Forbrugerredegørelse 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forbrugerredegørelse 2009"

Transkript

1 Forbrugerredegørelse 2009 September 2009

2 Forbrugerredegørelse 2009

3 Forbrugerredegørelse 2009 Publikationen kan bestilles hos: Forbrugerstyrelsen Publikationen kan også downloades på Forbrugerstyrelsens hjemmeside: Oplag: 800 Pris: 150 kr. + forsendelse ISBN: ISSN: Trykt i Danmark, september 2009 Billedmateriale: Scanpix Forbrugerstyrelsen Amagerfælledvej København S Tlf.: Redegørelsen er udarbejdet af Forbrugerstyrelsen Hovedbidragsyderne til de enkelte kapitler er: Kapitel 1: Forbrugerforholdene i Danmark 2009: Line Mouritsen Villadsen / Jens Mølbjerg Lund Pedersen Kapitel 2: Rådgivning i forbindelse med forbrugerens køb af elektronik: Thomas Dethlefsen / Jakob Møller Fjorback Christensen Appendiks: Forbrugerundersøgelser 2009: Line Mouritsen Villadsen

4 SIDE 3 Forord Forbrugerredegørelse 2009 viser, at forbrugerforholdene i Danmark er gode og bedre end tidligere år. Forbrugernes mulighed for at træffe oplyste forbrugsvalg er styrket i og med, at gennemsigtigheden er øget. Endvidere er forbrugernes tillid til markederne øget. Samlet betyder den øgede gennemsigtighed og tillid mere effektive og velfungerende markeder. Men Forbrugerredegørelse 2009 viser også større bevægelser i markedernes placering i ForbrugerForholdsIndekset (FFI) end tidligere. Flere bran cher Resultaterne i årets redegørelse giver en indikation af, hvilke markeder der bør få den største opmærksomhed i den kommende tid fra myndigheder, i brancher og virksomheder samt hos forbrugerne. Det er mit håb, at Forbrugerredegørelse 2009 vil blive vel modtaget og brugt aktivt i det kommende års bestræbelser på at sikre danske forbrugere forhold, der er blandt de bedste i Europa. Tanja Franck Direktør i Forbrugerstyrelsen

5 SIDE 4 Indholdsfortegnelse Forord, s.3 Indholdsfortegnelse, s.4 Indledning, s.6 Temaer og indhold i Forbrugerredegørelse 2009, s.7 Kapitel 1 Forbrugerforholdene i Danmark 2009, s Sammenfatning og anbefalinger, s Traditionelle markeder med de bedste og dårligste forbrugerforhold 2009, s Fritvalgsmarkeder, s Evaluering af Forbrugerforholdsindekset, s Nye målinger af de europæiske forbrugerforhold, s.34 Bilag 1.1 FFI-tabeller, s.44 Bilag 1.2 Metode for FFI 2009, s.48 Kapitel 2 Rådgivning i forbindelse med forbrugerens køb af elektronik, s Sammenfatning og anbefalinger, s Markedet for elektronik, s Sådan er reglerne, s Når elektronikken giver problemer, s Forbrugerstyrelsens samarbejde med branchen om forbedringer af vilkårene på markedet, s Forbrugerne oplever stadig problemer på området, s Forbrugernes vurdering af køb af elektronik, s.67 Appendiks: Forbrugerundersøgelser 2009, s.90

6 SIDE 5

7 SIDE 6 FORBRUGERREDEGØRELSE 2009 Indledning

8 FORBRUGERREDEGØRELSE 2009 SIDE 7 Forbrugerredegørelse 2009 viser, at forbrugerforholdene i Danmark generelt vikling mod stadigt bedre forbrugerhold. Men trods den samlede stigning er der markeder, som har opnået en markant dårligere bedømmelse end sidste år. Her kan der med fordel gøres en ekstra indsats for at skabe bedre forbrugerforhold. Temaer og indhold i Forbrugerredegørelse 2009 I kapitel 1 præsenteres årets ForbrugerForholdsIndeks (FFI), der er en måling af forbrugerforholdene på 57 markeder i Danmark. Der måles på enkeltindeksene gennemsigtighed, tillid og klageforhold, og på den bag grund oplistes markederne i det samlede FFI. Dette års FFI viser, at for brugerforholdene i Danmark er forbedret i forhold til sidste år. Dog er der sket store bevægel- I kapitel 2 undersøges markedet for forbrugerelektronik. Elektronik er blevet ring med elektronik af den ene eller anden art. I kapitlet undersøges rådgivningen i forbindelse med køb af forbrugerelektronik, hvordan tilfredsheden er med denne, og hvor stor tilliden er til rådgivningen. Endvidere undersøges en række af de forhold, der i offentligheden har været debatteret i forhold til forbrugerelektronik, herunder salget af tillægsforsikringer og forretningernes reklamationsbehandling.

9 SIDE 8 KAPITEL 1 FORBRUGERFORHOLDENE I DANMARK 2009 Kapitel 1 Forbrugerforholdene i Danmark 2009

10 KAPITEL 1 FORBRUGERFORHOLDENE I DANMARK 2009 SIDE 9 ForbrugerForholdsIndekset (FFI) 2009 viser, at forbrugerforholdene i Danmark samlet set opleves som gode. Igen er indekset steget lidt i forhold til målingen året før. I modsætning til tidligere år er der en del bevægelse i indekset. Hele 13 markeder har således rykket sig 10 pladser eller mere. FFI er et samlet mål for forbrugerforholdene på 57 danske markeder; 51 traditionelle markeder og seks fritvalgsmarkeder 1. FFI består af forbrugernes vurdering af markedernes gennemsigtighed og den tillid, de har til markederne, samt Forbrugerstyrelsens undersøgelser af klageforhold på markederne. Alle tre dele vurderes på en skala fra 0 til FFI viser, hvor der er særligt gode forbrugerforhold målt på de tre parametre, men også hvor behovet og mulighederne for forbedring er størst. De danske forbrugerforhold kan også ses i forhold til andre lande. EU-Kommissionen præsenterede i januar 2009 det andet europæiske Consumer Markets Scoreboard. 3 Det vil sige en slags forbrugerpointtavle, der på nogle punkter er sammenlignelig med det danske FFI. 1.1 Sammenfatning og anbefalinger Forbrugerundersøgelser viser, at dette års gennemsnitlige vurdering på ForbrugerForholdsIndekset (FFI) er 7,00 på en skala fra 0 til 10. Alle de undersøgte markeder er placeret i den bedste halvdel af skalaen, hvilket giver et samlet billede af, at forbrugerforholdene i Danmark er gode. Sammenholdt med FFI for 2008 er forbrugerforholdene blevet lidt bedre, idet der ses en stigning i det samlede FFI på 0,13. Det er stigninger på indeksene for gennemsigtighed og tillid, der er årsagen til den samlede stigning i FFI. I lighed med sidste år er den største stigning sket på indekset for gennemsigtighed. Klageindekset ligger stort set på samme niveau som sidste år. 5 Forbrugerundersøgelser 2009 viser også, at forbrugerne vurderer deres tillid til de traditionelle markeder højere, end de vurderer gennemsigtigheden. På 1 Fritvalgsmarkederne er gymnasier, skoler, sygehuse, læger, børnepasning/dagtilbud og ældrepleje. 2 Dog indgår der ikke klagetal for fritvalgsmarkederne. 3 Europa-Kommisionen, The Consumer Markets Scoreboard. 2nd edition (Luxembourg: European Com munities, 2009). Se eventuelt: 4 Capacent Epinion har på vegne af Forbrugerstyrelsen gennemført en telefonisk surveyundersøgelse blandt forbrugere, som tilsammen har vurderet i alt 57 markeder. Disse surveydata inkorporeres sammen med en analyse af oplysninger om klageforhold i Forbrugerstyrelsens model for ForbrugerForholdsIndeks (FFI). For yderligere information om FFI og Forbrugerundersøgelser 2009 se bilag 1.2 samt Appendiks. 5 Stigningen på indekset for gennemsigtighed udgør 0,21. Forbrugertillidsindekset er steget med 0,07, mens klageforholdsindekset er steget med 0,01.

11 SIDE 10 KAPITEL 1 FORBRUGERFORHOLDENE I DANMARK 2009 en skala fra 0 til 10 er gennemsnittet på indekset for forbrugertillid 7,23, mens gennemsnittet for indekset for gennemsigtighed er 6,60. 6 I forhold til sidste års undersøgelser er der kommet større spredning i indekset: Den højeste FFI-score i 2009 er 8,01 (mod 7,84 i 2008), og den laveste er 5,94 (mod 5,99 i 2008). FFI-gennemsnittet for de bedste markeder er steget: De bedste 12 markeder er i år gennemsnitligt blevet vurderet til 7,59 i FFI (7,42 i 2008). Tabel 1.1 Markeder med den højeste placering i FFI 2009 Markeder med højeste placering i 2009 Biograf, teater og musik Bøger Cykler og knallerter Hotel og campingpladser Møbler og boligudstyr Pakkerejser/charterrejser Bilsyn Hårde hvidevarer Elektrikerarbejde A-kasser Benzin/brændstof og tankstationer Dyrlæger Kilde: Forbrugerundersøgelser 2009, Forbrugerstyrelsen. gange. Når mere end ét marked har været i toppen samme antal gange, står de i alfabetisk rækkefølge. Det enkelte markeds præcise placering i gruppen Toppen af FFI er kendetegnet ved, at: det er første gang, så mange forskellige sektorer er repræsenteret i denne del af FFI, dog er varemarkeder igen meget dominerende 8 af de 12 markeder i toppen af FFI er gengangere fra toppen sidste år. Markederne for a-kasser, elektrikerarbejde, dyrlæger samt benzin/brændstof og tankstationer er nye i gruppen. 6 Indekset for klageforhold på de traditionelle markeder er 4,67 (mod 4,66 sidste år). Fritvalgsmarkederne vurderes ikke på klageforhold.

12 KAPITEL 1 FORBRUGERFORHOLDENE I DANMARK 2009 SIDE 11 FFI-gennemsnittet for dårligste markeder er også steget: De dårligste 12 markeder er i år gennemsnitligt blevet vurderet til 6,33 (6,21 i 2008). 7 Tabel 1.2 Markeder med den laveste placering i FFI Markeder med laveste placering i 2009 Advokater Pengeinstitutter Solcentre Telefonabonnementer, samtaleafgifter og internet Energiforsyning Autoreparation Fødevarer Pensionsselskaber Personlige plejeprodukter, kosmetik og håndkøbsmedicin Receptpligtig medicin Rengøringshjælp Kilde: Forbrugerundersøgelser 2009, Forbrugerstyrelsen. Markederne, som opnår de laveste placeringer i FFI, er kendetegnet ved, at: dominerende. 8 af de 12 markeder i nederste kvartil også havde en bundplacering sidste abonnementer, samtaleafgifter og internet samt solcentre. 8 Placeringen af de enkelte markeder i FFI 2009 har ændret sig mere, end det har været mønstret de tidligere år. 13 af de 51 traditionelle markeder har bevæget sig 10 pladser eller mere i enten op- eller nedadgående retning, hvilket giver en ikke hidtil set bevægelse i indekset. 9 Følgende markeder har bevæget sig 10 pladser eller mere: - af tabellen. 8 For yderligere informationer om markederne i bunden af FFI se tabel For nogle af markederne skyldes en del af ændringen mindre ændringer i datagrundlaget, eksempelvis mere præ- og solcentre. Disse markeder har dog også uden korrektioner bevæget sig voldsomt i indekset.

13 SIDE 12 KAPITEL 1 FORBRUGERFORHOLDENE I DANMARK 2009 Figur 1.1 Markeder, der har bevæget sig 10 pladser eller mere Markeder hvis placering er forbedret med 10 pladser eller mere Dyrlæger 48 9 Biler og motorcykler A-kasser 16 4 VVS-arbejde Briller og kontaktlinser Placering i FFI Markeder hvis placering er forværret med 10 pladser eller mere Solcentre Isenkram, byggematerialer, 7 maling og tapet 27 Tandlæger Advokater Avis- og tidsskriftsabonnementer Flytransport Pengeinstitutter Telefonabonnementer, 38 samtaleafgift og Internet Placering i FFI Kilde: Forbrugerundersøgelser , Forbrugerstyrelsen. Såvel gennemsigtighed som forbrugertillid er også målt på seks fritvalgsmarkeder: Børnepasning/dagtilbud, skole, gymnasium, læge, sygehus og ældrepleje. Det samlede FFI for fritvalgsmarkederne svarer til sidste års målinger og ligger på 6,48 sammenlignet med sidste års 6,47. Dermed fastholdes den stigning, der sidste år afbrød en ellers faldende tendens.

14 KAPITEL 1 FORBRUGERFORHOLDENE I DANMARK 2009 SIDE 13 Det samlede FFI på fritvalgsmarkederne er lavere end det samlede FFI på de traditionelle markeder (6,48 mod 6,91). 10 Den forskel skyldes lige som sidste år primært, at gennemsigtigheden på fritvalgsmarkederne vurderes væsentligt lavere end på de traditionelle markeder. I overensstemmelse med mønstret på de traditionelle markeder viser resultaterne for fritvalgsmarkederne, at forbrugertilliden vurderes væsentligt højere end gennemsigtigheden. Tilliden er stort set stabil siden sidste år og ligger på 7,51. Tilliden på fritvalgsmarkederne er igen i år højere end på de traditionelle markeder (7,23). Resultaterne af dette års FFI peger på, at forbrugerforholdene i Danmark samlet set bliver stadigt bedre. Imidlertid peger resultaterne også på, at der fortsat er plads til forbedringer. Samtlige markeder i FFI s nederste kvartil er kendetegnet ved forholdsvist dårlige forbrugerforhold. En generel indsats fra de relevante brancher vil kunne forbedre forbrugerforholdene. Særlig opmærksomhed kan med fordel rettes mod de markeder, som har bevæget sig markant i nedadgående retning i FFI siden sidste år samt er lavt placeret i FFI. Der ses en markant negativ udvikling på markederne for advokater, pengeinstitutter, telefonabonnementer, samtaleafgifter og internet lægerne og ældreplejen i fritvalgsindekset dårlige placeringer på baggrund af fald dette år. Undersøgelsen viser, at forbrugerforholdene i Danmark kan styrkes ved, at: advokatbranchen iværksætter initiativer, der øger forbrugernes tillid og skaber større åbenhed omkring ydelser og prisdannelse, pengeinstitutterne genvinder forbrugernes tillid, særligt i forbindelse med forbrugerbeskyttelse, teleindustrien styrker gennemsigtigheden på markedet og adresserer forbrugernes tillidsmæssige forbehold, solariebranchen arbejder med at forbedre forbrugernes tillid til markedsføringen og til at konkurrencen fungerer på markedet, lægerne øger gennemsigtigheden og vurderer behovet for tillidsskabende tiltag, samt ved at ældreplejen adresserer en forbedring af åbenheden omkring ydelserne på markedet samt en forventningsafstemning mellem udbyder og bruger. Kort beskrivelse af FFI ForbrugerForholdsIndekset (FFI) er et redskab, der giver et overblik over de generelle forbrugerforhold og et billede af en række markeder i relation til 10 Klageforhold vurderes ikke for fritvalgsmarkederne. Derfor indgår klageforhold heller ikke i FFI for de traditionelle markeder, når FFI sammenlignes her.

15 SIDE 14 KAPITEL 1 FORBRUGERFORHOLDENE I DANMARK 2009 hinanden. Markeder med en høj placering i FFI er karakteriseret ved forholdsvist gode forbrugerforhold. Omvendt er markeder, der placerer sig lavt i FFI, kendetegnet ved mindre gode forbrugerforhold. Dermed giver indekset en indikation af, hvor der er størst behov for at forbedre forbrugerforholdene eller alternativt informere forbrugerne bedre. 11 Dette afsnit er en kort beskrivelse af enkeltindikatorerne i FFI. For yderligere metodebeskrivelse se bilag 1.2. Ud fra et forbrugersynspunkt har særligt tre faktorer betydning for, om et marked har gode forbrugerforhold. Det drejer sig om forbrugertillid, gennemsigtighed og klageforhold. De tre enkeltindeks måles på en skala fra 0 til for ses de indikatorer, der udgør baggrunden for FFI. 12 Figur 1.1 ForbrugerForholdsIndeks (FFI) Forbrugertillid 1. Forventninger 2. Markedsføring 3. Forbrugerbeskyttelse Forbrugertillid Klageforhold Gennemsigtighed 4. Sammenlignelighed 5. Prisoplysning 6. Konkurrenceforhold 7. Tvistløsning 8. Klagetrend 9. Efterlevelse Gennemsigtighed Klageforhold FFI Kilde: Forbrugerundersøgelser , Forbrugerstyrelsen. Forbrugertillid For at forbrugerne skal have gode forhold, er det væsentligt, at de kan have tillid til kvaliteten af produkter og ydelser på markedet samt tillid til, at virksomheder og brancher overholder regler, standarder og lovgivning. 11 FFI kan ikke anvendes til at vurdere, om kvaliteten af produkterne og ydelserne på et marked er høj eller lav. 12 Redegørelsens resultater bygger på ikke-vægtede data. For beskrivelse af de underliggende målepunkter se bilag 1.2.

16 KAPITEL 1 FORBRUGERFORHOLDENE I DANMARK 2009 SIDE 15 I FFI måles forbrugertilllid via forbrugersurveys. Forbrugerne har vurderet, om varerne på markedet lever op til det forventede (forventninger), om virksomhederne markedsfører sig på troværdig vis (markedsføring), samt om de overholder de regler, der skal beskytte forbrugeren (forbrugerbeskyttelse). Gennemsigtighed Gode forbrugerforhold forudsætter gennemsigtighed med hensyn til pris, kvalitet og konkurrence. Forbrugerne har de bedste vilkår, hvis de relativt nemt kan få overblik over udbud, priser og kvalitet på markedet og samtidig opleve, at der er konkurrence. I FFI måles et markeds gennemsigtighed via forbrugersurveys, hvor forbrugerne besvarer spørgsmål, der relaterer sig til gennemsigtighed. Her har forbrugerne vurderet, hvor let eller svært det er at sammenligne pris og kvalitet (sammenlignelighed), hvorvidt konkurrencen på markedet sikrer fair priser (konkurrenceforhold), og om der er gode muligheder for at få oplysninger om pris (prisoplysning). Klageforhold For at sikre forbrugerne bedst muligt er det vigtigt, at der eksisterer effektive klagebehandlingssystemer, som både forbrugere og virksomheder anerkender. Det kan medvirke til at skabe tryghed for forbrugerne, fordi de ved, at de kan få hjælp til at løse en eventuel strid med en forretningsdrivende. For den enkelte branche giver klagenævnet mulighed for en løbende evaluering af forretningsmetoderne. I FFI måles klageforhold ved, at hvert marked gives point, alt efter hvordan den faktiske situation er vedrørende følgende tre forhold: Tvistløsning, efterlevelse og klagetrend. 13 Tvistløsning handler om, hvorvidt der er mulighed for at få en klage behandlet ved et klagenævn og efterfølgende få fx prisnedslag eller en erstatningsvare eller -ydelse. Efterlevelse handler om, hvorvidt en given branche altid efterlever afgørelserne, når forbrugerne får medhold, eller om det alene er en del af afgørelserne, som efterleves. Klagetrend er et mål for, om der i de seneste fem år har været et stigende eller faldende antal klager. Ankenævnet for bus, tog og metro er i januar 2009 blevet oprettet som et godkendt, privat ankenævn. Dermed vil markedet for offentlig transport fra 2010 score bedre på enkeltindekset for klageforhold. Ændringen har imidlertid ikke betydning for dette års FFI. Den Danske Dyrlægeforening har i juni 2008 fået godkendt Ankenævn for Dyrlæger af økonomi- og erhvervsministeren. Dette har stor betydning for 13 Mange brancher har oprettet nævn, der behandler forbrugerklager. Klagestatistikker indberettes af disse private klagenævn og af Forbrugerklagenævnet (der i tilfælde, hvor der intet privat nævn er, træffer afgørelse).

17 SIDE 16 KAPITEL 1 FORBRUGERFORHOLDENE I DANMARK 2009 dyrlægernes placering i dette års FFI, idet markedet har bevæget sig 39 pladser opad og nu ligger i første kvartil. Ankenævnet for biler er oprettet pr. 3. december 2007, og markedet for biler og motorcykler får derfor for første gang i år point for at have et privat ankenævn. Det er en del af årsagen til, at markedet for biler og motorcykler i år ligger på en 20. plads i forhold til sidste års 33. plads. Forbrugerforhold i sektorer De 51 traditionelle markeder er inddelt i syv sektorer: Transport (tre markeder) Varer (17 markeder) Andre tjenesteydelser (ni markeder) Liberale erhverv (seks markeder) Håndværksydelser (otte markeder) Finansielle tjenesteydelser (fem markeder) Forsyningsvirksomhed (tre markeder) 14 Hverken i det samlede FFI eller i de tre enkeltindeks er der statistisk belæg for at rangordne de syv sektorer. Sektorbeskrivelserne vil imidlertid blive anvendt, hvor de bidrager til beskrivelsen af resultaterne af Forbrugerundersøgelser For at se hvilke markeder der hører under de forskellige sektorer se tabel 1.15 til 1.21 i bilag 1.1.

18 KAPITEL 1 FORBRUGERFORHOLDENE I DANMARK 2009 SIDE 17 Boks 1.1 Mere om markedernes placering i FFI Målingerne i FFI resulterer i en liste af markeder ordnet efter markedernes placering på skalaen 0 til 10. Markeder, der placerer sig i den høje ende af FFI, gør det, fordi indikatorerne (for tillid, gennemsigtighed og klager) samlet set peger i retning af gode forbrugerforhold. Omvendt med markeder der ligger i den lavere ende af skalaen. Markedernes indbyrdes placering i FFI er forbundet med en vis usikkerhed. Derfor giver FFI ikke grundlag for at udpege én vinder eller én taber blandt de undersøgte markeder. For at tage højde for den usikkerhed, der er forbundet med enkeltmarkeders relative placering i FFI, opereres der med fire kvartiler inden for det samlede indeks. Kvartilerne er fire grupper, der deler de 51 markeder i tilnærmelsesvis lige store grupper. De fire kvartiler er: 1. Markeder med gode forbrugerforhold. (De relativt bedste markeder det vil sige de markeder, som indtager de 12 øverste pladser i FFI). 2. Markeder med potentielt gode forbrugerforhold. 3. Markeder med potentielt dårlige forbrugerforhold. 4. Markeder med dårlige forbrugerforhold. (De relativt dårligste markeder det vil sige de markeder, som indtager de 12 nederste pladser i FFI). Der er statistisk signifikant forskel på gennemsnittene i de forskellige kvartiler. Det betyder, at man statistisk kan vise, at forskellen på kvartilerne ikke er en tilfældighed, men skyldes, at de rent faktisk vurderes forskelligt af forbrugerne. Inden for hvert kvartil og i grænseområderne mellem kvartilerne er der imidlertid typisk så små forskelle på vurderingerne, at sammenligninger bør ske med stor forsigtighed. Det overordnede fokus for nærværende undersøgelse er det øverste og nederste kvartil. Markederne, der placerer sig i de mellemste to kvartiler, er i udgangspunktet ikke behandlet nærmere. Markeder, der har flyttet sig mere end 10 pladser i op- eller nedadgående retning, vil blive kommenteret uafhængigt af deres placering i kvartilerne. Betydningen af en dårlig placering i FFI Alle værdierne i FFI ligger over middel, og forbrugerforholdene i Danmark må derfor generelt betegnes som gode. Derfor betyder en forholdsmæssigt dårlig placering i FFI ikke nødvendigvis, at forbrugerne oplever decideret dårlig gennemsigtighed, har lav tillid, eller at varerne og ydelserne på markedet er dårlige. Det betyder, at der er rum for forbedring set i forhold til de andre markeder. Undersøgelserne og udarbejdelsen af FFI repræsenterer et øjebliksbillede af, hvordan forbrugerforholdene ser ud på det tidspunkt, hvor undersøgelserne er foregået (marts 2009). Derfor kan der være markeder, hvor forbrugertilliden, gennemsigtigheden eller klageforholdene er forbedrede/forværrede,

19 SIDE 18 KAPITEL 1 FORBRUGERFORHOLDENE I DANMARK 2009 siden resultaterne blev opgjort. Den almindelige dækning i pressen af forbrugerforholdene på forskellige markeder kan eksempelvis løbende påvirke forbrugernes tillid og opfattelse af gennemsigtighed. 1.2 Traditionelle markeder med de bedste og dårligste forbrugerforhold 2009 FFI viser overordnet, at der gennemsnitligt er sket en forbedring af forbrugernes vurdering af forholdene på de traditionelle markeder i Danmark: 15 FFI er steget fra 6,87 i 2008 til 7,00 i Stigningen skyldes, at indeksene for gennemsigtighed og tillid er steget. Indekset for klageforhold er stort set uændret. FFI består af forbrugernes vurdering af markeders gennemsigtighed og den tillid, de har til markederne, samt Forbrugerstyrelsens undersøgelser af klageforhold på markederne. Alle tre dele vurderes på en skala fra 0 til 10. I de følgende afsnit analyseres 1. og 4. kvartil altså de henholdsvis højest og lavest placerede markeder i det samlede FFI. Derefter fokuseres på de tre enkeltindeks: Gennemsigtighed, forbrugertillid og klageforhold. De bedste markeder (1. kvartil) De 12 topplacerede markeder i FFI har en gennemsnitlig score på 7,59. Det er første gang så mange forskellige sektorer er repræsenteret i toppen af FFI. 16 Som de foregående år er det imidlertid varemarkederne, der dominerer det øverste kvartil. Dette afspejler sandsynligvis, at forbrugerne generelt andre sektorer, der er mere komplekse. 15 I dette afsnit beskrives det samlede FFI på de 51 traditionelle markeder. For FFI på fritvalgsmarkederne henvises til afsnit For en beskrivelse af de seks sektorer se tabel 1.15 til 1.21 i Bilag 1.1.

20 KAPITEL 1 FORBRUGERFORHOLDENE I DANMARK 2009 SIDE 19 Tabel 1.3 Markeder med den højeste placering i FFI 2009, sammenholdt med 2008, 2007 og Markeder med høj placering i 2009 Høj placering i 2008 Høj placering i 2007 Høj placering i 2006 Biograf, teater og musik * * * Bøger * * * Cykler og knallerter * * * Hotel og Campingpladser * * * Møbler og boligudstyr * * * Pakkerejser/charterrejser * * * Bilsyn * * Hårde hvidevarer * Elektrikerarbejde * A-kasser Benzin/brændstof og tankstationer Dyrlæger Der er fire nye markeder at finde i toppen af FFI i år, de tre har ikke tidligere ligget i toppen. Kilde: Forbrugerundersøgelser , Forbrugerstyrelsen. 17 Toppen af FFI er præget af gengangere, dog er der kommet hele tre markeder læger samt benzin/brændstof og tankstationer. Både a-kasserne samt benzin/ brændstof og tankstationer har oplevet en stor stigning i forbrugertillid, mens dyrlægerne er steget på klageparameteren, fordi de har oprettet et klagenævn. De dårligste markeder (4. kvartil) De 12 lavest placerede markeder i FFI opnår en gennemsnitlig score på 6,33. Det vil sige, at de trods den relativt dårlige placering scorer over middel på den skala fra 0 til 10, som markederne måles på. Det tilsvarende tal for de bedst placerede markeder er, som nævnt ovenfor, 7,59. FFI. Herudover domineres bunden af FFI til forskel fra toppen af tjenesteydelser. Der er særligt en koncentration af markeder for forsyningsvirksom- 17 samlede FFI. Inden for hver af grupperne står markederne i alfabetisk rækkefølge. Det enkelte markeds præcise

21 SIDE 20 KAPITEL 1 FORBRUGERFORHOLDENE I DANMARK 2009 Otte af de 12 markeder i nederste kvartil havde også en bundplacering sidste abonnementer, samtaleafgifter og internet samt solcentre. Tabel 1.4 Markeder med den laveste placering i FFI 2009, sammenholdt med 2008, 2007 og Markeder med lav placering i 2009 Lav placering i 2008 Lav placering i 2007 Lav placering i 2006 Advokater Pengeinstitutter Solcentre Telefonabonnementer, samtaleafgifter og internet * * Energiforsyning * * Autoreparation * * * Fødevarer * * * Pensionsselskaber * * * Personlige plejeprodukter, kosmetik og håndkøbsmedicin * * * Receptpligtig medicin * * * Rengøringshjælp * * * Tipning og lotto * * * I bunden af FFI er der fire nye markeder, som alle er faldet voldsomt. Kilde: Forbrugerundersøgelser , Forbrugerstyrelsen. der i fjerde kvartil. Pengeinstitutterne og advokaterne har begge oplevet et stort fald på forbrugertillid, som har bevirket et fald på henholdsvis 10 og 12 pladser i FFI. En del af solcentrenes fald skyldes ændringer i datagrundlaget, men der er også sket et stort fald på både tillid og gennemsigtighed. Med hensyn til telefonabonnementer, samtaleafgifter og internet er det særligt et fald i tillid, der fører til et fald på 10 pladser i FFI. 18 I det følgende gennemgås de tre enkeltindeks, der tilsammen udgør FFI; gennemsigtighed, forbrugertillid og klageforhold. Gennemsigtighed (enkeltindeks) En høj score på enkeltindekset for gennemsigtighed afspejler, at forbrugerne - 18 samlede FFI. Inden for hver af grupperne står markederne i alfabetisk rækkefølge. Det enkelte markeds præcise

22 KAPITEL 1 FORBRUGERFORHOLDENE I DANMARK 2009 SIDE 21 vendt afspejler en lav score på enkeltindekset for gennemsigtighed, at forbrugerne har sværere ved at gennemskue priser, produkter og markedet. Det højest vurderede marked på gennemsigtighedsindekset er højere i år end det tilsvarende marked i 2008 (fra 7,42 til 7,71). Det samme er gældende for det lavest vurderede marked, som også er steget i forhold til 2008 (fra 4,74 til 5,02). Ser man på det samlede gennemsnit for gennemsigtighed, viser der sig en stigning fra 6,39 til 6,62 (0,23). De bedste markeder hvad angår gennemsigtighed 19 Tabel 1.5 Markeder med den højeste placering på indekset for gennemsigtighed i 2009, sammenholdt med 2008, 2007 og Markeder med høj placering i 2009 Høj placering i 2008 Høj placering i 2007 Høj placering i 2006 Biograf, teater og musik * * * Bøger * * * Cykler og knallerter * * * Flytransport * * * Hotel og Campingpladser * * * Hårde hvidevarer * * * Møbler og boligudstyr * * * Pakkerejser/charterrejser * * * Tv-, video-, fotoudstyr og musikanlæg mv. * * Restauranter * Biler og motorcykler Fødevarer Der er to nye markeder i toppen af gennemsigtighedsindekset i år. Markedet for fødevarer har ikke været i toppen af gennemsigtighedsindekset siden 2004, mens markedet for biler og motorcykler er helt nyt i toppen. Kilde: Forbrugerundersøgelser , Forbrugerstyrelsen. Gennemsnittet for de 12 bedst placerede markeder, hvad angår gennemsigtighed, er siden 2008 steget fra 7,20 til 7,37. eller mere, et marked er med for tredje år, et marked er med for anden gang, mens to markeder (fødevarer samt biler og motorcykler) er med for første 19 sigtighedsindekset. Inden for hver af grupperne står markederne i alfabetisk rækkefølge. Det enkelte markeds

23 SIDE 22 KAPITEL 1 FORBRUGERFORHOLDENE I DANMARK 2009 erhverv slet ikke er repræsenterede. Det er interessant at bemærke, at avis- og tidsskriftsabonnementer er faldet ud af øverste kvartil og ned på en 20. plads, mens solcentre er faldet fra en 10. til en 24. plads på gennemsigtighedsindekset. De dårligste markeder hvad angår gennemsigtighed 20 Tabel 1.6 Markeder med den laveste placering på indekset for gennemsigtighed i 2009, sammenholdt med 2008, 2007 og Markeder med lav placering i 2009 Lav placering i 2008 Postvæsen * Lav placering i 2007 Lav placering i 2006 Forsikring * * Advokater * * * Autoreparation * * * Dyrlæger * * * Energiforsyning * * * Murerarbejde * * * Pengeinstitutter * * * Pensionsselskaber * * * Receptpligtig medicin * * * Tandlæger * * * Telefonabonnementer, samtaleafgifter og internet * * * Bunden af gennemsigtighedsindekset er naturligt domineret af markeder, der udbyder komplekse ydelser, hvor det kan være vanskeligt for forbrugeren at gennemskue sammenhængen mellem pris og kvalitet, fordi der kræves specialviden. Dette har været tilfældet alle årene. Kilde: Forbrugerundersøgelser , Forbrugerstyrelsen. Gennemsnittet for gennemsigtighed på de 12 markeder, der er dårligst placeret på dette enkeltindeks, er 5,60, det vil sige lidt over midten af 0 til 10 skalaen. Sidste år var det tilsvarende tal 5,47. Som nævnt er gennemsnittet i toppen af dette indeks 7,37. Samtlige markeder i bunden af gennemsigtighedsindekset er gengangere fra sidste år. 10 markeder har ligget i bunden af gennemsigtighedsindekset de 20 sigtighedsindekset. Inden for hver af grupperne står markederne i alfabetisk rækkefølge. Det enkelte markeds

Forbrugerredegørelse 2008

Forbrugerredegørelse 2008 Forbrugerredegørelse 2008 Oktober 2008 Forbrugerredegørelse 2008 Forbrugerredegørelse 2008 Publikationen kan bestilles hos: Forbrugerstyrelsen Publikationen kan også hentes på Forbrugerstyrelsens hjemmeside:

Læs mere

For br Forbruger- ug er redegørelse red 2007 eg ør els e 200 7 Amagerfælledvej 56 2300 København S www.forbrug.dk

For br Forbruger- ug er redegørelse red 2007 eg ør els e 200 7 Amagerfælledvej 56 2300 København S www.forbrug.dk Forbrugerredegørelse 2007 Forbrugerredegørelse 2007 Redegørelsen er udarbejdet af Forbrugerstyrelsen Hovedbidragsyderne til de enkelte kapitler er: Kapitel 1: Forbrugerforholdene i Danmark 2007: Henriette

Læs mere

For br Forbruger- ug er redegørelse red 2007 eg ør els e 200 7 Amagerfælledvej 56 2300 København S www.forbrug.dk

For br Forbruger- ug er redegørelse red 2007 eg ør els e 200 7 Amagerfælledvej 56 2300 København S www.forbrug.dk Forbrugerredegørelse 2007 Forbrugerredegørelse 2007 Redegørelsen er udarbejdet af Forbrugerstyrelsen Hovedbidragsyderne til de enkelte kapitler er: Kapitel 1: Forbrugerforholdene i Danmark 2007: Henriette

Læs mere

Forbrugerredegørelse 2006

Forbrugerredegørelse 2006 Forbrugerredegørelse 2006 Redegørelsen er udarbejdet af Forbrugerstyrelsen Hovedbidragsyderne til de enkelte kapitler er: Kapitel 1: Forbrugerforholdene i Danmark 2006: Lasse Hamilton Heidemann Kapitel

Læs mere

Forbrugerr Amagerfælledvej 56 2300 København S Forbruger- www.forbrug.dk redegørelse edegør 2005 else 2005

Forbrugerr Amagerfælledvej 56 2300 København S Forbruger- www.forbrug.dk redegørelse edegør 2005 else 2005 Forbrugerredegørelse 2005 Forbrugerredegørelse 2005 Redegørelsen er udarbejdet af Forbrugerstyrelsen Hovedbidragsydere til de enkelte kapitler er: Kapitel 1: Forbrugerforholdene i Danmark 2005: Morten

Læs mere

Danske forbrugerforhold 2011. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08.11

Danske forbrugerforhold 2011. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08.11 Danske forbrugerforhold 2011 Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08.11 Forord Gode forbrugerforhold er en vigtig drivkraft for vækst og nye muligheder for forbrugerne. Når der er gode forbrugerforhold, er

Læs mere

Forbrugerredegørelse 2004

Forbrugerredegørelse 2004 Forbrugerredegørelse 2004 Forbrugerredegørelse 2004 Forbrugerredegørelse 2004 Redegørelsen er udarbejdet af Forbrugerstyrelsen. Hovedbidragsydere til de enkelte kapitler: Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Forbrugerforholdsindekset for 50 danske markeder

Forbrugerforholdsindekset for 50 danske markeder Forbrugerforholdsindekset for 50 danske markeder Forbrugerforholdsindekset for 50 danske markeder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. CORRIGENDUM : annule et remplace le document COM(2009) 25 final

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. CORRIGENDUM : annule et remplace le document COM(2009) 25 final DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.5.2009 KOM(2009) 25 endelig/2 CORRIGENDUM : annule et remplace le document COM(2009) 25 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET,

Læs mere

BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01

BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01 BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 RESUMÈ OG FORBRUGERFORHOLD 3 2.0 MÅLINGER AF FORBRUGERFORHOLD 6 2.1 ForbrugerForholdsIndekset (FFI)

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 2015 Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter. juni 2015 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, april 2015. Base: 09 interviews blandt 15-7 årige. Tabeller viser

Læs mere

Europa-Kommissionen. Anden udgave af resultattavlen for forbrugermarkederne

Europa-Kommissionen. Anden udgave af resultattavlen for forbrugermarkederne Europa-Kommissionen Anden udgave af resultattavlen for forbrugermarkederne Hverken Europa-Kommissionen eller personer, der handler på dennes vegne, kan gøres ansvarlig for anvendelsen af oplysningerne

Læs mere

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Politikerne gentager igen og igen, at høje danske lønomkostninger skader beskæftigelsen, og bruger påstanden som argument for nødvendigheden af lønnedgang.

Læs mere

BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01

BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01 BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 RESUMÈ OG FORBRUGERFORHOLD 3 2.0 MÅLINGER AF FORBRUGERFORHOLD 6 2.1 ForbrugerForholdsIndekset (FFI)

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 5. juni 2013 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, maj 2013. Base: 1009 interviews blandt 15-74 årige. Tabeller viser

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerredegørelse 2011

Konkurrence- og Forbrugerredegørelse 2011 Konkurrence- og Forbrugerredegørelse 2011 Juni 2011 Oplag 800 stk. On-line ISBN 978-87-7029-455-3 ISBN 978-87-7029-456-0 Online ISSN 1399-2120 ISSN 1398-0076 Design: Liebling A/S Tryk: Rosendahls Schultz

Læs mere

Jeg vil gerne indledningsvist nævne, at jeg grundlæggende finder, at liberaliseringen af bilsynsmarkedet har været en succes.

Jeg vil gerne indledningsvist nævne, at jeg grundlæggende finder, at liberaliseringen af bilsynsmarkedet har været en succes. Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K Dato 28. august 2009 Dok.id 841265 J. nr. 413-8 Deres ref. 09-000410-5 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 33 92 33 55

Læs mere

[Introduction] [A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info]

[Introduction] [A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] [Introduction] Goddag mit navn er, og jeg ringer fra Epinion. Vi er i øjeblikket i gang med en undersøgelse blandt danske virksomheder for Konkurrence og Forbrugerstyrelsen. Må jeg i den forbindelse have

Læs mere

Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport

Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport 2010 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Baggrund... 4 2.0 Fakta om forbrugerundersøgelsen... 4 3.0 Forbrugerundersøgelsens resultater... 6 3.1 Sammenfatning...

Læs mere

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 1. kvartal 2014

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 1. kvartal 2014 11. april 2014 Sag 14/03001 / LVM Deres ref. Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked 1. kvartal 2014 Siden markedsåbningen i 2003 har forbrugerne frit kunne vælge elleverandør. For

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 4. kvartal 2014

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 4. kvartal 2014 7. januar 2015 Sag 14/03001 / LVM Deres ref. Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsensvej 35 2500 Valby Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked 4. kvartal 2014 tlf. 41 71 54

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

Europaudvalget 2008 2844 - Økofin Offentligt

Europaudvalget 2008 2844 - Økofin Offentligt Europaudvalget - Økofin Offentligt Folketingets Europaudvalg Christiansborg Finansministeren Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. - Økofin - Spørgsmål af. januar. 7. februar J.nr. 5-9 Spørgsmål:

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (12 besvarelser ud af 141 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013

PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013 PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013 DATO: 11. NOVEMBER 2013 RELEASE: KL. 05.00 EPSI DANMARK GENERELLE RESULTATER - FORSIKRINGSBRANCHEN 2013 EPSIs undersøgelse 2013 af forsikring i Danmark er baseret på omkring

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 96% (19/114) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

RESUME RAPPORT 2008:5. International undersøgelse af forbrugerinitiativer på skadesforsikringsområdet

RESUME RAPPORT 2008:5. International undersøgelse af forbrugerinitiativer på skadesforsikringsområdet SIDE 1 International undersøgelse af forbrugerinitiativer på skadesforsikringsområdet Forsikring & Pension har i en årrække arbejdet med at styrke åbenhed og gennemsigtighed på forsikringsområdet. På skadesforsikringsområdet

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Resultatkontrakt 2009

Resultatkontrakt 2009 Resultatkontrakt 2009 December 2008 2/23 1. Forbrugerstyrelsen præsentation Forbrugerstyrelsen er én af i alt ni styrelser under Økonomi- og Erhvervsministeriet. De øvrige styrelser er Danmarks Statistik,

Læs mere

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 2012 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence-

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel til en værdi af 33 mia. SEK FORORD Den nordiske e-handel fortsatte stærkt i 2. kvartal 2014. De nordiske forbrugere har i alt købt

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Dansk Erhvervs bemærkninger til regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan 2012

Dansk Erhvervs bemærkninger til regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan 2012 Notat Dansk Erhvervs bemærkninger til regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan 2012 1. Bedre forbrugerbeskyttelse af børn og unge Vi er positive overfor forslaget om at afdække behovet for bedre beskyttelse

Læs mere

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 - - 2012 Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 Forbrugerpanelet om forbrugerpolitiske emner Forbrugerrådet Tænk har i forbindelse med Europa-Parlaments Valget den 25. maj 2014 foretaget en undersøgelse blandt 2.778 repræsentative

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Energibeskatning i dansk og europæisk perspektiv

Energibeskatning i dansk og europæisk perspektiv Energibeskatning i dansk og europæisk perspektiv Mikael Skou Andersen EEA: Det Europæiske Miljøagentur EEA understøtter en bæredygtig udvikling og sigter mod at opnå afgørende og målbare forbedringer i

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

1.1 Den unge arbejder

1.1 Den unge arbejder 1.1 Den unge arbejder Jeg bruger det nok ikke så meget. Bøger har aldrig rigtig interesseret mig Ung kvindelig arbejder, ikke- bruger De unge arbejdere er defineret ved at være mellem 20 og 29 år og ved

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

Nordisk försäkringstidskrift 3/2012. Den danske regerings forbrugerpolitiske handlingsplan

Nordisk försäkringstidskrift 3/2012. Den danske regerings forbrugerpolitiske handlingsplan Den danske regerings forbrugerpolitiske handlingsplan Under slagordene Trygge forbrugere Aktive valg har den danske regering i midten af august måned præsenteret en forbrugerpolitisk handlingsplan med

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Svarprocent: 617/16.100 = 3,8% Dækningsgrad i forhold til foreningen: 617/26.500 = 2,3%

Svarprocent: 617/16.100 = 3,8% Dækningsgrad i forhold til foreningen: 617/26.500 = 2,3% Deltagerne, Tilfredshedsundersøgelse 2008 Business Danmark måler hvert år medlemmernes tilfredshed med foreningen og a- kassen. 2008-resultaterne sammenlignes i rapporten med tallene for 2007. Hovedkonklusioner

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse 2002

Kundetilfredshedsundersøgelse 2002 Kundetilfredshedsundersøgelse 2002 Skadesforsikring Side 1 Indledning Indledning Side 2-6 Hovedresultater Indledning Datagrundlag EPSI-modellen Side 7-14 Spørgsmål Side 15-22 Appendiks Side 23-28 Side

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse UddannelsesCenter Århus Svarprocent: % (93 besvarelser ud af 111 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater:

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003

Medarbejdertilfredshed 2003 Medarbejdertilfredshed 2003 Rapporten er baseret på 77 besvarelser, hvilket giver en svarprocent på 78%. Medarbejdertilfredshed 2003 Side 1 Introduktion Om undersøgelsen Konklusion Side 2 Introduktion

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Priser. Prissammenligning mellem Grønland og Danmark. Indledning

Priser. Prissammenligning mellem Grønland og Danmark. Indledning Priser Prissammenligning mellem Grønland og Danmark Indledning Grønlands Statistik har fået udarbejdet en sammenligning af forbrugerprisniveauet i Grønland og Danmark. Prisundersøgelsen er blevet udarbejdet

Læs mere

benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering

benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering Vækstfonden Vækstfonden er en statslig finansieringssfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET Nordisk e-handel til en værdi af 34,5 mia. SEK FORORD De nordiske forbrugere anslår, at de i 3. kvartal har handlet på nettet for 34,5 mia.

Læs mere

Fortrolig. Pressemeddelelse (version 1.0)

Fortrolig. Pressemeddelelse (version 1.0) Hanne Kühl Hejgaard Offentliggørelse; 24. oktober 2011 Kl. 05.00 Fortrolig Pressemeddelelse (version 1.0) TELEBRANCHEN 2011 DANMARK - Call me, der er en del af Telia Danmark har på privatmarkedet for mobiltelefoni

Læs mere

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at videnrådgiverbranchen nu er på samme niveau som før finanskrisen. På trods af at tallene er foreløbige, viser de en markant

Læs mere

Samfundsmæssigt syn på kapitalfremskaffelse via kapitalmarkederne

Samfundsmæssigt syn på kapitalfremskaffelse via kapitalmarkederne Samfundsmæssigt syn på kapitalfremskaffelse via kapitalmarkederne Christian Ølgaard, Erhvervs- og Vækstministeriet Børsmæglerforeningens årsmøde fredag den 8. marts 2013 Et dansk investeringsefterslæb

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012 Beskæftigelse i de sociale klasser i Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver arbejdsmarkedets sammensætning på brancher fordelt på de fem sociale

Læs mere

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel for 34 milliarder i første kvartal Forord Værdien af den nordiske e-handel i første kvartal af 2014 beløb sig til omkring 34.000 millioner

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning Konkurrencen på skadesforsikringsområdet Sammenfatning I denne artikel beskrives konkurrenceforholdene på det danske skadesforsikringsmarked, og der sammenlignes på de områder, hvor talgrundlaget er til

Læs mere

Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen

Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen 1 af 12 21-08-2013 12:52 Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen Indledning I det følgende dokumenteres gøres rede for statistiske metodeforudsætninger, og samtlige af

Læs mere

Konkursanalyse april 2015

Konkursanalyse april 2015 April 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i il 20 været 394 konkurser, hvilket er en stigning på hele 34,9 % sammenlignet med il 20, hvor der var 292 konkurser. For 3. måned i træk viser antallet

Læs mere

Fokus på forsyning INVESTERING OG FINANSIERING 2. INVESTERING OG ALDER FIGUR 1 INVESTERINGER OG LEDNINGSNETTETS ALDER

Fokus på forsyning INVESTERING OG FINANSIERING 2. INVESTERING OG ALDER FIGUR 1 INVESTERINGER OG LEDNINGSNETTETS ALDER Gennemførte investeringer kr./solgt m3 INVESTERING OG FINANSIERING 1. BAGGRUND Mange spildevandselskaber forventer stigende investeringer i de kommende år. Konsulent firmaet SPERA har undersøgt 44 spildevandsselskabers

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Flere overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober

Læs mere

Alkoholreklamenævnet. Regulering af markedsføring af alkohol før. Alkoholreklamenævnet. Eksempel: Carlsberg brusebad 1 Carlsberg brusebad 2

Alkoholreklamenævnet. Regulering af markedsføring af alkohol før. Alkoholreklamenævnet. Eksempel: Carlsberg brusebad 1 Carlsberg brusebad 2 Regulering af markedsføring af alkohol før Alkoholreklamenævnet Alkoholreklamenævnet Reguleret gennem vejledning hos Forbrugerombudsmanden Ikke muligt at opnå enighed om en ny vejledning Formand, advokat

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 December 2011 Experian har taget temperaturen på den finansielle styrke i dansk erhvervsliv ved at sammenholde selskabernes årsresultater

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

Prisreklame 2005. Gode råd om. Prisreklame. Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service

Prisreklame 2005. Gode råd om. Prisreklame. Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Prisreklame Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service Prisreklame 2005 Kend reglerne for prisreklame Unøjagtighed i prismarkedsføringen giver

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia 28 Oktober 28 Hovedrapport Movia Johannes Sloth Svarprocent: 9% (2/37) Konklusion v/ Ennova Markant stigning i Arbejdsglæde og Loyalitet Troskab

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 9% (74 besvarelser ud af 82 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu KE-80-09-930-DA-C www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu Er De interesseret i publikationerne fra Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne

Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne Videncenter for Økonomi og Finans Horsens d. 13. marts 2012 V. Niels Storm Stenbæk Punkter Danske bankers situation pt. Udfordringer Funding Presset

Læs mere