Administrationens forslag til Budgetkatalog 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Administrationens forslag til Budgetkatalog 2016"

Transkript

1 19. juni 2015 Administrationens forslag til Budgetkatalog 2016

2 Albertslund Kommune Nordmarks Allé Albertslund T SIDE 2

3 Indhold Forord... 5 Analyse på området Sundhed, Pleje og Omsorg i forbindelse med budget Forslag 1.1 Bemanding i Plejeboliger Forslag 1.2 Rengøring i plejeboliger udføres af plejepersonale Forslag 1.3 Nedbringelse af antallet af liggedage for færdigbehandlede patienter Forslag 1.4 Reduktion af budget til hjemmeplejens biler (Teknisk budgettilpasning) Analyse af Klub-, SFO- og Skoleområdet i forbindelse med budget Klubområdet Forslag 2.1 Fire klubber koblet til skolerne Forslag 2.2 Kapacitetstilpasninger/nednormeringer på klubområdet (Teknisk budgettilpasning) Forslag 2.3 Reduktion i beløbet pr. barn til drift Forslag 2.4 Fælles sommerklub tre uger i sommerferien Forslag 2.5 Afvikling af Ungdomsklubpladser i puljer (Teknisk budgettilpasning) SFO-området Forslag 2.6 SommerSFO og Sommercamp Forslag 2.7 Reduktion af budget til Sommercamp Forslag 2.8 Afskaffelse af særlig morgenåbning i SFO Skoleområdet Forslag 2.9 Reduktion af puljen til understøttende undervisning Forslag 2.10 Reduktion af socialpuljen Forslag 2.11 Nedlæggelse af den rullende heldagsskole Forslag 2.12 Pædagogiske udviklingskonsulenter Forslag 2.13 Dysleksi pc'er Egelund Forslag 2.14 Nedlæggelse af Naturskolen Forslag 2.15 Udvikling Folkeskoleområdet samt snapslanten Forslag 2.16 Nedlæggelse af lærer- og pædagogsamlingen Forslag 2.17 Reduktion af udgiften til lærere og pædagogsamlingen (alternativ til forslag 2.16) Forslag 2.18 Afvikling af Skolemad Forslag 2.19 Afvikling af Afood Egelund og Herstedøster (alternativ til forslag 2.18) Forslag 2.20 Skolemad regulering af budget Ungecenteret (alternativ til forslag 2.18) Forslag 2.21 It- mediehandleplanen Forslag 2.22 Udgifter Frie grundskoler og fritidsordning (Teknisk budgettilpasning) Forslag 2.23 Albertslund SkoleNet løn til drift Analyse af potentialet ved en styrket sygefraværsindsats i forbindelse med budget Forslag 3.1 Styrket sygefraværsindsats Forslag 3.2 Afskaffelse af daginstitutionernes forsikringspulje Forslag 3.3 Afskaffelse af forsikringspuljen på skoleområdet Analyse af kultur- og fritidsområdet i forbindelse med budget Forslag 4.1 Ét stærkt kulturelt kraftcenter i Albertslund Forslag 4.2 Lukning af Toftegården Forslag 4.3 Lukning af Albertslund Ridecenter Forslag 4.4 Nedlæggelse af puljer og tilskud til kultur, folkeoplysning og fritid Forslag 4.5 Reduktion af Bibliotekets budget Forslag 4.6 Reduktion i Albertslund Idrætsanlægs bevilling Forslag 4.7 Salg af Bakkehuset Øvrige forslag i forbindelse med budget Forslag 5.1 Halv prisfremskrivning fra 2015 til Forslag 5.2 Generel besparelse (grønthøster) i Forslag 5.3 Reduktion af offentlige løntilskud SIDE 3

4 ADMINISTRATIONENS FORSLAG TIL BUDGETKATALOG 2016 Forslag 5.4 Regulering af budgettet til Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (Teknisk budgettilpasning) Forslag 5.5 Forstærket indsats på hjemtagelser af borgere Forslag 5.6 Besparelse på Ungeboligens personale Forslag 5.7 Mindre brug af interne skole ifm. anbringelser Forslag 5.8 Nedregulering af PPRs kørselsbudget (Teknisk budgettilpasning) Forslag 5.9 Reduktion af Familieafsnittets transportudgifter Forslag 5.10 Omlægning fra eksterne til interne behandlingstilbud Analyse af administrationsudgifter i Albertslund Kommune og potentialet for effektivisering i forbindelse med budget Forslag 6.1 Reduktion i administration SIDE 4

5 Forord I forbindelse med forhandlingerne om budget 2016 skal Kommunalbestyrelsen forholde sig til de økonomiske udfordringer, Albertslund Kommune fortsat står overfor. Med Budgetaftalen for 2015 er målet om et driftsoverskud et overskud mellem indtægter og driftsudgifter, som giver økonomisk råderum til udvikling af byen, ikke nået. Samtidig har ændringer i refusionsordninger fx på beskæftigelsesområdet og i den kommunale tilskuds- og udligningsordning stadig stor betydning for Albertslunds økonomiske råderum. På grund af folketingsvalget den 18. juni 2015 er der ikke indgået en økonomiaftale mellem regeringen og KL, som der plejer på nuværende tidspunkt af året. Derfor kender vi endnu ikke de økonomiske rammevilkår for 2016, herunder i hvilket omfang der er brug for besparelser. I henhold til tidsplanen for budget , som blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 10. februar 2015, offentliggøres administrationens forslag til budgetkatalog til budget 2016 i dag den 19. juni Som det fremgår af tidsplanen, er Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen blevet orienteret om analysearbejdet i løbet af foråret, og Kommunalbestyrelsen blev orienteret om budgetkatalogets indhold på temamøde den 9. juni Administrationens budgetkatalog indeholder forslag, som kan være med til at skabe råderum til omprioriteringer og nye tiltag og sikre en robust økonomi, så Albertlund Kommune bliver mindre afhængig af særtilskud og andre tilskudsordninger. Budgetkataloget består af 48 selvstændige forslag, som samlet giver mulighed for budgetreduktioner for 48,2 mio. kr. i 2016, 68,3 mio. kr. i 2017 og 70,1 mio. kr. i 2018 og Nedenstående skema giver en oversigt over budgetkatalogets konkrete forslag fordelt på de enkelte fagområder. De forslag, som er kursiverede, er alternativer til andre forslag, og tæller derfor ikke med i summen. Seks forslag med et samlet besparelsespotentiale på 5,2 mio. kr. (markeret med (T)) er forslag om tekniske tilretninger af budgettet. Disse forslag medfører derfor ingen ændring i serviceniveauet. Besparelse i 2016 (mio. kr.) Besparelse i 2017 (mio. kr.) Besparelse i 2018 (mio. kr.) Besparelse i 2019 (mio. kr.) 48,2 68,3 70,1 70,1 Analyse på området Sundhed, Pleje og Omsorg 3,2 3,2 3,2 3,2 1.1 Bemanding i de nye plejeboliger 1,6 1,6 1,6 1,6 1.2 Rengøring i plejeboliger 0,6 0,6 0,6 0,6 1.3 Nedbringelse af liggedage efter færdigbehandling 0,5 0,5 0,5 0,5 1.4 Besparelse i forbindelse med Elbiler (T) 0,5 0,5 0,5 0,5 Analyse af Skole, SFO og Klubområdet 14,4 25,0 25,0 25,0 Klubområdet 2.1 Fire klubber koblet til skolerne (inkl. bygninger) 2,0 4,8 4,8 4,8 2.2 Kapacitetstilpasninger/nednormeringer på klubområdet (T) 1,6 1,6 1,6 1,6 2.3 Reduktion i beløbet pr. barn til drift 0,6 0,6 0,6 0,6 2.4 Fælles sommerklub i tre uger i sonnerferien 1,0 1,0 1,0 1,0 2.5 Afvikling af ungdomsklubpladser i puljer (T) 0,1 0,1 0,1 0,1 SFO området 2.6 SommerSFO og sommercamp 1,1 1,1 1,1 1,1 2.7 Reduktion af budgettet til sommercamp 0,1 0,1 0,1 0,1 2.8 Afskaffelse af særlig morgenåbning i SFO 0,1 0,1 0,1 0,1 SIDE 5

6 ADMINISTRATIONENS FORSLAG TIL BUDGETKATALOG 2016 Skoleområdet 2.9 Reduktion i puljer til understøttende undervisning 1,8 4,4 4,4 4, Reduktion af socialpuljen 1,1 2,6 2,6 2, Nedlæggelse af den rullende heldagsskole 0,7 1,6 1,6 1, Pædagogiske udviklingskonsulenter 0,8 1,6 1,6 1, Dysleksi pc er Egelund 0,2 0,2 0,2 0, Nedlæggelse af Naturskolen 0,2 0,5 0,5 0, Udvikling på folkeskoleområdet og snapslanten 0,3 0,3 0,3 0, Nedlæggelse af lærer og pædagogsamling 0,2 0,2 0,2 0, Reduktion i udgiften til lærer og pædagogsamlingen 0,1 0,1 0,1 0, Afvikling af Skolemad 1,0 2,3 2,3 2, Afvikling af Afood Egelund og Herstedøster 0,5 1,2 1,2 1, Skolemad (regulering af budget til Ungecentret) 0,3 0,3 0,3 0, IT mediehandlingsplanen 0,6 0,6 0,6 0, Udgifter, Frie grundskoler og fritidsordning (T) 1,0 1,0 1,0 1, Albertslund SkoleNet løn til drift 0,3 0,3 0,3 Analyse af potentialet ved en styrket sygefraværsindsats 4,0 4,2 4,6 4,6 3.1 Styrket sygefraværsindsats 4,0 4,2 4,6 4,6 3.2 Afskaffelse af forsikringspuljen på dagtilbudsområdet 0,3 0,5 0,9 0,9 3.3 Afskaffelse af forsikringspuljen på skoleområdet 0,9 0,9 0,9 0,9 Analyse af kultur og fritidsområdet 2,4 11,8 11,8 11,8 4.1 Ét stærkt kulturelt kraftcenter i Albertslund 0,0 4,6 4,6 4,6 4.2 Lukning af Toftegården 0,0 2,5 2,5 2,5 4.3 Lukning af Albertslund Ridecenter 0,0 2,2 2,2 2,2 4.4 Nedlæggelse af puljer og tilskud til kultur, fritid og folkeoplysning 1,5 1,5 1,5 1,5 4.5 Reduktion af Bibliotekets budget 0,3 0,3 0,3 0,3 4.6 Reduktion i Albertslund Idrætsanlægsbevilling 0,4 0,4 0,4 0,4 4.7 Salg af Bakkehuset 0,2 0,2 0,2 0,2 Øvrige forslag 16,3 12,3 13,3 13,3 5.1 Halvprisfremskrivning 4,2 4,2 4,2 4,2 5.2 Generel besparelse (grønthøster) 5,0 0,0 0,0 0,0 5.3 Reduktion i offentligt løntilskud 2,6 2,6 2,6 2,6 5.4 Regulering af budgettet til særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) (T) 1,0 1,0 1,0 1,0 5.5 Forstærket indsats på hjemtagelser 0,5 1,5 2,5 2,5 5.6 Besparelse på Ungeboligens personale (Familiehuset) 0,5 0,5 0,5 0,5 5.7 Mindre brug af interne skoler ifm. anbringelser 0,2 0,2 0,2 0,2 5.8 Nedregulering af PPRs kørselsbudget (T) 1,0 1,0 1,0 1,0 5.9 Reduktion i Familieafsnittets transportudgifter 0,3 0,3 0,3 0, Omlægning fra eksterne til interne behandlingstilbud 1,0 1,0 1,0 1,0 Analyse af administrationsudgifter 8,0 12,0 12,3 12,3 6.1 Reduktion i årsværk 8,0 12,0 12,3 12,3 SIDE 6

7 Analyse på området Sundhed, Pleje og Omsorg i forbindelse med budget 2016 SIDE 7

8 ADMINISTRATIONENS FORSLAG TIL BUDGETKATALOG 2016 Baggrund Foranlediget af den analyse af kapacitetsbehovet på plejeboligområdet, som Kommunalbestyrelsen bestilte som led i Budgetaftalen for 2015, er det besluttet, at Albo Omsorgscenter skal ophøre med at fungere som omsorgscenter fra ultimo januar Det betyder, at de 48 borgere, som i dag bor i Albo, overflyttes til det nye plejecenter. Området Sundhed, Pleje og Omsorg har på denne baggrund udarbejdet en analyse vedrørende ressourcebehovet på plejeboligområdet. Herudover indeholder analysen to øvrige forslag på området. Plejeboligområdet Analysen omfatter to delområder: Bemanding på plejeboligområdet Rengøring Ovenstående to delområder giver til sammen en mulighed for effektivisering på 2,2 mio. kr. fra Bemanding af plejeboligområdet Albertslund kommune har bedt BDO om at udarbejde en rapport og komme med forslag til bemandingen i det nye Plejecenter. Rapporten er tænkt som inspirations- og vejledningsmateriale i forhold til beregning af behovet for og sammensætning af plejepersonale. BDO har opstillet en række matematiske forudsætninger for deres beregninger, hvilket alt andet lige ville resultere i en mulighed for effektivisering på bemandingen af det nye Plejecenter svarende til kr. i 2016, såfremt deres anbefalinger blev gennemført 100 %. Fagområdet har gennemgået BDOs rapport og har på baggrund heraf foretaget en række sammenligninger og beregninger i forhold til den nuværende og frem-tidige bemanding på plejeboligområdet. Fagområdet har analyseret BDOs anbefalingerne og vurderer, at det ikke er alle de forudsætninger, som BDOs analyse er baseret på, der vil kunne gennemføres. Området foreslår derfor en effektiviseringsgevinst på 2,2 mio. kr. Nedenfor følger bemærkninger til udvalgte parametre. BDOs basis model tager udgangspunkt i, at enhver personale i en given vagt skal kunne varetage plejen af x antal beboere. Dette er særligt en udfordring i aftentimerne, hvor BDO regner med 1,3 personaler skal dække 10,4 plejetimer, i forhold til en gruppe med 9 boliger. I praksis vil der skulle være 2,0 personaler i aftentimerne, da ingen kan, må eller skal være på arbejde alene. BDO regner i deres rapport med 10 søgnehelligdage, men i det tidligere FKKA område ligestilles 1. maj og Grundlovsdag fra kl med en søgnehelligdag, hvorfor der i fagområdets oplæg er regnet med 11 søgnehelligdage, da dette er bestemt i overenskomsten og derfor ikke er til at ændre på. Dette har betydning for antallet af fremmødetimer. I BDOs rapport tages der forbehold for samarbejdet med rehabiliteringsafdelingen, mens der i fagområdets beregninger forudsættes et samarbejde med sygeplejeklinikken og de udekørende hjemmesygeplejersker omkring sygeplejeydelser. I BDOs rapport tages der endvidere forbehold for udformningen af ordningen omkring madservice, mens der i fagområdets beregninger forudsættes, at plejepersonalet skal stå for bestilling af mad og kolonialvarer fra leverandører, - inden for den nye bemandingsplan, uden ekstra ressourcer. Det er her forudsat, at der primært er tale om levering af kølemad. I BDOs rapport forudsættes det, at plejepersonalet udfører rengøringsopgaver i såvel fælles- og serviceområder samt i beboernes private boliger. I fagområdets beregninger forudsættes det, at SIDE 8

9 plejepersonalet skal forestå rengøringen af boligerne men ikke fælles- og servicearealer. Der er ikke indregnet ekstra ressourcer hertil. Der er i det nye plejecenter forudsat en lavere bemanding end i de nuværende plejeboliger på Albo, da der er tale om helt nye fysiske rammer, der giver mulighed for optimering af arbejdsgange, samtidig med at det også er forudsat, at plejepersonalet skal levere flere ydelser i form af rengøring og madservice uden at der tilføres yderligere ressourcer til opgaverne. De konkrete beregninger af effektiviseringspotentialet tager udgangspunkt i den nuværende bemanding i plejeboligerne på Albo, hvor der anvendes en om-regningsfaktor svarende til 0,942 fuldtidsstilling pr. beboer. I de nye plejeboliger forventes en omregningsfaktor på 0,927 fuldtidsstilling pr. beboer. Plejepersonale inkl. vikarer på Albo v/ 48 boliger Plejepersonale inkl. vikarer i 81 nye plejeboliger (Alt andet lige) Plejepersonale inkl. vikarer i 81 nye plejeboliger (Ny bemandingsplan) Mulighed for effektivisering kr kr kr kr. Der er i ovenstående beregning ikke medtaget lønsum til rehabiliteringsafdeling, administration, teknisk service, ledelse mv. Der vil blive udarbejdet et selvstændigt forslag om et samlet budget til det nye plejecenter og sundhedshus, hvorfor dette ikke indgår i dette notat. En del af merudgiften som følge af stigningen i antallet af plejeboliger i kommunen forventes finansieret af en mindreudgift i hjemmeplejen. Rengøring Med henblik på en yderligere effektivisering i plejeboligerne kan rengøringsopgaver i boligerne fremadrettet udføres af plejepersonalet, som i forvejen er til stede i og omkring boligerne. Det forudsættes, at dette kan ske indenfor den eksisterende lønsum, og at der derfor ikke skal tilføre flere ressourcer til løsningen af denne opgave. Rengøringen i plejeboligerne vil således ikke skulle varetages af Rengøringsafdelingen, men fremadrettet varetages af plejepersonalet. Rengøringsopgave omfatter i dag daglig rengøring af 48 boliger på Albo, weekend rengøring af 4 værelser, vikardækning ved sygdom, uddannelse, overhead til ledelse samt administration. Den samlede lønudgift hertil er beregnet til kr. svarende til en årlig udgift pr. bolig til ca kr. Hertil kommer en årlig udgift på ca kr. til beklædning, som fortsat vil være der, men som flyttes fra Rengøringsafdelingen til plejeområdet. Opgaven omkring hovedrengøring af boligerne, som skønnes at koste ca kr. svarende til en årlig udgift pr. bolig til ca kr., vil fortsat skulle varetages af rengøringsafdelingen og indgår ikke i effektiviseringsforslaget. Det samme gælder udgifter til rengøringsmidler, som fortsat forventes indkøbt af rengøringsafdelingen. Udgiften hertil er skønnet til kr. Endelig forventes udgifter til rengøringsudstyr, herunder rengøringsvogne, støvsugere m.v. at indgå i inventarbudgettet til det nye plejecenter, og er derfor ikke medtaget her. Forslaget vil derfor samlet medføre en effektiviseringsgevinst på i alt kr. Gevinsten er beregnet på baggrund af de nuværende 48 boliger på Albo. Principperne for vil indgå i beregningen af budgettet til det nye Plejecenter. Øvrige forslag under Sundhed, Pleje og Omsorg Liggedage SIDE 9

10 ADMINISTRATIONENS FORSLAG TIL BUDGETKATALOG 2016 Der har i en periode fra januar til og med september 2014 været 457 liggedage på hospitalerne for færdigbehandlede somatiske patienter. Dette tal er alt for højt. Sammenlignet med andre kommuner har Albertslund Kommune et forholdsvis lille antal færdigbehandlede patienter indlagt på hospitalerne, men de ligger der i mange dage. Visitationen har på den baggrund haft særligt fokus på dette område fra starten af Der er i værksat en lang række initiativer, herunder en ændret organisation, og der er udarbejdet en samlet procedure for hjemtagelse af borgere efter hospitalsindlæggelse. Resultaterne kan ikke hentes i fuldt omfang i 2015, da Albertslund Kommune endnu ikke har en afdeling, som borgere med større pleje-og rehabiliteringsbehov, kan komme hjem til, hvis de ved udskrivelsen ikke kan klare sig i eget hjem. Ved etableringen af rehabiliteringsafdelingen sættes der fart på udviklingen. Initiativerne gør det muligt, at fastsætte et mål om, at antallet af liggedage for færdigbehandlede patienter skal reduceres, og at gevinsten kan realiseres fra 2016, såfremt indsatserne giver varige resultater. Reduktionen er skønnet til at udgøre ca. 265 liggedage svarende til % af den årlige udgift. Omregnet svarer dette til et generelt lavere udgiftsniveau på ca kr. årligt fra og med 2016, idet betalingen til regionen udgør kr. pr. døgn. Det er en klar forventning, at der vil være et stort samarbejde mellem visitation og den kommende rehabiliteringsafdeling, som fra 2016 vil være klar til at modtage borgere med rehabiliteringspotentiale. Evt. afledte merudgifter forventes således at udgøre et minimum. El-biler Området Sundhed, Pleje og Omsorg blevet opmærksom på, at der i budget 2015 er indregnet udgifter til leasing to gange, hvilket betyder at budgettet er sat for højt med ca. 0,5 mio. kr. fra På den baggrund foreslås, at budgettet til leasing reduceres fra og med SIDE 10

11 Forslag 1.1 Bemanding i Plejeboliger 4210 Sundhed, Pleje og Omsorg 1. Emne/tema Bemanding i de nye plejeboliger. 2. Beskrivelse af forslaget Området Sundhed, Pleje og Omsorg har anmodet BDO om at beregne behovet for bemanding af det nye plejecenter. På baggrund heraf foreslås, at bemandingen i de nye plejeboliger reduceres i forhold til nuværende niveau på Albo. 3. Konsekvenser for service til borgerne Der vil blive tale om reduceret plejetid pr. beboer. 4. Konsekvenser for personale Der vil blive tale om ændrede arbejdsforhold. Personalet vil skulle arbejde i både dag- og aftenvagt. Der vil blive flere weekendvagter. Plejepersonalet skal udføre rengøring i plejeboligerne. Der skal varetages opgaver i forbindelse med madservice 5. Konsekvenser for andre områder og områdebevillinger Der forventes øget samarbejde med Rehabiliteringsafdelingen primært i forhold til sygeplejeydelser 6. Konsekvenser for økonomien Effektiviseringsgevinsten er beregnet på baggrund af 48 plejeboliger og herefter omregnet til 81 plejeboliger. Hertil kommer øget gevinst, da personalet skal levere mere inden for samme tidsrum. Tabel 1. Områdebevilling 4210 Sundhed, Pleje og Omsorg i kr. Budget a. Mindre udgift til løn a. Mindre udgift til drift b. Merudgift til løn b. Merudgift til drift c. Udgifter til anlæg o.lign. d. (a+b+c) Delsum e. Mindre indtægt f. Merindtægt g. (d+e+f) I alt på områdebevilling Anm.: Fortegn + angiver merudgift/mindre indtægt og - angiver mindre udgift/merindtægt. Tabel 2. Pengeposer i kr. Nr. Navn Budget Plejecenter, plejepersonale I alt SIDE 11

12 ADMINISTRATIONENS FORSLAG TIL BUDGETKATALOG 2016 Forslag 1.2 Rengøring i plejeboliger udføres af plejepersonale 2070 Rengøring, Serviceområdet 1. Emne/tema Rengøringen af plejeboligerne varetages af plejepersonalet. 2. Beskrivelse af forslaget Rengøringsafdelingens personale skal ikke længere udføre rengøringsopgaver i plejeboligerne. Rengøringsopgaven skal i stedet udføres af plejepersonalet inden for den nuværende bemanding. 3. Konsekvenser for service til borgerne Plejepersonalet ikke er uddannet til at gøre rent. Samtidig går tiden fra øvrige plejeopgaver. Borgeren vil kunne få en oplevelse af, at plejepersonalet er mere til stede hos borgeren. 4. Konsekvenser for personale Forslaget vil medføre at rengøringspersonalet skal have arbejde andetsteds eller afskediges. Plejepersonalet skal udføre nye serviceopgave. 5. Konsekvenser for andre områder og områdebevillinger Forslaget skal ses i sammenhæng med bemandingen på plejeområdet, områdebevilling 4210 sundhed, Pleje og Omsorg. 6. Konsekvenser for økonomien Forslaget forventes at medføre en mindreudgift på kr. årligt. Tabel 1. Områdebevilling 2070 navn i kr. Budget a. Mindre udgift til løn a. Mindre udgift til drift b. Merudgift til løn b. Merudgift til drift c. Udgifter til anlæg o.lign. d. (a+b+c) Delsum e. Mindre indtægt f. Merindtægt g. (d+e+f) I alt på områdebevilling Anm.: Fortegn + angiver merudgift/mindre indtægt og - angiver mindre udgift/merindtægt. Tabel 2. Pengeposer i kr. Nr. Navn Budget Rengøring Rengøring Hjemmeplejen Fælles I alt Flere pengeposer SIDE 12

13 Forslag 1.3 Nedbringelse af antallet af liggedage for færdigbehandlede patienter 4330 Myndighedsområdet 7. Emne/tema Nedbringe antallet af liggedage på hospital efter færdigbehandling. 8. Beskrivelse af forslaget Ved effektivisering af arbejdsgange i myndighedsenheden samt opgradering af hjemmesygeplejen kan antallet liggedage på hospital efter færdigbehandling reduceres. Den kommende rehabiliteringsafdeling åbner yderligere muligheder for at nedbringe antallet af liggedage efter færdigbehandling. 9. Konsekvenser for service til borgerne De borgere, der ligger færdigbehandlet på hospital, vil komme hurtigere hjem. 10. Konsekvenser for personale Det vil være nødvendigt med en mere specialiseret sygepleje for at kunne hjemtage borgerne tidligere. 11. Konsekvenser for andre områder og områdebevillinger Det øger presset på hjemmeplejen og bidrager til udnyttelse af den nye rehabiliteringsafdeling. 12. Konsekvenser for økonomien Forslaget vil reducere stigningen i udgiften til den kommunale medfinansiering af sundhedsudgifter. Det må forventes at de færdigbehandlede vil blive kunder i den nye rehabiliteringsafdeling. Der er allerede i budget 2015 foretaget en reduktion i forhold til 2014 Tabel 1. Områdebevilling 4330 Myndighedsområdet i kr. Budget a. Mindre udgift til løn a. Mindre udgift til drift b. Merudgift til løn b. Merudgift til drift c. Udgifter til anlæg o.lign. d. (a+b+c) Delsum e. Mindre indtægt f. Merindtægt g. (d+e+f) I alt på områdebevilling Anm.: Fortegn + angiver merudgift/mindre indtægt og - angiver mindre udgift/merindtægt. Tabel 2. Pengeposer i kr. Nr. Navn Budget Køb / salg af pladser I alt SIDE 13

14 ADMINISTRATIONENS FORSLAG TIL BUDGETKATALOG 2016 Forslag 1.4 Reduktion af budget til hjemmeplejens biler (Teknisk budgettilpasning) 4210 Sundhed, Pleje og Omsorg 13. Emne/tema Reduktion af budgettet til hjemmeplejens biler som følge af budgetfejl. 14. Beskrivelse af forslaget Kommunens Hjemmepleje har leaset biler. Området Sundhed, Pleje og Omsorg blevet opmærksom på, at der i budget 2015 er indregnet udgifter til leasing to gange, hvilket betyder at budgettet er sat for højt med ca. 0,5 mio. kr. fra På den baggrund foreslås, at budgettet til hjemmeplejens biler reduceres med 0,5 mio. kr. fra og med Konsekvenser for service til borgerne Der er ingen konsekvenser for borgerne. 16. Konsekvenser for personale Der er tale om nye biler med bedre komfort og færre ture til værkstedet. 17. Konsekvenser for andre områder og områdebevillinger By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse afholder udgiften til el. 18. Konsekvenser for økonomien Det forventes, at effektivitetsgevinsten vil være varig. Tabel 1. Områdebevilling 4210 Sundhed, Pleje og Omsorg i kr. Budget a. Mindre udgift til løn a. Mindre udgift til drift b. Merudgift til løn b. Merudgift til drift c. Udgifter til anlæg o.lign. d. (a+b+c) Delsum e. Mindre indtægt f. Merindtægt g. (d+e+f) I alt på områdebevilling Anm.: Fortegn + angiver merudgift/mindre indtægt og - angiver mindre udgift/merindtægt. Tabel 2. Pengeposer i kr. Nr. Navn Budget Hjemmehjælp Fælles I alt SIDE 14

15 Analyse af Klub-, SFO- og Skoleområdet i forbindelse med budget 2016 SIDE 15

16 ADMINISTRATIONENS FORSLAG TIL BUDGETKATALOG 2016 Klubområdet SIDE 16

17 Baggrund Ifølge budgetaftalen for 2015 skal der gennemføres en struktur- og kapacitetsanalyse af skole, SFO-og klubområdet i lyset af folkeskolereformen. Herunder en analyse af mulighederne for at udfase bygninger. Endvidere skal der ses på, hvorvidt samspillet mellem skole- og dagtilbudsområdet og fritidsområdet kan justeres med henblik på effektivisering af indsatsen på områderne. Endelig skal analysen indeholde en vurdering af perspektiverne i forhold til udjævning af taksterne for at fastholde flere børn i fritidstilbuddene. I forbindelse med budget 2016 er det besluttet, at der skal udarbejdes et katalog som kan skabe økonomisk råderum på 50 mio. kr. til investeringer og prioriteringer. Skole, SFO og klubområdet skal bidrage med forslag på 15 mio. kr. i Da flere forslag kun vil kunne gennemføres med 5/12 gennemslag i 2016 vil forslagene give større besparelsesmuligheder i overslagsårene. Herudover skal der samlet set gives forslag til besparelsesmuligheder på 10 mio. kr. i forhold til at udfase bygninger. Der er udarbejdet tre analyser for henholdsvis skole, klub og SFO. Denne analyse omhandler klubområdet. Analyse Analysen indeholder en beskrivelse af de generelle udviklingstendenser på området i Albertslund, indsamlet blandt ansatte på fritidsområdet og blandt de unge og på brugertilfredshedsundersøgelsen fra I analysen indgår også data om klubberne, økonomi, bygningsmasse og medlemstal. Afslutningsvis fremlægges forskellige forslag til modeller for, hvordan fritidslivet kan indrettes i fremtiden, hvor den enten kobles stærkere til det øvrige fritidsliv eller til skolerne. Grundlaget for at pege på de økonomiske og pædagogiske potentialer i analysen er: Antallet af børn og unge i klub, SFO og skole Gennemgang af bygninger Erfaringer fra andre kommuner samt benchmark Viden fra andre kommuner samt fremtidsforskning Fremtidsworkshop med professionelle fra fritidsområdet og boligforeninger Samtaler med børn i og udenfor klub Klubområdet i dag Klubområdet består pr. 1. januar 2015 af otte institutioner med klubaktiviteter. Klubberne er på forskellig vis sammensat af fritidsklub (FK), juniorklub (JK), ungdomsklub (UK) samt væresteder og henvender sig til børn og unge i alderen (23) år. I 2015 er medlemsnormeringen 820 FK (inkl. 30 specialpladser), 245 JK og 143 UK (inkl. 8 pladser i central pulje). Herudover er der ikke-registrerede brugere af værestederne Nord og Hedemarken. Til klubområdet er tilknyttet en leder for klubberne, som har det overordnede ansvar for udvikling og koordinering af den pædagogiske indsats på klubområdet og til hvilken den enkelte klubleder refererer. Klubberne er: Baunegården er en fritidsklub og ligger i tilknytning til Børnehuset Baunegård, hvor der også er børnehave og SFO. Bakkens Hjerte er en fritids-, junior- og ungdomsklub. Ungehuset har én samlet ledelse og består af tre fysisk adskilte enheder/bygninger; Albertslund Motorsportscenter samt værestederne Nord og Hedemarken. Kærnehuset er en fritids- og juniorklub, hvor der til fritidsklubben er tilknyttet en specialgruppe med plads til 10 børn. Storagergård er en fritids-, junior- og ungdomsklub, hvor der til fritidsklubben er tilknyttet en specialgruppe med plads til 10 børn. Svanen er en fritids-, junior- og ungdomsklub, hvor der til fritidsklubben er tilknyttet en specialgruppe med plads til 10 børn. SIDE 17

18 ADMINISTRATIONENS FORSLAG TIL BUDGETKATALOG 2016 Værestederne er kontingent-fri og der er ikke medlemsregistrering. Albertslund Motorsportscenter er en fritids-, junior- og ungdomsklub, der særligt fokuserer på motorsportsaktiviteter Til klubområdet er endvidere tilknyttet en socialfaglig medarbejder, en inklusionsmedarbejder samt en fælles klubadministration. Leder for klubberne Socialfaglig medarbejder Klubadministration Inklusionsmedarbejder Gadeteamet Bakkens Hjerte Klub Baunegård Ungehuset (Albertslund Motorsportscenter, Nord og Hedemarken) Kærnehuset Storagergård Svanen Børn og forældre om klubberne i Albertslund I en minievaluering fortaget blandt et udpluk af Albertslund klubbernes brugere er det vennerne der fylder mest når der skal vælges fritidstilbud. Børnene forklarer, at det at kunne hænge ud sammen med vennerne i fritiden er uhyre vigtigt. Ligeledes betoner de unge vigtigheden af at have frihed til at vælge til og fra (fx aktiviteter i klubben) og især relationerne til de voksne. Nogle unge har brug for klubben som deres andet hjem og andre bruger klubben som et sted, hvor man kan lave spændende aktiviteter og møde sine venner. Klubberne har i dag indrettet sig derefter og arbejder sideordnet med socialpædagogik og fritidspædagogik. Generelt viser minievalueringen at børnene er meget glade for de tilbud, de har i dag, og at de har svært ved at forestille sig det anderledes. Nærmiljøet har også stor betydning for de unges valg af klub og værested. Dette ses bl.a. ved at hvis man går i skole på Herstedøster Skole qua skoledistriktet, men bor i syd, så går man ofte i klub i Svanen eller i Hedemarken. Der er erfaringer med at de mest udsatte børn og unge bliver i deres lokalmiljø. Det er primært tosprogede børn og unge fra de omkringliggende boliger, der kommer i værestederne. Det har ikke tidligere været muligt at få disse børn til at blive en del af de øvrige klubber på grund af krav om medlemskab og kontingent betaling. Klubberne har tidligere prøvet at sætte prisen i værestederne til 50 kr. hvilket var en barriere. På Albertslund Motorsport Center (AMC) kommer der børn fra hele kommunen, som har en fælles interesse for motorsport. Klub Baunegården og Storagergård fastholder en stor del af de børn, der også har gået i deres SFO. Den længere skoledag gør at nogle børn og unge prioriterer deres øvrige fritids- og hjemmeaktiviteter. I Albertslund Kommune går en høj andel af kommunens børn og unge i FK, JK og UK sammenlignet med andre kommuner. Især hvis antallet af brugere i værestederne regnes med. Det er derfor ikke en forventning at ændringer i strukturen vil føre til flere medlemmer. SIDE 18

19 Brugertilfredshedsundersøgelsen 1 viser, at der er stor tilfredshed med klubtilbuddene blandt forældrene. 84 % af forældrene er enten Meget tilfredse eller Tilfredse med deres barns klub. Der hvor forældrene er mindst tilfredse, er i forhold til deres inddragelse i klubbens aktiviteter og det kan være et udviklingsområde for klubberne fremadrettet. Hvad siger de professionelle på klub og kultur- og fritidsområdet: Efter en temadag om fremtidens fritidsliv, hvor repræsentanter fra en stor del af fritidslivet deltog, har forvaltningen udarbejdet et fundament 2 for det pædagogiske arbejde fritidslivet i Albertslund Kommune. Fundamentet tager udgangspunkt i meget af det, som fritidslivet er gode til, men også, hvor der er rum for udvikling. På temadagen blev der snakket om, hvordan man kunne bringe skolerne og klubberne tættere sammen, og udnytte hinandens kvaliteter. Der blev ligeledes snakket om, hvordan man kunne få fritidslivet til at være en heldhed, så foreninger, klubber osv. kunne komme tættere på hinanden. Der var også samtaler om hvordan man igen kunne skabe mere tid til børnenes fritidsliv og værdien af små fritidstilbud. Dagen og de efterfølgende arbejdsmøder omhandlede pædagogik og udvikling og forholdt sig ikke til struktur og økonomi. Efter temadagen blev der nedsat to arbejdsgrupper, som havde til formål at udpege, hvilke kompetencer og hvilken organisering der fremadrettet skal fokuseres på. Der er af repræsentanter fra fritidslivet, blevet udpeget tre fokusområder, som et samlet fritidsliv i Albertslund vil videre udvikle på. De tre fokusområder, skal understøtte den læring og dannelse, som finder sted i børn og unges fritidsliv. Fælles for fokusområderne er, at fritidslivet allerede nu arbejder med dem, men skolereform og fokus på et tættere samarbejde mellem skoler og fritidstilbud, ledelsesmæssigst såvel strukturelt, giver mulighed for udvikling. 1) Børn og unge som medskabende 2) Børn og unges behov for selvorganiserede aktiviteter 3) Ressourcesyn De tre fokusområder skal fremadrettet være en del af fritidspædagogikken, og skal præge den måde, vi møder børn og unge på. Det er således en udfoldelse af vores børne- og læringssyn. I hele fritidslivet, skal vi arbejde på at understøtte et samlet fritidsliv hvor børn og unge er medskabende og kan organisere sig selv og bliver mødt og anerkendt for det de kan. Hvordan gør andre kommuner Ifølge Kommunernes Landsforeningen (KL) er udfordringerne for fritidslivet generelt: At skabe en sammenhængende dag At bevare kvaliteten i fritidstilbuddene på de nye vilkår At pædagogernes rolle er forandret fra fritidspædagog, socialpædagog og specialpædagog til også at være skolepædagog Faldende børnetal og medlemstal Børn og unges ønsker til fritidslivet særligt de sociale medier skaber nye arenaer for de unge at mødes på og også den globale orientering Barnets reform Fokus på udsatte børn og unge KL anbefaler lokale løsninger. Søren Østergaard, Ph.d. og leder af forskning for ungdomsstudier fortalte på KL konference om sit bud på fremtidens fritidstilbud. Etablering af børne- og ungemiljøer (huse, matrikelløse klubber, Community Centre) fra alle ugens dage. Klubben som demokratikonsulent Klubben som ambassadører og hjælpere ind i fritidslivet, dem, der får fat i dem der ikke går til noget i fritiden og hjælper den i gang Nyt læringsindhold i klubberne, som f.eks. at mure, lave ansøgninger, designe, reparere cykler 1 Brugertilfredshedsundersøgelsen på Albertslund.dk 2 Bilag 1 Grundtanken for Albertslunds fritidsliv - vedlagt SIDE 19

20 ADMINISTRATIONENS FORSLAG TIL BUDGETKATALOG 2016 Ide og innovationskonsulenter. Den længere skoledag har givet anledning til, at kommunerne landet over, overvejer hvordan klubstrukturen skal se ud i fremtiden. Nogle har valgt at klubberne skal rykke tættere på skolen, nogle har valgt at reducere i antallet, og andre har valgt at knytte klubberne tættere til fritidslivet. De fleste kommuner afventer dog erfaringerne med folkeskolereformen og har ikke taget stilling til hvordan strukturen skal se ud i fremtiden. Det er generelt et fald i klubmedlemstallet landet over. Takster og udgifter på området I budget 2015 er der afsat 35.9 millioner kroner til klubområdet. Dette tal indeholder løn, drift, bygninger og indtægter fra forældrebetaling. Budgettet er lagt for et normeret medlemstal på Det giver en samlet udgift pr. barn på kroner. Dette tal er højt sammenlignet med andre kommuner, når man kigger på de kommunale nøgletal. Men nøgletallene på klubområdet er svære at sammenligne, da der er meget forskellig praksis for kontering og definition af fritidstilbud samt variation i udbuddet af aktiviteter og særlige opgaver (eksempelvis er der medregnet specialklubpladser til 30 børn i ovenstående beløb). Med i det samlede udgiftsbillede er også forældrenes betaling for klubmedlemsskabet. Prisen for at være medlem af en klub svinger mellem 455 og 65 kroner afhængig af alder. Ved siden af dette er de to gratis væresteder, der er åbne for børn og unge mellem 10 og 23 år. 36 % af de betalende klubmedlemmer får en form for nedslag i prisen, enten hel eller delvis økonomisk friplads eller pædagogisk friplads. I maj 2015 har Kommunalbestyrelsen godkendt en ny ressourcetildelingsmodel for området. Den nye model er alene en anden og enklere måde at fordele de samme penge på. Der er således ikke indregnet besparelser eller aktivitetsudvidelser. Beregningerne i nærværende notat tager udgangspunkt i den nye ressourcetildelingsmodel (i 2015-niveau) og besparelser er sat i forhold til budget I forbindelse med løn- og prisfremskrivning til 2016-niveau, kan besparelsen blive mindre. Tabel 1: Udgifter på Klubområdet Klub 2015 Samlet løn og drift Bygninger Indtægter fra forældre Internt køb PPR Udgifter i alt Klubnormering (incl. væresteder og specialpladser) Udgifter pr. barn Klubbernes bygningskapacitet I kommunen ligger fem klubber og tre væresteder/ungehuse. Der er forskel på enhedernes fysiske tilstand, samt kommunes ejerskab over bygningerne. Nedenfor er opgjort, hvad de enkelte bygninger koster i skatter & afgifter, vedligeholdelse, rengøring og gårdmandsordning, og hvad der kan frigives af ressourcer, hvis de udfases. I næste tabel opgøres data. Dertil kommer ressourcer til gårdmand/udvendig vedligeholdelse på i alt 0,6 mio. kr. SIDE 20

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04 Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

at der igen (2016) skal bespares penge i den samlede kommunale økonomi alt: 22,3 mill. Kroner, som et besparelsesforslag.

at der igen (2016) skal bespares penge i den samlede kommunale økonomi alt: 22,3 mill. Kroner, som et besparelsesforslag. Kære alle. Som I ved, er det første signal om, hvor bevæger skolevæsenets sig hen over de kommende år, ved forvaltningen Skole- Dagtilbud, på Børne og Skoleudvalgets møde den 14.04.2015. Hvad ved vi: at

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU Hjørring Kommune Internt notat Børne og Undervisning Sag nr. 17.13.00-A00-1-15 22-05-2015 Side 1. Revidering af fritidsmodel BSU Indledning I forbindelse med implementeringen af den nye folkeskolereform

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Notat om nyt Sundhedscenter.

Notat om nyt Sundhedscenter. Notat om nyt Sundhedscenter. Center for Sundhed og Omsorg 16/2 2012, Erik Petersen Overordnet Egedal Kommune står over for en stor investering i et Sundhedscenter. Dette Sundhedscenter skal ses som en

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG Den 5. september 2011 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 2012 - tillæg 5. september 2011 Udvalg Forslag Tekst Type 2012 2013 2014 Tekniske korrektioner I

Læs mere

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan Bilag 40 Fremtidens Fritidstilbud ved Lundehusskolen Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel

Læs mere

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014 Oversigt effektiviseringsforslag Plan og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag budget 2014 Effektiviseringsforslag (1.000 kr. ) Nr. Forslag 201 4 1 Borgerinddragelse Digitalisering ifm. Lokal og kommuneplaner

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1:

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Indhold: Kan anvendelsen af vikarer optimeres således, at der kan opnås en besparelse? Mulighed for bedre

Læs mere

Notat. Der har således været afholdt et evalueringsmøde med hvert børneunivers.

Notat. Der har således været afholdt et evalueringsmøde med hvert børneunivers. Børn, Unge og Fritidsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5335 Fax +45 8888 5501 Dato: 16. april 2014 Sagsnr.: 2014-004265-1

Læs mere

Version 02, den 04.10. 2011

Version 02, den 04.10. 2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehave, Saugstedvang, Sundbrinken og Ringgården Alternativt Børnebakkehus, Toftegårdens

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere.

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere. Notat vedr. personalemæssige konsekvenser NOTAT HovedMed og Byrådet har i forbindelse med den igangværende drøftelse af Direktionens sparekatalog for 2011 spurgt til de mulige personalemæssige konsekvenser

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole Kommuneqarfik Sermersooq Reduktionskatalog Udvalget for Børn, Familier og Skole 1 Indholdsfortegnelse 1 BESPARELSER KONTO 41 BØRN OG UNGE... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 2 BESPARELSER KONTO 50 - DAGINSTITUTIONER..

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Fakta... 2 Mål... 2 Modeller... 3 Model 1... 3 Model 2... 4 Model 3... 5 Model 4...

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner. Version 01, den 15.09.2011

Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner. Version 01, den 15.09.2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner Samlet konklusion Version 01, den 15.09.2011 De 8 selvejende har fremsendt

Læs mere

Borgerpanelet Budget 2007

Borgerpanelet Budget 2007 Borgerpanelet Budget 2007 September 2006 Borgerpanelet en supplerende dialogmulighed Siden 2004 tilbud til voksne i kommunen I dag 326 medlemmer meget gerne flere Budget 2007 Sundhedsfremme og forebyggelse

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder Vedrørende: Særlige opmærksomhedspunkter i Rambølls rapport Sagsnavn: Ejendomsservice Sagsnummer: 82.00.00-A00-3-13 Skrevet af: Rikke Hylleberg Clausen E-mail: rikke.hylleberg.clausen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT)

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT) BESLUTNINGSPROTOKOL Fraværende: Klaus Bondam og Majbritt Mamsen forlod mødet kl. 15.40 efter behandlingen af sag nr. 6. 22. J.nr. 272050 Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Skole- og Dagtilbudsafdelingen Oprettet den 16. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-137915 Sags nr. 480-2014-143794 Indhold Ny struktur: Dagtilbudsdistrikter og

Læs mere

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger.

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. 2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. Resume: Udtalt at Ballerup Kommune ifølge de foreliggende oplysninger ikke har handlet i strid med servicelovens

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold:

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold: Røsnæs Naturskole Årsberetning Røsnæs, april 2013. Indhold: 1. Naturskolens tilbud 2. Nøgletal 3. Udlejning m.m. 4. Bemanding 5. Økonomi og regnskab 6. 2013 7. 2014 og fremtiden 1. Naturskolens tilbud

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Tiltag 9: Tilpasning af puljen til frivilligt socialt arbejde Frederiksberg Kommune støtter det frivillige sociale arbejde ved at udbyde en pulje,

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:37 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune

Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune Politisk parti: Forligspartierne Dato: 23. september 2014 Tusinde 1.000 kr. Oversigt over kassetræk pba. budgetforslag 2015 2016 2017 2018 Kassepåvirkning

Læs mere

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 Bevilling OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Indkøbsfunktionen på Oringe

Læs mere

Skibby, den 23. september 2014. Høringssvar med kommentarer til kommunens budget 2015

Skibby, den 23. september 2014. Høringssvar med kommentarer til kommunens budget 2015 Marbækskolen - en skole i udvikling Frederikssund Kommune Budgetafdelingen Torvet 2 3600 Frederikssund Attn.: Økonomiområdets funktionspostkasse: oekonomi@frederikssund.dk Skolechef Ulla Olin uolin@frederikssund.dk

Læs mere

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet.

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. 8.maj 2007. Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. Dagpasningsgruppen har på sit møde den 9.maj sammenfattet høringssvarene. Der er indkommet høringssvar fra 25

Læs mere

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Information om udfordringsretten I samarbejde med KL og Danske Regioner gennemfører regeringen nu en udfordringsret. Udfordringsretten betyder, at de

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbud - børn

Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbud - børn Dagtilbud - børn Området kan opdeles i: Opgaver vedr. dagpasning kan opdeles i en række delområder. De enkelte delområder er oplistet herunder. Fælles formål Dagplejen Børnehaver Integrerede institutioner

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5 Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0

Læs mere

Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune

Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Astrid Ravnsbæk Hellerup, den 15. september 2014 Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA

Læs mere

Aabenraa Kommune. Bygningstilskud private fritidshjem. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr.

Aabenraa Kommune. Bygningstilskud private fritidshjem. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr. Aabenraa Kommune Bygningstilskud private fritidshjem PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr. 16 99 42 94 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 3 2. Kommissorium 3 3. Sammenfatning

Læs mere

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18 Favrskov Kommune 23. september 2014 Aftale om budget 2015-18 1 1. Indledning Der er 23. september 2014 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2015-18. Aftalen er indgået af et enigt Byråd - Socialdemokraterne,

Læs mere

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer.

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-08-2011 Bilag 2 Hørgården Midlertidig etapevis lukning af den selvejende institution Plejecentret Hørgården med henblik på ombygning

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet.

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet. NOTAT Fakta om køkkenombygninger og frokostordninger Siden Folketingets første beslutning i november 2008 om, at alle børn skulle have et sundt frokostmåltid, har udviklingen omkring børnemaden ikke stået

Læs mere

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre

Læs mere

NOTAT TIL BELYSNING AF DEN POLITISKE AFTALE AF 9. JANUAR 2012. Den fremtidige skolestruktur i Nordfyns Kommune

NOTAT TIL BELYSNING AF DEN POLITISKE AFTALE AF 9. JANUAR 2012. Den fremtidige skolestruktur i Nordfyns Kommune NOTAT TIL BELYSNING AF DEN POLITISKE AFTALE AF 9. JANUAR 2012 Den fremtidige skolestruktur i Nordfyns Kommune Særlige præmisser for indholdet i beskrivelsen Dette notat indeholder en beskrivelse af de

Læs mere

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Forligsaftale af 2. oktober 2013 Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Følgende budgetaftale for budget 2014 og overslagsårene 2015-2017, er indgået mellem følgende partier og lister

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Status og disponering af ældrepuljen 2015 Baggrund Der er i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et varigt

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Rådet for Socialt Udsatte har lavet denne guide til jer i de lokale udsatteråd

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området

Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Dato: 17. september 2013 kl. 9.00-9.30 Mødested: Odder Rådhus, møderum 6 Mødelokalet er reserveret til formøde for

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015,

Læs mere

Skolereform 2014 - Økonomi

Skolereform 2014 - Økonomi Skolereform 2014 - Økonomi Undervisningstimetal Før og efter reform Forudsætninger for oprindeligt budget 2014 Undervisning SFO Klub Forældrebetaling Budgetramme 2014 Skolereform Ændringsforslag til budgetrammen

Læs mere

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole ne i Space Samme indsatser i alle kommuner Efter nærmere dialog med Syddansk Universitet stiller hver deltagende kommune i Space med to folkeskoler placeret i byzoner. Der sættes en række indsatser i gang

Læs mere

Budgetkatalog 2015. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund. albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68

Budgetkatalog 2015. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund. albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 Budgetkatalog 2015 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 SIDE 2 Indhold Forord til budgetkatalog 2015... 5 1.1 Reduktion af kommunens administrative

Læs mere

http://kkedoc4/agendaweb/forms/print/printoverview.aspx?handlingitemguid=457...

http://kkedoc4/agendaweb/forms/print/printoverview.aspx?handlingitemguid=457... Side 1 af 5 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 8. Håndtering af ekstra samtaler i forbindelse med beskæftigelsesreformen (2015-0057842) INDSTILLING OG BESLUTNING Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

Revideret oplæg til hvordan man med lethed finder 5,5 millioner kroner!

Revideret oplæg til hvordan man med lethed finder 5,5 millioner kroner! Revideret oplæg til hvordan man med lethed finder 5,5 millioner kroner! I sundhed og Handicap har hver sagsbehandler i sin sagsstamme omkring 110 sager, hvilket er højere end de 75 sager der anbefales

Læs mere