FORBUNDSFORMAND POUL WINCKLER UDTALER TIL FOA S KLAGEINSTANS BERETNING FOA S KLAGEINSTANS BERETNING GENERELT OM FOA S KLAGEINSTANS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORBUNDSFORMAND POUL WINCKLER UDTALER TIL FOA S KLAGEINSTANS BERETNING 2000... 5 FOA S KLAGEINSTANS BERETNING 2000... 6 GENERELT OM FOA S KLAGEINSTANS"

Transkript

1

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE FORBUNDSFORMAND POUL WINCKLER UDTALER TIL FOA S KLAGEINSTANS BERETNING FOA S KLAGEINSTANS BERETNING GENERELT OM FOA S KLAGEINSTANS BERETNING FOR AFGØRELSER I 3 KLAGER INDKOMMET TIL FOA S KLAGEINSTANS I 1999 AFSLUTTET I 2000:... 7 AFGØRELSER I 45 KLAGER INDKOMMET TIL FOA S KLAGEINSTANS I 2000:... 7 FOA S DOMMER FRANK POULSEN UDTALER... 8 OMTALE AF FOA S KLAGEINSTANS AFGØRELSER TRUFFET I 2000: FOA, SOCIAL- OG SUNDHEDSAFDELINGEN, STORKØBENHAVN INDKLAGET FOA, FREDERIKSHAVN AFDELING INDKLAGET FOA, AALBORG AFDELING OG FOA FORBUNDET, FORHANDLINGS- OG OVERENSKOMSTSEKTIONEN INDKLAGET FOA, FORBUNDET OG FOA ROSKILDE AFDELING INDKLAGET OMTALE AF AFGØRELSER I KLAGER MODTAGET I FOA S KLAGEINSTANS I FOA, FORBUNDET INDKLAGET FOA, ÅBENRÅ AFDELING INDKLAGET OAA, LOKALENHED NYKØBING F INDKLAGET FOA, FORBUNDETS FORHANDLINGS- OG OVERENSKOMSTSEKTION, FOA, TRAFIKFUNKTIONÆRERNES FAGFORENING OG FOA, SOCIAL- OG SUNDHEDSAFDELINGEN I STORKØBENHAVN INDKLAGET OAA, LOKALENHED SKIVE INDKLAGET FOA, FORBUNDET INDKLAGET FOA, FORBUNDET INDKLAGET FOA, FORBUNDET INDKLAGET FOA, SILKEBORG AFDELING INDKLAGET FOA, SØNDERBORG AFDELING INDKLAGET OAA, LOKALENHED ROSKILDE OG OAA, LOKALENHED SOCIAL- OG SUNDHEDSAFDELINGEN I STORKØBENHAVN INDKLAGET OAA, LOKALENHED ROSKILDE INDKLAGET OAA, LOKALENHED HERNING INDKLAGET OAA, LOKALENHED SOCIAL- OG SUNDHEDSAFDELINGEN I STORKØBENHAVN INDKLAGET FOA, FORBUNDET, PÆDAGOGISK SEKTOR/FORHANDLINGS- OG OVERENSKOMSTSEKTIONEN INDKLAGET OAA, LOKALENHED SILKEBORG AFDELING INDKLAGET FOA, ODENSE AFDELING OG FOA, FORBUNDET INDKLAGET OAA, LOKALENHED KOMMUNALE LØNARBEJDERE I STORKØBENHAVN INDKLAGET OAA, LOKALENHED ØSTLOLLAND INDKLAGET FOA, FORBUNDET, FORHANDLINGS- OG OVERENSKOMSTSEKTIONEN INDKLAGET FOA, ODENSE AFDELING INDKLAGET FOA, NYKØBING FALSTER AFDELING INDKLAGET OAA, LOKALENHED ROSKILDE INDKLAGET FOA, LANDSFORENINGEN AF SOCIALPÆDAGOGER, LFS OG FOA, FORBUNDET INDKLAGET OAA, ARBEJDSLØSHEDSKASSEN, LOKALENHED TØNDER INDKLAGET FOA, MORSØ AFDELING OG FOA, FORBUNDET INDKLAGET FOA, SOCIAL- OG SUNDHEDSAFDELINGEN I STORKØBENHAVN INDKLAGET FOA, NYKØBING FALSTER AFDELING OG FOA, FORBUNDET INDKLAGET OAA, ARBEJDSLØSHEDSKASSEN, LOKALENHED HOLBÆK INDKLAGET OAA, ARBEJDSLØSHEDSKASSEN, LOKALENHED HJØRRING INDKLAGET FOA, SOCIAL OG SUNDHEDSAFDELINGEN I STORKØBENHAVN INDKLAGET FOA, NÆSTVED AFDELING INDKLAGET FOA, VOJENS AFDELING INDKLAGET FOA, SOCIAL OG SUNDHEDSAFDELINGEN I STORKØBENHAVN INDKLAGET FOA, AALBORG AFDELING OG FORBUNDETS INFORMATION- OG PRESSESEKTION INDKLAGET FOA, FORBUNDET, ØKONOMISK SEKRETARIAT INDKLAGET OAA, ARBEJDSLØSHEDSKASSEN OG LOKALENHEDEN LFS (LANDSFORENINGEN FOR SOCIALPÆDAGOGER) INDKLAGET FOA, FORBUNDET, TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN INDKLAGET FOA, ÅRHUS AFDELING INDKLAGET FOA, ESBJERG AFDELING INDKLAGET FOA, ODSHERRED-SVINNINGE AFDELING INDKLAGET FOA, VESTLOLLAND AFDELING INDKLAGET FOA, SILKEBORG INDKLAGET

4 FOA, HOLBÆK AFDELING INDKLAGET FOA, FORBUNDETS ØKONOMISKE SEKRETARIAT INDKLAGET STATISTISK OVERSIGT KLAGERNES FORDELING PÅ KVINDER, MÆND, FAGGRUPPE KLAGERNES FORDELING PÅ FAGGRUPPER KLAGERNES FORDELING PÅ FORBUND, AFDELINGER, A-KASSE RETNINGSLINIER FOR FOA S KLAGEINSTANS... 33

5 Forbundsformand Poul Winckler udtaler til FOA s KLAGEINSTANS BERETNING 2000 FOA s KLAGEINSTANS har nu eksisteret i 3 år, og klageinstansen har siden etableringen haft en rolig og stabil udvikling. I 1998 og 1999 modtog klageinstansen henholdsvis 29 og 27 klager. Antallet af klagesager i 2000 er steget til 45, en stigning som formentlig skyldes at klageinstansen er kommet på FOA s hjemmeside og samtidig er blevet bekendtgjort i FOA bladet. Af de 45 klager er 31 klager relateret til sagsbehandling i FOA og 14 klager relateret til sagsbehandling i OAA. 15 medlemmer har fået helt eller delvis medhold i deres klage, og 3 medlemmer har fået erstatning som følge af, at deres sag til dels er blevet forhandlet på foranledning af FOA s Klageinstans. Hertil er der givet medhold i 3 klager, som indgik til FOA s Klageinstans i 1999, som først blev afsluttet i Alt i alt har 21 medlemmer fået et positivt resultat ud af at få deres klage behandlet i FOA s Klageinstans. Selv om FOA s Klageinstans ikke kan træffe afgørelse i alle indkomne klager, er Klageinstansen medvirkende til, at medlemmerne får mulighed for at få deres sag optaget til forhandling i de tilfælde, hvor dommeren skønner, at der er belæg herfor, evt. med bistand fra forbundet. Jeg noterer mig, at der i flere af de sager, der er blevet forhandlet på foranledning af Klageinstansen, er indgået forlig til gavn for medlemmerne, og at der i flere tilfælde også er blevet hentet betydelige godtgørelser til medlemmerne. Det finder jeg specielt positivt. Antallet af medhold/delvis medhold i klagerne, og antallet af forhandling af en sag på foranledning af FOA s Klageinstans viser, at der er behov for den uvildige bedømmelse af, om der måtte være givet korrekt vejledning og sagsbehandling, og som kan sørge for, at der tildeles kompensation for et eventuelt tab til de medlemmer, der måtte være blevet ukorrekt vejledt. Jeg har noteret mig at, FOA s dommer udtaler til beretningen, at FOA er en særdeles velfungerende organisation med medlemmer, der får en god og kvalificeret rådgivning og bistand, når de har behov for det, men dommeren peger også på, at det er FOA s primære opgave, at være medlemmernes advokat i forhold til arbejdsgiverne, og han opfordrer til, at FOA skal strække sig langt/længere for medlemmerne. Det er jeg naturligvis fuldstændig enig med dommeren i. Det burde ikke være nødvendigt at påpege dette. FOA skal gå i front for medlemmerne, og FOA skal yde medlemmerne bedst mulig bistand i enhver sag, der måtte opstå. Jeg er ikke i tvivl om at FOA gør et godt stykke arbejde. Det viser statistikken, men vi kan naturligvis blive bedre. Forbundet kan blive bedre og afdelingerne kan blive bedre osv. Vi kan fejle også det viser statistikken. Men FOA er parat til at gøre en indsats for medlemmerne, og vore eksperter er parat med råd og vejledning. Jeg kan kun opfordre afdelingerne til at gøre brug heraf, hvis og når der måtte opstå tvivlstilfælde. Der må ikke herske tvivl om, at FOA er medlemmernes repræsentant/ advokat, og at FOA er til for medlemmerne. Jeg glæder mig over det fine resultat for FOA, men jeg glæder mig også på vegne af de medlemmer, som har opnået et positivt resultat efter forelæggelse af deres sag for FOA s klageinstans. Jeg siger tak til FOA s dommer Frank Poulsen for indsatsen i 2000, og udtrykker forhåbning om et godt resultat også i år Poul Winckler

6 FOA s KLAGEINSTANS BERETNING 2000 Baggrund På baggrund af en medlemsundersøgelse i 1996 besluttede FOA s kongres at etablere en uvildig klageinstans med henblik på at sikre det enkelte medlems rettigheder i Forbundet af Offentligt Ansatte, FOA, og i Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse, OAA, og den 21. januar 1997 godkendte forbundets hovedbestyrelse, på baggrund af en kongresbeslutning, retningslinierne for FOA s Klageinstans, som blev etableret med virkning fra 1. januar Som FOA s første ombudsmand/dommer for en 4 årig periode udpegede forbundets hovedbestyrelse med virkning fra 1. januar 1998 den tidligere præsident i sø- og handelsretten Frank Poulsen. Generelt om FOA s KLAGEINSTANS FOA s KLAGEINSTANS har i 2000 modtaget 45 klager fra medlemmerne, mod tidligere 28 og 27 klager i henholdsvis 1998 og Det antages, at det øgede antal klager skyldes, at klageinstansen efter de første 2 år er blevet mere kendt blandt medlemmerne. At Klageinstansen er kommet på FOA s hjemmeside (www.foa.dk) og at der som medlemsservice er optaget en notits i FOA-bladet under overskriften Klag til FOA s dommer, og endelig at FOA s KLAGEINSTANS har fået sin egen mailadresse: Klagerne i 2000 omhandlede overvejende påstand om mangelfuld bistand og sagsbehandling i Forbundet af Offentligt Ansatte, (FOA) og i Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse, (OAA). Af de 45 klager er 31 relateret til sagsbehandling i FOA og 14 klager er relateret til sagsbehandling i OAA. Af de 45 klager fik 15 medlemmer helt eller delvis medhold i deres klage med / uden erstatning, og 3 medlemmer fik deres sag forhandlet til dels på foranledning af FOA s Klageinstans med erstatning til følge. Udover de 45 klager modtaget i 2000 har FOA s KLAGEINSTANS behandlet 3 klager modtaget i Klageinstansen i 1999, som ikke var endelig afsluttet inden udgivelsen af beretningen for Der blev givet medhold i alle 3 klager og behandlingen resulterede i erstatning /godtgørelser i alle 3 klager. I alt har 21 medlemmer opnået et positivt resultat ved at forelægge deres klage for FOA s Klageinstans. Udover de behandlede klager i 2000 omtales endvidere en klage fra 1999, hvor medlemmet efter afgørelse truffet i FOA s Klageinstans i 1999 valgte at føre en sag ved Sø- og Handelsretten. Arbejdsgiveren fik på et afholdt retsmøde medhold, hvorefter medlemmet valgte at hæve sagen, som blev afsluttet derved, at hver part bar egne omkostninger. Beretning for 2000 Af retningslinierne for FOA s KLAGEINSTANS fremgår det, at FOA s dommer én gang årligt udarbejder en skriftlig beretning om sit virke. Beretningen offentliggøres hvert år den 1. april. Forud for offentliggørelsen forelægges beretningen for FOA s hovedbestyrelse. Beretningen for 2000 foreligger hermed.

7 Afgørelser i 3 klager indkommet til FOA s KLAGEINSTANS i 1999 afsluttet i 2000: Medhold Med erstatning 3 medlemmer fik medhold i deres klage - med godtgørelse / erstatning * de 3 klager indgår ikke i statistikken for 2000 Afgørelser i 45 klager indkommet til FOA s KLAGEINSTANS i 2000: FOA 29 klager var relateret til sagsbehandlingen i FOA, Forbundet og FOA Afdelingerne - afgørelserne var fordelt således: 6 klager fik medhold med/uden erstatning 3 klager fik efter klagens indgivelse sagen forhandlet - med erstatning 3 klager fik delvis medhold 17 klager fik ikke medhold A-kassen 14 klager var relateret til sagsbehandlingen i OAA, Arbejdsløshedskassen jf. regelsættet for FOA s KLAGEINSTANS afgørelserne var fordelt således: 4 klager fik medhold med -/ evt. med erstatning 2 klager fik delvis medhold 5 klager fik ikke medhold 3 afgørelser truffet i a-kasseregie var ukendt for klageinstansen Politisk 2 klager blev afvist som politiske, hvorfor klagerne ikke var omfattet af sager som jf. regelsættet kan afgøres af FOA s dommer.

8 FOA s dommer Frank Poulsen udtaler Antallet af sager, der blev rejst overfor FOA s KLAGEINSTANS i 2000, - det tredje år, hvori KLAGEINSTANSEN virkede, - var noget højere end i 1998 og 1999, nemlig 45 mod henholdsvis 28 og 27. Der er ikke grund til at antage, at denne forøgelse af det hidtil mere beskedne antal klagesager skyldes større utilfredshed end tidligere med FOA s sagsbehandling. Årsagen er snarere den for så vidt positive, at klageinstansens virke er blevet mere kendt i medlemskredsen, og at dette har aktiveret nogle flere medlemmer, der har følt sig utilfreds med behandlingen af en konkret sag, til at klage. Der var i 2000 som i de forudgående år ikke noget bestemt mønster i klagesagerne; men det er klart, at afskedigelsessager og at FOA s håndtering af disse spiller en særlig fremtrædende rolle. Det er mit bestemte indtryk, at FOA s medarbejdere gør en betydelig og kvalificeret indsats for at bistå medlemmerne i netop disse sager, der både økonomisk og menneskeligt er af ganske særlig vigtighed for medlemmerne. I forlængelse af bemærkninger, jeg fremkom med i årsberetningen for 1999, ligger det mig imidlertid på sinde at fastslå betydningen af, at FOA strækker sig langt i bistanden til afskedigede eller afskedigelsestruede medlemmer, også i sager, der måske juridisk vurderes som ganske tvivlsomme og vanskelige at vinde for medlemmet ved en retsinstans. FOA s opgave er ikke primært selv at være en slags domstol, der vurderer en afskedigelses berettigelse, men at være medlemmernes advokat, - at være på deres side, - i det omfang, hvori dette ud fra en samlet og selvfølgelig også økonomisk afvejelse må anses for forsvarligt. Selv om en afgørelse om bistand f.eks. til en retssag beror på et undertiden vanskeligt skøn har det forekommet mig, at FOA i nogle af de sager, jeg har behandlet, har vist tilbageholdenhed i videre omfang end rimeligt i varetagelse af medlemmernes interesser med at yde helt tilstrækkelig bistand i afskedigelsessituationer. Jeg finder endelig grund til at fremdrage nogle sager, hvori et medlem, der har følt sig dårligt behandlet, har søgt advokatbistand, hvorefter FOA har taget det standpunkt, at forbundet ikke foretager yderligere i sagen. Dette standpunkt er ikke generelt berettiget, og i hvert fald ikke i de tilfælde, der er forekommet, hvor advokatbistand er søgt, fordi FOA s bistand ansås for utilstrækkelig. Alt i alt må jeg, som i de forudgående år imidlertid konstatere, at FOA, set fra min plads i systemet, helt åbenbart er en særdeles velfungerende organisation med medlemmer, der får en kvalificeret og god rådgivning og bistand, når de har behov for det. Dette er både det beskedne antal klagesager og deres typiske udfald et bevis på. Frank Poulsen

9 Omtale af FOA s KLAGEINSTANS afgørelser truffet i 2000: Omtale af afgørelser truffet i 3 sager modtaget i FOA s KLAGEINSTANS i 1999, som ikke var afgjort ved udgivelsen af Klageinstansens Beretning for 1999: FOA, Social- og Sundhedsafdelingen, Storkøbenhavn indklaget. Klage fra hjemmehjælper over mangelfuld bistand og fejlagtig vejledning fra FOA, Social- og Sundhedsafdelingen i Storkøbenhavn i forbindelse med orlov til opskoling til social- og sundhedsassistent og senere opsigelse, med henblik på udbetaling af godtgørelse og betaling af kursusafgiften. Klagen blev fremsendt til høring og udtalelse i FOA, Social og Sundhedsafdelingen i Storkøbenhavn, som på denne foranledning - efter aftale med klageren foranledigede klagesagen sat i bero med henblik på fornyet forhandling med arbejdsgiveren (en kommune) med bistand fra forbundets forhandlings- og overenskomstsektion. Ved forhandlingen blev der indgået forlig i sagen - som blev tiltrådt af klageren - hvorefter kommunen skulle yde klageren en godtgørelse på kr og hvorefter FOA, Social- og Sundhedsafdelingen skulle betale kursusafgiften på kr Dommeren udtalte, efter at have gjort sig bekendt med forliget, at med baggrund i, at der ved forhandlingen var rettet op på de fejl, der måtte være begået overfor klageren, at han antog, at klageren ikke ønskede videre foretaget i klagen. Han anså herefter sagen for afsluttet. Klagen er indgået til FOA s KLAGEINSTANS i 1999 og omtales i Beretning 2000 fordi klagen ikke var endelig afsluttet på tidspunktet for udgivelse af Klageinstansens beretning for FOA, Frederikshavn afdeling indklaget. Klage fra dagplejer over manglende bistand fra FOA, Frederikshavn afdeling i forbindelse med afskedigelse. Klagen blev fremsendt til høring og udtalelse i FOA, Frederikshavn afdeling, som erkendte, at der var begået fejl i sagsbehandlingen. Afdelingen oplyste at sagen ikke ansås for afsluttet, men at afdelingen havde anmodet forbundets juridiske afdeling om bistand. Fra forbundet blev det oplyst, at sagen søgtes genforhandlet med arbejdsgiveren. FOA s KLAGEINSTANS stillede på denne baggrund klagesagen i bero, indtil der forelå nye oplysninger fra forhandlingen. Ved efterfølgende forhandling opnåedes forlig i sagen - som blev tiltrådt af klageren - hvori klageren på baggrund af sagens særlige omstændigheder pr. kulance modtog en godtgørelse fra ansættelsesmyndigheden på kr til fuld og endelig afgørelse. Dommeren udtalte, efter at have gjort sig bekendt med sagen og forliget, at det var hans opfattelse, at såvel arbejdsgiveren/kommunen som FOA, Frederikshavn afdeling havde begået fejl i forbindelse med behandlingen af afskedigelsen, men at fejlene - som var blevet erkendt af afdelingen - var blevet rettet op ved det indgåede forlig, som blev tiltrådt af klageren. Dommeren foretog derfor ikke yderligere sagen. Klagen er indgået til FOA s KLAGEINSTANS i 1999 og omtales i Beretning 2000 fordi klagen ikke var endelig afsluttet på tidspunktet for udgivelse af Klageinstansens beretning for 1999.

10 FOA, Aalborg afdeling og FOA forbundet, forhandlings- og overenskomstsektionen indklaget Klage fra trafikmedarbejder over utilstrækkelig bistand fra FOA i forbindelse med klagers bortvisning, særligt i forbindelse med at FOA, forbundet afslog at foretage videre i sagen under henvisning til, at medlemmet selv havde rettet henvendelse til advokat om bistand - efter at det var lykkedes FOA, ved forhandling, med deltagelse af FOA, Aalborg afdeling og FOA, forbundets forhandlings og overenskomstsektion, at få arbejdsgiveren til at tilbyde medlemmet en godtgørelse på kr til fuld og endelig afgørelse og at ændre bortvisning til at fratrædelse sker efter gensidig overenskomst - hvilket forligsforslag medlemmet havde afvist. Klagen blev fremsendt til høring og udtalelse i FOA, Aalborg afdeling og i forbundets forhandlings- og overenskomstsektion, og høringssvarene blev efterfølgende forelagt for klageren til supplerende udtalelse. Dommeren udtalte, efter at have gjort sig bekendt med sagen, at han ikke var uenig med forbundets vurdering/skøn, hvorefter det var tvivlsomt, om medlemmet ville kunne vinde en retssag om bortvisningens manglende berettigelse. Denne vurdering/dette skøn var baggrunden for, at FOA havde anbefalet medlemmet at tiltræde forligsforslaget. Dommeren havde derfor ikke fuldt tilstrækkelig grundlag for at udtale kritik af FOA s skøn, men var imidlertid af den opfattelse, at det trods alt havde været rigtigst, om FOA i det foreliggende tilfælde - med den risiko, der utvivlsomt bestod for at tabe sagen - påtog sig at føre en retssag om bortvisningens berettigelse. Dommeren fandt i særdeleshed ikke, at FOA med rette kunne afvise at bistå medlemmet med henvisning til, at medlemmet selv havde antaget en advokat, da dette netop var sket, fordi forbundet ikke ønskede at foretage videre i sagen efter forligsforslaget. Dommeren fandt, at FOA burde yde klageren fornøden bistand med en retssag, enten ved selv at varetage sagsførelsen eller gennem en af FOA valgt advokat. FOA s forhandlings- og overenskomstsektion anmodede herefter klagerens advokat, som var bekendt med sagen, om at føre retssagen for klageren. Klageren vandt efterfølgende retssagen, hvor hun fik tilkendt efterbetaling af såvel resttilgodehavende løn i opsigelsesperioden som godtgørelse for usaglig opsigelse, i alt kr sædvanlige renter. Klagen er indgået til FOA s KLAGEINSTANS i 1999 og omtales i Beretning 2000 fordi klagen ikke var endelig afsluttet på tidspunktet for udgivelse af Klageinstansens beretning for 1999.

11 Opfølgning af 1 sag behandlet i FOA s KLAGEINSTANS i 1999, hvor medlemmet anlagde sag ved Sø- og Handelsretten FOA, Forbundet og FOA Roskilde afdeling indklaget. Advokatfirmaet Bjørst, Rasmussen, Giersing fremsendte en klage på vegne af et medlem, en projektleder over, at FOA ikke tilstrækkeligt effektivt havde bistået medlemmet i en sag om afskedigelse fra en stilling som projektleder. Klagen blev fremsendt til høring og udtalelse i FOA, Roskilde afdeling og i forbundets forhandlings- og overenskomstsektion, og høringssvarene blev efterfølgende fremsendt til advokatfirmaet, som fremsendte bemærkninger hertil. Dommeren konstaterede, efter at have gennemgået og overvejet det omfattende materiale, at FOA havde vurderet, at afskedigelsen ikke var omfattet af lov om virksomhedsoverdragelse, og at afskedigelsen var sagligt begrundet i nedlæggelse af stillingen, og da en passende stilling ikke kunne skaffes opnåede FOA ved forhandling en mere gunstig fratrædelsesordning for medlemmet, end den oprindeligt foretagne opsigelse på sædvanlige vilkår indebar. Medlemmet ønskede dog ikke at tiltræde ordningen, men henvendte sig i stedet til en advokat med henblik på civilretligt søgsmål overfor arbejdsgiveren, hvorefter FOA betragtede sagen som sluttet for sit vedkommende. Dommeren fremførte, at han ikke skulle tage stilling til om FOA s vurdering af sagen juridisk måtte anses for korrekt, men om FOA havde ydet medlemmet den bistand i sagsforløbet, som tilkom hende, og om FOA s juridiske vurderinger ligger inden for rammerne af det skøn, som FOA må udøve, når forbundet skal afgøre, om og i givet fald hvilken bistand, der skal ydes et medlem. Det var dommerens klare opfattelse, at der ikke var grundlag for at kritisere omfanget og intensiteten i FOA s indsats for medlemmet i sagen. Dommeren fandt ikke grundlag for at udtale kritik af det juridiske skøn med hensyn til medlemmets muligheder over for arbejdsgiveren, som FOA havde lagt til grund for sin afsluttende sagsbehandling. Dommeren anså det derfor for ukritisabelt, at FOA, efter at forhandlingsresultatet havde været forelagt for medlemmet, og hun derefter overlod sagen til advokat, for sit vedkommende anså sagsbehandlingen for afsluttet. Dommeren gav derfor ikke klager medhold i klagen, og foretog derfor ikke yderligere i sagen. Advokatfirmaet vendte efterfølgende - på vegne af medlemmet, som førte retssag mod kommunen, - tilbage med en klage over at FOA, Roskilde afdeling havde gjort kommunen bekendt med KLAGEINSTANSENS afgørelse, idet det var medlemmets opfattelse, at orienteringen om udfaldet af klagesagen var et betænkeligt brud på det tillidsforhold, der må herske mellem medlem og faglig organisation, og at det i den konkrete situation, hvor der kørte en retssag, kunne være risiko for, at orienteringen kunne skade medlemmets muligheder for at få medhold i retssagen. Klagen fremsendtes til høring i FOA, Roskilde afdeling, og dommeren udtalte, efter at have gjort sig bekendt med sagens sammenhæng, at det var hans opfattelse, at det er af betydning for et fagforbunds tilfredsstillende varetagelse af medlemmernes interesser, at forbundet opretholder rimelige relationer til forhandlings- og modparter, hvorfor det ikke kunne kritiseres generelt, at der udveksles oplysninger.

12 Men hensyn til om et medlem ville kunne skades ved meddelelse af oplysninger, måtte imidlertid nøje overvejes i hvert enkelt tilfælde, og såfremt risiko herfor består, måtte der foreligge ganske særlige omstændigheder for, at det kan forsvares, at oplysninger gives. I den foreliggende sag kunne det ikke udelukkes, at videregivelse af oplysninger om Klageinstansens afgørelse ville kunne skade forbundets medlem, - som førte sag mod kommunen, - og ingen modgående hensyn talte for, at oplysningen skulle meddeles. Dommeren fandt derfor, at det var en fejl, som måtte kritiseres, at FOA s Roskilde afdeling havde orienteret kommunen om afgørelsen, hvilket blev meddelt FOA, afdelingen og advokatfirmaet. Opfølgning 2000: FOA, Roskilde afdeling orienterede i december 2000 forbundet om, at Advokatfirmaet Bjørst, Rasmussen, Giersing, som på vegne af klageren havde anlagt sag ved Sø- og Handelsretten, nu havde oplyst, at der var indgået aftale med arbejdsgiverens advokat Norrbom & Vinding, - baseret på indholdet af Sø- og Handelsrettens mundtlige tilkendegivelse på et afholdt retsmøde den 19. september 2000, hvorved kommunen var blevet frifundet - at sagsøger havde hævet sagen, og at sagen blev afsluttet derved, at hver part bærer egne omkostninger. FOA Roskilde afdeling orienterede endvidere om, at medlemmet var blevet udmeldt af afdelingen og af hovedforbundet, men at hun var fortsat som medlem i arbejdsløshedskassen. Afdelingen betragtede herefter sagen som afsluttet.

13 Omtale af afgørelser i klager modtaget i FOA s KLAGEINSTANS i FOA, forbundet indklaget. Klage fra plejehjemspedel over forbundets forslag til fremgangsmåde i FOA-bladet ved fremsendelse af blanket som åbent brevkort med angivelse af navn og CPR-nr. til revisionsinstituttet i forbindelse med medlemmers fravalg af bidrag til politiske partier via kontingentet, herunder at medlemmer ikke kan fravælge at betale bidrag via kontingentet én gang for alle. Klagen blev fremsendt til høring og udtalelse i forbundets administration. Dommeren udtalte, efter at have gjort sig bekendt med sagen, at han ikke fandt grundlag for at kritisere FOA s fremgangsmåde, som var et tilbud til medlemmerne om fri forsendelse i stedet for fremsendelse i lukket kuvert for egen regning. Med henblik på tydeliggørelse af, at udfyldelse én gang af blanketten, har gyldighed i al fremtid, foreslog dommeren forbundet en nærmere angivet ændring i formuleringen. Dommeren foretog herefter ikke yderligere i sagen FOA, Åbenrå afdeling indklaget. Klage fra teknisk servicemedarbejder over mangelfuld bistand fra FOA, Åbenrå afdeling i forbindelse med uberettiget fyring under barsel, og over at en vikar, som blev ansat under klagers barsel- og senere forældreorlov havde fået fast ansættelse med samme arbejde som klager. Klagen blev fremsendt til høring og udtalelse i FOA, Åbenrå afdeling. Afdelingens høringssvar blev fremsendt til klageren til supplerende udtalelse og bemærkninger. Klagerens supplerende bemærkninger blev efterfølgende sendt til afdelingen til supplerende udtalelse. Dommeren udtalte, efter at have gjort sig bekendt med sagen og samtlige høringssvar, at afdelingen sammen med sit høringssvar havde fremsendt en kopi af ansættelsesbrev for den person, som klageren havde oplyst var vikar, hvoraf det fremgik, at personen var fastansat lang tid forud for den aktuelle sag. Da dommeren ikke i øvrigt fandt grundlag for at kritisere FOA, Åbenrå afdelings behandling af afskedigelsessagen, foretog han ikke yderligere i anledning af klagen OAA, Lokalenhed Nykøbing F indklaget. Klage fra sygehjælper over dårlig/urigtig vejledning i OAA, Lokalenhed Nykøbing F i forbindelse med ansøgning om uddannelsesorlov til opskoling til social- og sundhedsassistent. Klagen blev fremsendt til høring og udtalelse i forbundets a-kasse og i lokalenheden, og dommeren udtalte, på baggrund af det i sagen oplyste, at det ikke kunne fastslås, at der var blevet ydet dårlig eller urigtig vejledning af lokalenheden. Dommeren foretog sig herefter ikke yderligere i sagen.

14 FOA, forbundets forhandlings- og overenskomstsektion, FOA, Trafikfunktionærernes Fagforening og FOA, Social- og Sundhedsafdelingen i Storkøbenhavn indklaget. Henvendelse fra forbundsformand Poul Winckler til FOA s KLAGEINSTANS med anmodning om dommerens vurdering af en klage fra en hjemmehjælper over mangelfuld bistand fra FOA i forbindelse med klagerens opsigelse fra en tidsbegrænset stilling som hjemmehjælper samt vurdering af eventuelle fejl i kommunens behandling af sagen. Klagen blev fremsendt til høring og udtalelse i henholdsvis FOA, Trafikfunktionærernes Fagforening, i FOA, Social- og Sundhedsafdelingen i Storkøbenhavn og i FOA, forbundets forhandlings- og overenskomstsektion, og samtlige høringssvar blev efterfølgende forelagt for klageren til supplerende udtalelse. Dommeren udtalte til forbundsformanden efter at have gjort sig bekendt med det meget omfattende materiale i sagen herunder samtlige høringssvar, at han ikke på grundlag af de foreliggende oplysninger kunne kritisere, at arbejdsgiveren fandt det rigtigt at afskedige klageren, men han måtte konstatere, at det var en fejl, at afskedigelsen var sket uden forudgående partshøring jf. forvaltningslovens 19. Han konstaterede, at FOA havde bistået klageren med at få rettet op på denne fejl, og at arbejdsgiveren havde stillet sig positiv, men at klageren ikke ønskede at medvirke til den foreslåede løsning. Dommeren konstaterede videre, at de instanser i FOA, som havde været indblandet i sagens behandling havde foretaget hvad der i situationen var mulig for at yde medlemmet bistand. Han fandt det dog rimeligt på baggrund af den begåede procedurefejl, at der blev gjort et nyt forsøg fra FOA s og kommunens side på at opnå en for medlemmet tilfredsstillende løsning, dog under forudsætning af, at medlemmet var positivt indstillet på at medvirke dertil. Forbundsformanden henstillede herefter på denne baggrund, at forbundets forhandlings- og overenskomstsektion og kommunen genoptog forhandling. Ved forhandlingen blev der udarbejdet et udkast til et forlig, der - udover fuld løn i den resterende ansættelsesperiode - ville give medlemmet fuld oprejsning og yderligere en godtgørelse på kr for tort. Medlemmet ønskede dog alligevel ikke at afslutte sagen med forligsindholdet, men ønskede at afvente en stillingtagen fra Indenrigsministeriet/Folketingets ombudsmand hvortil medlemmet også havde klaget. Forbundet anså herefter sagen for afsluttet. Efterfølgende rettede klageren flere gange henvendelse til FOA s KLAGEINSTANS med anmodning om yderligere bistand. Dommeren gennemgik supplerende bilag fremsendt af klageren, men konstaterede på det nu foreliggende grundlag, at han ikke var i stand til at foretage yderligere i sagen. Dommeren fremførte endvidere overfor klageren, at det var uden betydning for hans vurdering af sagen, hvilket resultat Indenrigsministeriet/Folketingets ombudsmand måtte nå til. Dommeren anså herefter sagen for endeligt afsluttet for sit vedkommende.

15 OAA, lokalenhed Skive indklaget. Klage fra sygehjælper over mangelfuld og dårlig information fra A-kassen, lokalenhed Skive i forbindelse med klagerens ansøgning om uddannelsesorlov, hvilket resulterede i en ufrivillig periode som arbejdsledig i 5 måneder. Klagen blev fremsendt til høring og udtalelse i forbundets a-kasse, som indhentede oplysninger fra lokalenheden. Af oplysningerne fremgik det, at reglerne på området, der var gældende for den ansøgte orlov, netop var blevet ændret i den periode, hvor klageren havde ansøgt om orlov, og at FOA s lokalenhed endnu ikke var blevet informeret nærmere herom. Det blev endvidere påpeget at det alene er Arbejdsformidlingen, der har kompetence til at bevilge eller afslå orlov, således at den primære vejledningsforpligtelse ligger i Arbejdsformidlingen. Dommeren udtalte, efter at have gjort sig bekendt med sagen, at det var uheldigt, at ændring af regler sker på en sådan måde, at der ikke sker rimelig orientering herom. Dommeren fandt imidlertid ikke, at den manglende information i dette tilfælde kunne bebrejdes den lokale a- kasse. Han havde derfor ikke mulighed for at foretage yderligere i sagen FOA, forbundet indklaget. Klage fra social- og sundhedshjælper over mangelfuld indberetning af kontingent til Told og Skat jf. oplysningsseddel for 1999, og klage over at kontingentet ikke fortsat kan betales ved løntræk. Klagen blev fremsendt til høring og udtalelse i forbundets økonomiske sektion. I høringssvaret blev det oplyst, at medlemmets afdeling fra 1. oktober 1999 var konverteret til FOA s nye medlems-, kontingent- og A-kassesystem, FIKS, og at klageren på klagetidspunktet kun havde modtaget oplysningsseddel fra det nye system. Oplysningsseddel fra det gamle system var ved en fejl blevet afsendt alt for sent. Samtlige kontingentoplysninger var efterfølgende blevet indberettet til Told og Skat. Omkring betaling af kontingent blev det oplyst, at forbundet havde anbefalet at ophøre med betaling af kontingent ved løntræk i forbindelse med ændring af lovgivningen om efterlønsbidrag, hvor medlemmerne kunne fra- og tilmelde sig ordningen. Da kontingentindberetningsforholdet således efterfølgende var blevet berigtiget foretog dommeren ikke videre i sagen FOA, forbundet indklaget. Klage fra hjemmehjælper over mangelfuld indberetning af kontingent til Told og Skat jf. oplysningsseddel for Klagen blev fremsendt til høring og udtalelse i forbundets økonomiske sektion. I høringssvaret blev det oplyst, at medlemmets afdeling fra 1. oktober 1999 var konverteret til FOA s nye medlems-, kontingent- og A-kassesystem, FIKS, og at klageren på klagetidspunktet kun havde modtaget oplysningsseddel fra det nye system. Oplysningsseddel fra det gamle system var ved en fejl blevet afsendt alt for sent. Samtlige kontingentoplysninger var efterfølgende blevet indberettet til Told og Skat. - Da kontingentindberetningsforholdet således efterfølgende var blevet berigtiget foretog dommeren ikke videre i sagen.

16 FOA, forbundet indklaget. Klage fra social- og sundhedsassistent over fejlagtig indberetning af kontingent til Told og Skat jf. oplysningsseddel for 1999 Sagen er identisk med ovenfor refererede FOA, Silkeborg afdeling indklaget. Klage fra tilsynsførende dagplejepædagog over manglende bistand/hjælp/vejledning fra afdelingen i forbindelse med afsked. Klagen blev fremsendt til høring og udtalelse i FOA Silkeborg afdeling, som oplyste, at sagen var oversendt til FOA, forbundet med anmodning om videre bearbejdning. Dommeren indhentede herefter oplysninger fra forbundets forhandlings- og overenskomstsektion som oplyste, at sagen blev begæret forhandlet med arbejdsgiveren. Dommeren satte herefter klagen i bero til der forelå nyt i sagen. Ved forhandlingen blev der indgået forlig til gunst for klageren med det resultat, at klageren bl.a. pr. kulance fik udbetalt en godtgørelse på kr Klageren accepterede forliget. Klageren havde dog tilkendegivet, selv om forhandlingen faldt ud til klagers fordel, at ville opretholde sin klage over manglende opbakning fra sin fagforening. På denne baggrund udbad dommeren sig igen FOA, Silkeborg afdelings udtalelse til sagen, og han udtalte, efter at have gjort sig bekendt med høringssvaret og samtlige bilag i sagen, at det jævnligt må give anledning til tvivl, hvilken fremgangsmåde der i de enkelte sager mest hensigtsmæssigt bør følges med henblik på at yde et medlem bedst mulig bistand, men at det var hans opfattelse, at FOA Silkeborg afdeling under hele forløbet havde søgt at yde klageren den til hver tid fornødne bistand, og at det kun kunne beklages, at resultatet for klageren ikke havde fremstået som tilfredsstillende. - Dommeren kunne efter det anførte ikke kritisere afdelingens sagsbehandling, og foretog sig derfor ikke videre i sagen FOA, Sønderborg afdeling indklaget. Klage fra husmedhjælper over FOA, Sønderborg afdelings behandling af hendes afskedigelsessag, særligt under hensyn til at klageren var tillidsrepræsentant, og at der ikke havde været afholdt nyvalg til tillidsrepræsentant, herunder påstand om at en indgået aftale med klagerens underskrift var indgået under pres. Klagen blev fremsendt til høring og udtalelse i Sønderborg afdeling, og høringssvaret blev efterfølgende sendt til supplerende udtalelse hos klageren. Samtidig blev der indhentet yderligere oplysninger i forbundets forhandlings- og overenskomstsektion. Dommeren udtalte, efter at have gjort sig bekendt med klagen og samtlige høringssvar, at således som sagen forelå oplyst, var det hans opfattelse, at klageren måtte anses for at være fratrådt som tillidsrepræsentant efter en mistillidsskrivelse fra kollegerne, uanset at der ikke havde været afholdt nyvalg til tillidsrepræsentant, og at man herefter uden hensyntagen til klagerens status havde været berettiget til at indlede drøftelser om eventuel afskedigelse, sådan som det var sket. Den indgåede aftale, som var særdeles gunstig for klageren, og som klageren selv havde tiltrådt, var der intet grundlag for at anfægte gyldigheden af. Dommeren fandt efter det anførte ikke, at FOA, Sønderborg afdeling havde begået fejl under behandling af sagen og foretog sig ikke yderligere i anledning af klagen.

17 OAA, lokalenhed Roskilde og OAA, lokalenhed Social- og Sundhedsafdelingen i Storkøbenhavn indklaget. Klage fra social- og sundhedsassistent over misinformation og mangelfuld vejledning fra OAA, Arbejdsløshedskassen i forbindelse med deltagelse i specialkursus i psykiatri, som medførte, at klageren ikke kunne opretholde dagpenge i kursusperioden. Klagen blev fremsendt til OAA, A-kassens hovedkontor, som indhentede høringssvar fra de respektive lokalenheder, hvorefter a-kassen meddelte Klageinstansen, at a-kassen overtog klagebehandlingen som 1. klageinstans jf. 19 i OAA s vedtægter. Dommeren orienterede klageren om, at sagen var overtaget af A-kassen som 1.klageinstans, og FOA s Klageinstans betragtede herefter sagen som afsluttet for sit vedkommende. Af A-kassens afgørelse fremgik det efterfølgende, at klageren ikke var berettiget til dagpenge sideløbende med deltagelse i specialkurset, fordi tidsforbruget var mere end 20 timer ugentligt. Lokalenheden Roskilde havde ved en fejl ikke meddelt klager afgørelsen skriftligt, hvorfor klager ikke havde modtaget skriftlig klagevejledning OAA, lokalenhed Roskilde indklaget. Klage fra tidligere serviceassistent/-medarbejder over at modtage fortsatte månedlige kontingent opkrævninger fra FOA, Roskilde afdeling efter at klageren havde udmeldt sig af forbundet. Klagen blev fremsendt til høring og udtalelse i FOA, Roskilde afdeling. Det fremgik af høringssvaret, at klagen relaterede sig til a-kassens lokalenhed. Klagen og afdelingens høringssvar blev herefter sendt til yderligere udtalelse i arbejdsløshedskassens hovedkontor, som undersøgte sagen i lokalenheden. A-kassen behandlede herefter klagen som 1. klageinstans, hvilket dommeren meddelte klageren. Han foretog sig herefter ikke yderligere i sagen. Det fremgik senere af afgørelsen fra A-kassen, at lokalenheden ved en fejl ikke havde fået registreret klagerens udmeldelse i edb-systemet i forbindelse med en manglende kontingentindbetaling. På denne baggrund var der fortsat blevet opkrævet kontingent hos klageren. A-kassen beklagede den uhensigtsmæssige behandling af udmeldelsen, som efterfølgende var blevet registreret. Der henstod stadig kontingentrestance OAA, lokalenhed Herning indklaget. Klage fra dagplejer over at OAA, lokalenheden Herning har opkrævet efterlønsbidrag, selv om klageren ikke havde tilmeldt sig ordningen. Klagen blev fremsendt til høring i A-kassen, som i høringssvaret oplyste, at klageren ikke skriftligt havde frameldt sig efterlønsordningen, og at klageren ikke havde klaget til lokalenheden over opkrævningen. A-kassen oversendte derfor klagen til behandling i lokalenheden. Dommeren foretog sig herefter ikke yderligere i sagen OAA, lokalenhed Social- og Sundhedsafdelingen i Storkøbenhavn indklaget.

18 Klage fra social- og sundhedshjælper over afgørelse truffet i FOA s arbejdsløshedskasse, lokalenheden Social- og Sundhedsafdelingen i Storkøbenhavn ved udmeldelse af a-kassen i forbindelse med optagelse på seminarie på grund af revalidering. Klagen blev sendt til udtalelse i A-kassen, som oplyste, at lokalenhedens afgørelse til klageren havde indeholdt en klagevejledning, hvoraf det fremgik, at afgørelsen kunne indbringes for Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikring inden for 4 uger via FOA s A-kasse. Dommeren henviste herefter klageren til at gøre brug af den anførte klageadgang snarest, inden udløb af klagefristen. Dommeren foretog sig herefter ikke yderligere i sagen FOA, forbundet, pædagogisk sektor/forhandlings- og overenskomstsektionen indklaget. Klage fra dagplejer over forbundets fortolkning i en sag om retten til afholdelse af en feriefridag efter et stillingsskifte, som havde medført et brudt ansættelsesforhold på 14 dage. Klagen blev sendt til høring i forbundets forhandlings- og overenskomstsektion/pædagogisk sektor. Det fremgik af høringssvaret og sagen, at klageren var fratrådt én kommune den 28. februar 1999, og var tiltrådt en anden kommune den 15. marts På denne baggrund havde den nye ansættelsesmyndighed afslået klageren afholdelse af en feriefridag jf. 5 i aftale om feriefridagstimer, og forbundet var nået til samme resultat. Forbundets dommer udtalte, efter at have gjort sig bekendt med høringssvaret og sagen, at han ligesom ansættelsesmyndigheden og forbundet måtte nå til det resultat, at klageren ikke havde krav på en feriefridag. Dommeren havde derfor ikke grundlag for at kritisere FOA s sagsbehandling, og foretog sig ikke yderligere i sagen. - Klageren vendte senere tilbage med en anmodning om uddybende oplysninger omkring optjeningsåret, hvilke hun fik OAA, lokalenhed Silkeborg afdeling indklaget. Klage fra dagplejer over utilfredsstillende sagsbehandling i OAA, lokalenhed Silkeborg. Klagen blev fremsendt til høring og udtalelse i A-kassen, der oplyste, at klagen ville blive behandlet og afgjort af FOA s Arbejdsløshedskasse, hovedkontoret som 1. klageinstans. Dommeren foretog sig derfor på dette tidspunkt ikke yderligere i sagen. Af A-kassens afgørelse fremgik det efterfølgende, at kassen beklagede at medlemmets dagpengesag var forsinket, at medlemmet ikke var blevet informeret omkring fradrag i dagpengeudbetalingen som følge af feriefridagstimer, men at medlemmet løbende havde modtaget a-conto beløb svarende til max. dagpengesats, og således ikke havde lidt et egentligt tab. At kassen efterfølgende havde modtaget nyt fortolkningsbidrag vedrørende feriefridagstimer og beregning af dagpenge udsendt af Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen, og at lokalenheden Silkeborg på denne baggrund var blevet anmodet om at foranledige en regulering af beregningsgrundlaget samt dagpengeudbetaling i overensstemmelse hermed, og således at evt. regulering kunne finde sted FOA, Odense afdeling og FOA, forbundet indklaget.

19 Klage fra serviceleder over lang sagsbehandling i forbindelse med forhandling om dispositionstillæg. Klagen blev fremsendt til høring og udtalelse i FOA, Odense afdeling og i FOA, forbundets forhandlings- og overenskomstsektion. Af høringssvaret fra FOA, Odense afdeling fremgik det, at afdelingen havde forhandlet sagen med arbejdsgiveren/kommunen uden at opnå et resultat. Afdelingen havde herefter fremsendt sagen til forbundet med anmodning om bistand. Forbundet drøftede herefter sagen med arbejdsgiverens forhandlingsorganisation, hvorefter sagen kunne genoptages til forhandling lokalt mellem FOA, Odense afdeling og arbejdsgiveren/kommunen. På denne baggrund blev der igen indledt forhandling lokalt, og dommeren stillede klagesagen i bero. Klageinstansen modtog efterfølgende, efter ny lokal forhandling, udtalelse og vurdering fra forbundets forhandlings- og overenskomstsektion, hvoraf det fremgik, at der ved forhandlingen ikke havde kunnet opnåes et for klager positivt resultat. Dommeren udtalte, efter at have gjort sig bekendt med hele sagen og samtlige udtalelser, at det var hans opfattelse, at der ikke var grundlag for at kritisere hverken FOA, Odense afdeling eller forbundets behandling af sagen. Dommeren fandt det dog beklageligt, at behandlingstiden havde været så lang, men han måtte konstatere, at det ikke alene kunne lægges FOA, som den ene part i sagsbehandlingen til last. Dommeren foretog herefter ikke yderligere i sagen OAA, lokalenhed Kommunale Lønarbejdere i Storkøbenhavn indklaget Klage fra deltidsansat plejemedhjælper over vejledning fra FOA s A-kasse, lokalenhed KLS i forbindelse med medlemmets optagelse i arbejdsløshedskassen som fuldtidsforsikret, herunder afslag på tilbagebetaling af kontingent. Klagen blev fremsendt til høring og udtalelse i A-kassen, der herefter afgjorde sagen som 1.klageinstans. Af Arbejdsløshedskassens afgørelse fremgik det, at klageren var blevet korrekt vejledt i forbindelse med valg af forsikringsstatus, hvorfor kassen ikke kunne tilbagebetale kontingent. Da klageinstansen herefter ikke modtog ny henvendelse om sagen, betragtede dommeren sagen som afsluttet OAA, lokalenhed Østlolland indklaget Klage fra sygehjælper over at lokalenhed Østlolland havde modregnet kr. i medlemmets efterløn, som for lidt indbetalt kontingent. Klagen blev fremsendt til høring og udtalelse i A-kassen, der fastslog, at kassen havde begået en administrativ fejl. Kassen traf på denne baggrund beslutning om tilbagebetaling af de 3.360,- kr. til medlemmet. Efter den beklagelige fejl, der var begået over for medlemmet, var blevet rettet op, foretog dommeren ikke yderligere i sagen FOA, forbundet, forhandlings- og overenskomstsektionen indklaget

20 Klage fra tillidsrepræsentant for værkstedsledere og assistenter over langsommelig forhandling af specielle krav. Klagen blev sendt til høring i forbundets forhandlings- og overenskomstsektion. Dommeren udtalte, efter at have gjort sig bekendt med høringssvaret, at klagen omhandlede et ikke afsluttet overenskomstforhandlingsforløb, og at klagen derfor jf. de gældende retningslinier ikke kunne behandles af FOA s Klageinstans. Dommeren orienterede samtidig klageren om, at det fremgik af høringssvaret, at fornyet drøftelse ville blive gennemført umiddelbart efter, med henblik på at igangsætte forhandlingerne med arbejdsgiversiden. Dommeren foretog herefter ikke videre i sagen FOA, Odense afdeling indklaget. Klage fra social- og sundhedshjælper over langsommelig sagsbehandling og mangelfuld bistand fra FOA til genbeskæftigelse. Klagen blev sendt til høring og udtalelse i FOA, Odense afdeling og i OAA, lokalenheden Odense. Dommeren udtalte, efter at have gjort sig bekendt med høringssvarene, at han ikke fandt grundlag for at udtale kritik af afdelingens sagsbehandling. Dommeren foretog sig derfor ikke videre i anledning af klagen FOA, Nykøbing Falster afdeling indklaget Klage over FOA, Nykøbing Falster afdelings behandling af en sag som førte til afskedigelse fra en stilling som sygehjælper. Klagen blev sendt til høring og udtalelse i FOA Nykøbing Falster afdeling, og høringssvaret blev efterfølgende forelagt for klageren til supplerende bemærkninger. Efter at have gjort sig bekendt med klagen og høringssvarene anmodede dommeren forbundets forhandlings- og overenskomst sektion om at gå ind i sagen. Det resulterede i en forhandling med arbejdsgiveren, hvor forbundet opnåede, at der blev udbetalt en godtgørelse på kr til klageren, og at der samtidig blev tilbageført 2 ugers ferie, som ikke var blevet afviklet i opsigelsesperioden. Dommeren udtalte herefter, - efter at have gennemgået sagens enkeltheder med henblik på at vurdere om afdelingen kunne have bistået klageren mere effektivt forud for og i forbindelse med klagerens afskedigelse,- at han ikke havde tilstrækkeligt grundlag for at udtale kritik af afdelingens sagsbehandling, idet han havde bemærket sig, at klageren havde tiltrådt, at ansættelsesforholdet, som alternativ til en midlertidig ændret arbejdsplan, ville blive bragt til ophør på nærmere fastsatte vilkår, men at han også var klar over den vanskelige situation klageren havde været i. Det var dommerens opfattelse, at der efterfølgende, trods alt var givet oprejsning for det der var hændt klageren ved det forlig forbundet havde forhandlet frem. Dommeren foretog herefter ikke videre i sagen OAA, lokalenhed Roskilde indklaget.

INDHOLDSFORTEGNELSE FOAs Klageinstans beretning 2007

INDHOLDSFORTEGNELSE FOAs Klageinstans beretning 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE FOAs Klageinstans beretning 2007 Beretning 2007 4 Afgørelser i FOAs Klageinstans 2007.... 6 13-2006 FOA Vestlolland indklaget. 7 15-2006 FOA Horsens indklaget.. 7 16-2006 FOA Forbundet

Læs mere

Sekretariat: Staunings Plads 1-3 1790 København V Telefon: 4697 2626 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk

Sekretariat: Staunings Plads 1-3 1790 København V Telefon: 4697 2626 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk FOAs KLAGEINSTANS Sekretariat: Staunings Plads 1-3 1790 København V Telefon: 4697 2626 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk FOAs dommer: Marie Louise Andersen (pr. 1/1-07) Sekretær :

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3 1790 København V. Telefon: 4697 2626. E-mail: klageinstans@foa.dk. FOAs hjemmeside: www.foa.

FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3 1790 København V. Telefon: 4697 2626. E-mail: klageinstans@foa.dk. FOAs hjemmeside: www.foa. FOAs KLAGEINSTANS Sekretariat: Staunings Plads 1-3 1790 København V. Telefon: 4697 2626 E-mail: klageinstans@foa.dk FOAs hjemmeside: www.foa.dk FOAs dommer: Hans Kardel Sekretær: Stanley Lie, direkte 4697

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V. Telefon: 3343 4600. FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.

FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V. Telefon: 3343 4600. FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa. FOAs KLAGEINSTANS Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V Telefon: 3343 4600 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk FOAs Dommer Hans Kardel Sekretær Stanley Lie, direkte 3343

Læs mere

Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne

Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne Udtalt, at det var beklageligt, at Ankenævnet for Arbejdsløshedsforsikringen og Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen havde truffet

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge En arbejdsløshedskasse klagede til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen over en afgørelse fra arbejdsdirektoratet, hvorefter et medlem

Læs mere

Arbejdsløshedsdagpenge under job-søgning i andet EFland

Arbejdsløshedsdagpenge under job-søgning i andet EFland Arbejdsløshedsdagpenge under job-søgning i andet EFland Under visse betingelser kan ret til arbejdsløshedsdagpenge bevares under jobsøgning i et andet EF-land. FOB nr. 84.27 Fundet det meget beklageligt,

Læs mere

Udelukkelse fra arbejdsløshedsdagpenge på grund af vægring

Udelukkelse fra arbejdsløshedsdagpenge på grund af vægring Udelukkelse fra arbejdsløshedsdagpenge på grund af vægring Udtalt over for ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen, at det forekom mig tvivlsomt, om der havde været tilstrækkeligt grundlag for at sidestille

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

Direktoratet for arbejdsløshedsforsikringens kompetence som tilsynsmyndighed i sager om efterløn

Direktoratet for arbejdsløshedsforsikringens kompetence som tilsynsmyndighed i sager om efterløn Direktoratet for arbejdsløshedsforsikringens kompetence som tilsynsmyndighed i sager om efterløn Overfor direktoratet for arbejdsløshedsforsikringen, ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen og arbejdsministeriet

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. FOAs Klageinstans. Beretning 2009

F O A F A G O G A R B E J D E. FOAs Klageinstans. Beretning 2009 F O A F A G O G A R B E J D E FOAs Klageinstans Beretning 2009 FOAs Klageinstans Sekretariatet: Staunings Plads 1-3 1790 København V Telefon: 46 97 26 26 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Omkostningsgodtgørelse udgifter til sagkyndig bistand ydet efter, at der er truffet afgørelse i klageinstansen Højesterets dom af 10/10 2013, jf. nr. 350/2011, jf. tidligere SKM2011.827.ØLR Af advokat

Læs mere

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse En avis bragte en artikel om afskedigelse af to kommunale medarbejdere. Ifølge artiklen havde formanden for et af kommunens

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge

Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge Udtalt, at krav om tilbagebetaling efter arbejdsløshedsforsikringslovens 86, stk. 1, forudsætter, at dagpengebeløbet er blevet udbetalt med urette, og

Læs mere

FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V. Telefon: FOAs hjemmeside:

FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V. Telefon: FOAs hjemmeside: FOAs KLAGEINSTANS Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V Telefon: 3343 4600 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk FOAs Dommer Hans Kardel Sekretær Stanley Lie, direkte 3343

Læs mere

Tilbagebetaling af bistandshjælp

Tilbagebetaling af bistandshjælp Tilbagebetaling af bistandshjælp Den sociale ankestyrelse havde tiltrådt en socialforvaltnings afgørelse om (delvis) tilbagebetaling af kontanthjælp, der var udbetalt til den pågældende over en periode.

Læs mere

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Udtalt, at bestemmelser om klagefrist principielt kun er anvendelige på klager, der angår forhold, som iøvrigt er undergivet

Læs mere

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt,

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt, Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn 1 DEB s klagenævn er et privat klagenævn oprettet af DEB, Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening, og behandler

Læs mere

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb.

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb. 2016-55 Afvisning af klage på grund af uklarhed om kompetencen til at behandle den. Undersøgelsesprincippet og videresendelsespligten 14. december 2016 Ankestyrelsen afviste at behandle en klage, fordi

Læs mere

Udlændings lovlige ophold her i landet

Udlændings lovlige ophold her i landet Udlændings lovlige ophold her i landet En udlænding, der - efter at være blevet meddelt en udrejsefrist - var blevet løsladt til sin bopæl efter fristens udløb, havde efterfølgende indgivet ansøgning om

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4

Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4 Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4 Fundet det uhjemlet, at et socialt udvalg ikke ved beregningen af et tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4,

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Henstillet til amtsankenævnet for Vejle amt at undergive to sager vedrørende spørgsmålet om nedsættelse af bevilgede ungdomsydelser en fornyet behandling. Sagerne

Læs mere

V I G Ø R D I G S T Æ R K E R E

V I G Ø R D I G S T Æ R K E R E V I G Ø R D I G S T Æ R K E R E Forbundet af Offentligt Ansatte Forbundet af Offentligt Ansatte, FOA, er Danmarks tredje største fagforbund med næsten 200.000 medlemmer. Fælles for alle FOAs medlemmer

Læs mere

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme 1 Nævnet er oprettet af Hotel, Restaurant og Turisterhvervet, HORESTA, og Forbrugerrådet. 2 Nævnets kompetence Ankenævnet for hotel, restaurant

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Dato: J.nr.:

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95 Meddelelse dagpenge - forlængelse - arbejdsskade - midlertidig afgørelse - anke - revision om: Lov: dagpengeloven - lovbekendtgørelse nr. 549 af 23.

Læs mere

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83 Borgerrådgiveren Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Brev er dags dato fremsendt pr. e-mail til bif@bif.kk.dk & kvalitetskontrolenheden@bif.kk.dk 30-04-2012 Sagsnr. 2011-168248 Vedrørende

Læs mere

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Ikke fundet grundlag for at kritisere, at statens jordlovsudvalg i forbindelse med behandlingen af en ansøgning om erhvervelsestilladelse

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016 Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 221 Offentligt Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren årligt

Læs mere

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager i forbindelse med dennes indfrielse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

FOAs Klageinstans. Beretning 2012 F O A F A G O G A R B E J D E

FOAs Klageinstans. Beretning 2012 F O A F A G O G A R B E J D E FOAs Klageinstans Beretning 2012 F O A F A G O G A R B E J D E FOAs Klageinstans Sekretariatet: Staunings Plads 1-3 1790 København V Telefon: 46 97 26 26 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Tilbagebetaling af overskydende skat

Tilbagebetaling af overskydende skat Tilbagebetaling af overskydende skat Fundet det beklageligt, dels at statsskattedirektoratet i en sag vedrørende spørgsmålet om forlods tilbagebetaling af overskydende skat efter kildeskattelovens 55 ikke

Læs mere

Urigtige oplysninger ved udfyldelse af dagpengekort - svig eller uagtsom adfærd

Urigtige oplysninger ved udfyldelse af dagpengekort - svig eller uagtsom adfærd Urigtige oplysninger ved udfyldelse af dagpengekort - svig eller uagtsom adfærd Udtalt over for Ankenævnet for Arbejdsløshedsforsikringen, at jeg måtte anse det for meget tvivlsomt, om et arbejdsløshedskassemedlems

Læs mere

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr - 1 Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/11 2013, jr. nr. 12-0192110 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne Øster Farimagsgade 95 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 10. september

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Slagelse Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion. Funktionen er overordnet reguleret efter

Læs mere

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer Afslag på ansættelse på grund af familierelationer En jordemoder fik afslag på ansættelse på fødegangen på et hospital fordi hendes mor var ansat på samme afdeling. Hospitalet og regionen mente ikke det

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. FOAs Klageinstans. Beretning 2008

F O A F A G O G A R B E J D E. FOAs Klageinstans. Beretning 2008 F O A F A G O G A R B E J D E FOAs Klageinstans Beretning 2008 FOAs Klageinstans Sekretariatet: Staunings Plads 1-3 1790 København V Telefon: 46 97 26 26 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser En borger klagede til ombudsmanden over at en kommune i to sager havde givet taxitilladelser til handicappede ansøgere uden at have vurderet

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Tilkendegivelse. af 23. maj faglig voldgiftssag FV Dansk Magisterforening. som mandatar for. B og. (advokat Frederik Brocks) mod

Tilkendegivelse. af 23. maj faglig voldgiftssag FV Dansk Magisterforening. som mandatar for. B og. (advokat Frederik Brocks) mod Tilkendegivelse af 23. maj 2017 i faglig voldgiftssag FV 2016.0091 Dansk Magisterforening som mandatar for A, B og C (advokat Frederik Brocks) mod Københavns Kommune (advokat Jørgen Vinding) Indledning

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209.

Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209. - 1 06.11.2014-33 Klage over bindende svar nye oplysninger 20140812 TC/BD Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209.

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen.

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen. 2010 18-2 Klagevejledning når afgørelsen i det væsentlige bygger på tidligere afgørelse(r) Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om manglende klagevejledning. Baggrunden var en klage over et brev fra

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk Ifølge retsbogsudskrift af 16. september 2009 fra retten i Holbæk blev den mellem parterne verserende retssag

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens 7, stk. 2 Ombudsmanden bad Sundhedsvæsenets Patientklagenævn om en udtalelse om nævnets praksis for oversendelse af klager vedrørende forhold uden

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE:

INDHOLDSFORTEGNELSE: INDHOLDSFORTEGNELSE: FOA s KLAGEINSTANS BERETNING 2002... 5 Generelt om FOA`S KLAGEINSTANS 2002... 5 Beretning for 2002... 6 Afgørelser i klager indkommet til FOA s KLAGEINSTANS i 2002:... 7 FOA... 7 Politisk...

Læs mere

København, den 19. januar 2010 KENDELSE. Klager. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Allan Bante ApS Vejby Centervej 8240 Risskov

København, den 19. januar 2010 KENDELSE. Klager. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Allan Bante ApS Vejby Centervej 8240 Risskov 1 København, den 19. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Allan Bante ApS Vejby Centervej 8240 Risskov 2 Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere. Sagen angår

Læs mere

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere i forbindelse

Læs mere

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning og v/dansk Ejendomsmæglerforening Islands Brygge 43 2300 København S Sagen

Læs mere

Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs

Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs Arbejdsformidlingens (AF) administration af løntilskudsordningen BESKÆFTIGELSESMINISTERIET Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs Orienteringen af Folketinget

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendoms MDE Ole Lindgreen v/advokat Sten Mørck Thomsen H.C. Andersens Boulevard 38 1553 København V Ifølge retsbogsudskrift af 11. juni 2009

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

Energiklagenævnet afviser anmodningen om at genoptage afgørelsen

Energiklagenævnet afviser anmodningen om at genoptage afgørelsen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.a OVER Energiklagenævnets

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT - 1 Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT 2014-15 samt SKM2014.816.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattemyndighederne har

Læs mere

Tilbagebetaling af sygedagpenge

Tilbagebetaling af sygedagpenge Tilbagebetaling af sygedagpenge En sygemeldt lønmodtager havde i en periode drevet selvstændig virksomhed, samtidig med at han modtog sygedagpenge. FOB nr. 85.188 I sin afgørelse om at kræve tilbagebetaling

Læs mere

FOA s KLAGEINSTANS. Et tilbud til medlemmerne

FOA s KLAGEINSTANS. Et tilbud til medlemmerne FOA s KLAGEINSTANS Et tilbud til medlemmerne Du har ret til at klage I en organisation med ca. 200.000 medlemmer og mere end 1000 medarbejdere fordelt over hele landet kan der opstå situationer, hvor du

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 Sag 127/2016 og 128/2016 A (advokat Peter Schradieck) mod Teoplyy dom LRS (advokat Jakob Rosing) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 2

Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 2 Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 2 Ikke fundet tilstrækkeligt grundlag for at kritisere, at direktoratet for udlændinge og justitsministeriet på grundlag af de da foreliggende omstændigheder

Læs mere

Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold

Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold Direktoratet for Kriminalforsorgen afslog at løslade en indsat på prøve efter udståelse af 2/3 af straffetiden. Den indsatte krævede

Læs mere

Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere

Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere Udtalt over for flygtningenævnet, at jeg ikke kunne anse det for tilfredsstillende, at to sager indbragt for nævnet med henblik på

Læs mere

Nyuddannet. Nyuddannet.... og hvad så?

Nyuddannet. Nyuddannet.... og hvad så? F O A F A G O G A R B E J D E A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E N Nyuddannet Nyuddannet... og hvad så? Vejledning til nyuddannede (dimittender) Pjecen er udgivet af FOA Fag og Arbejde og Offentligt

Læs mere

FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej Viby J. Forbundets j.nr. 10/136780

FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej Viby J. Forbundets j.nr. 10/136780 FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej 56-58 8260 Viby J Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Stillingsansøgning i forbindelse med indførelse af ny administrativ struktur

Stillingsansøgning i forbindelse med indførelse af ny administrativ struktur FOB 05.189 Stillingsansøgning i forbindelse med indførelse af ny administrativ struktur Et statsfængsel indførte en ny struktur og opslog i den forbindelse internt et antal ledende stillinger. Stillingerne

Læs mere

Flyttehjælp efter bistandslovens 47

Flyttehjælp efter bistandslovens 47 Flyttehjælp efter bistandslovens 47 Udtalt, at en kommunes anmodning om samtykke fra en anden kommune til flytning efter bistandslovens 47 var udtryk for, at den anmodende kommune var indstillet på at

Læs mere

Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens

Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens 21 Fundet det beklageligt, at Sikringsstyrelsen i en sag - hvor styrelsen havde afslået en anmodning om (yderligere) udsættelse af sagen,

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen med begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen med begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Bornholms Regionskommune Rådhuset 3700 Rønne Dato: 6. november 2007 J.nr.: 2007-2140-813

Læs mere

Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse

Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse Kritiseret, at byggestyrelsen ikke i henhold til byggelovens 23 havde taget stilling til, om en kommunes forhåndsbesked om, på hvilke betingelser

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere, om indklagede skal erstatte klagerne udgifter til tilstandsrapport, energimærke og tilbud på ejerskifteforsikring.

KENDELSE. Sagen angår endvidere, om indklagede skal erstatte klagerne udgifter til tilstandsrapport, energimærke og tilbud på ejerskifteforsikring. 1 København, den 4. februar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Frands-Christian Laursen v/adv. Jan Allan Svendsen St. Kongensgade 49 1022 København K. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal fortabe sit salær

Læs mere

Tilbagekaldelse af forvaltningsakt i tilfælde, hvor kendskab alene er opnået ved anvendelse af reglerne i offentlighedsloven

Tilbagekaldelse af forvaltningsakt i tilfælde, hvor kendskab alene er opnået ved anvendelse af reglerne i offentlighedsloven Tilbagekaldelse af forvaltningsakt i tilfælde, hvor kendskab alene er opnået ved anvendelse af reglerne i offentlighedsloven Udtalt, at kendskab til indholdet af en skrivelse fra en offentlig myndighed

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Ernsø og Kenneth Thiemke Hovedgaden 514 2640 Hedehusene Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere