NYHEDSBREV OM LEDELSE August årgang Udsendes til flere end 5.300

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV OM LEDELSE August 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300"

Transkript

1 NYHEDSBREV OM LEDELSE August årgang Udsendes til flere end Kære læser! Så er ferien slut og du har forhåbentligt nydt en god ferie uden arbejde eller hvad? Vi vil meget gerne have dig til at besvare et par enkelte spørgsmål omkring ferie og om du havde dit arbejde med. Det kan også være, at du har brugt ferien til at tænke lidt over dit arbejdsliv og din karriere og nu er parat til at rykke. Har du brug for inspiration eller sparring, så kig lidt på vores mange tilbud omkring karriereudvikling og karriererådgivning. Vi kan i dette nummer også tilbyde en masse spændende artikler, som vi håber, du vil finde inspiration i. Endelig har Lars Krathmann Jensen, IT-sektionsleder i CERN overtaget stafetten og svarer på 5 skarpe spørgsmål til en leder. God læselyst Susanne Teglkamp Direktør og redaktør Indhold i dette nummer: 1. Hvornår bør en leder gå på pension? 2. Udvikling af ledermøder Nu også som Gør det selv pakke 3. Har du arbejdet i din ferie i år? Deltag i en konkret undersøgelse! 4. Kan ledelse være en rolle vi spiller? 5. 5 skarpe til en leder 6. Ledelse af alfahanner og primadonnaer og andre inspirationsmøder 7. Skal din karriere på arbejdet efter ferien? 8. Tag dig tid - og tal! 9. Køb en god bog Hvis ikke du ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover, kan du blot afmelde det på

2 1. Hvornår bør en leder gå på pension? Susanne Teglkamp, er konsulent og direktør i Teglkamp & Co. Hun er uddannet jurist og reserveofficer og har et bredt erfaringsgrundlag fra ansættelser i det private erhvervsliv og i det offentlige. Hun har tung ledelsesmæssig erfaring og har bl.a. været kommunaldirektør, HR-direktør i to forskellige it-virksomheder og udviklingschef. Hun har i mange år arbejdet som managementkonsulent og ledelsesrådgiver. Susanne arbejder som udgangspunkt med ledelse i øjenhøjde. Det vil sige, at hun møder lederne på deres bane, tager udgangspunkt i virksomhedernes udfordringer og arbejder ud fra en praktisk tilgang til udfordringerne. Se mere på Jeg var for nylig sammen med en leder, som spurgte mig, hvornår han skulle gå på pension. Historien er, at han er 63 år og for et par år siden, trådte han et skridt ned af karrierestigen og sad nu i et lederjob med ansvar for udvikling og en række andre områder. Han var bekymret for, at han ikke selv erkendte, når det var tid at gå på pension og at andre derfor traf beslutningen for ham. Mit svar til ham kommer senere i artiklen. 65 år bare han bliver flere år endnu! Få dage efter var jeg sammen med en yngre administrerende direktør for en mindre virksomhed. Hun havde sat sig i direktørstolen for mindre end et år siden. Og var fuld af energi og visioner for sin virksomhed. I den forbindelse talte vi også om hendes ledergruppe, som jo var centrale spillere i forhold til at få visionerne ført ud i livet. En af cheferne var midt i 60erne. Jeg spurgte direktøren, om hun kendte noget til hans pensionsplaner. Direktøren blev helt forskrækket og sagde, at hun sandelig ikke håbede, at lederen havde nogle forestående pensionsplaner. Hun håbede da, at han ville fortsætte flere år endnu, da virksomheden virkelig havde brug for ham. Han var både en dygtig leder, en dygtig fagperson og meget arbejdsom og entusiastisk. Tænk hvis man havde haft en regel om, at man skulle gå på pension, når man var 65 år! Det ville være synd både for ham og for virksomheden. 60 år og kørt træt i jobbet Jeg skal også være ærlig og fortælle, at jeg desværre også har oplevet folk der var pensionsmodne, når de var omkring de 60 år. Jeg kommer i en anden virksomhed, hvor man har en medarbejder, der har været en loyal medarbejder i virksomheden i mere end 30 år. Men nu er han i den grad kørt træt. De sidste par år har han haft stigende sygefravær og ligger nu på over 30 sygedage i gennemsnit om året. Ret meget, når det i øvrigt ikke er et belastende job. Se her kan der være god mening i at undersøge, om man kan finde en ordning, hvor medarbejderen enten går ned i tid eller måske går på efterløn. Hverken virksomheden, kollegaerne eller medarbejderen selv kan være tjent med, at man bare lader som ingenting. Det er derfor

3 vigtigt hurtigst muligt at få taget en samtale med medarbejderen for at afklare årsagen til det meget fravær og drøfte forskellige løsningsmuligheder 61 år og i spidsen for fusion af 3 afdelinger Der er mange fordomme omkring alder. En af fordommene er, at når man kommer op i årene, så går tempoet ned og man har måske ikke helt den samme energi på at kaste sig ud i noget nyt og at man generelt er mindre forandringsparat. Denne fordom har jeg også for nyligt set afkræftet. Det handler om en organisation, som har været igennem en større organisationsudviklingsproces, som bl.a. medførte at 3 afdelinger blev slået sammen til en afdeling. Manden, der kom til at stå i spidsen for denne proces er 61 år og han lægger stor energi og engagement i processen. Han sætter projekter i gang, involverer medarbejderne, arbejder med kulturændringer og håndterer i det hele taget alle de udfordringer, der er forbundet med at skabe én ny afdeling med fælles identitet ud af 3 sammenbragte. Og svaret er For at vende tilbage til den leder, der spurgte, hvornår han skulle gå på pension. Så besvarede jeg spørgsmålet ved at stille en række modspørgsmål: Hvad havde han selv lyst til, hvis han mærkede godt efter? Var han glad for sit arbejde? Gav det energi? Følte han, at han udrettede noget? Det kan jo umiddelbart lyde lidt konsulentagtig bare at stille en masse spørgsmål. Men sandheden er, at man ikke kan opstille faste regler for, hvornår man skal gå på pension. Man bliver ikke automatisk en dårligere leder eller medarbejder for den sags skyld, bare fordi tallene på dåbsattesten siger eksempelvis 63 år. Hvis man ikke ønsker, at andre skal træffe beslutningen om pensionering for en, så handler det om at være ærlig over for sig selv. Hvis man kommer til et punkt, hvor arbejdet tager mere energi end det giver og hvor man egentlig mest bliver hængene, fordi det kan forbedre pensionen, så skal man kraftigt overveje, om ikke det er ved at være på tide at planlægge sin retræte. Man skal også tænke på, at jo længere tid, man bliver i et job, hvor man dybest set ikke trives mere, jo mere slider det på en og jo kortere tid får man måske efterfølgende til at nyde pensionen. Der er andre alternativer til at gå på pension Nu handler det ikke blot om at gå på pension eller ej. Jeg har set adskillige eksempler, hvor man laver en langsom nedtrapning til gavn for alle parter. Det kan være som i mit indledende eksempel at rykke et skridt ned af karrierestigen. Det kan også være at gå lidt ned i tid måske arbejder 4 dage om ugen eller får et mere afgrænset ansvarsområde. Hele pointen er, at det er mest værdigt og personligt tilfredsstillende at forholde sig åbent til, hvordan man har det og hvad man har lyst til, når man nærmer sig det tidspunkt, hvor man ifølge dåbsattesten godt kunne gå på pension, hvis man ville. Og tal åbent om det, så behøver omgivelserne ikke gå og gætte. 2. Udvikling af ledermøderne Nu også som Gør det selv pakke Ledergruppen er basen for vores virke. Det er her vi skaber fælles fodslag om mål og strategier. Det er her, vi drøfter konkrete problemstillinger og udfordringer. Den tid vi bruger i ledergruppen og ikke mindst, hvordan vi bruger den, har stor betydning for virksomhedens udvik-

4 ling og resultater. Teglkamp & Co har udviklet et lederseminar, som sætter fokus på ledermøderne, på at gøre dem bedre, mere relevante og interessante at deltage i. Vi har udviklet vores gammelkendte ydelse og kan nu også tilbyde ydelsen som Gør det selv pakke, hvis man af økonomisk eller anden grund ikke ønsker at anvende konsulenter. Gå ind på vores hjemmeside og læs mere. 3. Har du arbejdet i din ferie i år? Deltag i en konkret undersøgelse! Der siges og skrives meget om danskernes arbejdsvaner, når de holder ferie. Vi håber du vil supplere en konkret undersøgelse, der er løbet hen over sommerferien med at besvare et par hurtige spørgsmål omkring din egen ferie og i hvilket omfang, du har holdt arbejdsfri. Som tak for din hjælp deltager du i lodtrækningen om et af 10 eksemplarer af Susanne Teglkamps bog: Ledelse i øjenhøjde. Gå ind på vores hjemmeside og besvar spørgsmålene eller gå ind via dette link: https://web.questback.com/teglkampco/ferie2/ 4. Kan ledelse være en rolle vi spiller? Anne Tang Thomsen er konsulent i Teglkamp & Co. Hun er uddannet Cand. Mag og har suppleret med forskellige former for uddannelser herunder en HA-enkeltfag i HRmanagement og i Forandringsledelse. Anne Tang Thomsen har et bredt erfaringsgrundlag fra ansættelser i det private erhvervsliv og i det offentlige. Anne Tang Thomsen har virket som bl.a. projektleder indenfor it-branchen og kursus-branchen, og har i mange år arbejdet som HR- og managementkonsulent Anne arbejder bl.a. med kompetenceudvikling, karriererådgivning, coaching, udvikling af organisation, ledere og medarbejdere. Se mere om Teglkamp & Co på Hvad sker der, når ens rolle som leder ligger langt fra den 'person', der falder en mest naturligt? Mødet med en administrerende direktør, som netop kørte med 2 'sideløbende personer', gav stof til eftertanke, men ændrede ikke min grundliggende tro på, at det er vigtigt at finde en stilling, hvor man overvejende kan hvile i det, man definerer som 'sig selv' - og bruge det bedst muligt.

5 Ledelse er som at tage en jakke på For et stykke tid siden skulle jeg give en administrerende direktør i finansverdenen, lad os kalde ham Jens, en tilbagemelding på en personligheds-test, og det var i den anledning, at han kom med det interessante udsagn, at ledelse for ham ofte var, som at tage en jakke på. Hermed mente han, at når han gik på arbejde, lod han vigtige dele af sin person blive hjemme, mens han dagligt sammen med sit jakkesæt påtog sig nogle helt andre træk i sin lederrolle. Kan man det? Jens havde rundet de 60 og havde med succes været leder i hen ved 25 år. Han ville inden så længe gå på pension og havde nu valgt at kigge lidt på egen ledelsesstil, og på hvad han mente, det krævede at være leder i hans organisation, inden arbejdet med at finde en kronprins gik i gang. En mand med styr på tingene? Da jeg mødte Jens første gang, var mit første indtryk, at han var imødekommende, kontant og struktureret. Hans kontor afspejlede dette indtryk, ligeså gjorde mødet, som startede til tiden, Jens havde sat sig ind i det materiale, jeg havde sendt ham, og vi rundende af præcis på aftalte tidspunkt. Da Jens havde udfyldt sin personlighedstest, blev jeg ikke så overrasket over at se, at resultatet afspejlede det strukturerede indtryk, jeg havde fået af ham. Der var dog nogle elementer i testen, der pegede i nogle andre retninger, og som jeg var spændt på at høre mere om. Jens genkendte klart hans person-profil, men da vi nåede til de ting, der pegede i andre retninger, brød han pludseligt ud i et stort grin og sagde de gyldne ord, at ledelse for ham ofte var "som at tage en jakke på". Jeg bad ham uddybe. I finansverdenen er det vigtigt at have styr på tingene og at signalere, at vi har det, så det er min rolle her på arbejde. Når jeg så kommer hjem, kan jeg tillade mig at være mere mig selv, så det første jeg gør, er at skynde mig op og tage jakkesættet af og få noget mere afslappet på, ellers ville min familie jo blive helt forvirret Kan man være en person i lederrollen og en anden derhjemme? Jens er jo et godt eksempel på, at det kan lade sig gøre at leve og arbejde, som 2 til en vis grad forskellige personer, men er det nu også optimalt? Som menneske og ikke mindst som leder møder vi forskellige krav, behov og situationer, og vi påtager os løbende forskellige roller, både på arbejde og i fritiden. Det stiller krav til vores fleksibilitet, og det er helt klart vigtigt, at vi kan 'tune' vores adfærd alt efter, hvad den givne sammenhæng kræver. Herfra til at fungere som to sideløbende personer er der dog et stykke. Dybest set kan det betyde et fravalg af noget, som er vigtigt for en - eller et tilvalg af noget, som måske ikke er. Der er en grund til, at man investerer stor energi i at matche job og mennesker. Tanken er, at det rigtige menneske i det rigtige job giver personen mulighed for at leve op til sit bedste potentiale, hvilket både person og arbejdsplads får glæde af. Det er fristende at minde om et kendt motto fra netop finansverdenen "gør det du er bedst til...", ordene runger måske nok lidt hult i dag, men pointen er god nok; nemlig at man skal

6 kende sit udgangspunkt, hvem man er, hvile i det og bruge det konstruktivt. Ellers bliver arbejdet - også som leder for kompliceret og hårdt. Jens reflekterede "hvis jeg ville være direktør i denne verden, havde jeg, på det tidspunkt jeg blev ansat, ikke et valg, rollen lå rimeligt fast, og jeg valgte at leve mig ind i den. Det har til tider været anstrengende at holde styr på min chefrolle, navnlig efterhånden som den er vokset, og jeg er blevet ældre. Jeg har altid opfattet hjemmet som mit frirum". Det er vigtigt at være tydelig og autentisk En anden pointe er, at når man vælger lederrollen, vælger man samtidig en funktion, hvor andre skal forholde sig til en og følge ens angivelser. Omverdenen, medarbejderne, andre ledere skal vide, hvad de kan regne med, og hvad de skal sigte efter. Det betyder, at det er vigtigt at være tydelig i, hvem man er, og hvad man står for. Kan man på lang sigt være tydelig i en påtaget rolle? Eller vil medarbejderne følge noget, som ikke er autentisk? Jens havde nu lige behov for at minde mig om, at han rent faktisk havde haft succes som leder - selv med 'lånte fjer', hvilket jeg anerkendte. Jeg kunne dog ikke lade være med at minde ham om hans egne ord om at komme hjem og skifte tøj, 'ellers ville min familie jo blive helt forvirret - havde hans medarbejdere til tider været forvirret? Det mente han nu ikke. Undtagelsen der bekræfter reglen For mig - og også for Jens - blev han undtagelsen, som bekræfter reglen; "Hvis jeg skulle starte på en frisk på arbejdsmarkedet i dag, er jeg ikke så sikker på, at jeg ville vælge dette job. Jeg ville gerne være leder, men måske i en anden verden eller måske i finansverdenen, hvor jeg så ville se på rollen med lidt andre øjne og forvalte den anderledes." Det interessante ved Jens var, at nogle af de personlige træk, som han havde valgt ikke at bruge aktivt i sit job, var det man ofte refererer til som de mere bløde elementer - plus noget fleksibilitet og spontanitet. Kvaliteter, som i dag er efterspurgte i mange ledelsesfunktioner, og som måske havde gjort ham til en endnu bedre leder, hvis han havde sat dem i spil. Jens og jeg mødes fortsat og giver hinanden stof til eftertanke skarpe til en leder Lars Krathmann Jensen f. 1968, IT-sektionsleder i CERN. Uddannet på Vestjysk Teknikum i Herning som svagstrømsingeniør. Siden 1992 ansat på det Europæiske Forsknings-institut for Atomforskning (CERN). Leder siden 01/01/2009 af IT sektion som udvikler lav-niveau software. Nuværende ledelsesopgaver inkluderer koordination af projekter, valg og ansættelse af nye medarbejdere (studerende/stab). 1) Hvorfor blev du leder? Efter at have været i samme stilling i 10år var det først og fremmest ønsket om at kunne lære noget nyt og få en helt anden vinkel på hvordan organisationen fungerer. En meget vigtig del

7 af mit job er at kunne skære igennem "støjen" som opstår som f.eks. i form af modstridende specifikationer. 2) Hvordan sørger du for at udvikle dig som leder? Som forberedelse til det nye job tog jeg et såkaldt managementcertifikat per korrespondance gennem det engelske universitet "Open University" som var en meget god introduktion til hvilke udfordring man risikerer at løbe ind i som leder. En meget vigtig del var relateret til at forstå hvorfor voksne mennesker arbejder og hvordan man kan motivere dem gennem en forståelse af deres forskellige kulturer etc. 3) Hvilke karakter egenskaber lægger du vægt på hos en leder? Generelt vil jeg anse menneske-forståelse og evnen til at lytte til andre som værende meget vigtige. Det er også vigtigt at tænke grundigt om hvordan ressourcerne bliver brugt på den bedste vis. 4) Hvordan håndterer du stress? Stress er en del af mit job og for mig er den bedste metode til at kontrollere at det ikke går over styr, at sørge for at beskytte sig selv. Der er klart perioder hvor tingene brænder på i forbindelse med deadlines og det er så et spørgsmål om at tage tid til at slappe af bagefter. 5) Hvilke råd vil du give til nyudnævnte ledere, der gerne vil godt på vej? Hvis der er mulighed for at kunne tage kurser eller snakke med andre om jobrelaterede emner vil jeg anse det som en god investering. Jeg vil råde folk til at passe på med at presse for meget på med større ændringer før en forståelse for kulturen og de mennesker man skal lede er opnået. 6. Ledelse af alfahanner og primadonnaer - og andre inspirationsmøder Få en god start eller afslutning på dagen. Book et inspirerende oplæg af ca. 1½ times varighed. Hvad med: Ledelse af Alfahanner og primadonnaer eller Introduktion til Teori U eller Hvad er ledelse i grunden eller Hvordan skaber man succesfulde ændringer eller fusioner? eller Kommunikation - hvordan kan vi blive bedre eller Leadership og management! eller en af de mange andre muligheder for at få en god start eller slutning på dagen. Læs mere på og kontakt os direkte på tlf.: eller på

8 7. Skal din karriere på arbejdet efter ferien? Kan du mærke, at det er ved at være tid, hvor der skal ske en forandring i din karriere? Vil du gerne have sparring til, hvad der skal ske, hvornår det skal ske og hvordan du kommer i mål? Teglkamp & Co har samlet en vifte af tilbud til dig, der gerne vil sætte din karriere på arbejde: 1) Et karriereafklaringsforløb over 4 møder 2) Optimering af dit CV 3) Puds formen af til samtalen 4) Sparing, mentoring, coaching - Hvad har du brug for? 5) Enkeltstående rådgivningstimer. 6) Relevante artikler om karriereudvikling Læs mere på under Karriereudvikling eller kontakt os direkte på tlf.: eller på 8. Tag dig tid og tal! Peter Koch Palshøj, er Master of Rhetoric and Communication fra Århus Universitet. Peter Koch Palshøj er oprindeligt bankuddannet, men er i dag partner i Rhetor - Rådgivende retorikere Aps.. På kan du se mere om de konkrete retoriske redskaber. Som leder har du brug for budskaber, der skaber resultater. Præsentationer og personlig performance er et krav til dagens ledere. Du kender sikkert udfordringen: Den smarte power-point eller det veludformede organisationsdiagram skaber ikke altid den forventede begejstring blandt medarbejderne eller dine medledere. Eller også nikker de rundt om bordet, men har glemt budskabet 10 minutter efter. Derfor er retorikken en vigtig ledelsesdisciplin med konkrete værktøjer til formidlingen af forslag, mål og forandringer. I det mundtlige rum gælder der andre spilleregler end på skrift. I det mundtlige rum kan man ikke lige slå tilbage i teksten og tjekke nogle pointer eller illustrationer.

9 Desværre glemmer alt for mange, alt for ofte, forskellen på det mundtlige og det skriftlige. Derfor oplever tusinder af danske virksomheder hver dag, at vigtige budskaber drukner i et hav af manglende forberedelse, verdensfjerne eksempler og powerpoints med uoverskuelige tal. Retorikken giver heldigvis nogle redskaber, der trods alt gør det til en overskuelig opgave at redde det næste budskab fra at drukne. For nogle lyder ordet retorik af oldgræsk og latin - langt fra den virkelige verdens krav om resultater, udvikling og indtjening. For andre handler retorikken om dronningens nytårstale og præsident Obamas store taler i USA. Selv om retorikken er en videnskab med mere end år på bagen, så forskes der i dag i retorik på hundreder af universiteter verden over. Samtidig arbejder en del retorikere med at bringe retorikken ud af elfenbenstårnet og ind i redskabsskuret. Derfor udfoldes retorikken også hver eneste dag i mange danske virksomheder og organisationer. De har sat sig for, at det er slut med druknedøden for vigtige budskaber. De anvender retorikken, når de skal formidle afgørende forandringer i organisationen eller når udviklingen af lean-projekter skal videreføres overfor nye medarbejdere og mellem afdelinger i virksomheden. Det handler om at gøre budskaberne klare og tydelige, nå tilhørerne på tilhørernes betingelser og være konkret. Apple-bossen Steve Jobs er et godt eksempel på en moderne leder, der henter gennemslagskraft fra retorikken. Apple er berømt for sine produkter, men andre IT-virksomheder mener, at Apple bliver forkælet i medierne. En af årsagerne er de stærke præsentationer, som Steve Jobs leverer, hver gang et nyt produkt bliver sendt på markedet foran en forsamling af journalister. Steve Jobs er berømt for at anvende uger på at forberede sine præsentationer. Medarbejdere bliver nærmest drevet til vanvid i arbejdet med at bistå Steve Jobs i at raffinere præsentationerne - og raffinere dem en gang til - og en gang til, inden Steve Jobs endelig træder frem med præsentationen af nye Iphones, Ipads, Ipods eller mac-computere. De fleste danske ledere, skal hverken tale som dronningen, Obama eller Steve Jobs, men derfor gør det jo ikke noget at lære deres kunst og tricks. Første skridt handler om skærpe dit budskab. Det skal stå klart og tydeligt med flammeskrift. I én sætning bør du give dit budskab videre på en måde, som er konkret og relevant for dine tilhørere. Hvad er det, vi skal med vores indsats i virksomheden eller organisationen? Er dit budskab uklart, så forlader tilhørerne mødebordet med hver deres opfattelse af budskabet. Skærper du budskabet, så forlader de alle mødet med dit budskab. Eller for at citere Jeroen van der Veer, administrerende direktør i Royal Dutch Shell: Det er lederes opgave at forenkle. Du skal være i stand til at forklare, hvor du vil hen i løbet af 2 minutter. Derefter kan du begive dig videre med tre redskaber. Byg bro til dine tilhørere, vær konkret med dine eksempler og vaccinér mod indsigelserne.

10 For det første Byg bro. Tag udgangspunkt i dine tilhørere. Tal til en start om fælles mål, I allerede har nået. Tal om fælles oplevelser, I har haft. Derefter kan du tale om indholdet i dit budskab: Hvad betyder dit budskab for deres daglige indsats? Hvorfor er dit budskab er en fordel for dem? Oversæt de økonomiske mål og organisationsplanen til tal og eksempler, som giver mening for medarbejderne. Og husk så at powerpoints handler om at involvere og ikke om at imponere. Lad tilhørerne lytte, mens dine powerpoints viser få udvalgte eksempler, måske overskriften på det, du taler om. Budskabet drukner, hvis dine powerpoints er et uoverskueligt show af tal og punktopstillinger. For det andet Vær konkret. Slut med buzzwords og abstrakt tale. Til fagfæller kan man naturligvis tale mere abstrakt end til andre, men hvorfor tale om firefodede hovdyr, når man kan tale om bryggerhesten Rufus? Jo mere konkret, jo bedre vi kan sanse det for os, jo bedre kan vores hjerner huske det, og jo bedre resultater vil dine budskaber føre til. For det tredje Vaccinér mod indvendingerne. Der er altid en eller flere, som sidder med indvendinger imod dit budskab. Du står stærkere, hvis du selv nævner de vigtigste indsigelser og argumenterer imod dem - og dermed sætter du selv rammen for diskussionen bagefter. Retorikkens redskaber kan give dig større gennemslagskraft. I retorikkens redskabsskur er der også flere redskaber, end dem jeg har nævnt her. Retorikken er dog ikke nogen garanti for, at det altid går helt som planlagt. Uanset hvor meget du forbereder dig, så vil der være noget, som ikke lige går som planlagt. Ja, selv for Apples Steve Jobs kan det til tider gå galt. Det kan du se selv se på Youtube (http://www.youtube.com/watch?v=anvuvw42cua). Apple og Steve Jobs er alligevel nået langt, og det kan du også med dine ledelsesopgaver, hvis du benytter retorikken som ledelsesredskab. Derfor: Tag dig tid - og tal! 5 gode råd fra retorikken: 1. Skærp budskabet - i én sætning. Det er lederes opgave at forenkle. 2. Byg bro - til dine tilhørere. 3. Vær konkret. Hvis vi ikke kan smage, føle eller lugte det, så er det der ikke! 4. Vaccinér - tag selv livtag med de vigtigste indsigelser mod dit budskab. 5. Tag dig tid - og tal! Øvelse gør mester, også med personlig performance, præsentationer og retorik.

11 9. Køb en god bog! Nu har du mulighed for at købe bogen Ledelse i øjenhøjde til inspiration og refleksion. Bogen indeholder 16 af Susanne Teglkamps tidligere udsendte artikler, som er blevet redigeret og flot illustreret. Bogen er udgivet i et samarbejde med Sjællandske Medier. Bogen indeholder bl.a. følgende artikler: Er din tid en mangelvare? Management og leadership Hvordan bliver du nedlagt af en headhunter? Få mere effektive møder! Bogen koster 120 kr. plus moms og forsendelse. Du kan bestille bogen via vores hjemmeside eller du kan gå direkte ind via dette link:

NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300

NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300 NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300 Kære læser! Man skulle ikke skulle tro det med det forår, men vi skal faktisk til at planlægge vores sommerferie nu. Spørgsmålet er,

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE November 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.900 Kære læser! November måned er jubilæumsmåned. Jeg fejrer mit 10 års jubilæum med bogen: I den gode ledelses tjeneste. Du kan hele

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Juni 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.800 Kære læser! Vi gør ofte ting unødigt kompliceret, derfor støver vi et gammelt men særdeles relevant princip af: KISS eller Keep It

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Hvordan kan man kende en leder?

Hvordan kan man kende en leder? Hvordan kan man kende en leder? Susanne Teglkamp, er konsulent og direktør i Teglkamp & Co. Hun er uddannet jurist og reserveofficer og har et bredt erfaringsgrundlag fra ansættelser i det private erhvervsliv

Læs mere

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder os til pauser på arbejdspladsen.

Læs mere

Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse

Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I marts, april og maj måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvordan virksomheder

Læs mere

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I maj, juni og juli måned 2007 gennemførte Teglkamp & Co. en større internetbaseret undersøgelse af

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE MAJ 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE MAJ 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE MAJ 2006 3. årgang Kære læser! Får du taget dig tid til udvikling af dig selv som leder? Rigtig mange forsømmer det ofte med den begrundelse, at det er svært at få sat tid af til

Læs mere

Undersøgelse om firmajulefrokosten

Undersøgelse om firmajulefrokosten Undersøgelse om firmajulefrokosten Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af vores forhold til julefrokoster. I alt 423 har deltaget

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

Når teamet ikke fungerer!

Når teamet ikke fungerer! Kapitel fra bogen: I den gode ledelses tjeneste, som udkom i 2012 i forbindelse med Susanne Teglkamps 10 års jubilæum. Bogen er en artikelsamling af Susanne Teglkamps artikler gennem årene udvalgt og kommenteret

Læs mere

Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse

Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af håndtering og erfaringer

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2008 5. årgang Udsendes til flere end 4.500

NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2008 5. årgang Udsendes til flere end 4.500 NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2008 5. årgang Udsendes til flere end 4.500 Kære læser! Ofte har vi kun ganske få sekunder til at præsentere os selv eller den virksomhed, vi kommer fra. Den første artikel

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Februar 2013 10. årgang Udsendes til knapt 5.900 Kære læser! Allerførst vil jeg gerne slå et slag for min nye undersøgelse om ledergruppen anno 2013. Jeg håber, at du også vil bruge

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Juni 2011 8. årgang Udsendes til flere end 5.600 Kære læser! Hvorfor kuldsejler mange projeker eller i bedste fald bliver meget forsinkede eller har store budgetoverskridelser? Vi

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE August 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.800 Kære læser! Mange af jer har før sommerferien deltaget i undersøgelsen om den vanskelige samtale. Nu foreligger resultatet og det

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE December 2009 6. årgang Udsendes til flere end 5.300

NYHEDSBREV OM LEDELSE December 2009 6. årgang Udsendes til flere end 5.300 NYHEDSBREV OM LEDELSE December 2009 6. årgang Udsendes til flere end 5.300 Kære læser! Året er ved at være gået og der er ikke meget du kan gøre ud over at bruge den sidste lille rest af året til lidt

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang Kære læser! Ofte tænker vi karriereudvikling meget traditionelt det er noget med at får stillinger på et højere niveau. Men det hænder også at ledere af forskellige

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE JANUAR 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE JANUAR 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE JANUAR 2006 3. årgang Kære læser! Jeg håber, at du er kommet godt ind i det nye år. Tak til alle der bidrog til undersøgelsen om fusioner og store organisationsændringer. Vi fik i

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Marts 2015 12. årgang Udsendes til godt 5.900 Kære læser! I dette nummer af nyhedsbrevet tager vi hul på en længere artikelserie nærmere bestemt 7 artikler over temaet: Ledergruppens

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.800 Kære læser! I dette nummer har vi 2 forskellige indslag omkring pauser på arbejdet. Det ene er en artikel inspireret af den debat

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE September 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.900 Kære læser! Vi foretager hele tiden valg. Nogle gange står valget, om vi fortsat har lyst til at være ansat i virksomheden, vi

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

SUCCES TIL JOBSAMTALEN. Ved karriererådgiver Pia Heil Rasmussen

SUCCES TIL JOBSAMTALEN. Ved karriererådgiver Pia Heil Rasmussen SUCCES TIL JOBSAMTALEN Ved karriererådgiver Pia Heil Rasmussen Aarhus den 4. marts 2015 1 CA - KARRIEREPARTNER OG A-KASSE FOR HØJTUDDANNEDE I ERHVERVSLIVET Karriererådgivning Personprofilanalyse Netværksgrupper

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk.

God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk. God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk. Retorisk Akademi Du kan sikkert jeres strategier - men kan du kommunikere dem? Retorisk

Læs mere

Når arbejdspladsen udfordres resultat af undersøgelse

Når arbejdspladsen udfordres resultat af undersøgelse Når arbejdspladsen udfordres resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvordan ledelse og medarbejdere oplever,

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE November 2014 11. årgang Udsendes til godt 5.900 Kære læser! Allerførst vil jeg gerne slå et slag for et nyt inspirationsmøde, som jeg udbyder: Hvad kan ledere lære af militær ledelse?

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Artikel til Personalechefen: Af Dorte Cohr Lützen, konsulent Lützen Management og Birgitte Lønborg, erhvervspsykolog, Crescendo HRM. Vi ser ikke stress som en objektiv tilstand eller sygdom hos mennesker,

Læs mere

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE - et refleksions- og handlingsværktøj til at skabe bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv VÆRKTØJET I en travl hverdag hvor det kan være svært at få arbejdsliv

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE November 2011 8. årgang Udsendes til flere end 5.700 Kære læser! Ingen tvivl i mit sind, vi kan blive bedre ledere, hvis vi tør lade os udfordre. Læs artiklen og lad mig udfordre

Læs mere

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING En samling af resultater og udsagn fra Mindful Leadership MANDRUP og Mindful & Company CO 2010-2013 BAG OM TALLENE Siden 2006 har Mandrup & Co gennemført mindfulnesstræning

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

SÅDAN håndterer DU MOBNING

SÅDAN håndterer DU MOBNING TEMA: MOBNING SÅDAN HÅNDTERER DU MOBNING SÅDAN håndterer DU MOBNING Mobning finder desværre sted på rigtig mange arbejdspladser og ødelægger både livskvaliteten for dem, som det går ud over, og produktiviteten

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål Tænk på indhold, branche, arbejdstid og geografi. Lav grundig research Søg viden om jobbet og virksomheden. Brug internettet

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Januar 2015 12. årgang Udsendes til godt 5.900 Kære læser! Jeg håber, at du er kommet godt ind i det nye år. Årets første nyhedsbrev indeholder dels en række nye artikler, men vi

Læs mere

Sæt fokus på din kommunikation!

Sæt fokus på din kommunikation! Sæt fokus på din kommunikation! 2 Kommunikationskurser & retorisk træning Kursus i præsentationsteknik side 3 Kursus i argumentation og samtale side 4 Kursus om PowerPoint side 5 Kursus i skriveteknik

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.800 Kære læser! Vi lægger ud med en særdeles spændende og også meget tragisk historie. Den handler om tragedien på Mount Everest i 1996

Læs mere

Velkommen til nyhedsbrev nr. 5, 2007 fra The Coaching Company. I nyhedsbrev nr. 5 kan

Velkommen til nyhedsbrev nr. 5, 2007 fra The Coaching Company. I nyhedsbrev nr. 5 kan Kære Læser Velkommen til nyhedsbrev nr. 5, 2007 fra The Coaching Company. I nyhedsbrev nr. 5 kan du læse om hvorfor meningsskabelse er et centralt begreb når vi taler om forandringer i organisationerne.

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Hvad er stress? Er lidt stress godt? Kan man dø af det? Smitter det? Hvem har ansvaret for stress på arbejdspladsen?

Hvad er stress? Er lidt stress godt? Kan man dø af det? Smitter det? Hvem har ansvaret for stress på arbejdspladsen? Krise er en voldsom hændelse, der ændrer den berørtes opfattelse af sin omverden. Det være sig sorg, følelsen af tab ved f.eks. skilsmisse, sygdom eller en trafikulykke. Hvad er stress? Er lidt stress

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

PRODUKTBLAD / Outplacement. Personlig udvikling. Baggrund. I dag er starten på et nyt kapitel i dit arbejdsliv

PRODUKTBLAD / Outplacement. Personlig udvikling. Baggrund. I dag er starten på et nyt kapitel i dit arbejdsliv PRODUKTBLAD / Outplacement Baggrund I dag er starten på et nyt kapitel i dit arbejdsliv Personlig udvikling Der er kun 1 person, der kan være ansvarlig for dit liv, ja, rigtigt gættet, det er DIG SELV.

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SÅDAN SKABER DU EN VEDKOMMENDE TEKST Skriv det vigtigste først. Altid. Både i teksten og i de enkelte afsnit. Pointen først. Så kan du altid forklare bagefter. De

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Strategi, lederskab. executive lederudviklingsprogram for den erfarne leder

Strategi, lederskab. executive lederudviklingsprogram for den erfarne leder Strategi, vækstog lederskab executive lederudviklingsprogram for den erfarne leder bedre Skab resultater Strategi, vækst og lederskab Programmet er et helhedsorienteret og ambitiøst lederudviklingsforløb,

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE MAJ 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE MAJ 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE MAJ 2005 Kære læser! De fleste af os har sikker på eet eller andet tidspunkt overvejet at få foden under eget bord. Nogle af os gør noget ved det, men langt de fleste lader det blive

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Præsentation Susanne Lindeløv Louise Okon Willie Akantus Trivsel og sundhed Integration Ledige og opsagte Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Et projekt støttet af

Læs mere

Mentor+Undersøgelsen - måling af resultater

Mentor+Undersøgelsen - måling af resultater Mentor+Undersøgelsen - måling af resultater -------------------------------------------------------------------- Kirsten M. Poulsen Direktør og Management Konsulent, KMP+ Formål Denne artikel beskriver

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Svaret til alle tre spørgsmål er et rungende ja!

Svaret til alle tre spørgsmål er et rungende ja! Gør kommunikation mere skade end gavn? Kommunikation er en essentiel del af projektledelse; op imod 90% af et projekt er kommunikation, men alligevel viser projekters erfaringsopsamlingsrapporter ofte,

Læs mere

Leder, brug din kommunikation

Leder, brug din kommunikation Leder, brug din kommunikation - og skab flere resultater med færre ressourcer LEDELSE, MERE LEDELSE, BEDRE LEDELSE. Det er ofte svaret på, hvordan vi løser vores udfordringer; lige fra at øge konkurrenceevnen

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål : Tænk på indhold, branche, arbejdstid, geografi. Brug internettet HK Jobformidling har sin egen database på www.mithk.dk.

Læs mere

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Eksklusivt lederkursus Retorik Nye hold 2008 tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Flemming Enevold, skuespiller og instruktør en af

Læs mere

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT ARKMANN RAINING ERSONLIG POWER & ENNEMSLAGSKRAFT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at lave en god mental forberedelse og sætte dig selv op inden din præsentation.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet Erhvervsjurister i Advokatbranchen - tre bud på vejen ind Rating Systemet - pro et kontra Dialogmøder - reportage fra Næstved Bestyrelsesmedlemmerne fortæller - tanker om bestyrelsesarbejdet Reportage

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Gode råd om at forberede den (næsten) perfekte præsentation

Gode råd om at forberede den (næsten) perfekte præsentation Gode råd om at forberede den (næsten) perfekte præsentation Kilde og inspiration: Artikel fra 'Teknikeren"' 02/2002 forfatter ukendt nænsomt bearbejdet. Hovedemne: Øvrigt Delemne: Gode råd og mentale virkemidler

Læs mere

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S Kan andre forstå, hvad du mener? Kan du få dem med på dine ideer? Kan du overbevise dem? Har du gennemslagskraft? Som leder, chef, souschef eller projektleder skal du kunne tage initiativ, fortolke, sætte

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2009 6. årgang Udsendes til flere end 5.200

NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2009 6. årgang Udsendes til flere end 5.200 NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2009 6. årgang Udsendes til flere end 5.200 Kære læser! Vi vil godt starte med at henlede jeres opmærksomhed på et helt nyt initiativ, som os bekendt ikke er set før i Danmark,

Læs mere

Sommeruniversitet 2014

Sommeruniversitet 2014 Sommeruniversitet 2014 - for medarbejdere Fyld din værktøjskasse op Ta med på Sommeruniversitetet 2014! I den første uge i september tilbyder Silkeborg Kommunes Uddannelsescenter igen sommeruniversitet

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Lær at lave effektive og inspirerende præsentationer Effektiv formidling gennem PowerPointpræsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles

Læs mere

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder DM fagforening for højtuddannede DM Leder DM Leder Det er vigtigt, at DM har fokus på ledere, fordi mange medlemmer af DM før eller senere bliver ledere. Det er en meget naturlig karrierevej for mange

Læs mere

Innovation og mennesker

Innovation og mennesker 1 Innovation og mennesker Det kan Cremans rådgivning gøre for innovation I en innovationsproces er der som regel masser af idéer og penge til at begynde med. Hos Creman er det vores erfaring, at det er

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Sorgen forsvinder aldrig

Sorgen forsvinder aldrig Sorgen forsvinder aldrig -den er et livsvilkår, som vi lærer at leve med. www.mistetbarn.dk Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn. Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn

Læs mere

VDVL Danmarks eneste afklarende førleder-forløb for kvinder

VDVL Danmarks eneste afklarende førleder-forløb for kvinder VDVL Danmarks eneste afklarende førleder-forløb for kvinder VDVL Vil Du Være Leder? Der findes masser af førleder-forløb. Kurser, som du kan deltage på, når du HAR sagt ja til dit første lederjob, eller

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Hvad er ledelse? -Hvad siger teorien? -Hvilke ændringer er der i rollen som leder? -Hvordan får jeg succes som leder? Projektleder på 6 uger!

Hvad er ledelse? -Hvad siger teorien? -Hvilke ændringer er der i rollen som leder? -Hvordan får jeg succes som leder? Projektleder på 6 uger! Hvad er ledelse? -Hvad siger teorien? -Hvilke ændringer er der i rollen som leder? -Hvordan får jeg succes som leder? 1 Projektleder på 6 uger! - Dag 7 Ledelse i et historisk perspektiv Udviklingen i den

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere