... kommunen vil gerne hjælpe. Erhvervslivet har initiativet...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "... kommunen vil gerne hjælpe. Erhvervslivet har initiativet..."

Transkript

1 BY BEDRE

2 Erhvervslivet har initiativet kommunen vil gerne hjælpe 2 Sonofon - et godt eksempel! Sonofon lægger vægt på at indpasse sig smukt i omgivelserne. Firmaet vil gerne have et godt forhold til naboer og spille en positiv rolle i samfundet. En god dialog med naboer og myndigheder Sonofon har ca. 600 antenner. Når antennerne skal sættes op, har Sonofon kravene til udseendet tæt inde på livet. Sonofon har valgt at gå konstruktivt ind i opgaven og lægger megen vægt på at finde løsninger, som tilpasses omgivelserne. Der er koblet professionel bistand på at designe masterne, og der lægges vægt på en positiv og konstruktiv dialog med naboer og myndigheder. Derfor lykkes det også tit at finde løsninger, som alle er tilfredse med. Sonofon arbejder efter samme principper, når der skal bygges. Den gamle tobaksfabrik får nyt liv Sonofon er midt i en større udvidelse af virksomheden på C. W. Obels gamle tobaksfabrik bag de nuværende bygninger ved Hobrovej. Valget stod mellem at renovere de gamle tobaksbygninger og bygge til, eller at rive de gamle bygninger ned og bygge nyt. Valget faldt på bevaringsløsningen. De gamle tobaksbygninger giver en kvalitet, som er vanskelig at opnå i nybyggeri, og så var det endda billigere at renovere end at bygge nyt. Det er en daglig glæde for medarbejdere og besøgende at være i smukke og funktionelle bygninger, og det er med til at skabe et godt arbejdsmiljø. Udearealerne skal være grønne med plæner og store træer, og området skal virke åbent og indbydende. En del af de gamle træer er bevaret, den store personaleparkeringsplads er lagt om bag bygningerne, og de gamle hegn om grunden fjernes. Sonofon lægger megen vægt på åbenheden og håber, at de omkringboende vil gøre brug af virksomhedens grønne områder. Planlægning og professionel bistand er vigtig Planlægning og professionel bistand fra arkitekter og landskabsarkitekter er nødvendigt for et godt resultat. Det er Sonofons erfaring, at hvis udseende og funktionalitet tages med i projekteringen fra starten, så koster det kun lidt ekstra og resultatet bliver meget bedre og mere holdbart. Derimod er det meget dyrt at lave lappeløsninger bagefter, og det er meget svært at sminke noget, der ikke fra starten er velskabt. Direktør Tage Rasmussen Rådmand Ib Rasmussen I Sonofons nye bygninger får C. W. Obels gamle g bygninger nyt liv. Ankomstbygningen i forgrunden er ny og leder tankerne hen påå Sonofons bygninger ved Hobrovej. Midtbyen er blevet smukkere Byrådet har de senere år intensiveret arbejdet på at gøre byen smukkere. Vi har bl.a. lavet en facadevejledning Din facade... byens ansigt om forretningsfacaderne i midtbyen og styrket samarbejdet mellem de forretningsdrivende og kommunen om smukkere forretningsfacader. Resultatet ses allerede tydeligt. Vi har fået mange nye og flotte forretningsfacader til glæde for byens borgere og gæster. Smukkere erhvervsområder Aalborg Kommune ønsker at gå videre og samarbejde med erhvervslivet om at forskønne erhvervsområderne. Vi har udarbejdet et erhvervskatalog, hvor planer og information om alle kommunens ca. 260 erhvervsområder er samlet. I erhvervskataloget er der overordnede mål om bl.a. erhvervsområdernes udseende. Aalborg Kommune vil gerne give vejledning og hjælpe den enkelte virksomhed, når der skal bygges nyt, bygges om og til, vedligeholdes, renoveres, eller når der blot skal opsættes skilte, beplantning, belysning, kunst og lignende på grunden. Din virksomhed... byens ansigt er ment som vejledning og inspiration til alle, der skal i gang med at bygge eller ændre bestående. Alle er velkomne til at kontakte os. Kreativiteten skal udfolde sig, men... Den moderne arkitektur og de mange nye byggematerialer giver et utal af muligheder, når der skal bygges nyt eller ombygges. Kreativitet og nytænkning skal have plads til at udfolde sig. Det er tit originaliteten, der gør en bygning fuldendt og det velplanlagte brud med det stilrene, der giver liv i erhvervsområdet og gadebilledet. Men hvis alle bryder stilen, og markerer sig stærkt, så ødelægges helheden. Sagt lidt forenklet kan ensartethed blive kedeligt, men brud på helheden kræver en vis orden, hvis resultatet skal blive godt. Indhold Smukke erhvervsområder 4 Bygningernes placering 6 Bygningernes udseende 8 Tekniske installationer 10 Udearealerne 12 Skilte 16 Kunst, udstilling og lys 20 Tilladelser og krav 22 Før du går igang 23 3

3 Smukke erhvervsområder Godt dansk design Det er en god dansk tradition, at lægge vægt på det enkle og funktionelle både i industrielt design og i byggeri, men moderne erhvervsbyggeri er efterhånden blevet meget ensartet. Anonymitet Den moderne standardløsning er en firkantet æske opført i betonelementer eller profilerede stålplader. Administration m.v. er bygget i dyrere materialer og danner små knaster på æskerne. Erhvervsbyggeriet er ikke designet til den konkrete aktivitet. Det er tit umuligt at se på bygningen, hvad virksomheden producerer. Når konceptet bliver en ensartet metervare, bliver erhvervsområderne anonyme. Identitet og variation Med lidt ekstra opmærksomhed på arkitektur og udearealer kan fordelene ved standardkonceptet fastholdes. Samtidig kan virksomheden få identitet, variation og et godt og kvalitetspræget design. I stedet for metervaren kan virksomheden skræddersyes. Bygninger og udearealer kan afspejle funktionen eller virksomhedens identitet, og arkitekturen kan blive en del af firmaets profil. Den større identitet og variation beriger samtidig omgivelserne. Synlighed forpligter. Derfor et er det vigtigt, at gøre noget særligt ud af virksomheder, der placerer sig langs de større indfaldsveje som fx Hobrovej. Smukt udformet byggeri med grønne forarealer. HOBROVEJ SYSTEMVEJ ØSTRE Smuk industribygning, der spiller flot op til placeringen ved havnefronten. HAVN HOBROVEJ Urbanbyggeriets flotte gamle bygning er smukt renoveret og huser nu en række moderne virksomheder. RØRDAL Grønne områder indpasset i ældre industribebyggelse. FREDRIK BAJERS VEJ Virksomhedens udenomsarealer og udstyr er med til at give et godt helhedsindtryk. Vær opmærksom på, hvor virksomheden ligger, og hvordan byggestilen i området er. Ensartethed kan blive kedeligt, men brud på helheden kræver en vis orden, hvis resultatet skal blive godt. Få de tekniske funktionskrav til virksomheden frem i udformningen af bygninger og udearealer i det omfang, det er muligt, og vær opmærksom på at få designet helhed og detaljer godt. Brug professionel bistand fra arkitekter, landskabsarkitekter, kunstnere m.v. De er trænede i at gøre omgivelserne smukke og funktionelle. HUSK Erhvervskataloget indeholder mål for udseendet af bygninger og udearealer i alle erhvervsområder. I de fleste erhvervsområder er der lokalplaner eller byplanvedtægter, som også indeholder regler om bygningernes og udearealernes udseende. LANGAGERVEJ På Aalborg Stiftstidendes Trykkeri kommer produktionen til udtryk i bygningens form. 4 5

4 Bygningernes placering LANGAGERVEJ Synlighed forpligter Aalborg Kommune har mange erhvervsområder med synlig beliggenhed langs indfaldsvejene og Limfjorden. Her bliver virksomhederne en del af byens ansigt. Det er derfor vigtigt, at det er virksomheder, som ønsker at gøre noget særligt ud af udseendet, der placerer sig her. Hvis virksomhedens udseende har mindre betydning, eller hvor der er stort behov for udendørs oplag, er det en god ide, at rykke ind bag facaderækken. I kanten ud mod det åbne land er det altid en god ide, at plante, men plantevalg og placering skal harmonere med beplantningen i omgivelserne. Særligt for de store virksomheder Store og høje bygninger er meget vigtige for, hvordan byen opleves. De ses af mange mennesker hver dag og er identitetsskabere, som betyder meget for, hvad vi synes, byen står for. De er også vigtige, når vi skal orientere os og finde vej rundt i byen. Store virksomheder kan virke som skulpturer. Aalborg Portlands store skorstene ved fjorden er eksempler på, at virksomheder kan have skulpturel virkning og fortælle om cementindustriens betydning for byen. Store virksomheder skal selvfølgelig placeres med omtanke, så de ikke tager magten fra kirketårne, landskabet og andet som giver byen profil. Nørholm Mellemholm Limfjorden Tilpasning eller helt din egen stil Det er normalt bedst, at virksomheden falder ind i helheden. Der kan også arbejdes med et brud med områdets byggestil, men det kan let gå galt. Hvis det lykkes kan det give området ekstra kvalitet og identitet, men hvis alle vil lave et brud for at profilere sig forsvinder effekten. Området får et rodet udseende. Nyrup Sønderholm Tostrup Godthåb Placering af store virksomheder på kuperet terræn bør undgås, hvis det ikke kan lade sig gøre at indbygge terrænspring i bygninger og interne færdselsarealer. De fleste erhvervsområder i Aalborg Kommune er uden store niveauforskelle. Ved placering af virksomheden på grunden er det vigtigt, at få det pæne frem mod adgangsvejen, og placere det mindre pæne bagest. Erhvervsområder med synlig beliggenhed Egholm Aalborg Svenstrup Hasseris Frejlev Aalborg Lufthavn Skalborg Vadum Lindholm Ellidshøj Mjels Løvvang Ferslev Gug Visse Volsted Plantage Volsted Vejgård Tylstrup Sulsted Vestbjerg Nørresundby Universitet Lundby Bakker Nøvling Hammer Bakker Vodskov Nørre Uttrup Fjellerad Gistrup Uggerhalne Lundby Aalborg Øst Klarup Vårst Grindsted Langholt Smukke bygninger hæver kvaliteten i et helt område. RØRDAL De store skorstene og tankanlæg kan man se, hvad er. De vidner om foretagsomhed og produktion og giver byen identitet. Betonskorstenene tegner sig med deres enkle form smukt mod himmelen. HUSK Der er ekstra krav til udseendet i kommune- og lokalplaner for facadegrunde. I bygningsreglementet er der regler om bygningers højde og afstand i forhold til omgivelserne. I lokalplaner og byplanvedtægter kan der være fastsat andre højde- og afstandsbestemmelser. Vælg en placering, der passer til firmaets behov og karakter. Synlighed forpligter. Der skal ofres ekstra opmærksomhed på virksomheder, der ligger langs de større veje eller ud mod Limfjorden. Store bygningsanlæg må ikke tage magten fra kirketårne eller andre dele af byens karakteristiske profil. Erhvervsområder skal afsluttes med beplantning ud mod det åbne land. Plantevalg og placering skal passe med beplantningen i omgivelserne. Det er en sikker løsning at få virksomheden til at falde ind i helheden. Der skal ofres ekstra opmærksomhed, hvor der ønskes et brud med områdets byggestil, men så kan det også blive en ekstra kvalitet. Store virksomheder, der opføres på kuperet terræn, bør udformes med niveauspring for at tilpasse sig landskabet. 6 7

5 Bygningernes udseende Et godt design Standardvirksomheden - den firkantede æske af betonelementer eller profilerede stålplader - er et problem, når der ikke ofres omtanke på udformningen. Det er vigtigt, at størrelsesforholdene i de enkelte bygningsdele er i balance med hinanden, og at overgangene mellem forskellige bygningsdele er godt designede. I et godt byggeri er det hele tænkt igennem - også detaljerne. Fx har placering og udformning af porte, døre og vinduer stor betydning for helhedsindtrykket. Tilbygning en vanskelig opgave Knaster til administration mv. og tilbygninger giver ofte uheldige resultater. I princippet kan tilbygninger tilpasses det eksisterende eller kan bryde byggestilen. Der vælges normalt det sidste. Problemet er at få en god overgang mellem gammelt og nyt. Også her kræver det ekstra opmærksomhed. Materialer og farver Dyre materialer er ikke en garanti for gode resultater. I princippet er der ingen grimme materialer, hvis de bruges rigtigt. Glatte betonoverflader og overflader med forskallingsaftegning kan være flotte. Træbeklædninger kan med held bruges sammen med andre materialer. Træsorter som lærk og ceder er lette at vedligeholde og kan være meget smukke, når de kombineres rigtigt med andre materialer. Det er vigtigt at vælge farver indenfor samme nuancer og intensitet som naboerne, og at farverne på virksomheden er afstemt med hinanden. Stærke og afvigende farver dominerer omgivelserne, og man bliver tit træt af dem efter kort tid. Mørke farver syner mindre end lyse. Set fra fjorden virker stærke og pastelagtige farver meget dominerende. Jordfarver falder mere naturligt ind i landskabet. Det er generelt vigtigt, at der er en ide med farvevalget, og hvor de forskellige farver bruges på bygningerne og bygningsdelene. RIIHIMÆKIVEJ Flot udformet erhvervsbyggeri med størrelser, former, materialer og farver i balance. KYSTVEJEN Vellykket sammenkobling mellem indgangsparti og de øvrige bygninger. SYSTEMVEJ Det er tydeligt, at der er arbejdet med arkitekturen i den forreste og bageste bygning. FREDRIK BAJERS VEJ Flot, enkelt og gennemført facadeudformning med konsekvent brug af farver. NIELS JERNES VEJ Markant indgangsparti giver bygningen sit helt eget udtryk. I flot erhvervsbyggeri er det hele tænkt igennem - forholdet til naboerne, helheden i bygningen og detaljerne. Erhvervsbygninger skal normalt udformes, så de falder ind i helheden. I enkelte tilfælde kan der arbejdes med et brud på stilen, men et godt resultat forudsætter omhyggelig planlægning, hvor byggeriets udformning fx tager udgangspunkt i de tekniske funktionskrav. Monotone facader på store bygninger skal undgås enten ved den arkitektoniske udformning eller ved farvevalg. Til- og ombygninger skal enten tilpasses byggestilen i det eksisterende eller være et velplanlagt brud med god overgang mellem gammelt og nyt. Der må gerne indgå forskellige materialer i byggeriet, men det er vigtigt, at materialerne klæder hinanden, og at bygninger med forskellige materialer udtrykker forskellige funktioner i virksomhedens drift (fx produktion og administration). Det er vigtigt at vælge farver, der harmonerer med farvernes nuancer og intensitet på omkringliggende bygninger. Husk! Mørke farver syner mindre end lyse. Stærke og pastelagtige farver bør kun bruges på mindre bygningsdele og skal undgås på bygninger, der ligger ud til Limfjorden. Husk Erhvervskataloget fastlægger mål for bygningernes udseende, og der kan være bestemmelser i lokalplaner eller byplanvedtægter. ASSENSVEJ Produktionsbygningen i dens rene form med god balance i facadeudtrykket og med administrationen integreret i bygningen. 8 9

6 Tekniske installationer En virksomhed er en skulptur En virksomhed kan betragtes som en stor skulptur. Skorstene, siloer, ventilation og andre tekniske installationer er en vigtig del af helheden. I moderne erhvervsbyggeri, hvor bygningerne tit er meget ens, kan netop de tekniske installationer give bygningerne identitet og kvalitet, hvis de designes godt. For at være smukke kan det være vigtigt, at tingene ligner det de er! Skorstene og siloer Skorstene og høje siloer er en del af byens profil, der kan ses viden om. De rygende skorstene giver indtryk af foretagsomhed og viser, hvor byens industri ligger. Det er vigtigt at skorstenene ikke tager magten fra kirketårnene eller slører bakkelandskabet, som præger Aalborg. Det er også vigtigt, at skorstenene og siloer hænger visuelt sammen med bygningerne, og at der skabes god balance i den samlede bygningsskulptur. Virkningen af høje skorstene og siloer, der ses på nært hold, kan reduceres meget selv med en lille tilbagerykning, og to mindre siloer i stedet for én stor kan i mange tilfælde give bedre tilpasning. De kan også graves ned eller måske ligge ned. Betonskorstene ved Aalborg Portland er gode eksempler på hvor flot en skorsten i ren og enkel form kan være. Skjult eller fremhævet Andre tekniske installationer som fx ventilationsanlæg kan være skjult inde i bygningen. De tekniske anlæg kan også fremhæves som selvstændige elementer, der udgør en spændende del af den samlede bygningsskulptur, men det kræver langsigtet planlægning og godt design. Det er bedst at planlægge, hvordan ventilationsanlæg skal indgå i bygningen fra starten og arbejde med langsigtede løsninger med udvidelsesmuligheder. Ventilationsanlæg, der opsættes senere, kan let blive et fremmedelement. RØRDAL Tekniske installationer kan have skulpturel virkning. De rene former og de lyse betonfarver dominerer ikke på samme måde som kunstfærdige udformninger og stærke farver. FERSLEV Skorsten og varmtvandstanken er placeret med omtanke og farverne matcher farverne på tag, døre og vinduer. SVENDBORGVEJ Skorstene hænger visuelt sammen med bygningerne og skaber balance i bygningsskulpturen. Betonskorstenene er med deres rene linier smukke skulpturer. GODTHÅB Skorstenen er en del af den gamle industris identitet. Høje skorstene og siloer skal placeres under hensyntagen til kirketårnene, bakkelandskabet og andre dominerende og værdifulde træk, som kendetegner Aalborg. Skorstene og siloer skal hænge visuelt sammen med bygningerne, og det er vigtigt, at der skabes god balance i den samlede bygningsskulptur. Skorstene og siloer udformet med rene og enkle linier virker normalt bedre end skorstene og siloer med kunstfærdige udformninger. Der bør kun bruges én enkelt afdæmpet farve på skorstene og siloer. Tekniske installationer som fx ventilationsanlæg o.lign. skal enten være skjult i bygninger eller indgå bevidst som arkitektoniske elementer i bebyggelsen. Antenner skal søges placeret ved siden af allerede opsatte antenner på eksisterende bygninger, skorstene m.v., på antennemaster, lysmaster o.lign. eller på vartegn ved større bebyggelser, anlæg o.lign. Nye master kan kun opsættes, som en sidste mulighed, og de må ikke virke skæmmende. HUSK Lokalplaner, byplanvedtægter, bygningsreglementet og erhvervskataloget indeholder bestemmelser om bygningshøjder, som tekniske installationer også skal overholde. Erhvervskataloget og lokalplanerne indeholder normalt også supplerende bestemmelser om, at særlige bygningsdele, herunder tekniske installationer, kan være højere, hvis der er en speciel begrundelse for det. Tekniske installationer kan være skjulte i bygningen eller som her være fremhævet og pænt designet 10 11

