NR.3. Bonus og lønpolitik. Dagligdagen i FA. Bankansatte har det stadig godt. Sektor på skrump. HR-området i finanssektoren er

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR.3. Bonus og lønpolitik. Dagligdagen i FA. Bankansatte har det stadig godt. Sektor på skrump. HR-området i finanssektoren er"

Transkript

1 Dagligdagen i FA HR-området i finanssektoren er præget af mange forandringer s 2 Bonus og lønpolitik Nye regler, som er svære at forstå og administrere s 3 Bankansatte har det stadig godt Bankfunktionærer oplever høj Sektor på skrump Finanssektoren er blevet slankere siden 2009 s 10 ledelseskvalitet og social støtte s 8 U d g i v els e, T ry k o g eks p ed i d i to n: FA juni 2011 kontak t: ISsN NR.3

2 2 FA MAGASIN juni 2011 Dagligdagen i finanssektoren 2011 Dette nummer af FA Magasinet viser lidt om, hvad der rører sig i finanssektoren - på HR-området og dermed i FA. FA har rådgivning som en væsentlig del af sine opgaver og får ca. 100 nye henvendelser hver uge pr. telefon eller mail fra HR-chefer, HR-konsulenter eller andre, der behandler personalespørgsmål i finanssektoren. Spørgsmålene ændrer sig over tid. For 4-5 år siden var det ofte rekrutteringsspørgsmål om fx ansættelsesbeviser til nye medarbejdere, mens det siden efteråret 2008 har drejet sig om færre ansatte i sektoren. Ansættelsesstop og afskedigelser præger fortsat henvendelserne til FA - ofte på grund af ændringer i virksomhedens struktur eller organisation. Henvendelserne kommer lidt i bølger, og ikke alle områder i FA s medlemskreds er lige berørt. Men desværre tyder meget på, at vi ikke er igennem endnu. En anden genganger er ny regulering. Finanskrisen har givet politikere i ind- og udland incitament til at regulere især pengeinstitutter i endnu højere grad end hidtil. Nu også særlig på HR-området, fx med regler om indrapportering om visse lønforhold til Finanstilsynet og om specifikke kompetencer til investeringsrådgivere. Her kniber det med at få de nødvendige vejledninger m.v. ud i tide. Selv om den nye regulering også er svær for myndighederne, ville dette gavne alle, at der blev mere tid til at rulle alt det nye ud. Steen A. Rasmussen Foto: Lars H. Knudsen Skatteregler, indberetningsregler og sygeerklæringer ændres - og virksomhederne kontakter selvfølgelig FA herom. Administrative regler fylder rigtig meget i finanssektorens HR-afdelinger i Samtidig betyder ny teknologi og ændret kundeadfærd en helt anderledes forretning, som giver virksomhederne grundlag for at se på medarbejdernes kompetencer. Både for dem, som allerede er ansat, og for dem, som skal ansættes lige om lidt. Det stiller krav til virksomhederne - og dermed til FA - at balancere sikkert gennem disse forandringstider. Godt er det så at læse, at bankfunktionærer oplever højere ledelseskvalitet og mere social støtte fra kolleger og overordnede end gennemsnittet i Danmark. Steen A. Rasmussen

3 juni 2011 FA M AG A S I N 3 Bonus og lønpolitik Af Anders Feldt, De nye regler er svære at forstå og er administrativt tunge Finanskrisen medførte øget internationalt fokus på finansielle virksomheders aflønningspolitikker. Blikket faldt også på lønmodeller, der ukritisk kunne opfordre til, at medarbejderne tog store risici på den finansielle virksomheds vegne. I oktober 2010 blev reglerne om aflønningspolitik vedtaget i EU. Der kom for alvor fart på lovgivningsprocessen i Danmark og det øvrige Europa. I starten af december 2010 blev de nye lovregler om aflønningspolitik så vedtaget i Danmark. Reglerne gælder for direktionen, bestyrelsen og medarbejdere, der kan tage væsentlige risici på virksomhedens vegne. Reglerne er svære at fortolke Den hektiske lovgivningsproces har gjort det vanskeligt for virksomhederne at tilpasse sig de nye regler, der trådte i kraft 1. januar Der er fortsat en række udeståender om fortolkningen og rækkevidden af de nye regler. Det er derfor med en vis spænding, at mange virksomheder afventer Finanstilsynets besøg, som forventes gennemført efter sommeren. Reglerne er forskellige i EU-landene De nye aflønningsregler stammer fra EU. Alligevel er der stor forskel på, hvordan de enkelte medlemslande har valgt at implementere reglerne. Det skaber store udfordringer for koncerner, der har selskaber i flere europæiske lande. Medarbejderne kan fx have tilknytning til flere af selskaberne i koncernen, og det kan skabe tvivl om, hvilket lands regler der er gældende for den enkelte. Det er også vanskeligt for koncerner at lave en samlet lønpolitik, når der er forskellige nationale regelsæt. Reglerne medfører meget administration De nye regler har medført betydelige administrative byrder for virksomhederne. Herunder en lang række meget omfattende indrapporteringskrav til Finanstilsynet samt tunge procedurer med administrationen af regelsættet. Finanstilsynet er på vej Snart vil Finanstilsynet komme ud til virksomhederne, og lønpolitik vil indgå. FA forventer, at Finanstilsynet inden da har lavet en vejledning, som kan hjælpe virksomhederne med at håndtere de nye krav. Lovgivningen har givet virksomhederne 3 store udfordringer: Fortolkning af de nye regler Reglerne er implementeret forskelligt i EU-landene Betydelige administrative byrder for virksomhederne

4 4 FA MAGASIN juni 2011 Nye regler øger fokus på kompetencer Af Charlotte Enevoldsen, Nordea - og alle andre pengeinstitutter - forbereder sig på de nye krav til investeringsrådgivere Omverdenens interesse for medarbejdernes kompetencer i finansielle virksomheder er steget i kølvandet på finanskrisen. Særligt pengeinstitutterne har måttet stå for skud, når Forbrugerrådet, Finanstilsynet eller andre har kritiseret kompetenceniveauet. Nu er der kommet særlige regler om kompetencekrav. Øget lederfokus på kompetencekrav FA Magasinet har talt med leder af Nordeas afdeling for HR-udvikling, Lotte Eiersø. Nordea har guidelines og koncepter for kompetenceudvikling og uddannelsesforløb, som skal sikre, at rådgiverne har et højt kompetenceniveau. Lotte Eiersø vurderer, at Nordeas medarbejdere allerede har det fornødne uddannelsesniveau. Men myndighedernes detaljerede kompetencekrav får alligevel Nordea til at gennemgå alle guidelines og koncepter for at se, om der er behov for at justere dem. Lotte Eiersø, Nordea - Vi kan godt mærke, at myndighedernes forventninger har været med til at skabe et øget lederfokus på både kompetencer og kontrol med medarbejdernes uddannelsesforløb, forklarer Lotte Eiersø. De nye regler påvirker pengeinstitutternes arbejde med rådgiveres uddannelse og kompetenceudvikling. Det betyder systematiske uddannelsesforløb for investeringsrådgiverne, og en bestået prøve for at medarbejderne må rådgive om de mere komplekse og risikofyldte investeringsprodukter. Prøven skal prøves Prøven skal kunne tages fra 1. december i år, men hverken virksomheder eller medarbejdere kender niveau eller form på den nye prøve. Virksomhederne venter spændt på at finde ud af, hvordan prøven om de komplekse og risikofyldte produkter ser ud. Hvor lang tid skal rådgiverne bruge på prøven, og hvad kommer den til at koste? Det bekymrer ikke Lotte Eiersø, at der stadig ikke er kommet meget information ud til virksomhederne om prøven. - De rådgivere i Nordea, som skal bestå en prøve, er typisk specialister med et meget højt uddannelsesniveau. Vi kender endnu ikke de præcise krav til prøven, men vi forventer, at vores rådgivere vil kunne klare den. Når vi ved mere, vil vi selvfølgelig tjekke, om der er behov for at målrette eller justere vores udviklingsprogrammer, forklarer Lotte Eiersø.

5 juni 2011 FA M AG A S I N 5 Frem og tilbage er ikke lige langt Af Claus Ryde, Medarbejderne skal selv indberette personalegoder igen Lovændringen betyder: 1. januar 2011 skal medarbejderen selv indberette personalegoder Personalegoder under kr. beskattes ikke Sponsorbilletter til kultur- og sportsarrangementer beskattes ikke Den 1. januar 2010 fik arbejdsgiverne pligt til at indberette alle personalegoder, uanset størrelse. Folketinget har nu vedtaget at føre indberetningspligten tilbage til medarbejderne, som den var før 1. januar Ændringen sker med tilbagevirkende kraft, og det er op til hver enkelt arbejdsgiver at beslutte, om de indberetninger, de har lavet indtil nu i 2011, skal føres tilbage. Medarbejderne har nu selv ansvaret for at indberette personalegoder til skat, når de skal beskattes. Den nye bagatelgrænse på kr. Bagatelgrænsen omfatter mindre personalegoder eller gaver, fx et par flasker vin som påskønnelse for en god indsats. Bagatelgrænsen omfatter også julegaver fra arbejdsgiver. Personalegodernes værdi må højst være kr. pr. år pr. medarbejder. Overskrides bagatelgrænsen, beskattes hele beløbet. Julegaver fra arbejdsgiver til en værdi af højst 700 kr. vil dog ikke blive beskattet. Sponsorbilletter Fribilletter til et sportsligt eller kulturelt arrangement er skattefri, når medarbejderen får fribilletterne af sin arbejdsgiver, som er sponsor for det pågældende arrangement. Sponsoraftalen må ikke alene gå på at modtage billetter. Eksempler: 1: julegave 900 kr. og ingen andre goder = ingen beskatning 2: julegave 800 kr. og 300 kr. i øvrige goder = fuld beskatning af alle kr. 3: julegave 700 kr. og 400 kr. i øvrige goder = beskatning af 400 kr. som medarbejderen skal selvangive

6 6 FA MAGASIN juni 2011 Regulering og rekruttering i 2011 Af Fleming Friis Larsen, Dagligdagen byder på stigende regulering, mere administration, men også på rekruttering af nye kompetencer De daglige udfordringer i HR-afdelingerne stammer i høj grad fra EU. Både som lovgivning og fra afgørelser fra EU-domstolen. Mange af reglerne er detaljerede og administrativt tunge. Det er en udvikling, som betyder, at ikke alene FA s - men også virksomhedernes HR-afdelinger - er nødt til at følge nøje med i, hvad der sker i Bruxelles. FA s medarbejdere deltager derfor på studiebesøg, kurser og konferencer om EU-forhold, fx om ny retspraksis fra EU domstolen. FA vil fra sommeren også have en medarbejder i Bruxelles hver eneste uge for at have nærkontakt med de personer i EU-systemet, som kommer med nye ideer og initiativer. Rekruttering af de ansatte i den finansielle sektor er fyldt 57 år, og en stor del af disse vil forlade sektoren indenfor en overskuelig årrække. Det giver udfordringer for virksomhederne med både at fastholde det grå guld og samtidig hente nye kræfter. Nye testkrav, nye rapporteringskrav, ny teknologi og nye arbejdsprocesser forudsætter højere kompetencer og mere specialisering. Ligesom HR-afdelingernes administrative funktioner skal tænke nyt, bliver HR-afdelingernes rekrutterings- og udviklingsfolk nødt til at tænke fremad. FA får jævnlig henvendelser fra virksomheder om ansættelsesvilkår for medarbejdere, som kommer fra andre områder end finanssektoren. Senest en pensioneret præst, som altid havde ønsket at arbejde i en bank og nu skulle lave forskellige specialopgaver i en kommunikationsafdeling. Han var jo fomidler af guds nåde!

7 juni 2011 FA M AG A S I N 7 En ny verden i morgen, om 1 time, 1 minut Af Fleming Friis Larsen, Ændring af arbejdsopgaver, omplaceringer, afskedigelser, sammenlægning af virksomheder, medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, arbejdsmiljørepræsentanter, stillingsskift og lønreduktion, bonusordninger, fratrædelsesordninger, ansættelseskontrakter, beskyttede ansatte, advarsler Det er blot nogle af de emner, der for øjeblikket er i fokus hos FA s medlemmer og dermed for FA s rådgivning. Fremtidens udfordringer i form af øget konkurrence betyder, at bankens ledelse har besluttet at foretage en tilpasning af organisationen. Det betyder en større omstrukturering af bankens organisation samt en reduktion af ressourcerne indenfor nogle områder. Sådan kan en melding typisk være til HR-afdelingen, som så skal bistå ledelsen hermed. Ofte vil FA blive spurgt til råds undervejs i forløbet. Vejen gennem en foranderlig verden Det første skridt vil være en grundig orientering i virksomhedens samarbejdsudvalg om baggrunden for de påtænkte ændringer. Hvis ændringerne betyder færre ansatte, skal der søges løsninger, så afskedigelser kan undgås, eller konsekvensen for de opsagte kan blive mildere. Det kan fx være uddannelse eller outplacement som hjælp til nyt job. De næste skridt er at gennemføre ledelsens besluttede ændringer. Her skal tillidsmandsorganisationen involveres, så en tillidsmand kan være tilstede ved en opsigelse. En afskedigelse medfører igen rådgivning om fritstilling, ferieafholdelse, loyalitet, kundeklausuler, opsigelse i perioden og praktiske ting om tidspunkt for afsked, orientering til kolleger og kunder. Bump på vejen skal undgås Hvis en beskyttet ansat er i skudlinien, hvad enten det drejer sig om afsked eller væsentlige ændringer, kræver det særlige skridt. Beskyttede er fx tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, SU-medlemmer, bestyrelsesmedlemmer og valgte bestyrelsesmedlemmer i forbundenes valgte organer. Her skal FA holde organisationsmøde med den respektive faglige organisation, før virksomheden må pille ved den beskyttede. Ellers er der brud på overenskomsten, som koster virksomheden en bod. Noget, som kan og bør undgås, og derfor er rådgivningen om beskyttede ansatte helt central i FA s dagligdag.

8 8 FA MAGASIN juni 2011 Bankansatte har det stadig godt Af Hans Jørgen Steffensen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har 9. juni 2011 udsendt en omfattende rapport om udviklingen i arbejdsmiljøet fra 2005 til lønmodtagere og selvstændige fra forskellige brancher har svaret på spørgsmål om deres fysiske og psykiske arbejdsmiljø samt helbredsforhold. En del af spørgsmålene er de samme som i 2005, og det giver mulighed for at vurdere udviklingen i perioden Bankfunktionærer Finanssektoren er repræsenteret ved bankfunktionærer. De fysiske krav til arbejdet er ikke overraskende mindre for bankansatte end for andre jobgrupper. Der er markant flere med stillesiddende eller stående arbejde uden fysisk anstrengelse. Det kan forklare, at færre i banken er trætte i kroppen efter en arbejdsdag. Højere ledelseskvalitet og social kapital i finans Bankfunktionærer adskiller sig efter undersøgelsen ikke signifikant fra andre jobgrupper, når man ser på kvantitative krav, udviklingsmuligheder og psykisk velbefindende. Det samme gælder dimensionen konflikter mellem arbejde og privatliv, som ofte er blevet erklæret for et problem i finanssektoren. Bankfunktionærer oplever højere ledelseskvalitet og mere social støtte fra overordnede og kolleger end gennemsnittet. Det er derfor heller ikke overraskende, at bankansatte rapporterer om mere social kapital på arbejdspladsen - det gælder både mellem ledelse og medarbejdere og mellem medarbejdere indbyrdes. Sundhedsfremme Flere bankmedarbejdere end i andre brancher har indenfor det seneste år fået tilbud om et sundhedstjek på arbejdspladsen. Derimod adskiller bankfunktionærer sig ikke nævneværdigt fra andre, når det gælder om tilbud om sund kost, motion eller motionsfaciliteter.

9 . Vejledning Lægeforeningens Attestudvalg og Arbejdsmarkedsstyrelsen. Attestens hjemmel findes i Sygedagpengelovens 36 a. November Side 1 / 2 juni 2011 FA M AG A S I N 9 Ændrer mulighedserklæring sygefravær? Af Hans Jørgen Steffensen, Sygedagpengeloven blev i 2009 ændret for at få nedbragt sygefraværet. Ideen var lette hurtigere tilbagevenden til arbejdspladsen - og dermed både øge udbuddet af arbejdskraft og reducere risikoen for afskedigelse. Sygefraværssamtale, mulighedserklæring og fastholdelsesplan blev indført. Mulighedserklæringen erstattede den hidtidige kryds og bolle - erklæring om uarbejdsdygtighed. Mulighedserklæring ved tidsbegrænsede helbredsbetingede problemer med at varetage arbejdet Mulighedserklæringen anvendes, hvor medarbejderens helbredsforhold har ført til sygefravær. Attesten giver arbejdsgiver og medarbejder mulighed for at få lægens vurdering af, hvorvidt medarbejderen fremover kan varetage relevante arbejdsfunktioner, uden at helbredet forværres. Formålet er at fastholde medarbejderen i arbejdet. Medarbejderen tager den underskrevne mulighedserklæring med til sin læge. 1. Arbejdsgiver Medarbejder Virksomhedens navn Adresse Postnummer Telefonnummer EAN-nr. 2. Sygefravær By Kontaktperson Personref. Dato for første fraværsdag i aktuelle sygeperiode 3. Medarbejderens funktionsnedsættelser Beskrives kort, gerne i punktform 4. Påvirkede jobfunktioner Anfør jobfunktioner, der påvirkes af funktionsnedsættelseme, geme i punktform 5. Vurdering af de aktuelle forhold Personnummer Navn Adresse Postnummer Telefonnummer By Gentagne fraværsepisoder (Sæt X) Arbejdsgiver og medarbejder ønsker lægens vurdering alene på grundlag af forholdene oplyst i punkteme 3 og 4. Pkt. 6 udfyldes ikke. (Sæt X) 6. Arbejdsgivers og medarbejders forslag til ændringer i arbejdsfunktioner Forslag, der sigter på at imødegå funktionsnedsættelsens betydning for arbejdet, anføres her, geme i punktform. Det kan fx være om transport tii og fra arbejde, omplacering, arbejdets tilrettelæggelse og omfang, hjemmearbejde, arbejdsstedets indretning, kollegahjælp, ledelsesstøtte, fysisk træning. Ændringemes forventede varighed anføres. Det korte svar er, at det ved vi ikke, selv om de nu har været i brug i ca. 1½ år. Meget tyder på, at det er et godt redskab til at fastholde syge medarbejdere Mulighedserklæringen har ikke haft stor betydning i virksomheder, som i forvejen følger systematisk op på medarbejderes sygefravær. En foreløbig undersøgelse peger på, at brugen af lægerklæringer til arbejdsgivere omtrent er halveret efter indførelsen af de nye erklæringer, men at omkring halvdelen af dem nu er mulighedserklæringer. Mulighedserklæringen anvendes primært ved langvarigt sygefravær, mens friattest bruges mere ved kortvarigt sygefravær. Del 1 i sygefraværssamtalen giver dialog Virksomhederne oplever, at del 1 af mulighedserklæringen, som normalt udfyldes under en sygefraværssamtale, giver et godt samspil med den sygemeldte medarbejder. Her ligger måske forklaringen på den faldende efterspørgsel: Efter en god dialog mellem leder og medarbejder og en udfyldt del 1 om gradvis genoptagelse af arbejdet vil det i nogle tilfælde være overflødigt at bede lægen om at udfylde del 2. Del 2 opleves forskelligt Lægerne oplever, at det oftest er uproblematisk at udfylde del 2 på baggrund af det, som virksomhed og patient har skrevet. Omkring en tredjedel af lægerne kommer med forslag om ændrede jobfunktioner, mens andre læger foreslår færre, flere eller andre arbejdsopgaver til medarbejderen. Omkring en fjerdedel af virksomhederne er dog usikre på, hvad lægen mener om det, som de sammen med medarbejderen har skrevet i del 1. Nogle virksomheder oplever groft sagt, at de blot får stempel og underskrift fra lægen og en regning, men mangler noget reel feedback. Med andre ord: Der er plads til forbedring. Omvendt mener læger, at nogle virksomheder er for karrige, når de udfylder del 1 og efterlyser flere informationer fra virksomhederne om arbejdsfunktioner. Dato Arbejdsgiverens underskrift Dato Medarbejderens underskrift Alt i alt er mulighedserklæringen blevet godt modtaget, men der er brug for et løft i kvaliteten hos både læger og virksomheder

10 10 FA MAGASIN juni 2011 Sektor på skrump Af Anne Mette Skousen, Flere og flere medarbejdere blev ansat i finanssektoren i årene op til finanskrisen. Men herefter har sektoren valgt en slankere linje Efter konstant medarbejderfremgang siden 2004 faldt antallet af medarbejdere i finanssektoren i I juni måned 2010 beskæftigede FA s medlemmer knap medarbejdere. Udvikling i finansbeskæftigelsen Realkredit Forsikring Pengeinstitutter Kilde: FA. Antal beskæftigede i FA's medlemsvirksomheder Andre årsager end masseafskedigelser Selvom krisen påvirkede medarbejderantallet, så gav det sig ikke udslag i voldsomme masseafskedigelser. Nogle virksomheder måtte ty til kollektive afskedigelsesrunder, men hovedparten af faldet skyldes en drastisk reduktion i nyansættelser. Frem til udgangen af 2008 tog de finansielle virksomheder imod 4-5% nye medarbejdere hvert kvartal, mens antallet af medarbejdere, der forlod virksomheden, var på mellem 3 og 4%. Ved årsskiftet 2008/09 vendte billedet fuldstændigt. I 2009 forlod mellem 2½ og 3½% af medarbejderne jobbet hvert kvartal, mens antallet af nye medarbejdere kun voksede med 1½ til 2½%. Med andre ord blev stillinger ofte nedlagt, når medarbejdere valgte at forlade virksomheden for at søge nye udfordringer, gå på pension eller blev opsagt. De seneste tal for november 2010 viser, at der stadig bliver nedlagt stillinger, men med en personaleomsætning målt på tilgang på 2,8% og på afgang på 2,9% er forskellen marginal. Medarbejdere på pension Mange medarbejdere vil af naturlige årsager forlade finanssektoren for at gå på efterløn eller pension de næste år. 15% af sektorens medarbejdere er fyldt 57 år, og kan dermed forventes at forlade sektoren i løbet af de næste 5 år. Hvis deres stillinger hypotetisk ikke bliver genopslået, vil sektoren i 2016 have færre medarbejdere.

11 juni 2011 FA M AG A S I N 11 Nyt fra FA Ændringer i medlemskredsen Indmeldt i FA - Industriens Pension IT A/S pr. 1. januar Industriens Pension Service A/S pr. 1. januar Amagerbanken af 2011 A/S pr. 7. februar Bankernes Kontantservice A/S pr. 1. maj EgnsINVEST Management A/S pr. 18. maj HSH Restructuring Advisory ApS pr. 1. juni HSH Debt Advisory ApS pr. 1. juni Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S pr. 1. juni 2011 Udtrådt af FA - Amagerbanken under konkurs pr. 6. februar Morsø Bank, der er fusioneret med Morsø Sparekasse under navnet Fjordbank Mors, pr. 28. februar Midtjysk Forsikring A/S pr. 31. marts EgnsINVEST Capital Fondsmæglerselskab A/S pr. 31. maj Virksomheden er fusioneret med Sparinvest Fondsmæglerselskab A/S. Navneændringer Brørup Sparekasse har ændret navn til Brørup Sparekasse A/S SAXO-ETRADE Bank A/S har ændret navn til SAXO E*BANK A/S Pr. 1. juni 2011 har FA 219 medlemmer fordelt på 163 pengeinstitutter, 10 real- og kreditinstitutter og 46 forsikringsvirksomheder. Medlemsvirksomhederne har med opgørelsesdato pr. 1. juni 2010 eller senere optagelsestidspunkt i alt medarbejdere, idet der på nuværende tidspunkt ikke er modtaget medarbejderantal for Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S. NB! Konference om fremtidens uddannelser i finanssektoren FA holder den 8. september 2011 konferencen "Klar til fremtiden? Uddannelse af ansatte i finanssektoren". Kom og hør oplæg fra bl.a. Finanstilsynet og virksomhedsrepræsentanter fra FA's kompetenceudvalg. Læs mere og tilmeld dig på FA's hjemmeside. HR-up-date kurser i september Der er enkelte ledige pladser på de to holdes den 13. og 20. september hjemmeside, uddannelse. ENKELTE LEDIGE PLADSER HR-up-date-kurser, der Tilmelding kan ske på FA s

12 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE KØBENHAVN K TELEFON FAX

Arbejdsmiljø og sygefravær

Arbejdsmiljø og sygefravær Tema om sygefravær Alle på en arbejdsplads bliver berørt af sygefravær. Enten direkte ved egen sygdom eller indirekte, når kolleger er syge. For at minimere sygefraværet skal der ses nærmere på årsagerne

Læs mere

Nye sygedagpengeregler

Nye sygedagpengeregler Nye sygedagpengeregler 23. sep. 09 Nye sygedagpengeregler Hvad betyder de for min virksomhed? Nye regler - hvorfor En del af regeringens treparts aftale om sygefravær En tidlig indsats øger syges chance

Læs mere

Velkommen til medlemsmøde om skattereform og nye sygedagpengeregler

Velkommen til medlemsmøde om skattereform og nye sygedagpengeregler Medlemsmøde 15 09 09 Velkommen til medlemsmøde om skattereform og nye sygedagpengeregler DI Vestsjælland DI Roskilde/Køge Bugt Medlemsmøde 15 09 09 Kl. 16.00 Velkomst. V/Hans Henningsen, formand for DI

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge:

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge: NYT Nr. 12 årgang 3 AUGUST 2009 arbejdsret ændringer i syg e dag p e n g e lov e n Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i efteråret 2008 en aftale med henblik på at nedbringe sygefraværet og fastholde

Læs mere

Skabelon for fastholdelsesplan

Skabelon for fastholdelsesplan Skabelon for fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode sin arbejdsgiver om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og arbejdsgiver bliver

Læs mere

28. sep. 09. Velkommen til. Skattereformen og nye regler på sygefraværsområdet

28. sep. 09. Velkommen til. Skattereformen og nye regler på sygefraværsområdet Velkommen til Skattereformen og nye regler på sygefraværsområdet Velkomst Divisionsdirektør Palle G. Kjeldsen Falck A/S 2 Skattereform 2009 - i hovedtræk Lavere indkomstskat og bredere skattebase "Forårspakke

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation Fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode UCL om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og leder bliver enige om at lave en plan, så udarbejder

Læs mere

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Tilbagevenden til arbejde efter sygemelding lovgivning og arbejdspladsens håndtering Sygefravær og tilbagevenden - Eksempler på lovgivningens muligheder Anette Larsen

Læs mere

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 Indhold Det skal samtalen handle om 3 Indkaldelsen til samtalen 3 Opsagte medarbejdere 3 Afholdelse af samtalen 3 Forberedelse til sygefraværssamtalen 4 Indledning

Læs mere

Vigtige ændringer for syge medarbejdere er blevet vedtaget og vil træde i kraft henover det næste halve år.

Vigtige ændringer for syge medarbejdere er blevet vedtaget og vil træde i kraft henover det næste halve år. Dok.nr: 46058 v1 Ref.: IME/hajadm E-mail: ime@frinet.dk Til: * Kopi: * 23. marts 2009 Fra: * Notat: * Nye lov ved sygeperioder Lovændringen medfører, at arbejdsgiveren nu skal spille en langt mere aktiv

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Godkendt i HMU den 14. september 2010 Sagnr. 10/33414 Dokument nr. 21/293582 Tilføjelse d. 13.9.12 (erstatningsferie) Ændring d. 9.7.13 (bortfald af DP333) Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Indhold

Læs mere

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom v/ Mie Skovbæk Mortensen Formålet med sygedagpengeloven At yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom

Læs mere

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 212 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Pengeinstitutter på skrump 4 Mindre bevægelser i pensions- og forsikringsselskaber 4 IT eneste område i vækst

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks Kbh. K

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks Kbh. K Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 Kbh. K Høringssvar vedrørende lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

April Sygefraværspolitik

April Sygefraværspolitik April 2010 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

3 nye muligheder og krav i Lov om sygedagpenge

3 nye muligheder og krav i Lov om sygedagpenge 3 nye muligheder og krav i Lov om sygedagpenge som er målrettet arbejdsgiveren www.regionmidtjylland.dk Intentioner i ændringerne i Lov om sygedagpenge Fokus på at den sygemeldte bevarer tilknytningen

Læs mere

Notat om lægeerklæringer efter sygedagpengeloven

Notat om lægeerklæringer efter sygedagpengeloven Notat om lægeerklæringer efter sygedagpengeloven 8. marts 2010 1. Dokumentation for sygefravær Dokumentation Besked til virksomheden Tro- og loveerklæring Friatttest og mulighedserklæring Når en medarbejder

Læs mere

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Delpolitik i henhold til den overordnede personalepolitik om Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Forebyggelse Syddjurs Kommune vil være kendt

Læs mere

Lægeerklæringer i 2 hovedspor: mulighedserklæring og friattest

Lægeerklæringer i 2 hovedspor: mulighedserklæring og friattest NOTAT 7. april 2010 Lægeerklæringer i 2 hovedspor: mulighedserklæring og friattest J.nr. 3.kt./ssc/ath Baggrund Sygefravær har hvert år store omkostninger, både for det enkelte menneske og for samfundet.

Læs mere

Procedure ved sygefravær

Procedure ved sygefravær Procedure ved sygefravær Al sygefravær skal registreres. Sygemelding: Sygemelding skal ske ved arbejdstids begyndelse eller et aftalt tidspunkt til nærmeste leder med personaleansvar eller den medarbejder,

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncernservice December Indhold

Sygefraværspolitik for Koncernservice December Indhold Sygefraværspolitik for Koncernservice December 2009 Indhold Kapitel 1 1. Indledning... 2 Kapitel 2 2. Formål med sygefraværspolitikken... 2 Kapitel 3 3. Intentionen med sygefraværspolitikken... 2 Kapitel

Læs mere

2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Marts 2013

2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Marts 2013 2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Marts 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Dette faktaark

Læs mere

SKAT, jeg kommer ikke i dag!

SKAT, jeg kommer ikke i dag! HK SKAT og Dansk Told & Skatteforbund Arbejdsmiljøudvalg HK-SKAT SKAT, jeg kommer ikke i dag! Syg Hvornår er du syg? Krav Hvilke rettigheder og pligter har du under sygefravær? Adfærd Hvad er god adfærd

Læs mere

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 FOKUS DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout og opsætning: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

Guide til arbejdsgivere. Brug KOMBINER MED OPFØLGNINGSBREV. Hvis en medarbejder bliver syg. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Version

Guide til arbejdsgivere. Brug KOMBINER MED OPFØLGNINGSBREV. Hvis en medarbejder bliver syg. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Version Guide til arbejdsgivere Brug k Fast tikroafocr ved ris sygeige langvar ger meldin KOMBINER MED OPFØLGNINGSBREV Hvis en medarbejder bliver syg Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Version 020715

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Små skattefri personalegoder

Små skattefri personalegoder - 1 Små skattefri personalegoder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen og Socialdemokratiet blev i marts enige om at indføre en skattefri bagatelgrænse for personalegoder. Tanken er,

Læs mere

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9 Lønstigningerne i den finansielle sektor er fortsat i den høje ende 3 Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6 Selvom fraværet falder, er der fortsat plads til forbedring 5 Danmark:

Læs mere

Oplever du besvær med. ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser.

Oplever du besvær med. ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser. Oplever du besvær med ansættelsesforhold? ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser. Hvordan får du styr på kontrakten? Når du ansætter en ny medarbejder, er det vigtigt

Læs mere

Vejledning. - om sygdom

Vejledning. - om sygdom Vejledning - om sygdom Indhold Medarbejderens pligt til at melde sygefravær.... 3 Konsekvens af medarbejderens manglende overholdelse af retningslinjer om sygemelding... 3 Den lovpligtige sygefraværssamtale...

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel. Skat

Revisorbranchens Ekspertpanel. Skat Revisorbranchens Ekspertpanel Skat Juni 2 Revisorbranchens Ekspertpanel: Skat Stor viden om skattemæssige forhold er et af de statsautoriserede revisorers varemærke. FSR har på den baggrund spurgt Revisorbranchens

Læs mere

Nye regler og muligheder på fraværsområdet. hvordan fungerer de i praksis?

Nye regler og muligheder på fraværsområdet. hvordan fungerer de i praksis? Nye regler og muligheder på fraværsområdet hvordan fungerer de i praksis? Oktober 2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 3 4-ugers samtalen... 5 Kendskab og anvendelse... 5 Erfaringer og holdninger...

Læs mere

De nye sygefraværsregler hvordan håndteres de i praksis?

De nye sygefraværsregler hvordan håndteres de i praksis? De nye sygefraværsregler hvordan håndteres de i praksis? Workshop nr. 120 AM 2010 Mandag den 8. november kl. 11.00 12.30 Dagens temaer Lovgivning Krav om sygesamtalen indenfor 4 uger Fastholdelsesplan

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesudvikling Beskæftigelsen i finanssektoren har været faldende siden 2008, og den forventes fortsat at falde frem mod udgangen af 2016. Med et forventet fald

Læs mere

Sygefraværssamtaler. Lovpligtigt efter den 4. januar 2010 A A R H U S U N I V E R S I T E T. Det Naturvidenskabelige Fakultet

Sygefraværssamtaler. Lovpligtigt efter den 4. januar 2010 A A R H U S U N I V E R S I T E T. Det Naturvidenskabelige Fakultet Sygefraværssamtaler Lovpligtigt efter den 4. januar 2010 Sygefraværssamtaler Lederen skal: - Afholde samtalen senest 4 uger efter 1. sygedag -Indkalde medarbejderen til personlig samtale (pr. tlf., brev,

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Oktober 2011 Side 1 Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Tårnby Kommune ser sygefravær som et fælles ansvar og fælles

Læs mere

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Notat Sygefravær i virksomhederne Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Sygefravær koster hvert år erhvervslivet milliarder, og derfor arbejder mange virksomheder målrettet imod at få sygefraværet ned blandt

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

VEJLEDNING OM SYGDOM

VEJLEDNING OM SYGDOM VEJLEDNING OM SYGDOM INDHOLD MEDARBEJDERENS PLIGT TIL AT MELDE SYGEFRAVÆR... 3 KONSEKVENS AF MEDARBEJDERENS MANGLENDE OVERHOLDELSE AF RETNINGSLINJER OM SYGEMELDING... 3 DEN LOVPLIGTIGE SYGEFRAVÆRSSAMTALE...

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2011

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2011 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 211 1 Beskæftigelsesundersøgelse 211 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge og realkreditsektoren bliver fortsat mindre 4 Status quo hos forsikrings-

Læs mere

Ansættelsesret. Det er afgørende at knytte medarbejdere og ledelse til virksomheden på en måde, der sikrer den størst mulige gensidige tilfredshed.

Ansættelsesret. Det er afgørende at knytte medarbejdere og ledelse til virksomheden på en måde, der sikrer den størst mulige gensidige tilfredshed. Ansættelsesret Det er afgørende at knytte medarbejdere og ledelse til virksomheden på en måde, der sikrer den størst mulige gensidige tilfredshed. Hos Lundgrens trækker du på omfattende ekspertise og mange

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Sygefraværet skal ned. Konference MED/SU-hovedudvalg. Konsulent. Jette Høy FTF

Sygefraværet skal ned. Konference MED/SU-hovedudvalg. Konsulent. Jette Høy FTF Sygefraværet skal ned - Jette Høy/FTF - juni 2008 Sygefraværet skal ned Konference MED/SU-hovedudvalg Konsulent Jette Høy FTF Fakta om sygefravær Specielt det langvarige sygefravær er stigende Sygefraværet

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår 2014 Danske investorer skal have endnu bedre vilkår Tre initiativer fra Investeringsfondsbranchen Danske investeringsforeninger er blandt de bedste i Europa til at skabe værdi til investorerne. Men branchen

Læs mere

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6 acta acta acta Godkendt 1 af 6 Skagen Skipperskoles sygefraværspolitik. Skagen Skipperskoles sygdomspolitik er et sæt "spilleregler" for, hvordan ledelsen og medarbejderne i fællesskab og i praksis forebygger

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN

REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN Til den tillidsvalgte: REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN l sygefraværssamtale l mulighedserklæring l fastholdelsesplan 2 Hver dag er 150.000 mennesker sygemeldt fra

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 29 Forsikrings- og pensionsområdet FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FORSIKRING & PENSION AMALIEGADE 7 AMALIEGADE 1 1256 KØBENHAVN K. 1256 KØBENHAVN K. Beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap Nyhedsbrev Arbejds- & Ansættelsesret Sygdom og handicap Indledning Det seneste år er der gennemført en væsentlig lovændring vedrørende medarbejderes sygdom og ikke mindst afsagt en række centrale domme

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

på ret kurs FINANsFOrBuNDets FOrslAg til regulering AF DeN FINANsIelle sektor I DANmArk

på ret kurs FINANsFOrBuNDets FOrslAg til regulering AF DeN FINANsIelle sektor I DANmArk på ret kurs FINANSFORBUNDETS forslag til regulering af den finansielle sektor i Danmark på ret kurs Finanskrisen har været øverst på dagsordenen det sidste års tid. Både i medier, på den politiske scene,

Læs mere

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR Arbejdslivskonferencen 2016 Samarbejde mellem AMR og TR Hvad er samarbejde? Samarbejde er når den enkelte via egen motivation bidrager med relevant viden, holdninger og færdigheder (sine kompetencer) til

Læs mere

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET Med arbejdsmiljøloven fra 2010 har virksomhederne fået mere frie rammer til selv at aftale, hvordan de organiserer arbejdsmiljøarbejdet. Hensigten med den større frihed

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Sygemeldt Hvad gør du?

Sygemeldt Hvad gør du? Sygemeldt Hvad gør du? Alle kan blive ramt af sygdom, men hvordan forholder du dig egentlig i sådan en situation, og hvordan kommer du ud af det igen? I denne folder kan du læse om de forhold, der gælder,

Læs mere

Notat om undersøgelse af sundhedsfremmeordninger på danske arbejdspladser (virksomheder med mindst 10 ansatte)

Notat om undersøgelse af sundhedsfremmeordninger på danske arbejdspladser (virksomheder med mindst 10 ansatte) Notat om undersøgelse af sundhedsfremmeordninger på danske arbejdspladser 2005. (virksomheder med mindst 10 ansatte) 1 Hovedresultater vedrørende sundhedsfremmeordninger generelt Næsten alle virksomheder

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Perspektiver på den lokale indsats på arbejdspladsen Seniorforsker Thomas Clausen (tcl@nfa.dk) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Set i lyset af den økonomiske krise Business Danmark november/december 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Analyseproblem... 2 Metode og datamateriale... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Sygefravær Sygdom er en privat sag, men fravær er en fælles sag

Sygefravær Sygdom er en privat sag, men fravær er en fælles sag Personalepolitiske retningslinjer Sygefravær Sygdom er en privat sag, men fravær er en fælles sag Indledning Det er i alles interesse, at der gøres en målrettet og vedvarende indsats for at begrænse sygefravær,

Læs mere

Implementering af boligkreditdirektivet

Implementering af boligkreditdirektivet Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø 26. november 2014 lhj Implementering af boligkreditdirektivet Vi takker for muligheden for at kommentere regeringens lovforslag om gennemførelse af boligkreditdirektivet.

Læs mere

11-12-2009 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1

11-12-2009 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1 Indhold Håndbog om sygefravær... 3 Indledning... 3 Sygemeldingen den første kontakt til arbejdspladsen... 3 Registrering af sygefravær... 4 Langvarigt

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen

Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen Afdelingsleder Jes Arlaud Sygefravær det gode forløb Når medarbejderen melder sig Muligheder for sygedagpengerefusion Arbejdsgivere

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Vi søger resultater som 2 gavner begge parter. Om OK14 indtil nu 9. højere end i resten af samfundet

Vi søger resultater som 2 gavner begge parter. Om OK14 indtil nu 9. højere end i resten af samfundet Vi søger resultater som 2 gavner begge parter Om OK14 indtil nu 9 Finanslønninger er stadig 3 højere end i resten af samfundet Køreplanerne for OK14 10 Udgivelse, Tryk og ekspedition: FA d ec em b er 2013

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Ufaglærte har oftest det hårdeste fysiske arbejdsmiljø. Det er således den gruppe, der oftest er udsat for belastende arbejdsstillinger, tunge løft og hudpåvirkninger.

Læs mere

LOKAL INDFLYDELSE P Å P R I V A T E A R B E J D S P L A D S E R

LOKAL INDFLYDELSE P Å P R I V A T E A R B E J D S P L A D S E R LOKAL INDFLYDELSE P Å P R I V A T E A R B E J D S P L A D S E R LOKAL INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger ingeniørernes muligheder for formel lokal indflydelse på

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Resumé af tidsudvikling ( ) i Arbejdsmiljø og Helbred

Resumé af tidsudvikling ( ) i Arbejdsmiljø og Helbred Resumé af tidsudvikling (2012-2014) i Arbejdsmiljø og Helbred Undersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred 2014 er baseret på en stikprøve på 50.000 beskæftigede lønmodtagere i Danmark mellem 18 og 64 år. Disse

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

ABAF-Nyt, nr. 11, 2009, 23. november 2009

ABAF-Nyt, nr. 11, 2009, 23. november 2009 ABAF-Nyt, nr. 11, 2009, 23. november 2009 Betaler din virksomhed til for mange fonde? Har din virksomhed tidligere været medlem af en anden arbejdsgiverforening, er det muligt at din virksomhed fortsat

Læs mere

FA og arbejdsmiljø. Finansvirksomheders arbejdsmiljøindsats matcher ny 2020-strategi

FA og arbejdsmiljø. Finansvirksomheders arbejdsmiljøindsats matcher ny 2020-strategi FA og arbejdsmiljø Finanssektoren Arbejdsmiljøproffer lnordea vil have mere faglighed s 5 og 2020-strategien s 2 Sydbank og Sparnord lfælles sundhedsprojekt s 6 Sundhedsfremme og arbejdsmiljø Codan arbejder

Læs mere

NR.4. Beskæftigelsen falder i Norden. Vi ser ind i en lang lavkonjunktur. Finanssektoren er lønførende. Køreplan for forhandlingerne

NR.4. Beskæftigelsen falder i Norden. Vi ser ind i en lang lavkonjunktur. Finanssektoren er lønførende. Køreplan for forhandlingerne Vi ser ind i en lang lavkonjunktur Det er alvorlige tider i den finansielle sektor s 2 Køreplan for forhandlingerne Sidste aftalte forhandlingsdage i februar s 8 Beskæftigelsen falder i Norden Stadig flest

Læs mere

De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne

De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne Kun 87 pct. af arbejdsomkostningerne er løn 6 Resten er andre omkostninger Lønudviklingen falder 3+4 Men

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1

Indholdsfortegnelse. Side 1 Æ K S BE E G I FT U S E LS S R E ND 21 S L E ØG E Indholdsfortegnelse 1. Resumé...2 2. Beskæftigelsen i den samlede finansielle sektor...3 Færre medarbejdere i sektoren...3 Lav personaleomsætning i finanssektoren...4

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere