Rapport om viden om investeringsforeningsbeviser. hos rådgivere. i danske pengeinstitutter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport om viden om investeringsforeningsbeviser. hos rådgivere. i danske pengeinstitutter"

Transkript

1 Rapport om viden om investeringsforeningsbeviser hos rådgivere i danske pengeinstitutter Finanstilsynet, februar

2 1. Resume og konklusion Finanstilsynet har været på inspektion i filialer af 12 udvalgte danske pengeinstitutter 1. Inspektionerne havde til formål at undersøge vidensniveauet om investeringsforeningsbeviser hos almindelige rådgivere i danske pengeinstitutter. Pengeinstitutternes hovedsæder var orienteret om, at Finanstilsynet ville aflægge besøg i en tilfældig unavngiven filial. Dagen før besøget, blev filialen kontaktet for at aftale tidspunktet for inspektionen. I den forbindelse anmodede Finanstilsynet om at tale med en almindelig kunderådgiver. Inspektionerne blev gennemført ved, at Finanstilsynet gennemførte en samtale om investeringsforeningsbeviser med en af pengeinstituttet udpeget medarbejder. Spørgsmålene vedrørte dels en række generelle emner vedrørende investeringsforeningsbeviser og dels en række spørgsmål, der relaterede sig til specifikke investeringsforeningsbeviser. Inspektionerne viste, at samtlige pengeinstitutter anvender it-baserede rådgivningsværktøjer, når de yder investeringsrådgivning. Rådgivningsværktøjet kommer med et forslag til en portefølje af værdipapirer på baggrund af en række spørgsmål til kunden, som afdækker risikoprofil, investeringshorisont og viden om investeringsforeningsbeviser. Rådgivningsværktøjet er opbygget på en måde, som medfører, at samtlige kunder med samme risikoprofil og investeringshorisont automatisk får anbefalet præcis det samme porteføljeforslag. Pengeinstitutterne foreslår generelt at investere i investeringsforeningsbeviser fra typisk 3-5 forskellige investeringsforeningsafdelinger i en eller to specifikke investeringsforeninger i deres porteføljeforslag. De gældende regler om investorbeskyttelse, som gennemfører EU-regulering, gør det muligt for pengeinstitutterne at rådgive sine kunder ved hjælp af dette ITværktøj. Ved at anvende et IT-værktøj som omdrejningspunkt for rådgivningen bliver det pengeinstituttets hovedsæde, der træffer beslutningen om, hvordan kunderne skal kategoriseres. Tilsvarende gælder spørgsmålet om hvilke investeringsforeningsbeviser, der skal tilbydes kunderne. Et sådant system forudsætter, at fejl opdages centralt, fordi systemet bygger på en forudsætning om, at det ikke er den enkelte rådgiver, der træffer beslutning om, hvilke produkter, som kunderne skal tilbydes. De it-baserede rådgivningsværktøjer sikrer en ensartet rådgivning i alle et pengeinstituts filialer, så kunderne vil få tilbudt den samme rådgivning uanset i hvilken filial kunden henvender sig. Samtidig gør dette system det muligt at opretholde en struktur med en all-round rådgiver, der både kan rådgive om 1 Der er tale om følgende pengeinstitutter: Arbejdernes Landsbank, Danske Bank, Diba Bank Djurslands Bank A/S, Jyske Bank, Middelfart Sparekasse, Nordea Bank, Sparekassen Kronjylland, Sparekassen Djursland, Spar Nord Bank, Sydbank og Vordingborg Bank 2

3 investerings-, bolig- og pensionsspørgsmål. Det er Finanstilsynets opfattelse, at denne struktur er nødvendig for, at pengeinstitutterne er i stand til at tilbyde kunder med få midler rådgivning om investeringer. Der er stor forskel på, hvordan pengeinstitutterne har valgt at sikre uddannelse af deres kunderådgivere. I den ene ende af skalaen findes der pengeinstitutter, som sikrer en meget struktureret og systematisk uddannelse af sine rådgivere, mens pengeinstitutter i den anden ende af skalaen foretager en konkret vurdering af behovet for uddannelse af sine medarbejdere. Det er et fælles udgangspunkt for alle de undersøgte pengeinstitutter, at en kunderådgiver, som udgangspunkt ikke må fravige instituttets porteføljeforslag. Kunderådgiveren vil i øvrigt ofte heller ikke føle sig tilstrækkeligt klædt på til at gøre dette uden først at have konsulteret en kollega med særlig viden om investeringsforeningsbeviser. De kunderådgivere, som Finanstilsynet mødte på sine inspektioner, kan overordnet set opdeles i tre grupper. Den ene gruppe kunderådgivere, har god viden om investeringsforeninger, god paratviden, og først når samtalen bevæger sig ind på meget tekniske forhold har denne gruppe svært ved at svare uddybende. Denne gruppe har en god evne til at formidle kompliceret stof på en let forståelig måde og er i stand til at henvise til yderligere relevant information. Disse rådgivere har typisk en fremtrædende position som fx filialens nøglemedarbejder eller har haft et atypisk karriereforløb, hvor de tidligere har beskæftiget sig indgående med investeringsspørgsmål. Det er tilsynets opfattelse, at kun en mindre gruppe af forbrugere vil møde en rådgiver med dette høje vidensniveau. Den anden gruppe kunderådgivere har nogen paratviden om investeringsforeninger, men for denne gruppe er der typisk tale om viden på et mere generelt og overordnet niveau. Hvis denne gruppe af rådgivere har behov for mere viden, finder de den ved at trække på de faktaark, som investeringsforeningerne udarbejder om de enkelte afdelinger. Rådgiverne støtter sig samtidig i høj grad til investeringsforeningernes hjemmesider, som de er gode til at navigere rundt på. Når det kommer til mere detaljeorienterede og komplicerede spørgsmål, har denne rådgivere gruppe behov for støtte, der fx varetages enten i form af en nøgleperson i filialen eller ved kontakt til en ekspert i hovedsædet. Gruppen er på en relativt letforståelig måde i stand til at videreformidle og forklare, hvad der står i investeringsmatricerne, i faktaark og på investeringsforeningernes hjemmeside. Den tredje gruppe kunderådgivere har kun lidt paratviden om investeringsforeninger og investeringer generelt set. De henviser ensidigt til anbefalingerne fra investeringsmatricen og er primært i stand til at formidle information om investeringsanbefalingerne ved at støtte sig, ofte tekstnært, til materiale udarbejdet af pengeinstituttet eller investeringsforeningerne typisk faktaarkene fra de enkelte investeringsforeninger. Det kan til tider virke som om, at denne gruppe rådgivere selv synes, at det er vanskeligt at forstå det, som de selv formidler. De er endvidere ofte mindre gode til på egen hånd at finde svar på spørgsmål, de ikke umiddelbart selv kan besvare. 3

4 Der er Finanstilsynets opfattelse, at de anden og tredje gruppe af rådgivere, som Finanstilsynet mødte på sine inspektioner, ikke vil have tilstrækkelig viden til at rådgive om mere komplicerede produkter. Det er endvidere tilsynets opfattelse, at den tredje gruppe ikke har fuldt tilfredsstillende kvalifikationer til at rådgive om mere almindelige investeringsprodukter. Erfaringerne fra denne rapport vil indgå i arbejdet med at etablere en certificeringsordning. 2. Baggrund Finanstilsynet har i perioden fra den 19. oktober 2009 til den 6. november 2009 været på inspektion i filialer af 12 udvalgte danske pengeinstitutter. Inspektionerne havde til formål at undersøge vidensniveauet om investeringsforeningsbeviser hos rådgivere i danske pengeinstitutter. Finanstilsynet var på besøg i følgende pengeinstitutter: Arbejdernes Landsbank Danske Bank Diba Bank Djurslands Bank A/S Jyske Bank Middelfart Sparekasse Nordea Bank Sparekassen Kronjylland Sparekassen Djursland Spar Nord Bank Sydbank Vordingborg Bank Finanstilsynet gennemførte inspektionerne ved besøg i en tilfældig udvalgt filial i hvert af de 12 pengeinstitutter, der er opregnet ovenfor. Pengeinstitutternes hovedsæder var orienteret om, at Finanstilsynet ville aflægge besøg i en tilfældig unavngiven filial, men først dagen før besøget, blev filialen kontaktet for at aftale tidspunkt for inspektionen. I den forbindelse anmodede Finanstilsynet om at tale med en almindelig kunderådgiver. Inspektionerne blev gennemført ved, at Finanstilsynet gennemførte en samtale om investeringsforeningsbeviser med en af pengeinstituttet udpeget medarbejder. Spørgsmålene vedrører dels en række generelle emner vedrørende investeringsforeningsbeviser og dels en række spørgsmål, der relaterer sig til specifikke investeringsforeningsbeviser. De generelle spørgsmål vedrørte 4

5 Karakteristika ved investeringsforeninger Risici ved investeringsforeningsbeviser Udbytte/afkast Omkostninger Et investeringsforeningsbevis værdi Beskatning De specifikke spørgsmål tog udgangspunkt i 2 udvalgte afdelinger af investeringsforeninger med henholdsvis lav og høj risiko. Disse afdelinger var udvalgt blandt de afdelinger, som pengeinstituttets kunder typisk blev tilbudt i forbindelse med investeringsrådgivning. Afslutningsvist blev der drøftet spørgsmål vedrørende uddannelse og vidensdeling om investeringsforeningsbeviser. Forud for inspektionen blev pengeinstitutterne anmodet om at indsende materiale om, hvilke investeringsforeningsbeviser instituttet tilbyder almindelige forbrugere, hvilken information banken giver til de ansatte om disse investeringsforeningsbeviser samt uddannelsesprogrammer for instituttets ansatte. Endelig blev pengeinstitutterne anmodet om at oplyse om størrelsen på den provision de modtog fra de investeringsforeninger, som de havde indgået provisionsaftaler med. 3. Organisering af investeringsrådgivning i pengeinstitutterne 3.1. Værktøjer til brug for rådgivningen Samtlige pengeinstitutter, som Finanstilsynet aflagde besøg, benytter ved deres investeringsrådgivning et struktureret, it-baseret rådgivningsværktøj. Dette værktøj afdækker på baggrund af en række spørgsmål kundens risikoprofil og investeringshorisont og kundens viden om fx investeringsforeningsbeviser. Herefter kommer it-værktøjet med et forslag til portefølje af værdipapirer, som svarer til kunden risikoprofil og investeringshorisont. Rådgivningsværktøjet sikrer en ensartet og struktureret rådgivning, så kunden får præsenteret det samme porteføljeforslag uafhængig af den enkelte rådgivers kompetence og præferencer, og uanset hvilken filial af et bestemt pengeinstitut, som kunden henvender sig i. Rådgivningsværktøjet medfører, at beslutninger om, hvilke produkter, de enkelte kundekategorier skal have tilbudt, bliver truffet af pengeinstituttets eksperter i hovedsædet. Disse eksperter har det brede kendskab til de enkelte investeringsforeningsprodukter på markedet og træffer beslutning om, hvilke investeringsforeningsprodukter, der kommer med i rådgivningsværktøjet. Eksperterne vil endvidere i visse tilfælde også kunne påvirke pengeinstituttets valg af investeringsforening. 5

6 De porteføljeforslag, som rådgivningsværktøjet genererer, kan for langt størstedelen af pengeinstitutter sammenfattes i en matrice med følgende indhold 2 : Lav risikoprofil Mellem risikoprofil Høj risikoprofil Kort investeringshorisont (fx 0-3 år) Værdipapir A Værdipapir B Værdipapir C Værdipapir D Værdipapir E Værdipapir F Mellemlang investeringshorisont (fx 3-7 år) Værdipapir G Værdipapir H Værdipapir I Værdipapir J Værdipapir K Værdipapir L Lang investeringshorisont (fx mere end 7 år) Værdipapir M Værdipapir N Værdipapir O Værdipapir P Værdipapir Q Værdipapir R Dette rådgivningsværktøj er indført for at sikre, at pengeinstitutterne følger reglerne i bekendtgørelse om investorbeskyttelse 3, der gennemfører dele af MiFID-direktivet 4 samt Kommissionens gennemførelsesdirektiv. 5 Ifølge investorbeskyttelsesbekendtgørelsen skal et pengeinstitut rådgive sin kunde, når det yder investeringsrådgivning eller porteføljepleje. Dette skal ske ved at undersøge kundens økonomiske forhold, kendskab og erfaring, risikovillighed og investeringshorisont og formål, og på baggrund af disse oplysninger udarbejde en egnethedstest, hvor kundens risikoprofil bliver opstillet. Risikoprofilen danner herefter grundlag for de konkrete anbefalinger. Hvis en kunde henvender sig for at få gennemført en handel med et værdipapir uden rådgivning, skal værdipapirhandleren sikre sig, at den konkrete handel er hensigtsmæssig for kunden, hvilket betyder at kunden kender de risici, der er forbundet med investeringen. Når kunden af egen drift afgiver en bestilling om et værdipapir, kan ordren ekspederes uden rådgivning eller hensigtsmæssighedstest. Dette betegnes som execution only. Dette forudsætter, at der er tale om et ikke-komplekst produkt. Som supplement til det it-baserede rådgivningsværktøj har rådgiverne adgang til omfattende oplysninger om de investeringsforeningsprodukter, som instituttet udbyder. Der er som udgangspunkt tale om materiale udarbejdet af 2 Uanset betegnelserne i skemaet kan der i praksis være værdipapirer, som indgår i flere porteføljeforslag. 3 Bekendtgørelse nr. 964 af 30. september 2009 om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel. 4 Europa Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF om markeder for finansielle instrumenter (MiFID). 5 Kommissionens direktiv 2006/73/EF om gennemførelse af Europa Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF. 6

7 investeringsforeningen, som er tilgængelig på investeringsforeningens hjemmeside. Dette materiale støtter rådgiverne sig til, når de skal oplyse om indholdet af de enkelte investeringsforeningsprodukter Samarbejdspartner og anbefalede produkter De porteføljeforslag, som er beskrevet ovenfor i afsnit 3.1 bestod for den altovervejende del af de besøgte pengeinstitutters vedkommende udelukkende af investeringsforeningsbeviser. Enkelte institutter havde dog realkreditobligationer i deres porteføljeforslag i kategorien lav risikoprofil og kort investeringshorisont, ligesom det blev oplyst, at der ville kunne forekomme strukturerede produkter i porteføljeforslagene. Pengeinstitutterne foreslår typisk at investere i investeringsforeningsbeviser i 3-5 forskellige investeringsforeningsafdelinger. Samtidig foreslår stort set alle alene aktivt forvaltede afdelinger, mens stort set ingen anbefaler passivt forvaltede afdelinger dvs. de såkaldte indeksafdelinger 6. Samtidig anbefaler alle pengeinstitutterne alene afdelinger fra en til tre investeringsforeninger i deres porteføljeforslag. For de største pengeinstitutters vedkommende blev investeringsforslagene baseret på kun en investeringsforenings produkter. De foreslåede investeringsforeninger er i alle tilfælde investeringsforeninger, som pengeinstituttet har indgået provisionsaftaler med. Provisionsaftalerne består typisk i, at pengeinstituttet får et honorar for at formidle investeringsbeviserne - typisk beregnet ud fra antal nettohandler. Hertil kommer et honorar for at rådgive om investeringsbeviserne, der oftest beregnes som en løbende provision beregnet ud fra kundernes samlede beholdninger i de enkelte afdelinger. Provisionen til pengeinstituttet er typisk højere for aktivt forvaltede end for passivt forvaltede afdelinger, ligesom omkostningerne for kunden også typisk er højere for aktivt forvaltede afdelinger end for passivt forvaltede afdelinger. Enkelte pengeinstitutter angav, at de havde provisionsaftaler med en række investeringsforeninger. På trods af dette indgik der dog kun investeringsforeningsbeviser fra et mindretal af disse investeringsforeninger i deres porteføljeforslag. Et pengeinstitut oplyste, at når der introduceres nye investeringsprodukter, fx strukturerede produkter, kan disse produkter blive indplaceret i pengeinstituttets porteføljeforslag for at sikre en tilstrækkelig omsætning af det nye produkt. Hvis produktet kun skal udbydes i en begrænset periode, vil det efter denne periode kunne blive erstattet med det produkt, der oprindeligt indgik i det pågældende porteføljeforslag. 6 Afdelinger, hvor investeringerne er sammensat, så ligger tæt på af et eller flere markeder. Derved søges et afkast, der svarer til udviklingen på det pågældende marked. 7

8 3.3. Rådgivernes uddannelse og beføjelser Der var stor forskel på, hvordan pengeinstitutterne havde valgt at sikre uddannelse af deres kunderådgivere. I de ene ende af skalaen findes der pengeinstitutter, som sikrer en meget struktureret og systematisk uddannelse af sine rådgivere. Disse pengeinstitutter har niveaudelt sine rådgivere afhængig af hvilken viden, de har på investeringsområdet. Det er endvidere ofte beskrevet hvilke kurser, man skal have gennemgået for at kunne indplaceres på det enkelte rådgiverniveau. Rådgiverniveauet er bestemmende for, hvilken form for rådgivning en rådgiver kan yde en almindelig kunde. Som udgangspunkt kan rådgiverne kun tilbyde de produkter, som instituttets rådgivningsværktøj leder frem til. Såfremt rådgiveren befinder sig på et højere niveau, har den pågældende også mulighed for at lave fravigelser fra det investeringsforslag, som rådgivningsværktøjet foreslår. Fravigelser vil både kunne bestå i, at der sker ændringer i procentfordelingen mellem de enkelte investeringsforeningsbeviser, som rådgivningsværktøjet foreslår eller tilføjelse af andre investeringsforeningsbeviser. Ud over investeringsrådgivning kan alle rådgivere også rådgive om andre forhold fx boligrådgivning og pensionsspørgsmål. Alle rådgiverne havde derfor sin egen portefølje af kunder, som de rådgav om samtlige produkter, pengeinstituttet tilbød. Hvis kunden ønsker at investere beløb over en vis beløbsgrænse, fx over en million kroner, vil kunden blive henvist til en privatebanking afdeling. I den anden ende hører en række pengeinstitutter til, der ikke har faste uddannelsesprogrammer og en niveaudeling af rådgiverne. I disse pengeinstitutter kan rådgiverne rådgive om alt, og der er typisk ikke en beløbsgrænse for hvor store beløb, der kan rådgives om. Også disse rådgivere havde derfor sin egen portefølje af kunder, som de rådgav om samtlige produkter, pengeinstituttet tilbød. Disse pengeinstitutter har ikke beskrivelser af hvilke kompetencer, som den enkelte rådgiver skal have for at kunne yde investeringsrådgivning. Det vurderes i forbindelse med medarbejdersamtalen, om rådgiveren har behov for efteruddannelse for at kunne yde kvalificeret investeringsrådgivning. Som udgangspunkt vil medarbejderne i disse pengeinstitutter kun kunne yde rådgivning om de produkter, som indgår i instituttets rådgivningsværktøj. Et fællestræk for de fleste pengeinstitutter, som Finanstilsynet har besøgt, har været, at der i hver af de større filialer findes en person, der har særlig fokus på investeringsrådgivning. Denne omtales i det følgende som nøglemedarbejderen. Nøglemedarbejderen deltager i erfaringsudvekslingsmøder med deltagelse af nøglemedarbejdere fra andre filialer, hvor vedkommende modtager nyheder og får opdateret sin generelle viden om investeringsforeninger, fx nye skatteregler, og i særlig grad informationer om de investeringsforeninger, som pengeinstituttet tilbyder. 8

9 Nøglemedarbejderen videreformidler herefter oplysningerne fra erfaringsudvekslingsmøderne videre til sine kolleger i filialen typisk på morgenmøder af ½ times varighed. Såfremt en rådgiver i forbindelse med et rådgivningsforløb har spørgsmål om investeringsforeningsbeviser, vil vedkommende kunne søge hjælp hos nøglemedarbejderen, pengeinstituttets investeringsafdeling, eller i det omfattende informationsmateriale, som både pengeinstitutter og de enkelte investeringsforeninger stiller til rådighed på internettet og på egne intranet. Rådgiveren vil også kunne anmode nøglemedarbejderen om at deltage i et møde med en kunde, hvor der skal ydes investeringsrådgivning. Herudover har nøglemedarbejdere i de fleste pengeinstitutter også egne kunder. I de mindre filialer findes der typisk ingen nøglemedarbejdere. Disse er enten placeret i hovedsædet eller i en anden filial. 4. Vidensniveauet De kunderådgivere, som Finanstilsynet mødte på sine inspektioner, kan overordnet set opdeles i tre grupper. Den ene gruppe kunderådgivere, har god viden om investeringsforeninger, god paratviden, og først når samtalen bevæger sig ind på meget tekniske forhold har denne gruppe svært ved at svare uddybende. Denne gruppe har en god evne til at formidle kompliceret stof på en let forståelig måde og er i stand til at henvise til yderligere relevant information. Disse rådgivere har typisk en fremtrædende position som fx filialens nøglemedarbejder eller har haft et atypisk karriereforløb, hvor de tidligere har beskæftiget sig indgående med investeringsspørgsmål. Det er tilsynets opfattelse, at kun en mindre gruppe af forbrugere vil møde en rådgiver med dette høje vidensniveau. Den anden gruppe kunderådgivere har nogen paratviden om investeringsforeninger, men for denne gruppe er der typisk tale om viden på et mere generelt og overordnet niveau. Hvis denne gruppe af rådgivere har behov for mere viden, finder de den ved at trække på de faktaark, som investeringsforeningerne udarbejder om de enkelte afdelinger. Rådgiverne støtter sig samtidig i høj grad til investeringsforeningernes hjemmesider, som de er gode til at navigere rundt på. Når det kommer til mere detaljeorienterede og komplicerede spørgsmål, har denne rådgivere gruppe behov for støtte, der fx varetages enten i form af en nøgleperson i filialen eller ved kontakt til en ekspert i hovedsædet. Gruppen er på en relativt letforståelig måde i stand til at videreformidle og forklare, hvad der står i investeringsmatricerne, i faktaark og på investeringsforeningernes hjemmeside. Den sidste gruppe kunderådgivere har kun lidt paratviden om investeringsforeninger og investeringer generelt set. De henviser ensidigt til anbefalingerne fra investeringsmatricen og er primært i stand til at formidle information om investeringsanbefalingerne ved at støtte sig, ofte tekstnært, til 9

10 materiale udarbejdet af pengeinstituttet eller investeringsforeningerne typisk faktaarkene fra de enkelte investeringsforeninger. Det kan til tider virke som om, at denne gruppe rådgivere selv synes, at det er vanskeligt at forstå det, som de selv formidler. De er endvidere ofte mindre gode til på egen hånd at finde svar på spørgsmål, de ikke umiddelbart selv kan besvare. 10

Afsluttende rapport. Finanstilsynets undersøgelse af pengeinstitutters rådgivning vedrørende lån med sikkerhed i fast ejendom 2010

Afsluttende rapport. Finanstilsynets undersøgelse af pengeinstitutters rådgivning vedrørende lån med sikkerhed i fast ejendom 2010 Afsluttende rapport Finanstilsynets undersøgelse af pengeinstitutters rådgivning vedrørende lån med sikkerhed i fast ejendom 2010 Indhold 1. Resumé og konklusion... 3 2. Baggrund... 5 2.1. Finanstilsynets

Læs mere

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger 18. december 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger Finanstilsynet sendte den 16. november 2015 tre lovforslag i høring. Lovforslagene

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Pengeinstitutters anbefalinger af investeringsbeviser og anvendelse af ÅOP

Pengeinstitutters anbefalinger af investeringsbeviser og anvendelse af ÅOP Pengeinstitutters anbefalinger af investeringsbeviser og anvendelse af ÅOP Maj 2010 Pengeinstitutters anbefalinger af investeringsbeviser og anvendelse af ÅOP Maj 2010 Publikationen kan hentes på www.pengeogpensionspanelet.dk

Læs mere

Livet før og efter MiFID - fra et forbruger- og rådgivningssynspunkt. 25. januar 2011 v/jens Gammelmark, Nordea Savings & Asset Management

Livet før og efter MiFID - fra et forbruger- og rådgivningssynspunkt. 25. januar 2011 v/jens Gammelmark, Nordea Savings & Asset Management Livet før og efter MiFID - fra et forbruger- og rådgivningssynspunkt 25. januar 2011 v/jens Gammelmark, Nordea Savings & Asset Management Alt, hvad alle gør i Nordea, har kun ét formål: at skabe positive

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST Gælder fra den 1. november 2014 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København 1. Generelt Banken investerer efter eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Eksklusiv Formuepleje

Eksklusiv Formuepleje Eksklusiv Formuepleje Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S CVR-nr. 31843219 Eksklusiv Formuepleje 1 Eksklusiv Formuepleje En Eksklusiv Formuepleje aftale henvender sig primært til den formuende

Læs mere

Investering i Andelskassen

Investering i Andelskassen Investering Investering i Andelskassen Investeringsrådgivning 1 Investeringsrådgivning Funktionerne på fondsområdet er samlet ét sted Andelskassen har samlet alle funktioner, der er relateret til fondsområdet,

Læs mere

Huller i investeringsrådgivningen

Huller i investeringsrådgivningen Huller i investeringsrådgivningen Overordnet set yder bankerne god investeringsrådgivning, men kvaliteten er svingende. Det kniber især for Danske Bank, der ikke får sat sig ordentligt ind i kundens situation

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

Finansielt tilsyn. Ulrik Nødgaard Christiansborg 25. januar Konference om forbrugernes investeringer og opsparing

Finansielt tilsyn. Ulrik Nødgaard Christiansborg 25. januar Konference om forbrugernes investeringer og opsparing Finansielt tilsyn Ulrik Nødgaard Christiansborg 25. januar 2011 Konference om forbrugernes investeringer og opsparing Disposition Investorbeskyttelse i dag Finanstilsynets tilgang til investorbeskyttelsesområdet

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public Penge- og Pensionspanelet Resultaterne og spørgsmålene i undersøgelsen om unges lån og opsparing, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet. 2 Om undersøgelsen Undersøgelsen

Læs mere

Du har arbejdet for dine penge. Nu skal de arbejde for dig. - Drop opsparingen og investér i stedet pengene.

Du har arbejdet for dine penge. Nu skal de arbejde for dig. - Drop opsparingen og investér i stedet pengene. Du har arbejdet for dine penge. Nu skal de arbejde for dig. - Drop opsparingen og investér i stedet pengene. Side 2 Indhold Side 3...Drop opsparingen og investér i stedet pengene Side 4...Hyppigst stillede

Læs mere

Professionel pleje af din pensionsopsparing

Professionel pleje af din pensionsopsparing Professionel pleje af din pensionsopsparing mixinvest En rigtig god måde at placere din pensionsopsparing på er ved at investere pengene i et mix af aktier og obligationer. Det kræver dog både tid og indsigt

Læs mere

Investeringsfondsbranchens årsmøde 21. april 2015.

Investeringsfondsbranchens årsmøde 21. april 2015. Det talte ord gælder Investeringsfondsbranchens årsmøde 21. april 2015. Mundtlig beretning ved formanden for Investeringsfondsbranchen, direktør Tage Fabrin-Brasted, Nykredit Invest DIAS 1 Risikospredning

Læs mere

Pengeinstitutternes anbefalinger af investeringsbeviser og anvendelse af ÅOP

Pengeinstitutternes anbefalinger af investeringsbeviser og anvendelse af ÅOP Pengeinstitutternes anbefalinger af investeringsbeviser og anvendelse af Data er indsamlet i perioden 14. august til 14. september 2009 Danske Bank Jyske Bank Lån og Spar Bank Middelfart Sparekasse Nordea

Læs mere

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension Alm Brand Bank Investeringsordning Pension Indhold I denne brochure kan du læse om alle fordelene ved Alm. Brand Investeringsordning 3 4 8 10 11 12 14 17 18 20 24 26 Alm. Brand Investeringsordning Fordele

Læs mere

Betingelser for handel med finansielle instrumenter

Betingelser for handel med finansielle instrumenter Betingelser for handel med finansielle instrumenter 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S, herefter kaldet Spar Nord. I øvrigt gælder Spar

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter. Indledning

Vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter. Indledning Vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Undersøgelsesrapport: Totalbanken A/S salg af Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital

Undersøgelsesrapport: Totalbanken A/S salg af Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital Totalbanken A/S Att.: Direktionen Bredgade 95 5560 Aarup 26. juni 2013 Ref. csr J.nr. 6252-0105 Undersøgelsesrapport: Totalbanken A/S salg af Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital Resumé Som led

Læs mere

USA: Hvad bremser privatforbruget? September 2014

USA: Hvad bremser privatforbruget? September 2014 USA: Hvad bremser privatforbruget? September 2014 Hvis du har spm eller kommentarer, kontakt: Kim Fæster Jyske Bank 89 89 71 67 kf@jyskebank.dk Side 1/8 Privatforbruget siden opsvinget Som vi konstaterede

Læs mere

Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser

Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser Den Jyske Sparekasse Att.: Direktionen Borgergade 3 7200 Grindsted 18. september 2013 Ref. csr J.nr. 6072-0255 Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser Påbud Finanstilsynet påbyder Den Jyske Sparekasse

Læs mere

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev Finansiel regulering og kapitalforvaltning Nyhedsbrev PROVISIONSFORBUD VED UAFHÆNGIG INVESTERINGS- RÅDGIVNING OG PORTEFØLJEPLEJE 9.12.2015 Fra 1. januar 2017 indføres med implementeringen af MiFID II et

Læs mere

Hvad får du med Max Formuepleje? Topprofessionel investeringsrådgivning Risiko efter eget ønske Strategimøder (årligt/halvårligt) Individuel

Hvad får du med Max Formuepleje? Topprofessionel investeringsrådgivning Risiko efter eget ønske Strategimøder (årligt/halvårligt) Individuel Max Formuepleje 1 Hvad får du med Max Formuepleje? Topprofessionel investeringsrådgivning Risiko efter eget ønske Strategimøder (årligt/halvårligt) Individuel tilpasset kontakt, som du ønsker det Fuld

Læs mere

Markedet for investeringsfonde i 2013

Markedet for investeringsfonde i 2013 Analyse januar 2014 2011 20. januar 2014 Markedet for investeringsfonde i 2013 Gode afkast og store nyindskud sendte formuen i de danske investeringsforeninger op i rekordniveauet 1.385 mia. kroner ultimo

Læs mere

Nordeas Ordreudførelsespolitik

Nordeas Ordreudførelsespolitik Nordeas Ordreudførelsespolitik Januar 2017 Koncernledelsen har ved den administrerende direktør for Nordea Bank AB (publ) og koncernchef (CEO) godkendt denne politik for udførelse og videregivelse af ordrer

Læs mere

Bilag 4: Supplerende informationsforpligtelser og principper for foreningernes kommunikation

Bilag 4: Supplerende informationsforpligtelser og principper for foreningernes kommunikation Bilag 4: Supplerende informationsforpligtelser og principper for foreningernes kommunikation 1) Formålet Bilaget definerer: Vedtaget af generalforsamlingen 10. december 2013 generelt branchekodeks for

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Stabil udvikling i 2010 ramt af faldende obligationskurser i fjerde kvartal Alligevel

Læs mere

Udnyttelse af usædvanlig prisforskel på 2 typer olie DOKUMENTATION

Udnyttelse af usædvanlig prisforskel på 2 typer olie DOKUMENTATION Udnyttelse af usædvanlig prisforskel på 2 typer olie Lige nu er der en helt usædvanlig prisforskel på de to mest handlede olietyper, hvor Brent Crude Oil er 11 til 14 dollar dyrere end WTI Crude Oil. Historisk

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER 1. INTRODUKTION I Basisbank tilbyder vi handel med stort set alle former for værdipapirer, herunder obligationer, aktier og investeringsforeningsbeviser. Du kan

Læs mere

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Vejledning til køb af et investeringsbevis: Køb via din netbank eller bankrådgiver Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra (Investin Demetra)

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om kompetencekrav til personer, der yder rådgivning om visse investeringsprodukter

Bekendtgørelse for Færøerne om kompetencekrav til personer, der yder rådgivning om visse investeringsprodukter BEK nr 157 af 19/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1068-0030 Senere ændringer til

Læs mere

I N V E S T E R I N G I K A P I T A L F O N D E K A N M E D F Ø R E F A S T D R I F T S S T E D F O R U D E N L A N D S K E D E L T A G E R E

I N V E S T E R I N G I K A P I T A L F O N D E K A N M E D F Ø R E F A S T D R I F T S S T E D F O R U D E N L A N D S K E D E L T A G E R E 20. oktober 2014 I N V E S T E R I N G I K A P I T A L F O N D E K A N M E D F Ø R E F A S T D R I F T S S T E D F O R U D E N L A N D S K E D E L T A G E R E Indledning For udenlandske investorer vil

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

10 ÅR MED MAJ INVEST

10 ÅR MED MAJ INVEST 10 ÅR MED MAJ INVEST Investering er en langsigtet disciplin. Det er over en årrække, at man ser forskellen på tilfældigheder og kvalitet. December 2015 er derfor en særlig måned for Maj Invest. Det er

Læs mere

Orientering om Finanstilsynets fortolkning af MiFID II s regler om provisionsbetalinger vedrørende porteføljeplejeordninger

Orientering om Finanstilsynets fortolkning af MiFID II s regler om provisionsbetalinger vedrørende porteføljeplejeordninger Dansk Aktionærforening FinansDanmark Forbrugerrådet Tænk Fondsmæglerforeningen Investeringsfondsbranchen 24. januar februar 2017 Ref. MEST J.nr. Orientering om Finanstilsynets fortolkning af MiFID II s

Læs mere

Individuel Formuepleje

Individuel Formuepleje Investering Individuel Formuepleje Individuel Formuepleje 1 Individuel Formuepleje En Individuel Formuepleje aftale henvender sig primært til den formuende investor, der ønsker en individuel investeringsstrategi.

Læs mere

18. december 2015 Finanstilsynet ministerbetjening@ftnet.dk (kopi til bch@ftnet.dk og cht@ftnet.dk)

18. december 2015 Finanstilsynet ministerbetjening@ftnet.dk (kopi til bch@ftnet.dk og cht@ftnet.dk) 18. december 2015 Finanstilsynet ministerbetjening@ftnet.dk (kopi til bch@ftnet.dk og cht@ftnet.dk) Høring vedr. forslag til ændring af lov om værdipapirhandel m.v., forslag til lov om kapitalmarkeder

Læs mere

Jobrapporten for december. Side 1/14

Jobrapporten for december. Side 1/14 USA: Jobrapporten for december Puha for en skuffelse, men var det bare vejret? Side 1/14 Jobrapporten - konklusioner Konklusion: Jobrapporten var svagere end ventet næsten hele vejen rundt. Men der er

Læs mere

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter 2

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter 2 April 2017 Nyhedsbrev Bank & Finans MiFID II og implementeringen i Dansk ret Nyhedsbrevet giver et overblik over implementeringen af MiFID II 1 i Danmark, der sker ad flere tempi og gennem flere lag af

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse for Færøerne om god skik for finansielle virksomheder Givið út 13. november 2015 5. november 2015. Nr. 1239. Bekendtgørelse for Færøerne om god skik for finansielle virksomheder I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, som sat

Læs mere

Investorbeskyttelse. Finansanalytikerforeningens finanskonference den 28. februar 2013. v/underdirektør Søren Gade

Investorbeskyttelse. Finansanalytikerforeningens finanskonference den 28. februar 2013. v/underdirektør Søren Gade Investorbeskyttelse Finansanalytikerforeningens finanskonference den 28. februar 2013 v/underdirektør Søren Gade Initiativer siden 2007 MiFID Egne aktier og garantbeviser Central Investorinformation Risikomærkning

Læs mere

Investeringsaftale Mix

Investeringsaftale Mix Investering Investeringsaftale Mix Investeringsaftale Mix 1 Investeringsaftale Mix Med Investeringsaftale Mix er du sikret en god og enkelt investeringsløsning, der samtidigt er skræddersyet til netop

Læs mere

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer Danmarks Skibskredit Att.: Daniel Wodstrup Christiansen DWC@skibskredit.dk Sagsnr. 2014-6928 Doknr. 86956 Dato 03-02-2015 Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Læs mere

Høringsnotat i forbindelse med høring over bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Høringsnotat i forbindelse med høring over bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Finanstilsynet 27. april 2011 J.nr.1912-0013 /jdt Høringsnotat i forbindelse med høring over bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Udkast til bekendtgørelse om risikomærkning

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Markedet for investeringsforeninger i 2012

Markedet for investeringsforeninger i 2012 Analyse januar 2013 2011 28. januar 2013 Markedet for investeringsforeninger i 2012 Gode afkast og fortsat medlemstilgang sendte formuen i de danske investeringsforeninger op i rekordniveauet 1.214 mia.

Læs mere

Vilkår for handel med værdipapirer i vestjyskbank

Vilkår for handel med værdipapirer i vestjyskbank CVR-nr. 34631328 B19PDFFVÆR Kl. TID Handel med værdipapirer gennem vestjyskbank Handel med værdipapirer er et centralt forretningsområde for vestjyskbank, og derfor er det et område, vi ønsker at give

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 08.03.2002 KOM(2002) 121 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Tyskland til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Finanstilsynet Johanne Daugaard Thomsen Århusgade 110 2100 København Ø Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Finanstilsynet har den 26. oktober 2010 fremsendt udkast til bekendtgørelse

Læs mere

StockRate Asset Management

StockRate Asset Management StockRate Asset Management DIN PROFESSIONELLE INVESTERINGSRÅDGIVER KVALITET OG SIKKERHED StockRate Asset Management yder rådgivning om langsigtet opsparing inden for områderne: Aktier Obligationer Investeringsbeviser

Læs mere

Pengeinstitutternes investeringsrådgivningssystemer 2013

Pengeinstitutternes investeringsrådgivningssystemer 2013 Pengeinstitutternes investeringsrådgivningssystemer 2013 Undersøgelse om pengeinstitutternes investeringsrådgivningssystemer - 2013 1 Resume og konklusioner Finanstilsynet har i 2013 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. Januar 2015

Nyhedsbrev. Bank & Finans. Januar 2015 Januar 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Nye regler om kapitalbuffere De nye regler om kapitalbuffere implementerer kapitel 4 i CRD IV 1. De nye regler om kapitalbuffere blev vedtaget ved Lov nr. 268 af den

Læs mere

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 EMNE: FINANSIEL STYRINGSPOLITIK FOR CTR, revideret 23-09-2014 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK Udarbejdet den 15. oktober 2010 Revideret

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt 13. november 2015 J.nr. 15-3006067 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 31 af 16. oktober 2015

Læs mere

Fredag den 5. april 2013 kl. 13.00. på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C

Fredag den 5. april 2013 kl. 13.00. på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 14. marts 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Optimum A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

Europa-Kommissionens hvidbog om forbedring af EU s indre marked rammer for investeringsfonde KOM(2006)686

Europa-Kommissionens hvidbog om forbedring af EU s indre marked rammer for investeringsfonde KOM(2006)686 Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0686 Bilag 3 Offentligt SUPPLERENDE GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 19. juni 2007 Eksp.nr. JAV/ Europa-Kommissionens hvidbog om forbedring af EU s indre marked rammer

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1)

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) BEK nr 928 af 28/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 9. september 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0003 Senere ændringer til

Læs mere

Ung duo skal få jyske millionformuer til at vokse

Ung duo skal få jyske millionformuer til at vokse Ung duo skal få jyske millionformuer til at vokse 28-årige Rasmus Viggers og 31-årige Thøger Dam Johansen har opsagt hver deres drømmejob i København for at gå solo med en nordjysk formueforvalter. De

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 03.05.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK FLEXINVEST FRI- FAKTAARK - professionel investeringspleje til private investorer Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Når værdipapirer overvåges dagligt, giver det bedre muligheder for et godt

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. september 2010 Kommissionens hvidbog om forsikringsgarantiordninger KOM(2010) 0370 af 12. juli 2010 Resumé

Læs mere

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1 Investering Investpleje Mix Investpleje Mix 1 Investpleje Mix Med Investpleje Mix er du sikret en god og enkelt investeringsløsning, der samtidigt er skræddersyet til netop din risikovillighed og tidshorisont.

Læs mere

2004 Afkast: 13,7 pct. Tilskrivning efter skat og omkostninger: 11,6 pct.

2004 Afkast: 13,7 pct. Tilskrivning efter skat og omkostninger: 11,6 pct. 6 Ledelsens beretning LEDELSENS BERETNING LD opnåede meget tilfredsstillende resultater i 2004. Det samlede afkast for LD blev på 13,6 pct. Alle puljer gav positive og tilfredsstillende afkast, og LD Vælger

Læs mere

Politik til imødegåelse af interessekonflikter

Politik til imødegåelse af interessekonflikter J.nr. 74-12295 Baneskellet 1Hammershøj8830 Tjele Telefon 8799 3000CVR-nr. 31843219 Politik til imødegåelse af interessekonflikter Politik til imødegåelse af interessekonflikter. Vedtaget på bestyrelsesmøde

Læs mere

Børsnoterede certifikater Bull & Bear

Børsnoterede certifikater Bull & Bear Børsnoterede certifikater Bull & Bear Bull & Bear-certifikater passer til dig, der har en fast tro på, hvilken vej markedet vil gå, uanset om du tror på en stigning eller et fald. Bull & Bear-certifikater

Læs mere

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg?

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Kontakt Lars Engelund T: 3954 9264 M: 2141 6064 E: len@pwc.dk 10. juni 2016 Revisorloven, der blev vedtaget 19. maj 2016 og som træder i kraft 17. juni

Læs mere

Strategi for gældspleje og kapitalforvaltning 2008

Strategi for gældspleje og kapitalforvaltning 2008 Økonomiforvaltningen NOTAT Bilag 1 06-12-2007 Strategi for gældspleje og kapitalforvaltning 2008 Dette notat beskriver kommunens finansielle risikopolitik via den udarbejdede strategi for gældspleje og

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2012. For private

Guide til selvangivelsen 2012. For private 2012 Guide til selvangivelsen 2012 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Nyhedsbrevet vil i overvejende grad fokusere på lånebaseret og aktiebaseret crowdfunding.

Nyhedsbrevet vil i overvejende grad fokusere på lånebaseret og aktiebaseret crowdfunding. Maj 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Crowdfunding i Danmark Crowdfunding er en finansieringsform, hvor projekter, virksomheder eller privatpersoner henter bidrag eller investeringer fra et stort antal personer.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest, Afdeling 7, Korte Obligationer, Afdeling 14, Lange Obligationer, Afdeling 20, Danske Obligationer og Afdeling 24, OMX

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest ---------------------------------------------------------------------------------------------- Der afholdes ekstraordinær

Læs mere

Privatøkonomi Pension 15. november 2013

Privatøkonomi Pension 15. november 2013 Privatøkonomi Pension 15. november 213 Relaterede publikationer Privatøkonomi Vi bliver ældre og ældre sparer du nok op? Det har stor betydning for din pensionsopsparing, at du kommer i gang med at spare

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Forstå din Investeringsordning

Forstå din Investeringsordning Alm Brand Bank Forstå din Investeringsordning - En praktisk guide 1 Alm. Brand Investeringsordning Indhold I denne pdf finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om Alm. Brand Investeringsordning 3

Læs mere

Forslag. Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1)

Forslag. Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1) Til lovforslag nr. L 175 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. maj 2013 Forslag til Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1) Afsnit I Generelle bestemmelser

Læs mere

Investeringsaftale Pension

Investeringsaftale Pension Investering Investeringsaftale Pension Investeringsaftale Pension 1 Investeringsaftale Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers

Læs mere

Politik til imødegåelse af interessekonflikter

Politik til imødegåelse af interessekonflikter J.nr. 74-12295 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 Nærværende politik for Danske Andelskassers Bank A/S (i det følgende benævnt DAB) er udarbejdet med udgangspunkt i

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Hvis du har valgt udbetalingsgaranti - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Vejledning til køb af et investeringsbevis: Der er 3 måder at købe investeringsbeviser i investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra med fondskoden

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST Afdeling Otium+ under afvikling Afviklingsregnskab 3. november 2010 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AMALIEGADE 3 1256 KØBENHAVN K TELEFON 3396 1000 FAX

Læs mere

Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S CVR-nr Eksklusiv Formuepleje

Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S CVR-nr Eksklusiv Formuepleje Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S CVR-nr. 31843219 Eksklusiv Formuepleje Eksklusiv Formuepleje En Eksklusiv Formuepleje-aftale henvender sig primært til den formuende investor, der ønsker

Læs mere

http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx 2.122.730 2.180.157 2.043.997 1.852.

http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx 2.122.730 2.180.157 2.043.997 1.852. Bilag 4 http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx Markedskoncentrations ratio 2010 2009 2008 2007 Summen af de seks største virksomheder 2.122.730

Læs mere

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt Talepapir til samråd i ERU den 24. juni 2009 om salg og markedsføring af garantiobligationer 19. juni 2009 Ubp/FT Spørgsmål AC. Af Børsen den

Læs mere

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser Klar varedeklaration på alle investeringsbeviser Det kan være vanskeligt at overskue de mange forskellige investeringsmuligheder

Læs mere

Politik for Best Execution /ordreudførelsespolitik

Politik for Best Execution /ordreudførelsespolitik Politik for Best Execution /ordreudførelsespolitik Gældende fra og med den 1. juni 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål og lovgrundlag... 3 2 Best Execution... 3 3 Faktorer for valg af handelssteder...

Læs mere