Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl i København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København"

Transkript

1 Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl i København Deltagere: Bestyrelsen: Jens, Troels, Bjarke, Thomas og Uffe Suppleant: Ian Sekretariatsgruppe: Peter, Kim og Søren Afbud: Martin Pkt. 1. Valg af ordstyrer: og referent Ordstyrer: Jens og Referent: Bjarke Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden Prioritering af punkterne Under pkt. 15 skal vi tage stilling til at ændre af PBS gebyr fra kr. Søren vil gerne have at vi fremover prioriteret aktiviteter mv. og flytter status på økonomi og medlemmer nederst, da sidstnævnte punkter altid kan klare efterfølgende skriftligt. Pkt. 3. Status økonomi ved Bjarke. Orientering Vi holder budgettet undtagen med 2 poster Det elektroniske blad fra BN for år pund DKR 9.302,10 Nyheds SMS liter stk. kr ,- Søren udarbejder en opgørelse hvem der har brugt SMS erne og kommer med oplæg til beslutning. I den oprindelige aftale skal lokalforeningerne have en faktura på deres forbrug. Pkt. 4. Status medlemmer ved Peter. Orientering Fået 85 nye medlemmer siden december. En svag stigning I alt er der medlemmer pr Vi skal sende til lokalforeningerne en liste med medlemmer da vi risikerer at de ikke betaler. Kim og Peter kigger på hvordan vi skal skrive til lokalforeningerne så vi gør det nemt for dem at de kan rykke det enkelte medlem, når de ikke har betalt. Det skal sendes en liste til lokalforeningerne om dem der ikke har betalt. Pkt. 5. Konstituering af bestyrelsen og stillingtagen til forretningsorden. Beslutning Vi skal have lavet en struktur i vores forretningsorden som tager hensyn til at vi har 2 ansatte i vores forening. Thomas F. vil gerne fokusere på INF der kommer en hel del møder, samt en kongres. Vi skal lave en særskilt ansvars liste som supplement til vores forretningsorden, som beskriver hvem der har ansvaret for hvad i DN. Søren og Troels kommer med et oplæg. Næstformand: Troels Ansvarlig for Webgruppen: Uffe og Thomas A. Presse Jens. Medlemsregistrering: Peter Koordinator for bestyrelsen: Troels Internationalt samarbejde: Jens og Thomas F. 1

2 Pkt. 6. Evaluering af generalforsamlingen Medlemslisten skal være i navneorden, da ikke alle har medbragt medlemskort. Vi skal planlægge en frokost for bestyrelse mv. før selve generalforsamlingen, så alle kan deltage og de sidste ting afpudses Lang beretning, vi kunne overveje at lave den skriftlig frem for mundtlig. Regnskabet skal kun fremlægges med hovedtal. Vi kan overveje at finde et sted hvor der er rammer og rum til det så vi kan holde det i en weekend, hvor der kan snakkes frit og frejdigt, så vi ikke kun holder det i 4 timer. Eventuelt lidt senere på sæsonen. Vi skal huske at invitere vores samarbejdspartner. Det må gerne være mere show over vores GF. Vi kunne overveje at have en gæstetaler på. Power point virkede godt og velforberedt. Det blev diskuteret om vi næste år skulle lave en mere social generalforsamling f.eks. på en campingplads med grill aften bagefter. Holdningerne var lidt delte til det. Troels pegede på, at en generalforsamling er en formaliseret begivenhed, og at det er væsentligt, at der er e tidspunkt, hvor det er muligt at tage de mere principielle diskussioner. Marie havde undret sig over, hvorfor vi have tøj på til GF. For de fleste, vil det ikke være naturligt, at være nøgne under vores GF. Ifølge vores vedtægter skal der holdes GF inden 1 kvartals udløb. Pkt. 7. Operationalisering af handlingsplan - vi skal have en dialog overfor alle de organiserede naturister i Danmark. - den danske naturisme, skal være internationalt anerkendt via vores internationale arbejde - en godt sammenhængende naturistorganisation. - en professionaliseret landsorganisation. Vi skal have kontaktpersoner til vores lokalforeninger. Vi skal have en ensartethed i vores kontakter. Vi skal tage dem seriøse ved at skrive til dem og tage på besøg. Søren har haft stor succes ved dette ved at besøge f.eks. Tysmosen. Jens og Søren tager en kontakt til lokal foreningsformændene, så vi får en dialog. Vi kunne overveje at lave et nyhedsbrev der rammer vores lokalforeninger og evt. vores samarbejdspartner. Vi skal lave en liste over hvorfor og hvad de får ud af at være medlem af Danske Naturister frem for at stå uden for. Samarbejde med almindelige campingpladser. Forslag fra Uffe Affødt af de gode reaktioner vi havde haft med at bruge almindelige campingpladser til vores før sommerarrangementer, havde Uffe foreslået, at vi arbejder med at få etableret samarbejder med konventionelle campingpladser. Der var enighed om at der var en god ide, men at den timingsmæssigt skulle skubbes. Der er et konkurrencemoment i forhold til naturistcampingpladserne. Sauna festival i januar Forslag fra Troels. Troels havde lavet forslag til en campingfestival i januar Forslaget var sendt til bestyrelsen som en orientering i første omgang, da festivalen er et københavnerprojekt men i høj grad bygger på en ide om at DN skal tage initiativ til samarbejde med andre interessante aktører. 2

3 Pkt. 8. Iværksættelse af kampagne i forhold til naturistcampingpladserne Umiddelbart er der 3 modeller. Paragraf 9A model fuld medlemskab af DN Partnerskabsmodel jf. 10, hvor der betales kontingent og har et mere formaliseret samarbejde Rabataftale modellen Vi skulle tage en snak med Lars fra Tysmosen så vi kan få slået fast, at vi i forhold til Tysmosen arbejder med en Paragraf 9A og hvad vi forventer af hinanden. Vi skal have noget konkret (en liste/folder) om hvad vi kan tilbyde inden vi går ud. Lillebælt og Solbakken står og venter og vi skal have et møde inden juni. Ansvarlig er Jens og sammen med Thomas, Søren og Kim danner de en gruppe der skal mødes og lave nogle punkter til en Paragraf 9A model, samt hvad vi kan tilbyde i en samarbejdsaftale og rabat aftale modellen. Administration og økonomi skal kunne hænge sammen. Tidsplan angående kontakt til campingpladser skal gøre hurtigt især til Lillebælt. Pkt. 9. Igangsættelse af arbejde med opdatering af samarbejdsaftaler I første omgang med lokalforeninger, her skal Søren og Jens og Kim kigge på det. Vi skal have en aftale fra alle lokalforeninger. Vi bør en gang om året bekræfte aftalerne det over for hinanden og forventningsafstemme. Vi kan tilbyde, at vi stiller med en dirigent og vi bør være med på lokalforeningernes GF. I fobindelse med vores regnskabsanalyse skal vi bruge lokalforeninger regnskab så vi kan se og vurderer om vi skal samle midlerne som evt. kan bruges til søgning om støtte fra fonds midler og dermed opnå større støtte. Pkt. 10. Tovholder for internationale samarbejdsaftaler (rabataftaler med campingpladser og lign.) Ansvarlige: Jens, Søren og Kim. Vi skal lave mere systematiske undersøge mulighederne for at lave rabataftaler med liste over udenlandske naturistressort. Pkt. 11. Indtryk fra Euro-nat møde. Orientering fra Thomas og Troels Der er skrevet rundt i bestyrelsen om mødet. Troels og Thomas gav en række mundtlige uddybninger. Pkt. 12. Naturistkonference Vi er lidt friere hvor vi vil ligge det, vi skal ligge det en lørdag med at sauna arrangement Vi kan få en repræsentant fra den hollandske til at fortælle hvorfor de er så gode og DCU om hvordan man markedsfører sine pladser. Vi vil vise den engelske film som et udgangspunkt for at diskutere, hvordan tiltrækker vi flere unge. I år skal vi fokuserer på den etableret naturisme og næste år kan vi gå bredere. Vi går efter lørdag den 27. oktober Vi skal finde noget på Fyn. 3

4 Pkt. 13. Ungdomsarbejde, herunder ansøgning om penge til ungdomsweekend ved Kim. Beslutning. DUN har ligget stille i nogen tid. Maria og Uffe har grebet muligheden og har skrevet en blok om en anden måde at være naturist på. Vi skal give dem en mulighed for at udvikle det, og det skal ikke dreje sig om at bade eller en svømmehal. Det er planlagt til weekenden den 3 til 5. august, deltager min 15 deltager, håber på 20 personer spejderhytte til 40 personer Ruddam på Fyn i leje af hytten, det skal være gratis, men de skal være medlem af DUN. Vi skal stille med kr. 250 pr. deltager Det vil koste op til De vil personligt ringe rundet til dem der er i DUN s adresse liste og via Nudebook og lave et stort opsøgende arbejde. De vil lave en selvstændig blok uden for DN hjemmeside. Vi skal passe på at der ikke er en egen betaling, vi kunne eventuelt lave et depositum, som de vil få tilbage når de kom. Vi får bare nogle der tilmelder sig og ikke kommer, og vi har udgifter til indkøb til mad der bare kan smides ud. Vi kan søge dansk ungdomsfælles råd DUF om støtte til dette arrangement. Aldersgrænsen er Formålet er at få lavet en ungdomsgruppe i DN og en videreudvikling af DUN og de vil gerne leve arrangement uden at naturismen skal være forbundet med strand og svømmehal. Pkt. 14. Forslag fra TNP om iværksættelse af en "budget- og regnskabsanalyse" af DN og lokalforeningerne. Formålet er at skaffe et samlet overblik over økonomien i DN, afdække om deres sker en hensigtsmæssig fordeling af midlerne Der var tilslutning om at iværksætte analysen. Troels skriver brev til lokalforeningerne, hvor vi beder om oplysningerne og deres konstruktive medvirken. Pkt. 15. Indførelse af rykkergebyr på 50 kr. Beslutning + Hævning af PBS gebyr fra 20,- til 50,- kr. Benny Obel har tilkendegivet, at det ikke at det virker særlig motiverende og vil fx ikke bibeholde dem, der er på vej ud som medlemmer. Bestyrelsen besluttede i stedet, at administrationsgebyret (nyt navn for PBS gebyr) for manuel betaling af kontingentet sættes op til 45 kr. Pkt. 16. Opfølgning (forslag fast statuspunkt hver gang) Thomas F. Strandguiden er færdig, men Thomas F. har problemer med noget opsætning, som Thomas A. skal hjælpe med. Kim får en notits til nyhedsbrev af Thomas F. Der er et skilt på albuen om nøgenbadning forbudt. Vi vil undersøge, hvem der har sat det op. Møde med Friluftsrådet på trosdag den Kim og Søren tager med. BN Magazine: Vi vurderer om vi vil betale for at have det. system Søren vil lave en til hver lokalforening og få ryddet op i det. Og vil tage fat i lokalforeningerne om . 4

5 Ændring i tipsloven, som berører almindelige fondsformål, som bliver om døbt til kulturelle formål. Hvordan vil det påvirke os. Troels og Jens vil undersøge dette. Men det skal være i formandsnavn. Fondsansøgninger Søren er ved at samle materiale om forskellige muligheder sammen. Det er svært at få til drift, hvorimod projekter og arrangementer har en god chance men der skal søges i god tid før man igangsætter. SMS lister der købt til stk. Søren kommer med et forbrug regnskab, så vi kan vurdere om der skal sendes regning for brug af det. Kalenderen på naturister.dk: Kan en lokalforening selv bestemme om de vil have landskalenderen. Campingkort: Nye regler for internationale campingkort. Søren undersøger reglerne. Web shoppen: Varesortiment skal forøges, ellen skal vi lukke den. eller så skal vi bruge den, vi skal overveje at have noget der ikke er størrelse på såsom T-Shirt. Pkt. 17. Eventuelt Keld fra DN Holbæk vil gerne have et samlet adgang til samtlige medlemmer, hvilket Peter har afvist. Der skal være et formål for at få en landsliste. Vi tilbyde i stedet Keld, at han kan få medlemmer i postnumrene på Sjælland der ikke kan henføres til hovedstadsområdet. Peter må høre hvad Kjeld mener, er DN-Holbæks område. Tysmosen: juni naturist Ol 5 kamp i samarbejde med DN-København op til 100 deltagere. Deltager gebyr kr. 150 voksne og kr. 75 for børn. Stockholms tur midt i august er udsolgt. Der er 53 tilmeldt til Albuen. Næste møde: Skype DN månedsstatus den 29. maj 2012 kl Kim oprettet skype Danske naturister konto så vi kan snakke med hinanden via video. Bestyrelsesmøde 5. juni 2012 kl på Solbakken. Søren sørger for lokaler. Bestyrelsesmøde 9. september 2012 kl Ligger ikke fast. Troels og Søren kommer tilbage med nogle dage til nogle bestyrelsesmøder frem til GF

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE LOKALFORENINGS HÅNDBOG Dansk ICYE Revideret 28.11.2014 1 Lokalforeningshåndbog Forord... 4 Lokalforeninger fordelt på postnumre... 4 Lokalforeningens formål... 4 Vedtægter... 5 Lokalforeningens bestyrelse...

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

3. Godkendelse af det forrige referat Odense mangler at indsætte referat for overdragelsesmødet. Referatet godkendt.

3. Godkendelse af det forrige referat Odense mangler at indsætte referat for overdragelsesmødet. Referatet godkendt. Dagsorden for Avalak HB møde søndag d. 7. december 2014 i Odense Tilstede til mødet: Bjørk Lange Kristensen (Formand), Knut Mathias Jensen (Næstformand), Marie-Louise Nuka Karlsen (Informationskoordinator),

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kathrine, Kåre, Parbæk Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk laver en analyse

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

DN Bestyrelsesmøde 28. august 2013 kl. 18:30

DN Bestyrelsesmøde 28. august 2013 kl. 18:30 Referat fra DN Bestyrelsesmøde 28. august 2013 kl. 18:30 I Odense Formalia: Til stede: Jens, Thomas, Troels, Uffe, Martin og Peter Gæster: Ingen Deltog via Skype: Ingen Afbud: Ian Ordstyrer: Torels Referent:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter Tilstede: Rie Lynge Rasmussen, Thomas Arpe, Peter Mikkelsen, Tim Pettersson, Ulrik Klintrup Dahl Madsen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Afbud: Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk sætter gang i tiltag for at få mere styr på cafeen. Der er 4 delopgaver;

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest

Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest Vi har brug for 3 dokumenter, når du søger støtte hos Amager Vest Lokaludvalg: Et udfyldt ansøgningsskema En projektbeskrivelse på max 2 sider, hvor du kort

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Bestyrelsesmøde - referat

Bestyrelsesmøde - referat Mødedato: 30.04.2015 Sted: Vejen Idrætscenter Petersmindevej 1 6600 Vejen Referent: Karin Rye Caspersen Ref. nr. 07/2015 Emne: Bestyrelsesmøde Dagsorden: 1. Godkendelse af referater fra 15. april 2015

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32,

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32, Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, den 17. Marts 2011 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes

Læs mere

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006 Dato for Generalforsamling: Tid: 19.30 21.30 Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christine Roos Stæhr Niki Gade Ved Generalforsamlingens start bestod bestyrelsen af: André Stæhr (Formand) Dorthe Hansen

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen VIP-mappe En introduktion til aktive i foreningen Januar 2010 Praktisk mappe til aktive medlemmer af Adoption & Samfund Indhold: o Velkomstbrev o Praktiske oplysninger bl.a. vedr. brevpapir, udgifter,

Læs mere

1. Status, input og opdatering af årshjul

1. Status, input og opdatering af årshjul Indholdsfortegnelse 1. Status, input og opdatering af årshjul... 2 - Procedure for valg af udvalgsformænd... 2 - HB møde indhold til infofilen... 2 2. Status på økonomi. Budget, anvendt budget, forecast....

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Bestyrelsen var meget åben over for forslag og ideer til artikler og andet. Medlemmer opfordres til at komme med indlæg, billeder mv.

Bestyrelsen var meget åben over for forslag og ideer til artikler og andet. Medlemmer opfordres til at komme med indlæg, billeder mv. Grundejerforeningen Klintegården Generalforsamling 2012 Indledning Formanden bød velkommen i de små lokaler. Der var gået lidt kludder i bestillingen af det sædvanlige lokale. Ekstra ordinær generalforsamling

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Referat af møde i LandboUngdoms Landspløjeudvalg

Referat af møde i LandboUngdoms Landspløjeudvalg Landsledelsen Cc: lnm, jtr, stn, hct. jbh LandboUngdom Agro Food Park 15 8200 Århus N Tel 8740 5000 Fax 8740 5010 www.landboungdom.dk 21. december 2011 Referat af møde i LandboUngdoms Landspløjeudvalg

Læs mere