FORBUNDSFORMAND POUL WINCKLER UDTALER TIL FOA S KLAGEINSTANS BERETNING FOA S KLAGEINSTANS BERETNING GENERELT OM FOA S KLAGEINSTANS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORBUNDSFORMAND POUL WINCKLER UDTALER TIL FOA S KLAGEINSTANS BERETNING 2000... 5 FOA S KLAGEINSTANS BERETNING 2000... 6 GENERELT OM FOA S KLAGEINSTANS"

Transkript

1

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE FORBUNDSFORMAND POUL WINCKLER UDTALER TIL FOA S KLAGEINSTANS BERETNING FOA S KLAGEINSTANS BERETNING GENERELT OM FOA S KLAGEINSTANS BERETNING FOR AFGØRELSER I 3 KLAGER INDKOMMET TIL FOA S KLAGEINSTANS I 1999 AFSLUTTET I 2000:... 7 AFGØRELSER I 45 KLAGER INDKOMMET TIL FOA S KLAGEINSTANS I 2000:... 7 FOA S DOMMER FRANK POULSEN UDTALER... 8 OMTALE AF FOA S KLAGEINSTANS AFGØRELSER TRUFFET I 2000: FOA, SOCIAL- OG SUNDHEDSAFDELINGEN, STORKØBENHAVN INDKLAGET FOA, FREDERIKSHAVN AFDELING INDKLAGET FOA, AALBORG AFDELING OG FOA FORBUNDET, FORHANDLINGS- OG OVERENSKOMSTSEKTIONEN INDKLAGET FOA, FORBUNDET OG FOA ROSKILDE AFDELING INDKLAGET OMTALE AF AFGØRELSER I KLAGER MODTAGET I FOA S KLAGEINSTANS I FOA, FORBUNDET INDKLAGET FOA, ÅBENRÅ AFDELING INDKLAGET OAA, LOKALENHED NYKØBING F INDKLAGET FOA, FORBUNDETS FORHANDLINGS- OG OVERENSKOMSTSEKTION, FOA, TRAFIKFUNKTIONÆRERNES FAGFORENING OG FOA, SOCIAL- OG SUNDHEDSAFDELINGEN I STORKØBENHAVN INDKLAGET OAA, LOKALENHED SKIVE INDKLAGET FOA, FORBUNDET INDKLAGET FOA, FORBUNDET INDKLAGET FOA, FORBUNDET INDKLAGET FOA, SILKEBORG AFDELING INDKLAGET FOA, SØNDERBORG AFDELING INDKLAGET OAA, LOKALENHED ROSKILDE OG OAA, LOKALENHED SOCIAL- OG SUNDHEDSAFDELINGEN I STORKØBENHAVN INDKLAGET OAA, LOKALENHED ROSKILDE INDKLAGET OAA, LOKALENHED HERNING INDKLAGET OAA, LOKALENHED SOCIAL- OG SUNDHEDSAFDELINGEN I STORKØBENHAVN INDKLAGET FOA, FORBUNDET, PÆDAGOGISK SEKTOR/FORHANDLINGS- OG OVERENSKOMSTSEKTIONEN INDKLAGET OAA, LOKALENHED SILKEBORG AFDELING INDKLAGET FOA, ODENSE AFDELING OG FOA, FORBUNDET INDKLAGET OAA, LOKALENHED KOMMUNALE LØNARBEJDERE I STORKØBENHAVN INDKLAGET OAA, LOKALENHED ØSTLOLLAND INDKLAGET FOA, FORBUNDET, FORHANDLINGS- OG OVERENSKOMSTSEKTIONEN INDKLAGET FOA, ODENSE AFDELING INDKLAGET FOA, NYKØBING FALSTER AFDELING INDKLAGET OAA, LOKALENHED ROSKILDE INDKLAGET FOA, LANDSFORENINGEN AF SOCIALPÆDAGOGER, LFS OG FOA, FORBUNDET INDKLAGET OAA, ARBEJDSLØSHEDSKASSEN, LOKALENHED TØNDER INDKLAGET FOA, MORSØ AFDELING OG FOA, FORBUNDET INDKLAGET FOA, SOCIAL- OG SUNDHEDSAFDELINGEN I STORKØBENHAVN INDKLAGET FOA, NYKØBING FALSTER AFDELING OG FOA, FORBUNDET INDKLAGET OAA, ARBEJDSLØSHEDSKASSEN, LOKALENHED HOLBÆK INDKLAGET OAA, ARBEJDSLØSHEDSKASSEN, LOKALENHED HJØRRING INDKLAGET FOA, SOCIAL OG SUNDHEDSAFDELINGEN I STORKØBENHAVN INDKLAGET FOA, NÆSTVED AFDELING INDKLAGET FOA, VOJENS AFDELING INDKLAGET FOA, SOCIAL OG SUNDHEDSAFDELINGEN I STORKØBENHAVN INDKLAGET FOA, AALBORG AFDELING OG FORBUNDETS INFORMATION- OG PRESSESEKTION INDKLAGET FOA, FORBUNDET, ØKONOMISK SEKRETARIAT INDKLAGET OAA, ARBEJDSLØSHEDSKASSEN OG LOKALENHEDEN LFS (LANDSFORENINGEN FOR SOCIALPÆDAGOGER) INDKLAGET FOA, FORBUNDET, TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN INDKLAGET FOA, ÅRHUS AFDELING INDKLAGET FOA, ESBJERG AFDELING INDKLAGET FOA, ODSHERRED-SVINNINGE AFDELING INDKLAGET FOA, VESTLOLLAND AFDELING INDKLAGET FOA, SILKEBORG INDKLAGET

4 FOA, HOLBÆK AFDELING INDKLAGET FOA, FORBUNDETS ØKONOMISKE SEKRETARIAT INDKLAGET STATISTISK OVERSIGT KLAGERNES FORDELING PÅ KVINDER, MÆND, FAGGRUPPE KLAGERNES FORDELING PÅ FAGGRUPPER KLAGERNES FORDELING PÅ FORBUND, AFDELINGER, A-KASSE RETNINGSLINIER FOR FOA S KLAGEINSTANS... 33

5 Forbundsformand Poul Winckler udtaler til FOA s KLAGEINSTANS BERETNING 2000 FOA s KLAGEINSTANS har nu eksisteret i 3 år, og klageinstansen har siden etableringen haft en rolig og stabil udvikling. I 1998 og 1999 modtog klageinstansen henholdsvis 29 og 27 klager. Antallet af klagesager i 2000 er steget til 45, en stigning som formentlig skyldes at klageinstansen er kommet på FOA s hjemmeside og samtidig er blevet bekendtgjort i FOA bladet. Af de 45 klager er 31 klager relateret til sagsbehandling i FOA og 14 klager relateret til sagsbehandling i OAA. 15 medlemmer har fået helt eller delvis medhold i deres klage, og 3 medlemmer har fået erstatning som følge af, at deres sag til dels er blevet forhandlet på foranledning af FOA s Klageinstans. Hertil er der givet medhold i 3 klager, som indgik til FOA s Klageinstans i 1999, som først blev afsluttet i Alt i alt har 21 medlemmer fået et positivt resultat ud af at få deres klage behandlet i FOA s Klageinstans. Selv om FOA s Klageinstans ikke kan træffe afgørelse i alle indkomne klager, er Klageinstansen medvirkende til, at medlemmerne får mulighed for at få deres sag optaget til forhandling i de tilfælde, hvor dommeren skønner, at der er belæg herfor, evt. med bistand fra forbundet. Jeg noterer mig, at der i flere af de sager, der er blevet forhandlet på foranledning af Klageinstansen, er indgået forlig til gavn for medlemmerne, og at der i flere tilfælde også er blevet hentet betydelige godtgørelser til medlemmerne. Det finder jeg specielt positivt. Antallet af medhold/delvis medhold i klagerne, og antallet af forhandling af en sag på foranledning af FOA s Klageinstans viser, at der er behov for den uvildige bedømmelse af, om der måtte være givet korrekt vejledning og sagsbehandling, og som kan sørge for, at der tildeles kompensation for et eventuelt tab til de medlemmer, der måtte være blevet ukorrekt vejledt. Jeg har noteret mig at, FOA s dommer udtaler til beretningen, at FOA er en særdeles velfungerende organisation med medlemmer, der får en god og kvalificeret rådgivning og bistand, når de har behov for det, men dommeren peger også på, at det er FOA s primære opgave, at være medlemmernes advokat i forhold til arbejdsgiverne, og han opfordrer til, at FOA skal strække sig langt/længere for medlemmerne. Det er jeg naturligvis fuldstændig enig med dommeren i. Det burde ikke være nødvendigt at påpege dette. FOA skal gå i front for medlemmerne, og FOA skal yde medlemmerne bedst mulig bistand i enhver sag, der måtte opstå. Jeg er ikke i tvivl om at FOA gør et godt stykke arbejde. Det viser statistikken, men vi kan naturligvis blive bedre. Forbundet kan blive bedre og afdelingerne kan blive bedre osv. Vi kan fejle også det viser statistikken. Men FOA er parat til at gøre en indsats for medlemmerne, og vore eksperter er parat med råd og vejledning. Jeg kan kun opfordre afdelingerne til at gøre brug heraf, hvis og når der måtte opstå tvivlstilfælde. Der må ikke herske tvivl om, at FOA er medlemmernes repræsentant/ advokat, og at FOA er til for medlemmerne. Jeg glæder mig over det fine resultat for FOA, men jeg glæder mig også på vegne af de medlemmer, som har opnået et positivt resultat efter forelæggelse af deres sag for FOA s klageinstans. Jeg siger tak til FOA s dommer Frank Poulsen for indsatsen i 2000, og udtrykker forhåbning om et godt resultat også i år Poul Winckler

6 FOA s KLAGEINSTANS BERETNING 2000 Baggrund På baggrund af en medlemsundersøgelse i 1996 besluttede FOA s kongres at etablere en uvildig klageinstans med henblik på at sikre det enkelte medlems rettigheder i Forbundet af Offentligt Ansatte, FOA, og i Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse, OAA, og den 21. januar 1997 godkendte forbundets hovedbestyrelse, på baggrund af en kongresbeslutning, retningslinierne for FOA s Klageinstans, som blev etableret med virkning fra 1. januar Som FOA s første ombudsmand/dommer for en 4 årig periode udpegede forbundets hovedbestyrelse med virkning fra 1. januar 1998 den tidligere præsident i sø- og handelsretten Frank Poulsen. Generelt om FOA s KLAGEINSTANS FOA s KLAGEINSTANS har i 2000 modtaget 45 klager fra medlemmerne, mod tidligere 28 og 27 klager i henholdsvis 1998 og Det antages, at det øgede antal klager skyldes, at klageinstansen efter de første 2 år er blevet mere kendt blandt medlemmerne. At Klageinstansen er kommet på FOA s hjemmeside (www.foa.dk) og at der som medlemsservice er optaget en notits i FOA-bladet under overskriften Klag til FOA s dommer, og endelig at FOA s KLAGEINSTANS har fået sin egen mailadresse: Klagerne i 2000 omhandlede overvejende påstand om mangelfuld bistand og sagsbehandling i Forbundet af Offentligt Ansatte, (FOA) og i Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse, (OAA). Af de 45 klager er 31 relateret til sagsbehandling i FOA og 14 klager er relateret til sagsbehandling i OAA. Af de 45 klager fik 15 medlemmer helt eller delvis medhold i deres klage med / uden erstatning, og 3 medlemmer fik deres sag forhandlet til dels på foranledning af FOA s Klageinstans med erstatning til følge. Udover de 45 klager modtaget i 2000 har FOA s KLAGEINSTANS behandlet 3 klager modtaget i Klageinstansen i 1999, som ikke var endelig afsluttet inden udgivelsen af beretningen for Der blev givet medhold i alle 3 klager og behandlingen resulterede i erstatning /godtgørelser i alle 3 klager. I alt har 21 medlemmer opnået et positivt resultat ved at forelægge deres klage for FOA s Klageinstans. Udover de behandlede klager i 2000 omtales endvidere en klage fra 1999, hvor medlemmet efter afgørelse truffet i FOA s Klageinstans i 1999 valgte at føre en sag ved Sø- og Handelsretten. Arbejdsgiveren fik på et afholdt retsmøde medhold, hvorefter medlemmet valgte at hæve sagen, som blev afsluttet derved, at hver part bar egne omkostninger. Beretning for 2000 Af retningslinierne for FOA s KLAGEINSTANS fremgår det, at FOA s dommer én gang årligt udarbejder en skriftlig beretning om sit virke. Beretningen offentliggøres hvert år den 1. april. Forud for offentliggørelsen forelægges beretningen for FOA s hovedbestyrelse. Beretningen for 2000 foreligger hermed.

7 Afgørelser i 3 klager indkommet til FOA s KLAGEINSTANS i 1999 afsluttet i 2000: Medhold Med erstatning 3 medlemmer fik medhold i deres klage - med godtgørelse / erstatning * de 3 klager indgår ikke i statistikken for 2000 Afgørelser i 45 klager indkommet til FOA s KLAGEINSTANS i 2000: FOA 29 klager var relateret til sagsbehandlingen i FOA, Forbundet og FOA Afdelingerne - afgørelserne var fordelt således: 6 klager fik medhold med/uden erstatning 3 klager fik efter klagens indgivelse sagen forhandlet - med erstatning 3 klager fik delvis medhold 17 klager fik ikke medhold A-kassen 14 klager var relateret til sagsbehandlingen i OAA, Arbejdsløshedskassen jf. regelsættet for FOA s KLAGEINSTANS afgørelserne var fordelt således: 4 klager fik medhold med -/ evt. med erstatning 2 klager fik delvis medhold 5 klager fik ikke medhold 3 afgørelser truffet i a-kasseregie var ukendt for klageinstansen Politisk 2 klager blev afvist som politiske, hvorfor klagerne ikke var omfattet af sager som jf. regelsættet kan afgøres af FOA s dommer.

8 FOA s dommer Frank Poulsen udtaler Antallet af sager, der blev rejst overfor FOA s KLAGEINSTANS i 2000, - det tredje år, hvori KLAGEINSTANSEN virkede, - var noget højere end i 1998 og 1999, nemlig 45 mod henholdsvis 28 og 27. Der er ikke grund til at antage, at denne forøgelse af det hidtil mere beskedne antal klagesager skyldes større utilfredshed end tidligere med FOA s sagsbehandling. Årsagen er snarere den for så vidt positive, at klageinstansens virke er blevet mere kendt i medlemskredsen, og at dette har aktiveret nogle flere medlemmer, der har følt sig utilfreds med behandlingen af en konkret sag, til at klage. Der var i 2000 som i de forudgående år ikke noget bestemt mønster i klagesagerne; men det er klart, at afskedigelsessager og at FOA s håndtering af disse spiller en særlig fremtrædende rolle. Det er mit bestemte indtryk, at FOA s medarbejdere gør en betydelig og kvalificeret indsats for at bistå medlemmerne i netop disse sager, der både økonomisk og menneskeligt er af ganske særlig vigtighed for medlemmerne. I forlængelse af bemærkninger, jeg fremkom med i årsberetningen for 1999, ligger det mig imidlertid på sinde at fastslå betydningen af, at FOA strækker sig langt i bistanden til afskedigede eller afskedigelsestruede medlemmer, også i sager, der måske juridisk vurderes som ganske tvivlsomme og vanskelige at vinde for medlemmet ved en retsinstans. FOA s opgave er ikke primært selv at være en slags domstol, der vurderer en afskedigelses berettigelse, men at være medlemmernes advokat, - at være på deres side, - i det omfang, hvori dette ud fra en samlet og selvfølgelig også økonomisk afvejelse må anses for forsvarligt. Selv om en afgørelse om bistand f.eks. til en retssag beror på et undertiden vanskeligt skøn har det forekommet mig, at FOA i nogle af de sager, jeg har behandlet, har vist tilbageholdenhed i videre omfang end rimeligt i varetagelse af medlemmernes interesser med at yde helt tilstrækkelig bistand i afskedigelsessituationer. Jeg finder endelig grund til at fremdrage nogle sager, hvori et medlem, der har følt sig dårligt behandlet, har søgt advokatbistand, hvorefter FOA har taget det standpunkt, at forbundet ikke foretager yderligere i sagen. Dette standpunkt er ikke generelt berettiget, og i hvert fald ikke i de tilfælde, der er forekommet, hvor advokatbistand er søgt, fordi FOA s bistand ansås for utilstrækkelig. Alt i alt må jeg, som i de forudgående år imidlertid konstatere, at FOA, set fra min plads i systemet, helt åbenbart er en særdeles velfungerende organisation med medlemmer, der får en kvalificeret og god rådgivning og bistand, når de har behov for det. Dette er både det beskedne antal klagesager og deres typiske udfald et bevis på. Frank Poulsen

9 Omtale af FOA s KLAGEINSTANS afgørelser truffet i 2000: Omtale af afgørelser truffet i 3 sager modtaget i FOA s KLAGEINSTANS i 1999, som ikke var afgjort ved udgivelsen af Klageinstansens Beretning for 1999: FOA, Social- og Sundhedsafdelingen, Storkøbenhavn indklaget. Klage fra hjemmehjælper over mangelfuld bistand og fejlagtig vejledning fra FOA, Social- og Sundhedsafdelingen i Storkøbenhavn i forbindelse med orlov til opskoling til social- og sundhedsassistent og senere opsigelse, med henblik på udbetaling af godtgørelse og betaling af kursusafgiften. Klagen blev fremsendt til høring og udtalelse i FOA, Social og Sundhedsafdelingen i Storkøbenhavn, som på denne foranledning - efter aftale med klageren foranledigede klagesagen sat i bero med henblik på fornyet forhandling med arbejdsgiveren (en kommune) med bistand fra forbundets forhandlings- og overenskomstsektion. Ved forhandlingen blev der indgået forlig i sagen - som blev tiltrådt af klageren - hvorefter kommunen skulle yde klageren en godtgørelse på kr og hvorefter FOA, Social- og Sundhedsafdelingen skulle betale kursusafgiften på kr Dommeren udtalte, efter at have gjort sig bekendt med forliget, at med baggrund i, at der ved forhandlingen var rettet op på de fejl, der måtte være begået overfor klageren, at han antog, at klageren ikke ønskede videre foretaget i klagen. Han anså herefter sagen for afsluttet. Klagen er indgået til FOA s KLAGEINSTANS i 1999 og omtales i Beretning 2000 fordi klagen ikke var endelig afsluttet på tidspunktet for udgivelse af Klageinstansens beretning for FOA, Frederikshavn afdeling indklaget. Klage fra dagplejer over manglende bistand fra FOA, Frederikshavn afdeling i forbindelse med afskedigelse. Klagen blev fremsendt til høring og udtalelse i FOA, Frederikshavn afdeling, som erkendte, at der var begået fejl i sagsbehandlingen. Afdelingen oplyste at sagen ikke ansås for afsluttet, men at afdelingen havde anmodet forbundets juridiske afdeling om bistand. Fra forbundet blev det oplyst, at sagen søgtes genforhandlet med arbejdsgiveren. FOA s KLAGEINSTANS stillede på denne baggrund klagesagen i bero, indtil der forelå nye oplysninger fra forhandlingen. Ved efterfølgende forhandling opnåedes forlig i sagen - som blev tiltrådt af klageren - hvori klageren på baggrund af sagens særlige omstændigheder pr. kulance modtog en godtgørelse fra ansættelsesmyndigheden på kr til fuld og endelig afgørelse. Dommeren udtalte, efter at have gjort sig bekendt med sagen og forliget, at det var hans opfattelse, at såvel arbejdsgiveren/kommunen som FOA, Frederikshavn afdeling havde begået fejl i forbindelse med behandlingen af afskedigelsen, men at fejlene - som var blevet erkendt af afdelingen - var blevet rettet op ved det indgåede forlig, som blev tiltrådt af klageren. Dommeren foretog derfor ikke yderligere sagen. Klagen er indgået til FOA s KLAGEINSTANS i 1999 og omtales i Beretning 2000 fordi klagen ikke var endelig afsluttet på tidspunktet for udgivelse af Klageinstansens beretning for 1999.

10 FOA, Aalborg afdeling og FOA forbundet, forhandlings- og overenskomstsektionen indklaget Klage fra trafikmedarbejder over utilstrækkelig bistand fra FOA i forbindelse med klagers bortvisning, særligt i forbindelse med at FOA, forbundet afslog at foretage videre i sagen under henvisning til, at medlemmet selv havde rettet henvendelse til advokat om bistand - efter at det var lykkedes FOA, ved forhandling, med deltagelse af FOA, Aalborg afdeling og FOA, forbundets forhandlings og overenskomstsektion, at få arbejdsgiveren til at tilbyde medlemmet en godtgørelse på kr til fuld og endelig afgørelse og at ændre bortvisning til at fratrædelse sker efter gensidig overenskomst - hvilket forligsforslag medlemmet havde afvist. Klagen blev fremsendt til høring og udtalelse i FOA, Aalborg afdeling og i forbundets forhandlings- og overenskomstsektion, og høringssvarene blev efterfølgende forelagt for klageren til supplerende udtalelse. Dommeren udtalte, efter at have gjort sig bekendt med sagen, at han ikke var uenig med forbundets vurdering/skøn, hvorefter det var tvivlsomt, om medlemmet ville kunne vinde en retssag om bortvisningens manglende berettigelse. Denne vurdering/dette skøn var baggrunden for, at FOA havde anbefalet medlemmet at tiltræde forligsforslaget. Dommeren havde derfor ikke fuldt tilstrækkelig grundlag for at udtale kritik af FOA s skøn, men var imidlertid af den opfattelse, at det trods alt havde været rigtigst, om FOA i det foreliggende tilfælde - med den risiko, der utvivlsomt bestod for at tabe sagen - påtog sig at føre en retssag om bortvisningens berettigelse. Dommeren fandt i særdeleshed ikke, at FOA med rette kunne afvise at bistå medlemmet med henvisning til, at medlemmet selv havde antaget en advokat, da dette netop var sket, fordi forbundet ikke ønskede at foretage videre i sagen efter forligsforslaget. Dommeren fandt, at FOA burde yde klageren fornøden bistand med en retssag, enten ved selv at varetage sagsførelsen eller gennem en af FOA valgt advokat. FOA s forhandlings- og overenskomstsektion anmodede herefter klagerens advokat, som var bekendt med sagen, om at føre retssagen for klageren. Klageren vandt efterfølgende retssagen, hvor hun fik tilkendt efterbetaling af såvel resttilgodehavende løn i opsigelsesperioden som godtgørelse for usaglig opsigelse, i alt kr sædvanlige renter. Klagen er indgået til FOA s KLAGEINSTANS i 1999 og omtales i Beretning 2000 fordi klagen ikke var endelig afsluttet på tidspunktet for udgivelse af Klageinstansens beretning for 1999.

11 Opfølgning af 1 sag behandlet i FOA s KLAGEINSTANS i 1999, hvor medlemmet anlagde sag ved Sø- og Handelsretten FOA, Forbundet og FOA Roskilde afdeling indklaget. Advokatfirmaet Bjørst, Rasmussen, Giersing fremsendte en klage på vegne af et medlem, en projektleder over, at FOA ikke tilstrækkeligt effektivt havde bistået medlemmet i en sag om afskedigelse fra en stilling som projektleder. Klagen blev fremsendt til høring og udtalelse i FOA, Roskilde afdeling og i forbundets forhandlings- og overenskomstsektion, og høringssvarene blev efterfølgende fremsendt til advokatfirmaet, som fremsendte bemærkninger hertil. Dommeren konstaterede, efter at have gennemgået og overvejet det omfattende materiale, at FOA havde vurderet, at afskedigelsen ikke var omfattet af lov om virksomhedsoverdragelse, og at afskedigelsen var sagligt begrundet i nedlæggelse af stillingen, og da en passende stilling ikke kunne skaffes opnåede FOA ved forhandling en mere gunstig fratrædelsesordning for medlemmet, end den oprindeligt foretagne opsigelse på sædvanlige vilkår indebar. Medlemmet ønskede dog ikke at tiltræde ordningen, men henvendte sig i stedet til en advokat med henblik på civilretligt søgsmål overfor arbejdsgiveren, hvorefter FOA betragtede sagen som sluttet for sit vedkommende. Dommeren fremførte, at han ikke skulle tage stilling til om FOA s vurdering af sagen juridisk måtte anses for korrekt, men om FOA havde ydet medlemmet den bistand i sagsforløbet, som tilkom hende, og om FOA s juridiske vurderinger ligger inden for rammerne af det skøn, som FOA må udøve, når forbundet skal afgøre, om og i givet fald hvilken bistand, der skal ydes et medlem. Det var dommerens klare opfattelse, at der ikke var grundlag for at kritisere omfanget og intensiteten i FOA s indsats for medlemmet i sagen. Dommeren fandt ikke grundlag for at udtale kritik af det juridiske skøn med hensyn til medlemmets muligheder over for arbejdsgiveren, som FOA havde lagt til grund for sin afsluttende sagsbehandling. Dommeren anså det derfor for ukritisabelt, at FOA, efter at forhandlingsresultatet havde været forelagt for medlemmet, og hun derefter overlod sagen til advokat, for sit vedkommende anså sagsbehandlingen for afsluttet. Dommeren gav derfor ikke klager medhold i klagen, og foretog derfor ikke yderligere i sagen. Advokatfirmaet vendte efterfølgende - på vegne af medlemmet, som førte retssag mod kommunen, - tilbage med en klage over at FOA, Roskilde afdeling havde gjort kommunen bekendt med KLAGEINSTANSENS afgørelse, idet det var medlemmets opfattelse, at orienteringen om udfaldet af klagesagen var et betænkeligt brud på det tillidsforhold, der må herske mellem medlem og faglig organisation, og at det i den konkrete situation, hvor der kørte en retssag, kunne være risiko for, at orienteringen kunne skade medlemmets muligheder for at få medhold i retssagen. Klagen fremsendtes til høring i FOA, Roskilde afdeling, og dommeren udtalte, efter at have gjort sig bekendt med sagens sammenhæng, at det var hans opfattelse, at det er af betydning for et fagforbunds tilfredsstillende varetagelse af medlemmernes interesser, at forbundet opretholder rimelige relationer til forhandlings- og modparter, hvorfor det ikke kunne kritiseres generelt, at der udveksles oplysninger.

12 Men hensyn til om et medlem ville kunne skades ved meddelelse af oplysninger, måtte imidlertid nøje overvejes i hvert enkelt tilfælde, og såfremt risiko herfor består, måtte der foreligge ganske særlige omstændigheder for, at det kan forsvares, at oplysninger gives. I den foreliggende sag kunne det ikke udelukkes, at videregivelse af oplysninger om Klageinstansens afgørelse ville kunne skade forbundets medlem, - som førte sag mod kommunen, - og ingen modgående hensyn talte for, at oplysningen skulle meddeles. Dommeren fandt derfor, at det var en fejl, som måtte kritiseres, at FOA s Roskilde afdeling havde orienteret kommunen om afgørelsen, hvilket blev meddelt FOA, afdelingen og advokatfirmaet. Opfølgning 2000: FOA, Roskilde afdeling orienterede i december 2000 forbundet om, at Advokatfirmaet Bjørst, Rasmussen, Giersing, som på vegne af klageren havde anlagt sag ved Sø- og Handelsretten, nu havde oplyst, at der var indgået aftale med arbejdsgiverens advokat Norrbom & Vinding, - baseret på indholdet af Sø- og Handelsrettens mundtlige tilkendegivelse på et afholdt retsmøde den 19. september 2000, hvorved kommunen var blevet frifundet - at sagsøger havde hævet sagen, og at sagen blev afsluttet derved, at hver part bærer egne omkostninger. FOA Roskilde afdeling orienterede endvidere om, at medlemmet var blevet udmeldt af afdelingen og af hovedforbundet, men at hun var fortsat som medlem i arbejdsløshedskassen. Afdelingen betragtede herefter sagen som afsluttet.

13 Omtale af afgørelser i klager modtaget i FOA s KLAGEINSTANS i FOA, forbundet indklaget. Klage fra plejehjemspedel over forbundets forslag til fremgangsmåde i FOA-bladet ved fremsendelse af blanket som åbent brevkort med angivelse af navn og CPR-nr. til revisionsinstituttet i forbindelse med medlemmers fravalg af bidrag til politiske partier via kontingentet, herunder at medlemmer ikke kan fravælge at betale bidrag via kontingentet én gang for alle. Klagen blev fremsendt til høring og udtalelse i forbundets administration. Dommeren udtalte, efter at have gjort sig bekendt med sagen, at han ikke fandt grundlag for at kritisere FOA s fremgangsmåde, som var et tilbud til medlemmerne om fri forsendelse i stedet for fremsendelse i lukket kuvert for egen regning. Med henblik på tydeliggørelse af, at udfyldelse én gang af blanketten, har gyldighed i al fremtid, foreslog dommeren forbundet en nærmere angivet ændring i formuleringen. Dommeren foretog herefter ikke yderligere i sagen FOA, Åbenrå afdeling indklaget. Klage fra teknisk servicemedarbejder over mangelfuld bistand fra FOA, Åbenrå afdeling i forbindelse med uberettiget fyring under barsel, og over at en vikar, som blev ansat under klagers barsel- og senere forældreorlov havde fået fast ansættelse med samme arbejde som klager. Klagen blev fremsendt til høring og udtalelse i FOA, Åbenrå afdeling. Afdelingens høringssvar blev fremsendt til klageren til supplerende udtalelse og bemærkninger. Klagerens supplerende bemærkninger blev efterfølgende sendt til afdelingen til supplerende udtalelse. Dommeren udtalte, efter at have gjort sig bekendt med sagen og samtlige høringssvar, at afdelingen sammen med sit høringssvar havde fremsendt en kopi af ansættelsesbrev for den person, som klageren havde oplyst var vikar, hvoraf det fremgik, at personen var fastansat lang tid forud for den aktuelle sag. Da dommeren ikke i øvrigt fandt grundlag for at kritisere FOA, Åbenrå afdelings behandling af afskedigelsessagen, foretog han ikke yderligere i anledning af klagen OAA, Lokalenhed Nykøbing F indklaget. Klage fra sygehjælper over dårlig/urigtig vejledning i OAA, Lokalenhed Nykøbing F i forbindelse med ansøgning om uddannelsesorlov til opskoling til social- og sundhedsassistent. Klagen blev fremsendt til høring og udtalelse i forbundets a-kasse og i lokalenheden, og dommeren udtalte, på baggrund af det i sagen oplyste, at det ikke kunne fastslås, at der var blevet ydet dårlig eller urigtig vejledning af lokalenheden. Dommeren foretog sig herefter ikke yderligere i sagen.

14 FOA, forbundets forhandlings- og overenskomstsektion, FOA, Trafikfunktionærernes Fagforening og FOA, Social- og Sundhedsafdelingen i Storkøbenhavn indklaget. Henvendelse fra forbundsformand Poul Winckler til FOA s KLAGEINSTANS med anmodning om dommerens vurdering af en klage fra en hjemmehjælper over mangelfuld bistand fra FOA i forbindelse med klagerens opsigelse fra en tidsbegrænset stilling som hjemmehjælper samt vurdering af eventuelle fejl i kommunens behandling af sagen. Klagen blev fremsendt til høring og udtalelse i henholdsvis FOA, Trafikfunktionærernes Fagforening, i FOA, Social- og Sundhedsafdelingen i Storkøbenhavn og i FOA, forbundets forhandlings- og overenskomstsektion, og samtlige høringssvar blev efterfølgende forelagt for klageren til supplerende udtalelse. Dommeren udtalte til forbundsformanden efter at have gjort sig bekendt med det meget omfattende materiale i sagen herunder samtlige høringssvar, at han ikke på grundlag af de foreliggende oplysninger kunne kritisere, at arbejdsgiveren fandt det rigtigt at afskedige klageren, men han måtte konstatere, at det var en fejl, at afskedigelsen var sket uden forudgående partshøring jf. forvaltningslovens 19. Han konstaterede, at FOA havde bistået klageren med at få rettet op på denne fejl, og at arbejdsgiveren havde stillet sig positiv, men at klageren ikke ønskede at medvirke til den foreslåede løsning. Dommeren konstaterede videre, at de instanser i FOA, som havde været indblandet i sagens behandling havde foretaget hvad der i situationen var mulig for at yde medlemmet bistand. Han fandt det dog rimeligt på baggrund af den begåede procedurefejl, at der blev gjort et nyt forsøg fra FOA s og kommunens side på at opnå en for medlemmet tilfredsstillende løsning, dog under forudsætning af, at medlemmet var positivt indstillet på at medvirke dertil. Forbundsformanden henstillede herefter på denne baggrund, at forbundets forhandlings- og overenskomstsektion og kommunen genoptog forhandling. Ved forhandlingen blev der udarbejdet et udkast til et forlig, der - udover fuld løn i den resterende ansættelsesperiode - ville give medlemmet fuld oprejsning og yderligere en godtgørelse på kr for tort. Medlemmet ønskede dog alligevel ikke at afslutte sagen med forligsindholdet, men ønskede at afvente en stillingtagen fra Indenrigsministeriet/Folketingets ombudsmand hvortil medlemmet også havde klaget. Forbundet anså herefter sagen for afsluttet. Efterfølgende rettede klageren flere gange henvendelse til FOA s KLAGEINSTANS med anmodning om yderligere bistand. Dommeren gennemgik supplerende bilag fremsendt af klageren, men konstaterede på det nu foreliggende grundlag, at han ikke var i stand til at foretage yderligere i sagen. Dommeren fremførte endvidere overfor klageren, at det var uden betydning for hans vurdering af sagen, hvilket resultat Indenrigsministeriet/Folketingets ombudsmand måtte nå til. Dommeren anså herefter sagen for endeligt afsluttet for sit vedkommende.

15 OAA, lokalenhed Skive indklaget. Klage fra sygehjælper over mangelfuld og dårlig information fra A-kassen, lokalenhed Skive i forbindelse med klagerens ansøgning om uddannelsesorlov, hvilket resulterede i en ufrivillig periode som arbejdsledig i 5 måneder. Klagen blev fremsendt til høring og udtalelse i forbundets a-kasse, som indhentede oplysninger fra lokalenheden. Af oplysningerne fremgik det, at reglerne på området, der var gældende for den ansøgte orlov, netop var blevet ændret i den periode, hvor klageren havde ansøgt om orlov, og at FOA s lokalenhed endnu ikke var blevet informeret nærmere herom. Det blev endvidere påpeget at det alene er Arbejdsformidlingen, der har kompetence til at bevilge eller afslå orlov, således at den primære vejledningsforpligtelse ligger i Arbejdsformidlingen. Dommeren udtalte, efter at have gjort sig bekendt med sagen, at det var uheldigt, at ændring af regler sker på en sådan måde, at der ikke sker rimelig orientering herom. Dommeren fandt imidlertid ikke, at den manglende information i dette tilfælde kunne bebrejdes den lokale a- kasse. Han havde derfor ikke mulighed for at foretage yderligere i sagen FOA, forbundet indklaget. Klage fra social- og sundhedshjælper over mangelfuld indberetning af kontingent til Told og Skat jf. oplysningsseddel for 1999, og klage over at kontingentet ikke fortsat kan betales ved løntræk. Klagen blev fremsendt til høring og udtalelse i forbundets økonomiske sektion. I høringssvaret blev det oplyst, at medlemmets afdeling fra 1. oktober 1999 var konverteret til FOA s nye medlems-, kontingent- og A-kassesystem, FIKS, og at klageren på klagetidspunktet kun havde modtaget oplysningsseddel fra det nye system. Oplysningsseddel fra det gamle system var ved en fejl blevet afsendt alt for sent. Samtlige kontingentoplysninger var efterfølgende blevet indberettet til Told og Skat. Omkring betaling af kontingent blev det oplyst, at forbundet havde anbefalet at ophøre med betaling af kontingent ved løntræk i forbindelse med ændring af lovgivningen om efterlønsbidrag, hvor medlemmerne kunne fra- og tilmelde sig ordningen. Da kontingentindberetningsforholdet således efterfølgende var blevet berigtiget foretog dommeren ikke videre i sagen FOA, forbundet indklaget. Klage fra hjemmehjælper over mangelfuld indberetning af kontingent til Told og Skat jf. oplysningsseddel for Klagen blev fremsendt til høring og udtalelse i forbundets økonomiske sektion. I høringssvaret blev det oplyst, at medlemmets afdeling fra 1. oktober 1999 var konverteret til FOA s nye medlems-, kontingent- og A-kassesystem, FIKS, og at klageren på klagetidspunktet kun havde modtaget oplysningsseddel fra det nye system. Oplysningsseddel fra det gamle system var ved en fejl blevet afsendt alt for sent. Samtlige kontingentoplysninger var efterfølgende blevet indberettet til Told og Skat. - Da kontingentindberetningsforholdet således efterfølgende var blevet berigtiget foretog dommeren ikke videre i sagen.

FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V. Telefon: 3343 4600. FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.

FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V. Telefon: 3343 4600. FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa. FOAs KLAGEINSTANS Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V Telefon: 3343 4600 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk FOAs Dommer Hans Kardel Sekretær Stanley Lie, direkte 3343

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

KLAGERÅDSRAPPORT 2008

KLAGERÅDSRAPPORT 2008 1 KLAGERÅDSRAPPORT 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND AFSKEDIGELSE ANSÆTTELSESVILKÅR ARBEJDSKADER IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER AFVISTE HENVIST

Læs mere

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006 SCHULTZ GRAFISK ISSN 1396-6782 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 6 1. Embedets almindelige forhold... 7 1.1. Personale...

Læs mere

1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7

1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7 Årsberetning 2009 ÅRSBERETNING 2009 For Ligebehandlingsnævnet 1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7 4. KENDER DU LIGEBEHANDLINGSNÆVNET?

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2007

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2007 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2007 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING 2007 1 2 SCHULTZ GRAFISK ISSN 1396-6782 Til Landstinget I henhold til landstingslov nr. 7 af 13. juni 1994 om Landstingets

Læs mere

ÅRSBERETNING for 1999

ÅRSBERETNING for 1999 ÅRSBERETNING for 1999 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 1999 København marts 2000 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2001

ÅRSBERETNING for 2001 ÅRSBERETNING for 2001 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2001 København marts 2002 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces 2011 1-4 Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces En kommune stoppede udbetalingen af sygedagpenge til en sygemeldt kvinde fordi hun ikke

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD Udgivet 5. juni 2014 3. udgave revideret. JAKOB S. ARREVAD HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB 2014 Udgivet elektronisk, herunder på www.horten.dk Samlingen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK. 2010/2011 tillæg til DOMSSAMLING med visse kommentarer og med advokatnævnskendelser. Jakob S. Arrevad

GOD ADVOKATSKIK. 2010/2011 tillæg til DOMSSAMLING med visse kommentarer og med advokatnævnskendelser. Jakob S. Arrevad GOD ADVOKATSKIK 2010/2011 tillæg til DOMSSAMLING med visse kommentarer og med advokatnævnskendelser 2011 Jakob S. Arrevad 1 1. Advokatsamfundets disciplinærsystem - reaktions- og sanktionsmuligheder...

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK. DOMSSAMLING med visse kommentarer. Jakob S. Arrevad

GOD ADVOKATSKIK. DOMSSAMLING med visse kommentarer. Jakob S. Arrevad 1. GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING med visse kommentarer 2010 Jakob S. Arrevad 2. 1. Advokatsamfundets disciplinærsystem - reaktions- og sanktionsmuligheder...8 1.1. Behandlingen af klager over advokaters

Læs mere

Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere

Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere Aftaler & Vilkår Løn- & Personalevilkår September 2012 Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere Indholdsfortegnelse Forord... 5 1. Afgrænsning... 6 2. Ansættelse... 7 3. Generelt om ansættelse...

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv

Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv En mor rejste som medlem af forældrebestyrelsen i en daginstitution mistanke om skimmelsvamp

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

A (advokat Peter Breum)

A (advokat Peter Breum) f ( B3961 00C- DG UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 24. april 2013 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Michael Dorn, Henrik Garn og Bodil Dalgaard Hammer). 4. afd. nr. B-3961-11:

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2000

ÅRSBERETNING for 2000 ÅRSBERETNING for 2000 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2000 København marts 2001 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

Kapitel III. 8. Virksomhedens forhold

Kapitel III. 8. Virksomhedens forhold Kapitel III 8. Virksomhedens forhold I dette afsnit behandles afskedigelser, der begrundes i virksomhedens forhold. Disse forhold vil stort set altid dække over en eller anden form for arbejdsmangelsituation

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2010 København maj 2011 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 4. Ankenævnets hjemmeside...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 Sag 200/2012 (1. afdeling) AK-Samvirke som mandatar for Akademikernes Arbejdsløshedskasse, Danmarks Læreres Fælles Arbejdsløshedskasse og Funktionærernes og

Læs mere

Afskedigelsesvejledning til universiteterne

Afskedigelsesvejledning til universiteterne Afskedigelsesvejledning til universiteterne < Afskedigelsesvejledning til universiteterne Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 December

Læs mere

DANSK PLEJERFORENING Beretning for perioden 1984-85 Også perioden novb. 1984 til novb. 1985 har som den forudgående beretningsperiode været præget af

DANSK PLEJERFORENING Beretning for perioden 1984-85 Også perioden novb. 1984 til novb. 1985 har som den forudgående beretningsperiode været præget af DANSK PLEJERFORENING Beretning for perioden 1984-85 Også perioden novb. 1984 til novb. 1985 har som den forudgående beretningsperiode været præget af offentlighedens og mediernes interesse for de psykiatriske

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere