Kommunikationsstrategien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunikationsstrategien"

Transkript

1 Kommunikationsstrategi April 2010 Journalnr. 10/11870 Kontaktperson Ole Bjarke Nielsen Udmøntning af kommunikationsstrategien Værdierne for kommunikationsstrategien kan læses i den politisk vedtagne Syddjurs Kommunes værdier for kommunikation. Udmøntningen er et administrativt dokument og tilpasses løbende. Indhold 1. Ekstern kommunikation 1.1 Borger 1.2 Presse 1.3 Markedsføring og Branding 2. Intern kommunikation 2.1 MED udvalg 3. Opfølgning 4. Indsatsområder Forord Kommunikationsstrategien sætter de grundlæggende retningslinjer for kommunikation i kommunen. Det anbefales at læse Syddjurs Kommunes værdier for kommunikation først. Kommunikationsstrategien er ikke en markedsførings- eller brandingstrategi. Til mindre markedsføringsprojekter bør der udarbejdes egne kommunikationsstrategier. Husk at strategier ikke gør det alene. Det er vigtigt, at den enkelte medarbejder og leder holder sig for øje at evaluere den interne og eksterne kommunikation i det daglige. Udmøntningen af kommunikationsstrategien er et dynamisk papir som skal afstemmes løbende. Det skal være i overensstemmelse med kommunens værdier, de politiske mål og ledelsens strategier. Med udgangspunkt i kommunikationsstrategien skal institutioner og afdelinger, ledelse og medarbejdere imellem, lokalt drøfte hvordan kommunikationen Opbygning Kommunikationsstrategien er delt i to dele: Syddjurs Kommunes værdier for kommunikation og Udmøntning af kommunikationsstrategien. Værdidelen er politisk vedtaget. I tillæg til strategien vil der løbende blive udarbejdet retningslinier af mere praktisk karakter, såsom faktaark. Faktaark Der findes indtil videre følgende faktaark Vejledning i Pressekontakt Ytringsfrihed for offentligt ansatte Skriv til borgeren Få borgeren på nettet Side 1

2 kan forbedres. Det gælder for eksempel retningslinier for at udtale sig til pressen og ansvar for ekstern kommunikation. Retningslinier, som udarbejdes lokalt, skal tage udgangspunkt i værdierne i den overordnede kommunikationsstrategi. 1 Ekstern Kommunikation Se også faktaark om: God intern kommunikation er forudsætningen for god ekstern kommunikation. Det vil sige at første skridt til at informere borgere og presse er at sikre, at kollegaer og medarbejdere i relevante afdelinger er informeret. De enkelte områder er ansvarlige for, at de relevante politiske udvalg er orienterede om de informationer, der udsendes til borgere og presse. Pressemeddelelser og orienteringer til pressen sendes desuden også til byrådet, så de ved, hvad der sendes til pressen. Vejledning i Pressekontakt Ytringsfrihed for offentligt ansatte Faktaarkene kan hentes på intranettet. Du kan også få gode råd og vejledning hos kommunikationskonsulenten Lav en strategi Skal der formidles en sag til presse og borgere over længere tid eller med flere initiativer, er det vigtigt, at der udarbejdes en strategi. Strategien bør kort beskrive forløbet og målet med arbejdet. Sørg for at dele strategien med involverede i projektet og egen afdeling. Kriser Kriser er kendetegnet ved, at det er en kritisk situation, der udvikler sig. Det kræver at den eksterne kommunikation koordineres fra start og undervejs i forløbet. Det er væsentligt, at der i tilfælde af en krise hurtigt sker en afklaring af de forskellige roller i den eksterne kommunikation. Yderligere om krisekommunikation uddybes i et faktaark. 1.1 Borgeren Borgere skal let kunne orientere sig om de forpligtelser, tilbud og services som kommunen varetager. Ændringer og nyheder om kommunens drift og services skal formidles hurtigt og letforståeligt. Borgere skal have let adgang til indsigt om deres egne oplysninger i det offentlige, og offentlige og personlige sager i kommunen. Borgere skal have mulighed for at interagere elektronisk med oplysningerne, hvor det er muligt. Borgere skal have let adgang til viden om den politiske proces og adgang til at indgå i konstruktiv dialog, hvor det er muligt. Kommunikation til borgere skal være: Side 2

3 Letforståeligt i dagligdags sprog. Rettidig så borgeren er informeret inden ændringer i praksis foretages, og så borgere kan nå at reagere i den politiske proces. Lettilgængelig med anvendelse af flere kommunikationskanaler både elektronisk og fysisk. Med respekt for at forskellige borgergrupper har forskellige krav til let forståelig kommunikation såsom ældre, unge og handicappede. Lyttende sådan at tilbagemeldinger fra borgere høres af de relevante ledere og politikere i kommunen. Henvendelser fra borgere på mail og brev skal besvares rettidigt, så borgeren er sikker på at kommunen har modtaget henvendelsen. Kommunikationskanaler Annoncering i lokalaviserne Syddjurs Kommune bringer ugentligt informationsannoncer, herunder stillingsannoncer, i lokalaviserne. Annoncerne sættes op i Syddjurs design. Annoncerne skal være indbydende grafisk, overskuelige og letlæselige. Annoncerne kan ses på hjemmesiden. Hjemmesiden Syddjurs Kommunes hjemmeside varetages i et samarbejde mellem direktionssekretariatet og de enkelte afdelinger. Hjemmesiden skal være opdateret og indeholde de oplysninger, borgeren har brug for i kontakten med det offentlige. Afdelingerne har selv ansvaret for, at oplysningerne er fagligt rigtige. Udgangspunktet for hjemmesiden er borgerens behov for service. Hjemmesiden skal give borgeren en relevant, personlig og nem adgang til oplysninger og selvbetjeningsløsninger i det offentlige. Servicen til borgeren i borgerservicecenteret og digitalt på hjemmesiden skal være sammenhængende og understøtte hinanden. Strukturering af information fra administrationen på hjemmesiden skal understøtte servicestrategien. MitSyddjurs giver borgeren en personlig indgang, der giver indblik i mange oplysninger på en gang, blandt andet ens CPR og boligoplysninger, låneroplysninger fra biblioteket, ens børns skoleskemaer. Løsningen er under udvikling i samarbejde med andre kommuner og er enestående af sin art i Danmark. Side 3

4 Hjemmesiden indeholder NemSag og NemIndsigt, der dels giver adgang til ens personlige sager med login, dels alle de offentlige sager i kommunens sagsbehandlingssystem. Hjemmesiden giver adgang til dagsordner og referater fra den politiske proces. Der bringes video fra byrådets møder, og der er link direkte fra referaterne. Der fokuseres på de nye tekniske muligheder i arbejdet med at gøre den politiske proces levende og lettilgængelig for borgeren. Borgerinddragelse borgermøder og høringer Syddjurs Kommune tilstræber en høj grad af borgerinddragelse. Det er væsentligt for udviklingen af kommunen og for at sikre kvaliteten i kommunens arbejde, at der alsidigt arbejdes med møder, høringer og andre former for borgerinddragelse. Borgermøder er gode til at informere og forankre projekter lokalt, men også til at høre borgernes kritik og ideer. Borgermøder anvendes efter behov. Der kan anvendes forskellige former for borgermøder, såsom cafemøder, idemøder og stormøder, for at udvikle erfaringerne med borgermøder. Høringer anvendes naturligt på planområdet men kan også anvendes på andre områder for at få en bredde i borgernes stemme i den politiske proces. Der bør eksperimenteres med alternative høringsformer, eksempelvis elektroniske, for at udvikle og fremme den demokratiske inddragelse af borgerne. Herudover henvises til kommunens politik for borgerinddragelse. Kampagner Kommunen udarbejder løbende kampagnemateriale, enten for sig selv eller i samarbejde med andre aktører. Det et væsentligt, at der udarbejdes kommunikationsstrategier for de enkelte kampagner og projekter, der har offentlighedens interesse. 1.2 Pressen Pressekontakt Pressen skal betragtes som en medspiller i forhold til den politiske proces og borgernes kontakt til det offentlige. Vi er smidige i betjeningen af pressen. Vi er hjælpsomme med at få oplysninger til pressen inden deres deadline. Tip dine kollegaer Sørg for at dine medarbejdere eller kollegaer er orienteret om hvad der meddeles til pressen. De er måske pressens næste kontakt. Side 4

5 Vi overholder aftaler om at ringe tilbage og om at samle oplysninger ind. Før pressen ringer Det er vigtigt at de lokale retningslinier for pressekontakt er afklaret med din nærmeste chef før der tales med pressen. Læs mere og hjælp Se Vejledning i pressekontakt for at få mere at vide. Du kan altid kontakte kommunikationskonsulenten i direktionssekretariatet for hjælp til pressekontakt eller for at få hjælp til en kommunikationsstrategi. Kommunikationskanaler Pressemøder Et pressemøde skal forberedes godt og bør kun afholdes, når der er relevante stof, som pressen kan dække. Der skal være en god historie som berettiger mødet. Der skal være ledere eller politikere, som kan uddybe og besvare spørgsmål. Budskab og sted bør passe sammen, vælg eventuelt lokaler, der har relation til emnet. Pressebriefing Er der områder, hvor pressen kan klædes bedre på med baggrundsinformation i forhold til drift eller økonomi, er det en god ide at afholde en briefing. Det er et mere uformelt møde, der giver mulighed for at orientere pressen uden at have en konkret historie. Pressemeddelelser En pressemeddelelse er god, når der er en kort afgrænset nyhed. En pressemeddelelse skal indeholde: overskrift, indledning, dokumentation og perspektivering. Husk kontaktperson med telefonnummer og gerne citat fra kerneperson. Side 5

6 Orientering til pressen Er der nyt til pressen, som ikke kan bære en hel pressemeddelelse, kan man formidle faktuelle oplysninger gennem en orientering. Det er en mere faktuel uformel form. Kontakt gerne kommunikationskonsulenten for vejledning. Direkte kontakt Er der et bestemt medie, der arbejder med en sag, er det fint at kontakte journalisten direkte for præcisering og opfølgning på en sag. Det er vigtigt at få rettet forkerte oplysninger eller kritik, som er uberettiget. 1.3 Markedsføring og Branding Syddjurs Kommune brander sig på god kommunikation i forbindelse med relevante enkeltprojekter. Det kan være DRs By på skrump, nationalparkens tilblivelse eller erhvervstænketanken. Kommunen arbejder således ikke på en egentlig brandingsstrategi. Der bør udarbejdes egne strategier for de mindre markedsføringstiltag der opstår løbende, for eksempel i forbindelse med tiltrækning af erhverv og tilflyttere. Særlige markedsføringstiltag skal være i overensstemmelse med kommunens vision og værdier. Overvejelser omkring markedsføring bør desuden inddrage forhold som målgrupper, afgrænsning af brug og samarbejdsproblematik i forhold til Djursland. De enkelte markedsføringsmuligheder der opstår for kommunen vil blive koordineret med udgangspunkt i direktionssekretariatet. 2 Intern kommunikation Vi ønsker en konstruktiv dialog mellem ledelse og medarbejdere. Forudsætningen for det er at medarbejderne har kendskab til byrådets politik, de strategiske mål og de praktiske opgaver. Det er først og fremmest driftsområdernes ansvar at kommunikere med medarbejderne om opgaver, mål og strategi. Den tværgående kommunikation til alle medarbejdere fra direktionssekretariatet vil i den sammenhæng være et vigtigt supplement. Det er den enkelte leders ansvar, at medarbejderne er orienteret om sine opgaver og sammenhæng med kommunens mål og strategi. Side 6

7 Det gælder både i forhold til de enkelte opgaver og koblingen til direktionens og byrådets overordnede mål. Den enkelte medarbejder har også et eget ansvar for at holde sig orienteret om opgaver og strategi, både for sin egen afdeling og for kommunen som helhed Mere fokus på kommunikation Den enkelte institution eller driftsområder såsom skoler eller daginstitutioner skal drøfte kommunikationsstrategi. Med udgangspunkt i værdierne i kommunikationsstrategien skal det drøftes hvordan den interne og eksterne kommunikation kan forbedres. Efter behov udarbejdes der lokale kommunikationsstrategier. Direktionssekretariatet er til rådighed for råd og vejledning. Tværgående kommunikation til hele organisationen Når man kommunikerer ud til alle i organisationen, på tværs af områder og institutioner, skal det først og fremmest være relevant er det ikke det, bør informationen begrænses til den relevante afdeling. Kommunikation til alle formidler: - driftsændringer på tværs af organisationen - viden om strategi og mål for organisationen - vores kulturer i organisationen og indblik i det daglige arbejdsliv - gode eksempler og gode historier fra alle dele af organisationen - debat og kritisk dialog Det er væsentligt, at der arbejdes på, at den tværgående kommunikation når ud til alle medarbejdere, således at alle føler sig informeret. Nye medier og trykformer bør overvejes for at nå så bredt ud som muligt. Den enkelte medarbejder har et eget ansvar for at holde sig orienteret gennem de tværgående kanaler, der stilles til rådighed. Kommunikationskanaler Direktionen Direktionen varetager den strategiske udvikling af organisationen og har derfor en særlig rolle i forhold til den interne kommunikation. Direktionen arbejder på at styrke viden om strategi og udvikling af organisationen dels gennem lederne i kommunen og dels gennem det personlige møde. Der udarbejdes desuden nyheder til intranettet og personalebladet efter behov, ligesom direktørerne kan Side 7

8 henvende sig via NemPost eller mail til alle medarbejdere efter behov. Referater fra direktionsmøderne er tilgængelige på intranettet. Den nærmeste leder Medarbejderundersøgelser af intern kommunikation peger på den nærmeste leder som den mest troværdige kilde til viden om organisationens mål og strategier. Som leder er det derfor vigtigt at informere om både den daglige drift og den overordnede strategi for afdelingen og for kommunen. Lederne har samtidigt et ansvar for at indgå i en dialog med medarbejderne om drift og strategi. Lederne skal, hvor det er muligt, give tilbagemeldinger til direktionen eller egne nærmeste leder om medarbejdernes ideer. I forbindelse med kompetenceudvikling af lederne skal der sættes fokus på udvikling af den enkelte leders kommunikative evner. I tilknytning til udmøntningen af kommunikationsstrategien bør der desuden udarbejdes et faktaark med gode råd til lederen om kommunikation med medarbejderne. Møder medarbejder og ledelse områder, afdelinger og institutioner Det personlige møde mellem medarbejdere og mellem medarbejdere og ledere er væsentligt. Der skal afholdes møder med regelmæssige intervaller, hvor personalet informeres om ændringer i drift og overordnede strategier. Mødet tilrettelægges, så der er en dialog mellem ledelse og medarbejdere. Se desuden Med udvalg for personalemøder. Intranet Intranettet indeholder nyheder, stillingsopslag, IT driftsstatus, vejledning og retningslinier. Desuden findes her meget anden relevant tværgående information. På intranettet befinder sig også en række relevante driftsværktøjer såsom booking af mødelokaler og telefonbog. Intranettet vil løbende blive udviklet med sådanne funktionaliteter. Vær opmærksom på at sagsrelevant materiale skal findes i kommunens elektroniske dokumenthåndteringssystem, når det gælder administrationen. Der arbejdes målrettet på at gøre intranettet tilgængelig for alle medarbejdere. Det gælder også dem der ikke anvender IT i det daglige arbejde. Der arbejdes på at gøre intranettet til en personaliseret indgang til organisationen. Her vil det være muligt at abonnere på informationer om det, der er relevant for den enkelte. Side 8

9 Dagsordner og referater Dagsordner og referater fra direktionsmøder og hovedudvalget er en kilde til viden om den løbende udvikling af mål og strategi. Begge kan findes på intranettet og hovedudvalget desuden på Personaleblad Personalebladet udkommer elektronisk 4 gange om året. Bladet skal skabe sammenhæng i organisationen, fokus på historier om den enkelte medarbejder, viden om de gode projekter, byrådets beslutninger, direktionens strategier og organisationens liv. Desuden skal der være plads til debat og kritisk dialog. Redigeres i direktionssekretariatet i samarbejde med en personalebladsgruppe af medarbejdere og direktionen. Ideer til bladet kan tilsendes kommunikationskonsulenten. Der bør løbende arbejdes på at forbedre distribution og indhold af bladet for at nå alle medarbejdere i kommunen. Mails Mails kan anvendes i den daglige kommunikation. Undgå så vidt muligt mails til store grupper. Send i stedet en nyhed til Intranettet eller via et afdelingsvist nyhedsbrev. Direktionssekretariatet udsender et ugentligt nyhedsbrev med en opsamling af nyheder fra intranettet. Nyhedsbreve Direktionssekretariatet udsender ugentligt et nyhedsbrev med en opsamling af nyheder fra intranet og anden tværgående information. Her medtages også links til de pressemeddelelser og orienteringer, der er udgået til pressen, sådan at medarbejderne er informerede. Nyhedsbreve kan også oprettes område eller afdelingsvist efter behov. 2.1 MED - udvalg Lokale MED udvalg De lokale MED og samarbejdsudvalg skal selv sørge for at relevante ledere og medarbejdere er orienterede om de beslutninger og drøftelser, der finder sted i Side 9

10 udvalget. Formand og næstformand fra udvalget har ansvaret for formidling af udvalgets drøftelser. Hovedudvalget Hovedudvalget er hovedsamarbejdsudvalg for Syddjurs Kommune og spiller som sådan en særlig rolle. HR og personaleafdelingen yder almindelig sekretariatsbistand til udvalget, mens direktionssekretariatet yder bistand til formidling efter hvert møde. Dagsordener og referater kan ses på hjemmesiden og intra, særlige emner tages op i personalebladet og der laves et resume efter hvert møde til nyhedsbrev og intranettet. Se desuden kommunikationsstrategi for Hovedudvalget og MED aftalen på intranettet. 3 Opfølgning Byrådet drøfter kommunikationsstrategiens værdier og mål en gang i løbet af valgperioden. Udmøntningen af kommunikationsstrategien justeres løbende og principielle ændringer tages op til vurdering i direktionen og hovedudvalget. Udmøntningen af kommunikationsstrategien skal drøftes løbende i de lokale MED grupper og på personalemøder. Der udarbejdes lokale notater, der peger på de indsatsområder, der skal ses på i løbet af året. Lokale retningslinier Fagområderne skal med udgangspunkt i kommunikationsstrategien drøfte deres egne retningslinier for kommunikation. Nedskrevne retningslinier kan udarbejdes i samarbejde med direktionssekretariatet. Disse skal følge hovedprincipperne fra kommunikationsstrategien. Målinger Det bør løbende overvejes, om der skal måles på kommunikationen i organisationen. Det kan være målrettet på fokusgrupper, for eksempel på medarbejdernes tilfredshed med kommunikation, eventuelt som en del af medarbejder-tilfredshedsundersøgelser. Det kan også være interviewrunder med journalister eller repræsentative borgere. Side 10

11 Elektroniske borgerpaneler kan også anvendes til at undersøge borgerens anvendelse af de forskellige kommunikationskanaler kommunen har til rådighed. Faktaark Følgende faktaark er indtil videre udarbejdet og kan findes på intra: Ytringsfrihed Vejledning i Pressekontakt Kommunikation fra Hovedudvalget Skriv til borgeren Få borgeren på nettet 4 Indsatsområder Særlige indsatsområder i den løbende byrådsperiode: Besvarelser på henvendelser Borgerne skal have en bekræftelse på at deres henvendelse er modtaget i kommunen. Breve til borgeren skal komme inden for relevante svarfrister og de skal være skrevet i et dagligdags sprog. Der arrangeres kurser i brevskrivning og der skabes øget opmærksomhed omkring besvarelser. Alle afdelinger bør desuden gennemgå og evaluere deres eksterne kommunikation. Sagsfremstillinger til byråd og udvalg Forudsætningen for, at borgeren kan følge med i den politiske proces, er at sagsfremstillinger til de politiske dagsordner kan forstås. Der arbejdes med at gøre dem mere lettilgængelige. Øget brug af kommunikationsstrategier For at de enkelte projekter og kampagner kan formidles bedst muligt internt og eksternt, er det nødvendigt med en bevidst og planlagt kommunikation. Derfor arbejdes der med at øge opmærksomheden om at lave kommunikationsstrategier for de enkelte projekter. Det kan være gennem rådgivning fra kommunikationskonsulenten eller via skabeloner. Skiltning Det kan være en kilde til mange misforståelser og frustrationer, når borgerne oplever arbejder på natur og vejområdet, som man ikke forstår. Derfor arbejdes der på at lave mere informativ skiltning der forklarer baggrunden. Opfølgning på borgerinddragelsespolitik Der følges op på borgerinddragelse med henblik på at evaluere på erfaringerne Side 11

12 fra sidste periode. Direktionen drøfter erfaringerne og tager tiltag for videre udvikling af borgerinddragelsespolitikken. Side 12

Åbenhed Dialog God service Alles ansvar

Åbenhed Dialog God service Alles ansvar Åbenhed Dialog God service Alles ansvar Kommunikationsstrategi Ledelsessekretariatet 2017 Baggrund Syddjurs Kommunes kommunikationsstrategi beskriver hvordan vi ønsker at kommunikere indadtil og udadtil.

Læs mere

Kommunikationsstrategi FOA Nordsjælland juni 2009

Kommunikationsstrategi FOA Nordsjælland juni 2009 Kommunikationsstrategi FOA Nordsjælland juni 2009 Del 1- Værdier og mål Den konkrete udmøntning af værdier og mål findes i Del 2 udmøntning intern og ekstern kommunikation. Indhold: 1. Værdier for kommunikation

Læs mere

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Ledelsessekretariatet 2017 BAGGRUND Syddjurs Kommunes kommunikationsstrategi beskriver hvordan vi ønsker at kommunikere indadtil og udadtil.

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Pressen og medierne er vigtige for os. Det er her, meget af den daglige dialog og debat i forhold til borgere, virksomheder og øvrige interessenter foregår. Samtidig er pressen med

Læs mere

Kommunikationspolitik 2014

Kommunikationspolitik 2014 Kommunikationspolitik 2014 Vedtaget af Greve Byråd 25. august 2014 Indholdsfortegnelse Forord Afgrænsning Proces Værdier i kommunikation Intern kommunikation Kommunikation med borgere, virksomheder og

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE MAJ 2008 FORORD Kommunikationen har betydning for, hvordan borgere og virksomheder opfatter os, og hvordan kommende og nuværende medarbejdere ser på kommunen som

Læs mere

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik Slagelse Kommune Kommunikationspolitik 1 Indledning Kommunikation har altid været central for kommunernes arbejde og bliver det ikke mindre i en stor kommune. Men vi skal i højere grad, end vi har været

Læs mere

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune kommunikationspolitik Skanderborg Kommune FORORD Denne kommunikationspolitik skal være det fælles udgangspunkt for, hvordan ledere og medarbejdere kommunikerer både med hinanden og med borgere og samarbejdspartnere.

Læs mere

Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune

Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune Ringsted Kommune ønsker, at det skal være nemt, nyttigt og nærværende at kommunikere i og med kommunen. Kommunikation på baggrund af vision og strategi Ringsted

Læs mere

Strategi for den interne kommunikation

Strategi for den interne kommunikation Baggrund Intet nyt er aldrig godt nyt for ansatte i organisationer, der flytter sammen. Føler de ansatte sig ikke tilstrækkeligt informerede om, hvad der sker og skal ske, opstår der rygter og myter, som

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi 20.04.05 Kommunikationsstrategi for Ikast-Brande Kommune Kommunikationsstrategi Formål og udbytte Kommunikationsstrategien for Ikast-Brande Kommune bygger som udgangspunkt på fire principper: 1. Interessentanalyse

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK www.nordfynskommune.dk Østergade 23 DK-5400 Bogense Tel.: 64 82 82 82 Fax: 64 82 80 99 KOMMUNIKATIONSPOLITIK et fælles grundlag for god kommunikation Kommunikationspolitikken skal

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune December 2012 1 Indhold Forord... 3 Vi gør det bedre med god kommunikation... 3 Introduktion... 4 En fælles politik for alle arbejdssteder i Hørsholm Kommune...

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008

Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008 Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008 1.0 Kommunikation God intern kommunikation er en forudsætning for god ekstern kommunikation. Målrettet information og videndeling

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune Tekstudkast til behandling marts 2010 Indhold 1. Forord: Vi gør det dobbelt så godt med god kommunikation 2. Introduktion: En fælles politik for alle arbejdssteder

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationspolitikken for Jammerbugt Kommune tager afsæt i kommunens visioner og værdier og understøtter disse. vi sætter dialog, involvering og åbenhed højt på dagsordenen. Dette

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Revideret november Kommunikationspolitik

Revideret november Kommunikationspolitik Revideret november 2014 Kommunikationspolitik Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

Kommunikationspolitik Svendborg Kommune 2008

Kommunikationspolitik Svendborg Kommune 2008 Kommunikationspolitik Svendborg Kommune 2008 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier...

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier... Kommunikation Den fælles kommunikationsstrategi......................................... 2 Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier..................... 3 Kommunikationsstrategiens fem kriterier....................................

Læs mere

Kommunikationspolitik på Esbjerg Realskole

Kommunikationspolitik på Esbjerg Realskole Kommunikationspolitik på Esbjerg Realskole Formål og vision Formålet med kommunikationspolitikken for Esbjerg Realskole er at sikre en formaliseret ramme for dialogen med vores brugere og øvrige interessenter.

Læs mere

DRs kommunikationspolitik gælder for alle i DR - kommunikation om DR er alles ansvar.

DRs kommunikationspolitik gælder for alle i DR - kommunikation om DR er alles ansvar. DRs kommunikationspolitik 1. En klar profil blandt medarbejdere og i omverdenen DR arbejder for seerne, lytterne og netbrugerne og skal ikke varetage særinteresser, men sikre de grundlæggende public service-hensyn

Læs mere

Checkliste for kommunikationskanaler

Checkliste for kommunikationskanaler Checkliste for skanaler 19.07.06 Her kan I få inspiration, når I over overvejer, hvilke kanaler, der kunne være de bedste at brug til en bestemt type Af Ulrik Herløv, projektleder, Integrationsministeriet

Læs mere

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Behov for kommunikationsrådgivning Styrkelse af rådgivningsfunktionen i Kommunikationscentret Kommunikationsanalysen viser,

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Kommunikationspolitik Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Åben og offensiv kommunikation i 10 punkter Kommunikationspolitikken skal understøtte Viborg Kommunes vision. Den skal samtidig hjælpe med at

Læs mere

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18.

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18. DET NYE HILLERØD Hillerød Skævinge Fusionssekretariatet den 18. januar 2006/ ae Kommunikationsstrategi for fase 2 Beslutningsfasen 1 Formål Formålet med dette notat er at beskrive den fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Kommunikation og sammenhængskraft i MED-systemet. Få jeres budskaber ud

Kommunikation og sammenhængskraft i MED-systemet. Få jeres budskaber ud Kommunikation og sammenhængskraft i MED-systemet Få jeres budskaber ud Udfordringer Hvordan kommunikerer vi, så budskabet bliver opfanget, forstået og anvendt? Hvordan kommunikerer vi, så MED-udvalgets

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK Forord ved Borgmester Lars Erik Hornemann Som den største virksomhed og kraftcenter for udvikling på Sydfyn har Svendborg Kommune en forpligtelse til at yde service over for borgere

Læs mere

INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE

INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE 2 Overordnet formål med den interne kommunikation I Holbæk Kommune skal vi alle være stærke medspillere for og med borgere og virksomheder. For at vi kan

Læs mere

Gladsaxe en kommunikerende kommune

Gladsaxe en kommunikerende kommune gladsaxe.dk Kommunikationsstrategi Gladsaxe en kommunikerende kommune Strategi for Gladsaxe Kommunes eksterne kommunikation Hvorfor en ekstern kommunikationsstrategi Gladsaxe Kommune ønsker at styrke kommunikationsindsatsen

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Formål Herlev Biblioteks kommunikationsstrategi vil med udgangspunkt i vision, værdisæt og mission skabe grundlag for aktuelle og langsigtede kommunikationsopgaver.

Læs mere

Kommunikationspolitik Varde Kommune 2009

Kommunikationspolitik Varde Kommune 2009 Kommunikationspolitik Varde Kommune 2009 Indholdsfortegnelse Kommunikationspolitik for Varde Kommune...2 I kontakt med pressen...3 I kontakt med borgerne m.fl...4 I kontakt med kollegaerne...5 Vejledninger

Læs mere

Intern kommunikationsstrategi

Intern kommunikationsstrategi gladsaxe.dk Intern kommunikationsstrategi Intern kommunikationsstrategi Hvorfor skal vi have en intern kommunikationsstrategi? Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den interne kommunikation fordi: God intern

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik God kommunikation i Region Syddanmark Kommunikationspolitik Åbenhed, dialog og borgerinddragelse Introduktion Kommunikationspolitikken er delt i to Indhold 01 02 Den første del beskriver de overordnede

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011

Kommunikationsstrategi 2011 Kommunikationsstrategi 2011 Kommunikationsstrategi 2011 Kommunikationsstrategien tager udgangspunkt i Tønder Kommunes overordnede vision "Det vil vi sammen", kommunens fælles værdigrundlag og Den Centrale

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Kommunikationsgrundlag

Kommunikationsgrundlag Afdeling: Direktionssekretariatet Kommunikation Udarbejdet af: Mette Pawlik Olesen Journal nr.: E-mail: mette.pawlik.olesen@shs.regionsyddanmark.dk Dato: Oktober 2011 Telefon: +45 88 83 48 07 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Borgeren i centrum. Strategi for intern og ekstern kommunikation i Næstved Kommune

Borgeren i centrum. Strategi for intern og ekstern kommunikation i Næstved Kommune Borgeren i centrum Strategi for intern og ekstern kommunikation i Næstved Kommune 2012-2015 April 2012 1 Indhold 1. Hvorfor skal vi have en kommunikationsstrategi? 2. Hvordan kommunikerer vi?: Principper

Læs mere

UDKAST. God kommunikation. - Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. I. FORORD Dato 26.02.2008

UDKAST. God kommunikation. - Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. I. FORORD Dato 26.02.2008 Regionshuset Viborg Kommunikation UDKAST Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@stab.rm.dk www.regionmidtjylland.dk God kommunikation - Kommunikationspolitik for Region Midtjylland

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR TFC

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor kommunikation? 1) Nyt fra bestyrelsen særlig menu på hjemmesiden 2) Nyheder på hjemmesiden 3) Indstik i Lokalavisen 4) Mød bestyrelsen en gang i kvartalet

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Åbenhedspolitik Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1

Åbenhedspolitik Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1 Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1 Indhold Indledning... 3 Kommunikationsværdierne... 4 1 Intern kommunikation... 4 1.2 Linjekommunikation... 4 1.3 Sermeeraq... 4 1.4 E-mail... 5 2. Ekstern

Læs mere

Udkast til. Overordnet politik og strategi for kommunikation i Struer Kommune

Udkast til. Overordnet politik og strategi for kommunikation i Struer Kommune Udkast til Overordnet politik og strategi for kommunikation i Struer Kommune OVERORDNET POLITIK FOR KOMMUNIKATION 1. Formålet med overordnet politik for kommunikation Formålet med den overordnede kommunikationspolitik

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Indhold 3 Formål 5 Ansvarsfordeling og samarbejdsflader 6 Interessenter 8 Mål for kommunikationen 10 Kanaler 11 Handlingsplan og evaluering Kommunikationsstrategi

Læs mere

Kommunikationspolitik Morsø Kommune

Kommunikationspolitik Morsø Kommune U d v i k l i n g s a f d e l i n gen Kommunikationspolitik Opdateret Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Værdier og budskaber... 3 4. Principper for god kommunikation i...

Læs mere

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet)

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Denne pressepolitik fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for politiets samspil med medierne og definerer de nærmere rammer for dette arbejde. Det strategiske

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Indholdsfortegnelse Ekstern Kommunikation... 3 Eksempler på kommunikation med eksterne interessenter... 4 Intern Kommunikation...

Læs mere

Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april Borgerinddragelsespolitik

Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april Borgerinddragelsespolitik Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april 2012 Borgerinddragelsespolitik Indhold Forord Forord.... 2 Borgerinddragelse i dag...........................................3 Målsætninger.... 4 Indsatsområde -

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse Sekretariatet. Casebeskrivelse: "Making opportunities work"

Forum for Offentlig Topledelse Sekretariatet. Casebeskrivelse: Making opportunities work Til: Forum for Offentlig Topledelse Sekretariatet BORGMESTERSEKRETARIATET Dato: 4. februar 2004 Tlf direkte: 4477 2010 Fax direk- 4477 2733 E-mail: tvk@balk.dk Casebeskrivelse: "Making opportunities work"

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationsindsatsen i bred forstand skal understøtte og medvirke til virkeliggørelse af visionen og de strategier, der følger af Haderslev Kommunes overordnede

Læs mere

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik Kommunikation og Borgerinddragelse Politik Kommunikations- og Borgerinddragelsespolitik Bærende principper: Dialogbaseret Rettidig Gennemsigtig Kommunikation på baggrund af vision og strategi Ringsted

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014

KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014 KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014 Kommunikationspolitik 2014 Denne politik er en redigeret udgave af Kommunikationsstrategi 2011. Kommunikationspolitikken tager udgangspunkt i Tønder Kommunes overordnede strategiplan

Læs mere

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune Dialogudvalg og Lokalråd Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Indhold UFormål med nærdemokratimodellenu 3 UDet politiske niveauu 3 UDet lokale

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Indledning Et godt sted at bo, leve og arbejde Det er den overordnede vision for Mariagerfjord Kommune Med kommunikationspolitikken ønsker byrådet, at kommunens kommunikation på alle

Læs mere

Kommunikationsstrategi. Styrelsen for Patientsikkerhed

Kommunikationsstrategi. Styrelsen for Patientsikkerhed Styrelsen for Patientsikkerhed December 2017 Kolofon Titel på udgivelsen: Kommunikationsstrategi Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed Islands Brygge 67 2300 København S Telefon: 72 28 66 00 E-post:

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Beredskabsplan 2013 - Plan for fortsat drift for Varde Kommune Dato for gennemgang: 3. april 2013 Planens dato: 1. februar 2013 BRS sagsnr. 2010/015302

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen.

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen. NOTAT Lolland Forsyning A/S Kontaktperson: Mette Obel Jepsen Direkte tlf.: +4541781005 E-mail: meoj@lollandforsyning.dk Sagsnr.: S14-0605 Dok.nr.: D14-036473 13. november 2014 Pressepolitik for Lolland

Læs mere

KONCEPT FOR TRIVSELSMÅLING

KONCEPT FOR TRIVSELSMÅLING KONCEPT FOR TRIVSELSMÅLING 1. Indledning Dette notat beskriver konceptet for gennemførelse af Trivselsmåling i Syddjurs Kommune. Konceptbeskrivelsen angiver de overordnede principper for gennemførelse

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

Indstilling. Ny fælles kommunikationspolitik for Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Ny fælles kommunikationspolitik for Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 22. september 2009 Ny fælles kommunikationspolitik for Århus Kommune 1. Resume Århus Kommunes gældende kommunikationspolitik er vedtaget

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Bilag til pkt. 6. Kommunikationsstrategi for Lynettefællesskabet

Bilag til pkt. 6. Kommunikationsstrategi for Lynettefællesskabet Bilag til pkt. 6 Kommunikationsstrategi for Lynettefællesskabet Opdateret september2012 1 Baggrund Lynettefællesskabets (LF) kommunikationsstrategi omfatter den interne såvel som den eksterne kommunikation.

Læs mere

BILAG 1, Side 1 af 4

BILAG 1, Side 1 af 4 BILAG 1, Side 1 af 4 BILAG 1, Side 2 af 4 BILAG 1, Side 3 af 4 BILAG 1, Side 4 af 4 BILAG 2 Model: Informationsarbejdets platform og planlægningsramme. Kilde: Sepstrup, Preben: Tilrettelæggelse af information,

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden Kommunikationsstrategi 2014 Socialtilsyn Hovedstaden Forord Socialtilsyn Hovedstaden etableres som følge af Lov om Socialtilsyn, der træder i kraft den 1. januar 2014. Socialtilsyn Hovedstaden godkender

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Notat. Assens Kommune på Facebook

Notat. Assens Kommune på Facebook Notat Assens Kommune på Facebook Facebook sigter i langt højere grad end traditionelle hjemmesider på at skabe personlig dialog og netværk og er derfor en velegnet platform for digital dialog mellem borgere

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 BAGGRUND... 3 FORMÅL MED KOMMUNIKATIONSGRUNDLAGET... 3 AFSENDER-MODTAGERFORHOLD... 4 ANSVAR... 4 KOMMUNIKATIONSKANALER... 4 STRATEGISKE MÅL... 4 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

Forord. Mie Andresen Chef for Socialtilsyn Hovedstaden

Forord. Mie Andresen Chef for Socialtilsyn Hovedstaden Forord Socialtilsyn Hovedstaden blev som følge af Lov om Socialtilsyn etableret og sat i drift i 2014. Socialtilsyn Hovedstaden godkender og fører det driftsorienterede tilsyn med generelt godkendte plejefamilier

Læs mere

Job- og personprofil. Kommunikationskonsulent. Borgmestersekretariatet og HR Favrskov Kommune

Job- og personprofil. Kommunikationskonsulent. Borgmestersekretariatet og HR Favrskov Kommune Job- og personprofil Kommunikationskonsulent Borgmestersekretariatet og HR Favrskov Kommune 1. Indledning Favrskov Kommune er en vækstkommune med 48.000 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de

Læs mere

Pressevejledning Hillerød Kommune

Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning... 2 En åben kommune... 2 Orienterer altid kommunens kommunikationsrådgiver... 2 Hvem må udtale sig?... 2 Når journalisten ringer... 3 Tavshedspligt...

Læs mere

Facebook strategi for Vejen kommune. November 2015

Facebook strategi for Vejen kommune. November 2015 Facebook strategi for Vejen kommune November 2015 Indholdsfortegnelse Facebook strategi for Vejen kommune... 1 Vi møder borgerne der hvor borgerne er... 3 Mål for Vejen Kommunes facebook... 3 Opbygning

Læs mere

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Inspirationskatalog til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Marts 2014, Mette Thornval og Signe Hvid Maribo, AU Kommunikation Indhold Inspirationskatalog til rådgivning om god

Læs mere

Kommunikationspolitik 17

Kommunikationspolitik 17 KOMMUNIKATION KVIKT, KLART & KREATIVT Kommunikation Kommunikationspolitik 17 Vi har alle et ansvar for at sikre en god og klar kommunikation Den, som har ansvaret for sagen, har altid ansvaret for kommunikationen

Læs mere