Kommunikationspolitik for Aalborg Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunikationspolitik for Aalborg Kommune"

Transkript

1 Kommunikationspolitik for Aalborg Kommune

2 Kommunikationspolitik for Aalborg Kommune Aalborg Kommune ønsker at være en åben og digital virksomhed, der til enhver tid lever op til forventningerne og ønskerne om kommunikation og dialog både i forhold til de ansatte og i forhold til omverdenen. Aalborg Kommunes kommunikationspolitik består af tre principper for god kommunikation nemlig, at kommunikationen skal være tilgængelig, forståelig og genkendelig. Tilgængelig kommunikation - Det skal være let at få fat på informationer om Aalborg Kommune, uanset om man ringer, skriver, mailer eller besøger kommunens hjemmeside, kontorer eller institutioner. Tid er en afgørende faktor for borgernes oplevelse af tilgængelighed. Derfor skal borgerne have svar på deres spørgsmål, så hurtigt som det er muligt. er kommunens vigtigste kommunikationskanal til borgerne, hvor de døgnet rundt kan søge informationer og betjene sig selv. Mange ansatte har dagligt kontakt med borgere, brugere, pårørende og samarbejdspartnere. Derfor bør de ansatte have adgang til de informationer, som borgerne efterspørger. I den sammenhæng er intern kommunikation en forudsætning for god ekstern kommunikation. De enkelte ledere, intranettet og dk er kommunens vigtigste kommunikationskanaler til de ansatte. Lederne har et særligt ansvar for at formidle informationer til de ansatte, som ikke har adgang til de elektroniske medier. Side 2 Kommunikationspolitik for Aalborg Kommune

3 Forståelig kommunikation - Informationer fra Aalborg Kommune skal være lette at forstå. Formålet med enhver kommunikation er at formidle et budskab. Derfor skal der i alle sammenhænge bruges et klart og forståeligt sprog uden brug af unødvendige fagudtryk. Borgerne skal have klar besked. Kommunikation skal være målrettet. Derfor skal kommunikationen i videst mulig udstrækning tilpasses til modtagerne, så den opfattes som relevant og opfylder modtagernes informationsbehov. Det betyder, at kommunikation som udgangspunkt skal være baseret på ord og udtryk, som modtagerne er fortrolige med og finder naturlige. Genkendelighed - Det skal være let at genkende informationer fra Aalborg Kommune. Derfor skal kommunens fælles designlinje altid anvendes, så Aalborg Kommune fremstår som én samlet virksomhed. Det er væsentligt, at modtagerne får klar besked om, at de kommunikerer med Aalborg Kommune uanset om der er tale om personlig, skriftlig eller elektronisk kommunikation. For at omsætte kommunikationspolitikken til praksis er der udarbejdet otte del-strategier, som hver især understøtter den overordnede politik. Kommunikationspolitikken og delstrategierne omfatter både den administrative øverste ledelse og de ansatte i Aalborg Kommune, og både politik og strategier skal håndteres i et tæt samarbejde mellem rådmændene og embedsmændene. Dette gælder både, når der skal kommunikeres med kommunens borgere, erhvervslivet og pressen. Kommunikationspolitikken er godkendt af Magistraten 6. februar Kommunikationspolitik for Aalborg Kommune Side 3

4 Kommunikationspolitik for Aalborg Kommune Otte del-strategier De otte del-strategier, som tager udgangspunkt i de tre principper fra den overordnede politik, skal hjælpe de ansatte i Aalborg Kommune med at udmønte politikken i konkrete handlinger og være med til at fortælle vores samarbejdspartnere, hvad de kan forvente af kommunikationen til og fra Aalborg Kommune. Hver del-strategi er suppleret med links til vejledninger og øvrigt materiale, som er udarbejdet vedr. det medie, som strategien omhandler. Her kan du kort læse om de otte del-strategier. Uddybende materiale findes i de enkelte dokumenter for hver enkelt del-strategi. Strategierne skal desuden være med til at sikre ensartethed i kommunikationen på tværs af kommunens syv forvaltninger, da vi ønsker at fremstå som én samlet virksomhed. Side 4 Kommunikationspolitik for Aalborg Kommune

5 1. Webstrategi Aalborg Kommunes hjemmeside er borgernes og virksomhedernes primære og foretrukne indgang til information og viden om Aalborg Kommune. Hjemmesiden skal være kommunens væsentligste informationskanal udadtil i forhold til borgere og virksomheder kommunens ansigt/brand overfor offentligheden stedet, hvor borgene og virksomhederne let kan betjene sig selv, platform for dialog med borgerne og virksomhederne omkring udvikling af kommunen og for det lokalpolitiske demokrati og tilhørsforhold 2. Strategi for brug af sociale medier Aalborg Kommune er til stede på Facebook for at understøtte den demokratiske dialog med borgerne. Vi er på Facebook for at knytte netværk, gå i dialog, lytte og udvise åbenhed og ikke mindst for at være der, hvor vores borgere her. Vores tilstedeværelse på Facebook skal understøtte og spille sammen med Aalborg Kommunes øvrige kommunikation. 3. Intranetstrategi God intern kommunikation er en forudsætning for god ekstern kommunikation. Aalborg Kommunes intranet er medarbejdernes foretrukne indgang til information og viden om interne forhold i Aalborg Kommune. Intranettet er platformen for den interne digitalisering. Informationen om interne forhold i Aalborg Kommune er tilgængelig på intranettet, som udgør platformen for deling af viden og selvbetjening på de interne serviceområder (løn personale mm.). Informationerne på Intranettet er forståelige for de ansatte. Kommunikationspolitik for Aalborg Kommune Side 5

6 4. Pressestrategi Aalborg Kommune ønsker at være en åben og digital virksomhed, der til enhver tid lever op til forventningerne og ønskerne om kommunikation og dialog både intern i forhold de ansatte og eksternt i forhold til omverdenen. Som Danmarks tredje største kommune vil Aalborg være med til at sætte dagsordenen lokal, regionalt og nationalt og bidrage til den lokale debat. Pressen er i den sammenhæng en vigtig samarbejds-partner for Aalborg Kommune. Derfor skal vi have et godt og professionelt forhold til pressen, så journalister og medier oplever, at vi yder en god, hurtig og korrekt presseservice. Pressearbejdet skal øge borgernes kendskab til kommunens aktiviteter og skabe rammerne for en god og saglig debat i de lokale medier. 5. Strategi for krisekommunikation I en krisesituation er Aalborg Kommune tilgængelig. Vi kommunikerer hurtigt, åbent og ærligt til offentligheden. Det betyder, at vi informerer så hurtigt vi kan, at vi lægger alle de nødvendige informationer frem, vi kan og når det er relevant, fortæller vi, hvordan borgerne skal forholde sig til krisen. Vi viser også sympati for de mennesker, som eventuelt er direkte berørt af krisen. Vi kommunikerer med medarbejderne, for de har også et særligt behov for information under krisen. De skal have særskilt information. Det gælder i særdeleshed medarbejdere, som er direkte berørt af krisen. Side 6 Kommunikationspolitik for Aalborg Kommune

7 6. Designstrategi I Aalborg Kommune ønsker vi at der er genkendelighed i den kommunikation, der udgår fra organisationen. For at sikre dette har vi en designlinje, som skal sikre, at det altid er tydeligt for borgerne og erhvervslivet, når Aalborg Kommune er afsender af en information, at vi i Aalborg Kommune kommer til at fremstå som én samlet organisation, når vi kommunikerer og at det skal være let for de ansatte at lave informationsmateriale. Designlinjen skal sikre visuel genkendelighed omkring kommunikationen i og fra Aalborg Kommune. Alle der formidler på vegne af Aalborg Kommune skal følge retningslinjerne i designlinjen, så der er entydighed omkring Aalborg Kommune som afsender. 7. Skrivestrategi Den skriftlige kommunikation fra Aalborg Kommune skal være let at forstå. Borgere og virksomheder, der er i kontakt med os, skal opleve klar tale fra vores side. Vi formulerer os i et målrettet, klart, forståeligt og nutidigt sprog, uanset om vi skriver et brev, et notat, en tekst til nettet, en mail eller andet skriftligt materiale. 8. Annoncestrategi Annonceringen fra Aalborg Kommune skal til enhver tid understøtte Aalborg Kommunes ønske om at være en digital kommune, derfor annoncerer vi så vidt muligt digitalt. Det giver den største tilgængelighed for flest mulige borgere. Vi skelner imellem job-annoncer, info-annoncer og selvstændige image-annoncer (f.eks. for kampagner). Job-annonceringen er 100% digital. Alle ledige job skal derfor opslås på nettet, dog undtaget niveau 1 og 2 stillinger, der kan indrykkes i relevante medier, hvor de følger Aalborg Kommunes designlinje. Kommunikationspolitik for Aalborg Kommune Side 7

8 1. Webstrategi Webstrategien er en del af Aalborg Kommunes samlede kommunikationsstrategi. Aalborg Kommunes hjemmeside er borgernes og virksomhedernes primære og foretrukne indgang til information og viden om Aalborg Kommune. Hjemmesiden skal være kommunens væsentligste informationskanal udadtil i forhold til borgere og virksomheder kommunens ansigt/brand overfor offentligheden stedet, hvor borgene og virksomhederne let kan betjene sig selv, Aalborg Kommunes hjemmeside er kommunens vindue mod borgerne og erhvervslivet, og dermed helt central for mange kommunale ydelser. Mål for webarbejdet Hjemmesidens vigtigste formål er at stille service og informationer til rådighed for borgere, virksomheder og samarbejdspartnere i kommunen, så de får let og effektiv adgang hertil, og så Aalborg Kommune fremstår som én samlet virksomhed. Vision Aalborg Kommunes hjemmeside skal være borgernes og virksomhedernes primære og foretrukne indgang til det offentlige. Hjemmesiden skal altså være kommunens væsentligste informationskanal udadtil i forhold til borgere og virksomheder og platform for dialog med borgere og virksomheder. platform for dialog med borgerne og virksomhederne omkring udvikling af kommunen og for det lokalpolitiske demokrati og tilhørsforhold Side 8 1. Webstrategi

9 Principper for hjemmesiden Aalborg Kommunes hjemmeside skal være: 1. Kommunens væsentligste informationskanal udadtil Hjemmesiden er det samlende og koordinerende sted, hvor borgerne kan finde flest informationer om kommunale ydelser og forhold. 2. Platform for selvbetjening I takt med behovet for øget offentlig digitalisering, er der tilsvarende behov for, at hjemmesiden fungerer som den platform, hvor borgerne og virksomhederne kan betjene sig selv. 3. Understøtte øget digitalisering i kommunen Hjemmesiden skal fremme en udvikling, hvor borgerne i stigende grad benytter de mindre ressourcekrævende kanaler (selvbetjening og telefoni) frem for de mere ressourcekrævende kanaler (personlige- og skriftlige henvendelser herunder s). 4. Tilgængelig for alle Som offentlig hjemmeside er det et afgørende princip, at alle kan tilgå mest muligt på hjemmesiden fra flest mulige platforme. 5. Brugervenlig Hjemmesiden skal være logisk at navigere rundt i, og informationerne skal være nemme at finde og forstå. Sproget skal være letforståeligt, der skal være tilgængelighed for alle og designet skal være up-to-date og indbydende. 6. Kvalitetsikret og aktuel Hjemmesidens kvalitet skal altid være i top med hensyn til kvaliteten af tekster, links og selvbetjeningsløsninger. 7. Have fokus på brugernes behov Hjemmesidens indhold skal tilrettelægges og prioriteres ud fra borgernes, erhvervslivets og foreningernes behov for informationer og selvbetjening. 8. Dynamisk og ajour med omverdenen Årets handleplan sikrer en fortsat dynamisk udvikling af hjemmesidens indhold. 9. Skabe sammenhæng til de fælles, offentlige hjemmesider Hjemmesiden skal så vidt muligt skabe sammenhæng til fx borger.dk, sundhed.dk og virk.dk og andre store fælles offentlige portaler. (Dette skal ses i lyset af, at Aalborg Kommune har valgt at ligge sig op ad de fællesoffentlige digitaliseringsstrategier. ) 10. Afspejle at Aalborg Kommune er én virksomhed Hjemmesiden samler og koordinerer alle informationer om kommunens ydelser, så Aalborg Kommune fremstår som én samlet virksomhed. 1. Webstrategi Side 9

10 Organisering Webarbejdet er en integreret del af kommunikationsgruppens arbejde i Aalborg Kommune. Webarbejdet udføres af en central webkoordinator samt decentrale redaktører og skribenter i fagforvaltningerne. Hvem har ansvaret? Hjemmesiden er arena for flere aktører herunder Kommunikationsgruppen, IT-gruppen og Styregruppen for effektivisering af Borgerservice. Kommunikationsgruppen har det samlende og koordinerende ansvar for hjemmesidens informationer, mens ansvaret for selvbetjeningsløsninger ligger hos de forvaltninger, der har ansvaret for den opgaveløsning, som selvbetjeningen knytter sig til. Årscyklus Årets handleplan tager bl.a. sit afsæt i den fællesoffentlige vurdering Bedst på nettet samt fælles offentlige digitaliseringsstrategier, og på baggrund heraf fastlægger Kommunikationsgruppen indsatsområderne for det kommende år. Intern værktøjskasse Sådan skriver du til nettet Moss2007, publikationsguide Handleplan for årets indsatsområder Side Webstrategi

11 2. Strategi for brug af sociale medier Strategi for brug af sociale medier er en del af Aalborg Kommunes samlede kommunikationsstrategi. Aalborg Kommune er til stede på Facebook for at understøtte den demokratiske dialog med borgerne. Vi er på Facebook for skabe opmærksomhed, knytte netværk, gå i dialog, lytte og udvise åbenhed. Vores tilstedeværelse på Facebook skal understøtte og spille sammen med Aalborg Kommunes øvrige kommunikation. Aalborg Kommune skal være synlig og genkendelig på Facebook. Aalborg Kommune har en officiel Facebook-side ( Sidens primære formål er at være portal for den mangfoldighed af sider på Facebook, som forvaltninger, institutioner mv. opretter i forbindelse med kampagner, høringer etc. Formålet med Aalborg Kommunes officielle Facebookside er, at den skal byde officielt velkommen til Aalborg Kommune på Facebook. Intentionen med Aalborg Kommunes side på Facebook er, at; siden skal profilere kommunens mangfoldighed af sider på Facebook. Der laves opslag på væggen, når der oprettes nye undersider, eller når der er spændende nyt på undersiderne. Alle undersider tilføjes som favouritsider til siden skal formidle nyheder og aktiviteter fra Aalborg Kommune siden skal være en direkte kanal for dialog med borgerne om aktiviteter i Aalborg Kommune. siden skal være en kanal for borgerservice, hvor borgerne kan henvende sig med spørgsmål til Aalborg Kommune. 2. Strategi for brug af sociale medier Side 11

12 Retningslinjer Forvaltninger, institutioner osv. i Aalborg Kommune kan oprette Facebook-sider, når de har en kampagne, en høring eller en aktivitet, som egner sig til at formidle via Facebook. Det vil typisk være når der er tale om aktiviteter, hvor vi ønsker en høj grad af borgerinddragelse (f.eks. offentlige høringer og kampagner). To krav til Facebooksider fra Aalborg Kommune Borgerne skal ikke være i tvivl om, at Aalborg Kommune er afsender af / redaktør bag en Facebook-side. Derfor skal følgende to minimumskrav være overholdt, hver gang du opretter en Facebook-side på vegne af Aalborg Kommune: Aalborg Kommunes logo skal altid fremgå af profilbilledet på den side, du opretter (se vejledning) Aalborg Kommune skal altid nævnes som afsender af siden. Både under de grundlæggende oplysninger om siden og evt. under profilbilledet. Adskillelse af roller Når vi kommunikerer på sociale medier, vil vi på forhånd gøre os klart, hvilken rolle vi har. Som privatpersoner benytter vi aldrig Aalborg Kommunes logo eller arbejdsmail. Skriver vi som privatpersoner om emner i tilknytning til Aalborg Kommune, lader vi det fremgå, at det sker på egne vegne. Når vi identificerer os som medarbejdere i Aalborg Kommune, kræver kommunikationen særlig omtanke. Vi overlader officielle tilkendegivelser til dem, der har til opgave at repræsentere Aalborg Kommune. Vi står inde for det vi skriver, og vi er fagligt velfunderede. Takt og tone Vi vil udtrykke os med omtanke og formulere os på en konstruktiv måde. Vi overholder god debatskik, det vil sige afholder os fra nedsættende bemærkninger og injurier, grov slang og latrinære udtryk, racisme og sexisme. Copyright Vi respekterer copyright og husker referencer til kilder, fordi en tekst bliver mere troværdig og brugbar af gode kildehenvisninger. Side Strategi for brug af sociale medier

13 Fortrolighed Vi overvejer graden af fortrolighed af oplysninger, før vi skriver. Det gælder både i forhold til vores egen organisation, vores kolleger og i forhold til samarbejdspartnere. Vi lækker ikke fortrolig information og overholder de gældende retningslinjer for brug af billeder. Dialog Vi vil huske, at omdrejningspunktet på de sociale medier er dialogen. Vi giver plads til, at andre frit kan kommentere, og vi udøver ikke unødvendig censur eller fordrejende redigering af andres indlæg og kommentarer. Vi vil i debatter fremme fair play og sørge for lige forhold for alle deltagere. Vi går ikke i dialog med trolde, altså personer som bevidst søger at afspore og ødelægge debatten. Opdatering Vi vil sørge for jævnligt at opdatere vores tilstedeværelse på de sociale medier med nyt materiale. Vi vil løbende svare på henvendelser. Vejledning Ting til overvejelse inden du opretter en Facebook-side: Egner emnet sig til debat? Hvad for borgeren ud af at syns godt om din side? Er der noget at komme efter? Hvem skal være administrator på siden? Hvem overvåger de kommentarer, der kommer på siden? Og hvem svarer? Hvor lang er sidens levetid? 2. Strategi for brug af sociale medier Side 13

14 3. Intranet strategi Intranet strategien er den del af Aalborg Kommunes samlede kommunikationsstrategi. God intern kommunikation er en forudsætning for god ekstern kommunikation. Aalborg Kommunes intranet er medarbejdernes foretrukne indgang til information og viden om interne forhold i Aalborg Kommune. Intranettet er platformen for den interne digitalisering. Informationen om interne forhold i Aalborg Kommune er tilgængelig på intranettet, som udgør platformen for deling af viden og selvbetjening på de interne serviceområder (løn personale mm.). Informationerne på Intranettet er forståelige for de ansatte. Side Intranet strategi

15 4. Pressestrategi Pressestrategien er en del af Aalborg Kommunes samlede kommunikationsstrategi. Aalborg Kommune ønsker at være en åben og digital virksomhed, der til enhver tid lever op til forventningerne og ønskerne om kommunikation og dialog både intern i forhold de ansatte og eksternt i forhold til omverdenen. Som Danmarks tredje største kommune vil Aalborg være med til at sætte dagsordenen lokal, regionalt og nationalt og bidrage til den lokale debat. Pressen er i den sammenhæng en vigtig samarbejdspartner for Aalborg Kommune. Derfor skal vi have et godt og professionelt forhold til pressen, så journalister og medier oplever, at vi yder en god, hurtig og korrekt presseservice. Pressen er ikke et mål, men et middel. Presseomtale er nemlig aldrig et mål i sig selv, men kun noget vi tager initiativ til, når vi ønsker, at medierne formidler bestemte historier og budskaber til kommunens borgere og virksomheder. Aalborg Kommune skal via pressearbejdet blandt andet brandes som: En moderne og innovativ offentlig virksomhed, der sætter borgeren i centrum. Et attraktivt sted at bo, besøge og drive virksomhed. Derfor kontakter vi pressen, når vi lancerer nye metoder, tilbud og services, er involveret i nyskabende projekter, står bag nye større byggerier, kulturbegivenheder og fritidstilbud eller sætter borgernes rettigheder i centrum. Pressearbejdet skal øge borgernes kendskab til kommunens aktiviteter og skabe rammerne for en god og saglig debat i de lokale medier. 4. Pressestrategi Side 15

16 Principper for pressearbejdet Aalborg Kommune har formuleret 10 principper, der udstikker de overordnede retningslinjer for kommunens pressearbejde: 1. Vi stiller op Vi ønsker at være en åben organisation, der samarbejder med pressen. Derfor stiller vi op, når pressen henvender sig til os, uanset om det drejer sig om en god eller dårlig historie. 2. Vi er offensive Vi tager selv initiativ til at kontakte pressen, når vi har en god historie, som vi ønsker pressen skal omtale. 3. Vores historier er godt pressestof Vi sikrer, at vores historier lever op til de almindelige nyhedskriterier og dermed må forventes at have pressens interesse. 4. Vores budskaber er tydelige Vi vinkler vores historier, så vores budskaber fremstår klart og tydeligt. 5. Vi kommunikerer klart og forståeligt Vi bruger altid et klart og forståeligt sprog uden brug af unødvendige fagudtryk, når vi kommunikerer med pressen. 6. Vi respekterer pressens arbejdsbetingelser Vi svarer på journalisternes henvendelser, så hurtigt som muligt, så de kan nå deres deadlines. 7. Vi informerer internt Vi orienterer vores kolleger og ledere, både når vi kontakter pressen og når pressen kontakter os. Intern kommunikation er nemlig en forudsætning for god ekstern kommunikation. 8. Vi kommunikerer som en samlet virksomhed Vi sikrer, at Aalborg Kommune altid er afsenderen, så vi fremstår som en samlet virksomhed. 9. Vi kommunikerer digitalt med pressen Vi udsender alle vigtige pressemeddelelser via pressemeddelelsesmodulet på aalborgkommune.dk og stiller relevante oplysninger til rådighed i det digitale presserum på hjemmesiden. 10. Vi følger op Vi evaluerer vores pressearbejde og tager ved lære af vores fejl. Hvert år tager kommunens tværgående Kommunikationsgruppe temperaturen på pressearbejdet og måler hvilke historier der har størst gennemslagskraft. Side Pressestrategi

17 Forvaltningerne har egne procedurer Vær opmærksom på, at forvaltningerne har egne procedurer for pressekontakt, herunder blandt andet regler for godkendelse af pressemeddelelser, talsmandshierarkier og lignende. Det er derfor en god ide, at kontakte forvaltningernes kommunikationskonsulenter, hvis du er i tvivl, hvad du skal gøre. Hvem har ansvaret? Forvaltningsledelserne har ansvaret for at udmønte pressestrategien i de enkelte forvaltninger. Forvaltningernes kommunikationskonsulenter koordinerer pressearbejdet og rådgiver ledere og medarbejdere om pressekontakt. Kommunikationsgruppen evaluerer presseindsatsen og deler viden på tværs af forvaltningerne. Intern værktøjskasse På KLIK finder du vejledninger til, hvordan du skal gøre i forhold til pressen: Sådan er en god historie i mediernes øjne. Sådan gør du, når journalisten ringer. Sådan gør du, når du skal kontakte en journalist. Sådan gør du, når du skal skrive en pressemeddelelse. Er du i tvivl om noget, så kontakt en kommunikationskonsulent i din forvaltning. 4. Pressestrategi Side 17

18 5. Strategi for krisekommunikation Strategi for krisekommunikation er en del af Aalborg Kommunes samlede kommunikationsstrategi. I en krisesituation er Aalborg Kommune tilgængelig. Vi kommunikerer hurtigt, åbent og ærligt til offentligheden. Det betyder, at vi informerer så hurtigt vi kan, at vi lægger alle de nødvendige informationer frem, vi kan og når det er relevant, fortæller vi, hvordan borgerne skal forholde sig til krisen. Vi viser også sympati for de mennesker, som eventuelt er direkte berørt af krisen. Vi kommunikerer med medarbejderne, for de har også et særligt behov for information under krisen. De skal have særskilt information. Det gælder i særdeleshed medarbejdere, som er direkte berørt af krisen. I tilfælde af en større hændelse, som omfatter alle forvaltninger, træder Plan for fortsat drift i kraft. Det er et beredskab, som omfatter alle forvaltninger, og det betyder, at den kommunale krisestab aktiveres. Den består af borgmesteren, Direktørgruppen og beredskabschefen. Lederen af kommunikation deltager også, og krisekommunikation indgår også i Plan for fortsat drift. Hver forvaltning opfordres derudover til at have egne planer for, hvordan de skal reagere, hvis de rammes af specifikke kriser. I en krisesituation er det helt afgørende, at Aalborg Kommune er tilgængelig. Vi kommunikerer hurtigt, åbent og ærligt til offentligheden. Det betyder, - at vi informerer så hurtigt vi kan, - at vi lægger alle de nødvendige informationer frem, vi kan, - at vi, når det er relevant, fortæller hvordan borgerne skal forholde sig til krisen, - at vi også viser sympati for de mennesker, som eventuelt er direkte berørt af krisen. Vi kommunikerer med medarbejderne, for de har også et særligt behov for information under krisen. De skal have særskilt information. Det gælder i særdeleshed medarbejdere, som er direkte berørt af krisen. Denne vejledning giver inspiration til, hvordan det kan være hensigtsmæssigt at reagere, hvis der pludselig på grund af udefrakommende hændelser som vejr eller ulykke - eller på grund af en enkeltsag i kommunen - kommer et voldsomt stort (medie) fokus på hele eller dele af Aalborg Kommune. Side Strategi for krisekommunikation

19 Hvem har ansvaret Hvis krisen omfatter hele kommunen er det den kommunale krisestab, som består af borgmesteren, Direktørgruppen og beredskabschefen, der håndterer krisen. Lederen af kommunikation deltager også. Hvis krisen begrænser sig til enkelte forvaltninger er det de enkelte forvaltningsledelser, der har ansvaret for at håndtere krisen. Går krisen på tværs mellem to eller flere forvaltninger, må de respektive forvaltningsledelser koordinere. Hvis du som medarbejder oplever noget, som kan udvikle sig til en mulig krisesituation er det vigtigt, at du tager kontakt til din nærmeste leder og orienterer om situationen. Før krisen Kriser er meget forskellige. En krise kan være udløst af en enkeltsag, der kommer ud af kontrol, men det kan også være en stor ulykke. Det betyder, at kriser kan begrænse sig til en enkelt forvaltning, men de kan også omfatte hele kommunen. Forberedelse er nøgleordet. Alle forvaltninger bør have et beredskab, som kan aktiveres i en krisesituation. Organiseringen bør være tænkt igennem, og en konkret plan kan bestå af tidlig information til relevante parter (medarbejdere, chefer, myndigheder), gennemgang af sagens hovedelementer, formulering af kernebudskab til offentligheden, udkast til pressemeddelelse og et worst case scenario. Handlingsplanen skal være kort, praktisk og anvendelig men den afhænger naturligvis af den konkrete situation. Under krisen Under en krisesituation vil det oftest være forvaltningens rådmand eller direktør, der har pressekontakten, mens øvrige ledere eller medarbejdere kan indkaldes, hvis rådmand og direktør finder det nødvendigt. Det er vigtigt, at der kun er en person, som udtaler sig om krisen. Sig sandheden i det omfang, du kender den Det er ok at sige, at du ikke ved noget, men at undersøgelser er i gang Vær ærlig, troværdig og empatisk Drag ikke forhastede konklusioner Placer ikke ansvar på baggrund af formodninger Efter krisen Når mediekrisen er ovre, er det tid til at spørge sig selv: Hvad gik godt? Hvad gik skidt? Hvad har vi lært? Hvordan forebygger vi lignende kriser? Giver erfaringerne anledning til at justere beredskabsplanen? 5. Strategi for krisekommunikation Side 19

20 6. Designstrategi Designstrategien er en del af Aalborg Kommunes samlede kommmunikationsstrategi. I Aalborg Kommune ønsker vi at der er genkendelighed i den kommunikation, der udgår fra organisationen. Designlinjen er omsat til et praktisk værktøj i form af designguiden, der indeholder retningslinjer for både digitalt, trykt og fysisk materiale. Værktøjet er til brug for både medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere. Designlinjen kan hentes på aalborgkommune.dk. For at sikre dette har vi en designlinje, som skal sikre, at det altid er tydeligt for borgerne og erhvervslivet, når Aalborg Kommune er afsender af en information, at vi i Aalborg Kommune kommer til at fremstå som én samlet organisation, når vi kommunikerer og at det skal være let for de ansatte at lave informationsmateriale. Alle der formidler på vegne af Aalborg Kommune skal følge retningslinjerne i designlinjen, så der er entydighed omkring Aalborg Kommune som afsender. Side Designstrategi

21 7. Skrivestrategi Skrivestrategien er en del af Aalborg Kommunes samlede kommunikationsstrategi. Den skriftlige kommunikation fra Aalborg Kommune skal være let at forstå. Borgere og virksomheder, der er i kontakt med os, skal opleve klar tale fra vores side. Vi formulerer os i et målrettet, klart, forståeligt og nutidigt sprog, uanset om vi skriver et brev, et notat, en tekst til nettet, en mail eller andet skriftligt materiale. Det er vores målsætning, at vores skriftlige information skal være let at forstå, at alle, der er i kontakt med os, skal opleve klar tale fra vores side, at tale i et målrettet, klart, forståeligt og nutidigt sprog uanset om vi skriver et brev, et notat, en tekst til nettet, en mail eller andet skriftligt materiale. Vejledning Og hvordan gør vi så det? I det følgende finder du en vejledning, som forhåbentlig kan gøre det lettere at leve op til målsætningen. Skriv korrekt - det fremmer forståelsen Er du i tvivl, om du skal skrive et ord med stort eller med småt, hvornår du skal bruge du eller De, om dine forkortelser er korrekte eller hvilke ord og vendinger, der ikke er velegnede at benytte? Kig med her og få et bud på, hvordan du kan gøre: 7. Skrivestrategi Side 21

22 Med stort eller småt? Alle forvaltninger, afdelinger, udvalg og institutioner skrives med stort. Titler med småt. Her følger en række eksempler: Aalborg Kommune Aalborg Kommunes kommunen Borgmesterens Forvaltning Teknik- og Miljøforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Ældre- og Handicapforvaltningen Skole- og Kulturforvaltningen Sundhed og Bæredygtig Udvikling Forsyningsvirksomhederne Teknisk Udvalg Aalborg Havn Aalborg Byråd byrådet byrådssalen Magistraten borgmester rådmand Du eller De? Der findes ingen faste regler for brugen af du eller De. De fleste danskere er i dag vant til at blive tiltalt du, men hvis du ud fra den anden persons alder, eller den formelle kontakt mellem jer vurderer, at De er mere passende, skal du naturligvis benytte det. F.eks. bør du altid svare på samme måde, hvis en borger skriver eller siger De til dig. Samtidig er det vigtigt at benytter den samme tiltale hele vejen igennem informationen. Tiltale med stort eller småt? De, Dem, Deres, du, dig, dit, I, jer, jeres. Er du startet med De - skal du fortsætte i samme stil. Forkortelser Brug forkortelser med omtanke. Hvis modtageren ikke kender dine forkortelser, kommer de til at virke som blokeringer i teksten. Her er nogle korrekte forkortelser, som du kan anvende: bla. bl.a. - blandt andet dvs../d.v.s. - det vil sige etc. - et cetera evt. - eventuelt f.eks./fx - for eksempel hhv. - henholdsvis jf. - jævnfør kr. - kroner mht./m.h.t. - med hensyn til m.m. - med mere mv./m.v. - med videre osv. - og så videre o.l./o.lign. - og lignende Side Skrivestrategi

23 Seks tommelfingerregler Skriv på modtagerens betingelser uden at tale ned Skriv let tilgængeligt (ikke kompliceret) Skriv præcist Skriv venligt (skriv positivt) Undgå fagudtryk eller forklar dem, hvis du ikke kan undgå dem. Telefonnumre er mest overskuelige, hvis de skrives på denne måde: Skriv aktivt For at gøre sproget mere aktivt og letlæseligt er det ofte små justeringer, der skal til. Prøv at erstatte de tunge sammensatte verber og tillægsord med aktive verber og tillægsord. Her følger nogle eksempler: Tunge verber og tillægsord - aktive verber og tillægsord NB! Pas på med at anvende... Floskler og klicheer, f.eks. have rent mel i posen eller forlade den synkende skude - de kan virke meningsforstyrrende, Passive sætninger kan virke irriterende på modtageren. De gør sproget kompakt og tungt f.eks. rygning frabedes eller der indkaldes til møde Man er et intetkønsord, og det skaber distance mellem afsender og modtager. Hvis du vil vide om skriftlig kommunikation, kan du kontakte kommunikationskonsulenten i din forvaltning. afholde - holde afstedkomme - føre til, betyde bakke op om - støtte bebor - bor i er beliggende - ligger fik overdraget - fik finder sted - sker ibrugtagning - blev taget i brug af... indeværende år - i år nyerhvervelse - en ny ting observeret - set påbegynde - begynde påtænker - planlægge, tænke på tilser - ser til, sørger for åbne op for - indlede, begynde 7. Skrivestrategi Side 23

24 8. Annoncestrategi Annoncestrategien er en del af Aalborg Kommunes samlede kommunikationsstrategi. Annoncestrategien er udmøntet i annoncevejledningen, som er et praktisk værktøj, der beskriver hvordan annoncering finder sted i Aalborg Kommune. Annonceringen fra Aalborg Kommune skal til enhver tid understøtte Aalborg Kommunes ønske om at være en digital kommune, derfor annoncerer vi så vidt muligt digitalt. Det giver den største tilgængelighed for flest mulige borgere. Annoncevejledningen findes på KLIK. Vi skelner imellem job-annoncer, info-annoncer og selvstændige image-annoncer (f.eks. for kampagner). Job-annonceringen er 100% digital. Alle ledige job skal derfor opslås på nettet, dog undtaget niveau 1 og 2 stillinger, der kan indrykkes i relevante medier, hvor de følger Aalborg Kommunes designlinje. Side Annoncestrategi

Kommunikationspolitik 2014

Kommunikationspolitik 2014 Kommunikationspolitik 2014 Vedtaget af Greve Byråd 25. august 2014 Indholdsfortegnelse Forord Afgrænsning Proces Værdier i kommunikation Intern kommunikation Kommunikation med borgere, virksomheder og

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Revideret november Kommunikationspolitik

Revideret november Kommunikationspolitik Revideret november 2014 Kommunikationspolitik Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Indledning Et godt sted at bo, leve og arbejde Det er den overordnede vision for Mariagerfjord Kommune Med kommunikationspolitikken ønsker byrådet, at kommunens kommunikation på alle

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE MAJ 2008 FORORD Kommunikationen har betydning for, hvordan borgere og virksomheder opfatter os, og hvordan kommende og nuværende medarbejdere ser på kommunen som

Læs mere

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Kommunikationspolitik Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Åben og offensiv kommunikation i 10 punkter Kommunikationspolitikken skal understøtte Viborg Kommunes vision. Den skal samtidig hjælpe med at

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune kommunikationspolitik Skanderborg Kommune FORORD Denne kommunikationspolitik skal være det fælles udgangspunkt for, hvordan ledere og medarbejdere kommunikerer både med hinanden og med borgere og samarbejdspartnere.

Læs mere

Udkast til. Overordnet politik og strategi for kommunikation i Struer Kommune

Udkast til. Overordnet politik og strategi for kommunikation i Struer Kommune Udkast til Overordnet politik og strategi for kommunikation i Struer Kommune OVERORDNET POLITIK FOR KOMMUNIKATION 1. Formålet med overordnet politik for kommunikation Formålet med den overordnede kommunikationspolitik

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Åbenhed Dialog God service Alles ansvar

Åbenhed Dialog God service Alles ansvar Åbenhed Dialog God service Alles ansvar Kommunikationsstrategi Ledelsessekretariatet 2017 Baggrund Syddjurs Kommunes kommunikationsstrategi beskriver hvordan vi ønsker at kommunikere indadtil og udadtil.

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Pressen og medierne er vigtige for os. Det er her, meget af den daglige dialog og debat i forhold til borgere, virksomheder og øvrige interessenter foregår. Samtidig er pressen med

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

Kommunikation på sociale medier - Retningslinjer

Kommunikation på sociale medier - Retningslinjer 2015 Kommunikation på sociale medier - Retningslinjer Støvring svømmeklub PINGVINEN Side 1 af 6 Dokumenthistorik Version Dato Navn Ændring 1-0 2015-01-23 Helle Boyding Dokument oprettet 1-1 2015-01-23

Læs mere

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Retningslinjer for kommunikation i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk okonomiogstab@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Forord Retningslinjer

Læs mere

Facebook strategi for Vejen kommune. November 2015

Facebook strategi for Vejen kommune. November 2015 Facebook strategi for Vejen kommune November 2015 Indholdsfortegnelse Facebook strategi for Vejen kommune... 1 Vi møder borgerne der hvor borgerne er... 3 Mål for Vejen Kommunes facebook... 3 Opbygning

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik Slagelse Kommune Kommunikationspolitik 1 Indledning Kommunikation har altid været central for kommunernes arbejde og bliver det ikke mindre i en stor kommune. Men vi skal i højere grad, end vi har været

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Ledelsessekretariatet 2017 BAGGRUND Syddjurs Kommunes kommunikationsstrategi beskriver hvordan vi ønsker at kommunikere indadtil og udadtil.

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008

Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008 Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008 1.0 Kommunikation God intern kommunikation er en forudsætning for god ekstern kommunikation. Målrettet information og videndeling

Læs mere

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune Udkast til Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune POLITIK FOR DE SOCIALE MEDIER Der sker i disse år en skelsættende udvikling i mediebillet, hvor sociale medier spiller en stadig større

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK Forord ved Borgmester Lars Erik Hornemann Som den største virksomhed og kraftcenter for udvikling på Sydfyn har Svendborg Kommune en forpligtelse til at yde service over for borgere

Læs mere

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune December 2012 1 Indhold Forord... 3 Vi gør det bedre med god kommunikation... 3 Introduktion... 4 En fælles politik for alle arbejdssteder i Hørsholm Kommune...

Læs mere

Kommunikationspolitik Svendborg Kommune 2008

Kommunikationspolitik Svendborg Kommune 2008 Kommunikationspolitik Svendborg Kommune 2008 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

Gladsaxe en kommunikerende kommune

Gladsaxe en kommunikerende kommune gladsaxe.dk Kommunikationsstrategi Gladsaxe en kommunikerende kommune Strategi for Gladsaxe Kommunes eksterne kommunikation Hvorfor en ekstern kommunikationsstrategi Gladsaxe Kommune ønsker at styrke kommunikationsindsatsen

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier...

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier... Kommunikation Den fælles kommunikationsstrategi......................................... 2 Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier..................... 3 Kommunikationsstrategiens fem kriterier....................................

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationsindsatsen i bred forstand skal understøtte og medvirke til virkeliggørelse af visionen og de strategier, der følger af Haderslev Kommunes overordnede

Læs mere

Åbenhedspolitik Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1

Åbenhedspolitik Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1 Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1 Indhold Indledning... 3 Kommunikationsværdierne... 4 1 Intern kommunikation... 4 1.2 Linjekommunikation... 4 1.3 Sermeeraq... 4 1.4 E-mail... 5 2. Ekstern

Læs mere

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Behov for kommunikationsrådgivning Styrkelse af rådgivningsfunktionen i Kommunikationscentret Kommunikationsanalysen viser,

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK www.nordfynskommune.dk Østergade 23 DK-5400 Bogense Tel.: 64 82 82 82 Fax: 64 82 80 99 KOMMUNIKATIONSPOLITIK et fælles grundlag for god kommunikation Kommunikationspolitikken skal

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik God kommunikation i Region Syddanmark Kommunikationspolitik Åbenhed, dialog og borgerinddragelse Introduktion Kommunikationspolitikken er delt i to Indhold 01 02 Den første del beskriver de overordnede

Læs mere

Kommunikationspolitik 17

Kommunikationspolitik 17 KOMMUNIKATION KVIKT, KLART & KREATIVT Kommunikation Kommunikationspolitik 17 Vi har alle et ansvar for at sikre en god og klar kommunikation Den, som har ansvaret for sagen, har altid ansvaret for kommunikationen

Læs mere

Interne retningslinjer for Facebook

Interne retningslinjer for Facebook Interne retningslinjer for Facebook Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Typer af indhold... 3 5.1 Statusopdateringer... 3 5.2 Billede- /videoopslag... 3 5.3 Linkdelinger... 3 3. Behandling af sager...

Læs mere

Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune Tekstudkast til behandling marts 2010 Indhold 1. Forord: Vi gør det dobbelt så godt med god kommunikation 2. Introduktion: En fælles politik for alle arbejdssteder

Læs mere

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Vi vil yde en imødekommende og helhedsorienteret service til borgere og erhvervsliv baseret på et fagligt kvalificeret grundlag. Vi er nemme at komme

Læs mere

Vejledning for pressekontakt. I mediernes søgelys

Vejledning for pressekontakt. I mediernes søgelys Vejledning for pressekontakt I mediernes søgelys Pressen er vigtig for os I mediernes søgelys vejledning for pressekontakt giver gode råd til, hvordan medarbejdere og ledere håndterer pressen i Køge Kommune.

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Aarhus Kommune. Intern kommunikation. Kommunikationspolitik for Aarhus Brandvæsen 2011

Aarhus Kommune. Intern kommunikation. Kommunikationspolitik for Aarhus Brandvæsen 2011 Aarhus Kommune Intern kommunikation Kommunikationspolitik for Aarhus Brandvæsen 2011 Kommunikationsgruppen 21-01-2011 Indhold Introduktion til kommunikationspolitikken... 3 Overordnet strategi for kommunikation...

Læs mere

Strategi for den interne kommunikation

Strategi for den interne kommunikation Baggrund Intet nyt er aldrig godt nyt for ansatte i organisationer, der flytter sammen. Føler de ansatte sig ikke tilstrækkeligt informerede om, hvad der sker og skal ske, opstår der rygter og myter, som

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Undervisningsministeriets koncern Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Indhold Hvorfor en kommunikationspolitik? 2 Mål 3 Målgrupper

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationspolitikken for Jammerbugt Kommune tager afsæt i kommunens visioner og værdier og understøtter disse. vi sætter dialog, involvering og åbenhed højt på dagsordenen. Dette

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 BAGGRUND... 3 FORMÅL MED KOMMUNIKATIONSGRUNDLAGET... 3 AFSENDER-MODTAGERFORHOLD... 4 ANSVAR... 4 KOMMUNIKATIONSKANALER... 4 STRATEGISKE MÅL... 4 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

KOMMUNIKATIONSINDSATSER

KOMMUNIKATIONSINDSATSER 27. august 2014 KOMMUNIKATIONSINDSATSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Nuværende ADD-kommunikationsindsatser... 2 5.1 Presse... 2 5.2 Digitale platforme... 3 5.3 Dialog... 3 5.4 Profilering... 4 3. Alternative

Læs mere

KOMMUNIKATION POLITIK OG STRATEGI 2015 VARDE KOMMUNE

KOMMUNIKATION POLITIK OG STRATEGI 2015 VARDE KOMMUNE God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber - og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper KOMMUNIKATION POLITIK OG STRATEGI 2015 VARDE KOMMUNE INDHOLD KOMMUNIKATIONSPOLITIK

Læs mere

Kommunikationsstrategien

Kommunikationsstrategien Kommunikationsstrategi April 2010 Journalnr. 10/11870 Kontaktperson Ole Bjarke Nielsen Udmøntning af kommunikationsstrategien Værdierne for kommunikationsstrategien kan læses i den politisk vedtagne Syddjurs

Læs mere

Kommunikationspolitik. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Kommunikationspolitik. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Kommunikationspolitik Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Forord Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen repræsenterer en af de største forvaltninger i Aalborg Kommune, og forvaltningen udgør en betydningsfuld

Læs mere

Notat. Assens Kommune på Facebook

Notat. Assens Kommune på Facebook Notat Assens Kommune på Facebook Facebook sigter i langt højere grad end traditionelle hjemmesider på at skabe personlig dialog og netværk og er derfor en velegnet platform for digital dialog mellem borgere

Læs mere

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015 Den kommunikerende NGO 2014 Hvem er Aspekta? PR- og kommunikationsbureau siden 2004 Hovedkontor i Malmø, kontor i København og Stockholm Kåret til Sveriges bedste PR-bureau i 2011 og 2012 Medlem af Public

Læs mere

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik Kommunikation og Borgerinddragelse Politik Kommunikations- og Borgerinddragelsespolitik Bærende principper: Dialogbaseret Rettidig Gennemsigtig Kommunikation på baggrund af vision og strategi Ringsted

Læs mere

Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april Borgerinddragelsespolitik

Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april Borgerinddragelsespolitik Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april 2012 Borgerinddragelsespolitik Indhold Forord Forord.... 2 Borgerinddragelse i dag...........................................3 Målsætninger.... 4 Indsatsområde -

Læs mere

Delindsatsplan Kommunikation. Senest ajourført: [dec 2009 af Rene Bech] Senest afprøvet: [dato + navn]

Delindsatsplan Kommunikation. Senest ajourført: [dec 2009 af Rene Bech] Senest afprøvet: [dato + navn] Delindsatsplan Kommunikation Senest ajourført: [dec 2009 af Rene Bech] Senest afprøvet: [dato + navn] 1 Indholdsfortegnelse 1. Krisekommunikation...3 1.1. Målet med krisekommunikation...3 1.1.1. Krav til

Læs mere

Kommunikation politik og strategi

Kommunikation politik og strategi Kommunikation politik og strategi God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber - og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Indhold 3 Kommunikationspolitik 3 Kommunikation

Læs mere

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside 1 Indledning Denne principsamling er blevet til som led i et projekt, hvis formål har været at sætte fokus på at gøre de kommunale

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Kommunikationspolitik for Region Midtjylland

Kommunikationspolitik for Region Midtjylland Kommunikationspolitik for Region Midtjylland ^ kort og godt Region Midtjylland 2 God kommunikation Alle ansatte i Region Midtjylland kommunikerer. Det sker hver dag i forhold til patienter, pårørende og

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014

KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014 KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014 Kommunikationspolitik 2014 Denne politik er en redigeret udgave af Kommunikationsstrategi 2011. Kommunikationspolitikken tager udgangspunkt i Tønder Kommunes overordnede strategiplan

Læs mere

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen.

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen. NOTAT Lolland Forsyning A/S Kontaktperson: Mette Obel Jepsen Direkte tlf.: +4541781005 E-mail: meoj@lollandforsyning.dk Sagsnr.: S14-0605 Dok.nr.: D14-036473 13. november 2014 Pressepolitik for Lolland

Læs mere

Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune

Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune Ringsted Kommune ønsker, at det skal være nemt, nyttigt og nærværende at kommunikere i og med kommunen. Kommunikation på baggrund af vision og strategi Ringsted

Læs mere

Kommunikationspolitik på Esbjerg Realskole

Kommunikationspolitik på Esbjerg Realskole Kommunikationspolitik på Esbjerg Realskole Formål og vision Formålet med kommunikationspolitikken for Esbjerg Realskole er at sikre en formaliseret ramme for dialogen med vores brugere og øvrige interessenter.

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

God kommunikation. Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. Region Midtjylland

God kommunikation. Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. Region Midtjylland God kommunikation Kommunikationspolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland 2 Forord Region Midtjylland er en politisk ledet organisation med den mission at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes

Læs mere

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18.

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18. DET NYE HILLERØD Hillerød Skævinge Fusionssekretariatet den 18. januar 2006/ ae Kommunikationsstrategi for fase 2 Beslutningsfasen 1 Formål Formålet med dette notat er at beskrive den fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

Kommunikationsstrategi FOA Nordsjælland juni 2009

Kommunikationsstrategi FOA Nordsjælland juni 2009 Kommunikationsstrategi FOA Nordsjælland juni 2009 Del 1- Værdier og mål Den konkrete udmøntning af værdier og mål findes i Del 2 udmøntning intern og ekstern kommunikation. Indhold: 1. Værdier for kommunikation

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Formål Herlev Biblioteks kommunikationsstrategi vil med udgangspunkt i vision, værdisæt og mission skabe grundlag for aktuelle og langsigtede kommunikationsopgaver.

Læs mere

Kanalstrategi

Kanalstrategi Kanalstrategi 2016-2018 Hjørring Kommune 1 Kanalstrategi 2016-2018 Formål Kanalstrategien skal hjælpe os til at udnytte vores ressourcer bedre og bevare borgernes oplevelse af kvalitet, når de bliver betjent

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Indholdsfortegnelse Ekstern Kommunikation... 3 Eksempler på kommunikation med eksterne interessenter... 4 Intern Kommunikation...

Læs mere

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder:

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder: Webstrategi Rammen Dette er Faaborg-Midtfyn Kommunes første udgave af en webstrategi, version 1.0, der gælder for 2013 og har fokus på den umiddelbare opgave at understøtte kerneydelser på nettet. Webstrategien

Læs mere

Kommunikationspolitik Varde Kommune 2009

Kommunikationspolitik Varde Kommune 2009 Kommunikationspolitik Varde Kommune 2009 Indholdsfortegnelse Kommunikationspolitik for Varde Kommune...2 I kontakt med pressen...3 I kontakt med borgerne m.fl...4 I kontakt med kollegaerne...5 Vejledninger

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

Webstrategi 2010-2012 Hørsholm Kommune

Webstrategi 2010-2012 Hørsholm Kommune Webstrategi 2010-2012 Hørsholm Kommune August 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 OVERORDNEDE RAMMER... 4 Baggrund... 4 Formål... 4 Struktur... 4 SAMMENHÆNG MED ØVRIGE STRATEGIER... 4 STRATEGISKE

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook RANDERS BIBLIOTEK Introduktion til Facebook Indhold 1. Facebook derfor!... 3 1.1. Hvorfor bruge Facebook?... 3 1.2. Hvad får jeg ud af at bruge Facebook?... 3 2. Biblioteket på Facebook... 4 2.1. Facebook-ansvarlige...

Læs mere

Strategi for Vejle Kommunes kommunikation på Facebook

Strategi for Vejle Kommunes kommunikation på Facebook Strategi for Vejle Kommunes kommunikation på Facebook Der er mange grunde til, at Vejle kommune skal være til stede på de sociale medier. Dels giver de nye netværksmedier kommunen mulighed for at komme

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO /SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO Kommunikationspolitik 2010 til 2013 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk Internet: www.um.dk Design

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Telefonbetjening i Randers Kommune

Telefonbetjening i Randers Kommune Telefonbetjening i Randers Kommune Borgeren i centrum også i telefonen Formål Med denne præciserende beskrivelse af telefonbetjeningen i Randers Kommune, er det formålet at udstikke rammerne for, hvordan

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Strategi for nyhedsformidling. Din kommune lige nu

Strategi for nyhedsformidling. Din kommune lige nu Strategi for nyhedsformidling Din kommune lige nu Initiativ til flere historier og nyheder Din kommune lige nu strategi for nyhedsformidling konkretiserer, hvordan vi tager initiativ til at bringe historier

Læs mere

Kommunikationsgrundlag

Kommunikationsgrundlag Afdeling: Direktionssekretariatet Kommunikation Udarbejdet af: Mette Pawlik Olesen Journal nr.: E-mail: mette.pawlik.olesen@shs.regionsyddanmark.dk Dato: Oktober 2011 Telefon: +45 88 83 48 07 Kommunikationsgrundlag

Læs mere