7 Udearealerne Princip for beplantning langs interne veje Både funktionelle og smukke Udearealerne skal opfylde en række funktioner for virksomheden. Med lidt ekstra omtanke kan de også danne en flot helhed sammen med bygningerne. Parkeringspladser Det er vigtigt for udseendet, at parkeringspladsen danner en helhed med bygninger, ankomstarealer, indgangsparti, beplantning og friarealer. Parkeringsørkener kan deles i flere mindre enheder. Gæsteparkering kan placeres i sammenhæng med ankomstarealet. Parkering til ansatte m.v. kan trækkes tilbage på grunden. Beplantning er en nødvendig del af en flot parkeringsløsning. Parkering under store opstammede træer virker godt, og fx en bøgehæk, der kanter parkeringspladsen, har også god virkning. Asfalt, betonsten m.v. ser ikke godt ud på store flader. Fladerne kan brydes op i flere mindre enheder adskilt af beplantning og grønne rabatter eller ved at kombinere forskellige materialer. Materialerne skal passe sammen, og man skal være omhyggelig, hvis kombination af mere end 2 materialer skal lykkes. Beplantning Uden beplantning bliver ethvert byområde goldt. Det er vigtigt, at beplante efter en samlet plan. Beplantning kan rumopdele erhvervsområderne og give bygningerne en grøn indramning. Beplantning kan også skjule oplag o.lign, der ikke ser pænt ud. Grønne forarealer giver et godt indtryk. Der kan friholdes mindst 5 m, som anlægges med opstammede træer og græsplæne, men forarealet kan fx også være en blomstereng. Opholdsarealer Et godt opholdsareal med læ og god solorientering er en ekstra kvalitet. Det er dejligt at have mulighed for at nyde frokosten ude, når der er godt vejr. SKELAGERVEJ Princip for beplantning på parkeringsplads FREDRIK BAJERS VEJ Oplag Synligt oplag må opfattes som udstilling, der selvfølgelig skal tage sig pænt ud. Ellers er det vigtigt, at oplag enten er indendørs eller er skjult bag bygninger, hegn eller beplantning. De høje træer og plænen giver virksomheden en flot indramning. Beplantningen gør forskellen på en gold parkeringsørken og et flot og venligt udeareal

8 Princip for bygningens placering på grunden og beplantning CITY SYD SVENDBORGVEJ Det høje poppelhegn giver erhvervsområdet struktur og bryder det åbne og flade areal. HJULMAGERVEJ Træ- og hækbeplantningen giver gadebilledet et meget venligt udtryk og skaber sammenhæng trods stor forskellighed i byggeriet. HUSK Der er regler for antallet af parkeringspladser, jf. Aalborg Kommunes parkeringsnormer. Det er vigtigt, at parkeringspladsen danner en helhed med bygninger, indgangsparti, adgangsvej, beplantning og friarealer. Store parkeringspladser bør deles i flere mindre eller brydes med beplantning, og de bør have grøn karakter ved brug af træer, buske, hække eller grønne rabatter. Større flader med belægning bør brydes ved at kombinere materialer og ikke mindst med beplantning og grønne rabatter. Udstilling af varer (fx biler) må ikke ødelægge helhedsindtrykket i området eller virke rodet. Udendørs oplag skal begrænses mest muligt. Det skal placeres på bagarealerne og være afskærmet mod naboerne. Der bør altid plantes i skel mod naboer med mindre flere går sammen om sammenhængende grønne arealer. Erhvervsområder skal afsluttes med beplantning ud mod det åbne land. Der bør plantes i overgangszoner mod boliger o.lign. Egnstypiske arter trives godt. Plantevalg, placering og højder skal passe indbyrdes og med beplantningen på nabogrundene. Oplag og uskønne bygninger bør afskærmes af beplantning. Små opholdsarealer af god kvalitet kan have stor betydning. Et lille opholdsareal med god solorientering, læ og god afskærmning kan skabe bedre trivsel for personalet. Trådhegn skal suppleres med beplantning. Allébeplantning og grønne rabatter giver området kvalitet

9 Skilte CITY SYD SVANNINGEVEJ C. A. OLESENS GADE Enkel og synlig God skiltning skal både kunne sælge og være et flot element i helheden. En smuk løsning betyder, at skiltningen ikke må overdrives. Den enkle skiltning er mere synlig end et flimmer af firma- og produktnavne, og den enkle skiltning kan bedre tilpasses helheden. Fra en bil i fart er det lettest at opfatte den enkle skiltning, og det er mere trafiksikkert. Facadeskilte Størrelsen af et facadeskilt skal passe med bygningens størrelse. Det er vigtigt, at facaden er synlig hele vejen rundt om skiltet, så man kan se, at skiltet sidder på en væg. Budskabet skal være enkelt. Et godt logo eller firmanavn placeret ét sted på bygningen er let at opfatte og huske, og det kan være et flot element i facaden. Der findes forskellige typer. Pladeskilte kan være gode løsninger, hvis de begrænses i størrelse og passer til bygningen. Løse bogstaver og logoer er lette at tilpasse bygningen, men husk at stiliserede bogstaver er vanskelige at aflæse, og et lille logo til brevpapir ser måske ikke godt ud, når det forstørres kraftigt op. Ved valg af skriftstørrelser kan man gå ud fra, at en enkel og velproportioneret skrift kan læses på en afstand af op til 250 gange skriftens højde. Fx kan en 50 cm høj skrift læses på 125 meters afstand. Bøjet neon kan være flot og elegant, men synligheden kan være dårlig i dagslys - også selv om skiltet er tændt. Et godt og enkelt facadeskilt, der er godt indpasset i bygningen. Størrelsen passer, skiltets placering skaber balance i bygningsfladen og farverne er afstemte. CITY SYD Store pladeskilte kan være vanskelige at indpasse i facaden, men her danner skiltet et bånd, som passer til bygningen. Et enkelt symbol fortæller mere end en masse flimmer. HÅNDVÆRKERVEJ Enkel skiltning med løse bogstaver. Skiltningen er en integreret og harmonisk del af facaden. INDKILDEVEJ En helt unik og enkel løsning, hvor siloerne også danner væg i gaderummet. FLØDALEN Flag og vimpler Flag langs vejen er lette at se på afstand, men der skal ikke mange flag til før de skygger for hinanden. Et enkelt flag er mere synligt end flere, der skjuler hinanden, og så har naboen også en chance for at blive set. Det er vigtigt, at flagene ikke klattes ud langs vejen, men at de indgår i helheden, og husk at der skal være sammenhæng mellem flagets størrelse og flagstangens højde. Orienteringsskilte På ejendomme med flere aktiviteter eller andre virksomheder kan der på interne veje tillades opsat orienteringsskilte. Lysskilte Nogle få og velvalgte lysskilte giver liv og identitet i det natlige bylandskab, men der er intet lys uden mørke! Opsætning af lysskilte er derfor begrænsningens kunst. Enkel skiltning der passer fint ind i facaden. En karakteristisk bygning er et skilt i sig selv

10 Et enkelt og klart logo. Skiltet er en del af indgangspartiet. STRØMMEN God synlighed. HOBROVEJ HJØRRINGVEJ HUSK Der kan være bestemmelser om skilte i Erhvervskataloget og lokalplaner. Ifølge byggeloven må skilte og lys ikke være til ulempe eller virke skæmmende i forhold til omgivelserne. Alle skilte skal godkendes af Teknisk Forvaltning. Alle skilte skal tilpasses, så de bliver en del af helheden og ikke dominerer andre dele af gadebilledet. Skiltenes budskab må kun knytte sig til den bygning eller grund, de er placeret på. Skiltning med firmanavn skal være diskret og harmonere med bebyggelsen. Reklameskilte skal begrænses til det absolut nødvendige. For at begrænse skiltning på en ejendom vil det ofte være et valg og en afvejning mellem facadeskilte, fritstående skilte og flagstænger. Midlertidig skiltning kan aftales med Teknisk Forvaltning. Facadeskilte Størrelse af facadeskilte (skilte, der sidder på facaden) skal tilpasses bygningens karakter og placeres sådan, at de skaber god balance i det samlede facadeudtryk. Der skal være luft rundt om skiltet, så det kan ses, at skiltet sidder på en væg. Skiltene må ikke dække døre, vinduer eller andre bygningsdetaljer. Der må kun opsættes ét skilt på hver bygningsside. Et facadeskilt kan dog kombineres med et udhængsskilt. Der må ikke opsættes skilte på bygningernes tage. Massiv og dominerende tilklæbning eller total blænding af vinduer vendt mod en adgangsvej må ikke finde sted. Enkel og klar besked. En markant facade erstatter skiltningen. SOFIENDALSVEJ CITY SYD KARLSKOGAVEJ LOFTSBROVEJ Fritstående skilte Ved hver ejendom kan der opstilles et skilt. Er der flere virksomheder på ejendommen, kan der efter nærmere godkendelse opstilles flere. Et fællesskilt kan være en løsning. Skiltet skal udformes og placeres i harmoni med bebyggelsen og omgivelserne og må ikke være synlige over store afstande. Skilte, som opstilles ved hovedindkørslen til en virksomhed må maksimalt være 2 m 2, og højden må ikke overstige 2 m. Flag og vimpler Brug af flag og vimpler i reklameøjemed skal begrænses mest muligt. Antal er afhængig af ejendommens beliggenhed, grundens størrelse og bebyggelsens placering. Højden må ikke overstige 8,5 m. Orienteringsskilte På egen grund kan der opstilles orienteringsskilte med en samlet oversigt over de virksomheder som indkørselsvejen giver adgang til. Der må kun skiltes med firmanavn, logo og adresse. Højden må ikke overstige 20 cm pr. virksomhed. Bredden må ikke overstige 2 m. Skiltene skal placeres i passende afstand fra adgangsvejen, så trafikken ikke generes. Lysskilte Lysskilte eller belyste skilte må ikke genere trafikken eller omkringboende. Lyskasser med gennemskinnelig baggrund må ikke anvendes. Kun skrifter og symboler må gennemlyses. Løbende eller blinkende lys og laser lys må ikke anvendes. Spotlamper og armaturer skal være spinkle og udført i materialer og farver, der er neutrale i forhold til facaden, de opsættes på. Brug af uplights skal begrænses. Områder med ældre bebyggelse I områder med ældre eller sluttet bebyggelse henvises til facadevejledningen Din facade... byens ansigt, som gælder for de centrale byområder

11 Kunst, udstilling og lys Få kunsten med! Aalborg Kommune vil gerne slå et slag for mere kunst i erhvervsområderne. Kunst, udstillede produkter, belysning m.v. skal vælges og placeres med omhu, ellers bliver resultatet ikke godt. Det gælder om ikke at udsende for mange signaler. Lidt men godt er bedre end meget dårligt. Kunst bliver tit opfattet som noget særligt og løsrevet fra resten af virksomheden, men kunst kan ikke redde en mislykket helhed. Det er vigtigt, at se på kunst som en del af helheden. Lad derfor kunstneren være med fra starten, og betragt kunsten som alt andet udstyr til virksomheden. Kunst kan også være et smukt skilt eller et flot belægningsmønster. Udstillede produkter kan give erhvervsområderne identitet, men produkterne skal være egnede til udstilling, og de skal placeres under hensyntagen til helheden. Lys med omtanke Højt placeret og kraftigt lys giver indtryk af offentlighed og virker ikke trygt. Lavt placeret og svagere lys giver indtryk af privathed og føles behageligt. Det er vigtigt for opfattelsen af byen, at de højt placerede lyskilder markerer færdselsårerne, at kraftig illuminering af bygninger forbeholdes byens slotte, og at centerområder og knudepunkter har kraftigere lys end yderområderne. Virksomhedens belysning bør være svagere end vejbelysningen og placeret lavere. Det er også vigtigt at være opmærksom på at lys, der placeres med nattehimlen som baggrund, virker meget mere overvældende, end lys der placeres med bygninger eller beplantning som baggrund. Det er vigtigt, at den enkelte virksomheds belysning markerer en køre- eller gangretning, et indgangsparti eller en anden funktion. For at forebygge mod indbrud kan det være fristende, at illuminere hele virksomheden, men risikoen for indbrud kan også begrænses med andre metoder. LANGAGERVEJ Flot skulptur der er placeret i centrum af parkeringspladsen ved Aalborg Stiftstidende. LUFTHAVNSVEJ Skulpturen ved Desmi Gori-fabrikken i Kolding var en af de første, der indså hvad billedkunst kan betyde for arbejdsmiljøet. Billedkunstneren Dewasne malede op og ned af vægge og stolper og hen over rør og funktionsdele og omskabte fabrikaktionshallen til en gigantisk nonfigurativ komposition. Et projekt der vandrede verdenspressen rundt og gav Gori en masse gratis reklame. SOHNGÅRDSHOLMSVEJ Kunst kan også være måden facaden er udformet på. GASVÆRKSVEJ Den diskret placerede skulptur beriger området. Lidt men godt udstyr er bedre end meget dårligt. Udstyr skal med hensyn til placering, størrelse, materialer, farver og form passe ind i helheden. Kunst kan bruges til at understrege firmaets profil, men vær opmærksom på, at kunsten ikke udsender andre budskaber end virksomheden i øvrigt står for, og sørg for at kunstværket danner en flot helhed med bygninger, udearealer m.v. Kunst kan også være måden hele virksomheden er udformet på, hvor kunstneren fra starten har sat sit præg på projektet. Udstil kun produkter, der er egnede til det, fordi de er smukke og skulpturelle. Belysning skal have et praktisk formål, og det skal begrænses til det nødvendige. Lysniveauet skal tilpasses belysningen hos de omliggende virksomheder og gadebelysningen. HUSK Der kan være bestemmelser om belysning i Erhvervskataloget og lokalplaner. Byggeloven indeholder regler om, at lysinstallationer ikke må være til ulempe for eller virke skæmmende i forhold til omgivelserne, herunder trafikken. Den store krukke ved Randers Tegl MINERALVEJ 20 21

12 Projektmateriale udarbejdes og fremsendes til Teknisk Forvaltning Sagstyrer udpeges Ide til projekt opstår Sagens gang, kort fortalt. (1) Projekt undersøges m.h.t., om byggearbejdet er i overensstemmelse med lovgivningen, og om der er bestemmelser i lokalplaner, byplanvedtægter og deklarationer, der skal tages hensyn til. Herefter sker der en byggeteknisk behandling, hvor projektet gennemgås for at sikre, at bestemmelserne i bygningsreglementet, normer m.v., er opfyldt. Sagsbehandling (1) Eventuel dispensation (2) Eventuel høring af andre instanser (3) Bygningen tages i brug (2) Væsentlige dispensationer fra gældende bestemmelser skal forelægges Teknisk Udvalg. Behandlingstiden er min. 1 måned, afhængig af hvornår sagen modtages - karakteren af dispensationen - og om der skal gennemføres naboorientering. (3) Der kan være forhold som nødvendiggør, at andre instanser skal involveres vedrørende fx brand-, vej - og miljøforhold. Det medfører ofte, at sagsbehandlingstiden øges. Byggetilladelse Ibrugtagningstilladelse Byggeri går igang OK Tilladelser og krav I Bygge- og planloven er der bestemmelser som regulerer byggeriet, og der stilles krav til anvendelse, udnyttelse m.v. I Bygningsreglementet er mange af disse forhold nærmere præciseret. Der skal næsten altid søges om tilladelse ved Teknisk Forvaltning før byggearbejderne påbegyndes. I lokalplaner, byplanvedtægter og deklarationer er der bestemmelser, som skal overholdes. I lokalplaner for erhvervsområder er der fx bestemmelser om bebyggelsens udseende. Er du i tvivl så spørg kommunen Det er ikke muligt at beskrive præcist, hvad der kræver godkendelse, og hvilke krav der stilles. Det er derfor altid en god idé at kontakte kommunen, når der skal bygges nyt, bygges om, ændres facade, opsættes skilte, flag eller når der skal gennemføres andre ændringer, som griber ind i bygningens konstruktion eller udseende. Er du i tvivl så spørg Teknisk Forvaltning og helst så tidligt som muligt, så ærgrelser og spild af penge undgås. Hvis du ikke selv ejer ejendommen, skal ejeren give tilladelse inden arbejde med nybyggeri, ombygning m.v. sættes igang. Ejeren skal også skrive under på ansøgninger, inden de sendes til Teknisk Forvaltning. Før du går igang Husk at spørge ejeren, hvis virksomheden ligger på lejet grund eller i lejede lokaler. Skaf oplysninger om bygningens historie og byggestil. Brug vejledningen som inspirationskilde. Pas på med standardløsninger. Der findes mange variationsmuligheder, og der er sikkert én der passer bedst til din virksomhed. Den bedste løsning kan ofte være den billigste. Se på hele bygningen, når du ændrer dele. Pas på med smarte løsninger. De passer sjældent med omgivelserne, og man bliver som regel hurtigt træt af dem. Få fat i en dygtig byggesagkyndig, kunstner eller anden kvalificeret rådgiver. Spørg altid Teknisk Forvaltning. Vi vil meget gerne give gode råd og vejledning. Henvendelse til Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning By og Miljø Erhvervsafdelingen Vesterbro Aalborg Tlf Fax

13

SMUKKE VEJE. Vejledende retningslinier for erhvervsområder langs indfaldsveje og større veje i forstæderne

SMUKKE VEJE. Vejledende retningslinier for erhvervsområder langs indfaldsveje og større veje i forstæderne SMUKKE VEJE Vejledende retningslinier for erhvervsområder langs indfaldsveje og større veje i forstæderne Århus Kommune Magistratens 2. Afdeling Maj 2001 SMUKKE VEJE Vejledende retningslinier for erhvervsområder

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG - en vejledning Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG Folder om SOLFANGERE

Læs mere

Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune

Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Antennevejledning Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri, Teknik og Miljø Aarhus Kommune 2011 VEJLEDNING Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune FORMÅL

Læs mere

Udledninger fra Renseanlæg

Udledninger fra Renseanlæg Skema 1.1 Udledninger fra Renseanlæg Der er indsat en enkelt side (U-skemaet) fra udledningstilladelserne til renseanlæggene: - Aalborg Renseanlæg Vest (RAV) - Aalborg Renseanlæg Øst (RAØ), herunder oplande

Læs mere

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej.

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Da vi købte huset Søvej 11, og fik læst papirerne igennem, var det bla. uddybet, at på de 2 facader som vender mod Søvej, må der ikke opføres ny bebyggelse. Vi troede

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

Opdateret bilag 14 Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne

Opdateret bilag 14 Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne Opdateret bilag 14 Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne Vandforsyningsplanens bilag 14 skal løbende opdateres og godkendes af Miljø- og Energiudvalget én gang årligt, svarende til proceduren

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

Rammebestemmelser for master og antenner

Rammebestemmelser for master og antenner Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2009-2021 FORSLAG Foto kommer senere Rammebestemmelser for master og antenner Tillæg nr. 6 til Kommunplan 2009-2021 er udarbejdet af Center for Teknuik og Miljø i Greve Kommune

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Byarkitektonisk vejledning. - retningslinier for skilte, facader og byinventar

Byarkitektonisk vejledning. - retningslinier for skilte, facader og byinventar Byarkitektonisk vejledning - retningslinier for skilte, facader og byinventar Forord Støvring Bymidte er i lokalplan nr. 147 defineret som byen omkring Hobrovej - fra Mosbæksallé i syd til Solparken i

Læs mere

Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag

Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag Solrød Kommune BYRÅDET Regler for facader & skiltning i Solrød Center Administrationsgrundlag Solrød Byvej Indhold Indholdsfortegnelse Solrød Center er placeret ved både S-togstation og en række andre

Læs mere

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør teknik@slagelse.dk 23. september 2013 Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Ved opførelse af solfangere/solcelleanlæg sondres der mellem opførelse

Læs mere

OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING

OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING Digital skiltning er en ny type skiltning i bybilledet,

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune Mastepolitik Thor Randers Kommune Indledning Baggrund for udarbejdelse af mastepolitik I de seneste år er der sket en stor udvikling i behovet for nye maste- og antennesystemer. Mobiltelefoner bliver

Læs mere

Byggeri 2013. Vejledning 10. Opsætning af solcelleanlæg

Byggeri 2013. Vejledning 10. Opsætning af solcelleanlæg Byggeri 2013 Vejledning 10 Opsætning af solcelleanlæg Ved opsætning af solceller og solfangere Jfr. Bygningsreglementet og Energistyrelsens vejledende udtalelse har Slagelse Kommune fastsat nogle administrative

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 28. august 2013. Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 28. august 2013. Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 28. august 2013 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Tilbygning til Hvalsø Rådhus...2 Lejre

Læs mere

NCC Bolig Farum - Delområde 5

NCC Bolig Farum - Delområde 5 Skitseforslag Perspektiv fra adgangsvej 12. juni 2012 1 1.0 Hoveddisposi on Målet er at skabe en tæt og velfungerede boligbebyggelse, som følger lokalplanen og indpasser sig naturligt på den kileformede

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Husorden afd. 13-15 og16

Husorden afd. 13-15 og16 Husorden afd. 13-15 og16 HUSORDEN Store Tingbakke, Vodskov Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Store Tingbakke,

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA FACADER MED TRÆBEKLÆDNING, DISPENSATIONS-ANSØGNING VEDRØRENDE LOKALPLAN NR. 39 Region Syddanmarks hensigt om at tilføre Aabenraa sygehus en psykiatrisk funktion betyder, at det eksisterende somatiske sygehus

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr

BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr UDGIVER Herning Kommune By, Erhverv og Kultur ÅR 2010 REDAKTION OG TEKST: Mette

Læs mere

Vor Frue Kirkeplads. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 LANDSKAB

Vor Frue Kirkeplads. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 LANDSKAB Vor Frue Kirkeplads 28. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 FOTOS AF EKSISTERENDE FORHOLD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 2 4. 9. EKSISTERENDE FORHOLD 1:200 11. Vor Frue Stræde 3. 8.

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

Skilte og facader. - i Ringe Kommune. Vejledning og retningslinier for skilte og facader i Ringe Kommune

Skilte og facader. - i Ringe Kommune. Vejledning og retningslinier for skilte og facader i Ringe Kommune Skilte og facader - i Ringe Kommune Vejledning og retningslinier for skilte og facader i Ringe Kommune INDHOLD Indholdsfortegnelse: Forord side 3 Indledning side 4 Afgrænsning side 6 Facader side 8 Skilte

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Erhvervsområder Nord BEDRE. Aalborg Kommune. Erhvervskatalog. Erhvervskatalog

Erhvervsområder Nord BEDRE. Aalborg Kommune. Erhvervskatalog. Erhvervskatalog Erhvervskatalog BY Kommune BEDRE Erhvervsområder Nord nord kommune Magistratens 2. afdeling Erhvervs- og miljøforvaltningen Tylstrup Oversigtskort Sulsted Oplandsbyer Nord Grindsted Hammer Bakker Vadum

Læs mere

Afgørelse i sagen om Kolding Kommunes byggetilladelse til etablering af en varmecentral i Kolding Åpark

Afgørelse i sagen om Kolding Kommunes byggetilladelse til etablering af en varmecentral i Kolding Åpark Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 11. november 2009 J.nr. NKN-33-03483 SISBL Afgørelse i sagen om Kolding Kommunes byggetilladelse

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

Lokalplan 68. for skilte i Vallensbæk Kommune

Lokalplan 68. for skilte i Vallensbæk Kommune Lokalplan 68 for skilte i Vallensbæk Kommune Juni 2005 REDEGØRELSE Forord Skiltene på husenes facader betyder meget for hvordan vi opfatter et område. Dominerende skilte, pyloner, bannere og reklamer ses

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE BYGGESAGSBEHANDLING Indhold Afsnit A Simple konstruktioner. Kategorien omfatter garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, dvs. bebyggelser omfattet af kap.1.3.1, stk. 1, nr. 1-2 og kap. 1.5,

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

Retningslinjer for altaner og tagterrasser

Retningslinjer for altaner og tagterrasser BILAG 1 Retningslinjer for altaner og tagterrasser Lys og luft til alle Københavns Kommune ønsker at fremme mulighederne for at etablere altaner og tagterrasser i eksisterende bygninger og tilstræber,

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

Tage Lyneborg Tegnestue

Tage Lyneborg Tegnestue Tage Lyneborg Tegnestue St. Annæ Plads 7 1250 København K tlf. 33 15 29 18 fax. 33 15 29 08 e-mail: lyneborg@pc.dk SE: 76 865 213 bank: Nordea 2102 8420107898 Fremtidens Foreningshus 1 Facade mod syd 1:200

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Stae Ulsted Kølby Farstrup Stavn Barmer

Læs mere

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Nyopførte et-og to-plans rækkehuse Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Side 2 Side 3 R O SK IL D E F J O R D Grøn idyl med 5 minutters kørsel til centrum og havn Side 4 Side 5 Bynært med effektiv hverdag

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

SKÆLSKØR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62. ///. '/s RAMMELOKALPLAN FOR SKÆLSKØR BYMIDTE MARTS 1991. Vandrerhjem milde Campingplads. Rekonvalescenthjem

SKÆLSKØR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62. ///. '/s RAMMELOKALPLAN FOR SKÆLSKØR BYMIDTE MARTS 1991. Vandrerhjem milde Campingplads. Rekonvalescenthjem SKÆLSKØR KOMMUNE Vandrerhjem milde Campingplads Rekonvalescenthjem ///. '/s // Bryggen Spegerbprg/ft emnj, MARTS 1991 LOKALPLAN NR. 62 RAMMELOKALPLAN FOR SKÆLSKØR BYMIDTE En lokalplan er en plan, hvori

Læs mere

Vejledning om solenergianlæg

Vejledning om solenergianlæg Vejledning om solenergianlæg Fanø kommune 2013 Vejledning om solenergianlæg Indholdsfortegnelse Før du går igang Generelt Solenergianlæg og brand Lokalplanforhold Anbringelse af solenergianlæg Byggetilladelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED REDEGØRELSE Udarbejdet i henhold til Lov om planlægning 16. LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanens område ligger nord for Vestergade, syd og øst for Nygade samt vest for Torvegade. Lokalplanens område

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn og et godt naboskab Bygninger Anke Hegnssyn

Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn og et godt naboskab Bygninger Anke Hegnssyn Hegn og et godt naboskab Naboskab Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet en fælles sag. Naboerne må som hovedregel selv bestemme,

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N for Haveforeningen Nordre Vang Underskrevne ejer af matr. nr. 15C, 15D og 15 E Skelgårde, Tårnby, beliggende Viberupstræde 5, 2770 Kastrup, der siden

Læs mere

Lokalplan nr. 99. For skiltning i Skjern

Lokalplan nr. 99. For skiltning i Skjern Lokalplan nr. 99 For skiltning i Skjern Skjern Kommune, januar 2004 LOKALPALAN NR. 99 BESTEMMELSER Indholdsfortegnelse Bestemmelser...side 4 1. Lokalplanens formål...side 4 2. Afgrænsning...side 4 3.

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Hej! I denne vejledning kan du læse, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre garage, carport,

Læs mere

Brovang Skilte & Design I Industrivænget 37 I 3400 Hillerød I 48 26 47 05 www.brovang.dk

Brovang Skilte & Design I Industrivænget 37 I 3400 Hillerød I 48 26 47 05 www.brovang.dk Brovang Skilte & Design I Industrivænget 37 I 3400 Hillerød I 48 26 47 05 www.brovang.dk Grafisk Design Skil jer ud fra mængden Med et grafisk design kan din virksomhed få den rigtige indpakning. Det er

Læs mere

Skilte og Butiksfacader i Ringsted Kommune

Skilte og Butiksfacader i Ringsted Kommune Skilte og Butiksfacader i Ringsted Kommune Råd og retningslinjer september 2010 i Ringsted Kommune - Råd og retningslinjer ngsl inje Forsidefoto: oto: o: Torvet 1 Fotograf: Ringsted Kommune, Teknisk forvaltning/

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Hegn og et godt naboskab

Hegn og et godt naboskab Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet en fælles sag. Naboerne må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

Indstilling. Orientering om afgørelser i april kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 15. februar 2007. Århus Kommune

Indstilling. Orientering om afgørelser i april kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 15. februar 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Teknik og Miljø Den 15. februar 2007 Orientering om afgørelser i april kvartal 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Absalonsgade 25, Århus C,

Læs mere

Skiltepolitik for Randers Kommune

Skiltepolitik for Randers Kommune Skiltepolitik Randers Kommune 2009 Skiltepolitik for Randers Kommune Formål Skiltepolitikken for Randers Kommune skal være med til at højne den visuelle kvalitet i det offentlige rum, herunder i byrum,

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Andelsboligforeningen Lillenæs 1, beliggende Lillenæs fra nr. 33-61 ( 14 boliger )

Andelsboligforeningen Lillenæs 1, beliggende Lillenæs fra nr. 33-61 ( 14 boliger ) Bent Keisig [bkan35@gmail.com] Sendt: 22. april 203 07:50 Emne: sag nr. 2 /887 Vedr. byggesagen Lillenæs 69 og 65 Andelsboligforeningen Lillenæs, beliggende Lillenæs fra nr. 33-6 ( 4 boliger ) Andelsboligforeningen

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse.

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 I/S Søndergård Stanghedevej 13 8800 Viborg clp@viborg.dk viborg.dk Dato: 14-10-2014 Afgørelse om opførelse af ny malkestald

Læs mere

Forslag til ændringer i lokalplan nr. 3028 for sommerhusområde ved Saksild

Forslag til ændringer i lokalplan nr. 3028 for sommerhusområde ved Saksild Dorte Marcussen Skejbytoften 144 8200 Aarhus N T: 6169 9064 E: dorte@naivisten.dk Odder Kommune Plan Rådhusgade 3 8300 Odder Aarhus 10.01.2013 Indsendt via mail til plan@odder.dk Forslag til ændringer

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 tillæg 26 Retningslinier for master og antenner

KOMMUNEPLAN 2004-2016 tillæg 26 Retningslinier for master og antenner KOMMUNEPLAN 2004-2016 tillæg 26 Retningslinier for master og antenner Dette tillæg indeholder forskellige retningslinier for opsætning. Retningslinierne indsættes i Kommuneplan 2004-2016 som generelle

Læs mere

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes:

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Vejledning 2 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Nedrive et parcelhus Carport og garage på mellem 35m² og 50m² Overdækket terrasse på mellem 35m² og 50m² Udhus, drivhus og lignende

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere