Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse (udvidet), Østermarksskolen, Østre Boulevard 41, 9600 Aars

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse (udvidet), Østermarksskolen, Østre Boulevard 41, 9600 Aars"

Transkript

1 Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade Aars 16. august _FFM11_021 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse (udvidet), Østermarksskolen, Østre Boulevard 41, 9600 Aars Efter aftale med Michael Holm Pedersen har Teknologisk Institut, Byggeri den juli 2011 gennemført fugt- og mikrobiologisk undersøgelse af lofts- og tagkonstruktioner samt fugtmålinger i enkelte gulvkonstruktioner på Østermarksskolen i Aars. Undersøgelsen blev udført af Frede Fruergaard Møller, Teknologisk Institut, Byggeri. Baggrund Teknologisk Institut har umiddelbart inden denne undersøgelse, gennemført undersøgelse af loft, tag og gulv i en enkelt klasse (klasseværelse 25 i fløj 3), hvor der blev konstateret forhøjet skimmelniveau i loftskonstruktionen. På grundlag heraf, og på anbefaling fra Teknologisk Institut iværksættes så en mere omfattende undersøgelse. Formål Undersøgelsen havde følgende formål: At undersøge art og omfang af eventuel skimmelvækst i lofts- og tagkonstruktioner andre steder i skolekomplekset (stikprøver) At vurdere årsag til skimmelvækstens opståen At anbefale renoveringsomfang og -metoder Data og informationer Rekvirenten har oplyst følgende: Skolen er oprindeligt opført i 1976, med gule teglstensydervægge og fladt tag. Efter en del problemer med utætheder i tagene blev der i 1986 etableret sadeltage med gitterspær, oven på det oprindelige flade tag. Og udhænget blev ændret, således at der er ens udhæng overalt, i modsætning til oprindeligt, hvor der kun var udhæng, hvor der var vinduer.

2 I forbindelse hermed blev flere ovenlysopbygninger bygget inde i tagrummet, og lystilgangen sker så ved nogle tilfælde - ved montering af ovenlys-bølgeplader i den nye tagflade. I andre tilfælde (over klasserum) blev ovenlysene afblændet af nye lofter. Analyse- og målemetoder Analysemetoder er beskrevet i resultatbilag 1 og 2. Målemetoder er beskrevet i bilag 3, se venligst dette _FFM11_021 Side 2

3 Figur 1. Oversigt over prøveudtagninger _FFM11_021 Side 3

4 Besigtigelse og målinger Udhæng ved lokale 29, fløj 3, vest Ingen synlig ventilation over eller under krydsfiner. Ydervæg er muret op til underkant af krydsfinerplade i oprindelige tagflade. Træfugt i krydsfiner er målt til % (ok). Udhæng ved lokale 27, fløj 3, øst Vindbræt demonteret. Der er kun delvist lukket for ventilation under den oprindelige tagkrydsfinersplade. Træfugt er målt til % (ok) Det ses misfarvning (skimmel) på vindbræt og på underside af tagkrydsfiner. Aftryksprøve 1 og MycoMeter-prøve 1 er udtaget på undersiden af tagkrydsfiner (skimmel B-niveau). Udhæng ved lokale 14, fløj 2, vest Eternitunderbeklædning er itu. Der er muret op under limtræsrem og ingen umiddelbar adgang til den oprindelige tagkonstruktion. Der er lidt afstand (luft) mellem paplag på murværk og limtræsrem. Udhæng ved lokale 3, fløj 1, øst Der er muret op under limtræsrem og ingen umiddelbar adgang til den oprindelige tagkonstruktion. Der er lidt afstand (luft) mellem paplag på murværk og limtræsrem. Rester af tidligere udhæng over vinduer ses i tagrummet. Udhæng fløj 4, nord, ved misfarvet udhængsplade Der er hul i tagpladen (skråt tag med bølgeeternit) over udhænget, hvilket har givet anledning til lokal opfugtning af udhængskonstruktionen. Der ses begyndende barksvamp i udhængsbrædder. Træfugt i berørt træværk er målt til op til 28 % (fugtmættet). Tilsyneladende er ventilationsspalte under oprindelige tagkrydsfinerplader lukket. MycoMeter-prøve 2 er udtaget under krydsfinertagplade lige under kobberafdækning (skimmel C-niveau). Klasse 16, fløj 2 Rumtemperatur og luftfugtighed er målt til 22 C/56 % RF. Luftfugtighed over isolering er målt til 60 % RF. Der er skjolder på loftplader efter vandindtrængning. Hultagning i loft ved vindue mod vest viser følgende opbygning (oppefra): o Oprindelig tagkrydsfiner med pap o Bjælkespær med ca. 100 mm mineraluldsisolering imellem _FFM11_021 Side 4

5 o Spredt forskalling o Dampspærre af alufolie o Gipsplade o Nedstroppet loft af forskalling og gipsplader (pin-up). Aftryksprøve 3 og MycoMeter-prøve 3 er udtaget på loftgipsplade og forskalling over loft (skimmel B-niveau). MycoMeter-prøve 4 er udtaget på undersiden af oprindelig tagkrydsfiner (skimmel B-niveau). Lærerværelse, rum 37 fløj 5 Rumtemperatur og luftfugtighed er målt til 21 C/58 % RF. Temperatur og luftfugtighed over isolering er målt til 21 C/61 % RF. Nedhængt loft af træbetonplader i skinnesystem ellers samme loftskonstruktion som i klasselokale 16. Hultagning i loft ved vindue mod nord. Træfugt i plader og spær er målt til 8-10 % (ok). Lidt misfarvning (skimmel) på forskalling under krydsfinertagplader. Aftryksprøve 5 og MycoMeter-prøve 5 er udtaget på underside af forskalling/krydsfinerstagplader (skimmel B-niveau). MycoMeter-prøve 6 er udtaget på overside af nedhængte træbetonplader (skimmel B-niveau-lavt). Figur 2. Loftopbygning. Misfarvning på forskalling under tagkrydsfiner Klasse 02, fløj 1 Rumtemperatur og luftfugtighed er målt til 21 C/56 % RF. Temperatur og luftfugtighed over isolering er målt til 21 C/60 % RF. Der er skjolder på loftplader efter vandindtrængning. Loftskonstruktion som i klasselokale _FFM11_021 Side 5

