Vold og arbejdet med demente

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vold og arbejdet med demente"

Transkript

1 22. december 2016 Vold og arbejdet med demente 45 procent af de ansatte på plejecentre er udsat for vold fra demente mindst én gang om måneden. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit medlemspanel. Undersøgelsen viser også, at tilstrækkelig tid til opgaverne og den rette fysiske indretning af plejecentret kan være med til at forebygge volden. Spørgsmålene er stillet til social- og sundhedspersonale i hjemmeplejen eller på plejehjem/plejecentre erhvervsaktive medlemmer deltog, heraf 831 fra hjemmeplejen og fra plejehjem/plejecentre. Hovedkonklusioner: Hvert tredje medlem er udsat for vold mindst en gang om måneden. 6 procent af de ansatte i ældreplejen er dagligt udsat for vold fra demente, 10 procent ugentligt og 17 procent 1-3 gange om måneden. Mest udbredte på plejecentre: Næsten halvdelen (45 procent) af de ansatte på plejecentre er udsat for vold fra demente mindst én gang om måneden. 15 procent af de ansatte i hjemmeplejen oplever samme. Blandt ansatte, som kun arbejder med demente (fx på demensafsnit), er 18 procent udsat for vold dagligt/næsten dagligt. 61 procent er udsat for vold mindst en gang om måneden. Tilstrækkelig tid forebygger vold: Blandt ansatte med tilstrækkelig tid til deres opgaver hos alle/næsten alle demente bliver 25 procent udsat for vold mindst en gang om måneden. Værre ser det ud for de ansatte, som har tilstrækkelig tid hos mindre end halvdelen eller ingen af de demente. Her bliver 40 procent af de ansatte udsat for vold mindst én gang om måneden. Langt fra alle plejecentre er indrettet forebyggende: 53 procent af de ansatte på plejecentre er helt eller delvist uenige i, at deres arbejdsplads er indrettet, så den forebygger konflikter med demente. Forebyggelse virker: Hvis arbejdspladsen er fysisk indrettet, så den forebygger konflikter, bliver 39 procent udsat for vold mindst en gang om måneden. Blandt medlemmer, hvor arbejdspladsen ikke er indrettet forebyggende, svarer 54 procent det samme. Alenearbejde er udbredt: 8 procent af de ansatte på plejecentre er flere gange dagligt alene med udadreagerende demente, 21 procent er det dagligt. KONTAKT Notat udarbejdet af: FOA Kampagne og Analyse Presse/Fagbladet: Politisk ansvarlig: Katrine Bonde Nielsen Tlf Stine Ungstrup Petersen Tlf

2 Vold og arbejdet med demente 2 Alenearbejde øger risikoen for vold markant: Blandt medlemmer, der flere gange om dagen er alene med udadreagerende demente, er 26 procent dagligt udsat for vold og 21 procent 1-3 gange om ugen. Blandt medlemmer, som sjældent eller aldrig er alene med udadreagerende demente, er det kun 2 procent, som dagligt er udsat for vold og 4 procent som er udsat for vold ugentligt. Volden giver utryghed: Hvert tredje ansat i ældreplejen har oplevet at være utryg på grund af vold eller risikoen for vold begået af demente på deres arbejdsplads. 12 procent er kommet til skade som følge af volden og 4 procent har været sygemeldt. 9 procent har overvejet at skifte job pga. volden. Over halvdelen af de ansatte på plejehjem oplever, at de fleste eller alle, de hjælper, er demente. 61 procent af de medlemmer, der arbejder på plejecentre, svarer, at enten de fleste eller alle, som de hjælper i deres arbejde, har en demenssygdom. Kun 12 procent af medlemmerne fra plejehjem svarer samme.

3 Vold og arbejdet med demente 3 Mange demente på plejecentrene 61 procent af de medlemmer, der arbejder på plejehjem/plejecenter, svarer, at enten de fleste eller alle, som de hjælper i deres arbejde, har en demenssygdom. Kun 12 procent af medlemmerne fra hjemmeplejen svarer det samme. Dette viser figur 1 nedenfor. Figur 1. Efter din vurdering: Hvor mange af dem, du normalt hjælper, har en demenssygdom? Fordelt på arbejdssted. I hjemmeplejen 60% 24% 11% På et plejehjem/plejecenter 13% 25% 43% 1 I alt 31% 24% 31% 11% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ingen Nogle Cirka halvdelen De fleste Alle Antal svar: 831 (hjemmeplejen), (plejecentre), (I alt). Ved ikke/ikke relevant er ikke vist i figuren.

4 Vold og arbejdet med demente 4 Hvert tredje medlem er udsat for vold fra demente mindst én gang om måneden I alt 33 procent af medlemmerne er blevet udsat for vold fra demente mindst én gang om måneden. Dette ses i figur 2. 6 procent af de ansatte i ældreplejen er dagligt udsat for vold fra demente, 10 procent er ugentligt og 17 procent 1-3 gange om måneden. Se figur 2 nedenfor. Spørgsmålet blev også stillet til social- og sundhedspersonalet i hjemmeplejen og på plejehjem/centre i Svarene dengang og nu fordeler sig nogenlunde ens. I 2014 var der 31 procent af medlemmerne, der var blevet udsat for vold fra demente mindst én gang om måneden. Figur 2. Hvor ofte er du i dit arbejde udsat for fysisk vold, fx slag, niv, riv, spyt fra en borger med demens? 17% 43% 2 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Dagligt/næsten dagligt Ca. 1-3 gange om måneden Aldrig Ca. 1-3 gange om ugen Sjældnere end en gang om måneden Ved ikke/ikke relevant Antal svar: Spørgsmålet er kun stillet til de medlemmer, der svarede i spørgsmål 1, at de arbejdede med demente (dvs. de svarede enten Nogle, Cirka halvdelen, De fleste eller Alle til spørgsmålet om, hvor mange af dem, de hjælper, der har en demenssygdom). Medlemmerne havde mulighed for at komme med uddybende kommentarer om arbejdet med demente i slutningen af spørgeskemaet. 243 benyttede sig af denne mulighed. I disse kommentarer var der en række medlemmer, der kommenterede på den fysiske vold, og kommentarerne på næste side er eksempler på dette:

5 Vold og arbejdet med demente 5 Vold er blevet en dagligdagsting, og det er meget bekymrende. Der arbejdes med det på min arbejdsplads, men alligevel er det hårdt at arbejde sådan. Social- og sundhedsassistent på plejecenter Risikoen for vold fysisk som psykisk fra demente er til stede hver dag, og kræver tid, som vi ikke har. Sygehjælper på plejecenter Vi har to demente, der ofte bider og kradser, når de skal i seng eller skiftes. Jeg står alene med dem og kan næsten ikke undgå, at de rammer mig. Jeg synes, at man burde være to, men vi har for travlt. Social- og sundhedshjælper på plejecenter

6 Vold og arbejdet med demente 6 Næsten hvert femte medlem, der kun arbejder med demente, udsættes for vold dagligt I figur 3 ses det, at blandt ansatte, der kun arbejder med demente (dem, der har svaret Alle til spørgsmålet om, hvor mange af dem, de hjælper, der er demente), er i alt 61 procent udsat for vold mindst én gang om måneden. 18 procent er udsat for vold dagligt/næsten dagligt, 24 procent af udsat for vold ca. 1-3 gange om måneden, og 19 procent er udsat ca. 1-3 gange om måneden. Figur 3. Hvor ofte er du i dit arbejde udsat for fysisk vold, fx slag, niv, riv, spyt fra en borger med demens? Fordelt på, hvor mange af dem, medlemmerne hjælper, der er demente. Nogle 3% 43% 3 4% Cirka halvdelen 5% 7% 17% 50% 20% 1% De fleste 15% 23% 41% Alle 1 24% 1 3 I alt 17% 43% 2 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Dagligt/næsten dagligt Ca. 1-3 gange om måneden Aldrig Ca. 1-3 gange om ugen Sjældnere end en gang om måneden Ved ikke/ikke relevant Antal svar: Spørgsmålet er kun stillet til de medlemmer, der svarede i spørgsmål 1, at de arbejdede med demente (dvs. de svarede enten Nogle, Cirka halvdelen, De fleste eller Alle til spørgsmålet om, hvor mange af dem, de hjælper, der har en demenssygdom).

7 Vold og arbejdet med demente 7 Vold fra demente er mest udbredt på plejecentre 45 procent af de ansatte på plejehjem/centre er udsat for vold fra demente mindst én gang om måneden. Se figur 4 nedenfor. 9 procent af dem er dagligt udsat for vold fra demente, og 15 procent 1-3 gange om ugen, og 21 procent er udsat for vold 1-3 gange om måneden. Til sammenligning svarer i alt 15 procent af de ansatte i hjemmeplejen, at de enten dagligt, 1-3 gange om ugen eller 1-3 gange om måneden er udsat for vold fra demente. Figur 4. Hvor ofte er du i dit arbejde udsat for fysisk vold, fx slag, niv, riv, spyt fra en borger med demens? Fordelt på arbejdssted. I hjemmeplejen 3% 44% 3 4% På et plejehjem/plejecenter 15% 21% 4 1 I alt 17% 43% 2 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Dagligt/næsten dagligt Ca. 1-3 gange om måneden Aldrig Ca. 1-3 gange om ugen Sjældnere end en gang om måneden Ved ikke/ikke relevant Antal svar: 799 (hjemmeplejen), (plejecentre), (i alt). Spørgsmålet er kun stillet til de medlemmer, der svarede i spørgsmål 1, at de arbejdede med demente (dvs. de svarede enten Nogle, Cirka halvdelen, De fleste eller Alle til spørgsmålet om, hvor mange af dem, de hjælper, der har en demenssygdom).

8 Vold og arbejdet med demente 8 Ikke tid til opgaverne Figur 5 viser, at 26 procent af medlemmerne svarer, at der er afsat tilstrækkelig tid til at løse opgaverne, hos ingen eller næsten ingen af de demente. 26 procent svarer, at der er tilstrækkelig tid hos mindre end halvdelen. Kun 15 procent svarer, at der er afsat tilstrækkelig tid til at løse opgaver hos alle/næsten alle af de demente. Her er ikke forskelle i svarene fra henholdsvis plejecentre og hjemmeplejen. Figur 5. Hos hvor stor en del af de demente borgere er der afsat tilstrækkelig tid til at løse dine opgaver? 15% 1 11% 2 2 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hos alle/næsten alle Hos halvdelen Hos ingen/næsten ingen Hos mere end halvdelen Hos mindre end halvdelen Ved ikke/husker ikke Antal svar: Spørgsmålet er kun stillet til de medlemmer, der svarede i spørgsmål 1, at de arbejdede med demente (dvs. de svarede enten Nogle, Cirka halvdelen, De fleste eller Alle til spørgsmålet om, hvor mange af dem, de hjælper, der har en demenssygdom). I de afsluttende kommentarer er problemet med manglende tid, en af de oftest nævnte. 9 medlemmer, der arbejder i hjemmeplejen og 40, der arbejder på plejecentre, beskriver problemer med manglende tid i deres arbejde. Nedenstående kommentarer er eksempler på dette: Tidsnød Vi har ikke mulighed for den fornødne tid til at kunne være i nuet, og værne og afhjælpe, så der ikke opstår utrygge situationer. Social- og sundhedshjælper på plejecenter

9 Vold og arbejdet med demente 9 Det er ofte ved de udadreagerende, at vi mangler tid. Vi har handleplaner, som vi skal følge, men hvis tiden kniber og der ikke er ro i lejren, ja så sker den udadreagerende adførd nogle gange. Social- og sundhedsassistent på plejecenter Tilstrækkelig tid til at løse opgaver hos de demente forebygger vold Blandt ansatte med tilstrækkelig tid til deres opgaver hos alle/næsten alle demente bliver 25 procent udsat for vold mindst en gang om måneden. Blandt ansatte, som kun har tilstrækkelig tid hos mindre end halvdelen eller ingen af de demente, gælder det 40 procent. Det viser figur 6 nedenfor. Figur 6. Hvor ofte er du i dit arbejde udsat for fysisk vold, fx slag, niv, riv, spyt fra en borger med demens? Fordelt på, hvor stor en del af de demente borgere, der er afsat tilstrækkelig tid til at løse opgaver hos. Hos alle/næsten alle 5% 11% 45% 2 Hos mere end halvdelen 14% 43% 2 0% Hos halvdelen 3% 7% 20% 55% 15% 0% Hos mindre end halvdelen 15% 1 44% 1 1% Hos ingen/næsten ingen 20% 37% 20% Ved ikke/husker ikke 5% 37% 31% 1 I alt 17% 43% 2 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Dagligt/næsten dagligt Ca. 1-3 gange om måneden Aldrig Ca. 1-3 gange om ugen Sjældnere end en gang om måneden Ved ikke/ikke relevant Antal svar: Spørgsmålet er kun stillet til de medlemmer, der svarede i spørgsmål 1, at de arbejdede med demente (dvs. de svarede enten Nogle, Cirka halvdelen, De fleste eller Alle til spørgsmålet om, hvor mange af dem, de hjælper, der har en demenssygdom).

10 Vold og arbejdet med demente 10 Plejecentrene er ikke indrettede, så de forebygger konflikter 53 procent af de ansatte på plejecentre er helt eller delvist uenige i, at deres arbejdsplads er indrettet, så den forebygger konflikter med demente. Kun 6 procent er helt enige i, at deres arbejdsplads er indrettet, så den forebygger konflikter med de demente. Figur 7. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Min arbejdsplads er fysisk indrettet, så den forebygger konflikter med de demente. Svar for ansatte på plejecentre. 33% 27% 2 0% 20% 40% 60% 80% 100% Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke Antal svar: Spørgsmålet er kun stillet til de medlemmer, der svarede i spørgsmål 1, at de arbejdede med demente (dvs. de svarede enten Nogle, Cirka halvdelen, De fleste eller Alle til spørgsmålet om, hvor mange af dem, de hjælper, der har en demenssygdom).

11 Vold og arbejdet med demente 11 Forebyggende indretning på arbejdspladsen på plejecentre mindsker volden fra demente Hvis arbejdspladsen er fysisk indrettet ( Helt enig ), så den forebygger konflikter, bliver 39 procent udsat for vold mindst en gang om måneden (enten dagligt/næsten dagligt, ca. 1-3 gange om ugen eller ca. 1-3 gange om måneden). Blandt medlemmer, hvor arbejdspladsen ikke er indrettet forebyggende ( Helt uenig ), svarer 54 procent det samme. Se figur 8 nedenfor. Figur 8. Hvor ofte er du i dit arbejde udsat for fysisk vold, fx slag, niv, riv, spyt fra en borger med demens? Fordelt på hvor enige medlemmerne er i, at deres arbejdsplads er fysisk indrettet, så den forebygger konflikter med de demente. Helt enig 1 14% 37% 1 5% Delvist enig 14% 20% 45% 11% 1% Delvist uenig 7% % 1% Helt uenig 15% 15% 24% 3 1% Ved ikke 5% 3% 15% 47% 24% I alt 15% 21% 4 1 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Dagligt/næsten dagligt Ca. 1-3 gange om måneden Aldrig Ca. 1-3 gange om ugen Sjældnere end en gang om måneden Ved ikke/ikke relevant Antal svar: Spørgsmålet er kun stillet til de medlemmer, der svarede i spørgsmål 1, at de arbejdede med demente (dvs. de svarede enten Nogle, Cirka halvdelen, De fleste eller Alle til spørgsmålet om, hvor mange af dem, de hjælper, der har en demenssygdom).

12 Vold og arbejdet med demente 12 Næsten hvert tredje ansatte på plejecentre er enten dagligt eller flere gange dagligt alene med udadreagerende demente 8 procent af de ansatte på plejehjem/centre er flere gange dagligt alene med udadreagerende demente, og 21 procent er det dagligt. For ansatte i hjemmeplejen er 2 procent alene med udadreagerende demente flere gange om dagen, og 8 procent det hver dag. Henholdsvis 58 procent i hjemmeplejen og 40 procent på plejecentre svarer Sjældnere eller aldrig til spørgsmålet. Figur 9. Hvor ofte er du alene med udadreagerende demente? Fordelt på arbejdssted. I hjemmeplejen 5 15% På et plejehjem/plejecenter 21% 13% 40% I alt 1 11% 47% 11% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Flere gange om dagen Hver dag Hver uge Hver måned Sjældnere eller aldrig Ved ikke/ikke relevant Antal svar: 795 (hjemmeplejen), (plejecentre), (I alt). Spørgsmålet er kun stillet til de medlemmer, der svarede i spørgsmål 1, at de arbejdede med demente (dvs. de svarede enten Nogle, Cirka halvdelen, De fleste eller Alle til spørgsmålet om, hvor mange af dem, de hjælper, der har en demenssygdom). I de afsluttende kommentarer nævner næstflest medlemmer, at mangel på arbejdskraft er et af de største problemer i arbejdet med demente (flest nævner manglende tid). 38 medlemmer, der arbejder på plejecentre, nævner manglen på arbejdskraft, eksempelvis denne kommentar: Jeg ønsker mig, at der var uddannet personale nok. Der kan være flere plejecentre for demente, hvor personalenormeringen så er derefter på den måde kan man måske undgå vold og trusler. Social- og sundhedsassistent på plejecenter

13 Vold og arbejdet med demente 13 ( ) Der er generelt mangel på hænder til at løfte den pædagogiske opgave med demente. Social- og sundhedsassistent på plejecenter Der er for lidt tid/hænder på demensplejecenter, og der burde være mere end én nattevagt til 22 demente beboere. Social- og sundhedsassistent på plejecenter

14 Alene med udadreagerende demente Vold og arbejdet med demente 14 Alenearbejde blandt demente øger risikoen for vold markant Blandt medlemmer, der flere gange om dagen er alene med udadreagerende demente, er 26 procent dagligt udsat for vold og 21 procent 1-3 gange om ugen. Blandt medlemmer, som sjældent eller aldrig er alene med udadreagerende demente, er det kun 2 procent, som dagligt er udsat for vold og 4 procent som er udsat for vold ugentligt. Figur 10. Hvor ofte er du i dit arbejde udsat for fysisk vold, fx slag, niv, riv, spyt fra en borger med demens? Fordelt på, hvor ofte medlemmet er alene med udadreagerende demente. Flere gange om dagen 2 21% 27% 1 Hver dag % 2 Hver uge 7% 1 33% 33% Hver måned 5% 3 55% 5% Sjældnere eller aldrig 4% 5 31% Ved ikke/ikke relevant 5% 7% I alt 17% 43% 2 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Hyppighed af vold Dagligt/næsten dagligt Ca. 1-3 gange om måneden Aldrig Ca. 1-3 gange om ugen Sjældnere end en gang om måneden Ved ikke/ikke relevant Antal svar: Spørgsmålet er kun stillet til de medlemmer, der svarede i spørgsmål 1, at de arbejdede med demente (dvs. de svarede enten Nogle, Cirka halvdelen, De fleste eller Alle til spørgsmålet om, hvor mange af dem, de hjælper, der har en demenssygdom).

15 Vold og arbejdet med demente 15 Hvert tredje ansat i ældreplejen har oplevet at være utryg på grund af vold eller risikoen for vold begået af demente på deres arbejdsplads 35 procent af medlemmerne i ældreplejen har oplevet at være utrygge på arbejdet på grund af vold eller risikoen for vold begået af demente. 12 procent er kommet til skade som følge af volden og 4 procent har været sygemeldt. 9 procent har overvejet at skifte job på grund af volden. Figur 11 nedenfor viser denne fordeling. Figuren viser også, at 40 procent af de ansatte på plejecentre og 25 procent i hjemmeplejen har været utrygge. Figur 11. Har du oplevet noget af følgende på grund af vold eller risikoen for vold begået af demente på dit arbejde? Fordelt på arbejdssted. 60% 57% 50% 45% 40% 40% 35% 3 I hjemmeplejen 30% 20% 0% 25% Jeg har været utryg 1 1 Jeg er kommet til skade 5% 4% Jeg har været sygemeldt på grund af vold/trusler om vold 1 Jeg har overvejet at skifte job 5% 3% Andet Jeg har ikke oplevet noget af ovenstående Ved ikke/ikke relevant På et plejehjem/plejecent er Antal svar: 795 (hjemmeplejen), (plejecentre), (i alt). Spørgsmålet er kun stillet til de medlemmer, der svarede i spørgsmål 1, at de arbejdede med demente (dvs. de svarede enten Nogle, Cirka halvdelen, De fleste eller Alle til spørgsmålet om, hvor mange af dem, de hjælper, der har en demenssygdom). I alt Medlemmerne kunne også svare Andet, hvor de havde mulighed for at komme med en uddybende kommentar. 130 benyttede sig af denne mulighed. Svarene drejer sig oftest om, at medlemmet er kommet til skade på en eller anden måde (fx ved slag, bid, kras osv.), som 34 beskrev i kommentarfeltet. Dernæst handlede kommentarerne oftest om, at vold eller risikoen for vold begået af demente har psykiske konsekvenser, fx ved at medlemmet har været bange, ked af det eller at de har opsøgt professionel hjælp. Dette skriver 26 medlemmer om.

16 Vold og arbejdet med demente 16 Hvert fjerde medlem, der kun hjælper demente, har oplevet at komme til skade Figur 12 viser, at 50 procent af de medlemmer, hvor alle, de hjælper, er demente, har oplevet at være utryg, og 24 procent har oplevet at komme til skade. 11 procent af de medlemmer, der kun arbejder med demente, har været sygemeldt på grund af vold/trusler om vold. Figur 12. Har du oplevet noget af følgende på grund af vold eller risikoen for vold begået af demente på dit arbejde? Fordelt på, hvor mange af dem, medlemmerne hjælper, der er demente. 70% 60% 50% 40% 30% 20% 0% 23% 34% 4 50% 35% Jeg har været utryg 24% % 13% 14% 4% 3% 4% 4% 5% Jeg er kommet til skade Jeg har været sygemeldt pga. vold/trusler om vold Jeg har overvejet at skifte job 7% 5% 5% 3% 5% Andet, skriv gerne hvad: 61% 4 35% 2 45% 7% 7% 5% Jeg har ikke Ved ikke/ikke oplevet relevant noget af ovenstående Nogle Cirka halvdelen De fleste Alle I alt Antal svar: Spørgsmålet er kun stillet til de medlemmer, der svarede i spørgsmål 1, at de arbejdede med demente (dvs. de svarede enten Nogle, Cirka halvdelen, De fleste eller Alle til spørgsmålet om, hvor mange af dem, de hjælper, der har en demenssygdom). Ved spørgsmålet om, hvor mange af dem, medlemmerne hjælper, der er demente, er ved ikke/ikke relevant og Ingen er ikke vist i figuren, da ingen medlemmer svarede disse kateogier. Som nævnt havde medlemmerne mulighed for at uddybe deres svar i et afsluttende kommentarfelt. Udover de ovenfor nævnte emner, så kom flere af medlemmerne også ind på, at problemer ved arbejdet med demente ofte skyldes mangel på efteruddannelse eller træning, så de er bedre rustet til arbejdet med demente. 32 medlemmer nævnte dette (både medlemmer fra hjemmeplejen og plejecentre inkluderet). Kommentarerne nedenfor er eksempler:

17 Vold og arbejdet med demente 17 Det er hårdt, da flere kolleger ikke er uddannet nok, og derfor er usikre. Det er næsten umuligt at få ansat kolleger, der er vidende nok om håndtering af svært demente og deres udadreagerende adfærd, og som har lyst til at arbejde med dette. Flere kolleger er her for blot at kunne få arbejde, da det er svært at få arbejde i dag. Social- og sundhedsassistent på plejecenter Jeg mener ikke at personalet er godt nok "klædt" på til at håndterer udadreagerende borgere mht. nænsom nødværge. Social- og sundhedsassistent på plejecenter Kurser med relevant indhold savnes. Social- og sundhedshjælper på plejecenter

18 Vold og arbejdet med demente 18 Metode Indsamlingsperiode Undersøgelsen er gennemført i perioden 25. november til 6. december Indsamlingsmetode Data er indsamlet i en spørgeskemaundersøgelse via FOAs elektroniske medlemspanel. Der blev udsendt én påmindelse til deltagerne. Målgruppen Målgruppen for denne undersøgelse er social- og sundhedspersonale, der arbejder i hjemmeplejen eller på plejehjem/centre. Antal besvarelser og svarprocent medlemmer blev inviteret til den undersøgelse, som også henvendte sig til andre medlemsgrupper i FOA. Det viste sig, at 78 adresser var uvirksomme. Det reelle antal inviterede var således medlemmer gennemførte undersøgelsen fuldt ud, og 159 afgav nogen svar. Den samlede svarprocent var medlemmer besvarede ét eller fler af spørgsmålene om vold og arbejdet med demente.

Demente i ældreplejen

Demente i ældreplejen 24. september 2014 Demente i ældreplejen FOA har i perioden fra den 11. til den 22. september gennemført en undersøgelse blandt 786 medlemmer i ældreplejen om deres arbejde med demente. Kun medlemmer af

Læs mere

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene.

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene. 22. januar 2015 Alenearbejde FOA har i perioden fra d. 23. oktober til d. 2. november 2014 gennemført en undersøgelse om alenearbejde blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede.

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede. 31. januar 2017 Ulønnet overarbejde Næsten 4 ud af 10 medlemmer i FOA arbejder mere, end de får betaling for, mindst én gang om ugen. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit medlemspanel.

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende 10. juni 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende Knap 6 ud af 10 af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to år fået mindre tid til

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Mange oplever færre magtanvendelser

Mange oplever færre magtanvendelser 30. april 2015 Mange oplever færre magtanvendelser En fjerdedel af sosu erne i FOA oplever færre magtanvendelser på deres arbejdsplads nu end for et år siden. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 14. marts 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med 2012,

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende 23. juni 2017 Samarbejde med pårørende Ansatte i ældreplejen oplever generelt et godt samarbejde med de pårørende til de ældre. Ikke desto mindre oplever flere end hver tiende dog mindst en gang om ugen

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere

Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere 13. november 2014 Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere FOA har i perioden 1.-14. oktober 2014 gennemført en undersøgelse blandt omsorgsmedhjælpere og pædagogiske assistenter om vold og

Læs mere

Procedurer for arbejde i glatføre

Procedurer for arbejde i glatføre 19. december 2017 Procedurer for arbejde i glatføre Kun 4 ud af 10 af FOAs medlemmer har en procedure på deres arbejdsplads for, hvad der skal ske, hvis føret bliver glat om vinteren. Dette gælder, selv

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter.

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter. 12. december 2016 Palliativt arbejde I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaringer med pleje af og omsorg for uhelbredeligt syge borgere. Målgruppen

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje

FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje 16. april 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje Omkring en tredjedel af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to

Læs mere

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads.

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads. 16. januar 2014 Vold i psykiatrien FOA har i dagene 3.-12. januar 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om vold blandt medlemmer, der arbejder i psykiatrien. 792 medvirkende oplyste, at de arbejder

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA Kampagne og Analyse December 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA har i perioden 6.-12. december 2011 gennemført

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering 23. januar 2014 Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering FOA har i perioden den 7. oktober til den 22. oktober 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel Medlemspulsen.

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i hjemmeplejen om arbejdet hos demente borgere

Det siger FOAs medlemmer i hjemmeplejen om arbejdet hos demente borgere FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer i hjemmeplejen om arbejdet hos demente borgere FOA har i perioden 13.-20. december 2011 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden 5. oktober 2015 Brandsikkerheden er nogenlunde i orden FOA har i perioden 20.-31. august 2015 gennemført en medlemsundersøgelse om brandsikkerheden på de arbejdspladser, hvor medlemmerne arbejder. Svarprocenten

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 9. maj 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst indflydelse

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Forebyggelseskultur på arbejdspladser

Forebyggelseskultur på arbejdspladser 27. juli 2016 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 67 procent af FOAs medlemmer har mange tunge løft/forflytninger i deres arbejde, og halvdelen af medlemmerne har været begrænset i deres arbejde på grund

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Bekymring for at miste arbejdet

Bekymring for at miste arbejdet 20. februar 2014 Bekymring for at miste arbejdet FOA har i perioden 24. januar - 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse om jobsikkerhed via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186 medlemmer deltog

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 8. oktober 2014 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres FOA har i perioden den 9. til den 19. maj foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne via forbundets elektroniske medlemspanel. 4.782 medlemmer

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker)

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA Kampagne og Analyse April 2013 Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA har i perioden 22. marts - 8. april

Læs mere

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 8. juli 2016 FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Hver tiende er til gengæld helt uenige. Det viser

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 5. marts 2014 Ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA har i perioden 24. januar 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse af ytringsfrihed på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186

Læs mere

Vejtid i hjemmeplejen

Vejtid i hjemmeplejen 3. juni 2014 Vejtid i hjemmeplejen I perioden 24. januar til 2. februar 2014 gennemførte FOA en undersøgelse om vejtid i hjemmeplejen via forbundets elektroniske medlemspanel. 393 medlemmer deltog. Undersøgelsen

Læs mere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere FOA Kampagne og Analyse September 2012 Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere FOA har i perioden 28. august - 6. september 2012 gennemført

Læs mere

Rygning på arbejdspladserne

Rygning på arbejdspladserne 8. november 2016 Rygning på arbejdspladserne FOA har i oktober 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om rygning på arbejdspladsen blandt medlemmerne af forbundets medlemspanel. Målgruppen for undersøgelsen

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Arbejde i julen og nytåret

Arbejde i julen og nytåret 21. december 2016 Arbejde i julen og nytåret I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af, hvor meget medlemmerne arbejder i julen og nytåret. Spørgsmålene blev stillet

Læs mere

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser.

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser. 11. november 2014 Pauser FOA har i perioden fra d. 11. til d. 22. september 2014 gennemført en undersøgelse om især mindre pauser i arbejdstiden via FOAs elektroniske medlemspanel dagplejerne i panelet

Læs mere

Julegaver fra arbejdsgiveren

Julegaver fra arbejdsgiveren 8. december 2016 Julegaver fra arbejdsgiveren Mere end hvert andet FOA-medlem plejer at få en julegave fra deres arbejdsgiver. Det er markant flere end i 2007, hvor kun 27 procent svarede dette. Det viser

Læs mere

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen. 8. juli 2016 Arbejdstid 1 ud af 3 af FOAs medlemmer har ikke fast dagarbejde, men arbejder enten med skiftende arbejdstider eller har fast aften- eller natarbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har

Læs mere

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet.

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet. 27. april 2016 Kærlighed på jobbet Knap 1 ud af 10 af FOAs medlemmer har selv haft et forhold eller en affære med en kollega, og omkring halvdelen af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en

Læs mere

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene 4. juni 2015 Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene FOA har i maj 2015 spurgt en række medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren, der arbejder i hjemmeplejen eller på et plejehjem/plejecenter eller

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Vold i psykiatrien Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en ny

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. 04-11-2015 Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en undersøgelse,

Læs mere

Forældresamarbejde. 4. november 2014

Forældresamarbejde. 4. november 2014 4. november 2014 Forældresamarbejde FOA har i perioden fra d. 11. til d. 22. september gennemført en undersøgelse om forældresamarbejde blandt 376 medlemmer ansat i daginstitutioner, SFO er og i dagplejen.

Læs mere

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden.

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden. 18. juni 2014 Uro blandt børn FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om uro blandt børn i dagpleje, vuggestue og børnehave. De omtalte spørgsmål i dette notat var en del af

Læs mere

Psykiske lidelser på arbejdspladsen

Psykiske lidelser på arbejdspladsen 9. maj 2014 Psykiske lidelser på arbejdspladsen FOA har i perioden 21.-31. marts 2014 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om bl.a. holdningen til kolleger med alvorlige

Læs mere

Ledsagerordningen på landets bosteder

Ledsagerordningen på landets bosteder 3. juni 2014 Ledsagerordningen på landets bosteder FOA har i perioden 24. maj til 2. juni 2014 gennemført en undersøgelse af ledsagerordningen blandt omsorgsmedhjælpere på landets bosteder. 530 medlemmer

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Normeringer og kommunalvalg

Normeringer og kommunalvalg 14. september 2017 Normeringer og kommunalvalg Næsten 3 ud af 4 svarer, at normeringen på deres arbejdsplads påvirker, hvor de vil sætte deres kryds ved det kommende kommunal- og regionsvalg. For 35 procents

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger.

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger. 29. november 2016 Kollegaskab FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af kollegaskab på arbejdspladsen via FOAs medlemspanel. Medlemmerne er blevet spurgt til deres opfattelse

Læs mere

Retfærdig løn i faggruppen

Retfærdig løn i faggruppen 27. april 2017 Retfærdig løn i faggruppen Næsten to ud af tre af FOAs medlemmer mener ikke, at deres faggruppes løn er retfærdig. Desuden føler en større andel af FOAs medlemmer uretfærdighed omkring faggruppens

Læs mere

Dørsøgende demente. 8. marts 2016

Dørsøgende demente. 8. marts 2016 8. marts 2016 Dørsøgende demente 7 ud af 10 medlemmer, der arbejder på plejehjem/plejecenter, har det seneste år oplevet, at en dement beboer har forladt hjemmet og ikke kunne finde hjem ved egen hjælp.

Læs mere

7 procent af FOAs medlemmer har inden for de seneste fem år oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem.

7 procent af FOAs medlemmer har inden for de seneste fem år oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem. 8. juni 2015 Ludomani 7 procent af FOAs medlemmer har oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem inden for de seneste 5 år. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt medlemmerne

Læs mere

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne.

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne. 25. september 2014 Gaver fra borgere I perioden 24. januar til 2. februar gennemførte FOA en undersøgelse om modtagelse af gaver fra borgere. Undersøgelsen blev foretaget via FOAs elektroniske medlemspanel

Læs mere

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen 10. oktober 2017 Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen To ud af tre ansatte i hjemmeplejen oplever, at der ikke er afsat tilstrækkelig tid til transport mellem besøgene i deres kørelister.

Læs mere

Velfærdsteknologi. 20. december 2017

Velfærdsteknologi. 20. december 2017 20. december 2017 Velfærdsteknologi Flertallet af FOAs medlemmer i hjemmeplejen, på plejehjem/plejecentre og på aktivitetscentre er positivt indstillet over for de fleste typer velfærdsteknologi. Et stort

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 16. november 2016 Ytringsfrihed på arbejdspladsen Næsten hvert tredje medlem af FOA har oplevet kritisable forhold på deres arbejdsplads, som offentligheden burde kende til. Samtidig har 43 procent oplevet

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering

Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering FOA Kampagne og Analyse Februar 2013 Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering FOA har i perioden 5.-13. februar 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016 18. oktober 2016 Løn og anerkendelse Ni ud af ti af FOAs medlemmer føler i høj grad, at de yder en vigtig indsats overfor andre mennesker gennem deres arbejde. Ligeledes svarer så godt som alle FOAs medlemmer,

Læs mere

Drømme og opsparing medlemmernes økonomi

Drømme og opsparing medlemmernes økonomi 16. juni 2016 Drømme og opsparing medlemmernes økonomi Mindst 60 procent af FOAs medlemmer sparer op hver måned, og de sparer oftest op til ferier/rejser, uforudsete udgifter eller pension. Det viser en

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA Kampagne og Analyse 19. oktober 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA har i perioden 22. august til 30. august 2011 gennemført en undersøgelse blandt FOA-medlemmer,

Læs mere

Frivilligt arbejde på plejehjem

Frivilligt arbejde på plejehjem 8. november 2013 Frivilligt arbejde på plejehjem Frivilligt arbejde er udbredt på landets plejehjem, og der bliver mere og mere af det. Det er nogle af konklusionerne i FOAs undersøgelse af frivillighed

Læs mere

Frivilligt arbejde. 27. april 2016

Frivilligt arbejde. 27. april 2016 27. april 2016 Frivilligt arbejde 4 ud af 10 af FOAs medlemmer svarer, at der udføres frivilligt arbejde på deres arbejdspladser. Det er på niveau med tilsvarende undersøgelser blandt FOAs medlemmer fra

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 8. juli 2016 Helbred og sygefravær Langt størstedelen af FOAs medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller nogenlunde godt. Til gengæld forventer hvert femte medlem ikke at kunne arbejde, til de

Læs mere

Ligestilling. 29. april 2015

Ligestilling. 29. april 2015 29. april 2015 Ligestilling FOA har i perioden fra den 19. til 28. januar 2015 gennemført en undersøgelse blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt 4.002 tilfældigt udvalgte medlemmer fra

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen FOA Fag og Arbejde Sektion for Analyse og Kommunaløkonomi 24. april 2008 Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen Dette papir indeholder resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt FOAs medlemmer

Læs mere

Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen

Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen 3. marts 2014 Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen FOA har i februar 2014 spurgt medlemmer i hjemmeplejen og landets ældrechefer om tidsregistrering i hjemmeplejen. Undersøgelserne viser bl.a., at omfanget

Læs mere

Inklusion i dagtilbud

Inklusion i dagtilbud 7. februar 2014 Inklusion i dagtilbud FOA gennemførte i efteråret 2013 en undersøgelse af inklusion af børn med særlige behov blandt 1284 medlemmer i daginstitutioner, SFO er/fritidshjem, dagplejen og

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

Kampagne og analyse 21. juni 2011. Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen

Kampagne og analyse 21. juni 2011. Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen Kampagne og analyse 21. juni 2011 Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen FOA undersøgte i perioden fra 27. maj til 7. juni 2011, hvilke besparelser medlemmerne oplever i ældreplejen. Undersøgelsen

Læs mere

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013.

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013. FOA Kampagne og Analyse 16. august 2013 Det siger FOAs medlemmer om konflikter på arbejdspladsen FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge Juli 2011 FOA undersøgte i juni 2011 medlemmernes oplevelse af arbejdet med psykisk syge og deres oplevelse udviklingen

Læs mere

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får

Læs mere

Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper

Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper FOA Kampagne og Analyse 25. oktober 2012 Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper FOA har i perioden 28. august til 6. september 2012 gennemført en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Kemikalier på arbejdspladsen

Kemikalier på arbejdspladsen 6. maj 2014 Kemikalier på arbejdspladsen FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om kemikalier på arbejdspladsen blandt samtlige medlemmer med e-mailadresse i forbundets Kost-

Læs mere

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde FOA Kampagne og Analyse 21. april 2009 Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde Forbundet har i perioden 1.-14. april 2009 gennemført en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere

Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere FOA Kampagne og Analyse Februar 12 Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere FOA har i perioden fra 13.-. december 12

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om palliativt arbejde

Det siger FOAs medlemmer om palliativt arbejde FOA Kampagne og analyse 23. oktober 2009 Det siger FOAs medlemmer om palliativt arbejde FOA gennemførte i perioden fra den 7. til den 16. september en medlemsundersøgelse blandt de medlemmer, som er tilmeldt

Læs mere

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet.

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet. 11. august 2014 Kollegaskab FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes forhold til deres kolleger. Undersøgelsen blev udført via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.228

Læs mere

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 11. august 2014 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler FOA og 3F har i perioden fra den 4. til den 20. juni 2014 foretaget en undersøgelse blandt tekniske servicemedarbejdere og -ledere om kvaliteten af

Læs mere

Jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter

Jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter 11. juni 2014 Jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter FOA har i perioden 28. april til 9. maj 2014 gennemført en undersøgelse om jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske

Læs mere

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet 21. marts 2017 Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet Næsten 2 ud af 3 FOA-medlemmer regner ikke med, at de kan blive på arbejdsmarkedet, til de går på folkepension, hvis folkepensionsalderen

Læs mere

Brugen af bleer i ældreplejen

Brugen af bleer i ældreplejen 11. december 2015 Brugen af bleer i ældreplejen 31 procent af FOAs medlemmer på plejecentre oplever én gang om ugen eller oftere, at en beboer må bruge bleen, fordi der ikke er tid til at hjælpe vedkommende

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen 6. februar 2014 Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen FOA har i perioden d. 1.-11. november 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om sundhedstilbud

Læs mere

Tosprogede børn i dagtilbud

Tosprogede børn i dagtilbud 26. januar 2016 Tosprogede børn i dagtilbud 4 ud af 5 medlemmer i dagtilbud har inden for de seneste to år haft tosprogede børn i deres børnegruppe. Blandt disse medlemmer er hver tredje helt eller delvist

Læs mere

Middagslur i dagtilbud

Middagslur i dagtilbud 3. november 2016 Middagslur i dagtilbud FOA har i perioden 22.-30. august 2016 gennemført en undersøgelse om børns middagslur i daginstitutioner og dagpleje via sit medlemspanel. Medlemmer, som arbejder

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Regler for fysisk kontakt med børnene i daginstitutioner

Regler for fysisk kontakt med børnene i daginstitutioner 15. november 2016 Regler for fysisk kontakt med børnene i daginstitutioner Mandlige ansatte i daginstitutioner oplever oftere end deres kvindelige kolleger, at der er indført regler for kys og kram af

Læs mere

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med.

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. 26. februar 2015 Ulighed blandt børn 86 procent af FOAs medlemmer, som arbejder med børn under 6 år, oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer 19. december 2014 Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer Svar indsamlet fra FOA-medlemmer i oktober 2013 viser, at frivilligt arbejde er mest udbredt på plejehjem/plejecentre

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn FOA, Analysesektionen 8. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn Dette notat er udarbejdet på baggrund af svarene i en medlemsundersøgelse, som FOA har gennemført via

Læs mere

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere.

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere. 16. marts 2016 Ledelse Ifølge FOAs medlemmer er den vigtigste lederegenskab, at den nærmeste leder har føling med, hvad der rører sig blandt medarbejderne. Det mener 60 procent af FOAs medlemmer. Det viser

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere