Pilottest af spørgeskema. til patienter med narkolepsi og hypersomni

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pilottest af spørgeskema. til patienter med narkolepsi og hypersomni"

Transkript

1 Pilottest af spørgeskema til patienter med narkolepsi og hypersomni Region Midtjylland Marts/april 2013

2 Baggrund og metode Pilottestning af et spørgeskema er en del af valideringsprocessen. Formålet med en pilottest er at fange forståelsesproblemer i de valgte spørgsmål, vurdere de indkomne svars fordeling og anvendelighed blandt en repræsentativ del af den aktuelle målgruppe (1,2). Pilottesten kan medføre at enkelte spørgsmål kasseres, og nye kan eventuelt tilføjes (2). Det er vigtigt at afprøve spørgeskemaet på en repræsentativ stikprøve, for at afdække potentielle forskelle i forståelse og brugbarhed (1). Face validity (validitet af resultat) går ud på at undersøge om de udarbejdede spørgsmål/items formår at dække de relevante domæner på en klar og entydig måde (1). Pilottesten af spørgeskemaet til patienter med narkolepsi og hypersomni blev gennemført februar - april 2013 og følgende metode blev anvendt: Der blev udvalgt en stikprøve på 9 patienter, der følges ved Neurologisk Ambulatorium, Aarhus Universitetshospital og ved Søvnklinikken, Regionshospitalet Viborg. I tabel 1 ses karakteristika af deltagerne i pilottesten. Deltagerne blev udvalgt tilfældigt, i forbindelse med at de var til konsultation i ambulatoriet. Totalt 4 kvinder og 5 mænd, i alderen år, heraf otte med diagnosen narkolepsi og en med diagnosen hypersomni, deltog i pilottesten. Deltagerne blev kort informeret om formålet med pilottesten. Herefter besvarede de spørgeskemaet og tilgangen thinking aloud blev anvendt (3). Dvs. at patienten besvarede spørgeskemaet mens han/hun tænkte/reflekterede højt. Tidsforbruget blev registreret. Efterfølgende blev der gennemført et kort semi-struktureret interview, hvor deltagerne fik stillet spørgsmål om spørgeskemaets udformning, forståelse, relevans, mangler og de fik mulighed for at komme med andre kommentarer. Samtalerne blev optaget og efterfølgende transskriberet og analyseret. Tabel 1. Karakteristika af deltagerne 1 i pilottesten af søvnspørgeskemaet Nr. Amb. Køn Alder Besvarelse Tid Bemærkninger 1 Viborg Mand 17 Papir 18:56 Narkolepsi 2 Viborg Mand 18 Papir 20:54 Narkolepsi 3 Viborg Mand 21 Papir 09:38 Narkolpesi 4 Viborg Mand 38 Papir 09:47 Hypersomni 5 Viborg Mand 46 Papir 07:20 Narkolepsi 6 Viborg Kvinde 22 Papir 12:34 Narkolepsi 7 Århus Kvinde 17 Papir 16:51 Narkolepsi 8 Århus Kvinde 31 Papir 08:39 Narkolepsi 9 Århus Kvinde 43 Papir 07:06 Narkolepsi 1 Patienter, der følges ved Neurologisk Ambulatorium, Aarhus Universitetshospital og Søvnklinikken, Regionshospitalet Viborg 2

3 Resultater De fleste patienter i pilottesten besvarede spørgeskemaet uden forståelsesproblemer. Næsten alle oplevede spørgsmålene værende relevante, og det var få bemærkninger til eventuelle mangler. Patienterne brugte i gennemsnit ca min. på at besvare skemaet, men tiden varierede fra ca. 7 til 20 minutter. Enkelte spørgsmål gav i nogen tilfælde lidt problemer og det var en tendens til at være nogenlunde de samme spørgsmål. Resultater Thinking aloud metoden 1 Deltagerne besvarede spørgeskemaet mens de tænkte/reflekterede højt. Dvs. de stoppet op undervejs i besvarelsen, hvis de kom i tvivl eller havde problemer med at forstå det pågældende spørgsmål. Følgende spørgsmål var, for nogle patienter, svære at svare på eller medførte forståelsesproblemer: Hvad er, dit sidst målte blodtryk inden for de sidste 3 måneder? Otte personer havde problemer med at besvare dette spørgsmål, alle fordi de ikke huskede hvad blodtrykket var blevet målt til. Få måler selv blodtryk, de fleste får det målt ved egen læge og ved kontrol i ambulatoriet. Mand 46 år P: Det var det med blodtrykket det ved jeg ikke. Min kone er sygeplejerske, og nogen gange tager hun et apparat med hjem. Men jeg kan ikke huske det nu, men det er normalt. P: Ja jeg kan ikke lige huske hvad hun sagde derinde, men synes hun sagde 93. Jeg kan ikke huske den ovenover. P: Det aner jeg ikke. I: Nej, du måler ikke selv blodtryk? P: Nej, det gør jeg ikke. Jeg plejer at møde op ved min læge, og så putter han dimsen på mig og så skriver han nogen tal ned og så går jeg igen. Han siger hver gang, det er helt fint. Kvinde 43 år P: Det aner jeg ikke det her. Blodtrykket, det kan jeg simpelthen ikke huske. I: Nej, du måler det ikke selv? P: Nej, det er kun hvis jeg har det dårligt. I: Du har et blodtryksapparat derhjemme? P: Ja, altså jeg har haft nogle perioder hvor jeg ligesom får hjertebanken, men det er længe siden. Og der kører jeg typisk kontrol på det en uge. I: Okay, så du kan godt finde ud at måle det selv derhjemme? P: Ja, sagtens ja. P: Det kan godt være man skulle tænke det ind, at der måske i brevet skulle stå, at inden du går i gang med besvarelsen. I: Ja så bedes du måle dit blodtryk. 1 P = Patient, I = Interviewer 3

4 Hvor mange utilsigtede søvnepisoder om dagen har du har haft de sidste 4 uger? Syv personer stoppet op ved dette spørgsmål. Nogen havde svært ved at forstå, hvad der mentes med utilsigtede søvnepisoder. Andre stoppet op, fordi de havde problemer med at forstå om det var det totale antal søvnepisoder i løbet af 4 uger de skulle rapportere eller om det var det gennemsnitlige antal søvnepisoder pr. dag inden for de sidste 4 uger. Mand 18 år P: Hvad er utilsigtet? I: Ufrivillig P: Nå I: Hvor du bare sådan falder i søvn P: Det ved jeg heller ikke helt præcist hvor mange gange. P: Er det en opsummering af de sidste 4 uger hvis jeg har haft en søvnepisode om dagen? Eller i løbet af de 4 uger, er det så 28 jeg skal skrive eller? Mand 21 år P: Søvnepisoder? I: Ja, ufrivillig hvor du falder i søvn. Er det noget du er plaget af? P: Nej, det ved jeg ikke helt. For hvis jeg letter mig op og går så falder jeg ikke i søvn. Men hvis jeg bare bliver siddende, så kan jeg godt falde i søvn. Så det ved jeg ikke helt, hvad jeg skal svare her? Kvinde 43 år P: Nu spørger jeg så lige, når du spørger her ikke også, så er det okay at tage, hvad jeg tænker er gennemsnittet ikke også? Fordi den er jo lidt svær, nogen dage er det jo mere end andre. Men det må jo være selvvurderet. Du er næsten nødt til selv lave et gennemsnit ikke? Fordi det er jo ikke hver eneste dag kl. 10 jeg falder i søvn for eksempel. Jeg kan have dage hvor det er helt slemt. Epworth Sleepiness Scale - Som chauffør i en bil, mens den holder stille nogle få minutter. Tre personer uden kørekort stoppet op ved dette spørgsmål. P: Som chauffør, det vil sige, at det er mig selv der kører bilen. I: Det er svært, når du ikke har kørekort? P: Altså, jeg kører ræs, men det kan man ikke helt sammenligne. Mand 18 år P: Den der kan jeg ikke svare på. Jeg har ikke kørekort. P: Nu har jeg jo ikke kørekort, skal jeg så bare lade være med at 4

5 Har der været ændringer i din medicin siden sidste kontakt med ambulatoriet? Tre personer stoppet op ved dette spørgsmål. Heraf ville to gerne vide hvad ændringer indbefattet, dvs. om det var ændring af dosis eller ændring af medicinsk præparat. En var usikker på om ambulatoriet var det samme som søvnklinikken. P: Har det været ændringer siden sidst..altså med medicinen? Da hun ringet, da skulle det bare sættes op, så det ved jeg ikke hvad du mener? Er det at skifte medicin eller om det er at bare sættes op i medicin? P: Har det været ændringer i din medicin siden sidste kontakt med ambulatoriet? Ikke ud over at der er blevet øget i dosis. Men skal jeg så skrive ja? I: Ja, men så har det jo faktisk været en ændring. P: Okay. Kvinde 22 år P: Har det været ændringer i din medicin siden sidste kontakt med ambulatoriet? Er det her? Eller at jeg har ringet til min egen læge, og har fået lov til at ændre? I: Nej, det er med søvnklinikken. Måske skal der stå søvnambulatoriet eller søvnklinikken. P: Ja, altså siden sidste gang jeg har været her, om der så er blevet ændret noget? I: Ja. Hvad er dit behov i forhold til en konsultation? Tre personer stoppet op ved dette spørgsmål. To personer havde svært ved at forstå ordet konsultation, og en person ville gerne sætte kryds flere steder. Mand 18 år P: Her ved den første konsultation (stopper op) I: Hvis du nu P: Behov for konsultation hvad er det konsultation? Far: Det er det vi har været til nu, det er konsultation, i stedet for at de ringer. I: En tid i ambulatoriet, er det mere tydelig? Far: Nej, det er bare fordi, han skal tænke over det. P: Okay, det der konsultation? I: Ja, det er en tid her i ambulatoriet. P: Ja, okay. P: Må jeg lave multiple choice? Det er sådan lidt forskelligt hvad, for nogen gange er det rart nok at få en tid i ambulatoriet. I: Ja, men nu skal du forestille dig at det her var for en uge siden, hvor inden, lige som du har det i den her situation. P: Okay, så er det fint. 5

6 Spørgsmål om symptomer Det var ingen der havde store problemer med at svare på spørgsmålene om symptomer. Tre patienter stoppet op med bemærkninger af forskellig karakter. Stopper ved: i hvilken grad har du været plaget af svimmelhed? P: Jeg vil gerne have lov at uddybe, men I: Hvad vil du gerne uddybe? P: Eh.. svimmelhed, altså hvornår det er. Altså, hvis jeg har været i motionscenteret, så bliver jeg svimmel bagefter. Men det er ikke noget jeg oplever ellers, altså. Hvis jeg bare lader være med at gå ud og dyrke motion, ja men så har jeg det fint. Gir jeg den gas, så bliver jeg svimmel. Mand 21 år Stopper ved: i hvilken grad har du været plaget af vandladningsproblemer? P: Vandladningsproblemer? I: Ja, at komme af med vandet. P: Nå, okay. Stopper ved: hududslæt P: Hududslæt jeg går ud fra at det skal have relevans til I: Ja, som bivirkning til medicin fx P: Fordi jeg døjer lidt med det og det har jeg altid gjort, men det er ikke pga. medicinen. Når du tænker tilbage på det seneste år, hvor mange genstande alkohol har du i gennemsnit drukket om ugen? To unge mænd havde svært ved at svare på dette spørgsmål. Alkoholforbruget var meget periodebestemt fx forbeholdt weekender. De synes begge det var svært at beregne et gennemsnit beregnet ud fra et helt års forbrug. P: Det er i perioder man drikker. I: Så skal du tage et gennemsnit. P: I gennemsnit så drikker jeg jo, i gennemsnit det sidste år? (kigger på moren). Mor: Har du drukket i hver uge i gennemsnit? P: Nej, når jeg fester, så drikker jeg i gennem, og så har jeg ikke drukket i noget tid..., det er jo forskelligt. I: Du skal skrive et gennemsnit per uge, er det ikke? P: Jo, men det er jo stadigvæk inden for det seneste år. Det er måske lidt langsigtet Mand 18 år P: Og når jeg skulle regne ud, fx den der med hvor mange øl jeg har drukket og det. I: Ja, er det svært? P: Ja, det har jeg ikke sådan helt styr over. I: Er det fordi det er meget forskelligt fra uge til uge? P: Eh, ja. Denne her uge har jeg sådan cirka fået 10 øl. I: Ja, og så er det nogen uger, hvor du måske slet ikke får nogen eller? P: Ja Den der glas 2 cl spiritus om ugen. Hvis jeg så skriver 20 er det så i cl?. I: Nej, så er det så 20 altså genstande, fx hvis man får en drink, så er det en genstand. P: Nå. Men det svarer sådan cirka til det. 6

7 Hvor mange kilogram vejer du? Tre personer havde svært ved at huske hvor meget de vejede. P: Kilogram? Det er bare (hører ikke). M: Ja, hvor meget vejer du? 86? P: Ja, men sådan Ca. 90 for det er lidt forskelligt, fordi når jeg træner så taber jeg mig virkelig hurtigt, det synes jeg man gør, når man er på de piller. I: Ja, men du svarer du bare, hvad du vejer i dag. P: Nå.. Mand 18 år P: Hvis jeg ikke kan huske hvor meget jeg vejer? Og hvor høj jeg er? I: Så skriver du ingenting. F: Du har vel en cirka? P: Ha? F: Har du ikke en cirka? P: Jeg vejer jo sidst jeg hvert fald vejede mig, da vejede jeg 73. I: Men hvis du var derhjemme, jeg ved ikke om du har en vægt derhjemme? P: Jo, det har jeg. I: Hvis du var derhjemme, så ville du måske have en vægt? P: Ja, jeg tror den stod på sidste gang. Hvor mange timers egentlig søvn pr. nat har du fået de sidste 4 uger? To personer havde svært ved at svare, fordi søvnmønsteret var meget varierende. Mand 18 år P: Hvad nu, hvis jeg ikke kan svare på den der? I: Så skriver du bare spørgsmålstegn. P: Ok I: Men forstår du godt spørgsmålet? P: Ja I: Er det fordi det varierer meget, hvor meget søvn du får pr. nat? P: Ja. Kvinde 22 år P: Det er altså meget forskelligt, hvor meget jeg sover, men sådan 7-9 timer tror jeg. Spørgsmål om mareridt To personer havde forskellige kommentarer til spørgsmålet. P: De her spørgsmål om mareridt.. eh måske skulle man spørge om man overhoved husker om man drømmer? Det kan jeg ikke. Jeg drømmer aldrig noget. I: Nej, jeg tror ehh det de er meget interesseret i, er om man har de der hallucinationer eller billeder ja. Jeg ved ikke om det betyder noget om man.. (bliver afbrudt) P: Nej, altså en enkelt gang kan jeg have det, men ikke inden for de sidste 4 uger. 7

8 Stopper ved: Hvor tit har du haft mareridt de sidste 4 uger? P: Hvad nu, hvis det kan godt være en gang om måneden eller sådan noget. Det var sådan inden jeg kommer over på nogen piller, så havde jeg tit mareridt. I: Okay, inden for de sidste 4 uger, hvordan har det været så? Mindre end en gang om ugen må det så blive, hvis det kun er en gang om måneden. P: Ja. Medfører din sygdom (træthed, behandling) alvorlige begrænsninger for dig? Tre personer stoppet op ved dette spørgsmål med tre forskellige kommentarer. En af dem mente, at alvorlige begrænsninger er et tolkningsspørgsmål. En anden havde svært ved at forstå hvad der mentes med alvorlige begrænsninger. P: Eh, beskrive hvordan det der, hvad er det man kalder det, når man falder sammen? I: Ja, muskelsvaghed? P: Ja. I: Du kan også bare vælge at skrive at du falder sammen, så vil lægerne godt forstå hvad du mener. Du behøver ikke tænke på at bruge, de der fine ord. P: Muskelsvaghed, altså det er lidt forskellig. Nogen gange falder jeg sammen, andre gange bliver jeg bare lammet. I: Du skriver bare med dine egne ord, fordi det er egentlig det, der er det mest korrekte. P: Ja, det er meget et tolkningsspørgsmål, om det medfører alvorlige begrænsninger? Når man har haft det i så mange år, så er det jo bare, så ved alle ens venner, at det, at jeg skal bare falde i søvn, når vi sidder og spiser eller sidder og snakker sådan her (griner). Når jeg tænker over det, så.. I: Du oplever det ikke som en alvorlig begrænsning? P: Nej, jeg synes jo nogen gange, at det er irriterende at, ja men, faktisk stort set næsten altid, når jeg går i biografen, så har jeg aldrig set en film. Sådan er det også stadigvæk, hvis jeg sætter mig ned derhjemme, så kan jeg godt forsvinde efter en halv time i filmen. Det er kun hvis jeg virkelig skal holde hjernen i omdrejning for at følge med, at det sker noget. Hvis det bare er bang bang action, ja men så falder jeg helt væk. Og det er da irriterende, at man, når man gerne vil se det man.. P: Hvad betyder det der? Medfører din sygdom alvorlige I: Ja men for eksempel at du har problemer i din hverdag. Fx hvis man har problemer med mange mennesker, eller hvis man ikke kommer så meget ud pga. sin træthed. Eller fx hvis din sygdom begrænsede dig i at gå i skole eller sådan noget i den retning. P: Ja, okay. M: Det kunne også være, begrænse dig i at ikke have det sjovt. I: Ja, det kunne det også være. P: Ja. 8

9 Resultater semi-strukturerede interviews 2 Når deltagerne havde udfyldt spørgeskemaet, fik de fik stillet spørgsmål om skemaets udformning, forståelse, relevans, mangler samt mulighed for at komme med andre kommentarer. Var det nogle spørgsmål du havde svært at svare på? Mand 46 år P: Nej, det synes jeg ikke. Det var det med blodtrykket det ved jeg ikke. Min kone er sygeplejerske, og nogen gange tager hun et apparat med hjem. Men jeg kan ikke huske det nu, men det er normalt. P: Egentlig ikke, det var meget forståelige spørgsmål. P: Overhovedet ikke. Nej, altså det eneste, det er hvis det er noget der lægger op til fortolkning af mig og noget jeg gerne vil uddybe. Men det ved jeg selv, hvor svært det er at putte ind i et spørgeskema, de der notes felter, hvor folk kan komme med deres forklaring, fordi det kan man slet ikke måle på. Kvinde 22 år P: Det synes jeg overhoved ikke. I: Du stoppet op ved det spørgsmål om utilsigtede søvnepisoder.. P: Ja, fordi jeg tænker utilsigtet, men det er altså hvis man har tendens til at falde i søvn. I: Og så var det, det spørgsmål om ambulatoriet? P: Ja, fordi jeg tænker ambulatoriet eller om det er ambulant ja, jeg ved det ikke. Mand 21 år P: Nej, ikke sådan. I: Det var det der med søvnepisoder? P: Ja, det var lige en misforståelse med søvnepisoder der, men ellers ikke. Kvinde 43 år P: Nej, overhovedet ikke. Det gav god mening, de ting der blev spurgt om. P: Jeg tror det har lige så meget at gøre med at jeg har aspergers, så jeg skulle være sikker på, at jeg havde forstået spørgsmålet rigtigt. Det er ikke fordi det er noget tvivlsomt ved det, det var mere.. jeg skulle bare være sikker.. jeg ville bare være sikker på at jeg forstod det rigtigt. P: Nej, det synes jeg ikke. 2 P = Patient, I = Interviewer 9

10 Var alle spørgsmål relevante for dig? Mand 46 år P: Ja, det synes jeg. P: Ja, ud fra det som lægen spørger om, når jeg sidder inde til undersøgelse, så er det, fordi det er stort set det hun spørger om også. Mand 21 år P: Ja, det synes jeg men det er jo på mange måder hvilken situation man står og sådan noget i forhold til de spørgsmål I stiller. I: Hvad tænker du på? P: For eksempel det medicin jeg får nu, det svinger lidt hvilken medicin jeg får og hvilke bivirkninger jeg har og sådan noget. P: Ja, for man kommer sådan set til at tænke over hvordan ens hverdag er gået det sidste stykke tid når man sidder med sådant et spørgeskema. Så det synes jeg nok det har. P: Ja, det synes. De fleste ting. Men fx det der med mareridt, det har jeg haft meget, da jeg ikke var kommet på piller og sådan noget. Så kunne jeg ligge i sengen og eller jeg kunne ikke bevæge mig, fordi jeg var så skræmt. I: Er det rigtig. Hvor du vågner og ikke kan bevæge dig? P: Ja, min krop er fuldstændig lammet. 10

11 Mangler det nogen vigtige emner? Mand 46 år P: Nej. Eller jo, det var det med situationer at blunde i, der var kun et spørgsmål om passager i bil? Og ikke som chauffør? Jo, det var også et spørgsmål om chauffør. Og ja, det er bare mig. Ja, men det var det ikke andet. P: Det eneste det kan være noget med opfattelse, fordi det er forskel på hmm. Det der med lammelse, altså når man føler sig lammet og når man altså følelsesmæssige ting, der falder man sammen. Når man føler sig lammet, så er det.. ja.. I: Det er to forskellige ting? P: Ja, det er to forskellige ting. M: Ja, når han føler sig lammet, er det når han lige er vågnet op af sin søvn. Så kan han ikke bevæge sig, så er det svært at høre hvad han siger, han kan ikke bevæge sig. Så egentlig beder han om enten at blive hjulpet op eller beder om vand. Hvis han får noget vand, så falder han sådan (puster), så kan han lige pludselig igen, ikke. Det andet er så hvis han går og så lige pludselig falder sammen. P: Det der med at falde sammen, det er mere følelsesmæssig, altså I: Ja, det er fx, når du griner eller P: Ja, lige præcis. I: Og det andet, det kommer i forbindelse med søvn? P: Ja søvn, eller hvis jeg bare sidder og slapper af. Så tager det lidt længer tid om at komme i gang. P: Ja men, jeg ved ikke hvor meget man skal spørge eller hvor meget folk kan selv kan svare på deres psykiske tilstand? Fordi det var lidt om man er glad eller ikke glad. Jeg synes måske det skulle være lidt mere omkring hvordan man er i forhold til dem man omgås tæt familie og lignende. Men jeg ved ikke om det, om man kan det? Kvinde 43 år P: Ja, måske. Jeg tænkte da jeg kom om til (blader) hvor var det nu Jo her omme ved de her. Jeg tænker at måske, for mig mangler det en der hed er der andre årsager, der spiller ind? Altså nu kan jeg fortælle at jeg står midt i en skilsmisse, så der er ingen tvivl om at det også spiller ind. Og det spiller i høj grad også ind på min sygdom. Altså jeg tænker, det kunne måske være relevant. I: Du har behov for at formidle P: Ja, for ellers giver det ikke et retvisende. For mig giver det ikke et retvisende billede. Altså jeg ved jo godt inde i mit hovedet, at jeg bliver påvirket af tingene i min hverdag. Forstår du hvad jeg mener? P: Jeg ville godt måske have noget med omkring indtagelse af mængde af føde, fordi det synes jeg nogen gange jeg har problemer med at holde lidt igen med, når jeg bliver for træt. Sådan at kroppen ligesom kræver en mængde energi som jeg så har en dårlig vane med at putte ting i munden. I: Så du kompenserer, altså din træthed, for at holde dig vågen, så spiser du? P: Ja, for ligesom at holde mig selv i gang, så det kunne måske være en god idé at have det med. P: Hmm.. det ved jeg ikke lige. Det er nogen gode punkter der er på. 11

12 Andre kommentarer Mand 46 år P: Jeg vil rigtig gerne svare på skemaet, det vil passe mig fint. Helt i orden. P: Ja, her synes jeg ikke den erstatte en konsultation, det kan være en indikation for en læge i forhold til hvad retning tingene tager, og det kan måske udsætte en konsultation sådan som jeg ser det, hvis man siger man er inde hver 3. måned, at det måske kan udsættes til hver 4. måned i stedet for, fordi hvis man får den her hver 6. uge at lægen har lidt flere målepunkter, og kan se at okay, nu bliver jeg nødt til at snakke med vedkommende, fordi det går da helt galt det her. P: Vedrørende længden af spørgeskemaet, så er det et sådan spørgeskema, som ikke vil genere mig at skulle udfylde det ofte, fordi det tager ikke ret lang tid. Det er ikke noget værre end at få et spørgeskema, hvor det står det tager 5-10 minutter at svare, og så når du bare har læst introen til spørgeskemaet, så har du brugt en halv time, fordi at.. og inden du er færdig, så har du brugt to og en halv time. Og så hvis den blev sendt elektronisk, så ville det gå endnu hurtigere. Men lov mig, at når I så laver det, at der er en sådan måler, der viser hvor langt man er i spørgeskemaet. Kvinde 22 år P: Jeg synes det er fint og at tage stilling til også fordi at lige præcis med det her, det er jo ikke hver gang Olga hun er her. Nu er det hende jeg skal tale med, når det er. Så jeg synes nogen gange det har været svært, hvis jeg skulle tale med hende om at trappe op, så har jeg ikke kunnet få fat i hende. Så ville det været fint, hvis de ringet til mig eller ja. Det ville jeg synes var rigtig fint, hvis vi aftalte at du ringer fx mandag formiddag. Kvinde 43 år P: Ja, sagtens. Og jeg synes det ville være rigtig fint, hvis man så kunne svare på den, og så fx den der med kan vi ringe til dig? At det så var lægen, der vurderede om der var behov for at ringe en op. I: Kunne du godt forestille dig at svare på det her spørgeskema i forbindelse med at du bliver fulgt her i ambulatoriet? P: Ja, det vil jeg gerne, også fordi så får jeg også en mulighed for selv og at holde mig opdateret med om det går dårligere eller bedre. I: Vil du også have det fint med at tage stilling til dit eget behov for kontrol? P: Ja, det synes jeg. Nu har jeg krydset af, at jeg gerne vil ringes op med en telefonkonsultation, men det er fordi jeg ved at jeg er rigtig dårlig til at huske selv at følge op på diverse ting. Så det er meget godt at få en påmindelse en gang i mellem for at høre at ting går som de skal. For det glemmer jeg selv. I: Synes du det var langt eller? P: Nej, jeg synes det var fint. I: Kunne du forestille dig at svare på det her spørgeskema mens du går til kontrol her? P: Ja. I: Ja, selvfølgelig derhjemme over internet eller? P: Ja, det har jeg også skrevet. M: Jeg synes også det er fint at man kan bede om, hvis man har behov for det 12

13 Konklusion Pilottesten af spørgeskemaet har vist, at de fleste patienter besvarede uden betydelige forståelsesproblemer. Patienterne oplevede spørgeskemaet som værende relevant og at der ikke manglede vigtige domæner. Tidsforbruget oplevedes passende for flertallet. Pilottesten gav nyttige input fra patientperspektivet, som kan bruges til at lave relevante forbedringer af spørgeskemaet. Deltagerne i pilottesten vurderes at være repræsentative, dog ikke for ældre personer og personer med diagnosen hypersomni. Personer med anden etnisk baggrund var heller ikke repræsenteret. Referencer (1) Fayers PM. M. Quality of Life. The assessment, analysis and interpretation of patient-reported outcomes. Second edition, Wiley, (2) Olesen F. MJ. Krav til spørgeskemaer II. Hvorledes udarbejdes et spørgeskema? Månedsskr.Prakt.Lægegern 1994;72: (3) Drennan J. Cognitive interviewing: verbal data in the design and pretesting of questionnaires. J Adv Nurs 2003 Apr;42(1):

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema AmbuFlex VestKronik Juni 2014 Baggrund og metode VestKronik har i samarbejde med klinikere fra Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital udviklet et klinisk

Læs mere

Pilottest af prædialysespørgeskema

Pilottest af prædialysespørgeskema Pilottest af prædialysespørgeskema Region Midtjylland Marts/april 2013 Baggrund og metode Pilottestning af et spørgeskema er en del af valideringsprocessen. Formålet med en pilottest er at fange forståelsesproblemer

Læs mere

Pilottest af spørgeskema Opfølgning på behandling for søvnapnø

Pilottest af spørgeskema Opfølgning på behandling for søvnapnø Pilottest af spørgeskema Opfølgning på behandling for søvnapnø VestKronik AmbuFlex Marts/ april 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1 Metode...3 2. Resultater...4 2.1 Kommentarer til de enkelte

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI AEU-2 SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM DIN EPILEPSI

Læs mere

spørgeskema om din epilepsi

spørgeskema om din epilepsi AER-1001 spørgeskema om din epilepsi Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. du kan læse mere i det vedlagte brev. på forhånd tak! neurologisk ambulatorium OM DIN EPILEPSI

Læs mere

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre 35 unges forhold til alkohol - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre Oktober 26 35 unges forhold til alkohol Børnerådet har spurgt 35 unge om deres oplevelser med og holdninger til alkohol.

Læs mere

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen!

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Spørgeskema Sundhedsprofil Standard Falck Healthcare s Sundhedsprofil består af dette spørge skema samt en

Læs mere

Skemaet bedes du efterfølgende aflevere på den afdeling hvor du blev behandlet. Afdelingen vil herefter sørge for at sende skemaet retur til os.

Skemaet bedes du efterfølgende aflevere på den afdeling hvor du blev behandlet. Afdelingen vil herefter sørge for at sende skemaet retur til os. Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik Vest Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Tlf.: 7841 3981 Til patienter med prostatakræft Prostatakræft

Læs mere

IUniversitätsklinikum I

IUniversitätsklinikum I IUniversitätsklinikum I Hamburg-Eppendorf I Spørgeskema vedrørende patientens sundhedstilstand (SF-36) I dette spørgeskema drejer det sig om din vurdering af din egen sundhedstilstand. Skemaet gør det

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

Jeg har været til en fest indenfor det sidste halve år, hvor jeg IKKE drak alkohol Krydset med: Er du...??

Jeg har været til en fest indenfor det sidste halve år, hvor jeg IKKE drak alkohol Krydset med: Er du...?? Jeg har været til en fest indenfor det sidste halve år, hvor jeg IKKE drak alkohol Krydset med: Er du...?? Antal / Procent (%kolonne) kvinde mand 6 526 5 419 59% 945 32% 260 41% 320 36% 580 26 6% 48 74

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. I kraft af en stikprøvens størrelse

Læs mere

At leve med diabetes

At leve med diabetes November 2006 At leve med diabetes Undersøgelse af diabetikeres ønsker til insulinpræparater og -udstyr Sådan udfylder du spørgeskemaet Vi håber, at du vil tage dig tid til at besvare vores spørgeskema.

Læs mere

Spørgeskema til torticollis-patienter

Spørgeskema til torticollis-patienter Spørgeskema til torticollis-patienter Denne undersøgelse er lavet til alle, der har diagnosen torticollis. Så har du torticollis og lyst til at deltage kan du udfylde skemaet på de følgende sider. Formål

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år ID: Dette spørgeskema indeholder en række personlige spørgsmål om private forhold, som mange mennesker helst vil holde for sig selv. Når du er færdig med at besvare spørgsmålene, lægger du skemaet i en

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Mit liv efter HPV Vaccinen.

Mit liv efter HPV Vaccinen. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 474 Offentligt Lone Busk Pedersen Mit liv efter HPV Vaccinen. 1. Jeg er en kvinde på 32 år, jeg bor i Randers samme med min Familie. Jeg er

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Helbredskontrol af natarbejdere. Spørgeskema om natarbejde, helbred og levevaner

Helbredskontrol af natarbejdere. Spørgeskema om natarbejde, helbred og levevaner Helbredskontrol af natarbejdere Spørgeskema om natarbejde, helbred og levevaner 2003 1 Helbredskontrol af natarbejdere Formålet med spørgeskemaet Natarbejde kan være forbundet med helbredsproblemer. De

Læs mere

MORGEN-AFTEN SPØRGESKEMA (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA)

MORGEN-AFTEN SPØRGESKEMA (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA) (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA) Navn: Dato: For hvert spørgsmål bedes du sætte én cirkel om pointværdien ud for det udsagn eller tidspunkt som bedst beskriver

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Kapitel 13. Hvem får tømmermænd, og har det betydning, hvornår og hvor ofte man drikker?

Kapitel 13. Hvem får tømmermænd, og har det betydning, hvornår og hvor ofte man drikker? Kapitel 13 Hvem få r t ø m m e r m æ n d, o g h a r d e t b e t y d n i n g, h v o r n å r o g h v o r o f t e m a n d r i k k e r? Kapitel 13. Hvem får tømmermænd, og har det betydning, hvornår og hvor

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Grib livet nye muligheder og nye veje! -Refleksionsark. Tilpasset udfra Vibeke Zoffmann ph.d Guidet Egen-Beslutning, 2004.

Grib livet nye muligheder og nye veje! -Refleksionsark. Tilpasset udfra Vibeke Zoffmann ph.d Guidet Egen-Beslutning, 2004. Grib livet nye muligheder og nye veje! -Refleksionsark. Tilpasset udfra Vibeke Zoffmann ph.d Guidet Egen-Beslutning, 2004. 1b. Forløbspapir Label: Arbejdspapirer, der er udfyldt og drøftet 1a. Invitation

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Hvordan har du det? 2013 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Side 1 af 10 navnemærkat Endokrinologisk afdeling M, Enheden for Klinisk Ernæring Odense Universitetshospital Tlf. 6541 1710 SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Du er henvist til undersøgelse, vurdering og behandling

Læs mere

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014 1 Kontaktpersonens navn: Den unges navn: Dato: 2 Boligforhold Profil 1: Jeg er meget tilfreds med at bo på Rismøllegården og har det godt med de andre beboere og personalet. Profil 2: Jeg er hovedsagligt

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

God Alkoholkultur. Kanonbådsvej 8 1437 København K. Fakta om alkohol

God Alkoholkultur. Kanonbådsvej 8 1437 København K. Fakta om alkohol F God Alkoholkultur Kanonbådsvej 8 1437 København K Fakta om alkohol Emne: Unge og alkohol Sådan påvirker alkoholen din krop Sådan påvirker alkoholen dig psykisk Hvad tror du om unges alkoholforbrug? Og

Læs mere

Kort og godt! Råd og tips til hverdagen, når du har Parkinsons sygdom!

Kort og godt! Råd og tips til hverdagen, når du har Parkinsons sygdom! Kort og godt! Råd og tips til hverdagen, når du har Parkinsons sygdom! Januar 2011 Indholdet i denne pjece er en oversættelse af udvalgte afsnit af Guide to living with Parkinson s Disease en pjece udgivet

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens

Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens Omkring 500.000 danskere tager benzodiazepiner for at sove. Det øger deres risiko for at få demens med 50 pct. Af Torben Bagge, 29. september 2012 03 Sovepiller

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS

HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS 2007 Patienternes svar HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS Patientspørgeskemaundersøgelsen I forbindelse med audit om Hypertension i almen praksis fik alle patienter, der indgik

Læs mere

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning 1Unge sportudøveres prioritering og planlægning UNGE SPORTUDØVERES PRIORITERING OG PLANLÆGNING Oldengaard.dk har foretaget en spørgeskemaundersøgelse over nettet for at afdække unge sportudøveres prioriteringer

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

Vandladnings problemer og polio. Lise Kay, Anne Marie Eriksen

Vandladnings problemer og polio. Lise Kay, Anne Marie Eriksen Vandladnings problemer og polio Lise Kay, Anne Marie Eriksen Kontrol af kroppens funktioner Blærens dobbelt funktion Vandladnings symptomer Start besvær Bydende vandladnings trang Slap stråle Mangelfuld

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015

Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015 1 Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015 Deltagere 6 unge fra 8. klasse, 4 piger, 2 drenge. Tilstede Interviewe og referent ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

HVORFOR ER DET VIGTIGT?

HVORFOR ER DET VIGTIGT? HVAD ER DET? En nødhjælpsguide, til når livet overmander dig og du lige pludselig opdager at du har glemt din kærestes navn, taber ting eller er blevet mere klodset og føler dig trist og stresset. HVORFOR

Læs mere

Besvimelsestjekliste. Lider du af uforklarlige: www.stars-dk.eu

Besvimelsestjekliste. Lider du af uforklarlige: www.stars-dk.eu Vi samarbejder med enkeltpersoner, familier og læger for at tilbyde støtte og information om besvimelser Lider du af uforklarlige: Besvimelsestjekliste www.stars-dk.eu Foreningsnr. 1084898 2010 Udgivet

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Udgivet af Psykologcentret Trekanten 1998 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 VORES REAKTIONER EFTER EN CHOKERENDE OPLEVELSE...3...3

Læs mere

Hjælp til bedre vejrtrækning

Hjælp til bedre vejrtrækning Øre-næse-halskirurgisk Klinik Hjælp til bedre vejrtrækning ved lungekræft Patientinformation Øre-næse-halskirurgisk Klinik Finsensgade 35 6700 Esbjerg Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lunger og kræftsygdom

Læs mere

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet SPØRGESKEMA til dig der har deltaget i Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Hvordan besvares spørgeskemaet? Inden du besvarer et spørgsmål,

Læs mere

Patientinformation. Pacemakeroperation. Velkommen til Vejle Sygehus. Hjertemedicinsk Afdeling

Patientinformation. Pacemakeroperation. Velkommen til Vejle Sygehus. Hjertemedicinsk Afdeling Patientinformation Pacemakeroperation Velkommen til Vejle Sygehus Hjertemedicinsk Afdeling 1 2 Information om pacemakeroperation Hvorfor pacemaker? Pacemakerbehandling anvendes ved: langsom puls som følge

Læs mere

Opgave 2 (dag 2) I hjemmeplejen, baggrund

Opgave 2 (dag 2) I hjemmeplejen, baggrund Opgave 2 (dag 2) I hjemmeplejen, baggrund Information om Helle og Karl Meyer Opgaven finder sted i hjemmeplejen, hvor I sammen skal besøge datteren Helle Meyer og faderen Karl Meyer. De har kun haft hjælp

Læs mere

Er du blevet mobbet i skolen indenfor den seneste måned? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds

Er du blevet mobbet i skolen indenfor den seneste måned? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Ullerupbækskolen Er du glad for at gå i skole? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Hvor ofte er du blevet væk fra skole uden lovlig grund (har pjækket) indenfor de sidste

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Hurtigt virkende anfaldsmedicin Medicinen hedder fortrinsvis: Airomir eller Ventoline, Anfaldsmedicin indeholder B-2 agonist. Musklerne slapper af, så luftvejene

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Beck Depression Inventory (BDI)

Beck Depression Inventory (BDI) Psykiatrisk Forskningsenhed Hillerød Beck Depression Inventory (BDI) På følgende liste skal De i hver gruppe fra 1 til 21 finde det udsagn, der passer bedst til Deres tilstand for øjeblikket og sætte kryds

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

Hvordan har du det? 2010

Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge Sammenfatning Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge sammenfatning Udarbejdet

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

A: Jeg er lige flyttet sammen med min kæreste på Nørrebro for, ja den 1. - to uger siden.

A: Jeg er lige flyttet sammen med min kæreste på Nørrebro for, ja den 1. - to uger siden. Interview med Agni I = Interviewer A = Agni I: Ok ja, så hvis du vil starte med at fortælle lidt om dig selv, hvor gammel du er og sådan... A: Ja, men jeg er lige blevet færdig som pædagog, her i januar,

Læs mere

Danske unges drikkekultur

Danske unges drikkekultur UNGES FORBRUG Danske unges drikkekultur Danske unges drikkekultur er præget af, at man drikker for at blive beruset. Når man drikker på denne måde, vil en del også opleve skader som følge af en høj promille.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

Børn, unge og alkohol 1997-2002

Børn, unge og alkohol 1997-2002 Børn, unge og alkohol 1997-22 Indledning 3 I. Alder for børn og unges alkoholdebut (kun 22) 4 II. Har man nogensinde været fuld? III. Drukket alkohol den seneste måned 6 IV. Drukket fem eller flere genstande

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen.

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen. LÆSERÅD FOR BØRN Gennemgå de 26 læseråd med dit barn. Efter hvert punkt snakker I om hvordan det kan anvendes i forbindelse med læsning. Lyt til hinanden, og bliv enige før I går videre til næste punkt.

Læs mere

Sidste aften med min far

Sidste aften med min far Sidste aften med min far En sygeplejerske kommer ind og spørger, om hun skal stille en seng op til mig og min mor. På min fars stue. På stue fem. Det vil vi gerne. Min far sover allerede. Eller rettere

Læs mere

Ung og Sund til unge og deres forældre

Ung og Sund til unge og deres forældre Ung og Sund til unge og deres forældre Idræt Mad Trivsel Velvære Rusmidler Skole Vægt Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. - 10. klasse Kære unge, forældre og lærere SUNDHEDSPROFIL Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

Vejledning til patienter som skal have anlagt kort testkorset. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Ortopædkirurgisk Ambulatorium

Vejledning til patienter som skal have anlagt kort testkorset. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Ortopædkirurgisk Ambulatorium Vejledning til patienter som skal have anlagt kort testkorset Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Ortopædkirurgisk Ambulatorium Korsettet Korsettet er et led i forundersøgelsen med

Læs mere

GRASS. Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte

GRASS. Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte Løbenummer: GRASS Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte Dette spørgeskema drejer sig om, hvordan det har påvirket dig at have forhøjet stofskifte. Besvar hvert spørgsmål

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt

Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt ØRE NÆSE HALS SYGEPLEJEN I FOKUS - ØNH SYGEPLEJE PÅ SENGEAFSNITTET Stine Askholm Rosenberg Sygeplejerske, Cand.cur. Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt

Læs mere

Non-response blandt etniske minoriteter: Hvem, hvorfor og løsninger

Non-response blandt etniske minoriteter: Hvem, hvorfor og løsninger Non-response blandt etniske minoriteter: Hvem, hvorfor og løsninger Teresa Friis-Holmberg Nanna Ahlmark Selskab for Surveyforskning: Bortfaldet stiger men falder betydningen? 27. november 2013 Jeg ville

Læs mere

SKizofreNi viden og gode råd

SKizofreNi viden og gode råd Skizofreni viden og gode råd Hvad er skizofreni? Skizofreni er en alvorlig psykisk sygdom, som typisk bryder ud, mens man er ung. Men det er ikke automatisk en livstidsdom. Hver femte kommer sig af sygdommen

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

360 TRIN FOR TRIN. Til hver gruppe skal du bruge: Oversigt over forløbet. Før du går i gang TIL LÆREREN

360 TRIN FOR TRIN. Til hver gruppe skal du bruge: Oversigt over forløbet. Før du går i gang TIL LÆREREN 360 TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN Oversigt over forløbet Materialet er designet til at vare en dobbeltlektion: Intro (5-10 minutter) Rammesæt og beskriv forløbet Inddel klassen i grupper Eleverne ser materialet

Læs mere

Tænderskæren gør dig syg

Tænderskæren gør dig syg Foto: Scanpix/Iris Guide November 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Tænderskæren gør dig syg Hjælp dig selv 8 sider Tænderskæren gør dig syg INDHOLD: Tænderskæren gør dig syg...4-5 GUIDE:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Søvnproblemer er der en naturlig løsning? www.nomedica.dk

Indholdsfortegnelse. Søvnproblemer er der en naturlig løsning? www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 9 Indledning 10 DEL I Får du nok søvn? 12 DEL II Nok og god søvn... hver nat 20 1. Bedre helbred kan give bedre søvn 21 2. Tab dig, hvis du er svært overvægtig 22 3. Regelmæssig

Læs mere

Selvvurderet helbred et spørgeskema

Selvvurderet helbred et spørgeskema Green Network Selvvurderet helbred et spørgeskema Uddrag af Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 - Statens Institut for Folkesundhed, august 2006 Juli 2010. Selvvurderet helbred Spørgeskema Generelt:

Læs mere

Det har gjort noget ved min sjæl

Det har gjort noget ved min sjæl Det har gjort noget ved min sjæl Mariann Østergaard Bomholt er vokset op i Lyngby nord for København. Hendes far var skattesagkyndig ved kommunen, og hendes mor var hjemmegående. De var begge amatørdansere

Læs mere

Test af skemaer blandt unge: Spørgeskemaets møde med fokusgruppeinterviews

Test af skemaer blandt unge: Spørgeskemaets møde med fokusgruppeinterviews Test af skemaer blandt unge: Spørgeskemaets møde med fokusgruppeinterviews Jeanette Østergaard Forsker, Ph.d. jea@sfi.dk 1 Kvalitetssikring af spørgeskemaundersøgelser Ingen statistik er stærkere end sit

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED

GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED Vi vil gerne opfordre dig til at deltage i dette originale forskningsprojekt. Du skal kun deltage, hvis du selv har lyst, og

Læs mere

EN LILLE ÉN OM ALKOHOL

EN LILLE ÉN OM ALKOHOL EN LILLE ÉN OM ALKOHOL Guide til sundere alkoholvaner Det kan du læse om Test dig selv: Hvordan er dine alkoholvaner? Ä 1 Alkohols betydning for dit helbred Ä 2 Find dine alkoholgrænser Ä 4 Alkohol og

Læs mere

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2014 1. ÅRGANG 28. JANUAR 2014 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET En ny undersøgelse

Læs mere

Sundhedsmappe. Indflydelse på egen sundhed. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland

Sundhedsmappe. Indflydelse på egen sundhed. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Sundhedsmappe Indflydelse på egen sundhed CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Min sundhedsmappe I denne mappe kan du samle dine ting om sundhed. Der er i forvejen sat noget ind, men

Læs mere

Har barnet boet hos andre under opvæksten? (hos familie eller på institution)

Har barnet boet hos andre under opvæksten? (hos familie eller på institution) SPØRGESKEMA Udfyld venligst alle spørgsmål nedenfor Lilita Thomsen Børne- og Ungdomspsykiater Tlf: (+45) 31 90 56 56 E-mail: lilitathomsen@gmail.com Telefontid på hverdage mellem kl. 16.00 og 18.00 Barnets

Læs mere

Muligheder med STRUKTUR

Muligheder med STRUKTUR Muligheder med STRUKTUR STRUKTUR Dette hæfte er til dig, der overvejer at bruge den mobile app STRUKTUR som støtteredskab til borgere med ADHDdiagnose eller lignende kognitive vanskeligheder. Samtaler

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid?

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Dagens dato 2 0 Dato Måned År 1. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 2. Er du dreng eller pige? Dreng Pige Dine vaner 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Nej Skriv hvad 4. Hvor mange timer

Læs mere

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen.

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen. Gentofte Kommune er ansvarlig for madleverance til visiterede brugere i kommunen. Målsætningen for kommunen er, at borgere visiteret til madordningen får tilbudt et måltid, der sikrer den fornødne tilførsel

Læs mere