Blåmuslinger som biomarkører

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Blåmuslinger som biomarkører"

Transkript

1 BSc Speciale Blåmuslinger som biomarkører En undersøgelse af blåmuslingens (Mytilus edulis) egenskaber som biomarkør i det marine, kystnære miljø Hugin K Mortensen NVDRit 2007:04

2 Heiti / Title Blåmuslinger som biomarkører En undersøgelse af blåmuslingens (Mytilus edulis) egenskaber som biomarkør i det marine, kystnære miljø Kræklingar sum biomarkørar Ein kanning av kræklingi (Mytilus edulis) sum biomarkørur í marina umhvørvinum nær undir landi. Høvundur / Author Hugin K. Mortensen Vegleiðarar / Supervisors Ábyrgdarvegleiðari / Responsible Supervisor Maria Dam, Heilsufrøðiliga Starvsstovan Eyðfinn Magnussen, Fróðskaparsetur Føroya Ritslag / Report Type BSc speciale, biologi BSc Thesis, Biology Latið inn / Submitted 26. juni 2007 NVDRit 2007:04 Náttúruvísindadeildin og høvundarnir 2004 ISSN Útgevari / Publisher Bústaður / Address Postrúm / P.O. Náttúruvísindadeildin, Fróðskaparsetur Føroya Nóatún 3, FO 100 Tórshavn, Føroyar (Faroe Islands) 2109, FO 165 Argir, Føroyar (Faroe Islands)

3

4 1. Abstract: Der er ingen tvivl om, at forurening i det marine, kystnære miljø er et voksende problem. Derfor er det af stor betydning at besidde redskaber til monitorering af dette miljø. Undersøgelser med muslinger (Mytillus edulis) i Thorshavns havn viser, at disse er yderst velegnede som biomarkører for TBT og PAH. Muslinger blev sat ud i perioden 30/ til 4/ ved forskellige lokaliteter i Thorshavns havn. Der blev foretaget analyser af disse muslinger for PAH, PAH-metabolitter og TBT. Ud over disse analyser blev der også lavet forsøg med muslingenes overlevelsesevne, samt at der blev foretaget en lysosomal stabilitets analyse og en in situ optælling af døde muslinger efter eksponeringsperioden i det forurenede miljø. Nærværende undersøgelser viser, at analyser for PAH-metabolitter ikke er relevante, da man arbejder med muslinger, da muslingerne ikke metaboliserer PAH. Derimod viste forsøgerne med stor overensstemmelse, at jo højere TBT og PAH koncentrationerne er, jo højere er tallet på døde muslinger in situ, og jo mindre er overlevelsesevnen. På trods af, at forsøget med lysosomal stabilitet ikke gav noget resultat ses der ingen grund til at betragte metoden for uegnet i denne sammenhæng. Nøgleord: Mytilus edulis, biomarkører, køleskabsforsøg, TBT, PAH, PAH-metabolitter, forurening, monitering.

5 2. Samandráttur Eingin ivi er um, at umhvørvisdálking í havumhvørvinum tætt undir landi er ein vaksandi trupulleiki. Tí er tað av størsta týdningi at hava kunnleika til ymsar mátar at fylgja hesi gongd. Kanningar í Tórshavnar havn vísa, at kræklingur (Mytilus edulis) er sera vælegnaður sum biomarkørur fyri TBT og PAH. Í tíðarskeiðinum 30/ til 4/ vóru kræklingar settir út á ymisum støðum í Tórshavnar havn. Hesir kræklingar vóru seinni kannaðir fyri PAH, PAHmetabolittar og TBT. Afturat hesum vóru yvirlivilsisevni hjá kræklingi kannað og talt var, hvussu nógvir kræklingar vóru deyðir, eftir at teir høvdu ligið í dálkaða umhvørvinum. Ein roynd við lysosomalum stabiliteti var eisini gjørd. Úrslit frá hesum arbeiði vísa, at óneyðugt er at kanna fyri PAH-metabolittar, tá talan er um krækling, tí kræklingar metabolisera ikki PAH. Harafturímóti vísti tað seg, at jú hægri TBT og PAH nøgdirnar eru, jú hægri er talið á deyðum kræklingum in situ, og jú verri eru yvirlivilsisevnini. Sjálvt um royndin við lysosomal stabiliteti ikki gav nakað úrslit, er eingin grund til at halda hesa mannagongd vera óegnaða, tá talan er um umhvørviseftiransing. Lyklaorð: Mytilus edulis, biomarkører, køleskabsforsøg, TBT, PAH, PAH-metabolitter, forurening, monitering.

6 3. Indledning Formålet med undersøgelsen er at belyse blåmuslingens (Mytillus edulis) egenskaber som biomarkør for PAH (polycycliske aromatiske hydrocarboner), PAH-metabolitter og tin-forbindelser i det marine kystnære miljø, nærmere angivet udvalgte steder på Havnarvág. Denne lokalitet ved Thorshavns havn er særligt velegnet, da der er forurenende virksomheder i området, samtidig med, at der er god vandudskiftning, hvilket gør, at der er stor forskel på forureningsgrad forskellige steder på området. Området er gennem en årrække blevet grundigt undersøgt af Heilsufrøðiliga Starvsstovan og nærværende undersøgelse kan ses om en aflægger af disse undersøgelser med særlig henblik på at vurdere blåmuslinger som indikatororganisme for udvalgte miljøgifte 1. Færøernes hovederhverv er fiskeri og fiskeopdræt i kystnære områder. Det er derfor af vital betydning at holde havet og fjordene så rene som muligt. Det er også af afgørende betydning at have god dokumentation for vandkvaliteten i alle de områder, som bliver brugt til produktion af fisk til menneskeføde. Vandkvalitet bliver traditionelt vurderet ud fra en række fysiske og kemiske kriterier. Miljøgifte er ofte meget skadelige selv i yderst små koncentrationer. Kemiske metoder til at monitere og måle disse miljøgifte viser sig at være yderst besværlige og omkostningskrævende. Et godt alternativ med en helt anden indgangsvinkel er at bruge biologiske indikatorer på forurening. Eksempel på en velegnet indikatororganisme er blåmusling, som en stor del af sit liv vokser på samme sted og gennem sin vækst akkumulerer forskellige miljøgifte, som er i området. I undersøgelsen er blåmuslinger dyrket i et bestemt tidsrum forskellige steder på Havnarvág med henblik på at teste forskellige metoders egnethed som mål for forureningsgrad. Disse metoder er: Overlevelsesgrad på vækstlokaliteten og overlevelsestid gennem en depurationsperiode i køleskab. Lysosomal stabilitet. Måling af PAH-metabolitter. Måling af PAH og måling af tinforbindelser. 1 Dam, M.; Danielsen, J: Havnarvág 2002 ein kanning av dálkingarstøðuni á Havnarvág og Yviri við Strond á sumri

7 4. Teoretisk baggrund for de anvendte metoder En grund til, at blåmuslinger er velegnet som indikatororganismer for forurening er som sagt, at de er sessile den største del af livet og at de har en god evne til at opkoncentrere persistente organiske stoffer som for eksempel PAH og TBT. Når man efter en residensperiode skal analysere blåmuslingerne for forurening har man en række metoder til rådighed, som spænder fra specifikke kemiske analyser over relativt specifikke biokemiske metoder til mere eller mindre uspecifikke biologiske metoder. Det hænger som regel sådan sammen, at jo mere specifikke metoderne er, jo besværligere og dyrere er de at udføre, og jo mindre specifikke de er, jo nemmere og billigere er de at udføre. Det er derfor en god mening i at undersøge, hvordan disse metoder stemmer overens i forskellige forureningsituationer. Hvis der er klar sammenhæng, er det jo godt nok at bruge de nemme metoder i moniteringsøjemed. Som nævnt ovenfor er der i denne undersøgelse sat fokus på tre nemme og uspecifikke metoder, nemlig overlevelse på lokaliteten og i køleskab og lysosomal stabilitet og tre mere specifikke metoder, nemlig gaskromatografisk måling af Sn-forbindelser og PAH og en flourescensmåling af PAH-metabolitter. 4.1 Overlevelsesgrad på vækstlokaliteten og overlevelsestid gennem en depurationsperiode i køleskab Ved at tælle op på hver lokalitet, hvor stor en del af blåmuslingerne er døde, kan det tænkes, at man får et groft mål for lokalitetens forureningsgrad. Overlevelsestid for de forurenede blåmuslinger i køleskab kan ligeledes tænkes at være et empirisk mål for hvor meget giftstof muslingerne indeholder. Metoden er velkendt i kontrollerede omgivelser, hvor man f. eks kan teste et givet stofs giftighed ved at måle en LD50 værdi for en given organisme. 4.2 Lysosomal stabilitet Cytotoksiske effekter i muslinger kan anvendes som følsomme markører for stress, forårsaget af miljøfarlige stoffer. Denne kendsgerning anvendes i metoden lysosomal stabilitet. 6

8 Lysosomer er subcellulære organeller, der indeholder mange enzymer, som er involveret i et bredt spektrum af væsentlige cellulært styrede funktioner, så som proteinkatabolisme, imunrespons, programmeret celledød og regenerering af beskadiget væv. Lysosomerne er omgivet af en speciel membran. Denne membran beskytter cellens eget organiske materiale mod påvirkning fra lysosomernes enzymer. Membranens stabilitet er derfor af største betydning for muslingens sundhedstilstand. Miljøgifte kan påvirke membranens stabilitet, eller holdbarhed, på forskellige måder. Tungmetaller kan for eksempel forstyrre membranen ved direkte interaktion, hvorimod nedbrydelige organiske miljøgifte inde i lysosomerne påvirker membranens stabilitet gennem ændring af lipidsammensætning eller dannelse af frie radikaler. 2 Eksempler på organiske miljøgifte er PAH. PAH er upolære stoffer, hvilket gør dem i stand til at opløses i lysosomernes membraner. Dette gør, at membranerne bliver mindre stabile og mindre funktionsdyktige. Organiske tinforbindelser kan tænkes at have en lignende effekt. Tin i TBT har kovalente bindinger til tre butylkæder. Ud over disse, har tin også en positiv ladning. Denne positive ion kan danne komplekser med negative ioner (Cl -, OH - osv.). Disse komplekser kan gøre, at TBT i høj grad bliver lipofilt (n-oktanol:vand-fordelingsforhold er ca :1 3 ). Derfor kan det tænkes, at TBT i praksis har nogle af de samme virkninger som PAH. Selv om metoden lysosomal stabilitet er ret fintfølende er de observerede effekter dog ikke særlig stofspecifikke, og må derfor betragtes som et udtryk for en samlet forurening PAH Betegnelsen PAH dækker over alle forbindelser med op til 7 kondenserede cykliske ringe. Ringene kan være benzenringe med 6 kulstofatomer eller ringe med 4 eller 5 kulstofatomer. Der kan være substituenter på en eller flere ringe. Teoretisk set er der derfor tusindvis af forbindelser, der hører under betegnelsen PAH. I praksis undersøger man dog kun et lille udvalg af PAH forbindelser. 2 Strand, J.: NOVANA, Teknisk anvisning for marin overvågning, s Bjerregaard, P.: Økotoksikologi, s Strand, J.: NOVANA, Teknisk anvisning for marin overvågning, s

9 PAH-forbindelser forventes især at være til stede i forurening fra punktkilder som asfalt- og tjærevirksomhed, gasværker, skibsværfter og træimprægnerings-virksomhed 5. Desuden dannes der PAH ved al ufuldstændig forbrænding af organiske stoffer. PAH er som regel mere eller mindre giftige for levende organismer. Flere PAH-forbindelser og deres biologiske nedbrydningsprodukter vides at være kræftfremkaldende Måling af PAH-metabolitter De fleste organismer besidder afgiftningssystemer beregnet til at nedbryde naturligt forekommende giftstoffer. I økotoksikologisk sammenhæng er cytochrom-p450-systemet, som går mere end 2 milliarder år tilbage i udviklingshistorien og derfor kan forventes at være til stede i de fleste nulevende organismer, særlig interessant. Cytochrom-P450-systemet er et membranbundet enzymsystem, som er i stand til blandt andet at oxidere lipofile organiske forbindelser til hydrofile forbindelser, der så kan udskilles fra organismen. 7 En veldokumenteret reaktion af denne type er omdannelsen af benzo[a]pyren til et dihydroxid: Figur 1: Benzo[a]pyren findes bl.a. i olieprodukter, og da det desuden kan dannes ved ufuldstændig forbrænding af organisk stof, findes det også i sod. Benzo[a]pyren kan omsættes på flere forskellige måder, og en af omsættningsvejene er vist her. Først oxiderer et cytochrom-p- 450-enzym molekylet til epoxid. En hydrolase adderer vand til epoxidet under dannelse af en dihydrol, hvorefter cytochrom- P-450-enzymet oxiderer igen til et epoxid. Benzo[a]pyren- 7,8-dihydrodiol-9,10-oxid kan danne covalente bindinger til DNA, og det er stærkt cancerogent /html/kap03.htm, afsnit Bjerregaard, P.: Økotoksikologi, s 14 7 Bjerregaard, P.: Økotoksikologi, s Bjerregaard, P.: Økotoksikologi, s 20 8

10 Ved lignende reaktioner omdannes PAH til oxidationsforbindelser, der går under betegnelsen PAHmetabolitter. Det vides, at PAH-metabolitter dannes i fisks galdeblære, og man har udviklet en relativt simpel metode at måle mængden af disse metabolitter. 9 Det må forventes, at blåmuslinger også besidder denne evne at danne PAH- metabolitter. Da blåmuslinger som nævnt er velegnede indikatororganismer, vil det være af stor interesse at undersøge om denne metode også kan anvendes til blåmuslinger. I en rapport fra Danmarks Miljø Undersøgelser fra marts 2007, et halvt år efter afslutningen af forsøgene i denne undersøgelse, konkluderes der dog, at Muslinger har ikke et effektivt enzymsystem til nedbrydning af miljøfremmede stoffer, og akkumulerer derfor mange miljøfremmede stoffer; de er derfor velegnede som indikator organismer i moniteringsundersøgelser af miljøbelastningen med forskellige miljøfremmede stoffer 10 Metoden anvendt på blåmuslinger er i grove træk denne: Fra blåmuslingen udtrækkes en hæmolymfeprøve. Denne opløses i metanol/vand-blanding og måles med et fluorescensmeter. Der tilsættes en intern standard af en given PAH-metabolit og måles igen. Herudfra beregnes mængden af PAH-metabolitten i blåmuslingen Måling af PAH Da der som nævnt ovenfor er indicier for, at blåmusling ikke er i stand til at danne PAHmetabolitter i samme omfang som f. eks. fisk, er en direkte metode til måling af PAH nødvendig. Metoden, som bliver brugt er en ekstraktion af fedtopløselige stoffer fra prøven efterfulgt af en kombination af gaskromatografi og massespektrometri. Metoden er velkendt og kan påvise de enkelte PAH, som man har i ren form og kan tilsætte prøverne som intern standard. Da der findes så mange forskellige PAH, har man valgt at bruge et udvalg af 16 af de mest forekommende (sum PAH16) som udtryk for det samlede indhold. 4.4 Tin forbindelser Tinforbindelserne omfatter stofferne tributyltin (TBT) og dets nedbrydelsesprodukter dibutyltin (DBT) og monobutyltin (MBT) samt triphenyltin (TPhT). Disse tinforbindelser er udelukkende 9 Personlig korrespondance med DMU, oprindeligt efter ICES (2005) og Richardson et al. (2004) 10 Faglig rapport fra DMU nr. 613, 2007 PAH i muslinger fra indre danske farvande 9

11 antropogene 11. TBT har været anvendt som antibegroningsmiddel i skibsmalinger siden 1950erne. I 1991 blev TBT forbudt i bundmaling på skibe under 25 m i bl.a. EU. I oktober 2001 blev et internationalt forbud mod anvendelse af TBT for alle skibe vedtaget den såkaldte Antifoulingkonvention (IMO 2002). Når konventionen træder i kraft, vil det fra 2003 være forbudt at påsmøre TBT-holdige bundmalinger, og fra 2008 må der ikke mere være TBT som aktivt stof på skibe. 12 På Færøerne er der p.t. intet forbud mod brug af TBT i skibsmaling, og derfor kan man forvente fortsat at finde TBT i havne og fjorde. TBT er blandt de få hormonforstyrrende stoffer, som der kendes en hel del til, hvad biokemiske virkninger og effekter på populationer ude i naturen angår. Som nævnt ovenover (side 7) er TBT i organismen i høj grad lipofilt og kan derfor associere til membransystemer. TBT har en generel virkningsmåde på alle organismer, idet forbindelsen dels transporterer ioner gennem membraner og dels binder sig til visse typer af proteiner, hvorved proteinernes funktion bliver forstyrret 13. TBT er ekstremt giftigt for mange organismer, f.eks. for mollusker. Det fremgår af EC50 for bivalvia i larvefasen, at TBT er 1000 gange så giftigt som nogen anden miljøgift. 14 Organotin forbindelsen der anvendes i skibsmaling er tributyltin (TBT), som ved nedbrydning i vand/sediment fasen omdannes først til dibutyltin (DBT), derefter til monobutyltin (MBT) og til sidst til uorganisk tin, som er stort set uskadeligt. Effekten af nedbrydningsprodukterne er også væsentligt mindre end af TBT, aftagende med fjernelsen af butyl-grupperne Måling af tinforbindelser. Normalt anvendes en derivatiseringsteknik, hvorved man gør organotin forbindelser mere vandskyende ved ethylering eller en Grignard-reaktion, og ekstraherer til et organisk medie, som så typisk analyseres ved kombineret gaskromatografi / massespektrometri overfor interne standarder. Ved denne metode bestemmes foruden TBT også DBT, MBT og TPhT Dahl, K. et al: Redskaber til vurdering af miljø- og naturkvalitet i de danske farvande, s Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 31/ Screening for effekter af miljøfarlige stoffer på algesamfund omkring havneanlæg Faglig rapport fra DMU, nr

12 4.5 Variansanalyse Til de statistiske udregninger blev den såkaldte ANOVA-test anvendt. Denne test bruges til at undersøge, om der er forskel på middelværdier af parametre fra flere populationer. 16 Hovedresultatet fra en ANOVA-test er en P-værdi. På 5 % signifikansniveau betyder en P-værdi <0,05, at H 0 (middelværdier af rn parameter fra alle populationerne er ens) må forkastes. Dette betyder, at mindst to af middelværdierne er forskellige. Er P-værdien>0,05, må man derimod konkludere, at der ikke er signifikant forskel mellem nogen af parameterens middelværdier. 5. Forsøg og forsøgsdata 5.1 Udvælgelse af stationer Formålet var, som nævnt, at undersøge muslingers egenskaber som biomarkører for PAH, PAHmetabolitter og Sn-forbindelser i det kystnære miljø på udvalgte stationer ved Havnarvág. Disse stationer blev udvalgt efter den forventede forurening, se også fig. 2. Hvis der er en forskel i forureningen på de 4 stationer, forventes den være sådan, at station 1 var den mest forurenede, derefter stationerne 2, 3 og 4, i nævnte rækkefølge. Denne antagelse begrundes med, at station 1 ligger inderst i havnen, lige uden for skibsværftet. Ikke alene kan skibsværftet forventes at forurene en del, men vandudskiftningen er også ret lille. Station 2 er placeret ved en af broerne til marinaen. Der forventes ikke at være så megen forurening ved denne station, som ved station 1. Dette bl.a. fordi vandudskiftningen er meget bedre. Station 3 er placeret et stykke fra de to første, uden for Tinganes. Vandudskiftningen ved Tinganes er bedre end ved de andre stationer, så derfor forventes ikke særlig megen forurening der. Station 4 ligger ude på fjorden. På fjorden er strømmen stærk på grund af tidevandet, så derfor er vanduskiftningen rigtig god. Denne station var tænkt som reference. Desuden er der brugt muslinger fra to andre lokaliteter. Ved Saksun blev der taget muslinger, da det der pludselig blev nødvendigt med en alternativ reference. Af samme årsag blev muslinger fra Funningsfjord også brugt. 16 Townend, J: Practical Statistics for Environmental and Biological Scientists, kapittel 8 på side

13 Figur 2: Stationerne 1 til 4 ved Havnarvág og ude på åbent vand. Stationerne er disse: Station 1: Ved skibsværftet, pos. N W Station 2: Ved marinaen, pos. N W Station 3: Ved den røde bøje uden for Tinganes. Station 4: Ude på åbent vand, pos. N W Station 5: Saksun på nord Streymoy Station 6: Funningsfjord Muslinger fra Funningsfjord blev hentet den 29/ De blev så sat ud igen på 4 forskellige lokaliteter om aftenen den 30/ Til forsøget anvendtes 4 hummerruser, en på hver af stationerne 1 til 4. Ruserne blev delt op i tre afsnit. Dette blev gjort på den måde, at reb blev viklet ind i rusens mæsker, så et net blev formet. Oven på rebet blev et fluenet brugt som gulv. Denne rumlige indretning sikrer, at muslingerne har plads nok til at lægge sig optimalt i forhold til føden, der føres med vandstrømmen. De fire ruser blev lagt ud på de fire stationerne 1 til 4. Muslingerne fra stationerne 5 og 6 blev taget fra bestande, der i forvejen fandtes på lokaliteterne. På de første tre stationer var der mulighed for at hæfte ruserne i faste holdepunkter. Disse ruser blev alle hængt ca. 3 meter under vandoverfladen. Under rusen blev der bundet et jernlod. Dette skulle hjælpe som kontravægt, så at reb og ruser ikke blev suget op af 12

14 forbipasserende både. Dette gav også den fordel, at ruserne hang mere i fred, så muslingerne ikke blev så stressede af andre fysiske faktorer, som de ellers ville have været. Den fjerde ruse blev klargjort på en lidt anden måde. En tom plastikdunk blev brugt som bøje. Ned fra den hang rusen. Mellem rusen og bøjen blev der bundet en 1,5 liters flaske indeholdende luft, som skulle virke som flydeanker. Tanken med dette var, at rusen skulle hænge så stille som muligt. Og hvis den hang i bøjen, ville den være påvirket både af vind og strøm. Flasken, derimod, blev trukket under vandoverfladen af rusens og bundloddets vægt. Rusen hang således ca. 6 m fra bunden, udstrakt mellem bundloddet og flasken, der kun blev påvirket af strøm. Figur 3: En ruse med tre afsnit og nærbillede af muslinger, der er lagt i et afsnit. Tabellen nedenfor viser, hvor mange muslinger der blev lagt i de 4 ruser og hvordan de blev fordelt i afsnittene. Ruse nr 1 Ruse nr 2 Ruse nr 3 Ruse nr 4 Nederste afsnit Mellem afsnit Øverste afsnit I alt Tabel 1: Fordelingen af muslinger i de fire ruser. Station 4 ude på åbent vand var tænkt som en reference, idet den var på et område med så gode strømforhold, at den i praksis kunne regnes som repræsenterende rent havvand. Der blev den 11/ taget nogle muslinger fra hver station til lysosomal stabilitet forsøg. Desværre skete der det uheld i perioden efter denne dato og før muslingerne endelig skulle tages op først i september, at rusen fra station 4, med alt indhold gik tabt. 13

15 Da der nu ikke var nogen egentlig referencestation, blev det nødvendigt med muslinger fra steder, som kunne tænkes at være så afsides fra antropogen forurening, at de kunne fungere som referencestation. Saksun på nord Streymoy blev derfor valgt som ny referencestation (station 5). Denne reference er dog næppe helt repræsentativ, da der var blevet lavet noget vejarbejde i nærheden kort forinden. Til TBT- og PAH- analyser er der derfor taget nogle muslinger fra Funningsfjord (station 6), som også kan bruges som bud på en referencestation, da området er forholdsvis rent. Disse blev taget, fordi det jo også er relevant at vide, hvordan muslingerne så ud inden de blev sat ud. Muslingerne fra de tre resterende stationer blev endeligt taget op i perioden fra 30/ til 4/ Indsamling og bearbejdning af data In situ optælling af døde muslinger Da ruserne blev samlet ind igen blev der talt op, hvor mange, der var døde i perioden på godt ni uger, som forsøget havde varet. Som død regnedes en musling, hvis indmad var væk og derfor kun bestod af en tom skal. Resultatet af denne optælling er vist i tabel 2. Station Tal af muslinger sat ud på stationen Tal af døde muslinger i dyrkningsperioden Tal af døde muslinger i dyrkningsperioden i procent Tal af overlevende muslinger i dyrkningsperioden i procent Tabel 2: Tal af udsatte muslinger og tal af døde muslinger ved optagelse på 3 af stationerne Køleskabsforsøg Dette forsøg blev udført således, at muslinger blev lagt i en bakke i et køleskab. I bakken blev der også lagt vådt køkkenpapir, så at fugtigheden ikke skulle være for lav. Inde i køleskabet lå muslingerne i mørke og ved en temperatur på cirka 5 grader. En gang om dagen blev muslingernes tilstand checket. Det antal døgn, de levede, blev noteret. 14

16 Stationer Antal muslinger fra stationen Antal overlevelsesdøgn pr musling Gennemsnitlig levetid i døgn , 6, 6, 8, 10, 10, 10, 10, , , 12, 12, 15, 12, 15, 12, 18, 21, 13 14, , 21, 20, 18, 23, 23, 24, 28, 27, 27 20, , 10, 23, 23, 23, 23, 24, 24, 24, 26 21,0 Tabel 3: Levetid i døgn for muslinger fra 4 stationer. For at teste, om den gennemsnitlige levetid i døgn er ens på de forskellige stationer, benyttes en ANOVA- test (se afsnit 4.5). Testen blev udført med statistikprogrammet Systat Fig. 4 viser middelværdier med indtegnede variansintervaller. Testen giver p=0,0, som viser, at der er klar forskel på middelværdierne. Fig. 2 viser også, at værdierne fra stationerne 3 og 5 ligger meget tæt på hinanden. ANOVA-testen, udført kun på disse to dataset, giver p=0,6, som betyder, at der med foreliggende data ikke er grundlag for at antage, at levetiden er forskellig på de to stationer. På den anden side er der signifikant indbyrdes forskel på middelværdierne fra stationerne 1, 2 og 3. Least Squares Means DOEGN STATION Figur 4: ANOVA-test på gennemsnitlig levetid i døgn fra tabel For more information about SYSTAT software products, please visit our WWW site at 15

17 5.2.3 Lysosomal stabilitet Metode til dette forsøg var denne: Hæmolymfen trækkes ud af muslingens bagerste lukkemuskel, tilsættes neutral red farvestoffet og bringes på et mikroskopglas. Neutral red er et farvestof, som tilbageholdes i lysosomerne så længe, som membranen er hel. Efter en tid går membranen i stykker og cellen dør, også i friske muslinger. Denne proces følges i mikroskop, og tiden, når 50 % af cellerne er døde, anvendes som mål for, hvor påvirket muslingen er. Cellerne efterses efter 15 minutter, 30 minutter og derefter hver halve time. I sunde muslinger er den tid minutter. Derfor bør undersøgelser af belastede områder bør sammenholdes med velegnede referenceområder. Der laves duplikater af hver musling 18. Figur 5 Den bagerste lukkemuskel, posterior adductor muscle (PAM) hos musling Figur 6: Strukturformel for neutral red a b c Figur 7: a: Friske celler, b: Døde celler, c: 50% døde celler. Mikroskopbilleder af hæmolymfeceller fra musling. Friske celler er svagt rødfarvede sammenlignet med døde celler, som også bliver rundere, når lysosomerne er gået i stykker. Resultaterne fra dette forsøg er givet i tabel 4 nedenfor. 18 Strand, J., Dallöf, I.: NOVANA, Teknisk anvisning for marin overvågning 16

18 Station Halveringstid i minutter for musling nr. Halveringstid i minutter i middel Tabel 4: Tiden i minutter til halvdelen af cellerne fra hæmolymfen er døde. For at teste, om halveringstiderne er ens, bruges ANOVA testen igen. Resultatet p=0,571, viser at der ikke er grundlag for at antage andet, end at halveringstiderne i gennemsnit er lige. L e a s t S q u a r e s M e a n s MIN S T A T I O N Figur 8: Halveringstiden for hæmolymfeceller fra muslinger. Stationer er ud efter x-aksen, mens antal minutter er op efter y-aksen PAH-metabolitter PAH-metabolitter blev analyseret på DMU s laboratorium i Roskilde. Hæmolymfeprøver opløses i en metanol/vand-blanding og måles med et fluorescensmeter. Der tilsættes en intern standard af en given PAH-metabolit og måles igen. Herudfra beregnes mængden af PAH-metabolitten i blåmuslingen. 19 Nedenfor viser fig. 9 resultatet fra et forsøg på at påvise metabolitten 1-OH-pyren: 19 Forskrift: Analyse af PAH-metabolitter, oprindeligt efter ICES (2005) og Richardson et al (2004). 17

19 Figur 9: Data fra forsøget på at finde 1-OH-pyren i en af prøverne. I fald, at denne metabolit var til stede, ville der vise sig en top, hvor pilen viser. Det samme resultat viste sig ved samtlige prøver. Koncentrationen var under detektionsgrænsen PAH Disse analyser blev lavet på det norske institut for vandforskning, NIVA s laboratorium. Generelt kan siges, at de udtagne delprøver af homogeniseret muslingevæv først er tilsat interne standarder (isotopmærkede), hvorefter prøven er ekstraheret ved Soxhlet ekstraktion. Ekstraktet er efterfølgende oprenset; dels for at fjerne fedt, som kan forstyrre analysen og dels for at isolere aromat fraktionen, hvor PAHerne er indeholdt. Herefter er ekstraktet blevet analyseret ved GC/MS i SIM (single ion monitering) mode, som specifikt kan detektere de ønskede PAHer. Den efterfølgende kvantificering er foretaget ud fra de tilsatte interne standarder. Station Sum PAH Sum PAH16 Sum KPAH µg/kg tørstof , ,3 212,15 52, , ,4 361,2 6 44,95 42,25 0 Tabel 5: Indhold af PAH, PAH16 og KPAH i gennemsnit af to prøver fra hver station. SUM PAH16 omfatter følgende forbindelser: naftalen, acenaftylen, acenaften, fluoren, fenantren, antracen, fluoranten, pyren, benz(a)antracen, chrysen, benzo(b+j)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, indeno(1,2,3-cd)pyren, dibenz(a,c+a,h)antracen, benzo(ghi)perylen. SUM KPAH er summen av benz(a)antracen, benzo(b+j+k)fluoranten, benzo(a)pyren, indeno(1,2,3- cd)pyren og dibenz(a,c+a,h)antracen. Disse har potentielt kræftfremkaldende egenskaber overfor 18

20 mennesker etter IARC (1987), dvs. tilhørende IARC's kategorier 2A + 2B (sandsynlige og kendte carcinogene). SUM PAH er summen af alle PAH-forbindelser som indgår i denne rapport TBT-analyser Muslingerne depureredes natten over, inden de blev dissekeret. Der blev målt vådvægt og tørvægt af kødet samt vægt og længde af skallerne. Muslingekødet blev udtaget af alle muslinger, findelt, blandet og ca. 2 g våd kødvægt udtaget til videre analyse. TBT, DBT, MBT og TPhT blev ekstraheret fra prøvematerialet ved at tilsætte syre under ultralydsbehandling. Intern kvantificeringsstandard (tripropyltin, TPT) blev tilsat prøverne samtidigt med syren. Efter ultralydsbehandling blev ph justeret (ca. 5), TBT blev etyleret med tetraboretyl og overført i en pentanfase. Detektionen og kvantificering skete ved analyse på GC med pulserende flammefotometrisk detektion. 20 Ng Sn/g tørvægt Stationer TBT DBT MBT TPhT DPhT MPhT ,5 762,4 244,5 39,9-1,8-2, ,3 62,4 37,2 7-0, ,5 41,4 20,9 0,3-0,6-1,5 5-0,4-0,4-0,4-0,5-0,4-0,4 6 4,1 3,4 3,7 7-2,2-1,6 Tabel 6: Sn indhold i muslinger fra 5 stationer. 20 Dahl, K; Dahllöf, I: Screening for effekter af miljøfarlige stoffer på algesamfund omkring havneanlæg, Faglig rapport fra DMU, nr : s

21 6. Præsentation af resultater Med udgangspunkt i tabeller fra forrige afsnit om forsøg og forsøgsdata vil data her blive præsenteret som grafer og medfølgende uddybning og kommentering af resultaterne. Data fra tabel 2 på side 14, som viser tal af døde muslinger i eksponeringstiden er sat op i figur 10. Figur 10: % af muslingerne, der døde under eksponeringen Figuren viser helt klart, at dødeligheden er størst på station 1, mens der ikke er stor forskel i dødelighed på station 2 og 3. Station 4, som var den planlagte referencestation er ikke med, fordi den som nævnt ovenfor gik tabt under eksponeringsforløbet. Resultatet er delvis som forventet, idet station 1 må formodes at være mest forurenet. At man ikke kan se tydelig forskel på station 2 og 3 behøver ikke at betyde, at forureningsgraden på de to stationer er ens. Det vil kræve et større talgrundlag for at påvise en eventuel forskel. 20

Teknisk anvisning for marin overvågning

Teknisk anvisning for marin overvågning NOVANA Teknisk anvisning for marin overvågning 4.5 Biologisk effektmonitering - muslinger Jakob Strand Ingela Dahllöf Afdeling for Marin Økologi Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser 4.5-1 Indhold

Læs mere

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11 SAMSØ KOMMUNE BALLEN FÆRGEHAVN, SAMSØ MILJØUNDERSØGELSER AF SEDIMENT ADRESSE Jens Chr. Skous Vej 9 TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATARAPPORT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Resultater og

Læs mere

FORKOMST OG EFFEKTER AF HORMONFORSTYRRENDE KEMIKALIER I DANSKE VANDLØB

FORKOMST OG EFFEKTER AF HORMONFORSTYRRENDE KEMIKALIER I DANSKE VANDLØB AARHUS UNIVERSITET Den 8. December 2010 FORKOMST OG EFFEKTER AF HORMONFORSTYRRENDE KEMIKALIER I DANSKE VANDLØB Pia Lassen, Seniorforsker Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet FORMÅL Formålet

Læs mere

RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning

RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning Forfattere: Lektor Erik Kristensen og Professor Marianne Holmer, Biologisk Institut, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 523 Odense

Læs mere

Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter

Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr. 25, 2003 Kortlægning og afgivelse af organiske tinforbindelser i rullemadrasser, topmadrasser og baby/børnedyner Jane Pors, cand. scient René Fuhlendorff,

Læs mere

Har beskyttelsen af vandkvaliteten i overfladevand betydning for indsatsen på jordforureningsområdet?

Har beskyttelsen af vandkvaliteten i overfladevand betydning for indsatsen på jordforureningsområdet? Har beskyttelsen af vandkvaliteten i overfladevand betydning for indsatsen på jordforureningsområdet? Tage V. Bote, specialist, Jordforurening og EDD 1 Baggrund for min indlæg to delprojekter udført for

Læs mere

Projekt 4.2. Nedbrydning af rusmidler

Projekt 4.2. Nedbrydning af rusmidler Projekt 4.2. Nedbrydning af rusmidler Dette projekt lægger op til et samarbejde med biologi eller idræt, men kan også gennemføres som et projekt i matematik, hvor fokus er at studere forskellen på lineære

Læs mere

Er der flere farver i sort?

Er der flere farver i sort? Er der flere farver i sort? Hvad er kromatografi? Kromatografi benyttes inden for mange forskellige felter og forskningsområder og er en anvendelig og meget benyttet analytisk teknik. Kromatografi bruges

Læs mere

Rekvirent. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att. Åge Ebbesen Søvej Silkeborg. Telefon

Rekvirent. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att. Åge Ebbesen Søvej Silkeborg. Telefon SILKEBORG KOMMUNE 2011 NOTAT NR. 2011-4 SCREENING AF SEDIMENTET I TANGE SØ NEDSTRØMS INDLØBET AF GUDENÅEN FOR INDHOLD AF TUNGMETALLER OG MILJØ- FREMMEDE STOFFER. Rekvirent Silkeborg Kommune Teknik- og

Læs mere

Interkalibrering Sedimentprøvetagning i søer

Interkalibrering Sedimentprøvetagning i søer Interkalibrering Sedimentprøvetagning i søer Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato:. december 2012 Liselotte Sander Johansson Martin Søndergaard Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Til: cc: Fra: Styringsgruppen for Miljøstyrelsen Referencelaboratorium Irene Edelgaard, Miljøstyrelsen Ulla Lund Dato: 21. september

Læs mere

Analyserapport. Miljøstyrelsen Phthalater og organiske tinforbindelser i produkter med PVC. Sagsnr Side 1 af 1. Journal nr.

Analyserapport. Miljøstyrelsen Phthalater og organiske tinforbindelser i produkter med PVC. Sagsnr Side 1 af 1. Journal nr. Sagsnr. 1026737267 Side 1 af 1 Analyserapport Miljøstyrelsen Phthalater og organiske tinforbindelser i produkter med PVC Journal nr. M 70410367 August 2001 Rekvirent: Dato: Udført af: Miljøstyrelsen Lea

Læs mere

Miljøgifte i fisk og skaldyr

Miljøgifte i fisk og skaldyr Kapitel 14 side 109 Miljøgifte i fisk og skaldyr En del mennesker vil ikke spise fisk af frygt for, at den kan være forurenet. Årsagen er, at der er blevet udledt mange giftstoffer i havet. Giftstofferne

Læs mere

Dyrking av blåskjell på Færøyene med norsk teknologi for bøyestrekk

Dyrking av blåskjell på Færøyene med norsk teknologi for bøyestrekk Rapport: Dyrking av blåskjell på Færøyene med norsk teknologi for bøyestrekk Birgir Enni, Hávardur Enni, Eilif Gaard og Petur Hovgaard Indledning Hensigten med dette projekt var: i) At fremskaffe den nødvendige

Læs mere

Sammenfatning. 6.1 Udledninger til vandmiljøet

Sammenfatning. 6.1 Udledninger til vandmiljøet Sammenfatning Svendsen, L.M., Bijl, L.v.b., Boutrup, S., Iversen, T.M., Ellermann, T., Hovmand, M.F., Bøgestrand, J., Grant, R., Hansen, J., Jensen, J.P., Stockmarr, J. & Laursen, K.D. (2000): Vandmiljø

Læs mere

Intra- og intermolekylære bindinger.

Intra- og intermolekylære bindinger. Intra- og intermolekylære bindinger. Dipol-Dipol bindinger Londonbindinger ydrogen bindinger ydrofil ydrofob 1. Tilstandsformer... 1 2. Dipol-dipolbindinger... 2 3. Londonbindinger... 2 4. ydrogenbindinger....

Læs mere

Grundlag for vurdering af forureningsgraden. Om metallerne:

Grundlag for vurdering af forureningsgraden. Om metallerne: Grundlag for vurdering af forureningsgraden Der rejser sig naturligt en række spørgsmål i forbindelse med vurderingen forurenede sedimenter. Hvor kommer stofferne fra, hvor giftige er de og ved hvilke

Læs mere

Viden SIDE 1. Grundskole. Viden om appelsiner. Et kig indenfor

Viden SIDE 1. Grundskole. Viden om appelsiner. Et kig indenfor om appelsiner Et kig indenfor Rent basalt så består en appelsin af juice vesikler 1 som er omringet af en voksagtig hud, nemlig skrællen. Skrællen omfatter et tyndt og farvet yderlag som kaldes flavedoen,

Læs mere

Teknisk anvisning for marin overvågning

Teknisk anvisning for marin overvågning NOVANA Teknisk anvisning for marin overvågning 5.3 Pb datering af sediment Henrik Fossing Finn Adser Afdeling for Marin Økologi Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser 5.3-1 Indhold 5.3 Pb datering

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 24. oktober 2012 QA: Emne: Stine Kjær Ottsen Opdatering

Læs mere

Analyse og sammenligning af Hellmann og Pluvio nedbørsmålere

Analyse og sammenligning af Hellmann og Pluvio nedbørsmålere Klima- og Energiministeriet Analyse og sammenligning af Hellmann og Pluvio nedbørsmålere Data fra perioden 15. december 2009-15. oktober 2010 Peter Riddersholm Wang www.dmi.dk/dmi/tr10-16 København 2010

Læs mere

Statistik viden eller tilfældighed

Statistik viden eller tilfældighed MATEMATIK i perspektiv Side 1 af 9 DNA-analyser 1 Sandsynligheden for at en uskyldig anklages Følgende histogram viser, hvordan fragmentlængden for et DNA-område varierer inden for befolkningen. Der indgår

Læs mere

Lysimeterudvaskningsforsøg med jord og affald

Lysimeterudvaskningsforsøg med jord og affald Kalvebod Miljøcenter Lysimeterudvaskningsforsøg med jord og affald Årsrapport 203 Udarbejdet af Julie Katrine Jensen, Rambøll Ole Hjelmar, Anke Oberender og Susanne Klem, DHI Marts 204 Lysimeterforsøg

Læs mere

Binomial fordeling. n f (x) = p x (1 p) n x. x = 0, 1, 2,...,n = x. x x!(n x)! Eksempler. Middelværdi np og varians np(1 p). 2/

Binomial fordeling. n f (x) = p x (1 p) n x. x = 0, 1, 2,...,n = x. x x!(n x)! Eksempler. Middelværdi np og varians np(1 p). 2/ Program: 1. Repetition af vigtige sandsynlighedsfordelinger: binomial, (Poisson,) normal (og χ 2 ). 2. Populationer og stikprøver 3. Opsummering af data vha. deskriptive størrelser og grafer. 1/29 Binomial

Læs mere

UNDERSØGELSE AF 400 LEGEPLADSER I KØBENHAVN

UNDERSØGELSE AF 400 LEGEPLADSER I KØBENHAVN UNDERSØGELSE AF 400 LEGEPLADSER I KØBENHAVN Akademiingeniør Claus Vestergaard, GEO Akademiingeniør Susanne Boiesen Petersen Miljøkontrollen København ATV MØDE DIFFUS JORDFORURENING SCHÆFFERGÅRDEN 4. juni

Læs mere

En intro til radiologisk statistik. Erik Morre Pedersen

En intro til radiologisk statistik. Erik Morre Pedersen En intro til radiologisk statistik Erik Morre Pedersen Hypoteser og testning Statistisk signifikans 2 x 2 tabellen og lidt om ROC Inter- og intraobserver statistik Styrkeberegning Konklusion Litteratur

Læs mere

Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne af Vejle Sportsfiskerforening (VSF):

Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne af Vejle Sportsfiskerforening (VSF): Vejle Sportsfiskerforening Buldalen 13 7100 Vejle Vejle, d. 13. april 2013 Havørredbestanden i Vejle Å. 1 Indledning Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne

Læs mere

Reduktioner i overvågningsprogrammet

Reduktioner i overvågningsprogrammet Reduktioner i overvågningsprogrammet NOVANA Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 27. april 2015 Poul Nordemann Jensen DCE Nationalt Center for Miljø og Energi Antal sider: 5 Faglig

Læs mere

Projekt 4.10. Minamata-katastrofen. En modellering af ligevægt mellem lineær vækst og eksponentiel henfald

Projekt 4.10. Minamata-katastrofen. En modellering af ligevægt mellem lineær vækst og eksponentiel henfald Projekt 4.10. Minamata-katastrofen. En modellering af ligevægt mellem lineær vækst og eksponentiel henfald Der findes mange situationer, hvor en bestemt størrelse ændres som følge af vekselvirkninger med

Læs mere

Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter indsættelse 2010

Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter indsættelse 2010 Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter indsættelse 2010 vfl.dk 1 Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter

Læs mere

RENS-TEK - Andre Renseteknologier

RENS-TEK - Andre Renseteknologier RENS-TEK - Andre Renseteknologier Ozon og Avancerede Oxidations Teknologier - Muligheder for fremtidens recirkulerede anlæg? Civilingeniør, M.Sc. Morten Møller Klausen, DHI Rens-Tek Temadag, Ferskvandscenteret

Læs mere

Teknisk notat. Arla Foods amba Vurdering af mest benyttede stoffer - i forhold til længerevarende, negativ påvirkning af jord og grundvand

Teknisk notat. Arla Foods amba Vurdering af mest benyttede stoffer - i forhold til længerevarende, negativ påvirkning af jord og grundvand Teknisk notat Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Arla Foods amba Vurdering af mest benyttede stoffer - i forhold til længerevarende, negativ

Læs mere

Fejlagtige oplysninger om P1 Dokumentar på dmu.dk

Fejlagtige oplysninger om P1 Dokumentar på dmu.dk Fejlagtige oplysninger om P1 Dokumentar på dmu.dk To forskere ansat ved Danmarks Miljøundersøgelser har efter P1 dokumentaren PCB fra jord til bord lagt navn til en artikel på instituttets hjemmeside,

Læs mere

Teknisk anvisning for marin overvågning

Teknisk anvisning for marin overvågning NOVANA Teknisk anvisning for marin overvågning 2.3 Klorofyl a Britta Pedersen H Afdeling for Marin Økologi Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser 2.3-1 Indhold 2.3 Klorofyl-a 2.3-3 2.3.1 Formål 2.3-3

Læs mere

Indledning. Ekspedition Plastik i Danmark 2016

Indledning. Ekspedition Plastik i Danmark 2016 Ekspedition Plastik i Danmark 2016 Indledning Det er veletableret fakta, at der flyder plastik forurening rundt i verdenshavene. Specielt omtales 5 hotspots i de store oceaner, de såkaldte gyres i Stillehavet,

Læs mere

Opgavens formålet er at undersøge variationen mellem to laboratoriers bestemmelse af po 2 i blod.

Opgavens formålet er at undersøge variationen mellem to laboratoriers bestemmelse af po 2 i blod. 1-stikprøve t-test (Eksamen 2005 opgave 1) Opgavens formålet er at undersøge variationen mellem to laboratoriers bestemmelse af po 2 i blod. I nedenstående tabel betragtes blodprøver fra 9 patienter. Hver

Læs mere

UNDERVISNINGSEFFEKT-MODELLEN 2006 METODE OG RESULTATER

UNDERVISNINGSEFFEKT-MODELLEN 2006 METODE OG RESULTATER UNDERVISNINGSEFFEKT-MODELLEN 2006 METODE OG RESULTATER Undervisningseffekten udregnes som forskellen mellem den forventede og den faktiske karakter i 9. klasses afgangsprøve. Undervisningseffekten udregnes

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Husby Klit, Vedersø. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Husby Klit, Vedersø. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for Husby Klit, Vedersø Ansvarlig myndighed: Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing www.rksk.dk Email: post@rksk.dk Tlf.: 99 74 24 24 Hvis der observeres

Læs mere

Dig og din puls Lærervejleding

Dig og din puls Lærervejleding Dig og din puls Lærervejleding Indledning I det efterfølgende materiale beskrives et forløb til matematik C, hvori eleverne skal måle hvilepuls og arbejdspuls og beskrive observationerne matematisk. Materialet

Læs mere

Miljø- og reduktionsmål for fjorde & kystvande. Flemming Møhlenberg. EED - DHI Solutions Denmark

Miljø- og reduktionsmål for fjorde & kystvande. Flemming Møhlenberg. EED - DHI Solutions Denmark & kystvande Flemming Møhlenberg EED - DHI Solutions Denmark Hvordan begyndte miljødebatten? Vi tror at debatten om de indre farvandes forurening begyndte med de døde hummere i oktober 1986 men vi skal

Læs mere

Personlig stemmeafgivning

Personlig stemmeafgivning Ib Michelsen X 2 -test 1 Personlig stemmeafgivning Efter valget i 2005 1 har man udspurgt en mindre del af de deltagende, om de har stemt personligt. Man har svar fra 1131 mænd (hvoraf 54 % har stemt personligt

Læs mere

3.600 kg og den gennemsnitlige fødselsvægt kg i stikprøven.

3.600 kg og den gennemsnitlige fødselsvægt kg i stikprøven. PhD-kursus i Basal Biostatistik, efterår 2006 Dag 1, onsdag den 6. september 2006 Eksempel: Sammenhæng mellem moderens alder og fødselsvægt I dag: Introduktion til statistik gennem analyse af en stikprøve

Læs mere

HVAD GØR RØGEN VED KROPPEN?

HVAD GØR RØGEN VED KROPPEN? 42 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 5: HVAD GØR RØGEN VED KROPPEN? www.op-i-røg.dk 43 Kapitel 5: Indhold Dette kapitel tager udgangspunkt i, hvad der sker med røgen i kroppen på

Læs mere

Ovenstående figur viser et (lidt formindsket billede) af 25 svampekolonier på en petriskål i et afgrænset felt på 10x10 cm.

Ovenstående figur viser et (lidt formindsket billede) af 25 svampekolonier på en petriskål i et afgrænset felt på 10x10 cm. Multiple choice opgaver Der gøres opmærksom på, at ideen med opgaverne er, at der er ét og kun ét rigtigt svar på de enkelte spørgsmål. Endvidere er det ikke givet, at alle de anførte alternative svarmuligheder

Læs mere

Mandrup. Mandrup Arkitekt Ingeniør Tlf.: 86 60 15 88. Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5.

Mandrup. Mandrup Arkitekt Ingeniør Tlf.: 86 60 15 88. Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5. Rekvirent: Viborg Kommune Prinsens Allé 5 8800 Viborg Mandrup Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5.2015 Mandrup Tlf.: 86 60 15 88 Randersvej 12 www.jensmandrup.dk

Læs mere

2 X 2 = gennemsnitligt indhold af aktivt stof i én tablet fra et glas med 200 tabletter

2 X 2 = gennemsnitligt indhold af aktivt stof i én tablet fra et glas med 200 tabletter Opgave I I mange statistiske undersøgelser benytter man binomialfordelingen til at beskrive den tilfældige variation. Spørgsmål I.1 (1): For hvilken af følgende 5 stokastiske variable kunne binomialfordelingen

Læs mere

Annex A Resultattabeller og beregninger fra ålekvabbeeksperiment

Annex A Resultattabeller og beregninger fra ålekvabbeeksperiment Annex A Resultattabeller og beregninger fra ålekvabbeeksperiment Kolofon Titel: Resultattabeller og beregninger fra ålekvabbeeksperiment Emneord: Udgiver: URL: www.nst.dk ISBN nr. elektronisk version:

Læs mere

Notat om Europaparlamentsvalget 2014

Notat om Europaparlamentsvalget 2014 20. juni 2014 Notat om Europaparlamentsvalget 2014 Analysen er foretaget af Magnus Skovrind Pedersen, Enhedslisten Baggrund Op til årsmødet 2013 overvejede Enhedslisten at opstille til Europaparlamentsvalget

Læs mere

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af revision af en DS/EN ISO standard Bestemmelser af total cyanid og fri cyanid i vand med flow analyse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Oddesund Vest, Oddesund. Ansvarlig myndighed: Struer Kommune

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Oddesund Vest, Oddesund. Ansvarlig myndighed: Struer Kommune Badevandsprofil Badevandsprofil for Oddesund Vest, Oddesund Ansvarlig myndighed: Struer kommune Østergade 11-15 7600 Struer www.struer.dk Email: struer@struer.dk Tlf.: 96 84 84 84 Hvis der observeres uregelmæssigheder

Læs mere

Massespektrometri og kulstof-14-datering

Massespektrometri og kulstof-14-datering Massespektrometri og kulstof-14-datering Opgavehæfte AMS 14 C Daterings Center Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet JO\ AUG 2004 BP\FEB 2010 Opgaverne 5,6 og 7 er hentet eller modificeret

Læs mere

Der er noget i luften Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 6 Skole: Navn: Klasse:

Der er noget i luften Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 6 Skole: Navn: Klasse: Der er noget i luften Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 6 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Gasserne nitrogen, oxygen og kuldioxid er de gasser i Jordens atmosfære, der er vigtigst for livet. Angiv hvilke

Læs mere

Uddybende beregninger til Produktivitetskommissionen

Uddybende beregninger til Produktivitetskommissionen David Tønners Uddybende beregninger til Produktivitetskommissionen I forlængelse af mødet i Produktivitetskommissionen og i anledning af e-mail fra Produktivitetskommissionen med ønske om ekstra analyser

Læs mere

HAV- OG FISKERIBIOLOGI

HAV- OG FISKERIBIOLOGI HAV- OG FISKERIBIOLOGI Siz Madsen KOLOFON HAV- OG FISKERIBIOLOGI 1. udgave 2008 ISBN 87-90749-08-1 UDGIVER Fiskericirklen COPYRIGHT Fiskericirklen FORFATTER Biolog Siz Madsen Født 1967. Har arbejdet med

Læs mere

Projektopgave Observationer af stjerneskælv

Projektopgave Observationer af stjerneskælv Projektopgave Observationer af stjerneskælv Af: Mathias Brønd Christensen (20073504), Kristian Jerslev (20072494), Kristian Mads Egeris Nielsen (20072868) Indhold Formål...3 Teori...3 Hvorfor opstår der

Læs mere

Biologisk vurdering af vandløb øst for Hjørring

Biologisk vurdering af vandløb øst for Hjørring REF 21.0036.05 Biologisk vurdering af vandløb øst for Hjørring Sweco Indhold 1 Baggrund 1 2 Metode 1 3 Status 2 3.1 Vandløbenes biologi 3 3.1.1 Station 3020441025 3 3.1.2 Station 3020441020 4 3.1.3 Station

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Generelle principper Analysekvalitetskrav for parametre, der pt. ikke er dækket af den gældende bekendtgørelse nr. 866, frembringes

Læs mere

Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen

Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen Microsoft Excel har en del standard anvendelsesmuligheder i forhold til den beskrivende statistik og statistisk

Læs mere

Bemærkninger til Naturstyrelsens retningslinjer for behandling af data for miljøfarlige forurenende stoffer i Basisanalysen

Bemærkninger til Naturstyrelsens retningslinjer for behandling af data for miljøfarlige forurenende stoffer i Basisanalysen Bemærkninger til Naturstyrelsens retningslinjer for behandling af data for miljøfarlige forurenende stoffer i Basisanalysen 2013 Retningslinjer af 10. december 2013 Notat fra DCE - Nationalt Center for

Læs mere

MILJØFREMMEDE STOFFER I SPILDEVAND Effekter på vandmiljøet

MILJØFREMMEDE STOFFER I SPILDEVAND Effekter på vandmiljøet MILJØFREMMEDE STOFFER I SPILDEVAND Effekter på vandmiljøet K. Ole Kusk, lektor Danmarks Tekniske Universitet Hvad er et miljøfremmed stof? Organisk kemisk stof, som ikke dannes naturligt Inkluderer af

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kendskab til organiske forbindelser Kende alkoholen ethanol samt enkelte andre simple alkoholer Vide, hvad der kendetegner en alkohol Vide, hvordan alkoholprocenter beregnes;

Læs mere

Hypotesetest. Altså vores formodning eller påstand om tingens tilstand. Alternativ hypotese (hvis vores påstand er forkert) H a : 0

Hypotesetest. Altså vores formodning eller påstand om tingens tilstand. Alternativ hypotese (hvis vores påstand er forkert) H a : 0 Hypotesetest Hypotesetest generelt Ingredienserne i en hypotesetest: Statistisk model, f.eks. X 1,,X n uafhængige fra bestemt fordeling. Parameter med estimat. Nulhypotese, f.eks. at antager en bestemt

Læs mere

Jordforurening med PCB

Jordforurening med PCB 1 Jordforurening med PCB Kilde til foto: nyu.edu Rune Østergaard Haven ATV Jord og Grundvand, 12. oktober 2011 Jordforurening med PCB 2 PCB er en miljøgift, der kan skade mennesker og miljø. Stor fokus

Læs mere

Statistisk analyse af næringsstoffers stabilitet

Statistisk analyse af næringsstoffers stabilitet Statistisk analyse af næringsstoffers stabilitet Notat fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 4. august 216 Jacob Carstensen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider: 21

Læs mere

Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber

Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber Baggrund Der er ti obligatoriske test á 45 minutters varighed i løbet af elevernes skoletid. Disse er fordelt på seks forskellige fag og seks forskellige

Læs mere

Værktøjshjælp for TI-Nspire CAS Struktur for appendiks:

Værktøjshjælp for TI-Nspire CAS Struktur for appendiks: Værktøjshjælp for TI-Nspire CAS Struktur for appendiks: Til hvert af de gennemgåede værktøjer findes der 5 afsnit. De enkelte afsnit kan læses uafhængigt af hinanden. Der forudsættes et elementært kendskab

Læs mere

INSTITUT FOR HUSDYRBIOLOGI OG -SUNDHED DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET RAPPORT

INSTITUT FOR HUSDYRBIOLOGI OG -SUNDHED DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET RAPPORT RAPPORT Næringsværdien i gastæt lagret korn sammenlignet med lagerfast korn Hanne Damgaard Poulsen Forskningsleder Dato: 24. september 2010 Side 1/5 Baggrund: Traditionelt lagres korn ved at det tørres

Læs mere

HVOR FORSVINDER RØGEN HEN?

HVOR FORSVINDER RØGEN HEN? KAPITEL 4: HVOR FORSVINDER RØGEN HEN? 36 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse www.op-i-røg.dk 37 Kapitel 4: Indhold: Dette kapitel ligger især vægt på, hvordan partiklerne og gasserne i røgen

Læs mere

Vi kalder nu antal prøverør blandt de 20, hvor der ikke ses vækst for X.

Vi kalder nu antal prøverør blandt de 20, hvor der ikke ses vækst for X. Opgave I I en undersøgelse af et potentielt antibiotikum har man dyrket en kultur af en bestemt mikroorganisme og tilført prøver af organismen til 20 prøverør med et vækstmedium og samtidig har man tilført

Læs mere

RINGANALYSE FINDER GOD ANALYSESIKKERHED FOR JODTAL

RINGANALYSE FINDER GOD ANALYSESIKKERHED FOR JODTAL RINGANALYSE FINDER GOD ANALYSESIKKERHED FOR JODTAL ERFARING NR. 1322 En ringanalyse med 6 laboratorier har vist god analysesikkerhed for fedtsyreprofiler og jodtal i foder og rygspæk. Den analysemæssige

Læs mere

Kampagne mod brug af forbudt bundmaling

Kampagne mod brug af forbudt bundmaling 1) Kampagne mod brug af forbudt bundmaling Kampagnes formål Skabe opmærksomhed omkring problemerne og konsekvenserne ved brug af ulovlig TBT-holdig bundmaling Målet er at komme brugen af den ulovlige TBT-maling

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Laila Schou Poulsen Dato: 7. februar 2017 QA:

Læs mere

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Introduktion

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Introduktion Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab Introduktion 1 Formelt Lærere: Esben Budtz-Jørgensen Jørgen Holm Petersen Øvelseslærere: Berivan+Kathrine, Amalie+Annabell Databehandling: SPSS

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Jegindø Tap Strand, Jegindø. Ansvarlig myndighed: Struer Kommune

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Jegindø Tap Strand, Jegindø. Ansvarlig myndighed: Struer Kommune Badevandsprofil Badevandsprofil for Jegindø Tap Strand, Jegindø Ansvarlig myndighed: Struer kommune Østergade 11-15 7600 Struer www.struer.dk Email: struer@struer.dk Tlf.: 96 84 84 84 Hvis der observeres

Læs mere

Badevandsprofil. Sydstranden

Badevandsprofil. Sydstranden Badevandsprofil Sydstranden Ansvarlig myndighed: Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde wwwkertemindedk Email: kommune@kertemindedk Tlf 65 15 15 15 Hvis der observeres uregelmæssigheder eller

Læs mere

Fiskeri og miljø i Limfjorden

Fiskeri og miljø i Limfjorden Fiskeri og miljø i Limfjorden Ideoplæg fra Centralforeningen for Limfjorden og Foreningen Muslingeerhvervet, december 2007. I snart 100 år, har fiskeriet af blåmuslinger og østers været en betydelig aktivitet

Læs mere

Er der gift i vandet?

Er der gift i vandet? Er der gift i vandet? Hvordan måler man giftighed? Og hvordan fastsætter man grænseværdier? Introduktion I pressen ser man ofte overskrifter som Gift fundet i grundvandet eller Udslip af farlige miljøgifte

Læs mere

Fjernelse af grundvandsforurening med mikroorganismer fremtidens løsning på fortidens synder?

Fjernelse af grundvandsforurening med mikroorganismer fremtidens løsning på fortidens synder? Fjernelse af grundvandsforurening med mikroorganismer fremtidens løsning på fortidens synder? Christian Nyrop Albers De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Klima- Energi- og Bygningsministeriet

Læs mere

Isolering af DNA fra løg

Isolering af DNA fra løg Isolering af DNA fra løg Formål: At afprøve en metode til isolering af DNA fra et levende væv. At anvende enzymer.. Indledning: Isolering af DNA fra celler er første trin i mange molekylærbiologiske undersøgelser.

Læs mere

Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ 2 -test og Goodness of Fit test.

Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ 2 -test og Goodness of Fit test. Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ -test og Goodness of Fit test. Anvendelser af statistik Statistik er et levende og fascinerende emne, men at læse om det er alt

Læs mere

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave.

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi, genopretter energi flowet i kroppen. Nem at placere, se brochure Resultater med det samme. Giver op til 20 % mere energi. Øger kroppens forbrænding.

Læs mere

10. juni 2016 Kemi C 325

10. juni 2016 Kemi C 325 Grundstoffer og Det Periodiske System Spørgsmål 1 Forklar hvordan et atom er opbygget og hvad isotoper er. Forklar hvad der forstås med begrebet grundstoffer kontra kemiske forbindelser. Atomer er placeret

Læs mere

Fangst i tons 2008 indenskærs

Fangst i tons 2008 indenskærs Rådgivning for krabber 1 Krabber i Vestgrønland Baggrund Fiskeriet efter krabber i de kystnære områder startede i Disko Bugt og ved Sisimiut i midten af 199 erne, og er siden udvidet til området fra Kap

Læs mere

Skærbækværket, DONG Energy Vurdering af sedimentkvalitet

Skærbækværket, DONG Energy Vurdering af sedimentkvalitet Skærbækværket, DONG Energy Vurdering af sedimentkvalitet Rekvirent DONG Energy Kraftværksvej 53 7000 Fredericia Rådgiver NIRAS Åboulevarden 80 8100 Århus C RUF Dykkerservice Lindevej 1 8370 Hadsten Mobil

Læs mere

Løsning til eksaminen d. 14. december 2009

Løsning til eksaminen d. 14. december 2009 DTU Informatik 02402 Introduktion til Statistik 200-2-0 LFF/lff Løsning til eksaminen d. 4. december 2009 Referencer til Probability and Statistics for Engineers er angivet i rækkefølgen [8th edition,

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset. Svampeundersøgelse Lokation: XX Baggrund Den 27/03-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter aftale med XX. Undersøgelsen

Læs mere

Iltsvind og landbruget

Iltsvind og landbruget Nr. 178 september 2002 Iltsvind og landbruget Striden om kvælstof i havet frikender ikke landbruget, pointerer begge parter Landbruget er stadig i søgelyset > Strid om, hvordan kvælstoftransporter i havet

Læs mere

Konfidensintervaller og Hypotesetest

Konfidensintervaller og Hypotesetest Konfidensintervaller og Hypotesetest Konfidensinterval for andele χ -fordelingen og konfidensinterval for variansen Hypoteseteori Hypotesetest af middelværdi, varians og andele Repetition fra sidst: Konfidensintervaller

Læs mere

Hjørring Kommune Springvandspladsen Hjørring Tlf

Hjørring Kommune Springvandspladsen Hjørring    Tlf Badevandsprofil Badevandsprofil for Krage Strand, Hirtshals Ansvarlig myndighed: Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring www.hjoerring.dk Email: hjoerring@hjoerring.dk Tlf. 72 33 33 33 Hvis

Læs mere

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER Vi ved stadig kun lidt om, i hvilket omfang de hormonforstyrrende stoffer i vores omgivelser kan påvirke

Læs mere

Forsøg med Sorbicell på Østerbro Brandstation

Forsøg med Sorbicell på Østerbro Brandstation Forsøg med Sorbicell på Østerbro Brandstation Intern projekt rapport udarbejdet af Per Bjerager og Marina Bergen Jensen KU-Science, nov. 2014 Introduktion SorbiCell er et porøst engangsmodul til analyse

Læs mere

Proteiner: en introduktion. Modul 1; F13 Rolf Andersen, 18/2-2013

Proteiner: en introduktion. Modul 1; F13 Rolf Andersen, 18/2-2013 Proteiner: en introduktion Modul 1; F13 Rolf Andersen, 18/2-2013 4 facts om proteiner Proteiner udgør én af de vigtigste stofgrupper i vores organisme; de varetager en lang række forskellige funktioner.

Læs mere

Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020

Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020 23. marts 9 Arbejdsnotat Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til Udarbejdet af Knud Juel og Michael Davidsen Baseret på data fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne er der ud fra køns- og

Læs mere

BEDRE AEROB STABILITET I MAJSENSILAGE

BEDRE AEROB STABILITET I MAJSENSILAGE BEDRE AEROB STABILITET I MAJSENSILAGE Nikolaj Hansen, SEGES HusdyrInnovation Rudolf Thøgersen, SEGES HusdyrInnovation Kvægkongres Herning, 28/2 2017 AEROB STABILITET Ensilagens evne til at modstå varmedannelse

Læs mere

Svarark for (navn) Skole: Opgave 22 besvares DIREKTE her i opgaven.

Svarark for (navn) Skole: Opgave 22 besvares DIREKTE her i opgaven. Opgave 22 besvares DIREKTE her i opgaven. 22. Den røde farve i kød skyldes myoglobin som er et globulært protein. Myoglobin indeholder ligesom hæmoglobin en organisk gruppe (hæm) med en tilknyttet jern(ii)-ion

Læs mere

Sedimentanalyser fra 70 regnvandsbassiner fokus på miljøfremmede stoffer

Sedimentanalyser fra 70 regnvandsbassiner fokus på miljøfremmede stoffer Sedimentanalyser fra 70 regnvandsbassiner fokus på miljøfremmede stoffer Marianne Grauert, Michael Larsen & Mikkel Mollerup Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, Guldalderen 12, 2640 Hedehusene, Denmark

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Bremdal Strand, Bremdal. Ansvarlig myndighed: Struer Kommune

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Bremdal Strand, Bremdal. Ansvarlig myndighed: Struer Kommune Badevandsprofil Badevandsprofil for Bremdal Strand, Bremdal Ansvarlig myndighed: Struer kommune Østergade 11-15 7600 Struer www.struer.dk Email: struer@struer.dk Tlf.: 96 84 84 84 Hvis der observeres uregelmæssigheder

Læs mere

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2013.

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2013. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Maj 2013 Skive Tekniske Gymnasium HTX Kemi B Helle Ransborg

Læs mere

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings Referencelaboratorium cc:

Læs mere

Verdens dårligste sædkvalitet? eller Kemikalier og kønsudvikling. Poul Bjerregaard Biologisk Institut Syddansk Universitet Odense

Verdens dårligste sædkvalitet? eller Kemikalier og kønsudvikling. Poul Bjerregaard Biologisk Institut Syddansk Universitet Odense Verdens dårligste sædkvalitet? eller Kemikalier og kønsudvikling Poul Bjerregaard Biologisk Institut Syddansk Universitet Odense Forskellige tegn på problemer med hanlig kønsudvikling observeret i løbet

Læs mere