M a j I N D H O L D VIGTIGE DATOER. Nyt fra Campingrådet!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "M a j 2 0 1 1 I N D H O L D VIGTIGE DATOER. Nyt fra Campingrådet!"

Transkript

1 S CAMPINGRÅDET INFORMERER Nyt fra Campingrådet! Campingrådets krav om to autocamperpladser har forståeligt nok vakt en del debat. I denne udgave af Campingrådet Informerer tager vi handsken op, og uddyber baggrunden bag det nye krav. Derudover kan man læse en del om regler for det ene og det andet, og man kan hjælpe VisitDenmark med at gøre kampagnen for at bringe flere tyskere til Danmark endnu bedre. God læselyst, og god vind i den kommende højsæson til alle både pladser og gæster. I N D H O L D - Krav om autocamperpladser - Nyt europæisk pas fra Bøvl igen - DANA på besøg - Regler for svømmebade - Brand og førstehjælp - Billeder til VisitDenmark - Succesfuld klage - Markedskampagne i Rostock - TS-nyt - Nyt notat om skat - Notat om beskæftigelseskrav - Styr på tingene - Nyheder fra campingraadet.dk VIGTIGE DATOER 12., 14., september: Vedligeholdelseskurser i førstehjælp samt elementær brandbekæmpelse september: Grundkursus i førstehjælp.

2 S i d e 2 INDHOLD Krav om autocamperpladser...3 Nyt europæisk campingpas fra Bøvl igen...5 DANA på besøg på Hejlsminde...5 Regler for svømmebade...6 Brand og førstehjælp...6 Billedindsamling til Visitdenmark...8 Succesfuld klage...8 Markedskampagne i Tyskland...9 TS og den tyske grænse Nyt notat om skat og udenlandsk arbejdskraft Notat om beskæftigelseskrav Styr på tingene inden højsæsonen Nyheder fra campingraadet.dk... 17

3 S i d e 3 KRAV OM AUTOCAMPERPLADSER Krav om 2 p-pladser på 2-5 stjernede campingpladser fra 2012 Som skrevet per mail den 22. maj 2011, så har Campingrådets bestyrelse besluttet, at alle campingpladser med mere end 2 stjerner skal etablere minimum to p-pladser til autocampere. Det er et nødvendigt signal, hvis vi skal: - Tiltrække nye autocampergæster, som ikke i forvejen kommer på campingpladserne. - Sende et signal til kommunerne om, at vi er ved at indrette noget, som i større grad imødekommer autocampergæsternes forventninger. I forlængelse af Campingrådets mail den 22. maj 2011 til alle campingpladser, er der lejrchefer der har henvendt sig, da de ikke har mulighed for at oprette to p-pladser, som er forbeholdt autocampere. Her skal det selvfølgelig præciseres, at hvis det ikke er fysisk muligt, så er der heller ikke noget krav fra Campingrådet. Tilsvarende, hvis kommunen ikke vil tillade et hegn, så vil Campingrådet ikke kræve indhegning. Tal med jeres konsulent om den praktiske udførelse, når denne kommer ud på besøg på pladsen. Campingrådet har været i kontakt med en række kommuner, som vil afholde sig fra at etablere autocamperpladser og p-pladser til autocampere, hvis campingpladserne har indrettet eller fremadrettet vil imødegå autocampergæsternes ønsker og behov. Det skal dog bemærkes, at mange kommuner har været meget interesserede i at høre, hvad campingpladserne konkret har foretaget sig, og derfor er det vigtigt, at vi kan vise håndgribelige resultater. Det, at der skal være adgang til p-pladserne 24 timer i døgnet betyder, at gæsten kan komme når som helst. Som det ses på nedenstående, så er der ingen fysiske krav udover et skilt. Campingrådet er i gang med at producere et skilt, men der bliver intet krav om, at det er dette skilt, der skal anvendes. Det

4 S i d e 4 kan sagtens være et pap-skilt, da det kun understreger, at det er simpelt produkt der tilbydes. Kravene er: Minimum 2 p pladser udenfor bommen reserveres til autocampere. P- pladserne tilbydes med eller uden el-tilslutning. Arealet skal være minimum 45 m2. Pladserne skal via skiltning være synligt markeret og afmærket. Brandafstanden på minimum 3 meter skal overholdes. Der kræves gyldigt campingpas. Der skal være adgang til p-pladsen 24 timer i døgnet. NYT EUROPÆISK CAMPINGPAS FRA 2012 Som det vil være de fleste bekendt, så har der i en periode været arbejdet med at skabe et nyt fælles europæisk campingpas. Og det ser nu ud til at lykkedes. Det er planen, at det internationale campingpas CCI fra ADAC og ANWB og det skandinaviske campingpas CCS bliver erstattet af Camping Key Europe fra den 1. januar Det betyder, at der ikke længere bliver skiftedag den 1. september. Det nuværende 2011 CCS campingpas skal altså sælges helt indtil den 31. december Teknikken i det nye kort vil blive præcis, som vi kender den i dag. Det er kun udseendet af kortet, der kommer til at være anderledes, og det vil vi informere mere om til efteråret, når det endelige udseende ligger fast.

5 S i d e 5 BØVL IGEN Campingrådet eftersøger stadig historier om tåbelige forvaltningsgange, simple sager der har trukket i langdrag, og lovmæssige beslutninger, der strider imod al fornuft. Vi har allerede modtaget en del historier tak for det men vi kan sagtens bruge mange flere. Så tøv ikke med at ringe eller skrive til Campingrådet for at fortælle om de hindringer du har mødt på din vej. Essensen er, at alle, både campingfolk og politikere, er enige om, at erhvervet skal have gode muligheder for at udvikle sig. Derfor er det så vigtigt, at vi kan påpege over for politikerne, hvor knasterne i systemet findes. DANA PÅ BESØG PÅ HEJLSMINDE Campingrådet havde i begyndelsen af maj inviteret a-kassen DANA til et møde hos Tove og Anders Jørgensen på Hejlsminde Camping. Baggrunden var, at give medarbejderne hos DANA et bedre kendskab til livet på en campingplads, således, at de bedre kan træffe afgørelser på området. Formelt hedder det, at man skal kunne dokumentere, at man arbejder i væsentligt omfang i før- og eftersæsonen i mere end 30 timer per uge, hvis man skal være berettiget til diverse ydelser. På mødet fik folkene fra DANA derfor indblik i, hvordan der vedligeholdes, udvikles og investeres på campingpladserne, og hvor meget arbejde den slags kræver i begge ender af sæsonen. DANA havde 15 medarbejdere med til mødet, der forløb rigtig godt og positivt. Campingrådet vil derfor gerne takke Hejlsminde Camping for det gode værtsskab, og DANA for at møde op til samarbejde med et godt konstruktivt udgangspunkt. *se også artiklen nedenfor om beskæftigelseskrav i forbindelse med efterløn

6 S i d e 6 REGLER FOR SVØMMEBADE Campingrådet arbejder i øjeblikket på, i samarbejde med Midt- og Vestjyllands Politi og Dansk Svømmeunion, at fastsætte ensartede regler for sikkerheden omkring svømmebade i de enkelte politikredse. Har man som campingplads et svømmebad, så er det nemlig op til den enkelte kommune i samarbejde med den lokale politikreds, at bestemme hvilke regler der skal gælde for sikkerheden for det pågældende svømmebad. Blandt andet i forhold til livreddere. En vigtig skillelinje går mellem svømmebade, hvor der er offentlig adgang, og svømmebade, hvor der ikke er offentlig adgang. Er der offentlig adgang, så er reglerne meget strammere end ellers. Dybde i bassinet er også en relevant faktor for fastsættelsen af sikkerhedsregler. Desværre er de nedskrevne rammer for regelfastsættelsen meget løse, og kan fortolkes i vid udstrækning. Det medfører, at der i forskellige kommuner stilles meget uens krav, hvilket selvsagt medfører konkurrenceforvridende forhold for de campingpladser der møder meget strenge krav til sikkerheden. BRAND OG FØRSTEHJÆLP Campingrådet gør opmærksom på, at i henhold til Campingrådets godkendelsesordning, er lejrchefen forpligtet til at gennemgå et elementært brandbekæmpelseskursus á 3 timer samt et grundkursus i førstehjælp á 12 timer og senere et vedligeholdelseskursus i førstehjælp á 3 timer. Kurset i elementær brandbekæmpelse skal gennemføres hvert 3. år, og kurset i førstehjælp skal vedligeholdes med et kursus i hjerte-lunge-redning inden udgangen af det 3. kalenderår. Det betyder, at hvis grundkurset ikke bliver ajourført ved et vedligeholdelseskursus, er der krav om, at et nyt grundkursus skal gennemføres.

7 S i d e 7 Efterårets kurser er nu fastlagt og datoer og steder er som flg.: Grundkursus i førstehjælp: september 2011: Vorbasse Camping, Vorbasse. Vedligeholdelseskursus i førstehjælp samt elementært brandbekæmpelseskursus: 12. september 2011: Tempelkrogens Familiecamping, Vipperød. 14. september 2011: Randers City Camp, Randers. 15. september 2011: Hagen Strand Camping, Børkop. 16. september 2011: Hasmark Strand Camping, Otterup. Kurserne kan bestilles online her (husk at logge ind før du bestiller!). Tilmeldingsblanketten til vedligeholdelseskurser og brandkurser kan hentes her. Tilmeldingsblanketten til grundkurserne kan hentes her. Kurserne kan tages andetsteds end hos Campingrådet, blot de indholdsmæssigt opfylder kravene i henhold til Campingrådets bestemmelser herom og, at instruktøren er opført på Dansk Førstehjælpsråds liste over godkendte instruktører. Desuden skal et af følgende logoer være påtrykt kursusbeviset: Det er meget vigtigt, at Campingrådet får en kopi af selve kursusbeviset efter deltagelse!

8 S i d e 8 BILLEDINDSAMLING TIL VISITDENMARK VisitDenmarks kontor i Hamborg mangler gode billeder fra campingpladser. Billederne skal være jeres allerbedste skud fra campingpladsen, men det må ikke indeholde navneskilte eller lignende, der ville gøre billedet til en egentlig reklame. Man skal selvfølgelig acceptere, at VisitDenmark anvender billedet efter forgodtbefindende. Lokkemaden er, at det bedste billede måske kommer på forsiden af campingbrochuren for Tyskland i Sidste chance for at sende billede ind er den 1. oktober Billederne sendes til Campingrådet. De skal minimum have 300 dpi eller en billedstørrelse på ca x pixel. SUCCESFULD KLAGE Campingrådet har været involveret i en sag i det vestjyske, hvor en campingplads har påklaget en, i pladsens øjne, alt for høj grundværdi. Grundværdien var sat til 40 kroner per m², men byggede på en række forudsætninger og sammenligninger, som pladsen ikke kunne se fornuften i. Campingpladsen klagede derfor i to omgange over den høje grundværdi, og endte med en succesfuld afgørelse, der satte grundværdien til 28 kroner per m². Sagen viser, at man ikke altid løber panden mod muren ved at udfordre myndigheders afgørelser. Har man en sag, hvor man føler sig uretfærdigt behandlet, så skal man endelig kontakte Campingrådet for en vurdering eller hjælp til at tage sagen videre.

9 S i d e 9 MARKEDSKAMPAGNE I TYSKLAND Campingrådet har i år valgt at gøre en del ting anderledes i markedsføringen af camping i Danmark. Udover den nye hjemmeside, så har vi sammen med VisitDenmark i Tyskland også iværksat en kampagne i 10 store nordtyske byer, hvor en dannebrogsfarvet campingvogn møder tyskerne med budskabet om Dänemark Das Beste beim Camping. Det er et alternativ til de store rejsemesser, og man møder på gaden nogle andre typer af mennesker end dem man møder på rejsemessen. På billedet ses campingvognens besøg på et torv i Rostock. Campingvognen er selvfølgelig udstyret med medarbejdere, der uddeler materiale der matcher både campingvognen og Campingrådets nye hjemmeside. Målet er selvfølgelig at skaffe flere tyske gæster til Danmarks mange campingpladser. Efter sigende skulle mange tyskere dog også have ønsket at tage campingvognen med sig hjem

10 S i d e 10 TS OG DEN TYSKE GRÆNSE Campingrådet har som indehaver af TS formandskabet sendt en opfordring til Økonomi- og Erhvervsministeriet angående debatten om grænsekontrol, og de tyske bekymringer over denne. TS vil meget gerne have de danske myndigheder til at involvere sig i den tyske debat, så diverse misforståelser kan ryddes af vejen. Ligeledes har TS opfordret til, at den dansk-tyske grænse bemandes ekstra kraftigt på de store rejselørdage i juli og august, således at tyske feriehus- og campinggæster kan rejse uhindret. Endelig har TS efterspurgt nedenstående konkrete formulering, som feriehusudlejere og campingpladser kan bruge i deres information til nuværende og kommende gæster: Forøget toldkontrol ved de danske grænser Den danske stat garanterer, at der ikke vil opstå bilkøer ved den danske grænse som følge af den kommende forøgede toldkontrol. Den forøgede toldkontrol har til udelukkende til formål at nedbringe indsmuglingen af narkotika, våben, penge og mennesker. Med venlig hilsen Skatteminister Peter Christensen

11 S i d e 11 NYT NOTAT OM SKAT OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Notatet kan også findes på campingraadet.dk, via intranettet under [Brancheviden] og [Campingrådets notater]. Notat om udenlandsk arbejdskraft i relation til entrepriseaftale og arbejdsudleje Indledning Hvis en dansk virksomhed indgår aftale med en udenlandsk virksomhed om, at den udenlandske virksomhed skal udføre et stykke arbejde i Danmark, således at den udenlandske virksomhed sender medarbejdere til Danmark for at udføre opgaven, så er det meget vigtigt at få afgjort, om der er tale om arbejdsudleje eller en entreprise. Det har medført store økonomiske tab for nogle virksomheder, at de var af den opfattelse, at de havde indgået en entreprisekontrakt, men hvor SKAT efterfølgende har været af den opfattelse, at der var tale om arbejdsudleje. Som udgangspunkt er opdelingen imidlertid rent skattemæssig og også relevant momsmæssigt. Der afgørende er, om SKAT vurderer, at der er en reel entrepriseaftale eller om arbejdsgiveren reelt har lejet arbejdskraften. Definition entrepriseaftale Er der tale om en entreprise, anses opgaven for løst af den udenlandske virksomhed med personale ansat hos den udenlandske leverandør. Medarbejderne er normalt ikke skattepligtige til Danmark. Der er derfor tale om en normal leverance fra en leverandør, og den danske virksomhed kan betale leverancen til den udenlandske leverandør i henhold til dennes faktura. SKATs definition af hvornår der foreligger entreprise Anvendelse af entreprisekontrakter på det skattemæssige område er karakteriseret ved, at en udenlandsk virksomhed påtager sig en arbejdsopgave for en dansk virksomhed, og udfører denne

12 S i d e 12 arbejdsopgave med egne ansatte, under egen instruktion, ved brug af egne arbejdsredskaber og entreprenøren har den økonomiske risiko, hvis arbejdet ikke udføres som aftalt. De skattemæssige konsekvenser heraf er, at den udenlandske virksomhed efter nationale regler og eventuel indgået dobbeltbeskatningsaftale med virksomhedens bopælsland kun bliver skattepligtig til Danmark, hvis virksomheden får fast driftssted i Danmark. Fast driftssted kræver normalt, at arbejdet foregår på en bestemt lokalitet og har en vis tidsmæssig udstrækning. De ansatte i den udenlandske virksomhed bliver efter samme regelsæt kun skattepligtige til Danmark, hvis den udenlandske virksomhed får fast driftssted i Danmark. Det betyder, at der indtræder begrænset skattepligt efter kildeskattelovens 2, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 8, nr. 2. Hvis de erhverver bopæl eller opholder sig i Danmark i mere end dage, og deres ophold spænder over en sammenhængende periode på 6 måneder kun afbrudt af ferie eller lignende, indtræder der fuld skattepligt til Danmark efter kildeskattelovens 1, stk. 1, nr. 1 og 2. Definition arbejdsudleje Er der derimod tale om arbejdsudleje, har den danske virksomhed derimod pligt til at indeholde A- skat med 30 procent i henhold til kildeskattelovens 46, stk. 1, og arbejdsmarkedsbidrag med 8 procent i henhold til arbejdsmarkedsfondslovens 11, stk. 1. Det skyldes, at man i dette tilfælde anser opgaven for løst af medarbejdere, der reelt er ansat hos den danske hvervgiver og derfor er disse medarbejdere skattepligtige i Danmark. Hvis der derimod er tale om arbejdsudleje, skal den danske hvervgiver indeholde skat og arbejdsmarkedsbidrag af den løn, som medarbejderen får. Det betyder, at det er den danske hvervgiver, der hæfter for, at skatten bliver indbetalt. SKATs definition af arbejdsudleje Ved afgørelsen af, om der er tale om arbejdsudleje, lægger SKAT først og fremmest vægt på, om udlejeren er ansvarlig for eller bærer risikoen for arbejdsresultatet. Er dette ikke tilfældet, foreligger dages reglen siger noget om, hvornår skattepligten overgår til Danmark. Hvis f.eks. en tysker bor i Tyskland, arbejder for en tysk arbejdsgiver i Danmark. Han er skattepligtig til Tyskland de første 183 dage indenfor kalenderåret. Herefter overgår skattepligten til Danmark. Men han bliver ikke nødvendigvis fuld skattepligtig.

13 S i d e 13 der arbejdsudleje. SKAT kan i øvrigt lægge vægt på nedenstående forhold der, hvis de besvares med et ja, vil tale for, at der foreligger et arbejdsudlejeforhold. Den overordnede ledelse af arbejdet påhviler hvervgiveren (brugeren) dvs. instruktionsbeføjelsen. Arbejdet udføres på en arbejdsplads, som hvervgiveren (brugeren) disponerer over, og for hvilken han bærer ansvaret. Vederlaget til udlejeren beregnes efter den tid, der er medgået, eller under hensynstagen til anden sammenhæng mellem vederlaget og den løn arbejdstageren får. Hovedparten af arbejdstøj, arbejdsredskaber og materiel stilles til rådighed af hvervgiveren (brugeren). Udlejeren fastsætter ikke ensidigt antallet af arbejdstagere og deres kvalifikationer, dvs. bemandingen Der er imidlertid tale om en samlet vurdering. I en nylig sag afsagt af Vestre Landsret tabte virksomheden til SKAT, fordi virksomheden afregnede med den polske leverandør efter det forbrugte timeantal. Campingrådet anbefaler at få et bindende svar, hvis man påtænker at indgå aftale med en udenlandsk virksomhed i denne henseende. Der er nemlig mulighed for at spørge om, hvilken skattemæssig betydning en given disposition har ved at få et bindende svar fra SKAT eller Skatterådet, hvis der er tale om en principiel sag. Det koster ca. 300 kroner at klage og som hovedregel får man svar tilbage indenfor 1-3 måneder. Svaret er normalt bindende i 5 år, medmindre forudsætningerne for svaret ændres eller svaret er givet med en kortere bindingsfrist. Dette svar kan påklages til Skatteankenævnet og til Landskatteretten. SKAT har på det seneste afsagt flere bindende svar på området, om hvorvidt der foreligger entreprise eller arbejdsudleje.

14 S i d e 14 Derudover har SKAT udarbejdet en vejledning vedrørende arbejdsudleje og entreprise, som kan findes her: på arbejdsudleje NOTAT OM BESKÆFTIGELSESKRAV Hermed endnu et notat denne gang om beskæftigelseskrav i forbindelse med efterløn et emne Campingrådet er blevet involveret i adskillige gange i den senere tid. Beskæftigelseskrav i forbindelse med efterløn For at få efterløn, kræves der en række betingelser opfyldt, og én af de betingelser er, at man skal opfylde beskæftigelseskravet. Beskæftigelseskravet har også betydning, hvis man udskyder sin efterløn i 2 år og endelig har beskæftigelseskravet betydning for opnåelse af en skattefri præmie. Fsva. de lejrchefer, der er selvstændige, skal der drives virksomhed i væsentligt omfang. Det indebærer, at der skal være mere end 30 timers arbejde om ugen i den selvstændige virksomhed. Vurderingen af, om der har været arbejdet i mere end 30 timer om ugen sker på grundlag af lejrchefens egen oplysninger om arbejdets omfang og opgaver sammenholdt med virksomhedens omsætning. For ansatte lejrchefer skal der bestå et sædvanligt ansættelsesforhold, som enten er baseret på en kollektiv overenskomst eller en individuel ansættelsesaftale. Som udgangspunkt tæller alle timer med. Hvis man ejer eller forpagter en campingplads, og ansætter sin ægtefælle som lejrchef vil ægtefællen have status som selvstændig erhvervsdrivende. Som selvstændig lejrchef, er det vigtigt, at man redegør for, hvilke arbejdsopgaver, der udføres i vinterhalvåret, eller i de måneder, hvor campingpladsen ikke holder åbent. Det optimale ville være, at der blev ført en slags dagbog. For at man skal kunne nå op på arbejde i væsentligt omfang, kræves det, at campingpladsen er af en vis størrelse, og at det virkelig kan dokumenteres, at der arbejdes i denne periode. Der er jo

15 S i d e 15 selvfølgelig arbejdsopgaver, som gentager sig år efter år, men der er jo også hvert år nye arbejdsopgaver i takt med investeringer f.eks, hvis der laves en ny indkørsel, hvis hytterne bliver bygget om eller malet. Nedenstående er en liste over hvilke arbejdsopgaver, der kan tages med i en redegørelse. Listen tager udgangspunkt i et par sager, hvor DANA fuldt ud har accepteret arbejdsopgaverne uden for højsæsonen. DANA accepterer som udgangspunkt en måneds arbejde før campingpladsen åbner og efter campingpladsen lukker. DANA kræver, at beskrivelsen af arbejdsopgaverne skal være så detaljeret som muligt, og man skal også foretage en estimering af timeforbruget. Denne timeregistrering skal være realistisk. Der gøres opmærksom på, at uanset at der arbejdes væsentligt mere i højsæsonen, tæller disse timer ikke med ved opgørelse af, om der har været arbejdet mere end 30 timer om ugen uden for åbningstiden. Nedenstående følger en række arbejdsopgaver, der kan være relevante på en campingplads. Der gøres venligst opmærksom på, at listen ikke er udtømmende. Markedsføring selvstændigt og/eller med sin organisation Kontorarbejde/bogføring Obligatoriske kurser (brand- og førstehjælp)/ andre kurser Møder i Campingrådet eller i organisationen (årsmøder, kredsmøder eller andre møder) Møder med bank/revisor/advokat/turistforening Hækkeklipning, beskæring af træer 5 ugers ferie Udearbejde, når vejret tillader det Reparationer, vedligeholdelse Legeplads, svømmebassin, forretning

16 S i d e 16 Snerydning Optimering af hjemmesiden Udlejningscampingvogne Deltagelse i messer Indkøb Korrespondance med nye gæster, eventuel fremvisning af enhedspladser Hovedrengøring (facilitetsbygninger, udlejningscampingvogne, swimmingpool, containere, butik restaurant) Hvis man er i tvivl er man altid velkommen til at kontakte forsikringsafdelingen i DANA. STYR PÅ TINGENE INDEN HØJSÆSONEN Sommeren står for døren og snart kommer der rigtig mange gæster til campingpladserne herunder også nye gæster, som ikke er campister i sædvanlig forstand. Disse nye gæster skal man allerede ved den første henvendelse måske bruge lidt ekstra tid på at forklare, hvad de får for pengene. Det er i denne forbindelse vigtigt, at hjemmesiden og oplysningerne på hjemmesiden ikke mindst billedmaterialet er korrekte. Alle væsentlige oplysninger som f.eks. priser mv. skal fremgå tydeligt. Man skal huske, at når man indgår en kontrakt med en gæst om en pris eks for en sæsonplads, så kan man ikke senere ændre prisen til eks , uanset om prisændringen

17 S i d e 17 skyldes en regnefejl eller lignende fra pladsens side. Hvis gæsten i god tro har underskrevet aftalen, så kan man ikke ændre vilkårene til ugunst for gæsten. Når der indgås en tidsbegrænset aftale, og gæsten vælger at forlade campingpladsen tidligere end forventet, har gæsten ikke krav på at få pengene retur. Dette bør stå tydeligt i lejekontrakten, ligesom det tydeligt bør stå på campingpladsens hjemmeside. Gæsten har dog krav på, at dennes tab begrænses, så hvis lejrchefen kan genudleje pladsen, skal dette beløb komme gæsten til gode. NYHEDER FRA CAMPINGRAADET.DK Her får du en oversigt over de seneste nyheder fra Campingrådets hjemmeside. Du kan læse det seneste års nyheder på Campingrådets hjemmeside campingraadet.dk under [Nyheder]. 26/ Populært at campere i Nordjylland Det er populært at campere i det nordjyske. Det viser den seneste statistik fra Campingrådet. 25/ LA: Vi vil have fuld momsafløftning Liberal Alliance vil have bedre rammevilkår til erhvervslivet, og det inkluderer fuld momsafløftning til turismen, siger Anders Samuelsen i et interview med Horesta.dk. 23/ Camping i Syddanmark JydskeVestkysten bragte igår en lang række artikler om camping i Region Syd. Campingrådet har valgt et par af dem ud. Læs dem her. 18/ Ny analyse om Nordjylland giver værdifuld viden Som en del af helårsturismeprojektet Naturen+ har Toppen af Danmark fået gennemført en stor kendskabsanalyse på destinationens primære markeder. 16/ HORESTA: Turismen skal med i vækstpakke Tilbagetrækningsreformen var første skridt. Næste skridt bør være vækstinitiativer, som kan sikre bedre rammevilkår for de konkurrenceudsatte erhverv. Her bør turisterhvervet som et af landets største eksporterhverv komme i betragtning, siger Katia K. Østergaard.

18 S i d e 18 16/ Branchen led i 2010 Fyens Stiftstidendes omtale af Campinganalysen / Tyske turister frygter grænsekontrol Turistbranchen i Danmark har allerede modtaget opkald fra bekymrede tyske turister, der frygter grænsekontrol. De er nemlig bange for, at de skal holde i kø i timevis. 11/ Transportminister vil hjælpe Bornholms turisme Mulig statsstøtte til flytrafikken og flere dialogmøder med erhvervet var blandt de konkrete løfter fra transportminister Hans Christian Schmidt, da han i går deltog i HORESTA Bornholms velbesøgte turismekonference. 10/ HORESTA: Ny planlov vil styrke turismen VK-regeringens lempelser af planloven for 29 yderkommuner får opbakning fra hotel-, restaurant-og turisterhvervets brancheorganisation, HORESTA. 06/ Nye tal for campings økonomiske betydning I 2010-udgaven af Campinganalysen kan man finde tallene for omsætning og beskæftigelse i landets store campingkommuner.

CAMPINGRÅDET INFORMERER

CAMPINGRÅDET INFORMERER S i d e 1 Indhold Pas på domæneregistrering Tilfredsstillende juli for dansk camping Kurser i brand og førstehjælp Kursusoversigt 2008/09 Campingpladser er blevet grønnere Jobmarked www.campingraadet.dk

Læs mere

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE Ved advokat Torben Buur - DAHL Herning DISPOSITION SITUATION 1. INTRO SKATTEPLIGT TIL DK 2. HVAD ER ARBEJDSUDLEJE 3. BESKATNING

Læs mere

ORIENTERING OM CAMPINGRÅDETS ARBEJDE. v/poul Fejer Christiansen, Campingrådets direktør

ORIENTERING OM CAMPINGRÅDETS ARBEJDE. v/poul Fejer Christiansen, Campingrådets direktør ORIENTERING OM CAMPINGRÅDETS ARBEJDE v/poul Fejer Christiansen, Campingrådets direktør STATUS FOR 2012 Alle overnatningerne faldt med 5 % Danske overnatninger faldt med 5 % Udenlandske overnatninger faldt

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Syddanmark Lone Simonsen Den udenlandske arbejdskrafts tilknytning til Danmark: Direkte ansættelse ved dansk arbejdsgiver Ansættelse ved udenlandsk arbejdsgiver, der har

Læs mere

CAMPINGRÅDET INFORMERER

CAMPINGRÅDET INFORMERER S i d e 1 Indhold Ulovlig campering med autocampere Nye standarter for hoppepuder Nyt notat: Proceduren for klager Viasat opkræver ekstra betaling for offentlig visning Susanne Dalum stopper i Campingrådet

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

CAMPING I DANMARK. Camping et stærkt, men udfordret, erhverv

CAMPING I DANMARK. Camping et stærkt, men udfordret, erhverv 2010 CAMPING I DANMARK Camping et stærkt, men udfordret, erhverv 1. Campingrådets politiske ønsker En nedsættelse af den danske moms på overnatninger, så den afspejler niveauet hos vore nærmeste konkurrenter

Læs mere

Side 1 af 6 Når du bruger arbejdskraft fra et andet land Dato for 28 jun 2011 10:29 offentliggørelse Resumé Vejledningen fortæller arbejdsgivere, hvordan de kan knytte udenlandsk arbejdskraft til deres

Læs mere

Cirkulært nr. 409/ 15.08.2008 Diverse

Cirkulært nr. 409/ 15.08.2008 Diverse Brug af udenlandske underentreprenører Spørgsmål om dette cirkulært kan rettes til Dansk Byggeri, Arbejdsgiversekretariatet Søren Lange Nielsen, tlf. 72160094 (SLN@danskbyggeri.dk) Indledende bemærkninger

Læs mere

Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri

Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri Danske Naturisters Naturistkonference den 27. oktober 2012 Hotel Nyborg Strand Perspektiver for campismen i Danmark nej

Læs mere

Sådan defineres arbejdsudleje

Sådan defineres arbejdsudleje 1 af 6 Leje af medarbejdere fra udenlandske virksomheder En lønmodtager, der ikke bor i Danmark og har en arbejdsgiver fra et andet land end Danmark, som udlejer ham på kontrakt til en dansk virksomhed,

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

Kystturistpolitisk oplæg 16 konkrete forslag. Vækst for kystturisme oplæg til arbejdspladser i yderområder

Kystturistpolitisk oplæg 16 konkrete forslag. Vækst for kystturisme oplæg til arbejdspladser i yderområder Kystturistpolitisk oplæg 16 konkrete forslag Vækst for kystturisme oplæg til arbejdspladser i yderområder Kystturistpolitisk oplæg 31. oktober 2011 Vækst for kystturisme oplæg til arbejdspladser i yderområder

Læs mere

Selvstændig... bibeskæftigelse

Selvstændig... bibeskæftigelse Selvstændig... bibeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Kontakt din afdeling i god tid... Hvad er selvstændig virksomhed... Om hobby/fritidsaktiviteter... Hoved- eller bibeskæftigelse... Bibeskæftigelse

Læs mere

Entreprise og Arbejdsudleje. Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90

Entreprise og Arbejdsudleje. Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90 Entreprise og Arbejdsudleje Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90 Disposition Gennemgang af regler og relevant praksis frem til Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195) - hvorfor det?

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013 Nyhedsbrev Ansættelsesret juni, 2013 I dette nyhedsbrev gennemgår vi to vigtige love. Den ene vedrører nogle netop vedtagne regler om ændringer af vikarers retsstilling i Danmark, den anden vedrører reglerne

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

J a n u a r 2 0 1 1 I N D H O L D VIGTIGE DATOER. Nyt fra Campingrådet!

J a n u a r 2 0 1 1 I N D H O L D VIGTIGE DATOER. Nyt fra Campingrådet! S CAMPINGRÅDET INFORMERER Nyt fra Campingrådet! Så er det blevet tid til studietur! I denne udgave af Campingrådet Informerer kan man se en beskrivelse af turen, samt finde tilmeldingsblanket. Derudover

Læs mere

CAMPINGRÅDETS VEDTÆGTER

CAMPINGRÅDETS VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Campingrådet er en forening med hjemsted i København. 2. Formål - at virke for en ansvarlig, effektiv og positiv udvikling af campinglivet i Danmark, - at samarbejde med myndigheder,

Læs mere

Bestyrelsens beretning om Campingrådets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om Campingrådets virksomhed i 2013 Bestyrelsens beretning om Campingrådets virksomhed i 2013 Status for overnatninger Antallet af overnatninger steg med godt 1 % på årsbasis fra 2012 til 2013. Det skyldes ene og alene juli måned, hvor antallet

Læs mere

CAMPINGRÅDET INFORMERER

CAMPINGRÅDET INFORMERER S i d e 1 Indhold Elsikkerhed Pas på Dansk Domæne Registrering Sponsoraftale med Fendt i Tyskland Har du søgt om nedsættelse af vandafledningsafgift? Fokus på campingpas i 2009 Fødevarekontrol og ikke

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013

Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013 Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013 Sæsonen 2013 fik en hård start med snevejr og kulde, som ikke indbød feriegæsterne til at komme til Hedensted Kommune.

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Arbejdsudleje - præcisering af reglerne - styresignal

Arbejdsudleje - præcisering af reglerne - styresignal j.nr. 14-0075841 Tekst til styresignal Arbejdsudleje - præcisering af reglerne - styresignal 1. Sammenfatning Der er tale om arbejdsudleje, når en person erhverver indkomst i form af vederlag for personligt

Læs mere

Ny formand for Campingrådet Vent med at indberette og indbetale til DR Licens

Ny formand for Campingrådet Vent med at indberette og indbetale til DR Licens Ny formand for Campingrådet Som det kan læses andetsteds i Campingrådet Informere stopper Jørn Rindum den 1. januar 2003 som formand for Campingrådet. Campingrådet vil hermed gerne takke Jørn Rindum for

Læs mere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Forord 3F s transportgruppe har i løbet af 2005 gennemført en lang række medlemsmøder over hele landet med temaet De nye arbejdstidsregler. Langt over

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

Told- og Skattestyrelsen** 5 0,1 128.075 0,1 25.615 25.615 4 0 91.897 0 22.974 22.974. EF-voldgiftsret - - - - - - - - - - - -

Told- og Skattestyrelsen** 5 0,1 128.075 0,1 25.615 25.615 4 0 91.897 0 22.974 22.974. EF-voldgiftsret - - - - - - - - - - - - Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 351 Offentligt Indberettede udgifter fordelt på instans Bilag 1 Instans 2007 2007* 2008 2008* i alt i alt Skatteankenævn 1.476 38,9 22.116.797 16,0 14.984 14.984 1.072

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2012. Aarhus d. 1. november Aalborg d. 2. november Ringsted d. 8. november København d. 9. november

Beierholms Faglige Dage 2012. Aarhus d. 1. november Aalborg d. 2. november Ringsted d. 8. november København d. 9. november Beierholms Faglige Dage 2012 Aarhus d. 1. november Aalborg d. 2. november Ringsted d. 8. november København d. 9. november Velkommen 2 Se vores kundefilm 3 Program spor 2 Regnskabs-/økonomichefen Ud- og

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

CAMPING ER FOR ALLE PÅ UNION LIDO I ITALIEN SKREVET AF BJARNE SØBY TIL 20. NOVEMBER 2014.

CAMPING ER FOR ALLE PÅ UNION LIDO I ITALIEN SKREVET AF BJARNE SØBY TIL 20. NOVEMBER 2014. Brugernavn Adgangskode LOG PÅ Glemt din adgangskode? Glemt dit brugernavn? Registrer NYHEDER DEBAT FORUM LINKS OPRET PROFIL søg... REJSER CAMPINGVOGNE AUTOCAMPERE TELTVOGNE FORTELTE TELTE BILER UDSTYR

Læs mere

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010 Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark Agenda 1. Situationen i dansk turisme 2. Hvad er forklaringerne? 3. Hvad kan vi gøre og skal vi gøre noget? Hvordan går det med dansk turisme? Turisterhvervet

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Danske campingpladser igen i år i den europæiske campingsuperliga

Danske campingpladser igen i år i den europæiske campingsuperliga MARTS 2006 LÆS OM: Danske campingpladser i europæisk superliga igen i år Godt resultat i Campingrådet Campingrådets konsulenter får nye områder Indsend venligst kursusbeviser Alle rekorder slået på Ferie

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

DCUs PLADSER & TAKSTER 2012

DCUs PLADSER & TAKSTER 2012 CAMPINGPLADSER TELEFON/FAX ÅBEN DCU-ABSALON COPENHAGEN CAMP 36 41 06 00 Hele året Korsdalsvej 132, 2610 Rødovre 36 41 02 93 DCU-ALBUEN STRAND CAMPING 54 94 87 62 23.03-21.10 Vesternæsvej 70, 4900 Nakskov

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner) Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: Ansættelsen sker på følgende vilkår: 1 Ansættelsesperiode

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Design Ure Smykker Messen Info

Design Ure Smykker Messen Info DESIGN URE SMYKKER MESSEN 2016 INFO Side 1 / 18 Design Ure Smykker Messen Info Side 2 Hvor og hvornår Side 3 Generelt om stande Side 4 Parkering Side 5 Opstilling og nedtagning Side 6 Priser, vilkår og

Læs mere

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i samarbejde med Dansk Journalistforbund Forsideillustration

Læs mere

Kurser Efterår 2013. Efteråret byder på nye kurser. www.oplevelsernesacademy.dk. Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION

Kurser Efterår 2013. Efteråret byder på nye kurser. www.oplevelsernesacademy.dk. Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION Efteråret byder på nye kurser Kurser Efterår 2013 Efteråret byder på nye kurser Nu er det igen blevet tid til at tage på kursus og tid til at lære nyt. Vi har i år planlagt en række gode kurser, hvor du

Læs mere

Servicevejvisning. i danske byer. - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet

Servicevejvisning. i danske byer. - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet Servicevejvisning 2014 i danske byer - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet Servicevejvisning i Danmark Sammenhæng mellem gæsteservice og skiltning

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge INDHOLD Arbejdsgiverperioden 3 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet over for kommunen 4 Kommunens opfølgning, herunder 4 oplysningsskema Uarbejdsdygtig,

Læs mere

DCUs PLADSER & TAKSTER 2013 CAMPINGPLADSER TELEFON/FAX ÅBEN

DCUs PLADSER & TAKSTER 2013 CAMPINGPLADSER TELEFON/FAX ÅBEN CAMPINGPLADSER TELEFON/FAX ÅBEN DCU-ABSALON COPENHAGEN CAMP 36 41 06 00 Hele året Korsdalsvej 132, 2610 Rødovre 36 41 02 93 DCU-ALBUEN STRAND CAMPING 54 94 87 62 22.03-20.10 Vesternæsvej 70, 4900 Nakskov

Læs mere

Indhold: 1 Multimediebeskatning. 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler

Indhold: 1 Multimediebeskatning. 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler Indhold: 1 Multimediebeskatning 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler 1 Multimediebeskatning Af advokat Niels Christian Ellegaard

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Landsskatteretten tiltrådte

Læs mere

Design Ure Smykker Messen Info

Design Ure Smykker Messen Info DESIGN URE SMYKKER MESSEN 2015 INFO Side 1 / 18 Design Ure Smykker Messen Info Side 2 Hvor og hvornår Side 3 Generelt om stande Side 4 Parkering Side 5 Opstilling og nedtagning Side 6 Priser, vilkår og

Læs mere

Når du er ansat med status som direktør eller funktionær hvad betyder det så for dine rettigheder?

Når du er ansat med status som direktør eller funktionær hvad betyder det så for dine rettigheder? [LOVGIVNING] Når du er ansat med status som direktør eller funktionær hvad betyder det så for dine rettigheder? TEKST: ANNE JAKOBSEN, FORHANDLINGSKONSULENT En ansat direktør, chef eller leder kan ikke

Læs mere

Mastercase 2011 Samfundsudvikling, økonomi og organisation Problemet i dansk turisme. Mastercase 2011. Samfundsudvikling, økonomi og organisation

Mastercase 2011 Samfundsudvikling, økonomi og organisation Problemet i dansk turisme. Mastercase 2011. Samfundsudvikling, økonomi og organisation Mastercase 2011 Copenhagen Economics Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne Samarbejdet har fungeret godt. De [Copenhagen Economics] var meget behagelige, meget direkte, og de var også med til

Læs mere

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Welcome to Denmark Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Den danske turistbranche rummer et stort potentiale, når det kommer til at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Alene i 2010 omsatte

Læs mere

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder VI ER STÆRKERE, NÅR VI STÅR SAMMEN Sammenhold giver styrke. Styrke i forhold

Læs mere

DCUs PLADSER OG TAKSTER 2010

DCUs PLADSER OG TAKSTER 2010 - SIDE 1 DCUs ER OG TAKSTER 2010 TELEFON/FAX ÅBEN DCU-ABSALON COPENHAGEN CAMP 36 41 06 00 Hele året Korsdalsvej 132, 2610 Rødovre 36 41 02 93 DCU-CAMPING BLOMMEHAVEN 86 27 02 07 Ørneredevej 35, 8270 Højbjerg

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

DCUs PLADSER OG TAKSTER 2011

DCUs PLADSER OG TAKSTER 2011 DCUs ER OG TAKSTER 2011 - SIDE 1 TELEFON/FAX ÅBEN DCU-ABSALON COPENHAGEN CAMP 36 41 06 00 Hele året Korsdalsvej 132, 2610 Rødovre 36 41 02 93 DCU-CAMPING BLOMMEHAVEN 86 27 02 07 25.03-23.10 Ørneredevej

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen!

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Lokal lønforhandling DIN TRUMF: Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Det er hverken frækt, uartigt eller for den sags

Læs mere

Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE

Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Sådan er reglerne... Betingelser for at blive medlem af 3Fs a-kasse... Ægtefæller - registrerede partnere... Ret til dagpenge...

Læs mere

Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat

Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat Skatteudvalget 2008-09 L 199 Bilag 5 Offentligt 5 Folketinget Skatteudvalget Christiansborg 1240 København K Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat Hermed følger TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar Plejefamilieområdet Spørgsmål og svar 1 Indhold Plejefamilien, hvem og hvordan 1. Hvad er en plejefamilie? 2. Hvad er formålet med at anbringe et barn i en plejefamilie? 3. Hvem kan blive plejefamilie?

Læs mere

DCUs PLADSER & TAKSTER 2016

DCUs PLADSER & TAKSTER 2016 CAMPINGPLADSER TELEFON/MAIL ÅBEN DCU-ABSALON COPENHAGEN CAMP 36 41 06 00 Hele året Korsdalsvej 132, 2610 Rødovre absalon@dcu.dk DCU-CAMPING ALBUEN STRAND 54 94 87 62 18.03-23.10 Vesternæsvej 70, 4900 Nakskov

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 25.9.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0925/2007 af Joachim Weber, tysk statsborger, om arbejdstidsdirektivet 1. Sammendrag Andrageren

Læs mere

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn Notatet angår dels retningslinierne for, hvornår arbejdsgiveren kan kræve pengene tilbage, i tilfælde, hvor lønmodtageren har fået for

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Bortforpagtning af en campingplads er en betydningsfuld disposition for såvel bortforpagter som forpagter.

Bortforpagtning af en campingplads er en betydningsfuld disposition for såvel bortforpagter som forpagter. Bortforpagtning af en campingplads er en betydningsfuld disposition for såvel bortforpagter som forpagter. Udarbejdelsen af selve forpagtningskontrakten er på tilsvarende måde et kompliceret anliggende,

Læs mere

Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro

Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro Denne vejledning udstikker nogle generelle retningslinjer til den af PGA og DGU udarbejdede forpagtnings- & samarbejdsaftale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

DCUs PLADSER & TAKSTER 2014

DCUs PLADSER & TAKSTER 2014 CAMPINGPLADSER TELEFON/MAIL ÅBEN DCU-ABSALON COPENHAGEN CAMP 36 41 06 00 Hele året Korsdalsvej 132, 2610 Rødovre absalon@dcu.dk DCU-CAMPING ALBUEN STRAND 54 94 87 62 21.03-19.10 Vesternæsvej 70, 4900 Nakskov

Læs mere

tilføres flere midler og igen får tre-årige resultatkontrakter at arbejde efter. Sådan lyder kommentaren til regeringens

tilføres flere midler og igen får tre-årige resultatkontrakter at arbejde efter. Sådan lyder kommentaren til regeringens SEPTEMBER 2007 LÆS OM: Der skal investeres langsigtet Campingrådet drager til Kina Våd juli kostede overnatninger Regeringens skattelettelser Danmarks største campingområder Ansvarsforsikringer og hoppepuder

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008. Er lejer forpligtet til at betale husleje i istandsættelsesperioden?... 1 Offentlig vurdering af erhvervsejendomme...

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008. Er lejer forpligtet til at betale husleje i istandsættelsesperioden?... 1 Offentlig vurdering af erhvervsejendomme... NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ERHVERVSEJENDOMME Er lejer forpligtet til at betale husleje i istandsættelsesperioden?... 1 Offentlig vurdering af erhvervsejendomme... 4 Er lejer forpligtet til at betale

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere