M a j I N D H O L D VIGTIGE DATOER. Nyt fra Campingrådet!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "M a j 2 0 1 1 I N D H O L D VIGTIGE DATOER. Nyt fra Campingrådet!"

Transkript

1 S CAMPINGRÅDET INFORMERER Nyt fra Campingrådet! Campingrådets krav om to autocamperpladser har forståeligt nok vakt en del debat. I denne udgave af Campingrådet Informerer tager vi handsken op, og uddyber baggrunden bag det nye krav. Derudover kan man læse en del om regler for det ene og det andet, og man kan hjælpe VisitDenmark med at gøre kampagnen for at bringe flere tyskere til Danmark endnu bedre. God læselyst, og god vind i den kommende højsæson til alle både pladser og gæster. I N D H O L D - Krav om autocamperpladser - Nyt europæisk pas fra Bøvl igen - DANA på besøg - Regler for svømmebade - Brand og førstehjælp - Billeder til VisitDenmark - Succesfuld klage - Markedskampagne i Rostock - TS-nyt - Nyt notat om skat - Notat om beskæftigelseskrav - Styr på tingene - Nyheder fra campingraadet.dk VIGTIGE DATOER 12., 14., september: Vedligeholdelseskurser i førstehjælp samt elementær brandbekæmpelse september: Grundkursus i førstehjælp.

2 S i d e 2 INDHOLD Krav om autocamperpladser...3 Nyt europæisk campingpas fra Bøvl igen...5 DANA på besøg på Hejlsminde...5 Regler for svømmebade...6 Brand og førstehjælp...6 Billedindsamling til Visitdenmark...8 Succesfuld klage...8 Markedskampagne i Tyskland...9 TS og den tyske grænse Nyt notat om skat og udenlandsk arbejdskraft Notat om beskæftigelseskrav Styr på tingene inden højsæsonen Nyheder fra campingraadet.dk... 17

3 S i d e 3 KRAV OM AUTOCAMPERPLADSER Krav om 2 p-pladser på 2-5 stjernede campingpladser fra 2012 Som skrevet per mail den 22. maj 2011, så har Campingrådets bestyrelse besluttet, at alle campingpladser med mere end 2 stjerner skal etablere minimum to p-pladser til autocampere. Det er et nødvendigt signal, hvis vi skal: - Tiltrække nye autocampergæster, som ikke i forvejen kommer på campingpladserne. - Sende et signal til kommunerne om, at vi er ved at indrette noget, som i større grad imødekommer autocampergæsternes forventninger. I forlængelse af Campingrådets mail den 22. maj 2011 til alle campingpladser, er der lejrchefer der har henvendt sig, da de ikke har mulighed for at oprette to p-pladser, som er forbeholdt autocampere. Her skal det selvfølgelig præciseres, at hvis det ikke er fysisk muligt, så er der heller ikke noget krav fra Campingrådet. Tilsvarende, hvis kommunen ikke vil tillade et hegn, så vil Campingrådet ikke kræve indhegning. Tal med jeres konsulent om den praktiske udførelse, når denne kommer ud på besøg på pladsen. Campingrådet har været i kontakt med en række kommuner, som vil afholde sig fra at etablere autocamperpladser og p-pladser til autocampere, hvis campingpladserne har indrettet eller fremadrettet vil imødegå autocampergæsternes ønsker og behov. Det skal dog bemærkes, at mange kommuner har været meget interesserede i at høre, hvad campingpladserne konkret har foretaget sig, og derfor er det vigtigt, at vi kan vise håndgribelige resultater. Det, at der skal være adgang til p-pladserne 24 timer i døgnet betyder, at gæsten kan komme når som helst. Som det ses på nedenstående, så er der ingen fysiske krav udover et skilt. Campingrådet er i gang med at producere et skilt, men der bliver intet krav om, at det er dette skilt, der skal anvendes. Det

4 S i d e 4 kan sagtens være et pap-skilt, da det kun understreger, at det er simpelt produkt der tilbydes. Kravene er: Minimum 2 p pladser udenfor bommen reserveres til autocampere. P- pladserne tilbydes med eller uden el-tilslutning. Arealet skal være minimum 45 m2. Pladserne skal via skiltning være synligt markeret og afmærket. Brandafstanden på minimum 3 meter skal overholdes. Der kræves gyldigt campingpas. Der skal være adgang til p-pladsen 24 timer i døgnet. NYT EUROPÆISK CAMPINGPAS FRA 2012 Som det vil være de fleste bekendt, så har der i en periode været arbejdet med at skabe et nyt fælles europæisk campingpas. Og det ser nu ud til at lykkedes. Det er planen, at det internationale campingpas CCI fra ADAC og ANWB og det skandinaviske campingpas CCS bliver erstattet af Camping Key Europe fra den 1. januar Det betyder, at der ikke længere bliver skiftedag den 1. september. Det nuværende 2011 CCS campingpas skal altså sælges helt indtil den 31. december Teknikken i det nye kort vil blive præcis, som vi kender den i dag. Det er kun udseendet af kortet, der kommer til at være anderledes, og det vil vi informere mere om til efteråret, når det endelige udseende ligger fast.

5 S i d e 5 BØVL IGEN Campingrådet eftersøger stadig historier om tåbelige forvaltningsgange, simple sager der har trukket i langdrag, og lovmæssige beslutninger, der strider imod al fornuft. Vi har allerede modtaget en del historier tak for det men vi kan sagtens bruge mange flere. Så tøv ikke med at ringe eller skrive til Campingrådet for at fortælle om de hindringer du har mødt på din vej. Essensen er, at alle, både campingfolk og politikere, er enige om, at erhvervet skal have gode muligheder for at udvikle sig. Derfor er det så vigtigt, at vi kan påpege over for politikerne, hvor knasterne i systemet findes. DANA PÅ BESØG PÅ HEJLSMINDE Campingrådet havde i begyndelsen af maj inviteret a-kassen DANA til et møde hos Tove og Anders Jørgensen på Hejlsminde Camping. Baggrunden var, at give medarbejderne hos DANA et bedre kendskab til livet på en campingplads, således, at de bedre kan træffe afgørelser på området. Formelt hedder det, at man skal kunne dokumentere, at man arbejder i væsentligt omfang i før- og eftersæsonen i mere end 30 timer per uge, hvis man skal være berettiget til diverse ydelser. På mødet fik folkene fra DANA derfor indblik i, hvordan der vedligeholdes, udvikles og investeres på campingpladserne, og hvor meget arbejde den slags kræver i begge ender af sæsonen. DANA havde 15 medarbejdere med til mødet, der forløb rigtig godt og positivt. Campingrådet vil derfor gerne takke Hejlsminde Camping for det gode værtsskab, og DANA for at møde op til samarbejde med et godt konstruktivt udgangspunkt. *se også artiklen nedenfor om beskæftigelseskrav i forbindelse med efterløn

6 S i d e 6 REGLER FOR SVØMMEBADE Campingrådet arbejder i øjeblikket på, i samarbejde med Midt- og Vestjyllands Politi og Dansk Svømmeunion, at fastsætte ensartede regler for sikkerheden omkring svømmebade i de enkelte politikredse. Har man som campingplads et svømmebad, så er det nemlig op til den enkelte kommune i samarbejde med den lokale politikreds, at bestemme hvilke regler der skal gælde for sikkerheden for det pågældende svømmebad. Blandt andet i forhold til livreddere. En vigtig skillelinje går mellem svømmebade, hvor der er offentlig adgang, og svømmebade, hvor der ikke er offentlig adgang. Er der offentlig adgang, så er reglerne meget strammere end ellers. Dybde i bassinet er også en relevant faktor for fastsættelsen af sikkerhedsregler. Desværre er de nedskrevne rammer for regelfastsættelsen meget løse, og kan fortolkes i vid udstrækning. Det medfører, at der i forskellige kommuner stilles meget uens krav, hvilket selvsagt medfører konkurrenceforvridende forhold for de campingpladser der møder meget strenge krav til sikkerheden. BRAND OG FØRSTEHJÆLP Campingrådet gør opmærksom på, at i henhold til Campingrådets godkendelsesordning, er lejrchefen forpligtet til at gennemgå et elementært brandbekæmpelseskursus á 3 timer samt et grundkursus i førstehjælp á 12 timer og senere et vedligeholdelseskursus i førstehjælp á 3 timer. Kurset i elementær brandbekæmpelse skal gennemføres hvert 3. år, og kurset i førstehjælp skal vedligeholdes med et kursus i hjerte-lunge-redning inden udgangen af det 3. kalenderår. Det betyder, at hvis grundkurset ikke bliver ajourført ved et vedligeholdelseskursus, er der krav om, at et nyt grundkursus skal gennemføres.

7 S i d e 7 Efterårets kurser er nu fastlagt og datoer og steder er som flg.: Grundkursus i førstehjælp: september 2011: Vorbasse Camping, Vorbasse. Vedligeholdelseskursus i førstehjælp samt elementært brandbekæmpelseskursus: 12. september 2011: Tempelkrogens Familiecamping, Vipperød. 14. september 2011: Randers City Camp, Randers. 15. september 2011: Hagen Strand Camping, Børkop. 16. september 2011: Hasmark Strand Camping, Otterup. Kurserne kan bestilles online her (husk at logge ind før du bestiller!). Tilmeldingsblanketten til vedligeholdelseskurser og brandkurser kan hentes her. Tilmeldingsblanketten til grundkurserne kan hentes her. Kurserne kan tages andetsteds end hos Campingrådet, blot de indholdsmæssigt opfylder kravene i henhold til Campingrådets bestemmelser herom og, at instruktøren er opført på Dansk Førstehjælpsråds liste over godkendte instruktører. Desuden skal et af følgende logoer være påtrykt kursusbeviset: Det er meget vigtigt, at Campingrådet får en kopi af selve kursusbeviset efter deltagelse!

8 S i d e 8 BILLEDINDSAMLING TIL VISITDENMARK VisitDenmarks kontor i Hamborg mangler gode billeder fra campingpladser. Billederne skal være jeres allerbedste skud fra campingpladsen, men det må ikke indeholde navneskilte eller lignende, der ville gøre billedet til en egentlig reklame. Man skal selvfølgelig acceptere, at VisitDenmark anvender billedet efter forgodtbefindende. Lokkemaden er, at det bedste billede måske kommer på forsiden af campingbrochuren for Tyskland i Sidste chance for at sende billede ind er den 1. oktober Billederne sendes til Campingrådet. De skal minimum have 300 dpi eller en billedstørrelse på ca x pixel. SUCCESFULD KLAGE Campingrådet har været involveret i en sag i det vestjyske, hvor en campingplads har påklaget en, i pladsens øjne, alt for høj grundværdi. Grundværdien var sat til 40 kroner per m², men byggede på en række forudsætninger og sammenligninger, som pladsen ikke kunne se fornuften i. Campingpladsen klagede derfor i to omgange over den høje grundværdi, og endte med en succesfuld afgørelse, der satte grundværdien til 28 kroner per m². Sagen viser, at man ikke altid løber panden mod muren ved at udfordre myndigheders afgørelser. Har man en sag, hvor man føler sig uretfærdigt behandlet, så skal man endelig kontakte Campingrådet for en vurdering eller hjælp til at tage sagen videre.

9 S i d e 9 MARKEDSKAMPAGNE I TYSKLAND Campingrådet har i år valgt at gøre en del ting anderledes i markedsføringen af camping i Danmark. Udover den nye hjemmeside, så har vi sammen med VisitDenmark i Tyskland også iværksat en kampagne i 10 store nordtyske byer, hvor en dannebrogsfarvet campingvogn møder tyskerne med budskabet om Dänemark Das Beste beim Camping. Det er et alternativ til de store rejsemesser, og man møder på gaden nogle andre typer af mennesker end dem man møder på rejsemessen. På billedet ses campingvognens besøg på et torv i Rostock. Campingvognen er selvfølgelig udstyret med medarbejdere, der uddeler materiale der matcher både campingvognen og Campingrådets nye hjemmeside. Målet er selvfølgelig at skaffe flere tyske gæster til Danmarks mange campingpladser. Efter sigende skulle mange tyskere dog også have ønsket at tage campingvognen med sig hjem

