Hovedprocesser og effektivisering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedprocesser og effektivisering"

Transkript

1 Sommerstatus/midtvejsstatus for hovedprocesser og effektivisering 25. juni 2008 Dias 1

2 Baggrund: Organisationsanalysen viste i 2006 generelt et behov for en mere klar og gennemsigtig struktur på de administrative processer og derigennem mulighed for at effektivisere de administrative processer. Bestyrelsen beslutter ultimo 2006, som en del af fusionen, at der skal spares 12 % på administrationen med fuld virkning fra 2010 (12% af 1. mia. = 120 mio.), så egenkapitalen genetableres efter fusionen. Økonomisk udvikler 2007 sig så godt, at egenkapitalen indtil videre er god nok, hvorfor besparelsen på 120 mio. ændres til effektiviseringer på 120 mio., som overføres til forskning, uddannelse og innovation. Dias 2

3 Situation: Fælles- fakultets- og institutadministration består af enheder, der til en vis grad optimerer indenfor egne rammer. Opgaven består i at få den samlede administration til at samarbejde i lodrette hovedprocesser, der binder aktivitetsniveauet (projekter, studerende, kontrakter) sammen med institut-, fakultets- og fællesniveau. Mapning af administrative mandår viser ca.: FA = 300 FAK = 600 Institut = I alt Dias 3

4 Hovedprocesser: Økonomi og personaleadministration Uddannelsesadministration Innovation og forskerservice HR-udvikling Kommunikation Administrativ IT Teknisk administration og bygningsdrift Ledelsesbetjening Bibliotek Øvrige % 17% 5% 2% 4% 9% 19% 7% 4% 14% 2194 Dias 4

5 Status: Ultimo 2007/primo 2008 designerpar (1 FA-chef + 1 Fak dir) beskriver hovedprocesser og kommer med forbedringsforslag. Februar/marts 2008 ledelsesseminar om effektivisering og procesoptimering. Status og forbedringsforslag drøftes. Marts-juni 2008 designerpar arbejder videre. Ændringer i hovedprocesser drøftes igennem i LT inden sommer. Status i i dag. Informationsartikel i Universitetsavisen snarest. Dias 5

6 Mulige procesforbedringer af hovedprocesser: Bedre organisering af hovedprocesser (fra 4 til 3 eller fra 3 til 2 niveauer). Samling af medarbejdere i kompetencecentre (kompetencer, specialisering, it-understøttelse), hvor det er fornuftigt efter en konkret vurdering. Bedre it-understøttelse. Mere ens administration. Rigtigt første gang altid rigtige data. Dias 6

7 Hovedproces: Økonomi & Personale (Antonino og Judith) Effektivisering af 5 vigtige processer: Projektstyring Indkøb Ansættelser Fakturahåndtering Timelønshåndtering i form af forbedrede processer, omorganisering og kompetenceudvikling Centralisering af økonomifunktioner fra institutter til fakulteter, hvor fornuftigt efter en konkret vurdering Revisionsprotokollen skal forbedres Fokus på konkurrenceudsat økonomi og generering af indtægter Fokus på økonomisystemer og udvikling af ledelsesinformation Forbedret STÅ-beregning Dias 7

8 Hovedproces: Uddannelsesadministration (Hanne og Marianne) Organisering klare roller og ansvarsfordeling i studiesøjlen Forenkling i udvalgsstruktur og bedre kobling mellem udvalg Fælles praksis på KU gennemførsel af STADS og Indre marked Færre og fælles it-systemer til understøttelse af studieadministration Digitalisering af processer (SU, optag, ) Færre studieordninger Revurdering af opgaveporteføljen Dias 8

9 Hovedproces: Innovation og Forskerservice (Jens-Peter og Søren) Ny proces. Fokus på samordning af eksisterende arbejdsgange og opbygning og systematisering af nye Fokus på to spor: effektivisering af processer for kommercialisering effektivisering af processer for ekstern finansiering To arbejdsgrupper nedsat alle fakulteter inviteret til at deltage. Arbejdsgrupperne skal afklare: Ansvar og rollefordeling mellem de organisatoriske niveauer Bidrage til ensartede processer og bedre videndeling på tværs af organisation => bedre service for forskere, studerende og virksomheder Effektivisering og systematisering af processerne på området vil give: mere forskertid til forskere flere eksterne bevillinger, og bedre udnyttelse af bevillinger bedre ledelsesinformation Dias 9

10 Hovedproces: HR & organisation (Niels og Tina) Meget ny proces Primært medarbejdere på fakultets- og FA-niveau. Etablering af central sektion til håndtering af udenlandske forskere. Etableres pr. 1/ under personalesektionen. Sammenlægning af HR&O og Personalesektionen sandsynligvis pr. 1/ Fortsat fokus på fremtidig styrkelse af HR på fakultetsniveau Dias 10

11 Hovedproces: Kommunikation (Jasper og Kim) Både ekstern og intern kommunikation bør understøtte en entydig profil af KU s kvaliteter. Som hovedregel kun medarbejdere på fakultets- og FA-niveau: Klarere organisering for brugerne og en kritisk masse af medarbejdere. Ansvar for markedsføring af uddannelser m.v. placeres i SA med tæt fagligt samspil med KOM. Dias 11

12 Hovedproces: Administrativ IT (Bo og Arnold) Implementering af Blurton-rapportens anbefalinger Organisationsmodel, hvor det bærende element er lokale it-centre på fakultetsniveau kombineret med en central Koncern-it organisation (KIT), der varetager specialkompetencer og aktiviteter med særlige stordriftsfordele Governancestrukturer for it-governance, projekt-governance og system-governance udvikles med forankring i Koncern itkoordineringen (KIK), hvor alle it-investeringer fra 300 tdkk til 3 mdkk behandles og godkendes endeligt indenfor årets budgetramme fastlagt af LT Forudsætninger for implementering af den ny hovedproces er tre infrastrukturprojekter: Fælles Identitet, Fælles It-driftscentre og Fælles Koncern-pc. Således ventes pc ere og brugeradministration standardiseret, og ansatte får med tiden fælles og kalender. Målet er, at ansatte får ét bruger-id. Endvidere etableres centrale itdriftscentre på tre lokationer (men drevet af KIT) heraf et dedikeret til backup Dias 12

13 Hovedproces: Teknisk administration og bygningsdrift (Carsten og Niels Chr.) Den nuværende decentrale model fastholdes Øget sammenhæng mellem driftsområder og central funktion om koordinering og planlægning af fælles initiativer Central koordinering af initiativer der fremmer koncerntænkning Central koordinering af samlet energibesparelse og grøn campus Etablering af bedre IT-understøttelse Udbygning af DTK s rolle. Dias 13

14 Hovedproces: Ledelsesbetjening (John og Jørgen) LT binder fakultetsledelse og fællesledelse sammen, hvilket også skaber sammenhæng i administrationen mellem de to niveauer. Modellen (LT) bruges som grundlag for FLT, der også kan understøtte sammenhæng i administrationen mellem institutter og fakulteter. Årskalender og mødefrekvens der sikrer god forbehandling - Bedre brug af it. Kortere handlingsreferater og kortere oplæg. Opgaver af mere administrativ karakter delegeres til FA-chefer og direktørkoordineringen. LT arbejder mere strategisk. Alle FA-chefer udbygger deres administrative processer og samarbejde vertikalt i organisationen. Dias 14

15 Hovedproces: Biblioteker (Thorkil og Nicolai) Fælles regnskabsrutiner der sikrer, at biblioteksdrift kan opgøres tydeligt. Opgaven samles i få eller én enhed pr. fakultet. It-understøttelse udvikles. Etablering af studiepladser indgår i biblioteksopgaven. Fokus på ledelse af biblioteksopgaven. Dias 15

16 Implementering af effektivisering Effektiviseringen sker i forhold til den fremadrettede indtægtsudvikling. ØP udarbejder beregnet budgetoverslag for alle enheder , hvori indlægges effektivisering på 60 mio. i 2009 og yderligere 60 mio. i Indtægtsnøgletal: Uddannelse (23 %), forskningstilskud (29 %), basistilskud (16 %), eksterne projektmidler (24 %) og indtægtsdækket virksomhed (8 %). Udgiftsnøgletal: løn til videnskabeligt personale (33 %). løn til administrativt personale (25 %), drift (20 %), bygningsdrift (21 %) og afskrivninger (1 %). Fakulteter/andre enheder kvalificerer eget budgetoverslag ud fra indtægtsvurdering/marked og baseret på ledelsesvurdering. Budgetoverslag konsolideres medio august. Konkret budgettering af 2009 indenfor de rammer budgetoverslagene giver. Dias 16

17 Projektet afsluttes i 2008 Procesforbedring vil naturligvis fortsætte. Bedre it-understøttelse vil naturligvis fortsætte. Budgettering efter nøgletal for indtægter og udgifter vil naturligvis fortsætte. Dias 17

Indstilling. Etablering af Fælles IT. 1. Resume. Til Magistraten Sundhed og Omsorg UDKAST, til høring i HovedMED-udvalgene 11.-25.

Indstilling. Etablering af Fælles IT. 1. Resume. Til Magistraten Sundhed og Omsorg UDKAST, til høring i HovedMED-udvalgene 11.-25. Indstilling Til Magistraten Sundhed og Omsorg UDKAST, til høring i HovedMED-udvalgene 11.-25. juni 2013 Den 6. juni 2013 Etablering af Fælles IT 1. Resume I henhold til den politiske aftale om Styring,

Læs mere

Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune

Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune 9. november 2010 Indledning Facilities Management (FM) er en måde at organisere ejendomsdriften på, hvor ansvar og kompetencer er samlet

Læs mere

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Del 1 Formål og mål 1 Formålet med digitaliseringsstrategien... 1 1.1 Afsæt i Hillerød Kommunes mål... 2 1.2 Ændrede rammebetingelser... 3 1.3 Indhold

Læs mere

Administrative servicecentre i staten. - Hovedrapport. Udkast. Januar 2008

Administrative servicecentre i staten. - Hovedrapport. Udkast. Januar 2008 1 Administrative servicecentre i staten - Hovedrapport Udkast Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1: Ledelsesresume...4 1.1. De administrative opgaver i centraladministrationen i dag...7 1.2. Anbefalinger

Læs mere

Administrative servicecentre i staten

Administrative servicecentre i staten Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 I tabeller

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

københavns universitet Strategi 2012 for Campus Service på vej til 2016 ANALYSEDEL

københavns universitet Strategi 2012 for Campus Service på vej til 2016 ANALYSEDEL københavns universitet Strategi 2012 for Campus Service på vej til 2016 ANALYSEDEL Indhold 5 6 7 12 22 34 Formål KU Strategi 2016 bygningsområdet på ku og CAS' hovedopgave Analyser: interessent, swot

Læs mere

Design af organisatorisk virkemåde for præsteuddannelsen fra 2013

Design af organisatorisk virkemåde for præsteuddannelsen fra 2013 Design af organisatorisk virkemåde for præsteuddannelsen fra 2013 Indhold 1. Sammenfatning... 2 2. Principper og model for organisatorisk virkemåde... 5 2.1 Grundlæggende principper... 5 2.2 Grundlæggende

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Tema 6: Ikke kliniske områder

Tema 6: Ikke kliniske områder Introduktion...3 1. Indkøbsaftaler... 10 2. Vareforsyning... 14 3. Konkurrenceudsættelse af MidtTransport... 17 4. Optimering af servicekontrakter... 19 5. Samling af den medicotekniske service... 22 6.

Læs mere

Direktionens årsplan 2015

Direktionens årsplan 2015 SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN Direktionens årsplan 2015 Årsplan for udvikling af organisationen 1. Indledning og formål Direktionen udarbejder årligt en årsplan, som sætter retningen for organisationen det

Læs mere

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN Til Randers Kommune Dokumenttype Rapport Dato 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMSADMINISTRATIONEN Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200

Læs mere

IT-sporet. Om IT-området

IT-sporet. Om IT-området IT-sporet Om IT-området o IT-infrastruktur: Ikke sammenhængende mellem de 9 hovedområder. Ingen mulighed for at dele systemer og ressourcer på en smidig måde. Ingen fælles bruger / identitetsstyring o

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere

Oktober 2008. Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi

Oktober 2008. Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Oktober 2008 Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi Side 2 Resume For at udnytte det fulde potentiale i politireformen og for at imødegå den kritik, der har

Læs mere

Overgangsfasen - fra erhvervsskolen til erhvervsakademi

Overgangsfasen - fra erhvervsskolen til erhvervsakademi Overgangsfasen - fra erhvervsskolen til erhvervsakademi Problemstillinger ved overgangen til erhvervsakademi for videregående uddannelser August 2008 Forord Regeringen har indgået aftale med Dansk Folkeparti,

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Indhold Indledning............................................................................ 3 Sammenfatning.......................................................................

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

www.pwc.dk Foranalyse Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem ni forsyninger 1. maj 2014

www.pwc.dk Foranalyse Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem ni forsyninger 1. maj 2014 www.pwc.dk Foranalyse Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem ni forsyninger 1. maj 2014 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 5 1.1 Introduktion og afgrænsning af foranalyse... 5 1.2 Læsevejledning...

Læs mere

R E S U L T AT K O NT R AK T

R E S U L T AT K O NT R AK T R E S U L T AT K O NT R AK T Effektiv digital selvbetjening Projekt 1.2 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Det er projektets formål at sikre, at der på alle de obligatoriske

Læs mere

Spareforslag 2012-2015 Tværgående spareforslag T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015

Spareforslag 2012-2015 Tværgående spareforslag T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015 Spareforslag 2012-2015 Tværgående spareforslag T-01 Sektor: Anbefalingens betegnelse: Tværgående Digitalisering Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015 (2012-priser i 1.000 kr.) Forslag

Læs mere

Beskytte værdien af de kommunale bygninger samtidig med at rammerne for at løse kommunens kerneopgaver bliver bedst mulige

Beskytte værdien af de kommunale bygninger samtidig med at rammerne for at løse kommunens kerneopgaver bliver bedst mulige NOTAT Projekt Analyse af Ejendomsdriften Kunde Randers Kommune Dato 31. juli 2014 Til Randers Kommune Fra Rambøll 1. Principper for fremtidig organisering af ejendomsdriften Rambøll foreslår at etablere

Læs mere

Bygningsstyrelsen - det foretrukne valg for kunder og stat. Strategi 1.0 // 2012-2017

Bygningsstyrelsen - det foretrukne valg for kunder og stat. Strategi 1.0 // 2012-2017 Bygningsstyrelsen - det foretrukne valg for kunder og stat Strategi 1.0 // 2012-2017 Slotsholmsgade 12 Forord Det er Bygningsstyrelsens hoved opgave at stille lokaler og kontor- og forskningsmiljøer af

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier. December 2011

Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier. December 2011 Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier December 2011 BERETNING OM SYGEHUSBYGGERIER Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 4 A. Baggrund... 4 B. Afgrænsning

Læs mere

Strategiplan 2013 for Byrådssekretariat og Udvikling

Strategiplan 2013 for Byrådssekretariat og Udvikling Strategiplan 2013 for Byrådssekretariat og Udvikling Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år Kort sammenfatning og konklusioner med henvisning til bilag vedr. hvert effektmål. Byrådssekretariat

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011...

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011... Mødereferat Mødedato: Mandag den 20. september 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Hans Stige, Ulla Koch, Knud Henning

Læs mere

Administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014

Administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014 10. juni 2013 Administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014 Dette oplæg indeholder 17 mål til handlingsplanen for 2014. Oplægget er udarbejdet ud fra de politiske tilbagemeldinger på budgetseminar

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2013

Aftale om regionernes økonomi for 2013 Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2013 9. juni 2012 1. Indledning Aftalen om regionernes økonomi for 2013 sikrer grundlaget for fortsat økonomisk råderum til flere behandlinger,

Læs mere

Dagsorden til HSU. Berit Palle Petersen TR for AC Samfundsfaglige uddannelser

Dagsorden til HSU. Berit Palle Petersen TR for AC Samfundsfaglige uddannelser Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 10. december 2012 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale Lokale 8 Til stede Medarbejderrepræsentanter: Helle Waagner

Læs mere