Bilagsfortegnelse for samtlige bilag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilagsfortegnelse for samtlige bilag"

Transkript

1 Bilagsfortegnelse for samtlige bilag Samtlige bilag til sagens behandling, herunder supplerende beregninger mv. (nogle bilag gentages således ift. bilag til tillægsprojektet) 1. Høringsbrev af 16. juni angående varmekapaciteten på Glamsbjerg Fjernvarmes eksisterende produktionsanlæg. 2. Høringsbrev af 16. juni angående varmekapaciteten på Haarby-Kraft-Varmes eksisterende produktionsanlæg. 3. Notat af 1. juli 2014, udarbejdet af COWI, vedr. Glamsbjerg Fjernvarme projektforslag (svar på spørgsmål vedr. varmekapacitet på eksisterende produktionsanlæg) 4. Notat af 1. juli 2014, udarbejdet af COWI, vedr. Haarby Kraft-Varme projektforslag (svar på spørgsmål vedr. varmekapacitet på eksisterende produktionsanlæg) 5. Partshøring af 2. september 2014 af NGF Nature Energy Distribution A/S. 6. Høringssvar af 16. september 2014 fra NGF. 7. Brev af 25. september til Glamsbjerg Fjernvarme med anmodning om yderligere oplysninger. 8. Brev af 25. september til Haarby Kraft-Varme med anmodning om yderligere oplysninger. 9. Notat af 6. oktober 2014, udarbejdet af COWI, vedr. yderligere oplysninger til projektforslag for Glamsbjerg Fjernvarme A.m.b.a. og Hårby Kraft-Varme A.m.b.a., 10. Mail af 7. oktober 2014 fra Assens Kommune til projektansøger, med anmodning om fremsendelse af manglende oplysninger. 11. Notat af 10. oktober 2014, udarbejdet af COWI, om tillæg til projektforslag for Glambjerg Fjernvarme A.m.b.a. og Hårby Kraft-Varme A.m.b.a. 12. Høringsbrev af 10. oktober 2014 til NGF Nature Energy. 13. Høringssvar af 27. oktober 2014 fra NGF, udarbejdet af NIRAS. 14. Mail af 29. oktober fra Assens Kommune til projektansøger vedr. partshøring over NGF s høringssvar af 27. oktober Notat af 3. november 2014, udarbejdet af COWI, med supplerende samfundsøkonomiske beregninger ved en reduceret varmeffekt på 6,7 MW. 16. Notat af 3. november 2014, udarbejdet af COWI, med supplerende virksomhedsøkonomiske beregninger ved indregning af kompensation til NGF. 17. Mail af 4. november 2014 til projektansøger vedr. manglende oplysninger. 18. Notat af 5. november 2014, udarbejdet af COWI, sendt til NIRAS, NGF og Assens Kommune. 19. Notat af 6. november 2014, udarbejdet af COWI, som svar på notat udarbejdet af NIRAS af 27. oktober.

2 20. Høringssvar af 11. november 2014 fra NGF, udarbejdet af NIRAS, bemærkninger til notat af 5. og 6. november Mail af 13. november 2014 til projektansøger, bl.a. med anmodning om opdaterede følsomhedsanalyser. 22. Supplerende følsomhedsberegninger af 14. november 2014, udarbejdet af COWI. 23. Mail af 21. november 2014 fra NGF. 24. Beregningsudskrift, af 21. november 2014, med 20 % forøgelse af fjernvarmens anlægsinvestering, som eksempel på følsomhedsberegningerne der ligger bag notatet af 14. november Høringssvar af 26. november 2014 fra NGF, udarbejdet af NIRAS, vedr. følsomhedsberegninger mv.

3 Plan og Kultur GLAMSBJERG FJERNVARMECENTRAL Teglværksvej Glamsbjerg FORELØBIG PARTSHØRING angående varmekapaciteten på Glamsbjerg Fjernvarmes eksisterende produktionsanlæg Baggrund Den 30. januar 2013 indgav Glamsbjerg Fjernvarme A.m.b.A. (herefter: Glamsbjerg Fjernvarme) et projektforslag til Assens Kommune om konvertering af et naturgasforsynet område til fjernvarme samt etablering af en fliskedel på 4,1 MW. Da Haarby Kraft-Varme A.m.b.A. kort forinden indgav et tilsvarende projektforslag godkendte Assens Kommune begge projektforslag, den 19. december 2013 med vilkår om, at der blev etableret en fælles 8 MW fliskedel og et transmissionsanlæg mellem de to fjernvarmeselskaber. 16. juni 2014 Sags id: 14/15166 Plan og Kultur Rådhus Allé Assens Kontaktperson: Mette Brogaard Dir. tlf.: Den 16. januar 2014 indbragte Naturgas Fyn Distribution A/S (herefter: Naturgas Fyn) Assens Kommunes to projektgodkendelser for Energiklagenævnet. Ved afgørelse af 26. marts 2014 (j.nr ) traf Energiklagenævnet afgørelse om at ophæve projektgodkendelserne og hjemvise sagerne til fornyet behandling. Denne foreløbige partshøring foretages som et led i Assens Kommunes fornyede vurdering af sagen. Sagens oplysninger Det fremgår af punkt 3.4 i Glamsbjerg Fjernvarmes projektforslag af 30. januar 2013, at Glamsbjerg Fjernvarmes kapacitetsbehov efter konverteringen af naturgasområdet vil udgøre 12,2 MW. Angående den aktuelle kapacitet fremgår det af projektforslaget, at der i dag trækkes på akkumuleringstanken i spidslastsituationer, hvor motoren falder ud, da de 10,4 MW samlede reservelast ikke kan dække effektbehovet. Assens Kommune forstår projektforslaget således, at Glamsbjerg Fjernvarme til sikring af forsyningssikkerheden efter konvertering af

4 Plan og Kultur projektområdet finder behov for at etablere i alt 16,3 MW fratrukket de eksisterende 10,4 MW reservelast det vil sige i alt ca. 5,9 MW ny kapacitet. Den nye kapacitet kan ifølge Glamsbjerg Fjernvarme etableres ved etableringen af en ny 4,1 MW biomassekedel og et træk på 1,8 MW på akkumuleringstanken. HØRING angående projektforslagets oplysninger om varmekapacitet Glamsbjerg Fjernvarme bedes redegøre nærmere for oplysningerne i projektforslagets punkt 3.4 om kapacitetsbehovet. Det fremgår af den indsatte tabel, at Glamsbjerg Fjernvarme anvender to driftskonfigurationer henholdsvis en grundlastkonfiguration og en reservelastkonfiguration. Grundlasten består efter det oplyste af en gasmotor (4,8 MW), fliskedel (2,2 MW) og en gaskedel (3,6 MW) som grundlast i alt 10,6 MW. Reservelasten består af en selvstændig reservelastkedel (4,6 MW), som anvendes sammen med fliskedlen og gaskedlen i reservelastsituationer fx når motoren har driftsstop. Glamsbjerg Fjernvarme bedes redegøre for fjernvarmeselskabets samlede varmekapacitet, herunder navnlig følgende forhold: 1. Er det driftsmæssigt udelukket for Glamsbjerg Fjernvarme at anvende reservelastkedlen samtidig med gasmotoren, hvilket i givet fald ville muliggøre anvendelsen af den fulde, eksisterende varmekapacitet på 15,2 MW? 2. Hvad er årsagen til, at akkumuleringstankens varmekapacitet ikke er indregnet i tabellen i punkt 3.4? 3. Hvis det er muligt at anvende alle produktionsanlæg samtidig, vil dette så være en hensigtsmæssig driftskonfiguration? 4. Hvis det derimod er driftsmæssigt udelukket at anvende alle produktionsanlæg på én gang, bedes Glamsbjerg Fjernvarme beskrive den mest hensigtsmæssige driftskonfiguration. Side 2 af 4

5 Plan og Kultur Ifølge 19, stk. 1, i forvaltningsloven (lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014) har Assens Kommune pligt til at foretage høring af parterne, som berøres af Byrådets afgørelse angående Glamsbjerg Fjernvarmes projektforslag, inden afgørelsen træffes. Bemærkninger, som Assens Kommune modtager i forbindelse med denne høring, kan derfor indgå ved Byrådets afgørelse af, om projektforslaget kan godkendes eller ej. Høringens omfang Denne høring er begrænset til at angå oplysninger om varmekapaciteten på Glamsbjerg Fjernvarme som et supplement til oplysningerne i punkt 3 i fjernvarmeselskabets projektforslag. Der er derfor tale om en foreløbig partshøring, og der må forventes foretaget yderligere partshøring på et senere tidspunkt. Høringsfrist: 2 uger Assens Kommune skal bede om Glamsbjerg Fjernvarmes bemærkninger til ovenstående senest 2 uger fra modtagelsen af dette brev. Bemærkningerne skal sendes skriftligt til Assens Kommune, Rådhus Alle 5, 5610 Assens eller på mail Lovgrundlaget Assens Kommunes behandling af Glamsbjerg Fjernvarmes projektforslag hviler på dette lovgrundlag: 1. Lov om varmeforsyning (lovbekendtgørelse nr af 14. december 2011) 2. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (bekendtgørelse nr. 795 af 12. juli 2012). Denne bekendtgørelse var gældende på tidspunktet for Assens Kommunes modtagelse af Glamsbjerg Fjernvarmes projektforslag. Vejledning Har Glamsbjerg Fjernvarme spørgsmål til dette brev, eller ønsker Glamsbjerg Fjernvarme yderligere vejledning om projektforslagets behandling, er Glamsbjerg Fjernvarme velkommen til at rette henvendelse til Mette Brogaard, tlf , mail: Side 3 af 4

6 Plan og Kultur Venlig hilsen Mette Brogaard Landinspektør Planlægger Side 4 af 4

7 Plan og Kultur Haarby Kraft-Varme Amba Toftevej Haarby FORELØBIG PARTSHØRING angående varmekapaciteten på Haar-by Kraft-Varmes eksisterende produktionsanlæg Baggrund Den 9. januar 2013 indgav Haarby Kraft-Varme A.m.b.A. (herefter: Haarby Kraft-Varme) et projektforslag til Assens Kommune om konvertering af et naturgasforsynet område til fjernvarme samt etablering af en fliskedel på 3,9 MW. Da Glamsbjerg Fjernvarme A.m.b.A. kort tid efter indgav et tilsvarende projektforslag godkendte Assens Kommune begge projektforslag, den 19. december 2013 med vilkår om, at der blev etableret en fælles 8 MW fliskedel og et transmissionsanlæg mellem de to fjernvarmeselskaber. 16. juni 2014 Sags id: 14/15166 Plan og Kultur Rådhus Allé Assens Kontaktperson: Mette Brogaard Dir. tlf.: Den 16. januar 2014 indbragte Naturgas Fyn Distribution A/S (herefter: Naturgas Fyn) Assens Kommunes to projektgodkendelser for Energiklagenævnet. Ved afgørelse af 26. marts 2014 (j.nr ) traf Energiklagenævnet afgørelse om at ophæve projektgodkendelserne og hjemvise sagerne til fornyet behandling. Denne foreløbige partshøring foretages som et led i Assens Kommunes fornyede vurdering af sagen. Sagens oplysninger Det fremgår af punkt 3.4 i Haarby Kraft-Varmes projektforslag af 9. januar 2013, at Haarby Kraft-Varme har to gasmotorer på hver 2,1 MW, en spidslast biooliekedel på 5,0 MW og en gaskedel på 3,8 MW. Gaskedlen anvendes udelukkende til reservelast. Efter det oplyste i projektforslaget har Haarby Kraft-Varme et aktuelt kapacitetsbehov ved spidslast på 10,9 MW varme, som svarer til den maksimale produktionskapacitet i en reservelastsituation, hvor der anvendes en gasmotor, biooliekedlen og gaskedlen på én gang.

8 Plan og Kultur Assens Kommune forstår projektforslaget således, at Haarby Kraft- Varme til sikring af forsyningssikkerheden efter konvertering af projektområdet finder behov for at etablere i alt 14,8 MW varme fratrukket de eksisterende 10,9 MW reservelast det vil sige i alt ca. 3,9 MW ny kapacitet. Den nye kapacitet kan ifølge Haarby Kraft-Varme etableres ved etableringen af en ny 3,9 MW biomassekedel. HØRING angående projektforslagets oplysninger om varmekapacitet Haarby Kraft-Varme bedes redegøre nærmere for oplysningerne i projektforslagets punkt 3.4 om kapacitetsbehovet. Det fremgår af den indsatte tabel, at Haarby Kraft-Varme anvender to driftskonfigurationer henholdsvis en grundlastkonfiguration og en reservelastkonfiguration. Grundlasten består efter det oplyste af to gasmotorer (i alt 4,2 MW) og en biooliekedel (5,0 MW) i alt 9,2 MW. Reservelasten består af en selvstændig reservelastkedel (3,8 MW), som anvendes sammen med biooliekedlen og en af gasmotorerne i reservelastsituationer fx når motoren har driftsstop. Haarby Kraft-Varme bedes redegøre for fjernvarmeselskabets samlede varmekapacitet, herunder navnlig følgende forhold: 1. Er det driftsmæssigt udelukket for Haarby Kraft-Varme at anvende reservelastkedlen samtidig med begge gasmotorer og biooliekedlen, hvilket i givet fald ville muliggøre anvendelsen af den fulde, eksisterende varmekapacitet på 13,0 MW? 2. Hvis det er muligt at anvende reservelastkedlen samtidig med den almindelige driftskonfiguration, vil dette så være en hensigtsmæssig løsning? 3. Hvis det derimod er driftsmæssigt udelukket at anvende alle produktionsanlæg på én gang, bedes Haarby Kraft-Varme beskrive den mest hensigtsmæssige driftskonfiguration Side 2 af 4

9 Plan og Kultur Ifølge 19, stk. 1, i forvaltningsloven (lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014) har Assens Kommune pligt til at foretage høring af parterne, som berøres af Byrådets afgørelse angående Haarby Kraft-Varmes projektforslag, inden afgørelsen træffes. Bemærkninger, som Assens Kommune modtager i forbindelse med denne høring, kan derfor indgå ved Byrådets afgørelse af, om projektforslaget kan godkendes eller ej. Høringens omfang og karakter Denne høring er begrænset til at angå oplysninger om varmekapaciteten på Haarby Kraft-Varme som et supplement til oplysningerne i punkt 3 i fjernvarmeselskabets projektforslag. Der er derfor tale om en foreløbig partshøring, og der må forventes foretaget yderligere partshøring på et senere tidspunkt. Høringsfrist: 2 uger Assens Kommune skal bede om Haarby Kraft-Varmes bemærkninger til ovenstående senest 2 uger fra modtagelsen af dette brev. Bemærkningerne skal sendes skriftligt til Assens Kommune, Rådhus Alle 5, 5610 Assens eller på mail Lovgrundlaget Assens Kommunes behandling af Haarby Kraft-Varmes projektforslag hviler på dette lovgrundlag: 1. Lov om varmeforsyning (lovbekendtgørelse nr af 14. december 2011) 2. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (bekendtgørelse nr. 795 af 12. juli 2012). Denne bekendtgørelse var gældende på tidspunktet for Assens Kommunes modtagelse af Haarby Kraft-Varmes projektforslag. Vejledning Har Haarby Kraft-Varme spørgsmål til dette brev, eller ønsker Haarby Kraft-Varme yderligere vejledning om projektforslagets behandling, er Haarby Kraft-Varme velkommen til at rette henvendelse til Mette Brogaard, tlf , mail: Side 3 af 4

10 Plan og Kultur Venlig hilsen Mette Brogaard Landinspektør Planlægger Side 4 af 4

11 MEMO TITEL Glamsbjerg Fjernvarme - Projektforslag DATO 1. juli 2014 TIL Assens Kommune: Mette Brogaard KOPI Glamsbjerg Fjernvarme FRA Jens Busk ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej Aarhus C TLF FAX WWW cowi.dk SIDE 1/4 PROJEKTNR Bemærkninger til Assens Kommunes foreløbige partshøring i brev af 16. juni Vedrørende: Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Køng og Gummerup samt etablering af biomassefyret kedelcentral, januar Assens Kommune har i ovennævnte brev bedt om uddybning af spids- og reservelastkonfigurationen, som vist tabellen i projektforslagets punkt 3.4, som gengivet herunder. Ad 1. Hvorvidt det er muligt med samtidig drift på gasmotor, fliskedel, gaskedel og reservelastkedel på i alt 15,2 MW. Glamsbjerg Fjernvarme har indtil videre kun erfaring med en spidslast på ca. 10,0 MW. Der er et stort restpotentiale i området der blev konverteret til fjerarme i 2012, ligesom der i de seneste år ikke har været en meget kold vinter, som kan vise det nuværende spidslastbehov. Effektbehovet er derfor beregnet til 12,2 MW i projektforslaget. Det vurderes, at det vil være muligt at producere ca. 15,2 MW på anlæggene, men for at afklare hvorvidt denne effekt kan distribueres skal der laves hydrauliske analyser af ledningsnettet. I den forbindelse skal analyseres konsekvenser for en række forhold f.eks. pumpekapacitet, temperaturforhold og ledningsdimensioner. O:\A020000\A023286\SAGER\2013\Fyn\Opfølgning juni 2014\Glamsbjerg.docx

12 SIDE 2/4 Ad. 2 Akkumuleringstankens kapacitet. Akkumuleringstankens varmekapacitet er ikke indregnet i tabellen, da akkumuleringstanken ikke kan producere varme. Akkumuleringstanken anvendes i denne forbindelse til døgnudjævning, ved at flytte varmeproduktion fra perioder med lavt varmeforbrug (aften, nat, eftermiddag), til perioder med spidsbelastning (især om morgenen, men også sidst på eftermiddagen). Det betyder, at det kortvarigt er muligt at leverer en varmeeffekt til nettet der er lidt større end produktionseffekten. Det kræver dog, at varmebehov, produktionseffekt og varmeakkumuleringstank passer til hinanden i størrelse. Princippet for døgnudligning med en varmeakkumuleringstank er illustreret i den efterfølgende figur. Den blå kurve viser variationen i varmeforbruget pr. time over et vinterdøgn. Den orange linje viser produktionseffekten. I de timer hvor varmeforbruget er mindre end produktionseffekten, kan den overskydende varmeeffekt producere til varmeakkumuleringstanken (røde pile). I timer hvor varmebehovet er større end produktionseffekten, anvendes der varme fra varmeakkumuleringstanken (grøn pil). I den viste figur er der balance over døgnet mellem varmemængden der produceres til varmeakkumuleringstanken, og varmemængden der trækkes fra tanken. I tilfælde af et højere varmeforbrug vil spidslastbehovet ikke længere kunne dækkes. Varmeakkumuleringstanken i Glamsbjerg er på 900 m³, og kan lagre ca. 40 MWh, hvilket svare til 4-5 timers forbrug i den koldeste vinterperiode. Til døgnudligning rækker kapaciteten til udligning over 1-2 vinterdøgn. O:\A020000\A023286\SAGER\2013\Fyn\Opfølgning juni 2014\Glamsbjerg.docx

13 SIDE 3/4 Ad 3 Samtidig anvendelse af alle produktionsanlæg. Der er helt grundlæggende for alle fjernvarmeforsyninger, at der skal være en reservekapacitet, der kan sikre varmeforsyningen i tilfælde af udfald på produktionsanlæg. Behovet afhænger af den konkrete situation. I Glamsbjerg er gasmotoranlægget den største enhed med en varmeeffekt på ca. 4,8 MW. Reservekapacitet er på ca. 4,6 MW, og der mangler således en marginal effekt på 0,2 MW for at reservekedlen fuldt ud kan sikre varmeforsyningen ved udfald af gasmotoranlægget. Forsyningssikkerheden kan herved ikke garanteres med en mindre reservekapacitet end den nuværende, hvilket er illustreret i sidste kolonne "Reservelastsituation" i tabellen fra projektforslagets afsnit 3.4. Der må nødvendigvis tages udgangspunkt i en spidsbelastning, da alle anlæggene i den situation er presset til det yderste med større risiko for havari. Ved anvendelse af varmeakkumuleringstanken kan der under visse betingelser kompenseres for en marginalt manglende effekt, som beskrevet i det forudgående afsnit. Hvis den nuværende kapacitet til reserve skal overgå til forsyning af nye områder, så skal der etableres en anden kapacitet til reserve, som kan erstatte den fulde effekt fra biomasseanlæg eller gasmotoranlæg, dvs. mindst 4,8 MW da motoranlæggets effekt er størst. O:\A020000\A023286\SAGER\2013\Fyn\Opfølgning juni 2014\Glamsbjerg.docx

14 SIDE 4/4 Det er således uforsvarligt at anvende reservekapaciteten til forsyning af nye forsyningsområder, da Glamsbjerg Fjernvarme uden den fornødne reservekapacitet ikke kan leve op til sine forpligtigelser med hensyn til sikring af varmeforsyningen til sine forbrugere. Ad 4 Den mest hensigtsmæssige driftskonfiguration Den mest hensigtsmæssige, og eneste realistiske, driftskonfiguration er etablering af ekstra produktionskapacitet på 4,1 MW til dækning af det øgede varmebehov. Denne kapacitet skal endvidere baseres på biomasse, med de argumenter som i øvrigt fremgår af projektforslaget. Totalt set bliver den nuværende reservelastkapacitet på 4,6 MW relativt mindre med det udvidede forsyningsområde. Med et biomasseanlæg på 4,1 MW kan reservekapacitet sikre varmeforsyningen i tilfælde af, at biomassekedlen falder ud. I den situation vil der være behov for, at reservekedlen kan køre samtidig med den almindelige driftskonfiguration. Ved udfald af gasmotoranlægget vil forsyningssikkerheden fortsat være som beskrevet til punkt 3. I projektforslaget indgår de eksisterende anlæg, da det kun er det øgede varmebehov der kan lægges til grund for dimensionering af biomassekedlen. Forhold vedrørende forsyningssikkerheden følges og vurderes selvstændigt. Et fælles biomasseanlæg og sammenkobling med Haarby vil imidlertid give andre muligheder for distribution af varme og sikring af forsyningssikkerhed. Til afklaring heraf kræves en hydrauliske analyser af ledningsnettet, hvilket planlægges foretaget under projekteringen af anlægget. O:\A020000\A023286\SAGER\2013\Fyn\Opfølgning juni 2014\Glamsbjerg.docx

15 MEMO TITEL Haarby Kraft-Varme - Projektforslag DATO 1. juli 2014 TIL Assens Kommune: Mette Brogaard KOPI Haarby Kraft-Varme FRA Jens Busk ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej Aarhus C TLF FAX WWW cowi.dk SIDE 1/3 PROJEKTNR Bemærkninger til Assens Kommunes foreløbige partshøring i brev af 16. juni Vedrørende: Biomassekedel og udvidelse af forsyningsområdet i Haarby, Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven, November 2012 Assens Kommune har i ovennævnte brev bedt om uddybning af spids- og reservelastkonfigurationen, som vist tabellen i projektforslagets punkt 3.4, som gengivet herunder. Ad 1. Hvorvidt det er muligt med samtidig drift på gasmotorer, biooliekedel og reservelastkedel på i alt 13,0 MW. Haarby Kraft-Varme har indtil videre praktisk erfaring med en spidslast på ca. 9,0 MW. I de seneste år har der ikke været en meget kold vinter, som kan vise det nuværende spidslastbehov, hvorfor effektbehovet er beregnet til 10,5 MW i projektforslaget. Det vurderes, at det vil være muligt at producere ca. 13,0 MW på anlæggene, men for at afklare hvorvidt denne effekt kan distribueres skal der laves hydrauliske analyser af ledningsnettet. I den forbindelse skal analyseres konsekvenser for en række forhold f.eks. pumpekapacitet, temperaturforhold og ledningsdimensioner. O:\A020000\A023286\SAGER\2013\Fyn\Opfølgning juni 2014\Haarby.docx

16 SIDE 2/3 Ad. 2 Samtidig anvendelse af alle produktionsanlæg. Det er helt grundlæggende for alle fjernvarmeforsyninger, at der skal være en reservekapacitet, der kan sikre varmeforsyningen i tilfælde af udfald af produktionsanlæg. Behovet afhænger af den konkrete situation. I Haarby har gasmotoranlægget en varmeeffekt på ca. 4,2 MW. Reservekapacitet er på ca. 3,8 MW. Der mangler således en marginal effekt på 0,4 MW for at reservekedlen fuldt ud kan sikre varmeforsyningen ved udfald af gasmotoranlægget. Hertil komme et behov for yderligere effekt i tilfælde af en meget kold vinter, som ifølge opgørelsen til projektforslaget er ca. 1,3 MW (10,5-9,2). Forsyningssikkerheden kan herved kun garanteres i en spidsbelastning forudsat, at den ene gasmotorlinje kan anvendes, hvilket er illustreret i sidste kolonne "Reservelastsituation" i tabellen fra projektforslagets afsnit 3.4. Haarby Kraft-Varme har oplevet samtidig nedbrud af begge motorlinjer. Hvis det sker i en spidsbelastning vil varmebehovet ikke kunne dækkes fuldt ud. Der må nødvendigvis tages udgangspunkt i en spidsbelastning, da alle anlæggene i den situation er presset til det yderste med større risiko for havari. I kolde vintre er der også et hensyn til at kunne holde distributionsanlægget tilstrækkelig varmt og imødegå yderligere skader. Det er ikke ideelt, at reservekapaciteten er utilstrækkelig uden begge motoranlæg, da disse er ensartede anlæg og derfor afhængige af de samme driftsbetingelser f.eks. afsætning af elproduktionen. Den eksisterende reservekapacitet er således den mindst forsvarlige. Det betyder, at hvis den nuværende kapacitet til reserve skal overgå til forsyning af nye områder, så skal der etableres en anden kapacitet til reserve. Ved etablering af ny reserve kapacitet bør der tages hensyn til ovennævnte betragtninger, dvs. en effekt der kan erstatte enten biomasseanlægget eller gasmotoranlægget dvs. 4,2 MW da motoranlæggets effekt er størst, samt yderligere 1,3 MW til sikring i kolde vintre. Det er således uforsvarligt at anvende reservekapaciteten til forsyning af nye forsyningsområder, da Haarby Kraft-Varme uden den fornødne reservekapacitet ikke kan leve op til sine forpligtigelser med hensyn til sikring af varmeforsyningen til sine forbrugere. Ad 3 Den mest hensigtsmæssige driftskonfiguration Den mest hensigtsmæssige, og eneste realistiske, driftskonfiguration er etablering af ekstra produktionskapacitet på 3,9 MW til dækning af det øgede varmebehov fra O:\A020000\A023286\SAGER\2013\Fyn\Opfølgning juni 2014\Haarby.docx

17 SIDE 3/3 det udvidede forsyningsområde. Denne kapacitet skal endvidere baseres på biomasse, med de argumenter som i øvrigt fremgår af projektforslaget. Herved opretholdes den nuværende reservekapacitet. Totalt set bliver reservekapaciteten på 3,8 MW relativt mindre ved tilslutning af de nye forsyningsområder. Med et biomasseanlæg på 3,9 MW kan reservekapaciteten tilnærmelsesvis sikre varmeforsyningen i tilfælde af, at biomassekedlen falder ud. I den situation vil der være behov for, at reservekedlen kan køre samtidig med den almindelige driftskonfiguration. Ved udfald af motoranlæggene vil forsyningssikkerheden fortsat være som beskrevet til punkt 2, men behovet for yderligere reservekapacitet vil kun være ca. 0,4 MW, samt de yderligere 1,3 MW til sikring i kolde vintre. I projektforslaget indgår de eksisterende anlæg, da det kun er det øgede varmebehov der kan lægges til grund for dimensionering af biomassekedlen. De nævnte forhold vedrørende forsyningssikkerheden følges og vurderes selvstændigt. Et fælles biomasseanlæg og sammenkobling med Glamsbjerg vil imidlertid give andre muligheder for distribution af varme og placering af den fornøden reservekapacitet. Til afklaring heraf kræves en hydrauliske analyser af ledningsnettet, hvilket planlægges foretaget under projekteringen af anlægget. O:\A020000\A023286\SAGER\2013\Fyn\Opfølgning juni 2014\Haarby.docx

18 Plan og Kultur NGF NATURE ENERGY DISTRIBUTION A/S Ørbækvej Odense SØ Fornyet behandling af projektforslag om fjernvarmeforsyning af Glamsbjerg og Haarby - partshøring - svarfrist den 16. september Assens Kommune har som bekendt genoptaget behandlingen af Haarby Kraft-Varmes projektforslag af 9. januar 2013 om etablering af biomassekedel og udvidelse af forsyningsområdet i Haarby og af Glamsbjerg Fjernvarmes projektforslag af 30. januar 2013 for udvidelse af forsyningsområde i Køng og Gummerup samt etablering af biomassefyret kedelcentral. 02. september 2014 Sags id: 14/15166 Plan og Kultur Rådhus Allé Assens Kontaktperson: Mette Brogaard Dir. tlf.: Som tidligere oplyst har kommunen i den forbindelse ved brev af 16. juni 2014 foreløbig anmodet Glamsbjerg Fjernvarme og Haarby Kraft- Varme om supplerende oplysninger vedrørende varmekapaciteten på disses eksisterende produktionsanlæg. Formålet er bl.a. at belyse forholdet til brændselsforudsætningerne i projektbekendtgørelsens 15. Glamsbjerg Fjernvarme og Haarby Kraft-Varme har den 1. juli 2014 fremsendt de supplerende oplysninger til kommunen i form af to notater udarbejdet af COWI A/S. Kopi af de to notater vedlægges. Assens Kommune skal til brug for sin fornyede behandling af projektforslagene anmode om Naturgas Fyns eventuelle bemærkninger til de to notater af 1. juli Af hensyn til den videre proces skal kommunen anmode om at modtage Naturgas Fyns eventuelle bemærkninger senest den 16. september Der er som tidligere nævnt tale om en foreløbig partshøring, der begrænser sig til spørgsmålet vedrørende varmekapaciteten.

19 Plan og Kultur Kommunen forventer således at foretage mere omfattende partshøringer vedrørende projektforslagenes øvrige forudsætninger mv. på et senere tidspunkt. Venlig hilsen Mette Brogaard Landinspektør Planlægger Side 2 af 2

20 Assens Kommune Plan og Kultur Rådhus Allé Assens Att.: Mette Brogaard 16. september 2014 Bemærkninger til to notater vedr. varmekapacitet jf. projektforslag om fjernvarmeforsyning af Glamsbjerg og Haarby, sags id.: 14/15166 Med henvisning til brev af 2. september 2014 modtaget fra Assens Kommune, fremsendes hermed bemærkninger til foreløbig partshøring vedrørende varmekapacitet. Henvisningen til 15 i projektbekendtgørelsen tyder på, at en tidligere gældende udgave af projektbekendtgørelsen (BEK nr. 795 af 12/07/2012 ) ønskes lagt til grund for den fornyede behandling af fjernvarmesagerne vedrørende Glamsbjerg og Haarby. Vi vil foreslå, at den nu gældende bekendtgørelse (BEK nr. 566 af 02/06/2014) lægges til grund for den fornyede behandling. Som minimum bør projektets robusthed belyses i forhold til den nu gældende bekendtgørelse. NGF Nature Energy Distribution har tidligere anført, at dimensioneringen af de to biomassekedler er baseret på en usædvanlig lav ækvivalent fuldlasttid, og at de derfor forekommer overdimensionerede. Desuden er tidligere fremført, at varmeakkumuleringstanke ikke bør medtages i en opgørelse af forsyningssikkerheden. Endelig er tidligere fremført bemærkninger til opgørelse af varmegrundlaget for flis-kedlerne, herunder indregning af energibesparelser. På baggrund af ovenstående kan vi ikke anbefale, at notaterne i deres nuværende form lægges til grund for den fornyede behandling. Vi foreslår, at den fornyede behandling indledes med et møde, hvor parterne i sagen, ved kommunens mellemkomst, drøfter beregningsforudsætninger og -metoder med henblik på at skabe et fælles grundlag for kommunens videre behandling af projekterne i Glamsbjerg og Haarby. I de tilfælde, hvor parterne ikke kan nå til enighed, anbefales det, at kommunen udmelder beregningsforudsætninger med afsæt i for eksempel Energistyrelsens vejledninger og teknologikataloger og med behørig hensyn til de projektspecifikke forhold. NGF Nature Energy Distribution A/S bidrager gerne med en sammenstilling af de hidtil anvendte forudsætninger fra parterne i sagen.

21 NGF Nature Energy Distribution har, siden undertegnedes tiltrædelse primo 2014, fast anvendt NIRAS som uvildig rådgiver ved høring af projektforslag om fjernvarmeforsyning i eksisterende naturgasområder på Fyn. Vi ønsker også meget gerne at anvende NIRAS som rådgiver i projektforslagene for Glamsbjerg og Haarby. Vi er opmærksomme på, at NIRAS, ved tidligere sagsbehandling af nærværende to projektforslag, har været rådgiver for Assens Kommune. NIRAS anvendes dog ikke af kommunen i den fornyede sagsbehandling. NIRAS har over for NGF Nature Energy Distribution bekræftet, at der ved den fornyede sagsbehandling ikke vil være personsammenfald, ligesom anvendelse af fortrolig information fra NIRAS s tidligere bistand til kommunen ikke vil finde sted. Er der spørgsmål til ovenstående er I velkommen til at kontakte undertegnede på telefon Med venlig hilsen NGF Nature Energy Distribution Pernille Høgstrøm Resen Direktør 2

22 Plan og Kultur GLAMSBJERG FJERNVARMECENTRAL Teglværksvej Glamsbjerg Anmodning om yderligere oplysninger angående projektforslag for etablering af et fælles varmeproduktionsanlæg og konvertering af et naturgasforsynet område Baggrund Energiklagenævnet traf den 26. marts 2014 afgørelse om at ophæve Assens Kommunes projektgodkendelser angående Glamsbjerg Fjernvarme og Haarby Kraft-Varmes konverteringsprojekter. Sagerne blev samtidig hjemvist til fornyet behandling. 25. september 2014 Sags id: 14/15166 Plan og Kultur Rådhus Allé Assens Kontaktperson: Mette Brogaard Dir. tlf.: I den anledning foretog Assens Kommune ved brev af 16. juni 2014 en foreløbig partshøring angående varmekapaciteten på Glamsbjerg Fjernvarmes eksisterende produktionsanlæg. Glamsbjerg Fjernvarme afgav høringssvar herom den 1. juli Assens Kommune skal med henvisning til 21, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 795 af 12. juli 2012 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (projektbekendtgørelsen) hermed anmode Glamsbjerg Fjernvarme om yderligere oplysninger til brug for kommunens fornyede vurdering af sagen. Oplysninger angående etableringen af et fælles varmeproduktionsanlæg og konvertering af et eksisterende naturgasområde Alternativt scenarium I forlængelse af Glamsbjerg Fjernvarmes og Haarby Kraft-Varmes oprindelige projektforslag af henholdsvis 30. januar 2013 og 9. januar 2013 skal Assens Kommune hermed anmode Glamsbjerg Fjernvarme om yderligere oplysninger, som belyser det alternative scenarium, at Glamsbjerg Fjernvarme og Haarby Kraft-Varme etablerer et nyt, fælles varmeproduktionsanlæg til dækning af områderne, der ønskes konverteret til fjernvarme. Glamsbjerg Fjernvarme anmodes om at udarbejde en analyse, herunder foretage samfundsøkonomiske beregninger, som belyser det alternative scenarium i forhold til de scenarier, der allerede indgår i Glams-

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad MEMO TITEL Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad DATO 2. april 2014 TIL Egedal Kommune (Carsten Nøhr)

Læs mere

2.1 Priser på gaskedler (store og små)

2.1 Priser på gaskedler (store og små) MEMO TITEL Vurdering af Næstved Varmeværks muligheder efter ophævelse af Næstved Kommunes godkendelse af projektforslag for biomasseværk mv. DATO 19. maj 2015 TIL Næstved Varmeværk A.m.b.a. (Jens Andersen)

Læs mere

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Rådmandshaven 20 4700 Næstved DONG Gas Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 01 www.dongenergy-distribution.dk

Læs mere

Godkendelse af projektforslag fra Haarby Kraft-Varme A.m.b.a. og Glamsbjerg Fjernvarme A.m.b.a

Godkendelse af projektforslag fra Haarby Kraft-Varme A.m.b.a. og Glamsbjerg Fjernvarme A.m.b.a [indsæt dato 2014] Sags id: 14/15166 Plan og Kultur Rådhus Allé 5 5610 Assens Kontaktperson: Mette Brogaard E-mail: mjoha@assens.dk Dir. tlf.: 6474 6881 Godkendelse af projektforslag fra Haarby Kraft-Varme

Læs mere

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør

Læs mere

Middelfart Kommunes afgørelse af 5. december 2011 stadfæstes.

Middelfart Kommunes afgørelse af 5. december 2011 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Naturgas Fyn Distribution A/S OVER

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Memo. Assens Kommune. Kommentarer til høringsbrev. Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE

Memo. Assens Kommune. Kommentarer til høringsbrev. Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE Memo Assens Kommune Titel Kommentarer til høringsbrev Dato 24. august 2011 Til Kopi Fra Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Asger Janfelt Advokat Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 43 J.nr. 11953 aj@energiogmiljo.dk

Læs mere

Aabenraa Kommunes afgørelse af 12. juni 2013 ophæves, og sagen hjemvises til kommunen til fornyet behandling.

Aabenraa Kommunes afgørelse af 12. juni 2013 ophæves, og sagen hjemvises til kommunen til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Aabenraa

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning godkendte på møde den 9. august 2011 at projektforslaget var sendt i høring i 4 uger.

Udvalget for Kultur og Planlægning godkendte på møde den 9. august 2011 at projektforslaget var sendt i høring i 4 uger. 18.09.2011/NLI Acadre 11/25385 NOTAT Bilag til dagsorden vedrørende bemærkninger til projektforslag for fjernvarmeforsyning af del af Stenstrup, Hundtofte og Løgeskov og godkendelse af halmkedel. Svendborg

Læs mere

energidistrikter i Næstved Kommune - bemærkninger til DGD's høringssvar, dateret 31. oktober 2017

energidistrikter i Næstved Kommune - bemærkninger til DGD's høringssvar, dateret 31. oktober 2017 MEMO TITEL Projektforslag for konvertering til fjernvarme i 14 energidistrikter i Næstved Kommune - bemærkninger til DGD's høringssvar, dateret 31. oktober 2017 DATO 13. november 2017 TIL KOPI FRA PROJEKTNR

Læs mere

Behandling af høringssvar

Behandling af høringssvar Notat Behandling af høringssvar Der har i forbindelse med behandling af projektforslag for fjernvarme i Glamsbjerg, været to fokusområder Den samfundsøkonomiske beregning og Det økonomiske forhold, hvilket

Læs mere

Godkendelse af projektforslag fra Haarby Kraft-Varme A.m.b.a. og Glamsbjerg Fjernvarme A.m.b.a

Godkendelse af projektforslag fra Haarby Kraft-Varme A.m.b.a. og Glamsbjerg Fjernvarme A.m.b.a [indsæt dato 2014] Sags id: 14/15166 Plan og Kultur Rådhus Allé 5 5610 Assens Kontaktperson: Mette Brogaard E-mail: mjoha@assens.dk Dir. tlf.: 6474 6881 Godkendelse af projektforslag fra Haarby Kraft-Varme

Læs mere

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral Skanderborg-Hørning Fjernvarme Danmarksvej 15 8660 Skanderborg Sagsansvarlig Advokat, ph.d. Sagsbehandler Advokat, ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

Varmeforsyningsplanlægning

Varmeforsyningsplanlægning Varmeforsyningsplanlægning Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved specialistadvokat Agnete Nordentoft og advokat Kristian R. Larsen Disposition 1. Kommunal varmeforsyningsplanlægning generelt

Læs mere

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200 Notat Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag 1. juli 2014 Projekt nr. 215245 Dokument nr. 1211776524 Version 1 Udarbejdet af acs Kontrolleret af trn Godkendt

Læs mere

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Juli 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 2 - Kommentarer til høringsskrivelse fra HMN dateret 29. maj

Læs mere

Klima og Planlægning. Til Næstved Varmeværk a.m.b.a.

Klima og Planlægning. Til Næstved Varmeværk a.m.b.a. Klima og Planlægning Til Næstved Varmeværk a.m.b.a. Næstved Kommune Rune Nielsen www.næstved.dk Dato 2.7.2014 Sagsnr. 13.03.01-P00-1-12 CPR-nr. Sagsbehandler Rune Nielsen Projektgodkendelse for projektforslaget

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj 2005 Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj

Læs mere

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse Punkt 21. Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse 2015-032404 Miljø- og Energiudvalget indstiller til byrådet, at

Læs mere

Notat vurdering af kapacitet og reference

Notat vurdering af kapacitet og reference Aarhus 10. marts 2015 Agnete Nordentoft Specialistadvokat T +45 72 27 35 10 ano@bechbruun.com Sagsnr. 019047-0039 phe/ano/jhp Notat vurdering af kapacitet og reference Skanderborg-Hørning Fjernvarmes projektforslag

Læs mere

Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves.

Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas distribution A/S OVER Næstved

Læs mere

Vedr. Kommentar til partshøring vedrørende projektforslag for 30 MW biomassefyret fjernvarmeværk

Vedr. Kommentar til partshøring vedrørende projektforslag for 30 MW biomassefyret fjernvarmeværk Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. Danmarksvej 15 8660 Skanderborg Att.: Torkild Kjærsgaard Sagsansvarlig Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4.

Læs mere

Varmeplanlægning. Ved Agnete Nordentoft og Kristian Raun Larsen

Varmeplanlægning. Ved Agnete Nordentoft og Kristian Raun Larsen Varmeplanlægning Ved Agnete Nordentoft og Kristian Raun Larsen 2 Det vi vil tale om. Kommunernes sagsbehandling og godkendelse af projektforslag Reglerne om varmeplanlægning Kollektive varmeforsyningsanlæg

Læs mere

Bemærkninger til høringssvar fra Naturgas Fyn Distribution A/S vedrørende projektforslag for fjernvarmeforsyning af Nr. Lyndelse og Nørre Søby

Bemærkninger til høringssvar fra Naturgas Fyn Distribution A/S vedrørende projektforslag for fjernvarmeforsyning af Nr. Lyndelse og Nørre Søby Faaborg-Midtfyn Kommune Nørregade 4 5600 Faaborg Att.: Helge Müller Dato: 4. november 2013 Bemærkninger til høringssvar fra Naturgas Fyn Distribution A/S vedrørende projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Juli 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 1 Afsluttende myndighedsbehandling efter forlængede høringsperiode

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Naturgas Fyn Distribution A/S OVER

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Vordingborg

Læs mere

1. Ændring af områdeafgrænsning. Naturgas Fyn Distribution A/S Att. direktør Gert Nielsen Ørbækvej Odense SØ

1. Ændring af områdeafgrænsning. Naturgas Fyn Distribution A/S Att. direktør Gert Nielsen Ørbækvej Odense SØ Naturgas Fyn Distribution A/S Att. direktør Gert Nielsen Ørbækvej 260 5220 Odense SØ Email: ngf@ngf.dk, gni@ngf.dk Direktørområde Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf.

Læs mere

Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg

Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg Høringssvar og sagsforløb Nedenfor er en gennemgang af hovedessensen i parternes synspunkter i høringssvarene, samt sagsforløb. 7. juni 2013

Læs mere

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima Næstved Varmeværk A.m.b.a. Att. Jens Andersen, ja@naestved-varme.dk COWI A/S Att. Kurt Madsen, kum@cowi.com Kopi er sendt til: AffaldPlus Att. John Kusz, affaldplus@affaldplus.dk Dansk Gas Distribution

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918) Sendt pr. e-mail: pju@nyborg.dk Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 25. maj 2013 Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev

Læs mere

Flisfyret varmeværk i Grenaa

Flisfyret varmeværk i Grenaa Flisfyret varmeværk i Grenaa Tillæg til projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A054732 DOKUMENTNR.

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Dato: 23. november 2011 Sagsnr.: 201105138 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4835 Fax +45 8888 5501 Vicki.schmidt@middelfart.dk

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen Hjørring

Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen Hjørring Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Fremsendes alene pr. e-mail til: Hjørring Kommune v. teamleder Martin Berg Nielsen: Martin.berg.nielsen@hjoerring.dk og hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Fjernvarmeforsyning af lokalplanområde 3-694 Seden Nord 31. august 2012 1/30 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Retsgrundlag...

Læs mere

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral)

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral) (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER

Læs mere

FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG

FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG JANUAR 2017 NOVO NORDISK A/S. FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF

Læs mere

GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE.

GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE. GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE. GLAMSBJERG FJERNVARME, HAARBY KRAFTVARME. Andelsselskaber med begrænset ansvar. 2 Generalforsamlinger. 2 Bestyrelser. 2 Formænd.

Læs mere

Godkendelse af projekt vedr. øget varmeleverance fra I/S Reno-Nord

Godkendelse af projekt vedr. øget varmeleverance fra I/S Reno-Nord Punkt 15. Godkendelse af projekt vedr. øget varmeleverance fra I/S Reno-Nord 2017-026680 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Magistraten godkender, at projektforslag for øget varmeleverance fra

Læs mere

Susanne Skårup, Skanderborg Kommune

Susanne Skårup, Skanderborg Kommune Notat Jakob Worm Nordjylland Mobil +45 2972 6845 jw@planenergi.dk Projekt: Dato: Att.: Skanderborg Kommune, behandling af projektforslag. Den 16. Februar 2015 Susanne Skårup, Skanderborg Kommune Notat

Læs mere

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø (Varmeforsyning) Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007 etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

Notat. Svendborg projektforslag Vurdering af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven. : Nina Lindbjerg, Svendborg Kommune

Notat. Svendborg projektforslag Vurdering af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven. : Nina Lindbjerg, Svendborg Kommune Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Svendborg projektforslag Vurdering af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven

Læs mere

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk MARTS 2016 HOFOR REVIDERET 31. MARTS 2016 Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING INDHOLD 1 Indledning 5 1.1 Anmodning om godkendelse

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN KOM GODT I GANG VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN i forbindelse med varmeprojekter og varmeplanlægning lokalt Udgiver: Dansk Fjernvarme Dato: Oktober 2015 Fire hæfter KOM GODT I GANG i

Læs mere

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn. Advokatfirma Bruun & Hjejle Att.: Advokat Nicolaj Kleist Nørregade 21 1165 København K Sendt pr. e-mail til nkl@bruunhjejle.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal

Læs mere

Godkendelse af projektforslag om udvidelse af fjernvarmeområdet samt etablering af en biomassefyret kedel

Godkendelse af projektforslag om udvidelse af fjernvarmeområdet samt etablering af en biomassefyret kedel Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4872 Fax +45 8888 5501 Nørre Aaby Kraftvarmeværk Amba Grønnegade 7 5580

Læs mere

Projektgodkendelse til Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.A

Projektgodkendelse til Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.A Projektgodkendelse til Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.A Projektgodkendelse af projektforslag for udvidelse af fjernvarmeområde i Ringe by og udvidelse med en biomassekedel Godkendelsen er meddelt efter

Læs mere

Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk. Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard)

Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk. Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard) MEMO TITEL Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk DATO 16. januar 2013 TIL Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard) KOPI FRA PROJEKTNR Kurt Madsen A035445 1 Indledning

Læs mere

2 Bemærkninger til resultaterne 2. Der er foretaget analyser af mulig udveksling af varme mellem: Forudsætningerne herfor er vist i bilag A.

2 Bemærkninger til resultaterne 2. Der er foretaget analyser af mulig udveksling af varme mellem: Forudsætningerne herfor er vist i bilag A. SKANDERBORG-HØRNING FJERNVARME A.M.B.A. - RENOSYD I/S ANALYSE PÅ UDVEKSLING AF VARME MED ÅRHUS ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk PRÆSENTATION

Læs mere

Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid

Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid Fjernvarmens udbredelse Varmeatlas præsentation ved Else Bernsen, COWI (ebe@cowi.dk) 1 Bygningsatlas 2013 for alle byområder i Danmark BBR oplyser

Læs mere

2013 godkendelse af projektforslag om udvidelse Fjernvarme Fyn A/S forsyningsområde i Årslev og Sdr. Nærå

2013 godkendelse af projektforslag om udvidelse Fjernvarme Fyn A/S forsyningsområde i Årslev og Sdr. Nærå (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA OVER OM NGF Nature Energy Distribution

Læs mere

Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Haarby

Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Haarby Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Haarby Høringssvar og sagsforløb Nedenfor er en gennemgang af hovedessensen i parternes synspunkter i høringssvarene, samt sagsforløb. 7. juni 2013 - Høringsvar

Læs mere

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg JUNI 2015 GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Dokument nr. P-74508-A-3 Revision nr. 1 Udgivelsesdato

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

Projektgodkendelse til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af naturgasområder i dele af Stenstrup By

Projektgodkendelse til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af naturgasområder i dele af Stenstrup By Projektgodkendelse til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af naturgasområder i dele af Stenstrup By Projektansvarlig: Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a., Hostrupvej 28, 5771 Stenstrup Projektets

Læs mere

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX]

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX] Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.A. Hestbækvej 21 9640 Farsø Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A.

Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A....[Klager] fremsendte

Læs mere

Poul Erik Asmussen COWI A/S

Poul Erik Asmussen COWI A/S From: Poul Erik Asmussen Sent: 25 Sep 2015 13:17:05 +0200 To: Henrik Oxenvad Cc: Preben Pedersen (td@oksvarme.dk) Subject: Projektforslag for Oksbøllejren Attachments: Følgebrev Oksbøl.pdf, Projektforslag

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Etablering af fjernvarmeforsyning i lokalplanområde 4-703 Forsker- og Videnpark 30. marts 2011 1/38 1 Indhold Afsnit 2: Stamoplysninger s. 3 Afsnit 3: Læsevejledning

Læs mere

Vurdering af Energiklagenævnets afgørelse af 5. maj 2015

Vurdering af Energiklagenævnets afgørelse af 5. maj 2015 Aarhus 19. maj 2015 Agnete Nordentoft Specialistadvokat T +45 72 27 35 10 ano@bechbruun.com Sagsnr. 011286-0017 ano/jhp Vurdering af Energiklagenævnets afgørelse af 5. maj 2015 1. Indledning Næstved Varmeværk

Læs mere

NOTAT MARIAGER FJORD KOMMUNE

NOTAT MARIAGER FJORD KOMMUNE Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 156681 NOTAT MARIAGER FJORD KOMMUNE PROJEKTFORSLAG FOR VARMEFORSYNINGSANLÆG NÆRMERE BEGRUNDELSE

Læs mere

Baggrundsnotat om de foreslåede ændringer

Baggrundsnotat om de foreslåede ændringer N O T AT 5. december 2012 J.nr. 2301/1199-0185 Ref. rvn Side 1/7 Baggrundsnotat om de foreslåede ændringer 1. Kompensation ved konvertering (udkastets 7, stk. 1-6, og bilag 2) Efter gældende regler kan

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

Anonymiseret Afgørelse klage over pålæg om tilslutningspligt og afslag på forlængelse af tilslutningsfrist

Anonymiseret Afgørelse klage over pålæg om tilslutningspligt og afslag på forlængelse af tilslutningsfrist Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Indstilling. Elfyret spids- og reservelastkedel. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 25. juni 2013 Aarhus Kommune

Indstilling. Elfyret spids- og reservelastkedel. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 25. juni 2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 25. juni 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Elfyret spids- og reservelastkedel 1. Resume Den nødvendige spids- og reservelast kapacitet

Læs mere

AFGØRELSE. (Varmeforsyning) Høje-Taastrup Kommunes afgørelse Høje-Taastrup Kommune meddelte den 17. maj 2001 følgende afgørelse:

AFGØRELSE. (Varmeforsyning) Høje-Taastrup Kommunes afgørelse Høje-Taastrup Kommune meddelte den 17. maj 2001 følgende afgørelse: ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk 15. november 2001 J.nr. 97-2311-0096 HJD AFGØRELSE (Varmeforsyning) Klage fra over afgørelse af

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013 AffaldVarme Aarhus Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Projektansvarlige 2 2. Baggrund og forholdet til varmeplanlægning 2 3. Lovgrundlag

Læs mere

Påklage af Sønderborg Kommunes afgørelse af 29. juni 2016

Påklage af Sønderborg Kommunes afgørelse af 29. juni 2016 Energiklagenævnet Sendt til ekn@ekn.dk Dansk Gas Distribution Gladsaxe Ringvej 11 Bygning C 2860 Søborg +45 70 21 30 40 dgd@danskgasdistribution.dk www.danskgasdistribution.dk CVR-nr. 27 21 04 06 Påklage

Læs mere

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Dokument nr P-66272 Revision nr 0 Udgivelsesdato

Læs mere

Teknisk risikovurdering

Teknisk risikovurdering Fax +45 9839 2498 Tønder Kommune Morten Hofmeister Nordjylland Att.: Lene Heissel og Henrik Hansen Tlf. +45 9682 0400 Skørping 11. maj 2015 Mobil +45 2234 4703 mh@planenergi.dk Teknisk risikovurdering

Læs mere

Notat. Vedr. Nedlæggelse af Ørslev-Terslev Kraftvarmeværk. 1. Baggrund

Notat. Vedr. Nedlæggelse af Ørslev-Terslev Kraftvarmeværk. 1. Baggrund Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 08-11007 - 01 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Projektforslag Ny træpillekedel

Projektforslag Ny træpillekedel Projektforslag Ny træpillekedel Udarbejdet for Rønde Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S 13. maj 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

Indhold: KRAFTVARMEPLIGT...2 KAPACITET...5 RELEVANTE REFERENCER...6 SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER...8. j. nr. 13/57386

Indhold: KRAFTVARMEPLIGT...2 KAPACITET...5 RELEVANTE REFERENCER...6 SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER...8. j. nr. 13/57386 HØRINGSNOTAT: HØRINGSSVAR, BEMÆRKNINGER OG INDSIGELSER TIL VARMEPROJEKT FOR NYT 30 MW BIOMASSEFYRET VARMEVÆRK Juridiske afsnit ved Advokat Agnete Nordentoft, Bech-Bruun, 24. august 2015 j. nr. 13/57386

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------ PROJEKTFORSLAG ------------------------------------------------------------------------------ KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT MAJ 2014 HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 HVIDOVRE

Læs mere

Til Fåborg Kommune. Teknik og Miljø - Plankontoret.

Til Fåborg Kommune. Teknik og Miljø - Plankontoret. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Faaborg Kommunes afgørelse af 29. november 2006 om afslag på projektforslag for halmvarme i Horne Energiklagenævnet modtog den 15. januar 2007 fra

Læs mere

Notat. Varmepriser ved grundbeløbets bortfald

Notat. Varmepriser ved grundbeløbets bortfald Notat Dok. ansvarlig: TCA Sekretær: Sagsnr.: s2015-731 Doknr: d2015-15740-15.0 10. marts 2016 Varmepriser ved grundbeløbets bortfald Baggrund Det er politisk aftalt, at grundbeløbet til decentral kraftvarme

Læs mere

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 21. november 2002 påklaget Aars Kommunes afgørelser

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

Notat. Vedr. inddragelse af Aftagerforeningen Østerlund Varme. 1. Indledning og sammenfatning. 2. Retsgrundlaget

Notat. Vedr. inddragelse af Aftagerforeningen Østerlund Varme. 1. Indledning og sammenfatning. 2. Retsgrundlaget Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Asger Janfelt Advokat Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Direkte: 25 29 08 43 J.nr. 12241

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Fjernvarme fra SK Varme A/S

Fjernvarme fra SK Varme A/S GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN www.skovsoeparken.dk bestyrelsen@skovsoeparken.dk Dato: 18. april 2011 Fjernvarme fra SK Varme A/S På sidste års generalforsamling blev omlægning til mere miljøvenlige

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere