AMU Hjælpemiddelservice hjælp til kursister med funktionsnedsættelse. Læsning med ørerne. den lige vej til læring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AMU Hjælpemiddelservice hjælp til kursister med funktionsnedsættelse. Læsning med ørerne. den lige vej til læring"

Transkript

1 AMU Hjælpemiddelservice hjælp til kursister med funktionsnedsættelse Læsning med ørerne den lige vej til læring

2 Baggrund AMU Hjælpemiddelservice blev oprindeligt sat i verden af Arbejdsmarkedsstyrelsen i samarbejde med Hjælpemiddelinstituttet. Siden 2003 er indsatsen betalt af Undervisningsministeriet under SU-styrelsen, men AMU Hjælpemiddelservice er fortsat en del af Hjælpemiddelinstituttet. Projektperioden er indtil videre forlænget på ubestemt tid. Om AMU Hjælpemiddelservice AMU Hjælpemiddelservice har til formål at understøtte, at AMU-systemet også tilgodeser kursister med funktionsnedsættelser. Nogle af disse kursister har brug for særligt udstyr eller hjælpemidler for at kunne gennemføre kursusforløb på lige fod med andre deltagere. AMU Hjælpemiddelservice stiller i den forbindelse udstyr og hjælpemidler gratis til rådighed for de pågældende deltagere. Som kursist på et AMU kursus kan man få støtte under sit kursusforløb uanset kursets varighed. For at opnå støtten er det vigtigt, at man henvender sig til AMU kursusstedet i så god tid som muligt. AMU Hjælpemiddelservice hjælper AMU-udbydere med at afdække behov og muligheder for udstyr og hjælpemidler. Herefter leverer og opsætter de udstyret, HJÆLPEMIDDELINSTITUTTET REDAKTION: BRIAN RAVN, METTE CHRISTENSEN, MAX PEDER JENSEN GRAFISK DESIGN OG FOTO: KLAUS LASVILL-MORTENSEN TRYKKERI: PRINFOVEJLE 2

3 og en AMU hjælpemiddelkonsulent instruerer kursisten i brugen af hjælpemidlet. Efter endt kursusforløb leverer kursisten udstyret tilbage til kursussekretariatet på det pågældende kursussted. Hvis kursisten skal deltage i et kursus i forlængelse af det foregående eller evt. har behov for at låne udstyret til omprøve, er det muligt at forlænge lånet efter aftale med AMU Hjælpemiddelservice. Konkrete ydelser AMU Hjælpemiddelservice tilbyder en række konkrete ydelser til AMU kursister med funktionsnedsættelser. Det drejer sig typisk om en it-rygsæk til kursister med læsevanskeligheder. It-rygsækken indeholder: Bærbar computer med Officeprodukter, eksempelvis tekstbehandling og regneark Oplæsningsprogram med dansk talesyntese Ordforslagsprogram til skrivestøtte A4 bordskanner Digital diktafon Skannerpen C-Pen til mindre tekstmængder Det er også muligt at låne andre typer af hjælpemidler. Det kan fx være et CCTV-anlæg til kursister med nedsat syn eller et transportabelt teleslynge/fm-anlæg til høreapparatbrugere. AMU Hjælpemiddelservice kan ligeledes være behjælpelig, hvis der er behov for at låne andet nødvendigt udstyr. Det kan fx være udstyr, der gør det muligt for en kursist med motoriske problemer at gennemføre et AMU kursus. AMU Hjælpemiddelservice har erfaring med alt fra talestyring og øjenstyring til pandepind og fodtastatur. 3

4 Eksempler Dårlig hukommelse Læsevanskeligheder En kursist har svært ved at læse den faglige tekst, der udleveres på kurset. Løsning En it-rygsæk med skanner, skannerpen, tekstgenkendelse og oplæsningsprogrammer. En kursist er meget dårlig til at huske og kan ikke læse det, han selv skriver. Han ønsker derfor en mulighed for at få vigtige dele af pensum gentaget senere. Løsning Elektronisk diktafon med eller uden display, kalender og talestyring. Visse typer og fabrikater har en indtalingstid på langt over en time. Er der specielle problemer, hører AMU Hjælpemiddelservice gerne om det og vil forsøge at hjælpe. AMU Hjælpemiddelservice har et større netværk af leverandører og specialister i Danmark og i udlandet, som bidrager i forbindelse med vanskelige sager. 4

5 Svagsynet En svagsynet kursist kan ikke følge undervisningen på tavlen og kan ikke læse det udleverede undervisningsmateriale. Løsning Et CCTV udstyr med tilhørende tavlekamera og input for pc er og om nødvendigt et transportabelt læseudstyr. Hørehæmmet En kursist med høreapparat kan ikke følge undervisningen. Læreren går rundt mellem eleverne, og eleven kan derfor ikke mundaflæse lærerens instrukser. Løsning Minikonferencemikrofon til underviseren evt. suppleret med en teleslynge eller et FM anlæg der gør det muligt, at eleven også kan bevæge sig frit rundt i lokalet. 5

6 Ordblind på AMU kursus Nils Bangsgaard er 44 år og udlært mekaniker, og så er han ordblind og har ADHD. Han er i færd med at tage stort kørekort ved et AMU center. Det er et kursus på mellem fire til seks uger, og der er meget, som skal læses. Som ordblind er det normalt noget af en udfordring, men AMU kursusstedet skaffede Nils en it-rygsæk, så nu er det muligt for ham at deltage på lige fod med de andre kursister. Jeg lærer bedst ved at se og høre samtidigt, og her er pc-læsning bare helt perfekt! På kurset er der mellem to og tre prøver om dagen, og det stiller store krav. Jeg læser fem timer om dagen derhjemme for at følge med, men nu er det muligt, siger Nils Bangsgaard Da en AMU underviser foreslog ham at prøve en it-rygsæk, var han i starten lidt tøvende: Det har været grænseoverskridende at erkende, at jeg havde brug for en it-rygsæk. Men efter jeg har fået den, er jeg bare så glad for at være kommet i gang, så jeg kan komme videre i livet. Der er ingen tvivl om, at it-rygsækken er vejen frem, siger Nils. Han har altid været irriteret over ikke at kunne følge med i skolen, men med den rette behandling af hans ADHD og en it-rygsæk går det nu rigtig godt. It-rygsækken kendte han, før han kom på AMU kursus, for hans ældste søn har en og bruger den både i skolen og hjemme: Min ældste søn har fået it-rygsækken og har indhentet tre års skolegang på et år, fortæller Nils stolt og fortsætter: Efter kurset vil jeg tage en test og søge om en it-rygsæk også til privat brug. Min drøm er at læse videre på AMU og få hængerkort og krancertifikat. Egentlig vil jeg gerne tage kloakeksamen. Det er en svær eksamen, men jeg tror, at jeg vil være i stand til at gennemføre den nu, hvor jeg har computeren til hjælp. For mig hænger det at læse og forstå tæt sammen med velvære og økonomi, siger Nils Bangsgaard. 6

7 For mig hænger det at læse og forstå tæt sammen med velvære og økonomi, siger Nils Bangsgaard 7

8 Undervisning af ordblinde på AMU kurser Sanne Birk underviser og tester ordblinde ved EUC Nordvestsjælland i værkstedet Ord og tal og har gennem sit arbejde jævnligt kontakt til AMU Hjælpemiddelservice. Samarbejdet med AMU Hjælpemiddelservice fungerer utrolig godt. Vi får hurtige tilbagemeldinger, og det er rart, at der kommer nogen udefra, som kan give en grundig instruktion og har tid til at fortælle om de muligheder, som it-rygsækken giver, siger Sanne Birk. Hun forklarer, at it-rygsækken tilgodeser to ting: den er for det første her-og-nu-hjælp til kurset, og for det andet gør den, at kursisterne i fremtiden, hvor de selv skal ud og søge om hjælp, kender alle fordele og muligheder. Hos os screener vi alle kursister i dansk og regning, så vi fra starten ved, om der er behov for ekstra hjælp. Vi har det sort på hvidt, hvis der er et problem, og det er et godt udgangspunkt for en relevant snak med kursisten om, hvad der kan gøres. Vi laver screeningerne, når de kommer om morgenen og fortæller, hvorfor vi laver dem. Efterfølgende tager vi dem ind enkeltvis til en personlig samtale, hvor vi vejleder dem i forhold til screeningerne om at få fx en it-rygsæk. Derefter laver vi ansøgning til AMU Hjælpemiddelservice, så kursisten hurtigt kan få den og komme i gang. Vi har selv indkøbt en it-rygsæk. Den er god til at vise og overbevise kursisterne om det gode i at have en it-rygsæk, forklarer Sanne Birk. På AMU kurserne er det noget meget almindeligt at være ordblind, og det gør underviserne altid opmærksom på: Vi fortæller gerne i starten af kurset, at op mod 20 procent af alle vores kursister er ordblinde. Det gør, at det er helt normalt, og mange kommer frem med det samme og siger Jamen, det er jeg! mens andre går lidt mere stille med det. Dem finder vi så i screeningen. Det er dejligt, når de på forhånd siger, at de er ordblinde, for så har vi it-rygsækken klar fra dag 1. Men de andre fanger vi nu også hurtigt i screeningerne, og de tre-fire dage, de må vente på en rygsæk fra AMU Hjælpemiddelservice, er jo ikke det store problem, hvis de er på et fire ugers kursus, fortæller Sanne Birk. 8

9 Kursisterne er godt tilfredse med at have mulighed for at få hjælp. Mange af lærebøgerne på AMU kurserne har et ret højt lixtal, så itrygsækken er helt uundværlig for de ordblinde kursister. Nogen ville give helt op, hvis de ikke fik den hjælp, og for nogen betyder det rigtig meget at Nogen ville give helt op, hvis de ikke fik den hjælp, og for nogen betyder det rigtig meget at blive ligestillet med de andre kursister ved hjælp af it-rygsækken, siger Sanne Birk blive ligestillet med de andre kursister ved hjælp af it-rygsækken. Vi oplever så mange succeshistorier det er det, der gør det her job så dejligt, siger Sanne Birk. 9

10 Undervisningsmaterialer Det er undervisningsstedets ansvar at sørge for særlige materialer. AMU Hjælpemiddelservice sørger i en vis udstrækning for elektroniske versioner eller lydudgaver af de undervisningsbøger, der bruges på kurserne. I nogle tilfælde må kursisten og underviseren selv rekvirere eller udarbejde materialet. Det kan fx være vigtigt, at kursisten kan vælge at få overført undervisningsmaterialet ved hjælp af en USB-pen. I de senere år er der fra uddannelsesudvalgene udgivet en række audiovisuelle materialer, som kan være et alternativ til de skriftbaserede papirudgaver af undervisningsbøgerne. Der kan hentes inspiration til undervisningen på: Her kan man læse om projektet Pc-læsning og downloade hæftet Pc-læsning Læsning med ny teknologi samt projektrapporten og projektleder Erik Arendals masterafhandling. Endvidere kan man på Undervisningsministeriets hjemmeside: downloade folderen It hjælpemidler og hjælpemulighed Alt det der gør det nemmere at lære og skrive i AMU. På samme hjemmeside kan man også downloade Pædagogisk vejledning til ordblindeundervisning for voksne. Vejledningen giver konkrete forslag til den læsepædagogiske tilrettelæggelse af undervisningen. Der findes også en tilgængelig udgave på internettet af dvd en NILS: Nordisk informations-dvd om teknologisk læse- og skrivestøtte i arbejdslivet. Den kan frit downloades på: 10

11 Kontakt AMU kursusstedet kan søge om at få stillet særligt udstyr eller hjælpemidler gratis til rådighed for en deltager med et særligt behov. Det skal bemærkes, at udstyret skal være nødvendigt for, at deltageren kan gennemføre uddannelsen. Det er vigtigt, at kursusudbyderen i tilmeldingsmaterialet gør kursisterne opmærksom på, at det er muligt at få stillet hjælpemidler til rådighed. Ansøgningsskemaer kan rekvireres på og sendes til: Reaktionstiden er op til fem dage, så kontakt AMU Hjælpemiddelservice i god tid inden kursusstart. AMU kursusstedet og kursisten ansøger herefter AMU Hjælpemiddelservice. Det gøres ved at skrive, ringe eller sende en direkte til: AMU Hjælpemiddelservice Hjælpemiddelinstituttet P.P. Ørumsgade 11, bygning 3, stuen 8000 Århus C Tlf.: Tekniske spørgsmål og aftaler om levering og instruktion rettes til Max Jensen 11

12 Nyttige links Find mere end hjælpemidler i databasen Oplæsningsværktøj til internet og dokumenter på en computer med internet adgang Undervisningskompendier til en bred vifte af uddannelser Nyt site for arbejdsmarkedsuddannelser Lydbøger Ordblindeforeningen LBK nr. 938 af 25. september 2009 om en aktiv beskæftigelsesindsats Hjælpemiddelinstituttet er et landsdækkende videnscenter, der udvikler og formidler viden om, hvordan hjælpemidler og andre teknologiske løsninger kan bidrage til at inkludere og skabe bedst mulige vilkår i samfundet for mennesker med funktionsnedsættelser. Hjælpemiddelinstituttet er en selvejende institution under Indenrigs- og Socialministeriet og er en del af Vidensfunktionen (VISO) i Servicestyrelsen. Fra barrierer til muligheder BEK nr. 743 af 3. juli 2009 om en aktiv beskæftigelsesindsats

It-hjælpemidler i AMU. støtte til deltagere med læse- og skriveproblemer

It-hjælpemidler i AMU. støtte til deltagere med læse- og skriveproblemer It-hjælpemidler i AMU støtte til deltagere med læse- og skriveproblemer It-hjælpemidler i AMU støtte til deltagere med læse- og skriveproblemer Udarbejdet for Uddannelsesstyrelsen af uddannelseskonsulent

Læs mere

ORDBLIND? En vejledning om bedre service til medlemmer der har problemer med at læse, skrive, stave eller regne FAGLIGT FÆLLES FORBUND

ORDBLIND? En vejledning om bedre service til medlemmer der har problemer med at læse, skrive, stave eller regne FAGLIGT FÆLLES FORBUND ORDBLIND? En vejledning om bedre service til medlemmer der har problemer med at læse, skrive, stave eller regne FAGLIGT FÆLLES FORBUND Indhold Forord ved forbundsformand for 3F, Poul Erik Skov Christensen...

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Idekatalog.indd 1 25/02/10 15:18:27 Inspirationskatalog kan rekvireres hos: Socialt

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Lærdansk. Velkommen til Lærdansk

Lærdansk. Velkommen til Lærdansk Lærdansk Velkommen til Lærdansk 2 Kære kursist Vi er glade for at byde dig velkommen hos Lærdansk, og vil gøre vores til, at du får et godt forløb hos os. Pjecen her indeholder en række informationer,

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser. Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige

Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser. Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige Udarbejdet af ISBN Design Fotos Tryk Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174

Læs mere

VIS KVALITET LÆS I DAG. s.8. s.11. s.35 De lokale uddannelsesudvalg. s.24. s.31. s.41. s.5. - læs det før din kollega

VIS KVALITET LÆS I DAG. s.8. s.11. s.35 De lokale uddannelsesudvalg. s.24. s.31. s.41. s.5. - læs det før din kollega 1. udgave årgang 2006 VIS KVALITET - læs det før din kollega s.11 Side 11-manden på side 11 LÆS I DAG informér din kollega i morgen s.8 Omformulerede uddannelsesmål gav højere tilfredshed s.31 Viskvalitet.dk

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Pædagogisk vejledning til ordblindeundervisning for voksne

Pædagogisk vejledning til ordblindeundervisning for voksne Pædagogisk vejledning til ordblindeundervisning for voksne Undervisningsministeriet 2010 1 Kolofon Pædagogisk vejledning til ordblindeundervisning for voksne Forfatterne og Undervisningsministeriet 2010

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats

Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats Personbeskyttelse og -eskorte. En analyse af jobområdet Læse, skrive og regnefærdigheder hos voksne ledige Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats Marts 2011 Side 1 Mærsk Nielsen HR

Læs mere

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE abcdef ijklmno rstuvxy æøå Inspiration og vejledning Testen i dansk, læsning De nationale test i dansk, læsning er it-baserede test, der tegner et billede

Læs mere

NØGLEPERSON KURSUS Udvikling af dansk-, regne-, sprog- og it-færdigheder på arbejdsmarkedet

NØGLEPERSON KURSUS Udvikling af dansk-, regne-, sprog- og it-færdigheder på arbejdsmarkedet NØGLEPERSON KURSUS Udvikling af dansk-, regne-, sprog- og it-færdigheder på arbejdsmarkedet Indholdsfortegnelse Forord... 2 Afsnit 1. Kort orientering om Netværkslokomotivet... 3 1.1 Hvorfor et netværk?...

Læs mere

Der er hjælp at hente når hjerneskaden er sket

Der er hjælp at hente når hjerneskaden er sket Der er hjælp at hente når hjerneskaden er sket Når skaden er sket Hvert år får omkring 1500 fynboer en hjerneskade på grund af en blodprop, en hjerneblødning, en arbejdsskade, en trafikulykke eller andet.

Læs mere

Margit Gade. Dansk med it. Vis mig hvordan! TRIN

Margit Gade. Dansk med it. Vis mig hvordan! TRIN Margit Gade Dansk med it Vis mig hvordan! TRIN Dansk med it - Vis mig hvordan! Margit Gade 2012 Akademisk Forlag, København et forlag under Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, et selskab i Egmont Mekanisk,

Læs mere

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Indhold Indledning 3 Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 4 Undervisningsdifferentiering på grundforløbet 6 Dyr, planter og natur 6 SOSU

Læs mere

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om:

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: VEU-Center MidtØst Én indgang til voksenog efteruddannelse Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: Grundlæggende voksenuddannelse (GVU)

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Det går bedre med - et udviklingsprojekt på 14 ordblindeefterskoler

Det går bedre med - et udviklingsprojekt på 14 ordblindeefterskoler Det går bedre med - et udviklingsprojekt på 14 ordblindeefterskoler Redaktør Birgit Dilling Jandorf Dansk Videnscenter for Ordblindhed Det går bedre med - et udviklingsprojekt på 14 ordblindeefterskoler

Læs mere

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP GUIDE TIL HJÆLP OG STØTTE FORÆLDRE TIL ET BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP INDHOLD Forord... 3 HVEM KAN HJÆLPE JER? Kommunen... 5 Familievejlederordningen... 5 Kommunens

Læs mere

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 16. AUGUST 2015-17. JUNI 2016 5 facts om Navigator * Uddannelsen varer 42 uger * Eleverne bor på Navigator Campus

Læs mere