Administrationens forslag til Budgetkatalog 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Administrationens forslag til Budgetkatalog 2016"

Transkript

1 19. juni 2015 Administrationens forslag til Budgetkatalog 2016

2 Albertslund Kommune Nordmarks Allé Albertslund T SIDE 2

3 Indhold Forord... 5 Analyse på området Sundhed, Pleje og Omsorg i forbindelse med budget Forslag 1.1 Bemanding i Plejeboliger Forslag 1.2 Rengøring i plejeboliger udføres af plejepersonale Forslag 1.3 Nedbringelse af antallet af liggedage for færdigbehandlede patienter Forslag 1.4 Reduktion af budget til hjemmeplejens biler (Teknisk budgettilpasning) Analyse af Klub-, SFO- og Skoleområdet i forbindelse med budget Klubområdet Forslag 2.1 Fire klubber koblet til skolerne Forslag 2.2 Kapacitetstilpasninger/nednormeringer på klubområdet (Teknisk budgettilpasning) Forslag 2.3 Reduktion i beløbet pr. barn til drift Forslag 2.4 Fælles sommerklub tre uger i sommerferien Forslag 2.5 Afvikling af Ungdomsklubpladser i puljer (Teknisk budgettilpasning) SFO-området Forslag 2.6 SommerSFO og Sommercamp Forslag 2.7 Reduktion af budget til Sommercamp Forslag 2.8 Afskaffelse af særlig morgenåbning i SFO Skoleområdet Forslag 2.9 Reduktion af puljen til understøttende undervisning Forslag 2.10 Reduktion af socialpuljen Forslag 2.11 Nedlæggelse af den rullende heldagsskole Forslag 2.12 Pædagogiske udviklingskonsulenter Forslag 2.13 Dysleksi pc'er Egelund Forslag 2.14 Nedlæggelse af Naturskolen Forslag 2.15 Udvikling Folkeskoleområdet samt snapslanten Forslag 2.16 Nedlæggelse af lærer- og pædagogsamlingen Forslag 2.17 Reduktion af udgiften til lærere og pædagogsamlingen (alternativ til forslag 2.16) Forslag 2.18 Afvikling af Skolemad Forslag 2.19 Afvikling af Afood Egelund og Herstedøster (alternativ til forslag 2.18) Forslag 2.20 Skolemad regulering af budget Ungecenteret (alternativ til forslag 2.18) Forslag 2.21 It- mediehandleplanen Forslag 2.22 Udgifter Frie grundskoler og fritidsordning (Teknisk budgettilpasning) Forslag 2.23 Albertslund SkoleNet løn til drift Analyse af potentialet ved en styrket sygefraværsindsats i forbindelse med budget Forslag 3.1 Styrket sygefraværsindsats Forslag 3.2 Afskaffelse af daginstitutionernes forsikringspulje Forslag 3.3 Afskaffelse af forsikringspuljen på skoleområdet Analyse af kultur- og fritidsområdet i forbindelse med budget Forslag 4.1 Ét stærkt kulturelt kraftcenter i Albertslund Forslag 4.2 Lukning af Toftegården Forslag 4.3 Lukning af Albertslund Ridecenter Forslag 4.4 Nedlæggelse af puljer og tilskud til kultur, folkeoplysning og fritid Forslag 4.5 Reduktion af Bibliotekets budget Forslag 4.6 Reduktion i Albertslund Idrætsanlægs bevilling Forslag 4.7 Salg af Bakkehuset Øvrige forslag i forbindelse med budget Forslag 5.1 Halv prisfremskrivning fra 2015 til Forslag 5.2 Generel besparelse (grønthøster) i Forslag 5.3 Reduktion af offentlige løntilskud SIDE 3

4 ADMINISTRATIONENS FORSLAG TIL BUDGETKATALOG 2016 Forslag 5.4 Regulering af budgettet til Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (Teknisk budgettilpasning) Forslag 5.5 Forstærket indsats på hjemtagelser af borgere Forslag 5.6 Besparelse på Ungeboligens personale Forslag 5.7 Mindre brug af interne skole ifm. anbringelser Forslag 5.8 Nedregulering af PPRs kørselsbudget (Teknisk budgettilpasning) Forslag 5.9 Reduktion af Familieafsnittets transportudgifter Forslag 5.10 Omlægning fra eksterne til interne behandlingstilbud Analyse af administrationsudgifter i Albertslund Kommune og potentialet for effektivisering i forbindelse med budget Forslag 6.1 Reduktion i administration SIDE 4

5 Forord I forbindelse med forhandlingerne om budget 2016 skal Kommunalbestyrelsen forholde sig til de økonomiske udfordringer, Albertslund Kommune fortsat står overfor. Med Budgetaftalen for 2015 er målet om et driftsoverskud et overskud mellem indtægter og driftsudgifter, som giver økonomisk råderum til udvikling af byen, ikke nået. Samtidig har ændringer i refusionsordninger fx på beskæftigelsesområdet og i den kommunale tilskuds- og udligningsordning stadig stor betydning for Albertslunds økonomiske råderum. På grund af folketingsvalget den 18. juni 2015 er der ikke indgået en økonomiaftale mellem regeringen og KL, som der plejer på nuværende tidspunkt af året. Derfor kender vi endnu ikke de økonomiske rammevilkår for 2016, herunder i hvilket omfang der er brug for besparelser. I henhold til tidsplanen for budget , som blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 10. februar 2015, offentliggøres administrationens forslag til budgetkatalog til budget 2016 i dag den 19. juni Som det fremgår af tidsplanen, er Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen blevet orienteret om analysearbejdet i løbet af foråret, og Kommunalbestyrelsen blev orienteret om budgetkatalogets indhold på temamøde den 9. juni Administrationens budgetkatalog indeholder forslag, som kan være med til at skabe råderum til omprioriteringer og nye tiltag og sikre en robust økonomi, så Albertlund Kommune bliver mindre afhængig af særtilskud og andre tilskudsordninger. Budgetkataloget består af 48 selvstændige forslag, som samlet giver mulighed for budgetreduktioner for 48,2 mio. kr. i 2016, 68,3 mio. kr. i 2017 og 70,1 mio. kr. i 2018 og Nedenstående skema giver en oversigt over budgetkatalogets konkrete forslag fordelt på de enkelte fagområder. De forslag, som er kursiverede, er alternativer til andre forslag, og tæller derfor ikke med i summen. Seks forslag med et samlet besparelsespotentiale på 5,2 mio. kr. (markeret med (T)) er forslag om tekniske tilretninger af budgettet. Disse forslag medfører derfor ingen ændring i serviceniveauet. Besparelse i 2016 (mio. kr.) Besparelse i 2017 (mio. kr.) Besparelse i 2018 (mio. kr.) Besparelse i 2019 (mio. kr.) 48,2 68,3 70,1 70,1 Analyse på området Sundhed, Pleje og Omsorg 3,2 3,2 3,2 3,2 1.1 Bemanding i de nye plejeboliger 1,6 1,6 1,6 1,6 1.2 Rengøring i plejeboliger 0,6 0,6 0,6 0,6 1.3 Nedbringelse af liggedage efter færdigbehandling 0,5 0,5 0,5 0,5 1.4 Besparelse i forbindelse med Elbiler (T) 0,5 0,5 0,5 0,5 Analyse af Skole, SFO og Klubområdet 14,4 25,0 25,0 25,0 Klubområdet 2.1 Fire klubber koblet til skolerne (inkl. bygninger) 2,0 4,8 4,8 4,8 2.2 Kapacitetstilpasninger/nednormeringer på klubområdet (T) 1,6 1,6 1,6 1,6 2.3 Reduktion i beløbet pr. barn til drift 0,6 0,6 0,6 0,6 2.4 Fælles sommerklub i tre uger i sonnerferien 1,0 1,0 1,0 1,0 2.5 Afvikling af ungdomsklubpladser i puljer (T) 0,1 0,1 0,1 0,1 SFO området 2.6 SommerSFO og sommercamp 1,1 1,1 1,1 1,1 2.7 Reduktion af budgettet til sommercamp 0,1 0,1 0,1 0,1 2.8 Afskaffelse af særlig morgenåbning i SFO 0,1 0,1 0,1 0,1 SIDE 5

6 ADMINISTRATIONENS FORSLAG TIL BUDGETKATALOG 2016 Skoleområdet 2.9 Reduktion i puljer til understøttende undervisning 1,8 4,4 4,4 4, Reduktion af socialpuljen 1,1 2,6 2,6 2, Nedlæggelse af den rullende heldagsskole 0,7 1,6 1,6 1, Pædagogiske udviklingskonsulenter 0,8 1,6 1,6 1, Dysleksi pc er Egelund 0,2 0,2 0,2 0, Nedlæggelse af Naturskolen 0,2 0,5 0,5 0, Udvikling på folkeskoleområdet og snapslanten 0,3 0,3 0,3 0, Nedlæggelse af lærer og pædagogsamling 0,2 0,2 0,2 0, Reduktion i udgiften til lærer og pædagogsamlingen 0,1 0,1 0,1 0, Afvikling af Skolemad 1,0 2,3 2,3 2, Afvikling af Afood Egelund og Herstedøster 0,5 1,2 1,2 1, Skolemad (regulering af budget til Ungecentret) 0,3 0,3 0,3 0, IT mediehandlingsplanen 0,6 0,6 0,6 0, Udgifter, Frie grundskoler og fritidsordning (T) 1,0 1,0 1,0 1, Albertslund SkoleNet løn til drift 0,3 0,3 0,3 Analyse af potentialet ved en styrket sygefraværsindsats 4,0 4,2 4,6 4,6 3.1 Styrket sygefraværsindsats 4,0 4,2 4,6 4,6 3.2 Afskaffelse af forsikringspuljen på dagtilbudsområdet 0,3 0,5 0,9 0,9 3.3 Afskaffelse af forsikringspuljen på skoleområdet 0,9 0,9 0,9 0,9 Analyse af kultur og fritidsområdet 2,4 11,8 11,8 11,8 4.1 Ét stærkt kulturelt kraftcenter i Albertslund 0,0 4,6 4,6 4,6 4.2 Lukning af Toftegården 0,0 2,5 2,5 2,5 4.3 Lukning af Albertslund Ridecenter 0,0 2,2 2,2 2,2 4.4 Nedlæggelse af puljer og tilskud til kultur, fritid og folkeoplysning 1,5 1,5 1,5 1,5 4.5 Reduktion af Bibliotekets budget 0,3 0,3 0,3 0,3 4.6 Reduktion i Albertslund Idrætsanlægsbevilling 0,4 0,4 0,4 0,4 4.7 Salg af Bakkehuset 0,2 0,2 0,2 0,2 Øvrige forslag 16,3 12,3 13,3 13,3 5.1 Halvprisfremskrivning 4,2 4,2 4,2 4,2 5.2 Generel besparelse (grønthøster) 5,0 0,0 0,0 0,0 5.3 Reduktion i offentligt løntilskud 2,6 2,6 2,6 2,6 5.4 Regulering af budgettet til særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) (T) 1,0 1,0 1,0 1,0 5.5 Forstærket indsats på hjemtagelser 0,5 1,5 2,5 2,5 5.6 Besparelse på Ungeboligens personale (Familiehuset) 0,5 0,5 0,5 0,5 5.7 Mindre brug af interne skoler ifm. anbringelser 0,2 0,2 0,2 0,2 5.8 Nedregulering af PPRs kørselsbudget (T) 1,0 1,0 1,0 1,0 5.9 Reduktion i Familieafsnittets transportudgifter 0,3 0,3 0,3 0, Omlægning fra eksterne til interne behandlingstilbud 1,0 1,0 1,0 1,0 Analyse af administrationsudgifter 8,0 12,0 12,3 12,3 6.1 Reduktion i årsværk 8,0 12,0 12,3 12,3 SIDE 6

7 Analyse på området Sundhed, Pleje og Omsorg i forbindelse med budget 2016 SIDE 7

8 ADMINISTRATIONENS FORSLAG TIL BUDGETKATALOG 2016 Baggrund Foranlediget af den analyse af kapacitetsbehovet på plejeboligområdet, som Kommunalbestyrelsen bestilte som led i Budgetaftalen for 2015, er det besluttet, at Albo Omsorgscenter skal ophøre med at fungere som omsorgscenter fra ultimo januar Det betyder, at de 48 borgere, som i dag bor i Albo, overflyttes til det nye plejecenter. Området Sundhed, Pleje og Omsorg har på denne baggrund udarbejdet en analyse vedrørende ressourcebehovet på plejeboligområdet. Herudover indeholder analysen to øvrige forslag på området. Plejeboligområdet Analysen omfatter to delområder: Bemanding på plejeboligområdet Rengøring Ovenstående to delområder giver til sammen en mulighed for effektivisering på 2,2 mio. kr. fra Bemanding af plejeboligområdet Albertslund kommune har bedt BDO om at udarbejde en rapport og komme med forslag til bemandingen i det nye Plejecenter. Rapporten er tænkt som inspirations- og vejledningsmateriale i forhold til beregning af behovet for og sammensætning af plejepersonale. BDO har opstillet en række matematiske forudsætninger for deres beregninger, hvilket alt andet lige ville resultere i en mulighed for effektivisering på bemandingen af det nye Plejecenter svarende til kr. i 2016, såfremt deres anbefalinger blev gennemført 100 %. Fagområdet har gennemgået BDOs rapport og har på baggrund heraf foretaget en række sammenligninger og beregninger i forhold til den nuværende og frem-tidige bemanding på plejeboligområdet. Fagområdet har analyseret BDOs anbefalingerne og vurderer, at det ikke er alle de forudsætninger, som BDOs analyse er baseret på, der vil kunne gennemføres. Området foreslår derfor en effektiviseringsgevinst på 2,2 mio. kr. Nedenfor følger bemærkninger til udvalgte parametre. BDOs basis model tager udgangspunkt i, at enhver personale i en given vagt skal kunne varetage plejen af x antal beboere. Dette er særligt en udfordring i aftentimerne, hvor BDO regner med 1,3 personaler skal dække 10,4 plejetimer, i forhold til en gruppe med 9 boliger. I praksis vil der skulle være 2,0 personaler i aftentimerne, da ingen kan, må eller skal være på arbejde alene. BDO regner i deres rapport med 10 søgnehelligdage, men i det tidligere FKKA område ligestilles 1. maj og Grundlovsdag fra kl med en søgnehelligdag, hvorfor der i fagområdets oplæg er regnet med 11 søgnehelligdage, da dette er bestemt i overenskomsten og derfor ikke er til at ændre på. Dette har betydning for antallet af fremmødetimer. I BDOs rapport tages der forbehold for samarbejdet med rehabiliteringsafdelingen, mens der i fagområdets beregninger forudsættes et samarbejde med sygeplejeklinikken og de udekørende hjemmesygeplejersker omkring sygeplejeydelser. I BDOs rapport tages der endvidere forbehold for udformningen af ordningen omkring madservice, mens der i fagområdets beregninger forudsættes, at plejepersonalet skal stå for bestilling af mad og kolonialvarer fra leverandører, - inden for den nye bemandingsplan, uden ekstra ressourcer. Det er her forudsat, at der primært er tale om levering af kølemad. I BDOs rapport forudsættes det, at plejepersonalet udfører rengøringsopgaver i såvel fælles- og serviceområder samt i beboernes private boliger. I fagområdets beregninger forudsættes det, at SIDE 8

9 plejepersonalet skal forestå rengøringen af boligerne men ikke fælles- og servicearealer. Der er ikke indregnet ekstra ressourcer hertil. Der er i det nye plejecenter forudsat en lavere bemanding end i de nuværende plejeboliger på Albo, da der er tale om helt nye fysiske rammer, der giver mulighed for optimering af arbejdsgange, samtidig med at det også er forudsat, at plejepersonalet skal levere flere ydelser i form af rengøring og madservice uden at der tilføres yderligere ressourcer til opgaverne. De konkrete beregninger af effektiviseringspotentialet tager udgangspunkt i den nuværende bemanding i plejeboligerne på Albo, hvor der anvendes en om-regningsfaktor svarende til 0,942 fuldtidsstilling pr. beboer. I de nye plejeboliger forventes en omregningsfaktor på 0,927 fuldtidsstilling pr. beboer. Plejepersonale inkl. vikarer på Albo v/ 48 boliger Plejepersonale inkl. vikarer i 81 nye plejeboliger (Alt andet lige) Plejepersonale inkl. vikarer i 81 nye plejeboliger (Ny bemandingsplan) Mulighed for effektivisering kr kr kr kr. Der er i ovenstående beregning ikke medtaget lønsum til rehabiliteringsafdeling, administration, teknisk service, ledelse mv. Der vil blive udarbejdet et selvstændigt forslag om et samlet budget til det nye plejecenter og sundhedshus, hvorfor dette ikke indgår i dette notat. En del af merudgiften som følge af stigningen i antallet af plejeboliger i kommunen forventes finansieret af en mindreudgift i hjemmeplejen. Rengøring Med henblik på en yderligere effektivisering i plejeboligerne kan rengøringsopgaver i boligerne fremadrettet udføres af plejepersonalet, som i forvejen er til stede i og omkring boligerne. Det forudsættes, at dette kan ske indenfor den eksisterende lønsum, og at der derfor ikke skal tilføre flere ressourcer til løsningen af denne opgave. Rengøringen i plejeboligerne vil således ikke skulle varetages af Rengøringsafdelingen, men fremadrettet varetages af plejepersonalet. Rengøringsopgave omfatter i dag daglig rengøring af 48 boliger på Albo, weekend rengøring af 4 værelser, vikardækning ved sygdom, uddannelse, overhead til ledelse samt administration. Den samlede lønudgift hertil er beregnet til kr. svarende til en årlig udgift pr. bolig til ca kr. Hertil kommer en årlig udgift på ca kr. til beklædning, som fortsat vil være der, men som flyttes fra Rengøringsafdelingen til plejeområdet. Opgaven omkring hovedrengøring af boligerne, som skønnes at koste ca kr. svarende til en årlig udgift pr. bolig til ca kr., vil fortsat skulle varetages af rengøringsafdelingen og indgår ikke i effektiviseringsforslaget. Det samme gælder udgifter til rengøringsmidler, som fortsat forventes indkøbt af rengøringsafdelingen. Udgiften hertil er skønnet til kr. Endelig forventes udgifter til rengøringsudstyr, herunder rengøringsvogne, støvsugere m.v. at indgå i inventarbudgettet til det nye plejecenter, og er derfor ikke medtaget her. Forslaget vil derfor samlet medføre en effektiviseringsgevinst på i alt kr. Gevinsten er beregnet på baggrund af de nuværende 48 boliger på Albo. Principperne for vil indgå i beregningen af budgettet til det nye Plejecenter. Øvrige forslag under Sundhed, Pleje og Omsorg Liggedage SIDE 9

10 ADMINISTRATIONENS FORSLAG TIL BUDGETKATALOG 2016 Der har i en periode fra januar til og med september 2014 været 457 liggedage på hospitalerne for færdigbehandlede somatiske patienter. Dette tal er alt for højt. Sammenlignet med andre kommuner har Albertslund Kommune et forholdsvis lille antal færdigbehandlede patienter indlagt på hospitalerne, men de ligger der i mange dage. Visitationen har på den baggrund haft særligt fokus på dette område fra starten af Der er i værksat en lang række initiativer, herunder en ændret organisation, og der er udarbejdet en samlet procedure for hjemtagelse af borgere efter hospitalsindlæggelse. Resultaterne kan ikke hentes i fuldt omfang i 2015, da Albertslund Kommune endnu ikke har en afdeling, som borgere med større pleje-og rehabiliteringsbehov, kan komme hjem til, hvis de ved udskrivelsen ikke kan klare sig i eget hjem. Ved etableringen af rehabiliteringsafdelingen sættes der fart på udviklingen. Initiativerne gør det muligt, at fastsætte et mål om, at antallet af liggedage for færdigbehandlede patienter skal reduceres, og at gevinsten kan realiseres fra 2016, såfremt indsatserne giver varige resultater. Reduktionen er skønnet til at udgøre ca. 265 liggedage svarende til % af den årlige udgift. Omregnet svarer dette til et generelt lavere udgiftsniveau på ca kr. årligt fra og med 2016, idet betalingen til regionen udgør kr. pr. døgn. Det er en klar forventning, at der vil være et stort samarbejde mellem visitation og den kommende rehabiliteringsafdeling, som fra 2016 vil være klar til at modtage borgere med rehabiliteringspotentiale. Evt. afledte merudgifter forventes således at udgøre et minimum. El-biler Området Sundhed, Pleje og Omsorg blevet opmærksom på, at der i budget 2015 er indregnet udgifter til leasing to gange, hvilket betyder at budgettet er sat for højt med ca. 0,5 mio. kr. fra På den baggrund foreslås, at budgettet til leasing reduceres fra og med SIDE 10

11 Forslag 1.1 Bemanding i Plejeboliger 4210 Sundhed, Pleje og Omsorg 1. Emne/tema Bemanding i de nye plejeboliger. 2. Beskrivelse af forslaget Området Sundhed, Pleje og Omsorg har anmodet BDO om at beregne behovet for bemanding af det nye plejecenter. På baggrund heraf foreslås, at bemandingen i de nye plejeboliger reduceres i forhold til nuværende niveau på Albo. 3. Konsekvenser for service til borgerne Der vil blive tale om reduceret plejetid pr. beboer. 4. Konsekvenser for personale Der vil blive tale om ændrede arbejdsforhold. Personalet vil skulle arbejde i både dag- og aftenvagt. Der vil blive flere weekendvagter. Plejepersonalet skal udføre rengøring i plejeboligerne. Der skal varetages opgaver i forbindelse med madservice 5. Konsekvenser for andre områder og områdebevillinger Der forventes øget samarbejde med Rehabiliteringsafdelingen primært i forhold til sygeplejeydelser 6. Konsekvenser for økonomien Effektiviseringsgevinsten er beregnet på baggrund af 48 plejeboliger og herefter omregnet til 81 plejeboliger. Hertil kommer øget gevinst, da personalet skal levere mere inden for samme tidsrum. Tabel 1. Områdebevilling 4210 Sundhed, Pleje og Omsorg i kr. Budget a. Mindre udgift til løn a. Mindre udgift til drift b. Merudgift til løn b. Merudgift til drift c. Udgifter til anlæg o.lign. d. (a+b+c) Delsum e. Mindre indtægt f. Merindtægt g. (d+e+f) I alt på områdebevilling Anm.: Fortegn + angiver merudgift/mindre indtægt og - angiver mindre udgift/merindtægt. Tabel 2. Pengeposer i kr. Nr. Navn Budget Plejecenter, plejepersonale I alt SIDE 11

12 ADMINISTRATIONENS FORSLAG TIL BUDGETKATALOG 2016 Forslag 1.2 Rengøring i plejeboliger udføres af plejepersonale 2070 Rengøring, Serviceområdet 1. Emne/tema Rengøringen af plejeboligerne varetages af plejepersonalet. 2. Beskrivelse af forslaget Rengøringsafdelingens personale skal ikke længere udføre rengøringsopgaver i plejeboligerne. Rengøringsopgaven skal i stedet udføres af plejepersonalet inden for den nuværende bemanding. 3. Konsekvenser for service til borgerne Plejepersonalet ikke er uddannet til at gøre rent. Samtidig går tiden fra øvrige plejeopgaver. Borgeren vil kunne få en oplevelse af, at plejepersonalet er mere til stede hos borgeren. 4. Konsekvenser for personale Forslaget vil medføre at rengøringspersonalet skal have arbejde andetsteds eller afskediges. Plejepersonalet skal udføre nye serviceopgave. 5. Konsekvenser for andre områder og områdebevillinger Forslaget skal ses i sammenhæng med bemandingen på plejeområdet, områdebevilling 4210 sundhed, Pleje og Omsorg. 6. Konsekvenser for økonomien Forslaget forventes at medføre en mindreudgift på kr. årligt. Tabel 1. Områdebevilling 2070 navn i kr. Budget a. Mindre udgift til løn a. Mindre udgift til drift b. Merudgift til løn b. Merudgift til drift c. Udgifter til anlæg o.lign. d. (a+b+c) Delsum e. Mindre indtægt f. Merindtægt g. (d+e+f) I alt på områdebevilling Anm.: Fortegn + angiver merudgift/mindre indtægt og - angiver mindre udgift/merindtægt. Tabel 2. Pengeposer i kr. Nr. Navn Budget Rengøring Rengøring Hjemmeplejen Fælles I alt Flere pengeposer SIDE 12

13 Forslag 1.3 Nedbringelse af antallet af liggedage for færdigbehandlede patienter 4330 Myndighedsområdet 7. Emne/tema Nedbringe antallet af liggedage på hospital efter færdigbehandling. 8. Beskrivelse af forslaget Ved effektivisering af arbejdsgange i myndighedsenheden samt opgradering af hjemmesygeplejen kan antallet liggedage på hospital efter færdigbehandling reduceres. Den kommende rehabiliteringsafdeling åbner yderligere muligheder for at nedbringe antallet af liggedage efter færdigbehandling. 9. Konsekvenser for service til borgerne De borgere, der ligger færdigbehandlet på hospital, vil komme hurtigere hjem. 10. Konsekvenser for personale Det vil være nødvendigt med en mere specialiseret sygepleje for at kunne hjemtage borgerne tidligere. 11. Konsekvenser for andre områder og områdebevillinger Det øger presset på hjemmeplejen og bidrager til udnyttelse af den nye rehabiliteringsafdeling. 12. Konsekvenser for økonomien Forslaget vil reducere stigningen i udgiften til den kommunale medfinansiering af sundhedsudgifter. Det må forventes at de færdigbehandlede vil blive kunder i den nye rehabiliteringsafdeling. Der er allerede i budget 2015 foretaget en reduktion i forhold til 2014 Tabel 1. Områdebevilling 4330 Myndighedsområdet i kr. Budget a. Mindre udgift til løn a. Mindre udgift til drift b. Merudgift til løn b. Merudgift til drift c. Udgifter til anlæg o.lign. d. (a+b+c) Delsum e. Mindre indtægt f. Merindtægt g. (d+e+f) I alt på områdebevilling Anm.: Fortegn + angiver merudgift/mindre indtægt og - angiver mindre udgift/merindtægt. Tabel 2. Pengeposer i kr. Nr. Navn Budget Køb / salg af pladser I alt SIDE 13

14 ADMINISTRATIONENS FORSLAG TIL BUDGETKATALOG 2016 Forslag 1.4 Reduktion af budget til hjemmeplejens biler (Teknisk budgettilpasning) 4210 Sundhed, Pleje og Omsorg 13. Emne/tema Reduktion af budgettet til hjemmeplejens biler som følge af budgetfejl. 14. Beskrivelse af forslaget Kommunens Hjemmepleje har leaset biler. Området Sundhed, Pleje og Omsorg blevet opmærksom på, at der i budget 2015 er indregnet udgifter til leasing to gange, hvilket betyder at budgettet er sat for højt med ca. 0,5 mio. kr. fra På den baggrund foreslås, at budgettet til hjemmeplejens biler reduceres med 0,5 mio. kr. fra og med Konsekvenser for service til borgerne Der er ingen konsekvenser for borgerne. 16. Konsekvenser for personale Der er tale om nye biler med bedre komfort og færre ture til værkstedet. 17. Konsekvenser for andre områder og områdebevillinger By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse afholder udgiften til el. 18. Konsekvenser for økonomien Det forventes, at effektivitetsgevinsten vil være varig. Tabel 1. Områdebevilling 4210 Sundhed, Pleje og Omsorg i kr. Budget a. Mindre udgift til løn a. Mindre udgift til drift b. Merudgift til løn b. Merudgift til drift c. Udgifter til anlæg o.lign. d. (a+b+c) Delsum e. Mindre indtægt f. Merindtægt g. (d+e+f) I alt på områdebevilling Anm.: Fortegn + angiver merudgift/mindre indtægt og - angiver mindre udgift/merindtægt. Tabel 2. Pengeposer i kr. Nr. Navn Budget Hjemmehjælp Fælles I alt SIDE 14

15 Analyse af Klub-, SFO- og Skoleområdet i forbindelse med budget 2016 SIDE 15

16 ADMINISTRATIONENS FORSLAG TIL BUDGETKATALOG 2016 Klubområdet SIDE 16

17 Baggrund Ifølge budgetaftalen for 2015 skal der gennemføres en struktur- og kapacitetsanalyse af skole, SFO-og klubområdet i lyset af folkeskolereformen. Herunder en analyse af mulighederne for at udfase bygninger. Endvidere skal der ses på, hvorvidt samspillet mellem skole- og dagtilbudsområdet og fritidsområdet kan justeres med henblik på effektivisering af indsatsen på områderne. Endelig skal analysen indeholde en vurdering af perspektiverne i forhold til udjævning af taksterne for at fastholde flere børn i fritidstilbuddene. I forbindelse med budget 2016 er det besluttet, at der skal udarbejdes et katalog som kan skabe økonomisk råderum på 50 mio. kr. til investeringer og prioriteringer. Skole, SFO og klubområdet skal bidrage med forslag på 15 mio. kr. i Da flere forslag kun vil kunne gennemføres med 5/12 gennemslag i 2016 vil forslagene give større besparelsesmuligheder i overslagsårene. Herudover skal der samlet set gives forslag til besparelsesmuligheder på 10 mio. kr. i forhold til at udfase bygninger. Der er udarbejdet tre analyser for henholdsvis skole, klub og SFO. Denne analyse omhandler klubområdet. Analyse Analysen indeholder en beskrivelse af de generelle udviklingstendenser på området i Albertslund, indsamlet blandt ansatte på fritidsområdet og blandt de unge og på brugertilfredshedsundersøgelsen fra I analysen indgår også data om klubberne, økonomi, bygningsmasse og medlemstal. Afslutningsvis fremlægges forskellige forslag til modeller for, hvordan fritidslivet kan indrettes i fremtiden, hvor den enten kobles stærkere til det øvrige fritidsliv eller til skolerne. Grundlaget for at pege på de økonomiske og pædagogiske potentialer i analysen er: Antallet af børn og unge i klub, SFO og skole Gennemgang af bygninger Erfaringer fra andre kommuner samt benchmark Viden fra andre kommuner samt fremtidsforskning Fremtidsworkshop med professionelle fra fritidsområdet og boligforeninger Samtaler med børn i og udenfor klub Klubområdet i dag Klubområdet består pr. 1. januar 2015 af otte institutioner med klubaktiviteter. Klubberne er på forskellig vis sammensat af fritidsklub (FK), juniorklub (JK), ungdomsklub (UK) samt væresteder og henvender sig til børn og unge i alderen (23) år. I 2015 er medlemsnormeringen 820 FK (inkl. 30 specialpladser), 245 JK og 143 UK (inkl. 8 pladser i central pulje). Herudover er der ikke-registrerede brugere af værestederne Nord og Hedemarken. Til klubområdet er tilknyttet en leder for klubberne, som har det overordnede ansvar for udvikling og koordinering af den pædagogiske indsats på klubområdet og til hvilken den enkelte klubleder refererer. Klubberne er: Baunegården er en fritidsklub og ligger i tilknytning til Børnehuset Baunegård, hvor der også er børnehave og SFO. Bakkens Hjerte er en fritids-, junior- og ungdomsklub. Ungehuset har én samlet ledelse og består af tre fysisk adskilte enheder/bygninger; Albertslund Motorsportscenter samt værestederne Nord og Hedemarken. Kærnehuset er en fritids- og juniorklub, hvor der til fritidsklubben er tilknyttet en specialgruppe med plads til 10 børn. Storagergård er en fritids-, junior- og ungdomsklub, hvor der til fritidsklubben er tilknyttet en specialgruppe med plads til 10 børn. Svanen er en fritids-, junior- og ungdomsklub, hvor der til fritidsklubben er tilknyttet en specialgruppe med plads til 10 børn. SIDE 17

18 ADMINISTRATIONENS FORSLAG TIL BUDGETKATALOG 2016 Værestederne er kontingent-fri og der er ikke medlemsregistrering. Albertslund Motorsportscenter er en fritids-, junior- og ungdomsklub, der særligt fokuserer på motorsportsaktiviteter Til klubområdet er endvidere tilknyttet en socialfaglig medarbejder, en inklusionsmedarbejder samt en fælles klubadministration. Leder for klubberne Socialfaglig medarbejder Klubadministration Inklusionsmedarbejder Gadeteamet Bakkens Hjerte Klub Baunegård Ungehuset (Albertslund Motorsportscenter, Nord og Hedemarken) Kærnehuset Storagergård Svanen Børn og forældre om klubberne i Albertslund I en minievaluering fortaget blandt et udpluk af Albertslund klubbernes brugere er det vennerne der fylder mest når der skal vælges fritidstilbud. Børnene forklarer, at det at kunne hænge ud sammen med vennerne i fritiden er uhyre vigtigt. Ligeledes betoner de unge vigtigheden af at have frihed til at vælge til og fra (fx aktiviteter i klubben) og især relationerne til de voksne. Nogle unge har brug for klubben som deres andet hjem og andre bruger klubben som et sted, hvor man kan lave spændende aktiviteter og møde sine venner. Klubberne har i dag indrettet sig derefter og arbejder sideordnet med socialpædagogik og fritidspædagogik. Generelt viser minievalueringen at børnene er meget glade for de tilbud, de har i dag, og at de har svært ved at forestille sig det anderledes. Nærmiljøet har også stor betydning for de unges valg af klub og værested. Dette ses bl.a. ved at hvis man går i skole på Herstedøster Skole qua skoledistriktet, men bor i syd, så går man ofte i klub i Svanen eller i Hedemarken. Der er erfaringer med at de mest udsatte børn og unge bliver i deres lokalmiljø. Det er primært tosprogede børn og unge fra de omkringliggende boliger, der kommer i værestederne. Det har ikke tidligere været muligt at få disse børn til at blive en del af de øvrige klubber på grund af krav om medlemskab og kontingent betaling. Klubberne har tidligere prøvet at sætte prisen i værestederne til 50 kr. hvilket var en barriere. På Albertslund Motorsport Center (AMC) kommer der børn fra hele kommunen, som har en fælles interesse for motorsport. Klub Baunegården og Storagergård fastholder en stor del af de børn, der også har gået i deres SFO. Den længere skoledag gør at nogle børn og unge prioriterer deres øvrige fritids- og hjemmeaktiviteter. I Albertslund Kommune går en høj andel af kommunens børn og unge i FK, JK og UK sammenlignet med andre kommuner. Især hvis antallet af brugere i værestederne regnes med. Det er derfor ikke en forventning at ændringer i strukturen vil føre til flere medlemmer. SIDE 18

