Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre?"

Transkript

1 Har I behov for bedre styring, ledelse og fremdrift? Arbejder I systematisk med en forankringsstrategi? Har I nok fokus på lokal bæredygtighed? Har I værktøjerne til at mobilisere de frivillige? Gør I nok for at uddanne frivillige og beboervalgte? Et boligsocialt udviklings- og styringsværktøj for projektmedarbejdere, styregrupper, sekretariatsledere, driftschefer, boligsociale konsulenter og chefer i boligorganisationer og kommuner Forankringsstrategi - Hvorfor skal vi forankre? Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre? Forankringsplan - Hvem skal forankre? Forankringsguiden Fra projekt til drift er et forsøg på at udvikle et boligsocialt styringsværktøj, der kan udgøre et fælles strategisk udgangspunkt for det boligsociale samarbejde. Metoden har fokus på at udvikle, optimere, og forankre de boligsociale projekter i kommuner, i boligorganisationer og i civilsamfundet. Det er aldrig for sent at indarbejde en forankringsstrategi. Processen kan skabe klarhed, nyt fokus og fremdrift og styrke samarbejdet. 1

2 Strategier i det boligsociale arbejde Mange helhedsplaner og delprojekter er blevet til i et samarbejde imellem kommune, boligorganisation, konsulenter og projektansatte i boligområderne. De er i hovedsagen blevet designet ud fra en idé om, at det er godt at sætte nye aktiviter i gang. Der har i mindre omfang været fokus på at designe projekter, der kan forankres lokalt. I de senere år er der blevet brugt mere end 2 mia. kr. på boligsociale projekter - uden at de boligsociale aktører har arbejdet ud fra en overordnet boligsocial strategi. De boligsociale parter er enige om vigtigheden af at forankre, men det er stadig projektaktiviteter, der formuleres som de vigtigste succeskriterier. Hvis boligsocial forankring blev projekternes vigstigste succeskriterie, ville de boligsociale aktører udvikle et helt nyt fokus i forhold til projektdesign, proces, aktørroller og evalueringer. Manglende forankring kan være et udtryk for en manglende strategi og uklarhed i forhold til, hvem der har ansvaret for forankring af projekter og helhedsplaner. Erfaringerne viser, at når kun én part i et samarbejde er projektejer (typisk boligorganisationen), vil de øvrige parter ikke føle det samme ansvar for forankring af projekterne. Forankring (at gå fra projekt til drift) forudsætter et styrket samarbejde imellem kommuner, boligorganisationer, ejendomskontorer, projektansatte, frivillige og beboervalgte om udvikling af social kapital. Det kræver en massiv uddannelsesindsats og kompetenceudvikling af frivillige. Det kræver desuden en tværfaglig dialog, der kan skabe en ny forståelse af, hvordan udvikling af nye boligsociale roller kan bane vej for øget forankring og dermed skabe varige forbedringer. Tverskov Kommunikation & Udvikling er et boligsocialt konsulentfirma, der her fremlægger et konkret bud på en boligsocial forankringsstrategi. FORANKRINGSSTRATEGI OG METODE En forankringsstrategi er den overordnede strategi for den boligsociale helhedsplan og for de enkelte projekter. Forankring bør formuleres som projektets vigtigste succeskriterie. Det sikrer, at forankring bliver den røde tråd, og at aktiviteter og successer vurderes ud fra kriterier om lolokal bæredygtighed. Forankringsstrategien fører til udvikling af en forankringsmetode, der påvirker måden at designe det enkelte projekt på. Projektet designes ud fra en kortlægning af de lokale ressourcer og ud fra en vurdering af, om det er muligt at få dem til at påtage sig det lokale lederskab med de nødvendige kompetencer. Forankring forudsætter at der arbejdes med en bevidst læringsstrategi. En forankringsplan er en konkret plan i projektets sidste fase, hvor det beskrives helt præcist, hvilke parter, der skal overtage eller integrere projektet. Forankringsmetode handler bl.a. om, at de boligsociale aktører hele tiden vælger løsninger og fremmer processer, der bygger på lokale ressourcer, traditioner og ønsker. Måske er tempoet for højt og skal sættes ned? Måske skal man acceptere et mindre professionelt slutprodukt, fordi det er urealistisk at vedligeholde uden professionelle kræfter? Måske skal man tidligt melde ud, at forankringen vil kræve finansiering af fuldtidsansatte? Forankringsmetode handler om at vurdere aktiviteternes succes ud fra forankringskriterier. Midtvejsevalueringen er afgørende og skal støbe de kugler og argumenter, der viser, at det kan betale sig at videreføre og forankre projektet og at finde de nødvendige driftmidler. Efter midtvejsevalueringen bør der udarbejdes en konkret forankringsplan for hvert enkelt projekt. 2

3 PROJEKTFORLØB OG FORANKRING 1. projektår 2. projektår 3. projektår 4. projektår 1. Projektdesign 2. Igangsætning 3. Driftsfase 4. Forankringsfase Forankringsstrategi Evaluering Evaluering Forankringsplan Model: Tverskov Kommunikation & Udvikling 1. Projektdesignfasen I idéudviklingsfasen designes projektet ud fra en vurdering af de lokale ressourcer, og af hvem der i projektafslutningen kan forventes at påtage sig ansvaret for den varige forankring. 2. Igangsætningsfasen I igangsætningsfasen sættes alle sejl til for at tiltrække frivillige og lokale ressourcer til projektet. Det er i hovedsagen projektpenge, der finansierer igangsætningen af projektet. 3. Driftsfasen I driftfasen opbygges rammer, rutiner, organisation og det lokale ejerskab. Der indbygges lokal medfinansiering, og projektmedarbejderne overlader mere og mere ansvaret til lokale kræfter. 4. Forankringsfasen I forankringsfasen arbejdes der målbevidst med at gå fra projekt til drift. Der tages stilling til forankringsmodeller, og der udarbejdes en konkret forankringsplan. FORANKRINGSPLANEN Forankringsplanen er et oplæg til de boligsoaciale samarbejdspartnere om projektets nytteværdi og betydning, samt et konkret bud på, hvem der skal forankre projektet. Planen skal beskrive uafklarede spørgsmål og den afsluttende forankringsproces, herunder økonomi, kompetenceudvikling, fysiske faciliteter og ledelse. Hvem skal forankre? Implementering? Projektafslutning? 3

4 BOLIGSOCIALE FORANKRINGSMODELLER Civilsamfund Borgerorganiseringer? Boligorganisationer? Lokale foreninger? Projekt Netværksorganisering? Foreningsdannelse? Kommune Kommuale forvaltninger? Velfærdsinstitutioner? Kulturinstitutioner? Partnerskab Model: Tverskov Kommunikation & Udvikling Marked Virksomheder og sponsorer? Erhvervsforeninger? Offentlige og private fonde? Forankring kan ske via kommune, civilsamfund eller via det private marked. Styregruppen må for hvert enkelt projekt beslutte sig for, hvordan forankringen skal foregå. Ikke alle projekter skal forankres. Nogle kan have en værdi som enkeltstående projekter. NYE ROLLER I DET BOLIGSOCIALE ARBEJDE? DE FRIVILLIGE FRA ILDSJÆL TIL TOVHOLDER En forudsætning for forankring er, at frivillige er parate til at påtage sig lederrollen. Derfor er der brug for uddannelse af frivillige. Ledelse af frivillige kræver viden om ledelse, om inddragelsesmetoder og om at skabe anerkendende frivilligmiljøer. Boligsocial forankring forudsætter, at flere frivillige har komkompetencer til at påtage sig rollen som tovholdere og projektledere. BEBOERVALGTE FRA BEBOERDEMOKRAT TIL FRIVILLIGLEDER Beboerdemokrater arbejder inden for en lovgivning om beboerdemokrati. De juridiske regler har skabt en almen frivilligkultur, der mangler gejst, kreativitet og innovation. Rammerne skal ændres, og beboerdemokraterne skal i gang med at udvikle nye inddragelsesformer og nye arbejds- og mødeformer. Boligsocial forankring forudsætter, at beboerdemokraterne udvikler beboerdemokratiet, så de i højere grad kan påtage sig rollen som inspirerende frivilligledere i deres boligområde. 4

5 PROJEKTANSATTE FRA PROJEKTLEDER TIL FACILITATOR De boligsociale medarbejdere har hovedsageligt fokus på at udvikle nye aktiviteter. Som udgangspunkt fungerer de ansatte som projektledere, men skal der ske en forankringsproces, skal de i projektforløbet i højere grad se sig som facilitatorer af en lokal udviklingsproces. Boligsocial forankring forudsætter, at de projektansatte i højere grad går ind i rollen som facilitator, så der skabes mere plads til de frivillige og mere fokus på uddannelse. VARMEMESTER FRA BRANDSLUKKER TIL FOREBYGGER Ejendomsfunktionærernes arbejde er meget påvirket af de boligsociale problemer: Tidskrævende service af mange etnisk forskellige beboergrupper. Brandslukning, oprydning, hærværk, dårlig affaldshåndtering, fysisk nedslidning, dårlig vedligeholdelse af lejligheder og mange til- og fraflytninger. Boligsocial forankringsstrategi forudsætter, at ejendomsfunktionærerne påtager sig et boligsocialt ansvar og på sigt bruger flere ressourcer på forebyggelse end på brandslukning. LOKALE LÆRINGSFORLØB Frivillige - Beboerdemokrater - Projektansatte - Ejendomsfunktionærer Lokale læringsforløb giver mulighed for at samle de lokale kræfter, at fokusere på fælles udfordringer, udvikle nye ideer, teams og bedre lokale samarbejdsrelationer. Inspirationslæg i styregruppe om forankringens metoder og værktøjer Temadag/scenarieværksted for boligsociale medarbejdere om forankring Evalueringsforløb med fokus på roller, samarbejde og forankring Støtte til udarbejdelse af forankringsplaner for boligsociale projekter TEMADAGE - DIALOGMØDER - KURSER - UDVIKLING For frivillige: For beboerdemokrater: For projektansatte: For ejendomsfunktionærer: Tverskov Kommunikation & Udvikling Fra ildsjæl til tovholder Fra beboerdemokrat til frivilligleder Fra projektleder til facilitator Fra brandslukker til forebygger Tverskov Kommunikation & Udvikling kan skræddersy mange lokale læringsforløb: Flere hænder - hvordan motiveres, fastholdes og udvikles frivillige? Hvordan kan frivillige og ansatte udvikle en bedre mødekultur? Hvordan udvikles projektarbejdet? Projektarbejdets ABC? Hvordan skabes en frivilligpolitik og hvordan kan den bruges? Hvordan kan beboerdemokraterne forny beboerdemokratiet? Hvordan udvikles afdelingsbestyrelsen til at blive et team? Hvordan skabes bedre samarbejde, formidling og kommunikation i boligområdet? Kan frivillige blive en del af den daglige drift? Hvordan kan ejendomsfunktionærer udfylde rollen som sociale viceværter? Hvordan skabes fremdrift og forankring? Tverskov Tverskov Kommunikation & Udvikling Udvikling tlf. tlf

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Vi vil hinanden er udarbejdet af Boligsocialt Netværk Halsnæs, foråret 2014.

Vi vil hinanden er udarbejdet af Boligsocialt Netværk Halsnæs, foråret 2014. Vi vil hinanden Vi vil hinanden er udarbejdet af Boligsocialt Netværk Halsnæs, foråret 2014. Tekst: Konteksten v/julie Mathiesen i samarbejde med projektleder Mette Lund. Grafisk design: BBentzen Design

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE 10 GODE IDÉER Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE Organisering Redskaber Forankring Samarbejdspartnere Fokus på arbejdskraftudfordringen 10 gode idéer

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

en god omvej - Bevægelse i lokalområdet

en god omvej - Bevægelse i lokalområdet syddansk universitet institut for idræt og biomekanik en god omvej - Bevægelse i lokalområdet Charlotte Skau Pawlowski og Jens Troelsen 2012:4 EN GOD OMVEJ Bevægelse i lokalområdet Kvalitativ analyse

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Tid nok til varige forandringer?

Tid nok til varige forandringer? Tid nok til varige forandringer? Udfordringer ved tidsafgrænsningen af boligsociale indsatser Tid nok til varige forandringer? Udfordringer ved tidsafgrænsningen af boligsociale indsatser Anne Stampe,

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Lyngbyen Plads til forskel 1 Indhold Forord. 2. Resume... 3. Lyngbyen - og perspektiverne i det boligsociale arbejde 3. Vision og overordnede

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd

Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd Forord Fokusgruppen for frivillighed og boligsocialt arbejde har som en af sine målsætninger at skabe et godt boligmiljø og sammenhængskraft i boligafdelingerne.

Læs mere

Det Gode Naboskab. Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16

Det Gode Naboskab. Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16 Det Gode Naboskab Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...1 1.1 Problemkomplekset på Indre Nørrebro...1 1.1.1 Børn og unge er overladt til sig selv og hinanden...1

Læs mere

Sociale Opfindelser. Social+ Hvad kan vi så lære

Sociale Opfindelser. Social+ Hvad kan vi så lære Hvad kan vi så lære af den historie? Vi startede denne bog med at spørge, hvorfor der findes så lidt tilrettelagt social innovation og realiserede sociale opfindelser og hvorfor så få sociale innovationer

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere