X Y Z. De ubekendte i virksomheden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "X Y Z. De ubekendte i virksomheden"

Transkript

1 X Y Z De ubekendte i virksomheden Undersøgelse af organisering, kultur, proces og ledelse af Annie Jeppesen, pæd. leder Børneskolen Bifrost Karsten Venborg, vejleder November 2009

2 Biografiske oplysninger Opgavens titel X, Y, Z ubekendte i virksomheden Undersøgelse af organisering, kultur, proces og ledelse Opgaveløser Annie Jeppesen Pæd. leder, Børneskolen Bifrost Studienummer Mdr. og studieår November 2009 Uddannelsessted AU-HIH, Aarhus Universitet, Handels- og Ingeniør Højskolen, Herning Studieretning Diplom i ledelse, afgangsprojekt Vejleder Karsten Venborg Udlån/kopiering Tilladelse Resumé På baggrund af et enkeltcase-studie af organisationsform og -kultur udledes et nyt virksomhedsparadigme, Bifrostmodellen. Fokuspunkter i dette er værdier, vision og mission, sproget, relationer, decentralisering, netværksstruktur, mening/sensemaking samt trivsel og flow. Læring og proces er bindemiddel på tværs af alle forhold. Udviklingsstrategien handler derfor om skabende virksomhed. Ledelse af sådanne kvalitative læreprocesser fordrer indsigt i virksomhedens værdigrundlag og en eksplorativ tilgang til mødet med mennesker og processer. Da virksomheden er i konstant forandring må den pæd. leder med jævne mellemrum tage stilling til såvel sit personlige lederskab som sin lederrolle.

3 Forord Der var engang, hvor grænserne, generalerne, timeglasset, statuerne og spejlet ikke fandtes. Der var kun hvalernes sang i oceanerne, månens mørke kind, de violblå sommerfugle, regndråbens gnistrende øje og regnbuen. Der var også engang før 1987, hvor Børneskolen Bifrost ikke fandtes. Virksomhedsplanen for Børneskolen Bifrost Fra har jeg været pæd. leder, øverste ansvarlige for min virksomhed, hvor jeg blev ansat i Jeg har udviklet mig med den. Den med jeg. Jeg mener, at jeg har fat i mig selv og samtidig ved jeg, at som leder er jeg hele tiden i gang med et nyt spor. Ny selvindsigt. Ny indsigt i min virksomhed. Trivsel og læring er for mig to sider af samme sag. Analytisk set kan mine tidligere opgaver i dette studium ses som et målrettet forarbejde til denne opgave. Det har ikke bevidst været tilfældet. Jeg har i hvert modul søgt at proflektere over, hvordan den nye viden kan sættes i forhold til min vision som leder. Omvendt overrasker det mig ikke, at der er en rød tråd i min tænkning og handling, da jeg mener, at jeg er ledt af mine personlige værdier og grundlæggende antagelser. Rapporter fra Diplom i Ledelse, modul 1-5: X, Y, Z De ubekendte, Refleksionsrapport om min forståelse af mit personlige lederskab Ledelse af værdibaseret selvledelse(r) fra modulet Ledelse og medarbejdere Forandringsproces, Let us do IT fra modulet Ledelse og organisation IT-strategi i praksis, Let us do IT IT s all about people fra modulet Strategisk ledelse, hvor oplægget til eksamen blev Hvordan lykkes vi med vore læringsprocesser? Ledelsesbaseret coaching, Mulighedernes skole for mulighedernes medarbejdere fra modulet Ledelse og coaching Jeg har til denne rapport valgt at genbruge titlen fra min refleksionsrapport. Her hentydede jeg til de endnu ikke opdagede personlige og ledermæssige ressourcer, jeg indeholder. Og som har betydning for, hvordan jeg vælger og ikke vælger at lede mig selv. Nu er perspektivet hele virksomheden, X Y Z De ubekendte hentyder til de mange facetter, jeg skal være bevidst om for at understøtte, styrke og udvikle de mennesker, der er Børneskolen Bifrost, samtidig med at vi søger at løse vores ligning altså at udfolde vores værdigrundlag og profil. Med valg af titel ønsker jeg også at understrege procesforståelsen, og at jeg med ny viden og indsigt får et andet perspektiv på Livet på Bifrost. Annie Jeppesen, efteråret 2009

4 Biografi Resume Forord Indholdsfortegnelse 1. Indledning XYZ De ubekendte Problemformulering Emneafgrænsning Læsevejledning Teoretisk perspektiv Fravalg 3 4. Metode Generaliserbarhed Indsamling af empiri Udvælgelse af deltagere 7 5. Organisation Emnebehandlingens første del Rammebetingelse for opgaven organisationsforståelse af casen 8 6. Kultur Emnebehandlingens anden del Hvad er kultur for en størrelse? Bevidsthedsniveau Funktionalistisk kulturanalyse á la Schein Symbolistisk kulturanalyse Valg af tilgang til undersøgelse af organisationskultur, incl. kritik Operationalisering af funktionalistisk inspireret undersøgelse af kultur Miljø Resultat Analyse Delkonklusion... 22

5 6.3 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Valg af nyt undersøgelsesdesign Hvad gi r mening? Resultat af to undersøgelser Analyse med vægt på fællesnævneren Delkonklusion Vurdering af ovenstående undersøgelsers resultat Model af casens værdikæde Delkonklusion Konklusion på emnebehandlingens anden del Et nyt organisations-paradigme, en Bifrostmodel - Emnebehandlingens tredje del Hvad er et paradigme? Det nye virksomhedsparadigme Værdier, vision og mission Sproget Talens træ Nye relationer Decentralisering og netværksstruktur Mening/sensemaking Trivsel - Flow Delkonklusion - En fysisk model af en mental model af Bifrostmodellen Overordnet udviklingsstrategi: Skabende virksomhed Ledelse af kvalitative læreprocesser Ledelsesmæssigt perspektiv i Bifrostmodellen Tilgange til strategiarbejdet Model med pejlemærker til navigation i og af virksomheden, en anbefaling Konklusion på emnebehandlingens tredje del Konklusion på emnet.. 56 Organisationsniveau 56 Kulturniveau Strategisk niveau.. 58 Operationelt niveau Perspektivering 60 Litteraturliste 61

6 Bilag Bilag 1 Et integreret paradigme, fra Flemming Andersen. 66 Bilag 2 Baggrund for rammebetingelsen i kapitel 5, en analyse af Mintzbergs klassiske Organisationstyper. 67 Bilag 3 Værdier - Børneskolen Bifrost. 80 Bilag 4 Otte sider af omverdenen, otte strategiske arenaer, af Kurt Klaudi Clausen.. 81 Bilag 5 Ændringsstrategier, af Finn Borum. 82 Bilag 6 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse.. 83 Bilag 7 Aspekter af trivsel, af Hans Henrik Knoop.. 87 Bilag 8 Bifrostmodellen lederens model med pejlemærker til navigation Det gode arbejde set i relation til det personlige lederskab & Lederrollens sammensætning vurderet oktober Efterord

7 Figuroversigt Fig. 1 Præsentation af proces og resultat/rapport.. 4 Fig. 2 Indflydelsessfæren Fig. 3 Det organisatoriske isbjerg, af Finn Borum Fig. 4 Resultat af kulturniveau-undersøgelse i generationsgrupper. 19 Fig. 5 Værdiudviklingsmodel.. 22 Fig. 6 Organisationskulturens niveauer og meningsbærende forhold 24-5 Fig. 7 Casens værdikæde.. 28 Fig. 8 Bostonmodellen, eksemplarisk model Fig. 9 Talens træ, af Tor Nørretranders Fig.10 Kommunikationsmodel, fra FinnThorbjørn Hansen.. 34 Fig.11 Metakognition, af Finn van Hauen.. 36 Fig.11 Flowmodel, af Hans Henrik Knoop. 40 Fig.12 Bifrostmodellen 41 Fig.13 Faserne i Det gode arbejde 44 Fig.14 At være fundamentale menneskelige behov, af Finn van Hauen. 46 Fig.15 Mental forståelsesproces. 47 Fig.16 Satirmoden, af Virginia Satir, fra Drejer og Printz Fig.17 Mulighedsskyen, af Matti Bergström Fig.18 Crazy time/ Possibillity time, af Mario Denton, fra Drejer og Printz. 48 Fig.19 ESP-model, tilrettet, af Christo Nel, fra Drejer og Printz. 49 Fig.20 Tilgange til strategiarbejdet Fig.21 Det gode arbejde for Det personlige lederskab 53 Fig.22 Lederrollens vinkler.. 54 Fig.23 Samarbejdsrelationer, eksemplarisk model (Bilag 2).. 73

Hvordan kan jeg som pædagogisk leder optimere mulighederne for at navigere meningsfuldt i og med virksomheden Børneskolen Bifrost?

Hvordan kan jeg som pædagogisk leder optimere mulighederne for at navigere meningsfuldt i og med virksomheden Børneskolen Bifrost? Kapitel 1 Indledning Indledningen beskriver hvilke personlige forhold og overvejelser, der leder frem til problemformuleringen om organisationens kompleksitet, og hvilke konsekvenser det kan have for ledelsen.

Læs mere

Kulturer mødes og nye organisationer opstår

Kulturer mødes og nye organisationer opstår Kulturer mødes og nye organisationer opstår Afgangsprojekt i Ledelse Niels Brock Hold nr. k11vuled3481, Efterår 2011 Vejleder: Charlotte Pontoppidan Wise Udarbejdet af: Morten Grouleff Indhold Baggrund:...

Læs mere

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation mindbiz Udvikling af ledelsessystemet i en organisation Poul Mouritsen Fra lederudvikling til ledelsesudvikling Tiderne ændrer sig og ledere bliver mere veluddannede inden for ledelsesfeltet. Den udvikling

Læs mere

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 Find vejen frem VIA University College AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende,

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSEN I LEDELSE MODULBESKRIVELSER NY BEKENDTGØRELSE

DIPLOMUDDANNELSEN I LEDELSE MODULBESKRIVELSER NY BEKENDTGØRELSE DIPLOMUDDANNELSEN I LEDELSE MODULBESKRIVELSER NY BEKENDTGØRELSE EFTERÅR 2010 Metode Modulet er et tilbud til de studerende på Diplomuddannelsen i Ledelse, der ikke har et grundlæggende kendskab til videnskabsteori

Læs mere

Faglighed i perspektiv

Faglighed i perspektiv Afsluttende diplom modul i specialpædagogik - Foråret 2012 Opgaven skrevet af: Jannik Jensen (Studienummer: 136593) (Studienummer: 136592) Vejleder: Pia Beier Lund Standardtitelblad til opgaver på diplomuddannelserne

Læs mere

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering... Forventningsgrundlag til Ny skoleleder på Fjerritslev Skole Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Læs mere

Hvem skal lede fremtidens museer?

Hvem skal lede fremtidens museer? Hvem skal lede fremtidens museer? Studerende: Anna Overlund-Sørensen Årgang: 2006 1. december 2011 Speciale Vejledere: Casper Hvenegård Antal normalsider: 70 Indhold Indhold... 2 Abstrakt... 4 Abstract...

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISATORISK FORANDRING

LEDELSE OG ORGANISATORISK FORANDRING FORSVARSAKADEMIET Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT II/L-STK 2006/07, Syndikat Douhet KN N. Majland Jørgensen APR 2007 LEDELSE OG ORGANISATORISK FORANDRING Hvorledes har udøvelse af ledelse

Læs mere

Forandringsledelse. Når et forandringsprojekt ikke fører til forandring. Ledelse i praksis Niels Brock, Forår 2010 Hold nr.

Forandringsledelse. Når et forandringsprojekt ikke fører til forandring. Ledelse i praksis Niels Brock, Forår 2010 Hold nr. Forandringsledelse Når et forandringsprojekt ikke fører til forandring Ledelse i praksis Niels Brock, Forår 2010 Hold nr. k09vulip2421 Morten Grouleff Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering...

Læs mere

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis Ledelse i praksis Erhvervscase Bente Sørensen er skoleleder på Østersø Lilleskole og har netop været til det halvårlige dialogmøde med sin overordnede, Bør ne- og Ungedirektøren Dorthe Pedersen. Ud over

Læs mere

Ungeprojekt 2011. Forår

Ungeprojekt 2011. Forår Forår 14 Ungeprojekt 2011 - En undersøgelse af samarbejdet mellem Ungeprojekt 2011 og de praktiserende læger i Holbæk Kommune. Projektnavn: Ungeprojekt 2011 Vejleder: Margit Neisig Gruppemedlemmer: Sarah

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Ledelse og Kommunikationen i virtuelle teams. Ledelse og Kommunikationen i Virtuelle teams

Ledelse og Kommunikationen i virtuelle teams. Ledelse og Kommunikationen i Virtuelle teams Ledelse og Kommunikationen i Virtuelle teams Palle Ragn 1/8 Indholdsfortegnelse Bibliografiske oplysninger...2 Indledning... Error! Bookmark not defined. Problemformulering...3 Metodeovervejelser...3 Grennes...

Læs mere

Hjælp eller afhængighed

Hjælp eller afhængighed Hjælp eller afhængighed Forfatter Lars Uggerhøj ISBN 87-7307-512-4 Copyright 1995 Udgivet af Tryk Forsideillustration Distribution Lars Uggerhøj & Aalborg Universitetsforlag Aalborg Universitetsforlag

Læs mere

Spor i praksis?! Udviklingsprojektet: Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af Diplomuddannelsen i ledelse

Spor i praksis?! Udviklingsprojektet: Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af Diplomuddannelsen i ledelse Spor i praksis?! Udviklingsprojektet: Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af Diplomuddannelsen i ledelse Delprojekt: Evaluering af Diplomuddannelse i ledelse i relation til ledelsesmæssig praksis Af

Læs mere

Coaching af lederkompetencer

Coaching af lederkompetencer Coaching af lederkompetencer Skribent: KN Carsten Sølund Jensen Forsvarsakademiet Stabskursus 2011-2012 Vejleder: Lektor Peter Sjøstedt Forsvarsakademiet Institut for Pædagogik Abstract: This study was

Læs mere

Titelblad, Godt Begyndt

Titelblad, Godt Begyndt Titelblad, Godt Begyndt Kirsten Arriens, 20070985 Mona Lise Nørgaard Nielsen, 20070994 Lise Brøchner Nielsen, 20070984 Specialerapport, 10. semester Afleveret 30/07-2009 Aalborg Universitet, Institut for

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

LEDELSE NU OG I FREMTIDEN

LEDELSE NU OG I FREMTIDEN LEDELSE NU OG I FREMTIDEN EN KVALITATIV OG EMPIRISK UNDERSØGELSE AF LEADERSHIP PIPELINE SOM LEDELSESMODEL I DET OFFENTLIGE SYGEHUSVÆSEN. Opgavebetegnelse: Afsluttende masterprojekt. 4.semester. 4. januar

Læs mere

Mening med galskaben?

Mening med galskaben? Mening med galskaben? En projektopgave om meningsskabelse i en implementerings- og forandringsproces Projektrapport, 2. semester, efterår 2013 Masteruddannelsen i Ledelses- og Organisationspsykologi (LOOP),

Læs mere

Dokumenttype Analyse/erfaringsopsamling. Dato Oktober 2013 ERFARINGSOPSAMLING LEDELSE AF FORANDRINGSPROCESSER INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØER

Dokumenttype Analyse/erfaringsopsamling. Dato Oktober 2013 ERFARINGSOPSAMLING LEDELSE AF FORANDRINGSPROCESSER INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØER Dokumenttype Analyse/erfaringsopsamling Dato Oktober 2013 ERFARINGSOPSAMLING LEDELSE AF FORANDRINGSPROCESSER INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØER INDHOLD 0. Forord 1 1. Indledning 1 1.1 Projektets indhold 1 1.2

Læs mere

Kerneopgaven for og med borgerne

Kerneopgaven for og med borgerne Kerneopgaven for og med borgerne Udarbejdet af TeamArbejdsliv og Center for Industriel Produktion, AAU KBH for Fremfærd Forfattere: Eva Thoft, Ole Henning Sørensen, Peter Hasle, Hans Hvenegaard Indledning

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Virksomheders erfaringer med Investors in People

Virksomheders erfaringer med Investors in People Virksomheders erfaringer med Investors in People - evalueringsrapport fra pilotprojektet 'Investors in People Et værktøj til strategisk kompetenceudvikling' Maj Fagerberg Kubix Birgit Hjermov September

Læs mere

Mødeeffektivisering. Et ledelsesperspektiv på mødeeffektivisering i Fonden Dansk Standard. Integreret speciale i Virksomhedsstudier & Kommunikation

Mødeeffektivisering. Et ledelsesperspektiv på mødeeffektivisering i Fonden Dansk Standard. Integreret speciale i Virksomhedsstudier & Kommunikation Mødeeffektivisering Et ledelsesperspektiv på mødeeffektivisering i Fonden Dansk Standard Integreret speciale i Virksomhedsstudier & Kommunikation Mødeeffektivisering Et ledelsesperspektiv på mødeeffektivisering

Læs mere

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE Diplom i ledelse Diakoni og Ledelse www.diakoni.dk Om uddannelsen Peter Fischer-Møller, Biskop over Roskilde Stift Jo mere komplekst et samfund bliver, jo vigtigere er det,

Læs mere

UDVIKLING. Styrk ledelse, teams og organisation i private og offentlige organisationer

UDVIKLING. Styrk ledelse, teams og organisation i private og offentlige organisationer UDVIKLING af OVErskud Styrk ledelse, teams og organisation i private og offentlige organisationer ådan skaber vi succes for vores kunder og os selv rategisk intention Afdækning af behov Partnerskab Feedback

Læs mere

Indhold. [Masterclass i Coaching ] [ARTIKELSAMLING] Forord Af John Mortensen. Indledning Af Astrid Kilt

Indhold. [Masterclass i Coaching ] [ARTIKELSAMLING] Forord Af John Mortensen. Indledning Af Astrid Kilt 1 Indhold Forord Af John Mortensen Indledning Af Astrid Kilt Ledelsesbaseret coaching i team et samarbejdsværktøj. Af Anette Thulin Coaching af Ledere et udviklingsperspektiv. Af Astrid Kilt Ledelsesbaseret

Læs mere

Specialetitel: Kommunikationsmåling som Kommunikations- og HR-værktøj

Specialetitel: Kommunikationsmåling som Kommunikations- og HR-værktøj Specialetitel: Kommunikationsmåling som Kommunikations- og HR-værktøj Studerende: Annette Rolsting Studie: Cand Ling Merc Profil: Kommunikation & Formidling Fag: Prøve 9: Speciale Vejleder: Annette Risberg

Læs mere