Kommunikationsstrategien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunikationsstrategien"

Transkript

1 Kommunikationsstrategi April 2010 Journalnr. 10/11870 Kontaktperson Ole Bjarke Nielsen Udmøntning af kommunikationsstrategien Værdierne for kommunikationsstrategien kan læses i den politisk vedtagne Syddjurs Kommunes værdier for kommunikation. Udmøntningen er et administrativt dokument og tilpasses løbende. Indhold 1. Ekstern kommunikation 1.1 Borger 1.2 Presse 1.3 Markedsføring og Branding 2. Intern kommunikation 2.1 MED udvalg 3. Opfølgning 4. Indsatsområder Forord Kommunikationsstrategien sætter de grundlæggende retningslinjer for kommunikation i kommunen. Det anbefales at læse Syddjurs Kommunes værdier for kommunikation først. Kommunikationsstrategien er ikke en markedsførings- eller brandingstrategi. Til mindre markedsføringsprojekter bør der udarbejdes egne kommunikationsstrategier. Husk at strategier ikke gør det alene. Det er vigtigt, at den enkelte medarbejder og leder holder sig for øje at evaluere den interne og eksterne kommunikation i det daglige. Udmøntningen af kommunikationsstrategien er et dynamisk papir som skal afstemmes løbende. Det skal være i overensstemmelse med kommunens værdier, de politiske mål og ledelsens strategier. Med udgangspunkt i kommunikationsstrategien skal institutioner og afdelinger, ledelse og medarbejdere imellem, lokalt drøfte hvordan kommunikationen Opbygning Kommunikationsstrategien er delt i to dele: Syddjurs Kommunes værdier for kommunikation og Udmøntning af kommunikationsstrategien. Værdidelen er politisk vedtaget. I tillæg til strategien vil der løbende blive udarbejdet retningslinier af mere praktisk karakter, såsom faktaark. Faktaark Der findes indtil videre følgende faktaark Vejledning i Pressekontakt Ytringsfrihed for offentligt ansatte Skriv til borgeren Få borgeren på nettet Side 1

2 kan forbedres. Det gælder for eksempel retningslinier for at udtale sig til pressen og ansvar for ekstern kommunikation. Retningslinier, som udarbejdes lokalt, skal tage udgangspunkt i værdierne i den overordnede kommunikationsstrategi. 1 Ekstern Kommunikation Se også faktaark om: God intern kommunikation er forudsætningen for god ekstern kommunikation. Det vil sige at første skridt til at informere borgere og presse er at sikre, at kollegaer og medarbejdere i relevante afdelinger er informeret. De enkelte områder er ansvarlige for, at de relevante politiske udvalg er orienterede om de informationer, der udsendes til borgere og presse. Pressemeddelelser og orienteringer til pressen sendes desuden også til byrådet, så de ved, hvad der sendes til pressen. Vejledning i Pressekontakt Ytringsfrihed for offentligt ansatte Faktaarkene kan hentes på intranettet. Du kan også få gode råd og vejledning hos kommunikationskonsulenten Lav en strategi Skal der formidles en sag til presse og borgere over længere tid eller med flere initiativer, er det vigtigt, at der udarbejdes en strategi. Strategien bør kort beskrive forløbet og målet med arbejdet. Sørg for at dele strategien med involverede i projektet og egen afdeling. Kriser Kriser er kendetegnet ved, at det er en kritisk situation, der udvikler sig. Det kræver at den eksterne kommunikation koordineres fra start og undervejs i forløbet. Det er væsentligt, at der i tilfælde af en krise hurtigt sker en afklaring af de forskellige roller i den eksterne kommunikation. Yderligere om krisekommunikation uddybes i et faktaark. 1.1 Borgeren Borgere skal let kunne orientere sig om de forpligtelser, tilbud og services som kommunen varetager. Ændringer og nyheder om kommunens drift og services skal formidles hurtigt og letforståeligt. Borgere skal have let adgang til indsigt om deres egne oplysninger i det offentlige, og offentlige og personlige sager i kommunen. Borgere skal have mulighed for at interagere elektronisk med oplysningerne, hvor det er muligt. Borgere skal have let adgang til viden om den politiske proces og adgang til at indgå i konstruktiv dialog, hvor det er muligt. Kommunikation til borgere skal være: Side 2

3 Letforståeligt i dagligdags sprog. Rettidig så borgeren er informeret inden ændringer i praksis foretages, og så borgere kan nå at reagere i den politiske proces. Lettilgængelig med anvendelse af flere kommunikationskanaler både elektronisk og fysisk. Med respekt for at forskellige borgergrupper har forskellige krav til let forståelig kommunikation såsom ældre, unge og handicappede. Lyttende sådan at tilbagemeldinger fra borgere høres af de relevante ledere og politikere i kommunen. Henvendelser fra borgere på mail og brev skal besvares rettidigt, så borgeren er sikker på at kommunen har modtaget henvendelsen. Kommunikationskanaler Annoncering i lokalaviserne Syddjurs Kommune bringer ugentligt informationsannoncer, herunder stillingsannoncer, i lokalaviserne. Annoncerne sættes op i Syddjurs design. Annoncerne skal være indbydende grafisk, overskuelige og letlæselige. Annoncerne kan ses på hjemmesiden. Hjemmesiden Syddjurs Kommunes hjemmeside varetages i et samarbejde mellem direktionssekretariatet og de enkelte afdelinger. Hjemmesiden skal være opdateret og indeholde de oplysninger, borgeren har brug for i kontakten med det offentlige. Afdelingerne har selv ansvaret for, at oplysningerne er fagligt rigtige. Udgangspunktet for hjemmesiden er borgerens behov for service. Hjemmesiden skal give borgeren en relevant, personlig og nem adgang til oplysninger og selvbetjeningsløsninger i det offentlige. Servicen til borgeren i borgerservicecenteret og digitalt på hjemmesiden skal være sammenhængende og understøtte hinanden. Strukturering af information fra administrationen på hjemmesiden skal understøtte servicestrategien. MitSyddjurs giver borgeren en personlig indgang, der giver indblik i mange oplysninger på en gang, blandt andet ens CPR og boligoplysninger, låneroplysninger fra biblioteket, ens børns skoleskemaer. Løsningen er under udvikling i samarbejde med andre kommuner og er enestående af sin art i Danmark. Side 3

4 Hjemmesiden indeholder NemSag og NemIndsigt, der dels giver adgang til ens personlige sager med login, dels alle de offentlige sager i kommunens sagsbehandlingssystem. Hjemmesiden giver adgang til dagsordner og referater fra den politiske proces. Der bringes video fra byrådets møder, og der er link direkte fra referaterne. Der fokuseres på de nye tekniske muligheder i arbejdet med at gøre den politiske proces levende og lettilgængelig for borgeren. Borgerinddragelse borgermøder og høringer Syddjurs Kommune tilstræber en høj grad af borgerinddragelse. Det er væsentligt for udviklingen af kommunen og for at sikre kvaliteten i kommunens arbejde, at der alsidigt arbejdes med møder, høringer og andre former for borgerinddragelse. Borgermøder er gode til at informere og forankre projekter lokalt, men også til at høre borgernes kritik og ideer. Borgermøder anvendes efter behov. Der kan anvendes forskellige former for borgermøder, såsom cafemøder, idemøder og stormøder, for at udvikle erfaringerne med borgermøder. Høringer anvendes naturligt på planområdet men kan også anvendes på andre områder for at få en bredde i borgernes stemme i den politiske proces. Der bør eksperimenteres med alternative høringsformer, eksempelvis elektroniske, for at udvikle og fremme den demokratiske inddragelse af borgerne. Herudover henvises til kommunens politik for borgerinddragelse. Kampagner Kommunen udarbejder løbende kampagnemateriale, enten for sig selv eller i samarbejde med andre aktører. Det et væsentligt, at der udarbejdes kommunikationsstrategier for de enkelte kampagner og projekter, der har offentlighedens interesse. 1.2 Pressen Pressekontakt Pressen skal betragtes som en medspiller i forhold til den politiske proces og borgernes kontakt til det offentlige. Vi er smidige i betjeningen af pressen. Vi er hjælpsomme med at få oplysninger til pressen inden deres deadline. Tip dine kollegaer Sørg for at dine medarbejdere eller kollegaer er orienteret om hvad der meddeles til pressen. De er måske pressens næste kontakt. Side 4

5 Vi overholder aftaler om at ringe tilbage og om at samle oplysninger ind. Før pressen ringer Det er vigtigt at de lokale retningslinier for pressekontakt er afklaret med din nærmeste chef før der tales med pressen. Læs mere og hjælp Se Vejledning i pressekontakt for at få mere at vide. Du kan altid kontakte kommunikationskonsulenten i direktionssekretariatet for hjælp til pressekontakt eller for at få hjælp til en kommunikationsstrategi. Kommunikationskanaler Pressemøder Et pressemøde skal forberedes godt og bør kun afholdes, når der er relevante stof, som pressen kan dække. Der skal være en god historie som berettiger mødet. Der skal være ledere eller politikere, som kan uddybe og besvare spørgsmål. Budskab og sted bør passe sammen, vælg eventuelt lokaler, der har relation til emnet. Pressebriefing Er der områder, hvor pressen kan klædes bedre på med baggrundsinformation i forhold til drift eller økonomi, er det en god ide at afholde en briefing. Det er et mere uformelt møde, der giver mulighed for at orientere pressen uden at have en konkret historie. Pressemeddelelser En pressemeddelelse er god, når der er en kort afgrænset nyhed. En pressemeddelelse skal indeholde: overskrift, indledning, dokumentation og perspektivering. Husk kontaktperson med telefonnummer og gerne citat fra kerneperson. Side 5

6 Orientering til pressen Er der nyt til pressen, som ikke kan bære en hel pressemeddelelse, kan man formidle faktuelle oplysninger gennem en orientering. Det er en mere faktuel uformel form. Kontakt gerne kommunikationskonsulenten for vejledning. Direkte kontakt Er der et bestemt medie, der arbejder med en sag, er det fint at kontakte journalisten direkte for præcisering og opfølgning på en sag. Det er vigtigt at få rettet forkerte oplysninger eller kritik, som er uberettiget. 1.3 Markedsføring og Branding Syddjurs Kommune brander sig på god kommunikation i forbindelse med relevante enkeltprojekter. Det kan være DRs By på skrump, nationalparkens tilblivelse eller erhvervstænketanken. Kommunen arbejder således ikke på en egentlig brandingsstrategi. Der bør udarbejdes egne strategier for de mindre markedsføringstiltag der opstår løbende, for eksempel i forbindelse med tiltrækning af erhverv og tilflyttere. Særlige markedsføringstiltag skal være i overensstemmelse med kommunens vision og værdier. Overvejelser omkring markedsføring bør desuden inddrage forhold som målgrupper, afgrænsning af brug og samarbejdsproblematik i forhold til Djursland. De enkelte markedsføringsmuligheder der opstår for kommunen vil blive koordineret med udgangspunkt i direktionssekretariatet. 2 Intern kommunikation Vi ønsker en konstruktiv dialog mellem ledelse og medarbejdere. Forudsætningen for det er at medarbejderne har kendskab til byrådets politik, de strategiske mål og de praktiske opgaver. Det er først og fremmest driftsområdernes ansvar at kommunikere med medarbejderne om opgaver, mål og strategi. Den tværgående kommunikation til alle medarbejdere fra direktionssekretariatet vil i den sammenhæng være et vigtigt supplement. Det er den enkelte leders ansvar, at medarbejderne er orienteret om sine opgaver og sammenhæng med kommunens mål og strategi. Side 6

7 Det gælder både i forhold til de enkelte opgaver og koblingen til direktionens og byrådets overordnede mål. Den enkelte medarbejder har også et eget ansvar for at holde sig orienteret om opgaver og strategi, både for sin egen afdeling og for kommunen som helhed Mere fokus på kommunikation Den enkelte institution eller driftsområder såsom skoler eller daginstitutioner skal drøfte kommunikationsstrategi. Med udgangspunkt i værdierne i kommunikationsstrategien skal det drøftes hvordan den interne og eksterne kommunikation kan forbedres. Efter behov udarbejdes der lokale kommunikationsstrategier. Direktionssekretariatet er til rådighed for råd og vejledning. Tværgående kommunikation til hele organisationen Når man kommunikerer ud til alle i organisationen, på tværs af områder og institutioner, skal det først og fremmest være relevant er det ikke det, bør informationen begrænses til den relevante afdeling. Kommunikation til alle formidler: - driftsændringer på tværs af organisationen - viden om strategi og mål for organisationen - vores kulturer i organisationen og indblik i det daglige arbejdsliv - gode eksempler og gode historier fra alle dele af organisationen - debat og kritisk dialog Det er væsentligt, at der arbejdes på, at den tværgående kommunikation når ud til alle medarbejdere, således at alle føler sig informeret. Nye medier og trykformer bør overvejes for at nå så bredt ud som muligt. Den enkelte medarbejder har et eget ansvar for at holde sig orienteret gennem de tværgående kanaler, der stilles til rådighed. Kommunikationskanaler Direktionen Direktionen varetager den strategiske udvikling af organisationen og har derfor en særlig rolle i forhold til den interne kommunikation. Direktionen arbejder på at styrke viden om strategi og udvikling af organisationen dels gennem lederne i kommunen og dels gennem det personlige møde. Der udarbejdes desuden nyheder til intranettet og personalebladet efter behov, ligesom direktørerne kan Side 7

8 henvende sig via NemPost eller mail til alle medarbejdere efter behov. Referater fra direktionsmøderne er tilgængelige på intranettet. Den nærmeste leder Medarbejderundersøgelser af intern kommunikation peger på den nærmeste leder som den mest troværdige kilde til viden om organisationens mål og strategier. Som leder er det derfor vigtigt at informere om både den daglige drift og den overordnede strategi for afdelingen og for kommunen. Lederne har samtidigt et ansvar for at indgå i en dialog med medarbejderne om drift og strategi. Lederne skal, hvor det er muligt, give tilbagemeldinger til direktionen eller egne nærmeste leder om medarbejdernes ideer. I forbindelse med kompetenceudvikling af lederne skal der sættes fokus på udvikling af den enkelte leders kommunikative evner. I tilknytning til udmøntningen af kommunikationsstrategien bør der desuden udarbejdes et faktaark med gode råd til lederen om kommunikation med medarbejderne. Møder medarbejder og ledelse områder, afdelinger og institutioner Det personlige møde mellem medarbejdere og mellem medarbejdere og ledere er væsentligt. Der skal afholdes møder med regelmæssige intervaller, hvor personalet informeres om ændringer i drift og overordnede strategier. Mødet tilrettelægges, så der er en dialog mellem ledelse og medarbejdere. Se desuden Med udvalg for personalemøder. Intranet Intranettet indeholder nyheder, stillingsopslag, IT driftsstatus, vejledning og retningslinier. Desuden findes her meget anden relevant tværgående information. På intranettet befinder sig også en række relevante driftsværktøjer såsom booking af mødelokaler og telefonbog. Intranettet vil løbende blive udviklet med sådanne funktionaliteter. Vær opmærksom på at sagsrelevant materiale skal findes i kommunens elektroniske dokumenthåndteringssystem, når det gælder administrationen. Der arbejdes målrettet på at gøre intranettet tilgængelig for alle medarbejdere. Det gælder også dem der ikke anvender IT i det daglige arbejde. Der arbejdes på at gøre intranettet til en personaliseret indgang til organisationen. Her vil det være muligt at abonnere på informationer om det, der er relevant for den enkelte. Side 8

9 Dagsordner og referater Dagsordner og referater fra direktionsmøder og hovedudvalget er en kilde til viden om den løbende udvikling af mål og strategi. Begge kan findes på intranettet og hovedudvalget desuden på Personaleblad Personalebladet udkommer elektronisk 4 gange om året. Bladet skal skabe sammenhæng i organisationen, fokus på historier om den enkelte medarbejder, viden om de gode projekter, byrådets beslutninger, direktionens strategier og organisationens liv. Desuden skal der være plads til debat og kritisk dialog. Redigeres i direktionssekretariatet i samarbejde med en personalebladsgruppe af medarbejdere og direktionen. Ideer til bladet kan tilsendes kommunikationskonsulenten. Der bør løbende arbejdes på at forbedre distribution og indhold af bladet for at nå alle medarbejdere i kommunen. Mails Mails kan anvendes i den daglige kommunikation. Undgå så vidt muligt mails til store grupper. Send i stedet en nyhed til Intranettet eller via et afdelingsvist nyhedsbrev. Direktionssekretariatet udsender et ugentligt nyhedsbrev med en opsamling af nyheder fra intranettet. Nyhedsbreve Direktionssekretariatet udsender ugentligt et nyhedsbrev med en opsamling af nyheder fra intranet og anden tværgående information. Her medtages også links til de pressemeddelelser og orienteringer, der er udgået til pressen, sådan at medarbejderne er informerede. Nyhedsbreve kan også oprettes område eller afdelingsvist efter behov. 2.1 MED - udvalg Lokale MED udvalg De lokale MED og samarbejdsudvalg skal selv sørge for at relevante ledere og medarbejdere er orienterede om de beslutninger og drøftelser, der finder sted i Side 9

10 udvalget. Formand og næstformand fra udvalget har ansvaret for formidling af udvalgets drøftelser. Hovedudvalget Hovedudvalget er hovedsamarbejdsudvalg for Syddjurs Kommune og spiller som sådan en særlig rolle. HR og personaleafdelingen yder almindelig sekretariatsbistand til udvalget, mens direktionssekretariatet yder bistand til formidling efter hvert møde. Dagsordener og referater kan ses på hjemmesiden og intra, særlige emner tages op i personalebladet og der laves et resume efter hvert møde til nyhedsbrev og intranettet. Se desuden kommunikationsstrategi for Hovedudvalget og MED aftalen på intranettet. 3 Opfølgning Byrådet drøfter kommunikationsstrategiens værdier og mål en gang i løbet af valgperioden. Udmøntningen af kommunikationsstrategien justeres løbende og principielle ændringer tages op til vurdering i direktionen og hovedudvalget. Udmøntningen af kommunikationsstrategien skal drøftes løbende i de lokale MED grupper og på personalemøder. Der udarbejdes lokale notater, der peger på de indsatsområder, der skal ses på i løbet af året. Lokale retningslinier Fagområderne skal med udgangspunkt i kommunikationsstrategien drøfte deres egne retningslinier for kommunikation. Nedskrevne retningslinier kan udarbejdes i samarbejde med direktionssekretariatet. Disse skal følge hovedprincipperne fra kommunikationsstrategien. Målinger Det bør løbende overvejes, om der skal måles på kommunikationen i organisationen. Det kan være målrettet på fokusgrupper, for eksempel på medarbejdernes tilfredshed med kommunikation, eventuelt som en del af medarbejder-tilfredshedsundersøgelser. Det kan også være interviewrunder med journalister eller repræsentative borgere. Side 10

11 Elektroniske borgerpaneler kan også anvendes til at undersøge borgerens anvendelse af de forskellige kommunikationskanaler kommunen har til rådighed. Faktaark Følgende faktaark er indtil videre udarbejdet og kan findes på intra: Ytringsfrihed Vejledning i Pressekontakt Kommunikation fra Hovedudvalget Skriv til borgeren Få borgeren på nettet 4 Indsatsområder Særlige indsatsområder i den løbende byrådsperiode: Besvarelser på henvendelser Borgerne skal have en bekræftelse på at deres henvendelse er modtaget i kommunen. Breve til borgeren skal komme inden for relevante svarfrister og de skal være skrevet i et dagligdags sprog. Der arrangeres kurser i brevskrivning og der skabes øget opmærksomhed omkring besvarelser. Alle afdelinger bør desuden gennemgå og evaluere deres eksterne kommunikation. Sagsfremstillinger til byråd og udvalg Forudsætningen for, at borgeren kan følge med i den politiske proces, er at sagsfremstillinger til de politiske dagsordner kan forstås. Der arbejdes med at gøre dem mere lettilgængelige. Øget brug af kommunikationsstrategier For at de enkelte projekter og kampagner kan formidles bedst muligt internt og eksternt, er det nødvendigt med en bevidst og planlagt kommunikation. Derfor arbejdes der med at øge opmærksomheden om at lave kommunikationsstrategier for de enkelte projekter. Det kan være gennem rådgivning fra kommunikationskonsulenten eller via skabeloner. Skiltning Det kan være en kilde til mange misforståelser og frustrationer, når borgerne oplever arbejder på natur og vejområdet, som man ikke forstår. Derfor arbejdes der på at lave mere informativ skiltning der forklarer baggrunden. Opfølgning på borgerinddragelsespolitik Der følges op på borgerinddragelse med henblik på at evaluere på erfaringerne Side 11

12 fra sidste periode. Direktionen drøfter erfaringerne og tager tiltag for videre udvikling af borgerinddragelsespolitikken. Side 12

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune kommunikationspolitik Skanderborg Kommune FORORD Denne kommunikationspolitik skal være det fælles udgangspunkt for, hvordan ledere og medarbejdere kommunikerer både med hinanden og med borgere og samarbejdspartnere.

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune December 2012 1 Indhold Forord... 3 Vi gør det bedre med god kommunikation... 3 Introduktion... 4 En fælles politik for alle arbejdssteder i Hørsholm Kommune...

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008

Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008 Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008 1.0 Kommunikation God intern kommunikation er en forudsætning for god ekstern kommunikation. Målrettet information og videndeling

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18.

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18. DET NYE HILLERØD Hillerød Skævinge Fusionssekretariatet den 18. januar 2006/ ae Kommunikationsstrategi for fase 2 Beslutningsfasen 1 Formål Formålet med dette notat er at beskrive den fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationspolitikken for Jammerbugt Kommune tager afsæt i kommunens visioner og værdier og understøtter disse. vi sætter dialog, involvering og åbenhed højt på dagsordenen. Dette

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Formål Herlev Biblioteks kommunikationsstrategi vil med udgangspunkt i vision, værdisæt og mission skabe grundlag for aktuelle og langsigtede kommunikationsopgaver.

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

Kommunikation og sammenhængskraft i MED-systemet. Få jeres budskaber ud

Kommunikation og sammenhængskraft i MED-systemet. Få jeres budskaber ud Kommunikation og sammenhængskraft i MED-systemet Få jeres budskaber ud Udfordringer Hvordan kommunikerer vi, så budskabet bliver opfanget, forstået og anvendt? Hvordan kommunikerer vi, så MED-udvalgets

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Kommunikationspolitik Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Åben og offensiv kommunikation i 10 punkter Kommunikationspolitikken skal understøtte Viborg Kommunes vision. Den skal samtidig hjælpe med at

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011

Kommunikationsstrategi 2011 Kommunikationsstrategi 2011 Kommunikationsstrategi 2011 Kommunikationsstrategien tager udgangspunkt i Tønder Kommunes overordnede vision "Det vil vi sammen", kommunens fælles værdigrundlag og Den Centrale

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationsindsatsen i bred forstand skal understøtte og medvirke til virkeliggørelse af visionen og de strategier, der følger af Haderslev Kommunes overordnede

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR TFC

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor kommunikation? 1) Nyt fra bestyrelsen særlig menu på hjemmesiden 2) Nyheder på hjemmesiden 3) Indstik i Lokalavisen 4) Mød bestyrelsen en gang i kvartalet

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik Kommunikation og Borgerinddragelse Politik Kommunikations- og Borgerinddragelsespolitik Bærende principper: Dialogbaseret Rettidig Gennemsigtig Kommunikation på baggrund af vision og strategi Ringsted

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014

KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014 KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014 Kommunikationspolitik 2014 Denne politik er en redigeret udgave af Kommunikationsstrategi 2011. Kommunikationspolitikken tager udgangspunkt i Tønder Kommunes overordnede strategiplan

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

God kommunikation. Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. Region Midtjylland

God kommunikation. Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. Region Midtjylland God kommunikation Kommunikationspolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland 2 Forord Region Midtjylland er en politisk ledet organisation med den mission at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes

Læs mere

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet)

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Denne pressepolitik fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for politiets samspil med medierne og definerer de nærmere rammer for dette arbejde. Det strategiske

Læs mere

Åbenhedspolitik Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1

Åbenhedspolitik Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1 Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1 Indhold Indledning... 3 Kommunikationsværdierne... 4 1 Intern kommunikation... 4 1.2 Linjekommunikation... 4 1.3 Sermeeraq... 4 1.4 E-mail... 5 2. Ekstern

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Kommunikationsstrategi. Værdibaseret Integreret Total Aktiv Ligetil

Kommunikationsstrategi. Værdibaseret Integreret Total Aktiv Ligetil Kommunikationsstrategi Værdibaseret Integreret Total Aktiv Ligetil indhold Kommunikationsstrategiens formål 2 Kommunikationsstrategiens principper 4 Fra ord til handling 8 Fokus på lederne 9 Borgere og

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Odense Universitetshospital

Kommunikationsstrategi for Odense Universitetshospital Kommunikationsstrategi for Odense Universitetshospital Baggrund og forudsætninger Mens visionen er, at Odense Universitetshospital skal fastholde sin status som et af tre hovedcentre for patientbehandling,

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Indholdsfortegnelse Ekstern Kommunikation... 3 Eksempler på kommunikation med eksterne interessenter... 4 Intern Kommunikation...

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008. Baggrund

Kommunikationsstrategi 2008. Baggrund Kommunikationsstrategi 2008 Baggrund Mission og vision Boligforeningen 3B er en almen boligforening med knap 12.000 almene boliger i Storkøbenhavn. Under overskriften Rum til alle står vi for effektiv

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015 Den kommunikerende NGO 2014 Hvem er Aspekta? PR- og kommunikationsbureau siden 2004 Hovedkontor i Malmø, kontor i København og Stockholm Kåret til Sveriges bedste PR-bureau i 2011 og 2012 Medlem af Public

Læs mere

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Retningslinjer for kommunikation i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk okonomiogstab@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Forord Retningslinjer

Læs mere

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Inspirationskatalog til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Marts 2014, Mette Thornval og Signe Hvid Maribo, AU Kommunikation Indhold Inspirationskatalog til rådgivning om god

Læs mere

Pressevejledning Hillerød Kommune

Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning... 2 En åben kommune... 2 Orienterer altid kommunens kommunikationsrådgiver... 2 Hvem må udtale sig?... 2 Når journalisten ringer... 3 Tavshedspligt...

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Referat. Hovedudvalget. Mødelokale 2, Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse

Referat. Hovedudvalget. Mødelokale 2, Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse Referat Hovedudvalget Mødedato 7. marts 2012 kl. 10:00 Mødelokale Deltagere Afbud Mødelokale 2, Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse Søren Lund Hansen, Lars Hansen, Ole Kristensen, Vini Lindhardt,

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Kommunikationspolitik. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Kommunikationspolitik. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Kommunikationspolitik Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Forord Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen repræsenterer en af de største forvaltninger i Aalborg Kommune, og forvaltningen udgør en betydningsfuld

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Koncernens kommunikationspolitik

Koncernens kommunikationspolitik Koncernens kommunikationspolitik Gælder for alle myndigheder under Forsvarsministeriet Indholdsfortegnelse Forord v/ forsvarsminister Søren Gade Side 3 1. En fælles politik for kommunikation Side 4 2.

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen.

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen. NOTAT Lolland Forsyning A/S Kontaktperson: Mette Obel Jepsen Direkte tlf.: +4541781005 E-mail: meoj@lollandforsyning.dk Sagsnr.: S14-0605 Dok.nr.: D14-036473 13. november 2014 Pressepolitik for Lolland

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden Kommunikationsstrategi 2014 Socialtilsyn Hovedstaden Forord Socialtilsyn Hovedstaden etableres som følge af Lov om Socialtilsyn, der træder i kraft den 1. januar 2014. Socialtilsyn Hovedstaden godkender

Læs mere

Kommunikationsstrategi for KulturKANten 2013-2016

Kommunikationsstrategi for KulturKANten 2013-2016 Kommunikationsstrategi for 2013-2016 Mål Internt: Sikring af ejerskab, vi-følelse og gejst Sikring af kendskab til og at der arbejdes efter - vedtaget vision og mål sikring af interne informationsstrømme

Læs mere

Handleplan. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Handleplan. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Handleplan Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Indhold 1. Indledning... 2 2. Pressestrategi... 2 2.1. Effektivisering af arbejdsgang omkring pressemeddelelser... 2 2.2. Synlighed uden for kommunegrænsen...

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Odder Kommune på facebook

Odder Kommune på facebook Januar 2013 Odder Kommune på facebook Jeg læser aldrig nyheder på OdderNettet men jeg læser alle indlæg fra Odder Kommune på facebook Citat Gitte Buur Januar 2013 Program Strategi, målsætning og forankring

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Kommunikationsstrategi Skåde dagtilbud

Kommunikationsstrategi Skåde dagtilbud Formål Kommunikationsstrategi Skåde dagtilbud Når vi skal sikre børn og unges læring, dannelse og udvikling, trivsel og sundhed, rummelighed og et godt forældresamarbejde, kræver det et godt, tillidsfuld

Læs mere

Hjemmesidepolitik for Danmarks Domstole

Hjemmesidepolitik for Danmarks Domstole Hjemmesidepolitik for Danmarks Domstole Indhold 1. Hjemmesidens indhold og opbygning 2. Lokal informationsarkitektur 3. Funktionalitet 4. Teknik 5. Tilgængelighed 6. Design 7. Billeder 8. De lokale forsider

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Baggrund for kommunikationsanalysen

Baggrund for kommunikationsanalysen 1 Baggrund for kommunikationsanalysen I april 2010 har Direktionen i Ishøj Kommune igangsat en undersøgelse af Ishøj Kommunes interne og eksterne kommunikation. Kommunikationsanalysen tager afsæt i Ishøj

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Notat. Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan og ad hvilke kanaler der kommunikeres med de respektive målgrupper.

Notat. Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan og ad hvilke kanaler der kommunikeres med de respektive målgrupper. Notat 30. maj 2013 TWM Bilag 1: Kommunikationsstrategi for Digital Post 2013-2015 1. Formål For at sikre implementeringen og anvendelsen af Digital Post er det en forudsætning, at myndighederne i samarbejde

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KØBENHAVNS KOMMUNE

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KØBENHAVNS KOMMUNE KOMMUNIKATIONSPOLITIK KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG København er som Danmarks hovedstad og centrum i Øresundsregionen et kraftcenter for menneskelig, kulturel og økonomisk udvikling

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Strategiplan 2013 for Byrådssekretariat og Udvikling

Strategiplan 2013 for Byrådssekretariat og Udvikling Strategiplan 2013 for Byrådssekretariat og Udvikling Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år Kort sammenfatning og konklusioner med henvisning til bilag vedr. hvert effektmål. Byrådssekretariat

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere

Personalepolitiske principper for. Gennemførelse af organisationsforandringen

Personalepolitiske principper for. Gennemførelse af organisationsforandringen Personalepolitiske principper for gennemførelse af større organisationsforandringer Værdier Udvikle opgaveløsningen Udvikle viden og kompetencer Fastholde medarbejdere Godt arbejdsmiljø Fleksibilitet Lokalt

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Indhold Annoncer... 2 Gode råd til annoncering... 2 Grafik og teknik... 2 Tekst og indhold... 2 Alternativer til annoncering... 3 Brevpapir...

Læs mere

samarbejder informerer illustrerer leder underviser coacher lytter mødes taler involverer rådgiver annoncerer smiler diskuterer betjener

samarbejder informerer illustrerer leder underviser coacher lytter mødes taler involverer rådgiver annoncerer smiler diskuterer betjener Kommunikationsstrategi 2012-2014 Når vi kommunikerer i Køge Kommune samarbejder informerer illustrerer leder hjælper underviser coacher taler lytter mødes involverer rådgiver annoncerer telefonerer viser

Læs mere

Strategi for kommunikation

Strategi for kommunikation Strategi for kommunikation 2015-2017 Indhold 1. Forord... 2 2. Formål... 3 3. Værdier og målsætninger... 3 3.1. Værdier for kommunikationen... 3 3.2. Målsætninger for kommunikationen... 4 4. Strategi...

Læs mere

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune Borgerrettet kampagne for digital post Erfaring fra Favrskov Kommune Indhold Kampagne for digital post Favrskov Kommune... 2 Målgruppe - at ramme bredt... 2 Konkurrencen... 2 ipad eller anden tablet...

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen Håndbog for arbejdsmiljøgruppen VMU Center-MED Klinik-MED Direktionen Centerledelsen TR Klinikledelsen Arbejdsmiljøgruppen Arbejdsmiljøenheden Uformelle netværk Kolleger Indhold 2 Arbejdsmiljøgruppens

Læs mere

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO /SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO Kommunikationspolitik 2010 til 2013 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk Internet: www.um.dk Design

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 13. marts 2014 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Strategiske fokusområder for kommunikation... 2 Principper for kommunikationen... 3 Målgrupper... 5 Ansvar og organisering...

Læs mere

- om branding for begyndere. TEKSTPERTEN Københavnsvej 69, 1. 4000 Roskilde Tlf. 6068 1939 www.tekstperten.dk

- om branding for begyndere. TEKSTPERTEN Københavnsvej 69, 1. 4000 Roskilde Tlf. 6068 1939 www.tekstperten.dk TEKSTperten workshopkatalog WORKSHOPS: TEKSTperimentariet - om pressemeddelelser der virker - om salgsmateriale der sælger - om branding for begyndere - om at blive fundet på nettet - om at kende sine

Læs mere

Kommunen? Det er mig!

Kommunen? Det er mig! Kommunen? Det er mig! Kommunikationsstrategi for Personalepolitik og Ledelsesgrundlag Hovedudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle en kommunikationsstrategi for udbredelse af personalepolitikken

Læs mere

Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk?

Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk? Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk? Jesper Brieghel Chefkonsulent KL Anna Ebbesen Rådgiver Advice Digital Formål med workshoppen Hvordan bruger man de nye medier strategisk,

Læs mere

Faxe Kommune på Facebook

Faxe Kommune på Facebook Postadresse: Udvikling Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Kontoradresse: Frederiksgade 9 4690 - Haslev Direkte 56203688 anhaf@faxekommune.dk Dato 13-03-2013

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere