Hærvejen. Tilfredshedsundersøgelse 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hærvejen. Tilfredshedsundersøgelse 2008"

Transkript

1 Hærvejen Tilfredshedsundersøgelse 2008

2 Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse... 1 Sammenfatning Frmål g metde Turisternes prfil Frmål med rejsen Natinalitet g pstnummer Køn Alder Rejsegruppe Overnatning, transprt g phldslængde Overnatningsfrm Antal vernatninger Transprtmiddel Cykle, ride, vandre Startsted g slutsted Infrmatin, bking, feriefrekvens Infrmatin før afrejsen Reservatin af vernatning Antal ferier ved Hærvejen g pakkerejser Turisternes frbrug Leje af udstyr Frbrug på frbrugsgrupper Tilfredshed med Hærvejens faciliteter Indkvarteringssteder, turistbureauer g Tilfredshed med guider g krt Tilfredshed med skiltning Tilfredshed med diverse faciliteter Tilfredshed med plevelserne Tilfredshed med dagligvareindkøb g shpping Tilfredshed med transprt, P-pladser g ridefaciliteter Hærvejen, knkurrenterne g frbedringer Hærvejen igen Ferie andre steder Hvad er gdt de andre steder g ved Hærvejen Bilag Saabye, Stendrup & Partners/2008 1

3 Sammenfatning Tilfredshedsundersøgelsen er gennemført blandt 31 turister på Hærvejen i juli g august 2008, g har givet en række infrmatiner m: Turisternes prfil Turisternes tilfredshed med faciliteter g services Turisternes lyst til at kmme til Hærvejen igen. Om turisterne kan siges, at de primært er danskere på gennemsnitligt år. Livsfasegruppen er dermed vervejende empty nesters g senirer samt par uden børn. De rejser typisk sammen med 1 ledsager ægtefælle, ven g tilbringer i gennemsnit 5-6 dage langs Hærvejen. De relativt få udlændinge er fra Tyskland g Hlland. Halvdelen af turisterne kmmer i bil, mens ca. 40 % kmmer med g 10 % på cykel eller til fds. Det er en nget anderledes frdeling end andre turister i Danmark, hvr mere end 9 ud af 10 kmmer i bil. Undersøgelsen har ikke frmået at fange rideturister desværre men 22 cykelturister g 9 vandrere er blevet interviewet. Hele 14 ud af 31 har valgt at starte turen i Vibrg, g 9 slutter ved Grænsen. De øvrige starter g slutter andre steder på ruten. Inden ankmsten har 18 turister benyttet g 12 har bestilt g læst cykelguiden. Men turisterne infrmerer sig gså på andre måder (15), dvs. primært på Vibrg Turistbureau (12) samt via andre brchurer (12) g andre hjemmesider. Ingen af de interviewede turister har brugt vandrerguiden til Hærvejen. Når der vælges vernatningsfrm, så gøres det primært ud fra, hvad der nu findes, der hvr man kmmer hen. Antallet af vernatningssteder langs ruten er ikke vervældende, g det begrænser mulighederne i de enkelte mråder. Men i alt 13 turister har benyttet B&B/Bndegårdsferie, 8 har svet på herberg, 6 på htel/kr g 6 på campingplads. Endelig har 5 brugt primitive teltpladser. Andre vernatningsfrmer er benyttet i mindre mfang. Det fremgår dermed gså, at turisterne kmbinerer flere frmer fr vernatninger undervejs. Overnatningsstedet er i halvdelen af tilfældene bket ved ankmst, mens 32 % har reserveret direkte til vernatningsstedet på frhånd. Ingen af turisterne har købt en pakkerejse. Med frbehld fr den lave ppulatin, sm undersøgelsen er gennemført på, så er døgnfrbruget beregnet til 437,48 kr. pr. turist pr. døgn. Flest penge bruges til vernatning (237,42 kr.), mens frbruget på at spise ude (94,17 kr.), udgifter til at købe mad/drikke (83,14 kr.) g entrebilletter (22,75 kr.) udgør de resterende hvedpster i budgettet. Ngle turister har et højt døgnfrbrug g sver på htel samt spiser ude, mens andre slet ikke bruger penge på entre, på at spise ude g minimalt på vernatning. Billedet af turisterne viser dermed den variatin, sm turisterne rummer selv i denne kvalitative undersøgelse. Turisternes tilfredshed med faciliteter g services varierer, g der er generelt en del kmmentarer til, hvad der kan frbedres. Kmmentarerne fremgår af undersøgelsen. Vurderingen af vernatningsvirksmhederne er tilfredsstillende. Dg kan de g turistbureauerne gdt frbedre infrmatinsgivningen. Hjemmesiden haervejen.dk er der meget tilfredshed med, hvilket der gså er med de øvrige krt g guider. Dg er vurde- Saabye, Stendrup & Partners/2008 2

4 ringen af andre materialer ikke så gd sm af de materialer, der er prduceret specifikt af/til Hærvejen. Skiltningen lang Hærvejen bedømmes generelt sm tilfredsstillende. Dg ankes der ver mangelfuld skiltning til især spisesteder, attraktiner g seværdigheder. Faciliteterne langs med Hærvejen affaldsspande, drikkevand, tiletter sv. - får generelt vurderinger på et jævnt tilfredsstillende til utilfredsstillende niveau. Det er i analysemæssig sammenhæng langt fra gdt nk, g her er der virkelig basis fr frbedringer. Anderledes er tilfredsheden med de naturgivne plevelser, sm vurderes meget tilfredsstillende, mens kultur(histriske) tilbud, attraktiner, events mv. får en tilfredsstillende vurdering. Men set i lyset af turisternes prfil g kmmentarer, så er tilfredsheden med sidstnævnte ikke gd nk det er alt andet lige the reasn t g, g sammenlignet med andre undersøgelser, så er vurderingen her ikke helt på niveau. Naturplevelsen er dg tilfredsstillende. Mulighederne fr dagligvareindkøb, shpping g gårdbutikker får jævnt tilfredsstillende vurderinger, hvilket betyder, at det ikke er gdt nk. Også her er der i høj grad plads til frbedring. I frhld til p-frhld g transprt til/fra Hærvejen er vurderingerne tilfredsstillende, mend der kan indtænkes udvikling i frhld til rideturister g cyklisters mulighed fr at kmme med tget g bestille billetter hs DSB sm cykelturist. Samlet set vil en tredjedel måske kmme tilbage inden fr 3 år, mens den resterende del ikke kmmer igen eller ikke ved det. Årsagen er især, at der er så mange andre steder at pleve, hvilket fremgår, når man ser alle de andre lande, sm turisterne vandrer, cykler g rider i. I alt 19 lande er nævnt, g dette antyder dermed gså den knkurrence, Hærvejen er ude i. Frdelene ved Hærvejen er især naturen g ren, mens meget få rser faciliteterne g de menneskeskabte attraktiner g seværdigheder. Enkelte hæfter sig ved kirkerne g gravhøjene. Frdelene ved de andre steder er gså naturen, sm kan være anderledes udfrdrende (bjerge), men der nævnes gså eksempler på bedre infrastruktur g rganiserede tilbud på flere mråder, bl.a. transprt g variatin af vernatningstilbud. Sammenfattende er der en gd tilfredshed med flere ting såsm naturgrundlaget, hjemmesiden g cykelguiden. Der er plads til frbedring på mange mråder, g især affalds-, tilet-, drikkevandsfaciliteter g lignende får en relativt barsk medfart, hvilket gså gælder spisemuligheder. Naturen er den primære reasn t g sammen med muligheden fr at cykle, vandre (eller ride) sm en feriefrm i sig selv. De menneskeskabte attraktiner g seværdigheder, sm nævnes, er histriske, men generelt fremstår de sm ikke interaktive g ikke interagerende med turisterne. På det mråde er der gså plads til frbedring, men man skal hæfte sig ved, at flere turister netp værdsætter den r g fred, der er langs med ruten, g dermed skal man verveje meget nøje, hvrdan man igangsætter udviklingen af attraktinstilbuddet. Knsulentfirmaet vurderer, at der med frdel kan hentes eksperthjælp til udviklingspgaverne, da der er tale m turister, sm er vidende g udvikler deres kmpetencer igennem deres ferier. Saabye, Stendrup & Partners/2008 3

5 Sm det er nu, er vurderingen gså, at der ikke er basis fr at tiltrække g tilfredsstille high spenders. Overnatningssektrens prfil, antallet g kvaliteten af spisestederne samt mulighederne fr shpping mv. er ikke til stede eller ikke tilfredsstillende. Derimd er der basis fr at udvikle en turisme, sm retter sig md andre mindre high yielding turister med interesse fr at cykle, vandre g måske ride. Det sidste ved vi ikke med sikkerhed, da der ikke er vurderinger fra rideturister. Saabye, Stendrup & Partners/2008 4

6 1. Frmål g metde Hærvejen et mderne plevelsesrum med histriske rammer er et prjekt på tværs af Regin Syddanmark g Regin Midtjylland, sm skal udvikle Hærvejen til et ppulært plevelsesprdukt med fkus på vandre-, cykel- g rideturisme. Langs Hærvejen skal etableres tværgående tema-prdukter med afsæt i histrie, kultur, natur, gastrnmi, kirke samt andre attraktiner g aktiviteter. Et første led i udviklingen af prjektet er at få en indikatin på kundetilfredsheden med det eksisterende Hærvejs-prdukt. Dernæst skal der indsamles erfaringer fra andre lande mht. udvikling af navngivne ruter, sm pnår egne brands g identiteter. Denne rapprt rummer undersøgelsen af kundernes tilfredshed med Hærvejens faciliteter g de turismevirksmheder, sm ligger langs med Hærvejen. I et gdt samarbejde har Opdragsgiver g Knsulentfirma udviklet interviewguides i juni Efterfølgende er interviewguiderne testet på 3 uvildige persner i juli På den baggrund har t interviewere fra knsulentfirmaet gået g cyklet samt kørt i bil langs Hærvejen fra Vibrg til Grænsen ver fire frskellige dage i juli g august De bedste interviewsteder, f.eks. ved vernatningsvirksmheder, købmænd g attraktiner er fundet af interviewerne selv g efter gd rådgivning af turistbureauerne langs med Hærvejen. Tak fr det! Samlet er der gennemført 31 interviews med danske g internatinale turister på Hærvejen frdelt på hele ruten. Efterfølgende er skemaerne tastet ind i en database, g de kvalitative kmmentarer er bearbejdet. Rapprten her vil gengive hvedresultater fra analysen, g data vil blive kmmenteret krtfattet. Til sidst samles resultaterne i en sammenfatning. Knklusiner g perspektiver vil blive drøftet med Opdragsgiver. Saabye, Stendrup & Partners/2008 5

7 2. Turisternes prfil Turisternes prfil vil blive belyst ud fra følgende parametre: Frmål med rejsen Natinalitet g pstnummer Køn Alder Rejsegruppe 2.1. Frmål med rejsen Det første spørgsmål, turisterne blev stillet, var, hvrvidt de ville betegne sig selv sm ferieturister, endagsturister (uden vernatning) eller sm bsiddende i lkalmrådet. Alle 31 interviewede er ferieturister, dvs. alle interviews kan betegnes sm valide i frhld til undersøgelsens frmål Natinalitet g pstnummer Turisternes natinalitetsprfil dækker ver 4 lande, hvilket ses af tabellen. Tabel 1. Turisternes natinalitet Antal Prcent Danmark 26 83,9 Tyskland 2 6,5 Hlland 2 6,5 Andet land 1 3,2 Ttal ,0 Langt hvedparten er danske turister på udflugt i eget land, mens 2 er fra Tyskland g 2 fra Hlland. Natinalitetsprfilen kan dermed ikke betegnes sm værende specielt internatinal. Danskerne frdeler sig med 5 fra Strkøbenhavn, 4 fra Sjælland, 4 fra Fyn g 17 fra Jylland, hvraf 7 kmmer fra 6000-pstnumre. Antallet af internatinale turister er så lavt, at pstnummerangivelse ikke giver mening at inddrage her Køn Kønsfrdelingen er relativ ensartet frdelt på kvinder g mænd. Tabel 2. Kønsfrdeling Antal Prcent Kvinder 14 45,2 Mænd 17 54,8 Ttal ,0 Saabye, Stendrup & Partners/2008 6

8 2.4. Alder Turisternes aldersprfil frdeler sig på følgende vis. Figur 1. Aldersfrdeling år år år år år +70 år Ud af 31 turister er der bare 1 turist på under 30 år. Dernæst ses 5 turister i 30 erne g 5 i 40 erne. De resterende 20 turister er alle ver 50 år. Samlet vurderes aldersprfilen derfr at være ver gennemsnittet fr turister i Danmark, g dermed gså sagt, at turisterne på Hærvejen med str sandsynlighed kan siges at kmme primært fra segmenterne empty nesters g senirer. Hærvejen må mvendt gså siges at have en begrænset tiltrækningskraft på de yngre segmenter i markedet Rejsegruppe Med rejsegruppe menes, hvr mange turisten rejser sammen med på denne tur inkl. turisten selv. Figur 2. Rejsegruppe pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 6 pers. Figuren viser, at en turist rejser alene g 21 turister rejser sm par, dvs. med ægtefælle/samlever eller en ven. Dernæst fremgår det, at 5 turister indgår i rejsegrupper med Saabye, Stendrup & Partners/2008 7

9 3 persner, g 4 turister rejser med 4-6 persner. Dermed bekræftes tesen m, at det især er empty nesters g senirer sm benytter Hærvejen. Saabye, Stendrup & Partners/2008 8

10 3. Overnatning, transprt g phldslængde Turisternes brug af turismeinfrastrukturelle faciliteter belyses ud fra: Overnatningsfrm Antal vernatninger Transprtmiddel Cykel, ride, vandre Start på Hærvejen 3.1. Overnatningsfrm Turisternes vernatninger frdeler sig på flere frskellige vernatningstyper. Figur 3. Overnatningsfrm Primitiv teltplads Hærvejsherberg VFR, venner, familie B&B/bndegård Eget feriehus Lejet feriehus Vandrerhjem Feriecenter Htel/kr Camping Figuren viser, at Bed&Breakfast / bndegårdsphld er den mest benyttede vernatningsfrm, g derefter følger Hærvejsherberg. En femtedel har vernattet på en kr/htel, g tilsvarende mange har benyttet campingpladser. Ingen har vernattet ved venner, familie eller i feriehuse. De benyttede vernatningsfrmer minder meget lidt den generelle brug af vernatningsfrmer i dansk turisme. Det fremgår desuden, at der både bruges meget billige vernatningstilbud, sm byder på en ringe værditilvækst til mrådet langs Hærvejen, g dyrere vernatningsfrmer såsm hteller g krer. Saabye, Stendrup & Partners/2008 9

11 3.2. Antal vernatninger Brugen af de frskellige vernatningsfrmer indikerer et relativt frskelligt mønster i antallet af vernatninger. Således har htelferier fte et lavere antal vernatninger, mens camping g feriehuse har et højt antal vernatninger. NB! Figuren skal læses sådan, at x-aksen viser antal vernatninger g y-aksen, hvr turister der har valgt at have det pågældende antal vernatninger. Figur 4. Antal vernatninger Tre turister vernatter 2 nætter, g seks turister har valgt at vernatte 3 nætter. Så fremdeles skal figuren læses. Dermed kan gså aflæses, at 58 % har mindre end 7 vernatninger, g at 42 % dermed har 7 vernatninger eller flere. I den øvre ende har t turister hele 39 vernatninger, hvilket må betegnes sm ganske usædvanligt. Hærvejsturisterne mfatter således grupper, hvr en relativt str andel har få vernatninger, men faktisk gså turister med ganske mange vernatninger. Hærvejen er med andre rd både et mål fr shrt breaks, såvel sm genstand fr en hel g længere ferie Transprtmiddel Netp turisternes valg af transprtmiddel til g fra Hærvejen er interessant fr undersøgelsen, da Hærvejen har fkus på cykel-, vandre- g rideturister. Tabel 3. Transprtmiddel Bil Cykel Tg Kun til fds Det fremgår, at 15 har valgt at køre i bil, hvilket er betragteligt lavere end fr turismen i Danmark sm helhed, hvr det er ver 90 %, sm kmmer med bil. Dernæst har hele 12 ud af 31 turister taget tget til Hærvejen, sm gså er ganske usædvanligt g meget højere end fr Danmark generelt. Endelig er 3 kmmet på cykel g 1 er gået til Hærvejen. Samlet set er turisterne, sm benytter Hærvejen, langt mere miljøvenlige end turister i Danmark g internatinalt generelt set, idet så mange Hærvejsturister benytter tg, cykel g kmmer til fds. Dette resultat er ganske psitivt, g man kan verveje, m man skal slå mere på den dimensin i disse tider med plitisk crrectness, hvr miljø er et væsentligt element. Samtidig er knsulentfirmaet ikke helt verrasket, da det kan Saabye, Stendrup & Partners/

12 frmdes, at turisterne langs Hærvejen dels pga. deres valg af feriefrm dels pga. deres interesser netp kunne frmdes at vælge de mest miljøbelastende transprtfrmer fra Cykle, ride, vandre Hele prjektet bag denne undersøgelse har fkus på de tre frmer fr tema-ferie eller special interest ferie cykel, ride g vandre hvrfr afklaringen af turisternes prfil g valg af tema-ferie-frm er særdeles interessant. Tabel 4. Cykle, ride, vandre Cykle Ride Vandre Tabellen viser dels, at 22 kmmer fr at cykle g dels, at 9 kmmer fr at vandre. Men tabellen viser samtidig, at det ikke er lykkedes at finde rideturister sm led i undersøgelsen. Det er meget beklageligt, men rideruterne er støvet af på alle 4 dage, hvr interviewene fandt sted. I den sammenhæng kan vejret ikke bruges sm en undskyldning fr at ryttere ikke dukkede p, da vejret alle 4 dage var tørt, dansk smmervejr uden at være fr varmt. Frklaringen er, at der var ganske enkelt ikke ryttere på stierne de pågældende dage, hvr interviewene fandt sted. Et pkald til de t hestecentre langs Hærvejen har da gså gdtgjrt, at mængden af rideturister er meget begrænset, hvilket naturligt fører til den slutning, at det skal vervejes, hvad man gør med ridning fremver? 3.5. Startsted g slutsted Interviewerne har gået, cyklet g kørt af Hærvejen fra Vibrg til Grænsen g har dermed haft mulighed fr at interviewe turister på hele ruten. Dermed ikke sagt, at interviewene er repræsentative fr frdelingen af turister langs med ruten. På næste side fremgår det, hvr turisterne starter g slutter deres ferie. Der er flest, der starter i Vibrg g flest der slutter i Padbrg. Men ellers er der ikke mange mønstre i, hvr turisterne starter g slutter. Saabye, Stendrup & Partners/

13 Startsted: Birgittelyst (1) Haderslev (2) Høruphav (1) Jelling (1) Padbrg (2) Randbøl (2) Skelhøje (2) Vibrg (14) Vjens (1) Slutsted: Egtved (1) Flensburg (1) Hamburg (2) Hemmelev (2) Jelling (2) Padbrg (8) Skagen (2) Rødekr (2) Vejen (2) Vejle (4) Vibrg (1) Wedel (1) Saabye, Stendrup & Partners/

14 4. Infrmatin, bking, feriefrekvens I dette kapitel belyses turisternes brug fr af turistinfrmatin, hvrdan de bker, g hvr fte de har hldt ferie ved Hærvejen. Hvr er der søgt m infrmatin før afrejsen Reservatin af vernatning Antal ferier ved Hærvejen Brug af pakkerejser 4.1. Infrmatin før afrejsen De interviewede langs med Hærvejen har søgt infrmatin m turen i følgende medier. Figur 5. Søgt infrmatin før afrejsen Nej, ikke søgt infrmatin Har været her tidligere Venner, familie Fagmagasin, blad Anden www Cykelguiden Vandrerguide, pilgrimsruten Messe Brchure vernatningssted Andre brchurer Anden måde Hærvejens hjemmeside er så abslut den mest benyttede infrmatinskilde efterfulgt af Cykelguiden Hærvejen-Oksevejen Vibrg-Hambrg. Dernæst følger tre grupper af frskellige medier, herunder: Anden måde Turistbureau (2) Vibrg Turistbureau (12) Vibrgs Pilgrimscentrum (1) Anden brchure Avis (1) B&B 2005 ed. (2) Cykelkrt (3) Dansk Cykelfreningskrt (2) Overnatning i det Fri (2) Saabye, Stendrup & Partners/

15 Anden www. degulesider.dk (2) Herberger.dk (1) Visitdenmark.dk (4) Scanmaps.dk (1) De øvrige markedsføringsmedier er enten ikke benyttet eller kun brugt i begrænset mfang. Kilderne til at skaffe sig infrmatiner er utraditinelle sammenlignet med gennemsnitsturisten i Danmark. Hærvejsturisterne bruger de specialiserede medier g især turistbureauet i Vibrg, mens gennemsnitsturisten bruger de generelle brchurer, destinatinernes websites g ikke mindst feriehus- g rejsebureauernes websites g katalger. Heri ligger meget vigtig infrmatin, sm gså er kendt fra andre dele af special interest turismen, nemlig at interesse-turisten bruger medier sm er målrettet på interessen g i langt mindre grad de generelle medier. Det er bl.a. senest knstateret i evalueringen af Havørred Fyn Reservatin af vernatning Denne del af undersøgelsen er lidt interessant, da turisterne, sm vandrer eller cykler langs med Hærvejen, ikke kan tage deres vernatning med sig udver små telte. Det vil sige, at de er nødt til at købe sig ind på vernatningssteder netp der, hvr de phlder sig. Da disse turister er begrænsede i deres mbilitet, må vernatningsstederne ligge tæt på Hærvejen. Et andet parameter er, at turisterne kan vælge enten at fastlægge vernatningsstedet til et bestemt sted på ruten eller at gå/cykle så langt, de nu har lyst g så håbe på, at der er et vernatningssted, der hvr de nu havner. Uanset hvilken af de t muligheder der er tale m, så betyder turisternes mbilitetsmønster, at de er begrænsede i deres valgmuligheder, da antallet g variatinen af vernatningsvirksmheder langs med Hærvejen ikke er specielt mfattende. Figur 6. Bkingkanal Irrelevant 10% Ikke anført 6% Direkte til vernatningss tedet 32% Bket ved ankmst 52% Figuren viser, at gdt halvdelen bker, når de ankmmer til vernatningsstedet. En tredjedel har hjemmefra taget direkte kntakt til vernatningsvirksmheden, mens de øvrige ikke har anført, hvrdan de har bket. Saabye, Stendrup & Partners/

16 Dernæst er turisterne blevet spurgt m, hvilke hjemmesider de har benyttet. Men svarene er desværre ikke specielt brugbare, da 2 svarer feriehusbureauernes hjemmeside, hvilket er besynderligt, når de ikke har lejet et feriehus. Dernæst har en turist nævnt vernatningsstedets hjemmeside, anden hjemmeside g en enkelt er ikke relevant. Med andre rd er det ikke blevet mere klart, hvilke sider turisterne benytter Antal ferier ved Hærvejen g pakkerejser Ud af 31 turister har én turist været ved Hærvejen g hlde almindelig ferie inden fr de seneste 5 år. Dernæst har en turist hldt 1 vandrerferie, mens en turist har hldt 2-3 vandrerferie inden fr 5 år. Endelig har en turist hldt en cykelferie, g 5 turister har hldt 2-3 cykelferier de sidste 5 år. Ingen har været på rideferie. Alle ferier har været selvarrangerede, dvs. ingen af turisterne har købt en pakkeferie. Saabye, Stendrup & Partners/

17 5. Turisternes frbrug Hærvejsturisternes frbrug er afdækket via spørgsmål m: Leje af udstyr Frbrug på udvalgte frbrugsgrupper 5.1. Leje af udstyr Kun en enkelt turist har lejet udstyr, g vedkmmende anfører, at der er lejet en cykel Frbrug på frbrugsgrupper Turisterne blev bedt m at anføre deres frbrug pr. persn på ferien samlet set g frdelt på udgiftstyper. Udgiftstype Ttal Dkr pr. persn Gns. pr. dag Dkr pr. persn I alt excl. tur til/fra Hærvejen 3.318,00 Udgifter til vernatning - 237,42 Udgifter til spise ude - 94,17 Udgifter til mad / drikke - 83,14 Entrebilletter - 22,75 Andre udgifter - - Beregnet døgnfrbrug 437,48 Det ses, at turisterne i gennemsnit bruger kr. på ferien langs med Hærvejen. I dette regnskab indgår turister, sm bruger 300 kr. g vernatter 2 døgn, g turister sm har afsat 39 dage g et feriebudget på ca kr. Viften er ganske bred g feriefrbruget må her kun anses sm vejledende, da både de meget små budgetter, men især de stre budgetter er med til at trække budgettet relativt meget p/ned. Det ville have været anderledes, hvis mængden af turister havde været på de ca. 380, sm ville have udgjrt en repræsentativ ppulatin. Dernæst fremgår det, at frbruget pr. persn pr. døgn til vernatninger ligger på 237,43 kr. I dette beløb indgår turister, sm sver fr 50 kr. pr. nat, g turister der bruger 750 kr. pr. nat. Igen er viften ganske bred, men det er klart at camping- g primitivteltpladsgæster trækker døgnfrbruget ned på denne udgiftspst. Hver turist bruger i gennemsnit 94,17 kr. pr. døgn til at spise ude, dvs. på kr, htel, cafe, restaurant sv. I alt 6 turister ud af 24 besvarelser har ikke et budget til at spise ude fr, mens 18 har et budget, sm varierer fra 20 kr. til 375 kr. pr. døgn. Beløbet, sm anvendes til at købe mad i dagligvarebutikker g gårdbutikker, ligger på 83,14 kr. pr. persn pr. døgn. Frbruget pr. persn svinger fra 25 til 250 kr. pr. døgn. Turisterne bruger 22,75 kr. pr. persn pr. døgn på entrébilletter. I dette beløb indgår 24 svar, hvraf 14 ikke har et budget til entrébilletter, g 10 har meget frskellige budgetter. Endelig fremgår det, at døgnfrbruget pr. persn i gennemsnit i undersøgelsen andrager 437,48 kr. Saabye, Stendrup & Partners/

18 Det bør understreges, at beløbet ikke er repræsentativt fr alle turister langs Hærvejen, men det er naturligvis validt i frhld til den ppulatin, der er målt på i undersøgelsen. Saabye, Stendrup & Partners/

19 6. Tilfredshed med Hærvejens faciliteter Hermed er vi fremme ved den del af undersøgelsen, hvr turisterne udtrykker deres tilfredshed med det, der tilbydes langs Hærvejen. Tilfredshed med indkvarteringsstederne, turistbureauer g Tilfredshed med guider g krt samt skiltning Tilfredshed med diverse faciliteter Tilfredshed med plevelserne Tilfredshed med dagligvareindkøb g shpping Tilfredshed med transprt g P-pladser Tilfredshed med faciliteter fr rideturister Turisterne er blevet bedt m at angive deres tilfredshed på en skala fra 1 = meget utilfreds til 5 = meget tilfreds. Knsulentfirmaet vil i den anledning give en krt læsevejledning fr at argumentere fr de vurderinger, sm vil frekmme i teksten. Turister er generelt psitive g tilfredse, da de j er i gang med det, sm de har glædet sig til i lang tid at hlde ferie på den måde, de gerne vil. Derfr ligger tilfredshedsvurderinger i mange sammenhænge - generelt på et gennemsnit mkring 3,8-4,2. Alt under 3,8 er altså under det, man kan betragte sm tilfredsstillende, mens det, der ligger ver 4,2, er meget tilfredsstillende, g det ver 4,8 er udmærket. I en knkurrencemæssig situatin g i en tid, hvr dansk turisme knstant har tabt markedsandele på vres primære udenlandske marked siden 1996, så er 3,8 g derunder abslut ikke gdt nk. Knsulentfirmaet vil endda gå så langt sm til at sige, at ambitinsniveauet skal hæves til min. 4,3 i alle tilfredshedsvurderinger, før man er derhenne, hvr knkurrenceevnen er gd. Hertil kmmer, at undersøgelsen her er møntet på special interest turister. SIT er er fte flk med en kmpetence inden fr den interesse, de dyrker, hvilket giver sig udslag i de krav g frventninger, de har til destinatiner, virksmheder g faciliteter. Ngle SIT er har str kmpetence inden fr deres felt, f.eks. kan de have vandret i det meste af Verden, eller de kan have begrænset kmpetence, da dette er deres første vandretur. Kmpetenceniveauerne giver sig udslag i frventninger g krav til hjælp, rådgivning, viden g faciliteter på frskellige niveauer. Eksempelvis vil meget erfarne vandrere typisk have mindre behv fr detailkrt, da de er vant til at finde vej. Men det må ikke frveksles med, at de ikke stiller tårnhøje krav til, at krtene rummer de frnødne infrmatiner, måske endda tværtimd, da de j ved, hvad et gdt krt bør rumme af infrmatiner. Omvendt vil mindre rutinerede vandrere måske have behv fr, at alle ruter g alt langs med ruterne er skiltet g afmærket på krtene, da de ikke er vant til at finde vej g læse krtene. Men de har ikke rutinen i at vurdere kvaliteten af krtene g stiller af den grund måske ikke samme eksplicitte krav til krtkvaliteten. Krt sagt er SIT er endnu mere krævende end andre turister, da de har et frventningsniveau, sm er kvalificeret i udgangspunktet, g sm skal mdsvares af udbyderne g faciliteterne på destinatinen Indkvarteringssteder, turistbureauer g Hærvejen går igennem stre dele af Jylland, hvr der er relativ begrænset vernatningskapacitet g få frskellige vernatningstyper, dvs. turisterne har ikke meget at vælge imellem. Der er relativt langt mellem turistbureauer. Derfr er det muligt, at afstandene g det manglende udbud reflekteres i tilfredsheden. Saabye, Stendrup & Partners/

20 Figur 7. Tilfredshed med indkvarteringsstederne, turistbureauer g 1= meget utilfreds, 5 = meget tilfreds 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 4,4 4,3 Indkvtstedet generelt Indkvtstedets faciliteter 4 4 Indkvtstedet inf, rådgivning m cykel, vandre, rideture langs Hærvejen TB'ernes inf g rådgivning m cykel, vandre, rideture langs Hærvejen 4,6 Tilfredsheden med indkvarteringsstedet går fra tilfredsstillende til meget tilfredsstillende, dvs. generelt pæne vurderinger. Også turistbureauernes vurdering er pæn. Hjemmesiden er der generelt meget tilfredshed med. Den gennemsnitlige tilfredshed er fin, men de enkelte vurderinger går fra utilfreds til meget tilfreds, dvs. ikke alle er lige tilfredse g gennemsnitsvurderingen skjuler nget af virkeligheden. Der kan arbejdes med at frbedre turistbureauernes g vernatningsstedernes viden m ruter fr cyklister, vandrere g ryttere. Blandt de kvalitative kmmentarer til indkvarteringsstederne ses bl.a. Der mangler kntakt til andre vandrere. Vi bliver mikset med børn der farer rundt. Vi vil være hs andre vandrere. Det er utrligt hvad man får fr pengene. Kutrupgård: Herligt med et gratis bad. Cafe Ellegård: Teltpladsen er meget ujævn. Værten flink g imødekmmende. Ravnhlt Feriecenter har rigtig gd mad Mangler tørrestativ i Hald g Ravnhlt. Hald Hvedgård gav ikke inf m Hald Herberg. Ikke nget sted at hlde sin cykel. Ikke nget tørreskab. ikke baseret på cykelturister. mangler frysere ved flere vernatningssteder. Kmmentarerne til turistbureauerne er ganske få, frskellige g ikke specielt knkrete. Nr. Snede Turistbureau var lukket ved ankmst. Vi søgte viden m vernatningsmuligheder i Tyskland, g det var ikke muligt Saabye, Stendrup & Partners/

21 Vibrg Turistbureau Turistbureau kunne ikke svare g henviste til banegården. Vibrg Turistinfrmatin vidste ikke så meget, så de henviste til Vibrg Turist-cen trum, sm var meget gde g vidste meget. Vibrg Turistinfrmatin gav s kaffe g vand. Ringede til vernatningssted g bestil te fr s. Fik brchurer g ekstra tips m Hald Sø g Dllerup Bakker. Vjens Turistbureau, besynderligt det ikke ligger midt i byen. Åbenrå Turistbureau. Gør det gdt. Hærvejens hjemmeside er gså kmmenteret, g et par af kmmentarerne er ganske brugbare. Frtrinlige krt Kunne være rart med Ggle Earth plysninger fr ruterne. Afstande på krtene skrevet præcist ind Vi savner lidt mere m startstedet fr ruten g lidt mangelfuld beskrivelse under vejs 6.2. Tilfredshed med guider g krt Vandrekrt, cykelguider, rideanvisninger sv. med udførlig beskrivende tekst af selve ruten g de faciliteter, der ligger langs ruten er almindeligvis nget, sm turisterne er meget fkuserede på, er i rden. Netp gde cykelkrt mv. er da gså fte nget, sm vi kan bryste s af i Danmark, hvr bl.a. Brnhlm g Fyn allerede midt i 90 erne havde prduceret fremragende cykelkrt g fine beskrivelser af plevelserne undervejs. Sønderjylland udviklede deres krt mv. i 96, g de andre reginer km hurtigt efter. På det tidspunkt fandtes den slags beskrivelser g infrmatinsmaterialer fr netp cyklister nk ikke bedre i Eurpa. På vandre- g ridemråderne har udviklingen slet ikke kunnet følge med cyklismen. Om det gså kan ses af vurderingerne langs Hærvejen, fremgår af figuren. Saabye, Stendrup & Partners/

Pakketilbud for friluftsaktiviteter

Pakketilbud for friluftsaktiviteter Pakketilbud fr friluftsaktiviteter Oplæg m pakketilbud af friluftsaktiviteter fr øget vækst i turismen Baggrund Danmark har en plevelsesrig natur g mange attraktive naturaktiviteter, sm der er str efterspørgsel

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG KÆRBO Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 1 Brugerundersøgelse Plejeblig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinin P/S g Afdeling fr Data g Analyse,

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2014 (LUP Fødende)

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2014 (LUP Fødende) Ntat Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientplevelser blandt Fødende 204 (LUP Fødende) Sundhedsplanlægning, Patientdialg g Kvalitet Kvalitet Niels Bhrs Vej 0 9220 Aalbrg

Læs mere

Evaluering af Cykel-Sidevejskampagne 2010. Hold øje ved sidevejene. Du ved aldrig hvad der kommer

Evaluering af Cykel-Sidevejskampagne 2010. Hold øje ved sidevejene. Du ved aldrig hvad der kommer Evaluering af Cykel-Sidevejskampagne 2010 Hld øje ved sidevejene. Du ved aldrig hvad der kmmer 1 Indhld Frmål g metde Resultater Oplevede farer g cykeladfærd Kendskab til kampagnen Frståelse af kampagnens

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Vibrg KOMMUNE Vibrg Kmmune Visiner g servicemål fr Vibrg Kmmune Målet på langt sigt må være gøre den kllektive trafik bedre, så det lette valg fr brgerne bliver bussen g tget frem fr privbilen.

Læs mere

Projektskitse Verdensarv Vadehavet

Projektskitse Verdensarv Vadehavet Prjektskitse Verdensarv Vadehavet Baggrunden. Den danske del af Vadehavet er udpeget sm verdensarv g verdensarven bliver det fremtidige fkus fr det frpligtende samarbejde med Tyskland g Hlland m Vadehavet

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases.

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases. Virker Hverdagen Håndbg til facilitering g gennemførsel af e-learningcases 1 Indhld Indledning... 3 Den didaktiske stjerne... 4 Frmål:... 4 Deltagere:... 4 Miljø:... 4 Frm:... 4 Rller:... 5 Gennemførsel

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

Mig og min ADHD -profil:

Mig og min ADHD -profil: Mig g min ADHD -prfil: - et hjælperedskab til dig, sm kan have svært ved at beskrive dine vanskeligheder g hvad ADHD gør ved lige netp dit liv. Denne skabeln kan du bruge, hvis du ligesm mange andre med

Læs mere

Screening i Jobcenter Esbjergs virksomhedspanel

Screening i Jobcenter Esbjergs virksomhedspanel Screening i Jbcenter Esbjergs virksmhedspanel September 2016 Esbjerg, september 2016 Side 1 af 8 1. Indledning Jbcenter Esbjerg har etableret et virksmhedsnetværk, hvr interesserede ledere g nøglemedarbejdere

Læs mere

Nyt Turismesamarbejde i Hjørring Kommune

Nyt Turismesamarbejde i Hjørring Kommune Hjørring 8. marts2016 Nyt Turismesamarbejde i Hjørring Kmmune I nrdjysk turisme er der gjrt mange af de rigtige ting fr at skabe vækst. Der har været fkus på at samle marketing i fælles kampagner med str

Læs mere

Postkort fra borgerne

Postkort fra borgerne Pstkrt fra brgerne Brgerne kunne på dagen sende plitikerne i Reginsrådet et pstkrt, hvis de havde nget på hjertet, sm de ikke havde fået sagt. - 3 Limfjrdsfrbindelse ver Eghlm bør afskærmes g flyttes,

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016 Effektevaluering af gruppetilbud g individuel vejledning i Handicap & Scialpsykiatri i Stevns Kmmune Januar 2016 Side 1 af 15 Indhld Hvedresultater... 3 Effektevaluering af kvalitet... 3 Test fr at frskellen

Læs mere

International strategi

International strategi Internatinal strategi Kmmuneqarfik Sermersq Indhld Frrd... 3 Indledning... 4 Visin... 4 Mål... 5 Knkret... 6 Venskabsbyaftaler... 6 Strategisk samarbejde... 6 Prjektbaseret samarbejde... 7 Andre muligheder

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere

Referat fra interview med to ledige borgere

Referat fra interview med to ledige borgere Referat fra interview med t ledige brgere Interviews fretaget den 19. g 20. ktber 2015. Interviewfrmål: Test af indsigter g antagelser fra wrkshppen den 7. ktber 2015. Interviews fretaget af: Kristina

Læs mere

Fat cykelstyret. Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013

Fat cykelstyret. Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013 Fat cykelstyret Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013 Indledning Denne præsentation er en grafisk fremstilling af de regionale data fra Panorama projektets spørgeundersøgelse.

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

Opfølgning på projektet Ny afdeling Nye veje som er afholdt for midler bevilget fra pulje til Personalepolitiske projekter, Region Syddanmark

Opfølgning på projektet Ny afdeling Nye veje som er afholdt for midler bevilget fra pulje til Personalepolitiske projekter, Region Syddanmark Odense d. 20/12-2010 Opfølgning på prjektet Ny afdeling Nye veje sm er afhldt fr midler bevilget fra pulje til Persnaleplitiske prjekter, Regin Syddanmark Klinisk Genetisk Afdeling, OUH har fået bevilget

Læs mere

skriv disse seks tal omhyggeligt ned

skriv disse seks tal omhyggeligt ned Kære Peter, 3Ør d;3 f/ar: Æ//erede OM.f'å. da:je v;/ d;t /;v ændre 5;3 (t;/ det bedre J) J Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv DENMARK Marcs vn Ring 15 14 3 6 16 19 Kære Peter, skriv

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Rapport vedr. unge på væresteder.

Rapport vedr. unge på væresteder. Rapprt vedr. unge på væresteder. Kvantitativ g kvalitativ analyse af brugerne på væresteder g varmestuer i Kirkens Krshær, KFUM s Sciale arbejde g Blå Krs Danmark med særlig fkus på gruppen af unge på

Læs mere

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark Lkal inddragelse af flygtninge g deres deltagelse i Lkalsamfundet Bygger Br I Lkalsamfundet Bygger Br er ét af de tre centrale elementer inddragelse af flygtninge

Læs mere

Eurobarometer - kvalitativ undersøgelse EU S LØFTE. Resumé dansk udgave Rom, den 12. september 2014

Eurobarometer - kvalitativ undersøgelse EU S LØFTE. Resumé dansk udgave Rom, den 12. september 2014 Eurbarmeter - kvalitativ undersøgelse EU S LØFTE Resumé dansk udgave Rm, den 12. september 2014 Resuméet er udarbejdet på dansk, engelsk, finsk, fransk, tysk, italiensk, plsk, prtugisisk g svensk. Denne

Læs mere

EN INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERCASE

EN INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERCASE EN INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERCASE https://skle.cargan.dk/gbat https://invis.i/vr7ikr3fs ADAM LYKKE - CHRISTINA HELMARK - DANIEL CARGAN - HENRIK HAMMER - MATIAS POULSEN GBat En Innvatin & Iværksætteri case

Læs mere

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud?

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud? nr. 32 Er genpretningsaftalen er et frvarsel m nye måder at tænke tilskud? INDHOLD Genpretningsaftalen - finanslv 2011. Regeringens aftale med Danske Flkeparti indebærer en nedsættelse af tilskuddet til

Læs mere

Forslag til diskussion

Forslag til diskussion Frslag til diskussin Her bliver der vist ngle frslag til temaer, sm eleverne kan diskutere efter de har set præsentatinen. Disse temaer kan diskuteres i grupper eller i plenum. 1. Præsentatinen kmmer med

Læs mere

Idékatalog. Bosætningsstrategi Flere sammen om det gode liv i Nyborg Kommune. Nyborg - Danmarks Riges Hjerte

Idékatalog. Bosætningsstrategi Flere sammen om det gode liv i Nyborg Kommune. Nyborg - Danmarks Riges Hjerte 2016-2020 Nybrg - Danmarks Riges Hjerte Idékatalg Bsætningsstrategi Flere sammen m det gde liv i Nybrg Kmmune Indhld Indledning 3 Frslag målrettet tiltrækning g mdtagelse af tilflyttere 3 Direkte markedsføring

Læs mere

Kajakpolitik på Faaborgegnens Efterskole

Kajakpolitik på Faaborgegnens Efterskole Kajakplitik Kajakplitik på Faabrgegnens Efterskle Indledning De sidste år er der i samfundsdebatten, g inden fr kajakmiljøet, blevet et større g større fkus g diskussin mkring sikkerhed i kajaksejlas.

Læs mere

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup.

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup. VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Side i af i Fra: Til: Ole Paaske (p@aar.dk) Erling Pst (erling@viderup.cm) Dat: 08/06/2010 13:52 Emne: VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Attachments:

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse Indledning mm BETA-VERSION. Forord/introduktion til bogen

INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse Indledning mm BETA-VERSION. Forord/introduktion til bogen DESIGN PROCES & METODE INDHOLDSFORTEGNELSE: 0A Indhldsfrtegnelse 0B Indledning mm 0C HVAD ER DESIGN? 1A 1B 1C 1D Frrd/intrduktin til bgen fra ide til prdukt RIIS RETAIL A/S Hvad er design g hvad er designprcessen?

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Mange måder at lære på Et forskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kommune og Universe Research Lab

Mange måder at lære på Et forskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kommune og Universe Research Lab Mange måder at lære på Et frskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kmmune g Universe Research Lab Resumé December 2009 Sønderbrg, Danmark 1 Universe Research Lab Alsin 2 DK - 6400 Sønderbrg Telefn

Læs mere

YEKBUN YÜKSEKKAYA, MARIA L. MORTENSEN, ASTRID K. MADSEN & METTE S. KVINT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM

YEKBUN YÜKSEKKAYA, MARIA L. MORTENSEN, ASTRID K. MADSEN & METTE S. KVINT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM YEKBUN YÜKSEKKAYA, MARIA L. MORTENSEN, ASTRID K. MADSEN & METTE S. KVINT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM 13/2-2014 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Teri & Design... 3 Målgruppe... 4 Kmmunikatinsmdellen...

Læs mere

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne.

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne. Plitisk dkument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 SEL 15 Udbudsstrategi Indstilling: Direktinen indstiller, at administratinen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud g i samarbejdet

Læs mere

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent EU-kapital til vækst Business Hrsens g Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015 Rikke Edsjö, EU-knsulent Indhld Hvem er Central Denmark EU Office? Hvrfr søge EU-tilskud? Hvad er der tilskud til? Hvrdan får

Læs mere

Evaluering af projekt "Kompetenceafklaring og innovative læringsforløb"

Evaluering af projekt Kompetenceafklaring og innovative læringsforløb Når Viden skaber resultater--- Statens Center fr Kmpetence- g Kvalitetsudvikling Evaluering af prjekt "Kmpetenceafklaring g innvative læringsfrløb" April 2008 Statens Center fr Kmpetence- g Kvalitetsudvikling

Læs mere

Kegnæs Analyse Vision Strategi Handling

Kegnæs Analyse Vision Strategi Handling Kegnæs Analyse Visin Strategi Handling Indledning... 2 Histrie... 2 Analyse... 3 Visin... 4 Strategi... 4 Handling... 6 1. Ø-gruppe... 6 2. Kegnæs fyr g fyrmesterblig... 6 3. Udenmsareal Spejderhytte...

