... kommunen vil gerne hjælpe. Erhvervslivet har initiativet...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "... kommunen vil gerne hjælpe. Erhvervslivet har initiativet..."

Transkript

1 BY BEDRE

2 Erhvervslivet har initiativet kommunen vil gerne hjælpe 2 Sonofon - et godt eksempel! Sonofon lægger vægt på at indpasse sig smukt i omgivelserne. Firmaet vil gerne have et godt forhold til naboer og spille en positiv rolle i samfundet. En god dialog med naboer og myndigheder Sonofon har ca. 600 antenner. Når antennerne skal sættes op, har Sonofon kravene til udseendet tæt inde på livet. Sonofon har valgt at gå konstruktivt ind i opgaven og lægger megen vægt på at finde løsninger, som tilpasses omgivelserne. Der er koblet professionel bistand på at designe masterne, og der lægges vægt på en positiv og konstruktiv dialog med naboer og myndigheder. Derfor lykkes det også tit at finde løsninger, som alle er tilfredse med. Sonofon arbejder efter samme principper, når der skal bygges. Den gamle tobaksfabrik får nyt liv Sonofon er midt i en større udvidelse af virksomheden på C. W. Obels gamle tobaksfabrik bag de nuværende bygninger ved Hobrovej. Valget stod mellem at renovere de gamle tobaksbygninger og bygge til, eller at rive de gamle bygninger ned og bygge nyt. Valget faldt på bevaringsløsningen. De gamle tobaksbygninger giver en kvalitet, som er vanskelig at opnå i nybyggeri, og så var det endda billigere at renovere end at bygge nyt. Det er en daglig glæde for medarbejdere og besøgende at være i smukke og funktionelle bygninger, og det er med til at skabe et godt arbejdsmiljø. Udearealerne skal være grønne med plæner og store træer, og området skal virke åbent og indbydende. En del af de gamle træer er bevaret, den store personaleparkeringsplads er lagt om bag bygningerne, og de gamle hegn om grunden fjernes. Sonofon lægger megen vægt på åbenheden og håber, at de omkringboende vil gøre brug af virksomhedens grønne områder. Planlægning og professionel bistand er vigtig Planlægning og professionel bistand fra arkitekter og landskabsarkitekter er nødvendigt for et godt resultat. Det er Sonofons erfaring, at hvis udseende og funktionalitet tages med i projekteringen fra starten, så koster det kun lidt ekstra og resultatet bliver meget bedre og mere holdbart. Derimod er det meget dyrt at lave lappeløsninger bagefter, og det er meget svært at sminke noget, der ikke fra starten er velskabt. Direktør Tage Rasmussen Rådmand Ib Rasmussen I Sonofons nye bygninger får C. W. Obels gamle g bygninger nyt liv. Ankomstbygningen i forgrunden er ny og leder tankerne hen påå Sonofons bygninger ved Hobrovej. Midtbyen er blevet smukkere Byrådet har de senere år intensiveret arbejdet på at gøre byen smukkere. Vi har bl.a. lavet en facadevejledning Din facade... byens ansigt om forretningsfacaderne i midtbyen og styrket samarbejdet mellem de forretningsdrivende og kommunen om smukkere forretningsfacader. Resultatet ses allerede tydeligt. Vi har fået mange nye og flotte forretningsfacader til glæde for byens borgere og gæster. Smukkere erhvervsområder Aalborg Kommune ønsker at gå videre og samarbejde med erhvervslivet om at forskønne erhvervsområderne. Vi har udarbejdet et erhvervskatalog, hvor planer og information om alle kommunens ca. 260 erhvervsområder er samlet. I erhvervskataloget er der overordnede mål om bl.a. erhvervsområdernes udseende. Aalborg Kommune vil gerne give vejledning og hjælpe den enkelte virksomhed, når der skal bygges nyt, bygges om og til, vedligeholdes, renoveres, eller når der blot skal opsættes skilte, beplantning, belysning, kunst og lignende på grunden. Din virksomhed... byens ansigt er ment som vejledning og inspiration til alle, der skal i gang med at bygge eller ændre bestående. Alle er velkomne til at kontakte os. Kreativiteten skal udfolde sig, men... Den moderne arkitektur og de mange nye byggematerialer giver et utal af muligheder, når der skal bygges nyt eller ombygges. Kreativitet og nytænkning skal have plads til at udfolde sig. Det er tit originaliteten, der gør en bygning fuldendt og det velplanlagte brud med det stilrene, der giver liv i erhvervsområdet og gadebilledet. Men hvis alle bryder stilen, og markerer sig stærkt, så ødelægges helheden. Sagt lidt forenklet kan ensartethed blive kedeligt, men brud på helheden kræver en vis orden, hvis resultatet skal blive godt. Indhold Smukke erhvervsområder 4 Bygningernes placering 6 Bygningernes udseende 8 Tekniske installationer 10 Udearealerne 12 Skilte 16 Kunst, udstilling og lys 20 Tilladelser og krav 22 Før du går igang 23 3

3 Smukke erhvervsområder Godt dansk design Det er en god dansk tradition, at lægge vægt på det enkle og funktionelle både i industrielt design og i byggeri, men moderne erhvervsbyggeri er efterhånden blevet meget ensartet. Anonymitet Den moderne standardløsning er en firkantet æske opført i betonelementer eller profilerede stålplader. Administration m.v. er bygget i dyrere materialer og danner små knaster på æskerne. Erhvervsbyggeriet er ikke designet til den konkrete aktivitet. Det er tit umuligt at se på bygningen, hvad virksomheden producerer. Når konceptet bliver en ensartet metervare, bliver erhvervsområderne anonyme. Identitet og variation Med lidt ekstra opmærksomhed på arkitektur og udearealer kan fordelene ved standardkonceptet fastholdes. Samtidig kan virksomheden få identitet, variation og et godt og kvalitetspræget design. I stedet for metervaren kan virksomheden skræddersyes. Bygninger og udearealer kan afspejle funktionen eller virksomhedens identitet, og arkitekturen kan blive en del af firmaets profil. Den større identitet og variation beriger samtidig omgivelserne. Synlighed forpligter. Derfor et er det vigtigt, at gøre noget særligt ud af virksomheder, der placerer sig langs de større indfaldsveje som fx Hobrovej. Smukt udformet byggeri med grønne forarealer. HOBROVEJ SYSTEMVEJ ØSTRE Smuk industribygning, der spiller flot op til placeringen ved havnefronten. HAVN HOBROVEJ Urbanbyggeriets flotte gamle bygning er smukt renoveret og huser nu en række moderne virksomheder. RØRDAL Grønne områder indpasset i ældre industribebyggelse. FREDRIK BAJERS VEJ Virksomhedens udenomsarealer og udstyr er med til at give et godt helhedsindtryk. Vær opmærksom på, hvor virksomheden ligger, og hvordan byggestilen i området er. Ensartethed kan blive kedeligt, men brud på helheden kræver en vis orden, hvis resultatet skal blive godt. Få de tekniske funktionskrav til virksomheden frem i udformningen af bygninger og udearealer i det omfang, det er muligt, og vær opmærksom på at få designet helhed og detaljer godt. Brug professionel bistand fra arkitekter, landskabsarkitekter, kunstnere m.v. De er trænede i at gøre omgivelserne smukke og funktionelle. HUSK Erhvervskataloget indeholder mål for udseendet af bygninger og udearealer i alle erhvervsområder. I de fleste erhvervsområder er der lokalplaner eller byplanvedtægter, som også indeholder regler om bygningernes og udearealernes udseende. LANGAGERVEJ På Aalborg Stiftstidendes Trykkeri kommer produktionen til udtryk i bygningens form. 4 5

4 Bygningernes placering LANGAGERVEJ Synlighed forpligter Aalborg Kommune har mange erhvervsområder med synlig beliggenhed langs indfaldsvejene og Limfjorden. Her bliver virksomhederne en del af byens ansigt. Det er derfor vigtigt, at det er virksomheder, som ønsker at gøre noget særligt ud af udseendet, der placerer sig her. Hvis virksomhedens udseende har mindre betydning, eller hvor der er stort behov for udendørs oplag, er det en god ide, at rykke ind bag facaderækken. I kanten ud mod det åbne land er det altid en god ide, at plante, men plantevalg og placering skal harmonere med beplantningen i omgivelserne. Særligt for de store virksomheder Store og høje bygninger er meget vigtige for, hvordan byen opleves. De ses af mange mennesker hver dag og er identitetsskabere, som betyder meget for, hvad vi synes, byen står for. De er også vigtige, når vi skal orientere os og finde vej rundt i byen. Store virksomheder kan virke som skulpturer. Aalborg Portlands store skorstene ved fjorden er eksempler på, at virksomheder kan have skulpturel virkning og fortælle om cementindustriens betydning for byen. Store virksomheder skal selvfølgelig placeres med omtanke, så de ikke tager magten fra kirketårne, landskabet og andet som giver byen profil. Nørholm Mellemholm Limfjorden Tilpasning eller helt din egen stil Det er normalt bedst, at virksomheden falder ind i helheden. Der kan også arbejdes med et brud med områdets byggestil, men det kan let gå galt. Hvis det lykkes kan det give området ekstra kvalitet og identitet, men hvis alle vil lave et brud for at profilere sig forsvinder effekten. Området får et rodet udseende. Nyrup Sønderholm Tostrup Godthåb Placering af store virksomheder på kuperet terræn bør undgås, hvis det ikke kan lade sig gøre at indbygge terrænspring i bygninger og interne færdselsarealer. De fleste erhvervsområder i Aalborg Kommune er uden store niveauforskelle. Ved placering af virksomheden på grunden er det vigtigt, at få det pæne frem mod adgangsvejen, og placere det mindre pæne bagest. Erhvervsområder med synlig beliggenhed Egholm Aalborg Svenstrup Hasseris Frejlev Aalborg Lufthavn Skalborg Vadum Lindholm Ellidshøj Mjels Løvvang Ferslev Gug Visse Volsted Plantage Volsted Vejgård Tylstrup Sulsted Vestbjerg Nørresundby Universitet Lundby Bakker Nøvling Hammer Bakker Vodskov Nørre Uttrup Fjellerad Gistrup Uggerhalne Lundby Aalborg Øst Klarup Vårst Grindsted Langholt Smukke bygninger hæver kvaliteten i et helt område. RØRDAL De store skorstene og tankanlæg kan man se, hvad er. De vidner om foretagsomhed og produktion og giver byen identitet. Betonskorstenene tegner sig med deres enkle form smukt mod himmelen. HUSK Der er ekstra krav til udseendet i kommune- og lokalplaner for facadegrunde. I bygningsreglementet er der regler om bygningers højde og afstand i forhold til omgivelserne. I lokalplaner og byplanvedtægter kan der være fastsat andre højde- og afstandsbestemmelser. Vælg en placering, der passer til firmaets behov og karakter. Synlighed forpligter. Der skal ofres ekstra opmærksomhed på virksomheder, der ligger langs de større veje eller ud mod Limfjorden. Store bygningsanlæg må ikke tage magten fra kirketårne eller andre dele af byens karakteristiske profil. Erhvervsområder skal afsluttes med beplantning ud mod det åbne land. Plantevalg og placering skal passe med beplantningen i omgivelserne. Det er en sikker løsning at få virksomheden til at falde ind i helheden. Der skal ofres ekstra opmærksomhed, hvor der ønskes et brud med områdets byggestil, men så kan det også blive en ekstra kvalitet. Store virksomheder, der opføres på kuperet terræn, bør udformes med niveauspring for at tilpasse sig landskabet. 6 7

5 Bygningernes udseende Et godt design Standardvirksomheden - den firkantede æske af betonelementer eller profilerede stålplader - er et problem, når der ikke ofres omtanke på udformningen. Det er vigtigt, at størrelsesforholdene i de enkelte bygningsdele er i balance med hinanden, og at overgangene mellem forskellige bygningsdele er godt designede. I et godt byggeri er det hele tænkt igennem - også detaljerne. Fx har placering og udformning af porte, døre og vinduer stor betydning for helhedsindtrykket. Tilbygning en vanskelig opgave Knaster til administration mv. og tilbygninger giver ofte uheldige resultater. I princippet kan tilbygninger tilpasses det eksisterende eller kan bryde byggestilen. Der vælges normalt det sidste. Problemet er at få en god overgang mellem gammelt og nyt. Også her kræver det ekstra opmærksomhed. Materialer og farver Dyre materialer er ikke en garanti for gode resultater. I princippet er der ingen grimme materialer, hvis de bruges rigtigt. Glatte betonoverflader og overflader med forskallingsaftegning kan være flotte. Træbeklædninger kan med held bruges sammen med andre materialer. Træsorter som lærk og ceder er lette at vedligeholde og kan være meget smukke, når de kombineres rigtigt med andre materialer. Det er vigtigt at vælge farver indenfor samme nuancer og intensitet som naboerne, og at farverne på virksomheden er afstemt med hinanden. Stærke og afvigende farver dominerer omgivelserne, og man bliver tit træt af dem efter kort tid. Mørke farver syner mindre end lyse. Set fra fjorden virker stærke og pastelagtige farver meget dominerende. Jordfarver falder mere naturligt ind i landskabet. Det er generelt vigtigt, at der er en ide med farvevalget, og hvor de forskellige farver bruges på bygningerne og bygningsdelene. RIIHIMÆKIVEJ Flot udformet erhvervsbyggeri med størrelser, former, materialer og farver i balance. KYSTVEJEN Vellykket sammenkobling mellem indgangsparti og de øvrige bygninger. SYSTEMVEJ Det er tydeligt, at der er arbejdet med arkitekturen i den forreste og bageste bygning. FREDRIK BAJERS VEJ Flot, enkelt og gennemført facadeudformning med konsekvent brug af farver. NIELS JERNES VEJ Markant indgangsparti giver bygningen sit helt eget udtryk. I flot erhvervsbyggeri er det hele tænkt igennem - forholdet til naboerne, helheden i bygningen og detaljerne. Erhvervsbygninger skal normalt udformes, så de falder ind i helheden. I enkelte tilfælde kan der arbejdes med et brud på stilen, men et godt resultat forudsætter omhyggelig planlægning, hvor byggeriets udformning fx tager udgangspunkt i de tekniske funktionskrav. Monotone facader på store bygninger skal undgås enten ved den arkitektoniske udformning eller ved farvevalg. Til- og ombygninger skal enten tilpasses byggestilen i det eksisterende eller være et velplanlagt brud med god overgang mellem gammelt og nyt. Der må gerne indgå forskellige materialer i byggeriet, men det er vigtigt, at materialerne klæder hinanden, og at bygninger med forskellige materialer udtrykker forskellige funktioner i virksomhedens drift (fx produktion og administration). Det er vigtigt at vælge farver, der harmonerer med farvernes nuancer og intensitet på omkringliggende bygninger. Husk! Mørke farver syner mindre end lyse. Stærke og pastelagtige farver bør kun bruges på mindre bygningsdele og skal undgås på bygninger, der ligger ud til Limfjorden. Husk Erhvervskataloget fastlægger mål for bygningernes udseende, og der kan være bestemmelser i lokalplaner eller byplanvedtægter. ASSENSVEJ Produktionsbygningen i dens rene form med god balance i facadeudtrykket og med administrationen integreret i bygningen. 8 9

6 Tekniske installationer En virksomhed er en skulptur En virksomhed kan betragtes som en stor skulptur. Skorstene, siloer, ventilation og andre tekniske installationer er en vigtig del af helheden. I moderne erhvervsbyggeri, hvor bygningerne tit er meget ens, kan netop de tekniske installationer give bygningerne identitet og kvalitet, hvis de designes godt. For at være smukke kan det være vigtigt, at tingene ligner det de er! Skorstene og siloer Skorstene og høje siloer er en del af byens profil, der kan ses viden om. De rygende skorstene giver indtryk af foretagsomhed og viser, hvor byens industri ligger. Det er vigtigt at skorstenene ikke tager magten fra kirketårnene eller slører bakkelandskabet, som præger Aalborg. Det er også vigtigt, at skorstenene og siloer hænger visuelt sammen med bygningerne, og at der skabes god balance i den samlede bygningsskulptur. Virkningen af høje skorstene og siloer, der ses på nært hold, kan reduceres meget selv med en lille tilbagerykning, og to mindre siloer i stedet for én stor kan i mange tilfælde give bedre tilpasning. De kan også graves ned eller måske ligge ned. Betonskorstene ved Aalborg Portland er gode eksempler på hvor flot en skorsten i ren og enkel form kan være. Skjult eller fremhævet Andre tekniske installationer som fx ventilationsanlæg kan være skjult inde i bygningen. De tekniske anlæg kan også fremhæves som selvstændige elementer, der udgør en spændende del af den samlede bygningsskulptur, men det kræver langsigtet planlægning og godt design. Det er bedst at planlægge, hvordan ventilationsanlæg skal indgå i bygningen fra starten og arbejde med langsigtede løsninger med udvidelsesmuligheder. Ventilationsanlæg, der opsættes senere, kan let blive et fremmedelement. RØRDAL Tekniske installationer kan have skulpturel virkning. De rene former og de lyse betonfarver dominerer ikke på samme måde som kunstfærdige udformninger og stærke farver. FERSLEV Skorsten og varmtvandstanken er placeret med omtanke og farverne matcher farverne på tag, døre og vinduer. SVENDBORGVEJ Skorstene hænger visuelt sammen med bygningerne og skaber balance i bygningsskulpturen. Betonskorstenene er med deres rene linier smukke skulpturer. GODTHÅB Skorstenen er en del af den gamle industris identitet. Høje skorstene og siloer skal placeres under hensyntagen til kirketårnene, bakkelandskabet og andre dominerende og værdifulde træk, som kendetegner Aalborg. Skorstene og siloer skal hænge visuelt sammen med bygningerne, og det er vigtigt, at der skabes god balance i den samlede bygningsskulptur. Skorstene og siloer udformet med rene og enkle linier virker normalt bedre end skorstene og siloer med kunstfærdige udformninger. Der bør kun bruges én enkelt afdæmpet farve på skorstene og siloer. Tekniske installationer som fx ventilationsanlæg o.lign. skal enten være skjult i bygninger eller indgå bevidst som arkitektoniske elementer i bebyggelsen. Antenner skal søges placeret ved siden af allerede opsatte antenner på eksisterende bygninger, skorstene m.v., på antennemaster, lysmaster o.lign. eller på vartegn ved større bebyggelser, anlæg o.lign. Nye master kan kun opsættes, som en sidste mulighed, og de må ikke virke skæmmende. HUSK Lokalplaner, byplanvedtægter, bygningsreglementet og erhvervskataloget indeholder bestemmelser om bygningshøjder, som tekniske installationer også skal overholde. Erhvervskataloget og lokalplanerne indeholder normalt også supplerende bestemmelser om, at særlige bygningsdele, herunder tekniske installationer, kan være højere, hvis der er en speciel begrundelse for det. Tekniske installationer kan være skjulte i bygningen eller som her være fremhævet og pænt designet 10 11

7 Udearealerne Princip for beplantning langs interne veje Både funktionelle og smukke Udearealerne skal opfylde en række funktioner for virksomheden. Med lidt ekstra omtanke kan de også danne en flot helhed sammen med bygningerne. Parkeringspladser Det er vigtigt for udseendet, at parkeringspladsen danner en helhed med bygninger, ankomstarealer, indgangsparti, beplantning og friarealer. Parkeringsørkener kan deles i flere mindre enheder. Gæsteparkering kan placeres i sammenhæng med ankomstarealet. Parkering til ansatte m.v. kan trækkes tilbage på grunden. Beplantning er en nødvendig del af en flot parkeringsløsning. Parkering under store opstammede træer virker godt, og fx en bøgehæk, der kanter parkeringspladsen, har også god virkning. Asfalt, betonsten m.v. ser ikke godt ud på store flader. Fladerne kan brydes op i flere mindre enheder adskilt af beplantning og grønne rabatter eller ved at kombinere forskellige materialer. Materialerne skal passe sammen, og man skal være omhyggelig, hvis kombination af mere end 2 materialer skal lykkes. Beplantning Uden beplantning bliver ethvert byområde goldt. Det er vigtigt, at beplante efter en samlet plan. Beplantning kan rumopdele erhvervsområderne og give bygningerne en grøn indramning. Beplantning kan også skjule oplag o.lign, der ikke ser pænt ud. Grønne forarealer giver et godt indtryk. Der kan friholdes mindst 5 m, som anlægges med opstammede træer og græsplæne, men forarealet kan fx også være en blomstereng. Opholdsarealer Et godt opholdsareal med læ og god solorientering er en ekstra kvalitet. Det er dejligt at have mulighed for at nyde frokosten ude, når der er godt vejr. SKELAGERVEJ Princip for beplantning på parkeringsplads FREDRIK BAJERS VEJ Oplag Synligt oplag må opfattes som udstilling, der selvfølgelig skal tage sig pænt ud. Ellers er det vigtigt, at oplag enten er indendørs eller er skjult bag bygninger, hegn eller beplantning. De høje træer og plænen giver virksomheden en flot indramning. Beplantningen gør forskellen på en gold parkeringsørken og et flot og venligt udeareal

8 Princip for bygningens placering på grunden og beplantning CITY SYD SVENDBORGVEJ Det høje poppelhegn giver erhvervsområdet struktur og bryder det åbne og flade areal. HJULMAGERVEJ Træ- og hækbeplantningen giver gadebilledet et meget venligt udtryk og skaber sammenhæng trods stor forskellighed i byggeriet. HUSK Der er regler for antallet af parkeringspladser, jf. Aalborg Kommunes parkeringsnormer. Det er vigtigt, at parkeringspladsen danner en helhed med bygninger, indgangsparti, adgangsvej, beplantning og friarealer. Store parkeringspladser bør deles i flere mindre eller brydes med beplantning, og de bør have grøn karakter ved brug af træer, buske, hække eller grønne rabatter. Større flader med belægning bør brydes ved at kombinere materialer og ikke mindst med beplantning og grønne rabatter. Udstilling af varer (fx biler) må ikke ødelægge helhedsindtrykket i området eller virke rodet. Udendørs oplag skal begrænses mest muligt. Det skal placeres på bagarealerne og være afskærmet mod naboerne. Der bør altid plantes i skel mod naboer med mindre flere går sammen om sammenhængende grønne arealer. Erhvervsområder skal afsluttes med beplantning ud mod det åbne land. Der bør plantes i overgangszoner mod boliger o.lign. Egnstypiske arter trives godt. Plantevalg, placering og højder skal passe indbyrdes og med beplantningen på nabogrundene. Oplag og uskønne bygninger bør afskærmes af beplantning. Små opholdsarealer af god kvalitet kan have stor betydning. Et lille opholdsareal med god solorientering, læ og god afskærmning kan skabe bedre trivsel for personalet. Trådhegn skal suppleres med beplantning. Allébeplantning og grønne rabatter giver området kvalitet

9 Skilte CITY SYD SVANNINGEVEJ C. A. OLESENS GADE Enkel og synlig God skiltning skal både kunne sælge og være et flot element i helheden. En smuk løsning betyder, at skiltningen ikke må overdrives. Den enkle skiltning er mere synlig end et flimmer af firma- og produktnavne, og den enkle skiltning kan bedre tilpasses helheden. Fra en bil i fart er det lettest at opfatte den enkle skiltning, og det er mere trafiksikkert. Facadeskilte Størrelsen af et facadeskilt skal passe med bygningens størrelse. Det er vigtigt, at facaden er synlig hele vejen rundt om skiltet, så man kan se, at skiltet sidder på en væg. Budskabet skal være enkelt. Et godt logo eller firmanavn placeret ét sted på bygningen er let at opfatte og huske, og det kan være et flot element i facaden. Der findes forskellige typer. Pladeskilte kan være gode løsninger, hvis de begrænses i størrelse og passer til bygningen. Løse bogstaver og logoer er lette at tilpasse bygningen, men husk at stiliserede bogstaver er vanskelige at aflæse, og et lille logo til brevpapir ser måske ikke godt ud, når det forstørres kraftigt op. Ved valg af skriftstørrelser kan man gå ud fra, at en enkel og velproportioneret skrift kan læses på en afstand af op til 250 gange skriftens højde. Fx kan en 50 cm høj skrift læses på 125 meters afstand. Bøjet neon kan være flot og elegant, men synligheden kan være dårlig i dagslys - også selv om skiltet er tændt. Et godt og enkelt facadeskilt, der er godt indpasset i bygningen. Størrelsen passer, skiltets placering skaber balance i bygningsfladen og farverne er afstemte. CITY SYD Store pladeskilte kan være vanskelige at indpasse i facaden, men her danner skiltet et bånd, som passer til bygningen. Et enkelt symbol fortæller mere end en masse flimmer. HÅNDVÆRKERVEJ Enkel skiltning med løse bogstaver. Skiltningen er en integreret og harmonisk del af facaden. INDKILDEVEJ En helt unik og enkel løsning, hvor siloerne også danner væg i gaderummet. FLØDALEN Flag og vimpler Flag langs vejen er lette at se på afstand, men der skal ikke mange flag til før de skygger for hinanden. Et enkelt flag er mere synligt end flere, der skjuler hinanden, og så har naboen også en chance for at blive set. Det er vigtigt, at flagene ikke klattes ud langs vejen, men at de indgår i helheden, og husk at der skal være sammenhæng mellem flagets størrelse og flagstangens højde. Orienteringsskilte På ejendomme med flere aktiviteter eller andre virksomheder kan der på interne veje tillades opsat orienteringsskilte. Lysskilte Nogle få og velvalgte lysskilte giver liv og identitet i det natlige bylandskab, men der er intet lys uden mørke! Opsætning af lysskilte er derfor begrænsningens kunst. Enkel skiltning der passer fint ind i facaden. En karakteristisk bygning er et skilt i sig selv

10 Et enkelt og klart logo. Skiltet er en del af indgangspartiet. STRØMMEN God synlighed. HOBROVEJ HJØRRINGVEJ HUSK Der kan være bestemmelser om skilte i Erhvervskataloget og lokalplaner. Ifølge byggeloven må skilte og lys ikke være til ulempe eller virke skæmmende i forhold til omgivelserne. Alle skilte skal godkendes af Teknisk Forvaltning. Alle skilte skal tilpasses, så de bliver en del af helheden og ikke dominerer andre dele af gadebilledet. Skiltenes budskab må kun knytte sig til den bygning eller grund, de er placeret på. Skiltning med firmanavn skal være diskret og harmonere med bebyggelsen. Reklameskilte skal begrænses til det absolut nødvendige. For at begrænse skiltning på en ejendom vil det ofte være et valg og en afvejning mellem facadeskilte, fritstående skilte og flagstænger. Midlertidig skiltning kan aftales med Teknisk Forvaltning. Facadeskilte Størrelse af facadeskilte (skilte, der sidder på facaden) skal tilpasses bygningens karakter og placeres sådan, at de skaber god balance i det samlede facadeudtryk. Der skal være luft rundt om skiltet, så det kan ses, at skiltet sidder på en væg. Skiltene må ikke dække døre, vinduer eller andre bygningsdetaljer. Der må kun opsættes ét skilt på hver bygningsside. Et facadeskilt kan dog kombineres med et udhængsskilt. Der må ikke opsættes skilte på bygningernes tage. Massiv og dominerende tilklæbning eller total blænding af vinduer vendt mod en adgangsvej må ikke finde sted. Enkel og klar besked. En markant facade erstatter skiltningen. SOFIENDALSVEJ CITY SYD KARLSKOGAVEJ LOFTSBROVEJ Fritstående skilte Ved hver ejendom kan der opstilles et skilt. Er der flere virksomheder på ejendommen, kan der efter nærmere godkendelse opstilles flere. Et fællesskilt kan være en løsning. Skiltet skal udformes og placeres i harmoni med bebyggelsen og omgivelserne og må ikke være synlige over store afstande. Skilte, som opstilles ved hovedindkørslen til en virksomhed må maksimalt være 2 m 2, og højden må ikke overstige 2 m. Flag og vimpler Brug af flag og vimpler i reklameøjemed skal begrænses mest muligt. Antal er afhængig af ejendommens beliggenhed, grundens størrelse og bebyggelsens placering. Højden må ikke overstige 8,5 m. Orienteringsskilte På egen grund kan der opstilles orienteringsskilte med en samlet oversigt over de virksomheder som indkørselsvejen giver adgang til. Der må kun skiltes med firmanavn, logo og adresse. Højden må ikke overstige 20 cm pr. virksomhed. Bredden må ikke overstige 2 m. Skiltene skal placeres i passende afstand fra adgangsvejen, så trafikken ikke generes. Lysskilte Lysskilte eller belyste skilte må ikke genere trafikken eller omkringboende. Lyskasser med gennemskinnelig baggrund må ikke anvendes. Kun skrifter og symboler må gennemlyses. Løbende eller blinkende lys og laser lys må ikke anvendes. Spotlamper og armaturer skal være spinkle og udført i materialer og farver, der er neutrale i forhold til facaden, de opsættes på. Brug af uplights skal begrænses. Områder med ældre bebyggelse I områder med ældre eller sluttet bebyggelse henvises til facadevejledningen Din facade... byens ansigt, som gælder for de centrale byområder

11 Kunst, udstilling og lys Få kunsten med! Aalborg Kommune vil gerne slå et slag for mere kunst i erhvervsområderne. Kunst, udstillede produkter, belysning m.v. skal vælges og placeres med omhu, ellers bliver resultatet ikke godt. Det gælder om ikke at udsende for mange signaler. Lidt men godt er bedre end meget dårligt. Kunst bliver tit opfattet som noget særligt og løsrevet fra resten af virksomheden, men kunst kan ikke redde en mislykket helhed. Det er vigtigt, at se på kunst som en del af helheden. Lad derfor kunstneren være med fra starten, og betragt kunsten som alt andet udstyr til virksomheden. Kunst kan også være et smukt skilt eller et flot belægningsmønster. Udstillede produkter kan give erhvervsområderne identitet, men produkterne skal være egnede til udstilling, og de skal placeres under hensyntagen til helheden. Lys med omtanke Højt placeret og kraftigt lys giver indtryk af offentlighed og virker ikke trygt. Lavt placeret og svagere lys giver indtryk af privathed og føles behageligt. Det er vigtigt for opfattelsen af byen, at de højt placerede lyskilder markerer færdselsårerne, at kraftig illuminering af bygninger forbeholdes byens slotte, og at centerområder og knudepunkter har kraftigere lys end yderområderne. Virksomhedens belysning bør være svagere end vejbelysningen og placeret lavere. Det er også vigtigt at være opmærksom på at lys, der placeres med nattehimlen som baggrund, virker meget mere overvældende, end lys der placeres med bygninger eller beplantning som baggrund. Det er vigtigt, at den enkelte virksomheds belysning markerer en køre- eller gangretning, et indgangsparti eller en anden funktion. For at forebygge mod indbrud kan det være fristende, at illuminere hele virksomheden, men risikoen for indbrud kan også begrænses med andre metoder. LANGAGERVEJ Flot skulptur der er placeret i centrum af parkeringspladsen ved Aalborg Stiftstidende. LUFTHAVNSVEJ Skulpturen ved Desmi Gori-fabrikken i Kolding var en af de første, der indså hvad billedkunst kan betyde for arbejdsmiljøet. Billedkunstneren Dewasne malede op og ned af vægge og stolper og hen over rør og funktionsdele og omskabte fabrikaktionshallen til en gigantisk nonfigurativ komposition. Et projekt der vandrede verdenspressen rundt og gav Gori en masse gratis reklame. SOHNGÅRDSHOLMSVEJ Kunst kan også være måden facaden er udformet på. GASVÆRKSVEJ Den diskret placerede skulptur beriger området. Lidt men godt udstyr er bedre end meget dårligt. Udstyr skal med hensyn til placering, størrelse, materialer, farver og form passe ind i helheden. Kunst kan bruges til at understrege firmaets profil, men vær opmærksom på, at kunsten ikke udsender andre budskaber end virksomheden i øvrigt står for, og sørg for at kunstværket danner en flot helhed med bygninger, udearealer m.v. Kunst kan også være måden hele virksomheden er udformet på, hvor kunstneren fra starten har sat sit præg på projektet. Udstil kun produkter, der er egnede til det, fordi de er smukke og skulpturelle. Belysning skal have et praktisk formål, og det skal begrænses til det nødvendige. Lysniveauet skal tilpasses belysningen hos de omliggende virksomheder og gadebelysningen. HUSK Der kan være bestemmelser om belysning i Erhvervskataloget og lokalplaner. Byggeloven indeholder regler om, at lysinstallationer ikke må være til ulempe for eller virke skæmmende i forhold til omgivelserne, herunder trafikken. Den store krukke ved Randers Tegl MINERALVEJ 20 21

12 Projektmateriale udarbejdes og fremsendes til Teknisk Forvaltning Sagstyrer udpeges Ide til projekt opstår Sagens gang, kort fortalt. (1) Projekt undersøges m.h.t., om byggearbejdet er i overensstemmelse med lovgivningen, og om der er bestemmelser i lokalplaner, byplanvedtægter og deklarationer, der skal tages hensyn til. Herefter sker der en byggeteknisk behandling, hvor projektet gennemgås for at sikre, at bestemmelserne i bygningsreglementet, normer m.v., er opfyldt. Sagsbehandling (1) Eventuel dispensation (2) Eventuel høring af andre instanser (3) Bygningen tages i brug (2) Væsentlige dispensationer fra gældende bestemmelser skal forelægges Teknisk Udvalg. Behandlingstiden er min. 1 måned, afhængig af hvornår sagen modtages - karakteren af dispensationen - og om der skal gennemføres naboorientering. (3) Der kan være forhold som nødvendiggør, at andre instanser skal involveres vedrørende fx brand-, vej - og miljøforhold. Det medfører ofte, at sagsbehandlingstiden øges. Byggetilladelse Ibrugtagningstilladelse Byggeri går igang OK Tilladelser og krav I Bygge- og planloven er der bestemmelser som regulerer byggeriet, og der stilles krav til anvendelse, udnyttelse m.v. I Bygningsreglementet er mange af disse forhold nærmere præciseret. Der skal næsten altid søges om tilladelse ved Teknisk Forvaltning før byggearbejderne påbegyndes. I lokalplaner, byplanvedtægter og deklarationer er der bestemmelser, som skal overholdes. I lokalplaner for erhvervsområder er der fx bestemmelser om bebyggelsens udseende. Er du i tvivl så spørg kommunen Det er ikke muligt at beskrive præcist, hvad der kræver godkendelse, og hvilke krav der stilles. Det er derfor altid en god idé at kontakte kommunen, når der skal bygges nyt, bygges om, ændres facade, opsættes skilte, flag eller når der skal gennemføres andre ændringer, som griber ind i bygningens konstruktion eller udseende. Er du i tvivl så spørg Teknisk Forvaltning og helst så tidligt som muligt, så ærgrelser og spild af penge undgås. Hvis du ikke selv ejer ejendommen, skal ejeren give tilladelse inden arbejde med nybyggeri, ombygning m.v. sættes igang. Ejeren skal også skrive under på ansøgninger, inden de sendes til Teknisk Forvaltning. Før du går igang Husk at spørge ejeren, hvis virksomheden ligger på lejet grund eller i lejede lokaler. Skaf oplysninger om bygningens historie og byggestil. Brug vejledningen som inspirationskilde. Pas på med standardløsninger. Der findes mange variationsmuligheder, og der er sikkert én der passer bedst til din virksomhed. Den bedste løsning kan ofte være den billigste. Se på hele bygningen, når du ændrer dele. Pas på med smarte løsninger. De passer sjældent med omgivelserne, og man bliver som regel hurtigt træt af dem. Få fat i en dygtig byggesagkyndig, kunstner eller anden kvalificeret rådgiver. Spørg altid Teknisk Forvaltning. Vi vil meget gerne give gode råd og vejledning. Henvendelse til Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning By og Miljø Erhvervsafdelingen Vesterbro Aalborg Tlf Fax

13

Skilte og forarealer i Gladsaxe Erhvervskvarter

Skilte og forarealer i Gladsaxe Erhvervskvarter Skilte og forarealer i Gladsaxe Erhvervskvarter Gladsaxe Kommune ønsker at gøre Gladsaxe til en smuk, oplevelsesrig og bæredygtig by for alle. Det gælder også for erhvervskvartererne, som jo er en del

Læs mere

acader, fortove og forretninger i Gladsaxe

acader, fortove og forretninger i Gladsaxe Facader acader, fortove og forretninger i Gladsaxe Gladsaxe Kommune ønsker at gøre Gladsaxe til en smuk, oplevelsesrig og bæredygtig by for alle. Derfor sætter Gladsaxe Kommune fokus på, hvordan vi kan

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

SMUKKE VEJE. Vejledende retningslinier for erhvervsområder langs indfaldsveje og større veje i forstæderne

SMUKKE VEJE. Vejledende retningslinier for erhvervsområder langs indfaldsveje og større veje i forstæderne SMUKKE VEJE Vejledende retningslinier for erhvervsområder langs indfaldsveje og større veje i forstæderne Århus Kommune Magistratens 2. Afdeling Maj 2001 SMUKKE VEJE Vejledende retningslinier for erhvervsområder

Læs mere

Forord 3. Skilte 6. Reklamer 7

Forord 3. Skilte 6. Reklamer 7 Skiltepolitik Forord 3 Byrådets politik 4 Skilte 6 Reklamer 7 Tæt bebyggede områder 8 Erhvervsområder 12 Øvrige skiltetyper 16 Administrationsgrundlag og lovgivning 18 Ansøgning og tilladelse 20 2 Forord

Læs mere

iltning på Strandvejen Greve Kommune Sk

iltning på Strandvejen Greve Kommune Sk Skiltning på Strandvejen Greve Kommune Retningslinier for Skiltning på Strandvejen. Redaktion, layout og grafisk tilrettelæggelse: Birgitte Beenfeldt Revision: Side 15. 2013,Vin@greve.dk Greve Kommune

Læs mere

Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller

Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller Københavns Kommune har udarbejdet et sæt retningslinjer for solceller. Formålet med retninglinjerne er at foretage en kvalificeret afvejning

Læs mere

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG - en vejledning Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG Folder om SOLFANGERE

Læs mere

Ishøj Kommunes retningslinjer for opsætning af telemaster og mobilantenner

Ishøj Kommunes retningslinjer for opsætning af telemaster og mobilantenner Plan-, Bygge- og Miljøcenter Sagsbehandler: Kristina Moos Den 11. september 2008 Ishøj Kommunes retningslinjer for opsætning af telemaster og mobilantenner Lovmæssigt grundlag Tre forskellige lovgivningsområder

Læs mere

TIL GLÆDE FOR ALLE VEJLEDNING OM BRUG AF GÅGADER TORVE PLADSER FORTOVE. Aalborg Kommune 1999

TIL GLÆDE FOR ALLE VEJLEDNING OM BRUG AF GÅGADER TORVE PLADSER FORTOVE. Aalborg Kommune 1999 GADER & TIL GLÆDE FOR ALLE PLADSER VEJLEDNING OM BRUG AF GÅGADER TORVE PLADSER FORTOVE Aalborg Kommune 1999 Fælles spilleregler nødvendige! Det nye regulativ og folderen Aalborg Byråd har i 1999 vedtaget

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Skilte- og facadevejledning

Skilte- og facadevejledning - Aalborg Kommune Side 1 af 1 Presse Web-TV Min Side Sitemap Blanketter Selvbetjening English politik manualer Forside Om kommunen Skiltning skal medvirke til at understøtte de arkitektoniske kvaliteter

Læs mere

Designmanual for bygninger og arealer

Designmanual for bygninger og arealer Designmanual for bygninger og arealer KAJ 180 M SYDHAVNSUDVIDELSE ETAPE 3 OFFSHORE KAJ 180 M SYDHAVNSUDVIDELSE ETAPE 2 (2008-2011) HOLMEKAJ 180 M, 10 M VANDDYBDE FÆRGELEJE Byhavn Blandet service, liberalt

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune

Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Antennevejledning Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri, Teknik og Miljø Aarhus Kommune 2011 VEJLEDNING Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune FORMÅL

Læs mere

Regulativ for. i Kolding Kommune

Regulativ for. i Kolding Kommune REGULATIV 2008 Regulativ for i Kolding Kommune Regulativ for facader og skilte i Kolding Kommune 2008 37 Indhold 1 INDLEDNING 4 1.1 FORMÅL OG HENSIGT 4 1.2 REGULATIVETS OPBYGNING OG BRUG 4 1.3 LOVHJEMMEL

Læs mere

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. SOAN Dir. tlf. 46 31 35 06 soerena@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 596 for boliger

Læs mere

Byggeri og anlæg på Klitten. anbefalinger til bevaring og forbedring

Byggeri og anlæg på Klitten. anbefalinger til bevaring og forbedring Byggeri og anlæg på Klitten anbefalinger til bevaring og forbedring 1 Grundens indretning Områdets naturpræg bevares ved at vælge elementer med mindst mulig villapræg og ved at minimere belægningerne,

Læs mere

Bilag 2 Retningslinjer for digital skiltning

Bilag 2 Retningslinjer for digital skiltning Bilag 2 Retningslinjer for digital skiltning Digitale skilte er en ny type skilte i bybilledet. Skiltene tiltrækker sig stor opmærksomhed og har større synlighed end de almindelige analoge skilte. Hjørring

Læs mere

Solrød Kommune ØKONOMI-, TEKNIK- & MILJØUDVALGET. Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag FORSLAG

Solrød Kommune ØKONOMI-, TEKNIK- & MILJØUDVALGET. Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag FORSLAG Solrød Kommune ØKONOMI-, TEKNIK- & MILJØUDVALGET Regler for facader & skiltning i Solrød Center Administrationsgrundlag Indhold Indledning - Baggrund og hovedformål 3 1 Butiksfacader 4 2 Farver 4 3 Skiltetyper

Læs mere

Administrationsvejledning for etablering af antenneanlæg i Esbjerg Kommune

Administrationsvejledning for etablering af antenneanlæg i Esbjerg Kommune Administrationsvejledning for etablering af antenneanlæg i Esbjerg Kommune 1. Formål Denne administrationsvejledning har to formål: i. At sikre at antennemaster og mobilantenner udformes og placeres, så

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Skilte i det åbne land. - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder

Skilte i det åbne land. - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder Skilte i det åbne land - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder Skilte i det åbne land Du må gerne selv sætte mindre skilte i det åbne land, når du blot følger nogle enkle

Læs mere

Om- og Tilbygningsbestemmelser

Om- og Tilbygningsbestemmelser Om- og Tilbygningsbestemmelser Går du med overvejelser om at ombygge eller tilbygge, og er du i den forbindelse i tvivl om hvad du må, og ikke må? Så er dette siden for dig. Om- og tilbygningsbestemmelser

Læs mere

Området mellem Paltholmvej, Gammelgårdsvej og Frederiksborgvej.

Området mellem Paltholmvej, Gammelgårdsvej og Frederiksborgvej. Til: Planudvalget U D K A S T Udkast til nye lokalplanbestemmelser for Farum erhvervsområde øst for Gammelgårdsvej. Dato: 2. marts 2011 Sags id: 190-2008-10408 Dokument: 190-2011-35681 By, Erhverv og Natur

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

Gennemgang af indsigelser kommuneplantillæg 12 og lokalplan for Ølsted Grusgrav

Gennemgang af indsigelser kommuneplantillæg 12 og lokalplan for Ølsted Grusgrav Gennemgang af indsigelser kommuneplantillæg 12 og lokalplan 07.36 for Ølsted Grusgrav Sagsbehandler: mesv Dato: April 2013 Sagsnr: 2012/0009619 Nr. Navn Resumé af 1a Styregruppen for Ønske om at veje kan

Læs mere

STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN

STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN INDHOLD INDHOLD 1 INDLEDNING 5 2 LOKALPLANENS BESTEMMELSER

Læs mere

Digitale virksomhedsskilte og informationsskilte-/standere

Digitale virksomhedsskilte og informationsskilte-/standere Digitale virksomhedsskilte og informationsskilte-/standere Der er en stigende interesse fra erhvervsdrivende og foreninger for at opstille digitale skilte i det offentlige rum langs gader og veje. Digitale

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

Skilte i det åbne land. - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder, m.v.

Skilte i det åbne land. - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder, m.v. Skilte i det åbne land - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder, m.v. Skilte i det åbne land Du må gerne selv sætte mindre skilte i det åbne land, når du blot følger nogle

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN

VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN Indholdsfortegnelse Lokalplaneksempler...7 Baggrunden for bestemmelserne...9 Bebyggelsens udformning...10 Bolig med forskudte etager...11 Indledning

Læs mere

Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne

Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne Opdateret bilag 14 Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne Vandforsyningsplanens bilag 14 skal løbende opdateres og godkendes af Miljø og Energiudvalget én gang årligt, svarende til proceduren

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

NR. 23. Videbæk i september J. nr , FOR ET OMRADE VED HÅND- VÆ.RKERVEJ, HØJVANGSVEJ OG RYESMINDEVEJ. TEKNISK FORVALTNING

NR. 23. Videbæk i september J. nr , FOR ET OMRADE VED HÅND- VÆ.RKERVEJ, HØJVANGSVEJ OG RYESMINDEVEJ. TEKNISK FORVALTNING Videbæk i september 1979. J. nr. 27-11-23, NR. 23 FOR ET OMRADE VED HÅND- VÆ.RKERVEJ, HØJVANGSVEJ OG RYESMINDEVEJ. TEKNISK FORVALTNING Videbæk kommune Tlf. o7-17 15 66. - l - VIDEBÆK KOMMUNE Tillæg nr.

Læs mere

Opdateret bilag 14 Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne

Opdateret bilag 14 Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne Opdateret bilag 14 Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne Vandforsyningsplanens bilag 14 skal løbende opdateres og godkendes af Miljø- og Energiudvalget én gang årligt, svarende til proceduren

Læs mere

Udkast til nye lokalplanbestemmelser for Farum erhvervsområde vest for Gammelgårdsvej.

Udkast til nye lokalplanbestemmelser for Farum erhvervsområde vest for Gammelgårdsvej. Til: Planudvalget U D K A S T Udkast til nye lokalplanbestemmelser for Farum erhvervsområde vest for Gammelgårdsvej. Dato: 2. marts 2011 Sags id: 190-2008-10408 Dokument: 190-2011-35701 By, Erhverv og

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

Skiltevejledning 2013 / revideret januar 2016

Skiltevejledning 2013 / revideret januar 2016 Skiltevejledning 2013 / revideret januar 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Skiltning i byområder: 4 Facadeskiltning 5 Skiltevejledningen er vejledende indtil bestemmelserne optages i fremtidige lokalplaner i Syddjurs

Læs mere

Nyt fra din blikkenslager. Tænk i. zink

Nyt fra din blikkenslager. Tænk i. zink Nyt fra din blikkenslager Tænk i zink Hvorfor tænke i zink? Fordi... zink er et enestående materiale, som både tilfredsstiller krav om holdbarhed og intet vedligehold, men også samtidig er et usædvanligt

Læs mere

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. LED Dir. tlf. 46 31 35 06 gunillasr@roskilde.dk Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

Udledninger fra Renseanlæg

Udledninger fra Renseanlæg Skema 1.1 Udledninger fra Renseanlæg Der er indsat en enkelt side (U-skemaet) fra udledningstilladelserne til renseanlæggene: - Aalborg Renseanlæg Vest (RAV) - Aalborg Renseanlæg Øst (RAØ), herunder oplande

Læs mere

Allerød Kommunes politik for telemaster og mobilantenner

Allerød Kommunes politik for telemaster og mobilantenner ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Bjarkesvej 2, 3450 Allerød tlf. 48 10 01 00 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk fax 48 10 03 33 Åbningstid Mandag til onsdag 10-14 Torsdag 08-18 Fredag 10-12 Journal nr.

Læs mere

SMUKKE INDFALDSVEJE Strategi

SMUKKE INDFALDSVEJE Strategi SMUKKE INDFALDSVEJE Strategi INDLEDNING 3 En bund af krokus ANKOMSTEN 5 INDFALDSVEJE 6 VIRKEMIDLER 7 Beplantning Bebyggelse og arkitektur Skiltning Kunst og udsmykning Belysning Forside - H. P. Hansens

Læs mere

LOKALPLAN 15-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 15-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 15-002 PARCELHUSOMRÅDE, UGGERHALNE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING DEC 1980 Lokalplanens baggrund og område Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af aktuelle planer om at udstykke

Læs mere

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej.

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Da vi købte huset Søvej 11, og fik læst papirerne igennem, var det bla. uddybet, at på de 2 facader som vender mod Søvej, må der ikke opføres ny bebyggelse. Vi troede

Læs mere

Sommerhuse på klitten INSPIRATION TIL BEVARING OG FORBEDRING - GOD BYGGESKIK -

Sommerhuse på klitten INSPIRATION TIL BEVARING OG FORBEDRING - GOD BYGGESKIK - Sommerhuse på klitten INSPIRATION TIL BEVARING OG FORBEDRING - GOD BYGGESKIK - 1 LANDSKABET BEVARING AF KLITLANDSKABETS SÆRPRÆG, KRÆVER AT HUSE OG OMGIVELSER VEDLIGEHOLDES MED RESPEKT FOR NATURENS SÆRPRÆG

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4-013 for området ved Vejgård Vandværk Byrådet godkendte den 14. juni 2010 kommuneplantillæg

Læs mere

BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER. Bülowsvej 10, Frederiksberg

BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER. Bülowsvej 10, Frederiksberg BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER INDLEDNING I det Frederiksbergske villakvarter omkring den sydlige del af Bülowsvej er det ønsket at nedrive en eksisterende gammel erhvervsbygning som er nedslidt og som arkitektonisk

Læs mere

Cederfeldsgade, Aarup

Cederfeldsgade, Aarup Cederfeldsgade, Aarup Vurderingskriterier Arkitektonisk kvalitet Vurdering Projektet rummer ikke særlige arkitektoniske kvaliteter, der kan fremhæves, og der er ikke tale om en særlig arkitektur, hvor

Læs mere

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 BESKRIVELSE Idegrundlaget Projektet tager udgangspunkt i at skabe funktionalitet såvel som fleksibilitet,

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 6 til. Kommuneplan 2009-2021. Retningslinjer for master og antenner

Tillæg nr. 6 til. Kommuneplan 2009-2021. Retningslinjer for master og antenner Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2009-2021 Retningslinjer for master og antenner Kommuneplantillæg nr. 6 for master og antenner er udarbejdet af Teknik & Miljø i Greve Kommune. Indholdsfortegnelse Redegørelse

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Ungdomsboliger ved Kildemarksvej LOKALPLAN NR. B-22.1. 20,00 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Ungdomsboliger ved Kildemarksvej LOKALPLAN NR. B-22.1. 20,00 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. B-22.1 Ungdomsboliger ved Kildemarksvej November 2004 20,00 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur

Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur Ting- og Arresthuset er opført 1856 efter tegninger af kgl. bygningsinspektør Ferdinand

Læs mere

Placeringen afstemmes med funktionskrav til infrastrukturen. Diagrammet illustrere principiel forskydningen af jordmængder.

Placeringen afstemmes med funktionskrav til infrastrukturen. Diagrammet illustrere principiel forskydningen af jordmængder. HOVEDGREB Arkitektur og landskab 11 Da terrænets naturlige plateau er mindre end anlæggets areal er der behov for en tilpasning til terrænet. Placeringen afstemmes med funktionskrav til infrastrukturen.

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Indsigelser og bemærkninger

Indsigelser og bemærkninger 1 Birte Schultz- Lorentzen, Hegnsvej 185, 2850 Nærum. Birte Schultz-Lorentzen fremfører, at det er upraktisk og forældet at foreskrive i 7.3, at der skal anvendes trækarme og rammer, ligesom den oprindelige

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLSÆTNING. Skiltning i byområder: 4. Facadeskiltning 5. Udhængsskilte 6. Henvisningsskilte 7. Pyloner 8.

INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLSÆTNING. Skiltning i byområder: 4. Facadeskiltning 5. Udhængsskilte 6. Henvisningsskilte 7. Pyloner 8. Skiltemanual 2013 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Skiltning i byområder: 4 Facadeskiltning 5 Skiltemanualen er vejledende indtil bestemmelserne optages i fremtidige lokalplaner i Syddjurs Kommune. Der er tidligere

Læs mere

ÅRHUS STIFT Telefon DALGAS AVENUE 46 Telefax ÅRHUS C

ÅRHUS STIFT Telefon DALGAS AVENUE 46 Telefax ÅRHUS C ÅRHUS STIFT Telefon 86 14 51 00 DALGAS AVENUE 46 Telefax 86 14 55 21 8000 ÅRHUS C www.aarhus.stift.dk E-mail: kmaar@km.dk Århus Kommune plaenlaegningogbyggeri@aarhus.dk Den 10. december 2009 Dokument nr.:

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

BYGGERI I LANDBRUGET - EN VEJLEDNING. Norddjurs Kommune 2013 UDVIKLINGSFORVALTNINGEN

BYGGERI I LANDBRUGET - EN VEJLEDNING. Norddjurs Kommune 2013 UDVIKLINGSFORVALTNINGEN UDVIKLINGSFORVALTNINGEN BYGGERI I LANDBRUGET - EN VEJLEDNING Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Vejledning om BYGGERI I LANDBRUGET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Forslag til tillæg 1.015, udvidelse af Hotel Hvide Hus Den 22. august 2011 er et forslag

Læs mere

Arkitekturstrategi for Odder Kommune September 2011

Arkitekturstrategi for Odder Kommune September 2011 Arkitekturstrategi 2011 1 Indhold Vision... 3 Arkitektur... 3 For byernes huse og rum vil byrådet:... 4 For nybyggeri vil byrådet:... 7 For bebyggelse i det åbne land vil byrådet:... 9 For erhvervsområder

Læs mere

Den flotte vej. Landskabsarkitekt Preben Skaarup. Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg.

Den flotte vej. Landskabsarkitekt Preben Skaarup. Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg. Den flotte vej Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg. Smuk tur gennem land og by Turen på motorvejen bliver en stor oplevelse for trafikanterne. På de 29 km

Læs mere

VEJLEDNING OM SKILTE OG REKLAMER. i Næstved Kommunes byområder

VEJLEDNING OM SKILTE OG REKLAMER. i Næstved Kommunes byområder VEJLEDNING OM SKILTE OG REKLAMER i Næstved Kommunes byområder 1 2 INDHOLD INTRODUKTION 5 ANSØGNING OM TILLADELSE OG GODKENDELSE 6 1. GENERELT FOR SKILTE OG REKLAMER 8 2. NÆSTVED BYMIDTE 9 FACADESKILTE

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE

TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 70 B Slagelse Bygrunde. BELIGGENDE: Bjergbygade 3 4200 Slagelse KOMMUNE: Slagelse kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende i byzone. AREALER:

Læs mere

Carporte og garager.

Carporte og garager. Bolius Fakta nr. 1135 Carporte og garager. Havens små og mindre bygninger omfatter bl.a. garage og carport. Her kan du læse om kravene til deres placering, størrelse og brug. Hvad er en carport og en garage?

Læs mere

Skilte i det åbne land

Skilte i det åbne land Skilte i det åbne land - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings og salgssteder April 2017 Miljøafdelingen Maj 2017 1 1 Skilte i det åbne land Du må gerne selv sætte mindre skilte i det åbne

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Med venlig hilsen / Best Regards. Flemming Munk. Direktør. Strøm Hansen. Sundsholmen 39. DK-9400 Nørresundby

Med venlig hilsen / Best Regards. Flemming Munk. Direktør. Strøm Hansen. Sundsholmen 39. DK-9400 Nørresundby Fra: Flemming Munk Til: Stine Ruby Høgh Cc: Henrik.Birnbaum@maerskdrilling.com; Michael Morell (michael@morell-arch.dk); cnb@morell-arkitektur.dk Dato: 9. februar 2015 12:58:14 Vedhæftede filer: image784012.png

Læs mere

Byggesag: Opførelse af 26 boliger på hjørnet af Kastruplundgade og Ved Stationen I Kastrup Bygherre: Oxdal Metro A/S, Nørregade 3, 6600 Vejen.

Byggesag: Opførelse af 26 boliger på hjørnet af Kastruplundgade og Ved Stationen I Kastrup Bygherre: Oxdal Metro A/S, Nørregade 3, 6600 Vejen. Vejen den 10-05-2012 Byggesag: Opførelse af 26 boliger på hjørnet af Kastruplundgade og Ved Stationen I Kastrup Bygherre: Oxdal Metro A/S, Nørregade 3, 6600 Vejen. Ansøgning om dispensation iht. Lokalplan

Læs mere

REGLER FOR SKILTNING ERHVERVSVIRKSOMHEDER

REGLER FOR SKILTNING ERHVERVSVIRKSOMHEDER SLAGELSE KOMMUNE REGLER FOR SKILTNING ERHVERVSVIRKSOMHEDER REGLER FOR SKILTNING ERHVERVSVIRKSOMHEDER INDLEDNING. Slagelse Kommune vil med disse skilteregler søge at få en smukkere skiltning på virksomhederne

Læs mere

4. Rækkefølgebestemmelser for boligudbygning I rækkefølgebestemmelserne fastlægges principper for udbygningen af boligog erhvervsområder.

4. Rækkefølgebestemmelser for boligudbygning I rækkefølgebestemmelserne fastlægges principper for udbygningen af boligog erhvervsområder. 1.2 Arealudlæg til nye boliger og erhverv 1. Der er udlagt areal til byudvikling i alle kommunens byer. Arealet svarer til det forventede behov i planperioden. Arealudlæggene fremgår af Rammer for lokalplanlægning.

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Virksomhedsskilte i by-, bolig- og sommerhusområder

Virksomhedsskilte i by-, bolig- og sommerhusområder Virksomhedsskilte i by-, bolig- og sommerhusområder Når du søger om virksomhedsskiltning i by- og sommerhusområde undersøger kommunen (Afd. Byg & Miljø) følgende trin, som kan indeholde beskrivelse af

Læs mere

KÆDEHUSE, NØRREBRED 198-260 (LIGE NUMRE) RETNINGSLINIER FOR BEBYGGELSEN

KÆDEHUSE, NØRREBRED 198-260 (LIGE NUMRE) RETNINGSLINIER FOR BEBYGGELSEN 1. Generelle oplysninger 2. Overdækninger 3. Skodder og vinduer 4. Tilbygning 5. Pejs/brændeovn 6. Udestue 7. Tag med 18 tagrejsning 8. Hegn. 1. GENERELLE OPLYSNINGER. Kædehusbebyggelsen, Nørrebred 198-260

Læs mere

STEMPELMÆRKE. RETTEH l BALLERUP. KUN GVtEMGT MED Af STEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSE KONTROLAPPARAT j 047 1 92. 97 10 Qi jn;=# Q 3 O O y O O T OO

STEMPELMÆRKE. RETTEH l BALLERUP. KUN GVtEMGT MED Af STEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSE KONTROLAPPARAT j 047 1 92. 97 10 Qi jn;=# Q 3 O O y O O T OO Skab Nr, Del af matr. nr. Smørumnedre by, Smørum 7 f STEMPELMÆRKE RETTEH l BALLERUP KUN GVtEMGT MED Af STEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSE KONTROLAPPARAT j 047 1 92 97 10 Qi jn;=# Q 3 O O y O O T OO LEDØJE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.1.23 STENLØSE FOR OMRÅDE VED H.P. HANSENSVEJ TIL FORENINGS- OG BOLIGFORMÅL

LOKALPLAN NR. 1.1.23 STENLØSE FOR OMRÅDE VED H.P. HANSENSVEJ TIL FORENINGS- OG BOLIGFORMÅL STENLØSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.1.23 STENLØSE FOR OMRÅDE VED H.P. HANSENSVEJ TIL FORENINGS- OG BOLIGFORMÅL KOMMUNEPLANTILLÆG NR 5 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 Vedtaget endeligt af Byrådet den 25. august

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Bolig og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg (1. forelæggelse)

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Bolig og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg (1. forelæggelse) Punkt 8. Godkendelse af kommuneplantillæg 3.026 og Lokalplan 3-6-110 Bolig og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg (1. forelæggelse) 2016-051135 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

SÆRLIGE VEJRUM Rundkørsler - byporte - underføringer??? Principper for udformning og udsmykning

SÆRLIGE VEJRUM Rundkørsler - byporte - underføringer??? Principper for udformning og udsmykning SÆRLIGE VEJRUM Rundkørsler - byporte - underføringer??? Principper for udformning og udsmykning Baggrund Kommuneplanen 2013-2025 beskriver, hvordan Vejen Kommune ønsker at arbejde med identitet. Dette

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

Skiltning. Arkitekturpolitiske retningslinjer

Skiltning. Arkitekturpolitiske retningslinjer Skiltning Arkitekturpolitiske retningslinjer 2005 Skiltning Arkitekturpolitiske retningslinjer Udarbejdet af Helsingør Kommune, Teknisk Forvaltning i samarbejde med Tegnestuen Jens V. Nielsen, Hellebæk

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Februar 2015 STARTREDEGØRELSE Boliger ved Færgevej, Vestpieren Hals Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund

Læs mere

Bygningskultur. Lyngby Taarbæk har i flere år haft en arkitekturpolitik beskrevet i kommuneplanen.

Bygningskultur. Lyngby Taarbæk har i flere år haft en arkitekturpolitik beskrevet i kommuneplanen. Bygningskultur Arkitekturpolitik Hvad er arkitektur? Hvad er kvalitet? Hvad kan kommunen gøre? Handlinger Fredede og bevaringsværdige bygninger Udpegede bevaringsværdige bygninger Kulturhistorie 2 3 4

Læs mere

VELKOMMEN TIL KrygerHus

VELKOMMEN TIL KrygerHus VELKOMMEN TIL KrygerHus Kunne du tænke dig at bo med skoven som nabo, med flotte grønne skrænter, i en læfyldt skovlomme og samtidigt med en storslået udsigt over byen, fjorden og Ådalen? Her hersker stilheden,

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation fra lokalplanen til opsætning af informationsskilte

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation fra lokalplanen til opsætning af informationsskilte Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 6. december 2013 J.nr.: NMK-33-02023 Ref.: HO-NMKN AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation fra lokalplanen

Læs mere

Kommentering af belysningsforslag for gadebelysning

Kommentering af belysningsforslag for gadebelysning Hørsholm Gågade Kommentering af belysningsforslag for gadebelysning Indledning Med udgangspunkt i belysningsforslaget for gågadeområdet i Hørsholm Bymidte udarbejdet af COWI A/S, beskrives i det følgende

Læs mere

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Lokalplan nr. 120 for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Oktober 2001 INDLEDNING Lokalplanen gør det muligt for Frederiksberg Forsyning at opføre ny bebyggelse til administration

Læs mere

Ølbycentret. Skilteregler

Ølbycentret. Skilteregler Ølbycentret Skilteregler 00 Regler for skilte og andet facadeudstyr i Ølbycentret Om skilte og skilteregler Formålet med skilteregler er at fremme god skiltning. God skiltning God skiltning opnås gennem

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Teknisk anlæg - solfangeranlæg, Gl. Høstemarkvej, Mou Landområde Sejlflod. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Teknisk anlæg - solfangeranlæg, Gl. Høstemarkvej, Mou Landområde Sejlflod. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. August 2012 STARTREDEGØRELSE Landområde Sejlflod Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt

Læs mere