Kommunikationsstrategien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunikationsstrategien"

Transkript

1 Kommunikationsstrategi April 2010 Journalnr. 10/11870 Kontaktperson Ole Bjarke Nielsen Udmøntning af kommunikationsstrategien Værdierne for kommunikationsstrategien kan læses i den politisk vedtagne Syddjurs Kommunes værdier for kommunikation. Udmøntningen er et administrativt dokument og tilpasses løbende. Indhold 1. Ekstern kommunikation 1.1 Borger 1.2 Presse 1.3 Markedsføring og Branding 2. Intern kommunikation 2.1 MED udvalg 3. Opfølgning 4. Indsatsområder Forord Kommunikationsstrategien sætter de grundlæggende retningslinjer for kommunikation i kommunen. Det anbefales at læse Syddjurs Kommunes værdier for kommunikation først. Kommunikationsstrategien er ikke en markedsførings- eller brandingstrategi. Til mindre markedsføringsprojekter bør der udarbejdes egne kommunikationsstrategier. Husk at strategier ikke gør det alene. Det er vigtigt, at den enkelte medarbejder og leder holder sig for øje at evaluere den interne og eksterne kommunikation i det daglige. Udmøntningen af kommunikationsstrategien er et dynamisk papir som skal afstemmes løbende. Det skal være i overensstemmelse med kommunens værdier, de politiske mål og ledelsens strategier. Med udgangspunkt i kommunikationsstrategien skal institutioner og afdelinger, ledelse og medarbejdere imellem, lokalt drøfte hvordan kommunikationen Opbygning Kommunikationsstrategien er delt i to dele: Syddjurs Kommunes værdier for kommunikation og Udmøntning af kommunikationsstrategien. Værdidelen er politisk vedtaget. I tillæg til strategien vil der løbende blive udarbejdet retningslinier af mere praktisk karakter, såsom faktaark. Faktaark Der findes indtil videre følgende faktaark Vejledning i Pressekontakt Ytringsfrihed for offentligt ansatte Skriv til borgeren Få borgeren på nettet Side 1

2 kan forbedres. Det gælder for eksempel retningslinier for at udtale sig til pressen og ansvar for ekstern kommunikation. Retningslinier, som udarbejdes lokalt, skal tage udgangspunkt i værdierne i den overordnede kommunikationsstrategi. 1 Ekstern Kommunikation Se også faktaark om: God intern kommunikation er forudsætningen for god ekstern kommunikation. Det vil sige at første skridt til at informere borgere og presse er at sikre, at kollegaer og medarbejdere i relevante afdelinger er informeret. De enkelte områder er ansvarlige for, at de relevante politiske udvalg er orienterede om de informationer, der udsendes til borgere og presse. Pressemeddelelser og orienteringer til pressen sendes desuden også til byrådet, så de ved, hvad der sendes til pressen. Vejledning i Pressekontakt Ytringsfrihed for offentligt ansatte Faktaarkene kan hentes på intranettet. Du kan også få gode råd og vejledning hos kommunikationskonsulenten Lav en strategi Skal der formidles en sag til presse og borgere over længere tid eller med flere initiativer, er det vigtigt, at der udarbejdes en strategi. Strategien bør kort beskrive forløbet og målet med arbejdet. Sørg for at dele strategien med involverede i projektet og egen afdeling. Kriser Kriser er kendetegnet ved, at det er en kritisk situation, der udvikler sig. Det kræver at den eksterne kommunikation koordineres fra start og undervejs i forløbet. Det er væsentligt, at der i tilfælde af en krise hurtigt sker en afklaring af de forskellige roller i den eksterne kommunikation. Yderligere om krisekommunikation uddybes i et faktaark. 1.1 Borgeren Borgere skal let kunne orientere sig om de forpligtelser, tilbud og services som kommunen varetager. Ændringer og nyheder om kommunens drift og services skal formidles hurtigt og letforståeligt. Borgere skal have let adgang til indsigt om deres egne oplysninger i det offentlige, og offentlige og personlige sager i kommunen. Borgere skal have mulighed for at interagere elektronisk med oplysningerne, hvor det er muligt. Borgere skal have let adgang til viden om den politiske proces og adgang til at indgå i konstruktiv dialog, hvor det er muligt. Kommunikation til borgere skal være: Side 2

3 Letforståeligt i dagligdags sprog. Rettidig så borgeren er informeret inden ændringer i praksis foretages, og så borgere kan nå at reagere i den politiske proces. Lettilgængelig med anvendelse af flere kommunikationskanaler både elektronisk og fysisk. Med respekt for at forskellige borgergrupper har forskellige krav til let forståelig kommunikation såsom ældre, unge og handicappede. Lyttende sådan at tilbagemeldinger fra borgere høres af de relevante ledere og politikere i kommunen. Henvendelser fra borgere på mail og brev skal besvares rettidigt, så borgeren er sikker på at kommunen har modtaget henvendelsen. Kommunikationskanaler Annoncering i lokalaviserne Syddjurs Kommune bringer ugentligt informationsannoncer, herunder stillingsannoncer, i lokalaviserne. Annoncerne sættes op i Syddjurs design. Annoncerne skal være indbydende grafisk, overskuelige og letlæselige. Annoncerne kan ses på hjemmesiden. Hjemmesiden Syddjurs Kommunes hjemmeside varetages i et samarbejde mellem direktionssekretariatet og de enkelte afdelinger. Hjemmesiden skal være opdateret og indeholde de oplysninger, borgeren har brug for i kontakten med det offentlige. Afdelingerne har selv ansvaret for, at oplysningerne er fagligt rigtige. Udgangspunktet for hjemmesiden er borgerens behov for service. Hjemmesiden skal give borgeren en relevant, personlig og nem adgang til oplysninger og selvbetjeningsløsninger i det offentlige. Servicen til borgeren i borgerservicecenteret og digitalt på hjemmesiden skal være sammenhængende og understøtte hinanden. Strukturering af information fra administrationen på hjemmesiden skal understøtte servicestrategien. MitSyddjurs giver borgeren en personlig indgang, der giver indblik i mange oplysninger på en gang, blandt andet ens CPR og boligoplysninger, låneroplysninger fra biblioteket, ens børns skoleskemaer. Løsningen er under udvikling i samarbejde med andre kommuner og er enestående af sin art i Danmark. Side 3

4 Hjemmesiden indeholder NemSag og NemIndsigt, der dels giver adgang til ens personlige sager med login, dels alle de offentlige sager i kommunens sagsbehandlingssystem. Hjemmesiden giver adgang til dagsordner og referater fra den politiske proces. Der bringes video fra byrådets møder, og der er link direkte fra referaterne. Der fokuseres på de nye tekniske muligheder i arbejdet med at gøre den politiske proces levende og lettilgængelig for borgeren. Borgerinddragelse borgermøder og høringer Syddjurs Kommune tilstræber en høj grad af borgerinddragelse. Det er væsentligt for udviklingen af kommunen og for at sikre kvaliteten i kommunens arbejde, at der alsidigt arbejdes med møder, høringer og andre former for borgerinddragelse. Borgermøder er gode til at informere og forankre projekter lokalt, men også til at høre borgernes kritik og ideer. Borgermøder anvendes efter behov. Der kan anvendes forskellige former for borgermøder, såsom cafemøder, idemøder og stormøder, for at udvikle erfaringerne med borgermøder. Høringer anvendes naturligt på planområdet men kan også anvendes på andre områder for at få en bredde i borgernes stemme i den politiske proces. Der bør eksperimenteres med alternative høringsformer, eksempelvis elektroniske, for at udvikle og fremme den demokratiske inddragelse af borgerne. Herudover henvises til kommunens politik for borgerinddragelse. Kampagner Kommunen udarbejder løbende kampagnemateriale, enten for sig selv eller i samarbejde med andre aktører. Det et væsentligt, at der udarbejdes kommunikationsstrategier for de enkelte kampagner og projekter, der har offentlighedens interesse. 1.2 Pressen Pressekontakt Pressen skal betragtes som en medspiller i forhold til den politiske proces og borgernes kontakt til det offentlige. Vi er smidige i betjeningen af pressen. Vi er hjælpsomme med at få oplysninger til pressen inden deres deadline. Tip dine kollegaer Sørg for at dine medarbejdere eller kollegaer er orienteret om hvad der meddeles til pressen. De er måske pressens næste kontakt. Side 4

5 Vi overholder aftaler om at ringe tilbage og om at samle oplysninger ind. Før pressen ringer Det er vigtigt at de lokale retningslinier for pressekontakt er afklaret med din nærmeste chef før der tales med pressen. Læs mere og hjælp Se Vejledning i pressekontakt for at få mere at vide. Du kan altid kontakte kommunikationskonsulenten i direktionssekretariatet for hjælp til pressekontakt eller for at få hjælp til en kommunikationsstrategi. Kommunikationskanaler Pressemøder Et pressemøde skal forberedes godt og bør kun afholdes, når der er relevante stof, som pressen kan dække. Der skal være en god historie som berettiger mødet. Der skal være ledere eller politikere, som kan uddybe og besvare spørgsmål. Budskab og sted bør passe sammen, vælg eventuelt lokaler, der har relation til emnet. Pressebriefing Er der områder, hvor pressen kan klædes bedre på med baggrundsinformation i forhold til drift eller økonomi, er det en god ide at afholde en briefing. Det er et mere uformelt møde, der giver mulighed for at orientere pressen uden at have en konkret historie. Pressemeddelelser En pressemeddelelse er god, når der er en kort afgrænset nyhed. En pressemeddelelse skal indeholde: overskrift, indledning, dokumentation og perspektivering. Husk kontaktperson med telefonnummer og gerne citat fra kerneperson. Side 5

6 Orientering til pressen Er der nyt til pressen, som ikke kan bære en hel pressemeddelelse, kan man formidle faktuelle oplysninger gennem en orientering. Det er en mere faktuel uformel form. Kontakt gerne kommunikationskonsulenten for vejledning. Direkte kontakt Er der et bestemt medie, der arbejder med en sag, er det fint at kontakte journalisten direkte for præcisering og opfølgning på en sag. Det er vigtigt at få rettet forkerte oplysninger eller kritik, som er uberettiget. 1.3 Markedsføring og Branding Syddjurs Kommune brander sig på god kommunikation i forbindelse med relevante enkeltprojekter. Det kan være DRs By på skrump, nationalparkens tilblivelse eller erhvervstænketanken. Kommunen arbejder således ikke på en egentlig brandingsstrategi. Der bør udarbejdes egne strategier for de mindre markedsføringstiltag der opstår løbende, for eksempel i forbindelse med tiltrækning af erhverv og tilflyttere. Særlige markedsføringstiltag skal være i overensstemmelse med kommunens vision og værdier. Overvejelser omkring markedsføring bør desuden inddrage forhold som målgrupper, afgrænsning af brug og samarbejdsproblematik i forhold til Djursland. De enkelte markedsføringsmuligheder der opstår for kommunen vil blive koordineret med udgangspunkt i direktionssekretariatet. 2 Intern kommunikation Vi ønsker en konstruktiv dialog mellem ledelse og medarbejdere. Forudsætningen for det er at medarbejderne har kendskab til byrådets politik, de strategiske mål og de praktiske opgaver. Det er først og fremmest driftsområdernes ansvar at kommunikere med medarbejderne om opgaver, mål og strategi. Den tværgående kommunikation til alle medarbejdere fra direktionssekretariatet vil i den sammenhæng være et vigtigt supplement. Det er den enkelte leders ansvar, at medarbejderne er orienteret om sine opgaver og sammenhæng med kommunens mål og strategi. Side 6

7 Det gælder både i forhold til de enkelte opgaver og koblingen til direktionens og byrådets overordnede mål. Den enkelte medarbejder har også et eget ansvar for at holde sig orienteret om opgaver og strategi, både for sin egen afdeling og for kommunen som helhed Mere fokus på kommunikation Den enkelte institution eller driftsområder såsom skoler eller daginstitutioner skal drøfte kommunikationsstrategi. Med udgangspunkt i værdierne i kommunikationsstrategien skal det drøftes hvordan den interne og eksterne kommunikation kan forbedres. Efter behov udarbejdes der lokale kommunikationsstrategier. Direktionssekretariatet er til rådighed for råd og vejledning. Tværgående kommunikation til hele organisationen Når man kommunikerer ud til alle i organisationen, på tværs af områder og institutioner, skal det først og fremmest være relevant er det ikke det, bør informationen begrænses til den relevante afdeling. Kommunikation til alle formidler: - driftsændringer på tværs af organisationen - viden om strategi og mål for organisationen - vores kulturer i organisationen og indblik i det daglige arbejdsliv - gode eksempler og gode historier fra alle dele af organisationen - debat og kritisk dialog Det er væsentligt, at der arbejdes på, at den tværgående kommunikation når ud til alle medarbejdere, således at alle føler sig informeret. Nye medier og trykformer bør overvejes for at nå så bredt ud som muligt. Den enkelte medarbejder har et eget ansvar for at holde sig orienteret gennem de tværgående kanaler, der stilles til rådighed. Kommunikationskanaler Direktionen Direktionen varetager den strategiske udvikling af organisationen og har derfor en særlig rolle i forhold til den interne kommunikation. Direktionen arbejder på at styrke viden om strategi og udvikling af organisationen dels gennem lederne i kommunen og dels gennem det personlige møde. Der udarbejdes desuden nyheder til intranettet og personalebladet efter behov, ligesom direktørerne kan Side 7

8 henvende sig via NemPost eller mail til alle medarbejdere efter behov. Referater fra direktionsmøderne er tilgængelige på intranettet. Den nærmeste leder Medarbejderundersøgelser af intern kommunikation peger på den nærmeste leder som den mest troværdige kilde til viden om organisationens mål og strategier. Som leder er det derfor vigtigt at informere om både den daglige drift og den overordnede strategi for afdelingen og for kommunen. Lederne har samtidigt et ansvar for at indgå i en dialog med medarbejderne om drift og strategi. Lederne skal, hvor det er muligt, give tilbagemeldinger til direktionen eller egne nærmeste leder om medarbejdernes ideer. I forbindelse med kompetenceudvikling af lederne skal der sættes fokus på udvikling af den enkelte leders kommunikative evner. I tilknytning til udmøntningen af kommunikationsstrategien bør der desuden udarbejdes et faktaark med gode råd til lederen om kommunikation med medarbejderne. Møder medarbejder og ledelse områder, afdelinger og institutioner Det personlige møde mellem medarbejdere og mellem medarbejdere og ledere er væsentligt. Der skal afholdes møder med regelmæssige intervaller, hvor personalet informeres om ændringer i drift og overordnede strategier. Mødet tilrettelægges, så der er en dialog mellem ledelse og medarbejdere. Se desuden Med udvalg for personalemøder. Intranet Intranettet indeholder nyheder, stillingsopslag, IT driftsstatus, vejledning og retningslinier. Desuden findes her meget anden relevant tværgående information. På intranettet befinder sig også en række relevante driftsværktøjer såsom booking af mødelokaler og telefonbog. Intranettet vil løbende blive udviklet med sådanne funktionaliteter. Vær opmærksom på at sagsrelevant materiale skal findes i kommunens elektroniske dokumenthåndteringssystem, når det gælder administrationen. Der arbejdes målrettet på at gøre intranettet tilgængelig for alle medarbejdere. Det gælder også dem der ikke anvender IT i det daglige arbejde. Der arbejdes på at gøre intranettet til en personaliseret indgang til organisationen. Her vil det være muligt at abonnere på informationer om det, der er relevant for den enkelte. Side 8

9 Dagsordner og referater Dagsordner og referater fra direktionsmøder og hovedudvalget er en kilde til viden om den løbende udvikling af mål og strategi. Begge kan findes på intranettet og hovedudvalget desuden på Personaleblad Personalebladet udkommer elektronisk 4 gange om året. Bladet skal skabe sammenhæng i organisationen, fokus på historier om den enkelte medarbejder, viden om de gode projekter, byrådets beslutninger, direktionens strategier og organisationens liv. Desuden skal der være plads til debat og kritisk dialog. Redigeres i direktionssekretariatet i samarbejde med en personalebladsgruppe af medarbejdere og direktionen. Ideer til bladet kan tilsendes kommunikationskonsulenten. Der bør løbende arbejdes på at forbedre distribution og indhold af bladet for at nå alle medarbejdere i kommunen. Mails Mails kan anvendes i den daglige kommunikation. Undgå så vidt muligt mails til store grupper. Send i stedet en nyhed til Intranettet eller via et afdelingsvist nyhedsbrev. Direktionssekretariatet udsender et ugentligt nyhedsbrev med en opsamling af nyheder fra intranettet. Nyhedsbreve Direktionssekretariatet udsender ugentligt et nyhedsbrev med en opsamling af nyheder fra intranet og anden tværgående information. Her medtages også links til de pressemeddelelser og orienteringer, der er udgået til pressen, sådan at medarbejderne er informerede. Nyhedsbreve kan også oprettes område eller afdelingsvist efter behov. 2.1 MED - udvalg Lokale MED udvalg De lokale MED og samarbejdsudvalg skal selv sørge for at relevante ledere og medarbejdere er orienterede om de beslutninger og drøftelser, der finder sted i Side 9

10 udvalget. Formand og næstformand fra udvalget har ansvaret for formidling af udvalgets drøftelser. Hovedudvalget Hovedudvalget er hovedsamarbejdsudvalg for Syddjurs Kommune og spiller som sådan en særlig rolle. HR og personaleafdelingen yder almindelig sekretariatsbistand til udvalget, mens direktionssekretariatet yder bistand til formidling efter hvert møde. Dagsordener og referater kan ses på hjemmesiden og intra, særlige emner tages op i personalebladet og der laves et resume efter hvert møde til nyhedsbrev og intranettet. Se desuden kommunikationsstrategi for Hovedudvalget og MED aftalen på intranettet. 3 Opfølgning Byrådet drøfter kommunikationsstrategiens værdier og mål en gang i løbet af valgperioden. Udmøntningen af kommunikationsstrategien justeres løbende og principielle ændringer tages op til vurdering i direktionen og hovedudvalget. Udmøntningen af kommunikationsstrategien skal drøftes løbende i de lokale MED grupper og på personalemøder. Der udarbejdes lokale notater, der peger på de indsatsområder, der skal ses på i løbet af året. Lokale retningslinier Fagområderne skal med udgangspunkt i kommunikationsstrategien drøfte deres egne retningslinier for kommunikation. Nedskrevne retningslinier kan udarbejdes i samarbejde med direktionssekretariatet. Disse skal følge hovedprincipperne fra kommunikationsstrategien. Målinger Det bør løbende overvejes, om der skal måles på kommunikationen i organisationen. Det kan være målrettet på fokusgrupper, for eksempel på medarbejdernes tilfredshed med kommunikation, eventuelt som en del af medarbejder-tilfredshedsundersøgelser. Det kan også være interviewrunder med journalister eller repræsentative borgere. Side 10

11 Elektroniske borgerpaneler kan også anvendes til at undersøge borgerens anvendelse af de forskellige kommunikationskanaler kommunen har til rådighed. Faktaark Følgende faktaark er indtil videre udarbejdet og kan findes på intra: Ytringsfrihed Vejledning i Pressekontakt Kommunikation fra Hovedudvalget Skriv til borgeren Få borgeren på nettet 4 Indsatsområder Særlige indsatsområder i den løbende byrådsperiode: Besvarelser på henvendelser Borgerne skal have en bekræftelse på at deres henvendelse er modtaget i kommunen. Breve til borgeren skal komme inden for relevante svarfrister og de skal være skrevet i et dagligdags sprog. Der arrangeres kurser i brevskrivning og der skabes øget opmærksomhed omkring besvarelser. Alle afdelinger bør desuden gennemgå og evaluere deres eksterne kommunikation. Sagsfremstillinger til byråd og udvalg Forudsætningen for, at borgeren kan følge med i den politiske proces, er at sagsfremstillinger til de politiske dagsordner kan forstås. Der arbejdes med at gøre dem mere lettilgængelige. Øget brug af kommunikationsstrategier For at de enkelte projekter og kampagner kan formidles bedst muligt internt og eksternt, er det nødvendigt med en bevidst og planlagt kommunikation. Derfor arbejdes der med at øge opmærksomheden om at lave kommunikationsstrategier for de enkelte projekter. Det kan være gennem rådgivning fra kommunikationskonsulenten eller via skabeloner. Skiltning Det kan være en kilde til mange misforståelser og frustrationer, når borgerne oplever arbejder på natur og vejområdet, som man ikke forstår. Derfor arbejdes der på at lave mere informativ skiltning der forklarer baggrunden. Opfølgning på borgerinddragelsespolitik Der følges op på borgerinddragelse med henblik på at evaluere på erfaringerne Side 11

12 fra sidste periode. Direktionen drøfter erfaringerne og tager tiltag for videre udvikling af borgerinddragelsespolitikken. Side 12

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune kommunikationspolitik Skanderborg Kommune FORORD Denne kommunikationspolitik skal være det fælles udgangspunkt for, hvordan ledere og medarbejdere kommunikerer både med hinanden og med borgere og samarbejdspartnere.

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011

Kommunikationsstrategi 2011 Kommunikationsstrategi 2011 Kommunikationsstrategi 2011 Kommunikationsstrategien tager udgangspunkt i Tønder Kommunes overordnede vision "Det vil vi sammen", kommunens fælles værdigrundlag og Den Centrale

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014

KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014 KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014 Kommunikationspolitik 2014 Denne politik er en redigeret udgave af Kommunikationsstrategi 2011. Kommunikationspolitikken tager udgangspunkt i Tønder Kommunes overordnede strategiplan

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationsindsatsen i bred forstand skal understøtte og medvirke til virkeliggørelse af visionen og de strategier, der følger af Haderslev Kommunes overordnede

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

1. Dansk Firmaidrætsforbunds værdifundament

1. Dansk Firmaidrætsforbunds værdifundament Kommunikationspolitik Dansk Firmaidrætsforbund Kommunikations Indholdsfortegnelse 1. Dansk Firmaidrætsforbunds værdifundament...1 2. Et samlet afsæt for bedre kommunikation...2 3. Firmaidrættens interessegrupper

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationspolitikken for Jammerbugt Kommune tager afsæt i kommunens visioner og værdier og understøtter disse. vi sætter dialog, involvering og åbenhed højt på dagsordenen. Dette

Læs mere

Forsvarets Kommunikationspolitik. - En fælles politik for alle myndigheder under Forsvarskommandoen

Forsvarets Kommunikationspolitik. - En fælles politik for alle myndigheder under Forsvarskommandoen - En fælles politik for alle myndigheder under Forsvarskommandoen Indhold 2 Forord ved forsvarschef, general Jesper Helsø... 3 1. En fælles politik for kommunikation... 4 - Vision - Principper for god

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014 2016. Brødtekst

Kommunikationsstrategi 2014 2016. Brødtekst 2014 2016 Brødtekst Indhold Formålet med kommunikationsstrategien 3 Det skal kommunikationsstrategien Hvem er omfattet af kommunikationsstrategien? Mission og Vision 5 Centrale budskaber 6 Ekstern og intern

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012 Sag nr. Emne: bilag Revideret udgave af 21. februar 2012 God kommunikation - i Region Hovedstaden Denne første del beskriver de overordnede

Læs mere

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I Marts 2013 UDKAST Indledning Roskilde Kommune skal i 2013 arbejde mere målrettet med borgerinddragende initiativer. I Byrådets vision som også bliver citeret i Direktionens

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Kommunikation i Silkeborg Kommune

Kommunikation i Silkeborg Kommune Kommunikation i Silkeborg Kommune Til undervisningsbog i tekstanalyse fra Gyldendal. Kapitlet skrevet august 2005 Silkeborg Kommune har 55.000 indbyggere og er den 14. største kommune i Danmark. Kommunen

Læs mere

Inspirationskatalog. til. borgerinddragelse

Inspirationskatalog. til. borgerinddragelse Inspirationskatalog til borgerinddragelse 1. Forord Syddjurs Kommune har valgt at lave pågældende inspirationskatalog med henblik på i fremtiden at kunne inddrage borgerne i Kommunen på den mest optimale

Læs mere

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE Århus Kommune 2004 Indhold Forord... 3 Sammendrag af Århusmodel for borgerinddragelse... 4 Baggrund for Århusmodel for borgerinddragelse... 8 Karakter og formål for borgerinddragelsen...

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening 1 Forord: Dansk Psykolog Forening er fagforening og faglig forening for psykologer i Danmark. Foreningens arbejde er præget af en interessenttilgang både i forhold

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE 1. Indledning Arbejdet med at implementere folkeskolereformen er i fuld gang i kommunerne, og mange er allerede begyndt at lave en kommunikationsstrategi

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 1 2 forord Kommunikation en del af opgaven Kære medarbejdere Jeg er glad for at kunne præsentere vores nye kommunikationsstrategi, som udgør rammen for Forsvarets

Læs mere

Behovsafdækning del 1

Behovsafdækning del 1 Behovsafdækning del 1 Ledelseskommunikation og intern kommunikation i Fredericia Kommune, med fokus på Medarbejderportal og andre elektroniske platforme Maj 2014 HR Fredericia Indhold Baggrund... 3 Formål...

Læs mere

Nedslag i Forsvarets kommunikation BILAG 1-11

Nedslag i Forsvarets kommunikation BILAG 1-11 Nedslag i Forsvarets kommunikation BILAG 1-11 ROSKILDE UNIVERSITET MASTER I PROFESSIONEL KOMMUNIKATION Masterafhandling maj 2014 Forfattere: Berit Carius Larsen Jens Lunde Vejleder: Karsten Pedersen Bilagsfortegnelse:

Læs mere

Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017

Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017 Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017 Præsteforeningen frem mod 2020 Baggrunden for ledelsesmanualen er hovedbestyrelsens handlingsplan for 2020

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere