Referat fra personalemøde i Serviceområdet Herning den 22. september 2011 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra personalemøde i Serviceområdet Herning den 22. september 2011 kl. 19.00 21.00"

Transkript

1 Hospitalsenheden Vest Driftsafdelingen Serviceområdet Referat fra personalemøde i Serviceområdet Herning den 22. september 2011 kl Gl. Landevej 61 DK-7400 Herning Tel Deltagere: Susanne Rendbæk (SR) Bjarne Mosbek (BM) Judith Christensen (JC) HSA er Servicemedarbejdere Portører Referent: Lene Rasmussen (LR) Dagsorden: 1. HSA uddannelsen / merit / efteruddannelse 2. DNV logistik 3. Ny struktur MED udvalg 4. Udvalg rengøringsvogn 5. HSA vagter januar Akut rengøring i weekenden 7. Orientering fra tillidsrepræsentanter 8. Orientering fra arbejdsmiljørepræsentanter 9. Nyt fra oplæringsvejledere 10. Præsentation af nye medarbejdere 11. Hygiejnekampagne 12. Eventuelt Dato Lene Rasmussen Tel Side 1 BM bød velkommen. 1. HSA uddannelsen / merit / efteruddannelse JC informerede om HSA uddannelse. I alt sendes der 24 medarbejdere på HSA uddannelse, 12 fra Herning og 12 fra Holstebro. For første gang sender vi 3 portører på uddannelse fra Herning. Der vil i den forbindelse være et tæt samarbejde med portørerne omkring praktikperioderne. Forløbet er: Ansættelsessamtaler med 30 meritafløsere den 22. og 23. september, hvoraf vi skal bruge 15 16, da vi skal bruge nogle i reserver. Uge 40, 41 og 42 skal de udvalgte meritafløsere på hygiejnekursus i lånt lokale hos 3F i Birk med undervisning af lærer fra Skive Tekniske Skole. Uge 43 44: oplæring af meritafløserne. Uge 45-46: efteruddannelse af 10 portører/hsa er Uge uge : HSA uddannelse

2 Ingen af meritafløserne er garanteret et job efter meritperioden. Medarbejdere, der tager på uddannelse, kan forvente at komme tilbage til deres gamle job. Efter- og overbygningsuddannelse i uge JC opfordrede så mange medarbejderne som muligt til at melde sig til efter- og overbygningsuddannelse: Hvad fejler den syge Arbejde med døende og afdøde Uddannelsen foregår i Holstebro, mandag fredag kl Der bliver brugt 3parts midler til uddannelse, der gælder både portører og HSA ere. Det er servicelederne, der foretager udvælgelse blandt ansøgerne. JC oplyste, at meritafløserne forbliver på de afdelinger, hvor de skal afløse ifm. HSA udannelsen, og det bliver således de kommende HSA elever, der flyttes til andre afdelinger. 2. DNV logistik BM informerede om DVN Gødstrup: Pr. 28. september 2011 bliver det vindende projekt offentliggjort I 2016 står første del færdig, ca m2 med akutfunktion og følgeafdelinger. Det betyder, at DNV Gødstrup fra dette tidspunkt bliver hovedsygehus, og forsyningsenhederne skal flytte med. I 2020 forventes hele DNV samlet under ét tag. Centraldepotet skal ikke flytte med, idet det skal placeres centralt i regionen og betjene alle Regionshospitaler. Varebestilling kan komme til at foregå via et brik system. Det bliver Serviceområdet, der bliver ansvarlig for varebestilling, genbestilling, lægge på plads etc. Det gælder også sterile varer. Det bliver meget afgørende for Serviceområdet, hvorvidt projektet bliver opført som klyngehuse eller et højhus. Bliver det klyngehuse, vil omklædningsrum og Unimater blive placeret i kælderen. Der er planer om at investere i AGV (automatisk truck) til transport af linned, uniformer, depotvarer m.m. samt automatisk sengevasker, værksted til reparation af senge tæt på sengevaskeren etc. Transport kan foregå udenfor normal dagtid for ikke at forstyrre den daglige drift Det bliver også vores servicepersonale, der kommer til at lægge linned på plads på afdelingerne. Køkken og Apoteket flytter først senere i projektet. Der er p.t. ansat 14 medarbejdere, der alene arbejder med DNV Gødstrup. Der fremlægges materiale i vagtstuen. Her er det muligt at læse mere om projektet. Regionshospitalet Herning Der påbegyndes etablering af gangbro (2,20 m i bredden) fra Fødeafdelingen over taget ved LAB til OP af hensyn til sektio. Der bliver nogle stigninger på gangbroen, der bevirker investering i en seng med motor. Sengen bliver placeret på Fødeafdelingen. Arbejdstilsynet er koblet på sagen. Gangbroen forventes klar til brug ved årsskiftet. Side 2

3 Lifte til Herning På baggrund af henvendelse fra Århus Kommunehospital får vi 6 lifte, der skal placeres i Onkologien, da Århus Kommunehospital har skiftet til et andet system. 3. Ny struktur MED udvalg BM præsenterede den nye MED struktur i Driftsafdelingen. Det betyder, at LLLMU er nedlagt, således at der et LLMU Serviceområdet Herning og et LLMU Serviceområdet Holstebro/ Ringkøbing/Tarm/ Lemvig, LLMU Køkken/Kantine og et LLMU Hjælpemiddelenheden samt et samlet LMU for HEV. JC er nyvalgt som ledelsesrepræsentant og Jørgen Jørgensen som arbejdsmiljørepræsentant til LLMU Herning. 4. Udvalg rengøringsvogn Der er nedsat et udvalg til at se på standarden for rengøringsvogne. Fra Herning deltager SR, Charlotte Sandholm samt Else Kristensen i udvalget. Udvalget er udløber af MIS projektet. Pr. 6. oktober 2011 vil udvalget se på 3 udvalgte rengøringsvogne. Efterfølgende vil udvalget arbejde videre med standard på et rengøringsrum for, hvordan det skal se ud og hvad det skal indeholde. 5. HSA vagter januar 2012 Vi har omorganiseret HSA vagterne, gældende fra 1. januar 2011, så der fast bliver 10 serviceassistenter til at tage HSA vagten, - 1 vagt hver 2. uge. Fredage kører i rul. Baggrunden for beslutningen er at give medarbejderne så stor rutine som muligt i disse vagter. Dette indebærer derfor, at arbejdsplanerne skal laves om. 6. Akut rengøring i weekenden Der har været megen forvirring omkring akut rengøring i weekenden. SR oplyste, at der derfor er lavet en plan for akut rengøring i weekenden for receptionen, der skal kontakte vores afdeling på følgende numre: Kl : Koordinator på tel Kl : Portør på tel Kl : Rengøringsvagt på tel Det fremgår af weekendvagtplanen på opslagstavlen, hvem der skal kontaktes for at tage sig af rengøringen. En akut rengøring er, hvis toilettet stopper eller opkast, blod etc. Det blev foreslået at lade telefonen følge rengøringsvagten. SR oplyste, at der vil blive evalueret på systemet om et halvt års tid. 7. Orientering fra tillidsrepræsentanter CB oplyste, at Kurt Nielsen som suppleant i CB s fravær under HSA uddannelsen, bliver fungerende tillidsrepræsentant. Side 3

4 SR indskærpede vigtigheden af, at hjælpe- og rengøringsplanerne bliver opdateret til meritafløserne. Mange har endnu ikke fået lavet hjælpeplaner, så det er vigtigt, at disse nu bliver lavet. Henvend jer på kontoret, så sørger Lene Rasmussen for at renskrive disse. Senest uge 47 skal alle rengørings- og hjælpeplaner været opdateret hhv. nedskrevet. Det samme gælder for portørernes arbejdsbeskrivelser. Det blev fremført, at vi alle skal tage godt imod nye kolleger og give dem en god velkomst. 8. Orientering fra arbejdsmiljørepræsentanter Stigekontrol FØ har netop foretaget årets stigekontrol. Forflytningskursus bariatrisk FØ opfordrede så mange som muligt til at melde sig til kurserne, der fremgår af opslagstavlen i vagtstuen. 9. Nyt fra oplæringsvejledere Se vedhæftede oplæg fra rengøringsvejlederne. JC oplyste, at det ikke er muligt at finde en skriftlig retningslinje for, at det er plejepersonale, der skal fjerne opkast, afføring og andre kropsvæsker. I instruksen står at det skal fjernes straks. Det betyder derfor, at det er den, der ser spildet, der skal foretage rengøringen. Det kan dog også være en sygeplejerske, der ser spildet, men beder en servicemedarbejder om at fjerne det. 10. Præsentation af nye medarbejdere SR oplyste, at følgende medarbejdere er ansat i Serviceområdet siden sidste personalemøde: Helle Meyer pilot team 1 Jytte Pedersen pilot team 4 Hanne Hinge vikar for Vivi Frølund, MSA Greta Kristensen LAB / MSA Pernille Neigaaard vikar for Berit Grøn Nielsen, Onk. Sengeafs. Bettina Pedersen vikar for Michella Manke, pilot team 5 Ladda Bojsen pilot team 5 Lillian Tonnesen Gl. Landevej, team Hygiejnekampagne Der gennemføres hygiejnekampagne i uge 38. Der er 2 formål med kampagnen: at sætte fokus på de 5 punkter for håndhygiejne - og få nogle gode drøftelser ud af det At vi kan minde hinanden om at gøre det rigtige Side 4

5 Hver dag kommer der en mail indeholdende 1 af de 5 punkter. Alle handler om hvornår vi spritter hænder. De 5 mails er sat på opslagstavlen: Husk at spritte hænder: Før patientkontakt (for at beskytte patienten) Før rene opgaver (for at beskytte patienten) Efter urene opgaver og altid efter du tager handsker af (for at beskytte dig selv) Efter patientkontakt og altid efter du tager handsker af (for at beskytte dig selv) Efter kontakt med patientnære omgivelser (for at beskytte dig selv) JC gennemgik alle 5 punkter. Meningen med det er, at vi skal prøve at sætte skub i en kultur, hvor vi bliver bedre til at sige til hinanden, hvis vi oplever at ting ikke bliver gjort rigtigt. F.eks. Hov, du glemte at spritte hænder eller stille spørgsmål til hinanden, hvis man oplever en kollega gør tingene anderledes end man selv gør. F.eks. : Jeg kan se du bruger handsker, når du serverer mad, jeg spritter bare mine hænder Der er håndhygiejne audit i uge 39, 40 og 41, hvor der bliver udvalgt 5 tilfældigt valgte medarbejdere, der skal udføre håndvask og håndsprit. 12. Eventuelt Kontrol af rengøring: Der er stor ros til alle medarbejdere for et flot rengøringsniveau, - og der var kun få anmærkninger. Bl.a.: Husk kanten ved låget på bækkenkogere (kalkaflejring) Vask med universalmiddel inden brug af kalkfjerner (kalkfjerner kan ikke virke gennem sæbe / hudrester på fliserne) Toiletrens skal kun virke i kort tid. Hvis toiletrens står for længe, kan kalken brænde sig fast. Der forventes derfor en positiv tilbagemelding fra Dansk ServiceRådgivning. Vi kommer rundt med tilbagemelding til de berørte afdelinger når rapporten fra DSR kommer. Bruttolønsordning Bruttolønsordning bliver ikke længere distribueret pr. brev til den enkelte medarbejder, men sendes i stedet på mail. Skrivelse omkring bruttolønsordningen i papirform blev distribueret til deltagerne. Yderligere eksemplarer kan hentes på kontoret. Der er deadline for tilbagemelding den 10. oktober Der er info stande i Restoen den 27. september 2011 fra kl Side 5

6 DNV Gødstrup BM kunne på spørgsmål fra CB bekræfte, at Serviceområdet vil blive spurgt til råds ifm. rengøring, indkøb af møbler etc. Parkering udenfor vagtstuen Vi har fået en henvendelse fra Brandmyndighederne omkring parkering af biler udenfor vagtstuen. Det blev indskærpet, at dette ikke er lovligt. CB taler med portørerne om problemet. Bariatriske senge Hjælpemiddelenheden oplever, at betrækket på bariatriske senge flænses og har en formodning om, at dette skyldes transport af andre hjælpemidler ovenpå sengene. Vi bør derfor være opmærksomme på dette fremadrettet. Hjertemassage uden hjertebræt Hjertebrættet er afskaffet for 1 år siden. Imidlertid har det givet anledning til en arbejdsskade, pga. uhensigtsmæssig arbejdsstilling. Side 6

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Referat Møde i Lokal-MED udvalget, Teknisk Afdeling Den 27. februar 2013

Referat Møde i Lokal-MED udvalget, Teknisk Afdeling Den 27. februar 2013 Hospitalsenheden Vest Teknisk Afdeling Dato: 29. februar 2013 Sagsbehandler: Mona Vennersdorf e-mail: mona.vennersdorf@vest.rm.dk Referat Møde i Lokal-MED udvalget, Teknisk Afdeling Den 27. februar 2013

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Inspiration til dig som bruger

Inspiration til dig som bruger Personalehåndbog & retningslinjer Inspiration til dig som bruger 1 Olivia Danmark Inspiration til dig som bruger Personalehåndbog & retningslinjer En personalehåndbog kan være et godt sted at beskrive

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Referat af beboermøde 14. november 2012

Referat af beboermøde 14. november 2012 Referat af beboermøde 14. november 2012 1. Valg af dirigent Troels 2. Valg af referent Helene Sloth Hansen 3. Godkendelse af tidspunkt for mødeindkaldelse Rettidig indkaldelse 4. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Foreløbigt referat af TEU mødet 12-10-2013 i Århus

Foreløbigt referat af TEU mødet 12-10-2013 i Århus Ad 1: Ad 2: Ad 3: Ad 4: Foreløbigt referat af TEU mødet 12-10-2013 i Århus Oplæsning af AA s formål og indledning v/ Ole P eller Jane P Ole bød velkommen til TEU mødet og læste herefter AA s formålserklæring

Læs mere

Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08

Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08 Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08 Ad 1) Susanne bød Velkommen og læste Formålsparagraffen op. Ad 2) Søren blev valgt som dirigent, Charlotte blev valgt som referent. Næste møde i Skanderborg

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening. Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C Telefon: 3329 7811 012@dlf.org. Telefontid

Frederiksberg Kommunelærerforening. Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C Telefon: 3329 7811 012@dlf.org. Telefontid September 2012 Frederiksberg Kommunelærerforening Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C Telefon: 3329 7811 012@dlf.org Telefontid FKF-NYT Et godt arbejdsmiljø er en gratis øvelse! * Opslagstavle * Fælles

Læs mere

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Meget Bedre Møder Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Sådan går du fra Til Hvad er det bedste møde du har været til? Tænk tilbage til et rigtig godt

Læs mere

PERSONALEFORENINGENS MEDLEMSBLAD

PERSONALEFORENINGENS MEDLEMSBLAD BØLGEBRYDEREN PERSONALEFORENINGENS MEDLEMSBLAD 1/2013 I dette blad kan du bl.a. læse om Fagforeningen det er os Er du og dine kolleger OK? Hjælp os til at give den bedste medlemsservice og meget mere.

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for klubmedarbejdere Sæson 2013 2014. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for klubmedarbejdere Sæson 2013 2014. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for klubmedarbejdere Sæson 2013 2014 OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolen Koldings personalefolder for klub- og ungmedarbejdere. I denne

Læs mere

Hvordan ser verden ud? Den ser meld op ud!

Hvordan ser verden ud? Den ser meld op ud! Hvordan ser verden ud? Den ser meld op ud! En etnografisk undersøgelse af koordinering og kommunikation under akutte patientforløb AkutFlow Caretech Innovation Louise Mejnertz Oktober 2011 Louise Mejnertz

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Velkommen på Herlev Kollegiet

Velkommen på Herlev Kollegiet Velkommen på Herlev Kollegiet Som nyindflytter har du garanteret en masse spørgsmål. Denne folder kan måske klare nogle af dem, men hvis der er spørgsmål ud over dette er du mere end velkommen til at spørge

Læs mere

rbejdsmiljøredegørelse

rbejdsmiljøredegørelse Arbejdsmiljøarbejdet i region sjællands enheder Region Sjællands rbejdsmiljøredegørelse 2011-12 Det gode arbejde Status på indsatsområderne Sådan gør vi Kompetenceudvikling Region Sjælland i tal Region

Læs mere

3. Formandens beretning Formandens beretning blev serveret som bestyrelsens beretning

3. Formandens beretning Formandens beretning blev serveret som bestyrelsens beretning GENERALFORSAMLING SØNDAG D. 16. MARTS 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Multisalen i Prøvehallen, Valby Langgade 95. 26 huse (stemmeberettigede) var repræsenteret ved mødets start, heraf

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Træfferen. i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december

Træfferen. i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december Træfferen Træfferen nr. 2 4. årgang 2008 Afdelingen ønsker de nye murersvende tillykke med svendebrevet i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december Leder

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for fritidsundervisere Sæson 2013 2014. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for fritidsundervisere Sæson 2013 2014. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for fritidsundervisere Sæson 2013 2014 OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolens personalefolder for fritidsundervisere. I denne folder finder

Læs mere

Bilag til analyserapporten:

Bilag til analyserapporten: Projekt nr.: 128 818 Pulje: EUAMUK6480 KHRU udvikling af udd. og lærerudd.2012 Bilag til analyserapporten: Konsekvens af jobglidning og barrierer for efteruddannelse af ikke-faglærte og medarbejdere med

Læs mere

Rengøringsassistenters jobprofiler og faglighed. Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat (SUS)

Rengøringsassistenters jobprofiler og faglighed. Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat (SUS) Rengøringsassistenters jobprofiler og faglighed Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat (SUS) Mette Semey Kubix Bruno Clematide November 2010 Kubix ApS Nørre Voldgade 2 1358 København

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere