I uddannelsessystemet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I uddannelsessystemet"

Transkript

1 I uddannelsessystemet (Young and vulnerable in the educational system) Udarbejdet af: Christina Nielsen, studie nr.: Henriette Møller Jørgensen, studie nr.: University College Lillebælt. Hold semester. År 2013/2014 Projektvejleder: Hanne Sjelborg. Rapporten er udarbejdet af socialrådgiverstuderende ved Socialrådgiveruddannelsen i Odense, som led i uddannelsesforløbet. Den foreligger urettet og ukommenteret fra skolens side og er således et udtryk for de studerendes egne synspunkter. Denne opgave eller dele heraf må kun offentliggøres med forfatterens tilladelse.

2 Indholdsfortegnelse Indledning(Fælles)... 4 Motivation/Forforståelse(Fælles)... 5 Emnebeskrivelse og afgrænsning(fælles)... 6 Problemformulering(Fælles)... 6 Videnskabsteoretisk udgangspunkt(fælles)... 7 Metodevalg/design(Fælles)... 8 Hvad er EGU(Christina)?... 9 Formål og målgruppe(christina) Andre tilbud til udsatte unge(christina) Adgang til EGU(Christina) EGU på SDE(Christina) Den nye Erhvervsskolereform(Christina) Delkonklusion Ungdommen gennem tiden(christina) Hvorfor de unge er udsatte i uddannelsessystemet(henriette) Pierre Bourdieu(Henriette) De 4 kapitaler(henriette) Økonomisk kapital hos de unge på EGU(Henriette) Kulturel kapital hos de unge på EGU(Henriette) Social kapital hos de unge på EGU(Henriette) De fire ungdomsgrupper(henriette) Social arv eller Begrænsede livschancer?(christina) Identitetsdannelse(Christina) Erik Erikson(Christina)

3 J.E. Marcia(Christina) Illeris m.fl(henriette) De unge på EGU og identitet(christina) Delkonklusion Hvad har betydning for at de unge kommer godt igennem EGU? Den gennemgående lærers betydning for eleverne på EGU(Henriette) Resiliens(Henriette) Anerkendelse på EGU(Henriette) Kærlighedsanerkendelsen hos de unge på EGU(Henriette) Den retslige anerkendelse hos de unge på EGU(Henriette) Den sociale anerkendelse hos de unge på EGU(Henriette) Delkonklusion Konsekvensen af, at være udsat ung i uddannelsessystemet på individ, gruppe og samfundsniveau(christina) Thomas Ziehe/Individniveau(Christina) Gruppe(Christina) Samfund(Christina) Delkonklusion Metodekritik/refleksion(Fælles) Konklusion(Fælles) Perspektivering(Fælles) Kildefortegnelse Bøger Love Internetadresser Bilag

4 Bilag Beskrivelse af Palle Bülow, Lærer på EGU Spørgsmål til interview Interview med Palle d. 23. oktober Bilag Beskrivelse af M Interviewspørgsmål til M1: Interview med M1 fra EGU på SDE Bilag Beskrivelse af M Interviewspørgsmål til M Interview med M Bilag Beskrivelse af G Interviewspørgsmål til G Interview med G fra EGU på SDE d. 5. november Bilag Referat af interview med UU- vejleder Leif Bilag Gruppesnak med Palle og Leif foretaget d. 23. oktober Bilag Resultat af spørgeskemaundersøgelse med 7 respondenter Bilag Arbejdspapir om EGU på SDE Bilag Uddrag fra interview med UU-vejleder Leif

5 Indledning(Fælles) I dag er der et stadig øget fokus på uddannelse og beskæftigelse. Regeringen har lavet en ny folkeskolereform og har fremstillet forslag om en ny erhvervsskole reform. Grunden til dette er det øgede fokus på uddannelse og beskæftigelse. Regeringens målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse inden de bliver 25 år, har gjort at vi finder dette område interessant. Dem der bliver ramt og marginaliseret ved denne målsætning, er de unge som ikke besidder de faglige, sociale eller boglige evner til at gennemføre en kompetencegivende uddannelse på ordinære vilkår. Dette sætter dem i risiko for at blive marginaliseret fra samfundet. Et samfund der i dag ønsker at alle deltager i at udvikle vores land, og hvor vi tager os af hinanden. Et Danmark i arbejde. Jf. regeringsgrundlaget maj 2012(www.stm.dk). Vi finder det derfor interessant at undersøge en af de muligheder, der er for de unge der ikke kan magte at gennemføre en ordinær kompetencegivende uddannelse I dette projekt vil vi give et indblik i et af de tilbud, der er til de unge der ikke formår at gennemføre en ordinær kompetencegivende ungdomsuddannelse, nemlig Erhvervsskolernes Grunduddannelse herefter EGU. Vi vil se nærmere på, hvad der er årsagen til at de unge bliver udsatte i uddannelsessystemet. I denne forbindelse har vi fundet det relevant at inddrage Pierre Bourdieus teori om kapitaler. I vores projekt vil undersøge betydningen af, at der på EGU på Syddansk Erhvervsskole er en gennemgående lærer, der anerkender den unge og måske hjælper denne på vej videre i uddannelsessystemet eller på arbejdsmarkedet. Vi vil se nærmere på, hvilke konsekvenser det kan have er for de unge at være udsat i uddannelsessystemet ved at undersøge dette på individ, gruppe og samfundsniveau. I alle emnerne vil vi have fokus på det fra lærerens, elevens og til dels UUvejlederens(Ungdommens Uddannelsesvejledning) synspunkter. 4

6 Motivation/Forforståelse(Fælles) Da vi startede vores arbejdsproces med dette projekt var vi overbeviste om at vores emne skulle være udsatte unge på gadeplan. Grunden til dette var at vi havde meldt os som frivillige hjælpere til Brugernes Bazar i Odense 2013, som havde temaet Udsatte unge. Til introduktionsmødet havde vi besøg af forfatter og redaktør Benny Lihme, som lige havde udgivet bogen Socialt arbejde med udsatte unge. Han fortalte om nogle af sine betragtninger i forhold til at være udsat ung i Danmark. Eksempelvis, at vi i dag lever i et samfund, hvor der stilles høje krav til de unge mennesker og de valg som de foretager. Denne betragtning faldt godt i tråd med meget af den undervisning vi har fået igennem studiet, hvor der har været fokus på at vi har bevæget os fra velfærdsstat til konkurrencestat. I dag er den eneste rigtige vej til beskæftigelse for unge mennesker, ifølge vores betragtning, uddannelse, men desværre er det ikke alle der passer ind i de såkaldte kasser. Det kan være unge mennesker, som har mødt de forkerte mennesker, er belastet med en negativ social arv eller har en psykisk lidelse. Dette får os til at stille spørgsmålet; hvad skal der ske med alle disse unge mennesker og hvordan kan vi som socialrådgivere hjælpe dem. Vores interesse for emnet steg yderligere da vi fandt ud af at, gennem de seneste år er der sket en stigning indenfor socialt udsatte unge mellem 18 og 27 år. I 2007 var der ca unge på offentlig forsørgelse. I 2012 var tallet steget til (www.dst.dk). Denne dramatiske stigning fik os til at tænke, på hvad det der sker i vores samfund i dag og hvor er vi på vej hen, når der kan ske sådan en markant stigning. Det er ifølge os den målgruppe, der skal sørge for vores fremtid. Den økonomiske krise, der en del af vores virkelighed i dag, har uden tvivl spillet en stor rolle. Krisen har betydet at alle kræfter må mobiliseres. En anden ting som har fanget vores opmærksomhed gennem studiet og til Bazaren er, at der mangler rummelighed på arbejdsmarkedet. Der bliver ofte talt om, at virksomhederne skal tage et socialt ansvar for samfundets udsatte borgere. Noget kunne tyde på, at passer man ikke ind i de normer og værdier den enkelte virksomhed har, kræver det for meget tid og for mange ressourcer for den enkelte virksomhed og i nutidens konkurrence prægede verden er det lig omkostninger for virksomheden. Omkostninger som virksomheden måske ikke er villige til at påtage sig. 5

7 Emnebeskrivelse og afgrænsning(fælles) Der er mange problemstillinger som kunne være interessante at tage fat i. Vores fokus vil primært være de øgede krav der er til de unge i dag, om at den eneste vej frem er uddannelse. Begrundelsen for vores valg er, at regeringen har opsat krav i deres 2020 plan om, at 95 % af en ungdomsårgang 1 skal have en uddannelse inden de er fyldt 25 år(www.dr.dk). Vi har derfor valgt at tage udgangspunkt i et af de tilbud der findes til de unge som ikke har kunnet formå at gennemføre en ordinær kompetencegivende uddannelse. Vi vælger kun, at undersøge udsatte unge i Danmark i alderen år, da det er dem der er målgruppen for EGU. Samtidig er det også en gruppe der, som tidligere nævnt, er rigtig meget fokus på fra regeringens side. På det tidligere omtalte møde mødte vi en ung fyr(t), der havde en fortid som misbruger og udsat ung. T var kommet i gang med en uddannelse efter at have gennemført Erhvervsskolernes Grunduddannelse herefter kaldet EGU og var kommet ud af sit misbrug, fordi han mødte en lærer, som gjorde en forskel. Det var en som lyttede, ringede når han ikke kom i skole og stillede krav til ham. Den som lyttede, var en lærer, på Syddansk Erhvervsskole herefter kaldet SDE. T kunne fortælle en historie om skiftende socialrådgivere, som han gang på gang måtte fortælle sin historie, og han følte ikke at han blev lyttet til. Han blev placeret i en lejlighed med kr. på lommen og overladt til sig selv. I opgaven vil undersøge årsagen til at de unge er endt på EGU og hvad det er de gør på SDE, som er så unikt. Vi ønsker at undersøge dette ved at interviewe 3 unge som lige nu går på EGU i Odense. Dette gør vi for at få en indsigt i deres årsag for at være endt på EGU. Samtidig har vi valgt en lærer på SDE og en UU-vejleder fra Odense Kommune. Grunden til at vi har valgt dem er, at det er dem der er i berøring med de unge. De vil kunne give os en faglig vurdering af, hvad der er årsagen til at antallet af unge på EGU er stigende og hvad de gør for de unge for at hjælpe dem videre i dagens Danmark. Problemformulering(Fælles) Vi har i vores problemformulering valgt, at tage udgangspunkt i, hvordan de på EGU, hjælper de udsatte unge med at få en uddannelse og en fremtid på arbejdsmarkedet. Dette vil vi gøre ved at svare på: 1 En ungdomsårgang er her defineret som de unge, som afslutter 9. klasse samme år 6

8 Hvad er årsagen til, at de unge på EGU en er blevet udsatte i uddannelsessystemet? Dette undersøges med fokus på identitet, Pierre Bourdieus kapital former og social arv. Hvad har betydning for at de unge kommer godt igennem EGU en? Dette undersøges med fokus på den gennemgående lærer og anerkendelse. Hvad er konsekvenserne for den unge ved at være udsat ung i uddannelsessystemet på individ-, gruppe- og samfundsniveau? Videnskabsteoretisk udgangspunkt(fælles) Dette projekt vil tage udgangspunkt i den hermeneutiske tilgang, men vil dog også være præget af fænomelogien. Den hermeneutiske tilgang er valgt fordi vi ved projektets start havde en forforståelse om, hvordan de unge på EGU bliver hjulpet til en fremtid med uddannelse eller job. Vi har en forventning om at denne forforståelse vil ændre sig gennem projektet ved hjælp af analyse og fortolkning af vores indsamlede data. Hermeneutikken tager udgangspunkt i, at alle menneskelige eller menneskeskabte fænomener er meningsfulde og det kræves, at man fortolker for at komme frem til en forståelse af denne mening(pésceli,b m.fl. 2003, s. 31). Det vil betyde, at vi bringer vores forforståelse i spil, da dette er en forudsætning for, at kunne forstå det emne vi har valgt at fordybe os i. Vi vil drage nytte af den hermeneutiske cirkel. Ideen med denne er at vi hele tiden har fokus på, hvad vores opfattelse af situationen er, hvad der enten modsiger eller bekræfter denne og på denne måde forholder os til, om vores forståelse af emnet ændres. Den fortolkning der foregår, er en dynamisk proces i det vi altid vil kunne inddrage mere viden, som måske vil kunne ændre vores måde at fortolke på(ibid, 2003, s. 33). Et eksempel på den hermeneutiske tilgang kan være et interview. Her er det vigtigt at man går i dybden for at danne sig en ny forståelse og indsigt. Som nævnt vil vi også inddrag fænomenologiens verden. Denne er grundlagt af Edmund Husserl og lægger vægt på at der ikke skal fokuseres på den menneskelige bevidsthed som enten subjektiv eller objektiv, men derimod skal man undersøge den måde, hvorpå bevidstheden viser sig som en relation til noget(birkler, J. 2005, s. 104). Vi vil benytte os af fænomenologien når vi skal beskrive de 3 unges livshistorie/fortælling. I sådanne tilfælde er det vigtigt, at bringe sin forforståelse og sine fordomme ud af spil for at danne en forståelse af 7

9 den unges virkelighed. Dette vil også være en vigtig egenskab i vores fremtidige virke som socialrådgivere. Årsagen til at vi vælger denne tilgang i vores interviews med de unge er at vi vil forsøge at få en indsigt i deres identitet og relationer. Metodevalg/design(Fælles) I vores valg af metode har vi valgt at gøre brug af både kvalitative og kvantitative data. Med kvalitative data skal forstås, at vi har tænkt os at lave 5 enkeltpersonsinterviews. Dette har vi valgt at gøre, fordi netop disse gør det muligt at gå i dybden inden for et afgrænset emne. Samtidig giver det os også mulighed for at samle informationer, der er nuancerede og virkelighedsnære(harboe, 2006, s. 33). Vores interviews vil bestå af åbne spørgsmål, der vil gøre det nemmere at bringe vores forforståelse ud af spil og lade interviewpersonen komme på banen. Vi vil gøre brug af en spørgeguide, der vil gøre det muligt at komme i dialog med interviewpersonen(ibid, s. 45). Dette vil give os en nemmere tilgang til de forskellige emner i interviewet og give os mulighed for at sammenholde de forskellige synspunkter der kommer frem. Den metode vi anvender i interviewet er eksplorativt, hvilket betyder at vi ønsker at finde frem til noget ny viden og erfaring, som vi ikke umiddelbart kan læse os til. Med i vores overvejelser har vi også at vi kan have svært ved at få de 3 unge, som vi har valgt at interviewe, til at svare uddybende på vores spørgsmål og at vi måske også kan risikere at de ikke møder op. De er udsatte unge og vi ved fra tidligere erfaringer, at de kan have svært at åbne sig op for en fremmed. Vi bad derfor Palle, deres lærer, om at informere om, hvad det var vi skulle snakke om. Derefter sendte vi spørgsmålene til dem, og vi gjorde meget ud af at fortælle at det var 100 % anonymt at være med. De kvantitative data vil vi indsamle ved hjælp af spørgeskemaer. Disse spørgeskemaer bliver udleveret til en klasse der går på EGU på SDE. Nogle af de unge i denne klasse er bogligt svage og kunne derfor have svært ved at forholde sig til lange svarmuligheder. De vil måske syntes det er for besværligt at skulle svare på åbne spørgsmål, derfor har vi valgt at lave spørgeskemaer med svarlister(ibid, s. 102). Spørgeskemaet er lavet på nettet og de unge svarer på en dag, hvor vi er til stede i klassen. Besvarelserne vil være anonyme. Vores begrundelse for at anonymisere besvarelserne er, at det er nogle følsomme emner vi berører sammenholdt med at de unge kan være sårbare og ikke ønsker at udlevere sig selv. Grunden til vi gerne vil lave denne spørgeskemaundersøgelse er, at den kvantitative metode er deskriptiv(ibid, s. 33). Det vil betyde, at vi vil få et indblik i, og en beskrivelse af, hvilke 8

10 elever der går i klassen, hvilken baggrund de har osv. Vi har i vores bilag vedlagt korte beskrivelser af de respondenter, som vi har interviewet. Under vores analyse af årsagerne til at de unge er udsatte i uddannelsessystemet vil vi gøre brug af Pierre Bourdieus begreb: Kapitaler, som gør det muligt at analysere og diskutere komplekse problemstillinger vedrørende praksis og social reproduktion(wilken, L. 2011, s. 9), teori om social arv og identitets dannelse. Vi vil benytte Axel Honneth s anerkendelses teori som underbygning til, hvordan de unge hjælpes igennem EGU. Som empiri vil vi bruge diverse undersøgelser fra eksempelvis Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og vores interviews. Alt sammen holdt op imod vores problemformulering. Hvad er EGU(Christina)? I dette afsnit vil vi redegøre for, hvad EGU er og hvordan uddannelsen er sat sammen på SDE. Vi har valgt at inddrage dette, da vi mener det er vigtigt, at have en baggrundsviden om, hvordan indgangen til uddannelsen er, og hvorfor uddannelsen eksisterer for at kunne forstå vores analyse af stedets arbejde med de unge og deres problemer. I 1993 blev loven om EGU vedtaget og i 2007 blev det ifølge lovpligtigt for kommunerne, at tilbyde uddannelsen til målgruppen som vil blive beskrevet længere nede. Uddannelsen varer mellem 2 og 3 år. Den er fleksibel og tilpasset den unges behov. Ifølge er adgangskravet afsluttet folkeskole eller tilsvarende. Undervisningen kan foregå på en række forskellige skoletyper, fx AMU-centre, VUC, daghøjskoler, ungdomsskoler, efterskoler, produktionsskoler, handelsskoler, landbrugsskoler, tekniske skoler eller social- og sundhedsskoler. De fag eller kurser, den unge afslutter, kan han/hun få godskrevet, hvis han/hun senere tager en uddannelse hvori de indgår, også kaldet merit. EGU kan også føre til ansættelse i et job, som regel inden for uddannelsens fagområde. De vigtigste job ligger inden for butiksområdet, landbrug, det pædagogiske område, byggeri samt hotel og restauration. Uddannelsen består af en vekselvirkning mellem praktik og skoleperioder. Praktikken foregår på et praktiksted, som eleven opfordres til selv at finde. I skoleperioden får de unge, det der kaldes skoleydelse og når han/hun er i praktik får de elevløn, som er svarende til overenskomsten på det gældende område. Der er set en øget tilgang til EGU landet over i løbet af det seneste årti: 9

11 Nøgletal for aktivitet på egu (antal < 5 ej vist) (EAK) Bestand Total Erhvervsgrunduddannelse (egu) Uddannelsesaktiviteten (tilgang, afgang, fuldførte, fuldførelsesprocent mv.) i hele uddannelsessystemet fra grundskole til ph.d. Kilde: Vi vil senere i opgaven komme ind på, hvad årsagen kan være til denne stigning. Formål og målgruppe(christina) EGUens formål er, jf. 1 i Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse, at sørge for at den unge får de personlige, faglige og sociale kvalifikationer, der kan bringe dem til dels at gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse og dels at komme i beskæftigelse. Samtidig skal uddannelsen også give den unge interesse for og evne til at bidrage til det demokratiske samfund. Med andre ord skal de unge motiveres til at være en del af arbejdsmarkedet. Målgruppen for uddannelsen er, jf. 1 stk. 2 i Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse følgende: Unge under 30 år, der er bosat i kommunen og ikke er under uddannelse, herunder produktionsskole, eller i beskæftigelse. Samtidig skal den unge ikke have en umiddelbar mulighed for at gennemføre en ordinær uddannelse som eksempelvis murer, tømrer osv. Med umiddelbar mulighed menes der, at den unge ikke besidder de personlige, faglige og/eller sociale kvalifikationer til at gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse. Ofte er det dog, ifølge en undersøgelse lavet af undervisningsministeriet unge mellem 17 og 19 år der er målgruppen(www.uvm.dk). Mange af de elever, der starter på EGU har ifølge svært ved at læse, regne og skrive. Samtidig er det ofte unge, der har haft svære oplevelser i livet. Ifølge undervisningsministeriet er der ofte tale om unge, der har potentiale til personlig og erhvervsmæssig udvikling. De har bare behov for et uddannelsesmæssigt skub som er tilpasset de unge. Dette kan EGU give de unge. Som Palle også udtaler i vores interview: 10

12 Palle: Og Lasse har ikke kunnet læse og skrive da han startede hos mig og så aftalte jeg for et år siden at Lasse skal have noget ekstra dansk bare på aftenskole og det har han gjort lige siden..(bilag 1 s. 72) Andre tilbud til udsatte unge(christina) Forskellen på EGU og eksempelvis STU (Særlig Tilrettelagt Uddannelse) er, at EGU sigter mod at den unge skal i ordinær beskæftigelse eller i gang med en kompetencegivende uddannelse. STU er en uddannelse der retter sig mod unge der er udviklingshæmmede, og unge med særlige behov der ikke har nogen mulighed for at gennemfører en ordinær ungdomsuddannelse. Denne uddannelse sigter mod at give de unge personlige, faglige og sociale kompetencer, så de kan deltage så selvstændigt og aktivt i voksenlivet som muligt. Eventuelt i et beskyttet værksted eller lignende. Adgang til EGU(Christina) For at komme ind på uddannelsen skal den unge tale med en UU-vejleder. Ifølge er en UU-vejleder en der vejleder unge fra klasse samt unge under 25 år om ungdomsuddannelser og fremtidigt erhverv. UU-vejlederne i Odense kommune er placeret på Odense Produktions Højskole. De tager kontakt til de unge, hvis vedkommende er droppet ud af en uddannelse eller er inde i en ustabil periode. Dette kan være enten med hensyn til job eller uddannelse. Det kan også være den UU-vejleder, der kommer ud og vejleder i uddannelsesvalg i folkeskolen. UU-vejlederen laver en konkret og individuel vurdering af, om EGU er noget for den unge. Herefter vil den unge ofte blive sendt ud i et kort praktikforløb hos en virksomhed som udfører det arbejde, som den unge har en interesse for at få et job indenfor. Dette gøres for at sikre, at det er det rigtige forløb den unge bliver sat i gang med. Leif (UU-vejleder) så en meget lille ting, men som har meget stor betydning, det er kendskab til det område, de troede de havde kendskab til, dvs. de kommer ud i en praktik først. Vi oplever hvis de kommer ud i 4 ugers praktik først, i den første uge står man bare stille og går rundt og siger hej og kigger lidt over skulder og sådan nogle ting, men 4 uger så ved man efterhånden hvad der sker ude sådan et sted og kan sige det er virkeligt noget for mig det her, det er faktisk ret spændende det her. Og det samme også omvendt vi skal snakke med mester eller hvem pokker det nu er derude fra som måske kan se er der en fremtid her. Er hænderne skruet ordentligt på, vil vedkommende kunne tjene sin egen løn, det er i bund og grund det, vi skal skabe nogle succeser 11

13 og ikke nogen der bare skal placeres. Kan de det og begge to står inde for det her, så kan de det har vi faktisk en mulighed for, at det er en rigtig gode måde at undgå det vi har set tidligere med det frafald, for så finder de ud af nej det var måske ikke mig alligevel det her. (Bilag 6 s. 119) Et eksempel på en opstart på et EGU forløb kan være dette som står på side 13 i Undervisningsministeriets undersøgelse af EGU fra 2009 og som også bekræfter Leifs udtalelse: I Odense kommune er ansvaret for tilrettelæggelse og gennemførelse af EGU delegeret til Odense Produktions Højskole. Produktionshøjskolen får de fleste elever fra UU Odense og samarbejder meget med UU omkring den enkelte elev. EGU-vejlederen på produktionshøjskolen udarbejder en ressourceprofil og uddannelsesplan, som sendes til kommunens Social- og arbejdsmarkedsafdeling, der efterfølgende godkender planen. Produktionsskolen og kommunen samarbejder omkring udarbejdelse af det samlede EGU-budget. Der stilles krav om, at eleverne ved, hvilken branchen de vil arbejde indenfor, og de skal være klar til at arbejde 37 timer om ugen. Produktionshøjskolen har et fagligt fokus, hvilket betyder at de i alle uddannelsesplaner indlægger teoriforløb på erhvervsskolerne. Ca. 50 pct. af eleverne falder fra EGU primært pga. manglende sociale kompetencer. Odense Produktions- Højskole benytter udelukkende private praktikpladser, da kommunen endnu ikke har stillet praktikpladser til rådighed for EGU-elever. Odense Produktions-Højskole starter ca. 60 EGU for løb op om året, heraf 52 fra Odense Kommune. Kilde: EGU på SDE(Christina) Det hold vi har været i kontakt med på SDE består af 6 drenge og 1 pige. De er mellem 18 og 25 år og har alle afsluttet folkeskolen. For størstedelen gør det sig gældende at EGU er den første ungdomsuddannelse de er i gang med. Vi ser et overordnet billede af at de unge kommer fra familier, hvor mor og far enten har folkeskolen eller en erhvervsuddannelse(se bilag 7). På SDE Transport og Logistik, som vi har valgt at have fokus på, har de, ifølge et arbejdspapir vi har fået udleveret, 4 skoleperioder(se bilag 8). Disse perioder varer 8, 8, 9 og 4 uger. Der er pt. 3 hold i gang på skolen og der er max. 18 elever på hvert hold. Der er et hold på skolen af gangen og det er altid det samme hold, eleverne er på skole med. I hver skoleperiode er der fokus på nogle få emner. De første 2 skoleperioder er meget 12

14 procesorienterede. De 2 sidste er produktorienterede. De første 2 skoleperioder bruges på, at lære de forskellige regler på skolen og på arbejdspladsen. For mange af de elever der starter på uddannelsen er det, at møde til tiden en meget stor udfordring. Derfor er det noget af det der bliver trænet på disse forløb. De lærer også at give informationer til skolen om lægebesøg, sygdom mv. Dette er noget de skal kunne inden de kommer ud på arbejdsmarkedet. Størstedelen af eleverne, der er på denne uddannelse har ifølge Palle, aldrig været på arbejdsmarkedet og derfor er de ovennævnte ting ikke noget der falder dem naturligt. På 2. skoleforløb tager de unge kursus i førstehjælp og brandbekæmpelse. På 3. skoleforløb får eleverne mulighed for at tage kørekort B/BE 2, hvis de ikke har dette i forvejen. Det er ikke et krav til de unge at de tager kørekort, men et tilbud. Grunden til at det ligger på det 3. skoleforløb er for at give de unge en gulerod, for at gennemfører den første praktik. Palle: Det er det også for nogen af dem, og det er så også lagt sådan at det får de ikke på første skoleperiode, for så er de jo væk lige så snart de har fået det, først på 3 skoleforløb, og derfor kan vi stadigvæk, hvis jeg synes der er en der er lidt svævende så får han det ikke, før vi har set lidt mere stabilitet fra ham. Så det æh. lige præcis ja. Det ser de frem til alle sammen jo(bilag 1, s. 66) I løbet af skoleperioderne har de unge dansk og naturfag. Fagene bliver tilrettelagt, så de unge lærer gennem eksempler de kan bruge i praksis. Eksempelvis skriver de i dansk ansøgninger og CV er og i naturvidenskab måler de lastbiler mm(se bilag 8). Samtidig bliver deres skema projektopdelt, så de for eksempel kun kan se, at de skal have faget Lager. Dette gøres fordi mange af fagene, jævnfør arbejdspapiret(bilag 8), ikke rigtig siger de unge noget. I en del af timerne ses det også, at skolen har valgt at have dobbeltlærerdækning. Dette skyldes at denne gruppe unge er meget utålmodige og kræver meget hjælp i starten. Ifølge arbejdspapiret fra SDE er de unge også meget tilfredse med dette. Der er ikke nogen eksamen på EGU, i stedet en lille test. I denne test bliver den unge testet i lagerfunktion dvs. det daglige lagerarbejde og lagerstyring ved hjælp af computer. Uddannelsen afsluttes, som alle andre, med en dimission, hvor de unge får overrakt deres bevis på gennemført uddannelse. Som tidligere nævnt kan de opnåede kvalifikationer give merit på den uddannelse som den unge eventuelt vælger at gå i gang med efter endt forløb på EGU. 2 B:Kørekort til bil med påhængskøretøj med totalvægt på 750 kg/be: Kørekort til bil med almindeligt påhængskøretøj med totalvægt på 3500 kg 13

15 I alle forløbene bliver de unge ifølge arbejdspapiret fra SDE (se bilag 8) løbende evalueret. De bliver evalueret i forhold til, hvordan de opfører sig over for deres medstuderende, men også hvordan deres accept af skolens regler er. Samtidig er der fokus på den enkeltes fravær og deres reaktioner i forskellige situationer. Eksempelvis kan de unge som har et misbrug ikke deltage i uddannelsen, med mindre de indvilliger i at deltage i et misbrugsforløb: Palle: Det eneste jeg forlanger hvis de skal gå hos mig er, at de skal være tilskrevet til misbrugscentret, dvs. de skal være i behandling, og så sætter jeg dem i behandling ned på misbrugscentret.(bilag 1, s. 75) Der er også andre årsager til at de kræver at de unge er i misbrugsbehandling. Eksempelvis siger Palle: Det kræver vi, og passer de ikke det så er det de bliver sat af holdet, vi kan jo ikke have nogen siddende herinde der, har røget. Den ene sagde han havde røget 17 gram en lørdag aften og så sidder og tåger her mandag morgen det kan jeg jo ikke have. Og jeg kan heller ikke sende en ung mand ud i en virksomhed der har stoffer i blodet og kører truck, det kan jeg jo ikke altså.(bilag 1, s. 75) Med dette lærer de unge ifølge os også at der er konsekvenser ved at have et misbrug. Eksempelvis nævner Palle også at de ikke får lov til at tage kørekort eller truckkort, hvis de ikke kan fremvise en ren urinprøve. Den nye Erhvervsskolereform(Christina) I efteråret 2013 fremlagde regeringen et forslag om en ny erhvervsskolereform (Herefter benævnt Reformen) under navnet: Faglært til fremtiden-bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Baggrunden for dette er, jævnfør Reformen side 7, at man gennem de seneste år har set et fald i tilslutningen til erhvervsuddannelserne og så er frafaldet også højt. I Reformen, nævnes det at der skal være en samlet indsats, der allerede skal starte i folkeskolen og at denne Reform netop er en viderebyggelse af den aftale om folkeskolen, der blev indgået i foråret Denne aftale skal styrke det faglige niveau i folkeskolen, så de unge er bedre rustet til at gennemføre en ungdomsuddannelse(s. 7). Dette er i god tråd med regeringens tidligere nævnte målsætning om at mindst 95 % af en ungdomsårgang i 2020 skal have en ungdomsuddannelse. I Reformen er det en målsætning at der skal være målrettede tilbud, så alle unge får en uddannelse. Dette betyder eksempelvis, at der skal laves en fleksuddannelse, der skal øge de unges muligheder og kvalifikationer til at varetage ufaglærte jobs. De unge, der er tale om her, er dem som ikke umiddelbart er i stand til at gennemføre en ordinær 14

16 uddannelse. Det skal være en uddannelse som udbydes på lige fod med de andre erhvervsuddannelser og EGU af UU-vejlederne. Den skal tilbydes til unge under 25 år skal bestå af følgende: Holdfællesskab Samspil med lokale virksomheder Samarbejde mellem eksempelvis Erhvervsskoler, AMU-centre 3, Produktionsskoler og Højskoler. Ifølge Palle, opfinder regeringen her den dybe tallerken igen: Der kommer de her nye krav til den her nye 2 årig uddannelse for svage elever. Jeg har været inde og tjekke det igennem og EGU opfylder alle krav det er regeringen ved at opfylde den dybe tallerken en gang til..(bilag 1, s. 77). Palle er ikke den eneste der kritiserer dette nye tiltag. Her udtaler en konsulent i KL 4 : EGU'en er både erhvervsrettet og individuelt tilrettelagt, og 60 procent af dem, der påbegynder den, kommer videre i uddannelse eller beskæftigelse. Derfor kunne en ny fleksuddannelse bygge på EGU med mulighed for mere skoleundervisning og mere holdbaseret undervisning". "Hvis man kunne koble to ting sammen, mener vi, at det vil kunne fungere som en fleksuddannelse," siger Jan Bauditz til Altinget. Han understreger, at det er vigtigt at bygge på gode erfaringer og faglige miljøer, som allerede findes. "Vi behøver jo ikke at opfinde den dybe tallerken to gange," siger Bauditz(Citat fra Hermed ikke sagt, at der ikke er gode tanker i fleksuddannelsen, men vi mener dog heller ikke der er nogen grund til at lave endnu en uddannelse, der tilbyder stort set det samme som EGU. Vi mener, at man burde sætte kræfterne ind på at styrke uddannelsen i stedet for. Vi er opmærksomme på, at EGU forløbet på SDE er temmelig unikt, da det er et EGU forløb, der er bygget anderledes sammen, fordi det er det samme hold man følger hver gang, og fordi de har en gennemgående lærer. 3 Arbejdsmarkedsuddannelser 4 Kommunernes Landsforening 15

17 Delkonklusion EGU-uddannelsen er lavet til elever med svage boglige eller faglige forudsætninger. Det forløb vi har fulgt er unikt fordi holdet følges ad fra start til slut og at de har en gennemgående lærer, Palle. De unge skal ikke forholde sig til nye kammerater på hver skoleperiode og dette ser vi som en stor fordel. Dette vil vi komme nærmere ind på i vores afsnit om betydningen af den gennemgående lærer. Ungdommen gennem tiden(christina) Ungdommen er som begreb og livsfase både i historisk og samfundsmæssig sammenhæng ikke mere et par hundrede år gammelt. Det er et produkt af den samfundsmæssige udvikling. Tidligere så man at individet havde en livsbane, der var bestemt på forhånd. Man havde sin faste plads i fællesskabet, bestemt af slægtsforhold, fastlagte værdier og traditioner, og det var ikke særlig tit at man så nogen overskride de på forhånd bestemte betingelser. I det senmoderne samfund er ungdommen blevet en meget synlig livsfase(stokkebæk, A, 2007, s. 303). I dag går unge mennesker længere tid i skole end tidligere og forældrenes erhverv er ikke længere det naturlige valg.(ziehe, 2001, s.8). Andersen og Vesterbirk, 2005, gør sig nogle tanker om, at ungdommen måske slet ikke skal knyttes til en alder fordi det karakteristiske ved ungdommen netop er udviklingen og dannelse af identiteten, som vi vil komme nærmere ind på senere i opgaven. Ungdommen er en social og samfundsmæssig konstruktion der er i nær tilknytning til uddannelses-og socialiseringsbehovet. I starten var ungdommen kun en meget kort periode, der klemte sig ind mellem barndom og voksenlivet, men som tiden gik voksede behovet for en længere periode til uddannelse og socialisering(stokkebæk, A., 2007, s. 303). Ifølge Anne Stokkebæk er der to forestillinger om ungdommen. Den ene forbinder ungdom med uforpligtethed og lykke og er en fase vi forsøger at fasthold så længe som muligt. Den modsatte er at ungdommen er en problemfyldt periode. Dette kommer til udtryk i fænomener som eksempelvis misbrug, ungdomsarbejdsløshed og kriminalitet. Ungdommen opfattes i denne forestilling, som den farlige alder. Disse 2 forestillinger udgør en polaritet, der på den ene side står for frihed, lykke og en tid hvor skal alt prøves og på den anden side som noget farligt, risikabelt og problematisk(ibid, s. 304). Årsagen til vi vælger at bringe ungdomsbegrebet med ind i vores opgave er fordi, det i dag helt naturligt er knyttet sammen med det at tage en uddannelse. Uddannelse og ungdom hænger i dag mere sammen end nogensinde og uddannelse og skolen kvalificerer de unge til arbejdslivet(ibid, s. 307). Regeringens målsætning i deres 2020 plan 16

18 om, at 95 % af en ungdomsårgang(se note 1) i 2020(www.stm.dk) skal gennemføre en ungdomsuddannelse inden de er 25 år bekræfter bare, at uddannelse og ungdom hænger sammen. Det er dog også i uddannelserne og på skolerne at de unge bliver sorteret i 3 nogenlunde lige store grupper. Der er gruppen med de boglige, som går videre på gymnasiet og videregående uddannelser, midtergruppen der kommer på praktisk orienterede erhvervsuddannelser og til sidst den gruppe, der ikke klarer sig. Den er den såkaldte restgruppe 5 (Stokkebæk, 2007, s. 307). Når man kigger på regeringens målsætning, så er det vigtigt at have denne gruppe for øje. Der vil være nogle der ikke magter at gennemføre en ungdomsuddannelse. Dette er unge der kommer til at befinde sig i en risikosituation, hvor de ikke magter at leve op til de krav, der stilles til ungdommen i dag. Det er de unge vi har mødt på EGU en. Unge mennesker der stadig arbejder med at finde deres identitet. Vi vil i det efterfølgende afsnit blandt andet beskrive begrebet identitet og betydningen af have en identitet. Hvorfor de unge er udsatte i uddannelsessystemet(henriette) I dette afsnit har vi valgt at tage udgangspunkt i Pierre Bourdieus begrebsverden for at analysere nogle af de mulige årsager til, hvorfor de unge på EGU er udsatte i uddannelsessystemet. Vi har valgt at inddrage hans begreber til analyse, da de gør det muligt at analysere og diskutere komplekse problemstillinger vedrørende praksis og social reproduktion(wilken L, 2011, s. 9). Pierre Bourdieu(Henriette) De mest centrale begreber, som den franske sociolog Pierre Bourdieu (efterfølgende kaldet Bourdieu) bruger til, at analysere arbejdet med mennesker med er Habitus, felter og kapitaler. Kapitalerne kan forstås som et individs ressourcer og her fokuseres på økonomisk, kulturel og social kapital. Bourdieu forsøger med begreberne, at finde en forklaring på hvorfor nogle mennesker risikerer at blive udsatte og andre klarer sig godt. Skyldes det den sociale arv eller er der andre ting som kan forklare årsagen? Som det fremgår i bogen Bourdieu for begyndere (Wilken, L. 2006, s.4) er Habitus den første byggesten i Bourdieus teori om praksis. Habitus bliver dannet af de forhold man lever under, dvs. de ting vi lærer op gennem livet. Habitus kan ændres livet igennem, men samtidig påvirkes vores habitus af det vi har indeni eks. 5 Dette er den gruppe der ikke klarer uddannelserne og overlades til den marginalisering, der rammer mange af dem, der ikke magter at få en godkendt erhvervskompetence.( Andersen og Vesterbirk, 2005 s ) 17

19 muskelmasse, kropsholdning, tykkelse, tandsundhed med mere, men vi påvirkes også af dem uden om os (ibid s. 48). Felter betyder relationer, som skabes af andre positioner i feltet. Felterne er dynamiske. De opstår, udvikles og forandres gennem hele livet. Det skal siges, at ændringer i felterne ofte handler om, hvem der får magten i det ene eller andet felt. Både feltbegrebet og habitusbegrebet skal forstås i sammenhæng med Bourdieus begreb om kapital (ibid s. 57). Bourdieu mener, at hvis man kender folks habitus, og man ved hvilke kapitaler de er i besiddelse af og hvilke felter de bevæger sig i, så har man lettere ved at forstå og forklare hvorfor de gør som de gør og deres bevæggrunde for at gøre det (ibid. s.58). De 4 kapitaler(henriette) De 4 kapitaler er: Økonomisk Kulturel Social Symbolsk Økonomisk kapital er værdier som er let kan omsættes til penge. Et eksempel kunne være, at man solgte sin bil eller sit hus. Der er ingen direkte sammenhæng mellem kulturel kapital og økonomisk kapital, men hvis man er i besiddelse af økonomisk kapital er det lettere at danne kulturel kapital. Ved at danne økonomisk kapital og kulturel kapital gennem investeringer, mener Bourdieu at man kan danne social kapital ved at investere i sociale relationer. Disse relationer skal plejes og vedligeholdes hvilket tager tid og måske penge. Bourdieu mener, at hvis man tager en uddannelse dvs. investere i kulturel kapital så har man muligheden for at gøre karriere. Det kræver dog en social kapital. Den får man hvis man kender nogen som kan anbefale en eller lede en i den rigtige retning eksempelvis relationen til læreren på EGU. Til sidst skal nævnes symbolsk kapital. Dette begreb dækker over kvaliteter som moral, ære, ry, prestige, anerkendelse m.m. Det er kvaliteter vi normalt ikke forbinder med en investering. (ibid. s.58-63). Ud fra gennemgangen af begreberne har vi valgt at tage udgangspunkt i den sociale, kulturelle og økonomiske kapital. Dette har vi, fordi mange af de unge som går på EGU på SDE, ifølge vores mening kan være ramt på disse tre kapitaler. Dette vil vi prøve at analysere os frem til i de næste kapitler. 18

20 Økonomisk kapital hos de unge på EGU(Henriette) Den økonomiske kapital kan være påvirket da den ene eller begge forældre er på offentlig ydelse eller ikke har en højere uddannelse, der giver en høj indkomst. Jævnfør en analyse, som Mie Dalskov Pihl, Arbejdernes Erhvervsråd, d. 2.marts 2009, har lavet, hænger uddannelse og indkomst sammen. Personer, der vælger at tage en kompetencegivende uddannelse har dermed højere indkomster end dem uden uddannelse: Disponibel livsindkomst 6 for hovedgrupper Mio. kr. Ufaglærte 9,4 Erhvervsuddannelser 10,8 Korte videregående uddannelser 12,2 Mellemlange videregående uddannelse 12,9 Lange videregående uddannelser 18,4 Kilde: AErådet på baggrund af IDA-registeret, Danmarks Statistik Kilde: Som tidligere nævnt har de unge vi har snakket med, forældre der ikke har en særlige lang uddannelse og derfor er livsindkomsten statistisk set lav. Vores spørgeskemaundersøgelse(se bilag 7) viser dette billede: 9. Hvilken uddannelse har din far? Erhvervsuddannelse Lang videregående Erhvervsuddannelse Gymnasium/HHX/HTX/HF Erhvervsuddannelse Folkeskolens 8. Hvilken uddannelse har din mor? Folkeskolens afgangsprøve Folkeskolens afgangsprøve Erhvervsuddannelse Gymnasium/HHX/HTX/HF Mellemlang videregående Folkeskolens 6 Den disponible livsindkomst viser så at sige, hvad der er tilbage til forbrug af fødevarer, bolig, rejser og andet, når skatten er betalt. 19

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af EGU

Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af EGU Punkt 2. Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af EGU 2016-002127 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaemnet og tilkendegiver i hvilket omfang konklusionerne skal

Læs mere

BILAG 11 PROJEKTBESKRIVELSE

BILAG 11 PROJEKTBESKRIVELSE PROJEKTBESKRIVELSE 1. Indledning Med åben handel af varer og arbejdskraft over grænserne, skabes fremvækst af globale tendenser/globale konkurrencestrategier på de nationale og internationale arbejdsmarkeder.

Læs mere

ErhversGrundUddannelse

ErhversGrundUddannelse EGU Skive Kommune ErhversGrundUddannelse EGU Erhvervsgrunduddannelse er en kompetencegivende kommunal ungdomsuddannelse. Uddannelsen er rettet mod unge mellem 16 og 30 år, der ikke umiddelbart kan gennemføre

Læs mere

Nytårshilsen fra UU 2014

Nytårshilsen fra UU 2014 Nytårshilsen fra UU 2014 Med denne hilsen vil vi forsøge at give et indblik i vores arbejdsområder, beskrevet af UU-vejlederne og redigeret af UU-leder, Henry Hansen UU skal sikre, at de unges valg af

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

ErhvervsGrundUddannelsen - EGU... 3. Placering i uddannelsesbilledet... 3. Målgruppe... 4. Uddannelsesbeviset... 4. Opbygning... 5. Praktikdelen...

ErhvervsGrundUddannelsen - EGU... 3. Placering i uddannelsesbilledet... 3. Målgruppe... 4. Uddannelsesbeviset... 4. Opbygning... 5. Praktikdelen... VORDINGBORG KOMMUNE INDHOLD Denne folder skal informere om EGU. Informationen er henvendt til vejledere i Vordingborg Kommune og andre der ønsker grundlæggende viden om EGU og uddannelsens muligheder.

Læs mere

Pligt til uddannelse?

Pligt til uddannelse? Pligt til uddannelse? - en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Rapporten er udarbejdet af DAMVAD A/S for DEA af seniorkonsulent Maria Lindhos, Konsulent Magnus Balslev Jensen og

Læs mere

Drengene bliver tabere på fremtidens arbejdsmarked

Drengene bliver tabere på fremtidens arbejdsmarked Drengene bliver tabere på fremtidens arbejdsmarked Det er i særlig grad drengene, der sakker bagud, når det handler om at få en uddannelse ud over folkeskolens afgangsprøve. Ifølge regeringens målsætning

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Uddannelse af indsatte i Kriminalforsorgen

Uddannelse af indsatte i Kriminalforsorgen Uddannelse af indsatte i Kriminalforsorgen Konference, Nyborg Strand, 21. juni, 2010 Marginaliserede unge og voksne Leif Emil Hansen, RUC Hvad er marginalisering? marginalisering er begreb for en bevægelsesretning

Læs mere

Resumée. Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e. Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011

Resumée. Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e. Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011 Resumée é Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011 2 RESUMÉ af Uddannelsesparathed og de unges overgang til ungdomsuddannelse

Læs mere

Charlotte Møller Nikolajsen

Charlotte Møller Nikolajsen Charlotte Møller Nikolajsen Indhold INDLEDNING 2 KORT RIDS AF UNDERSØGELSENS RESULTATER 3 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING MED BOGEN DEN NYE ULIGHED VED LARS OLSEN 4 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

8. klasse - UEA Uddannelsesveje

8. klasse - UEA Uddannelsesveje 8. klasse - UEA Uddannelsesveje Efterskoler Husholdningsskoler EGU EUD Andre Produktionsskoler STU www.ug.dk Efterskoler Der findes over 240 efterskoler, hvor du kan gå i 8., 9.., 10., 11.og 12. klasse.

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet

Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet v/ UU-Vejleder (grundskoler) Specialvejleder (specialskoler) STU-vejleder (efter 10. klasse) Dorthe Elly Johansen Tlf. 72 36 61 47 dorjo@holb.dk UU Ungdommens

Læs mere

Folkeskolen skaber mønsterbrydere

Folkeskolen skaber mønsterbrydere Unge, der klarer sig godt i dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøver, har nemmere ved at bryde den sociale arv og få en ungdomsuddannelse. 7 pct. af de unge, der havde ufaglærte forældre og fik

Læs mere

VEJLEDNING VIRKER. Uddannelsesparathedsvurdering. Kriterier - Barrierer - Støtte

VEJLEDNING VIRKER. Uddannelsesparathedsvurdering. Kriterier - Barrierer - Støtte VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesparathedsvurdering Kriterier - Barrierer - Støtte Indledning Hensigten med at arbejde med uddannelsesparathed er at tydeliggøre og styrke processen frem mod elevens valg af

Læs mere

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Strategi flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Flere unge skal have en uddannelse Indledning Virksomhedernes krav til medarbejdernes kvalifikationer stiger, og antallet af stillinger, som kan udføres

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Et blik på STU en, en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Et blik på STU en, en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Et blik på STU en, en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - at finde sige selv og den rigtige plads i samfundet Kathrine Vognsen Cand.mag i Læring og forandringsprocesser Institut for Læring og

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med uddannelsen Fra 1. august 2007 er der et lovkrav om at alle kommuner skal tilbyde en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Uddannelsen

Læs mere

Gør fleksuddannelsen mere fleksibel

Gør fleksuddannelsen mere fleksibel Gør fleksuddannelsen mere fleksibel Oppositionspartierne (S, SF, R og Ehl) foreslår sammen, at der etableres en fleksuddannelse for unge mellem 15 og 25 år. De folkeoplysende skoleformer hilser forslaget

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Karakterkrav og besparelser er en hæmsko for unges uddannelse

Karakterkrav og besparelser er en hæmsko for unges uddannelse Karakterkrav og besparelser er en hæmsko for unges uddannelse Tal fra Undervisningsministeriet viser, at vi ikke er kommet tættere på at indfri målsætningerne om, at 9 procent af alle unge, får en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse

Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse til alle. Alle unge skal have mulighed for at påbegynde og gennemføre en kompetencegivende

Læs mere

KL s ni punkter om ungdomsarbejdsløshed

KL s ni punkter om ungdomsarbejdsløshed KL s ni punkter om ungdomsarbejdsløshed Arbejdsløsheden blandt de unge står højt på den politiske dagsorden. Ungdomsarbejdsløsheden ligger nu på det højeste niveau siden midten af 90 erne. Aktuelt var

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Egu: erhvervsgrunduddannelsen. Giver Uddannelse. Erhvervsgrunduddannelsen (egu) - en skræddersyet arbejdspladsuddannelse

Egu: erhvervsgrunduddannelsen. Giver Uddannelse. Erhvervsgrunduddannelsen (egu) - en skræddersyet arbejdspladsuddannelse Egu: erhvervsgrunduddannelsen Klædt påerhvervsfolk til fremtiden Giver Uddannelse Erhvervsgrunduddannelsen (egu) - en skræddersyet arbejdspladsuddannelse Erhvervsfolk Giver Uddannelse Erhvervsgrunduddannelsen

Læs mere

Projekt beskrivelse. Indledning. Målgruppeanalyse. Metoder til research. Kampagne indhold

Projekt beskrivelse. Indledning. Målgruppeanalyse. Metoder til research. Kampagne indhold Projekt beskrivelse Indledning Vi vil gerne lave en kampagne hvor vi har RTG som kunde. Målet med kampagnen er at få flere elever på RTG og finde ud af hvilke fordomme der er omkring RTG iblandt vores

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år Notat Til Beskæftigelsesudvalget Side 1 af 6 Implementering af kontanthjælpsreformen I forbindelse med byrådsbehandling af indstilling om implementering af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommune, blev

Læs mere

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed 20. maj 2009 LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed Udviklingen i ungdomsarbejdsløsheden 2008-2009 Sammenlignet med andre europæiske lande har Danmark gennem en lang periode haft en historisk

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Evaluering af ny metode til at skabe sammenhæng mellem skole og praktik

Evaluering af ny metode til at skabe sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering af ny metode til at skabe sammenhæng mellem skole og praktik Randers Social- og Sundhedsskole indførte i efteråret 2013 en ny struktur for timerne ud i praktik og ind fra praktik. Tidligere

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle i Herning Kommune. Politisk handleplan for øget gennemførelse af ungdomsuddannelser

Ungdomsuddannelse til alle i Herning Kommune. Politisk handleplan for øget gennemførelse af ungdomsuddannelser Ungdomsuddannelse til alle i Herning Kommune Politisk handleplan for øget gennemførelse af ungdomsuddannelser 2008-2015 Indhold: 1. Indledning... 2 2. Hernings udfordringer... 2 3. Målene for indsatsen

Læs mere

NYHEDSBREV TILTAG. Flere end forventet får en ungdomsuddannelse. Maj 2013

NYHEDSBREV TILTAG. Flere end forventet får en ungdomsuddannelse. Maj 2013 Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland NYHEDSBREV Maj Velkommen til det første nyhedsbrev, du får fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland, og som du fremover vil modtage en gang

Læs mere

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a 1 Udslusningstal for produktionskolen k-u-b-a 2014 Elevernes beskæftigelse 4 mrd. efter ophold på skolen Ved ikke 25% Grundskole 5% Gymasiel udd.

Læs mere

Analyse. Hvor går de unge hen efter specialefterskolen? Ungdomsuddannelser blandt unge med særlige læringsforudsætninger

Analyse. Hvor går de unge hen efter specialefterskolen? Ungdomsuddannelser blandt unge med særlige læringsforudsætninger Analyse Hvor går de unge hen efter specialefterskolen? Ungdomsuddannelser blandt unge med særlige læringsforudsætninger 21-214 Forfatter: Mette Hjort-Madsen, konsulent Forord af Astrid Haim Thomsen, vejleder,

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse Ungdomsuddannelse i Danmark Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse AE fremlægger i denne analyse resultaterne af en stor kortlægning af unges chancer for at få en ungdomsuddannelse.

Læs mere

En styrket og sammenhængende overgangsvejledning

En styrket og sammenhængende overgangsvejledning En styrket og sammenhængende overgangsvejledning 93% af de unge starter på en ungdomsuddannelse når de forlader folkeskolen. Tallet har været stigende og er resultatet af en systematisering af uddannelsesplanlægningen

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Fremtidens skole: Alle elever skal udfordres

Fremtidens skole: Alle elever skal udfordres Fremtidens skole: Alle elever skal udfordres Debatoplæg fra Odense Lærerforening maj 2010 Effektmål At andelen af unge, der fuldfører en ungdomsuddannelse, skal øges med 5 procent i den kommende 3 årsperiode.

Læs mere

Evaluering af uddannelsesindsatsen

Evaluering af uddannelsesindsatsen Evaluering af uddannelsesindsatsen Merete Watt Boolsen Merete Watt Boolsen 1 Hvordan er det foregået? og Hvad peger evalueringen på i dag? Merete Watt Boolsen 2 HVIS jeg var minister, så ville jeg helst

Læs mere

Højskolernes og frie fagskolers mentorordning. v/ Jakob Hvenegaard Andersen Folkehøjskolernes Forening i Danmark 10.

Højskolernes og frie fagskolers mentorordning. v/ Jakob Hvenegaard Andersen Folkehøjskolernes Forening i Danmark 10. Højskolernes og frie fagskolers mentorordning v/ Jakob Hvenegaard Andersen Folkehøjskolernes Forening i Danmark 10. september 2014 Rundt om Hvem er de unge uden ungdomsuddannelse på højskole Effektundersøgelse

Læs mere

Flere får en uddannelse, men faglærte taber terræn

Flere får en uddannelse, men faglærte taber terræn Danskernes uddannelse Flere får en uddannelse, men faglærte taber terræn Flere får en uddannelse i Danmark. Det er især de boglige uddannelser, som flere gennemfører. Siden 7 er antallet af personer med

Læs mere

Brug af social pejling til gruppevejledning i 8. klasser

Brug af social pejling til gruppevejledning i 8. klasser Brug af social pejling til gruppevejledning i 8. klasser Lene Røjkjær Pedersen Stud. mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Vejledere ved Ungdommens

Læs mere

Analyse: Folkeskoleoplevelser og valg af ungdomsuddannelse

Analyse: Folkeskoleoplevelser og valg af ungdomsuddannelse Analyse: Folkeskoleoplevelser og valg af ungdomsuddannelse Unge, der går på en erhvervsskole eller produktionsskole, er oftere blevet mobbet i folkeskolen end unge, der vælger gymnasiet. Det viser en ny

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

DA s bemærkninger til dagsorden for mødet den 29. juni 2015

DA s bemærkninger til dagsorden for mødet den 29. juni 2015 Rådet for Ungdomsuddannelser - unge, der ikke tager den lige vej til uddannelse DA s bemærkninger til dagsorden for mødet den 29. juni 2015 18. juni 2015 BTF Dok ID: 61587 Dagsorden 1. Velkomst ved formanden

Læs mere

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Undervisningsministeren præsenterede 2. oktober regeringens udspil til en kommende erhvervsuddannelsesreform.

Læs mere

nyborgungdomsskole.dk

nyborgungdomsskole.dk nyborgungdomsskole.dk Erhvervsfaglig Grunduddannelse er en toårig erhvervsuddannelse for unge under 29, som lærer bedst gennem praktiske aktiviteter og individuelt tilrettelagte forløb Praktiske oplysninger

Læs mere

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 Tilstede: Faglærer og Kristine Lodberg Madsen Kristine: Hvad er din baggrund, uddannelse og hvad

Læs mere

Hvem vil have de sidste 10 %? Af Henry Hansen, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Skive

Hvem vil have de sidste 10 %? Af Henry Hansen, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Skive Hvem vil have de sidste 10 %? Af Henry Hansen, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Skive Der er en gruppe unge, der ikke får en uddannelse og også får meget svært ved at passe et job. Men hvem vil

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådet har i 2013 fået svar fra mere end 3.000 små og mellemstore virksomheder på spørgsmål om

Læs mere

Udvikling gennem bedre uddannelser

Udvikling gennem bedre uddannelser Udvikling gennem bedre uddannelser Udspillet er udarbejdet af Kommunernes Landsforening og udkom i 2013 som et bud på, hvordan uddannelsessystemet samlet set kan få et løft. Resume: Teksten er et udspil

Læs mere

Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats.

Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats. Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats. Halsnæs kommunes fokus for den helhedsorienterede ungeindsats er unge i alderen 15-24 år. Målgruppen er unge, der er udfordrede, der ikke er i skole, - uddannelse

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Dok. nr. 340-2014-138447 PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde med fokus

Læs mere

Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens

Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning 2010 Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning

Læs mere

NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 2016-2017 5 FACTS OM NAVIGATOR * Uddannelsen varer 42 uger fra august 2016 til juni 2017 * Eleverne bor på Navigator

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 Oktober 2016 Formål med uddannelsesplanen Uddannelsesplan 2016 skal: Bidrage til at flere unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, så uddannelsesniveauet

Læs mere

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere

Håndbog for private EGU-elevpladser. Egu er en 2 årig ungdomsuddannelse med stor vægt på praktik

Håndbog for private EGU-elevpladser. Egu er en 2 årig ungdomsuddannelse med stor vægt på praktik Håndbog for private EGU-elevpladser Egu er en 2 årig ungdomsuddannelse med stor vægt på praktik INDHOLD Denne folder giver information om ErhvervsGrundUddannelsen EGU Folderen er delt op i afsnit der omhandler:

Læs mere

Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning. Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut, Odense 31.

Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning. Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut, Odense 31. Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut, Odense 31. maj Jeg er selv meget stresset lige nu... Mine forældre er ret gamle,

Læs mere

Håndbog for private elevpladser ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Aarhus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.

Håndbog for private elevpladser ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Aarhus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus. Håndbog for private elevpladser ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N Tlf: 8940 1370 egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder giver information om ErhvervsGrundUddannelsen EGU Folderen er delt op i afsnit

Læs mere

mod på mere Hvor rund er din virksomhed? Læs mere på www.egu.dk

mod på mere Hvor rund er din virksomhed? Læs mere på www.egu.dk egu mod på mere Hvor rund er din virksomhed? Læs mere på www.egu.dk Jeg elsker lugten af våd forårsjord Jeg er ordblind, og derfor var skolen bare ikke lige mig. Men nu laver jeg det, jeg er god til. Hver

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts skulle vælge, hvad du skal efter det her skoleår?

Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts skulle vælge, hvad du skal efter det her skoleår? Brugerundersøgelse 2015 UU-Lillebælt Er du: Dreng Pige 423 47,8% 457 51,6% Hvilken klasse går du i? 9. klasse 702 79,3% 10. klasse 183 20,7% Specialklasse 0 Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts

Læs mere

PRODUKTIONSSKOLEN ER EN ANDEN VEJ TIL UNGDOMSUDDANNELSE

PRODUKTIONSSKOLEN ER EN ANDEN VEJ TIL UNGDOMSUDDANNELSE PRODUKTIONSSKOLEN ER EN ANDEN VEJ TIL UNGDOMSUDDANNELSE Forslag til hvordan produktionsskolerne kan medvirke til at flere får en ungdomsuddannelse, og hvordan en ændret lovgivning kan understøtte dette.

Læs mere

Vejledning af unge med anden etnisk baggrund på grundforløb

Vejledning af unge med anden etnisk baggrund på grundforløb Vejledning af unge med anden etnisk baggrund på grundforløb Vejledning af unge med anden etnisk baggrund på grundforløb Denne pixibog er et af produkterne af Equal-projektet Sammenhængende vejledning af

Læs mere

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD?

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? ET INTERAKTIVT TEATER HVOR DU ER MED TIL AT STYRE HANDLINGEN! Forberedelsesmateriale til lærere og erhvervsskoleelever på Handelsskoler Denne forestilling er et samarbejde

Læs mere

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Skanderborg Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

De overordnede mål for BUUs arbejde på ungeområdet er den kommunale

De overordnede mål for BUUs arbejde på ungeområdet er den kommunale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 25. august 2014 Cover til unge-initiativer i Budget 2015 Overordnede mål Unge i København skal have gode rammer for at vokse op, udvikle sig og komme godt

Læs mere

Uddannelse kan sikre en øget integration af indvandrere

Uddannelse kan sikre en øget integration af indvandrere Uddannelse kan sikre en øget integration af indvandrere Tal fra Undervisningsministeriet viser, at udsigterne for indvandrernes uddannelsesniveau er knap så positive, som de har været tidligere. Markant

Læs mere

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Formålet med vejledningen er at beskrive de vilkår og muligheder, der er for samarbejde mellem folkehøjskoler og uddannelsesinstitutioner. 1. Generelle

Læs mere

Præsentation af LUP / Roskilde Lokale UngePartnerskaber. Odense den 3/11 2011.

Præsentation af LUP / Roskilde Lokale UngePartnerskaber. Odense den 3/11 2011. Præsentation af LUP / Roskilde Lokale UngePartnerskaber. Odense den 3/11 2011. Baggrund for LUP/Roskilde! Et uformelt netværksforum for kommunale og uddannelsesmæssige aktører, der har eksisteret en årrække.

Læs mere

Nye udfordringer for ungdomsuddannelserne - ungdomsuddannelsernes tilbud til unge med særlige behov.

Nye udfordringer for ungdomsuddannelserne - ungdomsuddannelsernes tilbud til unge med særlige behov. Nye udfordringer for ungdomsuddannelserne - ungdomsuddannelsernes tilbud til unge med særlige behov. Pia Melchior Petersen Med implementeringen af den nye Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlig behov,

Læs mere

Længe leve mangfoldigheden

Længe leve mangfoldigheden Man kan godt være en af mange selv om man er anderledes (ADHD-elev) Unge med særlige behov på almen Efterskole. Ølgod Efterskole Længe leve mangfoldigheden Hvis jeg ikke forsøger, kan jeg jo heller ikke

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Det skal vi vide på erhvervsskolerne om elever med diagnoser

Det skal vi vide på erhvervsskolerne om elever med diagnoser Det skal vi vide på erhvervsskolerne om elever med diagnoser Det skal vi vide på erhvervsskolerne om elever med diagnoser Undersøgelser viser, at der er en kønsfordeling på 60 % drenge og 40 % piger, der

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner 1. Indledning

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS DECEMBER 2014 1 Hvad får den håndholdte fokusunge Arbejdet i grundskolen med håndholdte/fokuselever, UUH, nov. 2014 Den håndholdte vejledning i grundskolen

Læs mere

Erhvervsfolk Giver Uddannelse

Erhvervsfolk Giver Uddannelse Erhvervsfolk Giver Uddannelse Erhvervs Grund Uddannelsen (EGU) en skræddersyet arbejdspladsuddannelse! Blomsterbutiksindehaver, Yvonne Jørgensen Jeg har sagt ja til en pige på EGU, fordi jeg simpelthen

Læs mere

I Aalborg kommune blev drøftelserne i høj grad taget på det bagtæppe af samarbejde om de unge, som udgøres af vore lokale Ungestrategi.

I Aalborg kommune blev drøftelserne i høj grad taget på det bagtæppe af samarbejde om de unge, som udgøres af vore lokale Ungestrategi. Der var engang en lille reform Da de første udspil til kontanthjælpsreformen kom tidligere i 2013, skabte de naturligt nok livlig aktivitet i kommunerne. Hvad var egentlig meningen? Hvad er det nye og

Læs mere

Praksispilot en uddannelse i praksis

Praksispilot en uddannelse i praksis Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 148 Offentligt November 2011 Praksispilot en uddannelse i praksis Hvem står bag ideen? II R Information er et rådgivningsfirma, der ejes af Lars

Læs mere

I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet.

I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet. Udskolingen 2013 0. Indledning I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet. På nationalt niveau arbejder man med

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere