Hvorfor er cand.merc.aud. erne tilfredse med deres uddannelse?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvorfor er cand.merc.aud. erne tilfredse med deres uddannelse?"

Transkript

1 Copenhagen Business School 2011 Cand.merc.aud. studiet Institut for Regnskab, Økonomistyring og Revision Kandidatafhandling Hvorfor er cand.merc.aud. erne tilfredse med deres uddannelse? Udarbejdet af: Louise Mørk Cpr nr.: xxxxxx - xxxx Vejleder: Kim Klarskov Jeppesen Afleveret: 7. marts 2011

2 2 Hvorfor er cand.merc.aud erne tilfredse med deres uddannelse

3 Hvorfor er cand.merc.aud erne tilfredse med deres uddannelse 3 Executive summary The theme of this thesis is graduates satisfaction with their education, and the study is based solely on graduates with an MSc (Business Administration and Auditing) from Copenhagen Business School (CBS). A thesis from 2009 concluded that 78% of all graduates from CBS within this graduate programme were satisfied with the programme in the period from 1986 to The graduate programme is the theoretical foundation of state-authorised public accountants, and consequently it has a general education focus. In recent years the Danish legislation in the accounting field has changed rapidly, and on 1 June 2009 the new State-authorised Public Accountants Act entered into force, building upon EU s 8th directive which implied significant changes to the accountants activities. This is why the Danish Accountants Board is set to analyse the future education of state-authorised public accountants, and consequently the board s recommendations could impact the graduate programme. This thesis is based on a qualitative analysis of why the graduates of the programme are satisfied with their education and whether they think a specialisation would contribute to enhance their satisfaction with the programme. The empirical analysis is based on interviews with 22 graduates with different theoretical backgrounds, different methods of study and different career paths after the graduate programme. Among other things, I find that the motivation to apply for admission with the graduate programme is based on the graduates wishes to become accountants and then state-authorised public accountants due to the social and economic status. The graduates satisfaction with the programme is a combination of their career paths and the programme s legal and accounting subjects. Based on this thesis, I conclude that the stakeholders of the graduate programme do not find it suitable for the graduate to specialise within well-defined areas of specialisation if the education of state-authorised public accountants is to remain a generalist education.

4 4 Hvorfor er cand.merc.aud erne tilfredse med deres uddannelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning Problemformulering Opgavens struktur Afgrænsning Metode Generel metode Sekundærdata Primær data Interview design Udvælgelse af interviewpersoner Udformning af interviewguide Udførelsen af interviews Transskription Etiske Overvejelser Reliabilitet og validitet Analysemetode Cand.merc.aud. uddannelsens opbygning og formål Den historiske udvikling af cand.merc.aud Den først cand.merc. med revision som speciale Cand.merc.aud.-studiet i dag Den fremtidige Cand.merc.aud FSRs holdning Dansk Revisorforenings holdning REVIFORAs holdning Delkonklusion Analyse... 36

5 Hvorfor er cand.merc.aud erne tilfredse med deres uddannelse 5 8 Hvorfor er cand.merc.aud. erne tilfredse med cand.merc.aud. uddannelsen Motiver for valg af cand.merc.aud. studiet Hvorfor vil cand.merc.aud. erne gerne være revisorer? Forventningerne til cand.merc.aud.-studiet Indfrielse af forventningerne til cand.merc.aud. studiet Indfrielse af forventninger til cma-studiet fuldtidsstuderende Indfrielse af forventninger til cma-studiet deltidsstuderende med HA-baggrund Indfrielse af forventninger til cma-studiet deltidsstuderende med HD-baggrund Den generelle tilfredshed med cand.merc.aud. studiet Er statsautoriserede revisorer mere tilfreds med cma-studiet end andre dimittender Hvilke tiltag kan cma-studiet gøre for at øge tilfredsheden med studiet Hvilke tiltag kan revisionsbranchen gøre for at øge tilfredsheden med studiet Delkonklusion Skal revisor være specialist Dimittendernes holdning til om der bliver efterspurgt specialiserede revisorer Dimittendernes grad af specialisering Specialisering på cand.merc.aud. studiet Specialisering på cand.merc.aud. studiet og de fremtidige karrieremuligheder Delkonklusion Konklusion Perspektivering Litteraturliste Bilagsfortegnelse... 89

6 6 Hvorfor er cand.merc.aud erne tilfredse med deres uddannelse Figuroversigt Figur 1 Alle cma-dimittendernes tilfredshed med studiet Figur 2 Fuldtidsstuderendes tilfredshed og samlet tilfredshed med cma-studiet Figur 3 Deltidsstuderende med HA-baggrund og samlet tilfredshed med cma-studiet Figur 4 Deltidsstuderende med HD-baggrunds tilfredshed og samlet tilfredshed med cma-studiet Figur 5 tilfredsheden med cma-studiet på baggrund af opnået efterfølgende titel Tabeloversigt Tabel 1 Interviewpersonernes demografi Tabel 2 Udviklingen af uddannelsen til statsautoriseret revisor Tabel 3 Fordeling af danske virksomheder ud fra antal ansatte... 72

7 Hvorfor er cand.merc.aud erne tilfredse med deres uddannelse 7 1 Indledning I de senere år har der både i Danmark og i udlandet været en stigende debat om revisoruddannelsen, som den er i dag, og hvordan revisoruddannelsen skal se ud i fremtiden. Der har gennem de seneste år været gennemført en række omfattende ændringer af lovgivningen på revisorområdet. Således trådte den nye revisorlov i kraft den 1. juli 2008, som bygger på det 8. direktiv om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber. Ved lov indførtes blandt andet et offentligt tilsynssystem for revisorer og revisorvirksomheder, uafhængighedsreglerne blev skærpet, der indførtes regler for obligatorisk efteruddannelse og lovens anvendelsesområde blev tilnærmet anvendelsesområdet for 8. direktiv. Lovens anvendelsesområde omfatter nu revisors afgivelse af revisionspåtegninger på regnskaber, herunder revisors udtalelser om ledelsesberetninger i henhold til årsregnskabsloven, samt revisors afgivelse af andre erklæringer med sikkerhed, der ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug. Alt sammen forhold af væsentlig betydning for revisors virke. Ved lovændringen i 2010 af årsregnskabsloven og selskabsloven (lempelse af revisionspligten) anførtes det i bemærkningerne til lovforslaget bl.a., at De eksisterende krav til revisoruddannelsen har været stort set uændret i mange år. Det er derfor relevant at se nærmere på revisoruddannelsens indhold og opbygning bl.a. i lyset af forslaget om at hæve grænsen for, hvornår små virksomheder bliver omfattet af lovpligtig revision. FSR afholdte i september 2009 en konference om kravene til uddannelsen af fremtidens revisorer, hvor der blev sat gang i en debat om, hvordan uddannelsen i fremtiden i højere grad kan afspejle den virkelighed og hverdag, som revisor arbejder i. Denne konference blev fuldt op af et temanummer af Revision & Regnskabsvæsen (nr.1, januar 2010), hvor flere interessenter i revisionsbranchen gav deres mening til kende om uddannelsen af fremtidens revisorer. Et af de centrale diskussionsemner var om cand.merc.aud. uddannelsen skal forblive med at være en generalistuddannelse eller, om de studerende skal have mulighed for at specialisere sig tidligere? På baggrund af lovændringen anmodede Erhvervs & Selskabsstyrelsen i maj 2010 Revisorkommissionen om at vurdere, hvorvidt de nuværende uddannelser er hensigtsmæssige. Revisorkommissionen skal fremlægge sine konklusioner omkring den fremtidige revisor uddannelse i sommeren 2011.

8 8 Hvorfor er cand.merc.aud erne tilfredse med deres uddannelse Når der her tales om den fremtidige revisoruddannelse, tales der selvfølgelig om uddannelsen til registreret og statsautoriseret revisor, uddannelsen hertil har både en teoretisk og en praktisk del. Den teoretiske del er cand.merc.aud. uddannelsen (cma-studiet). Hvis man vil ændre på revisoruddannelsen kan dette, derfor have en indirekte betydning for cma-studiet. Man kunne forestille sig at Revisorkommissionen ville anbefale, at cma-studiet gik fra at være en generalist uddannelse, til at blive en uddannelse med veldefinerede specialer (IT, skat, IFRS, revision af offentlige virksomheder etc.), således at dimittenderne allerede på det tidspunkt er teoretisk funderet indenfor et speciale. Hvis den virkelighed, revisor arbejder i, er styret af specialer, og dimittenderne fra cma-studiet og dermed revisorerne har et ønske om at specialisere sig allerede i den teoretiske del af deres uddannelse, hvorfor er de studerende så tilfredse med cma-studiet, som den er i dag? Hvis man kaster et blik på tidligere studerendes tilfredshed med cand.merc.aud. blev cma dimittenderne fra CBS i perioden , i en spørgeskemaundersøgelse foretaget af Melissa Turac og Klaus Nordmand Østrup i 2009, spurgt til deres tilfredshed med studiet. Hertil svarede 78 %, at de i høj grad eller meget høj grad var tilfredse med cma-uddannelsen fra CBS. Samtidig viste selvsamme undersøgelse at 84 % af cma erne ville anbefale cma-studiet til andre, kun 3 % ville ikke anbefale andre at studere en cma. Herudover ville 73 % af deltagerne i undersøgelsen vælge cma-studiet igen, hvis de stod og skulle vælge en uddannelse i dag. Undersøgelsen fra 2009 gav dog ikke nogen svar på, hvorfor dimittenderne i så høj grad er tilfredse med cma-studiet. Der er således ikke i nyere tid lavet en undersøgelse af, hvorfor de studerende er tilfredse med cma-uddannelsen og heller ikke, hvorvidt dimittenderne mener, det havde været ønskeligt, at de skulle specialisere sig allerede på deres kandidatuddannelse. Derfor leder mig frem til følgende problemformulering.

9 Hvorfor er cand.merc.aud erne tilfredse med deres uddannelse 9 2 Problemformulering Gennem en kvalitativ empirisk analyse vil jeg belyse, hvorfor 73% af dimittenderne fra cma på CBS ville vælge cma, hvis de skulle vælge studium igen, og hvorfor 84% af dimittenderne fra CBS vil anbefale andre at læse cma. Der har i det seneste tid været en del debat om cand.merc.aud. -uddannelsen i Danmark, den generelle opfattelse er, at cand.merc.aud. studiet er en eliteuddannelse på et højt fagligt niveau til generalister. Men samtid har verdenen forandret sig, så der nu i højere grad er behov for specialister end før, hvorfor branchen i højere grad end tidligere efterspørger en mere specialiseret uddannelse, hvor de studerende langt tidligere i deres uddannelsesforløb vælger en specialeretning. Hvordan hænger dette sammen med, at 78 % af dimittenderne på CBS har været tilfredse med deres cand.merc.aud. studie, da det alt andet lige må være de samme personer, der deltager i debatten, som har været respondenter til undersøgelsen? Hvis det ikke er studiet, der er direkte årsag til denne tilfredshed, hvilke faktorer kan man så tilskrive dimittendernes tilfredshed med cand.merc.aud. studiet? Mit ønske med denne afhandling er at opbygge en nuanceret forståelse af hvorfor cma dimittenderne fra CBS er tilfredse med cand.merc.aud. studiet, hvilke primære aspekter i dimittendernes studie samt efterfølgende virke, ligger til grund for denne tilfredshed. I denne afhandling ønsker jeg således at belyse følgende punkter: 1. Hvorledes er cand.merc.aud. uddannelsen opbygget, og hvad er dens formål? 2. Hvorfor er cand.merc.aud. erne tilfredse med cand.merc.aud. studiet? a. Hvilke aspekter af studiet er kilden til tilfredsheden? b. Hvilke andre faktorer er kilden til tilfredsheden? c. Er statsautoriserede revisorer mere tilfredse med cand.merc.aud. end andre dimittender? 3. Ville en specialisering på cand.merc.aud. studiet kunne have øget tilfredsheden yderligere blandt cand.merc.aud. dimittenderne? a. Hvordan er dimittendernes holdning til specialisering på cma? b. Har dimittenderne specialiseret sig? c. Ville en specialisering på cma have forbedret deres karrieremuligheder?

10 10 Hvorfor er cand.merc.aud erne tilfredse med deres uddannelse Det første punkt vil blive belyst gennem en beskrivelse af udviklingen på cma-studiet gennem tiden, herunder en beskrivelse af nogle af de overvejelser, der har ligget til grund for denne udvikling samt, hvilke aktører der har indflydelse på en sådan udviklingsproces. Under det andet punkt vil tilfredsheden med cma-studiet blive belyst herunder om, der er forskel i tilfredsheden alt efter, hvilken stilling cma erne bestrider i dag, yderligere om der er en forskel i tilfredsheden hos dem, der i dag er ansat i revisionsbranchen frem for dem, der er ansat uden for revisionsbranchen. Herudover vil kilden til tilfredsheden med cma-studiet hos de enkelte dimittender blive søgt belyst. Kilden til tilfredsheden vil blive søgt afdækket gennem interviews med dimittender fra cmastudiet, her vil der blive fokuseret på, hvilke motiver/forventninger dimittenderne havde for at vælge cma-studiet samt, hvorledes deres forventninger blev indfriet, og hvilke faktorer der har været med til at indfri forventningerne. Med hensyn til kilden til indfrielse af forventningerne på cma-studiet, har jeg valgt at opdele disse i to grupper. Den første gruppe er faktorer, der direkte relaterer sig til selve cma-studiet, dette være sig den tilegnede teori, undervisningsform, undervisere, studiets/fagenes opbygning, studie miljøet etc. Den anden gruppe er udefrakommende faktorer såsom fremtidige jobmuligheder, status, pligt, økonomi, samfundsforhold etc. Herudover vil jeg i dette spørgsmål belyse, om der er forskel i forventningerne til studiet hos dimittender, der senere blev statsautoriserede revisorer frem for de dimittender, der ikke blev eller har ambitioner om at blive statsautoriserede revisorer. Dette spørgsmål leder hen til det tredje og sidste punkt vedrørende behovet blandt dimittenderne for en yderligere specialisering på cma-studiet, end den der allerede foregår via valgfag på cmastudiet i dag. Hvorledes er holdningen blandt dimittenderne til en øget specialisering allerede på cma-studiet, og ville en sådan specialisering have øget tilfredsheden blandt dimittenderne på studiet. Jeg vil samtidig i dette spørgsmål søge at afdække, om dimittenderne har specialiseret sig efter deres cma-studie, og om de tror, en specialisering på cma-studiet ville have påvirket deres karriere i positiv eller negativ retning.

11 Hvorfor er cand.merc.aud erne tilfredse med deres uddannelse 11 3 Opgavens struktur På baggrund af ovenstående indledende overvejelser og problemformulering er nedenstående struktur for opgaven fastlagt. Problemformulering: Hvorfor er cand.merc.aud. erme tilfredse med deres uddannelse Interviewundersøgelse Analyse: Hvorledes er cand.merc.aud. uddannelsen opbygget, og hvad er dens formål Aspekter fra studiet Andre faktorer Analyse: Hvorfor er cand.merc.aud. erne tilfredse med cand.merc.aud. studiet Er SR ere mere tilfredse end andre dimittender Analyse: Ville en specialisering på cand.merc.aud. studiet have øget dimittendernes tilfredshed med studiet Har dimittenderne specialiseret sig Dimittendernes holdning til specialisering på cma. Konklusion Ville en specialisering på cma forbedre deres karrieremuligheder Perspektivering

12 12 Hvorfor er cand.merc.aud erne tilfredse med deres uddannelse 4 Afgrænsning Til en præcisering af ovenstående problemformulering skal det fremhæves, at denne opgave kun fokuserer på cma-dimittender fra CBS, i og med at denne opgave bygger på undersøgelsen fra 2009 foretaget af Melissa Turac og Klaus Østrup, hvor der alene blev rundsendt spørgeskemaer til cma-dimittender fra CBS, da det ikke var muligt at få adgang til data om cma-dimittender fra andre uddannelsesinstitutioner på daværende tidspunkt. I og med at denne afhandling tager sit afsæt i en undersøgelse fortaget i 2009, kan nogle af de bagvedliggende data og konklusioner være forældet, hvorfor det kunne have været relevant at teste rigtigheden af undersøgelsens konklusioner ved at udsende et nyt spørgeskema til dimittender fra CBS. Dette har dog ikke været muligt, da omfanget af opgaven ville blive meget stort. Samtidig har jeg sammenholdt resultaterne i 2009 undersøgelsen med de informationer, jeg har fået gennem informanterne i interviewene for at verificere undersøgelsens aktualitet. Det vurderes, at der er i høj grad, er sammenfald mellem konklusionerne i 2009 undersøgelsen og informantinterviewene, hvorfor det vurderes, at 2009 undersøgelsens konklusioner er aktuelle. Jeg har i denne opgave udover problemformuleringens spørgsmål spurgt ind til informanternes holdning til uddannelsen til statsautoriseret revisor, samt deres holdning til forløbet fra cma uddannelsen frem til opnået beskikkelse som statsautoriseret revisor, dette er ikke direkte relevant for problemformuleringen, men det giver et billede af, hvordan de ser, den fremtidige revisoruddannelse skal være struktureret. Samtidig er det interessant, hvorvidt dimittendernes holdning til den fremtidige revisor uddannelse stemmer overens med Revisorkommissionens og dennes følgegruppes holdninger. Men da Revisorkommissionens anbefalinger ikke ligger klar i skrivende stund, vil jeg ikke konkludere på, hvorvidt der er sammenfald mellem dimittendernes holdning og Revisorkommissionens anbefalinger. I forlængelse af at interviewene er valgt gennemført som semistrukturerede livsverdensinterview, har jeg naturligt fået indsamlet data, der ikke er relevant for opgavens problemformulering. F.eks. er nogle af informanterne kommet ind på lønniveauet i revisorbranchen kontra i det private erhvervsliv. Der ses dog ikke et klart mønster i informanternes svar, da der ikke har været fokus på dette i interviewene, hvorfor jeg dels ikke kan konkludere på dette samtidig med, at det ikke har direkte relevans for opgavens problemformulering. I undersøgelsen af dimittendernes forventninger til studiet samt indfrielsen af disse, er der i interviewene fremkommet enkeltstående udtalelser fra informanternes side omkring undervisere

13 Hvorfor er cand.merc.aud erne tilfredse med deres uddannelse 13 og deres publikationer. Da jeg ikke mener, at dette er relevant for kandidatafhandlingen eller bidrager positivt til besvarelsen af problemformuleringen, er sådanne udtalelser og kommentarer udeladt af de transskriberede interviews. Det skal blot for en god ordens skyld nævnes, at udtalelser af en sådan karakter har været få, hvorfor der ikke kan konkluderes på baggrund heraf. 5 Metode 5.1 Generel metode I denne afhandling ønsker jeg at bidrage med ny viden om en gruppe i samfundet. Gruppen kan karakteriseres ved, at alle deltagere i gruppen er dimittender fra cma-studiet på CBS. I opgaven bevæger jeg mig indenfor den samfundsvidenskabelige metodelære (Andersen 2003, s. 16-8). I denne opgave vil de kundskabsmæssige forhold, der benyttes, være det forstående og forklarende formål (Andersen 2003, s. 22-7). Dette formål vil bidrage til besvarelsen af problemstillingen i denne opgave, hvor jeg vil forstå og forklare, hvilke faktorer der bidrager til at dimittender fra cma-studiet er tilfredse med uddannelsen. Ydermere anvendes det beskrivende formål til at beskrive tilfredsheden med cma-studiet samtidig med, at den anvendes til at beskrive forskellige interessenters holdning til cma-studiet, samt deres syn på en yderligere specialisering på cmastudiet. Herudover ønsker jeg ud fra en hermeneutisk synsvinkel at forstå de faktorer, der har ført til deltagerne i gruppens valg, hvorved generelle trend og årsagssammenhæng i undersøgelsesgruppen kan identificeres. Samtidig vil jeg i denne opgave anlægge en socialkonstruktivistisk synsvinkel således, at jeg er opmærksom på, at den viden der produceres i denne afhandling er indlejret i interviewpersonernes subjektivitet og socialitet, og dermed er socialkonstrueret. Det vil sige, at jeg erkender, at der ikke findes én sand virkelighedsopfattelse og de enkelte interviewede personers virkelighedsopfattelser som følge heraf, vil være forskellige. (Wenneberg, 2000, s. 192) I afhandlingen anvendes både den deduktive samt den induktive metode (Andersen, 2003, s ). Ud fra den generelle præmis, at der er en høj grad af tilfredshed med cma-studiet i perioden blandt dimittenderne, leder frem til sandsynlige forklaringer på, hvad denne tilfredshed skyldes. Disse individuelle forklaringer på dimittendernes tilfredshed, vil herefter

14 14 Hvorfor er cand.merc.aud erne tilfredse med deres uddannelse udmønte sig i en generel viden om, hvilke primære aspekter af studiet og efterfølgende arbejdsliv der ligger til grund for dimittendernes tilfredshed (Andersen 2003, s. 155). Den primære dataindsamlingsmetode vil være kvalitativ (Andersen, 2003, s. 24-5), hvor dimittender fra cma-studiet på CBS interviewes for derigennem at opnå en nuanceret forståelse af denne gruppes valg, forventninger til studiet samt indfrielsen heraf. Samtidig vil interviewundersøgelsen søge at give indsigt i dimittendernes holdning til en eventuel specialisering under cma-studiet. Den primære dataindsamling vil blive suppleret af sekundærdata, der anvendes som baggrundsmateriale for analysen, men vil yderligere være med til at forklare og underbygge forståelsen af projektets problemstilling. (Andersen, 2003, s. 35) Den undersøgelse, der ligger til grund for analysen, er baseret på retrospektive forløbsstudier (Andersen, 2003, s. 149). En sådan undersøgelse er kendetegnet ved, at der spørges til konkrete hændelser eller forløb i fortiden (Andersen 2003, s. 149). Et væsentligt problem med denne metode er, at den viden, der skabes, skabes via de interviewede personers bagudrettede viden. Der er ofte en tendens til, at personer beskriver historiske hændelser og hændelsesforløb mere rationelle, end de på daværende tidspunkt var (Andersen 2003, s. 149). Referencehenvisninger er foretaget efter Harvardsystemet (Anglia Ruskin University, 2008; The Guide to the Harvard Style of Referencing) 1. Hvis en referencehenvisning er placeret efter en naturlig afsluttende sætning eller afsnit, gælder henvisningen for hele den foregående sætning eller afsnit. Er referencehenvisningen placeret umiddelbart efter et ord, gælder henvisningen udelukkende dette ord. En samlet litteraturliste er præsenteret til slut i opgaven, og er ligesom referencehenvisningerne udformet efter Harvardsystemet. Der er i denne afhandling gjort brug af fodnoter. Disse er placeret nederst på den pågældende side og nummereret fortløbende. Figurer, tabeller og diagrammer, der er anvendt i opgaven, er fortløbende nummereret. En oversigt over disse findes umiddelbart efter indholdsfortegnelsen i denne opgave. 1

15 Hvorfor er cand.merc.aud erne tilfredse med deres uddannelse Sekundærdata I denne opgave benyttes sekundærdata primært som baggrundsmateriale samt til understøttelse og validering af de primære data. Denne opgave tager sit udgangspunkt i kandidatafhandlingen, Hvad bliver der af cand.merc.aud erne? skrevet af Melissa Turac og Klaus Nordmann Østrup i 2009 på institut for Regnskab, Økonomistyring og Revision. Denne afhandling bygger på en spørgeskemaundersøgelse foretaget i november 2008 til januar 2009, med dimittender fra cmastudiet på CBS i perioden fra Denne afhandling klarlagde dimittendernes karrierevej efter cma-studiet, samt deres opfattelse af det udbytte, de har fået fra deres studie. I alt valgte 596 af de adspurgte at deltage i undersøgelsen, hvilket svarer til en svarprocent på 28%, hvorfor undersøgelsen blev betragtet som repræsentativ for hele populationen. Udover at denne opgave tager udgangspunkt i førnævnte kandidatafhandling, har jeg brugt resultaterne fra undersøgelsen som baggrundsmateriale i denne opgave, dels til at understøtte de resultater, jeg finder frem til samtidig med, at jeg benytter svarerne til at få en forståelse af, hvad baggrunden er for nogle af svarerne i undersøgelsen. Derfor vil jeg forholde mig kritisk til undersøgelsens resultater, der hvor det er relevant, for der igennem at kunne forklare baggrunden for de afgivne svar i undersøgelsen. Jeg har i denne afhandling gjort brug af publicerede artikler i diverse magasiner, blade og tidsskrifter samtidig med, at jeg har benyttet mig af informationssøgning på internettet som sekundærlitteratur. Det skal understreges, at disse kilder kan være af varierende kvalitet, dog har jeg vurderet, at disse kilder er sammenholdt med andre kilder ved at krydstjekke disse, hvorfor sandsynligheden for fejlkilder er minimeret. Samtidig ligger de sekundære kilder ikke til grund for hovedkonklusionerne i denne afhandling, da konklusionerne i denne opgave er baseret på de primære data, der anvendes i opgaven. 5.3 Primær data Formålet med indsamlingen af de primære data, er som følge af problemformuleringen i denne opgave, at opbygge en nuanceret forståelse af, hvorfor cma dimittenderne fra CBS er tilfredse med deres studie. Jeg har valgt at indsamle primære data, da man ikke i tidligere undersøgelser har opbygget en forståelse af problemstillingen for derigennem at kunne bidrage med en empirisk forståelse af

16 16 Hvorfor er cand.merc.aud erne tilfredse med deres uddannelse denne gruppe af dimittender fra cma-studiet på CBS således, at jeg kan konkludere på generelle tendenser og opfattelser i denne gruppe. I nærværende opgave er det kvalitative data (Andersen, 2003, s. 196), som ligger til grund for analysen, hvorfor hovedkonklusionerne således bygger herpå. De kvalitative data, der er indsamlet og som danner grundlag for opgavens analyse, er opbygget via semistrukturerede livsverdensinterviews (Kvale et al, 2009, s. 45). Et semistruktureret livsverdensinterview er kendetegnet ved, at det forsøger at forstå temaer fra interviewpersonernes daglige livsverden ud fra deres egne perspektiver med henblik på at fortolke betydningen af de beskrevne fænomener. Interviewet er semistruktureret, det vil sige, at det hverken er en hverdagssamtale, men heller ikke et lukket spørgeskema, men det udføres i overensstemmelse med en interviewguide, der fokuserer på bestemte emner (Kvale et al, 2009, s. 45) Interview design Som nævnt i afsnit 5.3, ligger interviewene til grund for analysen af hovedproblemstillingen i denne opgave. De er således det primære data til at afdække de holdninger og tanker, der ligger bag den i afsnit 5.2 beskrevne spørgeskemaundersøgelse. Min tidligere viden og forståelse af emnet, er dels skabt gennem samtaler med forfatterne til analysen af den føromtalte spørgeskemaundersøgelse, samtidig med at min studietid og samtaler med de øvrige studerende på cma-studiet har vagt interessen for emnet. Herudover har min deltagelse i cma studienævnet og mit aktive virke i REVIFORA, herunder deltagelse i Revisorkommissionens følgegruppe og dennes overvejelser omkring den fremtidige revisoruddannelse gjort, at dette har været et relevant emne, som kan bibringe til at udbydere, brugere og øvrige interessenter for cma-uddanelsen, kan træffe afgørelser om den fremtidige revisoruddannelse på et mere oplyst grundlag. På baggrund af min personlige interesse i cma-studiet, mit personlige engagement i interesseorganisationer for studiet og arbejde i en revisorvirksomhed, må jeg erkende, at min viden om emnet er indlejret hos mig som person og dermed er socialt konstrueret. Derfor vil man også kunne anfægte min objektivitet i analysen og fortolkningen af interviewpersonernes svar. Men pointen med min analyse af dimittenderne beror ikke på objektivitet, jeg mener således ikke, at der findes én sand objektiv mening, og analysen har dermed ikke til formål at finde den eneste ægte og virkelige mening. Men i højere grad prøve at forstå og nå frem til en gyldig fortolkning af

17 Hvorfor er cand.merc.aud erne tilfredse med deres uddannelse 17 enkelte interviewede personers meninger og derigennem forsøge at forklare generelle tendenser (Kvale et al, 2009, s. 234) Derfor finder jeg det interessant og nyttigt at interviewe tidligere dimittender fra cma-studiet på CBS om deres syn på cma-studiet Udvælgelse af interviewpersoner Den forklarende forskning stiller blandt andet krav til kvaliteten af de undersøgte enheder forstået på den måde, at de skal være relevante for selve problemstillingen (Andersen, 2003, s. 143). Set i lyset heraf er udvælgelsen af interview personer en vigtig og central proces. Udvælgelsen af interviewpersoner er i høj grad foregået via kontakt med forskellige interesseorganisationer i revisionsbranchen, det vil sige, at FSR, Dansk Revisorforening og REVIFORA har været medvirkende til at udpege potentielle kandidater til at deltage i interviews. FSR har været behjælpelige med at etablere kontakt til statsautoriserede revisorer. Dansk Revisorforening har hjulpet med kontakten til registrerede revisorer, mens REVIFORA har været med til at etablere kontakt til ikke-statsautoriserede revisorer samt cma-dimittender, der i dag arbejder udenfor revisorbranchen. Herudover har jeg benyttet mig af mit private netværk, til at skabe kontakt til relevante interviewpersoner. Det skal dog fremhæves, at jeg ikke har indgående personlige relationer til interviewpersonerne, hvorfor jeg ikke har kendskab til den livsverden, de befinder sig i. Dog skal dette ikke forstås på den måde, at jeg ikke har kendskab til den kontekst, de interviewpersoner befinder sig i. Da jeg selv befinder mig i selvsamme kontekst, og derfor har kendskab til studiet, undervisningsformen, arbejdsmetoderne, hvervet som revisor og lignende. Derigennem erkender jeg, jeg har en forståelse af konteksten, som gør mig i stand til at forstå, den livsverden interviewpersonerne befinder sig i. (Kvale et al, 2009, s. 268) Det store spørgsmål i en opgave af denne karakter, der beror på kvalitative interviewundersøgelser, er, hvor mange personer skal der interviewes. Det generelle svar på et sådan spørgsmål er, at man skal interviewe så mange personer, som det kræves, for at finde ud af det, man har brug for at vide. I almindelige interviewundersøgelser ligger antallet af interviews typisk på omkring 15 +/- 10 personer. Dette skyldes loven om faldende udbytte 2. (Kvale et al, 2009, 134) 2 Et øget antal informanter vil ud over et vist punkt give stadig mindre ny viden.

18 18 Hvorfor er cand.merc.aud erne tilfredse med deres uddannelse Ved udvælgelsen af interviewpersoner har jeg på baggrund af de potentielle interviewkandidater, som jeg har fået af revisionsbranchens interesseorganisation samt øvrige netværk, udvalgt 50 personer, som jeg i første omgang har kontaktet via . I den indledende har jeg kort og præcist beskrevet formålet med interviewundersøgelsen, samt bedt dem om at besvare en om, de ønskede at deltage i undersøgelsen eller ej. Såfremt jeg ikke inden en uge havde modtaget svar, sendte jeg en reminder, såfremt de ikke havde været opmærksomme på en i første omgang. Hvis jeg derefter ikke havde hørt fra de potentielle interviewpersoner, har jeg betragtet det som et ønske om ikke at deltage i et interview. I alt resulterede min forespørgsel i, at 22 personer valgte at deltage i undersøgelsen Udformning af interviewguide Til udviklingen af undersøgelsens interviewguide har jeg ladet mig inspirere af Kvale (2009). Da jeg har valgte at interviewe med udgangspunkt i det semistrukturerede livsverdensinterview, har jeg benyttet mig af en interviewguide, indeholdende de overordnede spørgsmål og temaer, som jeg ønskede at behandle i løbet af interviewene. Der er anvendt den samme interviewguide til alle interviews 3, den er dog blevet modificeret i takt med, at interviewene er blevet afholdt på grund af, at min viden om emnet har ændret sig løbende igennem interviewprocessen. Jeg søger ved hjælp af interviewene at forstå betydningen af centrale temaer i interviewpersonens livsverden (Kvale et al, 2009, s. 47). Interviewene er derfor hverken stramt struktureret med standardspørgsmål eller helt ikke styrende, der er derimod fokuseret på emnet ved hjælp af åbne spørgsmål (Kvale et al, 2009, s. 49). Herudover har jeg fokuseret på, at interviewene skal være deskriptive således, at jeg har mulighed for at opnå en så nuanceret forståelse af interviewpersonernes livsverden. Der er i interviewguiden en erkendelse bag, at et interview er en interpersonel situation, da interviewsituationer er en interaktion mellem to mennesker (interviewer og interviewpersonen), som i et samspil påvirker hinanden gensidigt (Kvale et al, 2009, s. 50). Dog har jeg også i interviewprocessen reflekteret over det asymmetriske magtforhold, der naturligt ligger imellem intervieweren og den interviewede, dersom et interview ikke er en dagligdags samtale mellem ligestillede parter, da det er intervieweren, der stiller spørgsmålene, vælger hvilke 3 Interviewguiden er vedlagt i bilag

19 Hvorfor er cand.merc.aud erne tilfredse med deres uddannelse 19 svar, der skal følges op på og er den, der afslutter samtalen. Yderligere er det intervieweren, der har monopol på at fortolke interviewpersonens udsagn og har dermed monopol på at rapportere, hvad de interviewede virkelig mener (Kvale et al, 2009, s. 51). Herudover har jeg været opmærksom på, at jeg har interviewet personer i forskellige stadier af deres liv og karriere, hvorfor der også i forhold til at jeg som studerende ligger et asymmetrisk magtforhold i forhold til de interviewedes stilling, alder, køn osv Udførelsen af interviews Der blev gennemført et pilotinterview med Melissa Turac, da hun har indgående viden om emnet og har udført undersøgelsen, som denne opgave tager udgangspunkt i. Pilotinterviewet er valgt for dels at teste spørgsmålenes og temaernes formulering, rækkefølgen af spørgsmål og temaer samt for at eliminere ledende elementer. Jeg lod ligeledes mig selv interviewe af Melissa Turac med henblik på, at få et indblik i mine fordomme om emnet og for personligt at opleve rækkefølgen og formuleringerne af spørgsmålene i interviewguiden. Varigheden af de 22 interviews varierede fra minutter alt efter, hvor mange emner og kommentarer de interviewede havde til hvert emne, og alle interviewene blev optaget på en digitaloptager. Jeg forsøgte bevidst at forholde mig neutral, åben og ikke-dømmende til interviewpersonernes beskrivelser. Ligeledes var det vigtigt for mig at interviewene blev afviklet i en afslappet atmosfære, således at interviewpersonerne havde mulighed for at fortælle i deres eget tempo og ikke følte sig pressede, hvorfor jeg har søgt at anlægge en empatisk interviewstil (Kvale et al, 2009, s. 150), frem for en konfronterende stil, da jeg mener, at det alt andet lige vil give det bedste udbytte af interviewene. Interviewene blev indledt med en beskrivelse af temaet for interviewet, som lignede den introduktion, de enkelte interviewpersoner havde modtaget via således, at jeg sikrede, at de havde forstået formålet med interviewet. Samtidig informerede jeg informanterne om, at interviewet blev optaget således, at det efterfølgende blev transskriberet og dermed kan danne genstand for analysen. Selve interviewet igangsættes med nogle mere eller mindre strukturerede spørgsmål, for at placere den interviewede person demografisk i respondentgruppen. Ud fra svarerne på de mere strukturerede spørgsmål stilles der opfølgende spørgsmål hertil. F.eks. hvis en interviewperson svarer ja, til at han eller hun er statsautoriseret eller registreret revisor eller gerne vil være det i

20 20 Hvorfor er cand.merc.aud erne tilfredse med deres uddannelse fremtiden, følges der op på dette ved at spørge til, hvorfor den interviewede gerne ville være dette. Dermed bærer interviewet mere præg af en samtale, der flyder naturligt, frem for en spørgeundersøgelse. De centrale emner og temaer for interviewundersøgelsen bliver stillet som åbne spørgsmål, hvor flere forskellige formuleringer af åbne indledende spørgsmål bliver anvendt. Disse spørgsmål følges op med opfølgende og fortolkende spørgsmål, hvor respondentens svar bliver omformuleret til et spørgsmål. Herudover anvendes tavshed, således at interviewet ikke får form at et krydsforhør, og samtidig giver tid til at interviewpersonen får tid til at associere og reflektere over spørgsmålet og svarene herpå Transskription Efter hvert interview var afviklet, lyttede jeg det igennem flere gange i fuld længde, mens jeg noterede mine minder, oplevelser og kommentarer ned. Dette gjorde jeg for at fastholde nogle af elementerne i interviewene, der naturligt går tabt i en lydoptagelse. Hvert interview blev herefter transskriberet så ordret som muligt, så jeg derigennem har en så original som mulig udskrift at referere til, som en kontrolenhed til validering af den efterfølgende analyse. Hver lydoptagelse er herefter blevet gennemlyttet en sidste gang for at korrigere for eventuelle fejl i det transskriberede Etiske Overvejelser I næsten alle kvalitative undersøgelser berøres emner, der kan påvirke informanterne i større eller mindre grad (Kvale et al, 2009, s. 80). Derfor er det nødvendigt at tage hensyn til mulige etiske problemer, inden undersøgelsen fortages. Jeg har derfor sikret mig, at jeg har fået et informeret samtykke (Kvale et al, 2009, s. 89) fra informanterne, inden interviewene blev igangsat. Jeg har derfor informeret om undersøgelsens overordnede formål og de overordnede linjer i designet af undersøgelsen. Desuden har jeg sikret mig, at informanterne deltager frivilligt i interviewene. To af informanterne har ønsket at være anonyme i deres besvarelse, dette giver implicit et problem, da denne opgaves formål er, at den skal kunne bruges aktivt af instituttet for Regnskab, Økonomistyring og Revison samt af cma-studiets interessenter. Derfor har jeg givet disse to et alias i undersøgelsen. Samtidig har jeg, for at beskytte informanterne mest muligt, kun benyttet mig af informanternes fornavne i undersøgelsen således, at opgaven kan offentliggøres uden, at dette vil have konsekvenser for informanterne. Man kan således ikke direkte finde frem til de enkelte informanter uden forudgående accept fra min vejler eller jeg. En oversigt over

Hvad bliver der af cand.merc.aud erne?

Hvad bliver der af cand.merc.aud erne? Copenhagen Business School 2009 Cand.merc.aud.-studiet Institut for Regnskab, Økonomistyring og Revision Kandidatafhandling Hvad bliver der af cand.merc.aud erne? Udarbejdet af: Klaus Nordmann Østrup Melissa

Læs mere

ANALYSE. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

ANALYSE. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Udarbejdet af Kvalitetsmedarbejder Ulrik Pontoppidan, Erhvervsakademi Aarhus, marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Prisudviklingen på HD-uddannelser 2016

Prisudviklingen på HD-uddannelser 2016 udviklingen på HD-uddannelser 2016 Indledning FSR danske revisorer undersøger hvert år prisudviklingen på HD-uddannelsen hos de fire primære udbydere af uddannelsen her i landet, nemlig Aalborg Universitet

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

ANALYSE. Prisudviklingen på HD-uddannelser

ANALYSE. Prisudviklingen på HD-uddannelser udviklingen på HD-uddannelser - 2015 ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

d e t o e g d k e spør e? m s a g

d e t o e g d k e spør e? m s a g d e t o E g d spør k e e s? m a g Forord I vores arbejde med evalueringer, undersøgelser og analyser her på Danmarks Evalueringsinstitut, er spørgeskemaer en værdifuld kilde til information og vigtig viden.

Læs mere

ANALYSE. Prisudviklingen på HD-uddannelser FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

ANALYSE. Prisudviklingen på HD-uddannelser FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. udviklingen på HD-uddannelser - 2013 ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

Pris og optag på HD-uddannelsen

Pris og optag på HD-uddannelsen FSR ANALYSE / DECEMBER 2017 og optag på HD-uddannelsen Indledning Hvert år undersøger FSR danske revisorer prisudviklingen på HD-uddannelsen. En udvidelse i år er, at analysen også ser på udviklingen i

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse El-installatør Studerende Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse El-installatør Studerende Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse El-installatør Studerende Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse El-installatør Studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Indledning og problemstilling

Indledning og problemstilling Indledning og problemstilling Det er svært at blive ældre, når ens identitet har været tæt forbundet med dét at være fysisk aktiv. Men det går jo ikke kun på undervisningen, det har noget med hele tilværelsen

Læs mere

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne for offentlig STANDARDERNE FOR OFFENTLIG REVISION INTRODUKTION 1 Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne

Læs mere

Revisorkommissionen Maj 2016

Revisorkommissionen Maj 2016 Revisorkommissionen Maj 2016 Evaluering af revisoreksamen 2015 samt øvrige eksamener afholdt af Revisorkommissionen J. nr. 2016-1379 1. Eksamen 2015 Revisorkommissionen forestår flere forskellige former

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og selskabsloven (lempelse af revisionspligten)

Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og selskabsloven (lempelse af revisionspligten) Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk Internet: www.fsr.dk Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Att.

Læs mere

Kritisk læsning af kvalitative studier Oversat fra: Critical Appraisal Skills Programme (CASP) Making sense of evidence

Kritisk læsning af kvalitative studier Oversat fra: Critical Appraisal Skills Programme (CASP) Making sense of evidence Kritisk læsning af kvalitative studier Oversat fra: Critical Appraisal Skills Programme (CASP) Making sense of evidence Public Health Resource Unit 2002 http://www.phru.nhs.uk/casp/critical_appraisal_tools.htm

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen. En kvalitativ undersøgelse

Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen. En kvalitativ undersøgelse Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen En kvalitativ undersøgelse Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendens jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelsen 4 4.0 Arbejdsbelastning

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne.

SURVEY. Årsregnskaberne Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne. Årsregnskaberne 2015 - Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne SURVEY www.fsr.dk Side FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST LÆRDANSK RESULTATER OG ANBEFALINGER INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer: overordnet tilfredshed, ambassadørvilje - Resultater for hovedområder: uddannelse,

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 PB i Laboratorieteknologi

Dimittendundersøgelse 2013 PB i Laboratorieteknologi Dimittendundersøgelse 0 PB i Laboratorieteknologi Indhold.0 Indledning.0 Dimittendernes jobsituation.0 Overordnet tilfredshed med uddannelsen.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 5.0 Fastholdelse 6 6.0

Læs mere

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING ARTS AARHUS UNIVERSITET Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Arts Aarhus Universitet Notat om forskningskvalitet,

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Fra og med 1 af 10 Indholdsfortegnelse: 1. FAGLIG PROFIL: CAND.MERC.AUD. I KOLDING... 3 2. OVERSIGT OVER

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, april 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Fra og med 1 af 12 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport 2016 Skolebestyrelsens rolle i den nye skole 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Vidensproduktion Problem Teori Analyse Tolkning Empiri Konklusion Metode Hvad vil I gøre? Hvorfor

Læs mere

DEN FREMTIDIGE REVISORUDDANNELSE. Revisorkommissionens forslag til en moderne revisoruddannelse

DEN FREMTIDIGE REVISORUDDANNELSE. Revisorkommissionens forslag til en moderne revisoruddannelse DEN FREMTIDIGE REVISORUDDANNELSE Revisorkommissionens forslag til en moderne revisoruddannelse Revisorkommissionens rapport af juli 2012 Rapport afgivet af Revisorkommissionen Den fremtidige revisoruddannelse

Læs mere

Runde 2: November 2014

Runde 2: November 2014 Runde 2: November 2014 INDHOLD Metode Forbrugeradfærd Mærkekendskab Mærkeevaluering Opsummering Målgruppestudie METODE Formål: At måle opfattelse og overvejelse af Cphbusiness, med hensigt på at kunne

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

MODERNISERING AF REVISORUDDANNELSEN. Revisorkommissionens anbefalinger til den fremtidige revisoruddannelse

MODERNISERING AF REVISORUDDANNELSEN. Revisorkommissionens anbefalinger til den fremtidige revisoruddannelse MODERNISERING AF REVISORUDDANNELSEN Revisorkommissionens anbefalinger til den fremtidige revisoruddannelse Revisorkommissionens rapport af juni 2011 Rapport afgivet af Revisorkommissionen Modernisering

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Til stor glæde for historiefaget i stx kom denne meddelelse fra fagkonsulenterne i AT:

Til stor glæde for historiefaget i stx kom denne meddelelse fra fagkonsulenterne i AT: Oktoberklummen 2010 AT og eksamen for en elev/selvstuderende Til stor glæde for historiefaget i stx kom denne meddelelse fra fagkonsulenterne i AT: Information om prøven i almen studieforberedelse, stx

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

and.merc. ud. deltid Statsautoriseret revisor Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitet Akkrediteringsrådet

and.merc. ud. deltid Statsautoriseret revisor Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitet Akkrediteringsrådet and.merc. ud. deltid Statsautoriseret revisor Akkrediteringsrådet Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitet 2 Se perspektivet og detaljen Cand.merc.aud. deltid er uddannelsen for dig, der

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Uddannelsesevaluering, Politik & Administration, 10. semester, fora r 2014

Uddannelsesevaluering, Politik & Administration, 10. semester, fora r 2014 Uddannelsesevaluering, Politik & Administration, 10. semester, fora r 2014 Indhold Indledning... 3 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau?... 3 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW Et interview er en samtale mellem to eller flere, hvor interviewerens primære rolle er at lytte. Formålet med interviewet er at få detaljeret viden om interviewpersonerne, deres

Læs mere

De fire kompetencer i oldtidskundskab

De fire kompetencer i oldtidskundskab De fire kompetencer i oldtidskundskab Digitale, innovative og globale kompetencer samt karrierekompetencer studieretningsprojektet Side 1 De fire kompetencer - Fra lov til læreplan - Fra læreplan til vejledning

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Indledning. Problemformulering:

Indledning. Problemformulering: Indledning En 3 år gammel voldssag blussede for nylig op i medierne, da ofret i en kronik i Politiken langede ud efter det danske retssystem. Gerningsmanden er efter 3 års fængsel nu tilbage på gaden og

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Dokumentations modeller: -Bikva Side 1 af 6 BIKVA - modellen )...3 Indledning...3 Metodisk tilgang:...4 Hvordan indsamles data?...4 Hvordan registreres data?...5

Læs mere

Kreative metoder og Analyse af kvalitative data

Kreative metoder og Analyse af kvalitative data Kreative metoder og Analyse af kvalitative data Anders Kragh Jensen D. 12.11.2012 Dagsorden Kort opsamling på kvalitativ metode Indsamling af kvalitativt data Bearbejdelse af det indsamlede data Analyse

Læs mere

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende bekendtgørelser,

Læs mere

Metoder til refleksion:

Metoder til refleksion: Metoder til refleksion: 1. Dagbogsskrivning En metode til at opøve fortrolighed med at skrive om sygepleje, hvor den kliniske vejleder ikke giver skriftlig feedback Dagbogsskrivning er en metode, hvor

Læs mere

FSR danske revisorer Høring over forslag til lov om ændring af revisorloven og lov om finansiel

FSR danske revisorer Høring over forslag til lov om ændring af revisorloven og lov om finansiel Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Att.: Chefkonsulent Peter Krogslund Pr. e-mail: petkro@erst.dk 10. januar 2013 Høring over forslag til lov om ændring af revisorloven

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Mistede oplysninger i forbindelse

Mistede oplysninger i forbindelse Mistede oplysninger i forbindelse med fravalg af revision -Analyse af 2014-regnskaberne www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

Professionsprojekt 3. årgang Demokrati i skolen

Professionsprojekt 3. årgang Demokrati i skolen Professionsprojekt 3. årgang Demokrati i skolen Underviser: Annette Jäpelt Fag: Natur og teknik Afleveret den 27/2 2012 af Heidi Storm, studienr 21109146 0 Indhold Demokrati i folkeskolen... 2 Problemformulering...

Læs mere

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje?

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

ALEN SOM UDGANGSPUNKT

ALEN SOM UDGANGSPUNKT Akademisk Forlag Det kvalitative forskningsinterview MED SAMTALEN SOM UDGANGSPUNKT JETTE FOG Med samtalen som udgangspunkt 2 Jette Fog Med samtalen som udgangspunkt Det kvalitative forskningsinterview

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Akademisk tænkning en introduktion

Akademisk tænkning en introduktion Akademisk tænkning en introduktion v. Pia Borlund Agenda: Hvad er akademisk tænkning? Skriftlig formidling og formelle krav (jf. Studieordningen) De kritiske spørgsmål Gode råd m.m. 1 Hvad er akademisk

Læs mere

Interview i klinisk praksis

Interview i klinisk praksis Interview i klinisk praksis Videnskabelig session onsdag d. 20/1 2016 Center for forskning i rehabilitering (CORIR), Institut for Klinisk Medicin Aarhus Universitetshospital & Aarhus Universitet Hvorfor

Læs mere

Gruppebaseret projekteksamen på SUND

Gruppebaseret projekteksamen på SUND Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 Fax 9815 9757 www.sundhedsvidenskab.aau.dk Gruppebaseret projekteksamen på SUND Vejledning til studerende, projektvejledere,

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Grundlæggende teori Side 1 af 11 Teoretisk grundlag for metode og dokumentation: )...3 Indsamling af data:...4 Forskellige måder at angribe undersøgelsen på:...6

Læs mere

Hvor bevæger HR sig hen?

Hvor bevæger HR sig hen? Rapport Hvor bevæger HR sig hen? HR træfpunkt 2005 Oktober 2005 Undersøgelsen er gennemført af Butterflies PR and more På vegne af PID Personalechefer i Danmark HR bevæger sig fra bløde værdier mod mere

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

FSR danske revisorer takker for muligheden for at afgive høringssvar om de følgende udsendte bekendtgørelser til revisorloven:

FSR danske revisorer takker for muligheden for at afgive høringssvar om de følgende udsendte bekendtgørelser til revisorloven: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Att.: Chefkonsulent Peter Krogslund Jensen Petkro@erst.dk Chefkonsulent Henrik Davidsen hendav@erst.dk 8. juni 2016 Høringssvar om de resterende bekendtgørelser

Læs mere

Skriv Akademisk. Konsulent vs. Studerende. - Gennemsigtighed. Problemformulering. - Rammen om opgaven. Opgavens-opbygning

Skriv Akademisk. Konsulent vs. Studerende. - Gennemsigtighed. Problemformulering. - Rammen om opgaven. Opgavens-opbygning Skriv Akademisk Konsulent vs. Studerende - Gennemsigtighed Problemformulering - Rammen om opgaven Opgavens-opbygning Hvad kommer hvornår og hvorfor? Empirisk metode - Kvalitativ vs. Kvantitativ Kilder,

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Folk og forskning Forskningsformidling - Danskernes kilder til viden om forskning Notat 2001/2 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

Unges madkultur. Sammenfatning. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti

Unges madkultur. Sammenfatning. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti Unges madkultur Sammenfatning Forfattet af Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti 2013 Introduktion Denne sammenfatning præsenterer de væsentligste fund fra en undersøgelse

Læs mere

Revisorkandidat. Cand.merc.aud. ETISKE REGNSKABER SKATTERÅDGIVNING SPARRINGSPARTNER ØKONOMISTYRING LEDELSESRÅDGIVNING ÅRSREGNSKABER ASSURANCE-SERVICE

Revisorkandidat. Cand.merc.aud. ETISKE REGNSKABER SKATTERÅDGIVNING SPARRINGSPARTNER ØKONOMISTYRING LEDELSESRÅDGIVNING ÅRSREGNSKABER ASSURANCE-SERVICE ETISKE REGNSKABER ØKONOMISTYRING ÅRSREGNSKABER REVISION SKATTERÅDGIVNING SPARRINGSPARTNER LEDELSESRÅDGIVNING ASSURANCE-SERVICE Revisorkandidat Uddannelsen på Aalborg Universitet 1 Cand.merc.aud. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

Eksamensprojekt

Eksamensprojekt Eksamensprojekt 2017 1 Eksamensprojekt 2016-2017 Om eksamensprojektet Som en del af en fuld HF-eksamen skal du udarbejde et eksamensprojekt. Eksamensprojektet er en del af den samlede eksamen, og karakteren

Læs mere