Analyse 27. juni 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse 27. juni 2014"

Transkript

1 27. juni 214 Stigende andel af børn med ikke-vestlig baggrund går på privatskole Af Kristian Thor Jakobsen Personer fra ikke-vestlige lande har i de seneste 2 år udgjort en større og større del af den danske befolkning og derved også børn i grundskolen. Dette notat ser på, i hvor høj grad børn fra ikke-vestlige lande er indskrevet på privatskoler sammenlignet med danske børn. Desuden ses der på, hvilke forældre der typisk vælger at sende deres børn i privatskole samt den etniske sammensætning i de privatskoler, som typisk bliver benyttet af personer med ikke-vestlig baggrund. Omkring 16 pct. af børnene i Danmark gik i 213 i privatskole. For børn med ikke-vestlig baggrund var det ca. 14 pct. Andelen af børn, der går i privatskole, har været stigende siden 27. Andelen af danske børn i privatskole steg med ca. 17 pct. fra 27 til 213, mens andelen for ikke-vestlige lande steg med ca. 3 pct. Det er særligt omkring byerne København, Odense og Aarhus, at forældre med ikke-vestlig baggrund vælger at sende deres børn i privatskoler. Fx gik knap hver fjerde barn med ikke-vestlig baggrund i København i privatskole i 213. Det gælder også for børn med dansk oprindelse. Især børn fra bl.a. Sri Lanka, Marokko, Tyrkiet er indskrevet på privatskole. Fx gik ca. 23 pct. af børn fra Sri Lanka i privatskoler i 213. Børn fra fx Thailand, Bosnien-Hercegovina og Afghanistan vælger derimod i meget høj grad folkeskolen også mere end danske familier. Børn fra Irak, Somalia, Libanon og Syrien på privatskoler er i høj grad indskrevet på skoler, hvor den overvejende del (mere end 8 pct.) af eleverne kommer fra ikke-vestlige lande. Børn fra bl.a. Sri Lanka, Iran og Vietnam er derimod typisk indskrevet på privatskoler, hvor andelen af børn med ikke-vestlig baggrund er forholdsvist lav (under 2 pct. af eleverne). Kontakt Forskningschef Kristian Thor Jakobsen Tlf FONDEN KRAKA KOMPAGNISTRÆDE 2A, 3. SAL 128 KØBENHAVN K

2 1. Andel børn i grundskolen, der er indskrevet på privatskole Omkring 16 pct. af børnene i grundskolen med dansk oprindelse var tilknyttet en privatskole i 213, jf. figur 1. Dette svarer til godt 1. børn. Dermed er andelen steget med ca. 3½ pct.enhed eller ca. 17 pct. siden I 27 var det således knap 9. børn med dansk oprindelse, der gik i privatskole. For børn med ikke-vestlig baggrund (her defineret som ikke-vestlige lande uden for EU) gik ca. 14 pct. på privatskole i 213. Andelen er dermed lidt lavere end for børn med dansk oprindelse.. Antalsmæssigt svarer dette til knap 1. børn. Andelen af børn med ikke-vestlig baggrund, der går på privatskole, er steget med 3 pct.point siden 27. Det svarer til en stigning på ca. 3 pct. Figur 1: Andel af børn i grundskolen, der er indskrevet på en privatskole. Fordelt efter oprindelsesland, (pct.) Danmark Ikke-vestlige lande Ikke-vestlige lande inkluderer både indvandrere og efterkommere. Efterskoler ikke inkluderet. Blandt børnene med ikke-vestlig baggrund er det særligt dem, som er født i Danmark, der går i privatskole. For disse børn var andelen på 1 pct. i 213. For børn født i udlandet lå andelen på 1 pct. Derimod har der været en kraftigere stigning i tilgangen til privatskoler de senere år for de børn, der er indvandret til Danmark. I København gik knap hver fjerde barn i privatskole i 213, jf. tabel 1. Dette svarer nogenlunde til niveauet fra 27. Andelen af københavnske børn med ikke-vestlig baggrund, der gik på privatskole, er en anelse højere end den tilsvarende andel for ( etnisk ) danske børn. I 213 gik godt 23 pct. af københavnske børn med ikke-vestlig baggrund således på privatskole mod knap 2 pct. i 27. For ( etnisk ) danske børn har andelen ligget konstant på knap 23 pct. siden 27. For de øvrige landsdele er andelen på privatskole højest for børn med dansk baggrund. 1 Elevregistret fra Danmarks Statistik dækker frem til 26 kun fra grundskolens 8. kl. og opad i uddannelsessystemet til og med forskningsuddannelserne (ph.d.). Fra 27 dækkes hele grundskolen, inklusiv børnehaveklassen. 2

3 For børn med ikke-vestlig baggrund var andelen, der gik på privatskole, klart højest i landsdelene omkring København, Odense og Aarhus, mens andelene fordeler sig mere jævnt for børn med dansk baggrund. Tabel 1: Andel af børn i grundskolen, der er indskrevet på en privatskole, fordelt efter oprindelsesland og bopæl, 213 (pct.) Danmark Ikke-vestlige lande Alle Byen København 22,7 23,2 23,1 Københavns omegn 1,8 14,7 16, Nordsjælland 1,8 1, 1,9 Østsjælland 14,2 12,8 14,1 Vest- og Sydsjælland 19,6 6, 18,7 Fyn 2,1 14,3 19,6 Sydjylland 14,1 8,7 14, Østjylland 14,9 12,8 14,7 Vestjylland 12,2 7,9 12, Nordjylland 11,7 9,1 11,7 Inkluderer både indvandrere og efterkommere. Efterskoler ikke inkluderet. Bornholm ikke inkluderet. Blandt ikke vestlige indvandrere er der væsentlig forskel på de forskellige nationaliteters valg af skoleform, jf. figur 3. Knap en fjerdedel af børnene fra Sri Lanka gik således i privatskole i 213, mens under pct. af børnene fra Bosnien-Hercegovina og Afghanistan valgte denne skoleform. Disse forskelle kan bl.a. være påvirket af forældrenes indkomstforhold og kulturelle forskelle i tilbøjeligheden til at sende børn i privatskole. For nogle forældre kan religiøse tilhørsforhold og utilfredshed med den lokale folkeskole desuden spille en rolle. Privatskoler drives inden for de rammer, der er beskrevet i Lov om friskoler og private grundskoler, der overordnet set stiller krav om, at undervisningen på disse skoler skal stå mål med undervisningen i folkeskolen. Skolerne er holdningsskoler, som er båret af forskellige værdigrundlag, som afspejler forældregruppernes forskellige præferencer. 2 Eksistensen af skolerne er derved et udtryk for, at det ifølge Grundlovens paragraf 76 gælder, at alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til fri undervisning i folkeskolen. Forældre eller værger, der selv sørger for, at børnene får en undervisning, der kan stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, er ikke pligtige at lade børnene undervise i folkeskolen. 2 Privatskoler i Danmark er i dag således funderet på en lang række forskellige religiøse, livs- og værdigrundlag som bl.a. kristne friskoler, friskoler med indvandrerbaggrund, Rudolf Steiner skoler og skoler med særligt pædagogisk grundsyn. 3

4 Figur 3: Andel af børn med ikke-vestlig baggrund, der er indskrevet på en privatskole. Fordelt efter oprindelsesland, 213 (pct.) 2 2 Gennemsnit for børn med dansk baggrund Inkluderer både indvandrere og efterkommere. Efterskoler ikke inkluderet. Kun lande med relativt flest børn i grundskolen er medtaget i figuren. De familier, der vælger privatskole, har således forskellige bevæggrunde, som også kommer til udtryk ved, at de søger mod skoler med varierende etnisk sammensætning. Mellem og 6 pct. af børnene fra Irak, Somalia, Libanon og Syrien, der gik på privatskole i 213, var således indskrevet på skoler, hvor mere end 8 pct. af eleverne kom fra ikke-vestlige lande, jf. figur 4. Herefter kommer børn fra Marokko, Pakistan og Afghanistan. Her er børnene ofte tilknyttet skoler, hvor andelen af elever med ikke-vestlig baggrund lå et sted mellem 2 og 8 pct. Der er i de sidstnævnte lande også relativt mange, der søger mod skoler med relativt få elever fra ikke-vestlige lande. Børn fra bl.a. Iran, Sri Lanka og Bosnien-Hercegovina på privatskoler var derimod typisk indskrevet på skoler, hvor børn fra ikke-vestlige lande udgjorde under en femtedel af eleverne. Det er på linje med børn med dansk oprindelse. 4

5 Figur 4: Andel af børn fra forskellige lande, som går på privatskole. Fordelt efter andelen af elever fra ikke-vestlige lande på den pågældende skole, 213 (pct.) Mere end 8 pct. Mindre end 2 pct. Inkluderer både indvandrere og efterkommere. Efterskoler ikke inkluderet. Kun lande med relativt flest børn i grundskolen er medtaget i figuren. Gruppen af børn fra henholdsvis Syrien, Afghanistan og Bosnien-Hercegovina på privatskoler udgjorde i 213 hver især under 2 børn.

Fagforeninger mister fortsat medlemmer

Fagforeninger mister fortsat medlemmer 1. maj 2014 Fagforeninger mister fortsat medlemmer Af Kristian Thor Jakobsen I anledning af arbejderbevægelsens internationale kampdag den 1. maj ser dette notat på udviklingen i andelen af personer, der

Læs mere

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet Serviceeftersyn Flere i Arbejde Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering Beskæftigelsesministeriet KUC, overvågningsenheden Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...4

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Udgivet af Danmarks Statistik November 2014 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Imageselect Papirudgave Pris 160

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0)

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato November 2011 EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1

Læs mere

Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk 2012. Notatet består af følgende

Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk 2012. Notatet består af følgende PISA Etnisk 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk 2012. Notatet består af følgende afsnit: Fem hovedresultater Overordnede

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Christophe Kolodziejczyk & Hans Hummelgaard. Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser

Christophe Kolodziejczyk & Hans Hummelgaard. Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser Christophe Kolodziejczyk & Hans Hummelgaard Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser Publikationen Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mere end hver femte har ikke været til tandlægen i over 3 år. Undersøger man, hvem der særligt er tale om, er det navnlig lavindkomstgrupper, ufaglærte,

Læs mere

Etniske minoriteters overrepræsentation i strafferetlige domme

Etniske minoriteters overrepræsentation i strafferetlige domme Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 23 Etniske minoriteters overrepræsentation i strafferetlige domme Lars Højsgaard Andersen Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2011 Etniske minoriteters

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

Indledning: Opgør med fordommene om privatskoler. Fakta: Privatskolernes kerne

Indledning: Opgør med fordommene om privatskoler. Fakta: Privatskolernes kerne Fordomme og fakta om privatskoler Indhold Indledning: Opgør med fordommene om privatskoler Fakta: Privatskolernes kerne 5 Fordomme og fakta: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Privatskolerne koster samfundet penge Kun

Læs mere

Vielser og skilsmisser

Vielser og skilsmisser Vielser og skilsmisser - børn i skilsmisser Annemette Lindhardt Olsen Dorthe Larsen Anita Lange Vielser og skilsmisser - børn i skilsmisser Udgivet af Danmarks Statistik November 25 Oplag: 5 Danmarks Statistiks

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008 Nydanskere i Jobcenter Ringsted Oktober 8 Indholdsfortegnelse. Indledning.... Befolkningens sammensætning ud fra herkomst...3 3. Uddannelsesniveau...5 4. Tilknytning til arbejdsmarkedet...6 5. Ledighed...9

Læs mere

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Siden krisens udbrud er den private lønmodtagerbeskæftigelse faldet med ca. 150.000 personer. Det svarer til på landsplan, at omkring hver

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere 1 Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Færre med ikke-vestlige oprindelse end dansk oprindelse er medlem af en forening. Men ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Læs mere

Analyse 29. august 2012

Analyse 29. august 2012 29. august 2012. Hvad sker der med indkomsten, når man kommer på kontanthjælp? Af Jonas Zielke Schaarup Der har været en heftig debat om dagpengeperioden og de mulige konsekvenser af at komme på kontanthjælp.

Læs mere

Skæve uddannelseschancer polariserer Danmark. Fordeling & Levevilkår 2013

Skæve uddannelseschancer polariserer Danmark. Fordeling & Levevilkår 2013 Fordeling & Levevilkår 213 Skæve uddannelseschancer polariserer Danmark Fordeling & Levevilkår 213 Fordeling & Levevilkår 213 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1. sal 1651

Læs mere

De forsikrede indvandrere og efterkommere

De forsikrede indvandrere og efterkommere De forsikrede indvandrere og efterkommere En analyse af indvandrere og efterkommere i arbejdsløshedskasserne Af Camilla Blæsbjerg, tidligere studentermedhjælper i LO, Jan Eriksen, arbejdsmarkedskonsulent

Læs mere