Hærvejen. Tilfredshedsundersøgelse 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hærvejen. Tilfredshedsundersøgelse 2008"

Transkript

1 Hærvejen Tilfredshedsundersøgelse 2008

2 Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse... 1 Sammenfatning Frmål g metde Turisternes prfil Frmål med rejsen Natinalitet g pstnummer Køn Alder Rejsegruppe Overnatning, transprt g phldslængde Overnatningsfrm Antal vernatninger Transprtmiddel Cykle, ride, vandre Startsted g slutsted Infrmatin, bking, feriefrekvens Infrmatin før afrejsen Reservatin af vernatning Antal ferier ved Hærvejen g pakkerejser Turisternes frbrug Leje af udstyr Frbrug på frbrugsgrupper Tilfredshed med Hærvejens faciliteter Indkvarteringssteder, turistbureauer g Tilfredshed med guider g krt Tilfredshed med skiltning Tilfredshed med diverse faciliteter Tilfredshed med plevelserne Tilfredshed med dagligvareindkøb g shpping Tilfredshed med transprt, P-pladser g ridefaciliteter Hærvejen, knkurrenterne g frbedringer Hærvejen igen Ferie andre steder Hvad er gdt de andre steder g ved Hærvejen Bilag Saabye, Stendrup & Partners/2008 1

3 Sammenfatning Tilfredshedsundersøgelsen er gennemført blandt 31 turister på Hærvejen i juli g august 2008, g har givet en række infrmatiner m: Turisternes prfil Turisternes tilfredshed med faciliteter g services Turisternes lyst til at kmme til Hærvejen igen. Om turisterne kan siges, at de primært er danskere på gennemsnitligt år. Livsfasegruppen er dermed vervejende empty nesters g senirer samt par uden børn. De rejser typisk sammen med 1 ledsager ægtefælle, ven g tilbringer i gennemsnit 5-6 dage langs Hærvejen. De relativt få udlændinge er fra Tyskland g Hlland. Halvdelen af turisterne kmmer i bil, mens ca. 40 % kmmer med g 10 % på cykel eller til fds. Det er en nget anderledes frdeling end andre turister i Danmark, hvr mere end 9 ud af 10 kmmer i bil. Undersøgelsen har ikke frmået at fange rideturister desværre men 22 cykelturister g 9 vandrere er blevet interviewet. Hele 14 ud af 31 har valgt at starte turen i Vibrg, g 9 slutter ved Grænsen. De øvrige starter g slutter andre steder på ruten. Inden ankmsten har 18 turister benyttet g 12 har bestilt g læst cykelguiden. Men turisterne infrmerer sig gså på andre måder (15), dvs. primært på Vibrg Turistbureau (12) samt via andre brchurer (12) g andre hjemmesider. Ingen af de interviewede turister har brugt vandrerguiden til Hærvejen. Når der vælges vernatningsfrm, så gøres det primært ud fra, hvad der nu findes, der hvr man kmmer hen. Antallet af vernatningssteder langs ruten er ikke vervældende, g det begrænser mulighederne i de enkelte mråder. Men i alt 13 turister har benyttet B&B/Bndegårdsferie, 8 har svet på herberg, 6 på htel/kr g 6 på campingplads. Endelig har 5 brugt primitive teltpladser. Andre vernatningsfrmer er benyttet i mindre mfang. Det fremgår dermed gså, at turisterne kmbinerer flere frmer fr vernatninger undervejs. Overnatningsstedet er i halvdelen af tilfældene bket ved ankmst, mens 32 % har reserveret direkte til vernatningsstedet på frhånd. Ingen af turisterne har købt en pakkerejse. Med frbehld fr den lave ppulatin, sm undersøgelsen er gennemført på, så er døgnfrbruget beregnet til 437,48 kr. pr. turist pr. døgn. Flest penge bruges til vernatning (237,42 kr.), mens frbruget på at spise ude (94,17 kr.), udgifter til at købe mad/drikke (83,14 kr.) g entrebilletter (22,75 kr.) udgør de resterende hvedpster i budgettet. Ngle turister har et højt døgnfrbrug g sver på htel samt spiser ude, mens andre slet ikke bruger penge på entre, på at spise ude g minimalt på vernatning. Billedet af turisterne viser dermed den variatin, sm turisterne rummer selv i denne kvalitative undersøgelse. Turisternes tilfredshed med faciliteter g services varierer, g der er generelt en del kmmentarer til, hvad der kan frbedres. Kmmentarerne fremgår af undersøgelsen. Vurderingen af vernatningsvirksmhederne er tilfredsstillende. Dg kan de g turistbureauerne gdt frbedre infrmatinsgivningen. Hjemmesiden haervejen.dk er der meget tilfredshed med, hvilket der gså er med de øvrige krt g guider. Dg er vurde- Saabye, Stendrup & Partners/2008 2

4 ringen af andre materialer ikke så gd sm af de materialer, der er prduceret specifikt af/til Hærvejen. Skiltningen lang Hærvejen bedømmes generelt sm tilfredsstillende. Dg ankes der ver mangelfuld skiltning til især spisesteder, attraktiner g seværdigheder. Faciliteterne langs med Hærvejen affaldsspande, drikkevand, tiletter sv. - får generelt vurderinger på et jævnt tilfredsstillende til utilfredsstillende niveau. Det er i analysemæssig sammenhæng langt fra gdt nk, g her er der virkelig basis fr frbedringer. Anderledes er tilfredsheden med de naturgivne plevelser, sm vurderes meget tilfredsstillende, mens kultur(histriske) tilbud, attraktiner, events mv. får en tilfredsstillende vurdering. Men set i lyset af turisternes prfil g kmmentarer, så er tilfredsheden med sidstnævnte ikke gd nk det er alt andet lige the reasn t g, g sammenlignet med andre undersøgelser, så er vurderingen her ikke helt på niveau. Naturplevelsen er dg tilfredsstillende. Mulighederne fr dagligvareindkøb, shpping g gårdbutikker får jævnt tilfredsstillende vurderinger, hvilket betyder, at det ikke er gdt nk. Også her er der i høj grad plads til frbedring. I frhld til p-frhld g transprt til/fra Hærvejen er vurderingerne tilfredsstillende, mend der kan indtænkes udvikling i frhld til rideturister g cyklisters mulighed fr at kmme med tget g bestille billetter hs DSB sm cykelturist. Samlet set vil en tredjedel måske kmme tilbage inden fr 3 år, mens den resterende del ikke kmmer igen eller ikke ved det. Årsagen er især, at der er så mange andre steder at pleve, hvilket fremgår, når man ser alle de andre lande, sm turisterne vandrer, cykler g rider i. I alt 19 lande er nævnt, g dette antyder dermed gså den knkurrence, Hærvejen er ude i. Frdelene ved Hærvejen er især naturen g ren, mens meget få rser faciliteterne g de menneskeskabte attraktiner g seværdigheder. Enkelte hæfter sig ved kirkerne g gravhøjene. Frdelene ved de andre steder er gså naturen, sm kan være anderledes udfrdrende (bjerge), men der nævnes gså eksempler på bedre infrastruktur g rganiserede tilbud på flere mråder, bl.a. transprt g variatin af vernatningstilbud. Sammenfattende er der en gd tilfredshed med flere ting såsm naturgrundlaget, hjemmesiden g cykelguiden. Der er plads til frbedring på mange mråder, g især affalds-, tilet-, drikkevandsfaciliteter g lignende får en relativt barsk medfart, hvilket gså gælder spisemuligheder. Naturen er den primære reasn t g sammen med muligheden fr at cykle, vandre (eller ride) sm en feriefrm i sig selv. De menneskeskabte attraktiner g seværdigheder, sm nævnes, er histriske, men generelt fremstår de sm ikke interaktive g ikke interagerende med turisterne. På det mråde er der gså plads til frbedring, men man skal hæfte sig ved, at flere turister netp værdsætter den r g fred, der er langs med ruten, g dermed skal man verveje meget nøje, hvrdan man igangsætter udviklingen af attraktinstilbuddet. Knsulentfirmaet vurderer, at der med frdel kan hentes eksperthjælp til udviklingspgaverne, da der er tale m turister, sm er vidende g udvikler deres kmpetencer igennem deres ferier. Saabye, Stendrup & Partners/2008 3

5 Sm det er nu, er vurderingen gså, at der ikke er basis fr at tiltrække g tilfredsstille high spenders. Overnatningssektrens prfil, antallet g kvaliteten af spisestederne samt mulighederne fr shpping mv. er ikke til stede eller ikke tilfredsstillende. Derimd er der basis fr at udvikle en turisme, sm retter sig md andre mindre high yielding turister med interesse fr at cykle, vandre g måske ride. Det sidste ved vi ikke med sikkerhed, da der ikke er vurderinger fra rideturister. Saabye, Stendrup & Partners/2008 4

6 1. Frmål g metde Hærvejen et mderne plevelsesrum med histriske rammer er et prjekt på tværs af Regin Syddanmark g Regin Midtjylland, sm skal udvikle Hærvejen til et ppulært plevelsesprdukt med fkus på vandre-, cykel- g rideturisme. Langs Hærvejen skal etableres tværgående tema-prdukter med afsæt i histrie, kultur, natur, gastrnmi, kirke samt andre attraktiner g aktiviteter. Et første led i udviklingen af prjektet er at få en indikatin på kundetilfredsheden med det eksisterende Hærvejs-prdukt. Dernæst skal der indsamles erfaringer fra andre lande mht. udvikling af navngivne ruter, sm pnår egne brands g identiteter. Denne rapprt rummer undersøgelsen af kundernes tilfredshed med Hærvejens faciliteter g de turismevirksmheder, sm ligger langs med Hærvejen. I et gdt samarbejde har Opdragsgiver g Knsulentfirma udviklet interviewguides i juni Efterfølgende er interviewguiderne testet på 3 uvildige persner i juli På den baggrund har t interviewere fra knsulentfirmaet gået g cyklet samt kørt i bil langs Hærvejen fra Vibrg til Grænsen ver fire frskellige dage i juli g august De bedste interviewsteder, f.eks. ved vernatningsvirksmheder, købmænd g attraktiner er fundet af interviewerne selv g efter gd rådgivning af turistbureauerne langs med Hærvejen. Tak fr det! Samlet er der gennemført 31 interviews med danske g internatinale turister på Hærvejen frdelt på hele ruten. Efterfølgende er skemaerne tastet ind i en database, g de kvalitative kmmentarer er bearbejdet. Rapprten her vil gengive hvedresultater fra analysen, g data vil blive kmmenteret krtfattet. Til sidst samles resultaterne i en sammenfatning. Knklusiner g perspektiver vil blive drøftet med Opdragsgiver. Saabye, Stendrup & Partners/2008 5

7 2. Turisternes prfil Turisternes prfil vil blive belyst ud fra følgende parametre: Frmål med rejsen Natinalitet g pstnummer Køn Alder Rejsegruppe 2.1. Frmål med rejsen Det første spørgsmål, turisterne blev stillet, var, hvrvidt de ville betegne sig selv sm ferieturister, endagsturister (uden vernatning) eller sm bsiddende i lkalmrådet. Alle 31 interviewede er ferieturister, dvs. alle interviews kan betegnes sm valide i frhld til undersøgelsens frmål Natinalitet g pstnummer Turisternes natinalitetsprfil dækker ver 4 lande, hvilket ses af tabellen. Tabel 1. Turisternes natinalitet Antal Prcent Danmark 26 83,9 Tyskland 2 6,5 Hlland 2 6,5 Andet land 1 3,2 Ttal ,0 Langt hvedparten er danske turister på udflugt i eget land, mens 2 er fra Tyskland g 2 fra Hlland. Natinalitetsprfilen kan dermed ikke betegnes sm værende specielt internatinal. Danskerne frdeler sig med 5 fra Strkøbenhavn, 4 fra Sjælland, 4 fra Fyn g 17 fra Jylland, hvraf 7 kmmer fra 6000-pstnumre. Antallet af internatinale turister er så lavt, at pstnummerangivelse ikke giver mening at inddrage her Køn Kønsfrdelingen er relativ ensartet frdelt på kvinder g mænd. Tabel 2. Kønsfrdeling Antal Prcent Kvinder 14 45,2 Mænd 17 54,8 Ttal ,0 Saabye, Stendrup & Partners/2008 6

8 2.4. Alder Turisternes aldersprfil frdeler sig på følgende vis. Figur 1. Aldersfrdeling år år år år år +70 år Ud af 31 turister er der bare 1 turist på under 30 år. Dernæst ses 5 turister i 30 erne g 5 i 40 erne. De resterende 20 turister er alle ver 50 år. Samlet vurderes aldersprfilen derfr at være ver gennemsnittet fr turister i Danmark, g dermed gså sagt, at turisterne på Hærvejen med str sandsynlighed kan siges at kmme primært fra segmenterne empty nesters g senirer. Hærvejen må mvendt gså siges at have en begrænset tiltrækningskraft på de yngre segmenter i markedet Rejsegruppe Med rejsegruppe menes, hvr mange turisten rejser sammen med på denne tur inkl. turisten selv. Figur 2. Rejsegruppe pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 6 pers. Figuren viser, at en turist rejser alene g 21 turister rejser sm par, dvs. med ægtefælle/samlever eller en ven. Dernæst fremgår det, at 5 turister indgår i rejsegrupper med Saabye, Stendrup & Partners/2008 7

9 3 persner, g 4 turister rejser med 4-6 persner. Dermed bekræftes tesen m, at det især er empty nesters g senirer sm benytter Hærvejen. Saabye, Stendrup & Partners/2008 8

10 3. Overnatning, transprt g phldslængde Turisternes brug af turismeinfrastrukturelle faciliteter belyses ud fra: Overnatningsfrm Antal vernatninger Transprtmiddel Cykel, ride, vandre Start på Hærvejen 3.1. Overnatningsfrm Turisternes vernatninger frdeler sig på flere frskellige vernatningstyper. Figur 3. Overnatningsfrm Primitiv teltplads Hærvejsherberg VFR, venner, familie B&B/bndegård Eget feriehus Lejet feriehus Vandrerhjem Feriecenter Htel/kr Camping Figuren viser, at Bed&Breakfast / bndegårdsphld er den mest benyttede vernatningsfrm, g derefter følger Hærvejsherberg. En femtedel har vernattet på en kr/htel, g tilsvarende mange har benyttet campingpladser. Ingen har vernattet ved venner, familie eller i feriehuse. De benyttede vernatningsfrmer minder meget lidt den generelle brug af vernatningsfrmer i dansk turisme. Det fremgår desuden, at der både bruges meget billige vernatningstilbud, sm byder på en ringe værditilvækst til mrådet langs Hærvejen, g dyrere vernatningsfrmer såsm hteller g krer. Saabye, Stendrup & Partners/2008 9

11 3.2. Antal vernatninger Brugen af de frskellige vernatningsfrmer indikerer et relativt frskelligt mønster i antallet af vernatninger. Således har htelferier fte et lavere antal vernatninger, mens camping g feriehuse har et højt antal vernatninger. NB! Figuren skal læses sådan, at x-aksen viser antal vernatninger g y-aksen, hvr turister der har valgt at have det pågældende antal vernatninger. Figur 4. Antal vernatninger Tre turister vernatter 2 nætter, g seks turister har valgt at vernatte 3 nætter. Så fremdeles skal figuren læses. Dermed kan gså aflæses, at 58 % har mindre end 7 vernatninger, g at 42 % dermed har 7 vernatninger eller flere. I den øvre ende har t turister hele 39 vernatninger, hvilket må betegnes sm ganske usædvanligt. Hærvejsturisterne mfatter således grupper, hvr en relativt str andel har få vernatninger, men faktisk gså turister med ganske mange vernatninger. Hærvejen er med andre rd både et mål fr shrt breaks, såvel sm genstand fr en hel g længere ferie Transprtmiddel Netp turisternes valg af transprtmiddel til g fra Hærvejen er interessant fr undersøgelsen, da Hærvejen har fkus på cykel-, vandre- g rideturister. Tabel 3. Transprtmiddel Bil Cykel Tg Kun til fds Det fremgår, at 15 har valgt at køre i bil, hvilket er betragteligt lavere end fr turismen i Danmark sm helhed, hvr det er ver 90 %, sm kmmer med bil. Dernæst har hele 12 ud af 31 turister taget tget til Hærvejen, sm gså er ganske usædvanligt g meget højere end fr Danmark generelt. Endelig er 3 kmmet på cykel g 1 er gået til Hærvejen. Samlet set er turisterne, sm benytter Hærvejen, langt mere miljøvenlige end turister i Danmark g internatinalt generelt set, idet så mange Hærvejsturister benytter tg, cykel g kmmer til fds. Dette resultat er ganske psitivt, g man kan verveje, m man skal slå mere på den dimensin i disse tider med plitisk crrectness, hvr miljø er et væsentligt element. Samtidig er knsulentfirmaet ikke helt verrasket, da det kan Saabye, Stendrup & Partners/

12 frmdes, at turisterne langs Hærvejen dels pga. deres valg af feriefrm dels pga. deres interesser netp kunne frmdes at vælge de mest miljøbelastende transprtfrmer fra Cykle, ride, vandre Hele prjektet bag denne undersøgelse har fkus på de tre frmer fr tema-ferie eller special interest ferie cykel, ride g vandre hvrfr afklaringen af turisternes prfil g valg af tema-ferie-frm er særdeles interessant. Tabel 4. Cykle, ride, vandre Cykle Ride Vandre Tabellen viser dels, at 22 kmmer fr at cykle g dels, at 9 kmmer fr at vandre. Men tabellen viser samtidig, at det ikke er lykkedes at finde rideturister sm led i undersøgelsen. Det er meget beklageligt, men rideruterne er støvet af på alle 4 dage, hvr interviewene fandt sted. I den sammenhæng kan vejret ikke bruges sm en undskyldning fr at ryttere ikke dukkede p, da vejret alle 4 dage var tørt, dansk smmervejr uden at være fr varmt. Frklaringen er, at der var ganske enkelt ikke ryttere på stierne de pågældende dage, hvr interviewene fandt sted. Et pkald til de t hestecentre langs Hærvejen har da gså gdtgjrt, at mængden af rideturister er meget begrænset, hvilket naturligt fører til den slutning, at det skal vervejes, hvad man gør med ridning fremver? 3.5. Startsted g slutsted Interviewerne har gået, cyklet g kørt af Hærvejen fra Vibrg til Grænsen g har dermed haft mulighed fr at interviewe turister på hele ruten. Dermed ikke sagt, at interviewene er repræsentative fr frdelingen af turister langs med ruten. På næste side fremgår det, hvr turisterne starter g slutter deres ferie. Der er flest, der starter i Vibrg g flest der slutter i Padbrg. Men ellers er der ikke mange mønstre i, hvr turisterne starter g slutter. Saabye, Stendrup & Partners/

13 Startsted: Birgittelyst (1) Haderslev (2) Høruphav (1) Jelling (1) Padbrg (2) Randbøl (2) Skelhøje (2) Vibrg (14) Vjens (1) Slutsted: Egtved (1) Flensburg (1) Hamburg (2) Hemmelev (2) Jelling (2) Padbrg (8) Skagen (2) Rødekr (2) Vejen (2) Vejle (4) Vibrg (1) Wedel (1) Saabye, Stendrup & Partners/

14 4. Infrmatin, bking, feriefrekvens I dette kapitel belyses turisternes brug fr af turistinfrmatin, hvrdan de bker, g hvr fte de har hldt ferie ved Hærvejen. Hvr er der søgt m infrmatin før afrejsen Reservatin af vernatning Antal ferier ved Hærvejen Brug af pakkerejser 4.1. Infrmatin før afrejsen De interviewede langs med Hærvejen har søgt infrmatin m turen i følgende medier. Figur 5. Søgt infrmatin før afrejsen Nej, ikke søgt infrmatin Har været her tidligere Venner, familie Fagmagasin, blad Anden www Cykelguiden Vandrerguide, pilgrimsruten Messe Brchure vernatningssted Andre brchurer Anden måde Hærvejens hjemmeside er så abslut den mest benyttede infrmatinskilde efterfulgt af Cykelguiden Hærvejen-Oksevejen Vibrg-Hambrg. Dernæst følger tre grupper af frskellige medier, herunder: Anden måde Turistbureau (2) Vibrg Turistbureau (12) Vibrgs Pilgrimscentrum (1) Anden brchure Avis (1) B&B 2005 ed. (2) Cykelkrt (3) Dansk Cykelfreningskrt (2) Overnatning i det Fri (2) Saabye, Stendrup & Partners/

15 Anden www. degulesider.dk (2) Herberger.dk (1) Visitdenmark.dk (4) Scanmaps.dk (1) De øvrige markedsføringsmedier er enten ikke benyttet eller kun brugt i begrænset mfang. Kilderne til at skaffe sig infrmatiner er utraditinelle sammenlignet med gennemsnitsturisten i Danmark. Hærvejsturisterne bruger de specialiserede medier g især turistbureauet i Vibrg, mens gennemsnitsturisten bruger de generelle brchurer, destinatinernes websites g ikke mindst feriehus- g rejsebureauernes websites g katalger. Heri ligger meget vigtig infrmatin, sm gså er kendt fra andre dele af special interest turismen, nemlig at interesse-turisten bruger medier sm er målrettet på interessen g i langt mindre grad de generelle medier. Det er bl.a. senest knstateret i evalueringen af Havørred Fyn Reservatin af vernatning Denne del af undersøgelsen er lidt interessant, da turisterne, sm vandrer eller cykler langs med Hærvejen, ikke kan tage deres vernatning med sig udver små telte. Det vil sige, at de er nødt til at købe sig ind på vernatningssteder netp der, hvr de phlder sig. Da disse turister er begrænsede i deres mbilitet, må vernatningsstederne ligge tæt på Hærvejen. Et andet parameter er, at turisterne kan vælge enten at fastlægge vernatningsstedet til et bestemt sted på ruten eller at gå/cykle så langt, de nu har lyst g så håbe på, at der er et vernatningssted, der hvr de nu havner. Uanset hvilken af de t muligheder der er tale m, så betyder turisternes mbilitetsmønster, at de er begrænsede i deres valgmuligheder, da antallet g variatinen af vernatningsvirksmheder langs med Hærvejen ikke er specielt mfattende. Figur 6. Bkingkanal Irrelevant 10% Ikke anført 6% Direkte til vernatningss tedet 32% Bket ved ankmst 52% Figuren viser, at gdt halvdelen bker, når de ankmmer til vernatningsstedet. En tredjedel har hjemmefra taget direkte kntakt til vernatningsvirksmheden, mens de øvrige ikke har anført, hvrdan de har bket. Saabye, Stendrup & Partners/

16 Dernæst er turisterne blevet spurgt m, hvilke hjemmesider de har benyttet. Men svarene er desværre ikke specielt brugbare, da 2 svarer feriehusbureauernes hjemmeside, hvilket er besynderligt, når de ikke har lejet et feriehus. Dernæst har en turist nævnt vernatningsstedets hjemmeside, anden hjemmeside g en enkelt er ikke relevant. Med andre rd er det ikke blevet mere klart, hvilke sider turisterne benytter Antal ferier ved Hærvejen g pakkerejser Ud af 31 turister har én turist været ved Hærvejen g hlde almindelig ferie inden fr de seneste 5 år. Dernæst har en turist hldt 1 vandrerferie, mens en turist har hldt 2-3 vandrerferie inden fr 5 år. Endelig har en turist hldt en cykelferie, g 5 turister har hldt 2-3 cykelferier de sidste 5 år. Ingen har været på rideferie. Alle ferier har været selvarrangerede, dvs. ingen af turisterne har købt en pakkeferie. Saabye, Stendrup & Partners/

17 5. Turisternes frbrug Hærvejsturisternes frbrug er afdækket via spørgsmål m: Leje af udstyr Frbrug på udvalgte frbrugsgrupper 5.1. Leje af udstyr Kun en enkelt turist har lejet udstyr, g vedkmmende anfører, at der er lejet en cykel Frbrug på frbrugsgrupper Turisterne blev bedt m at anføre deres frbrug pr. persn på ferien samlet set g frdelt på udgiftstyper. Udgiftstype Ttal Dkr pr. persn Gns. pr. dag Dkr pr. persn I alt excl. tur til/fra Hærvejen 3.318,00 Udgifter til vernatning - 237,42 Udgifter til spise ude - 94,17 Udgifter til mad / drikke - 83,14 Entrebilletter - 22,75 Andre udgifter - - Beregnet døgnfrbrug 437,48 Det ses, at turisterne i gennemsnit bruger kr. på ferien langs med Hærvejen. I dette regnskab indgår turister, sm bruger 300 kr. g vernatter 2 døgn, g turister sm har afsat 39 dage g et feriebudget på ca kr. Viften er ganske bred g feriefrbruget må her kun anses sm vejledende, da både de meget små budgetter, men især de stre budgetter er med til at trække budgettet relativt meget p/ned. Det ville have været anderledes, hvis mængden af turister havde været på de ca. 380, sm ville have udgjrt en repræsentativ ppulatin. Dernæst fremgår det, at frbruget pr. persn pr. døgn til vernatninger ligger på 237,43 kr. I dette beløb indgår turister, sm sver fr 50 kr. pr. nat, g turister der bruger 750 kr. pr. nat. Igen er viften ganske bred, men det er klart at camping- g primitivteltpladsgæster trækker døgnfrbruget ned på denne udgiftspst. Hver turist bruger i gennemsnit 94,17 kr. pr. døgn til at spise ude, dvs. på kr, htel, cafe, restaurant sv. I alt 6 turister ud af 24 besvarelser har ikke et budget til at spise ude fr, mens 18 har et budget, sm varierer fra 20 kr. til 375 kr. pr. døgn. Beløbet, sm anvendes til at købe mad i dagligvarebutikker g gårdbutikker, ligger på 83,14 kr. pr. persn pr. døgn. Frbruget pr. persn svinger fra 25 til 250 kr. pr. døgn. Turisterne bruger 22,75 kr. pr. persn pr. døgn på entrébilletter. I dette beløb indgår 24 svar, hvraf 14 ikke har et budget til entrébilletter, g 10 har meget frskellige budgetter. Endelig fremgår det, at døgnfrbruget pr. persn i gennemsnit i undersøgelsen andrager 437,48 kr. Saabye, Stendrup & Partners/

18 Det bør understreges, at beløbet ikke er repræsentativt fr alle turister langs Hærvejen, men det er naturligvis validt i frhld til den ppulatin, der er målt på i undersøgelsen. Saabye, Stendrup & Partners/

19 6. Tilfredshed med Hærvejens faciliteter Hermed er vi fremme ved den del af undersøgelsen, hvr turisterne udtrykker deres tilfredshed med det, der tilbydes langs Hærvejen. Tilfredshed med indkvarteringsstederne, turistbureauer g Tilfredshed med guider g krt samt skiltning Tilfredshed med diverse faciliteter Tilfredshed med plevelserne Tilfredshed med dagligvareindkøb g shpping Tilfredshed med transprt g P-pladser Tilfredshed med faciliteter fr rideturister Turisterne er blevet bedt m at angive deres tilfredshed på en skala fra 1 = meget utilfreds til 5 = meget tilfreds. Knsulentfirmaet vil i den anledning give en krt læsevejledning fr at argumentere fr de vurderinger, sm vil frekmme i teksten. Turister er generelt psitive g tilfredse, da de j er i gang med det, sm de har glædet sig til i lang tid at hlde ferie på den måde, de gerne vil. Derfr ligger tilfredshedsvurderinger i mange sammenhænge - generelt på et gennemsnit mkring 3,8-4,2. Alt under 3,8 er altså under det, man kan betragte sm tilfredsstillende, mens det, der ligger ver 4,2, er meget tilfredsstillende, g det ver 4,8 er udmærket. I en knkurrencemæssig situatin g i en tid, hvr dansk turisme knstant har tabt markedsandele på vres primære udenlandske marked siden 1996, så er 3,8 g derunder abslut ikke gdt nk. Knsulentfirmaet vil endda gå så langt sm til at sige, at ambitinsniveauet skal hæves til min. 4,3 i alle tilfredshedsvurderinger, før man er derhenne, hvr knkurrenceevnen er gd. Hertil kmmer, at undersøgelsen her er møntet på special interest turister. SIT er er fte flk med en kmpetence inden fr den interesse, de dyrker, hvilket giver sig udslag i de krav g frventninger, de har til destinatiner, virksmheder g faciliteter. Ngle SIT er har str kmpetence inden fr deres felt, f.eks. kan de have vandret i det meste af Verden, eller de kan have begrænset kmpetence, da dette er deres første vandretur. Kmpetenceniveauerne giver sig udslag i frventninger g krav til hjælp, rådgivning, viden g faciliteter på frskellige niveauer. Eksempelvis vil meget erfarne vandrere typisk have mindre behv fr detailkrt, da de er vant til at finde vej. Men det må ikke frveksles med, at de ikke stiller tårnhøje krav til, at krtene rummer de frnødne infrmatiner, måske endda tværtimd, da de j ved, hvad et gdt krt bør rumme af infrmatiner. Omvendt vil mindre rutinerede vandrere måske have behv fr, at alle ruter g alt langs med ruterne er skiltet g afmærket på krtene, da de ikke er vant til at finde vej g læse krtene. Men de har ikke rutinen i at vurdere kvaliteten af krtene g stiller af den grund måske ikke samme eksplicitte krav til krtkvaliteten. Krt sagt er SIT er endnu mere krævende end andre turister, da de har et frventningsniveau, sm er kvalificeret i udgangspunktet, g sm skal mdsvares af udbyderne g faciliteterne på destinatinen Indkvarteringssteder, turistbureauer g Hærvejen går igennem stre dele af Jylland, hvr der er relativ begrænset vernatningskapacitet g få frskellige vernatningstyper, dvs. turisterne har ikke meget at vælge imellem. Der er relativt langt mellem turistbureauer. Derfr er det muligt, at afstandene g det manglende udbud reflekteres i tilfredsheden. Saabye, Stendrup & Partners/

20 Figur 7. Tilfredshed med indkvarteringsstederne, turistbureauer g 1= meget utilfreds, 5 = meget tilfreds 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 4,4 4,3 Indkvtstedet generelt Indkvtstedets faciliteter 4 4 Indkvtstedet inf, rådgivning m cykel, vandre, rideture langs Hærvejen TB'ernes inf g rådgivning m cykel, vandre, rideture langs Hærvejen 4,6 Tilfredsheden med indkvarteringsstedet går fra tilfredsstillende til meget tilfredsstillende, dvs. generelt pæne vurderinger. Også turistbureauernes vurdering er pæn. Hjemmesiden er der generelt meget tilfredshed med. Den gennemsnitlige tilfredshed er fin, men de enkelte vurderinger går fra utilfreds til meget tilfreds, dvs. ikke alle er lige tilfredse g gennemsnitsvurderingen skjuler nget af virkeligheden. Der kan arbejdes med at frbedre turistbureauernes g vernatningsstedernes viden m ruter fr cyklister, vandrere g ryttere. Blandt de kvalitative kmmentarer til indkvarteringsstederne ses bl.a. Der mangler kntakt til andre vandrere. Vi bliver mikset med børn der farer rundt. Vi vil være hs andre vandrere. Det er utrligt hvad man får fr pengene. Kutrupgård: Herligt med et gratis bad. Cafe Ellegård: Teltpladsen er meget ujævn. Værten flink g imødekmmende. Ravnhlt Feriecenter har rigtig gd mad Mangler tørrestativ i Hald g Ravnhlt. Hald Hvedgård gav ikke inf m Hald Herberg. Ikke nget sted at hlde sin cykel. Ikke nget tørreskab. ikke baseret på cykelturister. mangler frysere ved flere vernatningssteder. Kmmentarerne til turistbureauerne er ganske få, frskellige g ikke specielt knkrete. Nr. Snede Turistbureau var lukket ved ankmst. Vi søgte viden m vernatningsmuligheder i Tyskland, g det var ikke muligt Saabye, Stendrup & Partners/

21 Vibrg Turistbureau Turistbureau kunne ikke svare g henviste til banegården. Vibrg Turistinfrmatin vidste ikke så meget, så de henviste til Vibrg Turist-cen trum, sm var meget gde g vidste meget. Vibrg Turistinfrmatin gav s kaffe g vand. Ringede til vernatningssted g bestil te fr s. Fik brchurer g ekstra tips m Hald Sø g Dllerup Bakker. Vjens Turistbureau, besynderligt det ikke ligger midt i byen. Åbenrå Turistbureau. Gør det gdt. Hærvejens hjemmeside er gså kmmenteret, g et par af kmmentarerne er ganske brugbare. Frtrinlige krt Kunne være rart med Ggle Earth plysninger fr ruterne. Afstande på krtene skrevet præcist ind Vi savner lidt mere m startstedet fr ruten g lidt mangelfuld beskrivelse under vejs 6.2. Tilfredshed med guider g krt Vandrekrt, cykelguider, rideanvisninger sv. med udførlig beskrivende tekst af selve ruten g de faciliteter, der ligger langs ruten er almindeligvis nget, sm turisterne er meget fkuserede på, er i rden. Netp gde cykelkrt mv. er da gså fte nget, sm vi kan bryste s af i Danmark, hvr bl.a. Brnhlm g Fyn allerede midt i 90 erne havde prduceret fremragende cykelkrt g fine beskrivelser af plevelserne undervejs. Sønderjylland udviklede deres krt mv. i 96, g de andre reginer km hurtigt efter. På det tidspunkt fandtes den slags beskrivelser g infrmatinsmaterialer fr netp cyklister nk ikke bedre i Eurpa. På vandre- g ridemråderne har udviklingen slet ikke kunnet følge med cyklismen. Om det gså kan ses af vurderingerne langs Hærvejen, fremgår af figuren. Saabye, Stendrup & Partners/

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Vibrg KOMMUNE Vibrg Kmmune Visiner g servicemål fr Vibrg Kmmune Målet på langt sigt må være gøre den kllektive trafik bedre, så det lette valg fr brgerne bliver bussen g tget frem fr privbilen.

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Coaching og Selvværd Jantelovens udfordrer

Coaching og Selvværd Jantelovens udfordrer Caching g Selvværd Jantelvens udfrdrer Af Jan Wittrup, Adm. Direktør / Executive Advisr En artikel der primært er tilegnet de, der har sat sig fr knstant at være under selvudvikling. Inspireret af egne

Læs mere

Af Astrid Juul Poulsen, udsendt lektor i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædagogiske universitet, 2006-2007

Af Astrid Juul Poulsen, udsendt lektor i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædagogiske universitet, 2006-2007 SIG DET PÅ DANSK! Om at give eleverne kmmunikatinsstrategier til at turde mere Af Astrid Juul Pulsen, udsendt lektr i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædaggiske universitet, 2006-2007 I det følgende

Læs mere

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne.

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne. Værktøjskassen Et redskab til brug ved mediekntakt, hvad enten den er psøgende g man selv tager kntakt eller Rtarys repræsentanter bliver psøgt af medierne. Indhld: Værktøjskassen...1 Indhld:...1 01. Generelt

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsphld Udveksling til: Kenya Udvekslingsperide: 3. februar 13. april 2013 Navn: Email: Anne Therese Sørensen annetherese86@gmail.cm Tlf. nr. 22914550 Evt. rejsekammerat: Simne, Christina

Læs mere

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse Det er genialt, at det er en del af kmmunen, men man har j fjernet kmmunen. Man føler ikke, at man går ind i kmmunen, når man går ind i U-turn. Ung bruger m

Læs mere

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent EU-kapital til vækst Business Hrsens g Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015 Rikke Edsjö, EU-knsulent Indhld Hvem er Central Denmark EU Office? Hvrfr søge EU-tilskud? Hvad er der tilskud til? Hvrdan får

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalfrsamling den 23. april 2014 Referat 1. Indledning med andagt v/ Martin Lykkegaard 2. Valg af dirigent - Kristian Søndergaard blev valgt 3. Bestyrelsens beretning g visiner - Året der gik i Elim.

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking Ingeniør, MSc Jørgen G. Øllgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Civilingeniør Anders Christiansen, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Ingeniør Mads Nørgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Fkus:

Læs mere

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8 Få det ekstra frspring Side 1 Lederkursus Mdul 8 2008 Menu f Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8: Få det ekstra frspring I de tidligere mduler har du lært det

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Flere registreres i RKI

Flere registreres i RKI 20. ktber 2009 Antallet af dårlige betalere stiger: Flere registreres i RKI Det højeste antal danskere i tre år er registreret i Experians RKI register, g mere end 202.000 står nu pført sm dårlig betalere.

Læs mere

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hs Katrine B. i Odense Til stede: Katrine B, Katrine S, Jette, Anne Mette, Marina, Mariann, Lisbeth Fraværende: Helle 1. Overdragelse af websiden til den

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012 Referat af Lean Cnstructin-DK: Generalfrsamling 2012 Afhldt den 22. marts kl. 16.00-17.30, Teknlgisk Institut, Taastrup. Til generalfrsamlingen var der fremmødt bestyrelsen samt ca. 10 medlemmer af freningen.

Læs mere

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé Evaluering Prjekt Futura Netværk g vejen til jb til ægtefællefrsørgede Frederikshavn Kmmune 31-03-2014 1.Resumé Om Futura - netværk g jbs til ægtefællefrsørgede 1. Frrd g resumé Futura er et samarbejde

Læs mere

Fredrag på Testrup Højskle, 17. august 2009 Matias Møl Dalsgaard Sm født på ny Kierkegaard g kreativitet BEMÆRK: Det følgende er det manuskript jeg talte ver i fredraget. Det er ikke skrevet mhp. selvstændig

Læs mere

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere

FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG

FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG Servicedirektivet giver frbrugerne større valgmuligheder, mere valuta fr pengene g lettere adgang til serviceydelser i hele EU HVORFOR

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

Studiekredsarbejdet 2011

Studiekredsarbejdet 2011 Studiekredsarbejdet 2011 Sammenskrivning Af Maria Vibe Lynge Callesen Plitifrbundet August 2011 Fagfreningen frem md 2020 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 De vigtigste pinter... 3 Fagfreningens prfil...

Læs mere

Silkeborg Kommune på Facebook

Silkeborg Kommune på Facebook Silkebrg Kmmune på Facebk 06. december 2012 Julie Wraa Stine Hmann Hans Mgensen 1. Baggrund De sciale medier har ver en længere årrække vundet str udbredelse til private frmål, g gennem de senere år gså

Læs mere

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt Ledetråd til kmmunikatinsplan INTERREG-prjekt I den fra EU finansierede prjektperide er hvert INTERREG-prjekt frpligtet til at gennemføre kmmunikatins- g ffentlighedsarbejde. INTERREG-prgrammet finansieres

Læs mere

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Så er vi bare klar til smmer g sl i skrivende stund er der nu dejligt vejr med fuld sl så vi håber bare, det må frtsætte. Vi har med udgangen af

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Modstand mod linjeføring af ny motorvej ved Mundelstrup / Sabro

Modstand mod linjeføring af ny motorvej ved Mundelstrup / Sabro Styregruppen Opdateretden12/3 2012,08:00(HenrikOlesen) Mdstand md linjeføring af ny mtrvej ved Mundelstrup / Sabr Læsmerepåwww.m m m.dk Inf m mrådet Vest fr Århus langs Vibrgvej (A26) ligger de t byer

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

Glæden ved at være til meditationsgruppe Level II udvidet program Et åbent hjerte

Glæden ved at være til meditationsgruppe Level II udvidet program Et åbent hjerte Glæden ved at være til meditatinsgruppe Level II udvidet prgram Et åbent hjerte I de kmmende måneder vil vi udfrske meditatin på kærlig-venlighed g medfølelse. Vi vil lære hvrdan vi kan åbne vre hjerter

Læs mere

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse Referat af generalfrsamling d. 28/6-2009 kl. 10.00, afhldt i»skvhuset«26 persner inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkmst Mødet indledtes med en bid blødt brød g vres traditinelle sang. g frmanden bød velkmmen.

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København Referat af møde i budgetsamrådet Deltagere: Kjeld Hlm, Paw King Andersen, Helle Samsn, Klaus Kerrn-Jespersen, Inge Lise Pedersen, Verner Hylby, Knud-Erik Rasmussen, Jens Andersen, Karsten Knradsen, Erling

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Danske Bank. Ansvarlig lånekapital

Danske Bank. Ansvarlig lånekapital https://markets. Ansvarlig lånekapital Anbefaling: DANBNK Var 12-09 Ansvarlig lånekapital med udløb i 2012 g call-mulighed d. 12-11 2009 FK: 0295675 ISIN: XS0157629691 Min. Piece: 1.000 EUR DANBNK Var

Læs mere

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina.

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Espen 1. Valg af rdstyrer Gunvr 2. Valg af referent 3. Navnerunde Espen, Gunvr, Frederik, Uffe,

Læs mere

Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer

Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer Stedet hvr bør læring bygger på kreativitet g innvatin Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer Af Pia Stræde Palmelund, Direktør i RemisenBrande, Prjektleder i prjekt Bølger i hverdagen. 4000 skleelever

Læs mere

WebGuide for Slagelse Kommunes hjemmeside

WebGuide for Slagelse Kommunes hjemmeside Prjektgruppe hjemmeside WebGuide fr Slagelse Kmmunes hjemmeside Indhldsfrtegnelse Om at læse på Nettet...2 Hvrdan læser flk på Nettet?...2 Skærmen er dit papir...3 Tekster på en skærm...3 Målgrupper...4

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet Sådan undgår du, at dit barn bliver mbbet Bliver dit barn mbbet, bør du gribe ind, fr mbning kan give alvrlige ar på sjælden. I denne guide kan du læse en masse gde råd m, hvrdan du sm frælder håndterer

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

KUNDE & PERSONALE QUE2K ANALYSEVÆRKTØJ. Til mellemstore og større virksomheder. Mål på kunde- og personaletilfredshed. UDEN BEGRÆNSNINGER!

KUNDE & PERSONALE QUE2K ANALYSEVÆRKTØJ. Til mellemstore og større virksomheder. Mål på kunde- og personaletilfredshed. UDEN BEGRÆNSNINGER! KUNDE & PERSONALE ANALYSEVÆRKTØJ QUE2K Til mellemstre g større virksmheder. Mål på kunde- g persnaletilfredshed. UDEN BEGRÆNSNINGER! - hvr nemt skal det være? ring g hør nærmere TEL: 7022 8830 Que2K leverer

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Frmanden bød velkmmen g pegede på bestyrelsens vegne på Vagn Christensen sm dirigent. Pkt. 1: Vagn

Læs mere

Brugermanual til Folkeskoledatabasen

Brugermanual til Folkeskoledatabasen Brugermanual til Flkeskledatabasen SKRIV CLIENT NAME INDHOLD. 1. FOLKESKOLEDATABASEN 2 2. HJEM 2 3. RAPPORTER 3 3.1 EKSEMPEL - SÅDAN FINDER DU EN RAPPORT 3 4. BYG EGEN TABEL 5 4.1 Eksempel sådan laver

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Globallinjen - At tro at alt er muligt

Globallinjen - At tro at alt er muligt Glballinjen - At tr at alt er muligt Frmål - At kunne navigere i en glbal verdensrden, g kunne frstå de kulturelle g øknmiske frskelle lande imellem. - At kunne udvide elevens frståelse af verden g udfrdrefrdmme/frestillinger.

Læs mere

Teatret Fair Play: MIRAS VERDENER

Teatret Fair Play: MIRAS VERDENER Teatret Fair Play: S VERDENER Frfatter: Martina Mntelius Oversættelse fra svensk: Michael Ramløse Undervisningsmateriale til frdybelse I ngle af de emner, sm frestillingen tager p. Klassetrin: 4. 5. klasse

Læs mere

Spammærkning. 2. Udgave september 2007. UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889

Spammærkning. 2. Udgave september 2007. UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889 Spammærkning 2. Udgave september 2007 UNI C SkleKm Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889 SkleKm - Spammærkning Spammærkningen af internetpst på SkleKm Af Ole Nmann Thmsen UNI-C, ansvarlig fr internetmail

Læs mere

Patienttilfredshed. på Dagkirurgisk Afsnit, Regionshospitalet Randers. et pilotprojekt. Pernille Avlastenok & Nanna Kragelund

Patienttilfredshed. på Dagkirurgisk Afsnit, Regionshospitalet Randers. et pilotprojekt. Pernille Avlastenok & Nanna Kragelund Patienttilfredshed på Dagkirurgisk Afsnit, Reginshspitalet Randers et piltprjekt Pernille Avlastenk & Nanna Kragelund hld S07 Vejleder Sine Herhldt, Cand.pæd. i generel pædaggik Antal tegn. 59.908 VIA

Læs mere

DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i forhold til at lave et HTML site som vores

DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i forhold til at lave et HTML site som vores DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i frhld til at lave et HTML site sm vres styresystem? Hvr skal vi begrænse s? Har vi tilstrækkelig supplerende

Læs mere

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune!

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune! Fejring af det innvative fyrtårn i Ikast-Brande kmmune! Så er det tid til uddeling af InnvaPrisen til Ikast-Brande Kmmunes iderige g innvative børn g unge Af Lisbeth Muritzen, Skleafdelingen Entreprenørskabssklen

Læs mere

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Ingen hkuspkus men dialg g tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Frudsætninger Der er ikke nget nyt under slen! Der er ingen smarte løsninger! Vi har endnu meget at lære!

Læs mere

Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen

Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen OPSUMMERING Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen INDLÆG: Baggrund g frmål v/ Jan Overgaard, centerleder, IBIZ-Center Aktuelle udfrdringer i detailhandlen v/ Janus Sandsgaard & Luise Riisgaard,

Læs mere

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden.

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden. Deltagere: Afbud: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Tradium (ABM) Jan Havreland, VUC Vestsjælland Nrd (JH) Carl E. Trnhjem, SOSU Sjælland (CES) Karin Rsenmejer, København VUC (KR) Mia Rasmussen,

Læs mere

De små skridt. Evaluering af aktiveringsforløb for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. Jobcentersekretariatet Aalborg Kommune 12-02-2013

De små skridt. Evaluering af aktiveringsforløb for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. Jobcentersekretariatet Aalborg Kommune 12-02-2013 De små skridt 2013 Evaluering af aktiveringsfrløb fr indsatsklare kntanthjælpsmdtagere Jbcentersekretariatet Aalbrg Kmmune 12-02-2013 2 Frrd g læsevejledning Den gennemsnitlige tid på kntanthjælp er fr

Læs mere

MEDIEINFORMATION 2015

MEDIEINFORMATION 2015 MEDIEINFORMATION 2015 BRANCHENS MØDESTED www.wd-supply.dk BRANCHENS daglige NYHEDSBREV Industry Supply Danmark A/S Industry Supply Danmark A/S er en ung virksmhed, der driver kmmercielle branchenetværk

Læs mere

ØKOLOGISK PLANTEAVLSBERETNING

ØKOLOGISK PLANTEAVLSBERETNING ØKOLOGISK PLANTEAVLSBERETNING 2008 Øklgisk rådgivning Brug af egen såsæd i øklgisk jrdbrug af Anders Brgen Der har i den danske landbrugspresse i smmeren 2008 været en debat m frdele g ulemper ved anvendelse

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum?

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum? Analyse af hjemmesygeplejen i Lemvig Kmmune Hvrdan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kmpetencer løser de rigtige pgaver i de rette tidsrum? Med tilladelse fra kunstneren. Else Husted

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave.

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave. Det lysner - TAK Siden efteråret har vi mdtaget vervældende mange psitive tilbagemeldinger m virkningen af phldet hs s. Ngle gæster har været hs s fr nylig, mens andre har været på phld tidligere i vres

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus Srg- g kriseplan Retningslinjer ved srg g krise I Udelivsinstitutinen Terslev Børnehus Terslev Børnehus srg- g kriseplan Denne srgplan er tænkt sm en køreplan, når et barn eller en medarbejder rammes af

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

Referat. Fra møde i LEU. Mandag den 23. januar 2012 fra klokken 8.30 til 10.00. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0.

Referat. Fra møde i LEU. Mandag den 23. januar 2012 fra klokken 8.30 til 10.00. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0. Bjergparken Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 00 ssu@ssu-syd.dk www.ssu-syd.dk Referat Kntakt: Kntakt Dat: Dat CPR-nr.: Cpr Fra møde i LEU Side 1 af 5 Mandag den 23. januar 2012 fra klkken 8.30

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København Tekniske Skle Kent

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Campus Vordingborg. Liv og Læring

Campus Vordingborg. Liv og Læring Campus Vrdingbrg Liv g Læring 4 Indhld Campus Vrdingbrg 2 DEL I Baggrund 2 Campus Vrdingbrg 3 Campus Vrdingbrgs uddannelsesinstitutiner 4 Organiseringen af Campus Vrdingbrg et frslag 5 Fysisk markering

Læs mere

Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hos KL

Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hos KL Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hs KL Deltagere: Hans Henrik Fischer, Marlene Haugaard, Hanne Schu, Trben Kjærsgaard, Niels Jhannesen, Finn Lauritzen, Gitte Bengtssn, Henrik Tft Jensen

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Stress hos ledere i Danmark

Stress hos ledere i Danmark Stress hs ledere i Danmark 16. ktber 2002 1 Indledning Lederjbbet er præget af høje krav g stre persnlige udfrdringer. Det er netp det, der gør lederjbbet til et jb, sm mange ledere er yderst tilfredse

Læs mere

Guide til valg af opmålingsmetode

Guide til valg af opmålingsmetode Guide til valg af pmålingsmetde Få verblik ver pmålingsprcessen ved hjælp af denne guide til valg af pmålingsmetde. Se hvad der er af it-værktøjer til de enkelte trin i prcessen. Baggrund fr guiden Det

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN HUSK AT SE REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN Til stede: Stine Algt Nielsen (SA), Signe Lund Christensen (SLC), Niels Dam (ND), Sarah Basnv (SB) km kl. 17, Kathrine Færløv Christensen

Læs mere

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Tradium Kent W. Kristensen, VUC Skive-Vibrg ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København

Læs mere

Idekatalog til styregruppen. Udarbejdet af medarbejdere og ledere i Afdeling for Neurorehabilitering juni 2012

Idekatalog til styregruppen. Udarbejdet af medarbejdere og ledere i Afdeling for Neurorehabilitering juni 2012 Bilag 2 - Idekatalg Juni 2011 Idekatalg til styregruppen Udarbejdet af medarbejdere g ledere i Afdeling fr Neurrehabilitering juni 2012 UDARBEJDET AF PERSONALET I AFDELINGEN I SAMARBEJDE MED LOCUSINSPIRE

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

SÆT FART I SALGET. - et udviklingsforløb for salgsansvarlige og sælgere, som har viljen til mere salg gennem en bedre og mere målrettet salgstilgang

SÆT FART I SALGET. - et udviklingsforløb for salgsansvarlige og sælgere, som har viljen til mere salg gennem en bedre og mere målrettet salgstilgang SÆT FART I SALGET. - et udviklingsfrløb fr salgsansvarlige g sælgere, sm har viljen til mere salg gennem en bedre g mere målrettet salgstilgang Billed: Fqus salg FORLØBETS OPBYGNING OG IMPLEMENTERING Frløbet

Læs mere

Skolepraktik: Et attraktivt alternativ

Skolepraktik: Et attraktivt alternativ Sklepraktik: Et attraktivt alternativ 1) Oplysninger m ansøger Rskilde Tekniske Skle, Pstbks 132, 4000 Rskilde. Telefn 46 300 400 E mail rts@rts.dk 2) Ansøgningen vedrører (I dette felt skal det plyses,

Læs mere