Navision Stat Brugeradministration. Side 1 af 79. ØS/ØSY/JKH 22. oktober 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Navision Stat 5.4.01. Brugeradministration. Side 1 af 79. ØS/ØSY/JKH 22. oktober 2013"

Transkript

1 Side 1 af 79 Navision Stat ØS/ØSY/JKH 22. oktober 2013 Brugeradministration Introduktion Brugeradministrationsværktøjet i Navision Stat er lavet med henblik på at lette arbejdsgangen for de medarbejdere, der står for oprettelse og vedligeholdelse af brugere og rettigheder i Navision Stat. Formålet er at kunne styre adgang til data fra ét sted, nemlig Navision Stat. For at det kan lade sig gøre, skal de rettigheder, man får tildelt i Navision Stat, afspejle sig på SQL-serveren. Dette er specielt vigtigt for brugere, der anvender 3. parts produkter som fx Crystal Reports eller MS Excel til at hente data direkte fra SQLserveren.

2 Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Målgruppe... 4 Hvorfor er det vigtigt... 4 Seneste ændring... 4 Beskrivelse... 5 Opsætninger... 5 Windows authentication... 7 SQL-server authentication... 8 Profiler, roller og rettigheder Profiler Roller Lagdeling af roller Rettigheder Betingede rettigheder Eksempel på oprettelse af ny Rolle Eksempel på oprettelse af ny Profil Indlæsning af rettigheder og roller Ind- og udlæsning af brugeropsætningen Hvem kan oprette brugere Superbruger Funktionsansvarlige brugere Brugeroprettelse Databaselogin Windows-login Validering Kopiering af rettigheder Eksempel på kopiering af rettigheder Fejlbeskeder samt årsag Ej overførsel af brugerlogin til SQL-server Ej tildeling af rettigheder til brugeren Brugeren er ikke oprettet på netværket Sletning af en Navision Stat bruger Omdøbning af en bruger Ændring af superbrugerens password Ændring af password i Navision Stat Database login Windows login Eksempel på ændring af password Rapportering Roller pr. profil Brugere pr. rolle Brugere pr. objekt Objekter pr. bruger Brugerliste Roller pr. bruger Side 2 af 79

3 Rettigheder pr. Rolle Brugerrettighedskontrol Kontrol af funktionsadskillelse Brugerkontrol Registrering af bruger- og rettigheds til- og afgang Udskrift af Brugeradministrationsloggen Best Practise Anbefalinger Kontrol af tildelte rettigheder Hvad skal man være opmærksom på Hvordan identificerer man de kritiske fejl Særligt for medarbejdere i ØSC regnskab og løn Særligt for medarbejdere i institutioner overgået til ØSC Beskrivelser af roller til institutioner ved ØSC Særligt om rettigheder til sags- og bevillingsstyring Side 3 af 79

4 Side 4 af 79 Målgruppe Vejledningen henvender sig til medarbejdere der administrerer brugere og rettigheder i Navision, herunder også funktionsansvarlige medarbejdere. Hvorfor er det vigtigt Brugeradministration er en kritisk opgavevaretagelse der sikrer at regnskabssystemets brugere har skræddersyet adgang til de funktionsområder hver enkelt skal arbejde med. Der er især vigtigt i forbindelse med revision af sikkerhedsinstruksen, at brugere og rettigheder er korrekt sat op. Seneste ændring Publiceret første gang: 30. januar 2004 Seneste ændring: 22. oktober 2013

5 Side 5 af 79 Beskrivelse I Navision Stat varetages oprettelse af brugere, tildeling af rettigheder m.m. fra mappen brugeradministration under modulet Administration. Når nye brugere oprettes i dette modul, oprettes de også automatisk som login på SQL-serveren. Ligeledes er det muligt at overføre profiler og rettigheder til SQL-serveren. Det betyder med andre ord, at brugeroprettelse, tildeling af rettigheder, ændring af profiler mm. normalt kan foretages udelukkende med udgangspunkt i brugeradministration i Navision Stat. I det følgende ses på de parametre, der skal være opsat for at kunne overføre login oprettet i Navision Stat til SQL-serveren, samt de to måder (Windows authentication og SQL-server authentication), der findes i Navision Stat til oprettelse af forbindelse til SQL-serveren på. Opsætninger Sikkerhedsmodellen I Dynamics NAV 5.0 er der introduceret et nyt begreb Sikkerhedsmodel som gør det muligt at vælge mellem en udvidet eller standard styring af brugersynkroniseringen. Brugeradministrationen i Navision Stat understøtter dog kun brugen af standardmodellen, hvorfor denne altid skal være valgt. Der vil derfor ikke blive uddybet forskellen, i de to metoder i denne vejledning. Det kan dog kort forklares som, at den udvidede sikkerhedsmodel overlader en del af rettighedsstyringen til SQL-serveren, hvor det håndteres i Navision med standardmodellen. Sikkerhedsmodellen vælges når man opretter en ny database, men ønsker man at ændre sikkerhedsmodellen, efter databasen er oprettet, skal man først køre databasen som Single user via Filer\Database\Juster\Fanebladet Indstillinger, derefter ændre sikkerhedsmodellen via Filer\Database\Juster\Fanebladet Avanceret, og så slå Single user fra igen. Efterfølgende skal man synkronisere alle brugere og profiler via Administration\Mappen Brugeradministration\Mappen Periodiske aktiviteter\overfør Profiler, Overfør database-login og Overfør windows-login. I brugeradministrationsopsætningen er det muligt at angive hvilke data, der skal overføres til SQL-serveren. Sti: Administration\Mappen Brugeradministration\Undermappen Opsætning\Brugeradministrationsopsætning: Fanebladet Generelt:

6 Side 6 af 79 Beskrivelse af felter: Feltnavn Database-login Profiler Profilrettigheder Medlemmer af profiler Beskrivelse Bevirker at brugere, der oprettes i Navision Stat, også oprettes på SQLserveren med adgang til Navision Statdatabasen. Bevirker at profiler i Navision Stat oprettes som roller på SQL-serveren Bevirker at databaserollen på SQLserveren får SELECT-rettigheder (dvs. læseadgang) til de tabeller som profilen har adgang til. Denne indstilling er vigtig, hvis brugerne har adgang til databasen fra andre programmer som fx Excel eller Crystal Reports. Bevirker at de brugere, der oprettes og overføres fra Navision Stat, bliver medlem af de tilsvarende databaseroller på serveren. Denne indstilling er vigtig, hvis brugerne har adgang til databasen fra andre programmer som fx Excel eller Crystal Reports. Fanebladet Forbindelse:

7 Side 7 af 79 Som tidligere nævnt er der er to metoder til at oprette forbindelse til SQLserveren på. Begge metoder beskrives nærmere nedenfor. Forbindelsen kan oprettes ved at anvende: 1. Windows authentication eller 2. SQL-server authentication Windows authentication Windows authentication angiver, om forbindelsen til SQL-serveren skal laves på baggrund af Windows godkendelse.

8 Feltnavn Servernavn Windows authentication Beskrivelse Her skal du angive navnet på den SQL server, som Navision Stat databasen anvender. I tilfælde af at du vil oprette forbindelsen til SQL-serveren på baggrund af Windows-godkendelse, skal du markere afkrydsningsfeltet. Bemærk: Når der sættes hak i feltet Windows-authentication, kan der ikke angives bruger-id og Password, idet systemet her anvender data fra den bruger, der aktuelt er logget på Navision Stat. Side 8 af 79 Brugere, der skal administrere brugerrettigheder i Navision, skal opfylde følgende betingelser: Brugeren skal være oprettet som NT User på SQL-serveren. Brugeren skal have Server Role'en Security Administrators på SQL-serveren. Brugeren skal være database owner(dbo) på databasen. Bemærk: Egenskaben dbo skal være tildelt enten via eksekvering af stored procedure sp_changedbowner eller ved at oprette forbindelsesbrugeren som System Administrator, lade forbindelsesbrugeren oprette databasen og herefter ændre hans Server Role til Security Administrator. SQL-server authentication I tilfælde af at der anvendes SQL-server authentication, skal der være oprettet en SQL-bruger på serveren, som er dbo på basen og har serverrollen Security Administrator (i dette tilfælde har SQL-brugeren bruger-id sa ). Herefter skal fanebladet Forbindelse være udfyldt som vist nedenfor.

9 Side 9 af 79 Feltnavn Servernavn Windows authentication Bruger-ID Password Beskrivelse Her skal du angive navnet på den SQLserver, som Navision Stat databasen anvender. I tilfælde af at du vil oprette forbindelsen til SQL-serveren på baggrund af SQL-server authentication, skal du ikke markere afkrydsningsfeltet. Bemærk: Når der ikke sættes hak i feltet Windows-authentication, skal der angives bruger-id og Password, idet systemet her anvender data fra denne bruger, når der oprettes brugere i Navision Stat. I dette felt skal du angive bruger-id for den bruger som er dbo på basen. Denne bruger skal yderligere have serverrollen Security Administrator. Typisk vil denne bruger være institutionens superbruger i Navision Stat. I dette felt skal du angive password for den pågældende super-bruger.

10 Side 10 af 79 Profiler, roller og rettigheder Profiler, roller og rettigheder er centrale begreber i brugeradministrationen i Navision Stat. Der er fra og med Navision Stat version 3.60 lagt særlig vægt på sikkerheden i form af, at der er oprettet flere rettighedslag. Brugerne vil som udgangspunkt ikke kunne foretage opsætninger i de forskellige moduler med mindre brugerne specifikt tildeles rettigheder dertil. Disse rettigheder samt den yderligere opdeling gennemgås i det følgende. Profiler Formålet med profiler er: At udnytte SQL-serverens standardfunktionalitet for database-roller At forenkle tildelingen af roller ved at samle dem i større grupper\enheder En profil består af en eller flere roller, hvor rollerne igen indeholder de konkrete rettigheder. Profiler kan tildeles direkte til brugerne. I Navision Stat findes en række foruddefinerede profiler, der repræsenterer nogle gængse funktionsområder i Navision Stat. Figur 1. Sti: Administration\Mappen Brugeradministration\Undermappen Opsætning\Profiler

11 Side 11 af 79 Her ses en liste med de standardprofiler Moderniseringsstyrelsen har oprettet til Navision Stat. I det følgende er det kort beskrevet, hvad de enkelte profiler har rettigheder til. Bemærk: Det er ikke muligt at oprette profilkoder der starter med tegnene DB_. Derved kan man ikke tildele Navision brugere en SQL-serverrolle som fx DB_OWNER, uden at dette gøres fra SQL Serveren. Profil-ID OES_BACKUP OES_BASIS OES_BOGHOLDER OES_FBOGHOLDER Rettighedsbeskrivelse Profilen har rettigheder til at foretage back-up af Navision-databasen i Navision Stat. Profilen har kun læseadgang til systemet. Profilen kan udføre det meste arbejde, dog ikke kassererens arbejde eller eksempelvis foretage opsætninger. Profilen har de samme rettigheder som OES_BOGHOLDER, men kan dog

12 OES_FKASSERER OES_FMEDARB_RED OES_FSLS_OPDATER OES_KASSERER OES_MEDARB_RED OES_MEDARB_SE OES_OEKONOMI OES_OESC_LOENMEDARB OES_OESC_MEDARB OESC_REGN_STD OESC_REGN_STD_PERS OESC_REGN_ADMIN OESC_LOEN_STD OES_OPSAET_ALMEN OES_REVISION også oprette andre brugere og tildele disse rettighederne mindre eller lig med bogholderrettigheder. Profilen har de samme rettigheder som OES_KASSERER, men kan dog også oprette andre brugere og tildele disse rettighederne mindre eller lig med kassererrettigheder. Profilen har de samme rettigheder som OES_MEDARB_RED, men kan dog også oprette andre brugere og tildele disse rettighederne mindre eller lig med profilen OES_MEDARB_RED. Profilen har de samme rettigheder som OES_SLS_OPDATER, men kan dog også oprette andre brugere og tildele disse rettighederne mindre eller lig med profilen OES_SLS_OPDATER. Profilen kan indtaste i kassererkladden og håndtere en række funktioner I forbindelse med bankmenuen. Profilen kan redigere i personale data. Profilen kan se i personale data. Profilen kan se data, lægge budgetter og indtaste i sags- og ressourcemodulerne. Se afsnittet Særligt for ØSC institutioner Se afsnittet Særligt for ØSC institutioner Se afsnittet Særligt for ØSC institutioner Se afsnittet Særligt for ØSC institutioner Se afsnittet Særligt for ØSC institutioner Se afsnittet Særligt for ØSC institutioner Profilen kan foretage en række almene opsætninger i Navision Stat. Dvs. en bruger med denne profil kan foretage opsætninger på tværs af modulerne. Profilen er oprettet til brug for Rigsrevisionen. Profilen har læse- Side 12 af 79

13 OES_SLS_OPDATER OES_TEKNIK rettigheder samt rettigheder til at udskrive rapporter. Profilen har dog ikke redigerings-rettigheder. Profilen kan udføre den periodiske aktivitet Opdater medarbejderoplysninger i personalemodulet. Profilen kan indlæse hotfix s (ØStilretninger) og afvikle batchkørsler. Side 13 af 79 Roller Roller indgår i de forskellige Profiler og består hver især af et sæt rettigheder til forskellige objekter (eksempelvis tabeller eller formularer) i Navision Stat. Roller kan både indgå i profiler og tilknyttes direkte til brugeren, se nedenstående figur 2. Figur 2.

14 Sti: Administration\Mappen Brugeradministration\Undermappen Opsætning\Roller Side 14 af 79 Ovenfor ses en liste over de standardroller der findes i Navision Stat. I det følgende er kort beskrevet, hvilke rettigheder de enkelte roller har.

15 Rolle-ID NS_ABB NS_BACKUP NS_BANK NS_BASIS NS_BATCH NS_BETALING NS_BOGHOLDER NS_GIS NS_KASSERER NS_MEDARB_RED NS_MEDARB_SE NS_OESC NS_OESC_ANLAEG Beskrivelse Rollen giver adgang til at oprette abonnementshoveder, og linjer som knytter debitorer til et abonnement. Rollen giver ret til at udlæse en Navision Stat sikkerhedskopi (objekter og data), men ikke til at indlæse en sikkerhedskopi. Rollen giver ret til at redigere i banktabeller, såsom bankkontokorttabellen, bankpost-tabellen og udførelse af bankkontoafstemninger. Rollen giver ret til at se alle tabeller (dog ikke personale-tabeller) og udskrive rapporter, hvor dette ikke medfører en rettelse i den pågældende tabel. Rollen giver rettigheder til at afvikle batchkørsler. Rollen giver rettigheder til at redigere i Payment Management tabeller (eksempelvis oprettelse af betalingsoplysninger). Rollen giver rettigheder til en række basale bogholderi-funktioner. Rollen giver rettigheder til at behandle data fra batches modtaget via den generiske integrationssnitflade - GIS. Rollen giver rettigheder til en række basale kasserer-funktioner. Rollen giver rettigheder til at redigere i medarbejder-data. Rollen giver rettigheder til at se medarbejder-data. Rollen skal kun anvendes af institutioner, der er overgået til ØSC et. Se afsnittet Særligt for ØSC institutioner for nærmere beskrivelse. Rollen skal kun anvendes af institutioner, der er overgået til ØSC et. Se afsnittet Særligt for ØSC institutioner for nærmere beskrivelse. Side 15 af 79

16 NS_OESC_BASIS NS_OESC_BASIS_REDUC NS_OESC_BOGFØR NS_OESC_DEBITOR NS_OESC_FINANS NS_OESC_FINANSKLADDE NS_OESC_KREDITOR NS_OESC_UDV_EJKONFL NS_OPS_ABB NS_OEKONOMI Rollen skal kun anvendes af institutioner, der er overgået til ØSC et. Se afsnittet Særligt for ØSC institutioner for nærmere beskrivelse. Rollen skal kun anvendes af institutioner, der er overgået til ØSC et. Se afsnittet Særligt for ØSC institutioner for nærmere beskrivelse Rollen skal kun anvendes af institutioner, der er overgået til ØSC et. Se afsnittet Særligt for ØSC institutioner for nærmere beskrivelse. Rollen skal kun anvendes af institutioner, der er overgået til ØSC et. Se afsnittet Særligt for ØSC institutioner for nærmere beskrivelse. Rollen skal kun anvendes af institutioner, der er overgået til ØSC et. Se afsnittet Særligt for ØSC institutioner for nærmere beskrivelse. Rollen skal kun anvendes af institutioner, der er overgået til ØSC et. Se afsnittet Særligt for ØSC institutioner for nærmere beskrivelse. Rollen skal kun anvendes af institutioner, der er overgået til ØSC et. Se afsnittet Særligt for ØSC institutioner for nærmere beskrivelse. Rollen skal kun anvendes af institutioner, der er overgået til ØSC et. Se afsnittet Særligt for ØSC institutioner for nærmere beskrivelse. Rollen giver rettigheder til opsætninger i forbindelse med abonnementsstyring. Rollen giver rettigheder til at lægge budgetter og indtaste i sags- og ressource-modulerne. Side 16 af 79

17 NS_OPS_ANLAEG NS_OPS_ANLAEG_UDV NS_OPS_BRUGERADM NS_OPS_CP NS_OPS_CRM NS_OPS_FIN NS_OPS_GIS NS_OPS_INTEGRATION Rollen giver rettigheder til at foretage visse mindre opsætninger for anlæg bl.a. Kladdetypevalg og Fordelinger Fra og med Navision Stat , er det ikke længere muligt at ændre i Anlægsopsætningen, Anlægsbogføringstypeopsætningen eller Afskrivningsprofiler Rollen skal som minimum anvendes sammen med NS_BASIS og NS_OPS_FIN. Rollen er introduceret i Navision Stat , og giver rettigheder til særligt vigtige opsætninger for anlæg. Det drejer sig om rettigheder til at ændre Anlægsopsætningen, Anlægsbogføringstypeopsætningen og Afskrivningsprofiler. Rollen skal som minimum anvendes sammen med NS_BASIS og NS_OPS_FIN. Rollen giver rettigheder til at foretage opsætninger i brugeradministrationsmodulet. Rollen skal som minimum anvendes sammen med NS_BASIS og NS_OPS_FIN. Rollen giver rettigheder til at foretage opsætning af Commerce Portal. Rollen skal som minimum anvendes sammen med NS_BASIS og NS_OPS_FIN. Rollen giver rettigheder til at foretage opsætninger i Salg & Marketing - modulet. Rollen skal som minimum anvendes sammen med NS_BASIS og NS_OPS_FIN. Rollen giver rettigheder til at foretage basis-opsætninger i finansmodulet. Rollen skal som minimum anvendes sammen med NS_BASIS. Rollen giver rettigheder til at opsætte fagsystemer, datastrømme og feltvalideringer m.m. der anvendes i den generiske integrationssnitflade GIS. Rollen giver rettigheder til at foretage opsætninger i forbindelse med elektronisk fakturering, ØDUP, NAS Side 17 af 79

18 NS_OPS_KOEB NS_OPS_LAG NS_OPS_LOGISTIK NS_OPS_MPS NS_OPS_OESC NS_OPS_OESC_EJKONFL NS_OPS_OESC_GODKEND NS_OPS_OESC_LOKALT NS_OESC_KREDITOR_PM og XML broer m.m. Rollen giver rettigheder til at foretage opsætninger i købsmodulet. Rollen skal som minimum anvendes sammen med NS_BASIS og NS_OPS_FIN. Rollen giver rettigheder til at foretage opsætninger i lagermodulet. Rollen skal som minimum anvendes sammen med NS_BASIS og NS_OPS_FIN. Rollen giver rettigheder til at foretage opsætninger i Warehouse under Lager\Planlægning og udførelse. Rollen skal som minimum anvendes sammen med NS_BASIS og NS_OPS_FIN. Rollen giver rettigheder til at foretage opsætninger i Produktionsmodulet. Rollen skal som minimum anvendes sammen med NS_BASIS og NS_OPS_FIN. Rollen skal kun anvendes af institutioner, der er overgået til ØSC et. Se afsnittet Særligt for ØSC institutioner for nærmere beskrivelse. Rollen skal kun anvendes af institutioner, der er overgået til ØSC et. Se afsnittet Særligt for ØSC institutioner for nærmere beskrivelse. Rollen skal kun anvendes af institutioner, der er overgået til ØSC et. Se afsnittet Særligt for ØSC institutioner for nærmere beskrivelse. Rollen skal kun anvendes af institutioner, der er overgået til ØSC et. Se afsnittet Særligt for ØSC institutioner for nærmere beskrivelse. Rollen skal kun anvendes af institutioner, der er overgået til ØSC et. Se afsnittet Særligt for ØSC institutioner for nærmere beskrivelse. Side 18 af 79

19 NS_SAG_BEV_BUD_KØR NS_SAG_BEV_KONT_KØR NS_SAG_BEVILLING NS_SAG_KONTERING NS_SAG_PLANLÆGNING NS_SAG_STAMDATA Rollen giver rettigheder til at afvikle budgetkørsler iforhold til medfinansiering, overhead og indtægtsføring relateret til sag og bevillingsfunktionalitet. Se afsnittet Særligt om rettigheder til sags- og bevillingsstyring for nærmere beskrivelse. Rollen giver rettigheder til at afvikle kørsler til bogføring af medfinansiering, overhead og indtægtsføring relateret til sag og bevillingsfunktionalitet. Se afsnittet Særligt om rettigheder til sags- og bevillingsstyring for nærmere beskrivelse. Rollen giver adgang til at redigere bevillingsinformationer på sagskortet. Rollen skal kombineres med NS_SAG_STAMDATA. Se afsnittet Særligt om rettigheder til sags- og bevillingsstyring for nærmere beskrivelse. Rollen giver rettigheder til at danne sagskladdelinjer samt bogføre disse. Desuden giver rollen se-adgang til sagsfinanskladden. Se afsnittet Særligt om rettigheder til sags- og bevillingsstyring for nærmere beskrivelse. Rollen giver rettigheder til at arbejde med sagsplanlægningslinjer samt sagsbudgetter. Se afsnittet Særligt om rettigheder til sags- og bevillingsstyring for nærmere beskrivelse. Rollen giver rettigheder til at oprette, redigere og slette sagskort og sagsopgaver, samt diverse oplysninger knyttet til sager. Side 19 af 79

20 Side 20 af 79 NS_OPS_PBS NS_OPS_PERSONALE NS_OPS_RES NS_OPS_SAG NS_OPS_SAG_BEVILLING NS_OPS_SALG NS_OPS_SERVICE NS_PBS NS_OPS_PROKURA Se afsnittet Særligt om rettigheder til sags- og bevillingsstyring for nærmere beskrivelse. Rollen giver rettigheder til at foretage opsætninger i forbindelse med opkrævninger via PBS, bl.a. adviseringsdefinitioner og bank helligdage. Rollen giver rettigheder til at foretage opsætninger i personalemodulet. Rollen skal som minimum anvendes sammen med NS_BASIS og NS_OPS_FIN. Rollen giver rettigheder til at foretage opsætninger i ressourcemodulet. Rollen skal som minimum anvendes sammen med NS_BASIS og NS_OPS_FIN. Rollen giver rettigheder til at foretage opsætninger i sagsmodulet. Rollen skal som minimum anvendes sammen med NS_BASIS eller NS_OESC_BASIS og NS_OPS_FIN. Rollen giver rettigheder til at foretage opsætninger i sagsmodulet i forhold til alt der har med Bevillingsstyring at gøre. Rollen skal som minimum anvendes sammen med NS_BASIS eller NS_OESC_BASIS. Se afsnittet Særligt om rettigheder til sags- og bevillingsstyring for nærmere beskrivelse. Rollen giver rettigheder til at foretage opsætninger i salgsmodulet. Rollen skal som minimum anvendes sammen med NS_BASIS og NS_OPS_FIN. Rollen giver rettigheder til at foretage opsætninger i servicemodulet. Rollen skal som minimum anvendes sammen med NS_BASIS og NS_OPS_FIN. Rollen giver rettigheder til at oprette og arbejde med opkrævningsaftaler til PBS. Rollen giver rettigheder til at foretage opsætninger af bankprokura, herunder

21 NS_OPS_INTEGRATION NS_OPS_AENDRINGSLOG NS_REVISION NS_SIKKERHED NS_SLS_OPDAT NS_SLS_SE NS_PERSONDATA_SE NS_TEKNIK SUPER SUPER (DATA) grupper og brugere. Rollen skal som minimum anvendes sammen med NS_BASIS og NS_OPS_FIN. Rollen giver rettigheder til at foretage opsætninger af ØDUP integrationen. Rollen skal som minimum anvendes sammen med NS_BASIS og NS_OPS_FIN. Rollen giver rettigheder til at aktivere og deaktivere ændringsloggen, samt at ændre hvilke data, der ønskes logget. Rollen er derfor særlig vigtig og skal kun tildeles meget få personer, med særligt ansvar. Rollen skal som minimum anvendes sammen med NS_BASIS Rollen giver rettigheder til at åbne objektdesigneren, og afvikle alle kørsler i systemet. Rollen giver ret til at tildele rettigheder til andre brugere. Rollen giver ret til at afvikle kørslen Opdater medarbejderoplysninger. Rollen giver rettigheder til at se løndata. Rollen giver rettigheder til at se personfølsomme data i elektroniske bilag. Rollen giver ret til at indlæse sikkerhedskopier (kun objekter) og objektfiler (uden data). Bemærk: Såfremt indlæsningen indeholder nye objekter, kræves det, at Navision-brugeren med rollen NS_TEKNIK ligeledes er tildelt dborettigheder på SQL-serveren. Rollen giver rettigheder til at foretage alt i Navision Stat. Rollen giver rettigheder til at læse, indsætte, redigere samt slette i alle tabeldata Side 21 af 79

22 Lagdeling af roller Side 22 af 79 Som det ses af vinduet Rettigheder, er de forskellige roller opdelt i rettighedslag. Denne opdeling skal forstås således, at den enkelte bruger med udgangspunkt ikke har rettigheder til at foretage opsætninger, med mindre denne specifikt får tildelt en opsætnings -rolle. Når der gives opsætningsrettigheder via en specifik modul opsætnings -rolle, skal den altid anvendes sammen med NS_OPS_FIN og NS_BASIS. Eksempelvis skal der i en institution oprettes en bruger, Jette Hansen, med bogholder-funktion, men Jette skal også kunne foretage opsætninger i Købs- og Salgsmodulerne. Derfor skal hun tildeles følgende rettigheder: Bemærk: Rollen NS_BASIS indgår i profilen OES_BOGHOLDER. Eksempelvis kan en profil bestå af rollerne NS_BASIS og NS_OEKONOMI. NS_BASIS har læse-adgang til en række tabeller, men rollen NS_OEKONOMI har kun redigerings-rettigheder til de pågældende tabeller. Rettigheder Til de forskellige objekter i Navision Stat kan der tildeles læse-, indsætte-, redigere-, slette- eller udførerettighed. Som nævnt foroven består standard rollerne af allerede foruddefinerede rettigheder. Sti : Administration\Mappen Brugeradministration\Undermappen Opsætning\Roller\Menuknappen Rolle\Menupunktet Rettigheder.

23 Side 23 af 79 På ovenstående skærmbillede ses et udsnit af de rettigheder, som rollen NS_BOGHOLDER indeholder. Feltnavn Objekttype Objekt-id Objektnavn Læserettighed Beskrivelse Feltet indeholder den objekttype, som rettighederne gælder for i den aktuelle database. Følgende valgmuligheder findes: Table Data; Tabeldata Table; Tabel Form; Formular Report; Rapport Dataport; Dataenhed XML Port; XML Port Codeunit; Kodeenhed System; System MenuSuite; Menustrukturen Feltet viser ID for det objekt, som rettighederne gælder. Feltet viser navnet på det objekt, som rettighederne gælder. I feltet angives, om rollen har rettigheden til at læse i pågældende tabel. Følgende valgmuligheder findes: Ja Indirekte; har læserettigheder til objektet men via omveje (fx fra andre tabeller).

24 Blankt Side 24 af 79 Bemærk: Hvis feltet er blankt, har rollen ikke rettigheden til at læse objektet. Indsæt rettighed I feltet angives, om rollen har rettigheden til at indsætte(skrive) i pågældende tabel. Følgende valgmuligheder findes: Ja Indirekte; har indsætterettigheder til objektet men via omveje (fx via bogføring). Blankt Bemærk: Hvis feltet er blankt, har rollen ikke rettigheden til at indsætte noget i objektet. Rediger rettighed I feltet angives, om rollen har rettigheden til at rette i pågældende tabel. Følgende valgmuligheder findes: Ja Indirekte; har redigeringsrettigheder til objektet men via omveje (fx markering af udlignings-id). Blankt Slet rettighed Bemærk: Hvis feltet er blankt, har rollen ikke rettigheden til at rette objektet. I feltet angives, om rollen har rettigheden til at slette i pågældende tabel. Følgende valgmuligheder findes: Ja Indirekte; har sletterettigheder til objektet men via omveje (fx bogføring, der sletter kladdelinjer).

25 Blankt Side 25 af 79 Bemærk: Hvis feltet er blankt, har rollen ikke rettigheden til at slette objektet. Udfør rettighed I feltet angives, om rollen har rettigheden til at udføre/afvikle den pågældende kode. Følgende valgmuligheder findes: Ja Indirekte; har udførerettigheder til objektet men via omveje (fx via kørsler). Blankt Bemærk: Hvis feltet er blankt, har rollen ikke rettigheden til at udføre/afvikle koden. Betingede rettigheder Sti: Funktioner\Sikkerhed\Roller\Menuknappen Rolle\Menupunktet Rettigheder. Ønsker du, at gøre rettigheder betinget af indholdet i visse felter, kan du gøre dette på rolleniveau ved at oprette et sikkerhedsfilter på de relevante tabeller. Da sikkerhedsfilter er på rolleniveau, kan det være nødvendig at oprette nogle lokale roller til formålet. Ønsker du fx at gøre se adgangen til lønnummer tabellen afhængig af hvilken Administrativt tjenested en medarbejder tilhører og har institutionen 2 forskellige administrative tjenestesteder (1A og 2A), skal der oprettes 2 nye roller (ABC_MEDARB_SE_1A og ABC_MEDARB_SE_2A), som begge tildeles rettigheder svarende til NS_MEDARB_SE (Bemærk: at det er muligt at anvende kopier\indsæt i rettighedstabellerne). Herefter åbnes ABC_MEDARB_SE_1A s rettighedsvindue:

26 Side 26 af 79 Find den relevante tabel (5200) og tryk på i feltet Sikkerhedsfilter. Herefter åbnes tabelfilter vinduet, som udfyldes som nedenstående: Herefter har brugere, som har rollen ABC_MEDARB_SE_1A kun adgang til at se lønnumre med Adm. Tjenestested 1A. Tilsvarende gøres for rollen ABC_MEDARB_SE_2A. Nedenstående eksempel illustrerer sammenhængen mellem profiler og roller.

27 Side 27 af 79 Brugere kan både få tildelt roller og profiler. Fordelen ved at tildele profiler er, at man ikke skal tildele så mange roller til de enkelte brugere. Desuden giver det et bedre overblik over, hvilken type medarbejder, de forskellige brugere er. Profilerne kan laves, så de afspejler institutionens struktur og arbejdsgange. Sammensætningen af profilerne skal altid ske i overensstemmelse med sikkerhedsinstruksen. For yderligere retningslinjer for sammensætning af lokale profiler se afsnittet Best Practise. Eksempel på oprettelse af ny Rolle Sti : Administration\Mappen Brugeradministration\Undermappen Opsætning\Roller. Institution ABC har fået lavet 2 lokale tabeller (tabel og 50050) og har brug for en rolle, som giver hhv. alle rettigheder til tabel og læserettighed til tabel Trin Handling 1 Vælg Administration\Mappen

28 Brugeradministration\Undermappen Opsætning\Roller. Side 28 af 79 2 Udfyld felterne Rolle-ID og Navn. Du bør lade institutionens navn indgå i navnet på Rolle-ID (ABC_XXXX), således at de let adskiller sig fra Moderniseringsstyrelsens roller. For uddybende begrundelse se afsnittet Best Practise. 3 For at tilknytte rettigheder til roller skal du trykke på menuknappen Rolle\Menupunktet Rettigheder. For at opnå de tidligere nævnte rettigheder, skal rettighedstabellen udfyldes som nedenstående:

29 Eksempel på oprettelse af ny Profil Side 29 af 79 Sti : Administration\Mappen Brugeradministration\Undermappen Opsætning\Profiler Institution ABC ønsker, at tildele alle økonomimedarbejdere en profil (ABC_OEKONOMI), som svarer til OES_OEKONOMI, dog med tilføjelse af rollerne ABC_LOKTAB og NS_OPS_FIN Følg nedenstående trin for at lave profilen ABC_OEKONOMI Trin Handling 1 Vælg Administration\Mappen Brugeradministration\Undermappen Opsætning\Profiler 2 Udfyld felterne Profil-ID og Navn med henholdsvis ABC_OEKONOMI og et sigende navn, fx ABC Økonomimedarbejder 3 For at knytte Navision-roller til en profil skal du i vinduet Profiler vælge menuknappen Profil\Menupunktet Roller. Til profilen ABC_OEKONOMI skal du knytte følgende roller:

30 Side 30 af 79 Overfører man profilerne til SQL-serveren kan man nu se, at database-rollen ABC_OEKONOMI har fået tildelt select-rettigheder (læseadgang) til netop de tabeller, som Moderniseringsstyrelsens roller NS_BASIS, NS_OEKONOMI og NS_OPS_FIN og ABC rolle ABC_LOKTAB har læse-rettighed til. Bemærk: Kun NS_BASIS har læseadgang de andre roller har skrive\redigere\slette adgang. Ved at navngive profilerne med institutionens navn (ABC_ ), er det let at adskille de lokale profiler fra Moderniseringsstyrelsens profiler. I stedet for at udvide profilerne fra Moderniseringsstyrelsen bør man lave sine egne profiler med udgangspunkt i profilerne fra Moderniseringsstyrelsen. For uddybende begrundelse se afsnittet Best Practise. Bemærk: Under vinduet Administration\Mappen Brugeradministration\Brugeradministrationsopsætning\fanebladet Generelt, kan du angive, om du ønsker automatisk at overføre profiler til SQL-serveren. Såfremt du har valgt automatisk at overføre profiler, vil der ved oprettelse af en profil i Navision blive oprettet en database-rolle på SQL-serveren med samme navn. Har du ikke valgt automatisk overførelse, skal du køre den periodiske aktivitet Overfør profiler (Sti : Administration\Mappen Brugeradministration\Mappen Periodiske aktiviteter\overfør profiler.) På SQL-serveren vil der nu være oprettet en database-rolle (denne må ikke forveksles med Navisions rollebegreb) kaldet ABC_OEKONOMI. Rollen har endnu ingen rettigheder.

31 Side 31 af 79 Indlæsning af rettigheder og roller Moderniseringsstyrelsen har et sæt standardroller og rettigheder, som institutionen frit kan tilknytte deres medarbejdere. Disse indarbejdes i en tekstfil, som i visse tilfælde opdateres sammen med frigivelse af objektændringer i Navision Stat. Der kan i den forbindelse være behov for rettighedstildeling til nye objekter eller ændret rettighedstildeling til eksisterende objekter. Dette bør dog aldrig gøres i selve standardprofiler- eller roller, men i en lokal kopi. For uddybende begrundelse se afsnittet Best Practise. Indlæsningen af rettigheder og roller foregår via periodiske aktiviteter. Sti: Administration\Mappen Brugeradministration\Mappen Periodiske aktiviteter\'kombineret rettighedsind-\udlæsning' Bemærk: Ved afvikling af denne kørsel sker der følgende: Enten overskrives eksisterende roller og rettigheder. Eller nye roller og rettigheder tilføjes. Indlæsning vil aldrig medføre en sletning af rettigheder. Dette må enten ske manuelt eller via datakonvertering i forbindelse med en indlæsning af en objektopdatering via det lokale versionsstyringssystem VMS (for yderligere beskrivelse se manual vedr. VMS). I sidstnævnte tilfælde styres sletningen af Moderniseringsstyrelsen. Kørslen kan bruges til både ud- og indlæsning af tekstfilen.

32 Side 32 af 79 Ind- og udlæsning af brugeropsætningen Det er muligt ved hjælp af kørslen Administrartion\Brugeradministration\Periodiske aktiviteter\ Gendan Bruger Opsætning at udlæse de rettighedsoplysninger der ligger om brugerne (både database- og windows-login) i brugeradministrationsmodulet: Oplysninger omkring alle brugernes tilknyttede roller og profiler, kan udlæses til en.txt fil og gemmes. Dette er en fordel, hvis man sletter sine standardroller og standardprofiler i forbindelse med indlæsning af nye rettighedsfiler fra Moderniseringsstyrelsen*. Når man sletter standard roller og profiler, blankes alle brugeropsætninger, hvor de slettede roller og profiler indgår, og for at undgå at genskabe opsætningen manuelt, kan man indlæse den gemte brugeropsætning. Herved vil alle brugere blive tildelt de samme roller og profiler som før. Fremgangsmåden for brug af kørslen Gendan Bruger Opsætning er: Trin Handling 1 Udlæs brugeropsætningen via Administration\Mappen Brugeradministration\Mappen Periodiske aktiviteter \ Gendan Bruger Opsætning til en sikker placering på computeren. 2 Slet alle standardprofiler (profiler

33 begyndende med OES_). Sti: Administration\Mappen Brugeradministration\Opsætning\Profiler 3 Slet alle standardroller (roller begyndende med NS_). Sti: Administration\Mappen Brugeradministration\Opsætning\Roller 4 Indlæs den nye rettighedsfil via Administration\Mappen Brugeradministration\Mappen Periodiske aktiviteter\ Udlæs\Indlæs rettighedsopsætning 5 Indlæs brugeropsætningen via Administration\Mappen Brugeradministration\Mappen Periodiske aktiviteter\gendan Bruger Opsætning. Side 33 af 79 BEMÆRK: vær opmærksom på at kørslen er korrekt sat op til indlæsning, da det ellers er muligt at komme til at overskrive den tidligere udlæste brugeropsætning med blanke værdier. *Ved at slette standardroller og standardprofiler inden indlæsning af rettighedsfilen, sikres det, at det er de korrekte standardprofiler, standardroller og rettigheder der ligger i systemet. Bemærk: Det skal understreges at de brugeropsætningsoplysninger der forefindes i standardtabellerne under stien: Funktioner\Sikkerhed\Database-logon og Windows-logon, ikke bliver udlæst. Det kan være relevant, da der kan forekomme uoverensstemmelser mellem brugeropsætningen i standardtabellerne og de tabeller i Brugeradministrationsmodulet. Har man derfor benyttet standardfunktionaliteten til at administrere brugere, skal man sikre sig at de samme oplysninger også findes i Brugeradministrationsmodulet, før end kørslen Gendan Bruger Opsætning kan anvendes korrekt. Hvem kan oprette brugere Når der skal oprettes brugere i Navision Stat, skal du være opmærksom på, at ikke alle brugere i Navision Stat har rettigheder dertil. Som det efterfølgende bliver nævnt i afsnittet, er det kun superbrugeren i Navision Stat samt de funktionsansvarlige brugere, der kan oprette nye brugere og redigere i eksisterende brugeres rettigheder.

34 Side 34 af 79 Superbruger På SQL-serveren oprettes superbrugeren som dbo (database owner) på databasen og tildeles serverrollen Security Administrator. Dermed kan denne udføre samtlige opgaver i Navision Stat og har alle nødvendige rettigheder på SQL-serveren. Det er også for det meste med denne superbruger, man opretter nye brugere eller redigerer i eksisterende brugeres rettigheder. Den første bruger, der oprettes i Navision Stat, er altid superbrugeren, der skal have tildelt rollen Super, som har alle rettigheder. Funktionsansvarlige brugere Udover superbrugeren har brugerne med funktionsansvarlige profiler også rettigheder til at oprette brugere. Disse brugere kan dog blot tildele de nye brugere rettigheder, der maksimalt svarer til deres egne. Fx kan en funktionsansvarlig kasserer kun oprette nye kassererbrugere. I Navision Stat findes der 4 typer funktionsansvarlige profiler, OES_FBOGHOLDER OES_FKASSERER OES_FMEDARB_RED OES_FSLS_OPDATER Alle 4 profiler indeholder rollen NS_SIKKERHED, der giver adgang til tildeling af rettigheder til andre brugere. Brugeroprettelse Når der skal oprettes brugere i Navision Stat, kan disse enten oprettes som Windows-logins eller Database-logins. I det følgende gennemgås de to muligheder. Databaselogin Sti: Administration\Mappen Brugeradministration\Databaselogin

35 Side 35 af 79 Bemærk: Når brugeren bliver oprettet som Database-login, skal der indtastes adgangskode, når brugerne logger på Navision Stat-databasen. Feltnavn Bruger-ID SQL password Navn Udløbsdato Beskrivelse Her skal du indtaste brugerens brugerid. Her skal du angive et password for den pågældende bruger. Hvis du ikke indtaster nogen værdi i feltet, vil passwordet være blank for den pågældende bruger, når denne logger sig på databasen. Bemærk: I tilfælde af at brugeren er oprettet i en anden database med et andet password (og brugeren dermed allerede eksisterer på SQL-serveren), vil det være brugerens allerede eksisterende password der er gældende. Her skal du indtaste brugerens navn. Her kan du indtaste den dato, efter hvilken brugeren ikke længere vil kunne logge sig på den pågældende database. Bemærk: SUPER-brugeren må ALDRIG oprettes med udløbsdato.

36 Eksempel Side 36 af 79 Dette eksempel tager udgangspunkt i, at brugeren Birgit Jensen skal oprettes som Database-login BJ i Navision Stat. For at oprette et Database-login skal nedenstående trin følges: Trin Handling 1 Vælg Administration\Mappen Brugeradministration\Databaselogin 2 Udfyld vinduet Databaselogin med Bruger-ID: BJ SQL-password: Navn: Birgit Jensen Udløbsdato: Når feltet SQL-password udfyldes, gemmes password i Navision Stat-databasen. Vær opmærksom på, at feltet er case-sensitiv (tjekker på store og små bogstaver). 3 Når brugeren er oprettet, tildeles brugeren rettigheder ved at markere brugeren og vælge knappen Rettigheder. Herefter kan brugeren tildeles den ønskede profil.

37 Side 37 af 79 På SQL-serveren er brugeren BJ nu blevet oprettet. Når brugeren efterfølgende logger sig på databasen vha. Filer\Database\ Åbn, skal skærmbilledet se ud som vist herunder: Windows-login Sti: Administration\Mappen Brugeradministration\Windows-login Når brugeren bliver oprettet som Windows-login, skal brugeren inden da være oprettet på institutionens netværk. Det kræver ingen adgangskode at logge på Navision Stat-databasen, fordi valideringen af bruger-id og password allerede er sket, da brugeren loggede sig på institutions-netværket. Når der oprettes Windows-login skal den oprettende bruger have serverrollen Security administrator. Ved oprettelse af Windows-login er det således ikke tilstrækkeligt at forbindelsesbrugeren har visse serverrettigheder.

38 Bemærk: Når man logger på basen skal Windows authentication være valgt i vinduet Åbn database. Windows-login kræver, at filen xp_ndo.dll er installeret på serveren. For at oprette Windows-login skal klienten anvende operativsystemet Windows 98, Windows 2000, Windows XP eller Vista. Side 38 af 79 Eksempel Dette eksempel tager udgangspunkt i, at brugeren jkh skal oprettes som Windows-login i Navision Stat. Brugeren er allerede oprettet på domænet Attain. For at oprette et Windows-login skal nedenstående trin følges: Trin Handling 1 Vælg Administration\Mappen Brugeradministration\Windows-login 2 Udfyld vinduet Windows-login med Bruger-ID jkh. Brugeren oprettes med samme initialer\bruger- ID, som vedkommende er oprettet med på netværket. Notationen er Domæne\Bruger-ID, hvor Domæne er det netværksdomæne, brugeren anvender, og Bruger-ID er brugerens login-navn på domænet. Bemærk: Det er ikke nødvendigt at indtaste domænenavnet, da systemet selv kan håndtere dette. Dvs. at linjen blot udfyldes med initialerne jkh.

39 3 Når brugeren er oprettet, tildeles brugeren rettigheder som ved databaselogin. Klik på knappen Rettigheder og tildel brugeren den ønskede profil Side 39 af 79 Når brugeren efterfølgende logger sig på databasen vha. Filer\Database\ Åbn, skal skærmbilledet se ud som vist nedenfor: Validering I forbindelse med oprettelse af databaselogin, bliver værdien i feltet SQLpassword gemt i Navision Stat-databasen. Der skal endvidere gøres opmærksom på, at der efter indtastning af password sker en validering af feltværdien. I tilfælde af at brugeren allerede er oprettet i en anden database på samme SQL-server med et givent password, vil systemet gøre opmærksom på dette, hvis samme bruger forsøges oprettet med et andet password. Eksempel Dette eksempel tager udgangspunkt i at brugeren ABC er oprettet i en anden database (på SQL-serveren.\SQL2005 ) med password Det forsøges nu at oprette samme bruger i databasen Regnskab 500 (på SQL-serveren.\SQL2005 ) med password Herefter fås følgende meddelelse:

40 Side 40 af 79 Kopiering af rettigheder Når brugeren oprettes som Database-login eller Windows-login, tildeles denne efterfølgende et sæt rettigheder. Den måde, at tildele rettigheder på, kaldes den manuelle metode. Det er også muligt at kopiere rettigheder fra en bruger til en anden. Dette er særlig anvendeligt i de tilfælde, hvor man allerede har oprettet en bruger med forskellige rettigheder, og der efterfølgende skal oprettes en række nye brugere med de samme funktioner (rettigheder) i Navision Stat. Det kan forenkle processen, hvis rettighederne kopieres fra den allerede eksisterende bruger til den\de nye, i stedet for at der manuelt tildeles rettigheder til hver af de nye brugere. Eksempel på kopiering af rettigheder I eksemplet tages udgangspunkt i brugeren Ole Johansen med bruger-id OL, der har fået tildelt følgende rettigheder i Navision Stat: Der skal nu oprettes en ny bruger Martin Iversen, der skal have de samme rettigheder som Ole Johansen.

41 Trin Handling 1 Opret den nye bruger Martin Iversen i vinduet Database-login med bruger- ID MI, SQL password er <blankt> og bruger-navn Martin Iversen. Side 41 af 79 2 Herefter tildeles Martin Iversen rettigheder ved at anvende funktionen Kopier rettigheder. 3 I det fremkomne skærmbillede angives fra hvilken bruger, der skal kopieres og til hvilken bruger, der skal kopieres. I

42 dette tilfælde fra bruger Ole Johansen med bruger-id OL til bruger Martin Iversen med bruger-id MI. Side 42 af 79 Fejlbeskeder samt årsag I dette afsnit er der beskrevet nogle af de fejlbeskeder, man som brugeradministrator kan komme ud for. Ej overførsel af brugerlogin til SQL-server Hvis der i brugeradministrationsopsætningen ikke er opsat, at der skal overføres Database-login til SQL-serveren, skal du manuelt ved hjælp af periodiske aktiviteter sørge for at overføre login til serveren. Hvis dette ikke foretages, vil brugeren få en fejlmeddelelse, når denne forsøger at logge sig på databasen. I enkelte tilfælde kan brugeradministratoren også komme ud for følgende fejlbesked, hvis det ikke er opsat, at Database-login skal overføres til SQLserveren.

43 Side 43 af 79 Ej tildeling af rettigheder til brugeren Det kan ske, at der bliver oprettet en bruger, men at man glemmer at tildele brugeren rettigheder. Hvis dette sker, vil brugeren få en fejlmeddelelse om, at vedkommende ikke har rettigheder til en bestemt tabel. Brugeren er ikke oprettet på netværket Hvis brugeren skal oprettes som Windows-login i Navision Stat, og denne ikke forinden er blevet oprettet på institutionens netværk, vil brugeradministratoren få følgende fejlbesked:

44 Side 44 af 79 Sletning af en Navision Stat bruger Hvis en bruger skal slettes fra en Navision Stat-database, markeres brugeren, og der trykkes F4 eller Delete. Herefter fås følgende meddelelse: Hvis der vælges Ja og brugeren ikke anvendes i andre baser, slettes denne både på databasen og på SQL-serveren. Hvis brugeren anvendes i andre databaser på serveren slettes brugeren på databasen, men forbliver gyldigt login på serveren. Vælges Nej, slettes brugeren kun som bruger i den aktuelle database. Brugerens login forbliver således gyldigt på SQL-serveren Omdøbning af en bruger I tilfælde af at der opstår et behov for at omdøbe et eksisterende Navision login, kan det foretages på følgende vis: Opret det nye login Kopier rettighederne fra det login, der ønskedes omdøbt, til det nye login Slet det login, der ønskedes omdøbt Følges ovenstående procedure ikke, men forsøges det i stedet at omdøbe det gamle login, vil du få følgende meddelelse:

45 Side 45 af 79 Ændring af superbrugerens password Når superbrugerens password ændres i Navision Stat-databasen, bliver ændringen også foretaget i vinduet Brugeradministrationsopsætning\Faneblad Forbindelse og feltet Password. Dette bevirker at følgende fejl ved ny brugeroprettelse undgås: Bemærk: attain er superbruger i denne Navision Stat-database. Ændring af password i Navision Stat Database login Den adgangskode, der tildeles ved brugeroprettelse, er foreløbig og bør ændres af den enkelte bruger ved første login. Endvidere bør der i overensstemmelse med sikkerhedsinstrukset foretages et password udskift mindst hver 3. måned eller tidligere i tilfælde af, at det er kommet til andres kendskab. Windows login I forbindelse med windows login tildeles brugeren ikke noget password i Navision Stat, da brugeren i dette tilfælde anvender det password som brugeren er tildelt under oprettelse på institutionens netværk. Derfor skal brugeren ikke ændre password i Navision Stat, men bliver efter en bestemt periode bedt om at skifte sin adgangskode, når denne logger sig på netværket.

46 Bemærk: Moderniseringsstyrelsen anbefaler, at der anvendes Windows authentication for alle brugere på nær SUPER-brugeren, der typisk er en funktion ved siden af brugerens normale funktion i det daglige. Side 46 af 79 Eksempel på ændring af password Selve ændringen af password foretages ved at brugeren logger sig på med det nuværende password. I dette eksempel tages udgangspunkt i brugeren Jette Hansen. Trin Handling 1 Åben vinduet Skift adgangskode via stien: Funktioner\Sikkerhed\Adgangskode. Herefter fås følgende vindue: Herefter fås følgende vindue:

47 Side 47 af 79 2 Her indtastes den nuværende adgangskode, den nye adgangskode og til sidst bekræftes den nye adgangskode. Feltnavn Bruger-id Brugernavn Nuværende adgangskode Ny adgangskode Skriv adgangskode igen Beskrivelse Her ses bruger-id for den bruger, der er logget på databasen. Der kan ikke redigeres i feltet. Her ses brugernavn for den bruger, der er logget på databasen. Der kan ikke redigeres i feltet. Her skal du indtaste din nuværende adgangskode. Her skal du indtaste den nye adgangskode. Her skal du indtaste den nye adgangskode igen, og dermed bekræfte den nye adgangskode.

48 Side 48 af 79 Rapportering De rapportudskrifter, der er tilgængelige i brugeradministrationen i Navision Stat, gennemgås nedenfor. Rapporterne er oplistet med en indholdsbeskrivelse samt et udsnit af rapportudskrifterne.

49 Roller pr. profil Side 49 af 79 Rapporten viser en liste over hvilke roller, de forskellige profiler består af. På anfordringsbilledet kan man som default filtrere på profilkode. Brugere pr. rolle Denne rapport viser hvilke brugere, der er knyttet til en given rolle. På anfordringsbilledet kan man som default filtrere på rolle-id, database eller windowsbruger ID samt om man ønsker, at udskrive roller der ikke er tilknyttet nogen brugere.

50 Side 50 af 79 Brugere pr. objekt Rapporten viser hvilke brugere, der har adgang til et givent objekt. Rapporten kan fylde mange sider, og bør køres med filtre. På anfordringsbilledet kan man filtrere på objekttype, objekt-id og regnskabsnavn.

51 Side 51 af 79 Objekter pr. bruger Rapporten viser en liste over alle objekter, brugerne har adgang til. På anfordringsbilledet kan man filtrere på bruger-id. Brugerliste Rapporten viser en liste over alle oprettede brugere, der har adgang til programmet. Rapporten viser bruger-id, navn, samt udløbsdato for bruger-id'et. På anfordringsbilledet kan man vælge om rapporten også skal vise brugernes tildelte roller og\eller profiler.

52 Side 52 af 79 Roller pr. bruger Denne rapport viser en liste over, hvilke roller brugerne er tildelt, uanset om rollerne er tildelt brugeren som en profil eller direkte som roller. På anfordringsbilledet kan man som default filtrere på database eller windowsbruger ID.

53 Side 53 af 79 Rettigheder pr. Rolle Denne rapport viser en liste over alle oprettede roller og deres sammensætning af rettigheder. På anfordringsbilledet kan man som default filtrere på rolle-id, objekttype, objekt-id samt de fem forskellige rettighedstyper læse, indsætte, rette, slette og kørerettigheder. Brugerrettighedskontrol Rapporten viser hvilke brugere der har adgang til data på en række følsomme områder. På anfordringsbillede kan man afkrydse de områder, man ønsker rapporten skal omfatte.

54 Side 54 af 79 Kontrol af funktionsadskillelse Rapporten viser en oversigt over alle journalposter fra bogførte kassererkladder, og hvilke brugere der har henholdsvist klarmeldt og bogført kladden. Der er muligt på rapportens anfordringsbillede, at vælge kun at få vist journaler, hvor bruger-id er ens.

55 Brugerkontrol Side 55 af 79 Fra Navision er det muligt at foretage en kontrol og godkendelse af alle brugere i systemet. Der er oprettet nogle særskilte oversigter til dette formål som ligger placeret under stien Administration\Brugeradministration\Brugerkontrol: Inden man kan arbejde med selve brugerkontrolfunktionaliteten, skal der foretages nogle opsætninger. Det kræver rollen NS_OPS_BRUGERKONTROL, for at kunne rette i følgende opsætningstabeller. Det første der skal sættes op er koder til ansvarsgrupper under Opsætning\Ansvarlig. Disse koder er gældende for alle regnskaber på databasen: Ansvarsgruppekoderne anvendes til at angive, hvem der har ansvaret for at godkende de enkelte brugere i systemet. Det kan være nok kun, at oprette én gruppe, men fx for institutioner der er overgået til det administrative fællesskab ØSC, skal der være oprettet to grupper INST og ØSC. Dette skyldes at ansvaret for kontrollen både ligger hos servicecentret og institutionen. (for ØSC

56 institutioner vil disse to koder blive oprettet automatisk i forbindelse med opgraderingen til ). Side 56 af 79 Dernæst kan man opsætte enheder til yderligere at gruppere brugerne. Denne gruppering er udelukkende til anvendelse ved sortering el. filtrering. En enhed skal være knyttet til en ansvarsgruppe som vist her: Koderne der oprettes her, er pr. regnskab, men skal være ens i alle regnskaber der skal anvende brugerkontrollen. Dette skyldes at, enhederne, der er regnskabsspecifikke, skal matches med data der er databasespecifikt. Den sidste opsætningstabel Brugerkontrolliste Opsætning blev automatisk udfyldt ved opgraderingen til Navision Stat Listen indeholder alle brugere der er oprettet i databasen, uanset om de er database eller windowsbrugere. Fra denne liste kan brugerne inddeles i ansvarsgrupper og enhederne der er oprettet. Det er desuden muligt, at vedligeholde navnene på windowsbrugere, hvorimod navnene på databasebrugerne vedligeholdes, fra Database-login

57 tabellen. Desuden kan man skrive bemærkninger til hver bruger, som er fælles for alle regnskaberne. Disse bemærkninger udskrives ikke i brugerkontrolrapporten. Det er ikke muligt manuelt at oprette eller slette brugere i tabellen, da dette sker automatisk, når der oprettes, eller slettes brugere i systemet, dvs. fra Databaselogin eller Windows-login tabellerne. Side 57 af 79 Selve brugerrettighedskontrollen foregår via Administration\Brugeradministration \Brugerkontrol\Brugerkontrolliste. Det kræver rollen NS_BRUGERKONTROL, for at kunne rette brugerkontrollisten. Denne lister er regnskabsspecifik, og indeholder alle brugere der har adgang til det aktuelle regnskab. Det vil sige, at hvis en bruger har en rolle eller en profil til det regnskab man står, vil vedkomne også stå i brugerkontrollisten. Det er mulig at se de enkelte brugers rettigheder via menuknappen Rettigheder. I feltet Regnskab fremgår det, at brugeren har adgang til det aktuelle regnskab. Hvis feltet Regnskab er blank, gælder rolle- eller profiladgangen til alle regnskaber på databasen, og brugeren vil fremgå af alle brugerkontrollisterne. Felterne Logen type, Logen navn, Ansvarlig og Enhed er opslagsfelter fra opsætningstabellen, og kan derfor ikke redigeres fra denne liste. Det er heller ikke muligt manuelt, at oprette eller slette brugere i tabellen, da dette sker automatisk, når der tildeles, eller fjernes rettigheder til brugerne i systemet. Hvis en ny bruger får tildelt rettigheder til et regnskab, bliver vedkomne automatisk sat ind i brugerkontrollisten. Hvis en eksisterende bruger får fjernet

58 rettigheder til et regnskab, bliver vedkomne automatisk slettet fra brugerkontrollisten. Hvis en eksisterende bruger får ændret rettighederne til et regnskab, men stadig har adgang til regnskabet, bliver godkendelsen slette for vedkomne i brugerkontrollisten. Side 58 af 79 For at godkende en bruger skal du afkrydse feltet Godkendt. Herved indsættes dit logen navn i feltet Godkendt af og dags dato i feltet Godkendelsesdato. Du kan kun godkende brugere, der har samme ansvarsgruppe som dig selv. Det vil sige har samme værdi i feltet Ansvarlig som står ud for dit logen navn. Ud for hver bruger kan du angive yderligere bemærkninger. Disse bemærkninger vil blive vist i kontrolrapporten. Det er desuden muligt via menupunktet Kopier bemærkning(er) til alle regnskaber under menuknappen Brugerkontrol, at kopiere en brugeres bemærkning fra et regnskab til alle andre regnskaber, hvor samme bemærkning ønskes angivet. Bemærkninger bliver dog kun kopieret til regnskaber, hvor der er rettigheder til brugerkontrollistetabellen. Hvis du derfor ikke har rollen NS_BRUGERKONTROL i regnskab x, vil bemærkningerne ikke kopieres hertil. Fra oversigten kan du få udskrevet hele brugerkontrollisten for det aktuelle regnskab, via menuknappen Brugerkontrol \ Udskriv. Du kan som standard filtrere på de felter vist herunder: Under fanebladet Indstillinger kan du vælge, hvilke rettighedsoplysninger du vil have udskrevet pr. bruger. Du kan vælge mellem følgende: Kun brugere: Viser kun én linje pr. bruger, med oplysningerne fra kontrollisten. Der vises ikke hvilke rettigheder brugeren har. Udskriften giver det bedste overblik og hvem der er godkendt og hvornår, men bør ikke anvendes som revisionskontrol, da rettighederne ikke fremgår.

59 Side 59 af 79 Roller: For hver bruger vises oplysningerne i kontrollisten, samt alle de roller brugeren har tilknyttet. Hvis brugeren er tilknyttet en profil, vises alle rollerne der indgår i den profil. Udskriften giver det mest detaljerede og retvisende billede af rettighederne, men kan resultere i en lang rapport. Bør anvendes hvis der er usikkerhed om, hvad de enkelte profiler indeholder af roller. Roller og profiler: For hver bruger vises oplysningerne i kontrollisten, samt alle de roller og profiler brugeren har tilknyttet. Hvis brugeren er tilknyttet en profil, vises kun profilnavnet. Hvis brugeren både er tilknyttet profiler og roller vises både profil- og rollenavnene. Udskriften giver et godt billede af brugernes rettighederne, og rapporten bliver ikke alt for omfattende. Denne mulighed er tilstrækkelig retvisende, såfremt de enkelte profilers indhold af roller er kendt. Udskriften kan udskrives til PDF og gemmes.

60 Registrering af bruger- og rettigheds til- og afgang Side 60 af 79 Fra og med Navision Stat 5.4 vil alle til- og afgang af enten database eller windowsbrugere blive registreret. Dette sker automatisk uden brug af standard ændringsloggen, og kan ses i oversigten til Brugerkontrollisteopsætningen. Når en ny bruger oprettes i Navision Stat databasen, oprettes der en linje i brugerkontrollisteopsætningen og dato og tid for oprettelsen stemples i kolonnen Oprettet d. og brugerid'et på den person der oprettede brugeren vil stå i kolonnen Oprettet af. Når en bruger slettes fra Navision Stat databasen, vil brugerens oplysninger stadig blive stående i brugerkontrollisteopsætningen, men linjen markers med rød farve. Desuden stemples dato og tid for sletningen i kolonnen Slettet d. og brugerid'et på den person der slettede brugeren vil stå i kolonnen Slettet af. Hvis samme bruger oprettes igen, efter at være blevet slettet, vil felterne Slettet d. og Slettet af blive nulstillet, og felterne Oprettet d. og Oprettet af vil blive opdateret med de nye informationer om oprettelsen. Den røde markering vil også blive fjernet for brugere der er blevet genoprettet. Når der sker ændringer i en brugers rettigheder bliver dette nu også logget i Navision Stat 5.4. Dette sker også automatisk, uden brug af standard ændringsloggen, og kan ses i brugerkontrollisten til det enkelte regnskab. For hver bruger i brugerkontrollisten, kan man i et undervindue se, hvilke rettigheder den pågældende bruger har til det aktuelle regnskab, og hvilke rettigheder der evt. er blevet slettet. Så de roller og/eller profiler man ser i nederste liste, hører til den bruger der er markeret i øverste liste, men kun roller og/eller profiler til det regnskab der er aktuelt.

61 Side 61 af 79 Når en bruger får tildelt en ny rolle eller profil i Navision Stat databasen, oprettes der en ny linje i den nederste del af brugerkontrollisten, med angivelse af hvilken roller eller profil der blev tildelt, samt evt. til hvilket regnskab. Dato og tid for tildelingen stemples i kolonnen Oprettet d. og brugerid'et på den person der tildelte rollen eller profilen vil stå i kolonnen Oprettet af. Når en bruger får fjernet en rolle eller profil fra Navision Stat databasen, vil oplysningerne stadig blive stående i brugerkontrollistens nederste vindue, men linjen markers med rød farve. Desuden stemples dato og tid, for hvornår rollen eller profilen blev slettet, i kolonnen Slettet d. og brugerid'et på den person der fjernede rollen eller profilen, vil stå i kolonnen Slettet af. Hvis samme bruger tildeles samme rolle eller profil igen, efter at rollen eller profilen har være fjernet, vil der blive oprettet en ny linje for den nytildelte rettighed, og den tidligere fjernede rettighed vil blive stående. Hvis brugeren slettes helt, og derfor ikke har adgang til regnskabet, vil brugere ikke længere figurere på Brugerkontrollisten, men kun i Brugerkontrollisteopsætningen. Bemærk! der er en situation hvor oplysningerne i loggen kan variere fra normalen. Det er ved opgradering til Navision Stat 5.4, hvor loggen skal initieres første gang. Her vil systemet automatisk skrive værdien Initiering i kolonnen Oprette af og dato/tid en :00 i kolonnen Oprettet d. Bemærk i øvrigt også, at kørslen Opdatér Brugerkontrollisterne, fra og med Navision Stat kun kan afvikles af en SUPER bruger fra objekt designeren.

62 Kørslen vil kun blive afviklet efter aftale med institutionen, hvis der i sjældne tilfælde, er behov for at opdatere loginnavne i brugerkontrollisten. Side 62 af 79 Udskrift af Brugeradministrationsloggen Det er muligt at udskrive loggen via Administration\Brugeradministration\Rapporter\ Bruger- og rettighedslog. Rapporten viser hvilke brugere, der havde hvilke rettigheder, i en given periode, til en givent regnskab. I anfordringsbilledet kan man vælge kun, at se hvem der havde adgang med nogle udvalgte roller eller profiler. Når man har valgt, hvilken periode man vil se loggen for, og om man ønsker, at få vist brugerens rettigheder, trykkes Vis Udskrift. Bemærk at fra- og tildatoen også indeholder tidspunkt, hvor værdien 00:00:00 er det første tidspunkt på dagen. Vil man derfor have hele dagen med skal man angive 23:59:00, eller angive dagen efter med værdien 00:00:00. Ovenstående eksempel tager derfor hele den 2. januar med i perioden.

63 Best Practise Side 63 af 79 Anbefalinger Som brugeradministrator har man et stort ansvar for sikkerheden i Navision Stat, og det er derfor vigtigt at man løbende kontrollerer rettigheds,- profil,- og brugeropsætningen for uoverensstemmelser og fejl. Dette afsnit gennemgår Moderniseringsstyrelsens anbefalinger, eller best practices, indenfor brugeradministration i Navision Stat. Derudover gennemgås hvilke opsætningsfejl i brugeradministrationsmodulet, der er de mest kritiske, samt hvilke metoder hvormed man kan identificere og udbedre disse fejl. Det skal dog understreges at følgende metoder, ikke nødvendigvis dækker hele institutionens behov for kontrol af sikkerheden i Navision Stat installationen. Følgende anbefalinger skal være med til at mindske ressourceforbruget i forbindelse med brugeradministrationen i Navision Stat, og samtidig lette arbejdet med dokumentation i forbindelse med revision af systemsikkerheden. Endvidere vil eventuelle henvendelser til Moderniseringsstyrelsens support vedrørende rettighedsproblemer desuden kunne løses betydeligt hurtigere, hvis anbefalingerne følges. Én profil (eller få) pr. bruger og eventuelt en til flere tillægsroller. Der bør så vidt muligt kun tildeles en profil til en bruger. Skal brugeren have yderligere rettigheder der ligger udenfor profilen, bør disse tildeles brugeren som roller. Begrundelsen er bedre overblik over brugernes rollesammensætning, hvilket letter revision af brugeradgangen. Hvis en bruger fx tildeles 4 profiler, kan det være svært at gennemskue, hvilke roller der egentlig er indeholdt, uden at køre rapporter. En undtagelse er standard profilen OES_OPSAET_ALMEN, der netop er oprettet for at samle alle opsætningsrollerne. Denne profil kan med fordel tildeles en bruger, der i forvejen har en anden profil. Lokalt oprettede profiler eller roller bør ikke have et navn begyndende med henholdsvis OES_ eller NS_ Det anbefales at man ikke benytter samme præfiks til lokale profiler og roller som Moderniseringsstyrelsen. Begrundelsen er, at det letter arbejdet med brugeradministration, hvis der ikke skabes tvivl om hvilke profiler og roller der er lokale, og hvilke der er standard. Der opstår desuden ikke risiko ved navnesammenfald, ved indlæsning af nye rettighedsfiler, der kan ødelægge den lokale opsætning. Der bør ikke tildeles nye roller til en standard (OES_)profil De standardprofiler der løbende udgives af Moderniseringsstyrelsen bør ikke tilpasses institutionens lokale arbejdsfunktioner. Det vil sige, hvis fx en bogholder i institution ABC, udover standard rollerne i OES_BOGHOLDER, også har behov for NS_BACKUP, skal denne rolle ikke tildeles profilen

64 OES_BOGHOLDER. I stedet skal rollen tildeles hver bogholder, ved siden af profilen, eller der skal oprettes en ny lokal profil fx ABC_BOGHOLDER hvor rollen NS_BACKUP indgår. Der er flere grunde til denne anbefaling, for det første bliver det hurtigt uigennemskueligt hvilke roller der egentlig er tildelt en bruger, hvis der er manipuleret med standard profilerne. Dette kan give betydeligt ekstra arbejde ved dokumentation, verificering og fejlsøgning af sikkerheden. Derudover umuliggør det rensning af institutionens standard profiler, ved at slette de eksisterende og indlæse nye. Side 64 af 79 Der bør ikke ændres i rettighederne i standard (NS_)rollerne Samme retningslinjer gælder for standard rollerne som for profilerne, der bør ikke ændres, tilføjes eller slettes rettigheder i de standard roller der udsendes af Moderniseringsstyrelsen. Hvis der i institutionen er behov for at ændre en rolle bør rettighederne kopieres fra standard rollen, til en ny lokal rolle, og ændres her. Efterfølgende kan den originale standard rolle så udskiftes med den nye lokale kopi. Begrundelsen er den samme, som for ændring i standard profilerne, hvis der manipuleres med standard rollerne, besværliggøres arbejde ved dokumentation, verificering og fejlsøgning af sikkerheden betydeligt. Log alle ændringer i rettighedstabellerne I Navision Stat finansmodul findes en ændringslog, der kan logge alle indsættelser, ændringer og sletninger i tabellerne. Denne log er ikke sat aktiv som default, men det anbefales at den aktiveres som minimum på følgende tabeller: Rettighed hvilke rettigheder har hver enkelt rolle Bruger hvilke databasebrugere er oprettet Windows-logon hvilke windows brugere er oprettet Database-medlem af roller - hvilke roller og profiler er tildelt databasebrugere Windows-medlem af roller hvilke roller og profiler er tildelt windowsbrugere Herefter vil alle ændringer i brugeradministrationsmodulet være dokumenteret i loggen. På denne måde vil dataejeren altid hurtigt kunne afklare eventuelle tvivlspørgsmål, omkring behandling af data. Kontrol af tildelte rettigheder Som nævnt er en vigtig opgave for institutionen, at kunne verificere og dokumentere at brugeradgangen og rettighedshåndteringen er i overensstemmelse med sikkerhedsinstruksen, og gældende sikkerhedskrav. Nedenstående er en hjælp til de sikkerhedsansvarlige, for på en struktureret måde, at gennemgå rettighedsopsætningen i Navision Stat for uoverensstemmelser.

65 Hvad skal man være opmærksom på Side 65 af 79 Herunder gennemgås de mest kritiske fejl, der kan forekomme i Navision. Overordnet er det rettighedsfejl på den enkelte bruger der er interessant, men fejlen kan være opstået på 3 forskellige niveauer: Rolle - laveste niveau, en rolle har fået tildelt forkerte rettigheder. En fejl her vil gå igen på alle brugere der har fået tildelt rollen. Løsningen er, at rettighederne ændres på rollen, og rettelsen vil automatisk slå igennem på alle brugere med den aktuelle rolle, eller en profil hvor rollen indgår. Profil - mellemste niveau, en profil har fået tildelt en forkert rolle, og alle brugere der er tildelt denne profil har fejlen. Løsningen er, at rollen fjernes fra profilen, og rettelsen vil automatisk slå igennem på alle brugere med den aktuelle profil. Bruger - højeste niveau, brugeren har fået en forkert sammensætning af profiler og roller. Løsningen er, at sammensætningen ændres, og rettelsen gælder kun for den aktuelle bruger. Fremgangsmåde: 1) Identificer de roller har kritiske rettigheder: a) Læse, skrive, redigere eller sletterettigheder i TableData = 0 (kun SUPER og SUPER (DATA)) b) Kørselsrettigheder til Codeunit = 0 (kun SUPER, NS_REVISION og NS_TEKNIK) c) Skrive, slette, redigererettigheder til TableData = , eller (kun NS_OPS_PROKURA) d) Læserettigheder til personaledata TableData = (kun NS_SLS_SE og NS_MEDARB_SE) e) Læserettigheder til løndata TableData = 5200 (kun NS_SLS_SE og NS_MEDARB_SE og NS_TIDSREG) Hvis der identificeres standard roller, udover de angivne, der har en eller flere af de kritiske rettigheder, skal de slettes. Hvis der identificeres lokale roller der har en eller flere af de kritiske rettigheder, skal det fremgå tydeligt af sikkerhedsinstruksen, hvorfor disse er oprettet. 2) Identificer usikre og ulovlige profiler. Usikre profiler indeholder roller med kritiske rettigheder. For standardrollerne drejer det sig om nedenstående.: NS_BOGHOLDER NS_PROKURA NS_TEKNIK NS_REVISION

66 NS_MEDARB_RED NS_MEDARB_SE NS_SLS_SE SUPER SUPER(DATA) Side 66 af 79 De lokale roller med kritiske rettigheder er blevet identificeret under pkt. 1). Ulovlige profiler indeholder roller der ikke må kombineres. Det vil sige en profil der er sammensat af roller, der tilsammen muliggør adgang til alle objekter. For standardrollerne drejer det sig om nedenstående rollesammensætninger, der ikke må findes i samme profil. Derudover skal institutionens lokale usikre roller også medregnes: (NS_TEKNIK eller NS_REVISION) og alle øvrige roller (SUPER eller SUPER(DATA)) og alle øvrige roller Herudover bør rollen NS_OPS_PROKURA ikke indgå i nogen profil. Hvis der identificeres ulovlige profiler, skal den, eller de usikre roller fjernes, således at der ikke længere er konflikt i kombinationen af roller. 3) Identificer de brugere der har en ulovlig sammensætning af de identificerede usikre profiler eller usikre roller, ex en bruger der har profilen OES_BOGHOLDER og samtidig rollen NS_REVISION. Her skal man dog være opmærksom om en rolle eller profil er betinget til ét specifikt regnskab, hvorved der ikke opstår rettighedskonflikt. 4) Hvis én bruger har flere login til Navision bør det kontrolleres, at disse login ikke indgår i to forskellige prokuragrupper til samme bank og bankcentral. Hvis dette er tilfældet kan en fysisk bruger både 1. og 2. godkende betalinger til NemKonto. Det kan kontrolleres via stien: Økonomistyring\Mappen Likviditetsstyring\Bank\ Menuknappen Bankkonto\Menupunktet Prokura\Brugere. Her kan man se om en bruger med flere login er sat op i to forskellige grupper til samme bankcentral. Ex: administratoren ved, at en bruger har to login til Navision (PBB og PLB), i figuren ses at disse login har hver deres Prokuragruppekode til samme Bankcentral kode, dette bør ikke forekomme.

67 Side 67 af 79 Hvordan identificerer man de kritiske fejl Herunder gennemgås hvilke muligheder der er i Navision Stat, for at kunne verificere og dokumentere at de tidligere nævnte kritiske fejl ikke optræder i systemet. Der tages udgangspunkt i de tre niveauer, rolle, profil og bruger. På rolleniveau: Kør rapporten Rettigheder pr. Rolle hvor der indsættes ekstra anfordringsoptioner Objekt-ID og Objekttype. Dette gøres ved at markere rapporten og tryk Udskriv. I anfordringsvinduet (filtervinduet), stå i en tom række i kolonnen Felt, og tryk på drill-down pilen og vælg de ekstra felter ind. Herefter kan man få en rapport over hvilke roller der har hvilke rettigheder. Denne rapport er god til at begrænse resultaterne, selvom der udskrives for alle roller. På profilniveau: Via stien Administration\Mappen Brugeradministration\Undermappen Opsætning\Menuknappen Profil\Menupunkt Pr.profil, fås en samlet oversigt over hvilke roller der indgår i hver enkelt profil. Denne metode giver et godt overblik, men kan være for uoverskuelig. Evt. resultater skal udlæses til eksternt program ex. Excel, og gennemgås manuelt. Eller kør rapporten Roller pr. profil der viser for hver profil, hvilke roller der er tilknyttet. Resultatet skal efterfølgende gennemgås manuelt. På brugerniveau: Via stien Administration\Mappen Brugeradministration\Database-login ( eller Windows-login) \Menuknappen Rettigheder ses brugerens profiler og roller.

Navision Stat 7.0. Brugeradministration. Side 1 af 40 ØSY/JKH 15-04-15

Navision Stat 7.0. Brugeradministration. Side 1 af 40 ØSY/JKH 15-04-15 Side 1 af 40 Navision Stat 7.0 ØSY/JKH 15-04-15 Brugeradministration Introduktion I Navision Stat 7.0 er brugeradministrationen lavet radikalt om, i forhold til tidligere versioner, da der bl.a. nu anvendes

Læs mere

Roller og profiler i rettighedsfilen til Selvejer skolerne

Roller og profiler i rettighedsfilen til Selvejer skolerne Vejledning Roller og profiler i rettighedsfilen til Selvejer skolerne 1 Indhold Indledning... 3 Hovedregler vedr. tildeling af profiler og roller... 3 Sammenhængen mellem profiler, roller og rettigheder...

Læs mere

Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk indlæsning af datafiler.

Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk indlæsning af datafiler. Side 1 af 20 Navision Stat 7.0 ØSY/JACPM 15-05-2015 Vejledning til Lokal Versionsstyring (VMS) Overblik Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk

Læs mere

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50 Document Capture til Microsoft Dynamics NAV Quick Guide til RTC version 3.50 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... 3 Basisopsætning... 4 Indlæsning af standard opsætning... 4 Opdatering af standard opsætning...

Læs mere

KAPITEL 6: ADMINISTRATION AF BRUGERRETTIGHEDER

KAPITEL 6: ADMINISTRATION AF BRUGERRETTIGHEDER Kapitel 6: Administration af brugerrettigheder KAPITEL 6: ADMINISTRATION AF BRUGERRETTIGHEDER Målsætninger Introduktion Målsætningerne er at: Beskrive, hvordan godkendelse fungerer i Microsoft Dynamics

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0 GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform Brugervejledning 1.0 Indhold 1 Indledning... 5 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning... 5 2.1 Oprettelse af en datastrøm... 7 2.2 Filsystem...

Læs mere

Formål Dokumentet beskriver hvordan brugere i brugerkontrollisten bliver godkendt.

Formål Dokumentet beskriver hvordan brugere i brugerkontrollisten bliver godkendt. Side 1 af 5 Navision Stat 7.0 ØSY/TJO 11. januar 2016 Kvikguide til godkendelse af brugere Overblik Formål Dokumentet beskriver hvordan brugere i brugerkontrollisten bliver godkendt. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient.

Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient. Side 1 af 18 Navision Stat 5.0 ØKO/CPS 24.08.2008 Den nye grænseflade Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient. Overblik Introduktion Følgende

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Vejledning: Opsætning af ændringslog - NS 5.X

Vejledning: Opsætning af ændringslog - NS 5.X Vejledning: Opsætning af ændringslog - NS 5.X Indledning Navision Stat giver mulighed for opsætning af en log, der kan registrere og logge indsættelser, ændringer og/eller sletninger i relevante tabeller.

Læs mere

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012 Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 10. januar 2012 frigivet obligatorisk servicepack, Navision Stat 5.3 med tilhørende systeminfo og vejledninger. Dette skriv er

Læs mere

BrugerAdministration til Navision og LDV

BrugerAdministration til Navision og LDV BrugerAdministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og Økonomiservicecentrets institutioner. Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 3 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Batch. Navision Stat 5.0 1.oktober 2008 ØKO/LIM. Overblik. Indholdsfortegnelse. Målgruppe

Batch. Navision Stat 5.0 1.oktober 2008 ØKO/LIM. Overblik. Indholdsfortegnelse. Målgruppe Navision Stat 5.0 1.oktober 2008 ØKO/LIM Batch Overblik Introduktion Batch er en statslig funktionalitet til scheduleret afvikling af rapporter og kørsler pr regnskab, som findes under: Administration\Programopsætning\Batch.

Læs mere

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en Version 1 10. juni 2011 Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01 DDI en Oplæg juni 2011 til Kulturministeriet Bestillingsoversigt i DDI en - Bestillingsoversigten åbnes via Indrapportering til ØSC \Bestillingsoversigt,

Læs mere

Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS. Lars Matthiesen, UNI C

Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS. Lars Matthiesen, UNI C Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS Lars Matthiesen, UNI C Emner i dette indlæg Hvad er GIS egentlig for noget? Hvilke dataformater understøttes? Hvordan kan ind/udlæsningen af data afvikles

Læs mere

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger Opgaveplanlægger Ved hjælp af opgaveplanlæggeren har du mulighed for at få afviklet periodiske aktiviteter automatisk på et valgt klokkeslæt og med ønsket gentagelseshyppighed. Dvs. der er mulighed for

Læs mere

Installationsvejledning af ØS LDV

Installationsvejledning af ØS LDV Installationsvejledning af ØS LDV Del 2 Kørsel af installationswizard Målgruppe: Systemadministrator November 2009 Indledning Vejledningen er rettet til systemadministratoren der skal forestå den tekniske

Læs mere

GIS: Anbefalinger og performance (NS )

GIS: Anbefalinger og performance (NS ) Side 1 af 5 Navision Stat Opr. 14.11.14 ØSY/CPS/SKH J.nr. n/a GIS: Anbefalinger og performance (NS 5.4.02) Den generiske integrationssnitflade til Navision Stat (GIS) understøtter udveksling af data mellem

Læs mere

Navision Stat 7.0. GIS Webservice og automatiseret filindlæsning via NST. Overblik. Side 1 af 9. ØSY/CRA/MAC Opr. 20.01.15

Navision Stat 7.0. GIS Webservice og automatiseret filindlæsning via NST. Overblik. Side 1 af 9. ØSY/CRA/MAC Opr. 20.01.15 Side 1 af 9 Navision Stat 7.0 ØSY/CRA/MAC Opr. 20.01.15 GIS Webservice og automatiseret filindlæsning via NST Overblik Introduktion Denne vejledning beskriver hvordan du: installerer Navision Application

Læs mere

Installationsvejledning af ØS LDV

Installationsvejledning af ØS LDV Installationsvejledning af ØS LDV Del 2 Kørsel af installationswizard (version 2.3.0) Målgruppe: Systemadministrator Juni 2012 Indledning Vejledningen er rettet mod systemadministratoren der skal forestå

Læs mere

Forbedringer i Navision Stat 5.4

Forbedringer i Navision Stat 5.4 Forbedringer i Navision Stat 5.4 26. marts 2013/PRA Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 11. januar 2013 frigivet obligatorisk Servicepack, Navision Stat 5.4 med tilhørende

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Før en maskine kommer med på Maskinbladet, skal modeloplysninger være udfyldt.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Før en maskine kommer med på Maskinbladet, skal modeloplysninger være udfyldt. Maskiner på Maskinbladet online Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på Maskinbladet online. Der dannes en xml fil der overføres til Maskinbladet, som så opdaterer deres internet side over

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Side 1 af 32 Navision Stat 7.0 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Abonnementsløsningen Overblik Formål Abonnementsløsningen ligger placeret under Salg & marketing, og består af et Abonnementskort, som kæder debitor

Læs mere

Lokal brugeradministration i SKS. Side 1 af 21

Lokal brugeradministration i SKS. Side 1 af 21 Lokal brugeradministration i SKS Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse Side 2 af 21 1. Indledning... 3 2. Generel beskrivelse af den lokale brugeradministratorrolle i SKS... 3 2.1. STANDARD LOKAL BRUGERADMINISTRATOR

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Før en maskine kommer med på Maskinbladet, skal modeloplysninger være udfyldt.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Før en maskine kommer med på Maskinbladet, skal modeloplysninger være udfyldt. Maskiner på Maskinbladet online Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på Maskinbladet online. Der dannes en xml fil der overføres til Maskinbladet, som så opdaterer deres internet side over

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Opgaver Aarhus Universitet august/september 2012 Budgetkontoret Aarhus Universitet Katrinebjergvej 89 F 8200 Aarhus N Tlf.: 87150000 E-mail: budget@au.dk www.au.dk/budget

Læs mere

Navision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1

Navision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1 Navision Stat - fra 3.60 til 5.1 Øvelser/opgaver Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1 LOGIN PÅ NS 5.1 - TESTDATABASEN https://citrix.au.dk Login med brugernavn og Password som du plejer på Citrix Klik på NAV

Læs mere

Vejledning: Dataoverflytning. Overfør tabeloplysninger fra Navision Stat til Excel

Vejledning: Dataoverflytning. Overfør tabeloplysninger fra Navision Stat til Excel Vejledning: Dataoverflytning Overfør tabeloplysninger fra Navision Stat til Excel Indledning Mange brugere har efterspurgt en kreditoroversigt, hvor adresse-oplysningerne fremgår. Fra kreditorstamkortet

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Maskiner på DMiBrugt Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på DMiBrugt. Der dannes en xml fil der overføres til DMiBrugt, som så opdaterer deres internet side over maskiner til salg. Hvilke

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Velkomstmappe ectrl Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Indholdsfortegnelse HVAD ER ECTRL?... 3 SUPPORT... 3 INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL ECTRL... 4 OPRETTELSE OG ADMINISTRATION

Læs mere

Vejledning til ny brugergrænseflade i Navision 7.0

Vejledning til ny brugergrænseflade i Navision 7.0 Vejledning til ny brugergrænseflade i Navision 7.0 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Brugergrænsefladen... 4 Forsiden... 4 Søgning i brugergrænsefladen... 6 Handlingsbåndet... 6 Faktabokse... 7 Oversigtspaneler...

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

Navision Stat 7.x. Opsætning af NAS 1 til afvikling af GIS-automatisering, GIS med webservice og opgavekø. Overblik. Side 1 af 8

Navision Stat 7.x. Opsætning af NAS 1 til afvikling af GIS-automatisering, GIS med webservice og opgavekø. Overblik. Side 1 af 8 Side 1 af 8 Navision Stat 7.x ØSY/CPS/MIL Opr. 30.09.16 Opsætning af NAS 1 til afvikling af GIS-automatisering, GIS med webservice og opgavekø Overblik Introduktion Denne vejledning beskriver, hvordan

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Herudover skal der benyttes DSM opgaveplanlægger.

Herudover skal der benyttes DSM opgaveplanlægger. Salgskanal Integration til Maskintorvet Nedenstående vejledning beskriver, hvorledes maskiner kan sættes til salg på Maskintorvet.dk, og det beskrives også, hvorledes data indmeldt på maskiner via Maskinbladets

Læs mere

Afvikling af planlagte opgaver kræver en såkaldt NAS (Navision Application Server), som er en Windows Service.

Afvikling af planlagte opgaver kræver en såkaldt NAS (Navision Application Server), som er en Windows Service. Opgaveplanlægger Ved hjælp af opgaveplanlæggeren har du mulighed for at få afviklet periodiske aktiviteter automatisk på et valgt klokkeslæt og med ønsket gentagelseshyppighed. Dvs. der er mulighed for

Læs mere

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 1. Lokalt installeret afleveringsprogram til stedprøver... 2 2. Systemkrav... 3 3. Netværksopsætning... 4 4. Installation

Læs mere

Navision Stat 7.x. GIS WS, opgavekø og automatiseret filindlæsning via NAS. Overblik. Side 1 af 9. ØSY/CPS/MIL Opr

Navision Stat 7.x. GIS WS, opgavekø og automatiseret filindlæsning via NAS. Overblik. Side 1 af 9. ØSY/CPS/MIL Opr Side 1 af 9 Navision Stat 7.x ØSY/CPS/MIL Opr. 21.06.16 GIS WS, opgavekø og automatiseret filindlæsning via NAS Overblik Introduktion Denne vejledning beskriver hvordan du: installerer Navision Application

Læs mere

Sådan opretter du en backup

Sådan opretter du en backup Excovery Guide Varighed: ca. 15 min Denne guide gennemgår hvordan du opretter en backup med Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen, og undervejs introducere dig for de grundlæggende indstillingsmulighed.

Læs mere

Opgraderingsvejledning: Fra LDV 2.3.1 til LDV 2.4.0

Opgraderingsvejledning: Fra LDV 2.3.1 til LDV 2.4.0 Opgraderingsvejledning: Fra LDV 2.3.1 til LDV 2.4.0 Marts 2015 MODST/SAR Generelt Dette er en vejledning i opgraderingen af LDV 2.3.1 til den nye version, LDV 2.4.0, der understøtter Navision Stat 7.0.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

Navision Stat Kvikguide til decentral indrapportering. Indhold: 1. juli 2010 ØKO/JKH

Navision Stat Kvikguide til decentral indrapportering. Indhold: 1. juli 2010 ØKO/JKH Navision Stat 5.1.04 1. juli 2010 ØKO/JKH Kvikguide til decentral indrapportering Guiden indeholder en overordnet beskrivelse af den decentrale indrapporteringsløsning, samt en kort gennemgang af de funktioner

Læs mere

Import fra C5. 2012 Revisor Informatik ApS

Import fra C5. 2012 Revisor Informatik ApS 2 1 Opsætning og krav i forbindelse med import fra C5 Krav Microsoft Dynamics C5 Native & Microsoft Dynamics C5 Inventio Native 1. Der skal installeres Dynamics C5 ODBC driver a. ODBC Driveren kan findes

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

UNI-VPN Brugeradministration

UNI-VPN Brugeradministration UNI-VPN Brugeradministration Version 1.1 Af Jesper Skou Jensen 1 Indledning 1 1 Indledning I denne vejledning gennemgås hvordan UNI-VPN-brugere administreres. UNI- VPN er baseret på UNI Login, der er fælles

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 47 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Print af månedsskema

Læs mere

Indlæsning af datastrøm fra mitcfu.dk i Navision Stat

Indlæsning af datastrøm fra mitcfu.dk i Navision Stat Indlæsning af datastrøm fra mitcfu.dk i Navision Stat Indholdsfortegnelse Faktura fra mitcfu.dk...2 Lav Navision Datastrøm (XML fil)...2 Faktura indstillinger...4 Offentliggør data for brugerne...4 Indlæs

Læs mere

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur.

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. BESTILLING AF NEMID For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. CVR nummeret trækker automatisk adressen fra CVR registeret, så den skal IKKE ændres. Bekræft

Læs mere

Løn- og omkostningsfordeling i LDV

Løn- og omkostningsfordeling i LDV Side 1 af 21 Løn- og omkostningsfordeling i LDV ØSY/SAR/ØST 26/1-2017 Overblik Formål Dokumentet giver en overordnet beskrivelse af funktionaliteten af løn- og omkostningsfordeling i LDV, herunder den

Læs mere

Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og skrive http://www.jma.dk/updates/fileagent i adressefeltet.

Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og skrive http://www.jma.dk/updates/fileagent i adressefeltet. JMA Filagent JMA Filagent, anvendes af hostingbrugere/serverkunder, som har behov for at overføre billeder til deres DSM. Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 50 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Vis Print... 7 Fraværs

Læs mere

Import-vejledning Fra regneark til UNI Login

Import-vejledning Fra regneark til UNI Login Import-vejledning Fra regneark til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 4. udgave, januar 2007 UNI C 2007 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Oprettelse af regneark med persondata...

Læs mere

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015 Side 1 af 29 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 18. maj 2015 Kvikguide om tilpasning af rollecenteret Overblik Formål Denne kvikguide omhandler de tilpasninger som du kan foretage i Handlingsbåndet, Navigationsmenuen

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Indsendelse af filer til banken

Indsendelse af filer til banken Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken Sådan godkendes og sendes betalinger i Navision Stat Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil i Business

Læs mere

KAPITEL 7: TILPASNING AF NAVIGATIONSRUDEN

KAPITEL 7: TILPASNING AF NAVIGATIONSRUDEN Kapitel 7: Tilpasning af navigationsruden KAPITEL 7: TILPASNING AF NAVIGATIONSRUDEN Målsætninger Introduktion Målsætningerne er at: Skitsere de grundlæggende begreber og funktioner i navigationsruden.

Læs mere

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole 1 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Oprettelse og eksport af xml-fil i NP Privatskole... 3 2 Importer brugerdata... 5 3 Når du har importeret, sker

Læs mere

Navision Stat er fra 5.1 versionen og efterfølgende udvidet med funktionalitet, som yderligere understøtter den økonomiske styring af sagerne.

Navision Stat er fra 5.1 versionen og efterfølgende udvidet med funktionalitet, som yderligere understøtter den økonomiske styring af sagerne. Side 1 af 108 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 30. april 2015 Sager Overblik Sager giver dig mulighed for detaljeret økonomisk styring af aktiviteter og ressourcer på dine sager. Der er mulighed for at få overblik

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01

Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 Document Capture for Microsoft Dynamics NAV Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle ændringer... 3 Klassisk Klient... 5 Rollebaseret klient & server... 6 Webgodkendelse...

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i

Læs mere

Kopiering af produktionsdatabaser for opsætning af testdatabaser

Kopiering af produktionsdatabaser for opsætning af testdatabaser Side 1 af 13 Navision Stat 7.x ØSY/MAC/ SKH/JKH/CPS 16.06.16 Kopiering af produktionsdatabaser for opsætning af testdatabaser Overblik Formål Når der bestilles nye testdatabaser hos hosting leverandøren,

Læs mere

Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling. Administrators rolle. Kom godt i gang

Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling. Administrators rolle. Kom godt i gang Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling Denne quickguide gennemgår de vigtigste trin, du som skoleadministrator skal igennem, når du benytter Skoleportalen til afvikling af prøver i

Læs mere

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning... 3 Medarbejderne... 4 Lønarter... 5 Lønkørselskort... 5 Lønseddellayout... 6 Fraværsårsagskoder... 6 Beregning af feriedage... 8 Beregning

Læs mere

Navision Stat 5.4. Beskrivelse af SFTP kommunikation mellem NS 5.4 og det eksterne fagsystem. Overblik. Side 1 af 6

Navision Stat 5.4. Beskrivelse af SFTP kommunikation mellem NS 5.4 og det eksterne fagsystem. Overblik. Side 1 af 6 Side 1 af 6 Navision Stat 5.4 ØSY/SKH Opr. d. 10.05.11 Opd. d. 04.01.13 Beskrivelse af SFTP kommunikation mellem NS 5.4 og det eksterne fagsystem. Overblik Introduktion Dokumentet indeholder en beskrivelse

Læs mere

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf:

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: 46761892 1 Indholdsfortegnelse Afstemning af abonnementskørsel... Abonnementskørsel... 6 Fil til Nets... 8 Afsendelse af fil til Nets...

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller

Læs mere

e-conomic modul til Magento

e-conomic modul til Magento Opsætningsguide til e-conomic modul til Magento Version 4.0.6 Magentomoduler ApS Myggenæsgade 3, 4. Lejl. 4 København kontakt@magentomoduler.dk Opsætning Opsætning af modulet kræver at du har adgang til

Læs mere

Uni-Login Skift adgangskode

Uni-Login Skift adgangskode Windows 8 Uni-Login Skift adgangskode Obligatorisk ved nyetablerede SkoleIT Cloud-netværk. Ikke nødvendigt ved etablerede netværk. Inden du kan bruge dit Uni-login til at logge på skolens IT-løsning, kan

Læs mere

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 27 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret...2 Login på RDS-løsningen...3 Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1

Læs mere

Indsendelse af filer til banken

Indsendelse af filer til banken Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken Sådan godkendes og sendes Betalinger i Navision Stat Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil i Business

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400 UNI-Login Installation af SkoleKom og ændring af kodeord SkoleKom er et udbredt mail- og konferencesystem i skoleverdenen i Danmark. For at komme på SkoleKom, skal du oprettes som bruger, hvor du får 3

Læs mere

Brugervejledning til SMS-database i Lotus Notes.

Brugervejledning til SMS-database i Lotus Notes. Brugervejledning til SMS-database i Lotus Notes. Denne brugervejledning er skrevet til personer, som har rollen [Admin] i denne SMS database. Administrator 3 Opret Admin setup 4 Oversigten: Alle Brugerprofiler

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Version 1 INDHOLD. MetaByg ivs. Den Digitale Byggeplads: Vejledning -> Systemadministrator. August 2014

Version 1 INDHOLD. MetaByg ivs. Den Digitale Byggeplads: Vejledning -> Systemadministrator. August 2014 August 2014 Version 1 Den Digitale Byggeplads: Vejledning -> Systemadministrator INDHOLD SÅDAN KOMMER DIT FIRMA I GANG MED DEN DIGITALE BYGGEPLADS... 2 SYSTEMADMINISTRATOR-VEJLEDNING... 2 Log ind... 2

Læs mere

Statens Lønsystem. ØDUP-filhenter Program til at hente PDF-filer fra Statens Løn- og Pensionssystem. Oktober Side 1 af 22

Statens Lønsystem. ØDUP-filhenter Program til at hente PDF-filer fra Statens Løn- og Pensionssystem. Oktober Side 1 af 22 Statens Lønsystem ØDUP-filhenter Program til at hente PDF-filer fra Statens Løn- og Pensionssystem Oktober 2012 Side 1 af 22 Forord Moderniseringsstyrelsen digitaliserer papiruddata fra Løn- og Pensionssystemet

Læs mere

Installation af Elektronisk APV på flere PC er

Installation af Elektronisk APV på flere PC er Installation af Elektronisk APV på flere PC er Vejledning til installation af Elektronisk APV, når programmet skal installeres på flere PC er, der kobler sig op på en fælles server. 1 Installation af Elektronisk

Læs mere

Den 1. november 2014 er det besluttet ved lovkrav at også borgere skal kunne modtage post fra det offentlige i Digital Post.

Den 1. november 2014 er det besluttet ved lovkrav at også borgere skal kunne modtage post fra det offentlige i Digital Post. Side 1 af 18 Navision Stat 5.4.02 ØS/ØSY/TJO/CPS Dato 27.10.2014 Installationsvejledning til Digital Post - Invoker og NS regnskab Overblik Introduktion Denne installationsvejledning beskriver hvordan

Læs mere

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet.

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Dimensioner opsætning Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Eksempelvis kan man vælge at have en kontoplan med få konti og i stedet anvende dimensioner til rapportering.

Læs mere