Oprids over grundforløbet i matematik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oprids over grundforløbet i matematik"

Transkript

1 Oprids over grundforløbet i matematik Dette oprids er tænkt som en meget kort gennemgang af de vigtigste hovedpointer vi har gennemgået i grundforløbet i matematik. Det er en kombination af at repetere de vigtigste regneregler (i bokse) med et par tilhørende eksempler og der er også nogle få øvelser undervejs, som man gerne skulle kunne lave og af. Øvelse er generelt af en mere udfordrende karakter. Desuden vil der være nogle huskeregler, der kan være nyttige samt lidt info om sprogbrug, disse er inkluderet i bokse. Yderligere er der inkluderet nogle bonusinformationer og bonusøvelser af mere teoretisk karakter. Disse kan eventuelt springes over. Inddelingen er som følger, og der vil være et par sider om hvert emne: Regnearternes hierarki Variable og sammenhænge Brøker Potenser Rødder Parenteser og kvadratsætningerne Ligninger Facitliste

2 Regnearternes hierarki Før man kan gøre noget som helst med matematik, må man have styr på hvilken rækkefølge ting skal ske i. De ting man har at gøre med er først og fremmest de fire hovedregnearter, og. Deres indbyrdes rækkefølge er: Regningsarternes hierarki: 1) Man skal først regne parenteser 2) Så skal man gange og dividere 3) Til sidst skal man lægge sammen og trække fra Man kan tænke på det som at regningsarterne kæmper om at blive regnet ud først. Den regneart der står øverst på listen vinder. En gange-binding mellem to tal er stærkere end en plus-binding, så i udtrykket ses i første omgang som en sammenhørende klump, fordi gange binder dem stærkt sammen. Eksempler: =11 (Her vinder gange over plus, så man skal først gange ). Til dette skal man lægge 3, dvs. ( ) (Her overruler parentesen de andre regler og bestemmer at man først skal lægge sammen. Dernæst ganger man) ( ( ) ) ( ( ) ) ( ) (ved flere parenteser, starter man med den inderste og arbejder sig ud af) Øvelser 1: Udregn/reducer følgende udtryk ( ) ( ) ( ( ( ( ( ))))) 1

3 Sprogbrug: 1) Ting der lægges sammen eller trækkes fra hinanden kaldes led og resultatet kaldes deres sum eller differens. I udtrykket er der tre led, nemlig, og 2) Ting der ganges sammen kaldes faktorer, og resultatet kaldes deres produkt. I udtrykket ( ) er der to faktorer, nemlig og ( ). 2

4 Variable og sammenhænge En stor forskel fra matematik i folkeskolen er at vi nu begynder at regne på bogstaver, eller såkaldte variable. Det er okay ikke at kende den konkrete talværdi, man kan bruge de samme regneregler som ovenfor alligevel. Huskeregler: 1) Når der ikke står noget imellem to ting, så er der et usynligt gangetegn 2) Når der ikke står noget foran én ting, er der et usynligt plus I udtrykket er positiv, dvs. har et plus på. 3) Man må ikke lægge tal med er på sammen med tal uden er I udtrykket må man gerne lægge og sammen til og man må gerne lægge og sammen til, men man kan ikke trække fra i udregningen og regne ud hvad det bliver. Eksempler: ( ) d) ( ) Øvelser 2: Reducer følgende udtryk ( ) ( ) ( ) ( ) 3

5 Det virker måske mere besværligt at regne med bogstaver, men der er en styrke i at gøre det, for en variabel kan bruges til at symbolisere en egenskab ved problemet, og mellem to variable kan der være en sammenhæng. Man kan behandle problemet på en generel facon. Sprogbrug: 1) Når der er en sammenhæng mellem to variable og så værdien af afhænger af hvad værdien af er, siges at være den afhængige variabel og den uafhængige variabel. Hvis én liter mælk koster 4 kr, så koster liter mælk og prisen er den afhængige variabel mens, der er antal liter, er den uafhængige variabel. 2) Når der er en helt bestemt sammenhæng mellem og, nemlig en der har formen siges og at være proportionale med proportionalitetsfaktor Når er og proportionale. Bemærk at det er en speciel form for lineær sammenhæng, der altid går igennem punktet ( ) (der ofte kaldes origo) Øvelse 3: Mona skal måle længden af lærerværelset på hendes skole. Hun har dog intet målebånd, men kan huske at hun i idræt har fået målt hendes skridtlængde til 0,65 meter. Opstil en lineær sammenhæng imellem længden af lærerværelset i skridt og længden af lærerværelset i meter. Udregn længden af lærerværelset når Mona måtte tage 25 skridt i sin opmåling. Mona har fået at vide, at lærerværelset er 15 meter bredt. Hvor mange skridt skal hun forvente at tage hvis hun vil måle bredden. 4

6 Brøker Det er ikke nok at regne med hele tal. Vi udvider vores talsystem til også at omfatte decimaltal (de reelle tal) og hierarkiet mellem regningsarterne gælder stadig. Ikke alle decimaltal kan skrives som brøker (de irrationale tal), men nogle kan (de rationale tal) og for disse er der nogle særlige regneregler. Man siger at det over brøkstregen er tælleren og det under brøkstregen er nævneren. De vigtigste brøkregneregler: 1) Når brøker gange, skal man gange tæller med tæller og nævner med nævner: 2) Hvis man dividerer to brøker, ganger man med den omvendte (hvor man bytter om på tæller og nævner): 3) Når man lægger brøker sammen, skal man sikre sig at de er af samme type, f.eks. fjerdedele. Man sætter på fælles brøkstreg ved at finde fællesnævneren Øvelse 4: Reducer følgende brøker. Husk at forkorte hvor det er muligt. (husk at regningsarternes hierarki også gælder for brøker) 5

7 Brøker handler om at dele ting. Tænk f.eks. på en gruppe børn, der deler en pose slik. Man har følgende egenskaber ved brøker: Egenskaber ved brøker: 1) Jo flere man er om at dele, jo mindre får man, så jo større nævner, jo mindre er brøken Fordi er mindre end 16, er større end. Man skriver 2) Når man deler med sig selv, altså med én, så får man det hele, 3) Når man er lige så mange til at dele som der er ting, får man én hver. Dvs. hvis der står samme tal foroven (i tælleren) og forneden (i nævneren) er brøken én, dvs. de går ud med hinanden. Sprogbrug: 1) Det der står øverst på brøkstregen hedder tælleren (eller dividenden) 2) Det der står under brøkstregen hedder nævneren (eller divisoren) 3) Man siger at man dividerer tælleren med nævneren. I brøken siger man at man dividerer med 6

8 Potenser Når man ganger et tal med sig selv flere gange, får man en potens af tallet Eksempel ( ) Dette kan også skrives som Sprogbrug: 1) Ganger man eksempelvis tallet 3 med sig selv 4 gange, siger man at man opløfter tre i fjerde, og skriver Her kaldes 3 for roden og 4 for eksponenten. 2) Det har et særligt navn at opløfte i anden. Det kaldes nemlig at kvadrere. Man kan slå potenser med samme rod sammen ved at bruge følgende regneregler. De vigtigste regneregler for potenser: 1) At gange potenser svarer til at lægge eksponenterne sammen (skriv først og gang det på, der er nu syv to-taller der skal ganges sammen i alt. Tæl selv efter.) 2) At dividere potenser svarer til at trække eksponenterne fra hinanden. Bonusøvelse: Prøv at skrive et bevis ned for punkt 2) når. (Hint: man kan søge inspiration i bogen s. 35) 7

9 Som man kan se, har man også brug for at opløfte i negative tal. Hovedreglen er at minus i eksponenten svarer til en brøkstreg. Man har følgende to vedtagelser Det udvidede potensbegreb 1) At opløfte i et negativt tal svarer til at dividere 2) Alle tal der opløftes i nulte giver én. Bonus info: Disse vedtagelser hænger nøje sammen med at de tidligere nævnte regneregler skal passe. Eksempelvis giver at nødvendigvis må være én, mens sådan nødvendigvis må være. Man kan kombinere regnereglerne og bruge dem på variable også Eksempel: (bemærk at man først udregner tælleren og først til sidst regner nævneren med) (bemærk at dette er samme regnestykke som i punkt blot med 2 udskiftet med ) Øvelse 5: Reducer følgende udtryk Huskeregel: Når der ikke står nogen eksponent på et tal, svarer det til at tallet er opløftet i første, f.eks. er. 8

10 Rødder Rødder er på sin vis det modsatte af potenser: 1. Ved potenser spørger man: Hvad bliver to ganget med sig selv fem gange, dvs. hvad er? 2. Ved rødder er det omvendt: Hvilket tal ganget med sig selv fem gange giver 32?, dvs. hvad er Fordi er. Man må bruge at man kan udregne potenser til at udregne rødder. Dette kan godt indebære at prøve sig lidt frem, hvilket demonstreres i følgende eksempel: Eksempel fordi For at komme frem til svaret, kan vi starte med at teste om og får. Vi skal bruge et større tal da. Vi prøver med og regner, der er alt for stort. Vi kan nu udregne at som ovenfor og se at vi får sådan at er løsningen. fordi Øvelse 6: Udregn følgende rødder Udregn og. Er der en sammenhæng mellem de to resultater? Regneregler for rødder: 1) Når to rødder ganges sammen, kan man vente med at tage roden til sidst Bemærk at reglen også kan læses fra højre mod venstre. Prøv at starte på højre side af lighedstegnet og gå baglæns. 2) Når man dividerer to rødder, kan man vente med at tage roden til sidst Igen kan man bruge reglen fra højre mod venstre i stedet 9

11 Huskeregel: 1) At tage en rod af et tal, svarer til at opløfte tallet i en tilsvarende brøk, hvor tallet på roden skal under brøkstregen i eksponenten i potensen, f.eks. er 2) Også når man har en potens under brøken kan man omskrive til en brøk. Nu skal eksponenten i potensen under brøken stå ovenpå brøkstregen. Eksempelvis er 3) Dette har som konsekvens at, f.eks. 4) Og at ( ) (Bemærk, at. At tage den numeriske værdi af, det svarer til at man smider minusset væk. Hvis der ikke er noget minus at smide væk, får man blot tallet selv, så ) Bonusøvelse: Den generelle regel i punkt 1) lyder. Desuden har vi potensregnereglen ( ). Benyt dette til at vise at, der er regneregel for rødder 1) i en mere generel form. Eksempel: negativ) (da vi ikke ved om er positiv eller Øvelse 7: Reducer følgende udtryk Sprogbrug: 1) Tager man den fjerde rod af 64, skriver man og tallet 4 kaldes rodeksponenten mens tallet 64 tallet kaldes radikanden. 2) Man har et specielt ord for den anden rod. Denne kaldes kvadratroden og skrives ofte blot som 3) Man har også et særligt navn til den tredje rod. Denne hedder kubikroden. 10

12 Parenteser og kvadratsætningerne Parenteser bruges til at angive en rækkefølge der er anderledes end den som man ellers ville få ved at bruge hierarkiet mellem regnearterne. Eksempel Udtrykkene ( ) og har helt forskellige betydning. Det første udtryk udregnes til ( ) og det andet udtryk udregnes til Der er følgende tre huskeregler om at hæve parenteser. Hvilken en man bruger afgøres af hvad der står foran, og eventuelt bagved, parentesen Huskeregel: 1) En plus parentes har ingen betydning ( ) 2) En minus parentes hæves ved at skifte fortegn ( ) 3) Hvis der er ganget et tal på parentesen (enten foran eller bagved), skal man gange ind ( ) ( ) Eksempel: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Øvelse 8: Reducer følgende udtryk ved først at hæve parenteserne ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 11

13 Når man ganger ind i parentes, er det vigtigt at huske at det ude foran skal ganges på hvert led indeni. Man kan også gange to parenteser (eller flere) Huskeregel: 1) Når man ganger to parenteser med hinanden, skal alle led ganges med alle led ( ) ( ) (det kan udvides til parenteser med flere led i også. Metoden er den samme) 2) Man kan tjekke at man får det rigtige antal led ud; - Er der to led i hver parentes, skal der være fire led når de er ganget sammen (se ovenfor). - Er der to led i den ene og tre led i den anden skal der være seks led. - Er der tre led i dem begge skal der være ni led - Generelt er det Denne metode kan man faktisk bruge til at bevise kvadratsætningerne Regneregler: 1) Kvadratsætning 1 med plus: ( ) 2) Kvadratsætning 1 med minus: ( ) 3) Kvadratsægning 2 med kombination af minus og plus: ( ) ( ) Bonusinfo: Eksempelvis er ( ) ( ) ( ), hvilket giver et hurtigt bevis for den første kvadratsætning. Bonusøvelse: Prøv en tilsvarende udregning for de to andre kvadratsætninger. Øvelse 9: Reducer følgende udtryk ( ) ( ) ( ) ( ) (( ) ( ) ( )) 12

14 Ligninger Ligninger er en slags matematisk vægtskål, hvor to udtryk skal være i balance; dvs. de skal være lige store. Man kan kende en ligning på, at den har et lighedstegn. Når man regner på udtryk, sætter man typisk højre udtryk er lige store. mellem mellemregningerne, der udtrykker at venstre og Når man regner på ligninger bruger man i stedet mellem udregningerne. Dette udtrykker at man kan komme fra den venstre ligning til den højre (og også den anden vej). Sprogbrug: 1) Hvis to ligninger er adskilt af et siges de at være ækvivalente. 2) Tegnet kaldes en biimplikation. Der gælder følgende hovedprincipper om regning med ligninger Huskeregel: 1) Man må gøre alt, bare man gør det på begge sider af lighedstegnet Man kan lægge samme tal til på begge sider uden at ændre ligningens udsagn. Undtagelsen er, at man ikke må gange eller dividere med nul. 2) For at løse en ligning, dvs. isolere en variabel i ligningen, skal man bruge den modsatte regneoperation Hvis vi ønsker at isolere i ligningen vil vi starte med at flytte operation. Derfor trækkes over på den anden side ved at bruge den modsatte fra på begge sider Vores ligning er nu For at flytte totallet foran, må vi bruge den modsatte operation, så vi dividerer med to. Vi ender ud med Og dette er løsningen til vores ligning. 13

15 Øvelse 10: Løs følgende ligninger Grafisk, er ligningens løsning -koordinat til skæringspunktet mellem grafen for højre og venstre side Eksempel: Løs følgende ligninger grafisk Her er -koordinaten til skæringspunktet og dette er løsningen til ligningen. Her er der to skæringspunkter og dermed to løsninger til ligningen, nemlig og. Dette er et eksempel på en andengradsligning. 14

16 Facitliste Øvelse 1: 14 Øvelse 2: Øvelse 3: meter Cirka skridt. Øvelse 4: Øvelse 5: Øvelse 6: Øvelse 7: Øvelse 8: Øvelse 9: Øvelse 10: 15

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler Matematik på Åbent VUC Trin Indledning til kursister på Trin II Indledning til kursister på Trin II Dette undervisningsmateriale består af 10 moduler med opgaver beregnet til brug på Trin I og 7 moduler

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Matematik for C niveau

Matematik for C niveau Matematik for C niveau M. Schmidt 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Tal og bogstavregning... 5 De elementære regnings arter og deres rækkefølge... 5 Brøker... 9 Regning med bogstavudtryk... 12 Talsystemet...

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9?

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9? Tip til 1. runde af Talteori Talteori handler om de hele tal, og særligt om hvornår et helt tal er deleligt med et andet. Derfor spiller primtallene en helt central rolle i talteori, hvilket vi skal se

Læs mere

Eksponentielle sammenhænge

Eksponentielle sammenhænge Eksponentielle sammenhænge 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Indholdsfortegnelse Variabel-sammenhænge... 1 1. Hvad er en eksponentiel sammenhæng?... 2 2. Forklaring med ord af eksponentiel vækst... 2, 6

Læs mere

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne Introduktion Subtraktion er sammen med multiplikation de to sværeste regningsarter. Begge er begrebsmæssigt sværere end addition og division og begge er beregningsmæssigt sværere end addition. Subtraktion

Læs mere

Mini-formelsamling. Matematik 1

Mini-formelsamling. Matematik 1 Indholdsfortegnelse 1 Diverse nyttige regneregler... 1 1.1 Regneregler for brøker... 1 1.2 Potensregneregler... 1 1.3 Kvadratsætninger... 2 1.4 (Nogle) Rod-regneregler... 2 1.5 Den naturlige logaritme...

Læs mere

Komplekse tal. Jan Scholtyßek 29.04.2009

Komplekse tal. Jan Scholtyßek 29.04.2009 Komplekse tal Jan Scholtyßek 29.04.2009 1 Grundlag Underlige begreber er det, der opstår i matematikken. Blandt andet komplekse tal. Hvad for fanden er det? Lyder...komplekst. Men bare roligt. Så komplekst

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

formler og ligninger trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

formler og ligninger trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger, trin 1 ISBN: 978-87-92488-08-4 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3 Den lille hjælper Positionssystem...3 Positive tal...3 Negative tal...3 Hele tal...3 Potenstal...3 Kvadrattal...3 Parentes...4 Parentesregler...4 Primtal...4 Addition (lægge sammen) også med decimaltal...4

Læs mere

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal?

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Det er ret let at svare på: arealet af en trekant, husker vi fra vor kære folkeskole, findes ved at gange

Læs mere

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE Tore August Kro Matematisk Institutt Universitetet i Oslo 5.kapitel skrevet af: Jan Philip Solovej Institut for de Matematiske Fag Københavns Universitet Forår 3 På

Læs mere

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 0B1. Potenser og potensregler Hvis a R og n er et helt, positivt tal, så er potensen a som bekendt defineret ved: n (1) n

Læs mere

brikkerne til regning & matematik tal og regning basis+g preben bernitt

brikkerne til regning & matematik tal og regning basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik tal og regning basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik tal og regning, basis ISBN: 978-87-92488-01-5 2. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9.

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. Den lille hjælper Krogårdskolen Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. klasse Hvordan løses matematik? Positionssystem... 4 Positive tal... 4 Negative tal... 4 Hele tal...

Læs mere

Lineære funktioner. Erik Vestergaard

Lineære funktioner. Erik Vestergaard Lineære funktioner Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Lineære funktioner En vigtig tpe funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner.

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Komplekse tal. Preben Alsholm Juli 2006

Komplekse tal. Preben Alsholm Juli 2006 Komplekse tal Preben Alsholm Juli 006 Talmængder og regneregler for tal. Talmængder Indenfor matematikken optræder der forskellige klasser af tal: Naturlige tal. N er mængden af naturlige tal, ; ; 3; 4;

Læs mere

Hvad er tal? Af Terese M. O. Nielsen

Hvad er tal? Af Terese M. O. Nielsen Hvad er tal? Af Terese M. O. Nielsen Hvad er tal?... 5 Indledning... 5 Emner - 1g... 6 Regning - tal og repræsentationer af tal... 6 Litteratur... 6 Potenstal - definitioner og beviste sandheder... 6 Oversigt

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere

brøker trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

brøker trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik brøker trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik brøker, trin 1 ISBN: 978-87-92488-04-6 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk Kopiering er kun

Læs mere

Lærervejledning. Foreløbig version til de to første kapitler

Lærervejledning. Foreløbig version til de to første kapitler Lærervejledning Foreløbig version til de to første kapitler Talsystemet og at gange Kernebogen s. 5-25 Fælles Mål Eleven kan anvende flercifrede naturlige Eleven har viden om naturlige tals tal til at

Læs mere

AFFINE KRYPTOSYSTEM. Programmering og Talteori med TI-Nspire. Udarbejdet af: Brian M.V. Olesen. Haslev Gymnasium og HF Juli 2009 03-07-2009 12:15

AFFINE KRYPTOSYSTEM. Programmering og Talteori med TI-Nspire. Udarbejdet af: Brian M.V. Olesen. Haslev Gymnasium og HF Juli 2009 03-07-2009 12:15 AFFINE KRYPTOSYSTEM Programmering og Talteori med TI-Nspire Udarbejdet af: Brian M.V. Olesen Haslev Gymnasium og HF Juli 2009 03-07-2009 12:15 Forord Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Introduktion til

Læs mere

SCT. KNUDS GYMNASIUM KOMPLEKSE TAL. Henrik S. Hansen, version 1.5

SCT. KNUDS GYMNASIUM KOMPLEKSE TAL. Henrik S. Hansen, version 1.5 SCT. KNUDS GYMNASIUM KOMPLEKSE TAL Henrik S. Hansen, version 1.5 Indhold Tallenes udvikling... 2 De naturlige tal... 2 De hele tal... 2 De rationale tal... 3 De reelle tal... 3 De komplekse tal... 4 Indledning...

Læs mere

12. Bevisets stilling

12. Bevisets stilling 12. Bevisets stilling Opgave 4 Hvorfor dur (x,y) = (1,-3) ikke? Det er et spørgsmål, der kan give anledning til forskellige overvejelser. Her beskrives en af dem. Vi har den mindste sum: 13 + 27 = 40,

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

10. Målsøgning. Målsøgning

10. Målsøgning. Målsøgning Målsøgning I kapitel 4 og efterfølgende kapitler er vist hvordan man ved hjælp af formler og funktioner kan finde en løsning på mange ofte særdeles komplekse beregninger. Her er det brugeren, som gennem

Læs mere

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Sikre Beregninger Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet 1 Introduktion I denne note skal vi kigge på hvordan man kan regne på data med maksimal sikkerhed, dvs. uden at kigge på de tal

Læs mere

Tal om tal. Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring

Tal om tal. Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring Tal om tal Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring Tal om tal Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring. Dette hæfte giver inspiration til arbejdet med børns kendskab til tal i hjemmet, i børnehaven

Læs mere