Vi er blevet anmodet om en byggeteknisk gennemgang af Navnløs 7 af ejeren Tonny Kærgaard, og har i den forbindelse besigtiget bygningen d

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi er blevet anmodet om en byggeteknisk gennemgang af Navnløs 7 af ejeren Tonny Kærgaard, og har i den forbindelse besigtiget bygningen d. 30.09.2013."

Transkript

1 Tonny Kærgaard Nørresøvej Viborg Dato Vor sag Vor ref. KL/kaa Mobil nr Byggeteknisk gennemgang, Navnløs 7 i Viborg Vi er blevet anmodet om en byggeteknisk gennemgang af Navnløs 7 af ejeren Tonny Kærgaard, og har i den forbindelse besigtiget bygningen d Ifølge er bygningen opført i 1770 og består en to lejligheder, hvoraf den ene er beboet, samt udhus mod vest. Bygningen er i én etage med massiv murværk på fundament af syldsten. Der er krybekælder under den østlige del, men kun ventilationsåbninger ved den beboede lejlighed. Tagkonstruktion er understrøgne vingetegl på hanebåndsspærfag. Ved vores gennemgang har vi vurderet dels bygningernes fysiske tilstand, men også målt repræsentativ fugtindhold specielt i træmaterialer med Tramex indstiksfugtmåler af typen Timbertest FM510. Indstiksfugtmålere anvendes til måling af træfugt i f.eks. spærkonstruktioner, fodlister og lignende. Da træ er et hygroskopiskmateriale, kan den målte træfugt omsættes til en relativ luftfugtighed. Ved en træfugt > 16 % er der mulighed for skimmelvækst, og ved et fugtindhold > 20 % er der risiko for, at deciderede trænedbrydende svampe kan begynde vækst. Ved målinger >29 % er alle celler vandmættede. Ved vores gennemgang kan følgende konstateres: Udvendigt: Facade og gavl i det sydøstlige hjørne er revnet, og det ser ikke umiddelbart ud til, at murene er muret i forbandt. (Foto 1) Ventilationsåbninger til krybekælder er primært ved den østlige lejlighed, selv om der vurderes at være krybekælder i den anden lejlighed i stuen, der således ikke er ventileret. (Foto 2) Der er hvepse i krybekælderen under den beboede lejlighed. Tagkonstruktion er delvist kollapset over mod nabobygning. (Foto 3) Brandmur er ikke intakt. Der er både revner skråt langs forskelling og lodret i portåbning. (Foto 3) I portgennemgang er der risiko for nedfald af muret overligger i tageetage, og denne bør fjernes, eller området afspærres. (Foto 4) Der er store områder med revner i murværk, og pudslag er skruk flere steder. (Foto 5) Indvendigt: Den beboede lejlighed er ikke besigtiget, da lejeren ikke var hjemme. Der er en stærk jordslået mislugt i forgang til lejlighed, og dette indikerer risiko for skimmelvækst. Ubeboet lejlighed fremstår med træfiberplader som forsatsvægge, der flere steder er opfugtet > 20 %. Ved destruktiv undersøgelse var bagside misfarvet og lugtede jordslået. (Foto 6) Træfinerbeklædning på tværvæg i gang foran toilet er opfugtet og misfarvet af skimmelvækst. (Foto 7) Trægulv er dækket med tæppe med gummibagside, der hindrer eventuel udtørring fra den i øvrigt uventilerede krybekælder. Træfugt i brædder, målt ved dør mellem køkken og stue, er > 20 %. (Foto 8) Indmuret træ i udhuse er opfugtet. Spærfod i udhuse er opfugtet, > 20 %. (Foto 9) Viborg Ingeniørerne A/S Fabrikvej Viborg Danmark Tel.: Fax: CVR. nr

2 Tonny Kjærgaard Nørresøvej Viborg 17. oktober _FFM13_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse Navnløs 5-7, 8800 Viborg Efter aftale med Tonny Kjærgaard har Teknologisk Institut, Byggeri og Anlæg den 8. oktober 2013 gennemført fugt- og mikrobiologisk undersøgelse af beboelseslejemål på adressen Navnløs 5-7, 8800 Viborg. Til stede ved undersøgelsen var ejer Tonny Kjærgaard og lejer Henrik Nielsen. Undersøgelsen blev udført af Frede F. Møller, Teknologisk Institut, Byggeri og Anlæg. Baggrund Ejer har anmodet Teknologisk Institut om en sundhedsmæssig bedømmelse af ejendommen, på baggrund af en fugt og mikrobiologisk undersøgelse. Formål Ifølge aftale med kunden havde undersøgelsen følgende formål: At undersøge om der forekommer opfugtning og skimmelsvampevækst i ejendommen. At vurdere om det - på grund af fugt og skimmelsvampeforekomst - er forbundet med sundhedsrisiko at opholde sig i boligen. At vurdere årsag til evt. skimmelforekomst. At anbefale afhjælpende foranstaltninger. Data og informationer Rekvirenten har oplyst følgende: Bygningen er opført i 1770, i én etage. Ydervægge er massivt murværk. Taget er sadeltag med hanebåndsspær med tagdækning af vingetegl. Gulve er trægulve. Under en del af huset er der krybekælder og ellers gulv på jord. Rekvirenten har udleveret følgende: Byggeteknisk gennemgang, udført af Viborg Ingeniørerne, dateret 30. september 2013.

3 Analyse- og målemetoder Analysemetoder er beskrevet i resultatbilag 1 og 2. Målemetoder er beskrevet i bilag 3. Sammenfatning Der er konstateret omfattende opfugtning og skimmelforekomst i bygningskomplekset. Skimmelforekomsten vurderes at udgøre nærliggende sundhedsfare for personer med varigt ophold i ejendommen. De foreslåede foranstaltninger bør gennemføres snarest muligt. Besigtigelse og undersøgelser Bygningskomplekset består af en øst/vest-gående længe og en vinkelbygning mod øst. Længst mod vest er der indrettet en garage. I midten er der et beboelseslejemål, som pt. anvendes til depot/lager. Længst mod øst er der et beboet lejemål. Ejendommen er med nyere trævinduer, uden ventiler. Depot/beboelseslejemål i midten(navnløs 5) Temperatur og luftfugtighed i lokalerne er målt til 17 C/70 % RF. Ydervægge er indvendig beklædt med bløde træfiberplader med tapet og maling. Ydervægge er massive teglstensvægge. Der er ikke bindingsværk i ydervæggene. Luftfugtighed i forsatsvæg (bag bløde træfiberplader) er målt til 87 % RF. Træfugt i lister/lægter i forsatsvæg og beklædningsplader er målt til % (forhøjet træfugtindhold). Trægulve på jord. Træfugt i gulvbrædder mv. er målt til % (forhøjet træfugtindhold). Ved hultagning i trægulv er der konstateret angreb af Gul Tømmersvamp i gulvkonstruktionen. Aftryksprøve 1 og MycoMeterprøve 1 er udtaget i gulvet (skimmel C- niveau). MycoMeterprøve 2 er udtaget på lægte i forsatsvæg ved ydervæg (skimmel C-niveau). Beboelseslejemål mod øst(navnløs 7) Temperatur og luftfugtighed i lokalerne er målt til 17 C/78 % RF. Tag har tidligere været utæt, og væg over dør til badeværelse, og omkring yderdør i vindfang mod syd, er opfugtet. Gann-måling i området viser tælletal på op til 160 (opfugtet). Ydervægge er indvendig beklædt med bløde træfiberplader med tapet og maling. Ydervægge er massive teglstensvægge. Der er ikke bindingsværk i ydervæggene _FFM13_011.docx Side 2

4 Troxlermålinger udvendig på ydervægge viser følgende tælletal: o Mod vest (gård) 37 o Mod øst (have) 16 nederst, 7-8 øverst Troxlermåling indvendig på vægge viser følgende tælletal: o Lejlighedsskel i soveværelse (mod vest): 23 nederst, 14 øverst o Ydervæg i soveværelse (mod syd): 21 nederst, 12 øverst o Ydervæg i stue (mod øst): nederst, øverst Trægulve på bjælker over utilgængelig krybekælder. Trægulvene i stue og værelse er generelt belagt med tæpper. Trægulv i køkken er belagt med vinyl. Træfugt i trægulv under vinyl er målt til 19 % (forhøjet træfugtindhold). Betongulv i vindfang. Troxlermålinger på gulve viser følgende tælletal: o Betongulv i vindfang: 40 o Køkkengulv med vinyl: o På trægulv i stue: o På trægulv i soveværelse: I badeværelse er der mekanisk aftræk med meget svag udsugningseffekt. Aftryksprøve 3 og MycoMeterprøve 3 er udtaget ved løst tapet i vindfang mod syd (skimmel B-niveau). Der er ikke foretaget destruktive undersøgelser i lejligheden. Figur 1 Bløde træfiberplader på ydervæg (fugt og skimmel) _FFM13_011.docx Side 3

5 Figur 2 Svampeangrebet trægulv Figur 3 Sætningsskader i tag. Risiko for vandindtrængning Figur 4 Støv, snavs og skimmel i tag/loftskonstruktion _FFM13_011.docx Side 4

6 Vurdering På grundlag af de foretagne undersøgelser samt givne data og informationer kan Instituttet udtale følgende: Af skemaet i bilag 1 fremgår det, at der er konstateret bygningsrelateret skimmelsvamp på væggen i lejligheden mod øst (plade 2). Af skemaet i bilag 2 fremgår det, at niveauet for skimmelforekomst i gulv (prøve 1) samt i forsatsvæg ved ydervæg (prøve 2) i lejlighed/oplagsrum mod vest - ligger langt over normalt baggrundsniveau. Den tilsyneladende manglende overensstemmelse mellem de parallelle prøver kan være forårsaget af, at skimmelvæksten på prøveudtagningsstederne varierer over korte afstande. Teknologisk Institut gør opmærksom på, at påvirkning fra skimmelsvampe kan give helbredsgener, jf. Sundhedsstyrelsens udgivelser: Helbredsproblemer ved fugt og skimmelsvampe i bygninger om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger, version 1.1, udgivet december Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvampevækst. Anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning, version 1.0, udgivet juni Udover skimmelforekomst på prøveudtagningsstederne, er der kraftig synlig skimmelforekomst flere andre steder i komplekset, herunder i tag- og loftskonstruktion, gulvkonstruktion, beklædte ydervægge generelt. Skimmelforekomsten opstår som følge af opstigende grundfugt, og en uheldig kombination af organiske materialer og opfugtede konstruktioner. Der er således konstateret væsentlig opfugtning i vægge og gulve. Gulvkonstruktionen er fugtig og ikke tilstrækkelig ventileret. Rummene er ikke i tilstrækkelig grad forsynet med ventiler og udluftningsmuligheder. Det er Teknologisk Instituts vurdering, at skimmelforekomst og opfugtning forekommer i en sådan grad at varigt ophold i bebyggelsen er forbundet med nærliggende sundhedsfare jf. Vejledning om kommunernes mulighed for at gribe ind over for fugt og skimmelsvamp i boliger og opholdsrum. Udbedringsforslag For at bygningskomplekset kan anbefales anvendt som menneskebolig skal der foretages omfattende sanering af konstruktioner og overflader, hvorefter der skal foretages en omfattende skimmelafrensning af de konstruktioner, der skal bevares. Der kan ikke umiddelbart opstilles en udtømmende liste over foranstaltninger, men en sanering skønnes at omfatte følgende hovedelementer: Omlægning af tag og skimmelafrensning af tagtømmer og bjælker der skal bevares. Fornyelse af lofter og loftsisolering. Stripning af ydervægge for beklædning og løst puds. Skimmelafrensning af alle vægflader. Etablering af ventiler i ydervægge/vinduer _FFM13_011.docx Side 5

7 Demontering af gulve, og etablering af nyt terrændæk med tidssvarende isolering. Det kan ikke påregnes, at ejendommen kan være beboet i forbindelse med saneringen. Generelle anvisninger ved skimmelrenovering I områder, hvor bygningsmaterialer udskiftes eller afrenses på grund af forekomst af skimmelsvampesporer er det i forbindelse med, at arbejdet udføres, vigtigt at sikre et højt niveau med hensyn til udluftning og rengøring samt at sikre, at skimmelmateriale ikke spredes til tilstødende lokaler. Normalt hindres spredning af skimmelmateriale ved etablering af undertryk i renoveringsområdet. Der henvises til vedlagte anvisning, Renovering efter skimmelangreb Råd til håndværkere, med hensyn til beskyttelse af personale, som forestår renovering og fjernelse af materialer, hvor der forekommer store koncentrationer af skimmelsvampesporer. I forbindelse med skimmelrenovering frigives der som regel store mængder skimmelmateriale fra de begroede overflader, som skal afrenses eller udskiftes. Dette vil kunne give gener hos personer, som uden værnemidler udfører arbejdet, og skimmelmaterialet vil samtidig kunne spredes til andre ikke-inficerede dele af bygningen eller nabobygninger. Det anbefales derfor, at skimmelrenovering udføres af firmaer med speciale inden for dette område, således at den fornødne personbeskyttelse sikres, samt at spredning af skimmelmateriale til andre dele af bygningen reduceres til et minimum, og den nødvendige rengøring afslutningsvis bliver udført _FFM13_011.docx Side 6

8 Efter renovering/istandsættelse er det vigtigt, at der gennemføres en grundig slutrengøring svarende til almindelig hovedrengøring. Rengøringen gennemføres 2 gange med timers mellemrum for at opfange skimmelsvampesporer og mindre partikler, der er sedimenteret efter første rengøring og ophvirvling. I forbindelse med rengøringen bør der, så vidt det er muligt, gennemføres gennemluftning af rummene således, at luftbårne partikler i videst muligt omfang ventileres ud af bygningen. Herefter kan rummene tages i brug. Venlig hilsen Teknologisk Institut, Byggeri Frede F. Møller Bygningskonstruktør BTH Direkte telefon Direkte telefax Bilag Bilag 1. Laboratorieanalyse for skimmelsvampe Aftryksprøver Bilag 2. Laboratorieanalyse for skimmelsvampe MycoMeter-test Bilag 3. Målemetoder Bilag 4. Renovering efter skimmelsvampeangreb - Råd til håndværkere _FFM13_011.docx Side 7

9 Bilag 1. Laboratorieanalyse for skimmelsvampe Aftryksprøver 17. oktober 2013 Aftryksprøver er en kvalitativ undersøgelsesmetode, hvor det ved mikroskopisk analyse i laboratorium konstateres, hvilke slægter/arter af skimmelsvampe der findes på den undersøgte overflade. Ved brug af aftryksprøver i forbindelse med skimmelundersøgelser i bygninger inddeles skimmelsvampe i to overordnede grupper: Bygningsrelaterede svampe, som trives i bygningsdele, der er eller har været opfugtede og således indikerer, at der foregår eller har foregået vækst af skimmelsvampe i bygningen/bygningsdelen. Herefter kaldet bygningsrelaterede svampe. Luftbårne eller støvbundne skimmelsvampe, som er normalt forekommende i støv og luft og ikke indikerer skimmelvækst. Herefter kaldet støvsvampe. Dyrkningsresultater fra aftryksprøver fremgår af skema herunder. Dominerende svampe er fremhævet med fed skrift. Aftrykspladen udtaget ved besigtigelsen er analyseret i laboratoriet. Pladen indeholder et skimmelsvampemedium (V8-agar tilsat antibiotika). I laboratoriet er pladen inkuberet i 1 uge ved 26 C, hvorefter de fremvoksede skimmelsvampe er identificeret ved mikroskopi. Analyseresultater er givet i nedenstående skema. Dyrkningssvar, aftryksprøver udtaget den 8. oktober 2013 Pladenr. Prøveudtagningssted CFU Skimmelsvampe 1 Oplagsrum, gulv, på beton klaplag 4 Aspergillus versicolor 2 Gær 3 Vindfang, syd, ydervæg, bag løst tapet >100 Penicillium sp. 5 Mucor sp _FFM13_011.docx Side 8

10 Bilag 2. Laboratorieanalyse for skimmelsvampe Mycometer -test Mycometer -testen er en kvantitativ undersøgelsesmetode, som viser, i hvilken udstrækning der foregår skimmelvækst på den undersøgte overflade. Testen er baseret på detektion og kvantificering af et enzym, som findes i både mycelium og sporer hos alle skimmelsvampe. Analyseresultater inddeles i 3 kategorier: A: Mycometer -værdi 25. Niveauet af skimmelsvamp er ikke over normalt baggrundsniveau. B: 25 < Mycometer -værdi 450. Niveauet af skimmelsvamp er over normalt baggrundsniveau. Dette kan skyldes ophobning af svampesporer i støv og snavs eller tilstedeværelse af ældre udtørrede skimmelsvampe. C: Mycometer -værdi > 450. Niveauet af skimmelsvamp er langt over normalt baggrundsniveau. Resultatet i denne kategori måles på lokaliteter med højt niveau af skimmelsvamp (biomasse) og indikerer massiv vækst af skimmelsvamp. Analyseresultat, Mycometer -test udtaget den 8. oktober 2013 Prøvenr. Prøveudtagningssted Mycometer -værdi Niveau 1 Oplagsrum, gulv, på beton 793 C klaplag 2 Oplagsrum, væg syd med 1770 C forsatsvæg, på lægte 3 Vindfang, syd, ydervæg, bag løst tapet 120 B _FFM13_011.docx Side 9

11 Bilag 3. Målemetoder Træfugt Fugtindholdet i træværket er målt med en elektrisk modstandsmåler, Protimeter Timbermaster med uisolerede 10 mm elektroder og isolerede 30 mm hammerelektroder. Angivne fugtighedsprocenter i træ skal ses i relation til, at trænedbrydende svampe generelt kan spire, og angreb således udvikles, når træets fugtindhold overskrider 20 %, og at der ved fugtighedsprocenter over % dels er risiko for vækst af skimmelsvampe, dels er betingelser for, at svampeangreb under udvikling kan fortsætte væksten. Luftfugtighed Relativ luftfugtighed (%RF) og lufttemperatur (C) er målt med en Lufft C200/C210 fugtmåler. Fugt i støbte og murede materialer Fugtmåling med GANN-systemet Fugtindholdet i murede og støbte materialer er vurderet på baggrund af værdier fra måling med kapacitiv fugtmåler, GANN, Hydromette UNI 1. Tælletal afhænger af arten af overfladen og skal vurderes på grundlag af variationer hen over ensartede overflader. Tælletallene afhænger meget af graden af opfugtning tæt på selve overfladen. Ved vurdering af resultaterne kan overfladen generelt karakteriseres som tør ved tælletal mindre end 60. Tælletal over 100 indikerer, at der er en begyndende opfugtning på overfladen. Fugtmåling med TROXLER-systemet Måleprincip Ved TROXLER-systemet udsendes en stadig strøm af hurtige neutroner fra en kalibreret neutronkilde ind i den aktuelle konstruktion. I materialet reflekteres neutronerne ved sammenstød med atomkernerne i materialerne på samme måde som billardkugler. Hvis atomkernerne er tunge, reduceres hastigheden af neutronerne kun lidt, men hastigheden reduceres kraftigt ved sammenstød med de lette brintkerner, der er bundet i vand _FFM13_011.docx Side 10

12 Apparatet tæller kun de langsomme neutroner, der reflekteres, og det vil i det væsentligste kun være de neutroner, der har haft sammenstød med brint i vandform, men det kan også være refleksioner fra brint bundet i materialer som tagpap, isolering m.m. Den udsendte neutronstrøm varierer kraftigt, som f.eks. tætheden af bilerne på en vej, og andelen af reflekterede neutroner varierer tilsvarende kraftigt. Ved at måle over et vist tidsinterval og registrere gennemsnittet, vil variationen blive formindsket. Jo længere tidsinterval, jo mindre vil variationen i registreringen være. Tidsintervallet kan indstilles, så det passer til opgaven, og der opnås en beskeden variation i registreringen og dermed en tilstrækkelig repeterbarhed af målingen. I en tør konstruktion kan indholdet af brint være stort eller lille afhængig af de materialer, der indgår. Forudsat et ensartet materiale vil variationen af vandindholdet og dermed variationen af de reflekterede neutroner være meget lille. Varierer vandindholdet i den aktuelle konstruktion, vil dette derfor medføre en kraftig variation af den reflekterede strøm af neutroner. Antallet af de reflekterede, langsomme neutroner måles og giver et udslag, der kaldes tælletallet. En kraftig variation af tælletallet kan i det væsentligste kun skyldes en kraftig variation i vandindholdet, når det forudsættes, at den givne konstruktion er homogen, og når tidsintervallet for målingen er korrekt valgt. Afhængig af materialet måler TROXLER-udstyret fugt i op til mm's dybde i de fleste emner. Målingerne beskriver forholdene på undersøgelsestidspunktet. Tælletal afhænger af materialesammensætning og dimensioner og skal vurderes på grundlag af variationer hen over ensartede overflader. Der kan således ikke gives generelle retningslinjer for vurdering af tælletal _FFM13_011.docx Side 11

13 Bilag 4. Renovering efter skimmelsvampeangreb Råd til håndværkere Svampesporer indeholder stoffer, der kan fremkalde allergi og være giftige. Skimmelsvampe kan også udsende flygtige stoffer (muglugt), der dannes og frigøres, når svampene vokser. Nogle af disse stoffer kan være generende. Skimmelsvampe og sporer kan være til stede, også uden at man kan se det med det blotte øje! Teknologisk Institut anbefaler derfor, at man følger en række minimum sikkerhedskrav, når man renoverer og fjerner materialer fra rum, som er angrebet af skimmelsvampe. Forholdsregler Ved renovering af bygninger angrebet af skimmelsvampe, er det vigtigt at tage visse forholdsregler for at beskytte sig mod de store mængder partikler (svampesporer), som frigøres fra skimmelsvampe. Derfor bør den, der udfører arbejde i bygninger med vækst af skimmelsvampe bære: Støvtæt heldragt i svær bomuld eller støvtæt korttidsbeskyttelsesdragt (engangsdragt), type 5, som beskytter mod sundhedsfarlige partikler. Til dragten tætsluttende handsker og fodtøj. Friskluftudstyr med overtryksventilering til ansigtsmaske, batteridrevet ventilator med filtre mindst som P3/A2-filtre. Ved store angreb anbefales helmaske. Eventuelle sikkerhedsbriller. For at begrænse støvudviklingen (støv kan indeholde store mængder sporer), kan det være nødvendigt at etablere støvvæg med eventuelt sluse, så sporerne ikke spredes til andre dele af bygningen. Ved rengøring er det ligeledes vigtigt at begrænse støvudviklingen. Det anbefales, at der bruges støvsuger med mikrofilter (fx HEPA-filter), samt at vandrette flader afvaskes. Ved store og meget omfattende skimmelsvampeskader kan der være behov for yderligere sikkerhedsforanstaltninger. Se By og Byg Anvisning 205: Renovering af bygninger med skimmelsvampevækst. Koch & Nielsen, 2003). Vil du vide mere Kontakt Teknologisk Institut, Fugt og Indeklima på tlf.: Senest opdateret april _FFM13_011.docx Side 12

14 Vejledende sikkerhedsforanstaltninger ved renovering (By og Byg Anvisning 205: tabel 7, Koch & Nielsen, 2003) 17. oktober 2013 Areal med skimmelvækst * ) < 0,25 m 2 0,25-3 m 2 > 3 m 2 Personale kvalifikationer. Instruktion. Instruktion. Professionelle. Personlige værnemidler. Handsker og briller. Åndedrætsværn. Handsker og briller. Beskyttelsesdragt. Friskluftforsyning. Afskærmning af arbejdsområde. Ingen tiltag, dog lukkes alle døre. Afskærmning kan være nødvendig. Evt. lukning af døre med tape. Komplet afskærmning. Undertryk ** ). Sluse. Rømning af arbejdsområde. Rømning af nærmeste omgivelser. Ja. Ja. Ja. Nej. Nej. Ja. Støvdæmpende foranstaltninger under renovering. Støvsugning med mikrofilter. Støvsugning med mikrofilter. Støvsugning med mikrofilter*** ) og opstilling af luftrenser. Bortskaffelse af forurenet materiale. I forseglet plastsæk. I forseglet plastsæk. I forseglet plastsæk. Deponering af forurenet materiale. Ingen specielle krav. Ingen specielle krav. Ingen specielle krav. * ) I tabellen er opdelingen efter areal af skimmelvækst foretaget ud fra almindelig rumstørrelse, ca m 2. Skimmelvækst i badeværelsesfuger, vinduer, vindueskarme og ved køkkenborde er ikke omfattet af renovering, men hører under almindelig rengøring. ** ) Undertryk anvendes ved støvende aktiviteter (fx nedrivning, mekanisk rensning). Det skal sikres, at man ikke suger forurening fra ikke-rensede områder til arbejdsområdet. *** ) Mikrofilteret bør være testet iht. EUROVENT4/4-metoden eller mærket DOP, som betyder, at filtret ved test med Dioctylphtalat har en højere sværtningsgrad end 98 % _FFM13_011.docx Side 13

15 Der er kraftige revner i vinduesoverligger. (Foto 10) Skorsten fremstår med udpræget misfarvning af løbesod. (Foto 11) Spærfod er umotiveret afbrudt på begge sider af nyere skorsten, uden at afhjælpende afstivning kunne vurderes. (Foto 12) Understrygning i tagrum er mangelfuld. Konklusion: Den opførte bygning er tidstypisk og opført i normal anvendte materialer på opførelsestidspunktet. Dette medfører selvfølgelig også, at den i forhold til nuværende bygningsreglement har en del mangler, dels statisk men bestemt også fugt- og isoleringsmæssigt. De målte fugtniveauer og den visuelle gennemgang indikerer, at der er massiv skimmelvækst i konstruktionerne, og endda mulighed for angreb af egentlige trænedbrydende svamp, idet fugtindholdet flere steder er > 20 %. Som anført kunne den beboede lejlighed ikke undersøges nærmere, men vi vil bestemt anbefale, at dette sker, da der er stærke indicier på, at tilsvarende skimmelvækst kan findes i lejligheden med de mulige helbredsmæssige konsekvenser, dette kan have. Udbedring af ovenstående vil kræve en omfattende renovering, og der skal bl.a. etableres en vandret fugtspærre, ligesom trægulv må påregnes opbrudt og erstattet af et traditionelt terrændæk. Omfang af ommuring og forstærkning af murværk kan først fastlægges efter frilægning af mursten. De massive vægge vil give en isoleringsmæssig udfordring, men det skal bemærkes, at man ikke længere anbefaler udført indvendig isolerede forsatsvægge ved massive mure pga. risiko for skimmelvækst. Da der nok ikke kan forventes tilladt udført en udvendig facadeisolering, vil det være svært at holde en normal opvarmning i vinterhalvåret med betydelige varmeudgifter til følge. Der må påregnes udbedring af råd- og skimmelangreb i tagkonstruktion med de målte fugtniveauer på denne årstid, hvor fugtindholdet i luften ikke er på sit højeste. Vi håber ovenstående er som ønsket, men står selvfølgelig til rådighed for uddybende oplysninger Med venlig hilsen VIBORG INGENIØRERNE Karsten Lindberg Bilag: Fotobilag Viborg Ingeniørerne A/S Fabrikvej Viborg Danmark Tel.: Fax: CVR. nr

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Ekkodalen 8, 8600 Silkeborg

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Ekkodalen 8, 8600 Silkeborg Danmarks Radio DR-Byen Att.: Stine Skriver, Kontant Emil Holms Kanal 20 0999 København C 17. december 2009.doc Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Ekkodalen 8, 8600 Silkeborg Efter aftale med Stine Skriver,

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Jordbærvej 32 og 40, 8641 Sorring

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Jordbærvej 32 og 40, 8641 Sorring Silkeborg kommune Att.: Grethe T. Larsen Søvej 1 8600 Silkeborg 30. juni 2010 \\dmwclus\dmw_docs\1387227\1313863_366970_ahp10_011.doc Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Jordbærvej 32 og 40, 8641 Sorring

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Hersegade 32 (kælderen), 4000 Roskilde

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Hersegade 32 (kælderen), 4000 Roskilde Roskilde Kommune Att.: Kim Berg Petersen Plan og Byggesag Køgevej 80, Postbox 100 4000 Roskilde 21. juni 2010 \\dmwclus\dmw_docs\1387227\1311826_366017_led10_011.doc Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse,

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse (udvidet), Østermarksskolen, Østre Boulevard 41, 9600 Aars

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse (udvidet), Østermarksskolen, Østre Boulevard 41, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars 16. august 2011 437198_FFM11_021 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse (udvidet), Østermarksskolen, Østre

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars 4. juli 2011 FFM/ihm 437198_FFM11_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Østermarksskolen, Østre

Læs mere

Til stede ved undersøgelsen var Louise Jørgensen, Julius Graakjær Grantzau og sporadisk husets øvrige beboere.

Til stede ved undersøgelsen var Louise Jørgensen, Julius Graakjær Grantzau og sporadisk husets øvrige beboere. Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri, Støttet Byggeri Att.: Claus Michael Krogh Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C 10. april 2013 516762_FFM13_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse Badevej 9, 8240 Risskov

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Skolegades Skole, Brønderslev

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Skolegades Skole, Brønderslev Brønderslev Kommune Att.: Steen Thomassen Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev 24. januar 2008 FFM/ihm Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Skolegades Skole, Brønderslev Efter aftale med Steen Thomassen,

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Roskilde Kommune Att.: Kim B. Petersen Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde 25. april 2012 475711_LED12_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Efter aftale med Kim

Læs mere

Baggrund Der har været en vandskade i køkkengulv mod værelse, som har givet anledning til en skimmelrenovering.

Baggrund Der har været en vandskade i køkkengulv mod værelse, som har givet anledning til en skimmelrenovering. Lejernes Landsorganisation Att.: Klaus Hansen Reventlowsgade 14, 4. sal 1651 København V 17. november 2006 Fugt og mikrobiologisk undersøgelse af lejligheden Fredskovhellet 48 st. th., 3400 Hillerød Indledning

Læs mere

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Steen Billes Gade 4-6 2100 København Ø. Sagsnr. B-9870 December 2012

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Steen Billes Gade 4-6 2100 København Ø. Sagsnr. B-9870 December 2012 Hovedafdeling & Laboratorier: Pakhustorvet 4 DK 6000 Kolding Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 75 50 83 10 Lyngby afdeling: Stades Krog 6 DK 2800 Kgs. Lyngby Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 45 93 17 40 CVR-nr. 14350330

Læs mere

INDEKLIMA. Videhøjvej 6 8883 Gjern. OBH Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ. Rekvirent: Silkeborg Kommune

INDEKLIMA. Videhøjvej 6 8883 Gjern. OBH Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ. Rekvirent: Silkeborg Kommune INDEKLIMA OBH Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ CVR: DK 7016 9916 KONTAKT Lene Mølholm Mobil 2726 4934 lmo@obh-gruppen.dk Videhøjvej 6 8883 Gjern Rekvirent: Silkeborg Kommune Rapport udført

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 3. oktober 2013. Gamtoftevej 17, 5610 Assens Matrikelnr. 12b, Voldbro by, Gamtofte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 3. oktober 2013. Gamtoftevej 17, 5610 Assens Matrikelnr. 12b, Voldbro by, Gamtofte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 3. oktober 2013 1 Gamtoftevej 17, 5610 Assens Matrikelnr. 12b, Voldbro by, Gamtofte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen A.1.

Læs mere

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde Sag nr. 371-20 Notatet er udarbejdet den 20. august 2013 af Lotte Pia Uttrup. Sag 371_20 Rekvirent Roskilde Kommune,

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag den 5. februar 2015. Karisevej 8, 5690 Haslev, matrikelnr. 5aq, Dalby-Borup by, Sdr.

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag den 5. februar 2015. Karisevej 8, 5690 Haslev, matrikelnr. 5aq, Dalby-Borup by, Sdr. Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag den 5. februar 2015 Karisevej 8, 5690 Haslev, matrikelnr. 5aq, Dalby-Borup by, Sdr. Dalby Udført for Faxe Kommune 19. februar 2015 Indledning - formål med besigtigelsen

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag d. 30. april 2014. Gudumbro 12, 7620 Lemvig Matr. nr. 21l, Den sydlige Del, Gudum. Udført for Lemvig Kommune

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag d. 30. april 2014. Gudumbro 12, 7620 Lemvig Matr. nr. 21l, Den sydlige Del, Gudum. Udført for Lemvig Kommune Besigtigelsesrapport Besigtigelse onsdag d. 30. april 2014 Gudumbro 12, 7620 Lemvig Matr. nr. 21l, Den sydlige Del, Gudum Udført for Lemvig Kommune 21. maj 2014 A. Indledning - formål med besigtigelsen

Læs mere

DMR Skimmel. 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014

DMR Skimmel. 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014 DMR Skimmel Regionshuset, Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Att.: Anne Mette Hansen Sags-nr.: Dato: 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014 Notat vedr. 2. kontrolundersøgelse

Læs mere

Biorid-systemet i praktisk anvendelse

Biorid-systemet i praktisk anvendelse Biorid-systemet i praktisk anvendelse Udført for: KEFA International DK Att. Michael Schaffalitzky Brøndgade 14 4000 Roskilde Udført af: Anne Pia Koch Taastrup, den 19. juli 2006 Byggeri Titel: Bioridsystemet

Læs mere

Baunehøjvej 11C, Østby, Skibby Skimmelundersøgelse

Baunehøjvej 11C, Østby, Skibby Skimmelundersøgelse Baunehøjvej 11C, Østby, Skibby Skimmelundersøgelse Sag nr.: R3076-001 21. juli 2009 Baunehøjvej 11C, Østby, Skibby Skimmelundersøgelse R3076-001 1. Baggrund Side 2 Den 30. juni 2009 har Nanna Dahl Pedersen

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag 22. maj 2014. Brogade 17b, 7660 Bækmarksbro. Matr. Nr. 52p, Ejerlav, Bækmark Hgd.

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag 22. maj 2014. Brogade 17b, 7660 Bækmarksbro. Matr. Nr. 52p, Ejerlav, Bækmark Hgd. Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag 22. maj 2014 Brogade 17b, 7660 Bækmarksbro Matr. Nr. 52p, Ejerlav, Bækmark Hgd., Flynder Udført for Lemvig Kommune 20. juni 2014 A. Indledning - formål med besigtigelsen

Læs mere

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE Til Humlebæk Boligselskab v/domea Dokumenttype Rapport Dato August 2014 Baunebjerghuse TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE 1-2 Revision 00 Dato 15-08-2014 Udarbejdet af MARB, ABI Kontrolleret af BTA Godkendt

Læs mere

Notat nr. 1 til rapport nr. 130799 der omhandler Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i den flade tagkonstruktionen mod gårdsiden i ejendommen

Notat nr. 1 til rapport nr. 130799 der omhandler Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i den flade tagkonstruktionen mod gårdsiden i ejendommen Notat nr. 1 til rapport nr. 130799 der omhandler Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i den flade tagkonstruktionen mod gårdsiden i ejendommen Trekronergade 1-9 2500 Valby Rapport nr. 130799-1 17. september

Læs mere

SKIMMEL- & FUGTBESIGTIGELSE xxxxxxxxxxxx xxxxx

SKIMMEL- & FUGTBESIGTIGELSE xxxxxxxxxxxx xxxxx SKIMMEL- & FUGTBESIGTIGELSE xxxxxxxxxxxx xxxxx Inspektion udført xx/xx-2014 Termo-service.dk I/S, Info@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent:

Læs mere

R&T R&T's fem certificerede mycometerlaboratorier udfører mikrobiologiske analyser for skimmelsvamp og bakterier, på overflader, i luft og i vand

R&T R&T's fem certificerede mycometerlaboratorier udfører mikrobiologiske analyser for skimmelsvamp og bakterier, på overflader, i luft og i vand R&T Box 23, 3912 Maniitsoq Specialrengøring Tlf. 493114 Fax 814105 www.rt-salg.com Brand. Sod. Vandskader. Kloakudslip. Graffiti. Rensning og desinfektion af ventilationsanlæg og affaldsskakter. R&T Specialrengøring's

Læs mere

Notat 12. E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF FOREKOMSTEN SKIMMELSVAM- PE SPORE PÅ INDVENDIGT I BYPORTEN 11.

Notat 12. E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF FOREKOMSTEN SKIMMELSVAM- PE SPORE PÅ INDVENDIGT I BYPORTEN 11. Notat 1 E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF FOREKOMSTEN SKIMMELSVAM- PE SPORE PÅ INDVENDIGT I BYPORTEN 11. NIRAS A/S Sortemosevej DK-450 Allerød Telefon 4810 400 Direkte

Læs mere

Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen

Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen Vedr.: Skimmelsvampe- og fugtundersøgelse i klasselokalerne

Læs mere

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro MYCOMETER ANALYSE Abildholtvej 10, Holstebro Rapport 01-11-2013 Mycometer analyse KUNDEINFORMATION Jeres sags/rekv. nr. - (Internt nr.) 014 Prøveudtagningsadresse Firma Abildholtvej 10, Holstebro Rask

Læs mere

Foredragsholdere. Emner 17-04-2013. Middelfart 13. maj 2013

Foredragsholdere. Emner 17-04-2013. Middelfart 13. maj 2013 17-04-2013 Middelfart 13. maj 2013 Foredragsholdere Marie-Louise Pind, advokat, eget advokatfirma Erik Brandt, seniorforsker,civiling., SBI og Brandt Byg Tommy Bunch-Nielsen, civiling., BUNCH BYGningsfysik

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Palsgårdvej 10 Postnr. 7362 Dato 12-02-2015 By Hampen Udløbsdato 12-08-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 756-1624 Matrikel/Ejerlav: 1g Palsgård, Nr. Snede

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten dresse Højtoftevej 2 Postnr. 8620 Dato 24-04-2015 By Kjellerup Udløbsdato 24-10-2015 H-15-0-0097 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-26374 Matrikel/Ejerlav: 1B strup

Læs mere