Bæredygtig medarbejdertransport. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bæredygtig medarbejdertransport. - et Carbon 20 innovationsprojekt"

Transkript

1 Bæredygtig medarbejdertransport - et Carbon 20 innovationsprojekt

2 Bæredygtig medarbejdertransport - Widex I denne case får du gode råd til, hvordan virksomheder kan nedsætte sin CO 2 -udledning ved at fokusere på at gøre medarbejdernes transport mere klimavenlig 1. Casen fokuserer især på fordelene ved at få medarbejderne til at vælge cyklen. Derudover indeholder det et inspirationskatalog til, hvordan en virksomhed bedst muligt kan fremme cyklismen blandt medarbejdere. 1. Fremgangsmåde Virksomheder kan spare CO 2 ved at fokusere på at få virksomhedens medarbejdere til at vælge en mere klimavenlig transportform. Det viser en undersøgelse foretaget af en gruppe studerende ved Aalborg Universitet af transportvanerne på Widex, høreapparatproducent med ca. 700 medarbejdere. Widex nye hovedsæde i Lynge ligger ikke nær en S-togstation. Det betyder, at næsten 90 % af medarbejder-transporten foregår med bil. Virksomheden har lidt over 400 parkeringspladser og ca. 50 cykelparkeringspladser. Kun ca. halvdelen af medarbejderne har mulighed for at arbejde hjemme, og de benytter sig ikke i særlig høj grad af denne mulighed. Dvs. at der er for lidt parkeringspladser til medarbejderne, hvis de kommer alene i bil. Derfor er det interessant at kigge på andre mulige løsninger, der kan erstatte køreturen til og fra arbejde i bil, som mange af medarbejderne på nuværende tidspunkt benytter sig af. Medarbejderne bor spredt over en stor del af Sjælland. Der er dog en højere koncentration inden for Region Nordsjælland og Hovedstaden. Den største koncentration ligger ved og omkring de større indfaldsveje. Den kommune med den største koncentration af medarbejdere ligger inden for 10 km fra virksomheden. 2. Rapportens resultater Figur 1 viser betydningen af afstand til arbejdspladsen for medarbejdernes valg af transportmiddel inden virksomheden gennemførte initiativet om at ændre medarbejdernes transportvaner. 1 Denne case er baseret på en studenterrapport fra AAU: Agwa, Fels, Rybner og Mortensen (2012) Vi cykler til Widex CARBON 20 // BÆREDYGTIG MEDARBEJDERTRANSPORT SIDE 2/9

3 Figur 1: Medarbejdernes valg af transportmidler fordelt på distance og transportform Figur 1 illustrerer, hvordan andelen af cyklister falder kraftigt frem til kilometers intervallet. Medarbejdernes transportvaner viser derudover, at der kun er få cykelpendlerture fra de nærliggende kommuner til virksomheden. Det tyder derfor på, at det ikke kun er afstanden, der er bestemmende for hvilket transportmiddel medarbejderne vælger. Da en så stor del af medarbejderne vælger bilen frem for cyklen kan det antages at tilgængeligheden til virksomheden er nemmere ved hjælp af bil end via cykel. 2.1 Potentiale for CO2-besparelser Den samlede CO 2 -udledning for virksomhedens medarbejdertransport er opgjort i tabel 1. Gang/cykel Tog/metro Bus Bil I alt Km i alt, man-fre 3.290, , , , ,45 Km i alt per år , , , , ,20 Andel af samlet antal km 3,86 % 3,43 % 5,22 % 87,49 % 100 % Kg CO 2 per år 0, , , , ,71 Tabel 1: Samlet CO 2 -udledning for medarbejdertransporten til og fra virksomheden Herefter er udregnet hvor stor besparelse virksomheden kan opnå ved at overflytte transporten under 15 km fra tog, bus og bil til cykel. I tabel 2 kan ses den potentielle reduktion i virksomhedens CO 2 -udledning i tre scenarier, hvor henholdsvis al transporten under 15 km overføres til cykel, 75 % overføres til cykel og 50 % overføres til cykel. Tabel 2: Potentiel reduktion i CO 2 -udledning Andel reduceret CO 2 - udledning Reduceret CO 2 i kg Andel af den samlede CO 2 - udledning Scenarie 1: 100 % 62930,04 8,39 % Scenarie 2: 75 % 47197,53 6,29 % Scenarie 3: 50 % 31465,02 4,20 % Som det kan ses i tabel 2, kan man selv med en lille indsats på området opnå målbare resultater i forhold til den samlede CO 2 -udledning fra medarbejdertransporten, der hos virksomheden består af næsten 90 % bilrejser. Yderligere vil en indsats over for korte ture muligvis også have en positiv effekt i forhold til overflytning ved de længere ture. Det er muligt at opnå målbare forbedringer af virksomhedens CO 2 -udledning selv med en lille indsats for at få flere medarbejdere til at vælge cyklen som transportmiddel. CARBON 20 // BÆREDYGTIG MEDARBEJDERTRANSPORT SIDE 3/9

4 2.2 Fordele ved at fremme cyklisme blandt virksomhedens medarbejdere Der er flere fordele ved at fremme cyklisme blandt virksomhedens medarbejdere såsom nedsat CO 2 -udledning, et grønt image, mangel på parkeringspladser og sundere medarbejdere, hvilket betyder færre sygedage. Grønt image For en virksomhed betyder det at være med i klimaprojekter, at den opnår en grøn profil, som kan gøre den attraktiv både over for kunder og potentielle medarbejdere. Virksomheden viser, at den er miljøbevidst ved at være med i klimaprojekter. Det er vigtigt i dag, hvor flere og flere kunder begynder at efterspørge social og grøn ansvarlighed. Samtidig kan virksomhedens grønne profil være et led i en strategi om at skabe en attraktiv arbejdsplads, som medarbejderne ønsker at være en del af. Sundere medarbejdere Motion har stor betydning for, at kroppen holdes sund og rask, da fysisk aktivitet styrker helbredet og nedsætter risikoen for livsstilssygdomme som hjertekarsygdomme, sukkersyge og forhøjet blodtryk. Yderligere har motion også en positiv virkning på menneskers psyke, og kan derved være med til at forebygge psykiske lidelser som depression og stress, samtidig med at bl.a. koncentrationsevnen styrkes. Samtidig har undersøgelser så vist, at motion fremmer effektiviteten, hvilket påvirker produktionsniveauet i arbejdstiden positivt. Det vil altså sige, at en virksomhed kan se frem til færre fraværsdage og mere effektive medarbejdere ved at fremme cyklismen blandt sine medarbejdere. Din virksomhed kan altså få sundere medarbejdere, som vil have færre sygedage samt være mere effektive i arbejdstiden ved at fremme cyklingen blandt medarbejderen. Endvidere kan et øget fokus på cykling være med til at give virksomheden et grønt image og kan være med til at skabe et fællesskab, ligesom muligheden for at cykle med andre medarbejdere til og fra arbejde kan være grundlaget for nye sociale fællesskaber.. 3. Inspirationskatalog Hvis virksomheder vil forøge antallet af cykelture, der foretages i virksomheden, vil det kræve, at cykling i højere grad bliver gjort til en synlig prioritering i virksomheden. Dette kan ikke opnås igennem enkeltstående virkemidler men vil kræve et samspil imellem mange forskellige initiativer. Ved et samlet fokus på cykling, vil det sende et signal om, at det er hele virksomheden, der cykler, og ikke blot den enkelte medarbejder. På denne måde vil det give en fælles stemning om, at alle ansatte i virksomheden cykler. Der findes mange forskellige typer tiltag, der fører til bedre forhold for de cyklende medarbejdere. For at sikre tiltagenes succes er det vigtigt, at virksomhedens kultur fokuserer på cyklisme og sundhed. Derfor skal ledelsen gå i front og vise, at de bakker op om dette fokus på at fremme cyklismen. CARBON 20 // BÆREDYGTIG MEDARBEJDERTRANSPORT SIDE 4/9

5 Det er svært at nævne et eller to tiltag, der har den afgørende betydning for, om de ansatte cykler eller ej. Ved at foretage flere forskellige tiltag, der henvender sig til forskellige målgrupper, når man bredest ud til flest ansatte. Her kan du se eksempler på tiltag, din virksomhed kan tage for at fremme cyklismen blandt virksomhedens medarbejdere. Derudover kan du se en udbygget oversigt over mulige initiativer, der kan fremme cyklisme i bilag 1. Sundhed Det første tiltag er, at virksomheden vælger at fokusere på sundhed. Dette kan gøres på mange måder, men ved at have en sundhedsprofil vil det også smitte af på medarbejderne. Et mere specifikt fokus for virksomheden vil være eksempelvis, at fokusere på medarbejderens transportvaner, og forbedre disse til det sundere. Virksomheden kan motivere til det sundere valg ved eksempelvis at sponsorere et sundhedstjek eller en konditest, så medarbejderen kan se, hvor de står henne, og derved blive motiveret til at forbedre dette. Motivation En af de mest essentielle parametre, for at fremme cyklingen på en arbejdsplads er motivationen blandt medarbejderne. Det er vigtigt, at de føler sig motiverede til at cykle, ellers kan nok så mange tiltag indføres uden, at der sker en egentlig ændring. Det er vigtigt at virksomheden har en ildsjæl; en dedikeret medarbejder som kan skubbe projekterne i gang, og blive ved med at motivere de andre medarbejdere. Der skal altså være en fysisk kontakt mellem ansatte og personer, som har et drive. Kampagner er en forholdsvis nem måde at gøre opmærksom på virksomhedens cykelvenlige forhold både overfor medarbejderne, men også over for omverdenen. Samtidig er det en måde at skabe en samhørighed og holdånd på medarbejderne imellem, når virksomheden deltager i kampagner som Vi cykler til arbejde, hvor virksomhedens medarbejdere i en måned konkurrerer om, hvem der kører oftest på cykel til og fra arbejde. Det er vigtigt, at virksomheden initierer kampagnen og kommer med et udspil, som viser at dét at fremme cyklingen er noget virksomheden i høj grad lægger vægt på. Samtidig er det vigtigt for at hverve deltagere, at kampagner og tiltag brandes over for alle medarbejdere. Det kan for eksempel ske gennem intranet og no reply-mails for at gøre medarbejderne opmærksomme på fx tilmelding til Vi cykler til arbejde. I nogle virksomheder er afdelingerne og receptionen udstyret med store skærme, der kan benyttes til information om nye tiltag. Derudover kan det hjælpe at give medarbejderne en gave (fx t-shirts, ringeklokke, eller cykelhjelm med firmalogo), når de tilmelder sig kampagnen. Gaver er i det hele taget i høj grad en motiverende faktor. Det kan være svært at nå ud til medarbejdere, som næsten eller slet ikke benytter computeren til deres arbejde. En måde at nå disse medarbejder er at placere plakater strategisk, dvs. i områder denne målgruppe jævnligt færdes fx kantinen. Det er også vigtigt at følge op løbende i løbet af kampagnen for at sikre at motivationen opretholdes. Det kan fx gøres ved at hænge resultaterne fra Vi cykler til arbejde fremme på de deltagende afdelinger. Dette er ligeledes med til at styrke konkurrencen og derved holdånden på holdene af medarbejdere. CARBON 20 // BÆREDYGTIG MEDARBEJDERTRANSPORT SIDE 5/9

6 Ledelsens opbakning Det er vigtigt, at ledelsen går i spidsen og signalerer at aktivitet og det at være miljøvenlige, betyder noget for dem. At ledelsen deltager og går i front, som gode eksempler giver medarbejderne et indtryk af sådan gør vi her på arbejdspladsen, hvilket medarbejderne vil tage til sig. Det er derfor ligeledes vigtigt, at ledelsen betaler, når medarbejdere vil være med i kampagner, som Vi cykler til arbejde, da dette giver et billede af, at cyklingen betyder så meget for ledelsen, at de er villige til at ofre økonomiske midler for sagen; selvom det er små beløb, har det en signalværdi. Personalehåndbog Når man kommer som ny medarbejder til en virksomhed, er der mange ting, man ikke ved om virksomheden. Højst sandsynligt bliver de nye medarbejdere vist rundt, men de gamle medarbejdere, kan komme til at glemme nogle basale cykelfaciliteter, enten fordi vedkommende ikke selv benytter sig af disse, eller fordi det er en integreret del af kulturen blandt de cyklende medarbejdere i virksomheden. For at komme disse ting i forkøbet, kan virksomheden bruge personalehåndbogen. Personalehåndbogen er en håndbog over virksomheden, som nyansatte bliver præsenteret for ved ansættelse. Denne kan kortlægge, hvilke cykelfaciliteter der er tilgængelige i virksomheden, og ligeledes præsentere, at virksomheden deltager i Vi cykler til arbejde -kampagnen, for herved at sende et signal om, at cyklisme er noget, virksomheden støtter op om. Yderligere kan håndbogen indeholde kort, der viser cykelstier, genveje og eventuelle gode og dårlige cykelruter i området. Personalehåndbogen kan ligeledes være en hjælp for de gamle medarbejdere, som normalt ikke cykler, som tilmelder sig kampagnen Vi cykler til arbejde. I denne forbindelse kan personalehåndbogen ligeledes fungere som et opslagsværk over hvilke muligheder, der er tilgængelige for cyklister. Cykelfremmende kurser Det kan være en god idé at afholde kurser, der hjælper medarbejderne til at vælge cyklen som transportmiddel. Reparationer og vedligeholdelse er en naturlig del af at cykle, især når cyklen anvendes dagligt. Ved at afholde kurser om reparationer og vedligeholdelse af cykler styrkes medarbejdernes tekniske færdigheder og kan fjerne usikkerheder, der har kunnet afholde nogle medarbejdere fra at cykle såsom manglende viden om, hvordan man lapper en cykel. Faciliteter Der er også en række fysiske faciliteter, din virksomhed kan tilbyde for at fremme cyklisme blandt medarbejderne. o Cykelparkering Cykelparkeringsforholdene er selvfølgelig afgørende for om medarbejderne har lyst til at stille deres cykel ved virksomheden, og dermed om de cykler til arbejde. En CARBON 20 // BÆREDYGTIG MEDARBEJDERTRANSPORT SIDE 6/9

7 cykelparkering må meget gerne være overdækket og aflåst. Samtidig er det vigtigt at parkeringen er centralt placeret og belyst, så medarbejderne føler sig trygge. o Badefaciliteter/garderobeforhold Hvis man cykler langt og/eller hurtigt, bliver det vigtigt for mange, at der er mulighed for et bad og omklædning, og det er også godt, hvis virksomheden kan stille et personligt skab og evt. håndklæder til rådighed for de ansatte. o Cykelværksted Muligheden for at kunne lappe og pumpe sin cykel er nødvendig, når man dagligt cykler til og fra arbejde. Der behøver ikke nødvendigvis at være avancerede og dyre løsninger. Man kommer langt med blot en kasse med lappegrej eller en cykelpumpe. o Tjenestecykler Det kan være en god idé for nogle virksomheder at stille cykler til rådighed, som kan anvendes i arbejdstiden. Hvorvidt det er en god idé at indføre tjenestecykler på en virksomhed afhænger af transportbehovene i virksomheden. Hvis virksomheden har flere afdelinger, der ligger forholdsvis tæt geografisk, eller hvis medarbejderne ofte skal til møder uden for huset inden for en radius af 5 km (eller op til 15 km hvis tjenestecyklerne er elcykler), vil det være hensigtsmæssigt at have firmacykler. Hvis medarbejderne ikke skal ud af huset i arbejdstiden, er der ingen grund til at investere i tjenestecykler. o Mobilt værksted Et andet tiltag, man kan indføre, er et mobilt værksted, hvor en cykelmekaniker kommer ud på virksomheden fx en gang om måneden eller en gang om ugen alt efter behov. Tilbuddet går på, at medarbejderne i deres arbejdstid kan få repareret deres cykel, ved at aflevere den om morgenen og hente den igen, når de får fri. Den enkelte medarbejder betaler selv for reparationen men sparer tid ved, at det hele sker, imens de arbejder. o Intern Butik Din virksomhed kan også oprette en intern butik fx på virksomhedens intranet, hvor medarbejderne kan købe udstyr med logo. Det rigtige cykeltøj kan gøre det nemmere at cykle, og gør at vejret ikke i samme grad har en betydning. Hvis din virksomhed vælger at sælge cykeltøj med jeres logo, kan andre medarbejdere se, hvis de kører forbi nogle kollegaer, der cykler, og samtidig får virksomheden opmærksomhed omkring, at medarbejderne cykler. Jeres virksomhed vil derfor fremstå som grønne og miljøbevidste. CARBON 20 // BÆREDYGTIG MEDARBEJDERTRANSPORT SIDE 7/9

8 Bilag 1. Oversigt over mulige tiltag, der fremmer cyklisme på arbejdspladsen Nedenfor er en liste over tiltag, din virksomhed kan tage, for at fremme cyklismen blandt medarbejderne. Cykelparkering Opvarmet indendørs cykelparkering Overdækket parkering med fast underlag Aflåst cykelparkering Gode cykelstativer Gode adgangsforhold God belysning og trygt miljø Central placering af cykelparkering Kapacitet til spidsbelastning Gæsteparkering centralt placeret foran hovedindgang Badefaciliteter/garderobeforhold Tilstrækkeligt antal brusere Rengøring Håndklæder vaskes og skiftes Personligt garderobeskab Udluftning i garderobe Tørreskab Vaskemaskine/tørretumbler Strygejern Spejl, hylde, stikkontakt og lys Knager og bøjler Værksted Overdækket med fast underlag Opvarmet Pumpe Lappegrej, dækjern, klude, olie, fedt Kroge til ophæng af cykel Bord Lys Slanger Umbraconøgler, fastnøgler, skruetrækkere, wirecutter Strips, tape, kniv Bemandet cykelværksted x antal gange om måneden Tjenestecykler God kvalitet og god stand Synligt logo Nemt booking-/nøglesystem God, tydelig parkering CARBON 20 // BÆREDYGTIG MEDARBEJDERTRANSPORT SIDE 8/9

9 Cykelcomputere til registrering af brug Fokus på og incitamenter til brug af cyklerne Cykelhjelme, regntøj og regnslag til låns Foldecykler Elcykler Motivation Aktiv indsats for at motivere medarbejderne (fx gennem Vi cykler til arbejde, cykelbus, udflugter, cykelløb, kampagner osv.) Præmiering af medarbejdere (månedens cyklist, uddeling af cykeleffekter, flest cykeldage) Rabatordninger og intern butik Interne konkurrencer Ledelsen cykler Kurser (cykelpleje, brug af værksted, cykelbeklædning, sikkerhed på cyklen osv.) Cykelrelaterede historier på intranet, i personaleblad osv. Oplægsholdere om sundhed og cykelrelaterede emner Cykelklub SMS-service med info om cykelvejret Sundhedstjek eller konditest. CARBON 20 // BÆREDYGTIG MEDARBEJDERTRANSPORT SIDE 9/9

IDÉKATALOG TIL FREMME AF BÆREDYGTIG TRANSPORT PÅ ARBEJDSPLADSEN. Grønt Transportnetværk for Virksomheder i Allerød ALLERØD KOMMUNE

IDÉKATALOG TIL FREMME AF BÆREDYGTIG TRANSPORT PÅ ARBEJDSPLADSEN. Grønt Transportnetværk for Virksomheder i Allerød ALLERØD KOMMUNE IDÉKATALOG TIL FREMME AF BÆREDYGTIG TRANSPORT PÅ ARBEJDSPLADSEN Grønt Transportnetværk for Virksomheder i Allerød ALLERØD KOMMUNE Forord Formålet med dette idékatalog er at give virksomheder i Allerød

Læs mere

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Denne strategi til fremme af sikker cykeltrafik er regeringens bud på, hvordan vi får flere danskere til at vælge cyklen. Strategien skal ses både som en udmelding

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Pendlere vælger frivilligt bilen fra med mobility management Anna Thormann, Projektleder. Anna.thormann@gate21.dk Gate 21

Pendlere vælger frivilligt bilen fra med mobility management Anna Thormann, Projektleder. Anna.thormann@gate21.dk Gate 21 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder. Udgivet af Nationalt Center for

Læs mere

Danmark op på cyklen!

Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Den nationale cykelstrategi Juli 2014 Danmark op på cyklen! 4. Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København

Læs mere

- med. cykel, tog og. F ra dør til dør. bus

- med. cykel, tog og. F ra dør til dør. bus - med cykel, F ra dør til dør tog og bus Indhold 4 Cykelparkering 6 Cyklen og bussen 7 Cyklen med på rejsen 8 Cykel nummer 2 10 Sikkerhed og Tryghed 11 Når det går galt 12 Fra rat til cykelstyr og togkort

Læs mere

Kom i gang Arbejdsgruppe Arbejdsgruppens sammensætning Gruppens arbejde i praksis Tjekliste før I sætter aktiviteter i gang Mad- og måltidspolitik

Kom i gang Arbejdsgruppe Arbejdsgruppens sammensætning Gruppens arbejde i praksis Tjekliste før I sætter aktiviteter i gang Mad- og måltidspolitik Hør mere om projektet hos din tillidsmand, på www.mad-paa-arbejde.dk eller ring til os på telefon 33 95 60 00 / 70 300 300 Mad på arbejde er et fællesprojekt udarbejdet af Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender

Læs mere

Cyklen og den kollektive trafik

Cyklen og den kollektive trafik Cyklen og den kollektive trafik Arbejdspapir 4 Den nationale cykelstrategi 2013 UDKAST 2. Cyklen og den kollektive trafik Cyklen og den kollektive trafik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms

Læs mere

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER 05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 05-2013 CYKLISTFORBUNDET

Læs mere

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Danskernes holdning til klimaforandringer og Astrid K. Rasmussen Amaliegade 1 1256 København K Telefon 33 43 55 www. ogpension.dk

Læs mere

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer.

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer. Redaktion: Børge Sand Kirk Katrine Raae Søndergaard Søren Willemoes Poulsen Anne Lautrup Jepsen Morten Brønnum Andersen Layout: Lasse Poulsen Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Udgivet af: Dansk Elbil Alliance

Læs mere

SKOLE CYKLINGS HÅNDBOG

SKOLE CYKLINGS HÅNDBOG SKOLE CYKLINGS HÅNDBOG Rømersgade 5-7 1362 København K T 3332 3121 www.cyklistforbundet.dk dcf@dcf.dk SKOLECYKLINGSHÅNDBOGEN Håndbogen er fi nansieret af TrygFonden og Den Statslige Cykelpulje Tekst: Anette

Læs mere

Familiens transportvaner kan vi lade bilen stå? Afsluttende rapport udarbejdet af Hellmuth Christian Stuven &Thomas Krag for Københavns Kommune

Familiens transportvaner kan vi lade bilen stå? Afsluttende rapport udarbejdet af Hellmuth Christian Stuven &Thomas Krag for Københavns Kommune Familiens transportvaner kan vi lade bilen stå? Afsluttende rapport udarbejdet af Hellmuth Christian Stuven &Thomas Krag for Københavns Kommune Oktober 2001 Indhold 1. Formål side 3 2. Opbygning side 3

Læs mere

sundhed og trivsel på arbejdspladsen

sundhed og trivsel på arbejdspladsen sundhed og trivsel på arbejdspladsen 2010 Sundhed og trivsel på arbejdspladsen Inspiration til systematisk og strategisk arbejde med sundhedsfremme i virksomheden Manuskript: Mads Andreasen, Sund Uddannelse

Læs mere

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer MARTS 2015 TRANSPORTMINISTERIET OG REALDANIA Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Etnografisk analyse WICKED PROBLEM

Etnografisk analyse WICKED PROBLEM Præsentation loop 1 og loop 2 Etnografisk analyse WICKED PROBLEM Københavns Kommune Ved IS IT A BIRD 2. oktober 2013 Line Groes, line@isitabird.dk WICKED PROBLEM 35% I DAG 50% I 2015 (kilde: Cykelbyen

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Dato: December 2014 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-42-8 Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Bike n ride Eksempler fra Øresundsregionen på kombinationen af cykel- og den kollektive trafik

Bike n ride Eksempler fra Øresundsregionen på kombinationen af cykel- og den kollektive trafik Bike n ride Eksempler fra Øresundsregionen på kombinationen af cykel- og den kollektive trafik December 2012 Bike n ride Eksempeler fra Øresundsregionen på kombination af cykel- og den kollektive trafik

Læs mere

Deleøkonomiens klimapotentiale

Deleøkonomiens klimapotentiale I de senere år er der i Danmark og internationalt blevet etableret en række såkaldte deleøkonomiske virksomheder og foreninger. Blandt flere fortrin fremhæver fortalere, at deleøkonomien kan lede til en

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT fra idé til handling livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale Stress, mobning og MUS - en kvalitativ undersøgelse som opfølgning på TrivselOP Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale December 2011 Henvendelser vedrørende

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere