Ved budgetforliget 2005 blev der afsat 3,1 mio. kr. pr. år til skolefrokostordningen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ved budgetforliget 2005 blev der afsat 3,1 mio. kr. pr. år til skolefrokostordningen."

Transkript

1 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 4. Afdeling Den Århus Kommune Skoler og Kultur Magistratens 4. Afdeling 1. Resume D. 19. maj 2004 blev det, som følge af en ændring af Folkeskoleloven, muligt at etablere skolefrokostordningen inden for Folkeskolelovens rammer. Tidligere etableredes skolefrokostordningen inden for rammerne af kommunalfuldmagten, der giver kommunerne mulighed for at stille ydelser til rådighed på eget initiativ. Kompetencen til at beslutte, om den eksisterende skolefrokostordning skal fortsætte, om man ønsker at finde en anden løsning eller eventuelt helt fravælger en kollektiv skolefrokostordning, ligger nu hos skolebestyrelsen. Det er imidlertid muligt for byrådet at fastsætte nærmere rammer for ordningerne. Såfremt skolebestyrelsen træffer beslutning om at vælge en anden løsning foreslås det, at Byrådet træffer beslutning om, at de eksisterende overordnede retningslinjer for skolefrokostordningerne fastholdes. Endvidere foreslås, at der etableres et opsigelsesvarsel for den kommunale kantineordning på et år. Århus Kommunale Skolevæsen Frederiksgade Århus C Sagsnummer Sagsbehandler Henrik Johansen Telefon Direkte telefon Telefax E-post E-post direkte I Århus Kommune er der i dag en kommunal skolefrokostordning på alle 51 folkeskoler. 2. Tidligere beslutninger Ved budgetforliget i 1995 vedtog Byrådet at fjerne løntilskuddet til skolekantinerne. Ved budgetforliget 2005 blev der afsat 3,1 mio. kr. pr. år til skolefrokostordningen. Ved budgetforliget 2006 vedtog byrådet en besparelse på 4,5 mio. årligt som følge af momsfritagelse af skolemad

2 3. Beskrivelse af indstilling 3.1. Ændring af lovgrundlaget for skolefrokostordningen D. 19. maj 2004 blev det, som følge af en ændring af Folkeskoleloven, muligt at etablere skolefrokostordningen inden for Folkeskolelovens rammer. Tidligere etableredes skolefrokostordningen inden for rammerne af kommunalfuldmagten, der giver kommunerne mulighed for at stille ydelser til rådighed på eget initiativ. Kompetencen til at beslutte, om den eksisterende skolefrokostordning skal fortsætte, om man ønsker at finde en anden løsning eller eventuelt helt fravælger en kollektiv skolefrokostordning, ligger nu hos skolebestyrelsen. Det er imidlertid muligt for byrådet at fastsætte nærmere rammer for ordningerne. Kommunalbestyrelsen beslutter, om madordningerne etableres med fuld forældrebetaling eller gennem kommunale tilskud med hel eller delvis fri forplejning, og kan fastsætte nærmere rammer for ordningerne. Hvis kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om, at der kan tilbydes madordninger, træffer skolebestyrelsen beslutning om, hvorvidt der skal oprettes en madordning på skolen, herunder i skolefritidsordningen. Skolebestyrelsen fastsætter principper for madordningen inden for de rammer, som kommunalbestyrelsen har fastsat. Madordningen kan alene være et tilbud til forældrene. 3.2 Den eksisterende ordning Den nuværende kommunale skolefrokostordning omfatter et kollektivt tilbud om skolemad til alle 51 folkeskoler. Ordningen har fungeret i sin nuværende form siden 1996, og indebærer, at 12 maxikantiner producerer og sælger mad til egen skole, samt producerer og leverer mad til 1-7 minikantiner. 38 minikantiner får dagligt leveret mad fra maxikantinerne. 1 almindelig kantine producerer og sælger alene mad til egen skole. Der leveres desuden mad til to privatskoler. Kantineordningen omfatter endvidere Din skolebutik, der giver forældrene mulighed for via Internettet, at oprette bestillinger på mælk, frugt og kildevand. Minikantinernes fortsatte drift afhænger af Maxikantinernes fortsatte produktion af mad. På skoler med maxikantiner vil det, i overensstemmelse med de nye regler, være muligt for skolebestyrelserne at fravælge skolefrokostordningen. Det anbefales imidlertid, at det ikke Side 2 af 5

3 bliver muligt at fravælge driften af maxikantinerne. Hvis maxikantinernes fortsatte drift ikke sikres, vil det betyde, at ikke alle skoler vil have mulighed for at tilbyde en kommunal skolefrokostordning. Skolebestyrelsen kan vælge at få leveret mad fra en anden maxikantine end den, skolen modtager mad fra i dag, hvis skolen selv foranstalter finansiering af eventuelle merudgifter til transport mv., ligesom det vil være en muligt at vælge en anden løsning end den kommunale skolefrokostordning eller helt at fravælge en kollektiv frokostordning. 3.3 Ernæringsmæssige ramme og målsætning Hensigten med den eksisterende kommunale skolefrokostordning er at bidrage til at give alle elever gode og sunde kostvaner. Kantinen sælger hver dag: Et varierende antal kolde og varme retter Forskellige brød Flere slags frugt og grønt Mælk I 2002 udarbejdede skolevæsenet Sundhedspolitik for eleverne i folkeskolen. Skolefrokostordningen blev i den forbindelse en integreret del af sundhedspolitikken. I følge de nye regler har byrådet mulighed for fortsat at fastlægge retningslinjer for skolernes kollektive kantineordninger. Med henblik på fortsat at sikre, at skolefrokostordningen fastholder en sundhedsfremmende funktion forslås det, at de gældende overordnede retningslinjer for skolefrokostordningen fastholdes. Retningslinjerne tager afsæt i Sundhedspolitik for eleverne i folkeskolen. Det overordnede mål for skolepolitikken er, at folkeskolerne i Århus Kommune udgør et sundhedsfremmende miljø, der giver eleverne forudsætninger så de kan handle for at fremme egen og andres sundhed. Politikken indeholder endvidere et delmål for området mad og måltider: Eleverne får god mad, der svarer til svarer til kroppens behov for energi og næringsstoffer Skolefrokosten baseres i dag på en opskriftsamling, der indeholder en række sunde opskrifter. Det betyder at retter som hovedregel indeholder en fedtenergiprocent på max. 30, er fattige på sukker og rige på kulhydrater. Der må ikke sælges slik og sodavand fra skolekantinerne. Side 3 af 5

4 3.4. Personalemæssige konsekvenser Så længe det endnu ikke er klart, hvor mange skolebestyrelser, der vil vælge en anden løsning end den eksisterende kommunale skolefrokostordning eller helt fravælger en kollektiv frokostordning er det ikke muligt at konkludere hvilke personalemæssige konsekvenser, de nye bestemmelser har. I oktober 2005 beskæftiger skolefrokostordningen 58,8 fuldtidsstillinger fordelt på 110 personer. Eventuelle personaletilpasninger vil ske i overensstemmelse med Århus kommunes personalepolitik og det foreslås, at eventuelle merudgifter til personaletilpasninger finansieres ved den af Byrådet afsatte pulje til sikring af personaleafvikling og efteruddannelse. Med henblik på at skabe den nødvendige tid til eventuelle tilpasninger foreslås det, at der etableres en opsigelsesperiode ift. den eksisterende ordning på 1 år fra udgangen af skolernes budgetår. 4. Økonomiske konsekvenser Det økonomiske grundlag for skolefrokosten er indtægterne af salget fra kantinerne samt de 3,1 mio. kr., som byrådet bevilgede i forbindelse med vedtagelsen af budget I forbindelse med budget 2006 vedtog Byrådet imidlertid en besparelse på 4,5 mio. kr. som følge af momsfritagelsen af skolefrokostområdet. Det betyder, at området driftsbevillingsmæssigt næsten er i balance. Udgifter til el, vand, varme, bygninger mv. udgiftsføres ikke under skolefrokostområdet, hvorfor der i praksis er tale om, at der gives et kommunalt tilskud til ordningen. Så længe det endnu ikke er klart, hvor mange skolebestyrelser, der vil vælge en anden løsning end den eksisterende kommunale ordning eller helt fravælger en kollektiv frokostordning er det ikke muligt at konkludere hvilke økonomiske konsekvenser, de nye bestemmelser har. Hvis der er tale om salg fra en kantine på en folkeskole til andre folkeskoler, er der jf. momslovens 9 ikke tale om momspligtige leverancer. Århus Kommunes skolefrokostordning leverer imidlertid også mad til 2 privatskoler. Århus Kommunale Skolevæsen har derfor søgt om afgiftsfritagelse for salget til privatskolerne. Der er endnu ikke truffet afgørelse i sagen. Såfremt der ikke bevilges afgiftsfritagelse vil eleverne på privatskolerne skulle betale 25% mere for skolemaden end eleverne i folkeskolen. De nye regler for skolefrokostordningen, hvor kompetencen udlægges til skolebestyrelsen, tilsiger, at området undergår en økonomisk de- Side 4 af 5

5 centralisering. Udlægningen foreslås gennemført efter nærmere drøftelse med skolerne fra 1. januar Som følge af nye krav fra Fødevareregion Århus skal der til hver kantine forefindes et toilet, som kun benyttes af kantinepersonalet. Desuden er der krav vedr. antallet af vaske og til loftsbeklædningen. I nogle kantiner er der endvidere forskellige individuelle mangler. Fødevareregion Århus er i øjeblikket i gang med at gennemgå samtlige kantiner, hvorefter det vil være muligt at opgøre det fremtidige behov for investeringer på området. 5. Miljømæssige konsekvenser Indstillingen har ingen miljømæssige konsekvenser. 6. Konsekvenser i forhold til mål Indstillingen har ingen konsekvenser for mål, såfremt retningslinjerne i for den eksisterende skolefrokostordning fastholdes. 7. Beslutningspunkter -At skolefrokostordningen også fremover fungerer i overensstemmelse med de eksisterende overordnede retningslinjer -At der etableres en opsigelsesperiode ift. den eksisterende ordning på 1 år fra udgangen af skolernes budgetår -At skoler med maxikantiner ikke kan fravælge produktion af mad til minikantiner - At medudgifter til personaletilpasninger finansieres ved den af Byrådet afsatte pulje til sikring af personaleafvikling og efteruddannelse - At området decentraliseres til skolerne fra 1. januar 2007 Torben Brandi Nielsen / Vibeke Kinch Bilagsfortegnelse: Bilag 1: (vedlagt til alle/+elektronisk) Bilag 2: (vedlagt til alle/+elektronisk) Side 5 af 5

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen.

Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen. Den fulde tekst Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen. I henhold til 16 i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 739 af 6. oktober 1998 kan dele af undervisningen

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune Ministeren for Børn og Undervisning Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Den 17. september 2012 Aarhus Kommune Ansøgning om dispensation vedrørende delvis fravalg

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

Bilag 7. Analyse af det ikke-styrbare overførselsområde seniorjob

Bilag 7. Analyse af det ikke-styrbare overførselsområde seniorjob Bilag 7 Analyse af det ikke-styrbare overførselsområde seniorjob Borgmesterens Afdeling August 2013 1 1. Resumé I forlængelse af analysen vedr. de ikke styrbare overførselsområder i 2012 blev det i forbindelse

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 13. oktober 2004 via Magistraten Tlf. nr.:8940-4061 Jour. nr.:16.20.05p20-2004/00519

Læs mere

Indstilling. Resurser til Ejendomsbeskatningen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 1.

Indstilling. Resurser til Ejendomsbeskatningen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. august 2008 Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Der søges om en aktivitetsbetinget resurseudvidelse til fortsat

Læs mere

Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune

Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Indledning Denne skrivelse er en samlet retningslinje for betaling af de ydelser, som Frederikshavn

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011 Indstilling Til Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 9. juni 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Genudbud af Aarhus Kommunes brand- og stormskadeforsikringer 1. Resume Aarhus Kommune indførte

Læs mere

Oprettelse af børnehave og vuggestue

Oprettelse af børnehave og vuggestue Oprettelse af børnehave og vuggestue - sammen med friskolen 2014 Indhold 1. Hvorfor daginstitution og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 KL juli 2013 Indhold 1. Reformens nye rammer og budget 2014... 2 2. Udgangspunkt for en ny skoledag... 8 3. Realiseringen af en

Læs mere

Oprettelse af børnehave

Oprettelse af børnehave Oprettelse af børnehave - sammen med friskolen 2008 Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. maj 2013 Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Denne indstilling skal fremme anvendelsen af vedvarende

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - Århus C Tlf. 3 - Epost mag@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den. august via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: Henrik Traberg

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutionerne - hvad ønsker forældrene. En landsdækkende undersøgelse i kommuner og institutioner 2011

Frokostordninger i daginstitutionerne - hvad ønsker forældrene. En landsdækkende undersøgelse i kommuner og institutioner 2011 Frokostordninger i daginstitutionerne - hvad ønsker forældrene En landsdækkende undersøgelse i kommuner og institutioner 2011 Frokostordninger i daginstitutionerne hvad ønsker forældrene Undersøgelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Solceller - et område i konstant udvikling

Solceller - et område i konstant udvikling Oktober 2013 Solceller - et område i konstant udvikling Muligheden for at få leveret strøm via solceller har været diskuteret meget i medierne. Klima-, energi-, og bygningsministeren har i flere omgange

Læs mere

Boliger til hjemløse NOTAT

Boliger til hjemløse NOTAT NOTAT Dato: 10.februar 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2012-1335 Sagsbehandler: Sbu Dok id: Boliger til hjemløse På styregruppemødet for Hjemløsestrategien den 23. marts 2012 fremlagde Københavns

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen... 3 2. Referat

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Indstilling. Ophør af aftaler med Århus MiljøCenter. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 16.

Indstilling. Ophør af aftaler med Århus MiljøCenter. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 16. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. december 2013 Ophør af aftaler med Århus MiljøCenter Ophør af aftaler mellem Århus MiljøCenter og Aarhus Kommune om pligtlejemål og

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere