Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S"

Transkript

1 Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S Ordrebekræftelsen er sammen med abonnementsvilkårene grundlaget for aftalen mellem dig og MES FIBERNET A/S. MES FIBERNET A/S har her fremhævet nogle vigtige punkter i abonnementsvilkårene. Vi anbefaler dog, at du læser alle vilkårene grundigt igennem, så du er helt klar over, hvad aftalen går ud på. 1. Du har 14 dages fortrydelsesret på din abonnementsaftale med MES FIBERNET A/S fra den dag, du har modtaget ordrebekræftelsen. 2. Der er en bindingsperiode på abonnementsaftalen på seks måneder fra den dag, hvor din fibernet installation bliver aktiveret. Efter bindingsperioden kan du opsige abonnementsaftalen med et varsel på 30 dage. Du hæfter for betalingen af abonnementet, indtil abonnementsaftalens ophør. 3. Altibox opkræver abonnementsafgiften på vegne af MES FIBERNET A/S. 4. Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at det er teknisk muligt at etablere en fibernet installation på din adresse, uden væsentlige omkostninger for MES FIBERNET A/S, samt at adressen er inden for MES FIBERNET A/S dækningsområde. 5. MES FIBERNET A/S står udelukkende for at sætte fiberboksene op og etablere og vedligeholde selve fiberforbindelsen frem til din bolig. MES FIBERNET A/S yder således kun service og support på selve fiberforbindelsen, men ikke på det udstyr der tilkobles efterfølgende (pc ere, routere, switches, telefoner, tv, video, trådløst udstyr, netværkskort, netværkskabling, tvbokse mm.). 6. Du vælger selv, hvilke services du vil benytte dig af hos Altibox. Du bestiller selv og betaler for dine services direkte hos Altibox. Har du spørgsmål omkring de forskellige services og tjenester, behov for ekstraudstyr mm., skal du henvende dig direkte hos Altibox. MES FIBERNET A/S er ikke ansvarlig for de ydelser, som Altibox leverer. Vær opmærksom på evt. bindingsperioder, opsigelsesvarsler og vilkår hos Altibox. 7. Den fiberforbindelse, som MES FIBERNET A/S tilbyder, kan ikke nødvendigvis tilsluttes alt det udstyr, du har derhjemme. MES FIBERNET A/S kan ikke stilles til ansvar, hvis dit udstyr ikke kan tilsluttes fibernet installationen på grund af teknologiændringer og lign. 8. Hvis du slukker for din fiberboks eller på anden måde lukker for fiberforbindelsen, vil alle dine services blive afbrudt med det samme. 9. Vær opmærksom på, at lyslederkabler, og dermed fiberforbindelsen, er følsomme over for mekanisk overlast. Et lyslederkabel må derfor ikke bukkes skarpt, køres eller graves over, trækkes eller hives kraftigt i eller i øvrigt belastes unødigt. Du bør derfor behandle fiberboksen og fiberkablet med omhu. Vi skal i øvrigt gøre opmærksom på, at der på grund af usynligt laserlys er risiko for alvorlige øjenskader, hvis der opstår brud på et fiberkabel med lys i, eller hvis fiberboksen og andet udstyr åbnes og skilles ad. 10. Tilslutning foretages som udgangspunkt kun til nærmest mulig placering i boligen. Ved specielle tilfælde, såsom ekstra lang stikledninger, vil tilslutning muligvis ikke kunne etableres eller kun etableres mod et gebyr som modsvarer de faktiske udgifter. Side 1 af 14

2 1. Definitioner Med Abonnement mener vi en aftale mellem MES FIBERNET A/S og Kunden om Kundens adgang til Fibernet. Med Abonnementsafgift mener vi den afgift, som en Kunde løbende skal betale for at være tilsluttet Fibernet og få adgang til de tjenester, som Altibox leverer. Med Abonnementsaftale mener vi en aftale mellem MES FIBERNET A/S og Kunden om Kundens adgang til Fibernet. Med Abonnementsvilkår mener vi de vilkår, der gælder for abonnementet på en fiberforbindelse. Med Arbejdsdag eller Hverdag mener vi mandag til fredag, bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag, den 1. maj og grundlovsdag. Med Dag mener vi kalenderdag. Med Fiberboks mener vi den eller de bokse, som MES FIBERNET A/S installerer hos Kunden og/eller Lejeren, og som udgør grænsefladen mod Fibernet og tilhører MES FIBERNET A/S. Med Fiberforbindelse mener vi den fiberoptiske forbindelse, der både udgør det yderste led i MES FIBERNET A/S s Fibernet og koblingspunktet med Fiberboksen hos Kunden eller Lejeren. MES FIBERNET A/S ejer Fiberforbindelsen. Med Fibernet mener vi MES FIBERNET A/S s fiberoptiske netværk. Med Fibernetadgang mener vi selve adgangen til Fibernet, hvormed Kunden kan bestille tjenester. Med Fibernet Installation mener vi installationen af Fiberforbindelsen, der omfatter opsætning af en Fiberboks samt tilslutning til og aktivering af Fiberforbindelsen. Med Installationsadresse mener vi den adresse, hvor Kunden ønsker, at tilslutningen til Fibernet skal etableres. Med Kunde mener vi den person eller juridiske enhed, som har indgået abonnementsaftale om adgang til Fibernet fra MES FIBERNET A/S. Med Lejer mener vi en fysisk person, der i henhold til Leveringsaftalen har Fibernetadgang på grundlag af en separat Fiberforbindelse til en separat Fiberboks på Lejerens særskilte Installationsadresse, jf. pkt Med Leveringsaftale mener vi en særskilt aftale om Tilslutning til Fibernet med tilhørende betingelser, bilag og tillæg. Side 2 af 14

3 Med Oprettelsesafgift mener vi den afgift, som en Kunde skal betale for at oprette et Abonnement, hvis Fibernetadgangen og Fiberboksen allerede er installeret og derfor blot skal aktiveres på den pågældende Installationsadresse. Med Ordrebekræftelse mener vi MES FIBERNET A/S s skriftlige accept af Kundens bestilling vedrørende Tilslutning til Fibernet herunder priser og forventet leveringstid. Med Tilslutning mener vi den samlede Fibernet Installation, som MES FIBERNET A/S leverer. Med Tilslutningsafgift mener vi den afgift, som en Kunde skal betale for Tilslutning til Fibernet, når selve Fibernetadgangen skal etableres. Med Tjenester mener vi de tjenester, som Altibox leverer til Kunderne via Fibernet fra MES FIBERNET A/S i henhold til Abonnementsaftalen. Med Udstyr mener vi det udstyr, f.eks. Fiberboksen, der tilhører MES FIBERNET A/S, og som MES FIBERNET A/S stiller til rådighed for Kunden og/eller Lejeren i henhold til Leveringsaftalen. Med Velkomstbrev mener vi det brev og materiale, som Kunden modtager ved aktivering af Fiberforbindelsen. 2. Abonnementsaftalen Når Kunden har bestilt et Abonnement hos MES FIBERNET A/S og modtaget en Ordrebekræftelse, foreligger der en bindende Abonnementsaftale om Kundens Fibernetadgang. Disse Abonnementsvilkår gælder for denne aftale. En gyldig Abonnementsaftale med MES FIBERNET A/S forudsætter, at Kunden er over 18 år. I modsat fald skal forældre eller værge skrive under. Når Kunden indgår en Abonnementsaftale med MES FIBERNET A/S, får Kunden og/eller Lejeren adgang til levering af Tjenester via Fibernet fra MES FIBERNET A/S. Kunden og/ eller Lejeren indgår selv aftale direkte med Altibox, der har indgået aftale med MES FIBERNET A/S om at levere Tjenester til deres Kunder via Fibernet fra MES FIBERNET A/S. 3. Fortrydelsesret for forbrugere Side 3 af 14

4 Hvis Kunden er forbruger (ikke-erhvervsdrivende), kan Kunden fortryde Abonnementsaftalen indtil 14 dage efter, at Kunden har modtaget Ordrebekræftelsen. Hvis Kunden i forbindelse med Abonnementsaftalen har accepteret, at MES FIBERNET A/S påbegynder Tilslutningen af Fibernetadgangen inden fortrydelsesfristens udløb, bortfalder Kundens fortrydelsesret, når MES FIBERNET A/S indleder arbejdet. 4. Abonnementsaftalens parter 4.1 Parternes rettigheder og pligter Kunden er i enhver henseende ansvarlig for at overholde Abonnementsvilkårene. Kunden hæfter personligt for alle betalinger i henhold til Abonnementsaftalen. Det gælder også i de tilfælde, hvor der er registreret en betaler som er forskellig fra Kunden, jf. pkt. 4.2, eller én eller flere Lejere, jf. pkt Abonnementet må kun bruges til levering af Tjenester på Kundens Installationsadresse og/eller til en eventuel Lejer og Lejers Installationsadresse. 4.2 Registrering og ændring af adresseoplysninger Når Kunden indgår en Abonnementsaftale med MES FIBERNET A/S, skal Kunden oplyse navn og adresse til MES FIBERNET A/S. Boligforeninger og andre foreninger skal endvidere angive en kontaktperson. Hvis MES FIBERNET A/S og Altibox skal sende regninger til en anden adresse (betalingsadresse) end Kundens egen Installationsadresse, skal Kunden oplyse denne adresse til MES FIBERNET A/S og Altibox. Kunden skal efter MES FIBERNET A/S s anmodning dokumentere, at oplysningerne er rigtige. MES FIBERNET A/S kan kræve, at Kunden viser bopælsattest og/eller billedlegitimation, hvis MES FIBERNET A/S vurderer, at det er nødvendigt. Kunden skal straks meddele Adresseændring og flytning til MES FIBERNET A/S. MES FIBERNET A/S betragter altid flytning som en opsigelse af Abonnementsaftalen. Uanset om en ny beboer flytter ind og ønsker en ny Abonnementsaftale, hæfter Kunden for den gældende Abonnementsaftale, indtil Kunden har givet MES FIBERNET A/S besked om flytning, og Abonnementsaftalen er opsagt. 4.3 Generelle personlige oplysninger MES FIBERNET A/S er ansvarlig for kunderegistret og håndtering af de personlige oplysninger, som Kunden afgiver til MES FIBERNET A/S. MES FIBERNET A/S registrerer udelukkende oplysningerne om Kunden som grundlag for drift af Fibernet, fakturering af Kunden, overholdelse af forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, Tilslutning, administration, kundeprofilering og markedsanalyse i forbindelse Side 4 af 14

5 med forretnings- og produktmæssig udvikling samt markedsføringsformål. MES FIBERNET A/S behandler oplysningerne i overensstemmelse med gældende lovgivning samt MES FIBERNET A/S s persondatapolitik og god databehandlingsskik. MES FIBERNET A/S forbeholder sig ret til at anmode Kunden om at oplyse sit CPR-nummer. MES FIBERNET A/S forbeholder sig ligeledes ret til at kontakte Kunden via adresseret markedsføringsmateriale om nye produkter, tjenesteydelser, tilbud m.v. for derved at gøre MES FIBERNET A/S s produkt til Kunden så optimalt og individuelt tilpasset som muligt. 4.4 Indhentning af kreditoplysninger Når Kunden skriver under på Abonnementsaftalen, siger Kunden ja til, at MES FIBERNET A/S til enhver tid kan indhente kreditoplysninger om Kunden til brug for en kreditvurdering. MES FIBERNET A/S forbeholder sig ret til ud fra saglige hensyn at nægte at indgå en aftale med Kunden. 4.5 Registrering af Lejer Der kan i følgende tilfælde registreres Lejer(e), der er forskellig fra Kunden, hvis 1) Kunden er en Boligforening eller et boligselskab, og Lejeren er lejer eller fremlejer den omhandlede ejendom og evt. et medlem af den pågældende boligforening eller 2) i særlige tilfælde, hvis MES FIBERNET A/S vurderer, at der er tale om en Lejer. 5. MES FIBERNET A/S s ydelser MES FIBERNET A/S s ydelser i henhold til Abonnementsaftalen består i drift og vedligeholdelse af Fibernet og selve Fibernetadgangen. MES FIBERNET A/S står for drift, vedligeholdelse og overvågning af Fibernet. Fiberboksen hos den enkelte Kunde eller Lejer udgør grænsefladen mellem Fibernet og Kunden/Lejerens eget udstyr. MES FIBERNET A/S står for almen drift og vedligeholdelse af Fibernet til og med denne grænseflade. I det omfang MES FIBERNET A/S har stillet yderligere Udstyr til rådighed, står MES FIBERNET A/S også for at vedligeholde dette. MES FIBERNET A/S påtager sig intet ansvar for Kundens eget udstyr eller øvrigt udstyr stillet til rådighed af tredjemand herunder bl.a. support og konfiguration af dette udstyr. MES FIBERNET A/S forbeholder sig ret til midlertidigt at afbryde Fibernetadgangen for at foretage vedligeholdelse, opgraderinger og service. Hvis MES FIBERNET A/S vurderer, at det er nødvendigt at afbryde Fibernetadgangen, vil dette i videst muligt omfang ske om natten. MES FIBERNET A/S vil så vidt muligt varsle Kunden om planlagte afbrydelser på eller pr. brev. Kunden er ikke berettiget til at få et forholdsmæssigt afslag i Abonnementsafgiften (jf. pkt. 14) eller anden kompensation på baggrund af en sådan afbrydelse. Side 5 af 14

6 MES FIBERNET A/S har ret til at foretage forbedringer, gennemføre ændringer, foretage udskiftning og/eller opgradering af Fiberforbindelsen og/eller det leverede Udstyr. Kunden er indforstået med, at sådanne ændringer kan medføre, at tekniske krav for Kundens eget udstyr ændres. MES FIBERNET A/S er ikke forpligtet til at ombytte, tilbagekøbe eller på anden måde kompensere Kunden, hvis sådanne ændringer foretages på Fiberforbindelsen og/eller det leverede Udstyr, således at Kundens eget udstyr bliver uanvendeligt på Fiberforbindelsen. MES FIBERNET A/S har indgået aftale med Altibox, der har fået ret til at levere deres Tjenester til de Kunder/Lejere, der ønsker at købe Altiboxs Tjenester. MES FIBERNET A/S påtager sig intet ansvar for Altiboxs levering af Tjenester til Kunderne. Altibox står for kundeservice i relation til de Tjenester, som Altibox leverer til Kunderne. 6. Kvalitets- og serviceniveau Hvis der opstår afbrydelser af Fibernetadgangen, skal MES FIBERNET A/S afhjælpe afbrydelsen på bedst mulig vis inden for rimelig tid efter det tidspunkt, hvor Kunden, Lejeren eller Altibox har anmeldt fejlen. Fejlafhjælpning sker i almindelighed inden for normal arbejdstid, mandag-fredag mellem kl , og påbegyndes så vidt muligt inden for 8 timer, efter at Kunden, Lejeren eller Altibox har anmeldt fejlen. Kunden skal sikre, at MES FIBERNET A/S i forbindelse med fejlsøgning og fejlretning hurtigst muligt kan få uhindret adgang til egne anlæg, Udstyr og installationer på Installationsadressen. Kunden forpligter sig til i nødvendigt omfang at medvirke til fejlsøgning og fejlretning i Kundens eget udstyr og installationer på Installationsadressen. Grænsen for MES FIBERNET A/S s ansvar for fejlretning er den Fiberboks, som MES FIBERNET A/S har installeret. MES FIBERNET A/S yder ikke service og support på Kundens eget tilkoblede udstyr, interne netværk mv. eller Altiboxs produkter og Tjenester. Kunden skal betale MES FIBERNET A/S for forgæves udført arbejde, hvis det efter MES FIBERNET A/S s forsøg på fejlretning viser sig, at fejlen ikke skyldes MES FIBERNET A/S s forhold, men derimod Kundens forhold og/eller tredjemands forhold, eller hvis fejlen stammer fra Kundens eget udstyr (eksempelvis netkort, pc, router, tv, digitalmodtager eller andet tilkoblet udstyr), jf. pkt. 11. Se gældende prisliste på for sådanne. 7. MES FIBERNET A/S s ejendomsret til udstyret MES FIBERNET A/S stiller det Udstyr, der er anført i Abonnementsaftalen, til rådighed for Kunden i forbindelse med etableringen af Fibernetadgangen. MES FIBERNET A/S har den fulde ejendomsret over Udstyret og Fiberforbindelsen, og Kunden må derfor ikke disponere over Udstyret og Fiberforbindelsen (herunder sælge, pantsætte, udleje eller udlåne) eller foretage indgreb i det. Side 6 af 14

7 8. Kundens forpligtelser 8.1 Brug af Fibernetadgangen Kunden har alene ret til at anvende Fibernetadgangen til at få Tjenester fra Altibox, som har indgået aftale om levering af Tjenester med MES FIBERNET A/S. Kunden skal sikre, at Kunden benytter adgangen til MES FIBERNET A/S s Fibernet på en måde, der ikke forårsager forstyrrelser, afbrydelser eller lignende for trafikken på Fibernet. Sker sådanne forstyrrelser m.v., skal Kunden straks sørge for at ændre situationen, f.eks. regulere ankommende og afgående trafikmængder eller abonnere på yderligere forbindelser til MES FIBERNET A/S s Fibernet. Kunden står selv for etablering af den fornødne datasikkerhed, og MES FIBERNET A/S kan ikke drages til ansvar for skader og tab som følge af brud på datasikkerhed. Kunden/Lejeren må ikke lade andre end medlemmer af Kundens husstand eller husstandens gæster (i sædvanligt omfang) benytte Fibernetadgangen. Kunden/Lejeren må ikke videresælge Fibernetadgangen til andre eller få leveret Tjenester via Fibernetadgangen fra andre end Altibox. Kunden er ansvarlig over for MES FIBERNET A/S for, at Kunden/Lejeren eller andre, Kunden måtte give adgang, benytter Fibernetadgangen i overensstemmelse med Abonnementsaftalen. 8.2 Forbud mod indgreb i Fiberforbindelsen og Fiberboksen Kunden eller andre må ikke foretage ændringer af eller andre former for indgreb i Fiberforbindelsen og Udstyret. MES FIBERNET A/S står for enhver form for drift og vedligeholdelse af Udstyret. Kunden skal følge MES FIBERNET A/S s råd og instruktion om behandling og anvendelse af Udstyret. Fra det tidspunkt, hvor MES FIBERNET A/S leverer udstyret til Kunden, og indtil MES FIBERNET A/S s i givet fald har nedtaget Udstyret, bærer Kunden risikoen for et eventuelt tab af eller skade på Udstyret. Lyslederkabler, og dermed fiberforbindelsen, er følsomme over for mekanisk overlast. Et lyslederkabel må derfor ikke bukkes skarpt, køres eller graves over, trækkes eller hives kraftigt i eller i øvrigt belastes unødigt. Fiberboksen og fiberkablet bør behandles med omhu. MES FIBERNET A/S gør opmærksom på, at der på grund af usynligt laserlys er risiko for alvorlige øjenskader, hvis der opstår brud på et fiberkabel med lys i, eller hvis Fiberboksen og andet Udstyr åbnes og skilles ad. Udstyr opsat hos Kunden og/eller Lejeren skal være omfattet af Kundens og/eller Lejerens indboforsikring. Side 7 af 14

8 Foretager Kunden eller Lejer bygningsændringer, og indebærer dette en flytning af Fiberboksen, skal MES FIBERNET A/S foretage flytningen for Kundens regning, jf. pkt. 5.2 i Leveringsbetingelserne. Hvis Kunden er årsag til, at Fiberforbindelsen bliver beskadiget, genetablerer MES FIBERNET A/S Fiberforbindelsen for Kundens regning. Kunden betaler selv eventuelle bygningsreparationer, som f.eks. maling, oppudsning og lignende, som følge af opsætning, nedtagning eller flytning af installationer. Dette er ikke inkluderet i prisen. 8.3 Kundens tilslutning af eget udstyr Kunden skal sikre, at Kundens udstyr, der tilsluttes MES FIBERNET A/S s Fibernet, er CE-mærket i overensstemmelse med gældende regler og i øvrigt opfylder kravene i den til enhver tid gældende lovgivning. Samtidig skal Kunden sikre, at Kundens udstyr er beregnet til at kunne tilsluttes til MES FIBERNET A/S s Fibernet, og at Kundens udstyr bruges i overensstemmelse med sit formål. Kunden er ansvarlig for eget udstyr. Kunden er indforstået med, at MES FIBERNET A/S ikke er forpligtet til at supportere, servicere, ombytte eller på anden måde kompensere Kunden, hvis Kundens eget udstyr (eksempelvis tv, video, dvd, pc, touter, telefondigital modtager, trådløst netværk, mv.) ikke fungerer på Fiberforbindelsen på grund af system- og/eller hardwaretekniske problemer eller andre årsager. Det samme gælder, hvis kundens eget udstyr bliver uanvendeligt på Fiberforbindelsen på grund af ændringer på Fiberforbindelse og/eller i det leverede Udstyr. Kunden forpligter sig til straks at koble eventuelt forstyrrende udstyr fra og i øvrigt træffe andre relevante modforanstaltninger, hvis Kundens udstyr, herunder interne net, der tilsluttes MES FIBERNET A/S s Fibernet, giver anledning til forstyrrelser i Fibernet på grund af fejl eller lignende i udstyret. 9. Priser MES FIBERNET A/S s priser på det tidspunkt, hvor MES FIBERNET A/S og Kunden indgår aftalen, fremgår af MES FIBERNET A/S s gældende prisliste, som Kunden kan få på eller ved at ringe til MES FIBERNET A/S s kundecenter. Kunden skal betale for Abonnementet i overensstemmelse med MES FIBERNET A/S s og Altibox til enhver tid gældende prisliste og betalingsterminer. MES FIBERNET A/S varsler ændringer af priser eller vilkår til ugunst for Kunden mindst en måned før, de træder i kraft. MES FIBERNET A/S opkræver Tilslutningsafgift og Oprettelsesafgift, mens Altibox på vegne af MES FIBERNET A/S opkræver Abonnementsafgift. Derudover opkræver MES FIBERNET A/S specifikke gebyrer for engangsydelser som f.eks. fejlretning som følge af Kundens forhold, installation af ekstra Udstyr, flytning af Fiberboks, m.v. Side 8 af 14

9 10. Betaling Opkrævninger i henhold til Abonnementsaftalen sker ved, at Altibox på vegne af MES FIBERNET A/S sender en faktura, hvor betalingsfristen er angivet. MES FIBERNET A/S opkræver Tilslutningsafgift eller Oprettelsesafgift i forlængelse af tilslutning eller oprettelse. Altibox opkræver på vegne af MES FIBERNET A/S Abonnementsafgift fra det tidspunkt, hvor Fibernetadgangen er leveret. Kunden betaler månedsvis forud. MES FIBERNET A/S opkræver eventuelle øvrige gebyrer bagud. MES FIBERNET A/S er berettiget til uden forudgående varsel at opkræve et rimeligt fastsat faktureringsgebyr af Kunden. MES FIBERNET A/S kan opkræve et ekstra gebyr, hvis Kunden ikke er tilmeldt Betalingsservice. Hvis Kunden betaler for sent, må MES FIBERNET A/S og Altibox opkræve morarenter fra betalingsfristens udløb, og indtil Kunden betaler. Opkrævning af morarenter sker i henhold til rentelovens bestemmelser. MES FIBERNET A/S og Altibox må derudover opkræve rykkergebyr ved udsendelse af rykkerbreve/ s samt hvis nødvendigt, inkassosalær og andre eventuelle gebyrer. MES FIBERNET A/S har ret til at lukke for Fibernetadgangen, indtil Kunden har betalt og til at kræve genåbningsgebyr, når Fibernetadgangen efterfølgende skal åbnes. Kunden kan ikke stille sit Abonnement i bero i kortere eller længere perioder. 11. Kundens misligholdelse (MES FIBERNET A/S s lukkeret) I tilfælde af, at Kunden misligholder sine forpligtelser væsentligt i henhold til Abonnementsaftalen, kan MES FIBERNET A/S hæve Abonnementsaftalen og/eller afbryde Kundens Fibernetadgang helt eller delvist. Væsentlig misligholdelse er bl.a. følgende forhold: Kunden betaler ikke opkrævning af Tilslutningsafgift eller Oprettelsesafgift rettidigt. Kunden betaler ikke Abonnementsafgift m.v. efter, at MES FIBERNET A/S og/eller Altibox har sendt et rykkerbrev. Kunden undlader, selv om MES FIBERNET A/S har gjort krav om det, at sørge for at stoppe misbrug af Fibernet eller at afhjælpe andre forstyrrelser m.v. af trafikken i Fibernet, jf. pkt Kunden foretager væsentlige indgreb i MES FIBERNET A/S s Udstyr og Fiberforbindelse eller undlader, selvom MES FIBERNET A/S har gjort krav om det, at ophøre med mindre væsentlige indgreb heri, jf. pkt Side 9 af 14

10 Kunden undlader, selvom MES FIBERNET A/S har gjort krav om det, at afbryde tilslutning af udstyr og lignende, der på grund af fejl eller lignende i udstyret giver anledning til forstyrrelser i MES FIBERNET A/S s Fibernet, jf. pkt Kunden afskærer MES FIBERNET A/S fra at få adgang til egne anlæg, Udstyr og installationer med henblik på fejlsøgning m.v., jf. bl.a. pkt. 6. Kunden undlader, selvom MES FIBERNET A/S har gjort krav om det, at ophøre med videresalg af Fibernetadgangen eller at ophøre med uberettiget at give tredjemand adgang til brug af Fibernetadgangen. En Kunde, der væsentligt har misligholdt Abonnementsaftalen ved at undlade at betale forfalden gæld, kan ikke på ny indgå aftale med MES FIBERNET A/S om Abonnement på Fibernetadgang, før gælden er betalt. Hvis MES FIBERNET A/S afbryder Kundens Fibernetadgang på grund af Kundens misligholdelse, medfører det ikke afslag i Abonnementsafgiften for den pågældende periode. Hvis Kunden retter det forhold, der gav anledning til afbrydelsen, samt betaler eventuel forfalden gæld, foretager MES FIBERNET A/S hurtigst muligt genåbning af Kundens Fibernetadgang. MES FIBERNET A/S er berettiget til at opkræve et gebyr for dette. Kunden er ansvarlig for erstatning i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af Kunden eller nogen, som Kunden har ansvaret for, herunder for beskadigelse af MES FIBERNET A/S s Udstyr og Fiberforbindelse. 12. MES FIBERNET A/S s misligholdelse 12.1 Afslag i Abonnementsafgiften MES FIBERNET A/S yder et forholdsmæssigt afslag i Abonnementsafgiften for en bestemt periode, hvis der opstår fejl i MES FIBERNET A/S s Fibernetadgang, der medfører, at Kundens forbindelse til MES FIBERNET A/S s Fibernet bliver afbrudt. Fejlen skal være forårsaget af MES FIBERNET A/S s forhold for, at Kunden kan få afslag i Abonnementsafgiften, og Kunden skal selv henvende sig til MES FIBERNET A/S. MES FIBERNET A/S yder kun forholdsmæssigt afslag i Abonnementsafgiften, hvis Kunden har været uden funktionsdygtig Fibernetadgang i samlet mere end tre døgn pr. kalendermåned. MES FIBERNET A/S trækker beløbet fra i den efterfølgende opkrævning af Abonnementsafgift. Afbrydelser som følge af vedligeholdelse, sikkerhedsforhold, opgraderinger og lignende former for midlertidige afbrydelser berettiger dog aldrig Kunden til forholdsmæssigt afslag i Abonnementsafgiften, jf. pkt. 5. Side 10 af 14

11 12.2 Erstatningsansvar MES FIBERNET A/S er ansvarlig for erstatning i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af MES FIBERNET A/S eller nogen, som MES FIBERNET A/S har ansvaret for. MES FIBERNET A/S er ikke erstatningsansvarlig for: tab, der er opstået som følge af afbrydelse, forstyrrelse eller ændring MES FIBERNET A/S s Fibernet i forbindelse med foranstaltninger, som MES FIBERNET A/S vurderer er nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige eller driftsmæssige årsager, eller som er pålagt af tilsynsmyndighederne. Den eneste undtagelse er, hvis MES FIBERNET A/S ikke har forsøgt at begrænse ulemperne herved indirekte tab, herunder tabt avance, produktionstab og tab af data, tab som følge af, at Fibernetadgangen ikke kan benyttes som forudsat i disse vilkår tab som følge af bortfald eller misligholdelse af en aftale med tredjemand, medmindre der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed tab som følge af uopfordret eller uønsket fremsendelse af data til Kunden eller som følge af Kundens tab af personlige data eller installeret software. tab som følge af at uvedkommende får adgang til Kundens data og/eller systemer. tab på grund af manglende levering af Tjenester (i henhold til den aftale, som Kunden har indgået med Altibox, jf. bl.a. pkt. 5 og pkt. 11), hvis MES FIBERNET A/S lukker Fibernetadgangen. Altibox forhold eller mangler ved Tjenester og andre services, udstyr, mv., som skyldes Altibox eller øvrig tredjepart Force majeure MES FIBERNET A/S er ikke forpligtet til at give afslag i Abonnementsafgiften eller betale erstatning, jf. pkt og 12.2, hvis den manglende levering eller afbrydelse m.v. skyldes Force majeure. Force majeure er alle forhold uden for en parts kontrol, herunder naturkatastrofer, isvintre, oprør eller borgerkrig, krig eller militære operationer, brand, lynnedslag, eksplosioner samt strejke eller lockout, herunder blandt parternes medarbejdere. 13. Opsigelse Abonnementsaftalen er uopsigelig i seks måneder fra leveringstidspunktet af Fibernetadgangen, jf. pkt. 2. Side 11 af 14

12 Kunden kan opsige Abonnementsaftalen med et varsel på 30 dage dog tidligst til bindingsperiodens udløb. Kunden kan mod betaling af et beløb, der dækker Abonnementsafgift frem til bindingsperiodens udløb og ethvert andet skyldigt beløb træde ud af Abonnementsaftalen med omgående virkning. Kunden hæfter for betalingen af Abonnementet, indtil Abonnementsaftalen ophører. Når MES FIBERNET A/S varsler ændring af vilkår og priser, jf. pkt. 14, kan Kunden dog i varslingsperioden opsige Abonnementsaftalen til udgangen af varslingsperioden med et varsel på mindst 14 dage, uanset det normale opsigelsesvarsel. Ændringer til gunst for Kunden kan gennemføres uden forudgående varsel. MES FIBERNET A/S har ret til at opsige Abonnementsaftalen eller dele heraf med mindst tre måneders varsel, herunder ved MES FIBERNET A/S s ophør med driften af Fibernet. Derudover kan MES FIBERNET A/S opsige Abonnementsaftalen uden varsel, hvis Kunden misligholder aftalen, og Fibernetadgangen derfor er afbrudt, jf. pkt Ændring af abonnementsvilkår og priser MES FIBERNET A/S kan ændre disse Abonnementsvilkår, eventuelle særskilte tillægsvilkår samt Abonnementsafgifter og forbrugsafgifter med et varsel på mindst en måned, før ændringen træder i kraft. MES FIBERNET A/S varsler ændringerne over for Kunden ved enten at annoncere på i landsdækkende dagblade eller ved at sende en skriftlig meddelelse, evt. i forbindelse med en faktura eller pr. . Er der tale om væsentlige ændringer, skriver MES FIBERNET A/S altid til Kunden. MES FIBERNET A/S kan foretage ændringer uden at varsle Kunden forinden, hvis der er tale om ændringer, som udelukkende er til fordel for Kunden. Det gælder f.eks. prisreduktioner. MES FIBERNET A/S kan ændre engangsafgifter, herunder Oprettelsesafgifter, ved at opdatere MES FIBERNET A/S s prislister. Her behøver MES FIBERNET A/S ikke at varsle Kunden forinden. 15. Grav selv Gravselv rabat kan kun opnås, hvis MES Fibetnet A/S ikke har udgifter til gravearbejder på din grund eller unødige udgifter for gravearbejder frem til din grund. Gravselv rabat kan ikke opnås hvis der ved installationen er større udgifter til installationsarbejder, eksempelvis grundet fremføring udvendigt på etageejendomme, i trappeopgange og lign. For opnåelse af gravselv rabat skal gravearbejdet Side 12 af 14

13 til en hver tid udføres frem til et punkt anvist af MES Fibernet A/S. Såfremt kablet allerede er fremført til huset, er det ikke muligt at opnå gravselv rabat Rør til nedgravning kan afhentes ved MES Fibernet A/S, Dørslundvej 44, 7330 Brande 16. Overdragelse MES FIBERNET A/S har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i denne Leveringsaftale til et andet selskab i koncernen eller en anden virksomhed. 17. Tvister og klager Hvis der opstår en tvist mellem Kunden og MES FIBERNET A/S om forhold, der udspringer af Leveringsaftalen, kan Kunden klage til MES FIBERNET A/S. MES FIBERNET A/S træffer som udgangspunkt afgørelse i sagen senest tre måneder efter, at klagen er indgivet. Kunden kan indbringe MES FIBERNET A/S s afgørelse for Teleankenævnet: Nørre Voldgade 48, st København K Tlf Hvis Teleankenævnet ikke mener, at de har kompetence til at behandle en indbragt klage, vil Teleankenævnet i muligt omfang sende klagen til den rette myndighed. Begge parter kan i øvrigt indbringe Tvister for de almindelige domstole efter gældende regler på området. 18. Ikrafttrædelse Disse abonnementsvilkår træder i kraft den 1. november 2009 for eksisterende kunder samt for alle nye kunder oprettet efter 1. august Side 13 af 14

14 Gældende prisliste Fibernetleje Abonnementpris Indeholdt i produktpriserne ved altibox *) Tilslutning til fibernet Tilslutningsafgift (Ved op til 50 m stikledning) 499 kr. **) Andet Oprettelsesafgift hvis fibernet allerede er installeret Rykkergebyrer Flytning af fiberboks i din bolig 499 kr. 100 kr. Efter regning Alle priser er angivet inkl. Moms. *) Abonnementsprisen forudsætter, at du bestiller indholdstjenester på din fibernet installation. Abonnementsprisen opkræves af Altibox på vegne af MES FIBERNET A/S. Se punkt 9, 10,11 **) Stikledninger på op til 50 m er inkluderet i tilslutningsprisen, tilslutning foretages dog altid som udgangspunkt kun til nærmeste mulige placering i boligen. Ved op til 150 m stikledning pålægges et gebyr på 50 kr. pr. meter som overstiger 50 m. Ved over 150 m stikledning pålægges et gebyr på 25 kr. pr. meter som overstiger 50 m. Stikledningens længde regnes fra hvor fiberboksen er installeret, til det sted stikledningen tilsluttes fiber fordelingsnettet. Side 14 af 14

Abonnementsvilkår for NOE

Abonnementsvilkår for NOE Abonnementsvilkår for NOE Ordrebekræftelsen er sammen med abonnementsvilkårene grundlaget for aftalen mellem dig og NOE. NOE har her fremhævet nogle vigtige punkter i abonnementsvilkårene. Vi anbefaler

Læs mere

Almene betingelser for tilslutning og levering af fiberforbindelse

Almene betingelser for tilslutning og levering af fiberforbindelse Almene betingelser for tilslutning og levering af fiberforbindelse Januar 2008 Sammen med tilslutningsaftalen er de almene betingelser grundlaget for Aftalen mellem dig og Energi Fyn Bredbånd A/S. 1. Definitioner

Læs mere

Tilslutningsvilkår for private

Tilslutningsvilkår for private Tilslutningsvilkår for private Introduktion RAH EnergiMidts Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem RAH EnergiMidt

Læs mere

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S Tilslutningsvilkår for NRGi Fibernet A/S Januar 2013 1. Definitioner 1.1 Ved Abonnementsbetaling forstås den løbende betaling, som Abonnenten skal erlægge for de af Abonnenten til enhver tid bestilte Tjenester.

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Tilslutningsvilkår for erhverv - januar 2012

Tilslutningsvilkår for erhverv - januar 2012 Tilslutningsvilkår for erhverv - januar 2012 Disse vilkår gælder for Abonnentens tilslutning til Bredbånd Nords fibernet. 1. DEFINITIONER Ved Abonnenten forstås den person eller juridiske enhed, som har

Læs mere

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for StofaTv version 1.9. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning

Læs mere

kunden vedrørende kundens brug af IPTV og andre tjenester, herunder Video on Demand (VOD).

kunden vedrørende kundens brug af IPTV og andre tjenester, herunder Video on Demand (VOD). Abonnementsbetingelser IPTV Gældende pr. 1. maj 2007 1 Abonnementsaftalen og dens parter: 1.1 Nærværende abonnementsbetingelser er en del af aftalen mellem ComX Networks A/S Herstedvang 8 2620 Albertslund

Læs mere

Indhold. Velkommen 3. Generelle aftalevilkår for Zaptor 4. Særlige aftalevilkår for Zaptor. ved leje af Zaptor-boks 20. Kontaktinformation 22

Indhold. Velkommen 3. Generelle aftalevilkår for Zaptor 4. Særlige aftalevilkår for Zaptor. ved leje af Zaptor-boks 20. Kontaktinformation 22 Zaptor aftalevilkår Indhold Velkommen 3 Generelle aftalevilkår for Zaptor 4 Særlige aftalevilkår for Zaptor ved leje af Zaptor-boks 20 Kontaktinformation 22 3 Tillykke med Zaptor! Du har nu bestilt Zaptor

Læs mere

TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR

TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR For private med Waoo! og Viasat produkter Gældende pr. 1. januar 2016 TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR 1 Kontakt os på tlf. 70 13 19 00 eller klik ind på energifyn.dk/fibernet

Læs mere

1. Om medlemskab af duka serviceordning

1. Om medlemskab af duka serviceordning Abonnementsbetingelser 1. Om medlemskab af duka serviceordning 1.1. Generelle vilkår og forudsætninger Disse vilkår er gældende for aftalen mellem dig som kunde på den ene side og på den anden side dukapc

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR

TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2016 TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR For private med Waoo og Viasat produkter TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR 1 INDHOLD Tilslutnings- og abonnementsvilkår for private med

Læs mere

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste - Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste Marts 2008 1. Generelt Disse abonnementsvilkår er gældende for aftaler om abonnement på Uni-tel A/S s IP-telefonitjeneste, indgået mellem kunden og

Læs mere

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra 1. AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af strøm, produkter og services er indgået og træder i kraft den: mellem CPR-nr.: og CVR nr. 33

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mofibo

Abonnementsvilkår for Mofibo Abonnementsvilkår for Mofibo Maj 2014 Indhold Abonnementsvilkår for Mofibo 1. Tillægsaftalen... 3 2. Aftalens parter... 3 3. Brug af Mofibo-tjenesten... 3 4. Priser... 3 5. Betaling... 3 6. Personoplysninger....

Læs mere

Tilslutningsvilkår for private

Tilslutningsvilkår for private Tilslutningsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem AURA Fiber A/S og

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV)

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Accesforbindelse, digital modtager og andre forudsætninger... 1 3. Hastighedsreduktion...

Læs mere

Tilslutningsvilkår for private

Tilslutningsvilkår for private Tilslutningsvilkår for private INTRODUKTION Eniigs Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenes ter) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem Eniig og kunden (Abonnenten)

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear B008, 04, 12. Forbehold for trykfejl. Kabel-tv Få mere information på yousee.dk Kundeservice Tlf. 80 80 40 40 Hverdage 08.00 18.30 Support Tlf. 80 80 40 50 Hverdage 08.00 20.00 Weekend 12.00 20.00 Abonnementsvilkår

Læs mere

LIC Fastnet Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Fastnet Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Fastnettjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Fastnet Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 3 2. Aftalens

Læs mere

Abonnementsvilkår SEAS-NVE 2010

Abonnementsvilkår SEAS-NVE 2010 Abonnementsvilkår SEAS-NVE 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester af Waoo!, der leveres via et SEAS-NVE.

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af Fullrates tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af Fullrates tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af Fullrates tjenester Marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 1 1.A. Elektronisk kommunikation og elektronisk regning... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere...

Læs mere

Falck Køreklar Privat

Falck Køreklar Privat Abonnementsbetingelser Falck Køreklar Privat Nedenstående abonnementsbetingelser gælder i tillæg til de generelle abonnementsbetingelser, hvorfor der også henvises til disse. Dækningskode: 1261 Falck Køreklar

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

2.3 Alle Altibox oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle Altibox oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf. JANUAR 2013 1. AFTALEN 1.1 Disse abonnementsbetingelser er gældende for alle Altibox abonnementer vedr. ADSL (Internet). Aftalen er gældende for parterne Altibox Danmark A/S (CVR nr. 31 586 283) (Altibox

Læs mere

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf. Betingelser for ADSL abonnement hos UnoTel Version 1.7 (1. august 2013) Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Hiper aftalevilkår version september 2017

Hiper aftalevilkår version september 2017 Hiper aftalevilkår version 1.5 12. september 2017 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på

Læs mere

1. TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER

1. TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER Bredbånd Nord Tilslutnings- og abonnementsvilkår 1. TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem

Læs mere

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009.

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. ComX Networks A/S IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. IPTV abonnementsbetingelser, ComX Networks A/S, privatkunder. 1. juli 2009 side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement

Generelle vilkår og betingelser. Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement Generelle vilkår og betingelser Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement Version 1.1. Ikrafttrædelse pr. 8. juni 2012 På denne og de følgende sider kan du læse de vilkår, som gælder for

Læs mere

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling Produktspecifikke abonnementsbetingelser for Cybercity Bredbånd Privat For alle eksisterende kunder oprettet før 1. december 2008, træder disse abonnementsbetingelser i kraft 1. januar 2009. 1. Aftalens

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Tv. Private husstande med individuel aftale August 2015

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Tv. Private husstande med individuel aftale August 2015 Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Tv Private husstande med individuel aftale August 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for

Læs mere

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned.

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned. Gældende fra 1/12 2015 1. Abonnements- og tilslutningsaftalen: Som medlem af Mørke-Aadalens Net (Ma-net) kan man tegne abonnement for tilslutning til foreningens internettjeneste. Nærværende abonnementsvilkår

Læs mere

Produktspecifikke abonnementsbetingelser

Produktspecifikke abonnementsbetingelser Produktspecifikke abonnementsbetingelser For alle eksisterende kunder oprettet før 14. juni 2005, træder disse betingelser i kraft den 14. juli 2005. 1 Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

Handelsbetingelser - Fiber og xdsl (Kobber) Version 1.4

Handelsbetingelser - Fiber og xdsl (Kobber) Version 1.4 Indholdsfortegnelse Definitioner... 2 1. Generelt... 2 2. Kundens oplysningspligt... 2 3. Aftaleperiode... 2 4. Opsigelse og forlængelse af aftale... 2 5. Betaling og fakturering... 3 6. Ændringer af vilkår

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør A/S

Fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør A/S Fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør A/S Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledende betingelser... 4 2.1. Oversigt... 4 2.2. Kundens indtræden i aftalen... 4 2.3. Til- og fraflytning...

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring DONG Energy El & Gas A/S 13. juni 2014 1. Anvendelsesområde og generelle forhold Disse leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelser )

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale. Juni 2016

Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale. Juni 2016 Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale Juni 2016 Indholdsfortegnelse Abonnementsvilkår for YouSee s telefonitjenester (YouSee Telefoni) YouSee s telefonitjeneste (PSTN) YouSee s ISDN-tjeneste

Læs mere

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland Rammeaftale Mellem Følgende regioner: Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark.. Region Nordjylland. Region Midtjylland (herefter samlet "Regionerne" og hver for sig "den enkelte region") og

Læs mere

Stofa MitTv AFTALEVILKÅR

Stofa MitTv AFTALEVILKÅR Stofa MitTv AFTALEVILKÅR 1 AFTALEVILKÅR 1. GENERELT Gældende fra 31. marts 2016, medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. Velkommen til Stofa MitTv Du får her et overblik over de vilkår, som gælder

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

Abonnementsvilkår. Januar 2014

Abonnementsvilkår. Januar 2014 Abonnementsvilkår Januar 2014 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med Andels.net. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

AURA Fiber ØE A/S. Vilkår for privatkunder eller erhvervsvirksomheders tilslutning til AURA Fiber ØE A/S (tilslutningsaftalen)

AURA Fiber ØE A/S. Vilkår for privatkunder eller erhvervsvirksomheders tilslutning til AURA Fiber ØE A/S (tilslutningsaftalen) AURA Fiber ØE A/S Vilkår for privatkunder eller erhvervsvirksomheders tilslutning til AURA Fiber ØE A/S (tilslutningsaftalen) (Gældende fra den 1. juni 2014) 1. Definitioner Ved Abonnenten forstås den

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at du har en e-mailadresse. Læs mere i vilkårenes

Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at du har en e-mailadresse. Læs mere i vilkårenes Abonnementsvilkår for TELMORE Bredbånd Oktober 2007 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TELMORE. Vilkårene er sammen

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Mobilics Generelle vilkår samt de tjenestespecifikke vilkår, udgør sammen med den fremsendte ordrebekræftelse og prisliste,

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm GOD ENERGI

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm GOD ENERGI Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm TM GOD ENERGI 1 Aftale om leverance af produktet enkel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog

Læs mere

Generelle vilkår for levering og drift af TDC s tjenester

Generelle vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Generelle vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Oktober 2015 Indhold Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester 1. Aftalen...3 1.A. Elektronisk kommunikation...3 1.B. Fortrydelsesret

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Call2all Generelle Vilkår: Vilkår

Call2all Generelle Vilkår: Vilkår Call2all s mobiltjenester Maj 2011 Call2all Generelle Vilkår: Vilkår Indholdsfortegnelse Call2all Generelle Vilkår: 1. Aftalen... 1 2. Aftalens parter... 1 3. Registrering og ændring af adresseoplysninger...

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee s mobildatatjenester (Mobilt Bredbånd fra YouSee) Få mere information på yousee.dk eller 70 70 40 40

Abonnementsvilkår for YouSee s mobildatatjenester (Mobilt Bredbånd fra YouSee) Få mere information på yousee.dk eller 70 70 40 40 W019, 43, 12. Forbehold for trykfejl. Få mere information på yousee.dk eller 70 70 40 40 Åbningstider Kundeservice Hverdage 08.00 18.30 Support Hverdage 08.00 20.00 Weekend 10.00 20.00 Abonnementsvilkår

Læs mere

Abonnementsvilkår for kodet digitalt kabel-tv hos YouSee

Abonnementsvilkår for kodet digitalt kabel-tv hos YouSee S044, 04, 12. Forbehold for trykfejl. Få mere information på yousee.dk Kundeservice Tlf. 80 80 40 40 Hverdage 08.00 18.30 Support Tlf. 80 80 40 50 Hverdage 08.00 20.00 Weekend 12.00 20.00 Abonnementsvilkår

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mofibo

Abonnementsvilkår for Mofibo Abonnementsvilkår for Mofibo Juni 2016 1. Tillægsaftalen Denne tillægsaftale gælder for aftaler om abonnement på Mofibo-tjenesten, der udbydes af Mofibo ApS (Mofibo). Mofibo-tjenesten giver adgang til

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Play TV

Tillægsvilkår for TDC Play TV Tillægsvilkår for TDC Play TV Februar 2015 Indhold 1. Tillægsaftalen...3 2. Brug af TDC Play TV...3 3. Registrering af bruger...3 4. Personoplysninger...4 5. Offentlig visning og videredistribution...4

Læs mere

Installation af fiberbredbånd. Hvad sker der nu? Placering af udvendig og indvendig boks Træk af kabler. Fiberbredbånd TV Telefoni

Installation af fiberbredbånd. Hvad sker der nu? Placering af udvendig og indvendig boks Træk af kabler. Fiberbredbånd TV Telefoni Installation af fiberbredbånd Hvad sker der nu? Placering af udvendig og indvendig boks Træk af kabler Fiberbredbånd TV Telefoni Hvad sker der nu? Tak for din bestilling af fiberbredbånd. Vi glæder os

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser For aftaler om udvikling og design af hjemmesider og Vi-gør-hver-især-hvad-vi-er-bedst-tilpakken, herefter benævnt abonnementet, hos Transdesign.dk 1. Omfang Disse standardvilkår

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser For aftaler om udvikling og design af hjemmesider og Vi-gør-hver-især-hvad-vi-er-bedst-tilpakken, herefter benævnt abonnementet, hos Transdesign.dk 1. Omfang Disse standardvilkår

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR

Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR 1 AFTALEVILKÅR Gældende fra 1. februar 2016, medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. Velkommen til Stofa Bredbånd Du får her et overblik over de vilkår, som gælder for

Læs mere

Stofa kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 7 Februar 2013

Stofa kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 7 Februar 2013 Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Gældende pr. 7 Februar 2013 Aftalevilkår for StofaTv version 1.9. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til StofaTv via antenneforeningens,

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. 1. GENERELT 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre

Læs mere

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nærværende salgs- og leveringsbetingelser, dateret 31. januar 2013, finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, leverancer og aftaler i øvrigt mellem

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

YouSee Rate forudsætter CPR-nummer.

YouSee Rate forudsætter CPR-nummer. Vilkår for YouSee Rate Juni 2016 1. Aftalen Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Rate. YouSee Rate er afdragsordninger, der tilbydes ved køb af visse mobilterminaler hos YouSee. Der er således tale

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

Hiper aftalevilkår version juni 2016

Hiper aftalevilkår version juni 2016 Hiper aftalevilkår version 1.3 23. juni 2016 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Regler for Swipp - erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer og tjenesteydelser.

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler 1 Denne aftale regulerer vilkårene for køb og fremføring af fritvalgskanaler mellem Jerlev Antenneforening, cvr. nr. 18137739 (herefter kaldet foreningen)

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME. fra Frederiksberg Fjernvarme A/S

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME. fra Frederiksberg Fjernvarme A/S ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME fra Frederiksberg Fjernvarme A/S 1 Indhold 1. Grundlag for bestemmelserne... 3 2. Information... 3 3. Ordforklaring... 3 4. Etablering af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mofibo hos YouSee. Maj 2014

Abonnementsvilkår for Mofibo hos YouSee. Maj 2014 Abonnementsvilkår for Mofibo hos YouSee Maj 2014 Indholdsfortegnelse Abonnementsaftale for Mofibo 1. Tillægsaftalen 4 2. Aftalens parter 4 3. Brug af Mofibo-tjenesten 4 4. Priser 5 5. Betaling 5 6. Personoplysninger

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2013

Abonnementsvilkår Januar 2013 Abonnementsvilkår Januar 2013 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med Andels.net. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem Vestergaards Bogtrykkeri A/S og kunden i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem

Læs mere

Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv version 1.7. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens, andres eller

Læs mere

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer Bilag 6 - Ejendomme Aftale om anvendelse af bygninger og/eller ejendomsareal til opsætning af reklame og reklamebærende udstyr Nærværende aftale er ikke omfattet af lejelovgivningen. PARTERNE OG DET LEJEDE:

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm 1 Aftale om leverance af produktet ideel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog Modstrøm Danmark

Læs mere

Brugerregler for Swipp Privat (Mobilbank)

Brugerregler for Swipp Privat (Mobilbank) Bestemmelserne om afsendelse af Swippoverførsler/betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swippoverførsler/betalinger afsendt inden den 15. december 2015 finder brugerreglerne fortsat anvendelse

Læs mere

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv, version Family 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens,

Læs mere

K O N T R A K T. vedrørende. Gennemførelse af Energispareaktiviteter Fast mængde energibesparelser

K O N T R A K T. vedrørende. Gennemførelse af Energispareaktiviteter Fast mængde energibesparelser K O N T R A K T vedrørende Gennemførelse af Energispareaktiviteter Fast mængde energibesparelser 1. Parterne Imellem undertegnede, Net- eller Distributionsselskab: Virksomhed xx Adresse CVR-nr.: xx Kontaktperson:

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder

Læs mere

TREFOR BREDBÅND A/S. Abonnementsvilkår

TREFOR BREDBÅND A/S. Abonnementsvilkår 1 TREFOR BREDBÅND A/S Abonnementsvilkår 2 ABONNEMENTSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og TREFOR Bredbånd A/S

Læs mere

Vejledning til Datakommunikationsaftalen

Vejledning til Datakommunikationsaftalen Side 1 af 12 Vejledning til Datakommunikationsaftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Indholdsfortegnelse Side 2 af

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Aftale nr.: Rammeaftale nr.: Dato: Produkttillæg: VULA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester mellem og TDC A/S PT_VULA_v_std_020913.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette Produkttillæg

Læs mere