6 16. august 2011 Hultagning i loft ved vindue mod vest. Stopning ud over vinduer mod lodret plade (vindbræt). Træfugt i tagkrydsfiner er målt til 8-10 % (ok). Meget støvet over nedhængt gipsloft. Aftryksprøve 7 og MycoMeter-prøve 7 er udtaget på overside af pin-up gipsplader (skimmel B-niveau). MycoMeter-prøve 8 er udtaget på underside af tagkrydsfiner (skimmel B- niveau). Klasse 05, fløj 1 Rumtemperatur og luftfugtighed er målt til 21 C/56 % RF. Temperatur og luftfugtighed over isolering er målt til 19 C/63 % RF- Der er skjolder på loftplader efter vandindtrængning. Loftskonstruktion som i klasselokale 16. Hultagning i loft ved vindue mod øst. Ingen stopning ud over vinduer. Ingen mærkbar ventilation over isolering i oprindeligt tag. Ingen misfarvning på tagplader eller forskalling. Meget støvet over nedhængt gipsloft. Aftryksprøve 7 og MycoMeter-prøve 7 i lokale 02 vil være retningsgivende for skimmelniveauet her (skimmel B-niveau). Figur 3. Kraftig støvaflejring på overside af loftgipsplader Undersøgelser i tagrum Fløj 2 midterste tidligere ovenlyskasse Hultagning ved afløb og ventil. Underliggende ventilationskanal. Træfugt i tagplade mv. er målt til 8-12 % (ok) _FFM11_021 Side 6

7 Der er lidt misfarvning på underside af tagkrydsfiner, men ingen misfarvning på øverste mineraluldslag. Aftryksprøve 9 er udtaget på underside af tagkrydsfiner (ringe skimmelvækst). Hultagning ved nordøstsiden af ovenlyskassen. Lidt misfarvning på bjælkespær under vindue over aludampspærre. Træfugt i bjælkespær mv. er målt til 10 % (ok). Aftryksprøve 10 og MycoMeter-prøve 10 er udtaget på bjælkespær under vindue (skimmel B-niveau lavt). Hultagning på østenden af den nordligste ovenlyskasse over fløj 2. Aftryksprøve 11 er udtaget på bundrem i ovenlyskasse, bag isolering og karlitbeklædning (ringe skimmelvækst). Fløj 1 midterste tidligere ovenlyskasse Hultagning i oprindelig tagkonstruktion ved nordsiden af ovenlyskassen. Træfugt i bjælkespær mv. er målt til 8-10 % (ok). Aftryksprøve 12 og MycoMeter-prøve 12 er udtaget på overside af aludampspærre (skimmel B-niveau lavt). Figur 4. Hultagning i oprindelig tagkonstruktion - ved ovenlyskasse Hultagning i vestende af nordligste ovenlys. Hultagningen sker i det vandrette ovenlystag, ved afløbet. Mineraluld, som er udlagt oven på det oprindelige tag, er kraftigt misfarvet ved afløbet. Der ses lidt skimmel-misfarvning på undersiden af krydsfinertagplade /forskalling over ventilationsskakt. Der udtages ikke prøver, idet lidt skimmel her ikke har betydning for indeklimaet _FFM11_021 Side 7

8 Fløj 4 Ovenlys og bølgeplader Hultagning ved ovenlys og ventilationshætte. Der ses lidt misfarvning på underside af tagkrydsfiner. Aftryksprøve 13 udtages på underside af tagkrydsfiner (ringe til middel skimmelvækst). Hultagning ved sydside af langsgående ovenlys ind under vindueskarm. Ingen misfarvning og ingen prøvetagning. Aftryksprøve 14 og MycoMeter-prøve 14 er udtaget på underside af eternitbølgeplader på nordsiden (skimmel B-niveau). Figur 5. Der er generelt en del skimmelbelægning under tagplader - især mod nord Tagrum i øvrigt Skotrender og tagkanter i øvrigt er præget af manglende fugleklodser med utilsigtet vandindtrængning og sneindfygning til følge. Der er fugtskader med skimmelvækst og begyndende barksvamp flere steder på skotrender. Træfugt er dog aktuelt målt til % (ok). Isolering, som er udlagt oven på den tidligere vandrette tagflade, er skadet af dyr og færdsel. Der ses manglende isolering på aftrækskanaler _FFM11_021 Side 8

9 Figur 6. Manglende fugleklodser ved skotrende Figur 7. Vandskadet kehlkonstruktion _FFM11_021 Side 9

10 Figur 8. Begyndende barksvamp på skotrendeunderlag Figur 9. Delvist ødelagt isolering på den oprindelige tagflade _FFM11_021 Side 10

11 Figur 10. Aftrækskanaler uden isolering Fugtmålinger i gulve På baggrund af atypiske fugtmålinger og konstatering af skimmelvækst under linoleumsbelægningen i depotrummet i forbindelse med klasselokale 25 i fløj 3 er der foretaget sammenlignende fugtmålinger i tilsvarende lokaler andre steder i området for at konstatere, om forholdet er ens i de tilsvarende rum. Der er dog ikke udtaget yderligere skimmelprøver under gulvbelægningen. Fugtmålingerne også tidligere målinger fra klasse 25 er indført i nedenstående skema: Lokale Troxlermåling klasselokale Troxlermåling depot Troxlermåling toilet Troxlermåling mellemlokale Klasse 25 f Klasse 21 f Klasse 22 f Klasse 23 f Klasse 26 f Klasse 02 f Klasse 05 f Bemærkninger til skemaet: I klasse 21, 22, 23, 25 og 26 ses de høje tal i umiddelbar nærhed af depot og toilet. Der er således tegn på, at gulvene i og omkring depotrum i klasserne i fløj 3 er opfugtede, specielt i klasseværelse 21, 23 og 25. Der kan ikke umiddelbart angives nogen grund til tegn på opfugtning _FFM11_021 Side 11

12 Sammenfatning Der er konstateret ringe til moderat skimmelforekomst i lofts/tagkonstruktionen. Vurdering På grundlag af de foretagne undersøgelser samt givne data og informationer kan Instituttet udtale følgende: Af skemaet i bilag 1 fremgår det, at der er konstateret bygningsrelateret skimmelvækst følgende steder: Over nedhængt loft i klasse 16 og 02 (plade 03 og 07) På underside af tagplader i tagrum (plade 14) Af skemaet i bilag 2 fremgår det, at niveauet for skimmelforekomst på underside af krydsfiner ved udhæng på nordsiden af fløj 4 ligger langt over normalt baggrundsniveau (prøve 02). På stedet er det konstateret, at der er tale om lokal opfugtning på grund af hul i den overliggende tagplade. Det høje skimmelniveau er derfor ikke generelt for konstruktionen. Af skemaet i bilag 2 fremgår det i øvrigt, at alle øvrige prøveudtagninger viser skimmelforekomst på et niveau, som ligger over normalt baggrundsniveau. Det vurderes, at der hovedsageligt er tale om skimmelsporer ophobet i støv og snavs samt skimmelmateriale fra skimmelvækst efter tidligere utætheder og opfugtninger. Opmærksomheden henledes især på prøve 03 og prøve 07, som er udtaget lige over den nedhængte loftflade og har direkte indvirkning på indemiljøet. Prøve 04 og 08 viser ligeledes skimmelforekomst over normalt baggrundsniveau, men er udtaget helt oppe under den oprindelige tagflade. Da den underliggende dampspærre imidlertid ikke kan anses for særlig tæt, vil skimmelforekomst øverst i tagkonstruktionen også have en vis indflydelse på indeklimaet i rummet under konstruktionen. Der er tale om stikprøver, men det er Teknologisk Instituts vurdering, at prøverne er repræsentative for loftkonstruktionerne generelt. Den tidligere undersøgelse, som blev gennemført i loftskonstruktionen i klasseværelse 25, viste dog højere niveau af skimmelforekomst. Årsagen hertil kan ikke umiddelbart forklares, men det forholdsvis høje skimmelniveau kan være en del af forklaringen på de indeklimagener, der er blevet observeret i netop dette lokale. Teknologisk Institut gør opmærksom på, at påvirkning fra skimmelsvampe kan give helbredsgener, jf. Sundhedsstyrelsens udgivelser: Helbredsproblemer ved fugt og skimmelsvampe i bygninger om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger, version 1.1, udgivet december Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvampevækst. Anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning, version 1.0, udgivet juni _FFM11_021 Side 12

13 Såfremt ventilationen i den oprindelige tagkonstruktion over isoleringen skulle have været lukket, skulle vindbrættet være ført op til underkanten af den oprindelige tagkrydsfiner. Dette er ikke tilfældet alle steder. Gamle utætte konstruktioner og tidligere vandskadede materialer burde have været fjernet i forbindelse med etablering af de nye tage. Der er konstateret tegn på opfugtning i gulvkonstruktioner omkring klassedepotrummene i fløj 3. Udbedringsforslag Angående udbedringer i klasseværelse 25 henvises til tidligere rapport. Indtil der kan iværksættes en renovering af loftskonstruktionerne generelt, skal der indføres et forhøjet rengørings- og udluftningsniveau i bygningskomplekset som helhed. Gennemførelse af nedenstående renoveringer bør dog snarest planlægges og gennemføres, hvilket vil sige, at en sikring mod, at skimmelmateriale fra lofts- og tagkonstruktioner påvirker indeklimaet i opholdszonerne, bør iværksættes i løbet af efteråret 2011 og foregå kontinuerlig, indtil alle lofter er sikret, f.eks. i løbet af det kommende år eller 1½ år. Ved renovering af lofter anbefales det som minimum, at de nedstroppede lofter fjernes, undersiden af det primære loft (tidligere tagkonstruktion) skal skimmelafrenses minimum med kraftig støvsugning med støvsuger med hepa-filter. Hvorefter der skal etableres en absolut tæt dampspærre under konstruktionen, og nyt nedhængt loft kan etableres. Efter støvsugning bør der udtages prøver for at konstatere effekten af støvsugningen. Ved tagudhæng skal det sikres, at fygesne og tagvand ikke opfugter tagkonstruktionen. Tagværket skal gennemgås for manglende fugleklodser. Fugtskadede konstruktioner (misfarvning) i tagrummet skal behandles med Boracol. Isolering over oprindelig tagkonstruktion bør udskiftes med ny isolering (eksisterende fjernes). I denne forbindelse skal tagfladen støvsuges. Manglende isolering på aftræksrør skal etableres. Alternativt kan det anbefales at projektere en mere gennemgribende tagrenovering, hvor de gamle (overflødige) dele af den oprindelige tagkonstruktion fjernes. I forbindelse med de fugtige gulve i fløj 3 anbefales det, at afløbssystemer undersøges nærmere for utætheder (tv-inspektion). Generelle anvisninger ved skimmelrenovering I områder, hvor bygningsmaterialer udskiftes eller afrenses på grund af forekomst af skimmelsvampesporer er det i forbindelse med, at arbejdet udføres, vigtigt at sikre et højt niveau med hensyn til udluftning og rengøring samt at sikre, at skimmelmateriale ikke spredes til tilstødende lokaler. Normalt hindres spredning af skimmelmateriale ved etablering af undertryk i renoveringsområdet _FFM11_021 Side 13

14 Der henvises til vedlagte anvisning, Renovering efter skimmelangreb Råd til håndværkere, med hensyn til beskyttelse af personale, som forestår renovering og fjernelse af materialer, hvor der forekommer store koncentrationer af skimmelsvampesporer. I forbindelse med skimmelrenovering frigives der som regel store mængder skimmelmateriale fra de begroede overflader, som skal afrenses eller udskiftes. Dette vil kunne give gener hos personer, som uden værnemidler udfører arbejdet, og skimmelmaterialet vil samtidig kunne spredes til andre ikke-inficerede dele af bygningen eller nabobygninger. Det anbefales derfor, at skimmelrenovering udføres af firmaer med speciale inden for dette område, således at den fornødne personbeskyttelse sikres, samt at spredning af skimmelmateriale til andre dele af bygningen reduceres til et minimum, og den nødvendige rengøring afslutningsvis bliver udført. Efter renovering/istandsættelse er det vigtigt, at der gennemføres en grundig slutrengøring svarende til almindelig hovedrengøring. Rengøringen gennemføres 2 gange med timers mellemrum for at opfange skimmelsvampesporer og mindre partikler, der er sedimenteret efter første rengøring og ophvirvling. I forbindelse med rengøringen bør der, så vidt det er muligt, gennemføres gennemluftning af rummene således, at luftbårne partikler i videst muligt omfang ventileres ud af bygningen. Herefter kan rummene tages i brug. Se i øvrigt By og Byg Anvisning 205, Renovering af bygninger med skimmelvækst. Venlig hilsen Teknologisk Institut, Byggeri Frede F. Møller Bygningskonstruktør BTH Direkte telefon Direkte telefax Bilag: 1. Laboratorieanalyse for skimmelsvampe Aftryksprøver 2. Laboratorieanalyse for skimmelsvampe MycoMeter-test 3. Målemetoder 4. Renovering efter skimmelsvamp Råd til håndværkere _FFM11_021 Side 14

15 Bilag 1. Laboratorieanalyse for skimmelsvampe Aftryksprøver 16. august 2011 Aftryksprøver er en kvalitativ undersøgelsesmetode, hvor det ved mikroskopisk analyse i laboratorium konstateres, hvilke slægter/arter af skimmelsvampe der findes på den undersøgte overflade. Ved brug af aftryksprøver i forbindelse med skimmelundersøgelser i bygninger inddeles skimmelsvampe i to overordnede grupper: Bygningsrelaterede svampe, som trives i bygningsdele, der er eller har været opfugtede og således indikerer, at der foregår eller har foregået vækst af skimmelsvampe i bygningen/bygningsdelen. Herefter kaldet bygningsrelaterede svampe. Luftbårne eller støvbundne skimmelsvampe, som er normalt forekommende i støv og luft og ikke indikerer skimmelvækst. Herefter kaldet støvsvampe. Dyrkningsresultater fra aftryksprøver fremgår af skema herunder. Dominerende svampe er fremhævet med fed skrift. Aftrykspladen udtaget ved besigtigelsen er analyseret i laboratoriet. Pladen indeholder et skimmelsvampemedium (V8-agar tilsat antibiotika). I laboratoriet er pladen inkuberet i 1 uge ved 26 C, hvorefter de fremvoksede skimmelsvampe er identificeret ved mikroskopi. Analyseresultater er givet i nedenstående skema. Dyrkningssvar, aftryksprøver udtaget den 14. juli 2011 Pladenr. Prøveudtagningssted CFU Skimmelsvampe 01 Fløj 3, udhæng sydøst, på underside af krydsfiner ~20 Chrysosporium lign. ~30 Cladosporium sphaerospermum 1 Mucor sp. 10 Penicillium sp. 03 Klasse 16, loft, på gipsplade og forskalling 05 Lærerværelse (37), tag, på forskalling/tagplade 07 Klasse 02, loft, på overside af gipsplade 09 Fløj 2, ovenlyskasse, på underside af krydsfiner ~50 Cladosporium herbarum 5 Aspergillus niger ~30 Penicillium sp. 1 Cladosporium herbarum 1 Paecilomyces variotii 1 Penicillium sp. ~50 Penicillium sp. ~30 Cladosporium herbarum 2 Mucor spinosus 1 Aspergillus niger 30 Penicillium sp _FFM11_021 Side 15

16 Pladenr. Prøveudtagningssted CFU Skimmelsvampe 10 Fløj 2, ovenlys midt, på kantbjælke 1 Aspergillus niger 1 Penicillium sp.+ sporer 11 Fløj 2, ovenlys nord, på bundrem bag karlit 2 Aspergillus niger 1 Aspergillus ochraceus 1 Chaetomium sp. 30 Cladosporium herbarum 12 Fløj 1, ovenlys midt, på overside af alukraft 1 Cladosporium herbarum ~30 Penicillium sp. 13 Fløj 4, ovenlys og ventilationshætte, på underside af krydsfiner 14 Fløj 4, tag, på underside af tagplade 5 Aureobasidium pullulans 30 Penicillium sp. 5 Trichosporon pullulans >50 Cladosporium sphaerospermum 10 Fusarium sp _FFM11_021 Side 16

17 Bilag 2. Laboratorieanalyse for skimmelsvampe MycoMeter-test MycoMeter-testen er en kvantitativ undersøgelsesmetode, som viser, i hvilken udstrækning der foregår skimmelvækst på den undersøgte overflade. Testen er baseret på detektion og kvantificering af et enzym, som findes i både mycelium og sporer hos alle skimmelsvampe. Analyseresultater inddeles i 3 kategorier: A: MycoMeter-værdi 25. Niveauet af skimmelsvamp er ikke over normalt baggrundsniveau. B: 25 < MycoMeter-værdi 450. Niveauet af skimmelsvamp er over normalt baggrundsniveau. Dette kan skyldes ophobning af svampesporer i støv og snavs eller tilstedeværelse af ældre udtørrede skimmelsvampe. C: MycoMeter-værdi > 450. Niveauet af skimmelsvamp er langt over normalt baggrundsniveau. Resultatet i denne kategori måles på lokaliteter med højt niveau af skimmelsvamp (biomasse) og indikerer massiv vækst af skimmelsvamp. Analyseresultat, MycoMeter-test udtaget den 14. juli 2011 Prøvenr. Prøveudtagningssted MycoMeter-værdi Niveau 01 Fløj 3, udhæng sydøst, på 421 B underside af krydsfiner 02 Fløj 4, udhæng nord, på underside 683 C af krydsfiner 03 Klasse 16, loft, på gipsplade 174 B og forskalling 04 Klasse 16, tag, på underside af 273 B krydsfiner 05 Lærerværelse (37), tag, på 178 B forskalling/tagplade 06 Lærerværelse (37), loft, på 86 B overside af Troltex 07 Klasse 02, loft, på overside af 356 B gipsplade 08 Klasse 02, tag, på underside af 409 B krydsfiner 10 Fløj 2, ovenlys midt, på kantbjælke 101 B 12 Fløj 1, ovenlys midt, på overside 30 B af alukraft 14 Fløj 4, tag, på underside af tagplade 304 B _FFM11_021 Side 17

18 Bilag 3. Målemetoder Træfugt Fugtindholdet i træværket er målt med en elektrisk modstandsmåler, Protimeter Timbermaster med uisolerede 10 mm elektroder og isolerede 30 mm hammerelektroder. Angivne fugtighedsprocenter i træ skal ses i relation til, at trænedbrydende svampe generelt kan spire, og angreb således udvikles, når træets fugtindhold overskrider 20 %, og at der ved fugtighedsprocenter over % dels er risiko for vækst af skimmelsvampe, dels er betingelser for, at svampeangreb under udvikling kan fortsætte væksten. Luftfugtighed Relativ luftfugtighed (%RF) og lufttemperatur ( C) er målt med en Lufft C200/C210 fugtmåler. Fugt i støbte og murede materialer Fugtmåling med GANN-systemet Fugtindholdet i murede og støbte materialer er vurderet på baggrund af værdier fra måling med kapacitiv fugtmåler, GANN, Hydromette UNI 1. Tælletal afhænger af arten af overfladen og skal vurderes på grundlag af variationer hen over ensartede overflader. Tælletallene afhænger meget af graden af opfugtning tæt på selve overfladen. Ved vurdering af resultaterne kan overfladen generelt karakteriseres som tør ved tælletal mindre end 60. Tælletal over 100 indikerer, at der er en begyndende opfugtning på overfladen. Fugtmåling med TROXLER-systemet Måleprincip Ved TROXLER-systemet udsendes en stadig strøm af hurtige neutroner fra en kalibreret neutronkilde ind i den aktuelle konstruktion. I materialet reflekteres neutronerne ved sammenstød med atomkernerne i materialerne på samme måde som billardkugler. Hvis atomkernerne er tunge, reduceres hastigheden af neutronerne kun lidt, men hastigheden reduceres kraftigt ved sammenstød med de lette brintkerner, der er bundet i vand _FFM11_021 Side 18

19 Apparatet tæller kun de langsomme neutroner, der reflekteres, og det vil i det væsentligste kun være de neutroner, der har haft sammenstød med brint i vandform, men det kan også være refleksioner fra brint bundet i materialer som tagpap, isolering m.m. Den udsendte neutronstrøm varierer kraftigt, som f.eks. tætheden af bilerne på en vej, og andelen af reflekterede neutroner varierer tilsvarende kraftigt. Ved at måle over et vist tidsinterval og registrere gennemsnittet, vil variationen blive formindsket. Jo længere tidsinterval, jo mindre vil variationen i registreringen være. Tidsintervallet kan indstilles, så det passer til opgaven, og der opnås en beskeden variation i registreringen og dermed en tilstrækkelig repeterbarhed af målingen. I en tør konstruktion kan indholdet af brint være stort eller lille afhængig af de materialer, der indgår. Forudsat et ensartet materiale vil variationen af vandindholdet og dermed variationen af de reflekterede neutroner være meget lille. Varierer vandindholdet i den aktuelle konstruktion, vil dette derfor medføre en kraftig variation af den reflekterede strøm af neutroner. Antallet af de reflekterede, langsomme neutroner måles og giver et udslag, der kaldes tælletallet. En kraftig variation af tælletallet kan i det væsentligste kun skyldes en kraftig variation i vandindholdet, når det forudsættes, at den givne konstruktion er homogen, og når tidsintervallet for målingen er korrekt valgt. Afhængig af materialet måler TROXLER-udstyret fugt i op til mm's dybde i de fleste emner. Målingerne beskriver forholdene på undersøgelsestidspunktet. Tælletal afhænger af materialesammensætning og dimensioner og skal vurderes på grundlag af variationer hen over ensartede overflader. Der kan således ikke gives generelle retningslinjer for vurdering af tælletal _FFM11_021 Side 19

20 Bilag 4. Renovering efter skimmelsvampeangreb Råd til håndværkere Svampesporer indeholder stoffer, der kan fremkalde allergi og være giftige. Skimmelsvampe kan også udsende flygtige stoffer (muglugt), der dannes og frigøres, når svampene vokser. Nogle af disse stoffer kan være generende. Skimmelsvampe og sporer kan være til stede, også uden at man kan se det med det blotte øje! Teknologisk Institut anbefaler derfor, at man følger en række minimum sikkerhedskrav, når man renoverer og fjerner materialer fra rum, som er angrebet af skimmelsvampe. Forholdsregler Ved renovering af bygninger angrebet af skimmelsvampe, er det vigtigt at tage visse forholdsregler for at beskytte sig mod de store mængder partikler (svampesporer), som frigøres fra skimmelsvampe. Derfor bør den, der udfører arbejde i bygninger med vækst af skimmelsvampe bære: Støvtæt heldragt i svær bomuld eller støvtæt korttidsbeskyttelsesdragt (engangsdragt), type 5, som beskytter mod sundhedsfarlige partikler. Til dragten tætsluttende handsker og fodtøj. Friskluftudstyr med overtryksventilering til ansigtsmaske, batteridrevet ventilator med filtre mindst som P3/A2-filtre. Ved store angreb anbefales helmaske. Eventuelle sikkerhedsbriller. For at begrænse støvudviklingen (støv kan indeholde store mængder sporer), kan det være nødvendigt at etablere støvvæg med eventuelt sluse, så sporerne ikke spredes til andre dele af bygningen. Ved rengøring er det ligeledes vigtigt at begrænse støvudviklingen. Det anbefales, at der bruges støvsuger med mikrofilter (fx HEPA-filter), samt at vandrette flader afvaskes. Ved store og meget omfattende skimmelsvampeskader kan der være behov for yderligere sikkerhedsforanstaltninger. Se By og Byg Anvisning 205: Renovering af bygninger med skimmelsvampevækst. Koch & Nielsen, 2003). Vil du vide mere Kontakt Teknologisk Institut, Fugt og Indeklima på tlf.: Senest opdateret april _FFM11_021 Side 20

21 Vejledende sikkerhedsforanstaltninger ved renovering (By og Byg Anvisning 205: tabel 7, Koch & Nielsen, 2003) Areal med skimmelvækst * ) < 0,25 m 2 0,25-3 m 2 > 3 m 2 Personale kvalifikationer. Instruktion. Instruktion. Professionelle. Personlige værnemidler. Handsker og briller. Åndedrætsværn. Handsker og briller. Beskyttelsesdragt. Friskluftforsyning. Afskærmning af arbejdsområde. Ingen tiltag, dog lukkes alle døre. Afskærmning kan være nødvendig. Evt. lukning af døre med tape. Komplet afskærmning. Undertryk ** ). Sluse. Rømning af arbejdsområde. Rømning af nærmeste omgivelser. Ja. Ja. Ja. Nej. Nej. Ja. Støvdæmpende foranstaltninger under renovering. Støvsugning med mikrofilter. Støvsugning med mikrofilter. Støvsugning med mikrofilter*** ) og opstilling af luftrenser. Bortskaffelse af forurenet materiale. I forseglet plastsæk. I forseglet plastsæk. I forseglet plastsæk. Deponering af forurenet materiale. Ingen specielle krav. Ingen specielle krav. Ingen specielle krav. * ) I tabellen er opdelingen efter areal af skimmelvækst foretaget ud fra almindelig rumstørrelse, ca m 2. Skimmelvækst i badeværelsesfuger, vinduer, vindueskarme og ved køkkenborde er ikke omfattet af renovering, men hører under almindelig rengøring. ** ) Undertryk anvendes ved støvende aktiviteter (fx nedrivning, mekanisk rensning). Det skal sikres, at man ikke suger forurening fra ikke-rensede områder til arbejdsområdet. *** ) Mikrofilteret bør være testet iht. EUROVENT4/4-metoden eller mærket DOP, som betyder, at filtret ved test med Dioctylphtalat har en højere sværtningsgrad end 98 % _FFM11_021 Side 21

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Ekkodalen 8, 8600 Silkeborg

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Ekkodalen 8, 8600 Silkeborg Danmarks Radio DR-Byen Att.: Stine Skriver, Kontant Emil Holms Kanal 20 0999 København C 17. december 2009.doc Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Ekkodalen 8, 8600 Silkeborg Efter aftale med Stine Skriver,

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Hersegade 32 (kælderen), 4000 Roskilde

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Hersegade 32 (kælderen), 4000 Roskilde Roskilde Kommune Att.: Kim Berg Petersen Plan og Byggesag Køgevej 80, Postbox 100 4000 Roskilde 21. juni 2010 \\dmwclus\dmw_docs\1387227\1311826_366017_led10_011.doc Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse,

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Skolegades Skole, Brønderslev

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Skolegades Skole, Brønderslev Brønderslev Kommune Att.: Steen Thomassen Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev 24. januar 2008 FFM/ihm Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Skolegades Skole, Brønderslev Efter aftale med Steen Thomassen,

Læs mere

Til stede ved undersøgelsen var Louise Jørgensen, Julius Graakjær Grantzau og sporadisk husets øvrige beboere.

Til stede ved undersøgelsen var Louise Jørgensen, Julius Graakjær Grantzau og sporadisk husets øvrige beboere. Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri, Støttet Byggeri Att.: Claus Michael Krogh Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C 10. april 2013 516762_FFM13_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse Badevej 9, 8240 Risskov

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Roskilde Kommune Att.: Kim B. Petersen Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde 25. april 2012 475711_LED12_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Efter aftale med Kim

Læs mere

Baggrund Der har været en vandskade i køkkengulv mod værelse, som har givet anledning til en skimmelrenovering.

Baggrund Der har været en vandskade i køkkengulv mod værelse, som har givet anledning til en skimmelrenovering. Lejernes Landsorganisation Att.: Klaus Hansen Reventlowsgade 14, 4. sal 1651 København V 17. november 2006 Fugt og mikrobiologisk undersøgelse af lejligheden Fredskovhellet 48 st. th., 3400 Hillerød Indledning

Læs mere

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Steen Billes Gade 4-6 2100 København Ø. Sagsnr. B-9870 December 2012

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Steen Billes Gade 4-6 2100 København Ø. Sagsnr. B-9870 December 2012 Hovedafdeling & Laboratorier: Pakhustorvet 4 DK 6000 Kolding Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 75 50 83 10 Lyngby afdeling: Stades Krog 6 DK 2800 Kgs. Lyngby Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 45 93 17 40 CVR-nr. 14350330

Læs mere

Biorid-systemet i praktisk anvendelse

Biorid-systemet i praktisk anvendelse Biorid-systemet i praktisk anvendelse Udført for: KEFA International DK Att. Michael Schaffalitzky Brøndgade 14 4000 Roskilde Udført af: Anne Pia Koch Taastrup, den 19. juli 2006 Byggeri Titel: Bioridsystemet

Læs mere

DMR Skimmel. 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014

DMR Skimmel. 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014 DMR Skimmel Regionshuset, Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Att.: Anne Mette Hansen Sags-nr.: Dato: 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014 Notat vedr. 2. kontrolundersøgelse

Læs mere

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde Sag nr. 371-20 Notatet er udarbejdet den 20. august 2013 af Lotte Pia Uttrup. Sag 371_20 Rekvirent Roskilde Kommune,

Læs mere

INDEKLIMA. Videhøjvej 6 8883 Gjern. OBH Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ. Rekvirent: Silkeborg Kommune

INDEKLIMA. Videhøjvej 6 8883 Gjern. OBH Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ. Rekvirent: Silkeborg Kommune INDEKLIMA OBH Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ CVR: DK 7016 9916 KONTAKT Lene Mølholm Mobil 2726 4934 lmo@obh-gruppen.dk Videhøjvej 6 8883 Gjern Rekvirent: Silkeborg Kommune Rapport udført

Læs mere

Notat nr. 1 til rapport nr. 130799 der omhandler Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i den flade tagkonstruktionen mod gårdsiden i ejendommen

Notat nr. 1 til rapport nr. 130799 der omhandler Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i den flade tagkonstruktionen mod gårdsiden i ejendommen Notat nr. 1 til rapport nr. 130799 der omhandler Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i den flade tagkonstruktionen mod gårdsiden i ejendommen Trekronergade 1-9 2500 Valby Rapport nr. 130799-1 17. september

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 3. oktober 2013. Gamtoftevej 17, 5610 Assens Matrikelnr. 12b, Voldbro by, Gamtofte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 3. oktober 2013. Gamtoftevej 17, 5610 Assens Matrikelnr. 12b, Voldbro by, Gamtofte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 3. oktober 2013 1 Gamtoftevej 17, 5610 Assens Matrikelnr. 12b, Voldbro by, Gamtofte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen A.1.

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag den 5. februar 2015. Karisevej 8, 5690 Haslev, matrikelnr. 5aq, Dalby-Borup by, Sdr.

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag den 5. februar 2015. Karisevej 8, 5690 Haslev, matrikelnr. 5aq, Dalby-Borup by, Sdr. Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag den 5. februar 2015 Karisevej 8, 5690 Haslev, matrikelnr. 5aq, Dalby-Borup by, Sdr. Dalby Udført for Faxe Kommune 19. februar 2015 Indledning - formål med besigtigelsen

Læs mere

Baunehøjvej 11C, Østby, Skibby Skimmelundersøgelse

Baunehøjvej 11C, Østby, Skibby Skimmelundersøgelse Baunehøjvej 11C, Østby, Skibby Skimmelundersøgelse Sag nr.: R3076-001 21. juli 2009 Baunehøjvej 11C, Østby, Skibby Skimmelundersøgelse R3076-001 1. Baggrund Side 2 Den 30. juni 2009 har Nanna Dahl Pedersen

Læs mere

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE Til Humlebæk Boligselskab v/domea Dokumenttype Rapport Dato August 2014 Baunebjerghuse TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE 1-2 Revision 00 Dato 15-08-2014 Udarbejdet af MARB, ABI Kontrolleret af BTA Godkendt

Læs mere

Notat 12. E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF FOREKOMSTEN SKIMMELSVAM- PE SPORE PÅ INDVENDIGT I BYPORTEN 11.

Notat 12. E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF FOREKOMSTEN SKIMMELSVAM- PE SPORE PÅ INDVENDIGT I BYPORTEN 11. Notat 1 E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF FOREKOMSTEN SKIMMELSVAM- PE SPORE PÅ INDVENDIGT I BYPORTEN 11. NIRAS A/S Sortemosevej DK-450 Allerød Telefon 4810 400 Direkte

Læs mere

R&T R&T's fem certificerede mycometerlaboratorier udfører mikrobiologiske analyser for skimmelsvamp og bakterier, på overflader, i luft og i vand

R&T R&T's fem certificerede mycometerlaboratorier udfører mikrobiologiske analyser for skimmelsvamp og bakterier, på overflader, i luft og i vand R&T Box 23, 3912 Maniitsoq Specialrengøring Tlf. 493114 Fax 814105 www.rt-salg.com Brand. Sod. Vandskader. Kloakudslip. Graffiti. Rensning og desinfektion af ventilationsanlæg og affaldsskakter. R&T Specialrengøring's

Læs mere

SKIMMEL- & FUGTBESIGTIGELSE xxxxxxxxxxxx xxxxx

SKIMMEL- & FUGTBESIGTIGELSE xxxxxxxxxxxx xxxxx SKIMMEL- & FUGTBESIGTIGELSE xxxxxxxxxxxx xxxxx Inspektion udført xx/xx-2014 Termo-service.dk I/S, Info@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent:

Læs mere

Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen

Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen Vedr.: Skimmelsvampe- og fugtundersøgelse i klasselokalerne

Læs mere

HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger

HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger 2006 HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag d. 30. april 2014. Gudumbro 12, 7620 Lemvig Matr. nr. 21l, Den sydlige Del, Gudum. Udført for Lemvig Kommune

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag d. 30. april 2014. Gudumbro 12, 7620 Lemvig Matr. nr. 21l, Den sydlige Del, Gudum. Udført for Lemvig Kommune Besigtigelsesrapport Besigtigelse onsdag d. 30. april 2014 Gudumbro 12, 7620 Lemvig Matr. nr. 21l, Den sydlige Del, Gudum Udført for Lemvig Kommune 21. maj 2014 A. Indledning - formål med besigtigelsen

Læs mere

Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Silkeborg Falkevej 1-3 8600 Silkeborg. Notat vedr. Indeklima - skimmelsvamp Ortopædkirurgisk Ambulatorium

Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Silkeborg Falkevej 1-3 8600 Silkeborg. Notat vedr. Indeklima - skimmelsvamp Ortopædkirurgisk Ambulatorium Regionshuset Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Silkeborg Falkevej 1-3 8600 Silkeborg Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

FUGT OG SKIMMELSVAMPE I

FUGT OG SKIMMELSVAMPE I FUGT OG SKIMMELSVAMPE I GRØNLANDSKE BYGNINGER Afleveret d. 3. december 2012 Udarbejdet af Line Sommermark Tejnø, s083026 Vejledere: Birgitte Andersen, Institut for Systembiologi, DTU Carsten Rode, Institut

Læs mere

By og Byg Resultater 020 Skimmelsvampe i bygninger. Formidling af forskningsprogrammets resultater

By og Byg Resultater 020 Skimmelsvampe i bygninger. Formidling af forskningsprogrammets resultater By og Byg Resultater 020 Skimmelsvampe i bygninger Formidling af forskningsprogrammets resultater Skimmelsvampe i bygninger Formidling af forskningsprogrammets resultater Suzanne Gravesen Peter A. Nielsen

Læs mere

SKIMMELSVAMPE. i boligen

SKIMMELSVAMPE. i boligen SKIMMELSVAMPE i boligen FORORD Denne pjece handler om skimmelsvampe. Du kan læse om, hvor de lever, hvordan du fjerner dem, og hvordan du undgår skimmelsvampevækst i boligen. Pjecen henvender sig både

Læs mere

Foredragsholdere. Emner 17-04-2013. Middelfart 13. maj 2013

Foredragsholdere. Emner 17-04-2013. Middelfart 13. maj 2013 17-04-2013 Middelfart 13. maj 2013 Foredragsholdere Marie-Louise Pind, advokat, eget advokatfirma Erik Brandt, seniorforsker,civiling., SBI og Brandt Byg Tommy Bunch-Nielsen, civiling., BUNCH BYGningsfysik

Læs mere

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Eva B. Møller (Red.) Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, Aalborg Universitet December 2010 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 1

Læs mere

Vedr.: Supplerende skimmelsvampe- og fugtundersøgelse i Natur-/tekniklokale, Tikøb Skole, Præstegårdsvej 21, 3080 Tikøb

Vedr.: Supplerende skimmelsvampe- og fugtundersøgelse i Natur-/tekniklokale, Tikøb Skole, Præstegårdsvej 21, 3080 Tikøb Helsingør Kommune Frederiksberg den 21. december 2007 Teknisk Forvaltning B & V sags nr.: 27841-1 By- og Bygningsafdelingen Bygningstjenesten Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Vedr.: Supplerende skimmelsvampe-

Læs mere

TEK BYG. PCB Videnkuponer MBK Online Efterisolering Skimmel i tag EnergyFlexHouse Fugtmåling. 2009, nr. 1

TEK BYG. PCB Videnkuponer MBK Online Efterisolering Skimmel i tag EnergyFlexHouse Fugtmåling. 2009, nr. 1 TEK BYG PCB Videnkuponer MBK Online Efterisolering Skimmel i tag EnergyFlexHouse Fugtmåling 2009, nr. 1 TEK BYG - Gode råd fra Teknologisk Institut, Byggeri Det tværfaglige samarbejde mellem Center for

Læs mere