Gymnasie screening LINU dansk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gymnasie screening LINU dansk"

Transkript

1 Gymnasie screening LINU dansk LINU Gymnasiescreening identificerer elever, hvis funktionelle skriftsproglige færdigheder er utilstrækkelige, og identificerer om der i givet fald er tale om basale eller funktionelle skriftsproglige vanskeligheder, samt anviser hensigtsmæssige pædagogiske tiltag. Screeningen har en varighed af 33 minutter og indeholder 7 testelementer: I det følgende bliver der givet en kort gennemgang af de enkelte test, som indeholder en begrundelse for testen, samt hvad man skal være særligt opmærksom på i gennemgangen af elevprofilerne. 1 - Begrebsforståelse En vigtig forudsætning for at forstå en tekst er god begrebsforståelse. Hvis flere end 20 % af ordene i et afsnit er ukendte, bliver det vanskeligt at forstå teksten. Vi tager udgangspunkt i Høiens model for læsning (læsning=afkodning x forståelse). Begrebsforståelsestesten afdækker elevens forståelse af 20 begreber. Testelementet afdækker elevens impressive ordforråd via elevens kendskab til hørte ord. Resultater og vurdering af begrebsforståelse En korrekthedsprocent på 64 eller derunder, indikerer, indikerer at eleven kan have vanskeligheder med begrebsforståelse og dermed også med ordforråd. Resultatet giver en indplacering på trin 1. En korrekthedsprocent mellem 65 og 79 giver en indplacering på trin 2 og 3. Hvis der scores lavt i denne test må udbyttet af en læst tekst formodes at blive utilstrækkeligt og der bør iværksættes undervisningstiltag der styrker begrebsforståelsen. 2 - Læseforståelse Testelementet afdækker deltagerens funktionelle læseforståelse. Der er således tale om et testelement, som kan identificere deltagerens mulighed for at læse og forstå ukendte tekster på et hensigtsmæssigt niveau. En funktionel læseforståelse er en forudsætning for at kunne udnytte læsning som et redskab for læring. 1

2 1. Hvad kritiseres medierne for? A: At de offentliggør private oplysninger B: At de kalder PET s chef for modstander af netværk* C: At de tilbyder videre sendelse af ligegyldigheder 2. Hvem er det "vi" som optræder flere gange i 2. halvdel af teksten? A: Den danske stat B: PET C: Myspace* 3. Hvorfor skal man tænke sig om inden man uploader private fotos på f.eks. Myspace? A: PET kan blive opmærksom på en B: Et socialt netværk er et offentligt sted* C: Uvedkommende kan få adgang til ens computer via virus 4. Hvem er far til Signe? A: Hake B: Håmund C: Siger* 5. Hvorfor blev der erklæret våbenhvile? A:På grund af manglende dagslys (korrekt) B:På grund af træthed C:På grund af antallet af dræbte 6. Hvorfor vil Signe ikke have Hildegisl? A:På grund af hans udseende* B:På grund af hans karakter C:På grund af hans sociale status 2

3 Resultat og vurdering af læseforståelse En korrekthedsprocent på 29 eller derunder, indikerer, at eleven kan have basale skriftsproglige vanskeligheder. Resultatet giver en indplacering på trin 1. En korrekthedsprocent mellem 30 og 48 indikerer, at eleven vil kunne opleve funktionelle vanskeligheder i forbindelse med forståelse af læst materiale. Resultatet giver en indplacering på trin 2 og 3. I vurderingen af testresultatet er det en god ide at være opmærksom på; 1. Antallet af korrekte besvarelser set i forhold til antallet af passerede opgaver Hvis eleven har passeret alle 6 opgaver og har 3 rigtige, er det således et meget anderledes resultat en 3 rigtige på baggrund af 3 passerede opgaver. Forholdet mellem antallet af passerede opgaver og antallet af korrekte bør således vurderes. 2. Tidsforbruget på de enkelte spørgsmål. Som med antallet af passerede opgaver er det interessant at vurdere, om eleven har haft en hensigtsmæssig strategi i forhold til forbrug af tid på de enkelte spørgsmål. En forkert besvarelse på baggrund af et stort tidsforbrug er således et markant anderledes resultat end en forkert besvarelse på baggrund af et kort tidsforbrug. 3. Scoren på testelementet spørgsmål til teksten. Testelementet afdækker ligeledes den funktionelle læseforståelseskompetence, hvorfor en sammenligning af resultaterne kan være hensigtsmæssig. Vær dog opmærksom på, at man i testelementet ikke har mulighed for at afsøge teksten for at finde svar. 3 - Stavning Testelementet afdækker deltagerens funktionelle stavekompetence. Der er således tale om et testelement, som kan identificere deltagerens anvendelse af alfabetiske og ortografiske stavemønstre, samt præcisere primære fejltyper og problemområder. En funktionel stavekompetence er en forudsætning for at kunne anvende skriftsprog i uddannelse og erhvervsmæssige sammenhænge. Lydrette ord: 1. Urolighederne førte til anarki i hele landet. 2. Vejarbejderne arbejdede med den varme asfalt. 3. Udlejeren krævede et stort depositum. 4. Eleverne skulle lære om fotosyntese. 5. De levede i harmoni med naturen 6. Helium er en ædelgas med 2 protoner i kernen. 7. Gæsterne havde brug for en translatør. 3

4 Fremmedord: (etymologiske) 8. Passagerne oplevede en voldsom acceleration da flyet lettede. 9. Skuespilleren fremførte en glimrende imitation. 10. Haveejerne oplevede en invasion af dræbersnegle. 11. Det lykkedes lægen at diagnosticere sygdommen. 12. Eleverne havde svært ved at engagere sig i undervisningen. 13. Der var ofte korrespondance mellem de to firmaer. Fokus på bogstavfølger: (kontekstuel) 14. Alle eleverne fik tilbudt erhvervsvejledning. 15. De små børn elskede sandkasserne. 16. Baggrundsinformationerne var utilstrækkelige 17. Der stod en smuk mindesten på graven. 18. Ingen tog sig af papiraffaldet efter festen. 19. Der blev udlagt vildsvinefoder om vinteren. Fokus på morfemer: (morfologisk) 20. Han boede hos plejeforældrene, indtil han blev voksen. 21. Saucen var æggeblommebaseret og meget lækker. 22. Udviklingsarbejdet blev en stor succes. 23. Trillingerne var trætte af forvekslingerne. 24. Patienten var tilfreds med behandlingstilbuddet. 25. Samarbejdet gik altid muntert og gnidningsfrit. Resultat og vurdering af Stavetest En korrekthedsprocent på 40 eller derunder, indikerer at eleven kan have basale stavevanskeligheder. Resultatet giver en indplacering på trin 1. En korrekthedsprocent mellem 41 og 59 indikerer, at eleven vil kunne opleve funktionelle vanskeligheder i forbindelse med stavning. Resultatet giver en indplacering på trin 2 og 3. I vurderingen af testresultatet er det imidlertid afgørende primært at være opmærksom på karakteren af de fejlstavede ord. Det er således afgørende at konstatere om der primært er tale om manglende kendskab 4

5 til stavekonventioner (eks: ene/ende eller tion/sion) eller om der er tale om basale stavevanskeligheder med ikkelydbevarende fejlstavninger. Vanskeligheder som følge af manglende kendskab til stavekonventioner kan forventeligt uproblematisk afhjælpes gennem undervisning, hvorimod vanskeligheder som følge af basale stavevanskeligheder kan nødvendiggøre brug af kompenserende strategier og hjælpemidler. I vurderingen af testresultatet i stavning kan det desuden være en god ide at være opmærksom på; 1. Antallet af korrekte besvarelser set i forhold til antallet af passerede opgaver Hvis eleven har passeret alle 25 opgaver og har 10 rigtige, er det således et meget anderledes resultat en 10 rigtige på baggrund af 10 passerede opgaver. Forholdet mellem antallet af passerede opgaver og antallet af korrekte bør således vurderes. 2. Tidsforbruget på de enkelte spørgsmål. Som med antallet af passerede opgaver er det interessant at vurdere, om eleven har haft en hensigtsmæssig strategi i forhold til forbrug af tid på de enkelte spørgsmål. En forkert besvarelse på baggrund af et stort tidsforbrug er således et markant anderledes resultat end en forkert besvarelse på baggrund af et kort tidsforbrug. 3. Resultatet af delelementerne Hvilket ord passer til billedet og Stavning af vrøvleord Hvis elevens fejltyper er ikke lydbevarende og således har ordblindelignende karakter, kan en lav score i delelementerne Hvilket ord passer til billedet og Stavning af vrøvleord medvirke til at fastslå hvorvidt der er tale om ordblindelignende vanskeligheder. 3. Kategoriforskelle Der vil ofte være tale om, at elevens korrekthed varierer mellem de 4 ordtyper, som indgår i delelementet fremmeord, lydrette ord, ord med kontekstuelle træk og ord med morfologiske træk. Karakteristiske kategoriforskelle giver vigtig information i forhold til både problem og interventionsområder. 4 - Hvilket ord passer til billedet? Testelementet afdækker deltagerens evne til at forbinde bogstaver med deres lyde. Der er således tale om et testelement, som kan identificere deltagerens præcision og hastighed i anvendelsen af skriftens alfabetiske princip. Anvendelse af skriftens alfabetiske princip er af afgørende betydning for udvikling af en funktionel skriftsproglig kompetence. Hvilket ord passer til billedet? En korrekthedsprocent på 49 eller derunder, indikerer, at eleven kan have basale skriftsproglige vanskeligheder. Resultatet giver en indplacering på trin 1. En korrekthedsprocent mellem indikerer, at eleven vil kunne opleve funktionelle skriftsproglige vanskeligheder. Resultatet giver en indplacering på trin 2 og 3. 5

6 Vanskelighederne vil kunne opleves både som læse, stave, og skrivevanskeligheder. Delelementet Hvilket ord passer til billedet, har til formål at konstatere om den enkelte elev har basale vanskeligheder grænsende til ordblindevanskeligheder. En score i dette element på 49 eller herunder indikerer således, at eleven forventeligt vil være berettiget til at modtage SPS. En lav score i Hvilket ord passer til billedet vil ofte ses sammen med en generel lav score i de øvrige delelementer, og vil således kunne bestyrke vurderingen af ordblindelignende vanskelighed. Der er imidlertid også et kendt billede, at der scores lavt i Hvilket ord passer til billedet, men middel eller højt i Stavning, Læseforståelse og Læsehastighed. Der vil i dette tilfælde kunne være tale om en elev, som anvender hensigtsmæssige kompensationsstrategier for at kompensere for en kompromitteret fonologisk kompetence. I givet fald bør man være særligt opmærksomme på resultatet i Stavning af vrøvleord, som ligeledes afdækker den fonologiske komponent, samt karakteren af de fejlstavede ord i stavetest. En elev som anvender kompensationsstrategier vil ofte have brug for undervisning og kompenserende hjælpemidler for at kunnehonorere de skriftsproglige krav i gymnasieskolen. I vurderingen af testresultatet er det desuden en god ide at være opmærksom på; 1. Antallet af korrekte besvarelser set i forhold til antallet af passerede opgaver Hvis eleven har passeret alle 20 opgaver og har 10 rigtige, er det således et meget anderledes resultat en 10 rigtige på baggrund af 10 passerede opgaver. Forholdet mellem antallet af passerede opgaver og antallet af korrekte bør således vurderes. 2. Tidsforbruget på de enkelte spørgsmål. Som med antallet af passerede opgaver er det interessant at vurdere, om eleven har haft en hensigtsmæssig strategi i forhold til forbrug af tid på de enkelte spørgsmål. En forkert besvarelse på baggrund af et stort tidsforbrug er således et markant anderledes resultat end en forkert besvarelse på baggrund af et kort tidsforbrug. 3. Opgaveforståelsen Hvis der scores lavt i elementet, samtidigt med at fejltyper ikke har ordblindelignende karakteristika, der ikke er problemer med stavning af vrøvleord, og der scores middel eller højt i læseforståelse og læsehastighed, kan der være tale om, at eleven har haft vanskeligheder i forhold til opgaveforståelsen. 5 Stavetest vrøvleord. Testelementet afdækker deltagerens evne til at omsætte lyde til bogstaver. Der er således tale om et testelement, som kan identificere deltagerens præcision og hastighed i anvendelsen af skriftens alfabetiske princip. Anvendelse af skriftens alfabetiske princip er af afgørende betydning for udvikling af en funktionel skriftsproglig kompetence. Vrøvleord tuk æse slød dral 6

7 hymmes myrse pløst kryfør skang sakle kladre blæmøst flygge gne grak huttebrast makomøng Plært Sjufist slirt trymibal ulikom vrånge Resultat og vurdering af Stavning af vrøvleord En korrekthedsprocent på 34 eller derunder, indikerer, indikerer at eleven kan have basale stavevanskeligheder. Resultatet giver en indplacering på trin 1. En korrekthedsprocent mellem 35 og 69 indikerer, at eleven vil kunne opleve funktionelle skriftsproglige vanskeligheder. Resultatet giver en indplacering på trin 2 og 3. Vanskelighederne vil kunne opleves både som læse, stave, og skrivevanskeligheder. En lav score i Stavning af vrøvleord vil ofte ses sammen med en generel lav score i de øvrige delelementer, og vil således bestyrke vurderingen af en ordblindelignende vanskelighed. Der er imidlertid også et kendt billede, at der scores lavt i Stavning af vrøvleord, men middel eller højt i Stavning, Læseforståelse og Læsehastighed. Der vil i dette tilfælde kunne være tale om en elev, som anvender hensigtsmæssige kompensationsstrategier for at kompensere for en kompromitteret fonologisk kompetence. I givet fald bør man være særligt opmærksomme på resultatet i Ordlæsning, som ligeledes afdækker den fonologiske komponent, samt karakteren af de fejlstavede ord i stavetest. En elev som anvender kompensationsstrategier vil ofte have brug for undervisning og kompenserende hjælpemidler for at kunne honorere de skriftsproglige krav i gymnasieskolen. I vurderingen af testresultatet er det desuden en god ide at være opmærksom på; 1. Antallet af korrekte besvarelser set i forhold til antallet af passerede opgaver Hvis eleven har passeret alle 23 opgaver og har 10 rigtige, er det således et meget anderledes resultat en 10 rigtige på baggrund af 10 passerede opgaver. Forholdet mellem antallet af passerede opgaver og antallet af korrekte bør således vurderes. 7

8 2. Tidsforbruget på de enkelte spørgsmål. Som med antallet af passerede opgaver er det interessant at vurdere, om eleven har haft en hensigtsmæssig strategi i forhold til forbrug af tid på de enkelte spørgsmål. En forkert besvarelse på baggrund af et stort tidsforbrug er således et markant anderledes resultat end en forkert besvarelse på baggrund af et kort tidsforbrug. 3. Opgaveforståelsen Hvis der scores lavt i elementet, samtidigt med at fejltyper ikke har ordblindelignende karakteristika, der ikke er problemer med Ordlæsning, og der scores middel eller højt i læseforståelse og læsehastighed, kan der være tale om, at eleven har haft vanskeligheder i forhold til opgaveforståelsen. 4. Karakteren af fejlstavning I vurderingen af testresultatet bør man være særligt opmærksom på karakteren af eventuelle fejlstavninger. Vær særligt opmærksom på forholdet mellem lyd og ikke lydbevarende fejlstavninger og hyperkorrektioner. 6 - Læsehastighed Testelementet afdækker deltagerens funktionelle læsehastighed. Der er således tale om et testelement, som kombinerer måling af deltagerens læsehastighed med dennes forståelse af det læste. En hensigtsmæssig læsehastighed er af afgørende betydning i forhold til gennemførelse af en gymnasial uddannelse. Der kan vælges flere forskellige tekster til denne test. Resultater og vurdering af Læsehastighed og kontrolspørgsmål En korrekthedsprocent på 34 eller derunder, indikerer, at eleven kan have basale skriftsproglige vanskeligheder. Resultatet giver en indplacering på trin 1. En korrekthedsprocent mellem 35 og 49 indikerer, at eleven vil kunne opleve funktionelle skriftsproglige vanskeligheder i forbindelse med læsning af tekster på gymnasialt niveau. Resultatet giver en indplacering på trin 2 og 3. I vurderingen af testresultatet bør man være opmærksom på, at en score på 100% svarer til en læsehastighed på 270 ord pr. minut. Vær ligeledes opmærksom på, at den angivne hastighed fremkommer på baggrund af elevens egen markering, hvorfor resultatet nødvendigvis må ses i sammenhæng med testelementet Kontrolspørgsmål. Kontrolspørgsmål Testelementet afdækker deltagerens funktionelle forståelse af en tekst læst med den læsehastighed, som eleven anvender til studielæsning. En korrekthedsprocent på 44 eller derunder, indikerer, at eleven kan have basale skriftsproglige vanskeligheder. Resultatet giver en indplacering på trin 1. 8

9 En korrekthedsprocent mellem 39 og 58 indikerer, at eleven vil kunne opleve funktionelle skriftsproglige vanskeligheder i forbindelse med læseforståelse. Resultatet giver en indplacering på trin 2 og 3. I vurderingen af testresultatet bør man være opmærksom på forholdet mellem den angivne læsehastighed i testelementet Læsehastighed og antallet af korrekte besvarelser. En høj læsehastighed med få korrekte besvarelser indikerer således, at der kan være tale om en uhensigtsmæssig høj læsehastighed. I vurderingen af testresultatet er det desuden en god ide at være opmærksom på; 1. Antallet af korrekte besvarelser set i forhold til antallet af passerede opgaver Hvis eleven har passeret alle opgaver og har 2 rigtige, er det således et meget anderledes resultat end fx 5 rigtige på baggrund af 5 passerede opgaver. Forholdet mellem antallet af passerede opgaver og antallet af korrekte bør således vurderes. 2. Tidsforbruget på de enkelte spørgsmål. Som med antallet af passerede opgaver er det interessant at vurdere, om eleven har haft en hensigtsmæssig strategi i forhold til forbrug af tid på de enkelte spørgsmål. En forkert besvarelse på baggrund af et stort tidsforbrug er således et markant anderledes resultat end en forkert besvarelse på baggrund af et kort tidsforbrug. Resultater og vurderinger LINU generere automatisk en sortering af eleverne på 4 trin og markerer samtidig de testscore der ligger på fraktil 5 %, 10 %, 15 %... efter det valg læsevejlederen foretager. Den samlede placering af den enkelte elev på trin 1-4 er baseret på vægtningen af de forkellige deltest, udfra den viste skala (fig 1), og en inddeling af scoren i deltesten i 4 kriterier. Som eksempel kan tages Stavetesten. Her er kriterierne vist i fig 2. Kriterierne viser, at de elever der scorre mellem 0 og 40% rigtige bliver placeret i gruppen Trin 1 med vægten 150 (fig 1). På denne måde findes der en en trinplacering for hver deltest som samtidig har en vægt. Vi har bestemt at de fonologiske test vægtes højest. Når alle deltest er trinplaceret lægges vægt-tallene sammen og det Trin der har den største sum, bliver det der vises i oversigten. Kriterierne og vægtningen er sat efter, at der skal findes ca 10 % af eleverne på Trin 1. Fordelen ved denne metode er, at man får et hurtigt kvantitativt overblik over klassen. 9

10 Figur 1 Figur 2 Det betyder at den enkelte elev umiddelbart efter screeningen automatisk placeres på et af de nedenstående trin: Trin 1 Screeningen indikerer, at der kan være tale om basale, vedvarende vanskeligheder af ordblindelignende karakter, og at gennemførelse af en gymnasial uddannelse vil kræve en intervention i forhold til det skriftsproglige niveau. Der vil ofte være tale om, at eleven generelt har scoret lavt i alle delelementer. Et kendt billede er også, at eleven har scoret middel i læseforståelse, stavning og læsehastighed, men dårligt i de testelementer, som fokuserer på den fonologiske kompetence: Hvilket ord passer til billedet og stavning af vrøvleord. Dette indikerer, at der er tale om elever, som har lært at anvende hensigtsmæssige kompensationsstrategier og som derfor har kunnet klare grundskolen, men som vil få problemer med at honorere de øgede krav i gymnasieskolen. I forhold til elever, på trin 1, vil det være hensigtsmæssigt at være opmærksom på om der er tale om specifikke styrke eller problemområder, hvorfor en gennemgang af den enkeltes rapport bør foretages i forbindelse med iværksættelse af en intervention. Vurderingen af elever med ordblindelignende vanskeligheder foretages bedst direkte fra den samlede resultatside i LINU, hvor der er adgang til den enkelte elevs samlede rapport med detailresultater. 10

11 Trin 2 Screeningen indikerer, at der kan være tale om markante funktionelle læse - eller stavevanskeligheder, som kræver en intervention. Det fremgår af den overordnede profil, hvilket kompetenceområder der skal fokuseres på. Eleven kan indenfor et eller flere skriftsproglige områder have brug for at forbedre sine aktuelle færdigheder for at kunne leve op til de faglige krav i gymnasieskolen. Resultatet kan således både dække over funktionelle stavevanskeligheder, funktionelle læseforståelsesvanskeligheder, funktionelle læsehastighedsvanskeligheder og et generelt middelmådigt niveau i flere deltests. I forbindelse med elever, som falder i denne kategori, er det således nødvendigt at se på den enkeltes delresultater for at kunne vurdere, hvilket problemområde der kan være tale om. I første omgang vil en hurtig vurdering af elevens overordnede score i de enkelte deltest kunne give en fornuftig indikation på, om der er specifikke områder med påfaldende resultater. Det er hensigtsmæssigt i første omgang at være særligt opmærksomme på scoren i deltestene; stavning, læseforståelse og læsehastighed, eftersom disse elementer afdækker det aktuelle funktionelle niveau. Denne vurdering foretages bedst direkte fra den samlede resultatside i LINU, hvor alle overordnede procentuelle scores er umiddelbart tilgængelige, og hvor det er muligt at få adgang til udvalgte detailresultater Trin 3 Screeningen indikerer, at der kan være tale om visse funktionelle læse - eller stavevanskeligheder, som kræver en intervention. Det fremgår af den overordnede profil, hvilket kompetenceområder der skal fokuseres på. Eleven kan indenfor et eller flere skriftsproglige områder have brug for at forbedre sine aktuelle færdigheder for at kunne leve op til de faglige krav i gymnasieskolen. Resultatet kan således både dække over funktionelle stavevanskeligheder, funktionelle læseforståelsesvanskeligheder, funktionelle læsehastighedsvanskeligheder og et generelt middelmådigt niveau i flere deltests. I forbindelse med elever, som falder i denne kategori, er det således nødvendigt at se på den enkeltes delresultater for at kunne vurdere, hvilket problemområde der kan være tale om. I første omgang vil en hurtig vurdering af elevens overordnede score i de enkelte deltest kunne give en fornuftig indikation på, om der er specifikke områder med påfaldende resultater. Det er hensigtsmæssigt i første omgang at være særligt opmærksomme på scoren i deltestene; stavning, læseforståelse og læsehastighed, eftersom disse elementer afdækker det aktuelle funktionelle niveau. Denne vurdering foretages bedst direkte fra den samlede resultatside i LINU, hvor alle overordnede procentuelle scores er umiddelbart tilgængelige, og hvor det er muligt at få adgang til udvalgte detailresultater. Trin 4 Der er tilsyneladende ikke tale om skriftsproglige vanskeligheder, hvorfor det vurderes, at det skriftsproglige niveau er hensigtsmæssigt i forhold til en gymnasial uddannelse.. 11

12 Ud over den automatiske trinplacering, kan man vælge at få markeret testresultaterne der ligger i en 5% fraktil, en 10% fraktil osv. Det betyder for eksempel, at hvis man vælge 10% fraktilen, så sker der en markering af de resultater i en deltest fx Stavetesten, der ligger inden for de laveste 10% i gruppen. Dette kan anvendes til at kontrollere trinplaceringen. Hvis vi ser på fig. 3, kan vi se at Trin 1 har en del grønne markeringer bl.a på stavetesten og Hvilket ord passer til billedet. Allerede her vil det være en god ide at gå i dybden med rapporten, da det er en elev der sandsynligvis skal søges SPS på. Hvis vi ser på Trin 2 er der overhovedet ingen grønne markeringer, men alligevel er placeringen blevet til Trin 2. Her kan man overveje om der er tale om en elev som mangler opmærksomhed på strategier, da der ikke er noget der tyder på specifikke problemer. Man kan sige at alle deltest klares gennemsnitlig. Grunden til at eleven lander i trin 2 og ikke trin 3 er at summen af deltestene er størst på de test der placeres på trin 2. Trin 3 ligger meget tæt på resultatet for trin 2 og der er endda en grøn markering. Grunden til at denne placeres på trin 3 er resultatet i Hvilket ord passer til billedet som ligger inden for kriterierne til Trin 3. En yderlig analyse kunne konkludere, at man måske skulle se på læseforståelsen da resultaterne i Læseforståelse og Kontrolspørgsmål kunne indikere problemer. Læsef..åelse Stavetest Hvilk..ledet Stave..leord Begre..e 1.1 Læseh..ighed Kontr..gsmål Gennemsnit Indplacering 16, ,52 47, ,78 43,83 Trin ,52 69, ,89 63,04 Trin ,57 69, ,44 62,94 Trin 3 Figur 3 Trinplaceringen og fraktilmarkeringen er kun ment som hjælp til Læsevejlederens analysearbejde. Det er vigtigt at samtale med eleven om resultaterne af screeningen, inden der konkluderes og sættes tiltag i værk. 12

Vejledning og handlemuligheder

Vejledning og handlemuligheder Vejledning og handlemuligheder på baggrund af screening med National sprogscreening af EUD-elever Indhold Tidlig testning... 2 Testens betydning... 2 Betydning for eleven... 2 Betydning for skolen... 2

Læs mere

1. Formål med udvikling af ordblindetesten

1. Formål med udvikling af ordblindetesten Notat Emne Til Kopi til Ny national ordblindetest PPR og Specialpædagogik Skoleledere Den 10. juni 2015 Aarhus Kommune Børn og Unge 1. Formål med udvikling af ordblindetesten Formålet med Undervisningsministeriets

Læs mere

Tejbjergs testbatteri. Testmateriale til identifikation af elevens læsefærdigheder/læsevanskeligheder.

Tejbjergs testbatteri. Testmateriale til identifikation af elevens læsefærdigheder/læsevanskeligheder. Tejbjergs testbatteri Testmateriale til identifikation af elevens læsefærdigheder/læsevanskeligheder. 12-04-2010 Indholdsfortegnelse Tejbjergskolen -praksis i forhold til undervisning, planlægning og tilrettelæggelse

Læs mere

Ina Borstrøm Dorthe Klint Petersen. Læseevaluering. på begyndertrinnet

Ina Borstrøm Dorthe Klint Petersen. Læseevaluering. på begyndertrinnet Ina Borstrøm Dorthe Klint Petersen Læseevaluering på begyndertrinnet Indhold Indledning........................................................ 4 Hvordan skal læseevalueringsen gennemføres?.....................

Læs mere

At lære at læse er noget af det mest bemærkelsesværdige, der sker i løbet af barndommen. Gennem det skrevne sprog åbnes en ny verden af muligheder.

At lære at læse er noget af det mest bemærkelsesværdige, der sker i løbet af barndommen. Gennem det skrevne sprog åbnes en ny verden af muligheder. At lære at læse er noget af det mest bemærkelsesværdige, der sker i løbet af barndommen. Gennem det skrevne sprog åbnes en ny verden af muligheder. (Ingvar Lundberg, svensk professor i læsning) Denne pjece

Læs mere

PSP screening dansk og matematik

PSP screening dansk og matematik PSP screening dansk og matematik Aalborg 27/10-15 Af Speciallærer Rasmus Hasselbalch, Produktionsskoleprojektet, Taleinstituttet og Hjerneskadecentret Nordjylland, Aalborg Kommune. Som hjælp til at identificere

Læs mere

Vejledning til trinplacering (2. udgave)

Vejledning til trinplacering (2. udgave) Vejledning til trinplacering (2. udgave) Afdækning af FVU-deltageres erfaringer, færdigheder og strategier i læsning, stavning og skriftlig fremstilling Undervisningsministeriet Uddannelsesstyrelsen juni

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 73% (151 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Læsning og skrivning i 7. til10. klasse

Læsning og skrivning i 7. til10. klasse Læsning og skrivning i 7. til10. klasse Undervisningen i 7. til 10. klasse skal hjælpe eleverne med at blive bevidste om læsformål, læseteknik, læringsstrategier og læsehastighede, så de er klar til at

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 89% (7 besvarelser ud af 79 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Hvad du særligt skal være opmærksom på som testvejleder, inden du går i gang med at teste med Ordblindetesten

Hvad du særligt skal være opmærksom på som testvejleder, inden du går i gang med at teste med Ordblindetesten Hvad du særligt skal være opmærksom på som testvejleder, inden du går i gang med at teste med Ordblindetesten Læs hele testvejledningen før du går i gang med at teste. Husk at få underskrevet en bemyndigelseserklæring

Læs mere

Vejledning om visitation til ordblindeundervisning for voksne. Indledende samtale, obligatorisk test og visitation

Vejledning om visitation til ordblindeundervisning for voksne. Indledende samtale, obligatorisk test og visitation Vejledning om visitation til ordblindeundervisning for voksne Indledende samtale, obligatorisk test og visitation Undervisningsministeriet November 2006 Forord Siden 1983 har voksne ordblinde kunnet tilbydes

Læs mere

Beskrivelse af Holbæk Kommunes. indsats for ordblinde

Beskrivelse af Holbæk Kommunes. indsats for ordblinde Beskrivelse af Holbæk Kommunes indsats for ordblinde Forord Holbæk Kommune ønsker gennem denne beskrivelse at styrke indsatsen for ordblinde elever i Folkeskolen og at give et samlet overblik over tiltag.

Læs mere

Inklusionsundersøgelsen

Inklusionsundersøgelsen Inklusionsundersøgelsen 2015 Randers Lærerforening har i perioden fra den 6. november 2015 til den 20. november 2015 gennemført den årlige inklusionsundersøgelse. Der er udsendt mail til kredsens medlemmer

Læs mere

Ordblindhed i gymnasiet. Marts 2012 Bodil Aase Frandsen og Margrethe Mørch Foreningen af læsevejledere i de gymnasiale og videregående uddannelser

Ordblindhed i gymnasiet. Marts 2012 Bodil Aase Frandsen og Margrethe Mørch Foreningen af læsevejledere i de gymnasiale og videregående uddannelser Ordblindhed i gymnasiet Marts 2012 Bodil Aase Frandsen og Margrethe Mørch Foreningen af læsevejledere i de gymnasiale og videregående uddannelser Hvis jeg havde vidst, at jeg bare var ordblind, havde jeg

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

Handleplan for. læsning. Skovboskolen

Handleplan for. læsning. Skovboskolen Handleplan for læsning på Skovboskolen - 1 Handleplan for læsning på Skovboskolen 09/10 1. Indledning 1.1. Mål Målet med denne læseplan for Skovboskolen er, at: Sætte fokus på læsning og læseniveauet på

Læs mere

Dit barn skal stadig undervises i at læse, så det bliver en bedre og hurtigere læser, og dit barn skal øve sig i at læse.

Dit barn skal stadig undervises i at læse, så det bliver en bedre og hurtigere læser, og dit barn skal øve sig i at læse. ~ 2 ~ Læsefolder til forældrene i 3. og 4. klasse Kære forælder I 3. og 4. klasse er dit barn godt i gang med at læse og skrive. Barnets læsning vil i løbet af 3. og 4. klasse udvikle sig, så barnet læser

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning. Tinderhøj skole 04. marts 2015 Lene Heckmann

Læringsmålstyret undervisning. Tinderhøj skole 04. marts 2015 Lene Heckmann Læringsmålstyret undervisning Tinderhøj skole 04. marts 2015 Lene Heckmann Lene Heckmann Lærer, forfatter og udviklingskonsulent i Danmark og Norge Indehaver Læs mere på www.leneheckmann.dk Eller på www.facebook.com/leneheckmann

Læs mere

Ordblindetest- og vejledning

Ordblindetest- og vejledning Ordblindetest- og vejledning Birgit Dilling Jandorf, birgit@husetjandorf.dk Konferencen Undervisning og Ordblindhed, 25. september 2015, UC - Sjælland Skoleforskningsprogrammet ved AU Formål med ordblindetesten

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne i 1. klasse har tilegnet sig kundskaber og Det talte sprog Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige

Læs mere

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 2016. Kvalitetstilsynet med folkeskolen

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 2016. Kvalitetstilsynet med folkeskolen Kvalitetstilsynet med folkeskolen Det fremgår af aftalen om et fagligt løft af folkeskolen fra juni 2013, at det eksisterende kvalitetstilsyn udvikles, så det tager udgangspunkt i de nationalt fastsatte

Læs mere

DANSK i indskolingen SANKT BIRGITTA SKOLE

DANSK i indskolingen SANKT BIRGITTA SKOLE DANSK i indskolingen SANKT BIRGITTA SKOLE December 2012 På Sankt Birgitta Skole er læsning et indsatsområde. I indskolingen har vi særligt fokus på den tidlige indsats. Allerede i 0. klasse har vi fokus

Læs mere

Uddybende oplysninger om læseindsatsen i indskolingen på Viby Skole

Uddybende oplysninger om læseindsatsen i indskolingen på Viby Skole Uddybende oplysninger om læseindsatsen i indskolingen på Viby Skole Læseboost i børnehaveklassen! Formålet med at give vores elever et læseboost, når de begynder i børnehaveklassen er, at udviklingen i

Læs mere

Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf FVU- og OBU-undervisere, Aarhus 24. marts 2015

Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf FVU- og OBU-undervisere, Aarhus 24. marts 2015 Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf FVU- og OBU-undervisere, Aarhus 24. marts 2015 Samarbejde om udvikling Ordblindetesten Undervisningsministeriet har udviklet Ordblindetesten i samarbejde med Center

Læs mere

Risbjergskolen læsehandleplan

Risbjergskolen læsehandleplan Risbjergskolen læsehandleplan Læsning på Risbjergskolen På Risbjergskolen tilstræber vi at tilrettelægge læseundervisningen ud fra nedenstående læsemodel. Ehris interaktive læsemodel Modellen indeholder

Læs mere

Appendiks 3 Beregneren - progression i de nationale matematiktest - Vejledning til brug af beregner af progression i matematik

Appendiks 3 Beregneren - progression i de nationale matematiktest - Vejledning til brug af beregner af progression i matematik Appendiks 3: Analyse af en elevs testforløb i 3. og 6. klasse I de nationale test er resultaterne baseret på et forholdsvist begrænset antal opgaver. Et vigtigt hensyn ved designet af testene har været,

Læs mere

LUS LæseUdviklingsSkema

LUS LæseUdviklingsSkema LUS LæseUdviklingsSkema Anna Trolles Skole Læseudvikling 1.-3. klasse At lære at læse er en lang proces, som aldrig stopper. Læsning og skrivning går hånd i hånd og er derfor begge en del af LUS For nogle

Læs mere

PSP screening dansk og matematik

PSP screening dansk og matematik PSP screening dansk og matematik Af Speciallærer Rasmus Hasselbalch, Taleinstituttet Region Nordjylland Indledning Som hjælp til at identificere elever med vanskeligheder i dansk eller matematik har vi

Læs mere

Nordagerskolen Matematisk læring i det 21. århundrede

Nordagerskolen Matematisk læring i det 21. århundrede Nordagerskolen Matematisk læring i det 21. århundrede 1 Indholdsfortegnelse Overordnet målsætning 3 Elevernes lyst til at lære og bruge matematik 3 Matematikken i førskolealderen 3 Matematikken i indskolingen

Læs mere

Marts Undervisning & Kultur Tofteskovvej Juelsminde

Marts Undervisning & Kultur Tofteskovvej Juelsminde Marts 2015 Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune Undervisning & Kultur Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde 1 Hedensted kommune har udarbejdet en procedure for at sikre,

Læs mere

Jeg fatter ikke en brik!

Jeg fatter ikke en brik! Jeg fatter ikke en brik! Differentiering af læseundervisningen i folkeskolens ældste klasser Elisabeth Arnbak Center for grundskoleforskning DPU, Århus Universitet Dagens emner 1. Centrale komponenter

Læs mere

Nordagerskolen Matematisk læring i det 21. århundrede

Nordagerskolen Matematisk læring i det 21. århundrede Nordagerskolen Matematisk læring i det 21. århundrede 1 2 Indholdsfortegnelse Overordnet målsætning 4 Fokusområder 5 Elevernes lyst til at lære og bruge matematik 5 Matematikken i førskolealderen 6 Matematikken

Læs mere

Afsluttende opgave til

Afsluttende opgave til 1 Kirsten Ellen Koch Ternebakkevej 91 8700 Horsens Afsluttende opgave til suppleringskursus i FVU-læsning 1 2 Opgaveformulering: Lav en grundig afdækning af en voksen persons læse-, skrive- og stavefærdigheder,

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 214 Maj 214 : ADHD Svarprocent: 68% (13 besvarelser ud af 19 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er,

Læs mere

Strukturplan for STC-undervisningen på Hastrupskolen Tidlig indsats

Strukturplan for STC-undervisningen på Hastrupskolen Tidlig indsats Indholdsfortegnelse: Formål side 2 Vision side 2 0. klasse side 2 - mål side 3 - Sprogloppen side 3 - metode side 3 - materialer side 4 - test side 4 1. klasse side 4 - mål side 4 - metode side 5 - materiale

Læs mere

IT og Ordblindhed, projektets formål

IT og Ordblindhed, projektets formål Ordblindes It støtte brug af til it støtte ordblinde elever En langtidsundersøgelse med ordblinde elever på mellemtrinnet En langtidsundersøgelse med ordblinde elever på mellemtrinnet Dorthe Klint Petersen

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Handleplan for læsning; indskoling, 1.klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; indskoling, 1.klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring Handleplan for læsning; indskoling, 1.klasse - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E -

Læs mere

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog.

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog. . bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Indskoling. Fælles mål efter bruge talesproget i samtale, samarbejde

Læs mere

Hovedrapport. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014

Hovedrapport. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014 Hovedrapport Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 1 Om rapporten Dette er hovedrapporten til undersøgelsen. Heri vil resultaterne fra Esbjerg Kommune blive sammenlignet med resultaterne fra den tidligere

Læs mere

Mål, undervisningsdifferentiering og evaluering

Mål, undervisningsdifferentiering og evaluering Mål, undervisningsdifferentiering og evaluering Artikel af pædagogisk konsulent Lise Steinmüller Denne artikel beskriver sammenhænge mellem faglige mål, individuelle mål og evaluering, herunder evalueringens

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Undervisningsmiljøvurdering 2014 Rejsby Europæiske Efterskole november 2014 1 Undervisningsmiljøvurdering November 2014 Beskrivelse af processen for indsamling af data I uge 39-40 har vi gennemført den

Læs mere

STRANDPARKSKOLEN. Thomas Koppels allé 10, 2450 København SV STØT DIT BARNS LÆSEINDLÆRING

STRANDPARKSKOLEN. Thomas Koppels allé 10, 2450 København SV STØT DIT BARNS LÆSEINDLÆRING STRANDPARKSKOLEN Thomas Koppels allé 10, 2450 København SV STØT DIT BARNS LÆSEINDLÆRING Strandparkskolen Støt dit barns læseindlæring 2 LÆSEINDLÆRING Læsning er med til at stimulere dit barns sproglige

Læs mere

Læsepolitik for Snedsted Skole

Læsepolitik for Snedsted Skole September 2014 Læsepolitik for Snedsted Skole Snedsted Skole Hovedgaden 5 7752 Snedsted Tlf. 99173425 snedsted.skole@thisted.dk www.snedsted-skole.skoleintra.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Læsning

Læs mere

Årsplan med FANDANGO 2. kl. - Læsestavebog Færdigheds- og

Årsplan med FANDANGO 2. kl. - Læsestavebog Færdigheds- og Fokus Kompetenceområde LÆSNING Årsplan med FANDANGO 2. kl. - Læsestavebog Færdigheds- og Færdigheds- og vidensmål vidensområde Forberedelse Eleven kan forberede læsning Eleven har viden om måder til at

Læs mere

PSP screening dansk og matematik, resultater, tolkninger og tiltag.

PSP screening dansk og matematik, resultater, tolkninger og tiltag. PSP screening dansk og matematik, resultater, tolkninger og tiltag. Aalborg 19/5-15 Forord Denne vejledning er et supplement til manualen til PSP screening dansk og matematik. Forud for læsning af nærværende

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 78% (7 besvarelser ud af 9 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 12 Maj 12 Svarprocent: % (44 besvarelser ud af 56 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2010

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2010 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 1 Svarprocent: % (256 besvarelser ud af 321 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 14 Maj 14 Svarprocent: 91% (5 besvarelser ud af 55 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet

Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet Til: Hovedbestyrelsen Fra: Anders Tybjerg, Kommunikation Dato: 18-01-11 Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet Finanssektoren har i mange år været præget af lav ledighed og høj jobsikkerhed,

Læs mere

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009 Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009 Af Asger Hyldebrandt Pedersen 8 pct. flere deltagere har afsluttet ophold på produktionsskoler i 2008 end i 2009. Alderen på de afsluttende deltagere steg.

Læs mere

Interviewguide til ordblindeundervisning for voksne

Interviewguide til ordblindeundervisning for voksne Interviewguide til ordblindeundervisning for voksne Undervisningsministeriet 2006 2 Interviewguide til ordblindeundervisning Afdækning af deltagernes baggrund, motivation og undervisningsbehov Interviewguiden

Læs mere

Om opbygningen af de nationale læsetest. Hvordan og hvorfor?

Om opbygningen af de nationale læsetest. Hvordan og hvorfor? Test og prøver i folkeskolens læseundervisning Om opbygningen af de nationale læsetest. Hvordan og hvorfor? Formålet med denne artikel er at belyse ligheder og forskelle mellem de mest anvendte prøver

Læs mere

Handleplan for læsning; mellemtrin. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; mellemtrin. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E - evaluering - Læseudvikling - progression - CKF

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar: 23, svarprocent: 77% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

Gauerslund Skole året efter

Gauerslund Skole året efter Gauerslund Skole året efter Resultater fra opfølgningstest i udviklingsprojektet "SKOLEN - verdensklasse på 100 dage" på Gauerslund Skole, august-september 2009 Vurderet af Hans Henrik Knoop, Forskningsdirektør

Læs mere

Problempræsentation. Er der overhovedet nogen, der interesserer sig for det, I vil lave? PRO-Programmet.dk 1

Problempræsentation. Er der overhovedet nogen, der interesserer sig for det, I vil lave? PRO-Programmet.dk 1 Problempræsentation Er der overhovedet nogen, der interesserer sig for det, I vil lave? PRO-Programmet.dk 1 Formål En problempræsentation har til formål at undersøge problemets betydning for kunden eller

Læs mere

Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf DUS-teltet, Folkemødet på Bornholm 13. juni 2015

Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf DUS-teltet, Folkemødet på Bornholm 13. juni 2015 Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf DUS-teltet, Folkemødet på Bornholm 13. juni 2015 Samarbejde om udvikling Ordblindetesten Undervisningsministeriet har udviklet Ordblindetesten i samarbejde med Center

Læs mere

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013 Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013 Hermed præsenteres for fjerde gang resultaterne af undervisningsevalueringen

Læs mere

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse af

Læs mere

Fasen kort fortalt Idéfase har to elementer, som I kan afvikle samlet eller delt op i to workshops.

Fasen kort fortalt Idéfase har to elementer, som I kan afvikle samlet eller delt op i to workshops. FASE 4: IDÉ I skal nu bruge jeres viden fra opdagelsesrejsen og tematiseringen som brændstof til at få nye ideer, der giver jer svaret på jeres innovationsspørgsmål. I de foregående faser fik I med stor

Læs mere

En undersøgelse af elevernes stavefærdighed i FSA 2008, retskrivning

En undersøgelse af elevernes stavefærdighed i FSA 2008, retskrivning ~ Uden for tema En undersøgelse af elevernes stavefærdighed i FSA 2008, retskrivning Af Jørgen Schack, seniorforsker ved Dansk Sprognævn og medlem af Opgavekommissionen for Dansk - Læsning og Retskrivning.

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe.

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. I april/maj 2008 gennemførte skolen for femte gang en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 19.APRIL 2015 2.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh.10,11-16 Salmer: 749,331, Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 19.APRIL 2015 2.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh.10,11-16 Salmer: 749,331, Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 19.APRIL 2015 2.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh.10,11-16 Salmer: 749,331, Sin pagt i dag,441,2 Hvordan lød mon verdens første spørgsmål? Det kan I jo tænke lidt over

Læs mere

Evalueringsrapport. Elevernes Folketingsvalg 2011. - Effekten på de unges demokratiske opmærksomhed, forståelse og engagement.

Evalueringsrapport. Elevernes Folketingsvalg 2011. - Effekten på de unges demokratiske opmærksomhed, forståelse og engagement. Elevernes Folketingsvalg 2011 Evalueringsrapport - Effekten på de unges demokratiske opmærksomhed, forståelse og engagement Udarbejdet af: Assembly Voting Rued Langgaards Vej 7, 5D 07 2300 København S

Læs mere

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79.

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79. Olof Palmes Allé 38 8200 Aarhus N Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet 26.02.2016 Sammenfatning I efteråret 2014 blev

Læs mere

Eleverne finder ord til deres ordbog i de tekster, de læser

Eleverne finder ord til deres ordbog i de tekster, de læser Min egen ordbog med Den Talende Bog, 1.-2. klasse Færdigheds og vidensmål Læringsmål Aktiviteter Tegn på læring kan være Udfordringsopgave Evaluering Afkodning Eleven kan læse ord i tekster til klassetrinnet

Læs mere

Evaluering Opland Netværkssted

Evaluering Opland Netværkssted Evaluering Opland Netværkssted November 2015 1 Indholdsfortegnelse Indhold Evalueringsrapportens struktur... 3 Intro til spørgeskemaundersøgelsen... 3 Antal brugere gennem Oplands første år... 3 Evaluering

Læs mere

Læsning og tolkning af resultater af kortlægningsundersøgelsen 2010 for T2 skoler

Læsning og tolkning af resultater af kortlægningsundersøgelsen 2010 for T2 skoler Læsning og tolkning af resultater af kortlægningsundersøgelsen 2010 for T2 skoler Læsning og tolkning af resultater af kortlægningsundersøgelsen i LP-modellen 2010 for T2 skoler Af: Thomas Nordahl og Anne-Karin

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

PSP danskscreening. Samlet resultat. Demo Test Test. PSP Bruger te037 (ID 1479)

PSP danskscreening. Samlet resultat. Demo Test Test. PSP Bruger te037 (ID 1479) PSP danskscreening Demo Test Test PSP Bruger te037 (ID 1479) 02 03 1975 Rasmus Hasselbalch Borgmester Jørgensens Vej 2B 9000 Aalborg E mail: rasmush@aalborg.dk Gennemført i perioden 27 04 2015 kl. 11:31

Læs mere

Inklusion af elever i læsevanskeligheder

Inklusion af elever i læsevanskeligheder Inklusion af elever i læsevanskeligheder Indhold Inklusion af elever i læsevanskeligheder.... 3 Hvad er læsevanskeligheder?... 4 Undervisning af elever i læsevanskeligheder.... 9 At skabe sammenhæng....

Læs mere

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre 1. Indledende kommentarer. Nordsjællands Grundskole

Læs mere

Læselandet 2. Brugervejledning. mikrov.dk

Læselandet 2. Brugervejledning. mikrov.dk Læselandet 2 Brugervejledning 1 mikrov.dk Indhold LÆSELANDET ORD OG SÆTNINGER 3 STYRING 3 MENUEN 4 INDSTILLINGER 5 BRUGERPROFIL TILPAS PROGRAMMET TIL BRUGEREN 6 RESULTAT 7 INDSTILLINGER I ØVELSERNE 8 KNAPPER

Læs mere

Læse og Skrive Aftale. Til grundskolen

Læse og Skrive Aftale. Til grundskolen Læse og Skrive Aftale Til grundskolen Sæt læsningen fri, slip skrivningen løs Indhold Læse og Skrive Aftale - til grundskolen 3 CD-ORD 4 Skanread 5 Stemmer 5 IntoWords 6-7 Om MV-Nordic MV-Nordic har igennem

Læs mere

Colofon. Udgivet af Inerisaavik 2009 Udarbejdet af fagkonsulent Erik Christiansen Redigeret af specialkonsulent Louise Richter Elektronisk udgave

Colofon. Udgivet af Inerisaavik 2009 Udarbejdet af fagkonsulent Erik Christiansen Redigeret af specialkonsulent Louise Richter Elektronisk udgave Colofon Udgivet af Inerisaavik 2009 Udarbejdet af fagkonsulent Erik Christiansen Redigeret af specialkonsulent Louise Richter Elektronisk udgave Indhold Evaluering af matematik 2008 2 Tekstopgivelser 2

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

Job / Person sammenligning

Job / Person sammenligning Job / Person sammenligning Privat & fortroligt 04/08/2014 Sales Director/ Hr. Thomas Sample PPA Job D 7 5 2 5 I 4 3 1 8 S 8 6 2-9 C 4 8-4 -4 Jobbeskrivelse JOb KRAv ANALYSE Resultatet af den udarbejdede

Læs mere

Tabelrapport. Læseudvikling på mellemtrinnet. Faktorer forbundet med læsefremgang fra 4.- 6. klasse

Tabelrapport. Læseudvikling på mellemtrinnet. Faktorer forbundet med læsefremgang fra 4.- 6. klasse Tabelrapport Læseudvikling på mellemtrinnet. Faktorer forbundet med læsefremgang fra 4.- 6. klasse Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Schultz Grafisk

Læs mere

Kommunal træning 2014

Kommunal træning 2014 Kommunal træning 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Januar 2015 Projektnummer: 61285 1

Læs mere

SUPPLEMENT TIL EVALUERING AF DE NATIONALE TEST RAPPORT

SUPPLEMENT TIL EVALUERING AF DE NATIONALE TEST RAPPORT Til Undervisningsministeriet (Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen) Dokumenttype Rapport Dato August 2014 SUPPLEMENT TIL EVALUERING AF DE NATIONALE TEST RAPPORT NATIONALE TEST RAPPORT INDHOLD 1. Indledning og

Læs mere

- Vejledning til brug af beregner af læseudvikling

- Vejledning til brug af beregner af læseudvikling Beregneren - progression i de nationale læsetest - Vejledning til brug af beregner af læseudvikling Læsevejledning og praktiske spørgsmål Vejledning indeholder 3 dele: 1. En indledning, som overordnet

Læs mere

Evalueringsrapport Aalestrup Realskole 2009-2010. Indholdsfortegnelse

Evalueringsrapport Aalestrup Realskole 2009-2010. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning side 1 Baggrunden side 1 Mål for Turbodansk på Aalestrup Realskole side 1 Turbodansk-lektionens opbygning side 2 Teorien bag Turbodansk-lektionens opbygning side 2 Turbodansk-lektionen

Læs mere

Resume af elevtrivselsundersøgelse 2012 Brønderslev Gymnasium og HF-kursus

Resume af elevtrivselsundersøgelse 2012 Brønderslev Gymnasium og HF-kursus Vurdering Resume af elevtrivselsundersøgelse 2012 1 Resume af elevtrivselsundersøgelse 2012 I uge 43 & 44 2012 gennemførte i samarbejde med analysefirmaet Ennova en omfattende elevtrivselsundersøgelse

Læs mere

Statistik i basketball

Statistik i basketball En note til opgaveskrivning jerome@falconbasket.dk 4. marts 200 Indledning I Falcon og andre klubber er der en del gymnasieelever, der på et tidspunkt i løbet af deres gymnasietid skal skrive en større

Læs mere

Bilag 3. Hverdagsstavning for voksne

Bilag 3. Hverdagsstavning for voksne Bilag 3 Udviklet til FVU af Elisabeth Arnbak og Ina Borstrøm Undervisningsministeriet, 2002 2 Et materiale til afdækning af voksnes stavefærdigheder Indhold 3 Udformning 3 Vejledende scorefordeling ved

Læs mere

Renten faldet med 2 %-point for små og mellemstore virksomheder

Renten faldet med 2 %-point for små og mellemstore virksomheder Renten faldet med 2 %-point for små og mellemstore virksomheder Små og mellemstore virksomheders rente på kassekreditten er faldet med 2 %-point de seneste 2,5 år. Det er positivt, men det er fortsat bemærkelsesværdigt,

Læs mere

Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan kan man opdage elever i risiko for at udvikle læsevanskeligheder

Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan kan man opdage elever i risiko for at udvikle læsevanskeligheder 14-01-2011 Forskellige former for læsevanskeligheder OS- og SL-prøverne - kort gennemgang - hvad kan de bruges til - efterfølgende undervisning, læsbarhedsark Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan

Læs mere

Brug af IT for elever i sprog-, læse- og skrivevanskeligheder.. 30

Brug af IT for elever i sprog-, læse- og skrivevanskeligheder.. 30 Handleplan Skovbyskolen Overordnet målsætning for læseområdet 2 Delmål... 2 Mål, indsats og evaluering for de enkelte årgange... 3 Rødt hold... 3 Grønt hold 5 Blåt hold 7 3.klasse 9 4.klasse.. 11 5.klasse..

Læs mere

Center for Læseforskning. Ordblindetesten. Helene Lykke Møller, forskningsfuldmægtig heln@hum.ku.dk. Center for Læseforskning. Københavns Universitet

Center for Læseforskning. Ordblindetesten. Helene Lykke Møller, forskningsfuldmægtig heln@hum.ku.dk. Center for Læseforskning. Københavns Universitet Center for Læseforskning Ordblindetesten Helene Lykke Møller, forskningsfuldmægtig heln@hum.ku.dk Center for Læseforskning Københavns Universitet Indhold Præsentation af testen Pause Brug af testen Udvikling

Læs mere

Computerspil som vindue til læring

Computerspil som vindue til læring Computerspil som vindue til læring Space Marines Stave Challenger Series Af Nikolaj Egholk Jakobsen og Suayb Köse Roskilde Tekniske Gymnasium Informationsteknologi B 9/1 2014 1 Indledning Analyse Danmark

Læs mere

Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse

Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse BØRN & UNGE Kære forælder Du synes nok, det er længe siden, at dit barn skulle lære at læse og skrive. Dit barn er sandsynligvis meget glad for at læse og er blevet

Læs mere

ABSALONS SKOLE ROSKILDE KOMMUNE FORMÅL FOR BRIDGE SOM VALGFAG

ABSALONS SKOLE ROSKILDE KOMMUNE FORMÅL FOR BRIDGE SOM VALGFAG FORMÅL FOR BRIDGE SOM VALGFAG Eleverne skal i faget bridge lære bridgespillets grundlæggende principper både i forhold til det faglige og det sociale/etiske aspekt, således at de efter et år er i stand

Læs mere

Madkulturen - Madindeks 2015 81. Idealer om det gode aftensmåltid

Madkulturen - Madindeks 2015 81. Idealer om det gode aftensmåltid Madkulturen - Madindeks 2015 81 5. Idealer om det gode aftensmåltid 82 Madkulturen - Madindeks 2015 5. Idealer om det gode aftensmåltid Madkultur handler både om, hvad danskerne spiser, men også om hvilke

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. december 2014. Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugertilfredshedsundersøgelse. december 2014. Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse december 2014 Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune FORORD... 3 EN KVANTITATIV UNDERSØGELSE... 4 RESULTATER TILFREDSHED... 5 SAMLET TILFREDSHED... 5 TILFREDSHED MED DEN

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Mosede skole

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Mosede skole PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Mosede skole RAPPORT 2009 sammenlignet med 2007 Indhold 1. Indledning 2 2. Status på elevernes udbytte af undervisningen 5 Elevernes

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Sammenfatning...4 Samlet tilfredshed...5 Samlet tilfredshed på tværs af institutionerne...6 Barnets

Læs mere