Bilag 4: Projekter og initiativer, der er kommet ud af ABC-samarbejdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 4: Projekter og initiativer, der er kommet ud af ABC-samarbejdet 2008-2012"

Transkript

1 Bilag 4: Projekter og initiativer, der er kommet ud af ABC-samarbejdet Fælles projekter igangsat af arbejdssekretariatet og underudvalg Kultur og velvære KRAM Albertslund Cykelforum Wellnessferier Slankehold Motionshold Rygtræningshold Klatrevægs-event Formidling af gratis billetter til Det kongelige Teater Hjertepuder til brystkræftsyge kvinder Diabetesdag Studieture for beboerdemokrater og andre frivillige Workshop om samarbejdet mellem frivillige og ansatte Kåring af årets beboer ved nytårskur Sundhedsdag (Syd & Kanalen) Svømning for personer med særlige behov Sommergymnastik hold Sommergymnastik 2012 (ingen brugere) Sundhedstjek (Netværkshuset og syd) Udvikling & lancering af frivilligpolitik Udflugter til Hallands Väderö & Møns klint Aktivitetslokale KK 198: Zumba, ældretræning Stævnesnacks Byvandring Fyraftensworkshop om frivilligt arbejde i boligområderne Kulturfest Blokland Eidfester Køkkencafé-projekt Kanalens Kvarter 72 Madlavning til mange I alt projekter: 28 1

2 Information og image Pressemeddelelser om de frivillige og aktiviteter i boligområderne Udgivelse af temaaviser/årsevalueringer Workshop om den gode historie Naboskabsundersøgelse Boligsocial temadag om Naboskabsundersøgelsen Fundraising De blå ressourcer Månedskalendere Statusbreve Facebook Sms service Studietur til Århus og Gellerupparken om borgerjournalister Temadage for ejendomsfunktionærer Temaaften personlig økonomi Fotokonkurrence og udstilling i Kanalgaden (2011) og i lokalt beboerhus (2012) Café Frivillig (7 temadage) Borgerjournalistik Projekt mad til mange (madlavning & hygiejne) Årets beboer og ABC nytårskur Studietur om sociale medier og beboerinvolvering I alt projekter: 21 2

3 Beskæftigelse & kompetenceudvikling Jobstafetten åben jobkonsultation I mål med en uddannelse, personlig udvikling for unge (Camp True North) Netværkshuset et mødested for kvinder (med motionsrum, bibliotek m.v.) Sundhedsbazar Kurser i fritidsjobsøgning Besøg på Teknisk skole Temamøder om - regler for arbejde, når man er førtidspensionist - uddannelsessystemet - dagpengeregler - nye regler for tidsubegrænset opholdstilladelse - starthjælp, 450 timers reglen og introduktionsydelse - at blive gammel i Danmark - regler for pension - overgangsalder Aftaler med virksomheder om ansættelse af unge med plettede straffeattester. Danskundervisning for kvinder Netcafé Samtalecafé Aktiveringsprojekt for unge mødre Aktiveringsprojekt for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk match 2 1 forløb Aktiveringsprojekt for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk match 1-3 forløb Tilbud om iværksætter kursus (men ingen brugte tilbuddet) Rådgivning til familieforsørgede kvinder Jobcafe i syd for 50+ Virksomhedspraktikker i netværkshuset Formidling af interne & eksterne fritidsjob til unge i lokalområdet (Syd) Jobsøgningskursus for årige I alt projekter: 28 3

4 Børn og unge Hip-hop-kulturprojekt Legepatrulje/fritidspatrulje Gennem ild og vand Pigeklub 2620 ungdomsredaktion Flere børn & unge i foreningslivet Lommepengeprojekt / Noget for noget (Syd) Aktivitetslokale KK 198: Streetdans og selvforsvar, børnetræning & kampsport Fodbold på tværs Hip hop workshop, Blokbeats Street Party (sommeren 2011, efterår 2012) Aktiviteter i efterårsferien Sommerferieaktiviteter ( ) Lektiecafe i Pavillonen URK Lektiecafe i Kanalens Kvarter 138 URK Madklub i Blokland FDC Fodboldturnering og mentorprojekt (samarbejde med AK, efterår 2012) Streetfodbold (Syd) Aktivering (motion) af udsatte unge i boligområdet Turneringer rundbold, fodbold, Fifa etc. Lokale sommeraktiviteter (Syd) Store-lege-sports-konkurrence-dag (Syd) I alt projekter: 23 4

5 Organisation og samarbejde Rekruttering af projekt-medarbejdere Opstart-konference for beboerne med ABCD-metoden på programmet Åbent hus i områdesekretariatet Indgåelse af partnerskabsaftale Bevilling af ABC-kroner Ansøgning til LBF for Blokland Afholdelse af erfamøder og informøder for Landsbyggefonden, Boligselskabernes Landsforening og Center for Boligsocial udvikling Styregruppemøder Arbejdssekretariatsmøder Visionsmøder Midtvejsseminar Infomøde for afdelingsbestyrelser om ABC Årsevalueringer Succeskriterier Selvevalueringer SFI pilotprojekt Rambøll evaluering I alt projekter: 17 Samarbejde mellem relevante parter Klager og nul-tolerance Anvisning og udlejningskampagne (inkl. åbent hus, uddeling af flyers på stationen, pressemeddelelse om tilgængelighedsboliger, spørgeskemaundersøgelse blandt fraflyttere, videoovervågning, dispensationsmuligheder fra fraflytningsregler m.v.) Opstart af Natteravnene Skurvogn ved Ungehuset Nord Masterplan Syd og syd-2020 Fattigdomsevent Informationsmøder for rækkehusbeboere i samarbejde ml. BO-VEST-udlejning, drift i Syd & ABC Samarbejde og møder mellem afdelingsbestyrelser fx Forumteatret Prisme Udvidet samarbejde med Jobcenter Albertslund i relation til ny medfinansiering Samarbejde med UUV, familiehuset, og sundhedsplejen i relation til aktiveringsprojektet for unge mødre Samarbejde med kurdisk forening & biblioteket & frivilligcentret Samarbejde med lokalt politi ifm. kriminalitetsforebyggelse Samarbejde med SSP-lærere om problematiske unge Samarbejde med driften (Syd) Samarbejde ml. ABC, BO-VEST & AK som forberedelse til håndtering af udfordringer for udsatte beboere i den kommende renoverings-/genhusningssag i rækkehusene (Syd) Samarbejde med kvinder på tværs ifm. kvindesvømingstilbud Boligsocial konference (VA, AB, AKB) I alt projekter: 17 5

6 Lokale projekter igangsat af styregrupper Velkomstfester for nytilflyttere (Nord) Kulturmøde-kursus (Nord) Oplæg for styregruppen om etnisk mangfoldighed i det frivillige arbejde (Nord) Opgang2 teater i boligområdet (Nord) En aften med rollemodeller (Nord) Dialogaftener med Basim Osman (Nord) Viseaftener (Nord) 2620 Grønningen (udearealer i Nord) Boligsociale temadage (Nord) Valgaftener (Nord, Kanalen) Stavgang (Nord) Beboerblade (Nord, Kanalen) Hjemmeside (Nord) Kvindenetværk (Nord) Kvindesvømning (Nord) Cykelkurser for kvinder (Nord) ADHD temaeftermiddag (Nord) Studierum for unge drenge (Nord) Tyrkisk mad i Pavillonen (Nord) Ebru Sanati (Nord) Besøg i caféen fra Vridsløselille Statsfængsel (Blokland) Qi Gong og Tai Ji kursus og hold (Nord, Blokland) Sundhedsmesser (Nord, Syd) Voksencafé (Blokland) Sommerferieaktiviteter for børn (Blokland) Udflugter til Christiansborg, Frilandsmuseet, Arbejdermuseet, Trekroner, Experimentariet m.v. Fiskeklub (Blokland) Sankt Hans (Blokland) Mandagscafé (Blokland) Ungdomscafé (Blokland) Vandsparekampagne (Blokland) Fællesspisning (Nord, Kanalen/Syd, Blokland) Bistand til beboere ifm. Genhusning (Blokland) Kreative værksteder for voksne og børn (Kanalen) Åbning af beboercaféer (Kanalen) Kanalklubben for pensionister (Kanalen) Morgenmadscaféer (Kanalen) Mountainbike-hold (Kanalen) Blokværk Ren Kanalgade (Kanalen) Gårdudvalg (Kanalen) Formidling af gratis fodboldbilletter (Kanalen, Syd) Indretning af motionslokale med sport for børn, unge, voksne og gamle (Syd) Maleprojekt / værksted (Syd) Vandgymnastik (Syd) Sportsdag (Syd) 6

7 Information vedr. byggesag (Syd) Individuel støtte til udsatte beboere (Syd) Forebyggelse af klagesager (Syd) Handlingsplan for samarbejdet mellem den boligsociale indsats og driften i Nord Udstationering på ejendomskontorerne (Syd) Sensommerfest (Syd og Kanalen) Fælles arbejdsdage i gårdene (Kanalen) Flittige fingre (Syd) IT-kursus/café (Nord og Syd) Udflugter (Syd) Backgammon-klub (Syd) Filmklub (Syd) Kvindesvømning i samarbejde med kvinder på tværs (Syd) Tværgående aktivitetsudvalg: Udflugt til Zoo & biograftur (Syd & Kanalen) Syd-pulje (banko-aftener, hjemløseaften, visesangaften, fotoudflugt, Sydspætterne, Hjernesagen, kvarterskoncerter mm.) (Syd) Individuelle beboerhenvendelser (Syd) Opsøgende arbejde og vejledningsmøder ifm. den kommende rækkehusrenovering (Syd) Indvielse af tangopladsen (Syd) Beboerferier (Nord, Syd, Kanalen) Markedsdage, loppemarkeder Tema-aften om unge & kriminalitet Konfliktløsning Teaterture Temaaftener om religionsforskelle, højtider, depression m.v. Zumba Banko Beboertræf Julestuer, julefester, juletræsture Julefrokost for frivillige Fodboldturnering Fastelavnsfest Café/værested for børn og unge Multikulturel ældreklub Fodbold på storskærm Halloween-fest Grill-aften Rejsegilde ifm. byggesag Indvielse af legeplads Kursusrække om blomsterbinding (Nord) Kick-off event for renovering af rækkehusene i Albertslund Syd (Syd) I alt projekter: 86 7

8 Særskilt opgørelse af lokale projekter igangsat i Syd Inkl. gengangere fra opgørelser på de foregående sider Streetfoldbold Udflugter Backgammon-klub Maleværksted Filmklub Lokale sommeraktiviteter Tværgående aktivitetsudvalg: Udflugt til Zoo & biograftur Noget-for-noget Fællesspisning Syd-pulje (banko-aftener, hjemløseaften, visesangaften, fotoudflugt, Sydspætterne, hjernesagen, kvarter mm.) Computerkursus for ældre Sensommerfest De flittige fingre Individuelle beboerhenvendelser + stikprøveundersøgelse Kreative aktiviteter ( dekorer dit eget lyd ) Sportsdag Indretning af motionslokale KK 198 med sport for børn, unge, voksne og gamle Store-lege-sports-konkurrence-dag Sommerferieaktiviteter for børn Lommepenge projekter Maleprojekt Udflugter til Christiansborg, Frilandsmuseet, Arbejdermuseet m.v. Beboerferier Julestue Fodbold på storskærm Opsøgende arbejde Udstationering på ejendomskontorerne Information vedr. byggesag Individuel støtte til udsatte beboere Forebyggelse af klagesager Eferåraktiviteter Kriminalitetsforebyggende indsats: o Unge graffiti o Oprydning i Kanalgaden o Ungevejledning Samarbejde med driften koordineringsmøder Temadage for ejendomsfunktionærerne Sundhedsbasar Biograftur for børn Nyt noget-for-noget projekt FIFA-turnering Vejledningsmøder for rækkehusbeboerne Kreative aktiviteter for piger Backgammon I alt projekter: 44 8

Brøndby Strand for Fremtiden

Brøndby Strand for Fremtiden Indhold 1. Forord... 3 2. Resume... 4 3. Boligområdet og perspektiverne i den boligsociale helhedsplan... 5 4. Vision... 9 5. Introduktion til indsatsen... 10 6. Indsatsområde 1: Børn, unge og familier...

Læs mere

Boligsociale helhedsplaner i Odense

Boligsociale helhedsplaner i Odense Boligsociale helhedsplaner i Odense Status december 2013 Skt. Klemensparken Stærmosegårdsparken/Rødegårdsparken Korsløkkeparken Dianavænget Risingplanen Vollsmose 2020 Indhold Fakta om boligsociale helhedsplaner

Læs mere

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 1 Indhold: 1. Forord 3 2. Resumé 3 3. Boligområdet og perspektiverne i det boligsociale arbejde 4 4. Indsatserne 7 Vision og overordnede mål 8 5.1 Indsatsområde

Læs mere

Statusrapport 2008/2009. Kvaglund, Stengårdsvej og Østerbyen i Esbjerg

Statusrapport 2008/2009. Kvaglund, Stengårdsvej og Østerbyen i Esbjerg - et Ungdomsbo og B'32 bydelsprojekt i samarbejde med Esbjerg Kommune og Landsbyggefonden Statusrapport 2008/2009 En sundheds-, beskæftigelses-, og integrationsfremmende indsats i boligområderne Kvaglund,

Læs mere

Frivillighåndbogen FRIVILLIGES ABC. Albertslund Boligsociale Center, 2011 i samarbejde med et frivillighedsudvalg. Sidst redigeret oktober 2013

Frivillighåndbogen FRIVILLIGES ABC. Albertslund Boligsociale Center, 2011 i samarbejde med et frivillighedsudvalg. Sidst redigeret oktober 2013 Frivillighåndbogen de FRIVILLIGES ABC Albertslund Boligsociale Center, 2011 i samarbejde med et frivillighedsudvalg. Sidst redigeret oktober 2013 Frivillighåndbogen Denne håndbog er til dig, der gør en

Læs mere

Indhold. Udgiver. Redaktion. Layout & fotos. Grafiske figurer. Tryk. Oplag. Bydelsprojekt 3i1. Udsendelse. 3 Forord. 4 Organisation & sekretariat

Indhold. Udgiver. Redaktion. Layout & fotos. Grafiske figurer. Tryk. Oplag. Bydelsprojekt 3i1. Udsendelse. 3 Forord. 4 Organisation & sekretariat Statusrapport 2010 Indhold 3 Forord 4 Organisation & sekretariat 6 Fælles boligsociale indsatser i boligområderne: 6 1) Sundhed 8 2) Rådgivning om social, forhold jura, beskæftigelse, uddannelse 14 3)

Læs mere

DET SPIRER I GADEHAVEGÅRD STATUS 2014

DET SPIRER I GADEHAVEGÅRD STATUS 2014 DET SPIRER I GADEHAVEGÅRD STATUS 2014 INDLEDNING Gadehavegårds boligsociale helhedsplan har nu kørt siden 1. januar 2014, og derfor får du nu en status på de resultater, som vi har opnået sammen med beboere

Læs mere

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Lyngbyen Plads til forskel 1 Indhold Forord. 2. Resume... 3. Lyngbyen - og perspektiverne i det boligsociale arbejde 3. Vision og overordnede

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014

Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014 Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014 Juni 2010 1 Indhold Forord side 4 Indledning side 4 Baggrund side 4 Vision side 5 Indsatsområder side 5 Beskrivelse

Læs mere

Fem boligorganisationer og Slagelse Kommune Sammen sætter vi kurs for bæredygtige boligområder

Fem boligorganisationer og Slagelse Kommune Sammen sætter vi kurs for bæredygtige boligområder 0 2014 Beretning 1 Indhold Indledning... 2 0-punktsanalysen et fælles udgangspunkt... 3 Årlige opfølgninger... 3 Beretningen for 2014... 3 Sekstanten... 4 Sekstantens sekretariat... 5 Aktiviteter 2014...

Læs mere

IDÈDAG 25 august 2011. Unge udvikler lokalområder

IDÈDAG 25 august 2011. Unge udvikler lokalområder IDÈDAG 25 august 2011 Unge udvikler lokalområder Indhold Intro IDÉDAG Peptalk: Sami Gellerup Peptalk: Anni Bispehaven Peptalk: Diana Herredsvang Peptalk: Marie Viby Intro IDÉDAG Den 25. august 2011 inviterede

Læs mere

Frivilligstrategi. Samarbejdet med de frivillige

Frivilligstrategi. Samarbejdet med de frivillige Frivilligstrategi Samarbejdet med de frivillige Albertslund Boligsociale Center Sidst redigeret november 2011 Frivilligstrategi Denne frivilligstrategi er en del af ABC s frivilligpolitik. Strategien er

Læs mere

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket Medborgercentre en genopfindelse af folkebiblioteket Formålet med medborgercentre er at sætte borgerne i stand til bedre at udnytte de muligheder, som det danske samfund tilbyder. Dette gøres blandt andet

Læs mere

I VIBY SYD Institutioner Foreninger Aktiviteter

I VIBY SYD Institutioner Foreninger Aktiviteter I VIBY SYD Institutioner Foreninger Aktiviteter i dit lokalområde Viby Syd Håndbog 2012 Udarbejdet af Nabohuset i Viby Syd Redaktion: Merete Fjord O Neill Foto: Jan Rüzs Gunni Seidelin Petersen Merete

Læs mere

PROJEKTBASEN - EN FORTSÆTTELSE

PROJEKTBASEN - EN FORTSÆTTELSE PROJEKTBASEN - EN FORTSÆTTELSE BOLIGSELSKABERNE: FSB DFB VIBO LEJERBO AAB I SAMARBEJDE MED KØBENHAVNS KOMMUNE November 2008 INDHOLD 1 INDLEDNING...3 2 BESKRIVELSE AF KVARTERET...3 2.1 BEBOERSAMMENSÆTNING

Læs mere

Helhedsplan for Trigeparken

Helhedsplan for Trigeparken Oktober 2008 Helhedsplan for Trigeparken Afdeling 19 og 20 Udarbejdet for: Udarbejdet af: www.niraskon.dk Oktober 2008 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrunden for udarbejdelse af helhedsplanen 5 2. Beskrivelse

Læs mere

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 1 Rum for Liv 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Forord...4 3. Baggrund...6 3.1 Akacieparken...6 3.2

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Sundholmsvejkvarteret Nord (planogarkitektur.kk.dk) Sundholmsvejskvarteret Syd (planogarkitektur.kk.dk) December 2008 VIBO AAB Lejerbo Hovedstadens Almennyttige

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

FrivilligCenter Greve Årsberetning 2014.

FrivilligCenter Greve Årsberetning 2014. FrivilligCenter Greve Årsberetning 2014. Bestyrelsen blev fotograferet under sidste generalforsamling 2014 Bestyrelsen i FrivilligCenter Greve fra generalforsamling 2014 består af: Nederst fra venstre:

Læs mere

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 Den Boligsociale Helhedsplan Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 2 INDHOLD Introduktion 2 Forord 2 Indledning 2 Spørgsmål & svar 4-6 Uddannelse, beskæftigelse & erhverv 8 Intro 8 Målet er

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION ANSØGNINGSSKEMA TIL PULJEN: Etablering af lokale integrationspartnerskaber. 1. Generelle oplysninger Ansøgers navn og institution (kommune, AF, virksomhed,

Læs mere

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG BEBOERPROJEKT BISPEBJERG FSB S HELHEDSPLAN FOR DEN BOLIGSOCIALE INDSATS PÅ BISPEBJERG 2013-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 2 PROBLEMKOMPLEKSET PÅ BISPEBJERG... 3 BØRN, UNGE

Læs mere

Det Gode Naboskab. Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16

Det Gode Naboskab. Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16 Det Gode Naboskab Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...1 1.1 Problemkomplekset på Indre Nørrebro...1 1.1.1 Børn og unge er overladt til sig selv og hinanden...1

Læs mere

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord ALBERTSLUND NORD OS I NORD - AB BÆK & FOS - VA Ildsjæl i Nord. Side 5. Nu skal Grønningen og friarealer forskønnes. Side 7. Rejsen tilbage til år 900. Side

Læs mere

TAG AFSTED SAMMEN I 8210 Aarhus V

TAG AFSTED SAMMEN I 8210 Aarhus V TAG AFSTED SAMMEN I 8210 Aarhus V - Fodbold, foredrag, undervisning og fællesspisning for hele familien Et samarbejdsprojekt mellem Fuglebakken KFUM Århus, Center 10, Århus High School, Beboerhuset Fuglebakken

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

Projekt SUNDHED i almene boligområder

Projekt SUNDHED i almene boligområder D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Evaluering af fase 1 i Projekt SUNDHED i almene boligområder Fremme af lighed i sundhed ved udvikling

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 28. februar 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 7. marts 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17:15

Læs mere

Løget By Sociale netværk og aktiviteter

Løget By Sociale netværk og aktiviteter Løget By Sociale netværk og aktiviteter Indledning Denne beskrivelse er en skitse - en tegning af, hvilke initiativer, der med fordel kan iværksættes, således bydelen får et løft i kraft af aktive beboere

Læs mere