langtidsledige EU-borgere i 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "11.500.000 langtidsledige EU-borgere i 2015"

Transkript

1 langtidsledige EU-borgere i 01 Langtidsledigheden i EU er den højeste, der er målt siden midten/slutningen af 1990 erne. En ny prognose, som AE har udarbejdet i fællesskab med OFCE fra Frankrig og IMK fra Tyskland, spår, at arbejdsløsheden kun ventes at falde svagt frem mod 01. Som konsekvens falder langtidsledigheden også kun svagt. I EU forventes det således, at omkring 11½ mio. arbejdsløse er langtidsledige i 01 heraf forventes små 9 mio. at være langtidsledige i EUROområdet. af senioranalytiker Erik Bjørsted. december 01 Analysens hovedkonklusioner I. kvartal 01 var langtidsledigheden i EU på 1, mio. personer, svarende til ca. 7 pct. af alle arbejdsløse i EU eller, pct.af arbejdsstyrken. Heraf er ca. 9, mio. langtidsledige i EURO-området. Langtidsledigheden i EU er den højeste, der er målt siden midten/slutningen af 90 erne. Selvom der igen er udsigt til vækst i Euro-området, ventes ledigheden kun at falde svagt i EU. Som konsekvens heraf ventes langtidsledigheden også kun at falde svagt. I 01 kan langtidsledigheden fortsat være på omkring 11½ mio. personer heraf små 9 mio. langtidsledige i EURO-området. Langtidsledighed har ikke kun konsekvenser for den enkelte, men kan også hæve den strukturelle ledighed det skader de langsigtede vækstmuligheder i EU, ligesom det bliver vanskeligere at skabe sunde offentlige budgetter. Kontakt Senioranalytiker Erik Bjørsted Tlf Mobil Kommunikationschef Mikkel Harboe Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 1, 1 sal. 161 København V

2 Langtidsledigheden falder kun svagt frem mod 01 Langtidsledigheden målt ved antallet af personer, som har været ledige i mere end 1 måneder var i. kvartal 01 på godt 1, mio. personer i EU eller, pct. af arbejdsstyrken. Heraf var ca. 9, mio. langtidsledige i EURO-området, svarende til 6 pct. af arbejdsstyrken. Samlet er 7 pct. af de arbejdsløse i EU således langtidsledige. Langtidsledigheden i EU er tillige den højeste, der er målt i mange år. I EU-1 og EURO-1 er langtidsledigheden faktisk den højeste, der er målt siden midten/slutningen af 1990 erne. Meget tyder på, at EURO-området er kommet ud af recessionen, men i en ny prognose, som AE har udarbejdet i samarbejde med det franske institut OFCE og det tyske institut IMK, bliver væksten frem mod 01 svag. Som resultat ventes arbejdsløsheden kun at falde svagt i Euroområdet. I Euroområdet ventes arbejdsløsheden i 01 således fortsat at være på 11, pct. af arbejdsstyrken, svarende til rundt regnet 18 mio. personer. Som følge heraf vil langtidsledigheden også kun falde svagt. I EU og EURO-området ventes langtidsledigheden fortsat at være på hhv.,9 pct. og,7 pct. i 01. Det fremgår af figur 1. Afhængigt af arbejdsstyrkens størrelse svarer ovenstående procentsatser til, at ca. 11½ mio. fortsat vil være langtidsledige i EU-8 og små 9 mio. personer i EURO-området i 01. Langtidsledigheden forventes derfor kun at falde meget svagt frem mod 01. Figur 1. Prognose for langtidsledighed i EU Pct. Pct Euro EU-8 Kilde: AE, egne beregninger. Langtidsledighed kan blive til strukturel ledighed Når arbejdsløsheden vokser, vil der efterhånden komme flere langtidsledige. Ser man på langtidsledigheden og arbejdsløsheden, er der over tid en ganske pæn lineær sammenhæng. Det fremgår af figur, som viser langtidsledighedsprocenten for EU-1 på y-aksen og arbejdsløshedsprocenten for EU-1 på x-aksen.

3 Hældningen på den rette linje er omkring 0,6, hvilket vil sige, at hvis arbejdsløshedsprocenten vokser med 1 pct. enhed, vokser langtidsledighedsprocenten med ca. 0,6 pct. enheder. Går man lidt mere avanceret til værks se boks 1 - kan man estimere, at gennemslaget faktisk er lidt over 60 pct. i EU-1. Figur. Sammenhængen mellem langtidsledighedsprocent og ledighedsprocent for EU-1 Langtidsledighed, pct.,,0,,0,,0,,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 1,0 Ledighed, pct. Kilde: AE på baggrund af Eurostat og OECD. Stigningen i langtidsledigheden under krisen er stærkt bekymrende, fordi langtidsledighed kan blive til strukturel ledighed. Det skyldes bl.a., at langtidsledige ikke er så eftertragtede af arbejdsmarkedet og derfor har vanskeligere ved at komme i arbejde. Flere studier indikerer, at langtidsledige ikke er en del af jobkonkurrencen. Den effektive arbejdsstyrke er derfor mindre, hvorfor lønstigningstakten kan begynde at tage til, selvom arbejdsløsheden er høj. Det øger den strukturelle ledighed. Finansministeriet beregnede i Økonomisk Redegørelse december 010, at hvis langtidsledigheden vokser med 1 pct. point, kan den strukturelle ledighed vokse med ca. ¼ pct. herhjemme. Gennemslaget er dog behæftet med stor usikkerhed. IMF fremlagde for nyligt resultater, som pegede på, at der er tegn på, at den strukturelle ledighed i USA er vokset. Da et par studier peger på, at gennemslaget fra langtidsledighed til strukturel ledighed er højere i Europa end i USA, understreger IMF s resultater derfor også, hvor alvorlig stigningen i langtidsledigheden i EU egentlig er. Hvis den strukturelle ledighed i EU vokser, bliver vækstpotentialet samtidig mindre, ligesom det bliver vanskeligere at skabe sunde offentlige budgetter, hvis man fremadrettet skal bruge flere penge på ar-

4 bejdsløshedsunderstøttelse og får færre skatteindtægter fra lønindkomst. Samtidig risikerer man, at udbyttet af de arbejdsmarkedsreformer, man vil gennemføre, bliver mindre end ventet. Derfor er det, som IMF også har påpeget, nødvendigt at skabe vækst og arbejdspladser på den korte bane. Der gennemføres fortsat store og omfattende sparepakker i EU, som underliggende koster millioner af arbejdspladser de kommende år. På trods af de massive sparepakker er der dog alligevel udsigt til store underskud på de offentlige finanser i de gældsplagede lande de kommende år. Det skyldes, at man har undervurderet betydningen af, at alle lande sparer på samme tid. Når alle lande sparer på samme tid, mindskes eksportmulighederne betydeligt, fordi de europæiske lande handler meget med hinanden. I flere lande, som f.eks. Spanien, er det faktisk med til at fordoble jobtabet, fordi landene sparer på samme tid. Samtidig er der også forskning, der peger på, at de negative konsekvenser af at skære i de offentlige budgetter er værre i krisetider, fordi virksomheder og forbrugere i en krise er kreditrationeret. AE har derfor på linje med vismændene foreslået, at de lande, som har råderum, bør føre en mere ekspansiv finanspolitik. Tyskland, Østrig, Sverige og Finland er nogle af de lande, som har relativt sunde offentlige finanser. Samtidig bør man give de gældsplagede lande mere tid. For at skabe ro på de finansielle markeder skal ECB samtidig spille en aktiv rolle og om nødvendigt gå ind og støtteopkøbe statsobligationer for at holde renten nede. Endelig er det vigtigt, at de vækstinitiativer, man blev enige om i juni 01 med midler fra den Europæiske Investeringsbank (EIB) og ubrugte midler fra EU s strukturfonde, også føres ud i livet.

5 Boks 1. Beregning af effekt på langtidsledighed af en stigning I arbejdsløsheden Metoden svarer til den metode, OECD anvender i Papiret: Adjustments to the OECD s Method of Projecting the NAIRU, juni 009. Gennemslaget fra en stigning I ledigheden til langtidsledigheden beregnes ved at estimere følgende ligning: LTU = a + b 1 LTU -1 + b LTU - + c 0 UNR + c 1 UNR -1 + c UNR - Hvor LTU er langtidsledighedsprocenten og UNR arbejdsløshedsprocenten. LTU -1 er langtidsledighedsprocenten det foregående år og tilsvarende for UNR -1 etc. For at fange de seneste års mange arbejdsmarkedsreformer er der i estimationerne desuden introduceret en trend, hvilket OECD ikke gør. Samtidig er der i estimationerne introduceret dummy-variable for at fange uobserverede forhold. Ligningen er estimeret ved at anvende årsdata fra OECD s Labor Force Survey. Langtidsledige er defineret som personer, som har været arbejdsløse i mere end 1 måneder. Der ses på EU-1, fordi tidsserierne for EU-1 går længere tilbage i tid. Det langsigtede gennemslag er vist i tabel B.1. Tabel B1. Beregnet effekt på langtidsledighed af en stigning i arbejdsløsheden på 1 pct. point Effekt på langtidsledigheden af en stigning i Standardafvigelse T-værdi Ligningens forklaringsevne ledighedsprocenten på 1 pct. point EU 0,6 0,0, 0,99 Stabiliteten af de estimerede parametre er meget tilfredsstillende, og Chow-test afviser strukturelle brud. Samtidig afvises hypotesen om enhedsrødder i restleddene på både et pct. og 1 pct. signifikansniveau.

EU s sparepolitik har haft store sociale konsekvenser

EU s sparepolitik har haft store sociale konsekvenser EU s sparepolitik har haft store sociale konsekvenser Ny prognose for langtidsledigheden viser, at langtidsledigheden i EU, som i øjeblikket er den højeste siden slutningen af 9 erne, kan blive vanskelig

Læs mere

Krise i Europa: 10 millioner europæere er nu langtidsledige

Krise i Europa: 10 millioner europæere er nu langtidsledige Krise i Europa: 10 millioner Krisen i Europa gør ondt. Ledigheden i EU-7 er nu oppe på 10,3 pct. svarende til,7 mio. personer. Det er det højeste niveau i 1 år. Samtidig viser nye tal fra Eurostat, som

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU

Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU Arbejdsløsheden er for de unge faldende. Samtidige er den danske ungdomsledighed blandt de laveste i EU. Mindst lige så positivt er det

Læs mere

Politisk handling kan skabe 2 millioner job i Europa

Politisk handling kan skabe 2 millioner job i Europa International prognose September 1 Politisk handling kan skabe millioner job i Europa Udsigterne for europæisk økonomi er blevet forværret det sidste halve år. Nedjusteringerne gælder særligt væksten til

Læs mere

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob en er siden årsskiftet faldet med 11.100 fuldtidspersoner. Hvor stor en del af faldet, der dækker over en reel jobfremgang, er dog usikkert, da mange i

Læs mere

Den største krise i nyere tid

Den største krise i nyere tid Danmark står midt i en økonomisk krise, der er så voldsom, at man skal tilbage til 3 ernes krise for at finde noget tilsvarende. Samtidig bliver den nuværende krise både længere og dybere end under en

Læs mere

Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU

Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU Efter flere år, hvor fokus udelukkende har været på besparelser i Europa, har dagsordenen i flere europæiske lande ændret sig, og det ser nu ud til,

Læs mere

Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark

Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark I en ny rapport har DA udråbt Sverige som et forbillede og peget på, at Danmark bør sænke de sociale ydelser til overførselsmodtagerne for

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Jobbene udebliver i de tre hovederhverv

Jobbene udebliver i de tre hovederhverv Væksten de kommende år bliver for lav til for alvor at kaste arbejdspladser af sig i de tre private hovederhverv. Kun privat service kan se frem til en beskæftigelsesfremgang, som dog tegner til at blive

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark

Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark Der er meget store usikkerheder forbundet med international økonomi i øjeblikket og meget taler for, at væksten i udlandet bliver lavere end først

Læs mere

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet De seneste tal for beskæftigelsen viser fremgang i langt de fleste hovedbrancher. Det vidner om, at opsvinget for alvor er ved at bide

Læs mere

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 Antallet af overførselsmodtagere voksede kraftigt under krisen. Antallet af overførselsmodtagere har siden 2011 imidlertid haft en faldende tendens.

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Rangliste over vækstinitiativer:

Rangliste over vækstinitiativer: : Se hvor man får flest job for pengene Hvordan får vi i Danmark mest vækst og beskæftigelse for pengene, når den offentlige kasse er slunken? Det spørgsmål bør være i fokus i Finansloven for 2012 og i

Læs mere

Det danske arbejdsmarked er. er sundere end det tyske.

Det danske arbejdsmarked er. er sundere end det tyske. Det danske arbejdsmarked er sundere end det tyske Arbejdsmarkedsreformer og produktivitetsanbefalinger har fyldt meget de senere år, og rundt om hjørnet venter en reform af beskæftigelsesområdet. I Tyskland

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

Vækst og velstand gennem uddannelse

Vækst og velstand gennem uddannelse Vækst og velstand gennem uddannelse Økonomiske Tendenser 212 Vækst og velstand gennem uddannelse Økonomiske Tendenser 212 1 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1. sal 1651

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

Økonomisk prognose - marts 2012 Lysere udsigter for dansk økonomi

Økonomisk prognose - marts 2012 Lysere udsigter for dansk økonomi Økonomisk prognose - marts 212 Lysere udsigter for dansk økonomi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk prognose - marts 212 af chefanalytiker

Læs mere

Stort dansk vækstpotentiale bremset af økonomisk usikkerhed

Stort dansk vækstpotentiale bremset af økonomisk usikkerhed Økonomisk prognose - september 212 Stort dansk vækstpotentiale bremset af økonomisk usikkerhed Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk

Læs mere

Danmarks offentlige finanser stadig helt i top

Danmarks offentlige finanser stadig helt i top Danmarks offentlige finanser stadig helt i top Analysen viser, at Danmark målt på de offentlige finanser og ikke mindst den finanspolitiske holdbarhed ligger helt i top blandt sammenlignelige lande. Målt

Læs mere

Dyb krise i dansk økonomi - hele opsvinget går tabt

Dyb krise i dansk økonomi - hele opsvinget går tabt Økonomisk prognose - oktober 9 Dyb krise i dansk økonomi - hele opsvinget går tabt 1 Resumé af prognosen Dyb krise i dansk økonomi 3 Behov for politisk handling 4 Appendix Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Læs mere

Dansk velstand er i den internationale top

Dansk velstand er i den internationale top Velstand Dansk velstand er i den internationale top Nye tal fra OECD viser, at det danske velstandsniveau er i top 0. Målt på BNP pr. indbygger er Danmark placeret på en 0. plads i OECD, mens vi på det

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Vejen til lighed og velstand er uddannelse og opkvalificering

Vejen til lighed og velstand er uddannelse og opkvalificering Vejen til lighed og velstand er uddannelse og opkvalificering De udfordringer, Danmark står overfor i forhold til fremtidens arbejdsmarked, er ikke nye. Globalisering og effektivisering af produktionen

Læs mere

Danmark i en krisetid - Velstand kræver uddannelse

Danmark i en krisetid - Velstand kræver uddannelse Danmark i en krisetid - Velstand kræver uddannelse Økonomiske tendenser 213 Danmark i en krisetid Velstand kræver uddannelse Økonomiske Tendenser 213 Økonomiske Tendenser 213 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens

Læs mere

AE s kommentarer til Vismandsrapport oktober 2014

AE s kommentarer til Vismandsrapport oktober 2014 AE s kommentarer til Vismandsrapport oktober 2014 Notatet kommenterer vismændenes (DØR s) diskussionsoplæg til mødet i Det Økonomiske Råd den 7. oktober 2014. 1 Kontakt Professor og formand for AE Direktør

Læs mere