FESTER - FOR OG MED DE UNGE REGLER OG GODE RÅD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FESTER - FOR OG MED DE UNGE REGLER OG GODE RÅD"

Transkript

1 FESTER - FOR OG MED DE UNGE REGLER OG GODE RÅD TIL ARRANGØRER OMKRING UDSKÆNKNING AF ALKOHOL

2 INDHOLDSFORTEGNELSE & FORORD Indholdsfortegnelse & Forord... side 2 Om Fester - for og med unge... side 3 Definitioner og begreber... side 4 Restaurationsloven... side 5 Find dit arrangement!... side 6-9 TJEK dit arrangement tjekpunkter... side Ansvarlig udskænkning & Links... side 15 I DISSE ÅR ER DER STORT FOKUS PÅ DANSKERNES OG ISÆR DE UNGES ALKOHOLFORBRUG. De fleste fagfolk som politikere og forældre er enige om, at de unge drikker for tidligt. Gennemsnitsalderen for danske unges alkoholdebut er ca. 13 år. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at unge under 16 år slet ikke drikker. Med en tidlig alkoholdebut stiger både risikoen for alkoholrelaterede skader og sandsynligheden for et større forbrug senere i livet. Jo længere du som forældre kan udskyde den unges alkoholdebut, jo mindre er risikoen for misbrug også hvad angår rygning, hash m.v. Undersøgelser viser, at danske unge især drikker alkohol ved privatfester, større fester i klubber, foreninger, fredagscafeer, diskoteker m.v. Denne guide omhandler reglerne, som har til hensigt at regulere udskænkning af alkohol til disse fester for og med unge. Erfaringen viser, at misforståelser og manglende viden om reglerne medfører en hel del utilsigtede lovovertrædelser, som i praksis betyder, at unge under 18 år får lettere adgang til alkohol, end det er hensigten med loven. Med denne guide er det muligt for dig som arrangør at danne dig et overblik over, hvilke krav, der stilles til lige netop DIN type af arrangement. Er du alligevel i tvivl så kontakt politiet via: https://www.politi.dk/oestjylland/da/borgerservice/tilladelser/ Tilladelser_kontor/ Uanset, om du bruger guiden som opslagsværk, eller du gennemlæser det hele, anbefales det, at du læser punkterne på side 9, omkring ansvarlig udskænkning. 02

3 OM FESTER - FOR OG MED DE UNGE Som arrangør af fester, eller andre begivenheder, hvor unge under 18 år deltager, er det nødvendigt, at du forholder dig til reglerne for udskænkning af alkohol til denne gruppe. Lovgivningen på området slår fast, at INGEN må: Sælge alkohol til unge under 16 år Sælge drikkevarer med en alkoholvolumenprocent på 16½ og derover til personer under 18 år Udskænke for unge under 18 år - heller ikke hvis en mellemmand på 18 år eller derover køber og derefter overdrager drikkevarerne til den unge under 18 år. Lade ansatte eller frivillige hjælpere udskænke alkohol for unge under 18 år Der er mange misforståelser omkring reglerne dette fører til utilsigtede lovovertrædelser. Mange arrangører tror, at netop deres arrangement er af sådan karakter, at det ikke er underlagt lovgivningen og dermed heller ikke forbuddet mod servering af alkohol for unge under 18 år. Faktisk er det sådan, at mange af de fester og arrangementer, der holdes uden for hjemmets fire vægge, kan være omfattet af lovgivningen. OGSÅ selvom formålet med festerne eller arrangementerne er sociale og/eller godtgørende som for eksempel at tjene penge til lokale aktiviteter, herunder foreningslivet, kultur og sport generelt. Det gælder f.eks.: Fester i forsamlingshuset el.lign. Fester på uddannelsesinstitutioner Foreningsfester Sportsfester Byfester Festivaller Denne guide er derfor særlig målrettet personale og frivillige i kultur-og idrætsforeninger, forældre, ungdomsuddannelser, ungdomsklubber og ansøgere om lejlighedstilladelser. Personer, som ikke til daglig beskæftiger sig med det professionelle udskænkningsmiljø. Guiden giver et godt overblik over de regler, alle skal være opmærksomme på, når der deltager unge under 18 år. Desuden finder du en gennemgang af reglerne for lukkede fester eller for arrangementer på steder MED alkoholbevilling (det vil sige diskoteker og andre restaurationsvirksomheder). Dette skyldes mange misforståelser blandt både udbydere og gæster. Herudover giver guiden anvisninger på, hvordan man generelt praktiserer en ansvarlig udskænkning. God læselyst. 03

4 DEFINITIONER OG BEGREBER HVAD ER ALKOHOL? I forhold til lovgivningen på udskænkningsområdet gælder, at alkohol defineres som: udskænkning, når der tjenes penge på alkohol til et arrangement. Også selv om der ikke betales direkte, men i stedet i form af f.eks. entré- billetter eller lignende. Drikkevarer med en alkoholprocent på 2,8 eller derover. Lovgivningen skelner mellem salg af alkohol og udskænkning af alkohol: SALG AF ALKOHOL: Ved salg forstås, at man tager det købte med sig hvad enten det er fra en restaurant eller en butik. Se evt. Lukkeloven og Lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og salg af alkohol til personer under 16 år. SERVERING/UDSKÆNKNING AF ALKOHOL: Ved udskænkning forstås, at det købte indtages på stedet uanset om stedet er en egentlig restaurant eller for eksempel en sportshal eller et klubhus eller andet. Alt, der vedrører udskænkning af alkohol, er beskrevet i Restaurationsloven, som regulerer såkaldt erhvervsmæssig udskænkning. Der vil næsten altid være tale om erhvervsmæssig 04

5 RESTAURATIONSLOVEN I Restaurationsloven findes reglerne om såkaldt erhvervsmæssig udskænkning. Det er temmelig indlysende, at det drejer sig om udskænkning, der finder sted på diskoteker, barer, restauranter, caféer m.v. MEN: Mange er derimod ikke opmærksomme på, at denne lovgivning også gælder i alle andre tilfælde, hvor der tjenes penge på et arrangement, hvor der serveres alkohol. Det er i dén sammenhæng underordnet, om der betales direkte for drikkevarerne, eller der betales indirekte i form af entré eller lignende. Det er også ligeledes underordnet, om et eventuelt overskud f.eks. går til: At belønne frivillige hjælpere Velgørende formål Støtte til foreningsliv eller lignende At hyre et godt band til næste fest Betaling for musikken eller lokalet Betaling af dørmænd/sikkerhedsfolk Eller Noget tilsvarende Restaurationsloven regulerer altså både det professionelle udskænkningsmarked med faste forretningssteder, som restauranter, diskoteker, barer, caféer m.v. og enkeltstående fester og arrangementer, hvor der sker erhvervsmæssig udskænkning på frivillig/ikke kommerciel basis. 05

6 FIND DIT ARRANGEMENT Her nedenfor finder du de mest almindelige eksempler på arrangementer, hvor unge under 18 år deltager. Bemærk, at nogle kan være så små og/ eller private, at de falder helt udenfor lovens rammer. KLUBFEST: Ungdomsklubber og lignende, hvor der afholdes arrangement/fest for de daglige brugere. Hvis det udelukkende er klubbens medlemmer, der deltager, vil det kunne anses for at være lukket - med mulighed for udskænkning af alkohol for unge under 18 år se tjekpunkt 6. I praksis bruges denne mulighed yderst sjældent. Hvis arrangementet har andre deltagere, skal der en lejlighedstilladelse til fra politiet. Er der ikke en særlig anledning eller afholdes arrangementet flere gange i løbet af et år, skal der søges om en alkoholbevilling også hos politiet se Tjekpunkt 5. Der må ikke udskænkes alkohol til unge under 18 år. Der må under ingen omstændigheder være unge under 18 år, som forestår udskænkningen. SODAVANDSDISKOTEK/-FEST: initiativtagere, kommunen, SSP eller andre arrangerer en fest for unge, hvor der ikke udskænkes alkohol overhovedet. Arrangementet kan godt holdes i diskotekslokaler eller lignende, med mindre der i de pågældende steders bevilling er særlige vilkår om unges adgang. Vær opmærksom på, at det i forhold til Alkoholreklamenævnets regler kan være problematisk, hvis markedsføringen af arrangementet sker på hjemmesider, hvor der også reklameres med arrangementer, hvor der serveres alkohol. FEST FOR UNGE UNDER 18 ÅR PÅ DI- SKOTEK OG LIGNENDE (+16 FESTER) På diskoteker m.v. er det aldrig tilladt at udskænke alkohol til unge under 18 år uanset om der er tale om åbne eller lukkede arrangementer/fester. Unge under 18 år må gerne opholde sig der, med mindre stedets alkoholbevilling modsiger dette. Det betyder, at diskoteket m.v. har ansvaret for, at der ikke sker udskænkning af alkohol til unge under 18 år heller ikke ved, at én over 18 år køber og videregiver alkohol til én under 18 år. Er f.eks. et arrangement, hvor private 06

7 FIND DIT ARRANGEMENT POSEFEST / GARDEROBEFEST Arrangement, hvor en gruppe af voksne ofte forældre til børn i udskolingsalderen arrangerer en fest for unge, hvor der f.eks. medtages et antal øl eller lignende, som så opbevares af forældrene og udleveres efter begæring til den enkelte unge. Hvis arrangementet afholdes i lokaler, som har en alkoholbevilling (f.eks. i en idrætshal) må der ikke ske udskænkning til unge under 18 år. Heller ikke selv om der er forældre til stede, og udskænkningen sker i form at, at medbragte drikkevarer udleveres til de unge. Hvis arrangementet kan betragtes som lukket, se Tjekpunkt 6, og afholdes i lokaler, der ikke har alkoholbevilling, og der ikke sker udskænkning/ salg af alkoholholdige drikkevarer, er arrangementet ikke om fattet af Restaurationsloven. De involverede voksne må så i fællesskab aftale reglerne for de unges alkoholindtagelse. På ungdomsuddannelser og andre uddannelsesinstitutioner, hvor der holdes arrangementer/fester for deres elever eller studerende, må det afgøres konkret af politiet, om der skal tilladelses til og om der må udskænkes til unge under 18 år. https://www.politi.dk/oestjylland/ da/borgerservice/tilladelser/tilladelser_kontor/ Der skal en lejlighedstilladelse til, hvis det er et større, åbent arrangement (f.eks. en julefest for byens unge), se Tjekpunkt 4, mens der skal søges om en alkoholbevilling til arrangementet, der uden særlig anledning gentages flere gange om året f.eks. fredagsbar og lignende se Tjekpunkt 5. Der må som udgangspunkt ikke serveres alkohol til unge under 18 år. Hvis det udelukkende er skolens studerende, der deltager, vil arrangementet kunne anses for lukket, og der vil være mulighed for servering af alkohol for unge under 18 år, se Tjekpunkt 6. Der må under ingen omstændigheder være unge under 18 år, som forestår udskænkningen. UDDANNELSESINSTITUTIONER, FREDAGSBARER, SKOLEFESTER OG LIGNENDE: BYFEST, KULTURNAT, HAVNEFEST OG LIGNENDE: Offentligt tilgængelige arrangementer skal søge lejlighedstilladelse for at udskænke alkohol, se Tjekpunkt 4. Da dette er åbne arrangementer, kan der aldrig lovligt udskænkes alkohol for 07

8 FIND DIT ARRANGEMENT unge under 18 år. Der må heller ikke bruges frivillige og/ eller ansatte, under 18 år til at udskænke alkohol. Den særlige udfordring her er, at det kan være svært at have overblik og dermed svært at kontrollere, om unge under 18 år bruger mellemmænd til at skaffe alkohol. SPORTSFEST, FEST I IDRÆTFOR- ENING OG LIGNENDE: Sportsklubber og lignende, der afholder arrangement/ fest for deres daglige brugere. Det må afgøres af politiet, om der skal tilladelse til, og om der må udskænkes til unge under 18 år. Hvis det f.eks. kun er håndboldforeningens medlemmer, der er inviteret og deltager, vil arrangementet kunne anses for at være lukket, og der vil være mulighed for udskænkning af alkohol for unge under 18 år - se Tjekpunkt 6. En entrébillet kan i denne sammenhæng ikke udgøre det for et midlertidigt/kortvarigt medlemskab. Hvis det derimod er et arrangement/ en fest for foreningsmedlemmer fra flere foreninger, der normalt blot f.eks. bruger den samme sportshal, er den sociale relation mellem deltagerne så begrænset og deltagerkredsen så stor, at arrangementet ikke kan anses at være lukket. Dette afgøres konkret af politiet. Hvis arrangementet vurderes at være offentligt/åbent må der ikke ske udskænkning af alkohol for unge under 18 år se Tjekpunkt 6. Hvis arrangementet finder sted i forbindelse med en særlig anledning f.eks. én gang årligt, skal der søges om lejlighedstilladelse hos politiet - se Tjekpunkt 4. Politiet afgør, hvorvidt der er tale om offentligt arrangement. Hvis arrangementet afholdes uden anden anledning end selve festen eller flere gange om året, skal der søges om en alkoholbevilling hos kommunen se Tjekpunkt 5. Der må ikke serveres alkohol til unge under 18 år. Der må under ingen omstændigheder være unge under 18 år, som forestår udskænkningen. FEST I FORENINGSLOKALET, FOR- SAMLINGSHUSET M.M. SOM IKKE HAR ALKOHOLBEVILLING: Det må afgøres konkret af politiet, om der skal tilladelse til og hvorvidt der må udskænkes til unge under 18 år. Hvis arrangementet har en bredere deltagerkreds (f.eks. alle med studiekort til 08

9 FIND DIT ARRANGEMENT en uddannelsesinstitution i kommunen) kan der være tale om et offentligt arrangement. Til denne type kræves en lejlighedstilladelse, hvis arrangementet har en særlig anledning og ikke er tilbagevendende se Tjekpunkt 4. Hvis der ikke er en særlig anledning, eller afholdes arrangementet flere gange i løbet af et år, skal der søges om alkoholbevilling se Tjekpunkt 5. Der må ikke udskænkes alkohol til unge under 18 år. Hvis der kun er tale om en snæver kreds af inviterede med social relation til hinanden og arrangøren, som deltager, vil det kunne betragtes som lukket, og der vil være mulighed for udskænkning af alkohol for unge under 18 år - se Tjekpunkt 6. 09

10 TJEK DIT ARRANGEMENT! Her og på de følgende sider får du et overblik over, hvad du skal overveje i forbindelse med dit arrangement og hvilke regler, der gælder derfor. Gennemgå de 6 tjekpunkter i den rækkefølge, de kommer så vil du finde ud af, hvilke tilladelser, du skal have for at udskænke alkohol og om du lovligt kan udskænke for unge under 18 år. TJEKPUNKT 1 ER DET PRIVAT? Nogle arrangementer er af så privat karakter, at de slet ikke falder under Restaurationslovens regler, og dermed heller ikke er omfattet af reglerne om udskænkning af alkohol f.eks. fester i hjemmet eller møder i firmaer. Opfylder din fest/ dit arrangement nedenstående kriterier, er der altså ingen lovgivningsmæssige hensyn, du skal forholde dig til i forhold til udskænkning af alkohol heller ikke i forhold til unge under 18 år. Du skal dog være opmærksom på, at der kan være hensyn omkring ansvarlig udskænkning, som du altid bør forholde dig til. HVORNÅR ER EN FEST SÅ PRIVAT, AT DEN IKKE ER OMFATTET AF LOVEN? DET ER DEN, NÅR: Den holdes i private rammer Anledningen er privat, f.eks. fødselsdag, bryllup, firmafest, svendegilde... Arrangøren er vært og f.eks. afholder udgifterne til festen Den kunne være holdt hjemme, på arbejdspladsen eller under andre private former Kredsen af inviterede er snæver, f.eks. familie, venner, kollegaer... Kredsen af inviterede har naturlig sammenhæng til anledningen for festen TJEKPUNKT 2 - ERHVERVS- MÆSSIG? ER DER ERHVERVSMÆSSIG UD- SKÆNKNING AF ALKOHOL? Hvis festen/arrangementet ikke kan karakteriseres som privat (se Tjekpunkt 1) skal det afklares, om der er tale om udskænkning, og om der i så fald er tale om erhvervsmæssig udskænkning. ER DER UDSKÆNKNING AF ALKO- HOL? Hvis der er salg af øl, drinks, cider (Sommersby, Mokai) eller lignende, der indtages på stedet eller i nærheden er der tale om udskænkning af alkohol. Det kan være i sportshallen, i 10

11 TJEK DIT ARRANGEMENT! teltet, på torvet, på markedspladsen, på skolen i kulturhuset, på uddannelsesinstitutionen osv. ER DER TALE OM ERHVERVSMÆSSIG UDSKÆNKNING? Når man har konstateret, at der er tale om udskænkning, skal det afklares, om der er tale om erhvervsmæssig udskænkning, som reguleres af Restaurationsloven. DER ER TALE OM ERHVERVSMÆSSIG UDSKÆNKNING, NÅR: Det er professionelle virksomheder som restaurationer, caféer, værtshuse, diskoteker, barer, grillbarer, erhvervsmæssigt drevne forsamlingshuse og lignende med faste forretningssteder, der udskænker alkohol. Det er frivillige og lejlighedsvise aktører, der udskænker alkohol, hvis de søger at opnå en fortjeneste. Man kan sige, de optræder som restauratør for en dag. Det gælder også, selv om der ikke betales for den enkelte genstande, men betalingen er sket i form af entré, en adgangsbillet eller lignende. Eksempelvis: IDRÆTSFORENINGEN, der udskænker alkohol til halballet for at tjene penge til foreningen UNGDOMSKLUBBEN, der udskænker øl, hvor et overskud går til køb af f.eks. nyt musikanlæg DEN POLITISKE ORGANISATION, der udskænker alkohol, hvor et eventuelt overskud går til velgørende arbejde FESTEN I FORSAMLINGSHUSET, hvor overskuddet ved udskænkning af øl m.v. går til det lokale fritidsliv SKOLEFESTEN, hvor et eventuelt over skud går det at lønne de frivillige, eller til næste fest eller skiferie osv. Når der er tale om erhvervsmæssig udskænkning - uanset om det er professionelle aktører eller andre - er det Restaurationslovens regler, der gælder. Det betyder, at du alt efter arrangementets karakter, skal opfylde ét af tre følgende krav: Du har informeret politiet om dit arrangement se tjekpunkt 3 Du har ansøgt om og fået en lejlighedstilladelse se tjekpunkt 4 Du har ansøgt om og fået en alkoholbevilling se tjekpunkt 5 TJEKPUNKT 3 KAN DU NØJES MED AT INFORMERE POLITIET OM ARRANGEMENTET? Ved nogle enkeltstående arrangementer i en særlig anledning, kan du nøjes med at informere politiet om, at der foregår såkaldt erhvervsmæssig udskænkning af alkohol. Det står beskrevet i Restaurationslovens 22, stk. 1, som siger, at: 11

12 TJEK DIT ARRANGEMENT! Hvis du som arrangør er over 25 år, kun sælger almindelig øl og vin, og dit arrangement er indendørs for max 150 deltagere, skal du bare give politiet besked om dit arrangement senest 3 dage før afholdelsen. TJEKPUNKT 4 SKAL DU SØGE OM EN LEJLIGHEDSTILLADEL- SE HOS POLITIET? Ved fester og arrangementer med erhvervsmæssig udskænkning, og som ikke opfylder betingelserne i Tjekpunkt 3, skal du forinden have politiets tilladelse til at være restauratør for en dag en såkaldt lejlighedstilladelse. Reglerne herfor er i Restaurationslovens 22, stk. 2 tilladelsen dertil skal du søge om hos politiet: Hvis arrangementet er et enkeltstående arrangement med erhvervsmæssig udskænkning for mere end 150 personer eller med udendørs udskænkning Og Udskænkningen ikke i sig selv er anledning til arrangementet. Det vil sige, der skal være en særlig anledning jubilæum. 1.maj-fester, basarer, koncerter, generalforsamlinger, foredrag, stævner, festivaler, indvielser, teaterforestillinger m.m. Vilkår ved lejlighedstilladelser: Politiet kan stille en række vilkår, som er i overensstemmelse med den bevillings- og alkoholpolitik, som føres i den pågældende kommune. F.eks.: Arrangementet afholdes i samarbejde med en restauratør At der kun må sælges øl og vin At unge under 18 år skal forlade arrangementet senest kl. 24 At musikanvendelse er anmeldt til KODA/Gramex (se link side 9) At brandmyndighederne har godkendt lokalet At de ansvarlige for arrangementet er til stede under arrangementet, ædru og tydeligt afmærkede som ansvarlige for arrangementet At der betales fuld entré, hver gang gæster ankommer dertil, selv om der tidligere er betalt entré, og gæsten efterfølgende har forladt arrangementet. At der i hele åbningstiden anvendes autoriserede dørmænd At der foretages en tydelig adskillelses af gæster under og over 18 år f.eks. med armbånd At synligt berusede personer ikke lukkes ind At unge under 18 år ikke indtager alkohol, selv om det er en lukket fest At der tydeligt skiltes med, at narkotika ikke tolereres, og at enhver besiddelse af narkotika anmeldes til politiet 12

13 TJEK DIT ARRANGEMENT! At området udenfor er tilstrækkeligt oplyst og holdes ryddeligt for flasker og glas At der ikke foretages hård udskænkning med det formål at få gæsterne herunder særlige grupper som unge til at forøge indtagelsen af alkohol At arrangøren skal sikre, at der ikke sker overlevering af alkohol fra gæster til unge under 18 år Som udgangspunkt må du ikke med en lejlighedstilladelse udskænke alkohol for unge under 18 år. Der er dog visse undtagelser se Tjekpunkt 6. TJEKPUNKT 5 - SKAL DU SØGE OM EN ALKOHOLBEVILLING HOS KOMMUNEN? Naturligvis skal virksomheder, som blandt andet lever af at udskænke alkohol, have en alkoholbevilling. Men ikke kun restauranter, barer, diskoteker og lignende skal have en bevilling. Det skal DU også, hvis det arrangement, hvor du ønsker at udskænke alkohol: Ikke har anden anledning end at tjene/ indsamle penge eller holde en fest Gentager sig flere gange om året, evt. i samme lokale eller med samme arrangørkreds Er at sidestille med egentlig restaurationsvirksomhed f.eks. fredagsbaren på uddannelsesinstitutionen Den konkrete afgørelse af, om du skal have lejlighedstilladelse eller alkoholbevilling til dit arrangement, ligger hos politiet. TJEKPUNKT 6 - ER DIT AR- RANGEMENT/DIN FEST ÅBEN ELLER LUKKET Som udgangspunkt må der aldrig udskænkes alkohol for gæster under 18 år til arrangementer /fester med lejlighedstilladelse eller alkoholbevilling. Dog kan der ved lukkede fester være lempeligere regler for erhvervsmæssig udskænkning af alkohol for unge under 18 år, så det kan foregå lovligt. Dog må der ALDRIG udskænkes for under 18-årige på diskoteker HELLER ikke til lukkede fester (særligt forbud i loven). Det er politiet, der afgør, om det er en lukket fest og om der i så fald må udskænkes til unge under 18 år. HVEM kan deltage i en lukket fest? Der må ikke være offentlig adgang. Det vil sige, at det afgørende er relationerne mellem deltagerne. Der SKAL være en relation mellem gæsterne ud over selve arrangementet. Det kan f.eks. være, de kommer fra samme skole, forening, klub eller arbejdsplads og 13

14 TJEK DIT ARRANGEMENT! dermed har en social relation til hinanden ud over selve arrangementet. Det er IKKE tilstrækkeligt at oprette en klub, en Facebookgruppe eller en forening, hvor man alene relaterer sig til hinanden i forbindelse med fester og arrangementer. Der skal være aktiviteter i det daglige, der sandsynliggør, at gæsterne har relationer til hinanden. Det forventes, at arrangøren har et overblik over, hvem der er inviteret via invitation til den enkelte deltager. Der kan også være identifikation ved indgangen i form af gæstelister, medlemskartotek eller lignende. Fælles for disse lokaliteter er, at der IKKE er almen, offentlig adgang. Hvis et arrangement eller en fest holdes på et sted med offentlig adgang f.eks. på en kro eller restaurant kan arrangementet/festen KUN betragtes som lukket, hvis det afholdes i separate lokaler, eller hvis hele virksomheden er lukket for andre gæster. Mange diskoteker tilbyder i dag lukkede fester for selskaber i separate afdelinger/lokaler. Selv om disse fester er lukkede, må der IKKE udskænkes alkohol for unge under 18 år. Et arrangement/en fest kan efter politiets konkrete vurdering miste karakter af at være lukket, hvis de inviterede f.eks. må tage kæreste/ ven med. Ligeledes hvis invitationen spreder sig til venners venner. En fest, hvor alle f.eks. med studiekort kan deltage, kan også efter konkret vurdering anses for at være åben/offentlig, hvis kredsen er for vid. Det er som tidligere nævnt politiets konkrete afgørelse, om en fest/arrangement er åben eller lukket. HVOR kan en lukket fest holdes? En lukket fest kan holdes i et forsamlingshus, en idrætshal, et selskabslokale, et beboerlokale, en kantine på en arbejdsplads, skole eller lignende. 14

15 ANSVARLIG UDSKÆNKNING & LINKS OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER: Overvej om du kan forvente, der kommer unge under 18 år til arrangementet. Overvej, hvilken slags alkohol, der skal udskænkes server drikkevarer, som vanskeliggør overdragelse blandt gæsterne. Kræv, at alle gæsterne skal vise legiti mation med billede ved indgangen. Adskil evt. gæsterne under 18 år ved mærkning i form af armbånd eller lign. Lad evt. ekstra personale rundere blandt de unge Sørg for, at personalet/frivillige er trænet i at håndtere vanskelige situa tioner f.eks. omkring unge og ID eller mangel på samme. Synliggør, at gæster, der prøver at omgå reglerne, bortvises uden advarsel, meldes til politiet eller lignende. Synliggør evt. at gæster, der foreviser falsk legitimation politianmeldes Vær sikker på, at alt personale og frivillige er over 18 år. Instruer personalet /frivillige grundigt i, at der IKKE må ske udskænkning til unge under 18 år. Fastlæg en alkoholpolitik for personalet og frivillige, der skal stå i baren, rydde op, passe døren osv. Overvej, om du med fordel kan sam arbejde med en lokal restauratør, der har det professionelle personale, der skal til. Indsæt ekstraordinært personale, der har mindst to til tre runderingsvagter i løbet af aftenen og sørger for, at drikkevarerne ikke overdrages gæsterne imellem. Restaurationsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Østjyllands Politi tilladelser m.v.: https://www.politi.dk/oestjylland/da/borgerservice/tilladelser/lejlighedstilladelse/ https://www.politi.dk/oestjylland/da/borgerservice/tilladelser/tilladelser_kontor/ Ansøgning/underretning rest.lovens 22: https://www.politi.dk/nr/rdonlyres/cc b1a b2ac-42a2b536aba9/0/ P700_30_0612.pdf Koda/gramex (musik): (Kilde: Tak til Esbjerg Kommune/SSP for at måtte bruge idéen. Tak til Mads Saavedra Høyberg, Syddjurs Ungdomsskole for layout. 15

16 SSP Østjylland er et samarbejde mellem Østjyllands Politi og SSP-indsatserne i de 7 kommuner i Østjyllands Politikreds. Målet med samarbejdet er at øge viden og kompetencer hos de medarbejdere, der arbejder med forebyggelse af kriminalitet samt styrke det tværfaglige netværk. Samarbejdet udføres i praksis af en arbejdsgruppe som har ansvaret for det faglige indhold på møder, temadage og øvrige aktiviteter. Arbejdsgruppen består af en repræsentant fra hver kommune i Østjyllands Politikreds samt en repræsentant for politiet. Hver kommune bidrager økonomisk med 25 øre pr. indbygger pr. år. Kontakt: Allan Aarslev, Østjyllands Politi,

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen, Tønder, Sønderborg, Aabenraa og Haderslev Fanø Kommune Indholdsfortegnelse Side 2 1. FORORD... 3 1.1.

Læs mere

Bevillingsstrategi 2014-2017 Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland

Bevillingsstrategi 2014-2017 Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland Bevillingsstrategi 2014-2017 Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland 1 Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2 Forord 3 Udfordringer 4 Mission og Vision, / Overordende mål 5 1 / Mål for

Læs mere

- Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år

- Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år UNGES FESTMILJØ - Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år Kommunerne i Syd- og Sønderjylland Forord I 2009 besluttede Kredsrådet i Syd- og Sønderjylland at nedsætte en arbejdsgruppe

Læs mere

Restaurationsplan for Faxe Kommune. for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan for Faxe Kommune. for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv Restaurationsplan for Faxe Kommune for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med Restaurationsplanen 3. Alkoholbevillingsopgaven i Faxe Kommune 4. Det

Læs mere

Restaurationsplan for Svendborg Kommune

Restaurationsplan for Svendborg Kommune Restaurationsplan for Svendborg Kommune Indhold Forord 3 Målsætning 3 Hvordan søger man en bevilling 4 Hvem behandler ansøgningen 5 Hvad lægger bevillingsnævnet vægt på 6 Hvornår skal man have bevilling

Læs mere

Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formålet med Restaurationsplanen... 3 3. Alkoholbevillingsopgaven i Faxe Kommune... 4 4. Det lovmæssige

Læs mere

Standardvilkår til alkoholbevillinger

Standardvilkår til alkoholbevillinger September 2011 Efter en drøftelse i bevillingsnævnene er der udarbejdet følgende vejledende Standardvilkår til alkoholbevillinger som herefter følges i Midt- og Vestjyllands Politikreds. Der kan til alkoholbevillinger

Læs mere

Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune

Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune Formål: Dato: 13.05.2015 Formålet med denne restaurationsplan er at: skabe gode planlægningsmæssige rammer omkring restaurationsvirksomhederne til glæde

Læs mere

UNGES FESTMILJØ. -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland

UNGES FESTMILJØ. -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland UNGES FESTMILJØ -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland Målet med første del i aften At give et billede af den aktuelle udvikling og tendenser indenfor alkoholkulturen blandt de unge Skabe

Læs mere

Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling.

Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling. Indledning Norddjurs Kommune ønsker at fremme et liv med muligheder gennem udfoldelse og oplevelser. Derfor skaber vi rammer, der skal være med til at give et aktivt, trygt og velfungerende liv for vores

Læs mere

Fælles RUSMIDDELSTRATEGI for ungdomsuddannelserne. Skanderborg Kommune

Fælles RUSMIDDELSTRATEGI for ungdomsuddannelserne. Skanderborg Kommune Fælles RUSMIDDELSTRATEGI for ungdomsuddannelserne i Skanderborg Kommune Indhold Skanderborg Kommunes overordnede rusmiddelstrategi for børn og unge... 3 Strategiernes hieraki... 3 Fælles rusmiddelstrategi

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under

Læs mere

Restaurationsplan. for Slagelse Kommune

Restaurationsplan. for Slagelse Kommune Restaurationsplan for Slagelse Kommune dtaget af e v r e n e n la p s n Restauratio bruar 2013. fe. 5 2 n e d t e d Byrå 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord................................................

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Misbrugspolitik. Af sikkerhedsmæssige grunde skal det understreges, at hverken alkohol el. euforiserende stoffer kan accepteres på skolen.

Misbrugspolitik. Af sikkerhedsmæssige grunde skal det understreges, at hverken alkohol el. euforiserende stoffer kan accepteres på skolen. EUC Sjællands misbrugspolitik August 2013 Udarbejdet af EUC Sjællands studievejledergruppe Misbrugspolitik Formål: Det er skolens formål med misbrugspolitikken at have en klar holdning til alkoholeller

Læs mere

Principper for: Alkoholpolitik

Principper for: Alkoholpolitik Principper for: Alkoholpolitik Søndergård skole skal være aktivt medvirkende til, at elevernes alkoholdebut udskydes så længe som muligt. Blandt andet med basis i undersøgelser der viser, at det generelle

Læs mere

Restaurationsplan. Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune

Restaurationsplan. Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune 2014 Restaurationsplan Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse Bagrund og formål med udarbejdelse af restaurationsplan... 2 Det lovmæssige grundlag... 2 Bevillingsmyndigheden...

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE 1.VISION Randers Byråd fastlægger med denne restaurationsplan rammerne for et mangfoldigt og levende restaurationsliv i Randers Kommune. Byrådet ønsker, at Randers skal

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

Alkoholpolitik. Alkohol under ansvar og med respekt for mennesket. Kommuneqarfik Sermersooq 2010 april 2013

Alkoholpolitik. Alkohol under ansvar og med respekt for mennesket. Kommuneqarfik Sermersooq 2010 april 2013 Alkoholpolitik Alkohol under ansvar og med respekt for mennesket Kommuneqarfik Sermersooq 2010 april 2013 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Borgerrettede initiativer... 4 Gravide og børnefamilier...

Læs mere

Klasseaftaler og regler om alkohol

Klasseaftaler og regler om alkohol I en undersøgelse svarede 85% af de unge ja tak til regler for deres alkoholforbrug. De gav udtryk for, at det er nemmere at sige nej, hvis man har regler at henvise til Klasseaftaler og regler om alkohol

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv.

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: erhvervsforhold; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 30.3.2016 Status: Gældende Udskrevet: 25.12.2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling

Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling 02-09-2016 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Hvornår skal du have alkoholbevilling og/eller nattilladelse?... 3 1.2. Sådan søger du en alkoholbevilling

Læs mere

2 BAGGRUND... 3 5 SÅDAN GØR DU... 6. 8 SAGENS GANG FRA ANSØGNING TIL BEVILLING... 11 8.1 Midlertidig tilladelse... 12

2 BAGGRUND... 3 5 SÅDAN GØR DU... 6. 8 SAGENS GANG FRA ANSØGNING TIL BEVILLING... 11 8.1 Midlertidig tilladelse... 12 1 VISION... 3 2 BAGGRUND...... 3 3 HVORNÅR SKAL MAN HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 3 4 KAN DU FÅ BEVILLING?... 4 4.1 Lovens grundlæggende krav til ansøgeren... 4 4.2 Hvilke hensyn skal afvejes?... 4 4.3

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE 1 1 MÅLSÆTNING... 3 2 BAGGRUND... 3 3 HVORNÅR SKAL MAN HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 3 4 KAN DU FÅ BEVILLING?... 4 4.1 Lovens grundlæggende krav til ansøgeren... 4 4.2 Hvilke

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Vedtaget af Odder Byråd den: [Vælg datoen] Sagsnummer: 727-2013-384 Dokumentnummer: 727-2013-7078

Læs mere

Køn. Hvilken klasse går du i? Hvor gammel er du? Hvad synes du om at gå i skole? Hvordan synes du, at du klarer dig i skolen? (1) Pige.

Køn. Hvilken klasse går du i? Hvor gammel er du? Hvad synes du om at gå i skole? Hvordan synes du, at du klarer dig i skolen? (1) Pige. Køn (1) Pige (2) Dreng Hvilken klasse går du i? (1) 8. klasse (2) 9. klasse Hvor gammel er du? (3) 13 år (4) 14 år (5) 15 år (6) 16 år Hvad synes du om at gå i skole? (1) Vældig godt (2) Temmelig godt

Læs mere

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 Formålet med restaurationsplanen er at... 4 1.3. Overordnet om alkoholbevilling...

Læs mere

Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler. Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse

Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler. Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse Langeland Kommune foråret 2011 - 1 - Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...- 2-2. Sammenligning

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

Juni 2012. Vejledende retningslinjer for eksterne elevfester med alkohol

Juni 2012. Vejledende retningslinjer for eksterne elevfester med alkohol Juni 2012 Vejledende retningslinjer for eksterne elevfester med alkohol Indhold Alkohol, tobak, stoffer Fakta om problemet... 3 Har efterskolerne en udfordring?... 3 Hvad siger loven... 3 Elevfester med

Læs mere

Unge under 16 må ikke købe øl og vin det gælder altså 8. klasse og de fleste 9. klasses elever

Unge under 16 må ikke købe øl og vin det gælder altså 8. klasse og de fleste 9. klasses elever Alkohol, tobak, stoffer Fakta om problemet Unge, der starter tidligt med at drikke, har relativt flere konflikter med venner og forældre, involveres i flere slagsmål, kommer ud for uønsket og usikker sex

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Restaurationsplan for Sorø Kommune

Restaurationsplan for Sorø Kommune Restaurationsplan for Sorø Kommune - for et sundt, sjovt og trygt festmiljø og natteliv 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med Restaurationsplanen 3. Sådan arbejdet Bevillingsnævnet 4. Det

Læs mere

En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt.

En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt. En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt. Rapporten er udarbejdet af : Forebyggelseskonsulent Anja Nesgaard Dal Rusmiddelcenter Randers

Læs mere

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL MINDRE DRUK. MERE FEST En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage

Læs mere

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan. Lokaludvalgets bemærkninger til Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling Side Afsnit / Tekst i udkast til

Læs mere

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL EN STOR OPLEVELSE VENTER FORUDE Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage sammen med de bedste

Læs mere

Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem

Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem 1 Alkoholforebyggelse i kommunen Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem Projekt ansvarlig servering Baggrund Projektet er et delprojekt under projekt Alkoholforebyggelse

Læs mere

Forslag til Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Juni 2012

Forslag til Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Juni 2012 Forslag til Alkoholpolitik - for sundhed og trivsel Juni 2012 Alkoholpolitik Indledning I de senere år er der kommet mere og mere fokus på at iværksætte forebyggende indsatser over for danskernes forbrug

Læs mere

Sidste skoledag. En festlig dag

Sidste skoledag. En festlig dag Sidste skoledag En festlig dag Sidste skoledag Et vellykket initiativ på sidste skoledag Flere kommuner har gjort et stort stykke arbejde i forbindelse med sidste skoledag. Fx har man i Esbjerg, gennem

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2010-11 L 102 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen K O M M E N T E R E T O V E R S I G T Dato: 13. december 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-9404-0148 Dok.: MHE40712 over høringssvar

Læs mere

UDKAST. Restaurationsplan. for. Ringsted Kommune

UDKAST. Restaurationsplan. for. Ringsted Kommune UDKAST Restaurationsplan for Ringsted Kommune 1. Indledning For at kunne servere stærke drikke skal man have en alkoholbevilling. Denne Restaurationsplan fastsætter de overordnede vejledende retningslinjer

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Vejledning om alkoholbevillinger 00.01.00-A23-18-10 Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1 1. Baggrund for udarbejdelse af en restaurationsplan

Læs mere

Servicekvalitet 9.2.7

Servicekvalitet 9.2.7 Servicekvalitet 9.2.7 Relevant servicemål Ansvarlig afdeling Alkoholforebyggelse 9.2 Sundhed Myndighed: Social- og sundhedscenter Holbæk Leverandører: Alle kommunens afdelinger Værdi og målsætninger Fremme

Læs mere

VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING

VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING INDHOLD 1. INDLEDNING...3 1.1. Hvornår skal du have alkoholbevilling og/eller nattilladelse? 1.2. Sådan søger du en alkoholbevilling og/eller

Læs mere

restaurationsplan Formål

restaurationsplan Formål restaurationsplan Formål Restaurationsplanen er tænkt som et værktøj til Bevillingsnævnet og til de ansøgere, som ønsker at få en bevilling fra nævnet. Indholdsfortegnelse Tema/ intro billedfelt: Her kan

Læs mere

UNGE ALKOHOL FESTER. Forældre til unge 16+

UNGE ALKOHOL FESTER. Forældre til unge 16+ UNGE ALKOHOL FESTER Forældre til unge 16+ UNGEALKOHOLFESTER Det er en del af ungdomslivet at eksperimentere og prøve grænser af hvorfor det er vigtigt, at de unge er klædt på hertil. Den bedste forebyggelse

Læs mere

MINDRE DRUK. MERE FEST

MINDRE DRUK. MERE FEST MINDRE DRUK. MERE FEST FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage sammen med

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Notat Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012

Notat Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012 Notat Vedrørende: Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012 Bevillingsnævnet i Egedal Kommune vedtog på sit møde den 25. januar 2012, at ansøgninger modtaget hos Nordsjællands

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 2 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

RESTAURATIONS- PLAN FORMÅL

RESTAURATIONS- PLAN FORMÅL RESTAURATIONS- PLAN FORMÅL Restaurationsplanen er tænkt som et værktøj til Bevillingsnævnet og til de ansøgere, som ønsker at få en bevilling fra nævnet. INDHOLDSFORTEGNELSE Tema/ intro billedfelt: Her

Læs mere

Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015. Natur og Udvikling

Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015. Natur og Udvikling Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015 Natur og Udvikling Indhold Indledning... 3 Målsætning og baggrund... 3 Alkoholbevillinger til personer og selskaber... 5

Læs mere

Alkohol- og rusmiddelprincipper for skoler UDKAST

Alkohol- og rusmiddelprincipper for skoler UDKAST Alkohol- og rusmiddelprincipper for skoler UDKAST Indholdsfortegnelse Skanderborg Kommunes overordene rusmiddelstrategi...3 Fælles rusmiddelstrategi for skoler...4 Baggrund...4 Formål...4 Målgruppe...4

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Målsætning... 3 2. Fødevarenæringsbrev... 3 3. Bevillingsmyndigheden... 3 4. Alkoholbevillinger... 4

Læs mere

Alkoholstrategi November Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade Herlev Tlf Design, prepress og tryk: Cool Gray

Alkoholstrategi November Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade Herlev Tlf Design, prepress og tryk: Cool Gray Alkoholstrategi Alkoholstrategi November 2010 Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade 90 2730 Herlev Tlf. 4452 7000 www.herlev.dk Design, prepress og tryk: Cool Gray HERLEV SIGER NEJ TAK TIL ALKOHOL......

Læs mere

Politik for repræsentation mv.

Politik for repræsentation mv. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat Politik for repræsentation mv. I det følgende redegøres for Københavns Kommunes politik for repræsentation m.v. Politikken fastsætter

Læs mere

Vejledningen er opdateret og udvidet med reglerne for velgørende eller på anden måde almennyttige

Vejledningen er opdateret og udvidet med reglerne for velgørende eller på anden måde almennyttige Maj 2004 Erhverv Momsfritagelse for velgørenhed og almennytte Vejledning E nr. 39 Version 2.0 E 2.0 Ret; nr. Moms 39 Vejledningen er opdateret og udvidet med reglerne for velgørende eller på anden måde

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE

RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE 2 INDHOLD 1. FORORD... 3 2. VISION... 4 3. BAGGRUND... 5 4. LOVEN OG BEVILLINGSNÆVNET... 6 5. HVORNÅR SKAL DU HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 7 5.1. Hvad skal der til?...

Læs mere

Hvorfor skal der være regler for modtagelse af gaver og andre fordele?

Hvorfor skal der være regler for modtagelse af gaver og andre fordele? KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Cirkulære nr.: Medarbejdere i Københavns Kommune Sagsnr. 2011-95231 Dokumentnr. 2011-490250 Modtagelse af gaver m.v. Hvorfor skal der være

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om detailsalg fra butikker

Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om detailsalg fra butikker Erhvervsudvalget (2. samling) L 158 - Bilag 1 Svar på Spørgsmål 157 Offentligt 21. april 2005 Sag Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om detailsalg fra butikker m.v. 1. Indledning Udkast

Læs mere

VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE. www.streetdinners.org

VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE. www.streetdinners.org VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE www.streetdinners.org Gademiddage er for at... 1 lære sine naboer at kende og fejre den gade eller bydel man bor i.

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

til Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xxxx 2016 om Salg og udskænkning af alkoholholdige drikke.

til Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xxxx 2016 om Salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bilag 1 til Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xxxx 2016 om Salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Udskænkning af alkoholholdige drikke På søndage og 1. nytårsdag, helligdage i påsken, helligdage

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Forslag til initiativer fra konferencen God stil i vinterferien

Forslag til initiativer fra konferencen God stil i vinterferien Forslag til initiativer fra konferencen God stil i vinterferien Dette dokument sammenfatter de forslag til initiativer, der kom frem på konferencen God stil i vinterferien på Ørestad Gymnasium den 16.

Læs mere

Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds.

Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds. ESBJERG KOMMUNE Restaurationsplan for Esbjerg Kommune Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds. Byrådet i Esbjerg Kommune Indhold 1. FORORD... 3 2. BEVILLINGSMYNDIGHEDEN...

Læs mere

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger Jammerbugt Kommune Indholdsfortegnelse Side Formålet med planen...3 Næringsbrev...3 Bevillingsnævnet...3 Hvem kan få alkoholbevilling:...4 Midlertidig

Læs mere

FÆLLES RUSMIDDELSTRATEGI. i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner

FÆLLES RUSMIDDELSTRATEGI. i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner FÆLLES RUSMIDDELSTRATEGI i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner INDHOLD Indledning...s. 03 Mission/Formål/Målgruppe...s. 04 Fælles ramme for forebyggelse af rusmidler...s. 06 Hjælpende/rådgivende indsats...s.

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November Natur og Udvikling

Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November Natur og Udvikling Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November 2014 Natur og Udvikling Indhold Indledning... 3 Målsætning og baggrund... 3 Alkoholbevillinger til personer og selskaber...

Læs mere

Forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år

Forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år Forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;sundhed Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 15.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 17.1.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

Røgfri miljøer Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Røgfri miljøer Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Røgfri miljøer Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;sundhed Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 15.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 17.2.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets

Læs mere

1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune

1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Nordfyns Kommune Ledelsessekretariatet 1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune 1. Baggrund og formål. Baggrunden for restaurationsplanen er skabelsen af Nordfyns Kommune og omlægningen

Læs mere

Drikker dit barn for meget?

Drikker dit barn for meget? Drikker dit barn for meget? Ny undersøgelse viser, at unge i Hedensted Kommune 5 drikker mere end unge i de omkringliggende kommuner. Stærke alkoholtraditioner, misforståelser og kedsomhed er nogle af

Læs mere

Restaurationsplan for Holbæk Kommune

Restaurationsplan for Holbæk Kommune Restaurationsplan for Holbæk Kommune 2013 1 Indhold 1. Baggrund og målsætning for udarbejdelse af restaurationsplanen... 3 2. Alkoholbevillinger til personer og selskaber... 3 3. Det lovmæssige grundlag

Læs mere

2007 RYGEPOLITIK GODE RÅD OM. Rygepolitik. Udgivet af DANSK ERHVERV

2007 RYGEPOLITIK GODE RÅD OM. Rygepolitik. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Rygepolitik 2007 RYGEPOLITIK Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Der må ikke ryges indendørs på danske arbejdspladser 3 Arbejdslokale for en person 3 Rygerum og rygekabiner 4 Rygepolitik

Læs mere

Salg af varer uden for fast forretningssted

Salg af varer uden for fast forretningssted Salg af varer uden for fast forretningssted (Salg af varer fra mobile udsalgssteder, lagersalg, home-parties, markeder, udstillinger, messer og torvehandel) Baggrund Reglerne om, hvor og hvordan der må

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse 1. Målsætning 3 2. Fødevarenæringsbrev 3 3. Bevillingsmyndigheden... 3 4. Alkoholbevillinger... 4 - Retningslinier

Læs mere

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 Formålet med restaurationsplanen er at... 4 1.3. Overordnet om alkoholbevilling...

Læs mere

Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder

Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2017 Vi byder dig velkommen til dit ophold, og vil med denne folder gerne give dig mulighed for at få et overblik over stedet, vores regler

Læs mere

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Alkoholstrategi for Ballerup Kommune Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Ballerup Kommune Forord Det er med glæde, at Ballerup Kommune kan præsentere denne alkoholstrategi,

Læs mere

Sidste skoledag... - en god fælles oplevelse

Sidste skoledag... - en god fælles oplevelse Sidste skoledag... - en god fælles oplevelse Til skolen... Sidste skoledag er et farvel til skolen, som har været rammen om en stor del af livet i 9 eller 10 år. Derfor er det vigtigt, at sidste skoledag

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse... 1 Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Indhold 1. Baggrund og formå 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 3. Næringsbrev 4. Bevillingsmyndigheden

Indhold 1. Baggrund og formå 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 3. Næringsbrev 4. Bevillingsmyndigheden Indhold Side 1. Baggrund og formål 1 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 1 2.1. Restaurationslovens område 1 2.2. Selvstændig erhvervsvirksomhed 1 2.3. Servering 1 2.4. Stærke

Læs mere

hvis eleverne og lærerne i fællesskab drøfter og planlægger dagen.

hvis eleverne og lærerne i fællesskab drøfter og planlægger dagen. Til skolen Sidste skoledag er et farvel til skolen, som har været rammen om en stor del af livet i 9 eller 10 år. Derfor er det vigtigt, at sidste skoledag bliver en positiv oplevelse, og en god dag se

Læs mere

Restaurationsplan

Restaurationsplan Restaurationsplan 2014-2017 1 Syd- og Sønderjylland Til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2. udgave juni 2017 2 1. Forord 2 2. Restaurationsplanens formål

Læs mere

GODE RÅD TIL POLITISK STØTTEKONCERT/CAFÉAFTEN

GODE RÅD TIL POLITISK STØTTEKONCERT/CAFÉAFTEN GODE RÅD TIL POLITISK STØTTEKONCERT/CAFÉAFTEN Mange (store) afdelinger har haft gode erfaringer med at afholde politiske støttekoncerter især i forbindelse med julekampagner mod fattigdom. Mindre afdelinger

Læs mere

Ansvarlig udskænkning

Ansvarlig udskænkning Ansvarlig udskænkning 2009 Ansvarlig udskænkning Sundhedsstyrelsen, Center for Forebyggelse, 2009 1. udgave, 1. oplag. 2009 ISBN (trykt version): 978-87-7676-972-7 ISBN (elektronisk version): 978-87-7676-973-4

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

Børn, unge og alkohol 1997-2002

Børn, unge og alkohol 1997-2002 Børn, unge og alkohol 1997-22 Indledning 3 I. Alder for børn og unges alkoholdebut (kun 22) 4 II. Har man nogensinde været fuld? III. Drukket alkohol den seneste måned 6 IV. Drukket fem eller flere genstande

Læs mere

Principper og regler for afholdelse af fredagsbarer, fester og andre arrangementer hvor der sælges alkohol

Principper og regler for afholdelse af fredagsbarer, fester og andre arrangementer hvor der sælges alkohol Principper og regler for afholdelse af fredagsbarer, fester og andre arrangementer hvor der sælges alkohol Gældende for studerende og studenterforeninger ved Aarhus Universitet 1. Indledning Fester, fredagsbarer

Læs mere