Euroen på selvmordskurs.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Euroen på selvmordskurs."

Transkript

1 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. 2. udvidede udg. 1 Euroen på selvmordskurs. Euroen trækker økonomien ned, undergraver velfærden og splitter Europa. Intro: EU var tænkt som et projekt for økonomisk og politisk samarbejde mellem Europas stater, som skulle sikre fred, demokrati, vækst og velstand for Europas folk. Og opgivelsen af de nationale valutaer til fordel for indførelsen af fælles mønt blev set som kronen på værket, da ØMU en blev oprettet. Langt fra at sikre vækst, velstand og velfærd er euroen imidlertid siden finanskrisen blevet anledning til at gennemsætte en konservativ økonomisk politik, som har medført vedvarende krise, høj arbejdsløshed og lavvækst samt ikke mindst massive tab af velstand og velfærd. Dette har navnlig ramt de sydeuropæiske lande, mens omvendt navnlig Tyskland har scoret kassen på euroen og har benyttet sin magtposition i EU til at fastholde denne ulige fordeling af fordele og ulemper ved euroen. I stedet for at skabe fælles vækst og velstand er euroen blevet et instrument til gennemsættelse af en økonomisk model, som underminerer velfærdsstaten og forarmer betydelige dele af Europa. Gennemsættelsen af tysk politik og tyske interesser er ikke mindst ske gennem en stigende magtcentralisering i EU, hvorigennem samtidig de nationale regeringer og parlamenter i stigende grad er blevet underordnet en EU top selv udenfor demokratisk kontrol. Som de nylige demonstrationer i en række sydeuropæiske lande viser reager befolkningerne selvsagt i mod dette. Hermed er grundstenen lagt til en lang kamp mellem et selvrådende konservativt EU - apparat og 1 ) Oprindelig titel: Euroen splitter Europa

2 2 folkenes krav om indflydelse på den førte politik. Euroen er blevet en faktor, som i stedet for at samle splitter EU. Konservativ besparelsespolitik forarmer Europa. Vi hører igen og igen, at fastholdelse af euroen er en uomgængelig forudsætning for at løse gældskrisen. Og at det modsat er økonomisk uansvarlighed i sydeuropæiske lande, som er årsag til krisen. Der må anerkendes, at ufornuftig, ja i nogle tilfælde uansvarlig økonomisk politik har spillet en rolle i udviklingen af de Syd og Udkantseuropæiske gældsproblemer. Både i Irland og Spanien fx har politikere tilladt banker og ejendomsspekulanter en alt for stor gældsstiftelse og skiftende græske regeringers laden stå til over for, ja direkte tilsløring af landets dybe gab mellem indtægter og forbrug er veldokumenteret. Men problemerne bag gældskrisen stikker langt dybere end som så. Den monetære union har hele tiden været præget af et dybt strukturelt skisma mellem velstående nordeuropæiske lande med relativt høj konkurrenceevne og fattigere syd og udkantseuropæiske lande med lavere konkurrencekraft. ØMU ens indførelse gav i nogle år de sidste en midlertidig fordel i form af lavere renter og gjorde det muligt at finansiere økonomisk vækst med stigende låntagning. 2 Men med gældskrise, kreditklemme og rentestigninger forsvandt denne fordel og gælden blev i stedet endnu en møllesten om halsen på de syd og udkantseuropæiske lande, som med deres svagere økonomi blev hårdt ramt af arbejdsløshed og dermed stigende betalingsbalance og statsunderskud og voksende gæld. Figur: Ulighed i konkurrenceevne mellem overskuds - og underskudslande målt ved betalingsbalancesaldo i % af BNP, EU ) 2 ) Jf. Lapavitsas, Costas: Det er tid til græsk bankerot. Information ) Kilde: Danmarks Nationalbank og Eurostat.

3 3 Havde disse lande haft egen valuta og kunnet føre egen rentepolitik, ville denne ugunstige økonomiske udvikling have kunnet i hvert fald delvist kompenseres nationalt i kraft af automatisk faldende valutakurser og aktive devalueringer samt rentenedsættelse. Men med euroen var de enkelte medlemslande frataget disse muligheder for selv at gøre noget ved den dårlige konkurrenceevne og krisen. 4 I stedet burde en fælles økonomiske politik i EU så have taget den opgave op at øge investeringer, produktivitet, konkurrencekraft og beskæftigelse i de svage lande. Først efter finanskrisen indså man imidlertid behovet for fælles håndtering af de økonomiske problemer, men desværre ud fra en stærkt konservativ, monetaristisk økonomisk medicin. Man har derfor nok stillet redningspakker til de gældsramte landes rådighed, som dog i vid udstrækning har handlet om erstatning for forfaldne lån. Eneste undtagelse er den græske haircut, som imidlertid ikke har forhindret, at den offentlige gæld i Grækenland næste år vil være dobbelt så stor som landets BNP. 5 Afgørende er for de manglende resultater af redningstjenesten er, at EU ledet af Tyskland - så langt fra at have hjulpet Sydeuropa med midler til investering og udvikling tværtimod samtidig med redningspakkerne har stillet dem overfor krav om massive budgetnedskæringer og velfærdsbesparelser for at gennemtvinge balance på de offentlige finanser. Tilgangen har været, at Sydeuropa efter tysk model skal igennem en såkaldt intern devaluering, der skal genoprette konkurrencekraften ved at reducere omkostningsniveauet drastisk gennem omfattende løn og velfærdsforringelser og voldsomme offentlige besparelser. 6 Denne konservative, tysk inspirerede økonomiske politik sigter således direkte på et opgør med velfærdsstaten. De tyske Hartz reformer skal udbredes i resten af Europa Resultatet af denne monetaristiske økonomiske politik har imidlertid ikke overraskende også været, at den økonomiske vækst er faldet og i langt de fleste sydeuropæiske lande er slået om i recession dvs. negativ vækst. 7 Således er Grækenland, Cypern, Slovenien, Italien, Spanien og Portugal nu i recession. 4 ) Jf. Gray, John: Euroen trækker Europa ned. Information samt jf. Lund, Henrik Herløv: EU s konkurrenceevnepagt og jf. Lund, Henrik Herløv: EU s finanspagt. 5 ) Jf. Jensen, Svend E. Hougaard: Er IMF på vej ud af Grækenland. Børsen ) Jf. Lapavitsas, Costas: Det er tid til græsk bankerot. Information ) Jf. Portes, Jonatan: Den europæiske selvmordspagt. Information

4 4 Figur: Årlig realvækst i pct. i Sydeuropa, euroland og EU Greece Spain Portugal Italy Ireland Euroland EU (prognosis) 2013 (prognosis) Som en konsekvens heraf kæmper hele EU, men selvsagt navnlig igen Sydeuropa med omfattende arbejdsløshed, ikke mindst for de unges vedkommende. 9 Figur: Arbejdsløshed i procent 2011 i Spanien, Portugal og Grækenland samt eurozonen som helhed. 10 Generel ledighed Ungdomsarbejdsløshed Spanien Grækenland Italien Portugal Eurozonen 8 ) Kilde: Eurostat og EU kommissionen. 9) Jf. Pedersen, Keld Louie: EU varsler økonomisk tristesse mange år frem. JP ) Kilde: Redder, Hakon: Indtjeningsudsigt er halveret. Børsen

5 5 I Grækenlands tilfælde er økonomien nu i recession på 6. år og udviser et samlet fald i økonomien på op over 20 % for hele perioden, mens arbejdsløsheden aktuel med 25 % er fortvivlende høj og ungdomsarbejdsløsheden endnu værre og det er blot de officielle tal. 11 Alligevel har EU gennemtvunget nye besparelser i Grækenland på over 100 mia. kr. blot som betingelse for at udbetale næste lånepakke. 12 Den af besparelsespolitikken fremkaldte mangel på vækst er et nøgleproblem for gældskrisens videre forløb. For har de gældsramte lande ingen vækst, har de heller intet overskud at betale gælden tilbage af, og jo mere skal de i stedet spare, hvilket imidlertid igen dræner væksten. Det er således en negativ spiral uden ende, når EU s sparekrav tvinger den vækst ned, som de gældsramte lande har så hårdt brug for til at arbejde sig ud af gælden. Figur: Statsgæld i Syd og Nordeuropæiske lande. 13 Og det er opskriften på mange års vedvarende fremtidig nedhøvling af velstand og velfærd for almindelige mennesker. 11) Jf. Jensen, Svend E. Hougaard: Er IMF på vej ud af Grækenland. Børsen ) Jf. Kongstad, Jesper: Grækenland kæmper for at undgå bankerot. JP og jf. Ritzau: Sparekniven skærer i græske pensioner. Information ) Kilde: Eurostat.

6 6 Hermed rammes ikke alene Sydeuropa, gældskrisen og besparelsespolitikken slå også tilbage på resten af EU og forårsager allerede i dag generel lavvækst. Økonomien i eurozonen forventes således i år at skrumpe med 0,4 % af BNP. Og arbejdsløsheden er hermed selvsagt høj i hele EU med over 11 pct., hvilket opgjort i personer svarer det til 18,5 mio. personer i de 17 eurolande og næsten 25 millioner i hele EU. 14 Figur: Arbejdsløshedsprocenter i euroområdet, det samlede EU og USA. 15 En situation, som må vurderes at ville vedvarende dette årti ud. For de finansielle stramninger, som i tilgift til de allerede eksisterende underskuds og gældsregler er gennemført i form af Konkurrenceevnepagt og Finanspagt vil medføre kraftige finanspolitiske opstramninger for en række lande, som vil kumulere frem mod 2020, i størrelsesordenen omkring 5 % af euroområdets BNP. 16 Tysklands og EU toppens konservative, monetaristiske økonomiske politik overfor krisen peger lige lukt hen imod en nedhøvling af velstand og velfærd for store dele af Europas befolkning. Så langt fra at bringe vækst og velstand forarmer euroen i stedet Europa. 14) Jf Hansen, Jesper Løvenbalk og Troels Heeger: Det økonomiske uvejr over Europa fortsætter. Information og jf. Arbejderen: blev arbejdsløse i september i EU. 6/ ) Kilde: Eurostat. 16) Madsen, Mogens Ove: Tyskland kvæler Europas økonomi. Information

7 7 Tyskland gennemtvinger økonomiske særinteresser. Gennemsættelsen af denne neoliberalistiske økonomiske politik sker som anført ikke mindst via Tysklands magtposition i EU som det folkerigeste og økonomisk dominerende land. Det sker imidlertid ikke blot, fordi de ledende politikere i Tyskland såvel iblandt de regerende konservative som i den socialdemokratiske opposition sværger til en sådan økonomisk politik. Det handler nok så meget om Tysklands egne egoistiske økonomiske interesser. Ved gældskrisens udbrud var således en stor del af de sydeuropæiske landes lån givet af europæiske banker. De tegnede sig i 2010 for godt mia. kr ud af hele verdens samlede udlån på næsten mia. kr til Grækenland, Irland, Portugal og Spanien dvs. altså for godt ¾. Også en stor del heraf var igen givet af tyske og franske storbanker. En statsbankerot i et eller flere sydeuropæiske lande ville således have ramt Tyskland selv hårdt. Så langt fra at handle om uselvisk hjælp til nødstedte Sydeuropæere har oprettelsen af en fælles europæisk redningsfond og ydelsen af redningspakker nok så meget handlet om, at vinde tid til at få udfaset lånene fra de store tyske banker og overført gælden til ECB og redningsfondene dvs. til skatteborgerne. Men først og fremmest har Tyskland kunnet stille midler til rådighed for redningsfondene, fordi Tyskland selv har scoret kassen på euroen. For at forstå dette må vi igen gå tilbage til den grundlæggende strukturelle ulighed i EU mellem på den ene side et Syd og UdkantsEuropa gennemgående lav konkurrenceevne og med dermed følgende betalingsbalance- og statsunderskud og på den på den anden side et Nord og Centraleuropa, navnlig Tyskland, med højere konkurrenceevne og eksport og betalingsbalanceoverskud. Før euroen udlignede denne ulighed primært over valutamarkederne. Svagheden i de Sydeuropæiske økonomier medførte af sig selv faldende valutakurser, hvilket igen stimulerede eksport og beskæftigelse. Modsat oplevede de stærkere økonomier, herunder ikke mindst Tyskland, at deres økonomiske styrke medførte stigende valutakurser, hvilket så bremsede eksport og betalingsbalanceoverskud. Træerne fik altså ikke lov til at vokse ind i himlen. Men efter indførelsen af euroen udlignes forskellene i konkurrencekraft ikke længere over valutamarkederne. For Sydeuropa har dette bidraget til at forstærke den som følge af finanskrisen stigende arbejdsløshed, hvilket igen har øget statsunderskuddet og gælden. Euroen har altså kostet Sydeuropa dyrt. Modsat for Tyskland: Hvis der ikke var en euro, ville D-marken formentlig været steget mellem 20 og 30 % i forhold til de sydeuropæiske valutaer og have en kurs på linje med Schweizerfranc, hvilket naturligvis ville have bremset tysk eksport og overskud. Tyskland har med andre ord tjent styrtende på euroen og langt mere end de midler, som landet har investeret i EU s hjælpefond. Ligesom Tyskland også har nydt godt af historisk lave renter, fordi investorerne søger tilflugt i de sikre tyske papirer 17, mens de til gengæld har sat risikopræmierne for de sydeuropæiske lande voldsomt op. 17 ) Jf. Von Mehren, Allan: Tyskland vender ikke ryggen til euroen. Politiken økonomi

8 8 Figur; Europæiske renter august Sydeuropas økonomiske problemer og Tysklands økonomiske styrker er med andre ord to sider af samme sag. 19 Den afgørende fejl er, at den tidligere udligningsmekanisme mellem underskuds og overskudslande ikke efter indførelsen af euroen ikke blev erstattet af udligningsordning mellem stærkere og svagere EU - lande. Også i USA har man et indre marked og en valutarisk union med forskelle i udvikling og konkurrencekraft mellem de forskellige stater. Men her udlignes dette mellem enkeltstaterne over det føderale budget. Men i EU er dette blevet forhindret ikke blot på grund af den herskende monetariske tilgang til den økonomiske politik, hvorefter økonomisk vækst skal skabes gennem nedhøvling af lønninger og velfærd. Men også fordi den herskende tilstand har været og er i Tysklands egoistiske interesse. En udligning imellem stærkere og svagere lande i EU og investeringer i vækst i Sydeuropa og i vækst i EU i det hele taget er det eneste alternativ til vedvarende lavvækst og nedhøvling af velstand og velfærd. Men pengene hertil kan selvfølgelig kun komme fra de, som har overskud på euroen dvs. fra Tyskland. Og de ønsker de tyske politikere tilsyneladende ikke. Et forhold som selvsagt ikke kan undgå at føre til voksende modsætninger i EU. Så langt fra at bringe samarbejde splitter euroen i stedet Europa. 18 ) Kilde: King, Stephen: Så er der en krise, Mario Draghi. Politiken Økonomi ) Jf. tidligere nationalbankdirektør Erik Hoffmeyer i Barfod, Niels: Hård dom over euro. Børsen

9 9 Magtcentralisering i EU skubber demokrati tilside. Problemet herved er selvsagt, at når den økonomiske politik i EU både tjener og styres af egeninteresser og samtidig i den grad rammer brede befolkningsgrupper skaber det ikke bare økonomiske spændinger i EU, men også stigende politiske spændinger. Kampen om fordelingen af elendigheden breder sig selvsagt i de gældsramte land og har da også kostet regeringer livet i alle de sydeuropæiske lande. EU toppens og Tysklands svar på det har været en stigende magtcentralisering i EU. I første række i forhold til de kriseramte lande, som mere eller mindre har fået deres økonomiske politik dikteret fra Bruxelles og Bonn, ja endog i Grækenland og Italien nærmest har fået afsat de valgte regeringer og erstattet dem med nogle af EU toppens egne. Selvom de regeringer, de erstattede, på ingen måde var fantastiske regeringer, er det er vanskeligt andet end at opleve det som en tilsidesættelse af det nationale demokrati. Men magtcentraliseringen går jo videre end til de uansvarlige sydeuropæere, fordi gældskrisen er blevet en anledningen til at gennemføre en finansunion, der vil flytte afgørende økonomiske beslutningskompetencer fra nationalstaterne til EU apparatet. Og dermed til Tyskland og den hermed forbundne ledende Frankfurtergruppe i EU. En ting er, at denne centralisering vil blive brugt til at gennemsætte en konservativ økonomisk politik og et opgør med den europæiske velfærdsstat. Men en anden ting er, at hermed flyttes der magt fra de nationale demokratier til en række EU instanser, som diplomatisk sagt lider og altid har gjort det af et betydeligt demokratisk underskud. For slet ikke at tale om, at de som frankfurtergruppen i høj grad må siges at være hinsides demokratisk kontrol. Så langt fra at sikre demokratiet synes et EU i euroens tegn tværtimod at skubbe det tilside. Men er der overhovedet noget alternativ til besparelsespolitikken og centraliseringen vil nogen givet spørge? Når de gældsramte lande ikke for længst har forladt euroen, er det, fordi det at stå alene med gældsproblemerne selvsagt ikke er særligt tillokkende for de gældsramte lande. Men på den anden side vil fortsættelse af euroen i den nuværende udformning medføre fortsat økonomisk og politisk krise og stigende spændinger i disse lande og imellem dem og EU som sådan. EU og eurozonen har her to mulige udveje: Enten at udligne underskud og overskud fra ØMU en ved at omfordele fra overskuds - til underskudslande og supplere gældsnedbringelsen med en vækst-, produktivitets og jobskabelsespolitik, som rummer et positivt perspektiv for befolkningerne.

10 10 Fortsætter man derimod bare den nuværende ensidige besparelsespolitik, vil EU styre mod lavvækst de næste 10 år 20 med fortsat høj arbejdsløshed og endeløse ofre af velstand og velfærd. 21 Tilsat forstærket social og politisk krise, risikerer den anden sandsynlige udvej så at være, at euroen 22 og måske hele EU-projektet kuldsejler. Med den aktuelle monetaristiske besparelsespolitik synes euroen på selvmordskurs. Godt det samme: Hvad skal vi med et projekt og en politik, som ikke skaber vækst, beskæftigelse og velstand, men producerer det modsatte. Kan euroen ikke tilvejebringe det, må vi af med den. 20 ) Jf. interview med den tyske økonomiprofessor Hans-Joachim Voth i Jensen, Erik: 20 års depression. Politiken ) Jf. Jenkins, Simon: Bankerne fester, mens Europa Brænder. Information ) Jf. Lundvall, Bent Åke: Bryder verdensøkonomien sammen, hvis eurosamarbejdet opløses? Information 8-9. september

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw. KRITISKE ANALYSER klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ. øzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvb

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw. KRITISKE ANALYSER klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ. øzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvb Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw 1 ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqrtyuiopå asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj KRITISKE ANALYSER klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ

Læs mere

Europæiske kriseløsninger. KristianWeise Pil Berner Strandgaard

Europæiske kriseløsninger. KristianWeise Pil Berner Strandgaard Europæiske kriseløsninger KristianWeise Pil Berner Strandgaard December 2012 Europæiske kriseløsninger Af Kristian Weise og Pil Berner Strandgaard. Tænketanken Cevea 2012 Udgivet med støtte fra Nævnet

Læs mere

ØMU EN OG DEN ØKONOMISKE KRISE I EU. Af JESPER JESPERSEN med forord af Niels I. Meyer. Tænketanken. NyAgenda

ØMU EN OG DEN ØKONOMISKE KRISE I EU. Af JESPER JESPERSEN med forord af Niels I. Meyer. Tænketanken. NyAgenda ØMU EN OG DEN ØKONOMISKE KRISE I EU Af JESPER JESPERSEN med forord af Niels I. Meyer Tænketanken NyAgenda Hvad er NyAgenda? Indhold Tænketanken NyAgenda har til formål at fremme analyser og debat omkring

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat TID TIL EFTERTANKE OVER DANSK FASTKURSPOLITIK! Det var godt, at spekulanter ikke løb

Læs mere

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw. KRITISKE ANALYSER fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj. klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw. KRITISKE ANALYSER fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj. klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw 1 ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd KRITISKE ANALYSER fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Læs mere

Tema: EU forud for Europa-valget

Tema: EU forud for Europa-valget MAJ 2014 TIDSSKRIFTET PÅ DANSK OM UDENRIGSPOLITIK OG INTERNATIONALE FORHOLD Tema: EU forud for Europa-valget Baggrundsartikler om Ukraine-krisen Dokument: Præsident Putins tale ved annekteringen af Krim

Læs mere

Euroen og de finansielle markeder i lyset af finanskrisen

Euroen og de finansielle markeder i lyset af finanskrisen Euroen og de finansielle markeder i lyset af finanskrisen ISBN-nummer: 978-87-87803-02-1 Udgivet af: Den Danske Europabevægelse 2009 Produktion/design: HJ Grafik 2 Tidligere udgivelser: 2009 Menneskehandel

Læs mere

Dansk valutakurspolitik i et EU-økonomisk perspektiv

Dansk valutakurspolitik i et EU-økonomisk perspektiv Dansk valutakurspolitik i et EU-økonomisk perspektiv Analyse, kritik og alternativer Af Jesper Jespersen Forord af Niels I. Meyer og Drude Dahlerup December 2008 Hvem er NyAgenda NyAgenda-Fonden har til

Læs mere

NOTAT OM NULVÆKST, VELFÆRD, BESKÆFTIGELSE OG SKAT

NOTAT OM NULVÆKST, VELFÆRD, BESKÆFTIGELSE OG SKAT 2010 For Fagligt Ansvar Økonom, cand. Scient. Adm. Henrik Herløv Lund NOTAT OM NULVÆKST, VELFÆRD, BESKÆFTIGELSE OG SKAT Fagligt Ansvar, Netværk for en bedre fremtid er et tværfagligt netværk af fagforeninger

Læs mere

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjkyuipopåasdfghjkyuiop åasdfghjkyuiopåasdfghjkyuiopåasdfg hjkyuiopåas

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjkyuipopåasdfghjkyuiop åasdfghjkyuiopåasdfghjkyuiopåasdfg hjkyuiopåas Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjkyuipopåasdfghjkyuiop åasdfghjkyuiopåasdfghjkyuiopåasdfg hjkyuiopåas KRITISKE ANALYSER DEN ØKONOMISKE KRISE I DANMARK: BAGGRUND,

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui DAGPENGE opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd OG fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Læs mere

En analyse af det økonomiske samt monetære samarbejde i EU

En analyse af det økonomiske samt monetære samarbejde i EU En analyse af det økonomiske samt monetære samarbejde i EU HD FR Afgangsprojekt Forår 2012 af Malene Czubaniuk Jakobsen 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 6 1.1. EMNEMOTIVATION 7 1.2. PROBLEMINDKREDSNING

Læs mere

KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE. II.1 Indledning

KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE. II.1 Indledning KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE II.1 Indledning Statsgældskrise i euroområdet Indsnævring af rentespænd og opbygning af ubalancer efter euroens indførelse Krisen ramte men var i første omgang

Læs mere

Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet,

Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet, Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet, for du skal have en drøm, for hvis du ikke har en drøm,

Læs mere

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmrtio. klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ øzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmrtio. klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ øzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmrtio 1 påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåa sdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj KRITISKE ANALYSER klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ øzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx

Læs mere

RÆSON spørger 7 økonomer:først opsving for alvor i 2013

RÆSON spørger 7 økonomer:først opsving for alvor i 2013 4. oktober, 2010 RÆSON spørger 7 økonomer:først opsving for alvor i 2013 Sådan lyder vurderingen fra BRF Kredits cheføkonom, Ulrikke Ekelund. Hun er en af 7 økonomer, som RÆSON har talt med. Deres samlede

Læs mere

Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014

Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014 Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014 Indledning Folkebevægelsen er den konsekvente EU-modstand. Det gør, at vi har blikket rettet mod vores endemål, der er

Læs mere

Derfor euro. Derfor euro. Støt Europabevægelsen bliv medlem. Niels Thygesen Svend E. Hougaard Jensen Klaus Frandsen Henrik Hofman Christian Thygesen

Derfor euro. Derfor euro. Støt Europabevægelsen bliv medlem. Niels Thygesen Svend E. Hougaard Jensen Klaus Frandsen Henrik Hofman Christian Thygesen Derfor euro Europas fælles mønt euroen er det største og mest ambitiøse projekt, som EU har haft held til at søsætte siden opbygningen af det indre marked i 80'erne. I denne lille bog giver fem økonomer

Læs mere

1. Indhold 2. Figurer... 8

1. Indhold 2. Figurer... 8 Side 2 af 116 Side 3 af 116 Side 4 af 116 1. Indhold 2. Figurer... 8 3. Tabeller... 8 4. Ord- og forkortelsesliste... 9 5. Problemfelt... 11 5.1 Problemformulering... 14 5.2 Afgrænsning... 14 6. Projektdesign...

Læs mere

SRSF regeringens. 2020 - plan: - Danmark i arbejde. eller i arbejdsløshed?

SRSF regeringens. 2020 - plan: - Danmark i arbejde. eller i arbejdsløshed? Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqrtyuiopå RAPPORT asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd KRITISKE ANALYSER fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ

Læs mere

Finanspagten... en politologisk/økonomisk analyse af EU's finanspagt. Finanspagten...

Finanspagten... en politologisk/økonomisk analyse af EU's finanspagt. Finanspagten... Finanspagten... en politologisk/økonomisk analyse af EU's finanspagt Finanspagten... Projektrapport af Astrid Helledi Steensen, Nanna Borgen, Nina Jørgensen, Helene Blensted, Camilla Maria Michaelsen og

Læs mere

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Den Økonomiske og Monetære For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa Union og euroen En velfungerende økonomisk og monetær union og en stærk stabil euro er fundamentet for

Læs mere

AVANTI KAN MAN SPISE PATRONER EU S MANGEL PÅ DEMOKRATI FAGLIGE KONSEKVENSER KRISEN PATENTDOMSTOLEN NYE HANDELSAFTALER

AVANTI KAN MAN SPISE PATRONER EU S MANGEL PÅ DEMOKRATI FAGLIGE KONSEKVENSER KRISEN PATENTDOMSTOLEN NYE HANDELSAFTALER AVANTI KAN MAN SPISE PATRONER EU S MANGEL PÅ DEMOKRATI FAGLIGE KONSEKVENSER KRISEN PATENTDOMSTOLEN NYE HANDELSAFTALER AVANTI - SOCIALISTISK UNGDOMSFRONT - NR. 3 MAJ 2014 Indhold Kan man spise patroner?

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdofghjklæøzxcvbnmqwerty

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdofghjklæøzxcvbnmqwerty qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdofghjklæøzxcvbnmqwerty NEDBRINGELSE AF uiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåa SYGEFRAVÆR: sdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdf

Læs mere

TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005

TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005 2-001 TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005 2-002 FORSÆDE: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI Næstformand (Mødet åbnet kl. 9.05) 2-003 Åbning af mødet 2-004 Formanden. - Jeg erklærer mødet for åbnet. 2-005 Uopsættelig behandling

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvartalsoversigt 1. kvartal

Danmarks Nationalbank. Kvartalsoversigt 1. kvartal Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 1. kvartal 1999 Kvartalsoversigten udgives af Danmarks Nationalbank og udkommer 4 gange om året. Ansvarshavende redaktør: Jens Thomsen Redaktør: Anders Møller Christensen

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Finansiel krise giver økonomisk tilbageslag Gunstigt udgangspunkt i Danmark Den globale finansielle uro er forøget markant de seneste måneder med voldsomme

Læs mere

KRITISKE ANALYSER SOCIALT SKÆV "SU - REFORM" FRA SRSF:

KRITISKE ANALYSER SOCIALT SKÆV SU - REFORM FRA SRSF: 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Minirapport SOCIALT SKÆV "SU - REFORM" FRA SRSF: SU skal forringes

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark.

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark. Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28 Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Hvorfor Aktivering? Et

Læs mere

DER ER RÅDERUM TIL EN STOR EUROPÆISK INVESTERINGSPLAN PÅ 100 MIA. EURO OM ÅRET

DER ER RÅDERUM TIL EN STOR EUROPÆISK INVESTERINGSPLAN PÅ 100 MIA. EURO OM ÅRET NOTAT DER ER RÅDERUM TIL EN STOR EUROPÆISK INVESTERINGSPLAN PÅ 100 MIA. EURO OM ÅRET Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Europa er ramt af en trehovedet krise. Der

Læs mere