HSU-følgegruppe til implementering af KU s it-strategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HSU-følgegruppe til implementering af KU s it-strategi"

Transkript

1 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T HSU-følgegruppe til implementering af KU s it-strategi M Ø D E R E F E R A T 18. JUNI 2009 Forum HSU-følgegruppe til implementering af KU s it-strategi Møde afholdt: Onsdag d. 17. juni Sted: Udvalgsværelse 1 Referent: Thomas Hartzberg Til stede: Ralf Hemmingsen (formand), Poul Erik Krogshave, Anders Milhøj, Thomas Vils Pedersen, Bo Bendsen, Jørgen Honoré, Arnold Boon, Nils O. Andersen, Søren Hartz, Henrik Dam, Arne Lindahl, Bodil Rosenbeck, Ingrid Kryhlmand, Ditlev Ditlevsen KONCERN-IT NØRREGADE 10 TLF DIR MOB Fraværende: John Renner, Ole Bested, Kim Brinkmann, Lilian Nielsen, Henrik Prebensen Dagsorden: Ad 1) Godkendelse af referat og dagsorden Ad 2) Meddelelser Ad 3) Status på implementeringen på fakulteterne og i Koncern-it Ad 4) Status på projektporteføljen Ad 5) Status på styringsmodeller Ad 6) Udviklingen i strategiske rammer Ad 7) Evt.

2 SIDE 2 AF 5 Ad 1) Ad 2) Ad 3) Godkendelse af referat og dagsorden Dagsorden og referatet blev godkendt uden bemærkninger. Meddelelser Rektor bød alle velkommen. Status på implementeringen på fakulteterne og i Koncern-it Rektor gav ordet til Bo Bendsen. Bo Bendsen gennemgik derefter status for implementering af it-strategien i Koncern-it og på fakulteterne baseret på informationer indsamlet af Koncern-it pr. 10. juni Bo Bendsen opsummerede, at der på tværs af fakulteterne var en god fremdrift og en positiv stemning. Arnold Boon præciserede, at 11 ud af 15 identificerede it-medarbejdere på SUND s institutter er flyttet eller planlægges at flyttes ansættelsesmæssigt til SUND-it. Søren Hartz påpegede at 0 ud af 17 it-medarbejdere på institutterne på LIFE planlægges flyttet fysisk til fakultet it-centeret på LIFE. Arne Lindahl påpegede, at det var besynderligt at referatet fra FSU mødet på HUM d. 8. november 2008 ikke er tilgængeligt for udenforstående endnu. Niels O. Andersen kommenterede, at man på NAT vil udføre en tilfredshedsundersøgelse før og efter flytningen af medarbejdere. Poul Erik Krogshave påpegede, at alle berørte it-medarbejdere ikke er flyttet endnu og at man derfor ikke kan konkludere på endelige reaktioner fra itmedarbejderne på nuværende tidspunkt, men indtil videre er processen forløbet fornuftigt. Ditlev Ditlevsen fremførte, at det er en vigtig ledelsesopgave at skabe en god kultur og fællesskabsfølelse på de nye fakultetscentre. Arne Lindahl kommenterede, at det fremadrettet er en stor opgave for ledelsen på fakultet it-centrene at motivere medarbejdere under de nye forhold, hvor medarbejderne ikke er så tæt knyttet til instituttet. Bodil Rosenbeck påpegede på baggrund af referatet fra forrige HSUfølgegruppemøde, at Koncern-it ikke har åbent ud over på hverdage og in-

3 den for normal kontortid. Et af hovedformålene med den nye It-strategi burde netop være at skabe kritisk masse, hvilket skulle gøre det lettere at tilbyde 7/24 service. I den forbindelse skulle man være opmærksom på, at i og med at man flytter it-medarbejdere måske ikke fysisk men referencemæssigt til fakultetet, flytter medarbejderens opmærksomhed og kollegiale tilknytning i samme grad væk fra instituttet. Det betyder, at instituttet ikke som hidtil, hvor man har i nødsituationer /uden for normal arbejdstid (fx op til deadline for ekstern projektsansøgning) har klaret sig med betydelige kulance fra it-medarbejderens side, fremover vil kunne påregne den samme kollegiale fleksibilitet. Rektor kommenterede, at dobbeltreferencen hos den enkelte it-medarbejder til både det lokale forskningsmiljø på institutterne og til det it-faglige miljø på fakultet it-centeret er et sensitivt tema. Til at starte med er det vigtigt, at der opbygges en fælles kultur på de nye fakultet it-centre, men det er samtidigt vigtigt at fakultet it-centrene forbliver tæt knyttet til institutterne og brugerne. Thomas Vils Pedersen spurgte ind til, hvordan rekrutteringen af itmedarbejdere fra de lokale forsknings- og studiemiljøer vil ske fremadrettet, når it-medarbejdere flyttes ind til fakultet it-centre. Bo Bendsen kommenterede, at Koncern-it i dag allerede benytter disse rekrutteringsmuligheder og at indtrykket er, at fakultet it-centrene benytter dem i endnu højere grad pga. deres tætte tilknytning til de lokale miljøer. Ingrid Kryhlmand fremførte, at kommunikationen til brugerne omkring omlægningerne på it-området også er meget vigtig, da det er brugernes adgang til service fra it-organisationen, som omlægges. Rektor svarede, at det er et fakultetsledelsesansvar at denne kommunikation er tilrettelagt ordentligt. Thomas Vils Pedersen foreslog, at kommunikation omkring processen på hvert fakultet tages med som et punkt på næste statusrapportering fra fakultet it-cheferne. Rektor tilsluttede sig, at medtage kommunikation i statusrapportering. Rektor opsummerede herefter, at der er en kraftig bevægelse i processen på hvert fakultet siden sidste møde i HSU-følgegruppen. Det er vigtigt, at der fortsat er fokus på dialog med de enkelte berørte medarbejdere og den en- SIDE 3 AF 5

4 kelte medarbejder skal modtage klare tidsplaner om tidshorisonten for omlægningerne, selv om omlægningerne ikke er sket endnu. SIDE 4 AF 5 Ad 4) Status på projektporteføljen Bo Bendsen fortalte, at status for projektporteføljen ikke er opdateret siden sidste møde i HSU-følgegruppen, da der ikke har været nogen ny rapportering. Jørgen Honore orienterede om at STADS-projektet arbejder på at fastlægge en ny ibrugtagningsdato, hvor april og august 2010 overvejes som alternativer. Valget af ibrugtagelsestidspunkt kræver at mange forhold skal gå op i en højere enhed f.eks. ressourcer hos leverandøren. Jørgen Honore orienterede derudover omkring arbejdet med at forbedre itunderstøttelsen af KU s økonomiprocesser. Der undersøges to valgmuligheder, enten at opgradere og videreudvikle ØSS eller at skifte til Navision STAT. Foranalysen er ved at være udarbejdet og projektet vil tage sin endelige form hen over sommeren Ingrid Kryhlmand pointerede, at det er vigtigt, at ledelsen ikke taler alt for negativt om de medarbejdere, som på nuværende tidspunkt arbejder med KU s økonomiprocesser. Jørgen Honore svarede, at det både er kompetencerne hos de enkelte økonomimedarbejdere og den generelle it-understøttelse, der skal udvikles. Arnold Boon påpegede, at stort set alle projekter i statusoversigten har en samlet vurdering som tilfredsstillende, men at brugerne for mange projekter har en hel anden opfattelse. Eksempelvis fungerer det nye debitorsystem ikke på flere institutter på SUND. Disse institutter kan derfor ikke sende faktura. Bo Bendsen svarede, at Koncern-økonomi og Koncern-it arbejder på at løse udfordringerne med debitorsystemet på SUND. Poul Erik Krogshave sagde, at farvelægningen af projekter kan virke lidt for positivt for brugerne ude i KU s organisation. Bo Bendsen påpegede, at farven på hvert projekt i projektporteføljen indikerede status på det konkrete projekt, men ikke hvordan it-understøttelsen af det konkrete område generelt er vurderet.

5 Thomas Vils Pedersen fremførte, at den nye portal er meget vigtig. LIFE har oplevet problemer med overgang til Absalon og punkt.ku, og det er vigtigt at it-understøttelsen af studieprocesser er strømlinet og sammenhængende. Søren Hartz svarede, at Absalon er blevet tilpasset til LIFE s specielle krav. Bodil Rosenbeck foreslog, at Koncern-IT løbende udsender et nyhedsbrev til ansatte og studerende om ændringerne på it-området. Rektor påpegede, at kommunikationen i et fælles brev ikke ville kunne være specifik nok, til at det ville være relevant for den enkelte studerende eller ansatte. Kommunikation til de ansatte og studerende på hvert fakultet er sat på dagsordenen for næste møde i HSU-følgegruppen og her vil der være mulighed for at drøfte emnet mere uddybende. SIDE 5 AF 5 Ad 5) Ad 6) Ad 7) Status på styringsmodeller Ingen ændringer. Udviklingen i strategiske rammer Ingen ændringer. Eventuelt Bo Bendsen orienterede om, at opdatering af KU s it-strategi ville være på dagsordenen for næste møde i HSU-følgegruppen. Rektor orienterede om, at næste møde var d. 23/9 fra 13:00 til 14:30 og sluttede derefter af med at takke for en god drøftelse.

Hovedsamarbejdsudvalget. Hovedsamarbejdsudvalget. Forum. Møde afholdt: 22. juni 2011. Sted: Udvalgsværelse 1. Martin Dahl Nielsen/Lisbeth Møller

Hovedsamarbejdsudvalget. Hovedsamarbejdsudvalget. Forum. Møde afholdt: 22. juni 2011. Sted: Udvalgsværelse 1. Martin Dahl Nielsen/Lisbeth Møller Hovedsamarbejdsudvalget MØDEREFERAT GODKENDT 31. AUGUST 2011 Forum Hovedsamarbejdsudvalget Møde afholdt: 22. juni 2011 Sted: Udvalgsværelse 1 TLF DIR Referent: Martin Dahl Nielsen/Lisbeth Møller FAX MOB

Læs mere

MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ DET NATURVIDENSKABE- LIGE FAKULTET

MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ DET NATURVIDENSKABE- LIGE FAKULTET MUS MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- NATURVIDENSKABE- LIGE 2 INDHOLD Indhold 2 Formålet med medarbejderudviklingssamtaler (MUS) på Fakultetet? 3 Hvad er en god MUS? 5 Forberedelse 7 Samtalen 8 Tilbageblik og vurdering

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger Vejledning til lederne om ledervurderinger Indhold Hvorfor ledervurderinger?... 1 Processen... 1 Baggrund... 2 Spørgeskemaundersøgelser... 2 Dialogmøde... 3 Udviklingssamtalen... 4 Uddannelsesforløb...

Læs mere

Møde i Indberetterudvalget, 30. maj 2013

Møde i Indberetterudvalget, 30. maj 2013 31. maj 2013 CZO/ Virksomhedsindberetninger Møde i Indberetterudvalget, 30. maj 2013 Tid og sted Deltagere Afbud Kl. 14.00 i Danmarks Statistik, Styrelsens mødelokale Hilmar Bojesen, Danmarks Statistik

Læs mere

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen Fakta om medarbejderudviklingssamtalen 2 Fakta om MUS FORORD Denne lille guide om medarbejderudviklingssamtalen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Referat fra ordinær generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. Dagsorden:

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

EVALUERING AF IMPLEMENTERINGEN AF FOREBYGGELSESPAKKER I AUTOVIRKSOMHEDER I BRANCHEN TRANSPORTMIDLER

EVALUERING AF IMPLEMENTERINGEN AF FOREBYGGELSESPAKKER I AUTOVIRKSOMHEDER I BRANCHEN TRANSPORTMIDLER EVALUERING AF IMPLEMENTERINGEN AF FOREBYGGELSESPAKKER I AUTOVIRKSOMHEDER I BRANCHEN TRANSPORTMIDLER Angelika Dziekanska, Christina Madsen, Laura Veng Kvorning, Louise Hardman Smith, Lisbeth Nielsen, Mie

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH

UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH 1. Formål I notatet sættes fokus på brugerinvolveringen i projekt Nyt OUH, herunder nogle indledende tanker om målsætninger, principper, strategi og

Læs mere

Torben Høyer & Ejler Møller Petersen Den 19.12.12

Torben Høyer & Ejler Møller Petersen Den 19.12.12 MØDE Dato 10. december 2012 Mødekategori: Mødested: MEDudvalgsmøder Aulaen Mødedato: 4. december 2012 Mødetidspunkt: 10.00 Forventet sluttidspunkt: 13.00 (julefrokost fra kl. 12.00) Udfærdiget af Godkendt

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015

Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015 Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015 Nedenfor følger skoleledernes eksplicitte vurdering af lektiecaféen. Lektiecafé

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Indledning. Hvorfor overhovedet holde ledermøder i FDF?

Indledning. Hvorfor overhovedet holde ledermøder i FDF? Det gode ledermøde Indledning På FDFs landsmøde i 2004 blev det vedtaget, at landsforbundet skulle udgive et materiale med henblik på en styrkelse af ledermødet. Denne folder dækker nogle af de tiltag,

Læs mere

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE 2013 Februar 2014 Indhold 1. Baggrund for medlemsundersøgelsen og dens formål... 3 2. Hovedtendenser... 3 3. Opdelt gennemgang af medlemsundersøgelsen... 6 3.1 Respondenternes

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere