Gestationel diabetes U-kursus 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gestationel diabetes U-kursus 2013"

Transkript

1 Gestationel diabetes U-kursus 2013

2

3 Diabetes og graviditet o Prægestationel diabetes o Gestationel diabetes

4 Definition Gestationel diabetes mellitus (GDM) - graviditetsdiabetes Glukoseintolerans af varierende sværhedsgrad, som debuterer eller diagnosticeres første gang under en graviditet.

5 Diabetes i graviditeten i Danmark per år o GDM 1800 n heraf insulinbehandlede 300 o Type 1 diabetes 200 o Type 2 diabetes 100?

6 Diabetes and pregnancy Diabetes types in Copenhagen Unknown T2D T2D GDM GDM T1D T1D T2D Unknown T2D years ago (JP s book) This millenium

7 Program o Gestationel diabetes n Definition n Baggrund primært danske studier n Betydning for mor og barn på kort sigt n Behandling n Screening n Betydning for mor og barn på langt sigt n Måske lidt nyt

8 Mor Blodsukker Blodsukker Foster Insulin

9 Pedersen hypotesen Maternal hyperglykæmi Føtal hyperglykæmi Føtal hyperinsulinæmi Makrosomi Organomegali Øget erytropoiese Nedsat surfaktant Fødselstraumer Polycytemi & icterus Respirationsinsuf. Neonatal hypoglykæmi

10 Fuel-mediated teratology ORGAN BEHAVORIAL ANTHROPOMETRIC - METABOLIC INSULIN DEPENDENT DIABETES GESTATIONAL DIABETES Weeks of Pregnancy 1980 Banting Lecture: Of Pregnancy and Progeny, Diabetes 1980

11 Short-term implications of maternal hyperglycemia Severe pre-gestational diabetes - Congenital malformations - Perinatal mortality - Preeclampsia - Prematurity - Neonatal hypoglycaemia - Shoulder dystocia - Macrosomia Mild GDM

12 Stort barn (Makrosomi) o Fedme o Kort hals o Basun-engle kinder o Rød hudfarve o Dybtliggende øjne o Rigeligt hovedhår

13 Normale kvinder Ikke-gravid Gravid Insulin sekretion Insulin resistens Insulin sekretion Insulin resistens Blod glucose

14 Gestational diabetes Ikke-gravid Gravid Insulin sekretion Insulin resistens Insulin sekretion Insulin resistens Blod glucose

15 Insulinresistens o Under graviditet er se-insulin ca. 3 gange forhøjet fra ikke-gravide værdier o Konsekvensen bliver lavere faste p- glucose og højere post prandiale p- glucose koncentrationer hos gravide sammenlignet med ikke-gravide.

16 Glucoseniveauet hos gravide

17 Changes in insulin requirement in diabetic women during pregnancy IU/day week of pregnancy

18 Gestationel diabetes Diabetes under graviditet Pre-eksisterende diabetes Gestationel diabetes Type 1 Type 2 Pre-eksisterende diabetes Reel GDM

19 Case 25 årig 1. para, vægt før grav. 56 kg, 169 cm. Disp til diabetes (farfar T2D) Ukompliceret graviditet Henv. sig 41+ uger pga mindre liv - CTG suspekt hvorfor ny CTG næste dag Denne stadig suspekt, hvorfor p.p.med. Ved orificium 4 cm, svært patol. CTG - sectio 5600 g, ph 6,87, dør 2 dg. Gl. Obduktion: Diabetesbarn? OGTT 1 md. p.p.: grænsetilfælde

20 Case OGTT i 1. trimester i ny grav.: GDM Beh. m. diet indtil 28 uge, herefter insulin p.p.med. 38+ uger: vag. fødsel 3100 g insulin seponeres lige efter fødslen OGTT 2 md p.p.: nat Fået endnu et barn under fuldstændig lignende forløb

21 Morbiditet på kort sigt o Graviditetskomplikationer o Fødselskomplikationer o Komplikationer hos den nyfødte

22 Morbiditet på langt sigt o Prognose for moderen o Prognose for barnet

23 Morbiditet på kort sigt

24 Hvor højt blod glucose er for højt?

25 Sammenhængen mellem moderens glukosetolerance og graviditets- og fødselskomplikationer - en model timers glukose under OGTT Risiko - behandling + behandling

26 pregnancies NJEM 2008;358:

27 HAPO gravide Ved stigende maternelt blodsukker øges hyppighed af: o Præeklampsi o Præterm fødsel o Kejsersnit o Store børn o Skulderdystoci o Neonatal hypoglykæmi o Indlæggelse på neonatalafdeling o Gulsot Linært uden tærskelværdi HAPO Study N Engl J Med 2008;358:

28 Hjælper det at behandle?

29 2h 7.8 mmol/l

30 2009 2h 8.6 mmol/l

31 Resume af de 2 RCT Ja - det hjælper at behandle Opsporing og behandling af GDM reducerer: o Risikoen for alvorlige perinatale komplikationer med 67% o Risikoen for makrosomi med 50% o Risikoen for skulderdystoci med mere end 50% o Risikoen for sectio med 0-20% o Risikoen for præeklampsi med 30-50% NJEM 2005;352: og 2009; 361:

32 Body Composition in Neonates GDM (n = 195) NGT (n = 220) p- value Birth Weight (g) ns Lean body mass (g) ns Fat mass (g) Body fat (%) Catalano, AJOG; 2003 Sewell, AJOG; 2006

33 GDM - behandling o Begrænset tid til behandling! o Diæt KJ o Diætvejledning ved diætist o Instruktion i hjemmeblodglukosemåling, udlån af apparat o Blodglukoseprofil 1. Uge: 6 gange dgl præprandialt og 1½ t postprandialt

34 GDM - behandling o Mål: < 6,0 mmol/l præprandialt < 8,0 mmol/l 1½ time postprand. Max. 2 BS 8,0 mmol/l i 2 uger HbA1c < 5,6% o Såfremt BS 1.uge er ok, da o (4 gange/dgl), 2 dage/uge. o Ved 2 eller flere forhøje BS gennem 2 uger er der indikation for insulin o (2 dgl. doser NovoMix)

35 Insulinbehandling o F.eks. NovoMix 30/70 1 til 2 gange dgl o øges hver 3 dag o evt. skift til 4 gangs terapi o ofte meget store doser o kan som regel seponeres umiddelbart efter fødslen o Centraliser jf. Sandbjerg og Sundhedsstyrelsens Endokrinologigruppe

36 GDM - kontrol o Ambulant o Sv.amb. v. læge hver 1-6 uge m. jordemorbesøg ind i mellem o Specielt vægt n på blodglukose n fostertilvækst (klin, UL (v diagnose og m 4-6 ugers interval)) n fosterliv o Fødsel til uger o Efter 40 uger CTG x 2/uge

37 GDM - fødsel o Blodsukker hver 1-2 time, stile mod 4-6 mmol/l o CTG på vid indikation o Blodglukose på barnet efter 2 timer

38 GDM - pueperiet o Fuldkost o Seponering af evt. insulinbehandling o Glukosebelastning efter ca. 2 mdr.

39 Og så lige en case o 3. para, fra Afrika o ins.beh. GDM i 2.grav o 2 vag. fødsler (børn op til 4500 g) o glukosuri 14 uge o e.læge bs > 8 o henv. til fødested o jdm. nu ikke glukosuri - beroliges

40 o dette gentager et par gange indtil 33 uge hvor OGTT er diabetisk (2 h høj) o indk. til diætvejledn. - udebliver o v. fulde 38 uger pp.med. pga stort barn o 6300 g sectio o ins.beh i puerperiet o IGT/diabetes 2 md. pp.

41 GDM - Screening

42 Screening o GDM er en symptomløs tilstand!!! o Screeningstest n Oral glukose provokationstest (GCT) n Faste plasma glukose (FPG) n Tilfældig glukoseværdi (RG) n OGTT o Population n Universel testning (alle gravide) n Selektiv testning (kun risikogrupper)

43 Diagnostisk test o Oral glukose tolerance test (OGTT) o 75 g

44 Gestationel diabetes Oral Glucose Tolerans Test (OGTT) udføres således: 1. BS 2 timer efter 75 g glukose i vand Tolkning af OGTT: 1. 2 timers værdi glucose 9 mmol/l

45 Gestationel diabetes Følgende risikofaktorer bør medføre screening for GDM: 1. Glukosuri 2. Tidligere gestationel diabetes. 3. Maternel overvægt før graviditeten (BMI 27 kg/m 2 ). 4. Familiær disposition til diabetes. 5. Tidligere født barn 4500 g. 6. PCOS 7. Gemelli Møller-Jensen D et al. Am J Obstet Gynecol 2003

46 Screeningsprocedure Høj risiko* Moderat risiko Lav risiko OGTT tidligt + GDM - GDM OGTT + GDM - GDM * Glukosuri, tidligere GDM eller 2 risiko indikatorer - undersøgelse uger Risikofaktorer: Glucosuri Tidilgere GDM Body mass index (BMI) >= 27 kg/m 2 Familiær disposition til diabetes Tidligere stort barn (>=4500 g) PCOS Gemelli

47 Resumé af screening i DK o GDM-prævalensen i en dansk population er omkring 3% o Mindst 36% af har en eller flere risikoindikatorer o Ca 10% skal screenes tidligt i graviditeten o Glukosuri, tidligere GDM og 2 risiko indikatorer er relativt stærke prædiktorer for GDM, medens overvægt, familiær disp. Til DM og tidligere barn med makrosomi er mere moderate prædiktorer

48 Lidt nyt

49 Definition Gestationel diabetes mellitus (GDM) - graviditetsdiabetes Glukoseintolerans af varierende sværhedsgrad, som debuterer eller diagnosticeres første gang under en graviditet.

50 Threshold values for diagnosis of overt diabetes mellitus in pregnancy Measure of Glycemia Fasting plasma glucose HbA1c (DCCT standardized) Random plasma glucose Consensus Threshold > 7.0 mmol/l > 6.5% > 11.1 mmol/l + confirmation

51 Morbiditet på langt sigt o Prognose for moderen

52 100% Glucose tolerance at follow-up Normal GT 80% 60% IGT/IFG DM Type 2 Type 1 40% 20% 0% Old cohort Old cohort New cohort 1992 N= N= N=330 Lauenborg et al, Diab Care 2004

53 Why?

54 Årsager o Først og fremmest stigende vægt hos kvinder med GDM o Kvinder med GDM i 90 erne vejede i gennemsnit 10 kg mere end kvinder med GDM i 80 erne

55 Forekomst af det metaboliske syndrom 10 år efter gestationel diabetes % Tidligere Kontrol GDM N=481 N=1000 Tidligere GDM Kontrol Adj. OR 3.4 (95% CI ) Lauenborg et al. JCEM 2005

56 Natural history of type 2 diabetes (T2D) NGT IGT/IFG T2D Diet OHGAs OHGAs + Insulin Insulin sensitivity remains low Years

57 Pregnancy Natural history of type 2 diabetes (T2D) NGT IGT/IFG T2D Diet OHGAs OHGAs + Insulin GDM Insulin sensitivity remains low Years

58 GDM is the best known predictor of type 2 diabetes o Up to one third of women with diabetes may have had GDM previously (Cheung NW, Byth K. Population health significance of gestational diabetes. Diabetes Care 2003; 26(7): )

59 o Gestational diabetes er den bedst kendte risikofaktor for type 2 diabetes hos kvinder Herudover har kvinder med GDM en 3 gange øget risiko for det metaboliske syndrom

60 Prevention of diabetes in women with previous GDM Lifestyle intervention or medical treatment can reduce the risk of diabetes by more than 50% Ratner R et al. JCEM 2008 Buchanan et al: Diabetes 2002

61 Gestationel diabetes Rådgivning af moderen efter fødslen: Formål: 1. At forebygge udviklingen af Type 2 diabetes hos en højrisikogruppe 2. At forebygge senkomplikationer til Type 2 DM gennem tidlig diagnose og optimal behandling. 3. At sikre tidlig diagnose og behandling af gestationel diabetes i forbindelse med ny graviditet.

62 Diabetes efter GDM kan forebygges o Sund livsstil n Motion n Sund kost n Vægttab o Hvem skal løfte opgaven? o Problem: Det er svært at ændre vaner

63

64 Morbiditet på langt sigt o Prognose for barnet

65 Longterm effects?

66 Diabetes in pregnancy Long-term implications for the offspring Tine Dalsgaard Clausen, MD PhD thesis Faculty of Health Sciences University of Copenhagen 2008

67 Developmental origin of health and disease Gener Epigenetics Intrauterint miljø Postnatalt miljø Intrauterin programming

68 Langtidsfølger - dyrestudier Maternel diabetes under graviditet betydning for børnene - Type 2 diabetes - GDM - Overvægt - Kardiovaskulære risikofaktorer

69 Formål Kognitiv funktion Diabetes + prædiabetes (TD Clausen et al., Diabetes Care, 2008) M / F Overvægt + Metabolisk syndrom TD Clausen et al. JCEM 2009 Langtidsfølger for børnene

70 Diabetes og prædiabetes - børn ved follow-up 22 år efter fødslen % 25 21% % 11% O-BP O-Type1 O-GDM 5 0 Type 1 Type 2/Prædiabetes

71 Overvægt og det metaboliske syndrom

72 Overvægt - børn ved follow-up 22 år efter fødslen % BMI>25 O-BP O-Type1 O-GDM

73 Metabolisk syndrom - børn ved follow-up 22 år efter fødslen % O-BP O-Type1 O-GDM 5 0 Metabolisk syndrom

74 Blinded testing of cognitive function

75 Kognitiv funktion - børn ved follow-up 22 år efter fødslen O-GDM (n=153) O-Type1 (n=158) O-BP (n=118) P Kognitiv score (total) Kognitiv deficit (Kognitiv score <80) 93,1 94, ,001 20% 20% 8% 0,01

76 Kognitiv funktion - børn ved follow-up 22 år efter fødslen O-GDM (n=153) O-Type1 (n=158) O-BP (n=118) P Kognitiv score (total) Kognitiv deficit (Kognitiv score <80) 93,1 94, ,001 20% 20% 8% 0,01

77 Summary % Type 2 diabetes/ prediabetes BMI>25 Metabolic syndrome Cognitive deficits O-BP O-Type1 O-GDM

78 Et globalt perspektiv

79 Diabetes and Obesity: the twin epidemics - diabesity DIABETES

80 Globalt perspektiv - Indien o Mill. med diabetes o Mill. med diabetes

81 Global perspective Overnutrition Undernutrition GDM Offspring (low birthweight) Offspring (high birthweight) Type 2 diabetes (obesity) Vicious circle!

82 Take home message o GDM har væsentlig betydning for mor og barn på kort og langt sigt o Behandling hjælper på perinatalt outcome o En symptomløs tilstand der skal screenes o Efter GDM skal kvinden følges og undersøges for diabetes resten af livet

83 Har du nogensinde haft denne følelse her lidt efter frokost? Tag det helt roligt, Nu er det tid til en kort pause J

84

85 Predictors for diabetes in the old and new cohort (multiple logistic regression) Prepregn. BMI <25 kg/m 2 1 OR 95% CI >= GDM diagn. <24 wks F-plasma glucose at diagnosis IGT post partum New vs old cohort Lauenborg et al 2004, Diabetes Care

86 Predictors for diabetes in the old and new cohort (multiple logistic regression) Prepregn. BMI <25 kg/m 2 1 OR 95% CI >= GDM diagn. <24 wks F-plasma glucose at diagnosis IGT post partum New vs old cohort Lauenborg et al 2004, Diabetes Care

87

88 Deterioration of glucose tolerance (targets for intervention) NGT IGT diabetes time

Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen.

Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen. Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen. Aktuelle retningslinier er udarbejdet i perioden maj-december

Læs mere

Kliniske retningslinier for diabetesbehandling ved graviditet hos kvinder med kendt diabetes før graviditeten.

Kliniske retningslinier for diabetesbehandling ved graviditet hos kvinder med kendt diabetes før graviditeten. Kliniske retningslinier for diabetesbehandling ved graviditet hos kvinder med kendt diabetes før graviditeten. Medlemmer af arbejdsgruppen: Repræsentanter for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi

Læs mere

Kontinuerlig Glukose Monitorering

Kontinuerlig Glukose Monitorering Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 172 Offentligt Kontinuerlig Glukose Monitorering En rapport udarbejdet af en arbejdsgruppe under Dansk Endokrinologisk Selskab og Dansk Pædiatrisk

Læs mere

DIÆTISTEN KVINDER, SYGDOM OG KOST. Spis dig gravid - Sådan! Læs mere på side 15. Multipel Sclerose - Ernæring og livskvalitet Læs mere på side 20

DIÆTISTEN KVINDER, SYGDOM OG KOST. Spis dig gravid - Sådan! Læs mere på side 15. Multipel Sclerose - Ernæring og livskvalitet Læs mere på side 20 Nr. 102. December 2009. 17. årgang DIÆTISTEN KVINDER, SYGDOM OG KOST Spis dig gravid - Sådan! Læs mere på side 15 Multipel Sclerose - Ernæring og livskvalitet Læs mere på side 20 Kvinder og hiv Læs mere

Læs mere

Øger glucocorticoid behandling risikoen for Diabetes Mellitus type 2.

Øger glucocorticoid behandling risikoen for Diabetes Mellitus type 2. Øger glucocorticoid behandling risikoen for Diabetes Mellitus type 2. Forskningsopgave -et litteraturstudie foråret 2013 Af Pernille Damsted, Tina Schnoor og Lotte Brogaard Vejleder: Jette Kolding Kristensen

Læs mere

Alkohol og livsstilssygdomme

Alkohol og livsstilssygdomme Alkohol og livsstilssygdomme Alkohol og livsstilssygdomme En rapport fra Motions- og Ernæringsrådet Af Kjeld Hermansen Erik Berg Schmidt Anne Tjønneland Janne S. Tolstrup Morten Grønbæk Alkohol og livsstilssygdomme

Læs mere

FERTILITETSBEHANDLING AF OVERVÆGTIGE. Anja Pinborg, afd.læge, dr.med. Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet

FERTILITETSBEHANDLING AF OVERVÆGTIGE. Anja Pinborg, afd.læge, dr.med. Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet FERTILITETSBEHANDLING AF OVERVÆGTIGE Anja Pinborg, afd.læge, dr.med. Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet INDHOLD Kort om assisteret befrugtning Hvor stort er problemet? Hvor meget betyder BMI for succes

Læs mere

Sæt i gang! - En vurdering af evidensen bag rutinemæssig igangsættelse

Sæt i gang! - En vurdering af evidensen bag rutinemæssig igangsættelse Sæt i gang! - En vurdering af evidensen bag rutinemæssig igangsættelse Udfærdiget af: Marie Wettergren Opgave: Bacheloropgave Uddannelse: Jordemoderuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol Hold: F2010,

Læs mere

www.sst.dk FYSISK AKTIVITET håndbog om forebyggelse og behandling

www.sst.dk FYSISK AKTIVITET håndbog om forebyggelse og behandling Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Telefon 72 22 74 00 Telefax 72 22 74 11 E-mail sst@sst.dk FYSISK AKTIVITET håndbog om forebyggelse og behandling 2011 FYSISK AKTIVITET håndbog om forebyggelse

Læs mere

- Litteraturgennemgang af behandlingsmuligheder

- Litteraturgennemgang af behandlingsmuligheder ORIGINALARTIKEL Behandling af diabetes Summary Feline diabetes mellitus resembles human type 2 diabetes. The optimal treatment protocol in cats is a combination of weight control, a suitable diet and insulin.

Læs mere

Type 1 Diabetes NBV 2013

Type 1 Diabetes NBV 2013 Type 1 Diabetes NBV 2013 Forfattere: Esben Søndergaard, Dorte Møller Jensen, Peter Gustenhoff, Claus Juhl, Henrik Ullits Andersen, Lena Sønder Snogdal, Katrine Bagge Hansen, Ulrik Pedersen- Bjergaard,

Læs mere

A 45% Figure 2. Et skøn over forekomsten af de forskellige typer af Diabetes i Denmark 2005.

A 45% Figure 2. Et skøn over forekomsten af de forskellige typer af Diabetes i Denmark 2005. Foreningen Association af of of Danske Danish biologer, Biologists, FaDB 124567 Dorte Thomas Hammelev Bundgaard og og Thomas og Dorte Bundgaard Hammelev Email: Sønderengen dorte@centrum.dk 112, 112, 2870

Læs mere

FIT FOR KIDS: EVALUERING AF EN MULTIFAKTORIEL INTERVENTION

FIT FOR KIDS: EVALUERING AF EN MULTIFAKTORIEL INTERVENTION EVALUERINGNOTAT NR. 5 CENTER FOR INFLAMMATION OG METABOLISME RIGSHOSPITALET FIT FOR KIDS: EVALUERING AF EN MULTIFAKTORIEL INTERVENTION Skrevet af: Nina Marie Birk Eriksen, Nina Majlund Harder-Lauridsen,

Læs mere

Kliniske retningslinier for behandling af Børn med Type 1 diabetes

Kliniske retningslinier for behandling af Børn med Type 1 diabetes Kliniske retningslinier for behandling af Børn med Type 1 diabetes Sundhedsstyrelsens Diabetesstyregruppe har ønsket kortfattede behandlingsretningslinier rettet til diabetesbehandlere. Man har ikke ønsket

Læs mere

Dansk Cardiologisk Selskab

Dansk Cardiologisk Selskab Dansk Cardiologisk Selskab www.cardio.dk og Dansk Endokrinologisk Selskab Diabetes og Hjertesygdom DCS vejledning 2008. Nr. 2 Diabetes og hjertesygdom DCS vejledning 2008. Nr.2 Udgivet august 2008 af :

Læs mere

Insulinpumpebehandlingen i Danmark

Insulinpumpebehandlingen i Danmark Insulinpumpebehandlingen i Danmark Udarbejdet af en arbejdsgruppe under Dansk Endokrinologisk Selskab (DES) i 2003. Kjeld Hermansen, overlæge, dr.med., Medicinsk endokrinologisk afdeling C, Århus Sygehus

Læs mere

Parodontitis og diabetes

Parodontitis og diabetes Parodontitis og diabetes CARLA C. PONTES ANDERSEN Diabetes er en metabolisk sygdom med stigende prævalens på verdensplan. Situationen i Danmark er den samme, og det anslås, at ud af 100 voksne danskere

Læs mere

Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres?

Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres? Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres? Initiativmøde-DSKE 27. september 2011 Ann Bech Roskjær Cand. scient i klinisk ernæring, Steno Diabetes Center Slide no 1 Dagsorden Definition på dysreguleret

Læs mere

Psykisk sygdom og ændringer i livsstil

Psykisk sygdom og ændringer i livsstil en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk Psykisk sygdom og ændringer i livsstil af Merete Nordentoft Jesper Krogh Peter Lange Ane Moltke

Læs mere

Metabolisk syndrom og insulin resistens hos heste

Metabolisk syndrom og insulin resistens hos heste Metabolisk syndrom og insulin resistens hos heste Af dyrlæge Thomas Alkjær Land og By Dyreklinik (2007) Sammendrag Formålet med dette studie er at samle nuværende viden omkring Metabolisk Syndrom (MS)

Læs mere

Andre søgeord: KOL, vægt, ernæringsscreening, energibehov, ernæringssupplement, kostvejledning

Andre søgeord: KOL, vægt, ernæringsscreening, energibehov, ernæringssupplement, kostvejledning Titel Søgeord Klinisk retningslinje for ernæring til patienter indlagt med KOL i exacerbation Hovedsøgeord: Ernæring Andre søgeord: KOL, vægt, ernæringsscreening, energibehov, ernæringssupplement, kostvejledning

Læs mere

Behandling af gamle med diabetes. Jan Erik Henriksen

Behandling af gamle med diabetes. Jan Erik Henriksen Behandling af gamle med diabetes herunder Nye diagnostiske kriterier, prævalens, prognose, behandlingsmål og behandlingsguidelines Jan Erik Henriksen Ledende overlæge, klinisk lektor, PhD Endokrinologisk

Læs mere

MAGASINET. MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER. læs inde i bladet

MAGASINET. MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER. læs inde i bladet MAGASINET TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG Nr. 6 december 2013 27. årgang ISSN Nr. 0902-1787 MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER www.laegemagasinet.dk læs inde i bladet Guidance for

Læs mere

Overvægt og fedme. Definition og klassifikation

Overvægt og fedme. Definition og klassifikation Overvægt og fedme 21 n Fedme er en hastigt voksende trussel mod folkesundheden og er på vej til at udgøre et af de væsentligste sundhedsproblemer i verden. n Fedme udgør et alvorligt sundhedsproblem på

Læs mere

DIÆTISTEN NÆRINGSSTOFFER OG KOSTRÅD TIL KRONISK SYGE. KOL-rehabilitering og ernæringsterapi Læs mere på side 5

DIÆTISTEN NÆRINGSSTOFFER OG KOSTRÅD TIL KRONISK SYGE. KOL-rehabilitering og ernæringsterapi Læs mere på side 5 Nr. 100. August 2009. 17. årgang DIÆTISTEN NÆRINGSSTOFFER OG KOSTRÅD TIL KRONISK SYGE KOL-rehabilitering og ernæringsterapi Læs mere på side 5 Kan et vægttab vedligeholdes på en fed kost? Læs mere på side

Læs mere

Hypertensio arterialis - behandlingsvejledning

Hypertensio arterialis - behandlingsvejledning Hypertensio arterialis - behandlingsvejledning Lia E. Bang (formand), Niels Eske Bruun, Kent Lodberg Christensen, Hans Ibsen, Tage Lysbo Svendsen Dansk Hypertensionsselskab 2009 Indledning I 1999 udgav

Læs mere

Ernæring og aldring Ernæring og aldring

Ernæring og aldring Ernæring og aldring Ernæring og aldring Ernæring og aldring En rapport fra Ernæringsrådet af Jette Ingerslev Anne Marie Beck Kirsten Schroll Bjørnsbo Ib Hessov Lars Hyldstrup Agnes N. Pedersen Ernæring og aldring Grafisk

Læs mere

Diabeteshåndbog. Praktisk diabetespleje og behandling i Region Syddanmark. DiabetesUdvalg Region Syddanmark

Diabeteshåndbog. Praktisk diabetespleje og behandling i Region Syddanmark. DiabetesUdvalg Region Syddanmark Diabeteshåndbog i Region Syddanmark Forord Denne diabeteshåndbog er et fælles og praktisk arbejdsredskab for sundhedspersonale (f.eks. hjemmesygeplejersker, konsultationssygeplejersker m.fl.), der arbejder

Læs mere

Insulinbehandling af patienter med type 2-diabetes. 2014 revision

Insulinbehandling af patienter med type 2-diabetes. 2014 revision Insulinbehandling af patienter med type 2-diabetes 2014 revision 1 Insulinbehandling af patienter med type 2-diabetes Berit Lassen 1, Jens Sandahl Christiansen 2, Torsten Lauritzen 1, Leif Breum 2, Thomas

Læs mere

I N D I V I D U E L DIÆTBEHANDLING MED ERNÆRINGSTERAPI (VOKSNE PATIENTER)

I N D I V I D U E L DIÆTBEHANDLING MED ERNÆRINGSTERAPI (VOKSNE PATIENTER) I N D I V I D U E L DIÆTBEHANDLING MED ERNÆRINGSTERAPI (VOKSNE PATIENTER) Revideret af Anne Marie Beck og Birthe Stenbæk Hansen FaKD, 3. reviderede udgave december 2008 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere