FRA TVÆRFAGLIGHED TIL INNOVATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRA TVÆRFAGLIGHED TIL INNOVATION"

Transkript

1 FRA TVÆRFAGLIGHED TIL INNOVATION En forskningsbaseret evaluering af projekt VIP Viden- og InnovationsPartnerskaber DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid

2 FRA TVÆRFAGLIGHED TIL INNOVATION - en forskningsbaseret evaluering af projektet Viden- og InnovationsPartnerskaber 1

3 Copyright Knowledge Lab 2014 Fotos: VIP deltagere Layout: Heliant Consult Tryk: Clausen Grafisk ISBN: Bogen er sat med District Pro Thin og Adobe Garamond Pro Mekanisk, fotografisk, elektronisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele heraf er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Alle rettigheder forbeholdes. Projekt VIP er støttet af Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid

4 Indholdsfortegnelse VIP - projekt Viden og InnovationsPartnerskaber... 5 Fra tværfaglighed til innovation... 9 VIP - som rammesætter for tværfagligt samarbejde og brobygning Når forskelle bliver til fordele Projekt BISI - Building Interfaces for Social Inclusion Alle skal have det samme at vide, forskelligt Bisi film VIP - velfærdsbolig Brobygning til det private og offentlige erhverv perspektiver fra to eksterne partnere i VIP Velfærdsbolig Dullerfiks - hygiejne på den innovative måde Opsummering på evaluering af projekt VIP

5

6 VIP - projekt Viden og InnovationsPartnerskaber forord af Jan Lund, VIP projektleder og videncenterchef, Erhvervsakademi Lillebælt 5

7 Da projekt VIP startede i januar 2012, var det grundtanken og ambitionen at ændre den måde, som studerende og undervisere ved Erhvervsakademier og University Colleges i Region Syddanmark ser på innovationssamarbejde mellem private og offentlige partnere. Der skulle opbygges et fælles sprog og en fælles forståelse på tværs af uddannelser, fagligheder og sektorer, og alle deltagere skulle blive VIP er ; VIP virksomheder, VIP Studerende og VIP Undervisere. Der skulle med andre ord skabes et fælles mindset for aktørerne, et mindset der kunne skabe forandring og i sidste ende innovation. Dette idealbillede af, hvad Projekt VIP skulle skabe, var udgangspunktet for de tre års arbejde, som fulgte for projektets aktører. Der er siden projektets start uddannet 95 VIP-undervisere. De har gennemført innovationsevents for mere end 500 studerende, hvor der er blevet arbejdet med et utal af forskellige velfærdsudfordringer lige fra hygiejne i børnehaver til skabelse af intelligente hjælpemidler og nye typer boliger til velfærdssektoren. Gennem projektforløbet er der gjort mange erfaringer med at arbejde på tværs af organisationer, der er så forskellige af natur som professionshøjskoler og Erhvervsakademier. Hvor erhvervsakademierne typisk arbejder meget produkt- og målorienteret og med tætte relationer til det private, arbejder professionshøjskolerne typisk mere procesorienteret og med tætte relationer til det offentlige. Det har givet anledning til ny læring på tværs af professionerne samt i deres relationer til såvel offentlige som private partnere. Samtidig er kulturerne for arbejdet med de studerendes professioner meget forskellige, idet professionshøjskolerne ofte har myndighedsgivne kompetencekrav, hvor erhvervsakademierne kan arbejde mere frit med faglighederne, idet faglighederne her er mere generiske. Et vigtigt mål med Projekt VIP, som vi har arbejdet hårdt for at nå, er at skabe mindst 10 viden- og innovationspartnerskaber, som kan fortsætte efter projektets ophør i Videnog innovationspartnerskaber er tværprofessionelle partnerskaber, hvor offentlige og private virksomheder arbejder sammen med professionshøjskoler og erhvervsakademiuddannelser om at løse samfundsmæssige udfordringer. Partnerskaberne bygger på viden om praksis i velfærdsindustrien og viden om teknologiske og merkantile områder inden for det private, som bringes i spil med henblik på at finde nye og gerne innovative løsninger til velfærdssamfundsmæssige udfordringer. Målet om 10 partnerskaber er nået, og disse vil fremadrettet blive drevet af videninstitutionerne i fællesskab, hvor de skal bruges i opbygningen af ny viden med henblik på at skabe og bringe nye velfærdsteknologiske løsninger i anvendelse til gavn for private og offentlige partnere, samt til gavn for studerende, der brænder for at arbejde med disse temaer. Projekt VIP har ikke alene genereret nye partnerskaber, løsninger og indsigter, men også skabt nye måder at arbejde sammen på i det daglige. Mange VIP undervisere bruger metoder og viden fra projektet til at inddrage studerende i nye projekter og områder uden direkte tilknytning til projektet, som kan danne basis for nye partnerskaber, eller bidrage med viden ind i de etablerede. Herudover opnår de studerende indblik i mulighederne for bredere karrierevalg eller mulighederne for at være med til at skabe deres eget job gennem innovationsarbejde. Projektet indeholder mange eksempler på, at der er sket forandring. Men den vigtigste forandring er sikkert den, der er foregået hos de studerende, som gennem projektet har fået øjnene op for nye jobmuligheder, de ikke har set før, og selv har fået lysten og troen på, at de kan være med til at skabe disse jobs. Projektet har været med til at få studerende, der normalt arbejder med sociale, pædagogiske, sundheds- 6

8 7

9 mæssige og didaktiske fagligheder til at se mulighederne for at starte eget firma, ligesom studerende med teknisk og merkantil baggrund har fået øjnene op for nye brancher for deres arbejde. Som eksempler kan nævnes den pædagogstuderende, som gerne vil være med til at starte en virksomhed, der laver legepladser med indbygget læring (BuildAGround som vandt TV2s innovationspris i 2013), eller de IT studerende, der forsøger at starte egen virksomhed inden for hjælpemidler til ord- og talblinde børn. Projektet har desuden arbejdet med at skabe vækst i eksisterende og nye virksomheder, hvilke også fremadrettet vil være fokus i de etablerede partnerskaber. Et eksempel på dette er virksomheden Tutee Aps. Virksomheden består i dag af tre iværksættervirksomheder, som er gået sammen om skabelsen af Tutee ApS, hvor der arbejdes med online systemer til lektiehjælp i skoler og gymnasier. Systemet eksisterer i dag som en afprøvet prototype, og udvikling af prototypen til eksportmarkeder er igangsat i partnerskabet. Ved afslutningen af projektet er jeg, som projektleder, stolt over at have været en del af projektet. Jeg er tilfreds med de mål, vi har nået i projektet og glad for det fantastiske samarbejde, der er skabt mellem videninstitutionerne. Jeg håber og tror, at samarbejdet vil fortsætte i de etablerede partnerskaber, samt at nye vil opstå som følge af Projekt VIP. 8

10 FRA TVÆRFAGLIGHED TIL INNOVATION - en forskningsbaseret evaluering af projektet Viden- og InnovationsPartnerskaber af Heidi Philipsen & Louise Stjerne Knudsen, Knowledge Lab 9

11 Velkommen til læsere af publikationen Fra tværfaglighed til innovation, som er udgivet af forskningscenteret Knowledge Lab på Syddansk Universitet, Odense. I denne publikation vil du kunne læse en forskningsbaseret evaluering af projektet Viden- og InnovationsPartnerskaber (herefter VIP). Evalueringen er udarbejdet på baggrund af observationer og videomateriale, ligesom der er indsamlet materiale via spørgeskemaer fra personer med tilknytning til VIP. Derudover har tre projektledere fra hhv. Projekt BISI, VIP Velfærdsbolig og VIP Hygiejne, baseret på forløb afviklet i foråret 2014, beskrevet deres erfaringer med Projekt VIP. Dette materiale udgør tilsammen udgangspunktet for den endelige evaluering af Projekt VIP, som Knowledge Lab har lavet. Projekt VIP (Viden- og InnovationsPartnerskaber) fokuserer på at etablere tværgående og forpligtende viden- og innovationspartnerskaber mellem private virksomheder, offentlige institutioner og erhvervs- og professionshøjskolerne i Region Syddanmark. Hensigten er, at disse viden- og innovationspartnerskaber skal bidrage til udviklingen af nye produkter og koncepter inden for området velfærdsteknologi. De deltagende erhvervsakademier og professionshøjskoler er: Erhvervsakademi Kolding (IBA), University College Syddanmark (UCSYD), Erhvervsakademiet Lillebælt (EAL), Erhvervsakademi Sydvest (EASV) og University College Lillebælt (UCL). Projekt VIP er støttet af EU s Social Fond og løber frem til Vi håber, at publikationen Fra tværfaglighed til innovation kan være til inspiration for personer inden for uddannelsesområdet, virksomheder inden for det private og offentlige erhvervsliv, der har fokus på innovation og entreprenørskab, samt nuværende og nye undervisere og studerende i Projekt VIP. Desuden kan denne publikation være til gavn for alle, der interesserer sig for innovation, og hvordan man skaber samarbejder på tværs af institutioner og kulturer. 10

12 VIP - som rammesætter for tværfagligt samarbejde og brobygning af Heidi Philipsen, lektor ved Medievidenskab og leder af Knowledge Lab, Syddansk Universitet 11

13 I denne del af rapporten vil fokus være på, i hvilken udstrækning og på hvilke niveauer VIP-projektet har fungeret som støttende rammesætter dels for de medvirkende studerendes læring og dels for brobygningen mellem studerende, offentlige partnere og virksomheder. Der redegøres dels for lærings-, motivations- og kreativitetsteorier (herunder såkaldt stilladsering ), som medvirker til at begrebsliggøre den potentielle læring på tværs af fagligheder. Og dels medtænkes en mindre empirisk undersøgelse, som vi på Knowledge Lab, Syddansk Universitet, har udført med intentionen om at spørge de deltagende studerende, hvad de har oplevet som fordele og ulemper ved VIP. Der tages - i denne bestræbelse - især afsæt i projektet VIP Velfærdsbolig. 1 Foruden data fra denne undersøgelse 1 Undersøgelsens data er dels indsamlet fra spørgeskemaer udfyldt af studerende og dels i form af videointerviews foretaget med studerende fra University (spørgeskemaer) anvender vi også data fra de mange videoobservationer, som Knowledge Lab har foretaget i VIP projektet gennem hele processen. Jeg trækker således perspektiver til andre dele af VIP, men har i dette kapitel mest VIP Velfærdsbolig og de studerendes vurdering heraf i centrum. Målet med projekt VIP Velfærdsbolig Målet med projekt VIP Velfærdsbolig i regi af VIP er to-delt. Således kan man dele op i et samarbejdsmål og et decideret projektmål. Samarbejdsmål: Målet med de næste ugers samarbejde mellem de implicerede uddannelser og de offentlige og de private partnerskaber er at finde konkrete eksempler på, at man i borgerens eget hjem er i stand til at indarbejde diverse velfærdsforanstalt- College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt. ninger. Således vil borgeren kunne få en velfungerende hverdag uden hele tiden at blive konfronteret og udstillet med sine egne begrænsninger (Opgavebeskrivelse: Velfærdsbolig 2014: 3) Projektmål: At skabe inspiration til en bolig, som fremmer livskvalitet for borgeren med lettere fysiske handicap i eksisterende boligformer i relation til værdighed, nydelse og oplevelse, rehabilitering, betjeningsvenlighed, selvhjælp og tilgængelighed. Der skal skabes bedst mulige rammer for, at borgerne kan vende hjem i egen bolig og dér tage del i hverdagsaktiviteter så aktivt som muligt og derigennem kunne praktisere vedligeholdende træning såvel som genoptræning (Opgavebeskrivelse: Velfærdsbolig 2014: 3) Tanken med projektarbejdet, som de studerende (ergoterapeuter og bygningskonstruktører) indgår i, er, at borgerne skal inddrages i processen med de innovative løsninger, såkaldt brugerdreven innovation. Og at Der skabes plads til nytænkning, som kan bidrage til justering af de nuværende rammer i samfundet (Opgavebeskrivelse: Velfærdsbolig 2014: 4, min fremhævning). Spørgsmålet er, om de rammer, som de studerende mødes med i projektet, faciliterer, at de kan udvikle produkter (prototyper), der kandiderer til at justere rammer i samfundet. Det vil blive vurderet i dette kapitel. Nedenfor vender jeg desuden tilbage til, hvordan henholdsvis innovative løsninger, brugerdreven innovation og nytænkning fungerer i projekt VIP Velfærdsbolig, hvordan dette må ses i lyset af kreative læringsprocesser, og hvorledes læringsprocesserne kan vurderes dels ud fra et teoretisk afsæt, dels ud fra de studerendes egne udsagn. De projektdeltagende studerende er fra henholdsvis University College Lillebælt 12

14 (UCL) og Erhvervsakademiet Lillebælt (EAL). De eksterne partnere er dels Bjerggårdshaven (Odense Kommune) og virksomhederne Pressalit Care og Guldmann A/S. VIP som overordnet ramme VIP Velfærdsbolig er - som nævnt - et delprojekt under VIP, hvor der også er en række overordnede målsætninger (Opgavebeskrivelse: Velfærdsbolig 2014: 5). Her står bl.a. at skabe vækst i regionen, forny uddannelserne, skabe nye karriereveje, skabe nære relationer til omverdenen, skabe inspirerende samarbejdsrelationer og definere en ny underviserrolle. Herudover er der de mere nære mål, der er for omfattende at liste op her, men som samlet set handler om at udvikle tværfaglige samarbejder, der skaber prototyper og bygger bro fra uddannelser til private og offentlige virksomheder (Opgavebeskrivelse: Velfærdsbolig 2014: 5) Foruden disse mål og intentioner ligger der i VIP Velfærdsbolig som i de andre delprojekter under VIP, en ret konkret tidsplan for forløbet, og derudover et par modeller, som de studerende skal lære at kende og anvende (DIN modellen, GAP modellen, arbejdet med personaer samt research). Spørgsmålet er, om disse mål og intentioner kommer igennem i et projekt som VIP Velfærdsbolig, om modellerne og tidsplanen mv. giver mening for de studerende? Det vil jeg vende tilbage til en vurdering af til sidst i kapitlet. Stilladsering som støtte for de studerende i VIP Lad os starte med at indkredse de rammer, som projektet er opbygget omkring, og som dels skal sikre god læring for de studerende, og dels give dem en bro ud til eksterne partnere, i særdeleshed virksomheder. For at indkredse typen af rammer for projekt VIP Velfærdsbolig må vi først studere, hvordan såkaldt stilladsering kan støtte lærende, altså de studerende, i nye typer af læringsprocesser. At der i projektet (både det overordnede VIP og det konkrete projekt VIP Velfærdsbolig, som er i fokus her) er opstillet både mål og tidsplan, samt etableret kontakter til eksterne partnere, må betragtes som en tryg stilladserende ramme for de studerende at tage afsæt i. Begrebet stilladsering (på engelsk scaffolding ) stammer oprindeligt fra byggebranchen, men skal inden for læringsteori opfattes metaforisk. Stilladsering bør forstås dynamisk og bygges støttende op omkring en person i en læringssituation, der skal opleve tryghed i den usikre proces. Der kan både arbejdes med solide og mere spinkle stilladser - afhængigt af behovet hos den person, der behøver støtte. 2 2 Jeg har lavet en undersøgelse - en ph.d. afhandling - med fokus på den indflydelse, som dansk film har fået fra Den Danske Filmskole (Philipsen 2005). Fra midten af 1980 erne sker der en del ændringer på At opstille et stillads - i form af fx klart definerede spilleregler for opgaven og opfølgende vejledning - medvirker til at tøjle den præstationsangst eller usikkerhed, der gerne er forbundet med at skabe noget nyt og anderledes eller ligefrem innovativt. En proces, hvor man skal skabe noget nyt, som i projekt VIP Velfærdsbolig, er ofte forbundet med stor usikkerhed over for løsningen af opgaven. Når man som studerende bevæger sig ud i at arbejde med nye projekter, bevæger man sig samtidig ud i noget ukendt. Usikkerheden medvirker til at vække en sensibilitet, som ifølge Thea Mikkelsen er en forudsætning for kreativitet, og som man skal turde gå ind i. Kreativitet er videre oftest en forudsætning for Filmskolen af både strukturel og undervisningsmæssig karakter. Daværende rektor, Henning Camre, indfører blandt andet de såkaldte penneprøver (praktiske øvelser inden for bestemte spilleregler), som viser sig at yde god støtte i de usikre læringssituationer, eleverne gennemgår. I lighed med VIP projektet, arbejder Filmskolens elever også tværfagligt. 13

15 14

16 at skabe innovation. Ifølge Mikkelsen (2009) er det uhensigtsmæssigt, hvis usikkerheden over for nye opgaver medfører handlingslammelse, så man for eksempel trækker sig tilbage fra skabelsen af et produkt. 3 Modet til at gå ind i den usikre situation og vende den til en positiv læringsproces, kan hentes i forskellige former for stilladsering. Dels kan man støtte sig til visionen for projektet, målet med opgaven, deadlines, lærerens feedback, gruppens samarbejde, ens egen faglighed og i VIP-regi også fx en ekstern partners respons (offentlig instans eller privat virksomhed). Forskellige former for støtte i en lærings- eller skabelsesproces medvirker til, at man føler sig tryg nok til for eksempel at begive sig ud i den usikkerhed, der er forbundet med nye projekter, som måske ligger uden for ens komfortzone. Film-konceptet Dogme 95 kan tjene 3 Thea Mikkelsen er er cand. mag. i litteraturvidenskab og moderne kultur og cand. psych. med speciale i kreativitet. Nu leder hun Center for Kreativitet. som et godt eksempel på klar stilladsering (10 regler og et støttende broderskab /team), der medførte både kreative processer/film og en innovativ udvikling for dansk film. Ligeledes arbejder de på Den Danske Filmskole med at lade eleverne skabe små øveproduktioner (de nævnte penneprøver) inden for bestemte konditioner, der støtter dem. Altså lærer de under uddannelsen at anvende stilladsering, der kan hjælpe dem igennem usikkerheden ved nye projekter og tværfaglige samarbejder. Man skal ikke betragte stilladset som en begrænsning, men som en støtte og udfordring. Ifølge læringsteoretikere findes der primært seks typer af stilladsering: 1) Recruitment, 2) reduction in the degrees of freedom, 3) direction maintenance, 4) marking, critical features, 5) frustration control og 6) demonstration (Wood, Bruner and Ross, 1976). Dem vender jeg tilbage til. Derudover vil jeg kort introducere, at jeg selv som forsker har foreslået og empirisk afprøvet tre overordnede kategorier for stilladsering (hvorunder de seks typer kan anvendes). Det drejer sig om: 1) Institutions-stilladsering, 2) Team-stilladsering, og 3) Individuel stilladsering (Philipsen 2009: in Mathieu and Pedersen, 2009). Mere om hvilke typer af stilladseringer, som VIP Velfærdbolig reelt bygger på (deadlines, vejledning mv.), og om de virker, følger senere i kapitlet. Her vil jeg blot konstatere, at de spilleregler, som sættes for VIP og for VIP Velfærdsbolig er at betragte som en såkaldt institutions-stilladsering. Kreativitetsforsker, Chris Bilton, der arbejder meget med anvendelsesorienterede kreativitets- og innovationstilgange, som rækker ud mod private virksomheder, bakker op om spillereglers positive indvirkning, idet han skriver: I argue that creative processes and creative people actually thrive on constraints and boundaries (Bilton 2012: xxi). Arbejdet med veldefinerede projekter skaber altså større fokus og mere mod til at arbejde kreativt med opgaverne, end frie opgaver gør. Og set i denne kontekst, har rammerne omkring VIP som fx i VIP Velfærdsbolig en positiv effekt, skal man tro kreativitets- og læringsforskere. Hvordan de studerende vurderer rammesætningen, vendes tilbage til nedenfor. Rammer for læring og kreativitet VIP-projektet arbejder overordnet ud fra en intention om at fremme innovation på tværs af studerende, fagligheder og eksterne partnere - herunder virksomheder. Intentionen om at bringe de studerende i direkte kontakt med potentielle fremtidige arbejdsgivere, er motiverende for de studerende i sig selv, da de derved slipper for udelukkende at arbejde i hypotetiske projekter og med hypotetiske produkter. De vil gerne møde virkeligheden, det fremgår også af den spørgeskemaunderøgelse, vi lavede. Derved er motivationen på plads i dette projekt, hvilket man altså også kan læse ud fra de studerendes udsagn om, hvilke for- 15

17 ventninger og efterfølgende oplevelser - de havde til VIP Velfærdsbolig. De studerende skriver fx om forventninger, at det bliver Spændende at arbejde sammen med andre, end vi er vant til. Også spændende med en anden slags case. De fleste deler denne opfattelse samt forventninger om faglige udfordringer. Forventningerne til samarbejdet var således indledningsvis høje, men de blev også indfriet langt hen ad vejen. En studerende beskriver fx samarbejdet med andre studerende sådan her: Alle var seriøse og engagerede. Alle byder ind. En anden studerende anfører, at han/hun fandt det: sjovt at lave noget, der kan bruges i virkeligheden. I deres svar på spørgeskemaer giver de også udtryk for, at deres forventninger til samarbejdet med eksterne partnere stort set blev indfriet, da de blev taget godt imod og også vejledt af disse. En skriver fx: De (offentlige og private partnere) ville have noget godt ud af projektet, og det smittede af på os. Denne type af samarbejde vurderes således af deltagerne som positivt, ligesom de er venligt stemt over for at skulle arbejde på tværs af fagligheder (ergoterapeuter og bygningskonstruktører). Videre har det været inspirerende, smittende og motiverende at arbejde sammen med eksterne partnere ifølge undersøgelsen. En studerende skriver endda: Det har opmuntret mig yderligere til at studere, fordi man nu kan se, hvad ens eventuelle arbejde kunne være. Således er denne studerendes motivation og udbytte i top og medvirker til at indfri VIP Velfærdsboligs nære mål. Spørgsmålet er imidlertid, om de studerende i projektet når frem til noget brugbart eller måske ligefrem innovativt. For at nå frem til eksempelvis et innovativt produkt eller en innovativ ide, er det typisk nødvendigt at gennemgå en kreativ proces først (fra kreativ proces til innovativ prototype). I det videre arbejde med VIP-lignende projekter kan det anbefales med erfaringerne fra dette projekt in mente at de studerende tilbydes en langt bedre indføring i grundlæggende og anvendelsesorienterede kreativitets- og innovationstilgange. Disse tilgange kan i sig selv hjælpe dem med at kende den kontekst og de forventninger ude fra, som de arbejder inden for, og kunne oparbejde en bevidsthed om karakteren af de processer og produkter, de er involveret i. Videre hjælper det dem også med at opnå en vis tryghed i at arbejde innovativt, at de er gjort bekendt med, hvad projekthaver mener med innovation, og hvor de kan byde ind. Altså sker der en forventningsafstemning, som kan fungere som en slags stilladsering i sig selv. Der kunne fx med fordel gives de studerende en definition på innovation og herunder skelnes mellem såkaldt inkrementel og radikal innovation (Lybecker 2009), eftersom det mål, der sættes op for de studerende, medtænker innovation, uden nærmere definition. I projektet lægges helt klart op til, at de studerende skal arbejde ud fra inkrementel innovation, idet de skal tage afsæt i eksisterende boliger, personer (via research) og derudover også personaer. Men det adresseres ikke, at de ikke skal kaste sig ud i mere radikal innovation, hvilket ellers kunne have tydeliggjort rammerne og forventningerne fra skolernes og de eksterne partneres side. Inkrementel innovation tager afsæt i det allerede eksisterende og twister det lidt, mens radikal innovation fordrer, at man kaster sig ud på det dybe vand og fx opfinder noget nyt. Det sidste er klart mere en angstfremkaldende og usikker situation - og også gerne mere tidskrævende - end det første. En studerende skriver i evalueringen: Jeg synes, det var lidt utydeligt, om det skulle være nyopfindelse eller nytænkning, og her synes jeg ikke altid, der var fælles fodslag fra underviserne. Dette kunne være klargjort. 16

18 De studerendes oplevelser I undersøgelsen, vi har udført med de studerende i projekt VIP Velfærdsbolig, kan således spores en vis usikkerhed over for de rammebetingelser, og de forventninger, som stilles op for dem af de overordnede i projektet. En studerende formulerer det sådan her: Det kunne godt have været bedre struktureret ift. hvilke opgaver, vi skulle løse undervejs. Jeg mangler lidt overordnet sammenhæng. En anden indvender: [..] Og så havde vi i starten lidt svært ved at finde ud af, hvad vi egentlig skulle aflevere for et projekt. Andre efterlyser på lignende vis klarere rammer og forventningsafstemning fra starten af. Det virkede uoverskueligt til at starte med indvendes det fx. Altså er der plads til forbedringer, hvad angår institutions-stilladseringen. Mens de studerende generelt var godt tilfredse med den støtte, de får fra de andre gruppemedlemmer, hvorfor team-stilladseringen i dette projekt må anslås at fungere efter hensigten. Dog må det indvendes, at nogle af de studerende udtrykker en vis skuffelse over, at de ikke kom til at arbejde med så mange forskellige fagligheder, som de blev stillet i udsigt ved projektets begyndelse (igen, dette er projekthavers ansvar). De havde forventninger om (og var blevet stillet i udsigt fra projekthavers side), at de skulle arbejde på tværs af 4-5 fagligheder, hvilket desværre kun blev til 2. Men det samarbejde, der var, gik godt og var lærerigt, som beskrevet ovenfor. For at komme nærmere en vurdering af innovations-potentialet i VIP-projektet, er det hensigtsmæssigt med yderligere indkredsning af fænomenerne kreativitet og innovation. Kreativitetsforsker, Chris Bilton, anfører at: Creativity requires that we make or think something new, or a new combination of existing elements (..) To be creative, the idea must also be useful or valuable (..) Creative ideas must demonstrate fitness for purpose (Bilton 2012: 3). I VIP Velfærdsbolig har de studerende ikke været særlig godt klædt på ift. at vide, hvad kreativitet og innovation indebærer, og de har ikke nødvendigvis lavet processer og/eller produkter, der kandiderer til at være kreative i hvert fald ikke i BIG C forstand (kreativitet der får en stor betydning for andre), men mere i en mini-c udgave (kreative læringsprocesser) (Kaufman & Beghetto 2009). De har således, at vurdere ud fra de data vi har, gennemgået nogen relativt kreative tværfaglige læringsprocesser. Men om deres prototyper er udtryk for nytænkning, det er op til eskperter at vurdere, hvilket jeg vender tilbage til. Bilton vægter meget i sin kreativitetsog innovationsteori, at flere fagligheder tilsammen tænker langt bedre end een. På dette punkt har VIP Velfærdsbolig været velfungerende, idet de studerende klart viser, at de har fået meget ud af mødet med andre studerendes faglighed og kompetencer. Der synes heller ikke at have været de helt store kultur-vanskeligheder, som ellers kan udfordre det tværfaglige samarbejde. Tværtimod udtrykker de fleste, at de fik gode indsigter via det tværfaglige gruppearbejde. Der er respekt for hinandens fagområder [..] Ergoterapeuter kan pege på problemstillinger, og bygningskonstruktører kan komme med løsninger. Fin supplering skriver en studerende fx. Dette punkt kan man læse mere om i kapitlet skrevet af videnskabelig assistent, Trine Lai, i denne rapport. Fejring og feedback Når kreativitet og innovation skal bedømmes, gøres dette bedst af fagfolk/eksperter, som kender det domæne, som ideen/produktet falder inden for, og det må siges at være indfriet i både VIP Velfærdsbolig og det overordnede VIP projekt. Projektet udmundede nemlig i opsætning af posters, de studerendes præsentation og udnævnelse af vindere fra ekspert-panel. Denne type af afrunding og 17

19 anerkendelse er et særdeles vigtigt og i dette og andre VIP-del-projekter meget veludført stilladseringsgreb. Markering af kritiske træk er een af de seks typer stilladsering, som Wood, Bruner og Ross (1976) udpeger. Og i de projekter, som vi fra Knowledge Labs side har haft lejlighed til at følge tæt (især VIP Velfærdsbolig og Bisi) har netop denne type af vigtig og konstruktiv afrunding samt fejring været velfungerende. De studerendes prototyper er blevet vurderet og har fået feedback, hvilket både peger tilbage på, hvad der er gået godt og dårligt, samt fremad på hvad de kan forbedre. Det er et vigtigt træk, at man i VIPprojekter har valgt at lade et panel af eksperter foretage den endelige vurdering. Forskning udpeger netop, at det optimalt set skal være eksterne partnere, der selv er repræsentanter for domænet (fx en faglighed, en virksomhed) for, at feedback en fungerer bedst for de studerende (Philipsen 2009). Det er ligeledes denne type af eksperter, der bedst kan vide, om ideen/prototypen er brugbar (useful). Og det højner motivationen for at arbejde seriøst med en ide eller et produkt, at de studerende ved, at det ikke alene er deres lærere, der skal se og vurdere den/det. Om prototyperne er innovative, står knapt så klart frem, ifølge det, som vi har kunnet følge. Og i det hele taget har præmisserne for at skabe og få vurderet noget innovativt, som tidligere nævnt i dette kapitel, stået svagt skitseret for de studerende. I Opgavebeskrivelsen står der foreslået, at de fx kan tage afsæt i en genstand i rummet (borgerens bolig), der kan designes om for at fremme tilgængeligheden (Opgavebeskrivelse: Velfærdsbolig 2014: 17). Dette forhold vil svare til at bede de studerende om at lave inkrementel innovation (jf. Lybecker 2009) med afsæt i borgerens behov. Således kunne det antageligt have hjulpet de studerende med en mere klar institutions-stilladsering, hvis innovation var blevet defineret og afgrænset. I det hele taget udtrykker de studerende i de data vi har haft adgang til tilfredshed med det tværfaglige samarbejde og glæde over projektets samarbejder med eksterne partnere. Men samtidig kunne de have ønsket sig mere klarhed over selve projektets karakter (rammebetingelser, tilgængelighed ift oplysninger om projektet mv). Opsamling på resultater I starten af dette kapitel opsummerede jeg, at VIP Velfærdsbolig er et delprojekt under VIP, hvor der også er en række overordnede målsætninger, herunder at: skabe vækst i regionen, forny uddannelserne, skabe nye karriereveje, skabe nære relationer til omverdenen, skabe inspirerende samarbejdsrelationer og definere en ny underviserrolle. Herudover samlede jeg de nære mål til primært at handle om at udvikle tværfaglige samarbejder, der skaber prototyper og bygger bro fra uddannelser til private og offentlige virksomheder (Opgavebeskrivelse: Velfærdsbolig 2014: 5). Jeg nævnte også, at der i projektet er arbejdet frem efter en ret konkret tidsplan for forløbet af ugernes arbejde, og derudover et par modeller, som de studerende skulle kende og kunne anvende. Ingen af de studerende kommenterer i undersøgelsen på, om de har kunnet bruge modellerne til noget. Dog fremhæver et par stykker, at det gav mening at have research som en del af en idegenereringsproces, idet de via interviews med beboere blev inspireret til at skabe deres prototyper, så implicit har en del af arbejdet ud fra modeller øjensynligt virket. De nære mål ser overordnet betragtet ud til at være så godt som indfriet. Der er afleveret prototyper fra grupperne, og der har været arbejdet på tværs af fagligheder og partnere. Mht. de lidt større VIP mål, fx nye karriereveje og relationer, så er een af grupperne i VIP Velfærdsbolig i hvert fald godt på vej til at indfri disse mål, da de af en fra ekspertpanelet - blev tilbudt at være del i et nyt projekt og 18

20 at deltage i Danish Entrepreneurship Award 2014 på baggrund af deres prototype. Dette betyder naturligvis ikke, at alle studerende har fået et karriereboost. Mht. inspirerende samarbejdsrelationer ser det også ud til at være lykkedes godt i dette projekt. Sværere er det at vurdere, om der ligefrem er skabt nye undervisningsroller, nye uddannelser og vækst i regionen, altså Region Syddanmark, da det vil være for tidligt at effektmåle på og også er ret ambitiøse mål at arbejde frem efter. Hvis dette skal indfries og måles, skal der nok en VIP 2,0 udgave til, da det overordnede VIP projekt ikke ulig andre typer af lignende projekter har taget lang tid at få igang. I et evt. nyt projekt kunne man anbefale på baggrund af ovenstående viden at institutionsstilladseringen generelt bliver tydeligere, og at der arbejdes på tværs af endnu flere fagligheder blandt de studerende, hvilket ville give mere og bredere funderet team-stilladsering. Og endelig er det vurderingen herfra, at det ville styrke et evt. nyt VIP-projekt, at de studerende introduceres bedre for, hvad kreativitet og innovation er og indebærer for dem. Referencer Amabile, Teresa (2008) in Handbook of Organizational Creativity, ed. by Zhou & Shalley, Taylor & Francis Group, LLC. Bilton, Chris (2007/2012): Management and Creativity, Blackwell Publishing Csikszentmihalyi, Mihaly (1996): Creativity Flow and the Psychology of Discovery and Invention, New York, HarperCollins Publishers Kaufman, James & Beghetto, Ronald (2009): The four-c-model of Creativity in Review of General Psychology, American Psychological Association 2009, Vol. 13, No. 1 Lybecker, Søren (2007): Innovatismer, Samfundslitteratur Mathieu, Chris & Pedersen, Jesper Strandgaard (ed.) (2009); Dansk film i krydsfeltet mellem samarbejde og konkurrence, Ariadne Mikkelsen, Thea (2009): Kreativitetens psykologi, Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck Philipsen, Heidi (2010): Designing New Media Learning, Communication and Innovation, ed. by Agerbæk, Philipsen and Walther, Akademisk Forlag. Philipsen, Heidi (2005): Dansk films nye bølge afsæt og aftryk fra Den Danske Filmskole (intern udgivelse på SDU) Philipsen, Heidi (2009): index.php/volume-5-issue previousissuesmeny-126/115-constraints-in-film-making-processes-offer-an-exercise-to-the-imagination Wood, D., Bruner, J. & Ross, G. (1976): The role of tutoring in problem solving in Journal of Child Psychology, vol.- 17, Blackwell Publishers. Samt VIPs Opgavebeskrivelse: Velfærdsbolig (2014) 19

FRA TVÆRFAGLIGHED TIL INNOVATION

FRA TVÆRFAGLIGHED TIL INNOVATION FRA TVÆRFAGLIGHED TIL INNOVATION En forskningsbaseret evaluering af projekt VIP Viden- og InnovationsPartnerskaber DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid FRA TVÆRFAGLIGHED

Læs mere

Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: www.projektvip.dk

Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: www.projektvip.dk Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: VIP-underviser www.projektvip.dk Projekt-VIP Velkommen til Projekt-VIP! I denne lille brochure vil du finde lidt nyttig viden om projektet, hvad du kan forvente

Læs mere

Uddannelsesinstitutioner i Projekt VIP: VIP-VIrksomhed. www.projektvip.dk

Uddannelsesinstitutioner i Projekt VIP: VIP-VIrksomhed. www.projektvip.dk Uddannelsesinstitutioner i Projekt VIP: VIP-VIrksomhed www.projektvip.dk Projekt-VIP Velkommen til Projekt-VIP! I denne lille brochure vil I finde lidt nyttig viden om projektet, hvad I kan forvente og

Læs mere

Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: VIP-Virksomhed. www.projektvip.dk

Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: VIP-Virksomhed. www.projektvip.dk Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: VIP-Virksomhed www.projektvip.dk Projekt-VIP Velkommen til Projekt-VIP! I denne lille brochure vil I finde lidt nyttig viden om projektet, hvad I kan forvente og

Læs mere

Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: VIP-stUderende. www.projektvip.dk

Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: VIP-stUderende. www.projektvip.dk Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: VIP-stUderende www.projektvip.dk HVIs du VIl VIde mere Hvis vis du vil vide mere om projektet, kan du kigge på hjemmesiden www.projektvip. dk. Har du mere konkrete

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Gymnasielærers arbejde med innovation

Gymnasielærers arbejde med innovation Gymnasielærers arbejde med innovation Simon Lauridsen Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Nærværende artikel tager afsæt

Læs mere

Dygtige pædagoger skabes på uddannelsen

Dygtige pædagoger skabes på uddannelsen Dygtige pædagoger skabes på uddannelsen Anna Spaanheden Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Denne artikel vil beskæftige

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

9 ANBEFALINGER TIL LIGEVÆRDIGE SAMARBEJDER. Praksisnære innovationsprojekter

9 ANBEFALINGER TIL LIGEVÆRDIGE SAMARBEJDER. Praksisnære innovationsprojekter Praksisnære innovationsprojekter 9 ANBEFALINGER TIL LIGEVÆRDIGE SAMARBEJDER 9 anbefalinger til ligeværdige samarbejder - praksisnære innovationsprojekter Udgivet af Erhvervsakademi Aarhus November 2015.

Læs mere

TAG LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER

TAG LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER HOLD 4 - FORÅRET 2016 TRAC S INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TAG LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FOR LEDERE AF PROFESSIONEL KREATIVITET 2 HVOR MEGET SKAL DU STYRE? HVAD SKAL DU STYRE? HVEM SKAL DU STYRE? LÆR

Læs mere

SEMINAR 2 ( Kolding-gruppen ) Fra behovslandskabet til innovationsmuligheder

SEMINAR 2 ( Kolding-gruppen ) Fra behovslandskabet til innovationsmuligheder SEMINAR 2 ( Kolding-gruppen ) Fra behovslandskabet til innovationsmuligheder Samskabende godmorgen øvelse Siden sidst Seminar 1 Seminariet hvor mindset var i fokus Seminariet hvor samskabende proces var

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt:

Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt: Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt: Entreprenørskab i den ergoterapeutiske profession og uddannelse - styrkelse af entreprenante og innovative processer i grunduddannelsen.

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU

Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU MUS for ph.d.- studerende på AU Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en årligt tilbagevendende udviklingssamtale mellem leder og medarbejder. MUS tager udgangspunkt

Læs mere

Tallerkenen rundt. En praktikordning, hvor produktionskøkken, plejecenter og hjemmepleje får indsigt i de tværfaglige måltidssituationer

Tallerkenen rundt. En praktikordning, hvor produktionskøkken, plejecenter og hjemmepleje får indsigt i de tværfaglige måltidssituationer Tallerkenen rundt En praktikordning, hvor produktionskøkken, plejecenter og hjemmepleje får indsigt i de tværfaglige måltidssituationer SERVICESTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Guide Tallerkenen rundt En

Læs mere

Fra Corporate Volunteering til innovative practice

Fra Corporate Volunteering til innovative practice Fra Corporate Volunteering til innovative practice Bidrag til case-konkurrencen om innovativ praksis inden for voksnes læring og kompetenceudvikling anno 2010 V/ Sidsel Maria Lundtang Petersen & Ida Maj

Læs mere

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE ACTLEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE MÅLHIERARKI STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER I UCN ACTLEARN PÆDAGOGIK OVERORDNEDE MÅL UDVIKLINGSMÅL Vi designer læring med fokus på individ, gruppe

Læs mere

1 Inklusionens pædagogik om at vide, hvad der ekskluderer, for at udvikle en pædagogik, der inkluderer 11 Af Bent Madsen

1 Inklusionens pædagogik om at vide, hvad der ekskluderer, for at udvikle en pædagogik, der inkluderer 11 Af Bent Madsen Indhold Forord 7 1 Inklusionens pædagogik om at vide, hvad der ekskluderer, for at udvikle en pædagogik, der inkluderer 11 Af Bent Madsen Baggrund og begreber 11 Afklaring af begreber 13 Eksklusionsmekanismer

Læs mere

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Indledning Norddjurs Kommune har i de senere år sat fokus på mulighederne for at udvikle en folkeskole, hvor de unge i

Læs mere

Anvendelse af ny viden i de fem kommuner

Anvendelse af ny viden i de fem kommuner Anvendelse af ny viden i de fem kommuner Af Peter Sørensen Lektor, mag.art og ph.d.-studerende University College Lillebælt & Aalborg Universitet Der er generelt gode forudsætninger for at bringe ny viden

Læs mere

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag INSTRUKTION Aftal interviews med makker inden for de næste 2 dage. Hvert interview varer 10 min. Hold tiden! I behøver ikke nå helt til bunds. Makkerne interviewer hinanden

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

UDKAST TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK

UDKAST TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK VISIONEN 2 INDLEDNING 2 FÆLLESSKAB 4 ANERKENDELSE 5 KREATIVITET 6 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE 7 SAMARBEJDE OG SYNERGI 9 1 Visionen At børn og unge sejrer i eget liv At børn og unge får muligheder for og

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Faglige miljøer skal styrke den tværprofessionelle professionshøjskole

Faglige miljøer skal styrke den tværprofessionelle professionshøjskole Kronik Faglige miljøer skal styrke den tværprofessionelle professionshøjskole Laust Joen Jakobsen En stærk sammenhæng mellem forskning, videreuddannelse og grunduddannelse er helt central for professionshøjskolerne.

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Innovationskompetence

Innovationskompetence Innovationskompetence Innovation i skolen Når vi arbejder med innovation i grundskolen handler det om at tilrette en pædagogisk praksis, der kvalificerer eleverne til at skabe og omsætte nye idéer, handle

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU elever 2014

Uddannelsesplan for PAU elever 2014 Kære Elev Velkommen til Vi glæder os til at lære dig at kende og håber på et godt samarbejde. På de følgende sider kan du læse om hvad vi står for og hvilke krav og forventninger du kan stille til os og

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care

Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care 1 Professionshøjskolen Metropol Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care Omfang 10 ECTS point, 5 uger. Periode for afvikling af valgfaget Uge 31-35, 2012, begge uger inkl. Det vil sige,

Læs mere

Uddannelsesevaluering (kandidat cand.it) i foråret 2012

Uddannelsesevaluering (kandidat cand.it) i foråret 2012 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Middelscore = relativt lavt faglig niveau i starten af uddannelsen på visse områder,

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte Forord Pædagogik for sundhedsprofessionelle er i 2. udgaven gennemskrevet og suppleret med nye undersøgelser og ny viden til at belyse centrale pædagogiske begreber, der kan anvendes i forbindelse med

Læs mere

HUB FOR DESIGN & LEG

HUB FOR DESIGN & LEG RESPEKT FOR LEGEN I SIG SELV HUB FOR DESIGN & LEG ÅBENHED OVER FOR DET NYE OG UAFPRØVEDE LEGEUDVIKLING MED HØJ FAGLIGHED FRIHED OG FLEKSIBILITET MOTIVATION OG ENGAGEMENT 10 INDSIGTER OM DEN DANSKE TILGANG

Læs mere

SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester

SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester Februar, 2010/Lone Krogh SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester Spørgsmålene i skemaet har til formål at inspirere dig til at reflektere over dine ressourcer og de eventuelt større udfordringer, du ser

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET]

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] 2013 Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen [DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] Visionen, Vi designer livet, integreres i alle politikker, indsatser og praksisser i Kolding Kommune. Den har

Læs mere

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Afrapportering af to fokusgrupper med studerende der har deltaget i UDDX eksperiment 2.1.2 i sundhedsklinikken Professionshøjskolen

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet (Lokal modulbeskrivelse for BA-modulet på 8. semester er under udarbejdelse) BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge

Læs mere

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT God sommer lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE Den uddannelsespolitiske dagsorden og de institutionelle relationer l Overordnede målsætninger og det nye uddannelseslandskab

Læs mere

Udviklingsprojekt i linjefaget fransk praksisanknytning mellem Zahle og Storkøbenhavn

Udviklingsprojekt i linjefaget fransk praksisanknytning mellem Zahle og Storkøbenhavn 1 Udviklingsprojekt i linjefaget fransk praksisanknytning mellem Zahle og Storkøbenhavn Ved lektor, ph.d. Annette Søndergaard Gregersen, linjefaget fransk. Indledning Denne artikel tager afsæt i et udviklingsprojekt

Læs mere

Facilitering af innovative læreprocesser. FSUS den 4. november 2014

Facilitering af innovative læreprocesser. FSUS den 4. november 2014 Vi er Her indsættes videoklip, hvor er Anne Marie Hvor er Hanne Vores erfaringer Tværprofessionelle innovative forløb 2008 - : Robot, leg og læring Leg, læring og velfærdsteknologi (LLV) Innovation,

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår

At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Artiklen viser med udgangspunkt

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Lærerstuderendes og pædagogstuderendes forestillinger om uddannelse og profession

Lærerstuderendes og pædagogstuderendes forestillinger om uddannelse og profession årgang 2007 Lærerstuderendes og pædagogstuderendes forestillinger om uddannelse og profession Bodil Nielsen og Lars Christensen Professionshøjskolen UCC Lærerstuderendes og pædagogstuderendes forestillinger

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6 MIZZ UNDERSTOOD DANS MOD MOBNING Niels Simon August Nicolaj WORKSHOP BESKRIVELSE Side 1 af 6 Indhold HVORFOR FÅ BESØG AF MIZZ UNDERSTOOD DRENGENE?... 3 BYGGER PÅ EGNE ERFARINGER... 3 VORES SYN PÅ MOBNING...

Læs mere

Velkommen til workshoppen Innovation, ledelse og organisationsudvikling. SDU s erhvervskonference 3. juni 2014

Velkommen til workshoppen Innovation, ledelse og organisationsudvikling. SDU s erhvervskonference 3. juni 2014 Velkommen til workshoppen Innovation, ledelse og organisationsudvikling SDU s erhvervskonference 3. juni 2014 1 Hvem er vi? Fra universitetet/trilo: - Flemming Smedegaard, lektor, studieleder for International

Læs mere

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk K E N aseret b s g n i n forsk NDSVIDENSKAB for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk 1 Tina Eisenhardt, Erhvervskonsulent, Middelfart Erhvervscenter Jeg har fået nogle nye redskaber, som jeg kan bruge

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching Elevcoaching Elevcoaching er en indsats, der i 4 år har været afprøvet i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem Plan T og elevernes skoler. Vi oplever, at elever der har været på Plan T, kan

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord... 9

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord... 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 9 Kapitel 1 Projektkompetencer... 11 Hvorfor projektkompetencer?... 11 Projektformens udbredelse... 14 Projektorganiseringens arbejdsmiljø... 19 Projektfeltets teorier...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9 KAPITEL 1 PROJEKTKOMPETENCER.... 11 Hvorfor projektkompetencer?.... 11 Projektformens udbredelse... 14 Projektorganiseringens arbejdsmiljø... 19 Projektfeltets teorier...

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie?

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvornår har du sidst ydet en særlig stor indsats og været meget tilfreds med det bagefter? Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvad er det vigtigste

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

At bygge praksisfællesskaber i skolen

At bygge praksisfællesskaber i skolen Søgeord PracSIP Interaktiv læring Interaktiv platform Læringsplatform Praksisfællesskaber Abstract: PracSIP At bygge praksisfællesskaber i skolen En PracSIP er en webbaseret tjeneste, som understøtter

Læs mere

Bygningskonstruktøruddannelsen

Bygningskonstruktøruddannelsen Bygningskonstruktøruddannelsen 100% professionsbachelorvilkår ja tak, og gerne hurtigt Med loven om professionshøjskoler (2007) er rammerne skabt for de praksisnære videregående uddannelser. Et særligt

Læs mere

BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber

BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber 1 forord Stærkere fællesskaber gør os dygtigere sammen Kære læsere, Da jeg sidste vinter sammen med resten af byrådet præsenterede Aarhus Kommunes nye børne-

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Evaluering: Læring for alle Favrskov Kommune Marts 2014 Håkon Grunnet

Evaluering: Læring for alle Favrskov Kommune Marts 2014 Håkon Grunnet Evaluering: Læring for alle Favrskov Kommune 2013-15 27. Marts 2014 Håkon Grunnet Kurser. Surveys udsendelser mv. Hold nr. Datoer kursus. Udsendelse spm.-skema: udsendt 1. gang (a) Rykker Udsendelse spm.

Læs mere

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Håndbog for mentorer og mentees Mentorskabet er en gensidigt inspirerende relation, hvor mentor oftest

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser til konkurrence for X. IT klasser Indledning Konkurrencen for 7.-9. klasser på X:IT skoler har to formål: Dels skal konkurrencen være med til at fastholde elevernes interesse for projektet og de røgfri

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Kursus i teknologi samarbejde

Kursus i teknologi samarbejde 1 Kursus i teknologi samarbejde Hvorfor er sådan et en god idé Cremans kurser i teknologisamarbejde fokuserer på samarbejdet mellem erhvervslivet og et teknisk universitet. Det er et velkendt problem,

Læs mere

Studieordning for Adjunktuddannelsen

Studieordning for Adjunktuddannelsen Studieordning for Adjunktuddannelsen Adjunktuddannelsen udbydes af Dansk Center for Ingeniøruddannelse 1.0 Formål 1.1 Formål Formålene med Adjunktuddannelsen er, at adjunkten bliver bevidst om sit pædagogiske

Læs mere

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden praktikvejledning.dk

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017

Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017 Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 4 Grundkursus i

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere