Huller i investeringsrådgivningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Huller i investeringsrådgivningen"

Transkript

1 Huller i investeringsrådgivningen Overordnet set yder bankerne god investeringsrådgivning, men kvaliteten er svingende. Det kniber især for Danske Bank, der ikke får sat sig ordentligt ind i kundens situation Af Lone Schrøder Jeppesen Testansvarlig Lars Baadsgaard Illustration Miss Lotion orestil dig, at du lige har arvet kroner. Nu vil du gerne investere pengene. De skal først F bruges om fem til syv år til en ny bil og en længere rejse med familien. Du ønsker rådgivning og henvender dig til en bank, for du har kun lidt erfaring med at handle med aktier og obligationer og har i øvrigt ingen kendskab til investeringsforeningsbeviser. Men vær forberedt på, at kvaliteten af bankernes investeringsrådgivning (uden at tage højde for faglige spørgsmål i testen) er noget svingende fra god til under middel. Ingen af de fem største danske banker efterlever til punkt og prikke love og regler på investeringsområdet, viser Tænk Penges test af investeringsrådgivningen i Danske Bank, Nordea Bank, Jyske Bank, Nykredit Bank og Sydbank. Overser gæld De fleste investeringsrådgivere får spurgt ind til forbrugerens erfaring med at investere i aktier, obligationer og investeringsforeningsbeviser, viser testen. Men de bruger ikke altid oplysningerne, som de ifølge loven skal, til at sikre sig, at forbrugeren forstår de risici, der er forbundet med investeringen. Desuden halter det generelt med at få spurgt ind til forbrugerens uddannelsesniveau og beskæftigelse, som ellers er et krav ifølge Bekendtgørelsen om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel. Det er et problem, påpeger lektor Michael Christensen fra Institut for Økonomi ved Aarhus Universitet. Det spiller ind på, hvor komplicerede produkter kunden bør rådgives til at købe. En vigtig regel er aldrig at investere i noget, man ikke forstår. Jo højere uddannelsesniveau kunden har, jo bedre kan rådgiveren sammensætte kundens investeringer, fordi der typisk vil være større chance for, at kunden forstår, hvilke risici der er forbundet med de enkelte produkter, siger han. 18 Tænk Penge oktober 2012 copyright tænk penge

2 copyright tænk penge oktober 2012 Tænk Penge 19

3 Det er problematisk, hvis banken ikke inddrager kundens gæld. Forbrugere, der har dyr bankgæld bør afvikle den, inden der investeres. Formand for Penge- og Pensionspanelet og professor ved Aarhus Universitet, Carsten Tanggaard. Konsekvensen kan, ifølge Michael Christensen, være, at kunden investerer i produkter med en højere risiko, end kunden har råd til. To ud af fem banker får ikke spurgt til forbrugerens gæld som for eksempel realkreditgæld og gæld til banken. Det er problematisk, hvis banken ikke inddrager kundens gæld. Forbrugere, der har dyr bankgæld, bør afvikle den, inden der investeres. Det er så dyrt at have bankgæld, at afbetaling af gæld simpelthen er den bedste investering for de fleste, siger formand for Penge- og Pensionspanelet og professor ved Aarhus Universitet, Carsten Tanggaard. Svært ved at forklare kursen Rådgiverne er generelt gode til at spørge om formålet med og risikoen ved investeringen. De får næsten også alle afdækket indkomstniveau. Dog er det ikke alle, der i tilstrækkelig grad får spurgt ind til, om forbrugeren i forvejen har værdipapirer eksempelvis medarbejderaktier eller opsparing på bankkonti. Rådgiveren bør klart forstå kundens øvrige formueforhold. Og hvis kunden har en større portion medarbejderaktier, bør det indgå i rådgivningen, fremhæver, Carsten Tanggaard. Otte ud af ni rådgivere har problemer med at forklare, hvordan kursen og dermed prisen på et investeringsforeningsbevis fastsættes, hvilket ellers er vigtigt, når forbrugeren skal sælge sine beviser og bruge pengene. I langt Fakta om investeringsforeninger I Tænk Penges test af investeringsrådgivning er det i langt de fleste tilfælde investeringsforeningsbeviser, bankerne anbefaler. En investeringsforening er en sammenslutning af investorer, som er gået sammen for at investere i for eksempel aktier eller obligationer. Investeringsforeningen spreder medlemmernes risiko ved at investere i mange lande, brancher, virksomheder og typer af værdipapirer. De fleste investeringsforeninger har tilknytning til en eller flere banker, som tjener penge, når de råder kunderne til at købe investeringsbeviser. overvejende grad er det nemlig det produkt, bankerne anbefaler deres kunder. Glemmer kundens økonomi Alle de fem banker yder generelt god rådgivning bortset fra Danske Bank. Her er investeringsrådgiverne gode til at svare på faglige spørgsmål, men de dumper på rådgivningen. De går mere op i at fortælle om produktet end at spørge ind til kundens økonomiske situation og formueforhold. De interesserer sig ikke for, om kunden har opsparing eller gæld. Det fremgår ellers af reglerne i Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel, at investeringsrådgiveren skal indhente nødvendige oplysninger om kundens finansielle situation. Derfor ender Danske Bank på sidstepladsen i Tænk Penges test med bedømmelsen Middel. Men den placering er Danske Bank ikke enig i. Overordnet set mener vi ikke, at artiklen og testen giver forbrugerne et retvisende billede af investeringsrådgivningen i Danske Bank samt den lovgivning, der relaterer sig hertil. Vi har selv været i stand til at fremfinde optagelserne af de to telefonsamtaler, og det er vores vurdering, at Danske Bank overholder lovgivningen på alle punkter og yder testpersonerne en god og grundig investeringsrådgivning, siger afdelingsdirektør i Danske Bank Christian Sand Kirk og fortsætter: Derudover fremgår det, at det er problematisk, hvis banken ikke inddrager en kundes gæld, da afbetaling af dyr bankgæld simpelthen er den bedste investering. Det bemærkes, at kunden har en kort tidshorisont og udtrykkelig angiver, at pengene skal bruges til forbrug. I den situation er placering i sikre korte papirer derfor mere korrekt rådgivning. Desuden er det ikke et krav i henhold til investorbeskyttelsesbekendtgørelsen at spørge ind til hele kundens økonomi. Lovkravet er at fastlægge kundens tabsevne, risikovillighed m. for den specifikke del af formuen, som der efterspørges investeringsrådgivning på, og det gør banken i begge tilfælde. 20 Tænk Penge oktober 2012 copyright tænk penge

4 Sydbank kommer flottest i mål med et højt niveau i rådgivningen, og samtidig er Sydbanks investeringsrådgiver bedst til at besvare de investeringsfaglige spørgsmål som for eksempel hvad forskellen er på aktivt og passivt styrede investeringsforeningsafdelinger. Dette har nemlig stor betydning for dine omkostninger. Sydbank lever overordnet set op til love og regler, og banken får derfor Tænk Penge Anbefaler. Det er vi selvfølgelig tilfredse med, for det er noget, vi investerer mange ressourcer i. Vi arbejder systematisk med at uddanne vores investeringsrådgivere og foretager løbende interne kvalitetskontroller, så vi retter op med det samme, hvis vi opdager mangler i vores rådgivning, fortæller afdelingschef i Sydbank, Steffen Ussing, der har ansvar for investeringsområdet. Som de eneste blandt de medvirkende banker afviste nogle rådgivere i Nordea Bank og Danske Bank at rådgive over telefonen. Disse specifikke samtaler er derfor ikke med i testen. Vi udelukker ikke telefonisk rådgivning, men i mange tilfælde er det bedst med et møde. Så kan vi tage en vurdering af dialogen og sikre os, at kunden forstår rådgivningen. Investeringsrådgivning kræver, at vi kender kunden godt, siger afdelingsdirektør i Nordea Bank, Jens Gammelmark, der er ansvarlig for opsparingsområdet. n Gode råd til investeringsforeningsbeviser Læs varedeklarationen om de enkelte investeringsforeningsafdelinger på Central Investorinformation. Særligt 7-trins-risikoskalaen skal du studere nøje. Spørg omhyggeligt ind til omkostningerne herunder ÅOP, før du køber investeringsforeningsbeviser. Spørg din rådgiver, om der ikke findes billigere beviser end dem, rådgiveren anbefaler dig. Tro ikke, at dyre investeringsforeninger altid er gode investeringsforeninger. Intet tyder på, at der er en sammenhæng mellem høje omkostninger og store afkast. Bed om at få al information og investeringsrådgiverens bemærkninger og anbefalinger på skrift. Ellers viser klagesager i Pengeinstitutankenævnet, at forbrugeren har meget svært ved at kunne løfte bevisbyrden og få erstatning for dårlig eller mangelfuld investeringsrådgivning. Føler du, at du har fået forkert eller for dårlig investeringsrådgivning, så klag først til din bank. Hvis banken ikke vil anerkende den dårlige rådgivning og give dig erstatning, så klag til Pengeinstitutankenævnet. Bed omhyggeligt og løbende din rådgiver om at forklare alle relevante forhold for din investering, herunder skattemæssige konsekvenser. Det er vigtigt, at du ikke kun forholder dig til, hvor stor en aktieandel du bør have i forhold til obligationer, men også hvilke aktier og obligationer du investerer i. copyright tænk penge oktober 2012 Tænk Penge 21

5 Testparametre Bank Samlet bedømmelse Samlet bedømmelse i point Bedømmelse af rådgivning uden faglige spørgsmål Rådgiver spørger om kendskab til og erfaring med værdipapirer? Rådgiver spørger om uddannelsesniveau og beskæftigelse? Rådgiver spørger om indtægtsforhold? Rådgiver spørger om formueforhold? Sydbank Nykredit Bank Jyske Bank Nordea Bank Danske Bank Rådgiver spørger om øvrig opsparing og investering? 5 MEGET GOD 4 GOD 3 MIDDEL 2 UNDER MIDDEL 1 DÅRLIG * I testen har vi målt, hvor stor en andel af de investeringsprodukter, som rådgiverne anbefaler, der har tilknyttet en provisionsaftale andelen er generelt 100 procent med undtagelse af Sydbank, hvor den er 62,5 procent i gennemsnit. Rådgiveren bør klart forstå kundens øvrige formueforhold. Og hvis kunden har en større portion medarbejderaktier, bør det indgå i rådgivningen. Formand for Penge- og Pensionspanelet og professor ved Aarhus Universitet, Carsten Tanggaard Fakta om testen Vi har testet kvaliteten af investeringsrådgivning i de fem største danske banker: Danske Bank, Nordea Bank, Jyske Bank, Nykredit Bank og Sydbank. Vi har afholdt to rådgivningssamtaler via telefon med hver af de fem banker, dog kun én med Nordea Bank, hvor to testpersoner ikke kunne få rådgivning via telefonen, fordi rådgiverne oplyste, at man ikke rådgiver om investering via telefonen. Testpersonerne er ikke kunder i de banker, de ringer til. Tænk Penge har valgt en metode, hvor forbrugeren ringer rundt til flere banker for at finde den bedste rådgivning og det billigste produkt. Testens formål er at vurdere bankernes rådgivning om investering af frie midler. Modelperson: Tænk Penge har udvalgt tre modelpersoner, der alle har en relativt ens og typisk økonomisk og risikomæssig profil. Modelpersonen har lige arvet kroner, som ønskes forrentet bedst muligt over en periode på 5-7 år, hvorefter opsparingen skal anvendes til en ny bil og en større rejse med familien. For modelpersonerne udgør arven en meget væsentlig del af den likvide formue. Arven skal derfor ud fra Tænk Penges vurdering af loven ses i sammenhæng med forbrugerens øvrige økonomi. Derfor skal rådgivningen indeholde oplysninger om kundens økonomiske situation. Modelpersonerne har kun begrænset erfaring med og kendskab til aktier og obligationer og hverken erfaring eller kendskab til investeringsforeningsbeviser. I alle rådgivernes anbefalinger indgår andele af investeringsaktiver med høj risiko. Det er derfor Tænk Penges vurdering, at rådgiveren skal indhente et rimeligt omfang af informationer om forbrugeren og dennes økonomiske situation. Modelpersonen 22 Tænk Penge oktober 2012 copyright tænk penge

6 Oplysningsparametre Rådgiver spørger om gæld? Rådgiver spørger om investeringsformål herunder risiko? Omkostninger for investeringsanbefaling (ÅOP) Matcher investeringsforslag testpersonens økonomiske og risikomæssige forhold? Provisionsaftale på produktet * Hvor godt besvarer rådgiver fire faglige investeringsspørgsmål? Brug af Trafiklys *** Beregnet placering på 7-trins risikoskala ** 3,0 gul risikomærkning 4,3 gul risikomærkning 3,8 gul risikomærkning 4,7 gul risikomærkning 3,8 gul risikomærkning ** Central Investorinformation er en varedeklaration reguleret af EU. Investeringsforeningerne skal blandt andet oplyse kunderne om risici ved produkterne. Risikoen måles på en skala fra 1 til 7, hvor 1 er laveste risiko, og 7 er højeste risiko. *** Trafiklys-risikomærkningen kategoriserer investeringsprodukter i grønne, gule og røde produkter ud fra risiko og gennemskuelighed. Læs mere på tænk.dk/trafiklys ejer medarbejderaktier for kroner og har en kassekredit med et træk på kroner til en rente på 10 pct. Efter Tænk Penges vurdering skal den gode rådgiver selvstændigt spørge ind til og medtage disse oplysninger i rådgivningen for at kunne yde en investeringsrådgivning, der er relevant, retvisende, fyldestgørende og tilgodeser forbrugerens interesser. Rådgivningssamtale: Hver af de tre testpersoner har bedt om rådgivning ud fra deres individuelle situation herunder holdning til risikotagning. I alt er der afholdt 9 rådgivningssamtaler, der alle er blevet optaget digitalt under telefonsamtalen. Optagelserne har efterfølgende dannet grundlag for en vurdering af rådgivningens omfang og kvalitet i forhold til lovgivningen, herunder også hvad en forbruger i almindelighed i følge Tænk Penge burde kunne forvente i situationen. Hver testperson har ladet rådgiveren styre rådgivningssamtalen. I nogle tilfælde, hvor rådgiver ikke af sig selv rådgiver om afgørende elementer, har testpersonen selv spurgt ind til dette. I disse situationer opnås en lavere vurdering, end når rådgiver selv har behandlet rådgivningselementet under samtalen. Herudover har testpersonen stillet fire investeringsfaglige spørgsmål. Vægtning: Testen består af ti rådgivningselementer og fire faglige spørgsmål. De i alt 14 testparametre har ens vægt i den samlede bedømmelse. Regler: Vurderingen af rådgivningen er foretaget ud fra Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel herunder Kend din kunde-princippet og den såkaldte egnethedstest. Herudover er i testskemaet anvendt mærkningsreglerne i Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter, det såkaldte trafiklys, og EU-kommissionens Forordning om Central Investorinformation. Oplysninger om ÅOP (Årlige Omkostninger i Procent) for investeringsforeninger er indhentet fra Investeringsforeningsrådets hjemmeside. Testparameteren Omkostninger for investeringsanbefaling (ÅOP) er beregnet ved at holde ÅOP for hver enkelt anbefalede investeringsforening op mod den billigste investeringsforening i for eksempel kategorien Globale Aktier. Testparameteren Oplysning om beregnet risiko ved investeringsanbefaling (Central Investorinformation 7-trins skala) er et gennemsnit af de enkelte investeringsforeningers tal, der viser risikoen. Vi bemærker, at metoden til beregning af den samlede risiko ikke er teoretisk korrekt. Alligevel giver metoden en indikation af risikoniveauet for den samlede investering. TÆNK Penge anbefaler Sydbank rådgiver på et højt niveau og opnår derfor bedømmelsen God. Banken er et pænt stykke bedre end både Nykredit Bank og Jyske Bank, der begge opnår bedømmelsen Middel. Derfor får Sydbank et Tænk Penge Anbefaler. Sydbank tilbød testpersonerne en konto med fast rente, som er et billigere alternativ til investeringsforeningsbeviser. Dermed skal forbrugeren ikke betale provision, og omkostningerne bliver mindre. Samtidig besvarer Sydbank alle fire investeringsfaglige spørgsmål korrekt eller næsten korrekt. Dog får ingen af Sydbanks rådgivere spurgt testpersonen om uddannelse, beskæftigelse og øvrige investeringer. SEPT 2011 copyright tænk penge oktober 2012 Tænk Penge 23

7 ['kαj'bå] Alt for dyre anbefalinger Forbrugerne betaler alt for meget i omkostninger, når de sætter deres sparepenge i investeringsforeningsbeviser i banken. Investeringsrådgiverne anbefaler stort set kun investeringsprodukter, som de får penge af investeringsforeningerne for at sælge Af Lone Schrøder Jeppesen nvesteringsrådgiveres anbefalinger i I bankerne er alt for dyre målt på årlige omkostninger i procent (ÅOP), viser en test af investeringsrådgivning, som Tænk Penge har foretaget. Samme konklusion fremgår af en rapport om formidlingsprovision i investeringsbeviser, som bestyrelsesmedlem i Dansk Aktionærforening Peter Wendt og professor Ken L. Bechmann ved Copenhagen Business School (CBS) står bag. Bankerne tager sig meget godt betalt. I 2010 hentede de 3,2 mia. kroner i gebyrer på investeringsbeviser. Det er mange penge, som kunderne ellers skulle have haft, siger Peter Wendt. I Tænk Penges test får alle banker bedømmelsen dårlig på det punkt, der vedrører omkostninger ved investeringsanbefaling (ÅOP). Til dobbeltpris Nordea er langt dyrest. Her betaler man godt halvanden gang så meget som for det billigste alternativ. Hos Jyske Bank og Danske Bank er tendensen den samme. Nykredit og Sydbank er billigst blandt de fem største danske banker. Men disse to banker er alligevel over dobbelt så dyre sammenlignet med den billigste kombination af investeringsprodukter. Eksempelvis koster Nykredit Banks Balance Mellem 0,98 procent i årlige omkostninger. Alternativt kan man få produktet Optimal Pension hos Investeringsforeningen Investin for 0,48 procent i årlige omkostninger. Men den høje pris opvejes af et meget større afkast, lyder forklaringen fra bankdirektør i Nykredit, Lars Bertram. I vores investeringsstrategi går vi ikke efter at lave et superbilligt produkt, men snarere et produkt med et højt afkast. Og Balance Mellem har afkastmæssigt klaret sig godt, siger han. Årlig fast udgift Bankerne rådgiver kunderne til at købe investeringsforeningsbeviser enten i bankernes egne investeringsforeninger eller i de investeringsforeninger, hvor bankerne får provision. Bankerne tjener dermed betydelige summer på at rådgive kunderne til at købe bestemte og alt for dyre investeringsforeningsbeviser. Jo flere dyre investeringsforeningsbeviser bankens kunder køber, jo flere penge tjener banken. Den såkaldte formidlingsprovision trækkes direkte fra kundens investering ikke bare en gang, men årligt som en fast udgift. Provisionen trækkes dermed hvert år, uanset om kunden har fået rådgivning eller ej. Man kan stille spørgsmål ved bankernes undskyldning, når de siger, at det skal dække udgifterne til rådgivning. Bankerne har reelt et distributionsmonopol, og det udnytter de til en vis grad, påpeger Peter Wendt. Sydbank anbefaler som den eneste blandt de fem største banker en fastrentekonto med en et- eller treårig binding som et prisbilligt alternativ til et dyrt investeringsbevis. Vores rådgivere har vurderet, at det var den bedste anbefaling. Det er kundens helt konkrete situation, der er afgørende. En fastrentekonto er ikke noget, vi bare generelt anbefaler. Det afhænger af en individuel vurdering fra kunde til kunde, siger afdelingschef i Sydbank, Steffen Ussing. Bedre information Som forbruger skal man ikke automatisk købe de investeringsprodukter, som banken lægger frem på bordet, men forholde sig kritisk og gå derhen, hvor prisen er lavest. Og forbrugerne skal informeres bedre om, hvor meget banken hæver i provision om året, mener Peter Wendt. I dag fremgår det ikke af de papirer, som kunden får. Det bør stå klart og tydeligt, hvad man som forbruger betaler i omkostninger til banken, siger han. n 24 Tænk Penge oktober 2012 copyright tænk penge

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension Alm Brand Bank Investeringsordning Pension Indhold I denne brochure kan du læse om alle fordelene ved Alm. Brand Investeringsordning 3 4 8 10 11 12 14 17 18 20 24 26 Alm. Brand Investeringsordning Fordele

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle.

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle. Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle 12 sider Få gode investeringsråd Penge og privatøkonomi INDHOLD: Sådan fordobler du din formue...4-5

Læs mere

Sæt dine passiver i aktivering

Sæt dine passiver i aktivering FORMUEPLEJE Sæt dine passiver i aktivering Får du nok ud af din formue? Nykredit tilbyder nu formuepleje, hvor du også kan investere midler fra virksomhedsordningen. Nu har du mulighed for at investere

Læs mere

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Vejledning til køb af et investeringsbevis: Køb via din netbank eller bankrådgiver Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra (Investin Demetra)

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014 MIRANOVA ANALYSE Udgivet 4. juni 2014 Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet Når omkostningerne æder dit afkast Lige nu tales der meget om de lave renter på obligationer,

Læs mere

Investering i Andelskassen

Investering i Andelskassen Investering Investering i Andelskassen Investeringsrådgivning 1 Investeringsrådgivning Funktionerne på fondsområdet er samlet ét sted Andelskassen har samlet alle funktioner, der er relateret til fondsområdet,

Læs mere

Forstå din Investeringsordning

Forstå din Investeringsordning Alm Brand Bank Forstå din Investeringsordning - En praktisk guide 1 Alm. Brand Investeringsordning Indhold I denne pdf finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om Alm. Brand Investeringsordning 3

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

Individuel Formuepleje

Individuel Formuepleje Investering Individuel Formuepleje Individuel Formuepleje 1 Individuel Formuepleje En Individuel Formuepleje aftale henvender sig primært til den formuende investor, der ønsker en individuel investeringsstrategi.

Læs mere

PORTEFØLJEPLEJE. Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. HAR DU TID OG LYST TIL INVESTERING? 2 HVORDAN? 2 DU KAN SAGTENS FØLGE MED 3

PORTEFØLJEPLEJE. Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. HAR DU TID OG LYST TIL INVESTERING? 2 HVORDAN? 2 DU KAN SAGTENS FØLGE MED 3 PORTEFØLJEPLEJE Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. 114/9 3.04.2014 Har du tid og lyst til investering? Porteføljepleje giver dig flere fordele: Det kræver tid og indsigt i værdipapirmarkederne

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

Toyota banker bankerne. Danmarks bedste og billigste billån 2015.

Toyota banker bankerne. Danmarks bedste og billigste billån 2015. Toyota banker bankerne Danmarks bedste og billigste billån 2015. APR. 2015 Her kigges på en Ford Fiesta, der prismæssigt ligger op til 185.000 kroner. Ford er ikke med i testen af billån. Billån test»

Læs mere

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt Talepapir til samråd i ERU den 24. juni 2009 om salg og markedsføring af garantiobligationer 19. juni 2009 Ubp/FT Spørgsmål AC. Af Børsen den

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat 19. juli 2001 Indledning Projektet har indsamlet materiale fra 7 danske investeringsforeninger bestående af dels offentligt tilgængeligt materiale, dels fortrolige

Læs mere

Krystalkuglen. Gæt et afkast

Krystalkuglen. Gæt et afkast Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 3 - Maj 2010 Gæt et afkast Hvis du vil vide, hvordan din pension investeres, når du vælger en ordning i et pengeinstitut eller pensionsselskab, som står for forvaltningen

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Investoranalysen 2014

Investoranalysen 2014 Danske investorers syn på rådgivning og information i forbindelse med investeringsbeviser. 1 Indhold Introduktion 3 Investorprofil.4 Investortyper.5 Information.6 Rådgivning..9 Sådan blev undersøgelsen

Læs mere

1. Betingelser for handel med værdipapirer

1. Betingelser for handel med værdipapirer 1. Betingelser for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. I det efterfølgende følgende

Læs mere

Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation

Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation Det er velkendt, at især de store banker i Danmark spekulerede i stadigt større omfang op til den finansielle krise i 2007. Men krisen har ikke taget modet

Læs mere

Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal.

Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal. Finanstilsynet 21. juni 2007 FOIN/FORM J.nr.5460-0002 aba Rapport om indførelse af et ÅOP lignende nøgletal for investeringsforeninger. Men baggrund i anbefaling i Konkurrenceredegørelsen fra 2006 om at

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 93/13 13.05.2013 Puljeopsparing sker på en indlånskonto. Som kunde kan du tilmelde de beløb, du har stående på kapital-, ratepension og

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

Anbefalinger om aktieinvesteringer

Anbefalinger om aktieinvesteringer Tom Engsted ( ) Anbefalinger 8 september, 2011 1 / 31 Anbefalinger om aktieinvesteringer Tom Engsted Møde i Dansk Aktionærforening: "Skal man investere selv eller via investeringsforeninger?" 8 september,

Læs mere

ANSTÆNDIGE BANKER, TAK!

ANSTÆNDIGE BANKER, TAK! ANSTÆNDIGE BANKER, TAK! Marts 2011 Der bor et lille dyr i din bank. Det spiser dine penge, uden du opdager det. Vi kalder det pungdyret. Hjælp Forbrugerrådet med at fange pungdyret, så vi kan få anstændige

Læs mere

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende Value Bonds 2018 Udbyttebetalende - En afdeling med aftagende risiko indtil 2018 Januar 2015 Valuevejen.dk Value Bonds 2 Ι Sparinvest Rating og sikkerhed med eksempler på virksomhed og land Investment

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Hvis du har valgt udbetalingsgaranti - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Det forpligter at rådgive om penge, pension og investeringer Hvad er forskellen på Bankpension og andre pensionsselskaber? Der er flere, men en af

Læs mere

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring.

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring. Forbrugerpanelet om bankers salgsinitiativer Knap hver anden respondent (45%) er inden for de seneste fem blevet kontaktet en eller flere gange af deres bank med tilbud om produkter, de ikke allerede havde.

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

1. Regler for handel med værdipapirer

1. Regler for handel med værdipapirer 1. Regler for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. De nye regler stiller skærpede

Læs mere

En god guide på nettet. Test: Familieforsikring

En god guide på nettet. Test: Familieforsikring Gå efter prisen Medmindre du har særlige fritidsinteresser eller for eksempel dyre haveredskaber, kan du godt vælge den billigste familieforsikring. Trods små forskelle dækker alle selskaber basisbehovet

Læs mere

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter)

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Indledning I GrønlandsBANKEN kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. Du har således fuld indflydelse på,

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014 MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 11. december 2014 Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Strukturerede

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK - får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU.

Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S 1. Regler for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer

Læs mere

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 EMNE: FINANSIEL STYRINGSPOLITIK FOR CTR, revideret 23-09-2014 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK Udarbejdet den 15. oktober 2010 Revideret

Læs mere

Velkommen i Sydbank Schweiz

Velkommen i Sydbank Schweiz Dr. Thomas König adm. direktør Sydbank Schweiz AG Velkommen i Sydbank Schweiz Og velkommen til en verden af særlig kompetencer og rådgivning, der har ét mål; at optimere dine formueforhold. Du vil opleve

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

DANICA LINK DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby. Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension.

DANICA LINK DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby. Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby DANICA LINK Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension.dk DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab

Læs mere

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK - får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

stedet hvor kunden er i centrum Kaj Hansen (KH) og Gertrud Hansen (GH) er begge pensionister, henholdsvis 71 år og 70 år.

stedet hvor kunden er i centrum Kaj Hansen (KH) og Gertrud Hansen (GH) er begge pensionister, henholdsvis 71 år og 70 år. Lillebølle bank A/S stedet hvor kunden er i centrum Kundeprofil. Senest opdateret den 2. november 2007. Kaj Hansen (KH) og Gertrud Hansen (GH) er begge pensionister, henholdsvis 71 år og 70 år. KH og GH

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer. for kunder i

Betingelser for handel med værdipapirer. for kunder i Betingelser for handel med værdipapirer for kunder i Indhold Introduktion... 3 Kundekategorisering... 3 Kundens oplysningsforpligtelser... 4 Investeringsrådgivning... 4 Generel vejledning... 4 Indhentelse

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder)

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) 2006-2012 10. maj 2013 BEDSTpension finansiel rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød Indholdsfortegnelse 1. Management summary 2. Detailresultater

Læs mere

1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver?

1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver? Investeringsrådgivere 1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver? Efter 343 a, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal virksomheder, der udøver investeringsrådgivning

Læs mere

HALBERG-GUNDERSEN INVEST GLOBALE AKTIER En investeringsforening som den oprindelig var tænkt. Marts 2015

HALBERG-GUNDERSEN INVEST GLOBALE AKTIER En investeringsforening som den oprindelig var tænkt. Marts 2015 HALBERG-GUNDERSEN INVEST GLOBALE AKTIER En investeringsforening som den oprindelig var tænkt Marts 2015 Indhold Baggrund for foreningens stiftelse Vision Strategi Investeringsproces Omkostninger Underleverandører

Læs mere

ErhvervsKvinder Århus. Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager

ErhvervsKvinder Århus. Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager ErhvervsKvinder Århus Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager Program Kort præsentation Hvem er Sparinvest? Investering generelt Verdensklasse fra en lille dansker Sund fornuft - Investeringsforslag Afslutning

Læs mere

Flexinvest Forvaltning Fonde

Flexinvest Forvaltning Fonde Flexinvest Forvaltning Fonde 2 DANSKE FORVALTNING AKTIV INVESTERINGSPLEJE OG MULIGHED FOR BEDRE AFKAST Flexinvest Forvaltning Fonde er en investeringsløsning, hvor investeringerne aktivt plejes af kyndige

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet

Læs mere

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge?

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? Ny på aktiemarkedet? AktieSkole Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? OM AKTIER Hvad er en aktie? En

Læs mere

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Indledning I sparekassen kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks.

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING UVILDIGHED KAN IKKE GRADBØJES I Willis bliver vi som markedsleder ind i mellem mødt med indvendinger mod vores rolle som forsikringsmægler og vores forretningsmodel generelt.

Læs mere

Internetundersøgelse 1. Indledning og konklusion

Internetundersøgelse 1. Indledning og konklusion Finanstilsynet 7. marts 2005 J.nr.230-0004 Bea/sbu Internetundersøgelse 1. Indledning og konklusion I henhold til den forbrugerpolitiske strategiplan på det finansielle område (2003) 1 har Finanstilsynet

Læs mere

FÅ TJEK PÅ DIN OPSPARING

FÅ TJEK PÅ DIN OPSPARING FÅ TJEK PÅ DIN OPSPARING KORT OM LD Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) blev etableret i 1980. Fonden blev skabt af indefrosne dyrtidsportioner, der blev indbetalt i perioden 1977-79 til alle danske lønmodtagere,

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Jon Reitz, assisterende porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 21. maj 2015 Bag om de officielle tal: 83 % af danske

Læs mere

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Låneanbefaling Bolig Markedsføringsmateriale 8. juni 2012 Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Det kan lyde som en forslidt frase, men renterne er historisk lave og lavere end langt de fleste nogensinde

Læs mere

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter kvalitet og sikkerhed StockRate

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

PRIVATE BANKING AARHUS

PRIVATE BANKING AARHUS PRIVATE BANKING AARHUS Private Banking i Ringkjøbing Landbobank, Aarhus I Ringkjøbing Landbobank tilbyder vi et godt og afprøvet setup til erhvervs- og privatkunder, holdingselskaber, fonde og foreninger

Læs mere

INDSIGT. Informationsforpligtelser og rådgivningsansvar i den finansielle sektor

INDSIGT. Informationsforpligtelser og rådgivningsansvar i den finansielle sektor INDSIGT Informationsforpligtelser og rådgivningsansvar i den finansielle sektor Indhold Informationsforpligtelser og rådgivningsansvar i den finansielle sektor 2 Året der gik 2009 3 Strammere regler for

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Hvad er formuerådgivning i Nordea Hvilke

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2012 (J.nr. 2012-0031859) Udøvede

Læs mere

Investeringsforeningen Nordea Invest. Februar 2012

Investeringsforeningen Nordea Invest. Februar 2012 Investeringsforeningen Nordea Invest Februar 2012 Nordea Invest en god investering Flere end 800.000 danskere ejer investeringsbeviser. Næsten alle former for opsparing kan placeres i investeringsbeviser.

Læs mere

Investering med maximalt afkast. Tæt kontakt Attraktiv prispolitik Langsigtede relationer

Investering med maximalt afkast. Tæt kontakt Attraktiv prispolitik Langsigtede relationer Investering med maximalt afkast Tæt kontakt Attraktiv prispolitik Langsigtede relationer I n v e s t e r i n g s c e n t r e t 2 V e l k o m m e n i I n v e s t e r i n g s c e n t r e t Tæt kontakt Attraktiv

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Politik for Best Execution /ordreudførelsespolitik

Politik for Best Execution /ordreudførelsespolitik Politik for Best Execution /ordreudførelsespolitik Gældende fra og med den 1. juni 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål og lovgrundlag... 3 2 Best Execution... 3 3 Faktorer for valg af handelssteder...

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 7 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 4 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1.oktober 2013 for både eksisterende og nye kunder

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1.oktober 2013 for både eksisterende og nye kunder Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1.oktober 2013 for både eksisterende og nye kunder Generelt Betingelserne gælder for: Danske Andelskassers Bank A/S (i det følgende kaldet Banken) Indholdsfortegnelse

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du mere i pension 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Scor 500.000 mer 2 e i pension Skal du vælge det

Læs mere

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Bankerne hæver udlånsrenten, selvom Nationalbanken gør det modsatte. BT guider dig her frem til at forhandle om prisen i banken og overveje bankskift Af Lisa Ryberg

Læs mere

Februar 2014 Finansiel styringspolitik

Februar 2014 Finansiel styringspolitik Februar 2014 Finansiel styringspolitik Finansiel styringspolitik HAB Indholdsfortegnelse 1. Formål 1 1.1. Identifikation 1 1.2. Ikrafttrædelse 1 1.3. Retningslinjer 1 2. Intern bemyndigelse 2 2.1. Organisationsbestyrelsens

Læs mere