Bæredygtig medarbejdertransport. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bæredygtig medarbejdertransport. - et Carbon 20 innovationsprojekt"

Transkript

1 Bæredygtig medarbejdertransport - et Carbon 20 innovationsprojekt

2 Bæredygtig medarbejdertransport - Widex I denne case får du gode råd til, hvordan virksomheder kan nedsætte sin CO 2 -udledning ved at fokusere på at gøre medarbejdernes transport mere klimavenlig 1. Casen fokuserer især på fordelene ved at få medarbejderne til at vælge cyklen. Derudover indeholder det et inspirationskatalog til, hvordan en virksomhed bedst muligt kan fremme cyklismen blandt medarbejdere. 1. Fremgangsmåde Virksomheder kan spare CO 2 ved at fokusere på at få virksomhedens medarbejdere til at vælge en mere klimavenlig transportform. Det viser en undersøgelse foretaget af en gruppe studerende ved Aalborg Universitet af transportvanerne på Widex, høreapparatproducent med ca. 700 medarbejdere. Widex nye hovedsæde i Lynge ligger ikke nær en S-togstation. Det betyder, at næsten 90 % af medarbejder-transporten foregår med bil. Virksomheden har lidt over 400 parkeringspladser og ca. 50 cykelparkeringspladser. Kun ca. halvdelen af medarbejderne har mulighed for at arbejde hjemme, og de benytter sig ikke i særlig høj grad af denne mulighed. Dvs. at der er for lidt parkeringspladser til medarbejderne, hvis de kommer alene i bil. Derfor er det interessant at kigge på andre mulige løsninger, der kan erstatte køreturen til og fra arbejde i bil, som mange af medarbejderne på nuværende tidspunkt benytter sig af. Medarbejderne bor spredt over en stor del af Sjælland. Der er dog en højere koncentration inden for Region Nordsjælland og Hovedstaden. Den største koncentration ligger ved og omkring de større indfaldsveje. Den kommune med den største koncentration af medarbejdere ligger inden for 10 km fra virksomheden. 2. Rapportens resultater Figur 1 viser betydningen af afstand til arbejdspladsen for medarbejdernes valg af transportmiddel inden virksomheden gennemførte initiativet om at ændre medarbejdernes transportvaner. 1 Denne case er baseret på en studenterrapport fra AAU: Agwa, Fels, Rybner og Mortensen (2012) Vi cykler til Widex CARBON 20 // BÆREDYGTIG MEDARBEJDERTRANSPORT SIDE 2/9

3 Figur 1: Medarbejdernes valg af transportmidler fordelt på distance og transportform Figur 1 illustrerer, hvordan andelen af cyklister falder kraftigt frem til kilometers intervallet. Medarbejdernes transportvaner viser derudover, at der kun er få cykelpendlerture fra de nærliggende kommuner til virksomheden. Det tyder derfor på, at det ikke kun er afstanden, der er bestemmende for hvilket transportmiddel medarbejderne vælger. Da en så stor del af medarbejderne vælger bilen frem for cyklen kan det antages at tilgængeligheden til virksomheden er nemmere ved hjælp af bil end via cykel. 2.1 Potentiale for CO2-besparelser Den samlede CO 2 -udledning for virksomhedens medarbejdertransport er opgjort i tabel 1. Gang/cykel Tog/metro Bus Bil I alt Km i alt, man-fre 3.290, , , , ,45 Km i alt per år , , , , ,20 Andel af samlet antal km 3,86 % 3,43 % 5,22 % 87,49 % 100 % Kg CO 2 per år 0, , , , ,71 Tabel 1: Samlet CO 2 -udledning for medarbejdertransporten til og fra virksomheden Herefter er udregnet hvor stor besparelse virksomheden kan opnå ved at overflytte transporten under 15 km fra tog, bus og bil til cykel. I tabel 2 kan ses den potentielle reduktion i virksomhedens CO 2 -udledning i tre scenarier, hvor henholdsvis al transporten under 15 km overføres til cykel, 75 % overføres til cykel og 50 % overføres til cykel. Tabel 2: Potentiel reduktion i CO 2 -udledning Andel reduceret CO 2 - udledning Reduceret CO 2 i kg Andel af den samlede CO 2 - udledning Scenarie 1: 100 % 62930,04 8,39 % Scenarie 2: 75 % 47197,53 6,29 % Scenarie 3: 50 % 31465,02 4,20 % Som det kan ses i tabel 2, kan man selv med en lille indsats på området opnå målbare resultater i forhold til den samlede CO 2 -udledning fra medarbejdertransporten, der hos virksomheden består af næsten 90 % bilrejser. Yderligere vil en indsats over for korte ture muligvis også have en positiv effekt i forhold til overflytning ved de længere ture. Det er muligt at opnå målbare forbedringer af virksomhedens CO 2 -udledning selv med en lille indsats for at få flere medarbejdere til at vælge cyklen som transportmiddel. CARBON 20 // BÆREDYGTIG MEDARBEJDERTRANSPORT SIDE 3/9

4 2.2 Fordele ved at fremme cyklisme blandt virksomhedens medarbejdere Der er flere fordele ved at fremme cyklisme blandt virksomhedens medarbejdere såsom nedsat CO 2 -udledning, et grønt image, mangel på parkeringspladser og sundere medarbejdere, hvilket betyder færre sygedage. Grønt image For en virksomhed betyder det at være med i klimaprojekter, at den opnår en grøn profil, som kan gøre den attraktiv både over for kunder og potentielle medarbejdere. Virksomheden viser, at den er miljøbevidst ved at være med i klimaprojekter. Det er vigtigt i dag, hvor flere og flere kunder begynder at efterspørge social og grøn ansvarlighed. Samtidig kan virksomhedens grønne profil være et led i en strategi om at skabe en attraktiv arbejdsplads, som medarbejderne ønsker at være en del af. Sundere medarbejdere Motion har stor betydning for, at kroppen holdes sund og rask, da fysisk aktivitet styrker helbredet og nedsætter risikoen for livsstilssygdomme som hjertekarsygdomme, sukkersyge og forhøjet blodtryk. Yderligere har motion også en positiv virkning på menneskers psyke, og kan derved være med til at forebygge psykiske lidelser som depression og stress, samtidig med at bl.a. koncentrationsevnen styrkes. Samtidig har undersøgelser så vist, at motion fremmer effektiviteten, hvilket påvirker produktionsniveauet i arbejdstiden positivt. Det vil altså sige, at en virksomhed kan se frem til færre fraværsdage og mere effektive medarbejdere ved at fremme cyklismen blandt sine medarbejdere. Din virksomhed kan altså få sundere medarbejdere, som vil have færre sygedage samt være mere effektive i arbejdstiden ved at fremme cyklingen blandt medarbejderen. Endvidere kan et øget fokus på cykling være med til at give virksomheden et grønt image og kan være med til at skabe et fællesskab, ligesom muligheden for at cykle med andre medarbejdere til og fra arbejde kan være grundlaget for nye sociale fællesskaber.. 3. Inspirationskatalog Hvis virksomheder vil forøge antallet af cykelture, der foretages i virksomheden, vil det kræve, at cykling i højere grad bliver gjort til en synlig prioritering i virksomheden. Dette kan ikke opnås igennem enkeltstående virkemidler men vil kræve et samspil imellem mange forskellige initiativer. Ved et samlet fokus på cykling, vil det sende et signal om, at det er hele virksomheden, der cykler, og ikke blot den enkelte medarbejder. På denne måde vil det give en fælles stemning om, at alle ansatte i virksomheden cykler. Der findes mange forskellige typer tiltag, der fører til bedre forhold for de cyklende medarbejdere. For at sikre tiltagenes succes er det vigtigt, at virksomhedens kultur fokuserer på cyklisme og sundhed. Derfor skal ledelsen gå i front og vise, at de bakker op om dette fokus på at fremme cyklismen. CARBON 20 // BÆREDYGTIG MEDARBEJDERTRANSPORT SIDE 4/9

5 Det er svært at nævne et eller to tiltag, der har den afgørende betydning for, om de ansatte cykler eller ej. Ved at foretage flere forskellige tiltag, der henvender sig til forskellige målgrupper, når man bredest ud til flest ansatte. Her kan du se eksempler på tiltag, din virksomhed kan tage for at fremme cyklismen blandt virksomhedens medarbejdere. Derudover kan du se en udbygget oversigt over mulige initiativer, der kan fremme cyklisme i bilag 1. Sundhed Det første tiltag er, at virksomheden vælger at fokusere på sundhed. Dette kan gøres på mange måder, men ved at have en sundhedsprofil vil det også smitte af på medarbejderne. Et mere specifikt fokus for virksomheden vil være eksempelvis, at fokusere på medarbejderens transportvaner, og forbedre disse til det sundere. Virksomheden kan motivere til det sundere valg ved eksempelvis at sponsorere et sundhedstjek eller en konditest, så medarbejderen kan se, hvor de står henne, og derved blive motiveret til at forbedre dette. Motivation En af de mest essentielle parametre, for at fremme cyklingen på en arbejdsplads er motivationen blandt medarbejderne. Det er vigtigt, at de føler sig motiverede til at cykle, ellers kan nok så mange tiltag indføres uden, at der sker en egentlig ændring. Det er vigtigt at virksomheden har en ildsjæl; en dedikeret medarbejder som kan skubbe projekterne i gang, og blive ved med at motivere de andre medarbejdere. Der skal altså være en fysisk kontakt mellem ansatte og personer, som har et drive. Kampagner er en forholdsvis nem måde at gøre opmærksom på virksomhedens cykelvenlige forhold både overfor medarbejderne, men også over for omverdenen. Samtidig er det en måde at skabe en samhørighed og holdånd på medarbejderne imellem, når virksomheden deltager i kampagner som Vi cykler til arbejde, hvor virksomhedens medarbejdere i en måned konkurrerer om, hvem der kører oftest på cykel til og fra arbejde. Det er vigtigt, at virksomheden initierer kampagnen og kommer med et udspil, som viser at dét at fremme cyklingen er noget virksomheden i høj grad lægger vægt på. Samtidig er det vigtigt for at hverve deltagere, at kampagner og tiltag brandes over for alle medarbejdere. Det kan for eksempel ske gennem intranet og no reply-mails for at gøre medarbejderne opmærksomme på fx tilmelding til Vi cykler til arbejde. I nogle virksomheder er afdelingerne og receptionen udstyret med store skærme, der kan benyttes til information om nye tiltag. Derudover kan det hjælpe at give medarbejderne en gave (fx t-shirts, ringeklokke, eller cykelhjelm med firmalogo), når de tilmelder sig kampagnen. Gaver er i det hele taget i høj grad en motiverende faktor. Det kan være svært at nå ud til medarbejdere, som næsten eller slet ikke benytter computeren til deres arbejde. En måde at nå disse medarbejder er at placere plakater strategisk, dvs. i områder denne målgruppe jævnligt færdes fx kantinen. Det er også vigtigt at følge op løbende i løbet af kampagnen for at sikre at motivationen opretholdes. Det kan fx gøres ved at hænge resultaterne fra Vi cykler til arbejde fremme på de deltagende afdelinger. Dette er ligeledes med til at styrke konkurrencen og derved holdånden på holdene af medarbejdere. CARBON 20 // BÆREDYGTIG MEDARBEJDERTRANSPORT SIDE 5/9

6 Ledelsens opbakning Det er vigtigt, at ledelsen går i spidsen og signalerer at aktivitet og det at være miljøvenlige, betyder noget for dem. At ledelsen deltager og går i front, som gode eksempler giver medarbejderne et indtryk af sådan gør vi her på arbejdspladsen, hvilket medarbejderne vil tage til sig. Det er derfor ligeledes vigtigt, at ledelsen betaler, når medarbejdere vil være med i kampagner, som Vi cykler til arbejde, da dette giver et billede af, at cyklingen betyder så meget for ledelsen, at de er villige til at ofre økonomiske midler for sagen; selvom det er små beløb, har det en signalværdi. Personalehåndbog Når man kommer som ny medarbejder til en virksomhed, er der mange ting, man ikke ved om virksomheden. Højst sandsynligt bliver de nye medarbejdere vist rundt, men de gamle medarbejdere, kan komme til at glemme nogle basale cykelfaciliteter, enten fordi vedkommende ikke selv benytter sig af disse, eller fordi det er en integreret del af kulturen blandt de cyklende medarbejdere i virksomheden. For at komme disse ting i forkøbet, kan virksomheden bruge personalehåndbogen. Personalehåndbogen er en håndbog over virksomheden, som nyansatte bliver præsenteret for ved ansættelse. Denne kan kortlægge, hvilke cykelfaciliteter der er tilgængelige i virksomheden, og ligeledes præsentere, at virksomheden deltager i Vi cykler til arbejde -kampagnen, for herved at sende et signal om, at cyklisme er noget, virksomheden støtter op om. Yderligere kan håndbogen indeholde kort, der viser cykelstier, genveje og eventuelle gode og dårlige cykelruter i området. Personalehåndbogen kan ligeledes være en hjælp for de gamle medarbejdere, som normalt ikke cykler, som tilmelder sig kampagnen Vi cykler til arbejde. I denne forbindelse kan personalehåndbogen ligeledes fungere som et opslagsværk over hvilke muligheder, der er tilgængelige for cyklister. Cykelfremmende kurser Det kan være en god idé at afholde kurser, der hjælper medarbejderne til at vælge cyklen som transportmiddel. Reparationer og vedligeholdelse er en naturlig del af at cykle, især når cyklen anvendes dagligt. Ved at afholde kurser om reparationer og vedligeholdelse af cykler styrkes medarbejdernes tekniske færdigheder og kan fjerne usikkerheder, der har kunnet afholde nogle medarbejdere fra at cykle såsom manglende viden om, hvordan man lapper en cykel. Faciliteter Der er også en række fysiske faciliteter, din virksomhed kan tilbyde for at fremme cyklisme blandt medarbejderne. o Cykelparkering Cykelparkeringsforholdene er selvfølgelig afgørende for om medarbejderne har lyst til at stille deres cykel ved virksomheden, og dermed om de cykler til arbejde. En CARBON 20 // BÆREDYGTIG MEDARBEJDERTRANSPORT SIDE 6/9

7 cykelparkering må meget gerne være overdækket og aflåst. Samtidig er det vigtigt at parkeringen er centralt placeret og belyst, så medarbejderne føler sig trygge. o Badefaciliteter/garderobeforhold Hvis man cykler langt og/eller hurtigt, bliver det vigtigt for mange, at der er mulighed for et bad og omklædning, og det er også godt, hvis virksomheden kan stille et personligt skab og evt. håndklæder til rådighed for de ansatte. o Cykelværksted Muligheden for at kunne lappe og pumpe sin cykel er nødvendig, når man dagligt cykler til og fra arbejde. Der behøver ikke nødvendigvis at være avancerede og dyre løsninger. Man kommer langt med blot en kasse med lappegrej eller en cykelpumpe. o Tjenestecykler Det kan være en god idé for nogle virksomheder at stille cykler til rådighed, som kan anvendes i arbejdstiden. Hvorvidt det er en god idé at indføre tjenestecykler på en virksomhed afhænger af transportbehovene i virksomheden. Hvis virksomheden har flere afdelinger, der ligger forholdsvis tæt geografisk, eller hvis medarbejderne ofte skal til møder uden for huset inden for en radius af 5 km (eller op til 15 km hvis tjenestecyklerne er elcykler), vil det være hensigtsmæssigt at have firmacykler. Hvis medarbejderne ikke skal ud af huset i arbejdstiden, er der ingen grund til at investere i tjenestecykler. o Mobilt værksted Et andet tiltag, man kan indføre, er et mobilt værksted, hvor en cykelmekaniker kommer ud på virksomheden fx en gang om måneden eller en gang om ugen alt efter behov. Tilbuddet går på, at medarbejderne i deres arbejdstid kan få repareret deres cykel, ved at aflevere den om morgenen og hente den igen, når de får fri. Den enkelte medarbejder betaler selv for reparationen men sparer tid ved, at det hele sker, imens de arbejder. o Intern Butik Din virksomhed kan også oprette en intern butik fx på virksomhedens intranet, hvor medarbejderne kan købe udstyr med logo. Det rigtige cykeltøj kan gøre det nemmere at cykle, og gør at vejret ikke i samme grad har en betydning. Hvis din virksomhed vælger at sælge cykeltøj med jeres logo, kan andre medarbejdere se, hvis de kører forbi nogle kollegaer, der cykler, og samtidig får virksomheden opmærksomhed omkring, at medarbejderne cykler. Jeres virksomhed vil derfor fremstå som grønne og miljøbevidste. CARBON 20 // BÆREDYGTIG MEDARBEJDERTRANSPORT SIDE 7/9

8 Bilag 1. Oversigt over mulige tiltag, der fremmer cyklisme på arbejdspladsen Nedenfor er en liste over tiltag, din virksomhed kan tage, for at fremme cyklismen blandt medarbejderne. Cykelparkering Opvarmet indendørs cykelparkering Overdækket parkering med fast underlag Aflåst cykelparkering Gode cykelstativer Gode adgangsforhold God belysning og trygt miljø Central placering af cykelparkering Kapacitet til spidsbelastning Gæsteparkering centralt placeret foran hovedindgang Badefaciliteter/garderobeforhold Tilstrækkeligt antal brusere Rengøring Håndklæder vaskes og skiftes Personligt garderobeskab Udluftning i garderobe Tørreskab Vaskemaskine/tørretumbler Strygejern Spejl, hylde, stikkontakt og lys Knager og bøjler Værksted Overdækket med fast underlag Opvarmet Pumpe Lappegrej, dækjern, klude, olie, fedt Kroge til ophæng af cykel Bord Lys Slanger Umbraconøgler, fastnøgler, skruetrækkere, wirecutter Strips, tape, kniv Bemandet cykelværksted x antal gange om måneden Tjenestecykler God kvalitet og god stand Synligt logo Nemt booking-/nøglesystem God, tydelig parkering CARBON 20 // BÆREDYGTIG MEDARBEJDERTRANSPORT SIDE 8/9

9 Cykelcomputere til registrering af brug Fokus på og incitamenter til brug af cyklerne Cykelhjelme, regntøj og regnslag til låns Foldecykler Elcykler Motivation Aktiv indsats for at motivere medarbejderne (fx gennem Vi cykler til arbejde, cykelbus, udflugter, cykelløb, kampagner osv.) Præmiering af medarbejdere (månedens cyklist, uddeling af cykeleffekter, flest cykeldage) Rabatordninger og intern butik Interne konkurrencer Ledelsen cykler Kurser (cykelpleje, brug af værksted, cykelbeklædning, sikkerhed på cyklen osv.) Cykelrelaterede historier på intranet, i personaleblad osv. Oplægsholdere om sundhed og cykelrelaterede emner Cykelklub SMS-service med info om cykelvejret Sundhedstjek eller konditest. CARBON 20 // BÆREDYGTIG MEDARBEJDERTRANSPORT SIDE 9/9

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Pendlerplan for Teknisk Forvaltning

Pendlerplan for Teknisk Forvaltning Pendlerplan for Teknisk Forvaltning Hvorfor lave en pendlerplan? Transport med privatbil til og fra arbejde foregår som regel på tidspunkter, hvor alle andre også skal enten til eller fra arbejde. Trafi

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

røn Køreplan SIEMENS WIND POWER, Aalborg

røn Køreplan SIEMENS WIND POWER, Aalborg G røn Køreplan Brochure Siemens.indd 1 SIEMENS WIND POWER, Aalborg 30-06-2010 10:39:58 Brochure Siemens.indd 2 30-06-2010 10:39:58 Forord SIEMENS WIND POWER Aalborg arbejder for at bidrage til en bæredygtig

Læs mere

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN BRUG SJÆLDENT TAXI SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN - tips og anbefalinger til grøn, sund og effektiv transport BRUG BIL BRUG BUS OG TOG BRUG CYKLEN BRUG rejsefri møder Smart transport i arbejdstiden I projektet

Læs mere

MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 23.08.10 MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER

MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 23.08.10 MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 2 VIRKSOMHEDER Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltning (TMF): 2000 medarbejdere i 12 centre fordelt på 68 adresser i København Rambøll: 1600 medarbejdere

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Odense og Fredericia. 2 sykkelsuksesser i Danmark

Odense og Fredericia. 2 sykkelsuksesser i Danmark Odense og Fredericia 2 sykkelsuksesser i Danmark Andelen af cykelture i danske kommuner er 10 30 % Fredericia Cykelby 2010-2013 Cykelstier At skabe sammenhæng og sikkerhed i cykelstinettet. 7 km cykelsti

Læs mere

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Tidligere projektleder i Odense Cykelby 50 medarbejdere i Odense og Glostrup Afdelinger: Trafik Parkering Byinventar

Læs mere

handlingsplan for cyklisme

handlingsplan for cyklisme handlingsplan for cyklisme prioriterer cyklismen højt, og vil med denne handlingsplan vise at vi sætter handling bag cykelpolitikken. Cykling er for en integreret del af den moderne by, og cyklismen værdsættes

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

Odense Danmarks Nationale Cykelby. Sykkelkampanjer

Odense Danmarks Nationale Cykelby. Sykkelkampanjer Odense Danmarks Nationale Cykelby Sykkelkampanjer Firmacykler 29 virksomheder bestilte 67 cykler 500 km på ½ år = under halv pris (65 cykler) Den Gyldne Cykelkæde - 5 cykler a 4645 km Gennemsnit 5 km/dag/cykel

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig MOBILITY MANAGEMENT SOM DEL AF CSR HOS TOPDANMARK MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig 1 1 FAKTA Skadeforsikring i over 100 år Pension og livsforsikring siden 1972

Læs mere

HVORDAN FÅR VI FLERE TIL AT CYKLE? IDÉKATALOG

HVORDAN FÅR VI FLERE TIL AT CYKLE? IDÉKATALOG HVORDAN FÅR VI FLERE TIL AT CYKLE? IDÉKATALOG - Idékataloget er blevet til på et brainstorming møde mellem Dansk Cyklistforbund, kommunale medarbejdere og cykel-ildsjæle Gladsaxe Rådhus torsdag den 29.

Læs mere

Den Gode Cykelstation

Den Gode Cykelstation Knud Trubbach, DSB Niels Hoé-Svendsen, DSB S-tog Kristoffer Kejser, DSB Indledning Hvordan kan man indrette en station, så cyklister for alvor føler sig velkomne? Hvordan kan man sikre, at cykelparkeringen

Læs mere

gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb

gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb 1 Gladsaxe Cykler er Gladsaxe Kommunes overordnede indsats for at få flere til at benytte cyklen som transportmiddel. Et af flere indsatsområder, som Trafikog

Læs mere

Referat fra temamøde om cykeltiltag 15-04-2013

Referat fra temamøde om cykeltiltag 15-04-2013 Referat fra temamøde om cykeltiltag 15-04-2013 Gode rammer for cyklister på hospitalerne v/ Regitze Rugholm, Glostrup Hospital, Annette Precht-Sparre, Herlev Hospital og Louise Voss Bendixen, Bispebjerg

Læs mere

Grøn Køreplan. Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Grøn Køreplan. Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Grøn Køreplan Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Forord Aalborg Kommune har i Bæredygtighedsstrategi 2008-11 en erklæret strategi om, at gennemføre adfærdsregulerende tiltag, der kan flytte

Læs mere

Resultater fra Fredericia Cykelby. Vejforum 2012

Resultater fra Fredericia Cykelby. Vejforum 2012 Resultater fra Fredericia Cykelby Vejforum 2012 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Nationalt cykelbyprojekt Udvidet cykelbyprojekt ældre + børn EU projekt - BTB Cykelparkering ved stationen By- og pendlercykler

Læs mere

& '( " #) * + ,-.! /)-0/* * 0 0 00 * 02 * 3 " #)

& '(  #) * + ,-.! /)-0/* * 0 0 00 * 02 * 3  #) #$ & '( #) * + #, $/)01 /)0/* * 0 0 00 * 02 * 3 /)0/* * #) '( 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER VIRKSOMHEDER I SKEJBY Dato December 0 Citat fra undersøgelsen: "Jeg behøver ikke bestikkelse for at cykle" Citat fra undersøgelsen: "Af ideologiske grunde ser jeg ikke nogen

Læs mere

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012

Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 Massiv investering i kollektiv trafik -Letbanelangs Ring 3 - Udbygge metro-systemet i København Fremkommelighed og mobilitet Byrådet sætter fokus på fremkommelighed og

Læs mere

1. Nu kommer en række generelle spørgsmål om cykelpendlerruten.

1. Nu kommer en række generelle spørgsmål om cykelpendlerruten. Interview Nr. Dato og ca. tidspunkt Interviewer Interviewsted Velkommen Dette spørgeskema er lavet for at undersøge effekterne af cykelpendlerruten.. Vi vil gerne bede om din vurdering af den så vi kan

Læs mere

Husk cykelhjelm! Der kommer en lastbil! Se dig for! METER CYKELUDSTYRET SVERIGE. Pas på dig selv og husk cykellygten! DRENGENAVN Flot klaret!

Husk cykelhjelm! Der kommer en lastbil! Se dig for! METER CYKELUDSTYRET SVERIGE. Pas på dig selv og husk cykellygten! DRENGENAVN Flot klaret! Cykelinspiration Vi brænder for cyklisme, og det er der allerede en lang række kommuner, der har nydt godt af. Hvis der er noget her, der inspirerer dig, må du endelig ikke tøve med at kontakte os. Vi

Læs mere

Manual til cykelvenlige feriehuse

Manual til cykelvenlige feriehuse Manual til cykelvenlige feriehuse Foto: Cyklistforbundet/Mikkel Østergaard Andrew Tøttrup Maddock Juli 2015 Copyright: Feriehusudlejernes Brancheforening Turisterne og cyklerne Projektet Powered by Cycling:

Læs mere

Mangfoldighed på cykelstien er vejen frem

Mangfoldighed på cykelstien er vejen frem Mangfoldighed på cykelstien er vejen frem Der mangler kvinder, børn og ældre på cykelstierne i New York. Ny undersøgelse viser at kulturelle tiltag er nødvendige for at mangfoldiggøre cykelkulturen og

Læs mere

Udvælg data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber. Analysér og præsentér data. Indsaml data. Offentliggør data.

Udvælg data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber. Analysér og præsentér data. Indsaml data. Offentliggør data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber Formålet med at udarbejde et CO 2 -regnskab for cykeltrafikken er at dokumentere den CO 2 - besparelse, som følger af indsatserne til fremme af cykeltrafik.

Læs mere

Fordeling af temagæster

Fordeling af temagæster Cycling Denmark Fordeling af temagæster 8 7 6 5 4 3 2 1 0 4,3 2,6 1,6 2,7 3,1 1 1,9 0,6 Cykel Fisk Golf Wellness Softcore Hardcore Fordeling pr. land 8 7 6 5 4 3 2 Holland Sverige Norge Danmark Tyskland

Læs mere

4 BRUGERTYPER. Udgangspunktet er at motivere cyklisterne, så kommer man længst. Jeg sætter min cykel et godt sted og kommer tilbage!

4 BRUGERTYPER. Udgangspunktet er at motivere cyklisterne, så kommer man længst. Jeg sætter min cykel et godt sted og kommer tilbage! 4 BRUGERTYPER I forbindelse med cykelparkering i gågaderne er der tre bruger typer med hver deres adfærd og behov. Ved at matche brugertypernes behov kan man motivere brugerne til at parkere steder, der

Læs mere

Hvordan sikrer vi, at børn får gode trafikvaner?

Hvordan sikrer vi, at børn får gode trafikvaner? Hvordan sikrer vi, at børn får gode trafikvaner? Helle Huse, Rambøll Nyvig A/S Thyra Uth Thomsen, Roskilde Universitets Center Troels Andersen, Odense Kommune Hvordan sikrer vi, at børn får gode trafikvaner?

Læs mere

Det er os en stor glæde at byde dig velkommen til KMD 4:18:4 Copenhagen fra torsdag den 21. august til lørdag den 23. August i Amager Strandpark.

Det er os en stor glæde at byde dig velkommen til KMD 4:18:4 Copenhagen fra torsdag den 21. august til lørdag den 23. August i Amager Strandpark. ATLETGUIDE 2014 Det er os en stor glæde at byde dig velkommen til KMD 4:18:4 Copenhagen fra torsdag den 21. august til lørdag den 23. August i Amager Strandpark. I denne atletguide vil du kunne finde svar

Læs mere

Vær med når Louise cykler i maj måned

Vær med når Louise cykler i maj måned Vær med når Louise cykler i maj måned Kender du den om præsten, piloten og lægen, der cykler til arbejde? Jeg synes, at det er helt genialt at cykle hjem efter en lang arbejdsdag jeg kommer hurtigere frem,

Læs mere

Grøn mobilitet i Transportnetværk Amager

Grøn mobilitet i Transportnetværk Amager Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal Sekretariat for Cykelsuperstier Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte kontakt@incentive.dk / @ (+45) 2916 1223 / t incentive.dk / w

Læs mere

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark - 1 - Ansatte i Region Syddanmark, regionshuset, blev i marts 29 spurgt om deres rejsevaner til og fra arbejdsstedet. Hermed følger et overblik

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Vejledning til internetbaseret skolevejsanalyse

Vejledning til internetbaseret skolevejsanalyse Vejledning til internetbaseret skolevejsanalyse Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 17. april 2009 1 HVAD ER EN SKOLEVEJSANALYSE?

Læs mere

Projektbeskrivelse Cykellandet Varde Kommune

Projektbeskrivelse Cykellandet Varde Kommune Projektbeskrivelse Cykellandet Varde Kommune Dok.nr. 128328-13/ sag.nr. 13-5431 side 1 Indhold Indhold...2 Baggrund...3 Formål...4 Indhold/aktiviteter...4 Information/kommunikation...6 Økonomi:...7 Organisering...7

Læs mere

Flere er sprunget på cyklerne i årets Cykelkommune, Randers

Flere er sprunget på cyklerne i årets Cykelkommune, Randers 1 Flere er sprunget på cyklerne i årets Cykelkommune, Randers 2013 er et fantastisk cykelår i Randers. I maj måned blev Randers kåret som årets Cykelkommune, fordi det er lykkedes at få flere borgere til

Læs mere

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER Vejledning Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Forslag til spørgsmål... 4 2.1 Spørgsmål med høj prioritet... 5 2.2 Supplerende spørgsmål... 6 2.3 Spørgsmål

Læs mere

Trafikpolitik Tofthøjskolen

Trafikpolitik Tofthøjskolen Trafikpolitik Tofthøjskolen Indholdsfortegnelse Tofthøjskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 10 Rollemodel.. 11 Samarbejde

Læs mere

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil NYT NYT NYT Kom og få lavet en Sundhedsprofil - en udvidet bodyage Tilmelding på kontoret eller ring på tlf. 86 34 38 88 Testning foregår på hold med max. 20 personer pr. gang; det varer ca. tre timer.

Læs mere

Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg

Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg Af Lone Marie Holm Jensen, Betina Kjerulf og Camilla Stegsted Rasmussen Afgangsstuderende i Trafikplanlægning ved Aalborg Universitet

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Cykelregnskab for Region Hovedstaden Baggrundsrapport Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Gennemgående geografisk opdeling 3 1.2 Baggrundrapportens opbygning 3 2 Cykling i tal 4 2.1

Læs mere

Teknik og Miljø. Katalog over supplerende klimainitiativer

Teknik og Miljø. Katalog over supplerende klimainitiativer Teknik og Miljø Katalog over supplerende klimainitiativer Indledning Gentofte Kommune har udarbejdet en Klimaplan, der udstikker mål og rammer for klimaarbejdet i Gentofte Kommune fra 2010-2020, og gennem

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE:

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: - GLÆDE OG RESPEKT FOR HELE GUDS SKABERVÆRK - KLIMA-, MILJØ- OG NATURHENSYN - GLOBAL RETFÆRDIGHED

Læs mere

Triathlon ET HAV AF ERFARINGER

Triathlon ET HAV AF ERFARINGER Triathlon ET HAV AF ERFARINGER Triathlon en sindssyg spændende alsidig sport Store navne: Dave Scott Mark Allen Paula Newby Frazier Chrissie wellingthon Natasha Badman The hoyt familie Iron war Undgå overtræning

Læs mere

Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet?

Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet? Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet? Jakob Høj, Tetraplan A/S Tetraplan arbejder indenfor alle dele af transportsektoren, gods- og persontransport, kollektiv og individuel

Læs mere

Fremme af Cykeltrafik

Fremme af Cykeltrafik Madsen et al, 2011, Fremme af Cykeltrafik 1 Fremme af Cykeltrafik Post doc. Jens Chr. O. Madsen, Aalborg Universitet, overgaard@plan.aau.dk Lektor Victor Andrade, Aalborg Universitet, vsil@create.aau.dk

Læs mere

Grøn Køreplan. Aalborg Universitet

Grøn Køreplan. Aalborg Universitet Grøn Køreplan Aalborg Universitet Forord Det er vigtigt for Aalborg Universitet at bidrage til en bæredygtig fremtid. Det gør vi ved at uddanne kandidater, der mestrer bæredygtige løsninger på samfundsproblemer,

Læs mere

ATLETGUIDE KMD 4:18:4 Aarhus 2015

ATLETGUIDE KMD 4:18:4 Aarhus 2015 ATLETGUIDE KMD 4:18:4 Aarhus 2015 Velkommen til KMD 4:18:4 Aarhus! Det er os en stor glæde at byde dig velkommen som deltager til KMD 4:18:4 Aarhus. I denne guide, vil du kunne finde svar på dine spørgsmål

Læs mere

Bike & Run 22. maj Fredericia C

Bike & Run 22. maj Fredericia C Hold / Deltager Info Bike & Run 22. maj Fredericia C Firmaidrætten er glade for at I har valgt at deltage i vores første Bike & Run i Fredericia. Vi har i det sidst år brugt mange ressourcer for at sikre

Læs mere

Frivillige ledere...

Frivillige ledere... Køb bøgerne i dag Frivillige ledere... V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Pendlere skal nurses. Vi cykler stadig til arbejde. af Henrik Christoffersen, Middelfart Kommune.

Pendlere skal nurses. Vi cykler stadig til arbejde. af Henrik Christoffersen, Middelfart Kommune. Pendlere skal nurses Vi cykler stadig til arbejde af Henrik Christoffersen, Middelfart Kommune. Vi cykler stadig til arbejde HVORDAN? Cykelkampagne i efteråret Gratis deltagelse Hjælp til holdkaptajnen

Læs mere

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning JAg ten På energi Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning Indhold 1Få ledelsens opbakning side 3 2Sæt mål side 3 3Find de rigtige budskaber

Læs mere

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken 1 Kom sikkert og trygt rundt i trafikken Tab ikke lysten til at gå. sikkert i trafikken Tab for Alt ikke Lysten til at gaae, jeg gaaer mig hver Dag det daglige Velbefindende til og gaaer fra enhver Sygdom;

Læs mere

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Artikel til Vejforum 2011 Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Civilingeniør Troels Andersen, Fredericia Kommune, troels.andersen@fredericia.dk CykelScore er et helt nyt kampagnekoncept til

Læs mere

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 2 typer Turister på cykel Det er de turister, der allerede har valgt Danmark som feriemål og som har base i et feriehus,

Læs mere

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan Klimavenlig virksomhed Hvorfor & Hvordan Det globale perspektiv Vores verden er truet af global opvarmning og klimaforandringer grundet øget drivhuseffekt For at undgå uoprettelig skade på naturen, skal

Læs mere

Odense - Danmarks Nationale Cykelby

Odense - Danmarks Nationale Cykelby Henrik Lumholdt Afdelingsleder Park- og Vejafdelingen Odense Kommune Odense - Danmarks Nationale Cykelby Indledning Regeringen fremlagde i december 1993 en samlet trafikpolitisk redegørelse - Trafik 2005.

Læs mere

Mobility Management i Novo Nordisk. Kasper Dam Mikkelsen, NIRAS På vegne af Søren Spielberg-Winther Transform21, 21. november 2012

Mobility Management i Novo Nordisk. Kasper Dam Mikkelsen, NIRAS På vegne af Søren Spielberg-Winther Transform21, 21. november 2012 Mobility Management i Novo Nordisk Kasper Dam Mikkelsen, NIRAS På vegne af Søren Spielberg-Winther Transform21, 21. november 2012 Mobility Mgt. i Måløv Mobilitetsnetværksmøde Veksø 8. marts 2012 Slide

Læs mere

Kom i gang på mountainbike

Kom i gang på mountainbike Kom i gang på mountainbike Sporten kombinerer på bedste vis natur, action og motion, men er samtidig også udstyrssport uden lige og kan derfor være lidt af en teknisk jungle at bevæge sig ud i som nybegynder.

Læs mere

Jorden rundt på 80 dage IAA 2011

Jorden rundt på 80 dage IAA 2011 Jorden rundt på 80 dage IAA 2011 Baggrund Antallet af børn, der hver dag bliver kørt i bil til skole, er fordoblet i løbet af de seneste femten år Konsekvenserne heraf er en stor gruppe inaktive, overvægtige

Læs mere

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet Sådan bliver din transport grøn Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet TRANSPORTEN ER EN KLIMASYNDER Vognparken Transport er en af

Læs mere

Metoder til at forbedre trafiksikkerhed og miljø lokalt

Metoder til at forbedre trafiksikkerhed og miljø lokalt Metoder til at forbedre trafiksikkerhed og miljø lokalt - erfaringer fra en række Trafikpuljeprojekter Paper til Trafikdage på Aalborg Universitet 1999 Fuldmægtig Vibeke Forsting, Vejdirektoratet og Sektionsleder

Læs mere

3 Kommunikationsstrategien

3 Kommunikationsstrategien Mødereferat Titel Dato 20 april 2010 Sted Deltagere Cykelpendlerruter i Hovedstadsområdet Møde i kommunikationsgruppen COWI Lyngby Maria H Streuli, Prejektsekretariatet Line K Groot, Projektsekretariatet

Læs mere

Cykelregnskab 2010 Godkendt af Teknisk Udvalg den 30. november 2011

Cykelregnskab 2010 Godkendt af Teknisk Udvalg den 30. november 2011 Cykelregnskab Godkendt af Teknisk Udvalg den 0. november 2011 INDHOLD 1. Forord... 2. Cykelregnskab...4. Et sammenhængende stinet...5 4. Trafiksikkerhed....6 Ulykker med cyklister....6 Cyklisternes følelse

Læs mere

Shared Care i psykiatrien. Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier

Shared Care i psykiatrien. Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier Shared Care i psykiatrien Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier Succeskriterier for Shared Care projektet Bedre behandling for brugere af psykiatrien med en kronisk sygdom Sammenhængende

Læs mere

Rådgivningscenter Esbjerg. Aktivitetsplan efterår 2014

Rådgivningscenter Esbjerg. Aktivitetsplan efterår 2014 Rådgivningscenter Esbjerg Aktivitetsplan efterår 2014 1 INDHOLD 3-7 Foredrag 8 Kurser 9-11 Faste tilbud Hjertepatient eller pårørende? så bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

INDHOLD. Hvad er et positivt cykelflow Blød eller Hård Hvilke faktorer spiller ind Case Den performativ pendler cyklist

INDHOLD. Hvad er et positivt cykelflow Blød eller Hård Hvilke faktorer spiller ind Case Den performativ pendler cyklist HVORDAN SKABES ET POSITIVT CYKELFLOW? INDHOLD Hvad er et positivt cykelflow Blød eller Hård Hvilke faktorer spiller ind Case Den performativ pendler cyklist Afslutning 2 3 CYKEL - FLOW HÅRD OG FYSISK BLØD

Læs mere

sund mad på arbejdet

sund mad på arbejdet sund mad på arbejdet et ledelsesansvar! 2 SunD MAD på ARBejDet et ledelsesansvar det sunde valg skal være det nemme valg Regeringen har besluttet, at alle statslige arbejdspladser skal formulere en politik

Læs mere

GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER

GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER Guide til grønnere transport på offentlige arbejdspladser 2014 GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER Udgivet af Grønt Mobilitetskontor 1. udgave, august 2014 1 Guide til grønnere transport

Læs mere

Cykel og gå mere til skole

Cykel og gå mere til skole Pjece til forældre om sikker skoletrafik Cykel og gå mere til skole Grundlæg dine børns gode trafikvaner nu Kan du skifte nogle bilture ud med cykel eller gang? Bruger I cykelhjelm? Diskuter trafik på

Læs mere

Resource Pack. Forbedring og fremme af cykel mobilitet: en specifik markedsføringsstrategi. Eksempel med Bolzano/Bozen. www.trendy-travel.

Resource Pack. Forbedring og fremme af cykel mobilitet: en specifik markedsføringsstrategi. Eksempel med Bolzano/Bozen. www.trendy-travel. Resource Pack Forbedring og fremme af cykel mobilitet: en specifik markedsføringsstrategi Eksempel med Bolzano/Bozen supported by www.trendy-travel.eu Forbedring og fremme af cykel mobilitet: en specifik

Læs mere

LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE. Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde

LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE. Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde Hvem er jeg Lars Kjær Johansen Tidligere sundhedskonsulent i Viborg Kommune Idrætskonsulent

Læs mere

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020.

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. mere natur, nye investeringer i klima og energi 1 mia. kr. frem mod 2020 Det Danmark, vi leverer videre til vores børn, skal

Læs mere

KØBENHAVN CYKLERNES BY. Cykelregnskabet 2012

KØBENHAVN CYKLERNES BY. Cykelregnskabet 2012 KØBENHAVN CYKLERNES BY Cykelregnskabet 2012 2012 FORORD København vokser. Hvert år flytter flere mennesker til byen og flere vælger at blive boende. Det giver tryk på cykelstierne. I 2012 blev der hver

Læs mere

DSB S-tog. Gratis cykelmedtagning i S-toget

DSB S-tog. Gratis cykelmedtagning i S-toget DSB S-tog Gratis cykelmedtagning i S-toget DSB S-tog og cykler Hvad har S-tog lært om cykler? 1) Baggrund for Gratis Cykelmedtagning 2) Målsætning 3) Resultater 4) Forhold på stationen og i toget: 1) Adfærd,

Læs mere

København. Cyklernes By. - Cykelregnskabet 2008

København. Cyklernes By. - Cykelregnskabet 2008 København Cyklernes By - Cykelregnskabet 2008 2 København bliver ofte nævnt som en unik cykelby i internationale sammenhænge. Det skyldes, at det er lige så naturligt for københavnerne at tage cyklen,

Læs mere

MOBILITET I DANSKE KOMMUNER

MOBILITET I DANSKE KOMMUNER MOBILITET I DANSKE KOMMUNER Inspiration og resultater fra Danmarks største mobilitetsprojekt Formel M FORORD Med denne folder bevæger du dig ind i et univers, der handler om at planlægge og udvikle en

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Nærværende præsentation indeholder resultater for undersøgelsen om potentialet og barriererne for privat elbilisme

Læs mere

Mobility Management for virksomheder

Mobility Management for virksomheder Mobility Management for virksomheder Guide og gode eksempler til grøn og sund transport www.formelm.dk Trængsel, klima og sundhed - også virksomhedens ansvar Trængsel på vejene er ikke kun et problem for

Læs mere

AXA Powers motionsaktiviteter

AXA Powers motionsaktiviteter AXA Powers motionsaktiviteter AM:2011 8. november, 2011 Nyborg Strand 8.-10. June 2009 Motion på arbejdspladsen, den korte version Faktum Alle er enige om, at 30 minutters motion om dagen er sundt Synspunkt

Læs mere

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011 Udbetaling/baggrund Move About ApS modtog tilsagn om tilskud fra Energistyrelsens støtteordning for elbiler d. 8. marts 2010 på i alt 439.556 kroner. Heraf

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik 20-08-2013 En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik - Løsningen er ved at blive implementeret og arbejdet er i gang. Der er blot brug for

Læs mere

Letbanen blot et led i mobilitetskæden

Letbanen blot et led i mobilitetskæden Letbanen blot et led i mobilitetskæden Af Mette Olesen, Phd., Plan og trafik, COWI. Letbaner bliver ikke en succes alene, de skal ses i helhed med de øvrige transportmidler og tiltag der fremmer deres

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

Bilag 1 Projektbeskrivelse Herning Cykler Fase 3

Bilag 1 Projektbeskrivelse Herning Cykler Fase 3 Bilag 1 Projektbeskrivelse Herning Cykler Fase 3 Baggrund Herning Kommune igangsatte i 2011 projekt Herning Cykler, med støtte fra cykelpuljen. Projektet er et storstilet projekt, som skal fremme cyklismen

Læs mere