Huller i investeringsrådgivningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Huller i investeringsrådgivningen"

Transkript

1 Huller i investeringsrådgivningen Overordnet set yder bankerne god investeringsrådgivning, men kvaliteten er svingende. Det kniber især for Danske Bank, der ikke får sat sig ordentligt ind i kundens situation Af Lone Schrøder Jeppesen Testansvarlig Lars Baadsgaard Illustration Miss Lotion orestil dig, at du lige har arvet kroner. Nu vil du gerne investere pengene. De skal først F bruges om fem til syv år til en ny bil og en længere rejse med familien. Du ønsker rådgivning og henvender dig til en bank, for du har kun lidt erfaring med at handle med aktier og obligationer og har i øvrigt ingen kendskab til investeringsforeningsbeviser. Men vær forberedt på, at kvaliteten af bankernes investeringsrådgivning (uden at tage højde for faglige spørgsmål i testen) er noget svingende fra god til under middel. Ingen af de fem største danske banker efterlever til punkt og prikke love og regler på investeringsområdet, viser Tænk Penges test af investeringsrådgivningen i Danske Bank, Nordea Bank, Jyske Bank, Nykredit Bank og Sydbank. Overser gæld De fleste investeringsrådgivere får spurgt ind til forbrugerens erfaring med at investere i aktier, obligationer og investeringsforeningsbeviser, viser testen. Men de bruger ikke altid oplysningerne, som de ifølge loven skal, til at sikre sig, at forbrugeren forstår de risici, der er forbundet med investeringen. Desuden halter det generelt med at få spurgt ind til forbrugerens uddannelsesniveau og beskæftigelse, som ellers er et krav ifølge Bekendtgørelsen om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel. Det er et problem, påpeger lektor Michael Christensen fra Institut for Økonomi ved Aarhus Universitet. Det spiller ind på, hvor komplicerede produkter kunden bør rådgives til at købe. En vigtig regel er aldrig at investere i noget, man ikke forstår. Jo højere uddannelsesniveau kunden har, jo bedre kan rådgiveren sammensætte kundens investeringer, fordi der typisk vil være større chance for, at kunden forstår, hvilke risici der er forbundet med de enkelte produkter, siger han. 18 Tænk Penge oktober 2012 copyright tænk penge

2 copyright tænk penge oktober 2012 Tænk Penge 19

3 Det er problematisk, hvis banken ikke inddrager kundens gæld. Forbrugere, der har dyr bankgæld bør afvikle den, inden der investeres. Formand for Penge- og Pensionspanelet og professor ved Aarhus Universitet, Carsten Tanggaard. Konsekvensen kan, ifølge Michael Christensen, være, at kunden investerer i produkter med en højere risiko, end kunden har råd til. To ud af fem banker får ikke spurgt til forbrugerens gæld som for eksempel realkreditgæld og gæld til banken. Det er problematisk, hvis banken ikke inddrager kundens gæld. Forbrugere, der har dyr bankgæld, bør afvikle den, inden der investeres. Det er så dyrt at have bankgæld, at afbetaling af gæld simpelthen er den bedste investering for de fleste, siger formand for Penge- og Pensionspanelet og professor ved Aarhus Universitet, Carsten Tanggaard. Svært ved at forklare kursen Rådgiverne er generelt gode til at spørge om formålet med og risikoen ved investeringen. De får næsten også alle afdækket indkomstniveau. Dog er det ikke alle, der i tilstrækkelig grad får spurgt ind til, om forbrugeren i forvejen har værdipapirer eksempelvis medarbejderaktier eller opsparing på bankkonti. Rådgiveren bør klart forstå kundens øvrige formueforhold. Og hvis kunden har en større portion medarbejderaktier, bør det indgå i rådgivningen, fremhæver, Carsten Tanggaard. Otte ud af ni rådgivere har problemer med at forklare, hvordan kursen og dermed prisen på et investeringsforeningsbevis fastsættes, hvilket ellers er vigtigt, når forbrugeren skal sælge sine beviser og bruge pengene. I langt Fakta om investeringsforeninger I Tænk Penges test af investeringsrådgivning er det i langt de fleste tilfælde investeringsforeningsbeviser, bankerne anbefaler. En investeringsforening er en sammenslutning af investorer, som er gået sammen for at investere i for eksempel aktier eller obligationer. Investeringsforeningen spreder medlemmernes risiko ved at investere i mange lande, brancher, virksomheder og typer af værdipapirer. De fleste investeringsforeninger har tilknytning til en eller flere banker, som tjener penge, når de råder kunderne til at købe investeringsbeviser. overvejende grad er det nemlig det produkt, bankerne anbefaler deres kunder. Glemmer kundens økonomi Alle de fem banker yder generelt god rådgivning bortset fra Danske Bank. Her er investeringsrådgiverne gode til at svare på faglige spørgsmål, men de dumper på rådgivningen. De går mere op i at fortælle om produktet end at spørge ind til kundens økonomiske situation og formueforhold. De interesserer sig ikke for, om kunden har opsparing eller gæld. Det fremgår ellers af reglerne i Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel, at investeringsrådgiveren skal indhente nødvendige oplysninger om kundens finansielle situation. Derfor ender Danske Bank på sidstepladsen i Tænk Penges test med bedømmelsen Middel. Men den placering er Danske Bank ikke enig i. Overordnet set mener vi ikke, at artiklen og testen giver forbrugerne et retvisende billede af investeringsrådgivningen i Danske Bank samt den lovgivning, der relaterer sig hertil. Vi har selv været i stand til at fremfinde optagelserne af de to telefonsamtaler, og det er vores vurdering, at Danske Bank overholder lovgivningen på alle punkter og yder testpersonerne en god og grundig investeringsrådgivning, siger afdelingsdirektør i Danske Bank Christian Sand Kirk og fortsætter: Derudover fremgår det, at det er problematisk, hvis banken ikke inddrager en kundes gæld, da afbetaling af dyr bankgæld simpelthen er den bedste investering. Det bemærkes, at kunden har en kort tidshorisont og udtrykkelig angiver, at pengene skal bruges til forbrug. I den situation er placering i sikre korte papirer derfor mere korrekt rådgivning. Desuden er det ikke et krav i henhold til investorbeskyttelsesbekendtgørelsen at spørge ind til hele kundens økonomi. Lovkravet er at fastlægge kundens tabsevne, risikovillighed m. for den specifikke del af formuen, som der efterspørges investeringsrådgivning på, og det gør banken i begge tilfælde. 20 Tænk Penge oktober 2012 copyright tænk penge

4 Sydbank kommer flottest i mål med et højt niveau i rådgivningen, og samtidig er Sydbanks investeringsrådgiver bedst til at besvare de investeringsfaglige spørgsmål som for eksempel hvad forskellen er på aktivt og passivt styrede investeringsforeningsafdelinger. Dette har nemlig stor betydning for dine omkostninger. Sydbank lever overordnet set op til love og regler, og banken får derfor Tænk Penge Anbefaler. Det er vi selvfølgelig tilfredse med, for det er noget, vi investerer mange ressourcer i. Vi arbejder systematisk med at uddanne vores investeringsrådgivere og foretager løbende interne kvalitetskontroller, så vi retter op med det samme, hvis vi opdager mangler i vores rådgivning, fortæller afdelingschef i Sydbank, Steffen Ussing, der har ansvar for investeringsområdet. Som de eneste blandt de medvirkende banker afviste nogle rådgivere i Nordea Bank og Danske Bank at rådgive over telefonen. Disse specifikke samtaler er derfor ikke med i testen. Vi udelukker ikke telefonisk rådgivning, men i mange tilfælde er det bedst med et møde. Så kan vi tage en vurdering af dialogen og sikre os, at kunden forstår rådgivningen. Investeringsrådgivning kræver, at vi kender kunden godt, siger afdelingsdirektør i Nordea Bank, Jens Gammelmark, der er ansvarlig for opsparingsområdet. n Gode råd til investeringsforeningsbeviser Læs varedeklarationen om de enkelte investeringsforeningsafdelinger på Central Investorinformation. Særligt 7-trins-risikoskalaen skal du studere nøje. Spørg omhyggeligt ind til omkostningerne herunder ÅOP, før du køber investeringsforeningsbeviser. Spørg din rådgiver, om der ikke findes billigere beviser end dem, rådgiveren anbefaler dig. Tro ikke, at dyre investeringsforeninger altid er gode investeringsforeninger. Intet tyder på, at der er en sammenhæng mellem høje omkostninger og store afkast. Bed om at få al information og investeringsrådgiverens bemærkninger og anbefalinger på skrift. Ellers viser klagesager i Pengeinstitutankenævnet, at forbrugeren har meget svært ved at kunne løfte bevisbyrden og få erstatning for dårlig eller mangelfuld investeringsrådgivning. Føler du, at du har fået forkert eller for dårlig investeringsrådgivning, så klag først til din bank. Hvis banken ikke vil anerkende den dårlige rådgivning og give dig erstatning, så klag til Pengeinstitutankenævnet. Bed omhyggeligt og løbende din rådgiver om at forklare alle relevante forhold for din investering, herunder skattemæssige konsekvenser. Det er vigtigt, at du ikke kun forholder dig til, hvor stor en aktieandel du bør have i forhold til obligationer, men også hvilke aktier og obligationer du investerer i. copyright tænk penge oktober 2012 Tænk Penge 21

5 Testparametre Bank Samlet bedømmelse Samlet bedømmelse i point Bedømmelse af rådgivning uden faglige spørgsmål Rådgiver spørger om kendskab til og erfaring med værdipapirer? Rådgiver spørger om uddannelsesniveau og beskæftigelse? Rådgiver spørger om indtægtsforhold? Rådgiver spørger om formueforhold? Sydbank Nykredit Bank Jyske Bank Nordea Bank Danske Bank Rådgiver spørger om øvrig opsparing og investering? 5 MEGET GOD 4 GOD 3 MIDDEL 2 UNDER MIDDEL 1 DÅRLIG * I testen har vi målt, hvor stor en andel af de investeringsprodukter, som rådgiverne anbefaler, der har tilknyttet en provisionsaftale andelen er generelt 100 procent med undtagelse af Sydbank, hvor den er 62,5 procent i gennemsnit. Rådgiveren bør klart forstå kundens øvrige formueforhold. Og hvis kunden har en større portion medarbejderaktier, bør det indgå i rådgivningen. Formand for Penge- og Pensionspanelet og professor ved Aarhus Universitet, Carsten Tanggaard Fakta om testen Vi har testet kvaliteten af investeringsrådgivning i de fem største danske banker: Danske Bank, Nordea Bank, Jyske Bank, Nykredit Bank og Sydbank. Vi har afholdt to rådgivningssamtaler via telefon med hver af de fem banker, dog kun én med Nordea Bank, hvor to testpersoner ikke kunne få rådgivning via telefonen, fordi rådgiverne oplyste, at man ikke rådgiver om investering via telefonen. Testpersonerne er ikke kunder i de banker, de ringer til. Tænk Penge har valgt en metode, hvor forbrugeren ringer rundt til flere banker for at finde den bedste rådgivning og det billigste produkt. Testens formål er at vurdere bankernes rådgivning om investering af frie midler. Modelperson: Tænk Penge har udvalgt tre modelpersoner, der alle har en relativt ens og typisk økonomisk og risikomæssig profil. Modelpersonen har lige arvet kroner, som ønskes forrentet bedst muligt over en periode på 5-7 år, hvorefter opsparingen skal anvendes til en ny bil og en større rejse med familien. For modelpersonerne udgør arven en meget væsentlig del af den likvide formue. Arven skal derfor ud fra Tænk Penges vurdering af loven ses i sammenhæng med forbrugerens øvrige økonomi. Derfor skal rådgivningen indeholde oplysninger om kundens økonomiske situation. Modelpersonerne har kun begrænset erfaring med og kendskab til aktier og obligationer og hverken erfaring eller kendskab til investeringsforeningsbeviser. I alle rådgivernes anbefalinger indgår andele af investeringsaktiver med høj risiko. Det er derfor Tænk Penges vurdering, at rådgiveren skal indhente et rimeligt omfang af informationer om forbrugeren og dennes økonomiske situation. Modelpersonen 22 Tænk Penge oktober 2012 copyright tænk penge

6 Oplysningsparametre Rådgiver spørger om gæld? Rådgiver spørger om investeringsformål herunder risiko? Omkostninger for investeringsanbefaling (ÅOP) Matcher investeringsforslag testpersonens økonomiske og risikomæssige forhold? Provisionsaftale på produktet * Hvor godt besvarer rådgiver fire faglige investeringsspørgsmål? Brug af Trafiklys *** Beregnet placering på 7-trins risikoskala ** 3,0 gul risikomærkning 4,3 gul risikomærkning 3,8 gul risikomærkning 4,7 gul risikomærkning 3,8 gul risikomærkning ** Central Investorinformation er en varedeklaration reguleret af EU. Investeringsforeningerne skal blandt andet oplyse kunderne om risici ved produkterne. Risikoen måles på en skala fra 1 til 7, hvor 1 er laveste risiko, og 7 er højeste risiko. *** Trafiklys-risikomærkningen kategoriserer investeringsprodukter i grønne, gule og røde produkter ud fra risiko og gennemskuelighed. Læs mere på tænk.dk/trafiklys ejer medarbejderaktier for kroner og har en kassekredit med et træk på kroner til en rente på 10 pct. Efter Tænk Penges vurdering skal den gode rådgiver selvstændigt spørge ind til og medtage disse oplysninger i rådgivningen for at kunne yde en investeringsrådgivning, der er relevant, retvisende, fyldestgørende og tilgodeser forbrugerens interesser. Rådgivningssamtale: Hver af de tre testpersoner har bedt om rådgivning ud fra deres individuelle situation herunder holdning til risikotagning. I alt er der afholdt 9 rådgivningssamtaler, der alle er blevet optaget digitalt under telefonsamtalen. Optagelserne har efterfølgende dannet grundlag for en vurdering af rådgivningens omfang og kvalitet i forhold til lovgivningen, herunder også hvad en forbruger i almindelighed i følge Tænk Penge burde kunne forvente i situationen. Hver testperson har ladet rådgiveren styre rådgivningssamtalen. I nogle tilfælde, hvor rådgiver ikke af sig selv rådgiver om afgørende elementer, har testpersonen selv spurgt ind til dette. I disse situationer opnås en lavere vurdering, end når rådgiver selv har behandlet rådgivningselementet under samtalen. Herudover har testpersonen stillet fire investeringsfaglige spørgsmål. Vægtning: Testen består af ti rådgivningselementer og fire faglige spørgsmål. De i alt 14 testparametre har ens vægt i den samlede bedømmelse. Regler: Vurderingen af rådgivningen er foretaget ud fra Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel herunder Kend din kunde-princippet og den såkaldte egnethedstest. Herudover er i testskemaet anvendt mærkningsreglerne i Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter, det såkaldte trafiklys, og EU-kommissionens Forordning om Central Investorinformation. Oplysninger om ÅOP (Årlige Omkostninger i Procent) for investeringsforeninger er indhentet fra Investeringsforeningsrådets hjemmeside. Testparameteren Omkostninger for investeringsanbefaling (ÅOP) er beregnet ved at holde ÅOP for hver enkelt anbefalede investeringsforening op mod den billigste investeringsforening i for eksempel kategorien Globale Aktier. Testparameteren Oplysning om beregnet risiko ved investeringsanbefaling (Central Investorinformation 7-trins skala) er et gennemsnit af de enkelte investeringsforeningers tal, der viser risikoen. Vi bemærker, at metoden til beregning af den samlede risiko ikke er teoretisk korrekt. Alligevel giver metoden en indikation af risikoniveauet for den samlede investering. TÆNK Penge anbefaler Sydbank rådgiver på et højt niveau og opnår derfor bedømmelsen God. Banken er et pænt stykke bedre end både Nykredit Bank og Jyske Bank, der begge opnår bedømmelsen Middel. Derfor får Sydbank et Tænk Penge Anbefaler. Sydbank tilbød testpersonerne en konto med fast rente, som er et billigere alternativ til investeringsforeningsbeviser. Dermed skal forbrugeren ikke betale provision, og omkostningerne bliver mindre. Samtidig besvarer Sydbank alle fire investeringsfaglige spørgsmål korrekt eller næsten korrekt. Dog får ingen af Sydbanks rådgivere spurgt testpersonen om uddannelse, beskæftigelse og øvrige investeringer. SEPT 2011 copyright tænk penge oktober 2012 Tænk Penge 23

7 ['kαj'bå] Alt for dyre anbefalinger Forbrugerne betaler alt for meget i omkostninger, når de sætter deres sparepenge i investeringsforeningsbeviser i banken. Investeringsrådgiverne anbefaler stort set kun investeringsprodukter, som de får penge af investeringsforeningerne for at sælge Af Lone Schrøder Jeppesen nvesteringsrådgiveres anbefalinger i I bankerne er alt for dyre målt på årlige omkostninger i procent (ÅOP), viser en test af investeringsrådgivning, som Tænk Penge har foretaget. Samme konklusion fremgår af en rapport om formidlingsprovision i investeringsbeviser, som bestyrelsesmedlem i Dansk Aktionærforening Peter Wendt og professor Ken L. Bechmann ved Copenhagen Business School (CBS) står bag. Bankerne tager sig meget godt betalt. I 2010 hentede de 3,2 mia. kroner i gebyrer på investeringsbeviser. Det er mange penge, som kunderne ellers skulle have haft, siger Peter Wendt. I Tænk Penges test får alle banker bedømmelsen dårlig på det punkt, der vedrører omkostninger ved investeringsanbefaling (ÅOP). Til dobbeltpris Nordea er langt dyrest. Her betaler man godt halvanden gang så meget som for det billigste alternativ. Hos Jyske Bank og Danske Bank er tendensen den samme. Nykredit og Sydbank er billigst blandt de fem største danske banker. Men disse to banker er alligevel over dobbelt så dyre sammenlignet med den billigste kombination af investeringsprodukter. Eksempelvis koster Nykredit Banks Balance Mellem 0,98 procent i årlige omkostninger. Alternativt kan man få produktet Optimal Pension hos Investeringsforeningen Investin for 0,48 procent i årlige omkostninger. Men den høje pris opvejes af et meget større afkast, lyder forklaringen fra bankdirektør i Nykredit, Lars Bertram. I vores investeringsstrategi går vi ikke efter at lave et superbilligt produkt, men snarere et produkt med et højt afkast. Og Balance Mellem har afkastmæssigt klaret sig godt, siger han. Årlig fast udgift Bankerne rådgiver kunderne til at købe investeringsforeningsbeviser enten i bankernes egne investeringsforeninger eller i de investeringsforeninger, hvor bankerne får provision. Bankerne tjener dermed betydelige summer på at rådgive kunderne til at købe bestemte og alt for dyre investeringsforeningsbeviser. Jo flere dyre investeringsforeningsbeviser bankens kunder køber, jo flere penge tjener banken. Den såkaldte formidlingsprovision trækkes direkte fra kundens investering ikke bare en gang, men årligt som en fast udgift. Provisionen trækkes dermed hvert år, uanset om kunden har fået rådgivning eller ej. Man kan stille spørgsmål ved bankernes undskyldning, når de siger, at det skal dække udgifterne til rådgivning. Bankerne har reelt et distributionsmonopol, og det udnytter de til en vis grad, påpeger Peter Wendt. Sydbank anbefaler som den eneste blandt de fem største banker en fastrentekonto med en et- eller treårig binding som et prisbilligt alternativ til et dyrt investeringsbevis. Vores rådgivere har vurderet, at det var den bedste anbefaling. Det er kundens helt konkrete situation, der er afgørende. En fastrentekonto er ikke noget, vi bare generelt anbefaler. Det afhænger af en individuel vurdering fra kunde til kunde, siger afdelingschef i Sydbank, Steffen Ussing. Bedre information Som forbruger skal man ikke automatisk købe de investeringsprodukter, som banken lægger frem på bordet, men forholde sig kritisk og gå derhen, hvor prisen er lavest. Og forbrugerne skal informeres bedre om, hvor meget banken hæver i provision om året, mener Peter Wendt. I dag fremgår det ikke af de papirer, som kunden får. Det bør stå klart og tydeligt, hvad man som forbruger betaler i omkostninger til banken, siger han. n 24 Tænk Penge oktober 2012 copyright tænk penge

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Livet før og efter MiFID - fra et forbruger- og rådgivningssynspunkt. 25. januar 2011 v/jens Gammelmark, Nordea Savings & Asset Management

Livet før og efter MiFID - fra et forbruger- og rådgivningssynspunkt. 25. januar 2011 v/jens Gammelmark, Nordea Savings & Asset Management Livet før og efter MiFID - fra et forbruger- og rådgivningssynspunkt 25. januar 2011 v/jens Gammelmark, Nordea Savings & Asset Management Alt, hvad alle gør i Nordea, har kun ét formål: at skabe positive

Læs mere

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension Alm Brand Bank Investeringsordning Pension Indhold I denne brochure kan du læse om alle fordelene ved Alm. Brand Investeringsordning 3 4 8 10 11 12 14 17 18 20 24 26 Alm. Brand Investeringsordning Fordele

Læs mere

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser Klar varedeklaration på alle investeringsbeviser Det kan være vanskeligt at overskue de mange forskellige investeringsmuligheder

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1 Investering Investpleje Mix Investpleje Mix 1 Investpleje Mix Med Investpleje Mix er du sikret en god og enkelt investeringsløsning, der samtidigt er skræddersyet til netop din risikovillighed og tidshorisont.

Læs mere

Rapport om viden om investeringsforeningsbeviser. hos rådgivere. i danske pengeinstitutter

Rapport om viden om investeringsforeningsbeviser. hos rådgivere. i danske pengeinstitutter Rapport om viden om investeringsforeningsbeviser hos rådgivere i danske pengeinstitutter Finanstilsynet, februar 2010 1 1. Resume og konklusion Finanstilsynet har været på inspektion i filialer af 12 udvalgte

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Investeringsaftale Mix

Investeringsaftale Mix Investering Investeringsaftale Mix Investeringsaftale Mix 1 Investeringsaftale Mix Med Investeringsaftale Mix er du sikret en god og enkelt investeringsløsning, der samtidigt er skræddersyet til netop

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK FLEXINVEST FRI- FAKTAARK - professionel investeringspleje til private investorer Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Når værdipapirer overvåges dagligt, giver det bedre muligheder for et godt

Læs mere

Undersøgelsesrapport: Totalbanken A/S salg af Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital

Undersøgelsesrapport: Totalbanken A/S salg af Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital Totalbanken A/S Att.: Direktionen Bredgade 95 5560 Aarup 26. juni 2013 Ref. csr J.nr. 6252-0105 Undersøgelsesrapport: Totalbanken A/S salg af Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital Resumé Som led

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

Finansielt tilsyn. Ulrik Nødgaard Christiansborg 25. januar Konference om forbrugernes investeringer og opsparing

Finansielt tilsyn. Ulrik Nødgaard Christiansborg 25. januar Konference om forbrugernes investeringer og opsparing Finansielt tilsyn Ulrik Nødgaard Christiansborg 25. januar 2011 Konference om forbrugernes investeringer og opsparing Disposition Investorbeskyttelse i dag Finanstilsynets tilgang til investorbeskyttelsesområdet

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Porteføljepleje. Hvordan fungerer Porteføljepleje? Du kan sagtens følge med. Du bestemmer selv rammerne. Vi investerer efter den valgte strategi

Porteføljepleje. Hvordan fungerer Porteføljepleje? Du kan sagtens følge med. Du bestemmer selv rammerne. Vi investerer efter den valgte strategi Porteføljepleje Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. 28.11.2017 114/11 Side 2/5 Det kræver tid og indsigt at pleje sine investeringer. Mangler du tiden og/eller lysten, kan Lægernes Bank gøre

Læs mere

Investering i Andelskassen

Investering i Andelskassen Investering Investering i Andelskassen Investeringsrådgivning 1 Investeringsrådgivning Funktionerne på fondsområdet er samlet ét sted Andelskassen har samlet alle funktioner, der er relateret til fondsområdet,

Læs mere

Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Finanstilsynet Johanne Daugaard Thomsen Århusgade 110 2100 København Ø Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Finanstilsynet har den 26. oktober 2010 fremsendt udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Individuel Formuepleje

Individuel Formuepleje Investering Individuel Formuepleje Individuel Formuepleje 1 Individuel Formuepleje En Individuel Formuepleje aftale henvender sig primært til den formuende investor, der ønsker en individuel investeringsstrategi.

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Investeringsaftale Pension

Investeringsaftale Pension Investering Investeringsaftale Pension Investeringsaftale Pension 1 Investeringsaftale Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers

Læs mere

PORTEFØLJEPLEJE. Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. HAR DU TID OG LYST TIL INVESTERING? 2 HVORDAN? 2 DU KAN SAGTENS FØLGE MED 3

PORTEFØLJEPLEJE. Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. HAR DU TID OG LYST TIL INVESTERING? 2 HVORDAN? 2 DU KAN SAGTENS FØLGE MED 3 PORTEFØLJEPLEJE Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. 114/9 3.04.2014 Har du tid og lyst til investering? Porteføljepleje giver dig flere fordele: Det kræver tid og indsigt i værdipapirmarkederne

Læs mere

Forstå din Investeringsordning

Forstå din Investeringsordning Alm Brand Bank Forstå din Investeringsordning - En praktisk guide 1 Alm. Brand Investeringsordning Indhold I denne pdf finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om Alm. Brand Investeringsordning 3

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014 MIRANOVA ANALYSE Udgivet 4. juni 2014 Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet Når omkostningerne æder dit afkast Lige nu tales der meget om de lave renter på obligationer,

Læs mere

Postnr/by: Har du behov for hjælp, er du velkommen til at kontakte din rådgiver. CPR-nr.:

Postnr/by: Har du behov for hjælp, er du velkommen til at kontakte din rådgiver. CPR-nr.: Investeringsprofil Navn: ALLE SPØRGSMÅL Adresse: SKAL BESVARES Postnr/by: Har du behov for hjælp, er du velkommen til at kontakte din rådgiver. CPR-nr.: Basisoplysninger Din kategorisering som kunde Din

Læs mere

Høringsnotat i forbindelse med høring over bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Høringsnotat i forbindelse med høring over bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Finanstilsynet 27. april 2011 J.nr.1912-0013 /jdt Høringsnotat i forbindelse med høring over bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Udkast til bekendtgørelse om risikomærkning

Læs mere

Porteføljepleje. Hvordan fungerer Porteføljepleje? Du kan sagtens følge med. Du bestemmer selv rammerne. Vi investerer efter den valgte strategi

Porteføljepleje. Hvordan fungerer Porteføljepleje? Du kan sagtens følge med. Du bestemmer selv rammerne. Vi investerer efter den valgte strategi Porteføljepleje Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. 20.05.2016 114/10 Side 2/5 Det kræver tid og indsigt i værdipapirmarkederne at pleje sine investeringer. Mangler du tiden og/eller lysten,

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 159 Bilag 7 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 159 Bilag 7 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 159 Bilag 7 Offentligt Fiolstræde 17 B, Postboks 2188, 1017 København K T: +45 7741 7741, F: +45 7741 7742, fbr@fbr.dk, taenk.dk Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget

Læs mere

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle.

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle. Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle 12 sider Få gode investeringsråd Penge og privatøkonomi INDHOLD: Sådan fordobler du din formue...4-5

Læs mere

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Vejledning til køb af et investeringsbevis: Der er 3 måder at købe investeringsbeviser i investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra med fondskoden

Læs mere

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Vejledning til køb af et investeringsbevis: Køb via din netbank eller bankrådgiver Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra (Investin Demetra)

Læs mere

Markedet for investeringsfonde i 2013

Markedet for investeringsfonde i 2013 Analyse januar 2014 2011 20. januar 2014 Markedet for investeringsfonde i 2013 Gode afkast og store nyindskud sendte formuen i de danske investeringsforeninger op i rekordniveauet 1.385 mia. kroner ultimo

Læs mere

Investoranalysen 2014

Investoranalysen 2014 Danske investorers syn på rådgivning og information i forbindelse med investeringsbeviser. 1 Indhold Introduktion 3 Investorprofil.4 Investortyper.5 Information.6 Rådgivning..9 Sådan blev undersøgelsen

Læs mere

Sæt dine passiver i aktivering

Sæt dine passiver i aktivering FORMUEPLEJE Sæt dine passiver i aktivering Får du nok ud af din formue? Nykredit tilbyder nu formuepleje, hvor du også kan investere midler fra virksomhedsordningen. Nu har du mulighed for at investere

Læs mere

Krystalkuglen. Gæt et afkast

Krystalkuglen. Gæt et afkast Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 3 - Maj 2010 Gæt et afkast Hvis du vil vide, hvordan din pension investeres, når du vælger en ordning i et pengeinstitut eller pensionsselskab, som står for forvaltningen

Læs mere

InvesteringsForeningsRådets omkostningsanalyse 2010

InvesteringsForeningsRådets omkostningsanalyse 2010 InvesteringsForeningsRådets omkostningsanalyse 2010 2010 blev et godt år for de danske investeringsforeninger og deres 820.000 private investorer. De bedste afdelinger gav afkast på over 40 pct. til investorerne.

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat 19. juli 2001 Indledning Projektet har indsamlet materiale fra 7 danske investeringsforeninger bestående af dels offentligt tilgængeligt materiale, dels fortrolige

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser

Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser Den Jyske Sparekasse Att.: Direktionen Borgergade 3 7200 Grindsted 18. september 2013 Ref. csr J.nr. 6072-0255 Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser Påbud Finanstilsynet påbyder Den Jyske Sparekasse

Læs mere

EKSAMINERET FINANSRÅDGIVER INVESTERING

EKSAMINERET FINANSRÅDGIVER INVESTERING EKSAMINERET FINANSRÅDGIVER INVESTERING Den mest fagrelevante uddannelse jeg har taget i meget lang tid. Super og godt fagligt løft Thomas tidligere deltager på uddannelsen. HVAD FÅR JEG UD AF AT DELTAGE?

Læs mere

Omkostningerne i de danske investeringsforeninger er lave i forhold til det øvrige Europa

Omkostningerne i de danske investeringsforeninger er lave i forhold til det øvrige Europa ANALYSE 11. juni 2008 Omkostningerne i de danske investeringsforeninger er lave i forhold til det øvrige Europa På basis af en omkostningsrapport fra det internationalt anerkendte analysefirma Lipper Fitzrovia

Læs mere

Værn om din risikovillighed

Værn om din risikovillighed Rasmus Kjeldahl, Forbrugerrådet Forbrugernes investeringer og opsparing, arrangeret af Penge- og Pensionspanelet 25. januar 2011 Investering er i dag hvermandseje Var tidligere forbeholdt de rige I dag

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt Talepapir til samråd i ERU den 24. juni 2009 om salg og markedsføring af garantiobligationer 19. juni 2009 Ubp/FT Spørgsmål AC. Af Børsen den

Læs mere

Pengeinstitutters anbefalinger af investeringsbeviser og anvendelse af ÅOP

Pengeinstitutters anbefalinger af investeringsbeviser og anvendelse af ÅOP Pengeinstitutters anbefalinger af investeringsbeviser og anvendelse af ÅOP Maj 2010 Pengeinstitutters anbefalinger af investeringsbeviser og anvendelse af ÅOP Maj 2010 Publikationen kan hentes på www.pengeogpensionspanelet.dk

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Du har arbejdet for dine penge. Nu skal de arbejde for dig. - Drop opsparingen og investér i stedet pengene.

Du har arbejdet for dine penge. Nu skal de arbejde for dig. - Drop opsparingen og investér i stedet pengene. Du har arbejdet for dine penge. Nu skal de arbejde for dig. - Drop opsparingen og investér i stedet pengene. Side 2 Indhold Side 3...Drop opsparingen og investér i stedet pengene Side 4...Hyppigst stillede

Læs mere

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue?

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue? PFA Bank Får du fuldt udbytte af din formue? 1 2 En enkel bank med en enkel model Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende for at

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

MS Depotpleje. Aktiv investeringspleje

MS Depotpleje. Aktiv investeringspleje MS Depotpleje Aktiv investeringspleje Aktiv pleje af din opsparing Vil du investere din opsparing, men har ikke tiden til det? Med MS Depotpleje investerer vi din opsparing. Vi udarbejder i fællesskab

Læs mere

Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse marts 2014 Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger Investering gennem investeringsfonde er et alternativ til at købe aktier og obligationer direkte. Når investor

Læs mere

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK - får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Udbetalingsgaranti i Danica Link - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public Penge- og Pensionspanelet Resultaterne og spørgsmålene i undersøgelsen om unges lån og opsparing, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet. 2 Om undersøgelsen Undersøgelsen

Læs mere

ALLE SPØRGSMÅL SKAL BESVARES

ALLE SPØRGSMÅL SKAL BESVARES Investeringsprofil Navn: Adresse: Postnr/by: Cpr.nr..: ALLE SPØRGSMÅL SKAL BESVARES Har du behov for hjælp er du velkommen til at kontakte din rådgiver. Basisoplysninger Din nettokapitalindkomst er: Positiv

Læs mere

Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S CVR-nr Eksklusiv Formuepleje

Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S CVR-nr Eksklusiv Formuepleje Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S CVR-nr. 31843219 Eksklusiv Formuepleje Eksklusiv Formuepleje En Eksklusiv Formuepleje-aftale henvender sig primært til den formuende investor, der ønsker

Læs mere

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Det forpligter at rådgive om penge, pension og investeringer Hvad er forskellen på Bankpension og andre pensionsselskaber? Der er flere, men en af

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Hvis du har valgt udbetalingsgaranti - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser side 1 af 5 Forretningsbetingelser Almindelige Forretningsbetingelser for MOMENTUM MARKETS ApS. 1. INDLEDNING Disse almindelige forretningsbetingelser finder anvendelse i tilknytning til den af Momentum

Læs mere

Toyota banker bankerne. Danmarks bedste og billigste billån 2015.

Toyota banker bankerne. Danmarks bedste og billigste billån 2015. Toyota banker bankerne Danmarks bedste og billigste billån 2015. APR. 2015 Her kigges på en Ford Fiesta, der prismæssigt ligger op til 185.000 kroner. Ford er ikke med i testen af billån. Billån test»

Læs mere

Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde

Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde MIRANOVA ANALYSE Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde Over 100 mia. kroner er investeret i danske aktive investeringsfonde, der opererer uden et sammenligningsindeks. Investorerne

Læs mere

Eksklusiv Formuepleje

Eksklusiv Formuepleje Eksklusiv Formuepleje Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S CVR-nr. 31843219 Eksklusiv Formuepleje 1 Eksklusiv Formuepleje En Eksklusiv Formuepleje aftale henvender sig primært til den formuende

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014 MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 11. december 2014 Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Strukturerede

Læs mere

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK - får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Velkommen i Sydbank Schweiz

Velkommen i Sydbank Schweiz Dr. Thomas König adm. direktør Sydbank Schweiz AG Velkommen i Sydbank Schweiz Og velkommen til en verden af særlig kompetencer og rådgivning, der har ét mål; at optimere dine formueforhold. Du vil opleve

Læs mere

Pengeinstitutternes investeringsrådgivningssystemer 2013

Pengeinstitutternes investeringsrådgivningssystemer 2013 Pengeinstitutternes investeringsrådgivningssystemer 2013 Undersøgelse om pengeinstitutternes investeringsrådgivningssystemer - 2013 1 Resume og konklusioner Finanstilsynet har i 2013 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Ankenævnet for Investeringsforeninger

Ankenævnet for Investeringsforeninger Østerbrogade 62, 4., 2100 København Ø Tlf. 3543 2506 Fax 3543 7104 HE/NH K E N D E L S E afsagt den 17. december 2003 KLAGER: INDKLAGEDE: Nordea Invest v/advokat Henrik Lind KLAGEEMNE: LEDETEKST: Prospekt

Læs mere

Vi investerer stadig for lånte penge:

Vi investerer stadig for lånte penge: MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Rune Wagenitz Sørensen, adm. Direktør Oliver West, porteføljemanager Udgivet d. 10 december 2015 Vi investerer stadig for lånte penge: Mange danskere investerer med underskud,

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Oplysninger om handel med værdipapirer Gælder fra den 3. januar 2018

Oplysninger om handel med værdipapirer Gælder fra den 3. januar 2018 Oplysninger om handel med værdipapirer Gælder fra den 3. januar 2018 DB0174OPL 2017.10 I det følgende giver vi dig en række vigtige informationer, som vi enten er forpligtet til at give dig, inden du investerer,

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

10 ÅR MED MAJ INVEST

10 ÅR MED MAJ INVEST 10 ÅR MED MAJ INVEST Investering er en langsigtet disciplin. Det er over en årrække, at man ser forskellen på tilfældigheder og kvalitet. December 2015 er derfor en særlig måned for Maj Invest. Det er

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 93/13 13.05.2013 Puljeopsparing sker på en indlånskonto. Som kunde kan du tilmelde de beløb, du har stående på kapital-, ratepension og

Læs mere

FU vejledning: Indsæt foto i rammen Beskær foto i ramme Er overskriften utydelig? Er logo og pay-off utydeligt?

FU vejledning: Indsæt foto i rammen Beskær foto i ramme Er overskriften utydelig? Er logo og pay-off utydeligt? INVESTERING INVESTERING MED I din hverdag møder du kunder, der har mange penge stående på kontoen. Renten er lav, og i nogle situationer får kunden reelt set et negativt afkast, når der tages højde for

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter. Indledning

Vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter. Indledning Vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om kompetencekrav til personer, der yder rådgivning om visse investeringsprodukter

Bekendtgørelse for Færøerne om kompetencekrav til personer, der yder rådgivning om visse investeringsprodukter BEK nr 157 af 19/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1068-0030 Senere ændringer til

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse februar 2012 Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Investering i forening er et alternativ til at spare direkte op i aktier og obligationer. Når investor

Læs mere

Investeringsforeningsbeviser

Investeringsforeningsbeviser Investeringsforeningsbeviser Når du investerer dine penge i investeringsforeningsbeviser, får du typisk en god risikospredning, samtidig med at du får en professionel pleje af investeringen. Der findes

Læs mere