Budgetforslag Samt overslagsårene Side 1 af 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetforslag 2013. Samt overslagsårene 2014-2016. Side 1 af 12"

Transkript

1 Budgetforslag 2013 Samt overslagsårene Side 1 af 12

2 Budgetforslag Indledning Basisbudgettet for blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den Der henvises i øvrigt til budgetproceduren. Det økonomiske overblik i nedenstående tabel viser den samlede økonomiske situation på nuværende tidspunkt. Udviklingen i driftsudgifterne er nærmere beskrevet i bilag 1. Resultatet viser et underskud på 30,6 mio. kr. Kommunalbestyrelsen fortsætter den fastlagte forudsætning i forhold til anlæg, hvilket betyder at der arbejdes med en anlægsramme på 15 mio. kr. pr. år i Langeland Kommune har søgt Økonomi- og Indenrigsministeriet om et tilskud på 74,0 mio. kr. fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. Svaret på denne ansøgning forventes i slutningen af august. Foreløbigt er der indregnet 50,4 mio. kr. i budgettet. Bortset fra de 29 mio. kr. jf. Udviklingsaftalen er denne indtægt behæftet med stor usikkerhed. Budgettet for 2013 er udarbejdet sideløbende med strategien for innovation og effektivisering. Der er i høj grad behov for nytænkning inden for de eksisterende rammer, hvilket også er målet med innovationsprojektet. De store økonomiske udfordringer kræver en stram økonomistyring og nogle langsigtede mål. Dette er helt afgørende for muligheden for at skabe en positiv udvikling i Langeland Kommune. Den demografiske udvikling, hvor der i de kommende år vil blive flere ældre borgere og relativt færre i den arbejdsdygtige alder, vil medfører et stigende udgiftspres. Det er en forudsætning for evnen til at skabe gevinster inden for digitalisering og effektivisering, at der bliver udviklet nogle nye løsninger, der er automatiseret fra start til slut, så der reelt er en mulighed for at hente rationaler. Budgettet er til 1. behandling i ØK den 3. september 2012, og her besluttes hvilke forslag, der skal arbejdes videre med og som dermed skal sendes i høring. Frem til budgetvedtagelsen den 11. oktober 2012 kan der via ændringsforslag ske ændringer af budgetforslaget. Side 2 af 12

3 Budgetforslag 2013 pr Note Basisbudget 2013 vedtaget Budgetforslag 2013 pr Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag ) Budgetoversigt 2013 (i mio. kr.) Det skattefinansierede område Indtægter: Skatter -553,9-546,5-565,8-580,4-593,2 Kommunal indkomstskat (27,8 %) -495,8-494,3-511,5-523,9-534,7 Selskabsskat -1,7-1,9-1,7-2,0-2,0 Anden skat pålignet visse indkomster -0,5-0,5-0,5-0,5-0,6 Grundskyld (24,570 ) -55,9-49,7-52,1-54,0-55,9 Tilskud og udligning -416,2-408,8-395,1-397,9-400,8 Udligning og generelle tilskud m.v. -318,6-306,2-293,4-297,1-300,0 Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner -48,0-50,4-49,4-48,4-48,4 Beskæftigelsestilskud -37,6-39,4-39,4-39,4-39,4 Særlige tilskud -13,7-14,4-14,5-14,7-14,8 Kommunalt grundbidrag vedr. sundhedsvæsen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kommunalt udviklingsbidrag til regionen 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1 Indtægter i alt -970,1-955,3-960,9-978,3-993,9 Driftsudgifter ekskl. forsyningsvirksomhed: Fælles driftspulje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø 42,0 44,2 44,9 44,8 44,8 01 Jordforsyning 0,0-0,1-0,1-0,1-0,1 02 Faste ejendomme 3,3 3,3 3,8 3,8 3,8 03 Fritidsområder,- faciliteter, natur og miljø 5,6 6,6 6,6 6,6 6,6 04 Redningsberedskab 4,2 4,3 4,3 4,3 4,3 08 Vejområdet 19,0 20,1 20,3 20,3 20,3 09 Trafik 11,0 10,5 10,5 10,5 10,5 10 Havne -1,0-0,5-0,5-0,5-0,5 3 Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget 263,1 265,4 265,4 265,4 265,4 15 Uddannelse incl. SFO 143,8 145,3 145,3 145,3 145,3 16 Musik- og Ungdomsskole 4,6 4,7 4,7 4,7 4,7 17 Børn og Unge 101,4 102,2 102,2 102,2 102,2 18 Idrætshaller 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 19 Kultur og Fritidsaktiviteter 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 4 Sundhedsudvalget 401,6 409,2 413,0 416,7 420,4 20 Boligstøtte og pensioner 101,3 102,8 106,4 110,1 113,8 21 Sundhed 66,8 68,0 68,1 68,1 68,1 22 Ældre- og handicapområdet 176,2 178,9 178,9 178,9 178,9 23 Voksne med særlige behov 56,8 59,0 59,0 59,0 59,0 Side 3 af 12

4 24 Støtteordninger 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 5 Økonomiudvalget 95,9 99,3 99,8 98,9 98,3 50 Politisk område 3,8 3,8 3,6 3,6 3,6 51 Administrativt område 85,1 88,4 89,1 88,2 87,6 52 Forsikringer og arbejdsmiljø 4,8 5,0 5,0 5,0 5,0 53 Erhvervs og Turisme 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 55 Rosengrenens Rengøringsservice 0,0-0,1-0,1-0,1-0,1 6 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 125,4 132,7 132,7 132,7 132,7 60 Aktivitets og ydelsesområdet 125,4 132,2 132,2 132,2 132,2 61 Erhverv og Turisme 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 7 Driftsudgifter i alt 928,0 950,7 955,8 958,5 961,6 8 Renter mv. 8,0 7,2 7,0 7,3 7,2 Resultat af ordinær driftsvirksomhed* -34,1 2,6 1,9-12,6-25,1 Anlægsudgifter ekskl. forsyningsvirksomhed: Fælles anlægspulje 10,1 0,6 0,7 13,3 13,3 Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø 4,6 12,8 12,2 1,7 1,7 01 Jordforsyning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 02 Faste ejendomme 0,5 2,5 1,5 0,5 0,5 03 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 08 Vejområdet 3,2 3,8 4,8 0,3 0,3 09 Trafik 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 Havne 0,9 6,5 5,9 0,9 0,9 Uddannelses- Social- og Kulturudvalget 0,5 1,1 1,6 0,0 0,0 15 Uddannelse incl. SFO 0,0 1,1 1,6 0,0 0,0 17 Børn og unge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 Kultur og fritidsaktiviteter 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Sundhedsudvalget 0,1 0,5 0,3 0,0 0,0 21 Sundhed 0,1 0,0 0,3 0,0 0,0 22 Ældre- og handicapområdet 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 23 Voksne med særlige behov 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 60 Aktivitets- og ydelsesområdet 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 61 Erhverv og Turisme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 Anlægsudgifter i alt 15,2 15,2 15,0 15,0 15,0 Pris- og lønfremskrivning, drift og anlæg 23,1 16,9 34,2 51,9 Resultat af det skattefinansierede område* 4,2 17,8 33,8 36,6 41,7 Afdrag på lån 11,9 11,9 12,5 12,8 13,2 Låneoptagelse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrige finansforskydninger 1,0 0,8 0,9 0,9 0,4 10 Samlet likviditetsændring* 17,1 30,6 47,2 50,4 55,4 * Negativt fortegn betyder et overskud, mens et positivt fortegn betyder et underskud. Der vil frem til budgetvedtagelsen forekomme afrundingsdifferencer i forhold til de enkelte bilag. Side 4 af 12

5 Generelle bemærkninger Det samlede ordinære resultat viser et underskud på 2,6 mio. kr. Der budgetteres med anlægsudgifter på 15 mio. kr. årligt. Afdrag på lån udgør 11,9 mio. kr., samt øvrige finansforskydninger på 0,8 mio. kr. Der er ikke indregnet låneoptagelse i det foreløbige budgetforslag for Der verserer en sag vedrørende vejafvandingsbidrag, hvor kommunen, i lighed med mange andre kommuner, foreløbigt har modtaget et udkast til afgørelse fra Forsyningssekretariatet Udkastet indeholder en betaling på ca. 1,5 mio. kr. Kommunen har gjort indsigelse mod dette udkast. Beløbet er ikke indregnet i budgetforslaget dels fordi, der ikke foreligger en endelig afgørelse og fordi det er usikkert om afgørelsen eventuelt vil foreligge allerede i Der er på grund af den økonomiske situation ikke foreløbigt budgetteret med en forbedring af kassebeholdningen på 5 mio. kr., selvom det er en del af den indgåede Udviklingsaftale. For at sikre en ansvarlig likviditet i de kommende år skal der ske store budgetreduktioner. Omfanget af disse besparelser afhænger af størrelsen på Langelands tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune, som forventes udmeldt inden 1. behandlingen den 3. september Der er endnu ikke indregnet alle reduktioner i forhold til den indgåede Udviklingsaftale, idet forslagene stadig er under udarbejdelse. På grund af kommunens størrelse er det ikke relevant at indregne alle de udmeldte tiltag i lov- og cirkulæreprogrammet. Den manglende konkretisering af besparelser medfører samtidigt, at det ikke er relevant at finde yderligere besparelser på baggrund af disse ændringer. Note 1 - Finansiering Basisbudget for skatter og udligning pr tog udgangspunkt i budget 2012 (overslagsår 2013). I de vedtagne overslagsår indgik tilskud som særligt vanskeligt kommune med 48 mio. kr. Dette blev ændret til et tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune på 29 mio. kr. i 2013, 28 mio. kr. i 2014 og 27 mio. kr. i 2015 og 2016 jfr. udviklingsaftalen. Herudover var der taget hensyn til de forventede konsekvenser af udligningsreformen, som skulle medføre et merprovenu på 21,4 mio. kr. for Langeland Kommunes vedkommende. I indtægterne indgik kvalitetsfondsmidler på 4,7 mio. kr. årligt., selvom det var usikkert, om ordningen ville blive videreført af den nye regering. Konsekvenserne af den udmeldte statsgaranti vedrørende udskrivningsgrundlag og tilskud / udligning er nu indarbejdet i basisbudgettet. Dette har følgende konsekvenser: Skatter: Indtægten er faldet med ca. 7,4 mio. kr. i forhold til basisbudgettet pr Den væsentligste årsag hertil er, at indtægten på 5,6 mio. kr. vedrørende statens tilskud i forbindelse med nedsat grundskyld for produktionsejendomme er bortfaldet i forbindelse med udligningsreformen. Beløbet er fremover indregnet i bloktilskuddet. Herudover er der en mindre indtægt vedrørende grundskyld for øvrige ejendomme på ca. 0,6 mio.kr. samt en merudgift på 0,7 mio. kr. i forbindelse med kommunens medfinansiering af det skrå skatteloft. Side 5 af 12

6 Tilskud og udligning: På trods af den gennemførte udligningsreform, hvor kommunen var stillet en merindtægt på 21,4 mio. kr. i udsigt, er indtægterne faldet med ca. 9,8 mio. kr. Der er nu afsat tilskud fra Kvalitetsfonden på 4,7 mio. kr. Beskæftigelsestilskuddet viser en stigning på 5,4 mio. kr. Desuden indgår der nu, som noget nyt, et tilskud vedrørende dagtilbud på 0,7 mio. En af årsagerne til de faldende indtægter fra tilskud og udligning er, at kommunen i forbindelse med budgetlægningen for 2012 forudsatte et befolkningstal pr på personer. Ministeriet forventer nu kun et befolkningstal pr på personer, hvilket er en afvigelse på 301 personer i forhold til tidligere forudsætning. I 2011 faldt befolkningstallet med 228 personer. Bemærkninger og noter til udvalgenes ændringer til budgetforslag Nedenfor er beskrevet enkelte særlige forhold, som har haft indflydelse på budgetforslaget for driften. Øvrig specifikation af ændringer på driften fremgår af bilag 1 og 2. Note 2 - Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø Basisbudgettet pr : Vejområdet Under fælles formål har der de seneste år været budgetteret med en indtægt i størrelsesordenen 0,9 mio. kr. Det kan imidlertid konstateres, at indtægtsniveauet kun er på ca. 0,2 mio. kr., hvorfor basisbudgettet er tilrettet dette niveau. Andre faste ejendomme De tidligere skoler beliggende Longelsevej 16 og Kastanievej 26 er tidligere overført til udvalgets politikområde. Det budget, der fulgt med, har imidlertid vist sig ikke at dække driftsudgifterne herunder vedligeholdelse af udenomsarealer vedrørende de tomme bygninger. Basisbudgettet er derfor forøget med 0,25 mio. kr. Budgetforslag pr : Faste ejendomme Der er foretaget en tilpasning af indtægts- og udgiftsniveauet vedrørende flere af kommunens ejendomme til det aktuelle niveau. Dette medfører en budgetforbedring på ca. 0,5 mio. kr. I den forbindelse er der bl.a. taget hensyn til, at der er indgået aftale med Udlændingestyrelsen om udlejning af ejendommen Østervej 1, Magleby for ca. 0,5 mio. kr. i Der er mulighed for forlængelse af aftalen, men dette er ikke sket p.t. Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø Der er foretaget justering af indtægter og udgifter på området, hvilket medfører en nettoudgift på ca. 1 mio. kr. Den væsentligste ændring på 0,8 mio.kr. er på naturområdet, hvor budgettet de seneste år er nedsat fra ca. 2,2 mio. kr. til 0,8 mio. kr. De faktiske udgifter har ligget på et niveau på ca. 1,6 mio. kr. Side 6 af 12

7 Vejområdet Der er behov for ændringer på ca. 0,2 mio. kr. Heraf vedrører ca. 0,4 mio. kr. driften af mandskabsbygninger og pladser, hvor der ikke er afsat tilstrækkelige midler til rengøring, skatter mv., brændsel og drivmidler. Dette opvejes i nogen grad af en merindtægt på 0,3 mio. kr. i forbindelse med arbejder for fremmed regning. Trafik Budgettet vedrørende kollektiv trafik og individuel handicapkørsel er reduceret med ca. 0,7 mio. kr. på grundlag af budget fra FynBus. Havne Budgettet på området er forhøjet med 0,6 mio. kr. Heraf udgør beløbet vedrørende Bagenkop Havn 0,5 mio. kr. Gennem flere år har der ikke været afsat tilstrækkelige midler til rengøring og forbrugsafgifter i forhold til det aktuelle serviceniveau. Total Ovennævnte ændringer medfører en samlet forøgelse af basisbudgettet på 0,6 mio. kr. Note 3 - Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget Basisbudgettet pr : Folkeskolen - lønudgifter Der foretages en tilpasning af folkeskolernes budget i henhold til ressourcetildelingsmodellen vedr. skoleåret 2012/2013, som er baseret på antallet af børn. Med et faldende børnetal reduceres budgettet tilsvarende, idet lønudgifterne til lærere bliver reduceret. Fra skoleåret 2011/2012 til skoleåret 2012/2013 falder elevtallet med 67 (fra til 1.043), hvilket svarer til et fald på 5,8 lærerstillinger (fra 107,07 til 101,27). Derfor reduceres budgettet med kr. Folkeskolen elevrelaterede udgifter Ligesom ved ovenstående tilpasning, så tilpasses budgettet også vedr. de elevrelaterede udgifter. Med et faldende elevtal (67 færre i skoleåret 2012/2013), så reduceres folkeskolernes budget med kr. SFO - lønudgifter Med et faldende børnetal i kommunens skolefritidsordninger tilpasses budgettet denne demografiske ændring. Mens Nordstjernen forventes at få 1,34 børnehavebørn mere i 2013 og 0,25 børn mindre i Før- SFO, så forventes det at SFO en på Ørstedskolen oplever at antallet af Før-SFO-børn falder med 4,5 børn, antallet af SFO-børn på heltid stiger med 7 og antallet af SFO-børn på deltid falder med 10 i forhold til i Alt dette betyder en reduktion af budgettet på i alt kr. Børnehaver lønudgifter Ligesom ved ovenstående tilpasning, så tilpasses budgettet også vedr. børnehaverne til de forventede børnetal i De Midtlangelandske Børnehaver forventer 5,49 børn mere i 2013 i forhold til 2012, men den kombinerede SFO og børnehave på Humble Skole samt børnehaven Søbanke i Bagenkop forventer samlet et fald på 9,33 børn i forhold til børnetallet i Samlet giver det en reduktion af budgettet på kr., idet pasningsbehovet er dét mindre med det færre antal børn i Folkeskolen elevrelaterede udgifter Ligesom ved ovenstående tilpasning, så tilpasses budgettet også vedr. de elevrelaterede udgifter. Med et faldende elevtal (67 færre i skoleåret 2012/2013), så reduceres folkeskolernes budget med kr. Side 7 af 12

8 Justering af lønninger til administration - Ørstedskolen Der foretages en justering af lønningerne i administrationen på Ørstedskolen, da det nuværende budget i 2013 ikke matcher de godkendte personaleudgifter. Sekretariatets leder bogføres fremadrettet under administrationen og indgår herefter ikke i lærernormeringen. Dette medfører en årlig merudgift på kr. STU Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Et af midlerne til at nå regeringens målsætning omkring andelen af en årgang, der gennemfører en ungdomsuddannelse er den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse, som tages af unge med særlige behov. Det nuværende budget dækker udgifterne til 17 elever, men der forventes 20 elever i Derfor forventes der en merudgift på kr. i 2013 vedr. STU. Reduktion i udviklingspulje for daginstitutioner I forbindelse med sammenlægning af de tre børnehaver Simmerbølle Børnehave, Børnehaven Pyramiden og Børnehaven Vejlen til nu en institution, De Midtlangelandske Børnehaver, nedsættes udviklingspuljen til daginstitutioner med kr. fra år Langeland Bibliotek Tilbagebetaling til anlægsramme I kommunalbestyrelsens beslutning den fremgår det, at Langeland Bibliotek låner kr. af anlægsrammen til etablering af åbent/selvbetjent bibliotek. Det lånte beløb tilbagebetales over 5 år med kr. årligt. Derfor reduceres Langeland Biblioteks driftsbudget med kr. fra Note 4 Sundhedsudvalget Medfinansiering af sundhedsvæsenet Pr skete en større omlægning af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet, hvorefter kommunernes bidrag blev væsentligt forhøjet. Det samlede budget er fra 2011 til 2012 forhøjet fra 31,3 mio. kr. til 54,5 mio. kr. Samtidig blev det kommunale grundbidrag pr. indbygger sløjfet og den kommunale medfinansiering blev gjort fuldt ud aktivitetsbestemt. Budgetforudsætningerne for 2012 bygger på aktiviteten året forud kombineret med aktuelle prisdata. Hertil er blandt andet lagt en, mellem Regeringen og Regionerne, aftalt aktivitetsstigning indenfor sundhedsvæsenet. I august 2012 er der afregnet til og med juni måned. for medfinansiering til regionerne. Med baggrund i første halvårs afregninger, skønnes det, at budgetforudsætningerne for 2012 holder. KL har for 2013 udarbejdet kommunefordelte tabeller for den forventede aktivitetsbestemte medfinansiering til somatik, psykiatri og sygesikring. I KL`s skøn indgår forudsætninger fra økonomiaftalen, aktivitetsniveauet fra 2011 samt det nye takstsystem Der er fin overensstemmelse mellem KL`s udmeldte skøn for Langeland Kommune og de i basisbudgettet indregnede forudsætninger. Basisbudgettet pr : Kørselsudgift vedr. Værkstedsgården Lindelse Det er tidligere besluttet, at Værkstedsgården selv skulle varetage kørslen af brugerne for at opnå en besparelse. Det har imidlertid vist sig, at det blev dyrere end beregnet. Det har betydet, at trækket på det pædagogiske personale er blevet betydeligt større end forudsat. Det er besluttet, at sætte kørslen til værkstedsgården og dagcentrene i udbud. På baggrund af beregninger fra Fyn-Bus forventes kørselsudgiften at blive kr dyrere end budgetteret på nuværende tidspunkt. Side 8 af 12

9 Kørselsudgift vedr. dagcentertilbud til hjerneskadede Kommunerne blev i budget 2012 kompenseret over bloktilskuddet vedr. oprettelse af dagtilbud til hjerneskadede. Tilbuddet blev oprettet excl. kørselstilbud. Såfremt det skal udgøre et reelt tilbud til målgruppen, skal det indeholde et kørselstilbud. Anslået årlig udgift vedr. kørsel 2 gange om ugen udgør kr Note 5 Økonomiudvalget Basisbudgettet pr : Administrationsbidrag Udbetaling Danmark KL og regeringen har, som led i økonomiaftalen for 2011, aftalt en ny organisering af sagsbehandling, når en borger skal have udbetalt folkepension, førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge, børnetilskud og børnebidrag. Fra efteråret 2012 og frem til marts 2013 samles sagsbehandlingen af disse områder i fem centre, der skal drives af ATP. Kommunen skal ved den personlige betjening gøre en aktiv indsat for, at få flyttet så mange borgere over på digitale selvbetjeningsløsninger som muligt. Alle telefoniske henvendelser skal gå til Udbetaling Danmark. Der vil ikke blive mulighed for personlig betjening i centrene. Personalemæssigt betyder det, at der fra Borgerservice skal virksomhedsoverdrages 4 medarbejdere. Langeland Kommune har dog gennem en periode undladt at genbesætte ledige stillinger for at undgå denne virksomhedsoverdragelse. De budgetmæssige betydninger for kommunerne i 2012 vil være af forholdsvis ringe betydning. De økonomiske konsekvenser for Langeland Kommune vil i 2013 være 0,7 mio. kr., Efter 3 år reduceres det antal medarbejdere, som der skal afregnes for til ATP med 1/3, hvilket for Langeland vil betyde, at opgaveflytningen stort set bliver udgiftsneutral. Baggrunden for den store merudgift de første 3 år kan primært forklares ved, at udgiften pr. medarbejder som skal afregnes til ATP er kr sammenholdt med, at Langeland har en udgift pr. medarbejder på ca. kr Der er indregnet en reduktion i 2013 svarende til 4 medarbejdere. På IT området skal udgiften til drift af fagsystemerne fortsat faktureres via Langeland Kommune. Den videre fordeling er endnu ikke aftalt. KMD Aftalen med KMD om levering af IT-ydelser omfatter 3 delaftaler: Kritiske løsninger, hvor KMD har monopol (TSA-systemer) Øvrige aftaler vedr. særlige opgaver i afdelinger og institutioner KMD Opus - Administrative systemer (Løn, Økonomi, debitor og vagtplan). Disse systemer implementeres i 2012 og Side 9 af 12

10 Herudover er der indgået aftale omkring drift af servere. Der vil blive udarbejdet en nærmere beregning af IT-udgifterne inden behandling af budgetforslag august Der er på nuværende tidspunkt indregnet en årlig udgift på 10,5 mio. kr. Jobcenter Langeland Den samlede udgift til administration af Jobcenter Langeland forventes at svare til de budgetterede udgifter til det forpligtende samarbejde i Fællesindkøb Fyn Fællesindkøb Fyn skal varetage alle udbud af vare- og tjenesteydelser for kommunerne. Kommunerne har én fælles indkøbspolitik, der er politisk vedtaget i alle deltagende kommuner. Udgiften udgør 0,5 mio. kr. og er reduceret forholdsmæssigt med samme beløb i det samlede driftsbudget. Øvrige ændringer: Tilpasning af budget 2013, vedr. rengøring på Rådhuset og Administrationens andel af indtægter vedr. Asylcenter Holmegaard, er ændret i overensstemmelse med budgetopfølgningen pr og regnskab for Herudover er diverse kontingenter m.v. tilpasset de aktuelle udmeldinger fra KL og andre myndigheder. Budgetforslag pr : Normering og udgifter på det administrative områder er gennemgået. Dette resulterer i en forøgelse af basisbudgettet på 0,7 mio. kr. Note 6 - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Basisbudgettet pr : Alle områder på beskæftigelsesområdet blev tilrettet ud fra nye aktuelle skøn over antal modtagere og satser. Budgetforslag pr : Der er på baggrund af udgifterne for 1. halvår 2012 foretaget et revideret skøn over udviklingen i overførselsindkomster m.v. Produktionsskoler Hidtil er der modtaget én årlig regning fra Staten som dækker udgifterne til elever på produktionsskoler. Men I 2012 er kvoten blevet overskredet, og kommunen skal derfor selv medfinansiere de udgifter som ligger ud over kvoten. I 2012 er udgiften på kr. pr. elev på måned. Dette bevirker en forventet merudgift på 0,4 mio. kr. i Introduktionsprogram Udgifterne til danskuddannelse er i 2012 lavere end budgetteret, hvilket også forventes, at være tilfældet i Dette betyder en mindreudgift på 0,4 mio. kr. Sygedagpenge Der er ikke ændret i antallet af personer på sygedagpenge. Derimod er der foretaget en genberegning af den gennemsnitlige ugentlige sats i Dette bevirker en merudgift på 0,5 mio. kr. Side 10 af 12

11 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Der er ikke ændret i antallet af personer i aktivering. Men der er foretaget en genberegning af den gennemsnitlige ugentlige sats. Herudover er udgifterne til løntilskud tilpasset på baggrund af de forventede udgifter i Dette bevirker i alt en merudgift på 1,7 mio. kr. Dagpenge til forsikrede ledige Regeringen og dens støttepartier indgik i november 2010 en finanslovaftale på beskæftigelsesområdet, som betød, at der fra 1. januar 2011 skete en omlægning af refusionsreglerne. De ændrede regler betød, at refusionssatsen på 75%, 65% og 35% blev ændret til 50% og 30% statsrefusion alt afhængig af hvilken form for aktivering og tilbud den enkelte person modtog. Herudover fik det også konsekvenser for hjemtagelse af driftsrefusion, idet rådighedsbeløbet pr. årsperson blev ændret fra kr. til kr. Beskæftigelsesministeriet foretog beregninger af de økonomiske konsekvenser for kommunerne, og på baggrund af disse forventes det, at Langeland Kommune bliver fuldt kompenseret via bloktilskuddet og beskæftigelsestilskuddet. Det er på nuværende tidspunkt svært at gennemskue, om vi er blevet fuldt kompenseret for ovenstående ændringer på beskæftigelsesområdet. I 2012 forventes store overskridelser på dagpengeområdet, og budget 2013 er derfor blevet tilrettet med disse forudsætninger. Merudgiften udgør 6,6 mio. kr. og skyldes flere udgifter til passive dagpengemodtagere hvor kommunerne har en medfinansiering på 70% af udgiften. Ledigheden forventes ikke at falde i 2013, så derfor er antallet af forsikrede ledige tilpasset det forventede antal i Revalidering Mindreudgiften på 0,9 mio. kr. skyldes for lidt medregnet statsrefusion i basisbudgettet. Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige På baggrund af forventet regnskab 2012 er udgifterne til personlig assistance til handicappede i erhverv nedsat og det samme gør sig gældende for udgifterne til løntilskud til forsikrede ledige i kommunerne. Dette betyder i alt en mindreudgift på 0,7 mio. kr. Note 7 - Drift skattefinansieret For hvert udvalg er der fastsat et antal politikområder. Inden for hvert politikområde kan fagudvalgene flytte rundt på budgetbeløbene, men den samlede ramme på det enkelte politikområde skal overholdes. I økonomiaftalen mellem Regeringen og KL fastsættes der et loft på kommunernes serviceudgifter. Bloktilskuddet er delvis gjort betinget af, at kommunerne både budgetmæssigt og regnskabsmæssigt overholder rammen for serviceudgifterne. Økonomi- og Indenrigsministeren nedsætter således statens tilskud til kommunerne, hvis kommunernes budgetter og regnskaber under et udviser et højere niveau for serviceudgifter end det aftalte / budgetterede niveau. Med andre ord er det vigtigt, at serviceudgifterne, så vidt muligt, holdes inden for den fastsatte ramme for kommunernes serviceudgifter. Driftsudgifterne opdeles i serviceudgifter og overførsler. Sanktionsrammen for 2013 vil blive beregnet senere. Side 11 af 12

12 Note 8 - Renter mv. I forhold til det vedtagne i forbindelse med budgettet for 2012 har basisbudgettet p.t. kunnet nedsættes med 0,8 mio.kr. Afdrag på lån var i basisbudgettet pr forhøjet med 1,6 mio. kr. Nye beregninger viser imidlertid at budgettet nu kan nedsættes med 1,6 mio. kr. til det niveau, som indgik i overslagsår 2013 i budgettet for Note 9 - Anlæg skattefinansieret Der var i basisbudgettet pr indregnet et nettobeløb på 15 mio. kr. årligt. I forbindelse med budgetlægningen for 2012 var der disponeret over en del af denne ramme. I 2013 resterede der ca. 9,8 mio. kr. Der forelå dog allerede dengang ønsker om 0,8 mio. kr. til renovering mv. af Strynø Skole samt 0,1 mio. kr. til mastekran på Strynø. Efterfølgende har der været afholdt møde mellem borgmester og udvalgsformænd, hvor fordelingen af de 15 mio. kr. i 2013 og 2014 er aftalt. Rammen i 2013 er desuden forhøjet til 15,2 mio. kr. Note 10 - Likviditetsændring og øvrige finansforskydninger Ovennævnte forudsætninger for budgetforslag bevirker et likviditetstræk på 30,6 mio. kr. i 2013, 47,2 mio. kr. i 2014, 50,4 mio. kr. i 2015 og 55,4 mio. kr. i Der er indregnet et tilskud til særligt vanskeligt stillede kommune på 50,4 mio. kr. Det er fortsat usikkert, hvad der sker på dette område. Etableringen af Udbetaling Danmark betyder, at betalingsstrømmene ikke længere sker via kommunens kasse. Denne ændring medfører, at kommunens gennemsnitlige likviditet i 2013 reduceres med ca. 20,0 mio. kr. over en 12 måneders periode. Ifølge Udviklingsaftalen skal den gennemsnitlige likviditet frem til udgangen af 2015 øges med 5 mio. kr. årligt. Målsætningen for Langeland bør være en gennemsnitlig likviditet på 32,6 mio. kr. svarende til 2,9 % af brutto drifts- og anlægsudgifter. I øvrige finansforskydninger indgår afvikling af mellemværende med Langeland Forsyning med 0,9 mio. kr., herudover er der mindre forskydninger på kortfristet gæld på 0,1 mio. kr. Side 12 af 12

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016 Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3.

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. ØKONOMIAFTALE 2015 Intro Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. juni 2015 Aftalen fastsætter rammerne for de kommende budgetforhandlinger Pba. en opgørelse af de

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Økonomi og Analyse 27. november 2012 Fics brevid: 1566043. Budgetopfølgning. Pr. 31. oktober 2012

Økonomi og Analyse 27. november 2012 Fics brevid: 1566043. Budgetopfølgning. Pr. 31. oktober 2012 Økonomi og Analyse 27. november Fics brevid: 1566043 1 Budgetopfølgning Pr. 31. oktober 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for driftstet 2. Udvikling i serviceudgifterne

Læs mere

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 Økonomicentret Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 12. oktober 2009 Nærværende notat er disponeret således: Resume Budgetopfølgningsproceduren Samlet oversigt/konklusion Driftsområderne udvalgsopdelt

Læs mere

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-9961 Dokumentnr.: 480-2014-61217 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge.

Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge. Bilag 8 NOTAT Flygtninge Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge. Skemaet nedenfor angiver flygtningekvoterne i 2015 og 2016 i forhold til det

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET

1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET September 2014 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET Budgetforslag 2015-2018 BUDGETBILAG V Borgmesterens ændringsforslag på vegne af Økonomiudvalget BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN Indhold 1 INDLEDNING...

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Arbejdsmarkedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er:

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er: Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 16. april 2015 NOTAT Underbilag A til Budgetbilag II Det tekniske budgetforslag Kommunens indtægter 2016-2019 Dette er en kort redegørelse for udsigterne

Læs mere

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet - Version 1-1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: Drøftet. 1500

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018 Til: Byrådet m.fl. Dato: 7. januar 2014 Sagsbeh.: AJ Journalnr.: 13/20800 Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2018

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2018 Økonomisk Afdeling 2018 1. Økonomiske Redegørelse 2018 INDHOLD 1. Indledning Økonomistyring i Køge... 2 2. Oversigter over afvigelser på udvalg og aktivitetsområder... 3 2.1 Økonomiudvalget... 5 2.2 Social-

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 13 Økonomirapportering pr. 31. maj 2008 639533 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31.

Læs mere

Der er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet.

Der er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet. Dato: 23. maj 2011 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Administrationen har gennemført den første store budgetvurdering for 2011. Nedenfor gives en redegørelse for resultatet heraf. Der er endvidere udarbejdede

Læs mere

Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017

Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017 Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2014, dvs. det er indtægter kommunen

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti

Budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti Den 21. september 2015 Budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2013

Budgetopfølgning 2/2013 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018

Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018 Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018 24. april 2014 Sagsbeh: LFM Økonomiafdelingen Beregning af økonomiske nøgletal til budgetforslag 2015 2018 I dette bilag gennemgås de økonomiske nøgletal

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Budgetlægning 2015-2018

Budgetlægning 2015-2018 Budgetlægning 2015-2018 Forventet regnskab 2014 Basisbudget 2015-18 Anlæg Forsyning Lån og likviditet Konklusion Videre forløb Byrådets budgetkonference, 26. August 2014 Forventet regnskab 30. juni 2014

Læs mere

Renter m.v. 41.354 38.038-38.038-3.316. A. Resultat af ordinær virksomhed -65.719-67.382-17.412-84.794-19.075

Renter m.v. 41.354 38.038-38.038-3.316. A. Resultat af ordinær virksomhed -65.719-67.382-17.412-84.794-19.075 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Økonomi har i løbet af juli og august måned udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2013, som gennemgås i det følgende. Gennemgangen består af følgende afsnit: Samlet

Læs mere

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer Supplerende tekniske ændringer BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skattefinansierede område Serviceområder 7.460 7.501 7.710 7.688 Udvalget for teknik og miljø 970 166 166 166 Beskæftigelsesudvalget 115 115

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. august 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2014-priser Oprindeligt Budget 2014 / Basisbudget 2015 Budgetforslag

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Budgetlægning 2016-2019

Budgetlægning 2016-2019 Budgetlægning 2016-2019 Forventet regnskab 2015 pr. 30.06 Økonomiaftalen Basisbudget 2016-2019 Drift Anlæg Finansiering Generelt Videre forløb ved budgetlægningen Supplerende plancher Byrådets budgetkonference,

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Økonomiudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 17,61 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.11. En del udgifter afholdes imidlertid ikke månedligt,

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger.

Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Økonomicentret Budget og regnskab 19. februar 2009 Notatark Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Januaropfølgningen er en vurdering af, hvorvidt budgettet for 2009 kan

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

NOTAT. Overdragelse af sagsområder til Udbetaling Danmark. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Overdragelse af sagsområder til Udbetaling Danmark. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Borgerservice Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Overdragelse af sagsområder til Udbetaling Danmark Dato: 8. maj 2012 1.

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2017.

DREJEBOG FOR BUDGET 2017. Syddjurs Kommune 5. januar 2016 DREJEBOG FOR BUDGET 2017. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de aftaler

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 14. september 2014 Dok.nr. 118104-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Med den nye folkeskolereform er der fastsat et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal tilbyde

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2013

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2013 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2013 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Budget 2012 Erhvervsudvalget

Budget 2012 Erhvervsudvalget 2012 Generelt Udvalgets ansvarsområde s ansvarsområde omfatter Erhverv og Turisme, herunder salg af erhvervsarealer, Borgerservice samt IT og Telefoni Politikområde Erhverv og Turisme Politikområde Borgerservice

Læs mere

Præsentation af budgetforslaget. v/direktør for Økonomi, Personale og Borgerservice Erik Hattens

Præsentation af budgetforslaget. v/direktør for Økonomi, Personale og Borgerservice Erik Hattens Præsentation af budgetforslaget v/direktør for Økonomi, Personale og Borgerservice Erik Hattens Proces Forslaget til budget er udspil til, hvordan kommunens indtægter og udgifter overordnet skal fordeles

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der

Læs mere

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur E-mail: ebbe.jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8455 Telefon: 76631987 Dato: 20. november 2008 TILRETTELÆGGELSE

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 4 Dato: 10. april 2013 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsnr: 2013-521 Dok.nr: 2013-62776 Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet. Budgetlægningen for 2013. Samtlige regioner

Økonomi- og Indenrigsministeriet. Budgetlægningen for 2013. Samtlige regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk Samtlige regioner Dato: 29. juni 2012 Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: BS

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked udgør 9,2 % af de kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. Budget 2010 Andel i pct. Faste ejendomme 223

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr. STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 31. januar 2013 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Forventet regnskab

Læs mere

Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach

Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach 1. Regnskab 2014 2. 1. budgetopfølgning i 2015 3. Budgetlægning 2016 4. Nøgletal i budgetlægningen Plankonferencen 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt mio.kr.

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2015 og overslagsårene 2016-18 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2014. I

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering Budget og Analyse 16.8.2010 Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering (1.000 kr.) Renter -11.004 Balanceforskydninger 4.079 Langfristet gæld Afdrag 541 Låneoptagelse 6.900 Finansiering

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådets økonomiske politik, og dermed den årlige budgetlægning tager udgangspunkt i en økonomisk politik, som blev vedtaget d. 30. april 2014. Af politikken fremgår det bl.a.,

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere