FESTER - FOR OG MED DE UNGE REGLER OG GODE RÅD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FESTER - FOR OG MED DE UNGE REGLER OG GODE RÅD"

Transkript

1 FESTER - FOR OG MED DE UNGE REGLER OG GODE RÅD TIL ARRANGØRER OMKRING UDSKÆNKNING AF ALKOHOL

2 INDHOLDSFORTEGNELSE & FORORD Indholdsfortegnelse & Forord... side 2 Om Fester - for og med unge... side 3 Definitioner og begreber... side 4 Restaurationsloven... side 5 Find dit arrangement!... side 6-9 TJEK dit arrangement tjekpunkter... side Ansvarlig udskænkning & Links... side 15 I DISSE ÅR ER DER STORT FOKUS PÅ DANSKERNES OG ISÆR DE UNGES ALKOHOLFORBRUG. De fleste fagfolk som politikere og forældre er enige om, at de unge drikker for tidligt. Gennemsnitsalderen for danske unges alkoholdebut er ca. 13 år. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at unge under 16 år slet ikke drikker. Med en tidlig alkoholdebut stiger både risikoen for alkoholrelaterede skader og sandsynligheden for et større forbrug senere i livet. Jo længere du som forældre kan udskyde den unges alkoholdebut, jo mindre er risikoen for misbrug også hvad angår rygning, hash m.v. Undersøgelser viser, at danske unge især drikker alkohol ved privatfester, større fester i klubber, foreninger, fredagscafeer, diskoteker m.v. Denne guide omhandler reglerne, som har til hensigt at regulere udskænkning af alkohol til disse fester for og med unge. Erfaringen viser, at misforståelser og manglende viden om reglerne medfører en hel del utilsigtede lovovertrædelser, som i praksis betyder, at unge under 18 år får lettere adgang til alkohol, end det er hensigten med loven. Med denne guide er det muligt for dig som arrangør at danne dig et overblik over, hvilke krav, der stilles til lige netop DIN type af arrangement. Er du alligevel i tvivl så kontakt politiet via: https://www.politi.dk/oestjylland/da/borgerservice/tilladelser/ Tilladelser_kontor/ Uanset, om du bruger guiden som opslagsværk, eller du gennemlæser det hele, anbefales det, at du læser punkterne på side 9, omkring ansvarlig udskænkning. 02

3 OM FESTER - FOR OG MED DE UNGE Som arrangør af fester, eller andre begivenheder, hvor unge under 18 år deltager, er det nødvendigt, at du forholder dig til reglerne for udskænkning af alkohol til denne gruppe. Lovgivningen på området slår fast, at INGEN må: Sælge alkohol til unge under 16 år Sælge drikkevarer med en alkoholvolumenprocent på 16½ og derover til personer under 18 år Udskænke for unge under 18 år - heller ikke hvis en mellemmand på 18 år eller derover køber og derefter overdrager drikkevarerne til den unge under 18 år. Lade ansatte eller frivillige hjælpere udskænke alkohol for unge under 18 år Der er mange misforståelser omkring reglerne dette fører til utilsigtede lovovertrædelser. Mange arrangører tror, at netop deres arrangement er af sådan karakter, at det ikke er underlagt lovgivningen og dermed heller ikke forbuddet mod servering af alkohol for unge under 18 år. Faktisk er det sådan, at mange af de fester og arrangementer, der holdes uden for hjemmets fire vægge, kan være omfattet af lovgivningen. OGSÅ selvom formålet med festerne eller arrangementerne er sociale og/eller godtgørende som for eksempel at tjene penge til lokale aktiviteter, herunder foreningslivet, kultur og sport generelt. Det gælder f.eks.: Fester i forsamlingshuset el.lign. Fester på uddannelsesinstitutioner Foreningsfester Sportsfester Byfester Festivaller Denne guide er derfor særlig målrettet personale og frivillige i kultur-og idrætsforeninger, forældre, ungdomsuddannelser, ungdomsklubber og ansøgere om lejlighedstilladelser. Personer, som ikke til daglig beskæftiger sig med det professionelle udskænkningsmiljø. Guiden giver et godt overblik over de regler, alle skal være opmærksomme på, når der deltager unge under 18 år. Desuden finder du en gennemgang af reglerne for lukkede fester eller for arrangementer på steder MED alkoholbevilling (det vil sige diskoteker og andre restaurationsvirksomheder). Dette skyldes mange misforståelser blandt både udbydere og gæster. Herudover giver guiden anvisninger på, hvordan man generelt praktiserer en ansvarlig udskænkning. God læselyst. 03

4 DEFINITIONER OG BEGREBER HVAD ER ALKOHOL? I forhold til lovgivningen på udskænkningsområdet gælder, at alkohol defineres som: udskænkning, når der tjenes penge på alkohol til et arrangement. Også selv om der ikke betales direkte, men i stedet i form af f.eks. entré- billetter eller lignende. Drikkevarer med en alkoholprocent på 2,8 eller derover. Lovgivningen skelner mellem salg af alkohol og udskænkning af alkohol: SALG AF ALKOHOL: Ved salg forstås, at man tager det købte med sig hvad enten det er fra en restaurant eller en butik. Se evt. Lukkeloven og Lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og salg af alkohol til personer under 16 år. SERVERING/UDSKÆNKNING AF ALKOHOL: Ved udskænkning forstås, at det købte indtages på stedet uanset om stedet er en egentlig restaurant eller for eksempel en sportshal eller et klubhus eller andet. Alt, der vedrører udskænkning af alkohol, er beskrevet i Restaurationsloven, som regulerer såkaldt erhvervsmæssig udskænkning. Der vil næsten altid være tale om erhvervsmæssig 04

5 RESTAURATIONSLOVEN I Restaurationsloven findes reglerne om såkaldt erhvervsmæssig udskænkning. Det er temmelig indlysende, at det drejer sig om udskænkning, der finder sted på diskoteker, barer, restauranter, caféer m.v. MEN: Mange er derimod ikke opmærksomme på, at denne lovgivning også gælder i alle andre tilfælde, hvor der tjenes penge på et arrangement, hvor der serveres alkohol. Det er i dén sammenhæng underordnet, om der betales direkte for drikkevarerne, eller der betales indirekte i form af entré eller lignende. Det er også ligeledes underordnet, om et eventuelt overskud f.eks. går til: At belønne frivillige hjælpere Velgørende formål Støtte til foreningsliv eller lignende At hyre et godt band til næste fest Betaling for musikken eller lokalet Betaling af dørmænd/sikkerhedsfolk Eller Noget tilsvarende Restaurationsloven regulerer altså både det professionelle udskænkningsmarked med faste forretningssteder, som restauranter, diskoteker, barer, caféer m.v. og enkeltstående fester og arrangementer, hvor der sker erhvervsmæssig udskænkning på frivillig/ikke kommerciel basis. 05

6 FIND DIT ARRANGEMENT Her nedenfor finder du de mest almindelige eksempler på arrangementer, hvor unge under 18 år deltager. Bemærk, at nogle kan være så små og/ eller private, at de falder helt udenfor lovens rammer. KLUBFEST: Ungdomsklubber og lignende, hvor der afholdes arrangement/fest for de daglige brugere. Hvis det udelukkende er klubbens medlemmer, der deltager, vil det kunne anses for at være lukket - med mulighed for udskænkning af alkohol for unge under 18 år se tjekpunkt 6. I praksis bruges denne mulighed yderst sjældent. Hvis arrangementet har andre deltagere, skal der en lejlighedstilladelse til fra politiet. Er der ikke en særlig anledning eller afholdes arrangementet flere gange i løbet af et år, skal der søges om en alkoholbevilling også hos politiet se Tjekpunkt 5. Der må ikke udskænkes alkohol til unge under 18 år. Der må under ingen omstændigheder være unge under 18 år, som forestår udskænkningen. SODAVANDSDISKOTEK/-FEST: initiativtagere, kommunen, SSP eller andre arrangerer en fest for unge, hvor der ikke udskænkes alkohol overhovedet. Arrangementet kan godt holdes i diskotekslokaler eller lignende, med mindre der i de pågældende steders bevilling er særlige vilkår om unges adgang. Vær opmærksom på, at det i forhold til Alkoholreklamenævnets regler kan være problematisk, hvis markedsføringen af arrangementet sker på hjemmesider, hvor der også reklameres med arrangementer, hvor der serveres alkohol. FEST FOR UNGE UNDER 18 ÅR PÅ DI- SKOTEK OG LIGNENDE (+16 FESTER) På diskoteker m.v. er det aldrig tilladt at udskænke alkohol til unge under 18 år uanset om der er tale om åbne eller lukkede arrangementer/fester. Unge under 18 år må gerne opholde sig der, med mindre stedets alkoholbevilling modsiger dette. Det betyder, at diskoteket m.v. har ansvaret for, at der ikke sker udskænkning af alkohol til unge under 18 år heller ikke ved, at én over 18 år køber og videregiver alkohol til én under 18 år. Er f.eks. et arrangement, hvor private 06

7 FIND DIT ARRANGEMENT POSEFEST / GARDEROBEFEST Arrangement, hvor en gruppe af voksne ofte forældre til børn i udskolingsalderen arrangerer en fest for unge, hvor der f.eks. medtages et antal øl eller lignende, som så opbevares af forældrene og udleveres efter begæring til den enkelte unge. Hvis arrangementet afholdes i lokaler, som har en alkoholbevilling (f.eks. i en idrætshal) må der ikke ske udskænkning til unge under 18 år. Heller ikke selv om der er forældre til stede, og udskænkningen sker i form at, at medbragte drikkevarer udleveres til de unge. Hvis arrangementet kan betragtes som lukket, se Tjekpunkt 6, og afholdes i lokaler, der ikke har alkoholbevilling, og der ikke sker udskænkning/ salg af alkoholholdige drikkevarer, er arrangementet ikke om fattet af Restaurationsloven. De involverede voksne må så i fællesskab aftale reglerne for de unges alkoholindtagelse. På ungdomsuddannelser og andre uddannelsesinstitutioner, hvor der holdes arrangementer/fester for deres elever eller studerende, må det afgøres konkret af politiet, om der skal tilladelses til og om der må udskænkes til unge under 18 år. https://www.politi.dk/oestjylland/ da/borgerservice/tilladelser/tilladelser_kontor/ Der skal en lejlighedstilladelse til, hvis det er et større, åbent arrangement (f.eks. en julefest for byens unge), se Tjekpunkt 4, mens der skal søges om en alkoholbevilling til arrangementet, der uden særlig anledning gentages flere gange om året f.eks. fredagsbar og lignende se Tjekpunkt 5. Der må som udgangspunkt ikke serveres alkohol til unge under 18 år. Hvis det udelukkende er skolens studerende, der deltager, vil arrangementet kunne anses for lukket, og der vil være mulighed for servering af alkohol for unge under 18 år, se Tjekpunkt 6. Der må under ingen omstændigheder være unge under 18 år, som forestår udskænkningen. UDDANNELSESINSTITUTIONER, FREDAGSBARER, SKOLEFESTER OG LIGNENDE: BYFEST, KULTURNAT, HAVNEFEST OG LIGNENDE: Offentligt tilgængelige arrangementer skal søge lejlighedstilladelse for at udskænke alkohol, se Tjekpunkt 4. Da dette er åbne arrangementer, kan der aldrig lovligt udskænkes alkohol for 07

8 FIND DIT ARRANGEMENT unge under 18 år. Der må heller ikke bruges frivillige og/ eller ansatte, under 18 år til at udskænke alkohol. Den særlige udfordring her er, at det kan være svært at have overblik og dermed svært at kontrollere, om unge under 18 år bruger mellemmænd til at skaffe alkohol. SPORTSFEST, FEST I IDRÆTFOR- ENING OG LIGNENDE: Sportsklubber og lignende, der afholder arrangement/ fest for deres daglige brugere. Det må afgøres af politiet, om der skal tilladelse til, og om der må udskænkes til unge under 18 år. Hvis det f.eks. kun er håndboldforeningens medlemmer, der er inviteret og deltager, vil arrangementet kunne anses for at være lukket, og der vil være mulighed for udskænkning af alkohol for unge under 18 år - se Tjekpunkt 6. En entrébillet kan i denne sammenhæng ikke udgøre det for et midlertidigt/kortvarigt medlemskab. Hvis det derimod er et arrangement/ en fest for foreningsmedlemmer fra flere foreninger, der normalt blot f.eks. bruger den samme sportshal, er den sociale relation mellem deltagerne så begrænset og deltagerkredsen så stor, at arrangementet ikke kan anses at være lukket. Dette afgøres konkret af politiet. Hvis arrangementet vurderes at være offentligt/åbent må der ikke ske udskænkning af alkohol for unge under 18 år se Tjekpunkt 6. Hvis arrangementet finder sted i forbindelse med en særlig anledning f.eks. én gang årligt, skal der søges om lejlighedstilladelse hos politiet - se Tjekpunkt 4. Politiet afgør, hvorvidt der er tale om offentligt arrangement. Hvis arrangementet afholdes uden anden anledning end selve festen eller flere gange om året, skal der søges om en alkoholbevilling hos kommunen se Tjekpunkt 5. Der må ikke serveres alkohol til unge under 18 år. Der må under ingen omstændigheder være unge under 18 år, som forestår udskænkningen. FEST I FORENINGSLOKALET, FOR- SAMLINGSHUSET M.M. SOM IKKE HAR ALKOHOLBEVILLING: Det må afgøres konkret af politiet, om der skal tilladelse til og hvorvidt der må udskænkes til unge under 18 år. Hvis arrangementet har en bredere deltagerkreds (f.eks. alle med studiekort til 08

9 FIND DIT ARRANGEMENT en uddannelsesinstitution i kommunen) kan der være tale om et offentligt arrangement. Til denne type kræves en lejlighedstilladelse, hvis arrangementet har en særlig anledning og ikke er tilbagevendende se Tjekpunkt 4. Hvis der ikke er en særlig anledning, eller afholdes arrangementet flere gange i løbet af et år, skal der søges om alkoholbevilling se Tjekpunkt 5. Der må ikke udskænkes alkohol til unge under 18 år. Hvis der kun er tale om en snæver kreds af inviterede med social relation til hinanden og arrangøren, som deltager, vil det kunne betragtes som lukket, og der vil være mulighed for udskænkning af alkohol for unge under 18 år - se Tjekpunkt 6. 09

10 TJEK DIT ARRANGEMENT! Her og på de følgende sider får du et overblik over, hvad du skal overveje i forbindelse med dit arrangement og hvilke regler, der gælder derfor. Gennemgå de 6 tjekpunkter i den rækkefølge, de kommer så vil du finde ud af, hvilke tilladelser, du skal have for at udskænke alkohol og om du lovligt kan udskænke for unge under 18 år. TJEKPUNKT 1 ER DET PRIVAT? Nogle arrangementer er af så privat karakter, at de slet ikke falder under Restaurationslovens regler, og dermed heller ikke er omfattet af reglerne om udskænkning af alkohol f.eks. fester i hjemmet eller møder i firmaer. Opfylder din fest/ dit arrangement nedenstående kriterier, er der altså ingen lovgivningsmæssige hensyn, du skal forholde dig til i forhold til udskænkning af alkohol heller ikke i forhold til unge under 18 år. Du skal dog være opmærksom på, at der kan være hensyn omkring ansvarlig udskænkning, som du altid bør forholde dig til. HVORNÅR ER EN FEST SÅ PRIVAT, AT DEN IKKE ER OMFATTET AF LOVEN? DET ER DEN, NÅR: Den holdes i private rammer Anledningen er privat, f.eks. fødselsdag, bryllup, firmafest, svendegilde... Arrangøren er vært og f.eks. afholder udgifterne til festen Den kunne være holdt hjemme, på arbejdspladsen eller under andre private former Kredsen af inviterede er snæver, f.eks. familie, venner, kollegaer... Kredsen af inviterede har naturlig sammenhæng til anledningen for festen TJEKPUNKT 2 - ERHVERVS- MÆSSIG? ER DER ERHVERVSMÆSSIG UD- SKÆNKNING AF ALKOHOL? Hvis festen/arrangementet ikke kan karakteriseres som privat (se Tjekpunkt 1) skal det afklares, om der er tale om udskænkning, og om der i så fald er tale om erhvervsmæssig udskænkning. ER DER UDSKÆNKNING AF ALKO- HOL? Hvis der er salg af øl, drinks, cider (Sommersby, Mokai) eller lignende, der indtages på stedet eller i nærheden er der tale om udskænkning af alkohol. Det kan være i sportshallen, i 10

11 TJEK DIT ARRANGEMENT! teltet, på torvet, på markedspladsen, på skolen i kulturhuset, på uddannelsesinstitutionen osv. ER DER TALE OM ERHVERVSMÆSSIG UDSKÆNKNING? Når man har konstateret, at der er tale om udskænkning, skal det afklares, om der er tale om erhvervsmæssig udskænkning, som reguleres af Restaurationsloven. DER ER TALE OM ERHVERVSMÆSSIG UDSKÆNKNING, NÅR: Det er professionelle virksomheder som restaurationer, caféer, værtshuse, diskoteker, barer, grillbarer, erhvervsmæssigt drevne forsamlingshuse og lignende med faste forretningssteder, der udskænker alkohol. Det er frivillige og lejlighedsvise aktører, der udskænker alkohol, hvis de søger at opnå en fortjeneste. Man kan sige, de optræder som restauratør for en dag. Det gælder også, selv om der ikke betales for den enkelte genstande, men betalingen er sket i form af entré, en adgangsbillet eller lignende. Eksempelvis: IDRÆTSFORENINGEN, der udskænker alkohol til halballet for at tjene penge til foreningen UNGDOMSKLUBBEN, der udskænker øl, hvor et overskud går til køb af f.eks. nyt musikanlæg DEN POLITISKE ORGANISATION, der udskænker alkohol, hvor et eventuelt overskud går til velgørende arbejde FESTEN I FORSAMLINGSHUSET, hvor overskuddet ved udskænkning af øl m.v. går til det lokale fritidsliv SKOLEFESTEN, hvor et eventuelt over skud går det at lønne de frivillige, eller til næste fest eller skiferie osv. Når der er tale om erhvervsmæssig udskænkning - uanset om det er professionelle aktører eller andre - er det Restaurationslovens regler, der gælder. Det betyder, at du alt efter arrangementets karakter, skal opfylde ét af tre følgende krav: Du har informeret politiet om dit arrangement se tjekpunkt 3 Du har ansøgt om og fået en lejlighedstilladelse se tjekpunkt 4 Du har ansøgt om og fået en alkoholbevilling se tjekpunkt 5 TJEKPUNKT 3 KAN DU NØJES MED AT INFORMERE POLITIET OM ARRANGEMENTET? Ved nogle enkeltstående arrangementer i en særlig anledning, kan du nøjes med at informere politiet om, at der foregår såkaldt erhvervsmæssig udskænkning af alkohol. Det står beskrevet i Restaurationslovens 22, stk. 1, som siger, at: 11

12 TJEK DIT ARRANGEMENT! Hvis du som arrangør er over 25 år, kun sælger almindelig øl og vin, og dit arrangement er indendørs for max 150 deltagere, skal du bare give politiet besked om dit arrangement senest 3 dage før afholdelsen. TJEKPUNKT 4 SKAL DU SØGE OM EN LEJLIGHEDSTILLADEL- SE HOS POLITIET? Ved fester og arrangementer med erhvervsmæssig udskænkning, og som ikke opfylder betingelserne i Tjekpunkt 3, skal du forinden have politiets tilladelse til at være restauratør for en dag en såkaldt lejlighedstilladelse. Reglerne herfor er i Restaurationslovens 22, stk. 2 tilladelsen dertil skal du søge om hos politiet: Hvis arrangementet er et enkeltstående arrangement med erhvervsmæssig udskænkning for mere end 150 personer eller med udendørs udskænkning Og Udskænkningen ikke i sig selv er anledning til arrangementet. Det vil sige, der skal være en særlig anledning jubilæum. 1.maj-fester, basarer, koncerter, generalforsamlinger, foredrag, stævner, festivaler, indvielser, teaterforestillinger m.m. Vilkår ved lejlighedstilladelser: Politiet kan stille en række vilkår, som er i overensstemmelse med den bevillings- og alkoholpolitik, som føres i den pågældende kommune. F.eks.: Arrangementet afholdes i samarbejde med en restauratør At der kun må sælges øl og vin At unge under 18 år skal forlade arrangementet senest kl. 24 At musikanvendelse er anmeldt til KODA/Gramex (se link side 9) At brandmyndighederne har godkendt lokalet At de ansvarlige for arrangementet er til stede under arrangementet, ædru og tydeligt afmærkede som ansvarlige for arrangementet At der betales fuld entré, hver gang gæster ankommer dertil, selv om der tidligere er betalt entré, og gæsten efterfølgende har forladt arrangementet. At der i hele åbningstiden anvendes autoriserede dørmænd At der foretages en tydelig adskillelses af gæster under og over 18 år f.eks. med armbånd At synligt berusede personer ikke lukkes ind At unge under 18 år ikke indtager alkohol, selv om det er en lukket fest At der tydeligt skiltes med, at narkotika ikke tolereres, og at enhver besiddelse af narkotika anmeldes til politiet 12

13 TJEK DIT ARRANGEMENT! At området udenfor er tilstrækkeligt oplyst og holdes ryddeligt for flasker og glas At der ikke foretages hård udskænkning med det formål at få gæsterne herunder særlige grupper som unge til at forøge indtagelsen af alkohol At arrangøren skal sikre, at der ikke sker overlevering af alkohol fra gæster til unge under 18 år Som udgangspunkt må du ikke med en lejlighedstilladelse udskænke alkohol for unge under 18 år. Der er dog visse undtagelser se Tjekpunkt 6. TJEKPUNKT 5 - SKAL DU SØGE OM EN ALKOHOLBEVILLING HOS KOMMUNEN? Naturligvis skal virksomheder, som blandt andet lever af at udskænke alkohol, have en alkoholbevilling. Men ikke kun restauranter, barer, diskoteker og lignende skal have en bevilling. Det skal DU også, hvis det arrangement, hvor du ønsker at udskænke alkohol: Ikke har anden anledning end at tjene/ indsamle penge eller holde en fest Gentager sig flere gange om året, evt. i samme lokale eller med samme arrangørkreds Er at sidestille med egentlig restaurationsvirksomhed f.eks. fredagsbaren på uddannelsesinstitutionen Den konkrete afgørelse af, om du skal have lejlighedstilladelse eller alkoholbevilling til dit arrangement, ligger hos politiet. TJEKPUNKT 6 - ER DIT AR- RANGEMENT/DIN FEST ÅBEN ELLER LUKKET Som udgangspunkt må der aldrig udskænkes alkohol for gæster under 18 år til arrangementer /fester med lejlighedstilladelse eller alkoholbevilling. Dog kan der ved lukkede fester være lempeligere regler for erhvervsmæssig udskænkning af alkohol for unge under 18 år, så det kan foregå lovligt. Dog må der ALDRIG udskænkes for under 18-årige på diskoteker HELLER ikke til lukkede fester (særligt forbud i loven). Det er politiet, der afgør, om det er en lukket fest og om der i så fald må udskænkes til unge under 18 år. HVEM kan deltage i en lukket fest? Der må ikke være offentlig adgang. Det vil sige, at det afgørende er relationerne mellem deltagerne. Der SKAL være en relation mellem gæsterne ud over selve arrangementet. Det kan f.eks. være, de kommer fra samme skole, forening, klub eller arbejdsplads og 13

14 TJEK DIT ARRANGEMENT! dermed har en social relation til hinanden ud over selve arrangementet. Det er IKKE tilstrækkeligt at oprette en klub, en Facebookgruppe eller en forening, hvor man alene relaterer sig til hinanden i forbindelse med fester og arrangementer. Der skal være aktiviteter i det daglige, der sandsynliggør, at gæsterne har relationer til hinanden. Det forventes, at arrangøren har et overblik over, hvem der er inviteret via invitation til den enkelte deltager. Der kan også være identifikation ved indgangen i form af gæstelister, medlemskartotek eller lignende. Fælles for disse lokaliteter er, at der IKKE er almen, offentlig adgang. Hvis et arrangement eller en fest holdes på et sted med offentlig adgang f.eks. på en kro eller restaurant kan arrangementet/festen KUN betragtes som lukket, hvis det afholdes i separate lokaler, eller hvis hele virksomheden er lukket for andre gæster. Mange diskoteker tilbyder i dag lukkede fester for selskaber i separate afdelinger/lokaler. Selv om disse fester er lukkede, må der IKKE udskænkes alkohol for unge under 18 år. Et arrangement/en fest kan efter politiets konkrete vurdering miste karakter af at være lukket, hvis de inviterede f.eks. må tage kæreste/ ven med. Ligeledes hvis invitationen spreder sig til venners venner. En fest, hvor alle f.eks. med studiekort kan deltage, kan også efter konkret vurdering anses for at være åben/offentlig, hvis kredsen er for vid. Det er som tidligere nævnt politiets konkrete afgørelse, om en fest/arrangement er åben eller lukket. HVOR kan en lukket fest holdes? En lukket fest kan holdes i et forsamlingshus, en idrætshal, et selskabslokale, et beboerlokale, en kantine på en arbejdsplads, skole eller lignende. 14

15 ANSVARLIG UDSKÆNKNING & LINKS OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER: Overvej om du kan forvente, der kommer unge under 18 år til arrangementet. Overvej, hvilken slags alkohol, der skal udskænkes server drikkevarer, som vanskeliggør overdragelse blandt gæsterne. Kræv, at alle gæsterne skal vise legiti mation med billede ved indgangen. Adskil evt. gæsterne under 18 år ved mærkning i form af armbånd eller lign. Lad evt. ekstra personale rundere blandt de unge Sørg for, at personalet/frivillige er trænet i at håndtere vanskelige situa tioner f.eks. omkring unge og ID eller mangel på samme. Synliggør, at gæster, der prøver at omgå reglerne, bortvises uden advarsel, meldes til politiet eller lignende. Synliggør evt. at gæster, der foreviser falsk legitimation politianmeldes Vær sikker på, at alt personale og frivillige er over 18 år. Instruer personalet /frivillige grundigt i, at der IKKE må ske udskænkning til unge under 18 år. Fastlæg en alkoholpolitik for personalet og frivillige, der skal stå i baren, rydde op, passe døren osv. Overvej, om du med fordel kan sam arbejde med en lokal restauratør, der har det professionelle personale, der skal til. Indsæt ekstraordinært personale, der har mindst to til tre runderingsvagter i løbet af aftenen og sørger for, at drikkevarerne ikke overdrages gæsterne imellem. Restaurationsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Østjyllands Politi tilladelser m.v.: https://www.politi.dk/oestjylland/da/borgerservice/tilladelser/lejlighedstilladelse/ https://www.politi.dk/oestjylland/da/borgerservice/tilladelser/tilladelser_kontor/ Ansøgning/underretning rest.lovens 22: https://www.politi.dk/nr/rdonlyres/cc b1a b2ac-42a2b536aba9/0/ P700_30_0612.pdf Koda/gramex (musik): (Kilde: Tak til Esbjerg Kommune/SSP for at måtte bruge idéen. Tak til Mads Saavedra Høyberg, Syddjurs Ungdomsskole for layout. 15

16 SSP Østjylland er et samarbejde mellem Østjyllands Politi og SSP-indsatserne i de 7 kommuner i Østjyllands Politikreds. Målet med samarbejdet er at øge viden og kompetencer hos de medarbejdere, der arbejder med forebyggelse af kriminalitet samt styrke det tværfaglige netværk. Samarbejdet udføres i praksis af en arbejdsgruppe som har ansvaret for det faglige indhold på møder, temadage og øvrige aktiviteter. Arbejdsgruppen består af en repræsentant fra hver kommune i Østjyllands Politikreds samt en repræsentant for politiet. Hver kommune bidrager økonomisk med 25 øre pr. indbygger pr. år. Kontakt: Allan Aarslev, Østjyllands Politi,

- Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år

- Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år UNGES FESTMILJØ - Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år Kommunerne i Syd- og Sønderjylland Forord I 2009 besluttede Kredsrådet i Syd- og Sønderjylland at nedsætte en arbejdsgruppe

Læs mere

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes alkoholforebyggende indsats 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer

Læs mere

- et sjovt og sikkert natteliv

- et sjovt og sikkert natteliv September 2011 Restaurationsplan for kommunerne i Midt- og Vestjyllands politikreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg - et

Læs mere

FÆLLES RUSMIDDELSTRATEGI. i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner

FÆLLES RUSMIDDELSTRATEGI. i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner FÆLLES RUSMIDDELSTRATEGI i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner INDHOLD Indledning...s. 03 Mission/Formål/Målgruppe...s. 04 Fælles ramme for forebyggelse af rusmidler...s. 06 Hjælpende/rådgivende indsats...s.

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

forebyggelse i festmiljøer om alkohol og stoffer

forebyggelse i festmiljøer om alkohol og stoffer forebyggelse i festmiljøer om alkohol og stoffer forebyggelse i festmiljøer om alkohol og stoffer Forebyggelse i festmiljøer om alkohol og stoffer Sundhedsstyrelsen 2005 1. udgave, 1. oplag ISBN 87-7676-229-7

Læs mere

Dørmandskompendium. Dørmandsuddannelsen grundlag for autorisation

Dørmandskompendium. Dørmandsuddannelsen grundlag for autorisation Dørmandskompendium Undervisningsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen 40078 Dørmandsuddannelsen grundlag for autorisation Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen

Læs mere

EN UNDERSØGELSE: 16+ fester i Danmark. Markedsføring på de sociale medier

EN UNDERSØGELSE: 16+ fester i Danmark. Markedsføring på de sociale medier EN UNDERSØGELSE: 16+ fester i Danmark Markedsføring på de sociale medier Drejervej 15, 5. sal 2400 København NV Indholdsfortegnelse side 1. Om undersøgelsen 3 Telefon 35293090 www.alkohologsamfund.dk Undersøgelsen

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT 08-09-2011 RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 3. udkast Sagsnr. 2011-9767 Dokumentnr. 2011-635899 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Alkoholpolitisk Appel

Alkoholpolitisk Appel Alkoholpolitisk Appel til regeringen og Folketinget Vi skal hermed opfordre regering og Folketing til at påtage sig et politisk lederskab for at dæmpe de negative sider af danskernes alkoholkultur, skære

Læs mere

Alkoholpolitik. Alkohol under ansvar og med respekt for mennesket. Kommuneqarfik Sermersooq 2010 april 2013

Alkoholpolitik. Alkohol under ansvar og med respekt for mennesket. Kommuneqarfik Sermersooq 2010 april 2013 Alkoholpolitik Alkohol under ansvar og med respekt for mennesket Kommuneqarfik Sermersooq 2010 april 2013 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Borgerrettede initiativer... 4 Gravide og børnefamilier...

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Vejledning om Multi Level Marketing/pyramidespil

Vejledning om Multi Level Marketing/pyramidespil Vejledning om Multi Level Marketing/pyramidespil Vejledning Forbrugerombudsmandens vejledning om Multi Level Marketing/pyramidespil kan bruges som hjælp til at vurdere lovligheden af de mange Multi Level

Læs mere

Til ungdomsuddannelsens lærere og ledelse: Politik for rusmidler og rygning

Til ungdomsuddannelsens lærere og ledelse: Politik for rusmidler og rygning Til ungdomsuddannelsens lærere og ledelse: Politik for rusmidler og rygning 2011 Sundhed handler også om rusmidler og rygning Rusmidler og rygning spiller en væsentlig rolle i de unges livsstil og festkultur

Læs mere

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal:

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: FORENINGENS ØKONOMI Vejledning for kasserer Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: 1. Varetage daglig bogføring Det skal

Læs mere

Gode råd til dig, der har en teenager

Gode råd til dig, der har en teenager Gode råd til dig, der har en teenager Indhold Vær enige... 3 Brug hinanden... 3 Alle de andre må!... 4 Sladder... 5 Rygter... 5 Nu vi taler om aftaler... 6 Aftaler mellem forældre i klassen... 6 Klasseaftaler

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL MINDRE DRUK. MERE FEST En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage

Læs mere

Vejledningen er opdateret og udvidet med reglerne for velgørende eller på anden måde almennyttige

Vejledningen er opdateret og udvidet med reglerne for velgørende eller på anden måde almennyttige Maj 2004 Erhverv Momsfritagelse for velgørenhed og almennytte Vejledning E nr. 39 Version 2.0 E 2.0 Ret; nr. Moms 39 Vejledningen er opdateret og udvidet med reglerne for velgørende eller på anden måde

Læs mere

VEJLEDNING OM PERSONALEPOLITIKKER

VEJLEDNING OM PERSONALEPOLITIKKER VEJLEDNING OM PERSONALEPOLITIKKER VEJLEDNING OM PERSONALEPOLITIKKER UDGIVER Advokatsamfundet Kronprinsessegade 28 1306 København K Telefon 33 96 97 98 Fax 33 36 97 50 samfund@advocom.dk www.advokatsamfundet.dk

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Rusmiddelpolitik. mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende

Rusmiddelpolitik. mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende Rusmiddelpolitik mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende Forord Kære læser Formålet med denne rusmiddelpolitik er at beskrive, hvordan

Læs mere

www.sst.dk Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen

www.sst.dk Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen PDF Proof by Page: Alko-politik_omslag.p1.pdf 8 Sundhedsstyrelsen ønsker med denne bog at bidrage til, at arbejdspladserne får en alkoholpolitik, som medvirker til at forebygge alkoholproblemer hos medarbejderne.

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere