LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne"

Transkript

1 Spørgeskemaundersøgelse blandt kvinder, der har født LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2012 Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne

2 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende Spørgeskemaundersøgelse blandt kvinder, der har født. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling har udarbejdet temaet Udskrivningstidspunkt klar til at komme hjem? til rapporten Enheden for Brugerundersøgelser, Region Hovedstaden, Maj ISBN: Elektronisk version: Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er tilladt mod tydelig kildeangivelse. Denne rapport citeres således: Enheden for Brugerundersøgelser: Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2012, København Rapporten kan rekvireres på nedenstående adresse og findes desuden på følgende hjemmeside: Enheden for Brugerundersøgelser, Henvendelser vedrørende undersøgelsen til: Evalueringskonsulent Karen Stage Fritsen Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej Frederiksberg Design og grafisk produktion: Identitet & Design A/S Fotografer: Bjarke Ørsted, Klaus Sletting. Billederne i rapporten er taget på Hvidovre Hospital, Herlev Hospital og Glostrup Sygehus - tak til de involverede afdelinger og personale.

3 Figur 1 Landsresultat LUP Fødende 2012 Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ 51. Bliver kontaktet af sundhedsplejerske efter udskrivelse (5067) 55. Får rådgivning af sundhedsplejerske (5518) 3. Praktiserende læge informerer godt om formålet med fosterundersøgelser (2702) 27. Får information under planlagt kejsersnit (506) 19. Får information forud for planlagt kejsersnit (510) 33. Får smertelindring efter kejsersnit på sygehuset (1101) 6a. Sygehuspersonalet forklarer resultatet af nakkefoldsscanningen godt (5538) 26. Får støtte fra jordemoder under fødslen (5034) 49. Får svar på stillede spørgsmål inden kontakt med sundhedsplejerske (2144) 23. Jordemoder er til stede på fødestuen i passende omfang (5040) 6b. Sygehuspersonalet forklarer resultatet af misdannelsesscanningen godt (5613) 24. Jordemoder informerer godt om, hvad der sker under fødslen (4893) 47. Perioden, fra udskrivelse til sygehuset kontakter kvinden, er passende (1222) 13b. Forberedelse på fødslen under graviditeten er god (3723) 1. Praktiserende læge giver sig tid til at besvare spørgsmål om graviditet (5375) 5. Får information om livsstils betydning for graviditet og fødsel (4626) 13a. Information om praktiske forhold på sygehus ved fødsel og barn er god (3671) 13d. Under graviditeten forberedes kvinden godt på den første tid med barnet (2286) 7. Jordemoderen er lydhør over for behov under graviditeten (5524) 42. Udbytte af samtale om fødslens forløb er godt (2085) 39. Tryg ved at skulle hjem fra sygehuset (5595) 28. Den samlede oplevelse af fødslen er god (5613) 32. Sygehuspersonlaet svarer på kvindens spørgsmål efter fødslen (5032) 20. Inddrages passende i beslutninger omkring planlagt kejsersnit (511) 9. Samlet oplevelse af forløb hos jordemoderen under graviditeten er god (5658) 22. Modtagelse på sygehus ved fødslen er god (5373) 4. Den samlede oplevelse af forløbet hos praktiserende læge er god (5712) 45. Informeret om henvendelsesmuligheder ved spørgsmål efter udskrivelse (5564) c. Information om amning under graviditeten er god (3301) 44. Ved hvad man skal være opmærksom på ift. barnets trivsel efter udskrivelse (5565) 21. Tryg ved telefonrådgivning fra fødeafdeling, da fødslen går i gang (4329) 34. Den samlede oplevelse af opholdet på sygehuset efter fødslen er god (5584) 15. Læge på sygehus giver god information under graviditeten (3135) 16. Informationer fra sundhedspersoner under graviditeten stemmer overens (5636) 53. Perioden, fra udskrivelse til kontakt fra sundhedsplejerske, er passende (4527) 25. Får hjælp til at lindre smerter under fødslen (3367) 54. Perioden, fra udskrivelse til besøg af sundhedsplejerske, er passende (5496) 8. Mulighed for at få kontakt til en jordemoder under graviditeten er god (3489) 31. Får hjælp til at pleje barnet på sygehuset (4227) 30. Får hjælp til at amme på sygehuset (4546) 38. Perioden, fra kvinden har født til udskrivelse, er passende (5587) 10(2). Sygehusets tilbud om fødsels- og forældreforberedelse er godt (2987) 56. Oplever fejl under graviditeten, fødslen eller efter fødslen (5559) 43. Ikke i tvivl om amning/ernæring af barn efter udskrivelse (5582) 46. Er blevet kontaktet af sygehuset efter udskrivelse (1960) 41(2). Har haft samtale med jordemoder/læge fra sygehuset om fødslens forløb (4221) % 20% 40% 60% 80% 100% Figur 1 viser svarfordelingerne for de af undersøgelsens spørgsmål, der kan kategoriseres i positive og negative svarkategorier. Spørgsmålene i oversigtsfiguren er sorteret med spørgsmål med størst andel positive svar øverst. Teksten angiver spørgsmålene i afkortet form. Antal besvarelser er angivet i parentes. I spørgeskemaet, kan du se de fulde spørgsmålsformuleringer og svarkategorier (se bilag 1).

4 Jeg synes, det er positivt, at man både kommer til egen læge og jordemoder mange gange i graviditeten, så baby og én selv bliver tjekket godt, og man føler sig bestemt ikke overladt til sig selv gennem graviditeten. Der går for lang tid mellem jordemoderbesøgene inden 37. graviditetsuge, for der begynder der at dukke mange spørgsmål op. Der bliver uddelt en masse brochurer hos jordemoderen, men givet knap så meget mundtlig information, med mindre man selv har helt konkrete spørgsmål. Jeg gik til gruppekonsultation hos min jordemoder under graviditeten. Det var super godt, da man her får en rigtig god dialog med jordemoderen samt de andre gravide om hele forløbet under og efter graviditeten. Det gør, at man kommer godt rundt om emnet og får svar på nogle ting som man måske ikke selv havde tænkt på at spørge om. Vi har fået en fuldstændig fantastisk behandling i forbindelse med min fødsel. Det gælder både i igangsættelsesdagene op til fødslen, selve fødslen og bagefter, hvor vi på ingen måde har følt os alene eller overladt til os selv. Vi har fået så meget sød og kompetent hjælp, som vi er dybt taknemmelige over, og vi har på intet tidspunkt følt os til besvær eller ulejlighed. Jeg følte, at alle parter havde tid til mig og var gode til at fortælle, hvor jeg kunne henvende mig ved spørgsmål. Det giver stor tryghed. Da vores barn havde tabt mere end 10 % af sin fødselsvægt, da vi kom hjem, kontaktede jeg sundhedsplejersken, og hun kom på hjemmebesøg to dage efter, vi var kommet hjem, for at sikre, at vores barn igen tog på i vægt. Det var dejligt med en hurtig reaktion. Jeg blev kontaktet af en jordemoder et døgns tid efter fødslen. Hun spurgte rigtig godt ind til både min og min datters trivsel og tilbød et hjemmebesøg. Jeg oplevede henvendelsen som kompetent med en oprigtig interesse for mig og mit barn. Jeg var rigtig nervøs og bange for selve kejsersnittet, men oplevede, at personalet under operationen var utroligt professionelle og meget beroligende. De var gode til at fortælle, hvad der skulle ske undervejs. Helt klart en meget positiv oplevelse. Jeg synes, at der var for lidt tid hos personalet til at give støtte til at få amningen godt i gang. Vi var meget i tvivl og fik mange forskellige svar. Blev udskrevet med en datter, der slet ikke havde fået nok at spise, og som bare sov, ikke tissede nok og ikke rigtig kunne vækkes til at spise. Ringede til ammeambulatoriet, som dog ikke var til nogen hjælp, da de anbefalede at købe en ammebrik, og så først gav mig en tid to dage efter.

5 Indhold Forord 3 xx Resumé 4 1 Introduktion til undersøgelsen 6 2 Overordnede resultater 10 3 Udskrivningstidspunkt klar til at komme hjem? 27 4 Samtale om fødslen 36 Tema 5 Kvalitetsforbedringer på baggrund af LUP-resultater 46 6 Referencer 48 7 Bilag 49 Bilag 1 - Spørgeskema 49 Bilag 2 - Her finder du øvrigt materiale 56

6 2

7 Forord Regionerne er glade for at kunne præsentere resultaterne af den første landsdækkende undersøgelse af kvinders oplevelser i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel på landets fødesteder, hos praktiserende læger og i overgangen til sundhedsplejen. Det er med stor tilfredshed, at regionerne kan konstatere, at 93 % af kvinderne har en positiv samlet fødselsoplevelse. Yderligere viser det sig, at størstedelen af spørgsmålene i undersøgelsen overvejende bliver vurderet positivt af kvinderne. Der er imidlertid plads til forbedring og områder, hvor kvaliteten kan løftes. Det gælder eksempelvis i forhold til at sikre sig, at kvinderne i graviditeten bliver godt forberedt på fødslen og på at blive forældre, at der bliver fulgt godt op på fødslen, og at kvinderne ikke er i tvivl om amning/ernæring af barnet, efter de kommer hjem. Det er særligt vigtigt at være opmærksom på i en tid, hvor kvinderne i større udstrækning end tidligere kommer hurtigt hjem efter fødslen. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende (LUP Fødende) er en spørgeskemaundersøgelse, der afdækker resultater på både lands- og regionsplan samt for sygehusenes fødesteder. Årligt er der ca kvinder, som føder på et af landets sygehuse. Kvinder er i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel gennem et langt og intensivt forløb, hvor de har mange kontakter med sundhedsvæsenet. Mange af kontakterne er inden for sygehuset, der har forskellige tilbud til kvinderne herunder ultralydsscanninger, lægeundersøgelser, jordemoderkonsultationer, fødsels- og forældreforberedelse, fødsel og ophold på sygehuset efter fødslen. Kvinder har derudover kontakt til deres praktiserende læge og til sundhedsplejen. Regionerne er glade for, at denne undersøgelse også fokuserer på kvinders oplevelser hos praktiserende læge i graviditeten og ved overgangen til sundhedsplejen. På denne måde kommer vi med undersøgelsen hele vejen rundt om forløbet, og kvinderne har mulighed for at bidrage med vigtig viden om, hvordan de oplever forløbet, og i hvilke sammenhænge de oplever kvalitetsproblemer. Undersøgelsen vil blive gennemført hvert år. På den måde bliver det muligt at følge udviklingen i kvinders oplevelser over tid og løbende at kunne give vigtige input til arbejdet med kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Regionerne forventer, at resultaterne af undersøgelsen vil blive betragtet som en ressource til at arbejde for at udvikle og sikre de bedst mulige forløb. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke de mange kvinder, der har valgt at deltage i undersøgelsen, og som dermed har givet et vigtigt bidrag til arbejdet med at forbedre den brugeroplevede kvalitet i sundhedsvæsenet. Bent Hansen Formand for Danske Regioner 3

8 Resumé Resumé Fakta om undersøgelsen Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende (LUP Fødende) 2012 er den første landsdækkende spørgeskemaundersøgelse i Danmark, der undersøger kvinders oplevelser i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel hos praktiserende læger, på landets fødesteder og i overgangen til sundhedsplejen. LUP Fødende er en årligt tilbagevendende undersøgelse, der gennemføres på vegne af de fem regioner. Kvinder, der har født i perioden august til oktober 2012 har modtaget et brev med invitation til at besvare spørgeskemaet på internettet ved hjælp af et personligt login kvinder har besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 56 %. Resultaterne fra undersøgelsen bliver opgjort på landsplan og for de enkelte regioner og fødesteder og kan ses i bilagstabellerne 1. Denne rapport præsenterer de overordnede resultater. Mange har positive oplevelser Generelt har kvinderne i undersøgelsen positive oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet før, under og efter deres fødsel. Nogle områder skiller sig særligt ud, som områder, hvor mange kvinder har positive oplevelser. Kvindernes møde med praktiserende læge under graviditeten samt mødet med den kommunale sundhedspleje efter fødslen, er et område, hvor størstedelen af kvinderne har positive oplevelser. Kvindernes kontakt med sygehuset er særligt positivt i forhold til sygehuspersonalets formidling af nakkefoldsscanningen samt den støtte, kvinderne har fået fra jordemoderen under fødslen. I forlængelse heraf vurderer 93 % af kvinderne, at deres samlede fødselsoplevelse er positiv. Resultaterne af undersøgelsen indikerer, at kvindernes oplevelser i høj grad afhænger af forskellige bagvedliggende forhold. Ofte har de kvinder, der er flergangsfødende, de som har født til tiden, og de der føder vaginalt, flere positive oplevelser end de kvinder, der er førstegangsfødende, de der føder før tid, og de der føder ved akut kejsersnit. Potentiale for forbedring Ud over sygehusets tilbud om fødsels- og forældreforberedelse er det særligt forhold efter fødslen, som kvinderne har mindre positive oplevelser omkring, og hvor der er størst forbedringspotentiale. Næsten hver femte kvinde angiver, at hun ikke har fået den hjælp til amning på sygehuset, hun havde behov for, og i forlængelse heraf svarer en tredjedel, at de i nogen eller høj grad er i tvivl om amning/ernæring efter udskrivelsen. I forhold til hvor mange kvinder der har haft en samtale om fødslens forløb, er det er tydeligt, at praksis er forskellig på sygehusene. 40 % af kvinderne har ikke haft en samtale om fødslens forløb, og en næsten lige så stor andel af de kvinder, der bliver sendt hjem inden for 24 timer, er ikke blevet kontaktet af sygehuset efter udskrivelsen. I alt oplever 31 % af kvinderne fejl på et eller flere tidspunkter i deres forløb. De typer af fejl, som kvinderne beskriver, handler fx om manglende information/kommunikation, manglende personalekontakt og personalekontinuitet, fejlvurdering og uopdagede skader og ikke at blive taget alvorligt/ lyttet til. 4 1 Bilagstabeller findes her:

9 Regionernes placering i forhold til landsresultatet Der er forskel på de enkelte regioners placeringer i forhold til landsresultatet. Resultaterne for størstedelen af spørgsmålene for Region Syddanmark, Region Nordjylland, Region Sjælland og Region Midtjylland adskiller sig ikke fra landsresultatet. Region Syddanmark har imidlertid en stor del spørgsmål, hvor resultaterne ligger over landsresultatet. Region Hovedstadens resultater ligger for en stor del af spørgsmålene under landsresultatet. Temaafsnit i rapporten Rapporten indeholder udover en gennemgang af de overordnede resultater to temaafsnit: Temaafsnittet Udskrivelsestidspunktet klar til at komme hjem? handler om, hvilke faktorer der har betydning for kvindernes vurdering af længden af perioden fra de føder, til de kommer hjem og for deres tryghed ved at skulle hjem fra sygehuset. Temaafsnittet Samtale om fødslen, beskriver, hvilken betydning en samtale om fødslen har for kvindernes oplevelse af fødslen. Temaafsnittet indeholder blandt andet to cases med afdelinger, der arbejder med forskellige tilgange til det at tilbyde en samtale efter fødslen. 5

10 Introduktion til undersøgelsen 1 Introduktion til undersøgelsen 1.1 Baggrund og formål Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende (LUP Fødende) 2012 er den første landsdækkende spørgeskemaundersøgelse i Danmark, der undersøger kvinders oplevelser i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel hos praktiserende læger, på landets fødesteder og i overgangen til sundhedsplejen. LUP Fødende er en årligt tilbagevendende undersøgelse, der gennemføres på vegne af de fem regioner. Kvinders forløb i sundhedsvæsenet i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel adskiller sig fra patienter, der er i kontakt med sundhedsvæsenet på grund af sygdom. Kvinder, der har født, indgår ikke i den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP), der er blevet gennemført gennem en længere årrække, da spørgsmålene i LUP ikke er målrettet gruppen af fødende kvinder. I 2010 blev der gennemført de første regionale undersøgelser af kvinders oplevelser af graviditet, fødsel og barsel i henholdsvis Region Hovedstaden (1), Region Midtjylland (2) og Region Nordjylland (3). Erfaringer fra disse undersøgelser har indgået i arbejdet med at udvikle LUP Fødende. I 2012 blev der født i alt levendefødte børn i Danmark (4). Kvinder, der føder, udgør en stor gruppe brugere, som har mange kontakter med sundhedsvæsenet i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel. Kvinden er i forløbet i kontakt med praktiserende læge, jordemoder, sundhedsplejerske og måske også andre fagpersoner i sundhedsvæsenet på forskellige tidspunkter i forløbet. Fagpersoner som ikke nødvendigvis kommunikerer på tværs eller følger tæt med i, hvad kvinden gennemgår hos de øvrige fagpersoner. Kvinden er den eneste, der følger hele forløbet tæt, og som dermed har særlige forudsætninger for at udpege kvalitetsproblemer i forløbet, eksempelvis hvis hun oplever manglende overensstemmelse mellem informationer fra forskellige fagpersoner. Formålet med LUP Fødende Formålet med LUP Fødende er at få en samlet evaluering af fødende kvinders oplevelser gennem deres forløb fra graviditet til barsel, hvor de er i kontakt med flere sektorer og faggrupper. Undersøgelsen skal belyse og sammenligne kvinders oplevelser i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel med det formål: At identificere forskelle i kvinders oplevelser inden for udvalgte temaer At give input til at arbejde med forbedring af kvaliteten på landets fødesteder, hos praktiserende læger og i overgangen til sundhedsplejen At kunne sammenligne fødestedernes resultater og regionsresultater med landsresultaterne At kunne følge udviklingen i fødende kvinders oplevelser og vurderinger systematisk over tid 6

11 Resultaterne fra undersøgelsen bliver opgjort på landsplan og for de enkelte regioner og fødesteder. Regioner, fødesteder og primær sektor kan dermed bruge LUP Fødende til at få et overblik over kvinders oplevelser og udpege, hvilke indsatsområder der er behov for at arbejde videre med for at forbedre den oplevede kvalitet. Da LUP Fødende 2012 er den første landsdækkende undersøgelse, vil det først være muligt at tidssammenligne med resultaterne fra næste undersøgelse i De enkelte fødesteder får deres egne resultater af undersøgelsen sammen med de kommentarer, som kvinderne tilknyttet deres fødested har skrevet i de syv åbne svarfelter i spørgeskemaet. Denne rapport præsenterer de overordnede resultater for spørgsmålene i LUP Fødende. Derudover indgår to temaafsnit i rapporten: Udskrivningstidspunkt klar til at komme hjem? og Samtale om fødslen. I temaafsnittene belyses udvalgte spørgsmål fra forskellige vinkler, og der indgår cases fra landets fødesteder med henblik på at give inspiration til det videre kvalitetsarbejde. I bilagstabellerne 2 findes resultaterne for alle undersøgelsens spørgsmål både på lands- og regionsplan samt for de enkelte fødesteder. Udvikling af spørgeskema til LUP Fødende Spørgsmålene i spørgeskemaet til LUP Fødende er fælles for hele landet. Der er en kerne af spørgsmål, som vil gå igen fra år til år, så der er mulighed for at følge udviklingen over tid. Andre spørgsmål vil være forskellige fra år til år, så det bliver muligt at belyse forskellige temaer. LUP Fødende er en elektronisk spørgeskemaundersøgelse. Dvs. kvinderne modtager et brev per post med invitation til at besvare spørgeskemaet på internettet ved hjælp af et personligt login. Udviklingen af spørgeskemaet til LUP Fødende er sket ud fra: Erfaringer fra regionale undersøgelser på området (1,2,3) Involvering af den faglige følgegruppe for undersøgelsen Input fra landets fødesteder, som har haft spørgeskemaet til kommentering Validering af spørgeskemaet. Spørgeskemaet er testet blandt 55 kvinder, der har født. Alle fem regioner er repræsenteret, og der er bred repræsentation i forhold til kvindernes alder, fødselserfaring (førstegangs- eller flergangsfødende), fødselstype (vaginal fødsel, planlagt eller akut kejsersnit) og fødested. Styregruppen for LUP har kommenteret og endelig godkendt spørgeskemaet Organisering af LUP Fødende Enheden for Brugerundersøgelser (EfB) varetager projektledelsen for LUP Fødende og danner, sammen med CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland, sekretariatet for undersøgelsen. Styregruppen for LUP fungerer også som styregruppe for LUP Fødende. Styregruppen består af en kvalitetschef eller tilsvarende fra hver region, en repræsentant fra hhv. Statens Serum Institut, Ministeriet for Forebyggelse og Sundhed og Danske Regioner. Styregruppen drøfter og godkender undersøgelsesdesign, spørgeskema, rapporteringsform og den endelige nationale rapport. Der er tilknyttet en faglig følgegruppe til LUP Fødende, der består af fagfolk inden for svangreområdet (jordemødre, obstetrikere og sygeplejersker repræsenteret fra de fem regioner, sundhedsplejersker, heriblandt en repræsentant udpeget af Kommunernes Landsforening (KL) og almen praksis er repræsenteret via Praktiserende Lægers Organisation (PLO). Desuden er der repræsentation fra Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner og foreningen Forældre og Fødsel, og en forsker inden for svangreområdet indgår også i gruppen. Den faglige følgegruppe indgår årligt i kvalificeringen af spørgeskemaet. Vil du vide mere I publikationen Fakta, baggrund og metode for LUP Fødende er det muligt at finde uddybende information om undersøgelsen og metoderne bag LUP Fødende. Herunder findes mere information om udvikling og validering af spørgeskema, udsendelsespraksis, kvindernes karakteristika og repræsentativitet, omkodning af variable mv. 2 Bilagstabeller findes her: 3 Publikationen Fakta, baggrund og metode for LUP Fødende 2012 findes her: 7

12 Introduktion til undersøgelsen LUP Fødende og Den Danske Kvalitetsmodel Et af formålene med Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) er at skabe bedre og mere sammenhængende patientforløb. Akkrediteringsstandarderne er blevet revideret med ikrafttrædelse 1. januar Her indgår en ny organisatorisk akkrediteringsstandard vedrørende inddragelse af patienter og pårørendes oplevelser og erfaringer. I denne standard er der krav om, at sygehusene deltager i de landsdækkende undersøgelser af patientoplevelser (herunder LUP Fødende). Sygehusene skal analysere og vurdere data indsamlet ved de landsdækkende undersøgelser og anvende resultaterne til at fastsætte mål og prioriteringer for sygehusets kvalitetsudviklende aktiviteter (5). Resultaterne fra de landsdækkende undersøgelser af patientoplevelser, herunder LUP Fødende, indgår i grundlaget for akkrediteringen af det enkelte sygehus med det formål at fremme gode patientforløb, så patienterne oplever en forbedret kvalitet. Resultaterne fra LUP Fødende kan konkret blive inddraget i surveyprocessen, ved at surveyorne sikrer sig, at sygehusene blandt andet bruger resultaterne fra LUP Fødende som udgangspunkt for kvalitetsforbedring. Surveyorne har adgang til at se resultaterne fra LUP Fødende og kan bruge dem til at målrette deres gennemgang af sygehuset. For eksempel kan surveyorne vælge at gå mere i dybden, der hvor patienterne har udtrykt mindre tilfredshed, ved at spørge særligt ind til, hvad afdelinger har gjort eller vil gøre for at forbedre kvaliteten. 1.2 Fakta om kvinderne i undersøgelsen Kvinder i undersøgelsen Undersøgelsen er baseret på et udtræk fra Landspatientregistret (LPR). Undersøgelsen omfatter alle kvinder i LPR, der har født et levendefødt barn, på et af landets offentlige sygehuse i inklusionsperioden (august, september og oktober 2012) med mindre: af brevene blev 6 sorteret fra, da enten mor eller barn var registreret døde. 58 breve kom retur med ukendt modtager på adressen. I alt kvinder har modtaget et brev per post med invitation til at besvare spørgeskemaet på internettet ved hjælp af et personligt login. Svarprocent kvinder har besvaret spørgeskemaet. Det giver en samlet svarprocent på 56 %. de har også et eller flere dødfødte børn (ved flerfoldsfødsler) de ikke er koblet sammen med et nyfødt barn i det Centrale Personregister (CPR) (fx bortadoption/tvangsfjernelse) de ikke har et dansk cpr-nummer de står opført med adresse- og forskerbeskyttelse i Det Centrale Personregister (CPR) 4 I perioden august, september og oktober var der registret fødsler i LPR, heraf havde 26 % af kvinderne, der havde født, forsker/adressebeskyttelse. Ved CPR-opdateringer lige inden udsendelse 8 4 Læs mere om adresse- og forskerbeskyttelse her: https://www.borger.dk/sider/adressebeskyttelse.aspx

13 Figur 1.1 Fordeling af karakteristika for de kvinder, der har besvaret spørgeskemaet Fordeling på alder Fordeling på fødselstype Under 26 år 12% Ved planlagt kejsersnit 9% år 34% Ved akut kejsersnit 11% år 36% Vaginalt 80% Over 35 år 18% 43,4 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Fordeling på indlæggelsestid Fordeling på regioner Mindre end 24 timer 24 timer - 2 dage 34% 32% Region Hovedstaden Region Sjælland 36% 26% Mere end 2 dage 34% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Region Syddanmark Region Midtjylland 20% 10% Region Nordjylland 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Fordeling på fødselserfaring Fordeling på graviditetslængde Flergangsfødende Førstegangsfødende 38. uge eller efter 37. uge eller før 10% 51% 49% 90% Fordeling på enfolds- eller flerfoldsfødsel Enfoldsfødsel Flerfoldsfødsel 2% 98% 9

14 Overordnede resultater 2 Overordnede resultater I følgende afsnit bliver de overordnede resultater af undersøgelsen gennemgået og beskrevet. Nogle spørgsmål og emner bliver uddybet mere end andre, og ikke alle spørgsmål bliver beskrevet i rapporten. Svarfordelingen for alle spørgsmål i undersøgelsen fremgår i bilagstabellerne 5. I oversigtsfiguren i omslaget af rapporten (figur 1) vises svarfordelingerne for de spørgsmål, der kan opdeles i positive og negative kategorier. I afsnit 2.2 til 2.4 er oversigtsfigurer opdelt med de spørgsmål, der vedrører henholdsvis graviditeten, fødslen og tiden efter fødslen. Resultaterne i afsnittet knytter sig til disse oversigtsfigurer, hvor intet andet er angivet. Citaterne i afsnittet er kommentarer fra kvinder, der har skrevet i de åbne svarfelter i spørgeskemaet. 2.1 Positive resultater og forbedringsområder Størstedelen af kvinderne i undersøgelsen har positive oplevelser i forbindelse med deres graviditet, fødsel og barsel. På tre ud af fire spørgsmål har over 90 % svaret positivt og figur 1 er tydeligt domineret af grønne områder, der indikerer andelen af positive vurderinger. Der er ikke nogen entydig grænse for, hvordan svarfordelingen skal se ud for de enkelte spørgsmål for at være udtryk for, om spørgsmålet klarer sig godt i undersøgelsen eller ej. Afhængigt af hvor barren sættes, er der et større eller mindre forbedringspotentiale. Resultatafsnittet tager udgangspunkt i, hvad der ligger i toppen og bunden, når der ses på svarfordelingerne for de forskellige spørgsmål (figur 1). Størstedelen af spørgsmålene i undersøgelsen vedrører kvinders oplevelser i forbindelse med kontakten med sygehuset under graviditet, fødsel og barsel. Når der udelukkende ses på resultaterne af undersøgelsen vedrørende kontakten med sygehuset, opnår nedenstående områder de højeste andele svar. Bedst vurderede områder for sygehusene: 96 % får den information under planlagt kejsersnit, som de har behov for 96 % får den information forud for planlagt kejsersnit, som de har behov for 95 % får den smertelindring efter kejsersnit, som de har behov for 95 % oplever at sygehuspersonalet forklarer resultatet af nakkefoldsscanning godt 95 % får den støtte fra jordemoder under fødslen, som de har behov for 10 5 Bilagstabeller findes her:

15 Områder, hvor sygehusene opnår de laveste andele positive svar, ses nedenfor. I de følgende afsnit er resultaterne beskrevet opdelt i forhold til graviditet, fødsel og efter fødsel, efterfulgt af et afsnit, der ser på kvindernes oplevelse af fejl. Forbedringsområder for sygehusene: 60 % har haft en samtale om fødslens forløb 63 % bliver kontaktet af sygehuset efter udskrivelse, hvis udskrevet inden for 24 timer 67 % er ikke i tvivl om amning/ernæring af barn efter udskrivelse 69 % oplever ikke fejl under graviditeten, fødslen eller efter fødslen 78 % vurderer, at sygehusets tilbud om fødsels- og forældreforberedelse er godt Kvindernes oplevelser i forbindelse med graviditet, fødsel og i tiden efter fødslen er forskellige afhængig af kvindernes alder, fødselserfaring, graviditetslængde, fødselsmåde, indlæggelsestid, og om de føder ét eller flere børn ved fødslen. Disse forskelle er beskrevet og eksemplificeret i en faktarapport 6. Tendenserne ser således ud: Flergangsfødende svarer ofte mere positivt sammenlignet med førstegangsfødende Kvinder, der føder til tiden (38. graviditetsuge eller senere) svarer overordnet set mere positivt end kvinder, der føder for tidligt Kvinder, der føder vaginalt, svarer ofte mere positivt end kvinder, der føder ved kejsersnit. Kvinder, der føder ved akut kejsersnit, svarer ofte mere negativt end kvinder, der føder vaginalt eller ved planlagt kejsersnit Indlæggelsestid har betydning for kvindernes oplevelser, men retningen er ikke entydig. Kvindens alder og om kvinden har en enfoldseller flerfoldsfødsel ser kun i enkelte af spørgsmålene ud til at have en betydning for deres oplevelser, og i de tilfælde er retningen ikke entydig. 6 Publikationen Fakta, baggrund og metode for LUP Fødende 2012 findes her: 11

16 Overordnede resultater 2.2 Graviditet Kvinder er i løbet af deres graviditet i kontakt med flere forskellige sundhedspersoner fra forskellige sektorer. Figur 2.1 viser svarfordelingen på spørgsmål, der omhandler kvindernes oplevelser i graviditeten. Basistilbuddet før fødslen for en rask kvinde med en ukompliceret graviditet omfatter jævnfør Sundhedsstyrelsens anbefalinger: 3 konsultationer hos den praktiserende læge 2 ultralydsscanninger 4-7 jordemoderkonsultationer Evt. graviditetsbesøg af sundhedsplejersken Nogle gravide har endvidere kontakt med en fødselslæge på sygehuset i løbet af graviditeten eller deltager i forskellige interventioner eller samtaler vedrørende eksempelvis rygeafvænning, overvægt, fødselsangst eller tidligere svære graviditets- eller fødselsforløb (6). Figur 2.1 Landsresultat graviditet Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ 3. Praktiserende læge informerer godt om formålet med fosterundersøgelser (2702) 6a. Sygehuspersonalet forklarer resultatet af nakkefoldsscanningen godt (5538) 6b. Sygehuspersonalet forklarer resultatet af misdannelsesscanningen godt (5613) 13b. Forberedelse på fødslen under graviditeten er god (3723) 1. Praktiserende læge giver sig tid til at besvare spørgsmål om graviditet (5375) 5. Får information om livsstils betydning for graviditet og fødsel (4626) 13a. Information om praktiske forhold på sygehus ved fødsel og barsel er god (3671) 13d. Under graviditeten forberedes kvinden godt på den første tid med barnet (2286) 7. Jordemoderen er lydhør over for behov under graviditeten (5524) 9. Samlet oplevelse af forløbet hos jordemoderen under graviditeten er god (5658) 4. Den samlede oplevelse af forløbet hos praktiserende læge er god (5712) 13c. Information om amning under gravididteten er god (3301) 15. Læge på sygehus giver god information under graviditeten (3135) 16. Informationer fra sundhedspersoner under graviditeten stemmer overens (5636) 8. Mulighed for at få kontakt til en jordemoder under graviditeten er god (3489) 10(2). Sygehusets tilbud om fødsels- og forældreforberedelse er godt (2987) % 20% 40% 60% 80% 100% 12

17 Hovedparten af kvinderne oplever, at deres praktiserende læger informerer dem godt om formålet med fosterundersøgelserne (nakkefolds- og misdannelsesscanning), og ligeledes oplever de, at sygehuspersonalet forklarer dem resultatet af scanningerne godt. De spørgsmål vedrørende graviditeten, der har fået de største andele meget positive vurderinger, handler om, at kvinderne i høj grad oplever henholdsvis, at deres praktiserende læge giver sig tid til at besvare spørgsmål om graviditet, og at jordemoderen er lydhør over for deres behov under graviditeten. Der er imidlertid 13 %, der svarer, at der er dårlig eller virkelig dårlig mulighed for at få kontakt til en jordemoder under graviditeten, når de har behov for det. Samlet set har 93 % af kvinderne fået information om livsstils betydning for graviditet og fødsel hos deres praktiserende læge og/eller jordemoderen under graviditeten. Der er dog en forholdsvis stor andel af kvinderne, der har krydset af i svarmuligheden Jeg havde ikke ikke behov for det. Det fordeler sig således: kost 25 %, motion 23 %, alkohol 44 %, rygning 49 % 7. I forhold til de forskellige livsstilsfaktorer er der forskel på, hvor mange kvinder, der svarer ja til, om de har fået information om henholdsvis kost (83 %), motion (86 %), alkohol (88 %) og rygning (89 %) 8. Noget af det, der træder frem i undersøgelsen som et område med forbedringspotentiale, handler om sygehusenes tilbud om fødsels- og forældreforberedelse. Det er forskelligt, hvad sygehusene tilbyder af fødsels- og forældreforberedelse. Nogle steder foregår det primært i mindre grupper, mens det andre steder bliver afholdt som større forelæsninger i auditorier. Sundhedsstyrelsen skitserer fire hovedtemaer, som de anbefaler indgår i sygehusenes tilbud om fødsels- og forældreforberedelse (6): 1. Den gravides/parrets udvikling hen imod forældreskab 2. Amning og tilknytning til barnet under graviditeten, fødslen og i barselsperioden 3. Forberedelse til fødslen 4. Konkret vejledning i pasning og pleje af barnet i barselsperioden I undersøgelsen bliver kvinderne bedt om at vurdere sygehusets tilbud om fødsels- og forældreforberedelse. Det er imidlertid kun halvdelen af kvinderne i undersøgelsen, der har deltaget i sygehusets tilbud om fødsels- og forældreforberedelse. 35 % af kvinderne svarer, at de ikke har deltaget i sygehusets tilbud, og 13 % svarer, at sygehuset ikke har noget tilbud om fødsels- og forældreforberedelse 9. Blandt de, der har deltaget i fødsels- og forældreforberedelse, vurderer tre ud af fire det positivt. Sygehusets forberedelse af den gravide kvinde på fødsel, amning og den første tid med barnet sker dels ved tilbud om fødsels- og forældreforberedelse, men også ved almindelige jordemoderkonsultationer, hvor jordemødrene forsøger at tilpasse informationer og forberedelse til den enkelte gravides behov. Der er forskel på, hvilke forhold kvinderne under graviditeten oplever at blive informeret om og forberedt på (figur 2.2). Lidt under halvdelen af kvinderne oplever, at de under graviditeten ikke bliver forberedt på den første tid med barnet. De kvinder, der oplever at blive informeret/ forberedt under graviditeten på disse forhold, oplever til gengæld overvejende at blive godt informeret/forberedt (Spørgsmål 13a-d i figur 2.1). 7 Svarfordeling for missing-kategorien Jeg havde ikke behov for det fremgår ikke af bilagstabellerne, men er udelukkende omtalt her i rap porten som ekstra baggrundsviden. 8 Fremgår af bilagstabellerne ved spørgsmål 5, som findes her: 9 Disse svarfordelinger fra missing-kategorier indgår ikke i bilagsmaterialet, men er udelukkende omtalt her i rapporten som ekstra baggrundsviden, da det er fundet relevant. 13

18 Overordnede resultater Figur 2.2 Information og forberedelse i graviditeten Spørgsmål 12. Blev du under graviditeten: Ja Nej a. Informeret om praktiske forhold på sygehuset ved fødsel og barsel b. Forberedt på fødslen (fødselsforløbet, smertehåndtering mv.) c. Informering om amning d. Forberedt på den første tid med barnet % 20% 40% 60% 80% 100% En femtedel af kvinderne oplever, at de ikke bliver forberedt på fødslen under graviditeten. Figur 2.3 viser, at de kvinder, der bliver forberedt på fødslen under graviditeten i større udstrækning har en positiv samlet fødselsoplevelse i forhold til kvinder, der ikke bliver forberedt på fødslen under graviditeten. Figur 2.3 Forberedt på fødslen under graviditeten og samlet fødselsoplevelse Virkelig god God Dårlig Virkelig dårlig 28. Hvad er din samlede oplevelse af fødslen/kejsersnittet? 12b. Blev du under graviditeten forberedt på fødslen (fødselsforløbet, smertehåndtering mv.)? Ja Nej % 20% 40% 60% 80% 100% Kvinderne har i undersøgelsen mulighed for at skrive kommentarer til sygehuset tilbud om fødsels- og forældreforberedelse. Flere kvinder har forslag til forbedringer og kommenterer, hvad de har manglet i tilbuddet. Eksempelvis efterspørger kvinderne at blive bedre forberedt på, hvad der sker efter fødslen både i forhold til barnet og kvindens egen krop, information om, hvordan de kan håndtere fødslen helt konkret med vejrtrækningsøvelser mv., og information om forskellige fødselsscenarier udover det normale forløb. 14

19 Det var rart, at fødselsforberedelsen var en snak om bordet sammen med andre gravide + mænd. Det var godt, at det ikke var et foredrag, hvor jordemoderen bare taler. Vi fik aflivet en masse fordomme og fik mange nyttige oplysninger. Min mand var også glad for forløbet. Til fødselsforberedelse på hospitalet kunne de godt (set i bakspejlet) have gjort mere ud af at fortælle om andet end den normale fødsel. Jeg ved godt, at man ikke skal skræmme folk væk, men jeg var igennem både igangsættelse, klip og en slem bristning, og det havde jeg ikke hørt om. Men det kan forekomme, og det havde været rart at vide noget om, idet jeg troede, at min fødsel ville starte derhjemme og tage de 24 timer den normalt gør, men sådan var det slet ikke for mig. Der manglede information om, hvordan man håndterer fødslen helt konkret. Der manglede information om vejrtrækning, og hvordan man skal kommunikere med jordemoderen, hvis hun ikke selv siger noget. Hvordan kan man for eksempel håndtere den autoritetstro, som man står med og måske derfor ikke stiller spørgsmålstegn ved forløbet. Jeg savnede noget mere basal viden om bleer, modermælkserstatning når man ikke kan amme, hvad man skal være opmærksom på i den første tid, hvis barnet græder, problemer med maven kan skyldes umodne tarme. Hvor ofte de skal have mad, og hvad man skal være opmærksom på. Jeg synes personligt, at der mangler fokus på, hvad der sker efter fødslen. Der er måske nogen, som ingen mén har efter fødslen, men de fleste fødende har i en eller anden grad fysiske og/eller psykiske mén efter fødslen. Vi fik også lidt at vide vedrørende ens psykiske tilstand, sexlivet eller mangel på samme. Dog er der ingen, der informerer om f.eks., hvor ondt det kan gøre, når mælken løber til, og hvordan man takler det. Hvor ondt det kan gøre, hvis man ikke kommer i behandling, når ens baby får trøske på tungen. Hvor besværligt det kan være at komme på toilet, og hvordan man takler det osv. Nogle af disse ting er ting, som kan være pinligt at snakke om, men det er stadig ekstremt vigtigt. Jeg synes godt, at man kunne lave lidt mere fødselsforberedelse, hvor man også lærer at trække vejret og lave nogle afspændingsøvelser. 15

20 Overordnede resultater 2.3 Fødsel En del af formålet med sundhedsvæsenets indsats under fødslen er ifølge Sundhedsstyrelsen at bidrage til en god fødselsoplevelse for kvinden og hendes partner (6). Spørgsmålene vedrørende fødslen bliver overvejende vurderet positivt af kvinderne, og der er ikke den store variation i svarfordelingerne mellem de enkelte spørgsmål (figur 2.4). Figur 2.4 Landsresultat fødsel Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ 27. Får information under planlagt kejsersnit (506) 19. Får information forud for planlagt kejsersnit (510) Får støtte fra jordemoder under fødslen (5034) Jordemoder er til stede på fødestuen i passende omfang (5040) 24. Jordemoder informerer godt om, hvad der sker under fødslen (4893) 28. Den samlede oplevelse af fødslen er god (5613) 20. Inddrages passende i beslutninger omkring planlagt kejsersnit (511) 22. Modtagelse på sygehus ved fødslen er god (5373) Tryg ved telefonrådgivning fra fødeafdeling, da fødslen går i gang (4329) Får hjælp til at lindre smerter under fødslen (3367) % 20% 40% 60% 80% 100% 93 % af kvinderne i denne undersøgelse vurderer deres samlede fødselsoplevelse positivt. Jeg havde en virkelig god jordemoder, som var til stede under hele forløbet, og hun var god til at forklare de forskellige ting samt lade os tage beslutninger selv. Lod manden deltage og gav plads til dette. Ydermere blev hun en time over hendes arbejdstid, da hun kunne se, at jeg ville føde ret hurtigt efter, i stedet for at jeg skulle lære en ny jordemoder at kende, som blot ville tage imod barnet. Som hun sagde: Nu vil jeg da gerne have det sidste med også. Det var virkelig stort for os forældre, at en jordemoder tænker sådan, så føler man sig privilegeret. 16

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne Spørgeskemaundersøgelse blandt 10.316 kvinder, der har født LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2012 Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af

Læs mere

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende Spørgeskemaundersøgelse blandt 9.500 kvinder, der har født LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2013 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Region Syddanmark ønsker med denne pjece at beskrive de tilbud, regionen

Læs mere

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Indenrigs- og Sundhedsministeriet har d.

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Spørgeskemaundersøgelse 60.655 indlagte og 177.678 ambulante patienter Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Revideret udgave august 2011 2010 Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Hvad siger de fødende kvinder? - Oplevelser af graviditet, fødsel og barsel. Rapporten kan læses på www.rm.dk www.cfk.rm.dk

Hvad siger de fødende kvinder? - Oplevelser af graviditet, fødsel og barsel. Rapporten kan læses på www.rm.dk www.cfk.rm.dk Hvad siger de fødende kvinder? - Oplevelser af graviditet, fødsel og barsel Rapporten kan læses på www.rm.dk www.cfk.rm.dk Konsulent Pernille Bjørnholt Nielsen E-mail: Pernille.bjornholt@stab.rm.dk Faglig

Læs mere

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel Region Hovedstaden Graviditet og fødsel Indledning Tillykke med din graviditet. Vi glæder os til at se dig på et af Region Hovedstadens fem fødesteder. 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende

Læs mere

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl.

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. Som borger i Københavns Amt er de nærmeste fødesteder Amtssygehuset

Læs mere

Analyseresultater Graviditetsbesøg

Analyseresultater Graviditetsbesøg Analyseresultater Graviditetsbesøg Hovedkonklusion I analysearbejdet er der fokuseret på graviditetsbesøg som forældreforberedende generel indsats i forhold til primært jordemorens tilbud til vordende

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013 Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013 En del af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Hovedstaden

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Fakta om LUP 2011 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 02420147206475601792017021720917209170917591705178170517065417059170645170561789172914

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Landsrapport Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Juni 2012 På vegne af Region

Læs mere

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN Svangreomsorgen er under hastig forandring. Indlæggelsestiden efter fødsel er faldet markant. Det er blevet normen, at nybagte mødre og nyfødte børn

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Gynækologisk Dagkirurgi Viborg Kvindeafdelingen Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression!

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Vores datter Emma blev født i okt. 2003. Vi havde været gravide før men jeg aborterede i 7. uge af graviditeten. Graviditeten med Emma var præget af angst

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Fødeplan for Region Sjælland

Fødeplan for Region Sjælland 11. februar 2011. Fødeplan for Region Sjælland Region Sjællands fødeplan er udfærdiget med baggrund i dels de af Regionsrådet politisk besluttede rammer dels faglige rammer udstukket af Sundhedsstyrelsen.

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt

Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt Juli 2010 Enheden for Brugerundersøgelser Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt Enheden for Brugerundersøgelser Patienters oplevelser med den siddende

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel - orientering til gravide og deres familier

Graviditet, fødsel og barsel - orientering til gravide og deres familier Graviditet, fødsel og barsel - orientering til gravide og deres familier Hospitalsenheden Horsens Kvindeafdelingen Fødeafdelingen og Barselsafsnittet Med denne pjece ønsker jordemødre og personale på Fødeafdelingen

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Patienthotel D Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for

Læs mere

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Nordsjællands Hospital Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Afslutningsrapport Conny Kuhlman Jordemoder 01-10-2014 B1 - evaluering - HIH Afslutningsrapport Projekt Efterfødselssamtaler til gruppe

Læs mere

BILAG 2 - Interviewguide

BILAG 2 - Interviewguide BILAG 2 - Interviewguide Temaer Vi vil bygge interviewet op omkring tre overordnede temaer, som vil danne ramme om interviewet og som de enkelte spørgsmål kan indgå under. Disse temaer har til formål at

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Børneafdeling A Skejby Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2009 for Region

Læs mere

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Bilag 8 Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Forarbejde 1989-1994: Samarbejdsprojekt Trivsel i familien I denne periode arbejdede jordemødrene/sundhedsplejerskerne

Læs mere

Patienterne og de pårørende har ordet

Patienterne og de pårørende har ordet Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Danmark 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på Kvindeafdelingen Hospitalsenheden Horsens Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Efterfødselsreaktion kan jeg få det? Til kvinden: www.libero.dk

Efterfødselsreaktion kan jeg få det? Til kvinden: www.libero.dk Til kvinden: kan jeg få det? Hvad er en efterfødselsreaktion? Hvordan føles det? Hvad kan du gøre? Hvordan føles det? Hvad kan jeg gøre? Vigtigt at huske på Tag imod hjælp. Bed om hjælp. www.libero.dk

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere

Patienters oplevelser på sygehusafdelinger i fem amter

Patienters oplevelser på sygehusafdelinger i fem amter DEN TVÆRAMTSLIGE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Patienters oplevelser på sygehusafdelinger i fem amter SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE blandt 22.000 indlagte patienter 2004 ENHEDEN FOR BRUGERUNDERSØGELSER på

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer.

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer. Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej 57, opgang 13, 1. sal 2000 Frederiksberg C. Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling

Læs mere

Det fremtidige fødemiljø. fra patient til rask gravid 2.0

Det fremtidige fødemiljø. fra patient til rask gravid 2.0 Det fremtidige fødemiljø fra patient til rask gravid 2.0 Normalt forbinder man smerte med sygdom og død, og nu skal man forbinde den med glæde. Ditte, Jordemoder Problemfelt Mange gravide kvinder føler

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Medicinske Senge Holstebro Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Vest 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Beskrivelse af Små Skridt

Beskrivelse af Små Skridt Beskrivelse af Små Skridt Indledning De sidste 1½ år har Hanne Folsø og Ditte Østenkær, to specialuddannede jordemødre ved Aalborg Jordemodercenter, kørt et projekt for overvægtige gravide. De har haft

Læs mere

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet Evaluering af projekt Mor i bevægelse Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet 1 Evaluering Interventionsgruppe (n=65) Matchet kontrolgruppe (n=89)

Læs mere

Fødeplan i Region Syddanmark

Fødeplan i Region Syddanmark i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Version 1, februar 2011 Forord en for Region Syddanmark er udarbejdet af Region Syddanmark med deltagelse af repræsentanter fra kommuner, almenpraksis og de 4 sygehusenheder.

Læs mere

Analyser med høj faglighed er omdrejningspunktet, når vi hjæl- per vores kunder med at nå deres mål. evnen til at lytte, når vores kunder taler.

Analyser med høj faglighed er omdrejningspunktet, når vi hjæl- per vores kunder med at nå deres mål. evnen til at lytte, når vores kunder taler. Hjertepatienters brug og oplevelse af rehabilitering 2010 Kolofon Om Incentive Partners Kontakt Forfattere: Analyser med høj faglighed er omdrejningspunktet, når vi hjæl- Incentive Partners Mette Bøgelund,

Læs mere

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK INDLEDNING Børnesundhed besluttede i 2012, at sætte særlig fokus på amning i Odsherreds kommune. Ammevejledning i praksis har i efteråret 2013 været det gennemgående tema for et

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Planlagt indlagte patienter på TAND-, MUND-, KÆBEKIR O - SENGE TAND-, MUND-, KÆBEKIR. O Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende

Læs mere

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Når 2 bliver til 3 hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Det er naturligt og normalt at være gravid Men under graviditeten sker

Læs mere

Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp

Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp Bilag - Patienters oplevelser af akuthjælp 2014 Region Hovedstaden Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp - En del af en samlet evaluering af Region Hovedstadens akuthjælp

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Karkirurgisk sengeafdeling, V11-3 Karkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER

NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER - Om for lidt tolkning og for mange pårørende i etniske minoritetspatienters oplevelser Henriette Frees Esholdt, Sociolog og Ph.D.-stipentiat Department of Sociology, Lund

Læs mere

Fødeplan i Region Syddanmark

Fødeplan i Region Syddanmark Fødeplan i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Version 2, april 2014 Forord Fødeplanen for Region Syddanmark er udarbejdet af Region Syddanmark med deltagelse af repræsentanter fra kommuner, almenpraksis

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen revideret kapitel 15 Høringsudkast, maj 2012

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen revideret kapitel 15 Høringsudkast, maj 2012 15. Barselsperioden Dette kapitel dækker de første to uger efter fødslen. Undersøgelsen af mor hos den praktiserende læge 8 uger efter fødslen er beskrevet i afsnit 4.6. Den forebyggende børneundersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Organkirurgisk Afdeling, Viborg Hospitalsenheden Midt 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Børneafdelingen Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010

Læs mere

København den 24-02-2015 Jnr. 60-044/LIB/ams. Til Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg

København den 24-02-2015 Jnr. 60-044/LIB/ams. Til Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg København den 24-02-2015 Jnr. 60-044/LIB/ams Til Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg Jordemoderforeningen har fulgt med i, og selv deltaget i, debatten om travlheden på Danmarks fødeafsnit, og

Læs mere

15. Barselsperioden. 15.1 Barselsperiodens vigtigste elementer

15. Barselsperioden. 15.1 Barselsperiodens vigtigste elementer 15. Barselsperioden Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen Gældende fra 1. oktober 2013 I barselsperioden fortsætter det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde med henblik på at styrke

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Velkommen til verden - til forældre med for tidligt fødte børn Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Kære forældre Hjertelig tillykke med jeres lille for tidligt fødte barn.

Læs mere

15.1.1 Barnets trivsel og sundhed efter fødslen

15.1.1 Barnets trivsel og sundhed efter fødslen 15. Barselsperioden I barselsperioden fortsætter det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde med henblik på at styrke parrets forældrekompetencer. Indsatsen tager udgangspunkt i den enkelte families

Læs mere

Livet med en hjertesygdom. En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats

Livet med en hjertesygdom. En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats Livet med en hjertesygdom En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats Af Nanna Schneekloth Christiansen, Line Zinckernagel, Ann-Dorthe

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

KEJSERSNIT PÅ MODERS ØNSKE

KEJSERSNIT PÅ MODERS ØNSKE KEJSERSNIT PÅ MODERS ØNSKE En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2005 Medicinsk Teknologivurdering 2005; 7 (4) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering Kejsersnit på moders ønske

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse del 2 Afdeling for Kvalitet & Patientsikkerhed Mette Vinter: mmvi@cancer.dk Den kræftramtes

Læs mere

Sundhedsplejersketelefonen.dk 1

Sundhedsplejersketelefonen.dk 1 Sundhedsplejersketelefonen.dk 1 Sundhedsplejersketelefonen i Region Midtjylland Årsrapport 2011 Årsrapporten er udarbejdet af sundhedsplejerske MPH, Ingeborg Kristensen, Region Midtjylland, i samarbejde

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Tilbud om graviditetsbesøg. Sundhedstjenesten. Ønsker du/i et graviditetsbesøg er du/i velkomne til at kontakte Sundhedstjenesten.

Tilbud om graviditetsbesøg. Sundhedstjenesten. Ønsker du/i et graviditetsbesøg er du/i velkomne til at kontakte Sundhedstjenesten. Ønsker du/i et graviditetsbesøg er du/i velkomne til at kontakte Sundhedstjenesten. Tilbud om graviditetsbesøg Sekretæren træffes mandag-torsdag kl. 8-14 på telefon nr. 7259 6720. E-mail: sundhedstjenensten@egekom.dk

Læs mere

15. Barselsperioden. 15.1 Barselsperiodens vigtigste elementer

15. Barselsperioden. 15.1 Barselsperiodens vigtigste elementer Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 318 Offentligt Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen revideret kapitel 15 15. Barselsperioden I barselsperioden fortsætter det

Læs mere

LUP Akutmodtagelse. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. - akut ambulante patienter

LUP Akutmodtagelse. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. - akut ambulante patienter Spørgeskemaundersøgelse blandt 15.610 akut ambulante patienter 2014 LUP Akutmodtagelse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser - akut ambulante patienter Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 April 2015 - Region Hovedstaden Region Hovedstaden Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Telefonsurvey blandt 1.106 borgere, der har ringet til 1813 Udarbejdet

Læs mere

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1 Disposition Baggrunden for ændring

Læs mere

Undersøgelsens overordnede resultater 2010

Undersøgelsens overordnede resultater 2010 Evaluering af hjemmehjælpen 2010 I perioden fra 18. oktober 2010 til 15. november 2010 gennemførte Sundhed- og Ældrecentret en spørgeskemaundersøgelse af de ydelser, der leveres af den kommunale hjemmehjælp

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet!

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! Udvikling og test af en app for forældre udskrevet tidligt efter fødsel, et Participatory Design projekt. 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET 3 Problemstillingen

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Brystkirurgisk ambulatorie, Holstebro Kirurgisk Afdeling (Holstebro-Herning) Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

UDKAST version 2, efter høring på sygehuse og kommuner i RSYD 29-05-2012

UDKAST version 2, efter høring på sygehuse og kommuner i RSYD 29-05-2012 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 12/838 Dato: 29. maj 2012 Udarbejdet af: Anne Uller E-mail: Anne.Uller@regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1318/ 2920 1318 UDKAST

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland Idé-katalog til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland 1 Baggrund På baggrund af tidligere LUP resultater er der, på tværs af sygehusene, blevet udpeget regionale indsatsområder, som har relateret

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Følge-hjem Projektet Medicinsk Afdeling C, Geriatrisk Funktion Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem

Læs mere

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund Fælles ældre Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Publikationen Fælles ældre kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene

Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene Notat Dato 21. april 2015 MEB Side 1 af 5 Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene Som samfund står vi overfor en lang række sundhedsudfordringer, der skal løses i de kommende år. Langt flere

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Ambulatoriet for mave-, tarm- og leversygdomme, Herning Medicinsk Afdeling (Herning-Ringkøbing) Hospitalsenheden Vest 01-04-2011

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afdelingsrapport for ambulante patienter på PLASTIKKIRURGISK AFD. Z Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere