OPI virksomhedsinvolvering:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPI virksomhedsinvolvering:"

Transkript

1 18. jun 2012 OPI vrksomhedsnvolverng: Erfarnger fra OPI-Lab demonstratonsprojekt 1 1 Det Intellgente Hosptalsbaderum Peter Bamberg Jensen, OPI projektleder Syddansk Sundhedsnnovaton Regon Syddanmark Mobl:

2 OPI-Lab Formål: At fremme Offentlg Prvat Innovatonssamarbejde. Tværregonalt projekt - består : En taskforce Et projektsekretarat 5 regonale demonstratonsprojekter (case + OPI tema) Demonstratonsprojekteterne skal danne praktsk erfarng OPI-Labs overordnede formål: At lave gudelnes modeller for fremtdg OPI projekter. 2 Regon Syddanmarks demonstratonsprojekt består : Case: OPI projektet Det Intellgente Hosptalsbaderum Tema: Udvklng OPI kontraktskabeloner jurdske gudelnes brug for fremtdge OPI projekter. Projektet er fnanseret : EU s Regonalfond Erhvervs- Byggestyrelsen regonale vækstfora desuden bdrager både offentlge organsatoner prvate vrksomheder med egenfnanserng Projektperode: januar januar.

3 Vrksomheds nvolverng selekton Projekt 3

4 Selekton selekton selekton Projekt Projekt Rekrutterng prvate projekt kan foregå forskellge faser et OPI projekt OPI-lab D1: Rekrutterng projekt er sket prmært opstartsfasen FASE FASE 1 1 FASE FASE 2 2 FASE FASE 3 3 FASE FASE 4 4 FASE FASE 5 FASE FASE 6 Fokus Research Analyse Koncept Udvklng Prototypng & Test Implementerng 4 Løsnngsprojekter: Løsnngsprojekter: Afgrænset Afgrænset fokuseret fokuseret fokus fokus på på en en konkret konkret problemslng problemslng produktnært produktnært -> -> salgsperspektv salgsperspektv relatv relatv konkret konkret forhold forhold forventet forventet effekt effekt Temaprojekter: Temaprojekter: Eksploratve Eksploratve men men uklare uklare fokus fokus på på at at udvkle udvkle koncepter koncepter evt. evt. mulge mulge løsnnger løsnnger et et tema tema vdensfokus vdensfokus -> -> nput nput produktudvklng produktudvklng ukonkrete ukonkrete forhold forhold potentale potentale kan udvkle sg løsnngsprojekt kan udvkle sg løsnngsprojekt Vrksomhedsrekrutterngsrekrutterngsgrundlagrundlag Projektfokus Projektfokus & research research

5 Selekton selekton selekton Projekt Projekt Opsøgnng prvate projekt; erfarnger fra 2 forskellge gange: passv nvtaton gennem erhvervsnetværk aktv opsøgnng va telefonsk kontakt Snak med den rgtge delng vrksomheden: Udvklngsdelng vs. salgsdelng Behov for en platform for OPI bestående 2 elementer: Netværk for aktører ndenfor sundhedsområdet Standardseret anerkendt samarbejdsgrundlag (f.eks. jurdske OPI kontraktskabeloner) Den offentlge part kan rmelg frt Den offentlge part kan rmelg frt vælge vælge sne sne prvate udvklngs prvate et udbudsfrt udvklngs OPI samarbejde: et udbudsfrt OPI samarbejde: God God forvaltnngsskk forvaltnngsskk skal skal d overholdes d overholdes Den offentlge part bør derfor udarbejde Den offentlge part bør derfor udarbejde et et offentlgt offentlgt gængelgt notat, der beskrver grundlag gængelgt objektve notat, der krterer beskrver for valg grundlag partner objektve krterer for valg partner Udbudsfrt Udbudsfrt OPI OPI samarbejde: samarbejde: kke-gensdg kke-gensdg bebyrdende bebyrdende eller: eller: køb udvklngsydelse (art. 16f undtagelse køb udvklngsydelse (art. 16f undtagelse udbudsdrektv) udbudsdrektv) 5

6 1. partner selekton selekton Projekt Projekt Aftale om fyssk møde Dagsorden: Præsentaton projektet (baggrund, formål, udvklngsområder) Værd ved at deltage (vden, relaton evt. udbud) Proces (metoder, bruger- vrksomhedsnddragelse, tdsplan) Rammebetngelser (projektorgansaton, fnanserngsforhold, rettghedsfordelng mv.) Håndterng jurdske udfordrnger (statstøtte, rettgheder, udbudshabltet) Forventnngsstemnng (bdrag, tmeforbrug, produktmodnng) 6

7 Samarbejds selekton selekton Projekt Projekt Erfarnger fra OPI-Lab D1: Tung! Vrksomheder skulle 1. omgang underskrve: EU Regonalfond projektpartner blanket SMV blanket Efterfølgende blev der projektet udarbejdet en jurdsk samarbejds: Kontrakten er kollektv enslydende for alle prvate projekt Samarbejdet har karakter kke-gensdg bebyrdende dvs. ntet udbyder/tager forhold fokus på vdensdelng faclterng her Projektets resultater skal offentlggøres overensstemmelse med støttesagnets betngelser Rettghedsfordelng er derfor kke et ssue Enkelte vrksomheder underskrev 1. omgang projektblanketten, men sprang efterfølgende fra, da samarbejdsn skulle underskrves nle måneder efter En OPI samarbejdskontrakt er vgtg ford den: forventnngsstemmer ml. parterne fastsætter splleregler for samarbejdet skaber overblk for parter mht. mål, leverancer tdsplan etablerer forretnngsgang for styrng projekt, der skrer korrekt statsstøttehåndterng prvat parts habltet forhold et evt. efterflg. udbud fastlægger rettghedsfordelng ml. parter 7 Samarbejdsn er relatv smpel opbygget, men blagsmateralet er meget omfattende, hvlket har været problematsk for specelt mndre vrksomheder uden egen jurdsk enhed

8 Projekt selekton selekton Projekt Projekt Yderlgere prvate projekt er blevet ndlemmet projektet undervejs Beslutnng om optagelse projektet foretages kollektvt under medbestemmelse vrksomhederne Projektets parter er det sdste års td nd vdere mødtes ca. hver 6 uge gennemsnt Projektet er gået nd konceptudvklngsfasen, det forventes at mødentensteten stger for resten projektets løbetd 8 De prvate vrksomheder er ved flere lejlgheder blevet sat drekte sammen med plejepersonale fra Regon Syddanmarks hosptaler: kckoff observatonsworkshops co-creaton workshops

9 Tak for opmærksomheden Projektet kan følges på OPI-Labs hjemmesde 9 Spørgsmål er velkomne!

Kreditrisiko efter IRBmetoden

Kreditrisiko efter IRBmetoden Kredtrsko efter IRBmetoden Vacceks formel Arbejdspapr, oktober 2013 1 KRAKAfnans - Fnanskrsekommssonens sekretarat Teknsk arbejdspapr udkast 15. oktober 2013 Indlednng Det absolutte mndstekrav tl et kredtnsttut

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke

Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Egedal Kommne Dronnng Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Blag tl Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Regnskabsprakss... 3 Målopfølgnng... 9 Investerngsoversgt... 21 Bemærknnger tl nvesterngsoversgt...

Læs mere

H A N D E L S A F T A L E

H A N D E L S A F T A L E H A N D E L S A F T A L E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Defntoner - Fortolknng af Vlkår... 2 2. Erkendelse og accept af rsko... 2 3. Ydelser... 3 4. Handel mellem Net Fonds og Kunden... 4 5.

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

Områdefornyelse BYFORNYELSESPROGRAM

Områdefornyelse BYFORNYELSESPROGRAM Områdefornyelse BYFORNYELSESPROGRAM Glamsbjerg bymdte FEBRUAR 2005 Forord Glamsbjerg er en statonsby fra ca. 1890-1910, der er opstået hvor jernbanen Oden se-assens krydser landevejen Bogense/Fåborg. Byens

Læs mere

Den politiske organisation

Den politiske organisation Regnskab 2010 Den poltske organsaton Byrådet 2010 2013 Ulla Hardy-Hansen (C) 1. vceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Carsten Wlff (V) 2. vceborgmester Per Frost Henrksen (A) Ergn Øzer (A)

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

Motivationseffekten af aktivering

Motivationseffekten af aktivering DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Kanddatspecale Bran Larsen Motvatonseffekten af aktverng Vejleder: Anders Holm Afleveret den: 03/03/06 Indholdsfortegnelse 1. Indlednng... 1 2.

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

Vejinformation til fremtiden

Vejinformation til fremtiden 0 c 0-0. Sb I 1 0 (I) c Cl) -o Qo m s cl) CD -I 0 - CD overgangssyntern en blleder EDB - Det som er gvet og 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 1 1993 Dansk Vejtdsskrff ISSN 0011-6548 Udgvet sf Dansk Vejtdssbft

Læs mere

OPI-Lab seminar - brug af nyt aftaleparadigme for Offentlig Privat Innovation Århus, 23. april 2014

OPI-Lab seminar - brug af nyt aftaleparadigme for Offentlig Privat Innovation Århus, 23. april 2014 OPI-Lab seminar - brug af nyt aftaleparadigme for Offentlig Privat Innovation 1 Århus, 23. april 2014 Version: 22.04.2014 Peter Bamberg Jensen, Syddansk Sundhedsinnovation Hvorfor bruge juridiske aftaler?

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Capital Asset Pricing Modellen

Capital Asset Pricing Modellen Captal Asset Prcng Modellen og det danske aktearked Bachelorprojekt af Thoas Klesdorff Hougaard Vejleder Lone Sauelsen Afleverngsdato.05.006 Erhvervsøkono/HA-uddannelsen Insttut for Safundsvdenskab og

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15...

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15... Marts 2010 Voers Blad Foto: Karl Svansø Iversen - Vntersolen over Krstnelund. Vnderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere sde 15... Formandsstafetten V har Voers Skole, Voers Spejdere, Voers Idrætsforenng,

Læs mere

Note til Generel Ligevægt

Note til Generel Ligevægt Mkro. år. semester Note tl Generel Lgevægt Varan kap. 9 Generel lgevægt bytteøkonom Modsat partel lgevægt betragter v nu hele økonomen på én gang; v betragter kke længere nogle prser for gvet etc. Den

Læs mere

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor Dgtal forvaltnng på tværs den offentlge sektor Manager Lars Andersen PLS RAMBØLL Management A/S www.pls-ramboll.com 23. oktober 2002 Den Dgtale Borger 2002 Konklusoner Nettet er blevet hverdag sær brugsfrekvensen

Læs mere

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013 FLYDENDE LEDELSE I lgt Hjørrng rør fra Kommune den menge fl yd medarbejd god ledelse tl den en øvste lnd strøm topchef gennem tlbage et usyn- gen. Leadshp Ppelne hedd ledelsestankegangen. Den komm fra

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2011 74

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2011 74 DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 211 74 Johan Gustav Kaas Jacobsen Danmarks Natonalbank Søren Truels Nelsen Danmarks Natonalbank Betalngsvaner Danmark September 211 The Workng Papers of Danmarks Natonalbank

Læs mere

God fornøjelse. NLP Huset 2010

God fornøjelse. NLP Huset 2010 20 ÅR 20 PORTRÆTTER INDHOLD Forord Velkommen tl NLP Huset Peter Grønnng - Fandme farlgt Karen Jensen I dag ser jeg hele mennesker Lsbeth Holm og Søren Stags Hvad nu hvs? Hvad er Enneagrammet? Chrstel Seerø

Læs mere

Måleusikkerhed i kalibrering Nr. : AB 11 Dato : 2011-12-01 Side : 1/3

Måleusikkerhed i kalibrering Nr. : AB 11 Dato : 2011-12-01 Side : 1/3 Sde : 1/3 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne akkredterngsbestemmelse gælder ved DANAK s akkredterng af kalbrerngslaboratorer. 1. Akkredterede kalbrerngslaboratorer skal ved estmerng af uskkerhed, rapporterng

Læs mere

Statistisk. tiársoversigt 1998. Tema om overforselsindkomster. Statistical ten -year review 1998 DAN MARKS 01.0. STATIST I K

Statistisk. tiársoversigt 1998. Tema om overforselsindkomster. Statistical ten -year review 1998 DAN MARKS 01.0. STATIST I K Statstsk társoversgt 1998 Tema om overforselsndkomster Statstcal ten year revew 1998 DAN MARKS STATIST I K 01.0. Statstsk társoversgt 1998 Udgvet af Danmarks Statstk August 1998 39. árgang ISBN 87 501

Læs mere

CYKELTURE. med Grøn Guide i Gentofte

CYKELTURE. med Grøn Guide i Gentofte CYKELTURE med Grøn Gude Gentofte Kolofon: Cykelture med Grøn Gude Gentofte 3. oplag 2. udgave Oktober 2011 Trykt 4000 eksemplarer Klder: Gentofte Kommune, Slots- og Ejendomsstyrelsen med flere Udvklet

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

AALBORG UNIVERSITET 2001

AALBORG UNIVERSITET 2001 AALBORG UNIVERSITET 001 P-1 PROJEKT GRUPPE B 16 STORGRUPPE 01 DEN TEKNISK - NATURVIDENSKABELIGE BASISUDDANNELSE P1 projekt Aalborg Unverstet 001 Gruppe B16 AALBORG UNIVERSITET Den Teknsk-naturvdenskabelge

Læs mere

Rammeaftale 2010. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del

Rammeaftale 2010. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del Rammeaftale 2010 for Socal- og specalundervsnngsområdet Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederksberg Frederkssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Grbskov Halsnæs

Læs mere

Referat afsluttende Styregruppemøde OPI-Lab, pr. 03. juni 2014

Referat afsluttende Styregruppemøde OPI-Lab, pr. 03. juni 2014 Referat afsluttende Styregruppemøde OPI-Lab, pr. 03. juni 2014 Deltagere: Tine Park (Region Midtjylland), Maj-Britt Jensen (Region Sjælland), Tina Hosbond (Socialstyrelsen), Kenneth H. Sørensen (Danske

Læs mere

183o~19o0, 1e udarhejfiei af: Pouí Ravn Jegsen Jørgen U

183o~19o0, 1e udarhejfiei af: Pouí Ravn Jegsen Jørgen U *?fâtté; Z H' ' /2/- 085"? S H Sko CU < F-3 CO CU 23 CD f'-+~ öansk vestn J(D ;3 83o~9o0, sä JCD C7 -- n CDlt med henbl -nu-lø ;=-'=:" på St Crox og St Themas! U G *~ f ~- - åuå Q ~;f>'; 6? #-=@'f'/*`?'-"å-f-

Læs mere