Velfærdsstaten, offentlige udgifter og velfærd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velfærdsstaten, offentlige udgifter og velfærd"

Transkript

1 Velfærdsstaten, offentlige udgifter og velfærd Cheføkonom Mads Lundby Hansen Center for Politiske Studier

2 Velfærds-Danmark anno 2013

3

4 Kommuneskatten

5 Offentlige udgifter

6 De offentlige udgifter har nu rundet mia. kr.

7 Verdens højeste skattetryk

8

9

10 Historisk budgetskred

11 Offentlig sektors andel af BNP

12 Sanktionsmuligheder Thorning overtager VKs sanktionsmekanisme, der betyder: at bloktilskuddet til kommuner kan skæres med op til 3 mia. kr. årligt, hvis de faktiske udgifter eller de budgetterede udgifter stiger mere end det, som er aftalt. Har det virket?

13

14 Offentlig beskæftigelse Den offentlige beskæftigelse er faldet med personer de seneste 2½ år

15 Vismændene Vismændene lægger op til finanspolitisk lempelse via øget offentligt forbrug, offentlige investeringer og investeringsvindue I stedet bør man lette skatter og afgifter og finansiere ved reformer af dagpenge og kontanthjælp

16 Stor naturlig afgang fra den offentlige sektor personer forlader hvert år den offentlige sektor som følge af efterløn, folkepension, jobskifte til det private Mulighed for naturlig afgang

17 Policy-forslag Reducer den offentlige beskæftigelse via naturlig afgang Hospitalerne (regionerne) har øget produktiviteten med 2 pct. om året siden 2003 Det kan kommunerne også på makro-plan giver det 5 mia. kr. Om året = ½ point på kommuneskatten 25 mia. kr. på 5 år

18 Policy-forslag Man kan øge udliciteringsgraden fra 25 til 75 pct. Med en effektivitets-gevinst på ca. 15 pct. giver det en budgetforbedring på 15 mia. kr. => hjemmehjælpere

19 Produktivitetskommission Produktivitetskommissionen vil sætte fokus på offentlig effektivitet Regneeksempel med øget produktivitet i det offentlige på 10 pct. eller samme service for ca. 50 mia. kr. mindre Første gang at universitetsøkonomer anerkender at man kan øge produktiviteten i det offentlige Demografisk træk

20 Policy-forslag Skattestop + lavere skat Hvad koster det at sænke kommuneskatten? 5-10 pct. færre kommunalt ansatte naturlig afgang Øg udliciteringsgraden med 10 pct.point Er der noget der kan sælges?

21

22 Den strukturelle effekt af regeringens økonomiske politik Den samlede strukturelle effekt på beskæftigelsen i 2020 af Thorning-regeringens økonomiske politik. Skattereform Reform af førtidspension og fleksjob Energiaftale -500 FL Vækstplan DK - Beskæftigelseseffekt SU- og kontanthjælpsreform I alt Kilde: Vækstplan DK, Finansministeriet, Konvergensprogram 2013, Økonomi og indenrigsministeriet, samt svar på Finansudvalgets spørgsmål 226, fra juni 2012.

23 Den samlede strukturelle effekt på beskæftigelsen i 2020 af Løkke-regeringens økonomiske politik. Tilbagetrækningsreform Genopretningsaftale Forårspakke I alt Kilde: Svar på Finansudvalgets spørgsmål 207, februar 2013

24 Vækstudsigter frem mod 2030

25 Dansk lavvækst OECD vurderer, at DK får den 3. laveste vækst pr. capita frem mod 2030 DK står til 1 pct. årlig vækst Løkkes og Thornings (bebudede) reformer øger arbejdsudbuddet med personer Øger vækstpotentialet med ¼ pct.point til 1¼ pct. Men fortsat lav vækst Sverige, Norge og Finland: 1,7-2,0 pct. Gennemsnit af S, N og F kræver godt ekstra i arbejde strukturelt Vækst som i Sverige kræver ekstra i arbejde

26 Hvordan løfter man vækstpotentialet? Man kan øge arbejdsindsatsen og øge produktiviteten ekstra i arbejde kan nås via forkortelse af dagpengeperiode fra 2 til 1 år, kontanthjælpsreform, afvikling af efterløn, forhøjelse af pensionsalder med 2 år samt skattereform Men der er brug for et produktivitetsløft: Mulige instrumenter: Lavere selskabsskat, aktionærskat lavere marginalskat, færre reguleringer og mere konkurrence for erhvervslivet bedre uddannelsesniveau

27 Udsigt til lavvækst frem mod 2030

28 Årlig DK-vækst til 2030: 1,3 pct. Årlig Nordisk (Sverige, Finland, Norge, Island) vækst: 2,4 pct. Gennemsnitlig årlig vækst i OECD landene: 2,2 pct. DK-vækst op på OECD niveau => ekstra i beskæftigelse DK-vækst op på nordisk niveau => ekstra i beskæftigelse

29

30

31 Svenskerne sænker selskabsskatten fra 26,3 til 22 pct. Udfordring DK vs. Sverige vi har højere skattetryk, højere lønomkostninger og højere investeringsskat Danmark bør sænke til 22 pct. i 2013 Provenutab 5½ mia. kr. efter tilbageløb og adfærd 2½ mia. kr.

32

33 Pensionsafkastskat på 15,3 pct. Den næsthøjeste i verden Også når man tager højde for fradrag ved indbetaling og beskatning ved udbetaling ligger vi meget højt Det danske pensionssystem: Et af de bedste elementer i den danske model

34

35

36 Men dens succes udfordres af de mange politik-ændringer på pensionsområdet: Forårspakke 2.0, Finanslov 12 (loft på kr. for ratepensioner og forhøjelse af PAL-skat til 15,3 pct.) + snak om pensionsformueskat og højere PAL skat Kan skabe usikkerhed Måske varsel om skattestigninger Havde frygtet forhøjelse ved skattereform Branchen bør mobilisere

37

38

39

40 Kunne man ikke produktudvikle pensionsmarkedet Schlüter-historien Hvad med velfærdsservice Succes med sundhedsforsikring skattefrit i 4-8 år Hjemmehjælp, rengøring, mad, ældrebolig etc.

41 Offentlige finanser

42

43 Thornings regeringsgrundlag Positiv-listen: Fair Løsning smidt i skraldespanden (millionærskat, bankskat, aflysning af efterlønsreform og forhøjelse af dagpengeperiode fra 2 til 4 år) Skærpede reformkrav: (oven i efterløns- og dagpengereform) Overtager indtil videre VK s udgiftspolitik, herunder nulvækst i årene

44 Vi har haft en lav produktivitetsvækst de sidste 10 år Gennemsnitlig årlig produktivitetsvækst, OECD-lande mv., Pct. p.a. 1 Slovakiet 4,5 2 Sydkorea 4,3 3 Rusland 4,2 4 Tyrkiet 3,7 5 Tjekkiet 3,5 6 Polen 3,2 7 Ungarn 2,9 8 Island 2,6 9 Chile 2,6 10 Slovenien 2,6 11 USA 2,0 12 Irland 2,0 13 Sverige 1,6 14 Japan 1,6 15 Finland 1,5 16 Grækenland 1,5 17 Australien 1,4 18 Østrig 1,2 19 Holland 1,2 20 Storbritannien 1,2 21 Israel 1,2 22 Portugal 1,1 23 Spanien 1,1 24 New Zealand 1,1 25 Tyskland 1,0 26 Canada 0,9 27 Schweiz 0,8 28 Frankrig 0,8 29 Norge 0,7 30 Danmark 0,6 31 Belgien 0,5 32 Mexico 0,3 33 Italien 0,0 34 Luxembourg -0,1 OECD total 1,5 Euroland 0,8 Kilde: OECD samt egne beregninger Anm.: Produktiviteten er målt som købekraftskorrigeret BNP pr. arbejdet time i USdollars (faste priser)

45 Udsigt til lavvækst frem mod 2030

46

47 Årlig DK-vækst til 2030: 1,3 pct. Årlig Nordisk (Sverige, Finland, Norge, Island) vækst: 2,4 pct. Gennemsnitlig årlig vækst i OECD landene: 2,2 pct. DK-vækst op på OECD niveau => ekstra i beskæftigelse DK-vækst op på nordisk niveau => ekstra i beskæftigelse

48

49

50 Offentlig sektors andel af BNP Offentlig forbrug i pct. af konjunkturrenset BNP, ,5% 28,5% 27,5% Gennemsnit - VK ( ): 27,1% 26,5% 25,5% Gennemsnit - Nyrup ( ): 25,3% 24,5% Kilde: Finansministeriet og egne beregninger.

51 Budgetskred på 87 mia.kr. siden 1993

52 I fravær af budgetskred Balance på de offentlige finanser frem til 2020 (47 mia. kr.) + Råderum til en Femern-forbindelse (om året) eller 40 pct. flad skat (40 mia.kr.)

53 Sanktionsmuligheder Thorning overtager VKs sanktionsmekanisme, der betyder: at bloktilskuddet til kommuner kan skæres med op til 3 mia. kr. årligt, hvis de faktiske udgifter eller de budgetterede udgifter stiger mere end det, som er aftalt. en skærpelse af sanktionen overfor de kommuner, der sætter skatten op i en situation, hvor kommunerne under ét ikke lever op til aftalen om den kommunale beskatning. Har det virket?

54 Offentlig beskæftigelse Den offentlige beskæftigelse er faldet med personer de seneste to år

55

56 Verdens højeste skattetryk

57 Korea Schweiz Australien Slovakiet Japan USA Luxembourg New Zealand Canada Polen Norge Total OECD Tjekkiet Irland Spanien Tyskland Grækenland Ungarn Euro-område Portugal Italien Holland Island Østrig Storbritannien Belgien Frankrig Sverige Finland Danmark De offentlige udgifter har nu rundet mia. kr. Samlede offentlige udgifter i pct. af BNP, OECD-lande 2010 Pct. af BNP

58 Effektiviseringsmuligheder God mulighed for at få mere velfærd for færre penge Udliciteringer (velfærdskonglomerater) Mindre sygefravær Mindre administration Krav om øget produktivitet Knopskydning af opgaver der ikke giver velfærd Hvis det ikke kan lade sig gøre så har vi et kommunalt ledelsesproblem

59

60

61

62

63

64 Ledighed

65

66 Meningsmåling: Er der skåret ned for velfærden i 2009? Meningsmåling: Hvilket af følgende udsagn er rigtigt? Pct. 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 54,5% 1: Sidste år dvs er der tilført færre penge og ansatte til den offentlige service i kommuner, regioner og staten 45,5% 2: Sidste år dvs er der tilført flere penge og ansatte til den offentlige service i kommuner, regioner og staten Anm.: Kilde: Analysen er gennemført at analyseinstituttet Interresearch gennem webinterview blandt repræsentativt udvalgte danskere i perioden 14. til den 21. april Heraf svarede 17,2 pct. ved ikke. Analysen må kun refereres med tydelig kildeangivelse til Interresearch med teksten analysen er udarbejdet af analyseinstituttet Interresearch for CEPOS.

67 Arbejdsudbudsvirkninger af forskellige skatteformer siden 2004 Fuldtidsbeskæftigede aftalen 2007-aftalen Forårspakke 2.0 Thornings reform Kilde: Finansministeriet: Reformpakken 2020 og Regeringen: Et Danmark, der står sammen

68

69 Stigningen i uligheden målt ved Gini-koefficienten ved en ændring af forskellige skatteinstrumenter, så man opnår en stigning i beskæftigelsen på personer Procentpoint 0,50 0,45 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,27 0,20 0,15 0,10 0,05 0,07 0,04 0,00 Topskattesatsen (ned til ca. 7,5 pct.) Topskattegrænsen (forøges med kr.) Bundskat (nedsættes til 2,1 pct.) Beskæftigelsesfragraget (forhøjes til 9,1 pct.) Kilde: Skatteministeriet (svar på spørgsmål til Folketingets Skatteudvalg )

70 Gini-koefficienten i slutningen af 00 erne for OECD-landene, samt forskellige scenarier for Gini ved ændring af udvalgte skatteinstrumenter, så man opnår en stigning i beskæftigelsen på personer 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Kilde: OECD (2011), Divided We Stand: Why Inequality Keeps Rising, OECD Publishing

71 Finansiering Højere afgifter: Øget grænsehandel og reduktion i arbejdsudbud Kommer pensionsafkastskatten i spil? Lavere udgifter er at foretrække

72 Marginal skatter

73 Danmark, S-SF Australien Danmark Japan Canada Belgien Sverige Irland Norge Malta Tyskland Italien UK Ungarn Frankrig USA Schweiz Østrig Spanien Finland Portugal Luxemburg Slovenien Holland Polen Tjekkiet Rumænien Litauen Grækenland Cypern Island Estland Slovakiet Letland Bulgarien Gennemsnit Kapitalbeskatning Sammensatte aktie- og selskabsskatter, OECD-lande, ,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Kilde: Kilde: Rapporten "Ägarskatter i 34 länder - en detaljerad kartläggning" af Svenskt Näringsliv, Fair Løsning 2020, samt egne beregninger

74 UK spareplan færre offentligt ansatte frem mod 2014/2015 Overført til Danmark: færre offentligt ansatte dvs færre om året frem mod 2015 Kan nås gennem naturlig afgang personer forlader årligt det offentlige grundet pensionering, jobskifte til det private etc.

75 Udgiftsloft

76 Potentiel reduktion i marginalskatten Det offentlige forbrug under Nyrup som andel af BNP lå 1¼ pct.point (22 mia. kr.) lavere end det forventede offentlige forbrug i 2020 For dette beløb ville man kunne fjerne topskatten og sænke bundskatten med 0,5 pct.point Herved ville Danmark have en marginalskat på 41½ pct. En lavere marginalskat end i USA og England

77 Købekraftskorrigeret individuel privat forbrug pr. indbygger, 2010 DK = Luxemborg 147,2 2 Schweiz 134,5 3 Norge 125,4 4 Storbritannien 121,1 5 Østrig 116,9 6 Tyskland 116,2 7 Cypern 115,5 8 Grækenland 110,6 9 Frankrig 105,6 10 Belgien 104,9 11 Holland 104,9 12 Italien 104,2 13 Sverige 102,1 14 Danmark 100,0 15 Finland 99,3 16 Irland 96,5 17 Spanien 96,5 18 Island 92,3 19 Portugal 84,5 20 Slovenien 81,7 21 Malta 78,9 22 Slovakiet 69,0 23 Tjekkiet 66,9 24 Polen 63,4 25 Litauen 59,2 26 Kroatien 54,9 27 Ungarn 54,2 28 Tyrkiet 52,1 29 Letland 50,7 30 Estland 49,3 31 Montenegro 47,9 32 Rumænien 41,5 33 Serbien 40,8 34 Bulgarien 40,1 35 Makedonien 40,1 36 Bosnien Herzegovina 36,6 37 Albanien 31,7 EU ,5 EU-27 97,9 Kilde: Eurostat Købekraftskorrigeret individuel offentligt forbrug pr. indbygger, 2009 DK = Danmark 100,0 2 Holland 96,2 3 Sverige 96,2 4 Norge 96,2 5 Luxemborg 90,6 6 Island 86,8 7 Finland 83,0 8 Frankrig 77,4 9 Storbritannien 73,6 10 Belgien 67,9 11 Tyskland 62,3 12 Irland 60,4 13 Tjekkiet 54,7 14 Spanien 54,7 15 Østrig 54,7 16 Italien 52,8 17 Ungarn 50,9 18 Estland 49,1 19 Slovenien 49,1 20 Malta 47,2 21 Litauen 45,3 22 Slovakiet 45,3 23 Portugal 43,4 24 Polen 41,5 25 Kroatien 39,6 26 Rumænien 35,8 27 Montenegro 34,0 28 Serbien 34,0 29 Schweiz 32,1 30 Grækenland 30,2 31 Letland 30,2 32 Bulgarien 28,3 33 Cypern 28,3 34 Tyrkiet 26,4 35 Makedonien 24,5 36 Bosnien Herzegovina 20,8 37 Albanien 17,0 EU-15 60,4 EU-27 66,0 Kilde: Eurostat

78 Velstand er kommet på agendaen Gennemsnitlig årlig realvækst i BNP, OECD-Lande m.v., Kina Rusland Indonesien Estland Slovakiet Korea Polen Chile Tyrkiet Sydafrika Israel Irland Luxembourg Tjekkiet Grækenland Australien Island Slovenien New Zealand Spanien Ungarn Canada Finland Mexico Sverige Norge USA Schweiz Østrig Storbritannien Holland Belgien Frankrig Portugal Tyskland Danmark Japan Italien EU-27 OECD - Total 5,4 5,1 4,5 4,5 4,4 3,9 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,5 3,3 3,3 3,1 3,0 3,0 2,6 2,6 2,2 2,1 2,0 1,9 1,9 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,6 1,5 1,4 0,9 0,8 0,8 0,6 0,5 1,5 1,6 10,3 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 Kilde: OECD

79 Velstand per capita Tabel 1. Købekraftskorrigeret BNP pr. capita i US$ i 1998 og 2008, OECD-lande Luxembourg Luxembourg USA Norge Schweiz USA Island Schweiz Norge Irland Danmark Holland Østrig Østrig Canada Sverige Holland Australien Australien Canada Sverige Island Belgien Danmark Tyskland Finland Irland UK Japan Tyskland Italien Belgien UK Frankrig Frankrig Japan Finland Spanien New Zealand Italien Spanien Grækenland Grækenland New Zealand Portugal Sydkorea Sydkorea Tjekkiet Tjekkiet Portugal Ungarn Slovakiet Slovakiet Ungarn Polen Polen Mexico Mexico Chile Tyrkiet Tyrkiet Chile Uvejet gennemsnit Uvejet gennemsnit Anm.: Købekraftskorrigeret BNP pr. capita er målt som BNP pr. capita i US$ i løbende priser, med løbende PPP. Kilde: OECD.Stat (National Accounts)

80 Udsigt til lavvækst frem mod 2025 Forventet gennemsnitlig årlig potentiel vækst i BNP i perioden for OECD-landene Israel Chile Australien Mexico Sydkorea Norge Irland Slovakiet Tjekkiet Estland USA New Zealand Spanien Polen Sverige Island Portugal Schweiz Canada Finland UK Østrig Frankrig Grækenland Belgien Ungarn Slovenien Japan Danmark Tyskland Nederlandene Italien OECD 3,0 3,0 2,9 2,8 2,5 2,4 2,4 2,3 2,2 2,2 2,1 2,1 2,0 2,0 1,9 1,9 1,8 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,0 1,9 3,6 3,4 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 Kilde: OECD Economic Outlook no. 89 samt egne beregninger

81 Vækst og reformer Skal potentiel vækst op på 2 pct. frem mod i ekstra beskæftigelse => Afvikling af efterløn ( personer) Dagpengeperiode på 1 år ( personer) Pensionsalder på 67 år ( personer) + 1 time om ugen - marginalskat 30 pct. ( personer) Reform af førtidspension og SU ( personer)

82 UK spareplan færre offentligt ansatte frem mod 2014/2015 Overført til Danmark: færre offentligt ansatte dvs færre om året frem mod 2015 Kan nås gennem naturlig afgang personer forlader årligt det offentlige grundet pensionering, jobskifte til det private etc.

83 Vurdering af finansieringen i Fair Løsning S og SFs finansiering frem mod 2020, mia.kr. Budgetforbedringsbehov frem mod Finansiering i Fair Løsning og Genopretningspakken 9 Heraf: - Skattestigninger i Fair løsning (1) 18,7 - Nulregulering af skattegrænser i Genopretningspakken (2) 6,9 - Fratrukket øgede udgifter i Fair Løsning 17,0 Manko (3) 38 Samlet skattestigning hvis krav håndteres gennem højere skatter (1)+(2)+(3) 64 Anm.: Ved punkt (2) er 0,3 mia.kr. af de 6,9 mia.kr. ikke skattestigninger Kilde: S og SFs - Fair Forandring og Fair Løsning

84 Vurdering af finansieringen i Fair Løsning Finansiering ved Fair Løsning ift. budgetforbedringsbehovet på 47 mia.kr. for at opnå strukturelligevægt i 2020, samt skattestigninger ved indførsel af Fair Løsning, når den manglende budgetforbedring håndteres via skattestigninger Mia.kr I alt ca. 63,3 mia.kr. 38 mia.kr Skattehåndtering af budgetfrbedringsbehov for at få strukturelligevægt i mia.kr Mangel på 38 mia.kr mia.kr "Fair Løsning" Skatteindtægter samt genopretningspakken fratrukket merudgifter 18,7 mia.kr. 6,6 mia.kr. Skattestigninger i "Fair Løsning" Genopretningspakken Skattestigninger ved implementering af "Fair Løsning" Kilde: Cepos på baggrund af Fair Løsning

85 Øget vækst via produktivitet Det er svært, men vi ved der er noget der hjælper: 1) Lavere selskabsskat 2) Lavere marginalskat 3) Privatiseringer 4) Mindre statsstøtte 4)Øget uddannelse 5)Flere dygtige udlændinge

86 Sammensatte marginalskatter i OECD Sammensatte marginalskatter på arbejdsindkomst for højtlønnede, OECD. 249% af APW % 1 Belgien 73,5 2 Sverige 73,4 4 Ungarn 71,8 Danmark + millionærskat 71,3 5 Finland 70,9 Danmark 67,2 6 Italien 66,9 7 Frankrig 65,4 8 Grækenland 64,8 9 Norge 63,4 10 Portugal 61,1 11 Holland 60,2 12 Irland 59,5 13 Tjekkiet 57,6 14 UK 54,8 15 Slovakiet 54,0 16 Østrig 53,6 17 Luxembourg 52,6 18 Island 52,2 19 Tyskland 51,5 20 Canada 50,7 21 USA 50,0 23 New Zealand 49,7 22 Schweiz 49,5 24 Polen 46,7 25 Spanien 45,6 26 Japan 42,2 27 Sydkorea 42,0

87 Udvikling i antallet af indkomstoverførselsmodtagere personer Overførselsmodtagere, i alt Heraf (udvalgte poster): Fol kepens i oni s ter SU-modtagere Efterl øns modtagere Beskæftigede, i alt offentli gt pri va t Anm.: Kilde: Tallene for antal personer på overførselsindkomst kommer fra DREAMS befolkningsfremskrivning, mens tallene for beskæftigelsen kommer fra DREAMS langfristede økonomiske fremskrivning DREAMs Befolkningsfremskrivning og DREAMs Økonomiske fremskrivning

88 Gennemsnitlig skattebase i pct. af BNP Sammenhæng mellem selskabsskattesats og -base i OECD-landene, IRE 20 y = -0,371x + 22,783 R 2 = 0,2768 CZE LUX AUS HUN ICE SVK CHE POL FIN KOR DEN SWE POR UK AUT TUR NZL NLD ITAESP GRE CAN BEL FRA GER USA JAP Gennemsnitlig selskabsskattesats i pct.

89

90 1990K1 1991K1 1992K1 1993K1 1994K1 1995K1 1996K1 1997K1 1998K1 1999K1 2000K1 2001K1 2002K1 2003K1 2004K1 2005K1 2006K1 2007K1 2008K1 2009K1 Beskæftigelsen er stadig over gennemsnittet Samlet antal beskæftigede i bygge og anlæg, 1990K1-2009K personer Gennemsnit 1990K1-2009K Anm.: Sæsonkorrigerede tal Kilde: Danmarks Statistik

91 Lav rente og byggesektor Byggesektoren har været inde i en bobbleperiode Lave renter har givet luft til en række byggeprojekter der ikke har været holdbare Og har pustet priserne op Og nu kommer tilpasningen Det er naturligt

92 Forklaring på boligprisudviklingen

93 Politikere bør ikke blande sig i bankers udlånspolitik Problematisk med politisk pres for at banker skal låne mere ud Det vil jo blot medføre udlån til ikkekreditværdige projekter Og nye konkurser samt bankkrise Bankkrisen skyldes jo at der er lånt for meget ud En statsbank kan derfor ikke anbefales (S og SF)

94 Store finanspolitiske lempelser Regeringen har lempet finanspolitikken kraftigt Fra 2008 til 2010 lempes med knap 140 mia.kr (3,4 pct. til -4,6 pct.). Knap halvdelen af svækkelsen af de offentlige finanser fra 2008 til 2010 skyldes regeringens finanspolitiske lempelser. Det skyldes skattelettelser, øget offentlig forbrug, renoveringspulje og offentlige investeringer ( personer) Hertil kommer den lave rente (så kommer vi op på personer)

95 Lempelser Danmark ligger højst Kilde: Finansministeriet, Økonomisk Redegørelse august 2010

96 Vækst i offentlige investeringer Danmark ligger højt Kilde: Finansministeriet, Status for Finanspolitikken oktober 2009

97 UK spareplan færre offentligt ansatte frem mod 2014/2015 Overført til Danmark: færre offentligt ansatte dvs færre om året frem mod 2015 Kan nås gennem naturlig afgang personer forlader årligt det offentlige grundet pensionering, jobskifte til det private etc.

98 Hvad med kommuneskat? Talkrig om skat VK: Skattestigninger på 10 mia.kr. fra 2011 til 2013 (nulregulering af skattegrænser, udskydelse af topskattelettelse, fagforeningsfradrag) S og SF: + 33 mia.kr. (millionærskat, loft over pensionsindbetalinger, aktieomsætningsafgift, lønsumsafgift, skat på sundhedsforsikringer, erhvervsskatter etc.) Skatteforhøjelse på 2 pct. af BNP Nyrup (+1½ pct. af BNP)

99 Dokumentation

100 Dokumentation

101 Thorning og ekstra skat på 30 mia. kr. Helle Thorning-Schmidt: ganske enkelt forkert, når statsministeren siger, at S og SF vil hæve skatterne med 30 mia. kr. HTS: Skatterne hæves kun med 18 mia. kr. Harald Børsting den 24. september: Socialdemokratiet og SF opkræver med Fair Løsning og Fair Forandring i nærheden af 27 milliarder ekstra i skat. Det er et ret anseligt beløb

102 færre kommunalt ansatte i Sverige

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 10. december 2013 bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Dette notat sammenligner marginalskatten

Læs mere

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos.dk 7. august 2013 bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat

Læs mere

2,9 MILLIONER PERSONER ER ENTEN PÅ OVERFØRSELSINDKOMST ELLER OFFENTLIGT ANSAT

2,9 MILLIONER PERSONER ER ENTEN PÅ OVERFØRSELSINDKOMST ELLER OFFENTLIGT ANSAT Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 20. august 2013 2,9 MILLIONER PERSONER ER ENTEN PÅ OVERFØRSELSINDKOMST ELLER OFFENTLIGT ANSAT I 2013 udgør antallet af personer på overførselsindkomst

Læs mere

S OG SF S GENOPRETNINGSPAKKE ØGER SKATTER OG AFGIFTER MED 33 MIA. KR. I PERIODEN 2011-13

S OG SF S GENOPRETNINGSPAKKE ØGER SKATTER OG AFGIFTER MED 33 MIA. KR. I PERIODEN 2011-13 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 15. oktober S OG SF S GENOPRETNINGSPAKKE ØGER SKATTER OG AFGIFTER MED 33 MIA. KR. I PERIODEN 2011-13 S og SF har i forbindelse med deres finanslovsforslag

Læs mere

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K Notat: Råderum på 37 mia. kr. frem til 2025 ifølge Finansministeriet 07-03-2017 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Resumé Frem til 2025 er der ifølge

Læs mere

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS Af cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS Udfordringer De offentlige finansers holdbarhed Udsigt til lavvækst på den anden side af krisen Offentlige finanser Underskuddene er problematiske: De kan drive

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER

200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER 200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER Den økonomiske vækst bremses i de kommende år af mangel på arbejdskraft. Regeringen forventer således, at

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

SAMMENLIGNING AF REFORMER UNDER FOGH, LØKKE OG THORNING

SAMMENLIGNING AF REFORMER UNDER FOGH, LØKKE OG THORNING Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 18. december 2013 SAMMENLIGNING AF REFORMER UNDER FOGH, LØKKE OG THORNING Dette notat sammenligner effekten på den strukturelle beskæftigelse

Læs mere

Kan arbejdsmarkedsreformer finansiere fremtidens velfærdssamfund? Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet

Kan arbejdsmarkedsreformer finansiere fremtidens velfærdssamfund? Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet Kan arbejdsmarkedsreformer finansiere fremtidens velfærdssamfund? Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet Udfordring 1 Andel af befolkningen i arbejde, pct. Kilde: Finansministeriet, 2011

Læs mere

Notat // 14/02/06. Danskernes arbejdstid i bund i OECD

Notat // 14/02/06. Danskernes arbejdstid i bund i OECD Danskernes arbejdstid i bund i OECD Danmark ligger blandt de lande i OECD med den største erhvervsdeltagelse. Dvs. en stor del af befolkningen i den erhvervsaktive alder deltager på arbejdsmarkedet. Ses

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Skat, konkurrenceevne og produktivitet

Skat, konkurrenceevne og produktivitet Skat, konkurrenceevne og DI Østjyllands erhvervstræf Aarhus 18. juni 2013 Sydkorea Polen Slovakiet Irland Tjekkiet Ungarn Island Grækenland Sverige USA Portugal Finland Japan Storbritannien Østrig Australien

Læs mere

40.000 33.500 33.400 30.000 23.600 20.000. Danmark Finland Norge Sverige

40.000 33.500 33.400 30.000 23.600 20.000. Danmark Finland Norge Sverige Notat: DANMARK HAR DOBBELT SÅ HØJ SU SOM SVERIGE, FINLAND OG NORGE 01-06-2016 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Resumé Den danske SU er den højeste

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER - DANMARK INDTAGER EN 17. PLADS

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER - DANMARK INDTAGER EN 17. PLADS DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER - DANMARK INDTAGER EN 17. PLADS Det danske private forbrug pr. indbygger ligger kun på en 17. plads i OECD, selvom vi er blandt verdens syv rigeste lande. Vores nationale

Læs mere

DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER FLERE END I 2001

DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER FLERE END I 2001 DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER - 101.000 FLERE END I 2001 I perioden 1970-2006 fordobles antallet af offentligt ansatte fra 405.000 til 833.000 personer, ligesom antallet af overførselsmodtagere

Læs mere

2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare

2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare DI ANALYSE september 2016 2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare I regeringens netop fremlagte 2025-plan er der udsigt til en offentlig udgiftsvækst, som har været kritiseret for at vil kunne

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Offentligt underskud de næste mange årtier

Offentligt underskud de næste mange årtier Organisation for erhvervslivet Maj 21 Offentligt underskud de næste mange årtier AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK Dansk økonomi står netop nu over for store udfordringer med at komme

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Flere i arbejde giver milliarder til råderum

Flere i arbejde giver milliarder til råderum ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE april 1 Flere i arbejde giver milliarder til råderum Den seneste tid har der været meget fokus på, hvor stort et råderum der er i i lyset af tilstrømningen af flygtninge og indvandrere

Læs mere

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct.

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct. International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct. Dette notat indeholder en sammenligning af den sammensatte marginalskat i OECD-landene i 2007. Den sammensatte

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 408 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 408 Offentligt Skatteudvalget -16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg. maj 16 Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 48 (Alm. del) af 28. april 16 stillet efter

Læs mere

Regeringen bør sætte forbruget i bero

Regeringen bør sætte forbruget i bero Anders Goul Møller, økonomisk konsulent angm@di.dk, 3377 3401 DECEMBER 2016 Regeringen bør sætte forbruget i bero I det netop fremlagte regeringsgrundlag er der udsigt til en offentlig forbrugsvækst, som

Læs mere

Økonomisk analyse: Det private forbrug er lavere end OECDgennemsnittet. April 2017

Økonomisk analyse: Det private forbrug er lavere end OECDgennemsnittet. April 2017 Økonomisk analyse: Det private forbrug er lavere end OECDgennemsnittet April 2017 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Danmark skal lære af vores nabolande

Danmark skal lære af vores nabolande Analysepapir, januar 2013 Danmark skal lære af vores nabolande Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk DI s 2020-plan løfter den underliggende årlige vækstrate til 2½ pct. og skaber mindst

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Stramme rammer klare prioriteter

Stramme rammer klare prioriteter Stramme rammer klare prioriteter Forslag til finanslov for 2016 September 2015 Udgangspunkt: Væk fra grænsen Strukturelt underskud (2016) Kasseeftersyn Finanslovforslag -0,7 pct. -0,4 pct. -0,5 pct. Budgetlovens

Læs mere

DEN STØRSTE SKATTEFORSKEL TIL SVERIGE SIDEN 1965

DEN STØRSTE SKATTEFORSKEL TIL SVERIGE SIDEN 1965 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 16. oktober 2012 DEN STØRSTE SKATTEFORSKEL TIL SVERIGE SIDEN 1965 Danmark har gennem nogle år haft verdens højeste skattetryk med Sverige på

Læs mere

lavtlønnede ligger marginalskatten i Danmark (43 pct.) på niveau med OECD-gennemsnittet 4.

lavtlønnede ligger marginalskatten i Danmark (43 pct.) på niveau med OECD-gennemsnittet 4. Danmark har den 3. højeste marginalskat i OECD for højtlønnede Marginalskatten for højtlønnede i Danmark er den 3. højeste i OECD. Med 63 pct. ligger marginalskatten 14 pct.point over gennemsnittet i OECD

Læs mere

Notat // 2/5/05 DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER

Notat // 2/5/05 DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER Siden 1970 er der sket en fordobling i antallet af offentligt ansatte fra 405.000 til 840.000 personer, ligesom antallet af overførselsmodtagere er fordoblet

Læs mere

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K Notat: Dansk produktivitet opjusteret fortsat vækstudfordring løses ved både arbejdsmarkeds- og produktivitetsreformer 09-01-2017 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2.8 færre på efterløn i 4. kvartal 211. Færre personer

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

2015-PLANENS JOKER AMBITIØS ELLER UREALISTISK?

2015-PLANENS JOKER AMBITIØS ELLER UREALISTISK? 31. august 2007 af Martin Madsen direkte tlf 33557718 Resumé: 2015-PLANENS JOKER AMBITIØS ELLER UREALISTISK? Regeringen skal skaffe nye 75.000 personer i beskæftigelse frem mod 2015, hvis indtægter og

Læs mere

VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST

VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 26. september 2014 VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST OECD har fremlagt en prognose for

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Begejstring skaber forandring

Begejstring skaber forandring DI og Industriens hus 04. jun. 13 Begejstring skaber forandring Lars DI Konkurrenceevne dagens debat Konkurrenceevne: Lønomkostninger, Produktivitet, Kursforhold 2000: 100 2008: 75 2013: 85 Overskud på

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Over 71 pct. i Danmark og 46 pct. i USA

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Over 71 pct. i Danmark og 46 pct. i USA International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Over 71 pct. i Danmark og 46 pct. i USA Dette notat indeholder en sammenligning af den sammensatte marginalskat i forskellige lande. Den sammensatte

Læs mere

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger 1 Indledning Det danske velfærdssamfund står over for store udfordringer med en voksende ældrebyrde, stigende sundhedsudgifter,

Læs mere

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9 Side 37 Tabel 1.1 Økonomiske nøgletal Saldo på statsfinanser (% af BNP) Saldo på betalingsbalancens løbende poster (% af BNP) Arbejdsløshed (% af arbejdsstyrke) Inflation (årlig stigning i forbrugerprisindeks

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 4 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Ny rapport fra Beskæftigelsesministeriet om kvinder og

Læs mere

Konkurrenceevnen Har vi i Danmark et stort problem?

Konkurrenceevnen Har vi i Danmark et stort problem? Konkurrenceevnen Har vi i Danmark et stort problem? Handelsgymnasiet, København Nord 28. September 2015 Ved Frederik I. Pedersen fip@ae.dk www.ae.dk acebook Baggrund 1988 1991 Student Frederiksborg Gymnasium,

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

13. december Økonomisk Redegørelse og Budgetoversigt 3, december 2010

13. december Økonomisk Redegørelse og Budgetoversigt 3, december 2010 13. december 1 Økonomisk Redegørelse og Budgetoversigt 3, december 1 Dansk økonomi er på vej ud af krisen Dansk økonomi har udviklet sig bedre end ventet, og ledigheden er steget mindre end frygtet Udviklingen

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning Indkomster 2009:2 Indkomstfordelingen 2007 1. Indledning Revision af datagrundlag Revision af metode Begrænsninger i internationale sammenligninger I bestræbelserne på at få skabt et mere dækkende billede

Læs mere

LAV VÆKST KOSTER OS KR.

LAV VÆKST KOSTER OS KR. LAV VÆKST KOSTER OS 40.000 KR. HVER TIL FORBRUG AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Væksten i dansk økonomi har siden krisen ligget et godt stykke under det historiske gennemsnit. Mens den årlige

Læs mere

FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 2016

FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 2016 Finland Storbritannien EU-28 FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 216 31. maj 216 har et godt digitalt udgangspunkt har et godt digitalt udgangspunkt. Vi har en veludbygget digital infrastruktur (mobilnetværk,

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

3. januar Pressebriefing om tilbagetrækningsreform

3. januar Pressebriefing om tilbagetrækningsreform 3. januar 211 Pressebriefing om tilbagetrækningsreform Mål om balance på de offentlige finanser i 22 Pct. af BNP 2 1-1 -2-3 -4-5 Strukturel balance 22 Uden yderligere tiltag Pct. af BNP 21 22 23 24 2 1-1

Læs mere

PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning. Gå-hjem-møde

PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning. Gå-hjem-møde PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning Gå-hjem-møde Oversigt over resultaterne i PISA 2015 Ved Hans Hummelgaard, formand for det danske PISA-konsortium og analyse- og forskningschef i KORA

Læs mere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere 9. april 2016 Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere Med de nuværende regler kan danskerne se frem til at komme senest på pension, sammenlignet med andre EU-borgere. Det viser den

Læs mere

Produktivitet og den politiske dagsorden

Produktivitet og den politiske dagsorden politiske dagsorden Lars Disposition Dansk produktivitetsudvikling er et blandet billede Produktivitet på DI s dagsorden Produktivitet på den 2 DI s seneste prognose oktober 2011 Udvikling i arbejdsstyrken

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Mød virksomhederne med et håndtryk

Mød virksomhederne med et håndtryk Mød virksomhederne med et håndtryk Lars Disposition Danmark kan lade sig gøre men er udfordret Kommunernes virke er vigtige rammebetingelser Hvordan gå fra fremragende eksempler til generelt højt niveau?

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest Joachim N. Strikert, konsulent og Thomas M. Klintefelt, chefkosulent jons@di.dk, 3377 4844 - thok@di.dk, 3377 3367 JUNI 217 Virksomheder med e- og eksport tjener mest En ny analyse fra DI Handel viser,

Læs mere

Danmark har udsigt til det laveste skattetryk siden 1992

Danmark har udsigt til det laveste skattetryk siden 1992 Danmark har udsigt til det laveste skattetryk siden 1992 Ifølge Finansministeriet har Danmark udsigt til det laveste skattetryk siden 1992 inden for et par år. Efter skattetrykket midlertidigt var ekstraordinært

Læs mere

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Nye tal fra stat viser, at arbejdsløsheden i EU nu er på ca. 2 mio. personer svarende til, at,7 pct. af arbejdsstyrken i EU står uden job. Alene

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Sammenhængende miljø-, klima- og energiindsats som vækstdriver

Sammenhængende miljø-, klima- og energiindsats som vækstdriver Sammenhængende miljø-, klima- og energiindsats som Henrik Dissing DI Udsigt til underskud på de offentlige finanser de næste 40 år Den offentlige gæld kommer til at udgøre knap halvdelen af BNP Offentlig

Læs mere

FORSKELLIGE SKATTEINSTRUMENTERS PÅVIRKNING AF ARBEJDSUDBUD OG VELSTAND

FORSKELLIGE SKATTEINSTRUMENTERS PÅVIRKNING AF ARBEJDSUDBUD OG VELSTAND Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 3 79 19. december 011 FORSKELLIGE SKATTEINSTRUMENTERS PÅVIRKNING AF ARBEJDSUDBUD OG VELSTAND Skatteministeriet har i et svar til Folketinget regnet på,

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

EFTER FORÅRSPAKKEN: FORTSAT HÅRD BESKATNING AF UDDANNELSE

EFTER FORÅRSPAKKEN: FORTSAT HÅRD BESKATNING AF UDDANNELSE EFTER FORÅRSPAKKEN: FORTSAT HÅRD BESKATNING AF UDDANNELSE Dette notat omhandler den økonomiske gevinst af uddannelse og effekterne herpå af regeringens skattepolitik. Det fremgår, at uddannelsespræmien

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Stort set uændret tilgang til ledighed i januar Stor hjælpepakke på

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK Konkurrenceevne DK 30. okt. 12 Konkurrenceevne DK Lars Disposition Hvad skal vi leve af Danmark er udfordret Rammebetingelser er afgørende Hvad kan vi selv gøre DI s indsats 2 Hvad skal Danmark leve af

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 UIndhold:U HUgens analyseuhu Uddannede er længere tid på arbejdsmarkedet HUgens tendensu Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal 213 Internationalt HUTal om konjunktur

Læs mere

Danmark har lavere skat på arbejde og større reformiver end Sverige

Danmark har lavere skat på arbejde og større reformiver end Sverige vs. har lavere skat på arbejde og større reformiver end I den offentlige debat bliver ofte fremhævet som et økonomisk foregangsland. er kommet bedre gennem krisen. Det kædes ofte sammen med lavere skat

Læs mere

Konjunktur og arbejdsmarked

Konjunktur og arbejdsmarked Konjunktur og arbejdsmarked Uge 6 2. februar 6. februar 29 Indhold: Nye nøgletal Historisk lav ledighed i 2 trods vending Færre tvangsauktioner, men uændret antal konkurser Ugens tema Skattekommissionens

Læs mere

Danmarks integration i bund i EU økonomisk potentiale er stort

Danmarks integration i bund i EU økonomisk potentiale er stort Danmarks integration i bund i EU økonomisk potentiale er stort Danmark ligger på en 23. plads ud af 28 europæiske lande med hensyn til at integrere indvandrere fra ikke-eu lande på arbejdsmarkedet i 1,

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K

Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K Notat: Vækst i velstand på 90 mia. kr. via arbejdsmarkedsreformer kendte produktivitetsreformers 25-08-2016 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Resumé

Læs mere

Notat: Lavere skat får os ikke til at arbejde mere

Notat: Lavere skat får os ikke til at arbejde mere Notat: Lavere skat får os ikke til at arbejde mere Hovedformålet med den kommende skattereform er at få danskerne til at arbejde mere ved at sænke skatten på arbejde. Men for det første vil kun få arbejde

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens analyse Ugens tema Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Største ledighedsfald i år De ledige udgør, pct. af arbejdsstyrken Ledigheden

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Provenumæssige konsekvenser af en forhøjelse af afgifterne på cigaretter og tobak med 3 kr.

Provenumæssige konsekvenser af en forhøjelse af afgifterne på cigaretter og tobak med 3 kr. Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 124 Offentligt Notat J.nr. 2011-238-0192 Provenumæssige konsekvenser af en forhøjelse af afgifterne på cigaretter og tobak med 3 kr. 1. Indledning

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Skatten på arbejde er faldet i Danmark

Skatten på arbejde er faldet i Danmark Skatten på arbejde er faldet i Skatten på arbejde er faldet i over en længere årrække. Marginalskatten for højtlønnede er dog fortsat høj set i et internationalt perspektiv, mens marginalskatten for de

Læs mere

DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark blev ramt hårdt af den internationale økonomiske krise BNP er faldet mere end i andre lande Indeks (25=1) Indeks (25=1) 11 15 11

Læs mere

Lavvækst slår hul i statskassen - derfor skal der gang i væksten

Lavvækst slår hul i statskassen - derfor skal der gang i væksten Lavvækst slår hul i statskassen - derfor skal der gang i væksten Statsfinanserne risikerer at blive svækket med 20 mia. kr. som følge af fortsat lavvækst. Danmarks hovedudfordring er at få gang i vækst

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 286 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 286 Offentligt Schweitz Rumænien Bulgarien Litauen Letland Irland Slovakiet Estland Polen Tjekkiet Cypern Spanien Storbritannien Malta Kroatien Portugal Slovenien Serbien Nederlandene Ungarn Island Norge Grækenland Luxembourg

Læs mere

Status for Løkkes 10 mål for 2020

Status for Løkkes 10 mål for 2020 På Venstres landsmøde i november 2009 fremlagde Lars Løkke Rasmussen sine 10 mål for Danmark i 2020. I denne analyse gives en status for målopfyldelsen med særligt fokus på målene omkring velstand, arbejdsudbud,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Stigning i bruttoledigheden på. Ugens analyse Positiv beskæftigelseseffekt af Energiaftalen Ugens tendens Nationalbanken opjusterer vækstskønnet for

Læs mere