniveau og for at 72 42 42 42 Prof l Mn Trans har sden 1968 været blandt erhvervslvets foretrukne transoorterer Det skyldes kke mndst at v består og ejes af selvstændge vognmænd Det skrer maksmal opmærksomhed og ansvarlghed

Læs mere

Side 1. Bibliotekarforbundet (Karin Madsen) Indhold. Eksempler på retspraksis Litteratur og links

Side 1. Bibliotekarforbundet (Karin Madsen) Indhold. Eksempler på retspraksis Litteratur og links Sde 1 IT-ovvågnng anste - emal ntnet D omsggrbde brug IT nd for alle branch gv dsse år arbejdsgve helt nye mulghed for ovvåge des medarbejde. Man frygte, ledels rundt omkrng kast sg ov dsse nye kontrolmulghed,

Læs mere

Become the new MOK-intern!

Become the new MOK-intern! Nr 11 17. nov. 43. Årg. 2010/2011 ISSN 1904-3163 Become the new MOK-ntern! MOK søger en ny "ntern", som efter at have gennemført det ntensve "ntern-program", vl være blandt verdens bedste tl at MOK'e!

Læs mere

Mødet. Sektioner,blev. i Tømrerkroen. den. 15. oktober. Arbeidsfag

Mødet. Sektioner,blev. i Tømrerkroen. den. 15. oktober. Arbeidsfag Møt 15. oktober d WILLY VED Forløber Tømrerkro 1871 MARKVAD Socalmokret,»D Internonale Arbejng Danmark«, stftet på et mø Tømrerkro, Alga 27, d 15. oktober 1871. Ugeblat Socalst bragte nr. 15, lørdag d

Læs mere

Detektionsgraenser og isotopidentifikation

Detektionsgraenser og isotopidentifikation INlSmf 6 DET FJERDE NORDISKE RADIO0KOLOGISEMINAR 27. FEBRUAR. MARTS 985 GOL, NORGE Detektongraener og otopdentfkaton Sven Poul Ntlen Foraganlaeg R» DK4000 Roklde INDLEDNING Ved det nordke mnemnar 67 februar

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

Kursuscenterguiden. KURSUSCENTRE.dK. KoNfERENCE med UdSigT og indsigt TÆNK HVAD VI KAN GØRE FOR DIG

Kursuscenterguiden. KURSUSCENTRE.dK. KoNfERENCE med UdSigT og indsigt TÆNK HVAD VI KAN GØRE FOR DIG Kursuscenterguden www.u-u.dk KURSUSCENTRE.dK KoNfERENCE med UdSgT og NdSgT TÆNK HVAD VI KAN GØRE FOR DIG Hos KursusCentre.dk holder v meget af at forkæle vores gæster, så jeres oplevelse blver mere and

Læs mere

SCANTRUCK A/S. SCANTRUCK AVISEN z NR. 1 z JANUAR 2008. s. 3 Nyt samarbejde s. 4-5 Salg- og marketingafdelingen s. 6-7 Bejstrup Maskinstation

SCANTRUCK A/S. SCANTRUCK AVISEN z NR. 1 z JANUAR 2008. s. 3 Nyt samarbejde s. 4-5 Salg- og marketingafdelingen s. 6-7 Bejstrup Maskinstation SCANTRUCK A/S SCANTRUCK AVISEN z NR. 1 z JANUAR 2008. 3 Nyt amarbejde. 4-5 Salg- og marketingafdelingen. 6-7 Bejtrup Makintation Forhandler af CASE, MANITOU, ATLAS og McCLOSKEY SCANTRUCK A/S Peter Daugbjerg

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

After-party. HUSK at tilmelde dig på mit.fadl.dk. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 6-1.

After-party. HUSK at tilmelde dig på mit.fadl.dk. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 6-1. 47 årg. 2012/2013 SSN 1904-3400 K M E D C Ø B MedcnOrgansonnes Kmunkonsorgan, Årgang 47, Numm 6 - oktob 2014 GENERALFORSAMLNG 10. oktob kl. 17 Stutklubb Dagsor følge tægtne dn mng tæll! STEM 6. oktob dne

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

i ". servicecenteret i 2 4 APR. 2014

i . servicecenteret i 2 4 APR. 2014 to g 24-04-20 S MODTAGET C) ". servcecenteret 2 4 APR. 2014 l ) l Advokat Rune Wold Vester Farmagsgade 23 1606 København V J nr ^ozés UDSKRFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET g 0» ' 1 t» l ) o +-04-204--42ld20

Læs mere

Prædiken tl 3. søndag efer trinitats, Jægersborg kirke 2013. Salmer: 736 678 302 // 507 492 v.1 & 6 498 v.4-6

Prædiken tl 3. søndag efer trinitats, Jægersborg kirke 2013. Salmer: 736 678 302 // 507 492 v.1 & 6 498 v.4-6 Prædiken tl 3. søndag efer trinitats, Jægersborg kirke 2013 Salmer: 736 678 302 // 507 492 v.1 & 6 498 v.4-6 Jeg beder for dem, der ikke er lys i mere, dem uden længselserindring og kraf. Jeg beder for

Læs mere

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '""**

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '** ... - '""** e ^ TT T TS TV IF Nr. 8 August 1968-117 Årgang.r *N^ 1 1 1 I I den den løssalg Det nsprerende budskab AF MARION G. ROMNEY af De Tolvs Råd Gud har fra begyndelsen ment det på sn plads at anbrnge

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Hovedstadens akutmodtagelser og akutklinikker

Patienters oplevelser i Region Hovedstadens akutmodtagelser og akutklinikker Pener opleveler Regon Hovedden umodgeler og ulner Telefonurvey med 1.940 pener Udrbejde f Enheden for Brugerunderøgeler på vegne f Koncern Pln, Udvlng og Kvle Aprl 2012 Trne Øerbye Rmdl Pernlle Vng Sørenen

Læs mere

Rammeaftale 2010. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del

Rammeaftale 2010. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del Rammeaftale 2010 for Socal- og specalundervsnngsområdet Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederksberg Frederkssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Grbskov Halsnæs

Læs mere

WiM. ififc K*^" «s«^f? "mi. i^* w' Ipsé^"'.#.» *%. '"':.'' Nummer 9 September 1969. DEIfi(«MleSTJERafE. 118. Årgang

WiM. ififc K*^ «s«^f? mi. i^* w' Ipsé^'.#.» *%. '':.'' Nummer 9 September 1969. DEIfi(«MleSTJERafE. 118. Årgang : '"':.'' % ml WM ffc V K*^" x* «s«^f? "m ^* w' Ipsé^"'.#.» *%. -^ DEIf(«MleSTJERafE Nummer 9 September 1969 118. Årgang I fællesskab. Krken Det nsprerende budskab AF BOYD K. PACKER, assstent tl De Tolvs

Læs mere

Jernbanegade 1 6070 Christiansfeld info@tht-ugeavis.dk www.tht-ugeavis.dk

Jernbanegade 1 6070 Christiansfeld info@tht-ugeavis.dk www.tht-ugeavis.dk LOGO1TH_Stor_NEGrød Trdag dn 9. jun 2015 1 Jrnbangad 1 6070 Chrtanfld nfo@tht-ugav.dk www.tht-ugav.dk Uddl grat tl all hutand : Allr, Bjrnng, Chrtanfld, Errtd, Fjltrup, Frørup, Hjl, Hjlmnd, Hjrndrup, Sjølund,

Læs mere

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15...

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15... Marts 2010 Voers Blad Foto: Karl Svansø Iversen - Vntersolen over Krstnelund. Vnderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere sde 15... Formandsstafetten V har Voers Skole, Voers Spejdere, Voers Idrætsforenng,

Læs mere

N.B. S G E N E R A L F O R S A M L I N G

N.B. S G E N E R A L F O R S A M L I N G N.B. S G E N E R A L F O R S A M L N G TORDSDAG DEN 25. JANUAR AFHOLDT NB ST ARLGE GENERALFORSAMLNG pa NØRHERREDHUS. DER VAR GANSKE FNT FREMMØDE. UDOVER BESTYRELSEN VAR DER GODT 60 MEDLEMMER OG FORÆLDREREPRÆSENTANTER.

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

DEN STJERNE. Nummer 2. Februar 1977. 126. årgang ÆW". mmmuum ;/****.** jé«# **-*» ""'T^' ":,.';,"." ,/l, : u^ - '..' 6HN*

DEN STJERNE. Nummer 2. Februar 1977. 126. årgang ÆW. mmmuum ;/****.** jé«# **-*» 'T^' :,.';,. ,/l, : u^ - '..' 6HN* ,! : DEN STJERNE Februar 1977 126. årgang Nummer 2 ÆW". mmmuum ;/****.** jé«# **-*» ""'T^' ":,.';,"." f f-f - I!.,/l, : 5 u^ - m; : ;. '..' 6HN* ^ *, m: JHUNdansAe STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF

Læs mere

klædeskab samt et børneværelse/kontor med renoveret i 2008/2011. ALT er nyt!. Udover yderst charmerende og med klassiske

klædeskab samt et børneværelse/kontor med renoveret i 2008/2011. ALT er nyt!. Udover yderst charmerende og med klassiske Totalrenoveret 4-værelses med bedste belggenhed Oplevelsen af denne sønne lejlghed starter allerede på gaden med de flotte gamle træer. Den klassske hovedtrappe fører dg op tl. lejlgheden, hvor man kommer

Læs mere

GBFbladet Medlemsorientering nr. 145

GBFbladet Medlemsorientering nr. 145 GBFbladet Medlemsorientering nr. 145 38. Årgang. Nr. 1 Februar 2013 ISSN 1903-0347 Gigtramte Børns Forældreforening Indholdsfortegnelse Formandens ord Februar 2013 Dette nummer er redigeret af redaktionsudvalget.

Læs mere

God fornøjelse. NLP Huset 2010

God fornøjelse. NLP Huset 2010 20 ÅR 20 PORTRÆTTER INDHOLD Forord Velkommen tl NLP Huset Peter Grønnng - Fandme farlgt Karen Jensen I dag ser jeg hele mennesker Lsbeth Holm og Søren Stags Hvad nu hvs? Hvad er Enneagrammet? Chrstel Seerø

Læs mere

Vanskelige vilkår for generationsskifte med nye regler - Afskaffelse af formueskattekursen samt svækkelse af sikkerheden trods bindende svar

Vanskelige vilkår for generationsskifte med nye regler - Afskaffelse af formueskattekursen samt svækkelse af sikkerheden trods bindende svar - 1 Vankelige vilkår for generationkifte med nye regler - Afkaffele af formuekattekuren amt vækkele af ikkerheden trod bindende var Af advokat (L) Bodil Chritianen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy

Læs mere

Lev Livet Kuren. INTRO: Én kur Fire faser

Lev Livet Kuren. INTRO: Én kur Fire faser Lev Livet Kuren INTRO: Én kur Fire faser Lev Livet Kuren er en slanke-, sundheds-, og energikur. Som navnet siger, så er det en kur. En kur er defneret som en metode eller række foranstaltninger tl behandling

Læs mere

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen)

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen) Oversgtsvejlednng Opsætnng og prmng Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: Én 500 ml eller 1.000 ml pose/flaske med prmngopløsnng (0,9 % NaCl med 1 E/ml tlsat heparn) Én 500 ml eller 1.000 ml pose fysologsk

Læs mere

guide skift elselskab og spar en formue billigere Januar 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide skift elselskab og spar en formue billigere Januar 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide Januar 2015 få billigere el kift elelkab og par en formue Se flere guider på bt.dk/plu og b.dk/plu 2 SKIFT ELSELSKAB SPAR EN FORMUE INDHOLD SIDE 4 Mange kan core hurtige og nemme penge ved at kifte

Læs mere

SM B-1-99 forskudsvist udbetalt børnebidrag enlig forsørger

SM B-1-99 forskudsvist udbetalt børnebidrag enlig forsørger ordnært ekstra børnlskud standsnng tlbagebalng fælles husførelse SM B199 forskudsvst udbalt børnebdrag enlg forsørger ægteskabslgnende forhold bevs folkeregster mod bedre vdende Resumé Ankestyrelsen har

Læs mere

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol Udvklng af en metode tl effektvurderng af Mljøstyrelsens Kemkalenspektons tlsyn og kontrol Orenterng fra Mljøstyrelsen Nr. 10 2010 Indhold 1 FORORD 5 2 EXECUTIVE SUMMARY 7 3 INDLEDNING 11 3.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

møder & konferencer www.krybily.dk

møder & konferencer www.krybily.dk øder & knerencer www.krybiy.dk Veken Veken ti Bet Wetern KRYB I LY. Det - Stjernede Bet Wetern KRYB I LY har pkriten på dit næte arrangeent. (Bet Wetern KRYB I LY er indbegrebet a dank krkutur ed in het

Læs mere

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC da Brugervejlednng 3 da Indholdsfortegnelse Centralkontrolenhed Indholdsfortegnelse 1 Tl nformaton 8 1.1 Illustraton af trnnene 8 1.2 Vse startmenuen 8 1.3

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Region Sjælland Uddannelsesprram Regon Sjælland Almen medcn Gynækol obstetrk, Nykøbng Falster Sygehus September 2014 1 1. Indlednng Specalet almen medcn er beskrevet målbeskrvelsen (www.sst.dk) hvor så specallægeuddannelsen

Læs mere

ARBEJDER ER DER. svarer. betydning, hvor. i en afstumpet og besynderlig. af historisk. interesse. af syndikalisme. Men hvad betyder det helt præcist?

ARBEJDER ER DER. svarer. betydning, hvor. i en afstumpet og besynderlig. af historisk. interesse. af syndikalisme. Men hvad betyder det helt præcist? ARBEJDER ER I ENHVER KÆMPE SIG FORSØGER DER SYNDIKALIST, EN DER AT UD betragt d klassske syndkalsme stll spørgsmålet, hvorvdt tl fnton s se tds arbejdskampe E. J. Af Hobsbawm d Hobsbawm E. J. ds d kvasrevolut,

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

En varmluftsballon. s Kurvelængden fra ballonens toppunkt til punktet P. til symmetriaksen.

En varmluftsballon. s Kurvelængden fra ballonens toppunkt til punktet P. til symmetriaksen. P og En varmluftballon Denne artikel er en lettere revideret udgave af en artikel, om Dan Frederiken og Erik Vetergaard fra Haderlev Katedralkole havde i LMFK-bladet nr. 2, februar 1997. Enhver, om er

Læs mere

LEJLIGHEDEN BEBoErBLaD for BoLIGkoNtorEt I fredericia BLaD Nr. 2 ÅrGaNG 2010

LEJLIGHEDEN BEBoErBLaD for BoLIGkoNtorEt I fredericia BLaD Nr. 2 ÅrGaNG 2010 Blad nr. 2 Årgang 2010 LEJLIGHEDEN Beboblad bolgkontoret Fredca S 23 Nyt hovedbestyrels ved mænne Ls Gregs Flemmng Lorz Else-Mare Gøhns Bt Klndt Ands Ghetto H eftåret dskusson regngs brug Landsbyggefonns

Læs mere

DEV STJERNE. Nummer. November 1975. 124. årgang 11

DEV STJERNE. Nummer. November 1975. 124. årgang 11 Nummer DEV STJERNE November 1975 124. årgang 11 WElxdcmsAe STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE November 1975 124. årgang Nummer 11 Det første Præsdentskab Spencer W. Kmball N. Eldon

Læs mere

Bølgeudbredelse ved jordskælv

Bølgeudbredelse ved jordskælv rojekt: Jordskæl Bølgeudbredelse ed jordskæl IAG 2005 Bølgeudbredelse ed jordskæl V skal dette projekt studere bølgeudbredelse ed jordskæl. Her kommer så ldt teor om bølger. Bølger Man tegner næsten altd

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

Den politiske organisation

Den politiske organisation Regnskab 2010 Den poltske organsaton Byrådet 2010 2013 Ulla Hardy-Hansen (C) 1. vceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Carsten Wlff (V) 2. vceborgmester Per Frost Henrksen (A) Ergn Øzer (A)

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Vi stiller fokus på energi og sjov

Vi stiller fokus på energi og sjov Et must-have for din forretning Brætspil for hele familien Vi stiller fokus på energi og sjov Et spil, der rykker grænser, afslører meningsforskelle og holdninger til energiforbrug Et spændende og nyskabende

Læs mere

Den offentlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægelsen Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed

Den offentlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægelsen Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed D offtlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægels Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed Kun af de unge på landets ungdomsr vil arbejde i d offtlige sektor efter dt. 6 mer,

Læs mere

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang STJERNE December 1971 120. Årgang Nummer 12 mange Salt Utah at manges hele Vstors baggrunden. Nummer DET INSPIRERENDE BUDSKAB AF ÆLDSTE FRANKLIN D. RICHARDS assstent tl De tolvs Råd DEI STJERNE Organ for

Læs mere

Insttut for samfundsudvklng og planlægnng Fbgerstræde 11 9220 Aalborg Øst Ttel: Relatv Fasepostonerng Med bllge håndholdte GPS-modtagere Projektperode: Februar 2006 Jul 2006 Semester: 10. Projektgruppe:

Læs mere

SikkerhedSStandarder

SikkerhedSStandarder SkkhedSStandard SIKKERHEDSSTANDARDER & testprocedur TESTPROCEDURER ndhold Forord...4 ord...4 Forskell skell standard drektv...5 5 Standard ISO SO 7176 del 19 Om moblt udstyr hjul tl brug motorkøretøj...20...20

Læs mere

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den 4. september 2012, kl. 19.00

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den 4. september 2012, kl. 19.00 LmenBo Bolgorgansatonen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Tl beboerne afdelng 31 LSV Telefon 8938 2000 post@almenbo-aarhusdk wwwalmenbo-aarhus.dk CVR 59645013 28. august 2012 REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI

Læs mere

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Kort nr. 4 Kort nr. 5 Kort nr. 6 Kort nr. 7 Kort nr. 8 Kort nr. 9 Kort nr. 1 Kort nr. 11 i 1. offentlighedsfase (). Kort nr. 12 Kilometers 1 -. Oversigt over detailkort

Læs mere

Vejinformation til fremtiden

Vejinformation til fremtiden 0 c 0-0. Sb I 1 0 (I) c Cl) -o Qo m s cl) CD -I 0 - CD overgangssyntern en blleder EDB - Det som er gvet og 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 1 1993 Dansk Vejtdsskrff ISSN 0011-6548 Udgvet sf Dansk Vejtdssbft

Læs mere

FoW,e\ L,r'J* 3 I. spomæ EM er kommet igang

FoW,e\ L,r'J* 3 I. spomæ EM er kommet igang ,.u- -.f1\v vr". FoW,e\ L,r'J* 3 I t'u zu ll spomæ EM er kommet gang 315 bues$ter deltog aftes den offcelle åbnng af de 13. europamesterskaber for ungdom, hvor Nvkøbng f. euestyttelaugs formand Dan Hansen

Læs mere

Yin Yang Bangh TEST DIN VIDEN OM FYRVÆRKERI, LØS SJOVE OPGAVER OG LÆR, HVORDAN DU FYRER DEN RIGTIGT AF!

Yin Yang Bangh TEST DIN VIDEN OM FYRVÆRKERI, LØS SJOVE OPGAVER OG LÆR, HVORDAN DU FYRER DEN RIGTIGT AF! SÅ ER DER knald på undervisningen! Yin Yang Bangh respekt fyr den af med TEST DIN VIDEN OM FYRVÆRKERI, LØS SJOVE OPGAVER OG LÆR, HVORDAN DU FYRER DEN RIGTIGT AF! KÆRE LÆRERE, KÆRE FORÆLDRE... Der er meget

Læs mere

der havde bevaret sil gode

der havde bevaret sil gode = 9 =_! = : =! = =r- = =1 å = = = : = E = 9= = Så for søren der røg synngen oyerlæderet på mn ene sko. Ja så er det bare om at komme afsted og få købt et par nye. Men hvor skal man dag tage hen. Ved gennemgang

Læs mere

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 I denne folder får du overblikket over nogle af arrangementerne i Dansk Epilepsiforening i 2014. Du kan allerede nu begynde at planlægge, hvilke arrangementer

Læs mere

Herlige klovnerier i Vodskov Hallen Over 600 børn og barnlige sjæle havde en skæg formiddag i selskab med Dronninglund Sparekasse og Cirkus Krone.

Herlige klovnerier i Vodskov Hallen Over 600 børn og barnlige sjæle havde en skæg formiddag i selskab med Dronninglund Sparekasse og Cirkus Krone. Tldelt Ugeavsnes Specalprs Tldelt Vodskovprs 2009 Tl samtlge husstande, kontor butkk Nr. 43 trsdag/onsdag 25.-26. okt. 2011 10. årgang Tlf. 98 29 33 22 Vodskov, Vestbjg, Sulsted, Tylstrup, Grndsted, Ugghalne,

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Skattemnsteret Aktvtetsbaseret målng af nes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Skattemnsterets område peroden 1. jul 2007 tl 30.

Læs mere

K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T. V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015

K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T. V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015 K ØBENHA V NS UNIV ERSITET V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015 K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T NØ R R E G AD E 10 1165 K B H. K F akultet Vejledning s enhed K ontaktpers

Læs mere

Hvem vinder årets gyldne pumpe?

Hvem vinder årets gyldne pumpe? 46 årg. 2013/2014 ISSN 19043163 MedcnerOrgansatonernes Kommunkatonsorgan Årgang 46 Nummer 31 28. maj 2014 Den 8. Jul klokken 2005 fejrer v de nye læger! Kom se dem deres fneste puds før de blver sendt

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

Typografi & ombrydning

Typografi & ombrydning Typr & brydnng Regørelse Typr & brydnng Opgav Blledtekst te fktv opgave, d består to opslag tre artkl d handl socale. Artklne fun rapport socale albranch. Dagrammet første opslag lavet Illustror, udgangspunkt

Læs mere