Læs mere

Allan B. Grønkjær (sportschef) samt skytterepræsentanterne Jan Bang (compound), Nynne Holdt-

Allan B. Grønkjær (sportschef) samt skytterepræsentanterne Jan Bang (compound), Nynne Holdt- DBSF Eliteudvalgsmøde 26. nvember 2012 Sted: Lavia Odense Til stede var: Klaus Lykkebæk, Jeanette Riis Nielsen, Dan Hansen (alle medlemmer af Eliteudvalg), Allan B. Grønkjær (sprtschef) samt skytterepræsentanterne

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Evaluering af udviklingsprjekter m en længere g mere varieret skledag Kmmune: Vesthimmerland Invlverede skler i prjektet: Løgstør skle Evalueringsrapprten er udarbejdet af: Malene Wennerlin Kntaktplysninger:

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs indsats og service i 2016

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs indsats og service i 2016 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs indsats g service i 206 Esbjerg, april 207 Side af . Indledning Ud fra ønsket m til stadighed at frbedre sin virksmhedsvendte indsatser,

Læs mere

Coaching og Selvværd Jantelovens udfordrer

Coaching og Selvværd Jantelovens udfordrer Caching g Selvværd Jantelvens udfrdrer Af Jan Wittrup, Adm. Direktør / Executive Advisr En artikel der primært er tilegnet de, der har sat sig fr knstant at være under selvudvikling. Inspireret af egne

Læs mere

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet Temamøde m ny Sundhedsplitik den 6. ktber 2016 Byrådet Scial- g Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 20. september 2016 at igangsætte arbejdet med udviklingen af en ny sundhedsplitik.

Læs mere

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet OPSAMLING PÅ EKSTERN MINIRESEARCH SAMMENDRAG INDHOLD Alle de adspurgte brgere tager udgangspunkt i eget mråde g understreger aktuelle lkale emner er vigtige, hvis de skal invlvere sig i nærdemkratiet.

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Fibonacciprojekt (Undersøgelsesbaseret matematik) 8.a på Ankermedets Skole i Skagen. Matematikken i bolde? December 2011

Fibonacciprojekt (Undersøgelsesbaseret matematik) 8.a på Ankermedets Skole i Skagen. Matematikken i bolde? December 2011 Fibnacciprjekt (Undersøgelsesbaseret matematik) 8.a på Ankermedets Skle i Skagen Matematikken i blde? December 2011 Klassen deltg fr første gang i Fibnacci Prjektet, g der var afsat ca. 10 timer i en enkelt

Læs mere

Patruljelederbrev Væbnermesterskabet 2012 April 2012

Patruljelederbrev Væbnermesterskabet 2012 April 2012 Patruljelederbrev Væbnermesterskabet 2012 April 2012 Kære patruljeleder Nu er der ikke mange dage, til vi mødes på Væbnermesterskabets stre Finale 2012. Dette deltagerbrev indehlder alle de praktiske infrmatiner,

Læs mere

Interview med Kristine. J: 00:00: Hvor gammel er du? K: 25. J: Studerer eller arbejder du? K: Jeg studerer. J: Hvor er du opvokset henne?

Interview med Kristine. J: 00:00: Hvor gammel er du? K: 25. J: Studerer eller arbejder du? K: Jeg studerer. J: Hvor er du opvokset henne? Interview med Kristine J: 00:00: Hvr gammel er du? K: 25 J: Studerer eller arbejder du? K: Jeg studerer J: Hvr er du pvkset henne? K: I slagelse J: Hvilket pstnummer br du i? K: 2000 J: Er du rgandner?

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Vores klub. - Hammel GF Fodbold - Hammel GF Fodbold undersøger sit DNA. På baggrund af Spørgeskemaundersøgelse i Hammel GF Fodbold.

Vores klub. - Hammel GF Fodbold - Hammel GF Fodbold undersøger sit DNA. På baggrund af Spørgeskemaundersøgelse i Hammel GF Fodbold. Vres klub - Hammel GF Fdbld - På baggrund af Spørgeskemaundersøgelse i Hammel GF Fdbld Hammel GF Fdbld undersøger sit DNA Udarbejdet af: AFSNIT: 1. Overrdnet m undersøgelsen 2. Sammenfatning 3. Diagrammer;

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Af Astrid Juul Poulsen, udsendt lektor i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædagogiske universitet, 2006-2007

Af Astrid Juul Poulsen, udsendt lektor i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædagogiske universitet, 2006-2007 SIG DET PÅ DANSK! Om at give eleverne kmmunikatinsstrategier til at turde mere Af Astrid Juul Pulsen, udsendt lektr i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædaggiske universitet, 2006-2007 I det følgende

Læs mere

Opgaver Statistik, Logistikøkonom Lektion 10 og 11: Chi-i-anden testet

Opgaver Statistik, Logistikøkonom Lektion 10 og 11: Chi-i-anden testet ! Opgaver Statistik, Lgistikøknm Lektin 10 g 11: Chi-i-anden testet Opgave 1 En skandinavisk prducent af mejeriprdukter SCAN-DAIRY vervejer at intrducere en af sine fedtfattige stelinjer LESS-FAT på et

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

På bagside/li får du at Vide, hvad det ha/lidler OlM.

På bagside/li får du at Vide, hvad det ha/lidler OlM. Peter, devl ser! ige tjfag, hvr jeg kavl BfDf OWlItLT til dig, er evltjfelig kowlwlet! Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv DENMARK Patrick Guerin 17.03.2010 Kære Peteri Du undrer

Læs mere

Konkret om AT-opgaver med innovation 1

Konkret om AT-opgaver med innovation 1 Knkret m AT-pgaver med innvatin 1 I de følgende afsnit er der plukket ud fra bl.a. vejledningen g kmmenteret på afsnit. Det er derfr stadigvæk den enkelte lærers ansvar at læse teksten i læreplan g vejledning

Læs mere

WORKSHOP 22. MAJ 2008

WORKSHOP 22. MAJ 2008 Evaluering af Havørred Fyn. Bilagsrapprt WP4 Tid Prgram Wrkshp 09.00 09.15 09.20 09.30 10.15 Ankmst, kaffe Velkmmen ved frmand fr Styregruppen Lene Hlm, Odense Kmmune Hilse på hinanden, dagens spilleregler,

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Mediestrategi i Dagplejen

Mediestrategi i Dagplejen Mediestrategi i Dagplejen Leg g medier i børnehøjde GOD FORNØJELSE Dagplejen Skanderbrg Kmmune "Det er den pædaggiske praksis, der afgør, hvrdan de digitale mediers muligheder anvendes" Klaus Thestrup

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Flere registreres i RKI

Flere registreres i RKI 20. ktber 2009 Antallet af dårlige betalere stiger: Flere registreres i RKI Det højeste antal danskere i tre år er registreret i Experians RKI register, g mere end 202.000 står nu pført sm dårlig betalere.

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Beskæftigelsesgrader september 2007

Beskæftigelsesgrader september 2007 Beskæftigelsesgrader september 2007 29. nvember 2007 Indhld 1 Beskæftigelsesgrader 3 - g stillingsgrupper 5 - g gegrafi 5 - g alder 6 - g køn 7 - g flere ansættelsesfrhld 8 Metde Beskæftigelsesgrader fr

Læs mere

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet?

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? KØBENHAVN D. 13. NOVEMBER 2015 Udbud af knsulentpgave fr REG LAB m fkusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? REG LAB FLÆSKETORVET 68,1. 1711 KØBENHAVN V WWW.REGLAB.DK INFO@REGLAB.DK Frist

Læs mere

Forretningsplan til Danmarksmesterskabet og bedømmelseskriterier:

Forretningsplan til Danmarksmesterskabet og bedømmelseskriterier: Frretningsplan til Danmarksmesterskabet g bedømmelseskriterier: Frretningsplan: Skriftstørrelse 12 Max 15 sider á 2400 anslag (alt der verskrider, tæller ikke med i bedømmelsen) Idéens navn Ideén på 3

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Argentinsk Tango. Undervisningsplan for 4 gange MW20131118-1

Argentinsk Tango. Undervisningsplan for 4 gange MW20131118-1 Argentinsk Tang Undervisningsplan fr 4 gange Argentinsk Tang Undervisningsplan fr 4 gange Frrd Glæden g lysten til at danse er det vigtigste vi kmmer med, når vi gerne vil lærer at danse. En danseglæde

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Evaluering af Stenløse Kulturhus

Evaluering af Stenløse Kulturhus Evaluering af Stenløse Kulturhus Evalueringen er udarbejdet i maj-juni 2016 Af Egedal Kmmune 1 Indhld Indledning... 3 Baggrund... 3 Metde... 4 Sammenhæng på tværs af huset... 5 Et brugerstyret hus... 7

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

jo yngre man er, jo mere tilbøjelig er man dog til at flytte tilbage

jo yngre man er, jo mere tilbøjelig er man dog til at flytte tilbage Flere jb i ydermråderne giver unge lyst til at flytte hjem Det er udsigten til et jb, der skal få fraflyttere fra Danmarks ydermråder til at verveje at flytte tilbage. Omkring tre ud af fire persner, sm

Læs mere

TEMA: GODT I GANG MED SPECIALET

TEMA: GODT I GANG MED SPECIALET TAKEAWAY TEACHING Bliv inspireret til at undervise i studiestrategier TEMA: GODT I GANG MED SPECIALET Udviklet af Hanne Balsby Thinghlm, CUDiM Takeaway Teaching: Specialefrberedelse SPECIALEFORBEREDELSE

Læs mere

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium MUS Et samlet kncept fr Bjerringbr gymnasium Udarbejdet fr samarbejdsudvalget af CC, CI, CK, La, RC, AJ, PF, LN, PS g DG Indhldsfrtegnelse Medarbejderudviklingssamtalen MUS... 2 Specielt fr lærere... 2

Læs mere

LODRET PROCENT (U-VEJET) Panorama 2014 P59220 (11-Aug-2014) DESTINATION

LODRET PROCENT (U-VEJET) Panorama 2014 P59220 (11-Aug-2014) DESTINATION ALDER 15-5 år 6-59 år 60+ år 65 16% % 1 1% 5 5% 1 1% 55% 6 5% 60 60% 60 60% 56 55% 116 9% % 6 6% 5 5% % V1000. Stege by Rødvig Havn Stubbekøbing færgeleje/havn Sædding strand ved 'Mennesket ved Havet'

Læs mere

Biogasproduktion i Tyskland

Biogasproduktion i Tyskland Bigasprduktin i Tyskland Af Prjektleder Henning Lyngsø Fged, Center fr Bienergi g Miljøteknlgisk Innvatin, hlf@cbmi.dk Tyskland har ca. 4.000 bigas gårdanlæg, g ca. halvdelen af den bimasse de prducerer

Læs mere

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne.

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne. Værktøjskassen Et redskab til brug ved mediekntakt, hvad enten den er psøgende g man selv tager kntakt eller Rtarys repræsentanter bliver psøgt af medierne. Indhld: Værktøjskassen...1 Indhld:...1 01. Generelt

Læs mere

Tjekliste Tourette syndrom

Tjekliste Tourette syndrom Tjekliste Turette syndrm Familien, barnet g den unge Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Ergterapi eller anden persnlig hjælp Aflastning i hjemmet eller uden fr hjemmet Andet Støtte g rådgivning Psyklgisk

Læs mere

Arbejdsredskab til Sundhedsplejersken. Livsstilsbesøg

Arbejdsredskab til Sundhedsplejersken. Livsstilsbesøg Arbejdsredskab til Sundhedsplejersken Livsstilsbesøg Arbejdsskemaet udfyldes i frbindelse med de t livsstilsbesøg g afleveres efterfølgende til sundhedskrdinatr Katrine Crtnum-Fly. Barnets navn: Barnets

Læs mere

Ikast-Brande Gymnasiums entreprenante undervisning. Et anderledes men spændende forløb. Om virksomhedspartnerskabet i undervisningen. ting at sige.

Ikast-Brande Gymnasiums entreprenante undervisning. Et anderledes men spændende forløb. Om virksomhedspartnerskabet i undervisningen. ting at sige. Stedet hvr bør læring bygger på kreativitet g innvatin Ikast-Brande Gymnasiums entreprenante undervisning Af Marie Luise Telling Jepsen Fra råstf til færdigt prdukt I frbindelse med prjektet Fra råstf

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Nattevagtsbeskrivelse bostedet Solstriben

Nattevagtsbeskrivelse bostedet Solstriben Nattevagtsbeskrivelse bstedet Slstriben - Situatinsbetinget videndeling g pgavebeskrivelser Af Ulla Thrup Nielsen PRAKSIS-design juli 2012 Det, der karakteriserede arbejdsfrhldene g pgaverne fr nattevagterne

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

! Viden om dåben. Dåben. Julie Sløk, Lektion 3

! Viden om dåben. Dåben. Julie Sløk, Lektion 3 Dåben! Viden m dåben Julie Sløk, Lektin 3 Dåben er Guds ja til dig da du blev døbt sagde Gud Jeg elsker dig g vil være med dig alle dage indtil verdens ende. Dåben er et sakramente ligesm nadveren. Det

Læs mere

CENTRET Højdedraget 1, Taulov

CENTRET Højdedraget 1, Taulov TAVLHØJCENTRET TAVLHØJ- CENTRET Højdedraget 1, Taulv 7000 Højdedraget Fredericia 1, Taulv 7210 70005257 Fredericia - CVR 36 25 73 77 brugerraadet-tavlhej@stfanet.dk 7210 5257 Generalfrsamling på Tavlhøjcentret

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

Ungdomsskolen har derfor i uge 32 og 33 gennemført en undersøgelse af de unges egen mening om behovet for en Ungdomscafé.

Ungdomsskolen har derfor i uge 32 og 33 gennemført en undersøgelse af de unges egen mening om behovet for en Ungdomscafé. Frederikssund den 18. august 2010 UngdmsCafé Ungdmssklen/Afdækning/Ungdmscafé Indledning Ungdmssklen er, på baggrund af Byrådets supplerende bemærkninger til budget 2010, blevet anmdet m at gennemføre

Læs mere

Team Hjørring 2017. Infomøde 18 januar 2016

Team Hjørring 2017. Infomøde 18 januar 2016 Team Hjørring 2017 Infmøde 18 januar 2016 Prgram Velkmst Histrik 2013 / 2015 Frening - Rtary Team Hjørring 2017 hvad g hvrnår Cykel tøj Jysk Firmatøj Cykler Vendelb cykler Hjørring Berlin 2016 Kaffe pause

Læs mere

FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG

FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG Servicedirektivet giver frbrugerne større valgmuligheder, mere valuta fr pengene g lettere adgang til serviceydelser i hele EU HVORFOR

Læs mere

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse Det er genialt, at det er en del af kmmunen, men man har j fjernet kmmunen. Man føler ikke, at man går ind i kmmunen, når man går ind i U-turn. Ung bruger m

Læs mere

KUNDE & PERSONALE QUE2K ANALYSEVÆRKTØJ. Til mellemstore og større virksomheder. Mål på kunde- og personaletilfredshed. UDEN BEGRÆNSNINGER!

KUNDE & PERSONALE QUE2K ANALYSEVÆRKTØJ. Til mellemstore og større virksomheder. Mål på kunde- og personaletilfredshed. UDEN BEGRÆNSNINGER! KUNDE & PERSONALE ANALYSEVÆRKTØJ QUE2K Til mellemstre g større virksmheder. Mål på kunde- g persnaletilfredshed. UDEN BEGRÆNSNINGER! - hvr nemt skal det være? ring g hør nærmere TEL: 7022 8830 Que2K leverer

Læs mere