19 Brugertilfredshedsundersøgelsen 1 viser, at der er stor tilfredshed med klubtilbuddene blandt forældrene. 84 % af forældrene er enten Meget tilfredse eller Tilfredse med deres barns klub. Der hvor forældrene er mindst tilfredse, er i forhold til deres inddragelse i klubbens aktiviteter og det kan være et udviklingsområde for klubberne fremadrettet. Hvad siger de professionelle på klub og kultur- og fritidsområdet: Efter en temadag om fremtidens fritidsliv, hvor repræsentanter fra en stor del af fritidslivet deltog, har forvaltningen udarbejdet et fundament 2 for det pædagogiske arbejde fritidslivet i Albertslund Kommune. Fundamentet tager udgangspunkt i meget af det, som fritidslivet er gode til, men også, hvor der er rum for udvikling. På temadagen blev der snakket om, hvordan man kunne bringe skolerne og klubberne tættere sammen, og udnytte hinandens kvaliteter. Der blev ligeledes snakket om, hvordan man kunne få fritidslivet til at være en heldhed, så foreninger, klubber osv. kunne komme tættere på hinanden. Der var også samtaler om hvordan man igen kunne skabe mere tid til børnenes fritidsliv og værdien af små fritidstilbud. Dagen og de efterfølgende arbejdsmøder omhandlede pædagogik og udvikling og forholdt sig ikke til struktur og økonomi. Efter temadagen blev der nedsat to arbejdsgrupper, som havde til formål at udpege, hvilke kompetencer og hvilken organisering der fremadrettet skal fokuseres på. Der er af repræsentanter fra fritidslivet, blevet udpeget tre fokusområder, som et samlet fritidsliv i Albertslund vil videre udvikle på. De tre fokusområder, skal understøtte den læring og dannelse, som finder sted i børn og unges fritidsliv. Fælles for fokusområderne er, at fritidslivet allerede nu arbejder med dem, men skolereform og fokus på et tættere samarbejde mellem skoler og fritidstilbud, ledelsesmæssigst såvel strukturelt, giver mulighed for udvikling. 1) Børn og unge som medskabende 2) Børn og unges behov for selvorganiserede aktiviteter 3) Ressourcesyn De tre fokusområder skal fremadrettet være en del af fritidspædagogikken, og skal præge den måde, vi møder børn og unge på. Det er således en udfoldelse af vores børne- og læringssyn. I hele fritidslivet, skal vi arbejde på at understøtte et samlet fritidsliv hvor børn og unge er medskabende og kan organisere sig selv og bliver mødt og anerkendt for det de kan. Hvordan gør andre kommuner Ifølge Kommunernes Landsforeningen (KL) er udfordringerne for fritidslivet generelt: At skabe en sammenhængende dag At bevare kvaliteten i fritidstilbuddene på de nye vilkår At pædagogernes rolle er forandret fra fritidspædagog, socialpædagog og specialpædagog til også at være skolepædagog Faldende børnetal og medlemstal Børn og unges ønsker til fritidslivet særligt de sociale medier skaber nye arenaer for de unge at mødes på og også den globale orientering Barnets reform Fokus på udsatte børn og unge KL anbefaler lokale løsninger. Søren Østergaard, Ph.d. og leder af forskning for ungdomsstudier fortalte på KL konference om sit bud på fremtidens fritidstilbud. Etablering af børne- og ungemiljøer (huse, matrikelløse klubber, Community Centre) fra alle ugens dage. Klubben som demokratikonsulent Klubben som ambassadører og hjælpere ind i fritidslivet, dem, der får fat i dem der ikke går til noget i fritiden og hjælper den i gang Nyt læringsindhold i klubberne, som f.eks. at mure, lave ansøgninger, designe, reparere cykler 1 Brugertilfredshedsundersøgelsen på Albertslund.dk 2 Bilag 1 Grundtanken for Albertslunds fritidsliv - vedlagt SIDE 19

20 ADMINISTRATIONENS FORSLAG TIL BUDGETKATALOG 2016 Ide og innovationskonsulenter. Den længere skoledag har givet anledning til, at kommunerne landet over, overvejer hvordan klubstrukturen skal se ud i fremtiden. Nogle har valgt at klubberne skal rykke tættere på skolen, nogle har valgt at reducere i antallet, og andre har valgt at knytte klubberne tættere til fritidslivet. De fleste kommuner afventer dog erfaringerne med folkeskolereformen og har ikke taget stilling til hvordan strukturen skal se ud i fremtiden. Det er generelt et fald i klubmedlemstallet landet over. Takster og udgifter på området I budget 2015 er der afsat 35.9 millioner kroner til klubområdet. Dette tal indeholder løn, drift, bygninger og indtægter fra forældrebetaling. Budgettet er lagt for et normeret medlemstal på Det giver en samlet udgift pr. barn på kroner. Dette tal er højt sammenlignet med andre kommuner, når man kigger på de kommunale nøgletal. Men nøgletallene på klubområdet er svære at sammenligne, da der er meget forskellig praksis for kontering og definition af fritidstilbud samt variation i udbuddet af aktiviteter og særlige opgaver (eksempelvis er der medregnet specialklubpladser til 30 børn i ovenstående beløb). Med i det samlede udgiftsbillede er også forældrenes betaling for klubmedlemsskabet. Prisen for at være medlem af en klub svinger mellem 455 og 65 kroner afhængig af alder. Ved siden af dette er de to gratis væresteder, der er åbne for børn og unge mellem 10 og 23 år. 36 % af de betalende klubmedlemmer får en form for nedslag i prisen, enten hel eller delvis økonomisk friplads eller pædagogisk friplads. I maj 2015 har Kommunalbestyrelsen godkendt en ny ressourcetildelingsmodel for området. Den nye model er alene en anden og enklere måde at fordele de samme penge på. Der er således ikke indregnet besparelser eller aktivitetsudvidelser. Beregningerne i nærværende notat tager udgangspunkt i den nye ressourcetildelingsmodel (i 2015-niveau) og besparelser er sat i forhold til budget I forbindelse med løn- og prisfremskrivning til 2016-niveau, kan besparelsen blive mindre. Tabel 1: Udgifter på Klubområdet Klub 2015 Samlet løn og drift Bygninger Indtægter fra forældre Internt køb PPR Udgifter i alt Klubnormering (incl. væresteder og specialpladser) Udgifter pr. barn Klubbernes bygningskapacitet I kommunen ligger fem klubber og tre væresteder/ungehuse. Der er forskel på enhedernes fysiske tilstand, samt kommunes ejerskab over bygningerne. Nedenfor er opgjort, hvad de enkelte bygninger koster i skatter & afgifter, vedligeholdelse, rengøring og gårdmandsordning, og hvad der kan frigives af ressourcer, hvis de udfases. I næste tabel opgøres data. Dertil kommer ressourcer til gårdmand/udvendig vedligeholdelse på i alt 0,6 mio. kr. SIDE 20

NY VEJ FOR FREMTIDEN

NY VEJ FOR FREMTIDEN Budgetforslag 2016-2019 Venstre - Konservative - Dansk Folkeparti NY VEJ FOR FREMTIDEN Albertslund er en dejlig by, men er desværre i en alvorlig økonomisk situation. Partierne Dansk Folkeparti, Venstre

Læs mere

Notat. Klubstruktur Spørgsmål fra Børne- og Skoleudvalget. Modtager(e): KB

Notat. Klubstruktur Spørgsmål fra Børne- og Skoleudvalget. Modtager(e): KB Notat Modtager(e): KB cc: ØU Klubstruktur Spørgsmål fra Børne- og Skoleudvalget Det skal undersøges og beskrives nærmere: Hvor stor overkapaciteten på klubområdet er. Hvad det vil koste at lægge juniorklub

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

NY VEJ FOR FREMTIDEN

NY VEJ FOR FREMTIDEN Budgetforslag 2016-2019 Venstre - Konservative - Dansk Folkeparti NY VEJ FOR FREMTIDEN Albertslund er en dejlig by, men er desværre i en alvorlig økonomisk situation. Partierne Dansk Folkeparti, Venstre

Læs mere

Notat. Forslag til fornyelse og revision af klubstrukturen

Notat. Forslag til fornyelse og revision af klubstrukturen Notat Forslag til fornyelse og revision af klubstrukturen Dato: 13. april 2016 Sags nr.: 1. Baggrund I forbindelse med budgetaftalen for 2016 besluttede kommunalbestyrelsen at igangsætte en proces med

Læs mere

Stillings- og personprofil

Stillings- og personprofil Klubadministrationen Stillings- og personprofil Stillingsbetegnelse: Reference til: Leder til Leder for klubberne Organisation Klubområdet i Albertslund Det samlede klubområde i Albertslund er en del af

Læs mere

Etablering af SFO2 for 4. klasse

Etablering af SFO2 for 4. klasse Børn- og Ungeforvaltningen NOTAT Staben BUF Viden og Kompetencer Ørbækvej 100 5220 Odense SØ www.odense.dk Tlf. +4565515211 DATO 19. april 2016 Etablering af SFO2 for 4. klasse REF. CLWJ Baggrund Børn-

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2017-2020 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere

Læs mere

Organisering af fritidsdelen. Tværfaglig arbejdsgruppe Oktober 2014 nr. VIII

Organisering af fritidsdelen. Tværfaglig arbejdsgruppe Oktober 2014 nr. VIII Organisering af fritidsdelen Tværfaglig arbejdsgruppe Oktober 2014 nr. VIII Organisering af fritidsdelen Gennem fælles værdier i Børne- og Ungepolitikken og ved skolechefens overordnede ledelse skabes

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en fastholdt implementeringsplan

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en fastholdt implementeringsplan Bilag 4 Fremtidens Fritidstilbud ved Amager Fælled Skole Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud anbefaler forvaltningen, at den oprindelige

Læs mere

Notat. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Notat. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen Notat Modtager(e): Børne- og udvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen Baggrund Den nuværende ressourcetildelingsmodel er fra 2011. I 2013 blev ressourcetildelingsmodellerne for dagtilbud, og SFO

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Fakta om klubberne i Albertslund. November Fælles Klubadministration. Nordmarks Allé Albertslund.

Fakta om klubberne i Albertslund. November Fælles Klubadministration. Nordmarks Allé Albertslund. November 2015 Fælles Klubadministration Fakta om klubberne i Albertslund Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 SIDE 2 Indhold Kort over klubberne i Albertslund...5

Læs mere

Folkeskolereformens økonomi

Folkeskolereformens økonomi KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 2: Folkeskolereformens finansieringsudfordring I det følgende præsenteres Københavns Kommunes samlede finansiering af folkeskolereformen,

Læs mere

I - 1. behandling - Organisering af kommunens fritidstilbud i forlængelse af Folkeskolereformen - ISU

I - 1. behandling - Organisering af kommunens fritidstilbud i forlængelse af Folkeskolereformen - ISU I - 1. behandling - Organisering af kommunens fritidstilbud i forlængelse af Folkeskolereformen - ISU Sagstype: Åben Type: Institutions- og Skoleudvalget - I Sagsnr.: 14/6716 Baggrund Som en del af implementering

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Disposition: A. Kommissorium, tidsplan og organisering B. Økonomisk ramme for ny tildelingsmodel C. Ny tildelingsmodel generelle forudsætninger D. Ny

Læs mere

Der er udfordringer i 2016, som samlet beløber sig til 25,4 mio. kr. på Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg.

Der er udfordringer i 2016, som samlet beløber sig til 25,4 mio. kr. på Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg. Økonomi & Effekt Holbæk, den 25. maj 2016 Handlingsplan for at sikre overholdelse af Budget 2016 Kerneområdet Aktiv Hele Livet Økonomisk udvikling Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg. Budgettet

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr. Sagsnr. 274223 Brevid. 2242773 NOTAT: Temaanalyse på ældre- og træningsområdet 11. december 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan Bilag 2 Fremtidens Fritidstilbud ved Skolen på Islands Brygge Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud, fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør OPDATERET NOTAT 2. juni 2014 Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 I forhold til det oprindelige udkast til notat om økonomien i folkeskolereformen

Læs mere

Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik

Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik Side nr. 1 Med baggrund i de kommende forhandlinger om budget 2016-19 har forvaltningen udarbejdet denne business case på skole- og dagtilbudsområdet. Udfordring SFO-pladser bør fordeles mere hensigtsmæssigt

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Benchmarking Daginstitutioner Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD..... side 3 AFGRÆNSNING AF OPGAVEN. side 3 METODE... side 4 DATAGRUNDLAG...

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04 Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Organisering af fritidsdelen i Frederikssund Kommune i relation til skolereformen. Beskrivelse af forslag

Organisering af fritidsdelen i Frederikssund Kommune i relation til skolereformen. Beskrivelse af forslag 23. januar 2014 Model 1 Samarbejds- og partnerskabsmodel. Modellen betyder en uændret organisering af fritidsområdet. Der indgås forpligtende samarbejds- og partnerskabsaftaler i forhold til blandt andet

Læs mere

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Folkeskolereformen. Skolen i morgen Ledelse. Økonomi. Proces. Oplæg budgetkonference 29. august 2013

Folkeskolereformen. Skolen i morgen Ledelse. Økonomi. Proces. Oplæg budgetkonference 29. august 2013 Folkeskolereformen Skolen i morgen Ledelse Økonomi Oplæg budgetkonference 29. august 2013 Proces Skoleledelse Hvad sker her i efteråret Alle landets skoleledere 3 dages kursus: Folkeskolereformen

Læs mere

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan Bilag 69 Fremtidens Fritidstilbud ved Brønshøj Skole Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel

Læs mere

Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet

Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet Her er der mulighed for at få svar på følgende spørgsmål: 1. Hvem omfatter de nye bevillingsmodeller?

Læs mere

Ændrede åbningstider og lukkedage i SFO

Ændrede åbningstider og lukkedage i SFO Ændrede åbningstider og lukkedage i SFO Dagtilbudsloven 1 stk. 2, 4 23 Formålet med loven er at 1 stk. at fremme børns og unges trivsel, udvikling og læring gennem dag-, fritids- og klubtilbud samt andre

Læs mere

Business case. Pilotprojekt - Ny organisering af Hornbæk Skole og Puk

Business case. Pilotprojekt - Ny organisering af Hornbæk Skole og Puk Business case Projekttitel Pilotprojekt - Ny organisering af Hornbæk Skole og Puk Skolebestyrelse, forældrebestyrelse, A-med i skolen og på Puk samt ledelse på Puk og Hornbæk Skole, ønsker en ny organisering,

Læs mere

VORES BØRN HAR BRUG FOR ET GODT FRITIDSLIV

VORES BØRN HAR BRUG FOR ET GODT FRITIDSLIV VORES BØRN HAR BRUG FOR ET GODT FRITIDSLIV 2 ORDFØRER/KONTAKT: RESUME KATALOG OVER SF S FORSLAG: 1) Loft over forældrebetalingen i SFO på 40 % 2) Minimumsnormeringer i SFO er og fritidshjem 3) Udvidelse

Læs mere

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan Bilag 39 Fremtidens Fritidstilbud ved Holbergskolen Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud, fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen.

Økonomien i folkeskolereformen. Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Bilag 3 Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune 14. oktober 2013 Økonomien i folkeskolereformen. Resume og sammenfatning I tabel 1 nedenfor

Læs mere

Budgettale ved 2. behandlingen d. 6. oktober 2015

Budgettale ved 2. behandlingen d. 6. oktober 2015 Budgettale ved 2. behandlingen d. 6. oktober 2015 En aftale om Albertslunds budget for 2016 er i hus. SF er en del af denne aftale, en aftale som sikrer, at økonomien for Albertslund også hænger sammen

Læs mere

NOTAT. Analyse af klubber i Hvidovre Nord

NOTAT. Analyse af klubber i Hvidovre Nord Analyse af klubber i Hvidovre Nord Indledning Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 26. januar, på baggrund af en indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget, at der skulle laves en analyse

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

INVESTERINGS-CASE, PÆDAGOGISK ANALYSE- MODEL

INVESTERINGS-CASE, PÆDAGOGISK ANALYSE- MODEL INVESTERINGS-CASE, PÆDAGOGISK ANALYSE- MODEL Ballerup Kommune August 2016 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Investeringscase 3 2.1 Forudsætninger 3 2.2 Udgifter til kompetenceudvikling 3 2.3 Finansiering 3 2.4

Læs mere

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET Indhold Indledning... 3 Nuværende tildelingsmodel...4 Åbningstid...4 Enheder... 4 Vikar... 4 Ekstra tildelinger...4 Belastningsgrad...4 Overblik over nuværende ressourcetildeling

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Risbjergskolen. Høring vedrørende budget 2017 Børne- og Undervisningsudvalget

Risbjergskolen. Høring vedrørende budget 2017 Børne- og Undervisningsudvalget Risbjergskolen Risbjergskolen Risbjergvej 10-20 2650 Hvidovre Tlf: 3678 3997 www.risbjergskolen.hvidovre.dk Dato: 18.8.2016 Høring vedrørende budget 2017 Børne- og Undervisningsudvalget Hvidovre Kommune

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med at udarbejde et demografikatalog er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til Byrådet at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ungdom NOTAT Til BUU 23-01-2015 Afrapportering af status på ungdomsklubområdet Baggrund Forvaltningen fremlægger i dette notat status for udviklingen på

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

Drift. Budgetreduktioner. Økonomi & Stab, 5. oktober S Ændringsforslag fra AFBC til budget 2018 og overslagsår (1.000 kr.

Drift. Budgetreduktioner. Økonomi & Stab, 5. oktober S Ændringsforslag fra AFBC til budget 2018 og overslagsår (1.000 kr. Økonomi & Stab, 5. oktober 2017 2018 2019 2020 2021 00.30.00-S00-20-17 Ændringsforslag fra AFBC til budget 2018 og overslagsår (1.000 kr.) Drift Budgetreduktioner Pkt. 1.1 Hjemtagelser (budgetanalyse)

Læs mere

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan Bilag 7 Fremtidens Fritidstilbud ved Lergravsparkens Skole Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel

Læs mere

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 OVERSIGT OVER SCENARIER 4 BEMÆRKNINGER TIL SCENARIER 7 KAPACITET OG BØRNETAL 9

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 - Indenfor vedtaget serviceniveau Fællespulje - Børneudvalget 3.900 3.01 Provenu

Læs mere

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25.

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der mangler dagtilbudspladser i Tranbjerg. Samtidig er der på

Læs mere

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 37 Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til byrådet, at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

Dernæst blev der i kommissoriet bestilt en generel analyse af hjemmeplejen. Hovedkonklusionerne fra analysen er:

Dernæst blev der i kommissoriet bestilt en generel analyse af hjemmeplejen. Hovedkonklusionerne fra analysen er: 1 Nr. : Budgetanalyse af hjemmeplejen Åben sag Sagsnr.: 15/27417 Sagen afgøres i: SU Bilag: Budgetanalyse af hjemmeplejen Indledning/Baggrund Med vedtagelsen af Budget 2016 besluttede Socialudvalget, at

Læs mere

NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Skole- og Børneudvalgets område

NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Skole- og Børneudvalgets område Sagsnr. 286217 Brevid. 2486702 NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Skole- og Børneudvalgets område 16. januar 2017 Baggrund og formål Af tillægsaftale til budgetforliget for 2017 fremgår,

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Forvaltningens svar på budgetdelen af høringen

Forvaltningens svar på budgetdelen af høringen Forvaltningens svar på budgetdelen af høringen Indholdsfortegnelse Kontingentfrihed... 1 Grundbeløb... 1 Nye pladspriser... 2 Sociale normeringer... 2 Aktivitetspuljen... 3 Konsekvensen for pladspriserne

Læs mere

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler ØKONOMI, PERSONALE O G BORGERSERVICE Perspektivnotat Dato: 19. februar 2013 Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler Faktaoplysninger Center

Læs mere

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter Nummer 246 Rammereduktion Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Rammereduktion i forlængelse af besluttet OE strategi Mindreudgifter 0 2.184

Læs mere

Serviceopgaver -11,4-9,6 18,0-27,6-9,6 18,0-27,6-9,6 18,0-27,6-9,6 18,0-27,6

Serviceopgaver -11,4-9,6 18,0-27,6-9,6 18,0-27,6-9,6 18,0-27,6-9,6 18,0-27,6 Østsjællands Beredskab Sagsnr. 278396 Brevid. 2306391 Ref. MLW Dir. tlf. 4631 3943 mariewaar@oesb.dk NOTAT: Budget 2017-2020 efter Beredskabskommissionens møde 13 05 2016 (2) 18. august 2016 Jf. vedtægter

Læs mere

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2016-2019 Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen

Læs mere

Spareplaner for sygehusene i 2017

Spareplaner for sygehusene i 2017 3. oktober 2017 Spareplaner for sygehusene i 2017 Regionerne skal finde besparelser for ca. 1,2 mia. kr. på sygehusenes budgetter i 2017. Det kan koste over 1200 stillinger, selvom en del af besparelserne

Læs mere

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder:

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: 10. ÆLDRE Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Visitation Bestiller/myndighedsopgave i forhold til ydelser

Læs mere

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU Hjørring Kommune Internt notat Børne og Undervisning Sag nr. 17.13.00-A00-1-15 22-05-2015 Side 1. Revidering af fritidsmodel BSU Indledning I forbindelse med implementeringen af den nye folkeskolereform

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.:

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Overgangsordning ved ændring fra 4 til 3 skoledistrikter Til: Byrådet Dato: 25. august 2011 Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.: 10-22281 Overgangsordning

Læs mere

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1:

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Indhold: Kan anvendelsen af vikarer optimeres således, at der kan opnås en besparelse? Mulighed for bedre

Læs mere

Fremtidsperspektiverne for Sundhed og Ældre kan ses henholdsvis på kort og langt sigt.

Fremtidsperspektiverne for Sundhed og Ældre kan ses henholdsvis på kort og langt sigt. Faktabeskrivelse Området omfatter indsatser indenfor følgende områder: Drift af plejecentre. Hjemmepleje og hjemmesygepleje Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler og boligindretninger

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 14. september 2014 Dok.nr. 118104-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Med den nye folkeskolereform er der fastsat et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal tilbyde

Læs mere

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af de opgaver,

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet Endelig version 8.8.2012 Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet I forbindelse med et eftersyn af kommunens demografimodeller er der udarbejdet et forslag til en ny og langt enklere demografimodel

Læs mere

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Notat Modtager(e): Børne- og udvalget Dato: 4. december 2014 Sags nr.: Sagsbehandler: ASC BSU - indskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres

Læs mere

Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af teknisk service

Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af teknisk service Punkt 4. Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af teknisk service 2016-002127 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres om og drøfter temaemnet og tilkendegiver i hvilket omfang konklusionerne

Læs mere