10 S i d e 10 TS OG DEN TYSKE GRÆNSE Campingrådet har som indehaver af TS formandskabet sendt en opfordring til Økonomi- og Erhvervsministeriet angående debatten om grænsekontrol, og de tyske bekymringer over denne. TS vil meget gerne have de danske myndigheder til at involvere sig i den tyske debat, så diverse misforståelser kan ryddes af vejen. Ligeledes har TS opfordret til, at den dansk-tyske grænse bemandes ekstra kraftigt på de store rejselørdage i juli og august, således at tyske feriehus- og campinggæster kan rejse uhindret. Endelig har TS efterspurgt nedenstående konkrete formulering, som feriehusudlejere og campingpladser kan bruge i deres information til nuværende og kommende gæster: Forøget toldkontrol ved de danske grænser Den danske stat garanterer, at der ikke vil opstå bilkøer ved den danske grænse som følge af den kommende forøgede toldkontrol. Den forøgede toldkontrol har til udelukkende til formål at nedbringe indsmuglingen af narkotika, våben, penge og mennesker. Med venlig hilsen Skatteminister Peter Christensen

11 S i d e 11 NYT NOTAT OM SKAT OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Notatet kan også findes på campingraadet.dk, via intranettet under [Brancheviden] og [Campingrådets notater]. Notat om udenlandsk arbejdskraft i relation til entrepriseaftale og arbejdsudleje Indledning Hvis en dansk virksomhed indgår aftale med en udenlandsk virksomhed om, at den udenlandske virksomhed skal udføre et stykke arbejde i Danmark, således at den udenlandske virksomhed sender medarbejdere til Danmark for at udføre opgaven, så er det meget vigtigt at få afgjort, om der er tale om arbejdsudleje eller en entreprise. Det har medført store økonomiske tab for nogle virksomheder, at de var af den opfattelse, at de havde indgået en entreprisekontrakt, men hvor SKAT efterfølgende har været af den opfattelse, at der var tale om arbejdsudleje. Som udgangspunkt er opdelingen imidlertid rent skattemæssig og også relevant momsmæssigt. Der afgørende er, om SKAT vurderer, at der er en reel entrepriseaftale eller om arbejdsgiveren reelt har lejet arbejdskraften. Definition entrepriseaftale Er der tale om en entreprise, anses opgaven for løst af den udenlandske virksomhed med personale ansat hos den udenlandske leverandør. Medarbejderne er normalt ikke skattepligtige til Danmark. Der er derfor tale om en normal leverance fra en leverandør, og den danske virksomhed kan betale leverancen til den udenlandske leverandør i henhold til dennes faktura. SKATs definition af hvornår der foreligger entreprise Anvendelse af entreprisekontrakter på det skattemæssige område er karakteriseret ved, at en udenlandsk virksomhed påtager sig en arbejdsopgave for en dansk virksomhed, og udfører denne

12 S i d e 12 arbejdsopgave med egne ansatte, under egen instruktion, ved brug af egne arbejdsredskaber og entreprenøren har den økonomiske risiko, hvis arbejdet ikke udføres som aftalt. De skattemæssige konsekvenser heraf er, at den udenlandske virksomhed efter nationale regler og eventuel indgået dobbeltbeskatningsaftale med virksomhedens bopælsland kun bliver skattepligtig til Danmark, hvis virksomheden får fast driftssted i Danmark. Fast driftssted kræver normalt, at arbejdet foregår på en bestemt lokalitet og har en vis tidsmæssig udstrækning. De ansatte i den udenlandske virksomhed bliver efter samme regelsæt kun skattepligtige til Danmark, hvis den udenlandske virksomhed får fast driftssted i Danmark. Det betyder, at der indtræder begrænset skattepligt efter kildeskattelovens 2, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 8, nr. 2. Hvis de erhverver bopæl eller opholder sig i Danmark i mere end dage, og deres ophold spænder over en sammenhængende periode på 6 måneder kun afbrudt af ferie eller lignende, indtræder der fuld skattepligt til Danmark efter kildeskattelovens 1, stk. 1, nr. 1 og 2. Definition arbejdsudleje Er der derimod tale om arbejdsudleje, har den danske virksomhed derimod pligt til at indeholde A- skat med 30 procent i henhold til kildeskattelovens 46, stk. 1, og arbejdsmarkedsbidrag med 8 procent i henhold til arbejdsmarkedsfondslovens 11, stk. 1. Det skyldes, at man i dette tilfælde anser opgaven for løst af medarbejdere, der reelt er ansat hos den danske hvervgiver og derfor er disse medarbejdere skattepligtige i Danmark. Hvis der derimod er tale om arbejdsudleje, skal den danske hvervgiver indeholde skat og arbejdsmarkedsbidrag af den løn, som medarbejderen får. Det betyder, at det er den danske hvervgiver, der hæfter for, at skatten bliver indbetalt. SKATs definition af arbejdsudleje Ved afgørelsen af, om der er tale om arbejdsudleje, lægger SKAT først og fremmest vægt på, om udlejeren er ansvarlig for eller bærer risikoen for arbejdsresultatet. Er dette ikke tilfældet, foreligger dages reglen siger noget om, hvornår skattepligten overgår til Danmark. Hvis f.eks. en tysker bor i Tyskland, arbejder for en tysk arbejdsgiver i Danmark. Han er skattepligtig til Tyskland de første 183 dage indenfor kalenderåret. Herefter overgår skattepligten til Danmark. Men han bliver ikke nødvendigvis fuld skattepligtig.

13 S i d e 13 der arbejdsudleje. SKAT kan i øvrigt lægge vægt på nedenstående forhold der, hvis de besvares med et ja, vil tale for, at der foreligger et arbejdsudlejeforhold. Den overordnede ledelse af arbejdet påhviler hvervgiveren (brugeren) dvs. instruktionsbeføjelsen. Arbejdet udføres på en arbejdsplads, som hvervgiveren (brugeren) disponerer over, og for hvilken han bærer ansvaret. Vederlaget til udlejeren beregnes efter den tid, der er medgået, eller under hensynstagen til anden sammenhæng mellem vederlaget og den løn arbejdstageren får. Hovedparten af arbejdstøj, arbejdsredskaber og materiel stilles til rådighed af hvervgiveren (brugeren). Udlejeren fastsætter ikke ensidigt antallet af arbejdstagere og deres kvalifikationer, dvs. bemandingen Der er imidlertid tale om en samlet vurdering. I en nylig sag afsagt af Vestre Landsret tabte virksomheden til SKAT, fordi virksomheden afregnede med den polske leverandør efter det forbrugte timeantal. Campingrådet anbefaler at få et bindende svar, hvis man påtænker at indgå aftale med en udenlandsk virksomhed i denne henseende. Der er nemlig mulighed for at spørge om, hvilken skattemæssig betydning en given disposition har ved at få et bindende svar fra SKAT eller Skatterådet, hvis der er tale om en principiel sag. Det koster ca. 300 kroner at klage og som hovedregel får man svar tilbage indenfor 1-3 måneder. Svaret er normalt bindende i 5 år, medmindre forudsætningerne for svaret ændres eller svaret er givet med en kortere bindingsfrist. Dette svar kan påklages til Skatteankenævnet og til Landskatteretten. SKAT har på det seneste afsagt flere bindende svar på området, om hvorvidt der foreligger entreprise eller arbejdsudleje.

14 S i d e 14 Derudover har SKAT udarbejdet en vejledning vedrørende arbejdsudleje og entreprise, som kan findes her: på arbejdsudleje NOTAT OM BESKÆFTIGELSESKRAV Hermed endnu et notat denne gang om beskæftigelseskrav i forbindelse med efterløn et emne Campingrådet er blevet involveret i adskillige gange i den senere tid. Beskæftigelseskrav i forbindelse med efterløn For at få efterløn, kræves der en række betingelser opfyldt, og én af de betingelser er, at man skal opfylde beskæftigelseskravet. Beskæftigelseskravet har også betydning, hvis man udskyder sin efterløn i 2 år og endelig har beskæftigelseskravet betydning for opnåelse af en skattefri præmie. Fsva. de lejrchefer, der er selvstændige, skal der drives virksomhed i væsentligt omfang. Det indebærer, at der skal være mere end 30 timers arbejde om ugen i den selvstændige virksomhed. Vurderingen af, om der har været arbejdet i mere end 30 timer om ugen sker på grundlag af lejrchefens egen oplysninger om arbejdets omfang og opgaver sammenholdt med virksomhedens omsætning. For ansatte lejrchefer skal der bestå et sædvanligt ansættelsesforhold, som enten er baseret på en kollektiv overenskomst eller en individuel ansættelsesaftale. Som udgangspunkt tæller alle timer med. Hvis man ejer eller forpagter en campingplads, og ansætter sin ægtefælle som lejrchef vil ægtefællen have status som selvstændig erhvervsdrivende. Som selvstændig lejrchef, er det vigtigt, at man redegør for, hvilke arbejdsopgaver, der udføres i vinterhalvåret, eller i de måneder, hvor campingpladsen ikke holder åbent. Det optimale ville være, at der blev ført en slags dagbog. For at man skal kunne nå op på arbejde i væsentligt omfang, kræves det, at campingpladsen er af en vis størrelse, og at det virkelig kan dokumenteres, at der arbejdes i denne periode. Der er jo

15 S i d e 15 selvfølgelig arbejdsopgaver, som gentager sig år efter år, men der er jo også hvert år nye arbejdsopgaver i takt med investeringer f.eks, hvis der laves en ny indkørsel, hvis hytterne bliver bygget om eller malet. Nedenstående er en liste over hvilke arbejdsopgaver, der kan tages med i en redegørelse. Listen tager udgangspunkt i et par sager, hvor DANA fuldt ud har accepteret arbejdsopgaverne uden for højsæsonen. DANA accepterer som udgangspunkt en måneds arbejde før campingpladsen åbner og efter campingpladsen lukker. DANA kræver, at beskrivelsen af arbejdsopgaverne skal være så detaljeret som muligt, og man skal også foretage en estimering af timeforbruget. Denne timeregistrering skal være realistisk. Der gøres opmærksom på, at uanset at der arbejdes væsentligt mere i højsæsonen, tæller disse timer ikke med ved opgørelse af, om der har været arbejdet mere end 30 timer om ugen uden for åbningstiden. Nedenstående følger en række arbejdsopgaver, der kan være relevante på en campingplads. Der gøres venligst opmærksom på, at listen ikke er udtømmende. Markedsføring selvstændigt og/eller med sin organisation Kontorarbejde/bogføring Obligatoriske kurser (brand- og førstehjælp)/ andre kurser Møder i Campingrådet eller i organisationen (årsmøder, kredsmøder eller andre møder) Møder med bank/revisor/advokat/turistforening Hækkeklipning, beskæring af træer 5 ugers ferie Udearbejde, når vejret tillader det Reparationer, vedligeholdelse Legeplads, svømmebassin, forretning

16 S i d e 16 Snerydning Optimering af hjemmesiden Udlejningscampingvogne Deltagelse i messer Indkøb Korrespondance med nye gæster, eventuel fremvisning af enhedspladser Hovedrengøring (facilitetsbygninger, udlejningscampingvogne, swimmingpool, containere, butik restaurant) Hvis man er i tvivl er man altid velkommen til at kontakte forsikringsafdelingen i DANA. STYR PÅ TINGENE INDEN HØJSÆSONEN Sommeren står for døren og snart kommer der rigtig mange gæster til campingpladserne herunder også nye gæster, som ikke er campister i sædvanlig forstand. Disse nye gæster skal man allerede ved den første henvendelse måske bruge lidt ekstra tid på at forklare, hvad de får for pengene. Det er i denne forbindelse vigtigt, at hjemmesiden og oplysningerne på hjemmesiden ikke mindst billedmaterialet er korrekte. Alle væsentlige oplysninger som f.eks. priser mv. skal fremgå tydeligt. Man skal huske, at når man indgår en kontrakt med en gæst om en pris eks for en sæsonplads, så kan man ikke senere ændre prisen til eks , uanset om prisændringen

17 S i d e 17 skyldes en regnefejl eller lignende fra pladsens side. Hvis gæsten i god tro har underskrevet aftalen, så kan man ikke ændre vilkårene til ugunst for gæsten. Når der indgås en tidsbegrænset aftale, og gæsten vælger at forlade campingpladsen tidligere end forventet, har gæsten ikke krav på at få pengene retur. Dette bør stå tydeligt i lejekontrakten, ligesom det tydeligt bør stå på campingpladsens hjemmeside. Gæsten har dog krav på, at dennes tab begrænses, så hvis lejrchefen kan genudleje pladsen, skal dette beløb komme gæsten til gode. NYHEDER FRA CAMPINGRAADET.DK Her får du en oversigt over de seneste nyheder fra Campingrådets hjemmeside. Du kan læse det seneste års nyheder på Campingrådets hjemmeside campingraadet.dk under [Nyheder]. 26/ Populært at campere i Nordjylland Det er populært at campere i det nordjyske. Det viser den seneste statistik fra Campingrådet. 25/ LA: Vi vil have fuld momsafløftning Liberal Alliance vil have bedre rammevilkår til erhvervslivet, og det inkluderer fuld momsafløftning til turismen, siger Anders Samuelsen i et interview med Horesta.dk. 23/ Camping i Syddanmark JydskeVestkysten bragte igår en lang række artikler om camping i Region Syd. Campingrådet har valgt et par af dem ud. Læs dem her. 18/ Ny analyse om Nordjylland giver værdifuld viden Som en del af helårsturismeprojektet Naturen+ har Toppen af Danmark fået gennemført en stor kendskabsanalyse på destinationens primære markeder. 16/ HORESTA: Turismen skal med i vækstpakke Tilbagetrækningsreformen var første skridt. Næste skridt bør være vækstinitiativer, som kan sikre bedre rammevilkår for de konkurrenceudsatte erhverv. Her bør turisterhvervet som et af landets største eksporterhverv komme i betragtning, siger Katia K. Østergaard.

18 S i d e 18 16/ Branchen led i 2010 Fyens Stiftstidendes omtale af Campinganalysen / Tyske turister frygter grænsekontrol Turistbranchen i Danmark har allerede modtaget opkald fra bekymrede tyske turister, der frygter grænsekontrol. De er nemlig bange for, at de skal holde i kø i timevis. 11/ Transportminister vil hjælpe Bornholms turisme Mulig statsstøtte til flytrafikken og flere dialogmøder med erhvervet var blandt de konkrete løfter fra transportminister Hans Christian Schmidt, da han i går deltog i HORESTA Bornholms velbesøgte turismekonference. 10/ HORESTA: Ny planlov vil styrke turismen VK-regeringens lempelser af planloven for 29 yderkommuner får opbakning fra hotel-, restaurant-og turisterhvervets brancheorganisation, HORESTA. 06/ Nye tal for campings økonomiske betydning I 2010-udgaven af Campinganalysen kan man finde tallene for omsætning og beskæftigelse i landets store campingkommuner.

A u g u s t 2 0 1 1 I N D H O L D VIGTIGE DATOER. Nyt fra Campingrådet!

A u g u s t 2 0 1 1 I N D H O L D VIGTIGE DATOER. Nyt fra Campingrådet! S INFORMERER Nyt fra Campingrådet! Hvis du endnu er tvivler til det kommende folketingsvalg, så kommer her en opfordring: Campingrådet kan ikke tage stilling til, hvilket parti man skal stemme på, men

Læs mere

Brug af udenlandsk arbejdskraft Arbejdsudleje nye skærpede regler

Brug af udenlandsk arbejdskraft Arbejdsudleje nye skærpede regler Brug af udenlandsk arbejdskraft Arbejdsudleje nye skærpede regler Jørgen Frausing Senior Tax Manager Havneholmen 25, 9. DK 1561 København V Mobil: 30 33 30 45 Mail: jfr@tvc.dk 1 Udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE Ved advokat Torben Buur - DAHL Herning DISPOSITION SITUATION 1. INTRO SKATTEPLIGT TIL DK 2. HVAD ER ARBEJDSUDLEJE 3. BESKATNING

Læs mere

CAMPINGRÅDET INFORMERER

CAMPINGRÅDET INFORMERER S i d e 1 Indhold Pas på domæneregistrering Tilfredsstillende juli for dansk camping Kurser i brand og førstehjælp Kursusoversigt 2008/09 Campingpladser er blevet grønnere Jobmarked www.campingraadet.dk

Læs mere

AUTOCAMPERE - EN UDVIKLING AF FORRETNINGEN!

AUTOCAMPERE - EN UDVIKLING AF FORRETNINGEN! AUTOCAMPERE - EN UDVIKLING AF FORRETNINGEN! Ifølge de nye regler i Campingreglementet, som trådte i kraft sidste år, er der nu åbnet op for muligheden for at etablere campingpladser med færre end 100 enheder

Læs mere

ORIENTERING OM CAMPINGRÅDETS ARBEJDE. v/poul Fejer Christiansen, Campingrådets direktør

ORIENTERING OM CAMPINGRÅDETS ARBEJDE. v/poul Fejer Christiansen, Campingrådets direktør ORIENTERING OM CAMPINGRÅDETS ARBEJDE v/poul Fejer Christiansen, Campingrådets direktør STATUS FOR 2012 Alle overnatningerne faldt med 5 % Danske overnatninger faldt med 5 % Udenlandske overnatninger faldt

Læs mere

Indgåelse af en aftale om ansættelse af en lejrchef er en vigtig disposition for såvel ejeren af campingpladsen som lejrchefen.

Indgåelse af en aftale om ansættelse af en lejrchef er en vigtig disposition for såvel ejeren af campingpladsen som lejrchefen. Indgåelse af en aftale om ansættelse af en lejrchef er en vigtig disposition for såvel ejeren af campingpladsen som lejrchefen. For at undgå efterfølgende tvivl om ansættelsesvilkårene bør der altid oprettes

Læs mere

Notat. Beslutningsforslag om sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune

Notat. Beslutningsforslag om sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune Notat Emne: Besvarelse af spørgsmål stillet på byrådsmødet d. 8. maj 2013 Til: Magistraten Den 30. september 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Beslutningsforslag om sociale og arbejdsmæssige klausuler

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Syddanmark Lone Simonsen Den udenlandske arbejdskrafts tilknytning til Danmark: Direkte ansættelse ved dansk arbejdsgiver Ansættelse ved udenlandsk arbejdsgiver, der har

Læs mere

Side 1 af 6 Når du bruger arbejdskraft fra et andet land Dato for 28 jun 2011 10:29 offentliggørelse Resumé Vejledningen fortæller arbejdsgivere, hvordan de kan knytte udenlandsk arbejdskraft til deres

Læs mere

CAMPINGRÅDET INFORMERER

CAMPINGRÅDET INFORMERER S i d e 1 Indhold Ulovlig campering med autocampere Nye standarter for hoppepuder Nyt notat: Proceduren for klager Viasat opkræver ekstra betaling for offentlig visning Susanne Dalum stopper i Campingrådet

Læs mere

S o m m e r 2 0 1 2 I N D H O L D. Nyt fra Campingrådet!

S o m m e r 2 0 1 2 I N D H O L D. Nyt fra Campingrådet! S CAMPINGRÅDET INFORMERER Nyt fra Campingrådet! Efter en pause hen over foråret er Campingrådet Informerer nu tilbage med en fyldig sommerudgave. Her kan du blandt andet læse om Campingrådets besøg på

Læs mere

Klag over markedsføring til Forbrugerombudsmanden.

Klag over markedsføring til Forbrugerombudsmanden. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 117 Offentligt 120104 Klag over markedsføring til Forbrugerombudsmanden. De virkemidler, som en erhvervsdrivende bruger for at sælge varer

Læs mere

Notat om Camping, By og Landskabsstyrelsen, Campingrådet og Kommunernes Landsforening:

Notat om Camping, By og Landskabsstyrelsen, Campingrådet og Kommunernes Landsforening: Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 364 Offentligt OMTRYK Notat om Camping, By og Landskabsstyrelsen, Campingrådet og Kommunernes Landsforening: Campingrådet hævder, at Campingrådet er

Læs mere

Den aftale var Brian Mikkelsen og hans parti med til at indgå, og den aftale var Brian Mikkelsen og hans parti med til at gennemføre

Den aftale var Brian Mikkelsen og hans parti med til at indgå, og den aftale var Brian Mikkelsen og hans parti med til at gennemføre Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 585 Offentligt J.nr. 13-0196787 Besvarelse af samrådsspørgsmål AZ Spørgsmål AZ: Vil ministeren sikre, at udformningen af de nye skatteregler

Læs mere

Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri

Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri Danske Naturisters Naturistkonference den 27. oktober 2012 Hotel Nyborg Strand Perspektiver for campismen i Danmark nej

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

Sådan defineres arbejdsudleje

Sådan defineres arbejdsudleje 1 af 6 Leje af medarbejdere fra udenlandske virksomheder En lønmodtager, der ikke bor i Danmark og har en arbejdsgiver fra et andet land end Danmark, som udlejer ham på kontrakt til en dansk virksomhed,

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 49/2014 22.05.2014 03.06.2014

TimeTax NYHEDSBREV 49/2014 22.05.2014 03.06.2014 Skattekontoen - endnu en gang Side 1 Udvidet selvangivelse 2013 Side 2 Udenlandskae ejendomme og sommerhuse Side 2 Afgørelser skat Afgørelser moms Side 2 Side 6 Skattekontoen endnu en gang Da vi har erfaret,

Læs mere

CAMPING I DANMARK. Camping et stærkt, men udfordret, erhverv

CAMPING I DANMARK. Camping et stærkt, men udfordret, erhverv 2010 CAMPING I DANMARK Camping et stærkt, men udfordret, erhverv 1. Campingrådets politiske ønsker En nedsættelse af den danske moms på overnatninger, så den afspejler niveauet hos vore nærmeste konkurrenter

Læs mere

Udbudsmateriale Vejers Strand Camping 2014

Udbudsmateriale Vejers Strand Camping 2014 Udbudsmateriale Vejers Strand Camping 2014 Til rekvirenter af udbudsmateriale vedrørende forpagtning af Vejers Strand Camping Præsentation af Vejers Strand Camping. De fysiske rammer Vejers Strand Camping

Læs mere

Bilag 1. Arbejdsklausul

Bilag 1. Arbejdsklausul Bilag 1. Arbejdsklausul Anbefalet model AFSNIT A - Forpligtelsen Leverandøren skal sikre, at ansatte hos leverandøren og eventuelle underleverandører, som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret

Læs mere

Selvstændig... bibeskæftigelse

Selvstændig... bibeskæftigelse Selvstændig... bibeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Kontakt din afdeling i god tid... Hvad er selvstændig virksomhed... Om hobby/fritidsaktiviteter... Hoved- eller bibeskæftigelse... Bibeskæftigelse

Læs mere

Camping 2005. En gennemgang af campingsæsonen 2005 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning

Camping 2005. En gennemgang af campingsæsonen 2005 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning Camping 2005 En gennemgang af campingsæsonen 2005 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning Campingrådet juni 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning side 3 2. Overnatninger side 3

Læs mere

Standard arbejdsklausul

Standard arbejdsklausul Arbejdsklausul - Bilag 3 Juridisk Kontor Borgmesterens Forvaltning Boulevarden 13 9000 Aalborg Init.: FF Standard arbejdsklausul Principperne i ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter

Læs mere

Lidt om baggrunden for at svare på spørgsmål om selvstændig virksomhed

Lidt om baggrunden for at svare på spørgsmål om selvstændig virksomhed Lidt om baggrunden for at svare på spørgsmål om selvstændig virksomhed Hvorfor skal jeg svare på så mange spørgsmål? Hvorfor hænger A-kassen sig i detaljer? Hvorfor spørger A-kassen om noget, der virker

Læs mere

Bilag 1: Forslag til præciseringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Københavns Kommune

Bilag 1: Forslag til præciseringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag 1: Forslag til præciseringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Københavns

Læs mere

Anbefalinger til campingpladser - i Ringkøbing-Skjern Kommune 2016

Anbefalinger til campingpladser - i Ringkøbing-Skjern Kommune 2016 til campingpladser - i Ringkøbing-Skjern Kommune 2016 1 FORORD Turen rundt til de seks tilmeldte campingpladser, gav et klarsyn over den mangfoldighed af oplevelser de respektive camping -pladser og området

Læs mere

Fremtidens campinggæst. Informationsmøde om Haven ved havet den 31. januar 2013 Tornøes Hotel, Kerteminde

Fremtidens campinggæst. Informationsmøde om Haven ved havet den 31. januar 2013 Tornøes Hotel, Kerteminde Fremtidens campinggæst Informationsmøde om Haven ved havet den 31. januar 2013 Tornøes Hotel, Kerteminde Fremtidens campinggæst Camping i Danmark har gennemgået en markant forandringsproces i de sidste

Læs mere

Bilag B, Arbejdstagerrettigheder

Bilag B, Arbejdstagerrettigheder om Udbudt af HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter betegnet HOFOR Version 0.1.0 / januar 2016 Indholdsfortegnelse 1 Forpligtelsen... 3 2 Dokumentation for overholdelse

Læs mere

Cirkulært nr. 409/ 15.08.2008 Diverse

Cirkulært nr. 409/ 15.08.2008 Diverse Brug af udenlandske underentreprenører Spørgsmål om dette cirkulært kan rettes til Dansk Byggeri, Arbejdsgiversekretariatet Søren Lange Nielsen, tlf. 72160094 (SLN@danskbyggeri.dk) Indledende bemærkninger

Læs mere

Kan gøre noget for autocamperturisme!

Kan gøre noget for autocamperturisme! Kan gøre noget for autocamperturisme Få del i Europas hurtigst voksende turistsegment Af: www.autocamper-info.dk den 27. apr. 2015 JI/2015 Side 1 Der findes 1,7 millioner autocampere i Europa. Deraf er

Læs mere

Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Koncessionskontrakt Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen

Læs mere

Kildeskattelovens 7 subjektiv skattepligt på grundlag af arbejde i forbindelse med ophold med bolig til rådighed SKM SR

Kildeskattelovens 7 subjektiv skattepligt på grundlag af arbejde i forbindelse med ophold med bolig til rådighed SKM SR - 1 Kildeskattelovens 7 subjektiv skattepligt på grundlag af arbejde i forbindelse med ophold med bolig til rådighed SKM2013.76.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådets fandt ved

Læs mere

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen!

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Lokal lønforhandling DIN TRUMF: Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Det er hverken frækt, uartigt eller for den sags

Læs mere

Kredsledelsens beretning for campingåret 2011

Kredsledelsens beretning for campingåret 2011 Kredsledelsens beretning for campingåret 2011 2011 blev et fint år for DCU 7. kreds. Vi er stadig en af de aktive kredse i DCU. Bestyrelsesmedlemmerne har, såvel hvad angår de enkelte stævner og ture,

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

Undersøgelses resultater

Undersøgelses resultater Undersøgelses resultater Autocamper adfærds mønster autocamperplads - campingplads Campervenner & autocamper-info.dk November 2015 AUTOCAMPER ADFÆRD JI/2015!1 ! Resultater af autocamper adfærds undersøgelsen

Læs mere

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark På cykel i Danmark Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark Definition af cykelturisten Hvad er definitionen på en international cykelturist i Danmark? Er det den tyske familiefar, der har cyklen bag

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 25. februar 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-150-1011

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013 Nyhedsbrev Ansættelsesret juni, 2013 I dette nyhedsbrev gennemgår vi to vigtige love. Den ene vedrører nogle netop vedtagne regler om ændringer af vikarers retsstilling i Danmark, den anden vedrører reglerne

Læs mere

Entreprise og Arbejdsudleje. Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90

Entreprise og Arbejdsudleje. Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90 Entreprise og Arbejdsudleje Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90 Disposition Gennemgang af regler og relevant praksis frem til Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195) - hvorfor det?

Læs mere

Temanummer om skat Arbejds- og ansættelsesret

Temanummer om skat Arbejds- og ansættelsesret 1 Skattereformen ændringer af betydning for arbejdsgivere og lønmodtagere 2 Dom fra Østre Landsret udelukker fradragsret for bonus og fratrædelsesgodtgørelser, da der ikke var tale om en driftsomkostning

Læs mere

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt NOTAT FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER 4. juni 2012 Synspunkter Til brug for udvalgsbehandlingen af B88 i folketingssamlingen 2010-2011 vil HORESTA

Læs mere

Rundskrivelse nr. 44/02

Rundskrivelse nr. 44/02 Rundskrivelse nr. 44/02 17. oktober 2002 Ny bekendtgørelse om ophør med udøvelse af selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse med tilhørende vejledning Direktoratet har som led i beskæftigelsesministerens

Læs mere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Forord 3F s transportgruppe har i løbet af 2005 gennemført en lang række medlemsmøder over hele landet med temaet De nye arbejdstidsregler. Langt over

Læs mere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Forord 3F s transportgruppe har i løbet af 2005 gennemført en lang række medlemsmøder over hele landet med temaet De nye arbejdstidsregler. Langt over

Læs mere

Resumé. Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Behandling af høringssvar fra den indledende høring om Roskilde Camping

Resumé. Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Behandling af høringssvar fra den indledende høring om Roskilde Camping Teknik- og Miljøudvalget Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 79003 Brevid. 1420166 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Behandling af høringssvar fra den indledende høring om Roskilde

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 326/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 326/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 326/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Korsika, Frankrig, 13.07-28.07.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt 25.616,00 kr. Utilfredsstillende indkvartering,

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn Notatet angår dels retningslinierne for, hvornår arbejdsgiveren kan kræve pengene tilbage, i tilfælde, hvor lønmodtageren har fået for

Læs mere

Syddansk Camping analyse

Syddansk Camping analyse Område: Regional Udvikling Afdeling: Erhvervsudvikling og Funding Journal nr.: 14/13320 Dato: 3. juni 2014 Udarbejdet af: Malene Nordestgaard Laursen E-mail: mnl@rsyd.dk Telefon: 76631747 Udbudsbeskrivelse

Læs mere

Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat

Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat Skatteudvalget 2008-09 L 199 Bilag 5 Offentligt 5 Folketinget Skatteudvalget Christiansborg 1240 København K Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat Hermed følger TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner) Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: Ansættelsen sker på følgende vilkår: 1 Ansættelsesperiode

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse N O TAT Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler spørgsmålet om hvilke medarbejdere, der er beskyttet af virksomhedsoverdragelsesloven. Notatet er udarbejdet

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet

Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Om Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Ledernes arbejdsløshedskasse 3. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Lande og områder i EØS 3 3. Efterløn ved bopæl og ophold i andet

Læs mere

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar Plejefamilieområdet Spørgsmål og svar 1 Indhold Plejefamilien, hvem og hvordan 1. Hvad er en plejefamilie? 2. Hvad er formålet med at anbringe et barn i en plejefamilie? 3. Hvem kan blive plejefamilie?

Læs mere

Kystturistpolitisk oplæg 16 konkrete forslag. Vækst for kystturisme oplæg til arbejdspladser i yderområder

Kystturistpolitisk oplæg 16 konkrete forslag. Vækst for kystturisme oplæg til arbejdspladser i yderområder Kystturistpolitisk oplæg 16 konkrete forslag Vækst for kystturisme oplæg til arbejdspladser i yderområder Kystturistpolitisk oplæg 31. oktober 2011 Vækst for kystturisme oplæg til arbejdspladser i yderområder

Læs mere

Nøgletal omkring autocamperturismen.

Nøgletal omkring autocamperturismen. Nøgletal omkring autocamperturismen. 1 INTRODUKTION AF AUTOCAMPERRÅDET Autocamperrådet er stiftet 11. december 2010. Autocamperrådets medlemmer er DK-Autocam og Dansk Autocamper Forening. Autocamperrådets

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

CAMPINGRÅDET INFORMERER

CAMPINGRÅDET INFORMERER S i d e 1 Indhold Nye transitpas i 2010 Ekstraordinær kontrol af pasordningen Indberetning til Danmarks Statistik Campinganalysen 2008 Afviklingsordningen Legionella Viasat Udvalget for Camping Danmark

Læs mere

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Personalegoder Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Forord Gratis guide til selvstændige om personalegoder Denne guide udgives af Salary og er den første i en række af værdifulde guides

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Design Ure Smykker Messen Info

Design Ure Smykker Messen Info DESIGN URE SMYKKER MESSEN 2015 INFO Side 1 / 18 Design Ure Smykker Messen Info Side 2 Hvor og hvornår Side 3 Generelt om stande Side 4 Parkering Side 5 Opstilling og nedtagning Side 6 Priser, vilkår og

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Referat nr. 19/12 af ordinært repræsentantskabsmøde den 25. april 2012.

Referat nr. 19/12 af ordinært repræsentantskabsmøde den 25. april 2012. Referat nr. 19/12 af ordinært repræsentantskabsmøde den 25. april 2012. Til stede var: Back To Nature Naturcamping, Preben Kjeldahl Pedersen Camping Branchen, Otto Thind Dansk Camping Union, Bjarne Jensen

Læs mere

TopCamp - Behov for forbedringer af campingerhvervets rammebetingelser

TopCamp - Behov for forbedringer af campingerhvervets rammebetingelser Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 171 Offentligt TopCamp - Behov for forbedringer af campingerhvervets rammebetingelser Marts 2010 Notat udarbejdet af TopCamp 1 Sammenfatning Det danske campingerhverv

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Personalesommerhuse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Personalesommerhuse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Personalesommerhuse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en ny dom fra Østre Landsret skærpes kravene til at anse et sommerhus som et personalesommerhus. Reglerne kan have stor betydning

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler

Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 [Uddannelsesklausul]... 5 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 6 Lovvalg og værneting...

Læs mere

UDLEJNINGSAFTALE. mellem. Lalandia A/S og (navn) er indgået følgende udlejningsaftale vedrørende feriehus beliggende (adresse),

UDLEJNINGSAFTALE. mellem. Lalandia A/S og (navn) er indgået følgende udlejningsaftale vedrørende feriehus beliggende (adresse), UDLEJNINGSAFTALE mellem Lalandia A/S og (navn) Lalandiacentret 1 (adresse) 4970 Rødby (postnummer by) Tel. + 45 5461 0500 (telefon) lalandia@lalandia.dk email adresse herefter benævnt udlejer herefter

Læs mere

VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp

VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp Titel: Vejledning til kommuner: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private

Læs mere

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV.

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Side 1 af 5 KLAUSULER 1. TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Entreprenøren forpligter sig til at tiltræde [Charteret for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, FN's Global Compact eller lignende], eller

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Camping 2004. En gennemgang af campingsæsonen 2004 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning.

Camping 2004. En gennemgang af campingsæsonen 2004 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning. Camping 2004 En gennemgang af campingsæsonen 2004 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning. Campingrådet juni 2005 1 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning side 3 2. Overnatninger side 3

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt J.nr. J.nr. 07-079332 Dato : 6. juni 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 245 og 246 af 9. maj 2007. (Alm.

Læs mere

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk.

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. H Ø R I N G SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. Høringssvar vedrørende Praksisændring - Investeringsforeninger

Læs mere

CAMPINGRÅDET INFORMERER

CAMPINGRÅDET INFORMERER S i d e 1 Indhold Elsikkerhed Pas på Dansk Domæne Registrering Sponsoraftale med Fendt i Tyskland Har du søgt om nedsættelse af vandafledningsafgift? Fokus på campingpas i 2009 Fødevarekontrol og ikke

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger 1. Hovedlinjerne 2008 2. Tal for overnatninger 3. Forbrug og omsætning 4. Beskæftigelse 5. Campingpladser regionalt / lokalt 1. Hovedlinjerne 2008 På trods af den finansielle og økonomiske krise, der for

Læs mere

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Ref: Kasper Tolstrup Andersen September 2012 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2012... 3 1.2. En bred Jobpatrulje... 3 2. Resultater fra Jobpatruljen...

Læs mere

SKAT OG JURA VED UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SKAT OG JURA VED UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Herning den 20. oktober 2015 Jacob Langvad Nielsen Advokat (L), specialkonsulent Tanja Stocholm Specialkonsulent SKAT OG JURA VED UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udenlandsk arbejdskraft Ansættelsesret 2... 21.

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Om At drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Om At drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Om At drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 3. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn 4 3. Selvstændig virksomhed

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Told- og Skattestyrelsen** 5 0,1 128.075 0,1 25.615 25.615 4 0 91.897 0 22.974 22.974. EF-voldgiftsret - - - - - - - - - - - -

Told- og Skattestyrelsen** 5 0,1 128.075 0,1 25.615 25.615 4 0 91.897 0 22.974 22.974. EF-voldgiftsret - - - - - - - - - - - - Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 351 Offentligt Indberettede udgifter fordelt på instans Bilag 1 Instans 2007 2007* 2008 2008* i alt i alt Skatteankenævn 1.476 38,9 22.116.797 16,0 14.984 14.984 1.072

Læs mere

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG Bilag 2 Sociale klausuler

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG Bilag 2 Sociale klausuler AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG 2017 Bilag 2 Sociale klausuler Udbud November 2016 Arbejdsklausul

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE

Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Sådan er reglerne... Betingelser for at blive medlem af 3Fs a-kasse... Ægtefæller - registrerede partnere... Ret til dagpenge...

Læs mere

Det bliver nemmere at være sommerhusejer også skattemæssigt.

Det bliver nemmere at være sommerhusejer også skattemæssigt. - 1 Det bliver nemmere at være sommerhusejer også skattemæssigt. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et flertal i Folketinget er parat til at give pensionister mulighed for at benytte et sommerhus

Læs mere