LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne"

Transkript

1 Spørgeskemaundersøgelse blandt kvinder, der har født LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2012 Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne

2 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende Spørgeskemaundersøgelse blandt kvinder, der har født. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling har udarbejdet temaet Udskrivningstidspunkt klar til at komme hjem? til rapporten Enheden for Brugerundersøgelser, Region Hovedstaden, Maj ISBN: Elektronisk version: Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er tilladt mod tydelig kildeangivelse. Denne rapport citeres således: Enheden for Brugerundersøgelser: Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2012, København Rapporten kan rekvireres på nedenstående adresse og findes desuden på følgende hjemmeside: Enheden for Brugerundersøgelser, Henvendelser vedrørende undersøgelsen til: Evalueringskonsulent Karen Stage Fritsen Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej Frederiksberg Design og grafisk produktion: Identitet & Design A/S Fotografer: Bjarke Ørsted, Klaus Sletting. Billederne i rapporten er taget på Hvidovre Hospital, Herlev Hospital og Glostrup Sygehus - tak til de involverede afdelinger og personale.

3 Figur 1 Landsresultat LUP Fødende 2012 Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ 51. Bliver kontaktet af sundhedsplejerske efter udskrivelse (5067) 55. Får rådgivning af sundhedsplejerske (5518) 3. Praktiserende læge informerer godt om formålet med fosterundersøgelser (2702) 27. Får information under planlagt kejsersnit (506) 19. Får information forud for planlagt kejsersnit (510) 33. Får smertelindring efter kejsersnit på sygehuset (1101) 6a. Sygehuspersonalet forklarer resultatet af nakkefoldsscanningen godt (5538) 26. Får støtte fra jordemoder under fødslen (5034) 49. Får svar på stillede spørgsmål inden kontakt med sundhedsplejerske (2144) 23. Jordemoder er til stede på fødestuen i passende omfang (5040) 6b. Sygehuspersonalet forklarer resultatet af misdannelsesscanningen godt (5613) 24. Jordemoder informerer godt om, hvad der sker under fødslen (4893) 47. Perioden, fra udskrivelse til sygehuset kontakter kvinden, er passende (1222) 13b. Forberedelse på fødslen under graviditeten er god (3723) 1. Praktiserende læge giver sig tid til at besvare spørgsmål om graviditet (5375) 5. Får information om livsstils betydning for graviditet og fødsel (4626) 13a. Information om praktiske forhold på sygehus ved fødsel og barn er god (3671) 13d. Under graviditeten forberedes kvinden godt på den første tid med barnet (2286) 7. Jordemoderen er lydhør over for behov under graviditeten (5524) 42. Udbytte af samtale om fødslens forløb er godt (2085) 39. Tryg ved at skulle hjem fra sygehuset (5595) 28. Den samlede oplevelse af fødslen er god (5613) 32. Sygehuspersonlaet svarer på kvindens spørgsmål efter fødslen (5032) 20. Inddrages passende i beslutninger omkring planlagt kejsersnit (511) 9. Samlet oplevelse af forløb hos jordemoderen under graviditeten er god (5658) 22. Modtagelse på sygehus ved fødslen er god (5373) 4. Den samlede oplevelse af forløbet hos praktiserende læge er god (5712) 45. Informeret om henvendelsesmuligheder ved spørgsmål efter udskrivelse (5564) c. Information om amning under graviditeten er god (3301) 44. Ved hvad man skal være opmærksom på ift. barnets trivsel efter udskrivelse (5565) 21. Tryg ved telefonrådgivning fra fødeafdeling, da fødslen går i gang (4329) 34. Den samlede oplevelse af opholdet på sygehuset efter fødslen er god (5584) 15. Læge på sygehus giver god information under graviditeten (3135) 16. Informationer fra sundhedspersoner under graviditeten stemmer overens (5636) 53. Perioden, fra udskrivelse til kontakt fra sundhedsplejerske, er passende (4527) 25. Får hjælp til at lindre smerter under fødslen (3367) 54. Perioden, fra udskrivelse til besøg af sundhedsplejerske, er passende (5496) 8. Mulighed for at få kontakt til en jordemoder under graviditeten er god (3489) 31. Får hjælp til at pleje barnet på sygehuset (4227) 30. Får hjælp til at amme på sygehuset (4546) 38. Perioden, fra kvinden har født til udskrivelse, er passende (5587) 10(2). Sygehusets tilbud om fødsels- og forældreforberedelse er godt (2987) 56. Oplever fejl under graviditeten, fødslen eller efter fødslen (5559) 43. Ikke i tvivl om amning/ernæring af barn efter udskrivelse (5582) 46. Er blevet kontaktet af sygehuset efter udskrivelse (1960) 41(2). Har haft samtale med jordemoder/læge fra sygehuset om fødslens forløb (4221) % 20% 40% 60% 80% 100% Figur 1 viser svarfordelingerne for de af undersøgelsens spørgsmål, der kan kategoriseres i positive og negative svarkategorier. Spørgsmålene i oversigtsfiguren er sorteret med spørgsmål med størst andel positive svar øverst. Teksten angiver spørgsmålene i afkortet form. Antal besvarelser er angivet i parentes. I spørgeskemaet, kan du se de fulde spørgsmålsformuleringer og svarkategorier (se bilag 1).

4 Jeg synes, det er positivt, at man både kommer til egen læge og jordemoder mange gange i graviditeten, så baby og én selv bliver tjekket godt, og man føler sig bestemt ikke overladt til sig selv gennem graviditeten. Der går for lang tid mellem jordemoderbesøgene inden 37. graviditetsuge, for der begynder der at dukke mange spørgsmål op. Der bliver uddelt en masse brochurer hos jordemoderen, men givet knap så meget mundtlig information, med mindre man selv har helt konkrete spørgsmål. Jeg gik til gruppekonsultation hos min jordemoder under graviditeten. Det var super godt, da man her får en rigtig god dialog med jordemoderen samt de andre gravide om hele forløbet under og efter graviditeten. Det gør, at man kommer godt rundt om emnet og får svar på nogle ting som man måske ikke selv havde tænkt på at spørge om. Vi har fået en fuldstændig fantastisk behandling i forbindelse med min fødsel. Det gælder både i igangsættelsesdagene op til fødslen, selve fødslen og bagefter, hvor vi på ingen måde har følt os alene eller overladt til os selv. Vi har fået så meget sød og kompetent hjælp, som vi er dybt taknemmelige over, og vi har på intet tidspunkt følt os til besvær eller ulejlighed. Jeg følte, at alle parter havde tid til mig og var gode til at fortælle, hvor jeg kunne henvende mig ved spørgsmål. Det giver stor tryghed. Da vores barn havde tabt mere end 10 % af sin fødselsvægt, da vi kom hjem, kontaktede jeg sundhedsplejersken, og hun kom på hjemmebesøg to dage efter, vi var kommet hjem, for at sikre, at vores barn igen tog på i vægt. Det var dejligt med en hurtig reaktion. Jeg blev kontaktet af en jordemoder et døgns tid efter fødslen. Hun spurgte rigtig godt ind til både min og min datters trivsel og tilbød et hjemmebesøg. Jeg oplevede henvendelsen som kompetent med en oprigtig interesse for mig og mit barn. Jeg var rigtig nervøs og bange for selve kejsersnittet, men oplevede, at personalet under operationen var utroligt professionelle og meget beroligende. De var gode til at fortælle, hvad der skulle ske undervejs. Helt klart en meget positiv oplevelse. Jeg synes, at der var for lidt tid hos personalet til at give støtte til at få amningen godt i gang. Vi var meget i tvivl og fik mange forskellige svar. Blev udskrevet med en datter, der slet ikke havde fået nok at spise, og som bare sov, ikke tissede nok og ikke rigtig kunne vækkes til at spise. Ringede til ammeambulatoriet, som dog ikke var til nogen hjælp, da de anbefalede at købe en ammebrik, og så først gav mig en tid to dage efter.

5 Indhold Forord 3 xx Resumé 4 1 Introduktion til undersøgelsen 6 2 Overordnede resultater 10 3 Udskrivningstidspunkt klar til at komme hjem? 27 4 Samtale om fødslen 36 Tema 5 Kvalitetsforbedringer på baggrund af LUP-resultater 46 6 Referencer 48 7 Bilag 49 Bilag 1 - Spørgeskema 49 Bilag 2 - Her finder du øvrigt materiale 56

6 2

7 Forord Regionerne er glade for at kunne præsentere resultaterne af den første landsdækkende undersøgelse af kvinders oplevelser i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel på landets fødesteder, hos praktiserende læger og i overgangen til sundhedsplejen. Det er med stor tilfredshed, at regionerne kan konstatere, at 93 % af kvinderne har en positiv samlet fødselsoplevelse. Yderligere viser det sig, at størstedelen af spørgsmålene i undersøgelsen overvejende bliver vurderet positivt af kvinderne. Der er imidlertid plads til forbedring og områder, hvor kvaliteten kan løftes. Det gælder eksempelvis i forhold til at sikre sig, at kvinderne i graviditeten bliver godt forberedt på fødslen og på at blive forældre, at der bliver fulgt godt op på fødslen, og at kvinderne ikke er i tvivl om amning/ernæring af barnet, efter de kommer hjem. Det er særligt vigtigt at være opmærksom på i en tid, hvor kvinderne i større udstrækning end tidligere kommer hurtigt hjem efter fødslen. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende (LUP Fødende) er en spørgeskemaundersøgelse, der afdækker resultater på både lands- og regionsplan samt for sygehusenes fødesteder. Årligt er der ca kvinder, som føder på et af landets sygehuse. Kvinder er i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel gennem et langt og intensivt forløb, hvor de har mange kontakter med sundhedsvæsenet. Mange af kontakterne er inden for sygehuset, der har forskellige tilbud til kvinderne herunder ultralydsscanninger, lægeundersøgelser, jordemoderkonsultationer, fødsels- og forældreforberedelse, fødsel og ophold på sygehuset efter fødslen. Kvinder har derudover kontakt til deres praktiserende læge og til sundhedsplejen. Regionerne er glade for, at denne undersøgelse også fokuserer på kvinders oplevelser hos praktiserende læge i graviditeten og ved overgangen til sundhedsplejen. På denne måde kommer vi med undersøgelsen hele vejen rundt om forløbet, og kvinderne har mulighed for at bidrage med vigtig viden om, hvordan de oplever forløbet, og i hvilke sammenhænge de oplever kvalitetsproblemer. Undersøgelsen vil blive gennemført hvert år. På den måde bliver det muligt at følge udviklingen i kvinders oplevelser over tid og løbende at kunne give vigtige input til arbejdet med kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Regionerne forventer, at resultaterne af undersøgelsen vil blive betragtet som en ressource til at arbejde for at udvikle og sikre de bedst mulige forløb. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke de mange kvinder, der har valgt at deltage i undersøgelsen, og som dermed har givet et vigtigt bidrag til arbejdet med at forbedre den brugeroplevede kvalitet i sundhedsvæsenet. Bent Hansen Formand for Danske Regioner 3

8 Resumé Resumé Fakta om undersøgelsen Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende (LUP Fødende) 2012 er den første landsdækkende spørgeskemaundersøgelse i Danmark, der undersøger kvinders oplevelser i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel hos praktiserende læger, på landets fødesteder og i overgangen til sundhedsplejen. LUP Fødende er en årligt tilbagevendende undersøgelse, der gennemføres på vegne af de fem regioner. Kvinder, der har født i perioden august til oktober 2012 har modtaget et brev med invitation til at besvare spørgeskemaet på internettet ved hjælp af et personligt login kvinder har besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 56 %. Resultaterne fra undersøgelsen bliver opgjort på landsplan og for de enkelte regioner og fødesteder og kan ses i bilagstabellerne 1. Denne rapport præsenterer de overordnede resultater. Mange har positive oplevelser Generelt har kvinderne i undersøgelsen positive oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet før, under og efter deres fødsel. Nogle områder skiller sig særligt ud, som områder, hvor mange kvinder har positive oplevelser. Kvindernes møde med praktiserende læge under graviditeten samt mødet med den kommunale sundhedspleje efter fødslen, er et område, hvor størstedelen af kvinderne har positive oplevelser. Kvindernes kontakt med sygehuset er særligt positivt i forhold til sygehuspersonalets formidling af nakkefoldsscanningen samt den støtte, kvinderne har fået fra jordemoderen under fødslen. I forlængelse heraf vurderer 93 % af kvinderne, at deres samlede fødselsoplevelse er positiv. Resultaterne af undersøgelsen indikerer, at kvindernes oplevelser i høj grad afhænger af forskellige bagvedliggende forhold. Ofte har de kvinder, der er flergangsfødende, de som har født til tiden, og de der føder vaginalt, flere positive oplevelser end de kvinder, der er førstegangsfødende, de der føder før tid, og de der føder ved akut kejsersnit. Potentiale for forbedring Ud over sygehusets tilbud om fødsels- og forældreforberedelse er det særligt forhold efter fødslen, som kvinderne har mindre positive oplevelser omkring, og hvor der er størst forbedringspotentiale. Næsten hver femte kvinde angiver, at hun ikke har fået den hjælp til amning på sygehuset, hun havde behov for, og i forlængelse heraf svarer en tredjedel, at de i nogen eller høj grad er i tvivl om amning/ernæring efter udskrivelsen. I forhold til hvor mange kvinder der har haft en samtale om fødslens forløb, er det er tydeligt, at praksis er forskellig på sygehusene. 40 % af kvinderne har ikke haft en samtale om fødslens forløb, og en næsten lige så stor andel af de kvinder, der bliver sendt hjem inden for 24 timer, er ikke blevet kontaktet af sygehuset efter udskrivelsen. I alt oplever 31 % af kvinderne fejl på et eller flere tidspunkter i deres forløb. De typer af fejl, som kvinderne beskriver, handler fx om manglende information/kommunikation, manglende personalekontakt og personalekontinuitet, fejlvurdering og uopdagede skader og ikke at blive taget alvorligt/ lyttet til. 4 1 Bilagstabeller findes her:

9 Regionernes placering i forhold til landsresultatet Der er forskel på de enkelte regioners placeringer i forhold til landsresultatet. Resultaterne for størstedelen af spørgsmålene for Region Syddanmark, Region Nordjylland, Region Sjælland og Region Midtjylland adskiller sig ikke fra landsresultatet. Region Syddanmark har imidlertid en stor del spørgsmål, hvor resultaterne ligger over landsresultatet. Region Hovedstadens resultater ligger for en stor del af spørgsmålene under landsresultatet. Temaafsnit i rapporten Rapporten indeholder udover en gennemgang af de overordnede resultater to temaafsnit: Temaafsnittet Udskrivelsestidspunktet klar til at komme hjem? handler om, hvilke faktorer der har betydning for kvindernes vurdering af længden af perioden fra de føder, til de kommer hjem og for deres tryghed ved at skulle hjem fra sygehuset. Temaafsnittet Samtale om fødslen, beskriver, hvilken betydning en samtale om fødslen har for kvindernes oplevelse af fødslen. Temaafsnittet indeholder blandt andet to cases med afdelinger, der arbejder med forskellige tilgange til det at tilbyde en samtale efter fødslen. 5

10 Introduktion til undersøgelsen 1 Introduktion til undersøgelsen 1.1 Baggrund og formål Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende (LUP Fødende) 2012 er den første landsdækkende spørgeskemaundersøgelse i Danmark, der undersøger kvinders oplevelser i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel hos praktiserende læger, på landets fødesteder og i overgangen til sundhedsplejen. LUP Fødende er en årligt tilbagevendende undersøgelse, der gennemføres på vegne af de fem regioner. Kvinders forløb i sundhedsvæsenet i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel adskiller sig fra patienter, der er i kontakt med sundhedsvæsenet på grund af sygdom. Kvinder, der har født, indgår ikke i den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP), der er blevet gennemført gennem en længere årrække, da spørgsmålene i LUP ikke er målrettet gruppen af fødende kvinder. I 2010 blev der gennemført de første regionale undersøgelser af kvinders oplevelser af graviditet, fødsel og barsel i henholdsvis Region Hovedstaden (1), Region Midtjylland (2) og Region Nordjylland (3). Erfaringer fra disse undersøgelser har indgået i arbejdet med at udvikle LUP Fødende. I 2012 blev der født i alt levendefødte børn i Danmark (4). Kvinder, der føder, udgør en stor gruppe brugere, som har mange kontakter med sundhedsvæsenet i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel. Kvinden er i forløbet i kontakt med praktiserende læge, jordemoder, sundhedsplejerske og måske også andre fagpersoner i sundhedsvæsenet på forskellige tidspunkter i forløbet. Fagpersoner som ikke nødvendigvis kommunikerer på tværs eller følger tæt med i, hvad kvinden gennemgår hos de øvrige fagpersoner. Kvinden er den eneste, der følger hele forløbet tæt, og som dermed har særlige forudsætninger for at udpege kvalitetsproblemer i forløbet, eksempelvis hvis hun oplever manglende overensstemmelse mellem informationer fra forskellige fagpersoner. Formålet med LUP Fødende Formålet med LUP Fødende er at få en samlet evaluering af fødende kvinders oplevelser gennem deres forløb fra graviditet til barsel, hvor de er i kontakt med flere sektorer og faggrupper. Undersøgelsen skal belyse og sammenligne kvinders oplevelser i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel med det formål: At identificere forskelle i kvinders oplevelser inden for udvalgte temaer At give input til at arbejde med forbedring af kvaliteten på landets fødesteder, hos praktiserende læger og i overgangen til sundhedsplejen At kunne sammenligne fødestedernes resultater og regionsresultater med landsresultaterne At kunne følge udviklingen i fødende kvinders oplevelser og vurderinger systematisk over tid 6

11 Resultaterne fra undersøgelsen bliver opgjort på landsplan og for de enkelte regioner og fødesteder. Regioner, fødesteder og primær sektor kan dermed bruge LUP Fødende til at få et overblik over kvinders oplevelser og udpege, hvilke indsatsområder der er behov for at arbejde videre med for at forbedre den oplevede kvalitet. Da LUP Fødende 2012 er den første landsdækkende undersøgelse, vil det først være muligt at tidssammenligne med resultaterne fra næste undersøgelse i De enkelte fødesteder får deres egne resultater af undersøgelsen sammen med de kommentarer, som kvinderne tilknyttet deres fødested har skrevet i de syv åbne svarfelter i spørgeskemaet. Denne rapport præsenterer de overordnede resultater for spørgsmålene i LUP Fødende. Derudover indgår to temaafsnit i rapporten: Udskrivningstidspunkt klar til at komme hjem? og Samtale om fødslen. I temaafsnittene belyses udvalgte spørgsmål fra forskellige vinkler, og der indgår cases fra landets fødesteder med henblik på at give inspiration til det videre kvalitetsarbejde. I bilagstabellerne 2 findes resultaterne for alle undersøgelsens spørgsmål både på lands- og regionsplan samt for de enkelte fødesteder. Udvikling af spørgeskema til LUP Fødende Spørgsmålene i spørgeskemaet til LUP Fødende er fælles for hele landet. Der er en kerne af spørgsmål, som vil gå igen fra år til år, så der er mulighed for at følge udviklingen over tid. Andre spørgsmål vil være forskellige fra år til år, så det bliver muligt at belyse forskellige temaer. LUP Fødende er en elektronisk spørgeskemaundersøgelse. Dvs. kvinderne modtager et brev per post med invitation til at besvare spørgeskemaet på internettet ved hjælp af et personligt login. Udviklingen af spørgeskemaet til LUP Fødende er sket ud fra: Erfaringer fra regionale undersøgelser på området (1,2,3) Involvering af den faglige følgegruppe for undersøgelsen Input fra landets fødesteder, som har haft spørgeskemaet til kommentering Validering af spørgeskemaet. Spørgeskemaet er testet blandt 55 kvinder, der har født. Alle fem regioner er repræsenteret, og der er bred repræsentation i forhold til kvindernes alder, fødselserfaring (førstegangs- eller flergangsfødende), fødselstype (vaginal fødsel, planlagt eller akut kejsersnit) og fødested. Styregruppen for LUP har kommenteret og endelig godkendt spørgeskemaet Organisering af LUP Fødende Enheden for Brugerundersøgelser (EfB) varetager projektledelsen for LUP Fødende og danner, sammen med CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland, sekretariatet for undersøgelsen. Styregruppen for LUP fungerer også som styregruppe for LUP Fødende. Styregruppen består af en kvalitetschef eller tilsvarende fra hver region, en repræsentant fra hhv. Statens Serum Institut, Ministeriet for Forebyggelse og Sundhed og Danske Regioner. Styregruppen drøfter og godkender undersøgelsesdesign, spørgeskema, rapporteringsform og den endelige nationale rapport. Der er tilknyttet en faglig følgegruppe til LUP Fødende, der består af fagfolk inden for svangreområdet (jordemødre, obstetrikere og sygeplejersker repræsenteret fra de fem regioner, sundhedsplejersker, heriblandt en repræsentant udpeget af Kommunernes Landsforening (KL) og almen praksis er repræsenteret via Praktiserende Lægers Organisation (PLO). Desuden er der repræsentation fra Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner og foreningen Forældre og Fødsel, og en forsker inden for svangreområdet indgår også i gruppen. Den faglige følgegruppe indgår årligt i kvalificeringen af spørgeskemaet. Vil du vide mere I publikationen Fakta, baggrund og metode for LUP Fødende er det muligt at finde uddybende information om undersøgelsen og metoderne bag LUP Fødende. Herunder findes mere information om udvikling og validering af spørgeskema, udsendelsespraksis, kvindernes karakteristika og repræsentativitet, omkodning af variable mv. 2 Bilagstabeller findes her: 3 Publikationen Fakta, baggrund og metode for LUP Fødende 2012 findes her: 7

12 Introduktion til undersøgelsen LUP Fødende og Den Danske Kvalitetsmodel Et af formålene med Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) er at skabe bedre og mere sammenhængende patientforløb. Akkrediteringsstandarderne er blevet revideret med ikrafttrædelse 1. januar Her indgår en ny organisatorisk akkrediteringsstandard vedrørende inddragelse af patienter og pårørendes oplevelser og erfaringer. I denne standard er der krav om, at sygehusene deltager i de landsdækkende undersøgelser af patientoplevelser (herunder LUP Fødende). Sygehusene skal analysere og vurdere data indsamlet ved de landsdækkende undersøgelser og anvende resultaterne til at fastsætte mål og prioriteringer for sygehusets kvalitetsudviklende aktiviteter (5). Resultaterne fra de landsdækkende undersøgelser af patientoplevelser, herunder LUP Fødende, indgår i grundlaget for akkrediteringen af det enkelte sygehus med det formål at fremme gode patientforløb, så patienterne oplever en forbedret kvalitet. Resultaterne fra LUP Fødende kan konkret blive inddraget i surveyprocessen, ved at surveyorne sikrer sig, at sygehusene blandt andet bruger resultaterne fra LUP Fødende som udgangspunkt for kvalitetsforbedring. Surveyorne har adgang til at se resultaterne fra LUP Fødende og kan bruge dem til at målrette deres gennemgang af sygehuset. For eksempel kan surveyorne vælge at gå mere i dybden, der hvor patienterne har udtrykt mindre tilfredshed, ved at spørge særligt ind til, hvad afdelinger har gjort eller vil gøre for at forbedre kvaliteten. 1.2 Fakta om kvinderne i undersøgelsen Kvinder i undersøgelsen Undersøgelsen er baseret på et udtræk fra Landspatientregistret (LPR). Undersøgelsen omfatter alle kvinder i LPR, der har født et levendefødt barn, på et af landets offentlige sygehuse i inklusionsperioden (august, september og oktober 2012) med mindre: af brevene blev 6 sorteret fra, da enten mor eller barn var registreret døde. 58 breve kom retur med ukendt modtager på adressen. I alt kvinder har modtaget et brev per post med invitation til at besvare spørgeskemaet på internettet ved hjælp af et personligt login. Svarprocent kvinder har besvaret spørgeskemaet. Det giver en samlet svarprocent på 56 %. de har også et eller flere dødfødte børn (ved flerfoldsfødsler) de ikke er koblet sammen med et nyfødt barn i det Centrale Personregister (CPR) (fx bortadoption/tvangsfjernelse) de ikke har et dansk cpr-nummer de står opført med adresse- og forskerbeskyttelse i Det Centrale Personregister (CPR) 4 I perioden august, september og oktober var der registret fødsler i LPR, heraf havde 26 % af kvinderne, der havde født, forsker/adressebeskyttelse. Ved CPR-opdateringer lige inden udsendelse 8 4 Læs mere om adresse- og forskerbeskyttelse her: https://www.borger.dk/sider/adressebeskyttelse.aspx

13 Figur 1.1 Fordeling af karakteristika for de kvinder, der har besvaret spørgeskemaet Fordeling på alder Fordeling på fødselstype Under 26 år 12% Ved planlagt kejsersnit 9% år 34% Ved akut kejsersnit 11% år 36% Vaginalt 80% Over 35 år 18% 43,4 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Fordeling på indlæggelsestid Fordeling på regioner Mindre end 24 timer 24 timer - 2 dage 34% 32% Region Hovedstaden Region Sjælland 36% 26% Mere end 2 dage 34% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Region Syddanmark Region Midtjylland 20% 10% Region Nordjylland 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Fordeling på fødselserfaring Fordeling på graviditetslængde Flergangsfødende Førstegangsfødende 38. uge eller efter 37. uge eller før 10% 51% 49% 90% Fordeling på enfolds- eller flerfoldsfødsel Enfoldsfødsel Flerfoldsfødsel 2% 98% 9

14 Overordnede resultater 2 Overordnede resultater I følgende afsnit bliver de overordnede resultater af undersøgelsen gennemgået og beskrevet. Nogle spørgsmål og emner bliver uddybet mere end andre, og ikke alle spørgsmål bliver beskrevet i rapporten. Svarfordelingen for alle spørgsmål i undersøgelsen fremgår i bilagstabellerne 5. I oversigtsfiguren i omslaget af rapporten (figur 1) vises svarfordelingerne for de spørgsmål, der kan opdeles i positive og negative kategorier. I afsnit 2.2 til 2.4 er oversigtsfigurer opdelt med de spørgsmål, der vedrører henholdsvis graviditeten, fødslen og tiden efter fødslen. Resultaterne i afsnittet knytter sig til disse oversigtsfigurer, hvor intet andet er angivet. Citaterne i afsnittet er kommentarer fra kvinder, der har skrevet i de åbne svarfelter i spørgeskemaet. 2.1 Positive resultater og forbedringsområder Størstedelen af kvinderne i undersøgelsen har positive oplevelser i forbindelse med deres graviditet, fødsel og barsel. På tre ud af fire spørgsmål har over 90 % svaret positivt og figur 1 er tydeligt domineret af grønne områder, der indikerer andelen af positive vurderinger. Der er ikke nogen entydig grænse for, hvordan svarfordelingen skal se ud for de enkelte spørgsmål for at være udtryk for, om spørgsmålet klarer sig godt i undersøgelsen eller ej. Afhængigt af hvor barren sættes, er der et større eller mindre forbedringspotentiale. Resultatafsnittet tager udgangspunkt i, hvad der ligger i toppen og bunden, når der ses på svarfordelingerne for de forskellige spørgsmål (figur 1). Størstedelen af spørgsmålene i undersøgelsen vedrører kvinders oplevelser i forbindelse med kontakten med sygehuset under graviditet, fødsel og barsel. Når der udelukkende ses på resultaterne af undersøgelsen vedrørende kontakten med sygehuset, opnår nedenstående områder de højeste andele svar. Bedst vurderede områder for sygehusene: 96 % får den information under planlagt kejsersnit, som de har behov for 96 % får den information forud for planlagt kejsersnit, som de har behov for 95 % får den smertelindring efter kejsersnit, som de har behov for 95 % oplever at sygehuspersonalet forklarer resultatet af nakkefoldsscanning godt 95 % får den støtte fra jordemoder under fødslen, som de har behov for 10 5 Bilagstabeller findes her:

15 Områder, hvor sygehusene opnår de laveste andele positive svar, ses nedenfor. I de følgende afsnit er resultaterne beskrevet opdelt i forhold til graviditet, fødsel og efter fødsel, efterfulgt af et afsnit, der ser på kvindernes oplevelse af fejl. Forbedringsområder for sygehusene: 60 % har haft en samtale om fødslens forløb 63 % bliver kontaktet af sygehuset efter udskrivelse, hvis udskrevet inden for 24 timer 67 % er ikke i tvivl om amning/ernæring af barn efter udskrivelse 69 % oplever ikke fejl under graviditeten, fødslen eller efter fødslen 78 % vurderer, at sygehusets tilbud om fødsels- og forældreforberedelse er godt Kvindernes oplevelser i forbindelse med graviditet, fødsel og i tiden efter fødslen er forskellige afhængig af kvindernes alder, fødselserfaring, graviditetslængde, fødselsmåde, indlæggelsestid, og om de føder ét eller flere børn ved fødslen. Disse forskelle er beskrevet og eksemplificeret i en faktarapport 6. Tendenserne ser således ud: Flergangsfødende svarer ofte mere positivt sammenlignet med førstegangsfødende Kvinder, der føder til tiden (38. graviditetsuge eller senere) svarer overordnet set mere positivt end kvinder, der føder for tidligt Kvinder, der føder vaginalt, svarer ofte mere positivt end kvinder, der føder ved kejsersnit. Kvinder, der føder ved akut kejsersnit, svarer ofte mere negativt end kvinder, der føder vaginalt eller ved planlagt kejsersnit Indlæggelsestid har betydning for kvindernes oplevelser, men retningen er ikke entydig. Kvindens alder og om kvinden har en enfoldseller flerfoldsfødsel ser kun i enkelte af spørgsmålene ud til at have en betydning for deres oplevelser, og i de tilfælde er retningen ikke entydig. 6 Publikationen Fakta, baggrund og metode for LUP Fødende 2012 findes her: 11

16 Overordnede resultater 2.2 Graviditet Kvinder er i løbet af deres graviditet i kontakt med flere forskellige sundhedspersoner fra forskellige sektorer. Figur 2.1 viser svarfordelingen på spørgsmål, der omhandler kvindernes oplevelser i graviditeten. Basistilbuddet før fødslen for en rask kvinde med en ukompliceret graviditet omfatter jævnfør Sundhedsstyrelsens anbefalinger: 3 konsultationer hos den praktiserende læge 2 ultralydsscanninger 4-7 jordemoderkonsultationer Evt. graviditetsbesøg af sundhedsplejersken Nogle gravide har endvidere kontakt med en fødselslæge på sygehuset i løbet af graviditeten eller deltager i forskellige interventioner eller samtaler vedrørende eksempelvis rygeafvænning, overvægt, fødselsangst eller tidligere svære graviditets- eller fødselsforløb (6). Figur 2.1 Landsresultat graviditet Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ 3. Praktiserende læge informerer godt om formålet med fosterundersøgelser (2702) 6a. Sygehuspersonalet forklarer resultatet af nakkefoldsscanningen godt (5538) 6b. Sygehuspersonalet forklarer resultatet af misdannelsesscanningen godt (5613) 13b. Forberedelse på fødslen under graviditeten er god (3723) 1. Praktiserende læge giver sig tid til at besvare spørgsmål om graviditet (5375) 5. Får information om livsstils betydning for graviditet og fødsel (4626) 13a. Information om praktiske forhold på sygehus ved fødsel og barsel er god (3671) 13d. Under graviditeten forberedes kvinden godt på den første tid med barnet (2286) 7. Jordemoderen er lydhør over for behov under graviditeten (5524) 9. Samlet oplevelse af forløbet hos jordemoderen under graviditeten er god (5658) 4. Den samlede oplevelse af forløbet hos praktiserende læge er god (5712) 13c. Information om amning under gravididteten er god (3301) 15. Læge på sygehus giver god information under graviditeten (3135) 16. Informationer fra sundhedspersoner under graviditeten stemmer overens (5636) 8. Mulighed for at få kontakt til en jordemoder under graviditeten er god (3489) 10(2). Sygehusets tilbud om fødsels- og forældreforberedelse er godt (2987) % 20% 40% 60% 80% 100% 12

17 Hovedparten af kvinderne oplever, at deres praktiserende læger informerer dem godt om formålet med fosterundersøgelserne (nakkefolds- og misdannelsesscanning), og ligeledes oplever de, at sygehuspersonalet forklarer dem resultatet af scanningerne godt. De spørgsmål vedrørende graviditeten, der har fået de største andele meget positive vurderinger, handler om, at kvinderne i høj grad oplever henholdsvis, at deres praktiserende læge giver sig tid til at besvare spørgsmål om graviditet, og at jordemoderen er lydhør over for deres behov under graviditeten. Der er imidlertid 13 %, der svarer, at der er dårlig eller virkelig dårlig mulighed for at få kontakt til en jordemoder under graviditeten, når de har behov for det. Samlet set har 93 % af kvinderne fået information om livsstils betydning for graviditet og fødsel hos deres praktiserende læge og/eller jordemoderen under graviditeten. Der er dog en forholdsvis stor andel af kvinderne, der har krydset af i svarmuligheden Jeg havde ikke ikke behov for det. Det fordeler sig således: kost 25 %, motion 23 %, alkohol 44 %, rygning 49 % 7. I forhold til de forskellige livsstilsfaktorer er der forskel på, hvor mange kvinder, der svarer ja til, om de har fået information om henholdsvis kost (83 %), motion (86 %), alkohol (88 %) og rygning (89 %) 8. Noget af det, der træder frem i undersøgelsen som et område med forbedringspotentiale, handler om sygehusenes tilbud om fødsels- og forældreforberedelse. Det er forskelligt, hvad sygehusene tilbyder af fødsels- og forældreforberedelse. Nogle steder foregår det primært i mindre grupper, mens det andre steder bliver afholdt som større forelæsninger i auditorier. Sundhedsstyrelsen skitserer fire hovedtemaer, som de anbefaler indgår i sygehusenes tilbud om fødsels- og forældreforberedelse (6): 1. Den gravides/parrets udvikling hen imod forældreskab 2. Amning og tilknytning til barnet under graviditeten, fødslen og i barselsperioden 3. Forberedelse til fødslen 4. Konkret vejledning i pasning og pleje af barnet i barselsperioden I undersøgelsen bliver kvinderne bedt om at vurdere sygehusets tilbud om fødsels- og forældreforberedelse. Det er imidlertid kun halvdelen af kvinderne i undersøgelsen, der har deltaget i sygehusets tilbud om fødsels- og forældreforberedelse. 35 % af kvinderne svarer, at de ikke har deltaget i sygehusets tilbud, og 13 % svarer, at sygehuset ikke har noget tilbud om fødsels- og forældreforberedelse 9. Blandt de, der har deltaget i fødsels- og forældreforberedelse, vurderer tre ud af fire det positivt. Sygehusets forberedelse af den gravide kvinde på fødsel, amning og den første tid med barnet sker dels ved tilbud om fødsels- og forældreforberedelse, men også ved almindelige jordemoderkonsultationer, hvor jordemødrene forsøger at tilpasse informationer og forberedelse til den enkelte gravides behov. Der er forskel på, hvilke forhold kvinderne under graviditeten oplever at blive informeret om og forberedt på (figur 2.2). Lidt under halvdelen af kvinderne oplever, at de under graviditeten ikke bliver forberedt på den første tid med barnet. De kvinder, der oplever at blive informeret/ forberedt under graviditeten på disse forhold, oplever til gengæld overvejende at blive godt informeret/forberedt (Spørgsmål 13a-d i figur 2.1). 7 Svarfordeling for missing-kategorien Jeg havde ikke behov for det fremgår ikke af bilagstabellerne, men er udelukkende omtalt her i rap porten som ekstra baggrundsviden. 8 Fremgår af bilagstabellerne ved spørgsmål 5, som findes her: 9 Disse svarfordelinger fra missing-kategorier indgår ikke i bilagsmaterialet, men er udelukkende omtalt her i rapporten som ekstra baggrundsviden, da det er fundet relevant. 13

18 Overordnede resultater Figur 2.2 Information og forberedelse i graviditeten Spørgsmål 12. Blev du under graviditeten: Ja Nej a. Informeret om praktiske forhold på sygehuset ved fødsel og barsel b. Forberedt på fødslen (fødselsforløbet, smertehåndtering mv.) c. Informering om amning d. Forberedt på den første tid med barnet % 20% 40% 60% 80% 100% En femtedel af kvinderne oplever, at de ikke bliver forberedt på fødslen under graviditeten. Figur 2.3 viser, at de kvinder, der bliver forberedt på fødslen under graviditeten i større udstrækning har en positiv samlet fødselsoplevelse i forhold til kvinder, der ikke bliver forberedt på fødslen under graviditeten. Figur 2.3 Forberedt på fødslen under graviditeten og samlet fødselsoplevelse Virkelig god God Dårlig Virkelig dårlig 28. Hvad er din samlede oplevelse af fødslen/kejsersnittet? 12b. Blev du under graviditeten forberedt på fødslen (fødselsforløbet, smertehåndtering mv.)? Ja Nej % 20% 40% 60% 80% 100% Kvinderne har i undersøgelsen mulighed for at skrive kommentarer til sygehuset tilbud om fødsels- og forældreforberedelse. Flere kvinder har forslag til forbedringer og kommenterer, hvad de har manglet i tilbuddet. Eksempelvis efterspørger kvinderne at blive bedre forberedt på, hvad der sker efter fødslen både i forhold til barnet og kvindens egen krop, information om, hvordan de kan håndtere fødslen helt konkret med vejrtrækningsøvelser mv., og information om forskellige fødselsscenarier udover det normale forløb. 14

19 Det var rart, at fødselsforberedelsen var en snak om bordet sammen med andre gravide + mænd. Det var godt, at det ikke var et foredrag, hvor jordemoderen bare taler. Vi fik aflivet en masse fordomme og fik mange nyttige oplysninger. Min mand var også glad for forløbet. Til fødselsforberedelse på hospitalet kunne de godt (set i bakspejlet) have gjort mere ud af at fortælle om andet end den normale fødsel. Jeg ved godt, at man ikke skal skræmme folk væk, men jeg var igennem både igangsættelse, klip og en slem bristning, og det havde jeg ikke hørt om. Men det kan forekomme, og det havde været rart at vide noget om, idet jeg troede, at min fødsel ville starte derhjemme og tage de 24 timer den normalt gør, men sådan var det slet ikke for mig. Der manglede information om, hvordan man håndterer fødslen helt konkret. Der manglede information om vejrtrækning, og hvordan man skal kommunikere med jordemoderen, hvis hun ikke selv siger noget. Hvordan kan man for eksempel håndtere den autoritetstro, som man står med og måske derfor ikke stiller spørgsmålstegn ved forløbet. Jeg savnede noget mere basal viden om bleer, modermælkserstatning når man ikke kan amme, hvad man skal være opmærksom på i den første tid, hvis barnet græder, problemer med maven kan skyldes umodne tarme. Hvor ofte de skal have mad, og hvad man skal være opmærksom på. Jeg synes personligt, at der mangler fokus på, hvad der sker efter fødslen. Der er måske nogen, som ingen mén har efter fødslen, men de fleste fødende har i en eller anden grad fysiske og/eller psykiske mén efter fødslen. Vi fik også lidt at vide vedrørende ens psykiske tilstand, sexlivet eller mangel på samme. Dog er der ingen, der informerer om f.eks., hvor ondt det kan gøre, når mælken løber til, og hvordan man takler det. Hvor ondt det kan gøre, hvis man ikke kommer i behandling, når ens baby får trøske på tungen. Hvor besværligt det kan være at komme på toilet, og hvordan man takler det osv. Nogle af disse ting er ting, som kan være pinligt at snakke om, men det er stadig ekstremt vigtigt. Jeg synes godt, at man kunne lave lidt mere fødselsforberedelse, hvor man også lærer at trække vejret og lave nogle afspændingsøvelser. 15

20 Overordnede resultater 2.3 Fødsel En del af formålet med sundhedsvæsenets indsats under fødslen er ifølge Sundhedsstyrelsen at bidrage til en god fødselsoplevelse for kvinden og hendes partner (6). Spørgsmålene vedrørende fødslen bliver overvejende vurderet positivt af kvinderne, og der er ikke den store variation i svarfordelingerne mellem de enkelte spørgsmål (figur 2.4). Figur 2.4 Landsresultat fødsel Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ 27. Får information under planlagt kejsersnit (506) 19. Får information forud for planlagt kejsersnit (510) Får støtte fra jordemoder under fødslen (5034) Jordemoder er til stede på fødestuen i passende omfang (5040) 24. Jordemoder informerer godt om, hvad der sker under fødslen (4893) 28. Den samlede oplevelse af fødslen er god (5613) 20. Inddrages passende i beslutninger omkring planlagt kejsersnit (511) 22. Modtagelse på sygehus ved fødslen er god (5373) Tryg ved telefonrådgivning fra fødeafdeling, da fødslen går i gang (4329) Får hjælp til at lindre smerter under fødslen (3367) % 20% 40% 60% 80% 100% 93 % af kvinderne i denne undersøgelse vurderer deres samlede fødselsoplevelse positivt. Jeg havde en virkelig god jordemoder, som var til stede under hele forløbet, og hun var god til at forklare de forskellige ting samt lade os tage beslutninger selv. Lod manden deltage og gav plads til dette. Ydermere blev hun en time over hendes arbejdstid, da hun kunne se, at jeg ville føde ret hurtigt efter, i stedet for at jeg skulle lære en ny jordemoder at kende, som blot ville tage imod barnet. Som hun sagde: Nu vil jeg da gerne have det sidste med også. Det var virkelig stort for os forældre, at en jordemoder tænker sådan, så føler man sig privilegeret. 16

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne Spørgeskemaundersøgelse blandt 10.316 kvinder, der har født LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2012 Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af

Læs mere

LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2012

LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2012 LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2012 Spørgeskemaundersøgelse blandt 10.316 kvinder, der har født Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af

Læs mere

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 5.533 kvinder, der har født 204 LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende Spørgeskemaundersøgelse blandt 9.500 kvinder, der har født LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2013 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på

Læs mere

LUP Fødende Kvinder

LUP Fødende Kvinder Fødeafdelingen (Hvidovre) Amager og Hvidovre Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 819 kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2014. 55 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

LUP Fødende 2012. Fakta, baggrund og metode for

LUP Fødende 2012. Fakta, baggrund og metode for Fakta om LUP Fødende 2012 Fakta, baggrund og metode for LUP Fødende 2012 Uddybende information om koncept og metoder anvendt i Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2012 02420147206475601792017021720917209170917591705178170517065417059170645170561789172914

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Bemærk kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående svar. Anvisningerne:

Læs mere

Tema. Indhold. Forord 3 xx Resumé 4. 1 Introduktion til undersøgelsen 6. 2 Overordnede resultater 10

Tema. Indhold. Forord 3 xx Resumé 4. 1 Introduktion til undersøgelsen 6. 2 Overordnede resultater 10 Indhold Forord 3 xx Resumé 4 Introduktion til undersøgelsen 6 2 Overordnede resultater 0 3 Udskrivningstidspunkt klar til at komme hjem? 27 4 Samtale om fødslen 36 Tema 5 Kvalitetsforbedringer på baggrund

Læs mere

LUP Fødende Kvinder

LUP Fødende Kvinder Fødeafdelingen OUH Odense og Svendborg Spørgeskemaet er udsendt til 1106 kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2015. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 7.322 kvinder, der har født 2015 LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne. Enhedschef Marie Fuglsang

Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne. Enhedschef Marie Fuglsang Fakta, baggrund og metode for LUP Fødende 2013 - Uddybende information om koncept og metoder anvendt i Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2013 Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

Faktarapport. LUP Fødende. Uddybende information om koncept og metode. Kort version

Faktarapport. LUP Fødende. Uddybende information om koncept og metode. Kort version Metode Fakta ogog metode fakta 2014 Faktarapport LUP Fødende Uddybende information om koncept og metode Kort version Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne Faktarapport

Læs mere

Faktarapport. LUP Fødende. Uddybende information om koncept og metode. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne

Faktarapport. LUP Fødende. Uddybende information om koncept og metode. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne Metode Fakta ogog metode fakta 2014 Faktarapport LUP Fødende Uddybende information om koncept og metode Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne Faktarapport LUP Fødende

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende

Læs mere

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 15.285 patienter 2014 LUP Patienters oplevelser i Region Nordjylland Indeholder også hovedresultater fra LUP Fødende 2014 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

Afrapportering af LUP Somatik 2013

Afrapportering af LUP Somatik 2013 Dato: 1. maj 2014 Brevid: 2290302 Afrapportering af LUP Somatik 2013 Den Landsdækkende Undersøgelse (LUP) 2013 blev offentliggjort den 28. april 2014. Svarprocenten på landsplan er 59 %. Undersøgelsen

Læs mere

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 155 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 63 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel. på <>

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel. på <<Sygehus>> Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Baggrundsspørgsmål Har du født tidligere? på GRAVIDITETEN Hvis ja, bedes du besvare spørgsmålene i spørgeskemaet ud fra dine oplevelser med din seneste

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital LUP 2012 Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital Spørgeskemaet er udsendt til 26 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 77 % af disse

Læs mere

Faktarapport. LUP Fødende. Uddybende information om koncept og metode. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne

Faktarapport. LUP Fødende. Uddybende information om koncept og metode. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne Metode Fakta og og metode fakta 2015 Faktarapport LUP Fødende Uddybende information om koncept og metode Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne Faktarapport LUP

Læs mere

Onkologisk afdeling Herlev Hospital

Onkologisk afdeling Herlev Hospital Onkologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 246 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 57 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2016

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2016 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2016 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 6.798 kvinder, der har født 2016 LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken LUP 2012 Ambulante Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken Undersøgelsen er blandt 30 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital?

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital? Graviditet og fødsel 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende til omkring 21.000 fødsler om året. Uanset hvor du føder i regionen, ønsker vi at give dig de samme tilbud under din graviditet,

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau LUP Fødende 2015 - Kvinder Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Undersøgelsen er blandt 397 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

LUP Fødende Partnere

LUP Fødende Partnere Fødeafdelingen Hospitalsenheden Vest Eventuelle partnere til de kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2014, har haft mulighed for at besvare et spørgeskema om partnerens

Læs mere

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Undersøgelsen er blandt 698 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Spørgeskemaet er udsendt til 36 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 86 % af disse svarede på

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 215 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 60 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 296 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 71

Læs mere

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Spørgeskemaet er udsendt til 44 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 73 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 117 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 61 % af

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Spørgeskemaundersøgelse 70.011 indlagte og 161.165 ambulante patienter Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne og Ministeriet

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 242 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012.

Læs mere

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 401 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 52 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Faktarapport. LUP Fødende. Uddybende information om koncept og metode. Kort version

Faktarapport. LUP Fødende. Uddybende information om koncept og metode. Kort version Metode Fakta og og metode fakta 2015 Faktarapport LUP Fødende Uddybende information om koncept og metode Kort version Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne Faktarapport

Læs mere

Analyseresultater Graviditetsbesøg

Analyseresultater Graviditetsbesøg Analyseresultater Graviditetsbesøg Hovedkonklusion I analysearbejdet er der fokuseret på graviditetsbesøg som forældreforberedende generel indsats i forhold til primært jordemorens tilbud til vordende

Læs mere

LUP. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. Spørgeskemaundersøgelse. med svar fra 140.625 patienter

LUP. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. Spørgeskemaundersøgelse. med svar fra 140.625 patienter Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 140.625 patienter 2014 LUP Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne Den Landsdækkende

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau LUP 2013 (Brancheforeningen) Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau Spørgeskemaet er udsendt til 19 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for akut indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ-Ambulatoriet Ortopædkirurgisk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ- og sår-ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Region Syddanmark ønsker med denne pjece at beskrive de tilbud, regionen

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Dato: 7.03.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser

Læs mere

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Undersøgelsen er blandt 215 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 58 % af disse svarede

Læs mere

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 399 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 68

Læs mere

Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne. Enhedschef Marie Fuglsang

Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne. Enhedschef Marie Fuglsang Faktarapport for LUP Akutmodtagelse 2014 - Uddybende information om koncept og metoder anvendt i Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser - akut ambulante patienter Udarbejdet

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Fakta om LUP 01 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 01 040147064756017901701709170917091759170517817051706541705917064517056178917914 594159476479476014790147914791479149147974907415067146014756041901470974

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Sjælland 2013

Patienters oplevelser i Region Sjælland 2013 Patienters oplevelser i Region Sjælland 2013 Spørgeskemaundersøgelse blandt 9.868 indlagte og 25.682 ambulante patienter Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerunderinddragelse på vegne af Region

Læs mere

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Indenrigs- og Sundhedsministeriet har d.

Læs mere

Patientoplevet kvalitet LUP fødende resultater 2013

Patientoplevet kvalitet LUP fødende resultater 2013 Patientoplevet kvalitet LP fødende resultater 2013 SASFREMSTILLIN Region Syddanmark inviterer hvert år en stor gruppe af fødende kvinder til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse omhandlende kvindernes

Læs mere

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Uddybende forklaring af elementer i figurer og tabeller...

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012.

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012. NOTAT Dato: 09. maj 2012 Sagsnummer: Initialer: mha Afrapportering af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål Dato: 1.0.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 01. Resultaterne fra LUP somatik 01 er offentliggjort i uge 17. Konceptet

Læs mere

LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Den 16. marts 2016 v/ Specialkonsulent Mette Foged Mette.foged@regionh.dk Udsendelsesprocedure og svarprocenter Patientgrupper og spørgeskemaerne

Læs mere

Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive

Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive Spørgeskemaet er udsendt til 185 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2010. 68 % af disse svarede

Læs mere

LUP. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne

LUP. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 158.366 patienter 2016 LUP Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne Den Landsdækkende

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Mave- Tarm- og Leversygdomme Ambulatorium Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for akut indlagte patienter på Gynækologi og Obstetrik Overafd. Y Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Denne rapport citeres således: Enheden for Brugerundersøgelser: Patienters oplevelser i Region Sjælland 2011, København 2012.

Denne rapport citeres således: Enheden for Brugerundersøgelser: Patienters oplevelser i Region Sjælland 2011, København 2012. Patienters oplevelser i Region Sjælland 2 Spørgeskemaundersøgelse blandt 25.9 ambulante og 9.2 indlagte patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Sjælland Enheden for Brugerundersøgelser,

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Graviditet og fødsel er begivenheder, som giver store ændringer i livet.

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.236 indlagte og 28.309 ambulante patienter. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Sjælland

Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.236 indlagte og 28.309 ambulante patienter. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Sjælland Patienters oplevelser i Region Sjælland 2010 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.236 indlagte og 28.309 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Sjælland Enheden

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 402 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for planlagt indlagte patienter på. Børn og Unge Hospitalsenhed Midt

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for planlagt indlagte patienter på. Børn og Unge Hospitalsenhed Midt REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for planlagt indlagte patienter på Børn og Unge Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 for

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Spørgeskemaundersøgelse 60.655 indlagte og 177.678 ambulante patienter Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Revideret udgave august 2011 2010 Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Undersøgelsen er blandt 53 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Spørgeskemaundersøgelse 68.723 indlagte og 167.538 ambulante patienter Den Landsdækkende ndersøgelse af Patientoplevelser 2013 darbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne

Læs mere

LUP fødende 2012. Præsentation af resultater for Region Syddanmark 19-04-2013

LUP fødende 2012. Præsentation af resultater for Region Syddanmark 19-04-2013 2012 Præsentation af resultater for Region Syddanmark 1 - Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser for fødende () - Ny viden - er den første landsdækkende undersøgelse af sin art - Fødende kvinders

Læs mere

Forældrenes oplevelser af fødegangene. Oplæg om foreningens syn på landets fødeafdelinger

Forældrenes oplevelser af fødegangene. Oplæg om foreningens syn på landets fødeafdelinger Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del Bilag 118 Offentligt Forældrenes oplevelser af fødegangene Oplæg om foreningens syn på landets fødeafdelinger LUP fødende 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september

Læs mere

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Spørgeskemaet er udsendt til 154 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på S2 - DAG DERMATO-VENEROLOG. S Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Spørgeskemaet er udsendt til 163 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 79 % af disse

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Spørgeskemaundersøgelse 70.742 indlagte og 164.860 ambulante patienter Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2012 Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne og Ministeriet

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Reumatologisk Ambulatorium Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Hvordan du bruger læsevejledningen... 2. Overordnet om afdelingsrapporten... 2. Afrapportering af kommentarfelter... 3. FORSIDE Dimensionsfigur...

Hvordan du bruger læsevejledningen... 2. Overordnet om afdelingsrapporten... 2. Afrapportering af kommentarfelter... 3. FORSIDE Dimensionsfigur... Læsevejledning til: Afdelingsrapporten Hvordan du bruger læsevejledningen... 2 Overordnet om afdelingsrapporten... 2 Afrapportering af kommentarfelter... 3 FORSIDE Dimensionsfigur... 3 1. OVERBLIK... 4

Læs mere

Hvad siger de fødende kvinder? - Oplevelser af graviditet, fødsel og barsel. Rapporten kan læses på www.rm.dk www.cfk.rm.dk

Hvad siger de fødende kvinder? - Oplevelser af graviditet, fødsel og barsel. Rapporten kan læses på www.rm.dk www.cfk.rm.dk Hvad siger de fødende kvinder? - Oplevelser af graviditet, fødsel og barsel Rapporten kan læses på www.rm.dk www.cfk.rm.dk Konsulent Pernille Bjørnholt Nielsen E-mail: Pernille.bjornholt@stab.rm.dk Faglig

Læs mere

LUP Akutmodtagelse. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser. - akut ambulante patienter

LUP Akutmodtagelse. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser. - akut ambulante patienter Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 7.34 akut ambulante patienter 2 LUP Akutmodtagelse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser - akut ambulante patienter Udarbejdet af Enhed

Læs mere

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 61 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

LUP Fødende læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP Fødende læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Uddybende forklaring af elementer i figurer og tabeller...

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Endokrinologisk Klinik - Randers Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LUP 2013 resultater For LUP indlagte, LUP ambulante, LUP fødende

LUP 2013 resultater For LUP indlagte, LUP ambulante, LUP fødende Sundhedssamordningsudvalget.4.4 LP resultater For LP indlagte, LP ambulante, LP fødende Fortroligt indtil offentliggørelsen i uge 8 4 844 LP Samlet indtryk Region Syddanmark, regionsniveau LP indlagte

Læs mere

Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland

Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland Undersøgelsen er blandt 998 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 64 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Nedenfor er angivet svarprocent for de tre undersøgelser i LUP somatik 2015.

Nedenfor er angivet svarprocent for de tre undersøgelser i LUP somatik 2015. LUP somatik 015 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 015. Resultaterne fra LUP somatik 015 er offentliggjort i uge 11 016. LUP somatik er opdelt i tre undersøgelser for henholdsvis

Læs mere

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel Region Hovedstaden Graviditet og fødsel Indledning Tillykke med din graviditet. Vi glæder os til at se dig på et af Region Hovedstadens fem fødesteder. 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende

Læs mere

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Spørgeskemaet er udsendt til 214 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober

Læs mere

Faktarapport. LUP Fødende. Uddybende information om koncept og metode. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne

Faktarapport. LUP Fødende. Uddybende information om koncept og metode. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne Metode Fakta ogog metode fakta 2016 Faktarapport LUP Fødende Uddybende information om koncept og metode Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne Faktarapport LUP Fødende

Læs mere

Resultater for LUP 2013

Resultater for LUP 2013 Aarhus Universitetshospital Administrationen Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 7845 0000 auh@rm.dk www.auh.dk Resultater for LUP 2013 18. marts 2014 modtog AUH resultaterne for den Landsdækkende

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Fælles Medicinsk Ambulatorie M - Randers Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Sjælland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere